Műszaki Leírás. Diósd, Kocsis u. Zöldfa ÓVODA környezete KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Műszaki Leírás. Diósd, Kocsis u. Zöldfa ÓVODA környezete KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK"

Átírás

1 1 / 11 Műszaki Leírás Megbízó: Tervező: Felelős tervező: Diósd, Kocsis u. Zöldfa ÓVODA környezete KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK GYALOGJÁRDA ÁTÉPÍTÉSE ÉS REKONSTRUKCIÓ VALAMINT MENETDINAMIKAI KÜSZÖB ÉPÍTÉSE Engedélyezési és építési tervéhez Diósd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Diósd, Szent István tér 1. sz. INNO-VIT 98 Bt Dunaharaszti, Kossuth Lajos u. 34. sz. Bartek István 2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos u. 34. sz. T-T; KÉ-K; VZ-TEL 13/ Előzmények, a tervezés tárgya: Tervezés kiindulási alapdokumentumok, adatok döntések és indokolás Diósd Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala a Településrendezési tervével összhangban, a több évre visszatekintő, a település természeti szépségeit megőrizni szándékozó munkájához hűen, folyamatosan végzi a közterületek rendezését, a közlekedési létesítmények jó karba helyezését, felújítását, minőségének javítását és azok fejlesztését. Mindezek figyelembe vételével az Önkormányzat a település egyéb belterületi szakaszán található közösségi létesítményeinek, így a jelen Zöldfa Óvoda környezetének rendbetételét is korábban elvégeztette. Az élet igazolta, hogy az Óvoda akadálymentes bejáratát megközelítő járda nyomvonala közlekedésbiztonsági szempontok szerint nem biztonságos. A parkoló járművek mögött kialakított gyalogjárda sok esetben veszélyt jelent a kisgyermekekre, akiket a parkolóhelyről kitolató jármű vezetője nem vesz (vehet ) észre, ezáltal elüthet.

2 2 / 11 Az Önkormányzat vezetése biztonságos közlekedése kialakítása érdekében lépéseket tett azzal, hogy a járda átépítésére és rekonstrukciójára vonatkozó tervezési munkát megrendelte. A tervezés megkezdése előtt helyszíni szemlét tartottunk a megrendelő képviselőjével. A bejáráson részletesen elhangzottak az átépítéssel és a tervezéssel kapcsolatos elvárások, meg lett határozva a fejlesztési cél. Megrendelői külön kérés volt, hogy a területre tervezett létesítmények építési anyagában szerkezetében geometriájában e lehetőségek szerint egyezzen meg a korábban a Város belvárosi területére tervezett közlekedésbiztonsági létesítményekével, de törekedni kell a költségtakarékos műszaki megoldások alkalmazására. Mindezek figyelembe vételével a tervezett beavatkozásokhoz szükséges Egyesített Engedélyezési-és Kiviteli szintű műszaki tervdokumentáció elkészítésére a Megbízó ( Diósd Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala ) megbízást adott cégünk részére (INNO-VIT 98 Betéti Társaság). A munka száma: Tu-1/2016. Az érintett belterületi járdaszakasz (Kocsis utca) és parkoló területek forgalmának meghatározása, a Diósd Város HÉSZ, és Településszerkezeti Terve, figyelembe vételével, valamint az e-út , e-út és az e-út Útügyi Műszaki Előírásban rögzítettek alapján, a helyi közutak kezelőjével történt előzetes egyeztetések alapján döntöttem a jelen tervdokumentációban kidolgozott útburkolat építés -tervezési, burkolatszerkezeti, keresztmetszeti és műtárgyainak geometriai kialakításáról. 2. Jelenlegi állapot ismertetése: A korábbi években elkészült az Óvoda előtti útszakasz szilárd útburkolata, a létesítményt kiszolgáló parkolóterülete és járdai kapcsolata. Kiépült a csapadékvíz elvezetés surrantó műtárgyai. Rendezésre került a Móricz Zs. utcai útcsatlakozás Északi oldala is. Ott is parkolóterület épült ki, valamint a Óvoda irányába járdai hozzávezetés készült. A Óvoda környezetének forgalma továbbra is rendezetlen, nem átgondolt módon történik. Az érkező járművekből a gyalogosok csak az úttest egy részének igénybevételével közelíthetik meg az intézmény bejáratát a szabálytalanul parkoló járművek ki és beállása miatt. Ez az állapot a reggeli és délutáni csúcsforgalom idején k áotikus állapotokat

3 3 / 11 teremt. A gyalogosok átkelése a Kocsis utcán az Óvoda irányába sem biztonságos. A sebesség korlátozás nem megfelelő mértékű, és jobban ki kell hangsúlyozni a gyermekintézmény létét. 3. Tervezett bontási munkák: Az átépítendő gyalogosforgalmi, valamint a forgalom csillapítási létesítmények kiépítése előtt néhány, korábban készült burkolat és burkolatmaradvány bontására van szükség az alábbiak szerint: Ezeket elvégzendő bontási munkákat a Jt-3 és 4 számú részlettervek alapján kell elvégezni. Ezek tételesen az alábbiak: 1 Kiemelt és süllyesztett szegélyek részére gépi vizes szélvágás 94 fm 2 Meglévő aszfalt burkolatrészek bontása teljes szerkezettel - szegélyek utólagos beépítése miatt 4,3 m 3 - küszöb részére a Kocsis. utcai útburkolatból 4,5 m 2 3 Gyalogos korlát elbontása és átépítése 3 fm Az építmények bontására vonatkozó jogszabályok: évi LXXVIII. tv. Az épített környezet alakításáról és védelméről a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett OTÉK a. az Étv 38. -a, 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

4 4 / 11 az építőipari kivitelezési tevékenységről 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelete, 312/2012(XI.8) Korm. rend. 45. (1) 312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 7. (1) bek. és 45. (2) évi XCIII. Törvény A évi CXL törvény (Ket.) és a 193/2009. (IX. 15.) Korm. rend a évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 4. A jelen közlekedésbiztonsági fejlesztésben tervezett létesítmények részletes ismertetése A közterület rendezése és közlekedésbiztonság tekintetében a megbízóval történt helyszíni szemle alapján az alábbi beavatkozásokra és átépítésekre lesz szükség, amit a tervdokumentáció is részletez: 1. A meglévő aszfaltburkolatú járda átépítése a parkolóterületen belül. 2. Menetdinamikai küszöb kialakítása a Kocsis utca Óvoda előtti szakaszán 3. Az Óvoda előtti útszakasz árok felőli padkájának kiszélesítése, nemesített padka építés. 4. Az új közlekedésbiztonsági létesítmények kiépítésével és használatával kapcsolatos forgalmi rend szabályozása. 4.1 A meglévő aszfaltburkolatú járda átépítése a parkolóterületen belül A gyalogosközlekedés biztonságosabbá tétele érdekében területcserés átépítés fog történni. A meglévő járda (közlekedő terület) átkerül a kerítés oldali parkolóterületre, így a járda nem a gépkocsik mögött, hanem a parkoló gépkocsik orra előtt halad el. Az átépített járda elválasztása a parkolóterülettől kiemelt szegéllyel szintben kiemelve történik. A járda zöld előkerti oldaltól kiépült meglévő kiemelt szegély és a burkolatba utólagosan beépítendő új kiemeltszegély közé épül. A járda teljes szélessége a kiemelt szegélyekkel együtt 1,50 m. Az utólag beépítendő szegélyek és azok megtámasztó betongerendái részére 30 cm széleségben vizes szélvágással hornyot kell képezni. A meglévő pályaszerkezeti rétegeket 30 cm mélységig ki kell termelni. Az érintett tervezési terület rendezésekor (4. pont) a jogszabályi előírások figyelembe vételén túl, a használhatósági szempontokat is figyelembe vettük. A közterületi gyalogjárda-szakasz geometriai kialakításakor figyelemmel voltam az e-út sz. Útügyi Műszaki leírásban rögzítettekre.

5 5 / 11 A járda szélessége 1,50 m, és oldal esése max: 2%-os, és nem tartalmaz 5 %-nál meredekebb hajlásszögű lejtőt, illetve emelkedőt. A járdákban nem lehet 2 cm-t meghaladó szintkülönbség, vagy küszöb sem. Az átépítetendő gyalogjárda közlekedő felületének burkolatát előre gyártott, színes beton térkő elemek építésével tervezetem. A beton térkő burkolatok minőségi követelményeit és a beépítés technológiáját az e-ut (ÚT :2007) útügyi műszaki előírás tartalmazza. Betonkő csak profilhelyes, megfelelő víztelenítéssel rendelkező, egyenletes felületű, száraz, szennyezéstől mentes alaprétegre építhető. Betonkő alá egyenletes, legfeljebb 3 cm tömör vastagságú NZ 2/4 mm szemnagyságú finom zúzalék réteget kell teríteni. A pályaszerkezeti rétegrendek kialakításánál gyalogjárda esetében A nagyon könnyű forgalmi terhelési osztállyal számolva az alábbi pályaszerkezeti rétegeket terveztem: 60 mm előre gyártott beton térkő 30 mm 2/4 NZ finom zúzalékágyazati réteg 30 mm FZKA zúzalék alapréteg meglévő parkolóterület aszfalt kopórétege A tervezett járda első szakasza ( ,3) teljes járdai rétegrenddel készül az alábbik szerint: 60 mm előre gyártott beton térkő 30 mm 2/4 NZ finom zúzalékágyazati réteg 150 mm FZKA 0/32 zúzalék alapréteg 100 mm Homokos kavics védőréteg A beton burkolókövek kapcsolódási osztályuk szerint A vagy B típusúak lehetnek. Fektetési mintázatuk és a burkolókő típusa és színe A Beton Viacolor Borostyán 10x20 cm, vörös színű kőből legyen. A gyalogos közlekedéssel igénybevett burkolatként tervezett térkő felületeknél alkalmazott betonkövek esetében ajánlott a lesarkítás nélküli, hézagmentesen illeszthető elemek alkalmazása. A beton térburkoló kövek különböző hézagképzéssel fektetendőek. A hézagszélességet általános esetben 3 mm-re javasolt választani. A hézagkitöltő anyag mosott folyami homok legyen. Fugázó homokként 0-3 mm szemnagyságú, agyag- es iszapmentes homokot kell használni. A hézagkitöltő homok szemmegoszlására vonatkozó előírásokat az e-ut (ÚT :2007) Útügyi műszaki előírás tartalmazza és a betonkő burkolatok minőségi követelményeit és a beépítés technológiáját is ezen előírás szabályozza.

6 6 / Menetdinamikai küszöb kialakítása a Kocsis utca Óvoda előtti szakaszán. A gépjárművek sebességének csökkentésére menetdinamikai küszöb elhelyezését terveztük. Ez az eszköz az úttestbe épített, íves keresztmetszetű pályaszintemelés. A járművekben függőleges vagy vízszintes lengéseket keltő, sebességcsökkentésre kényszerítő eszközök alkalmazásának alapelve elsősorban az, hogy egy természetes úthálózati elem (pld útkereszteződés, közúti csomópont) vagy az úttérség mesterséges átalakításával lassító hatását kihasználva és az azt követő gyorsítási lehetőséget lekorlátozzák. A menetdinamikai küszöbök geometriai paramétereit a 30 km/h megengedett sebesség figyelembe vételével az e-út (Tu-3) Útügyi előírás 2. sz. táblázatának figyelembe vételével határoztam meg. Elkészíteni a tervben szereplő Ú T -4 sz. részletterv alapján kell. A küszöbök alkalmasak a kerékpáros közlekedésre, mivel a forgalmi sáv szélétől (burkolatszéltől) 70 cm-t el kell elhagyni. Ez lehetővé teszi a kerékpárral történő kikerülést, és a csapadékvíz további lefolyását. A tervezett menetdinamikai küszöb pályaszerkezete az alábbi: 8,0 cm előre gyártott beton térkő 3,0 cm 2/4 NZ finom zúzalék ágyazó réteg 15,0 cm CKt-T2 hidraulikus kötőanyagú alapréteg meglévő pályaszerkezet A meglévő útburkolattól a gyalogos járdát K szegély választja el. Az Óvoda előtti gyalogjárdába a menetdinamikai küszöb vonalába még 2 db poller (terelő oszlopok) is elhelyezendő, mely védi a gyalogosokat és megakadályozza a járdán történő gépjármű ráhajtást és parkolást. 4.3 Az Óvoda előtti útszakasz árok felőli padkájának kiszélesítése, nemesített padka építés. A parkolási gondot mérsékelve lehetőség van az aszfaltos útburkolaton kívüli, a padkaburkolaton történő várakozásra. Ennek érdekében az útburkolat K szegélyétől a termőföld visszabontandó és az alábbi rétegrenddel nemesített útpadka létesítendő. 20 cm FZKA folyamatos szemeloszlású zúzottkő 15,0 cm homokos-kavics védőréteg Ehhez a korábban telepített facsemetéket és sövényeket át kell telepíteni, esetleg az Óvoda udvarába.

7 7 / Az új közlekedésbiztonsági létesítmények kiépítésével és használatával kapcsolatos forgalmi rend szabályozása. A forgalmi rendet a belterületi szakasznak megfelelően alakítottam ki. A szükséges KRESZ táblák kihelyezésénél figyelemmel voltam az e-út előírásban rögzítettekre. A közúti jelzőtáblák telepítésének helye az építési helyszínrajzon ( J T-2) szerepel. A táblák az alábbi méretekben helyezendők el: Besorolás rendjét jelző tábla méret: 640 mm x 800 mm Tilalmi és utasítást adó táblák méret: 600 mm Veszélyt jelző táblák mérete: 750 mm A KRESZ táblák oszlopainak anyaga: acél, vagy fa A jelzésképek és színek az 1/1975.(II.5.) KPM-BM sz. és a 2/1984.(I.29.) KM-BM sz együttes rendelet, valamint az MSZ szabvány szerinti. A menetdinamikai küszöb előtt a Zöldfa utca irányába haladó sávban a belterületen alkalmazható legkisebb méretű (63 m) lassító harántcsíkozást terveztünk. Ott, ahol az út jellemzői oly módon változnak meg, hogy emiatt a biztonságos közlekedés érdekében a járművek sebességének jelentős mértékű csökkentése indokolt, a szükséges lassításra figyelmeztető útburkolati jelként Lassító harántcsíkozást alkalmazandó. A lassító harántcsíkozás egymást sűrűsödve követő 7 db, a forgalmi sávok tengelyére szimmetrikus, és a sáv tengelyére merőleges, keresztirányú széles vonalból áll. A csíkok vastagsága 0,5 m. A csíkoknak a forgalmi sáv tengelyére merőlegesen mért hossza a forgalmi sáv szélességénél jobbról és balról 0,2 0,2 méterrel rövidebb. 5. Csapadékvíz elvezetés: A területről lefolyó vizeknek van kiépített közterületi befogadója. Ez a Kocsis utca útburkolatával párhuzamosan futó csapadékvíz levezető árok. A kialakítandó járdaburkolat esésirányát a terv szerint kell megépíteni. A vízek szabályos levezetését a vízvezető kiemelt és K szegélyek és betonelemes surrantók végzik. A járda oldalesése biztosítja a vízelvezetést. A csapadékvíz a járda melletti parkolóterületen tovább folyik, illetve tovább halad a meglévő csapadékvíz levezető árokba. 6. Növénytelepítés

8 8 / 11 A nemesített padka miatt a sövénysort és a facsemetéket át kell ültetni. 7. Területigénybevétel A tervezett járda és menetdinamikai küszöb burkolata önkormányzati ingatlanon valósul meg, a járdaburkolatok Önkormányzati feladatkörben újul meg területen illetékes közútkezelői hozzájárulással. Az építés során a megrendelő kedvezményezett szempontjából idegen terület igénybe vételére nem kerül sor. 8. Építés alatti forgalomtechnika A tervezett parkoló és menetdinamikai küszöbök építés és nemesített útpadka kialakítás és felújítás önkormányzati utakat érint, ezért forgalomkorlátozásra ezeken az útszakaszokon tervezni kell. A balesetveszély elhárítása érdekében a munkaterület A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzatában, az e-út A közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomszabályozás elemei, részletes előírások, valamint az e-út Közúton folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes forgalomszabályozásának kézikönyve című útügyi műszaki utasításban foglaltak betartásával elkorlátozandó, kivilágítandó és szabályozandó. A munkavégzés idején a munkaterületet piros-fehér palánkkal körül keríteni oly módon hogy a lehatárolás a közút területéből max. 0,5 m sávot foglalhat el. A közúton dolgozókat rendszeres oktatásban kell részesíteni, felhívni a figyelmet a közúton történő munkavégzés veszélyeire. Munkájuk során sárga fényvisszaverő mellényt kell viselniük. A közúton munkát végző járművek sárga villogó jelzést kötelesek használni. A munkaterület észlelhetőségét a munkavégzés idején túl is biztosítani szükséges. A munkavégzés során be kell tartani a KRESZ, az út-, közmű és mélyépítésre, emelésre szállításra vonatkozó biztonsági előírásokat. A munkaterületen nem helyezhető el olyan fényforrás, egyéb jelzés amely a vasúti közlekedés személyzetét megzavarja. A vonat vezetőjét elvakítja, összetéveszthető a vasúti jelzésekkel. Figyelembe kell venni a vasút üzemeltetői hozzájárulásban előírtakat. Az építés idejére a munkaterülettől a főúton - mindkét irányban - a KRESZ úton folyó munkák és 30 km/h sebességkorlátozás táblák elhelyezése szükséges. A főút burkolatának megbontása csak szükséges mértékben, a terv szerinti szakaszon történhet. Az építés során különös gondot kell fordítani a gyalogos közlekedésre és a közvilágítás meglétére.

9 9 / 11 A kivitelező a munkák megkezdése előtt köteles az érintett közműkezelők hozzájárulását beszerezni, az általuk előírt szakfelügyeletet megkérni, közművek közelében a feltárást fokozott gondossággal végezni. Az építés idejére az alábbi jelzőtáblák kihelyezése szükséges az összes érintett közútra: A közút szelvényezés szerinti jobboldalán, az építési terület előtt: - Az építési terület előtt 50 m-re Úton folyó munkák, Útszűkűlet, 30 km/ó sebességkorlátozás. Amennyiben az 50 m nem tartható kiegészítő tábla kihelyezése szüséges a tényleges távolság feltüntetésével. - Az elkorlátozás előtt 2 m-re piros-fehér nyíl alakban sávozott terelőtábla rajta kikerülési irányt jelző táblával, sárga villogó lámpával. - Az építési terület után 20 m-re Mozgó járművekre vonatkozó korlátozás vége. A közút bal oldalán, az építési terület előtt: - Az építési terület előtt 50 m-re Úton folyó munkák, Útszűkűlet, 30 km/ó sebességkorlátozás. - Az építési terület után 20 m-re Mozgó járművekre vonatkozó korlátozás vége. 9. Környezetvédelem: Az úton elhelyezendő sebességcsökkentő eszközök beépítésével forgalomnövelő hatás nem indukálódik, mivel jellege parkoló és kiszolgáló gyalogjárda. A városszerkezeti adottságból, valamint a forgalomszabályozásból eredően a legcsekélyebb mértékben sem valószínűsíthető további forgalom nagyság növekedés. A fentiekből arra a következtetésre jutunk, hogy itt egyik közúti közlekedéssel kapcsolatos környezetvédelmi paraméter - járműmozgásból eredő porszennyezés - kipufogógázok okozta légszennyezés - rezgés és zaj terhelés - vízminőség - természeti környezet romlása értékek sem lesz rosszabb a kiépítés utáni állapotban, ezért környezetvédelmi hatástanulmányt nem készítettünk. Az építések során felbontott aszfaltot a 45/2007. (VII.26.) sz. BM -KvVM együttes rendelete, a KPM /1982 sz. utasításának megfelelően kell kezelni. A fentiek alapján összegzésként rögzíthetjük, hogy a terv szerinti kiépítés különleges környezetvédelmi előírást nem sért.

10 10/ Táj és természetvédelem: Nincs jelentősége. Az utcakép rendezettebbé és biztonságosabbá és átláthatóbbá válik. 11. Hófúvás elleni védelem és síkosság mentesítés: Közútkezelői és üzemeltetői feladat. 12. Munkavédelem A tervezési feladat elkészítése az évi XCIII. törvény előírásainak figyelembe vételével történt. A tervezés során betartottam a/az : Építőipari földmunka MSZ /1993. MüM rendelet 2/1981 EüM rendelet 2/1983 EüM rendelet 4/1983 EüM rendelet OTÉK 1/1975 KPM-BM rendelet 20/1984. KM. sz. rendelet és azt módosító az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésének munkavédelmi előírásai A kivitelezés idejére vonatkozó, részletes, tételes, munkavédelmi biztonságtechnikai, egészség - és környezetvédelmi előírásokat, valamint az MVSZ előírásokban kidolgozott intézkedéseket a kivitelezőnek kell elkészítenie és betartásukat ellenőriznie. A fentiek alapján kijelentem, hogy a tervdokumentáció megfelel a kivitelezés, az üzemeltetés és a használat munkavédelmi és biztonságtechnikai előírásainak. 13. Tűzvédelem A terv a 54/2014. (XII.5.) BM. sz. rendeletben (OTSZ) előírtak figyelembe vételével készült.a tervezett létesítmény nem tűzveszélyes NAK osztályba sorolható, így tűzrendészeti vonatkozásban külön intézkedést nem igényel. A burkolat és a fordulási sugarak tűzoltó gépjárművek vonulására alkalmas

11 11/ Befejezés, Általános előírások A tervtől a tervező, valamint az engedélyező hatóság írásos engedélye nélkül eltérni nem lehet. A kivitelezésnél gondosan be kell tartani az OTÉK, a munka és balesetvédelmi Óvórendszabályokat, az építéstechnológiát, és a vonatkozó szabványok, harmonizált szabványok és direktívák előírásait. A tervrajzokon, a műszaki leírásban, a költségvetési kiírásban, valamint az egyéb mellékletekben található adatok dokumentációnként együttes érvényűek. A kivitelezési munka befejezését követően az igénybe vett egyéb területeket az eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani és az ideiglenes forgalmi rendet haladéktalanul meg kell szüntetni. Az átadás után a közút kezelője és a Parkoló terület üzemeltetője tartozik ellátni a szükséges útfenntartási teendőket. Az üzemeltetés során gondoskodni kell a burkolatok állandó tisztántartásáról, valamint arról, hogy csak olyan jármű közlekedhessen, mely nem tesz kárt az elkészült burkolatban. Dunaharaszti, január hó. Bartek István tervező KÉ-T; VZ-TEL

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA. Munkaszám: 877/4-08 TARTALOMJEGYZÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA. Munkaszám: 877/4-08 TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS Munkaszám: 877/4-08 A V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA Ú T É P Í T É S I ENGE D É L Y E Z É S I TER V É H E Z TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK...2 MEGLÉVŐ ÁLLAPOTOK...2 TERVEZETT BURKOLATOK ÉS

Részletesebben

Hajdú-Via Kft. 4033 Debrecen, Sámsoni út 141/a sz. Tervszám: 040/11 TARTALOMJEGYZÉK

Hajdú-Via Kft. 4033 Debrecen, Sámsoni út 141/a sz. Tervszám: 040/11 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK az "Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése" tárgyú pályázat keretében a 4080 Hajdúnánás, Széchenyi u., Ady Endre krt., Bethlen G. krt. gyűjtőút engedélyes tervdokumentációjához. 1.1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BERHIDAI ÚT 21+481.65-21+525 KM MEGBÍZÓ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6.

BERHIDAI ÚT 21+481.65-21+525 KM MEGBÍZÓ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. BERHIDAI ÚT 21+481.65-21+525 KM SZELVÉNYEK KÖZÖTT MEGBÍZÓ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. TERVEZŐ: GEOplaner Építőipari Tervező KFT 8200 VESZPRÉM, JÓZSEF ATTILA UTCA 40.

Részletesebben

P É T F Ü R D Ő B E R H I D A I Ú T 2-6. SZ. ÉPÍTTETŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI U. 6.

P É T F Ü R D Ő B E R H I D A I Ú T 2-6. SZ. ÉPÍTTETŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI U. 6. P É T F Ü R D Ő B E R H I D A I Ú T 2-6. SZ. K Ö R N Y E Z E T E V Í Z E L V E Z E T É S É N E K V Í Z J O G I E N G E D É L Y E Z É S I T E R V E ÉPÍTTETŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ,

Részletesebben

12. Útüzemeltetés: munkaterületek ideiglenes forgalomkorlátozása, téli útüzemeltetés

12. Útüzemeltetés: munkaterületek ideiglenes forgalomkorlátozása, téli útüzemeltetés Útépítés és fenntartás 12. 12. Útüzemeltetés: munkaterületek ideiglenes forgalomkorlátozása, téli útüzemeltetés Útépítés és fenntartás 12. 12.2. Az előadás végén Az előadás végére a hallgatók tisztában

Részletesebben

MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ T-431/14 Tímár utcai megálló támfal és szegély megerősítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban

MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ T-431/14 Tímár utcai megálló támfal és szegély megerősítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ T-431/14 Tímár utcai megálló támfal és szegély megerősítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban Diszpozíció: H5 szentendrei HÉV vonal árvízi károk helyreállítása a 29+02-32+50

Részletesebben

A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak kiviteli tervét. - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1.

A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak kiviteli tervét. - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. 1. ELŐZMÉNYEK: A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak ét. A tervezés során felhasznált szabályzatok: - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. - e-ut 07.01.12:2011

Részletesebben

III. M Ű SZAKI LEÍRÁS

III. M Ű SZAKI LEÍRÁS III. MŰSZAKI LEÍRÁS I. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁS 1. Feladatleírás Az Ajánlattételi felhívás II.2.1) pont alatt meghatározásra került a tervezési szerződés tárgya és az előirányzott beavatkozások,

Részletesebben

ROHOD KÖZSÉG TÛZRENDÉSZETI JAVASLAT

ROHOD KÖZSÉG TÛZRENDÉSZETI JAVASLAT ROHOD KÖZSÉG TÛZRENDÉSZETI JAVASLAT Nyíregyháza, 2005. október hó FELZETLAP Rohod Község településrendezési tervéhez TÛZRENDÉSZETI JAVASLAT Városépítész Gyülvészi Tamás okl.építészmérnõk okl.városépítész

Részletesebben

Csomópontok és üzemi létesítmények

Csomópontok és üzemi létesítmények Csomópontok és üzemi létesítmények Az utak egyes szakaszain lévő útbecsatlakozásokat, útkereszteződéseket és útelágazásokat csomópontoknak nevezzük. A csomópontok feladata a csatlakozó, keresztező és elágazó

Részletesebben

Közutak tervezése (KTSZ) és a csatlakozó előírások Útügyi napok Békéscsaba, 2004 szeptember 8., előadás

Közutak tervezése (KTSZ) és a csatlakozó előírások Útügyi napok Békéscsaba, 2004 szeptember 8., előadás Közutak tervezése (KTSZ) és a csatlakozó előírások Útügyi napok Békéscsaba, 2004 szeptember 8., előadás Számtalanszor elhangzik, hogy azért drágák az autópályák, mert szigorúak a tervezés alapjául szolgáló

Részletesebben

Fogalmi meghatározások 2..

Fogalmi meghatározások 2.. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2009.(III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek felbontásáról, és a közúton folyó munkákról Módosította: 41/2009 (VIII.28) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete a közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t Szám: ÉPI/4-10/2013. Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Ügyintéző: Cseriné Inhaizer Beatrix versenyuszoda együttes építési engedélye Győr 8712/2 hrsz Illeték leróva! H a t á r o z a t Mosonmagyaróvár

Részletesebben

KÖZÚTI VISSZATARTÓ RENDSZEREK

KÖZÚTI VISSZATARTÓ RENDSZEREK KÖZÚTI VISSZATARTÓ RENDSZEREK Közúti visszatartó rendszerek Fogalmak Biztonsági korlátok, beton terelő falak Tervezés menete egy konkrét példán keresztül Néhány egyéb példa. A Közúti visszatartó rendszerek

Részletesebben

G4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete. a közterületek védelméről

G4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete. a közterületek védelméről G4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete a közterületek védelméről Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Fax: +36 63 450-068. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ Építési munkákhoz

Fax: +36 63 450-068. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ Építési munkákhoz Nagytőke Község Önkormányzata 6612 Nagytőke, Széchenyi tér 6. Magyarország +36 63 450-6090 Fax: +36 63 450-068 Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ Építési munkákhoz Vállalkozási szerződés a Nagytőke Község ivóvízminőség-javítás

Részletesebben

Cél. ] állékonyság növelése

Cél. ] állékonyság növelése Szivárgók Cél Síkvidék: magas talajvízszint esetén - TV szintcsökkentés, - teherbírás növelés, - fagyveszély csökkentés Bevágás: megszakított TV áramlás kezelése Töltés: ráhullott csapadék kivezetése Támszerkezetek:

Részletesebben

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről KIVONAT Lezárva 2014. június 29. Fontos:

Részletesebben

Változások a körforgalmak tervezési előírásaiban

Változások a körforgalmak tervezési előírásaiban Változások a körforgalmak tervezési előírásaiban Hóz Erzsébet KTI Tóthné Temesi Kinga KTI Napok Sopron, 2011 május 3-4. 1 Hazai környezet Német KRESZ, Közlekedési, Jelzési Egyezményhez való csatlakozás,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK 2. SÜLLYESZTETT ÚTPÁLYA SZERKEZET 3. VASÚTI HÍD 4. KÖZÚTI HÍD 5. TŰZ-, MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK 2. SÜLLYESZTETT ÚTPÁLYA SZERKEZET 3. VASÚTI HÍD 4. KÖZÚTI HÍD 5. TŰZ-, MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK 2. SÜLLYESZTETT ÚTPÁLYA SZERKEZET 3. VASÚTI HÍD 4. KÖZÚTI HÍD 5. TŰZ-, MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM MELLÉKLET: Tervezői nyilatkozat, kamarai igazolás Emlékeztetők, jegyzőkönyvek

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

Nó 2922 MŰSZAKI LEÍRÁS

Nó 2922 MŰSZAKI LEÍRÁS Nó 2922 MŰSZAKI LEÍRÁS Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (ÉMOP-2009-5.1.3. pályázat) Tervezett kelet-nyugati nyomvonal Tiszai pu. Diósgyőr kerékpárút Kiviteli Terv 1. Megbízó, engedélyes Jelen tervet

Részletesebben

FELTÁRÓUTAK UTAK TERVEZÉSE

FELTÁRÓUTAK UTAK TERVEZÉSE FELTÁRÓUTAK UTAK TERVEZÉSE 1 Az úttervezés három fő tervcsoportja 2 Feltáróutak utak tervezése Az úttervezés munkája három, szinte mindig párhuzamosan készítendő, egymással állandóan kölcsönhatásban álló

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS KÖZCÉLÚ HÁLÓZAT ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL

MEGÁLLAPODÁS KÖZCÉLÚ HÁLÓZAT ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL MEGÁLLAPODÁS KÖZCÉLÚ HÁLÓZAT ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL 1. Átvevő - Átadó adatai: 1.1. Átvevő adatai: Elosztói engedélyes neve: ÉMÁSZ Hálózati Kft. Címe: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. Kapcsolattartó személy

Részletesebben

ÚTÉPÍTÉS IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKA

ÚTÉPÍTÉS IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKA Tárgy: SZAJOL (kiz.) - KISÚJSZÁLLÁS (bez.) Vasúti vonalszakasz átépítése Vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak építési munkái Megbízó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest,

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2004. (XI. 17.) rendelete a BUDAPEST, FERENCVÁROS - ALSÓ BIKARÉT (Soroksári út MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal Koppány u. Gubacsi út Kén utca által

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK 1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK Az országos és a helyi közutak hálózatot alkotnak. A közúti fejlesztési javaslatok a különböző szintű, az ötévenként, valamint a területrendezési tervek felülvizsgálatakor

Részletesebben

Városi Kerékpárforgalmi létesítmények az Útügyi Műszaki Előírásokban (folyópályán)

Városi Kerékpárforgalmi létesítmények az Útügyi Műszaki Előírásokban (folyópályán) TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu Városi Kerékpárforgalmi létesítmények

Részletesebben

Nyergesújfalu. Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. Nyergesújfalu

Nyergesújfalu. Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. Nyergesújfalu Belterületi utjainak forgalomtechnikai felülvizsgálata. 2009. 1 Műszaki leírás a önkormányzati úthálózatának forgalomtechnikai felülvizsgálatához I. Bevezető: A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.

Részletesebben

A teljes OTÉK: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.kor. Kiemelések az OTÉK-ból - az "akadálymentes" szóra. Általános előírások

A teljes OTÉK: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.kor. Kiemelések az OTÉK-ból - az akadálymentes szóra. Általános előírások A teljes OTÉK: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.kor Kiemelések az OTÉK-ból - az "akadálymentes" szóra Általános előírások 31. (1) 89 Az építményeket csak úgy szabad elhelyezni,

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/1999. (III. 2.) sz. rendelete a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól Szeghalom Város Önkormányzata

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 1078-1/11/2009.III.

Részletesebben

AZ M0 DÉLI SZEKTORA AUTÓPÁLYÁVÁ FEJLESZTÉSÉNEK TERVEZÉSI SAJÁTOSSÁGAI

AZ M0 DÉLI SZEKTORA AUTÓPÁLYÁVÁ FEJLESZTÉSÉNEK TERVEZÉSI SAJÁTOSSÁGAI AZ M0 DÉLI SZEKTORA AUTÓPÁLYÁVÁ FEJLESZTÉSÉNEK TERVEZÉSI SAJÁTOSSÁGAI HOMOLA ZOLTÁN UNITEF 83 Zrt. Betonburkolat Egyesület Éves Konferenciája 2012. szeptember 12. Tartalom 1. Röviden az M0 útgyűrűről 2.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 58/2002. (2003. IV. 1.) számú. r e n d e l e t e. kapcsolatos szabályokról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 58/2002. (2003. IV. 1.) számú. r e n d e l e t e. kapcsolatos szabályokról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2002. (2003. IV. 1.) számú r e n d e l e t e a város területén a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról Nyíregyháza

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1072 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/411-3064 Fax: +36-1/411-3052 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 3. KÖTET TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

54 582 02 0010 54 02 Útépítő és -fenntartó technikus Közlekedésépítő technikus

54 582 02 0010 54 02 Útépítő és -fenntartó technikus Közlekedésépítő technikus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Melléklet a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelethez

Melléklet a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelethez 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

%.. napirendi pont. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

%.. napirendi pont. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere %.. napirendi pont Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: A Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmei vízbekötések bontási engedélyéhez Tisztelt

Részletesebben

16/2013. (IV. 25.) rendelete az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről

16/2013. (IV. 25.) rendelete az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2013. (IV. 25.) rendelete az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről Budapest Főváros VI.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 6230-20/2015. Előadó: Geresics Angéla dr. Jeges-Varga Ferenc Tárgy: KÜJ: KTJ: Töttös, Mohács-Töttös 22kV-os gerincvezeték 97-122. sz. oszlopok között rekonstrukciójának előzetes vizsgálati

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/268-1/2011/IX Üi.: Varga Sz./Pallag Á. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás megadása

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Iktatószám: 50-2/2016/B. Tárgy: Bánk község településrendezési eszközeinek

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével. II.3.3. KÖZLEKEDÉS Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével. II.3.3. Közlekedés II.3.1. Bevezető... 3 II.3.2.

Részletesebben

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT Kisvárdai Járási Hivatala Ügyiratszám: SZ-06/64/00127-21/2016 ÉTDR azonosító: 20160014951 ÉTDR iratazonosító: IR-000166095/2016 Ügyintéző: Bíró Viktor Telefon: 0645/795-021 e-mail cím: biro.viktor@szabolcs.gov.hu

Részletesebben

Megbízó kéri a kerület által adott iránymutatást a tervek készítése során figyelembe venni.

Megbízó kéri a kerület által adott iránymutatást a tervek készítése során figyelembe venni. Emlékeztető: 2012-2013. évi útfelújítások, 9. csomag Helyszíni bejárás Résztvevők: Időpont: Helyszín Készítette: mellékelt jelenléti ív szerint 2013.10.08. 9 óra Budapest, II. Bimbó út, Gyóni Géza tér

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE S A R U D KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉSZAKTERV-PANORÁMA KFT. 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel./ fax: 46/508-728 e-mail: eszakterv@gmail.com 2009. november ÉSZAKTERV-PANORÁMA Kft. Miskolc, Zsigmondy

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának. 1 Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról / egységes szerkezetben / 2 HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A városi úthálózat (belterületi közutak) a város jellegével és szerkezetével szoros összefüggésben alakul ki, annak alakítója és formálója.

A városi úthálózat (belterületi közutak) a város jellegével és szerkezetével szoros összefüggésben alakul ki, annak alakítója és formálója. 18. tétel Városi utak kialakítása, építése Mutassa be a forgalomtechnika követelményeit és a keresztszelvény elemeit! Ismertesse a víztelenítés és a közművek elhelyezésének megoldásait! Beszéljen a gyalogosok

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tsz.: 4800. KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. Tsz.: 4800. KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. Útépítés engedélyezési terv TARTALOMJEGYZÉK 1 Megbízás tárgya, előzmények... 2 1.1 Megbízás tárgya... 2 1.2 Előzmények... 2 2 Jelenlegi állapot... 4 3 Tervezett állapot... 6 3.1 Végleges állapot... 6 3.2

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének 19/2002. (X. 10.) sz. rendelete a Bp. IX. ker. CF Pharma gyógyszergyár és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Illatos út Külső Mester utca által határolt terület)

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásának előkészítése Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Különös követelményeihez

Különös követelményeihez II. KÉRDÉSSOR a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. Korm. rendelet szerinti főépítészi vizsga építészeti, területrendezési, településfejlesztési és - rendezési Különös követelményeihez (okl. építészmérnökök

Részletesebben

1.1 Közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.1 Közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet II.3.2. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETİ Mérnöki és Gazdaságfejlesztı Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: +36 76/486-610 Fax: +36 76/506-199 vonalvezeto@vonalvezeto.hu Msz: VV-T 2016 07 www.vonalvezeto.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-ai rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-ai rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető 54/2014. (XII.5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Új szerkezet Jogszabály Hatályos 2015. 03.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 5. szám 2010. február 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 9/2010. (II. 23.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS TERÜLETRENDEZÉSI, VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG 7624 Pécs, Attila u. 19. Tel./Fax/üz : (72) 532 755 (72) 532 756 E - mail : bhregio@t-online.hu KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Szeged, Nagykörút Árkád Üzletház előtti (Rigó u.- Bakay N. u.) közforgalmú közlekedési sávval kialakított szakaszának forgalomtechnikai kapcsolódása.

Szeged, Nagykörút Árkád Üzletház előtti (Rigó u.- Bakay N. u.) közforgalmú közlekedési sávval kialakított szakaszának forgalomtechnikai kapcsolódása. 1 Útterv 83 Mérnöki Iroda Bt 6726.Szeged, Vöcsök utca 11 Tel/fax: 62/438-058 utterv@tiszanet.hu Szeged, Nagykörút Árkád Üzletház előtti (Rigó u.- Bakay N. u.) közforgalmú közlekedési sávval kialakított

Részletesebben

Hézagaiban vasalt mosott felületű betonburkolat építése az M0 déli szektorának M1-M6 közötti szakaszán

Hézagaiban vasalt mosott felületű betonburkolat építése az M0 déli szektorának M1-M6 közötti szakaszán Hézagaiban vasalt mosott felületű betonburkolat építése az M0 déli szektorának M1-M6 közötti szakaszán Betonburkolatú utak építésének története Mo.-on I. 1949-1954: 459 km betonút katonai repülőterek formasín,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.670/12/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fa: 96 418 699 email: talent_plan@arrabonet.hu Előlap KÖRNYE Településrendezési eszközök

Részletesebben

K Ö L T S É G V E T É S I K I Í R Á S

K Ö L T S É G V E T É S I K I Í R Á S GÁT-JA BT. Nyíregyháza, Ószőlő u. 116. K Ö L T S É G V E T É S I K I Í R Á S Készült: Csengersima Község Önkormányzat Csengersima, Kossuth u. 60., a Csengersima külterületén a Hrsz: 0138/88 alatt meglévő

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰESÍTÉS ÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 389-9/2012. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási csomópont és

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Üllő Város Önkormányzatának 9/2004.(III.20.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/2006. (III.25.) számú, a 20/2006. (VII.22.) sz., a 23/2006. (IX.08.)

Részletesebben

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 4.

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 4. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr Kosztka Miklós Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 4. MGIN4 modul A mezőgazdasági utak keresztmetszete SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket

Részletesebben

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ M4 Autópálya Törökszentmiklós Kelet Püspökladány közötti szakasz KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ Készítette: Megbízó: Budapest -2014- UTIBER Kft.: Uvaterv Zrt.: Roden Kft.: Szentes László,

Részletesebben

dlüh Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

dlüh Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere %. napirendi pont Tárgy: A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a Budapest X., Sibrik M. út- MÁV, Ferihegyi

Részletesebben

MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. H - 1012 Budapest, Várfok u. 14. Tel.: (36-1) 214-0380* Fax: (36-1) 375-4616 E-mail: komplex@melyepterv.hu

MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. H - 1012 Budapest, Várfok u. 14. Tel.: (36-1) 214-0380* Fax: (36-1) 375-4616 E-mail: komplex@melyepterv.hu MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. H - 1012 Budapest, Várfok u. 14. Tel.: (36-1) 214-0380* Fax: (36-1) 375-4616 E-mail: komplex@melyepterv.hu http:// www.melyepterv.hu ISO 9001 Tanúsított

Részletesebben

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ)

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatáról Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!)

11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!) Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbh.hu 11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/20 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/20 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Tájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról a Vállalkozási szerződés a 21. sz. főút 17+000-21+520 km sz. közötti szakasz négynyomúsítás építési munkái tárgyában. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/20

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

A Kormány./2012. (...) Korm. rendelete. a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

A Kormány./2012. (...) Korm. rendelete. a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól A Kormány./2012. (...) Korm. rendelete a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. (1)

Részletesebben

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Váchartyán község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. 21/2001. (07.16.) Kgy. sz. rendelet Hódmezővásárhely, Ipoly utca és környéke helyi építési szabályzatáról. Hódmezővásárhely Megyei jogú Város Közgyűlése, az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Gyömrői út Újhegyi út Vaspálya utca Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

Autópályák, autóutak. Autópálya és autóutak tervezése

Autópályák, autóutak. Autópálya és autóutak tervezése Autópályák, autóutak Az autópályák és autóutak jelentősége A magyarországi közúthálózatra vonatkozó hosszadatok európai tekintetben megfelelőek, viszont gyorsforgalmi hálózatunk sűrűsége messze alatta

Részletesebben

FELHÍVÁS. a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítására

FELHÍVÁS. a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítására FELHÍVÁS a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítására Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása

Részletesebben

1. A rendelet hatálya és alkalmazása

1. A rendelet hatálya és alkalmazása Hatályos: 2009. augusztus 1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 12/2001. (III.02.) Ök. sz. rendelete a Bp. XXIII., Szentlőrinci úti lakótelep I/C jelű ütem Szentlőrinci út Nyír u.

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Ózd város közterületeire vonatkozó. 2015/2016. évi téli útüzemeltetési terv

Ózd város közterületeire vonatkozó. 2015/2016. évi téli útüzemeltetési terv 1. melléklet a./2015. (XI.25.) határozathoz Ózd város közterületeire vonatkozó 2015/2016. évi téli útüzemeltetési terv 2015. november 25. Ózdi Városüzemeltető Intézmény Városüzemeltetési és foglalkoztatási

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: - H A T Á R O Z A T

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: - H A T Á R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási

Részletesebben

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Egységes szerkezetben az 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelettel bezárólag ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Enying Város

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben