Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT"

Átírás

1 Kisvárdai Járási Hivatala Ügyiratszám: SZ-06/64/ /2016 ÉTDR azonosító: ÉTDR iratazonosító: IR /2016 Ügyintéző: Bíró Viktor Telefon: 0645/ cím: Tárgy: Építési engedély 4600 Kisvárda 2683 hrsz. tornaterem bővítés, atlétika pálya, fedett futó folyosó Hiv. szám:- Melléklet:- HATÁROZAT Kisvárda Város Önkormányzat (Székhely: 4600 Kisvárda, Szent László u , képviseli: Leleszi Tibor polgármester) kérelmére a 4600 Kisvárda, Iskola tér 2. szám alatti az ingatlan-nyilvántartásban 4600 Kisvárda 2683 helyrajzi szám alatt szereplő ingatlanra tervezett Bessenyei György Gimnázium és Kollégium meglévő tornatermének bővítése valamint atlétikai pálya és fedett futófolyosó építési munkálataira vonatkozóan az építési engedélyt kikötésekkel az alábbiak szerint megadom. A beépítettségre vonatkozó adatok: Telek területe : m² Tervezett beépített alapterülete: 5509,8m 2 Beépítési százalék összesen: 15,90 % Beépítési mód: szabadon álló Zöldterület: 19474,7m 2 Tervezett burkolt felület 9698,5 m 2 A tervezett építményre vonatkozó adatok: Tervezett építménymagasság (tervezett bővítés): 3,30-10,15 m +0,00 szint = Bf. 104,15 m, a tornaterem padlószintje A tervezett építmények leírása: A tervezett bővítmény két funkcionális részből áll: tornaterem bővítés és futófolyosó épület. A tornacsarnok bővítése nagy fesztávú tartókkal és vasbeton pillérekkel történik, és pontalapok készülnek. A tornaterem új pillérei között lévő új külső falazat alatt 40 cm széles gerenda alap készül, ami az új pontalap testekre támaszkodik fel. A futófolyosó esetében használt függőleges pillérváz rendszerhez szintén pontalapozás készül. A régi és új tornaterem közötti beépítés esetén könnyűszerkezetes, lapos tető födém és acél váz épül, az északi öltöző toldalék esetében falazott szintén lapostetővel és falazott 30 cm-es kerámia falazóblokk teherhordó falakkal készülnek. Az első esetben az acél vázhoz pontalapok lesznek kialakítva, míg a falazott teherhordó falak alatt 50 cm széles monolit beton sávalapok készülnek. A csarnok bővítés a meglévővel azonos tartószerkezetekkel készül. Vasbeton oszlopok és acél rácsos főtartók készülnek. A meglévő salakos futópálya helyén egy új, szabványos 6 (8) sávos futópálya kerül elhelyezésre. 11 db új parkolóhely kerül létesítésre, továbbá az udvaron található meglévő 5 db parkolót térburkolattal látják el, és egy parkolóhelyet akadálymentessé alakítanak. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Építésügyi Osztály 4600 Kisvárda, Szent László u Honlap:

2 2 SZ-06/64/ /2016 A tervezett építmény helyiségei: Földszint Közlekedő 15,98 m 2 Közlekedő 59,72 m 2 Tároló 4,31 m 2 Lépcsőház 10,43 m 2 Előtér 2,27 m 2 Öltöző 9,39 m 2 Mosdó-Zuh. 3,48 m 2 Előtér 2,75 m 2 Wc 1,35 m 2 Öltöző 16,84 m 2 Mosdó-Zuh. 12,54 m 2 Előtér 2,75 m 2 Wc 1,35 m 2 Öltöző 16,84 m 2 Mosdó-Zuh. 12,54 m 2 Tanári 15,94 m 2 Szertár 18,08 m 2 Gép. 2,82 m 2 Előtér - közlekedő 28,55 m 2 Öltöző 20,35 m 2 Zuhanyzó 9 m 2 Wc 1,31 m 2 Öltöző 20,84 m 2 Zuhanyzó 9 m 2 Wc 1,31 m 2 Szertár 15,89 m 2 Közlekedő 17,04 m 2 E.T. 3,76 m 2 Wc 1,86 m 2 Öltöző 20,22 m 2 Zuhanyzó 9,03 m 2 Öltöző 20,33 m 2 Zuhanyzó 9,09 m 2 Wc 2,11 m 2 Közlekedő 82,98 m 2 Szertár 13,31 m 2 Gép. 2,69 m 2 Mosdó 3,41 m 2 Wc 9,66 m 2 Mosdó 3,39 m 2 Wc 8,76 m 2 Tornaterem 1014,53 m 2 Futófolyosó 724,88 m 2 Összesen: 1074,98 m 2 Emelet: Előtér 13,08 m 2 Közlekedő 41,16 m 2 Szám.Tech.Terem 51,46 m 2 Szám.Tech.Terem 51,46 m 2 Szerver 25,4 m 2 Összesen: 182,56 m 2 Mindösszesen: 1257,53 m 2 Kikötéseim a következők: 1. Az építésügyi hatóság a kérelemnek helyt adó jogerős döntést követően haladéktalanul tájékoztatást ad az ÉTDR mindenki által látható felületén a jogerős engedély tárgyáról és típusáról. Az építési engedély jogerőre emelkedése esetén az építésügyi hatóság a jogerőre emelkedés napját az ÉTDR-ben rögzíti és az engedélyezésre benyújtott építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus engedélyezési záradékkal látja el. Az építési engedélyezési eljárás során hozott jogerős döntés a hozzátartozó, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltakkal együtt hatályos. 2. Az építési engedély a hozzá tartozó, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációval együtt jogosít építési tevékenység végzésére. 3. Az építtető jogszabályban meghatározott kivétellel - csak a jogerős építési engedély és az ahhoz tartozó, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció birtokában és annak megfelelően, az engedély hatályának időtartama alatt végezhet építési tevékenységet, úgy hogy az az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, semmilyen egyéni és közérdekeket ne sértsen, és a megengedettnél nagyobb mértékű károsító hatást ne gyakoroljon környezetére. 4. Ezen építési engedély az elvégezni kívánt építési munka egészére érvényes. Ha az építtető az engedélyezett építési munkát nem kívánja teljes egészében elvégezni, erre külön engedélyt kell kérnie a hatóságomtól.

3 3 SZ-06/64/ / Az építtető az engedélytől és az ahhoz tartozó építészeti-műszaki dokumentációtól csak újabb jogerős és végrehajtóható, hatóságom által kiadott engedély alapján térhet el, kivéve az építési munkának nem minősülő eltéréseket. Módosítási engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges akkor is, ha a kiviteli terv készítése során a záradékolt építészeti műszaki tervdokumentációtól olyan eltérések válnak szükségessé, amelyek építési engedély köteles építési munkáknak minősülnek. 6. Jelen építési engedélyhez kötött építmény építőipari kivitelezési tevékenysége akkor folytatható, ha 6.1. az építőipari kivitelezés az építési tevékenységet folytató egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság (a továbbiakban: kivitelező) tevékenységi körében szerepel a kivitelezési tevékenységet névjegyzékbe vett olyan felelős műszaki vezető irányítja, aki a kivitelezővel tagsági, alkalmazotti vagy megbízotti jogviszonyban áll, és aki a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá a kivitelezési tevékenységet végzők felett közvetlen irányítási joggal rendelkezik, 6.3. a kivitelező és a felelős műszaki vezető rendelkezik kötelező szakmai felelősségbiztosítással, 6.4. az építőipari kivitelezési munkák tervezett megkezdését - jogszabályban meghatározott esetekben és módon - az építtető bejelentette. 7. A kivitelezést a záradékolt tervek és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: ÉKt.) 22. -ban foglaltak alapján teljes körű kivitelezési tervdokumentáció birtokában lehet megkezdeni. 8. Az Ékt. 24. (1) bekezdése alapján minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a Kbt. hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni. Az Ékt. 24. (3) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építésinapló-vezetési, -ellenőrzési és -bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt, az építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes alapú elektronikus építési napló alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni. 9. Építőanyag közterületen történő tárolására Kisvárda Város Önkormányzatának helyi rendelkezései az irányadók. 10. Ha az építkezés során az út, járda vagy csapadékcsatorna megsérül, az építtető köteles azt eredeti állapotába visszaállítani. 11. Műszaki tervekkel kapcsolatos kikötések: A jogerős építési engedélyt, az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációkat, valamint az építési munkával kapcsolatos egyéb dokumentációk példányait az építkezés helyén kell tartani, és azokat a hatóság képviselőjének rendelkezésére kell bocsátani. 13. A tulajdonos, a haszonélvező és a használó, valamint az építtető és a kivitelező a hatósági ellenőrzést tűrni kötelesek. 14. Az épületet csak használatbavételi engedély alapján szabad használatba venni. A használatbavételi engedélyt, az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor - a használatbavétel előtt - az építtetőnek kell kérelmeznie az építésügyi hatóságtól. 15. Az építési engedély az építési munkával kapcsolatos polgári jogi igényt nem dönti el. Az építési engedéllyel - a bírói hatáskörbe tartozó polgári jogi vita eldöntése előtt - az építtető csak saját felelősségére és veszélyére élhet. 16. Szakhatósági kikötések: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (4600 Kisvárda, Mártírok útja 22.) SZ-06/67/ /2016. számú szakkérdés vizsgálata A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a Kisvárda Város Önkormányzata (székhelye: 4600 Kisvárda, Szent L. út 7-11.) kérelmére indult, a 4600 Kisvárda, Iskola tér 2. szám alatti ingatlan-nyilvántartásban a 4600 Kisvárda 2683 hrsz. szám alatt szereplő ingatlanra tervezett Bessenyei György Gimnázium és Kollégium meglévő tornatermének bővítése, valamint atlétikai pálya és fedett futófolyosó építési engedélyezésével szemben a vizsgált szakkérdések vonatkozásában kifogást nem emel.

4 4 SZ-06/64/ / Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály (4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.) SZ/73/ /2016 számú szakkérdés vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Építésügyi Osztály (4600 Kisvárda, Szent László u ) megkeresésére, Kisvárda Város Önkormányzata (4600 Kisvárda, Szent L. u ) részére, a Kisvárda, 2683 helyrajzi számú ingatlanon tornaterem bővítés, atlétika pálya, fedett futó folyosó építési engedélyezési eljárásához: az E-SPORTS MANAGEMENT Kft. által február hónapban készített tervdokumentáció, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága által tett SZSZB /2016. számú közútkezelői hozzájárulás alapján, az alábbi feltételek betartása mellett, közlekedési szempontból hozzájárulok. 1. A tervezett létesítményhez az útügyi érdekek és a közúti közlekedés biztonsága követelményeinek érvényre juttatása érdekében, a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 4. sz. melléklete alapján szükséges parkolókat és egyéb közlekedési létesítményeket, az E-SPORTS MANAGEMENT Kft. által február hónapban készített tervdokumentáció E-1 jelű, hatóságom által záradékolt helyszínrajza alapján kell kialakítani, a hatóságom, valamint az útkezelő által tett előírások figyelembe vételével. 2. A kerítéssel, kapuval elzárt területen belüli közlekedési létesítmények kiépítése nem építési engedély köteles tevékenység, azonban a kivitelezés során a kötelezően alkalmazandó szabványok, műszaki és munkavédelmi előírások betartandók. 3. A bejáró út és a parkolóhelyek használathatóságát és akadálymentes megközelíthetőségét mindenkor biztosítani kell, azokat a várakozóhelyeket jelző (KRESZ 110. ábraszámú) táblával kell jelezni 4. Közutat érintő munkavégzésre csak a közútkezelő előzetes hozzájárulása alapján kerülhet sor. Az építési munkát a gyalogos- és közúti forgalom fenntartása mellett kell végezni. 5. Az útcsatlakozás forgalmi rendjét a közút mindenkori forgalmi rendje határozza meg. Amennyiben a tervezett létesítmény működése a közúti forgalmat akadályozza, úgy a közút kezelője a forgalmi rend módosítását kezdeményezheti. 6. Az építtető köteles gondoskodni arról, hogy a közúton, a kivitelezés során bekövetkező sárfelhordás, egyéb burkolatszennyezés eltávolításáról a kivitelező haladéktalanul gondoskodjon. 7. A kivitelezés során megrongálódó burkolatokat, és a közutak területéhez tartozó földrészleteken keletkező rongálódásokat az építtető köteles az eredeti állapotnak megfelelően helyre állítani. 8. A közút területe parkolásra, rakodásra nem használható, azt ingatlanon belül kell megoldani. 9. A létesítmény működéséhez szükséges közlekedési létesítmények karbantartásáról, tisztántartásáról, téli hónapokban síkosság elleni védekezéséről az engedélyes, illetve mindenkori jogutódja saját költségen köteles gondoskodni. A létesítmény használatbavételi engedélyéhez hozzájárulásom feltétele a közlekedési létesítmények terv szerinti szilárd burkolattal történő kiépítése, valamint a már rendelkezésre álló közlekedési létesítmények megléte. Hozzájárulásom nem jogosít idegen terület igénybevételére, továbbá nem mentesíti az építtetőt, az építéshez szükséges egyéb engedélyek, szakhatósági hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. Hozzájárulásom csak a tárgyi engedélyeztetési eljárásra vonatkozik. Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

5 5 SZ-06/64/ / Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály - Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály (4024 Debrecen, Tímár u ) HB/04- MMBO/ /2016 számú szakkérdés vizsgálata Fenti hivatkozási számú, Kisvárda, Iskola tér 2. szám alatti, 2683 hrsz-ú ingatlanra tervezett Bessenyei György Gimnázium és Kollégium meglévő tornatermének bővítése valamint atlétikai pálya és fedett futófolyosó építési engedélyezésével kapcsolatos megkeresésükre az alábbi szakvéleményt adom. Az építmény építéséhez hozzájárulok az alábbi feltétellel: A használatbavételi eljárást megelőzően hatóságunknál villamos biztonságtechnikai ellenőrzést kell kezdeményezni. A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. (3) bekezdés a) pontja szerint a hatóság a villamos összekötő vagy felhasználói berendezés üzembe helyezése esetén a balesetelhárítási, illetve az élet-, testi épség-, egészség- és vagyonvédelmet, valamint az üzembiztonságot szolgáló jogszabályi rendelkezések megtartásának vizsgálata céljából villamos biztonságtechnikai ellenőrzést folytat le külön jogszabályban (20/2010. (XII.31.) NGM rendeletben) meghatározott igazgatási szolgáltatási díj ellenében. Felhívom a figyelmet, hogy: Amennyiben a beruházás során a R. 1. (2) bekezdése szerinti, a hatóság hatáskörébe tartozó engedélyköteles berendezés telepítésre kerül, annak engedélyezési eljárásait hivatalunknál kell kezdeményezni. Az építmény használatbavételi engedélyezési eljárása során a hatóság a jogszabályokban előírt dokumentációk, jegyzőkönyvek meglétét a hatáskörébe tartozó berendezések tekintetében ellenőrizni fogja A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi u. 43.) 35000/3364-1/2016.ált. számú szakhatósági állásfoglalása A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Építésügyi Osztály (4600 Kisvárda, Szent László utca 7-11.) fenti hivatkozási számú megkeresése alapján, a Kisvárda Város Önkormányzata (4600 Kisvárda, Szent László utca 7-11.) kérelmére a 4600 Kisvárda, hrsz.: 2683 alatti tornaterem bővítés, atlétika pálya és futó folyosó módosított építési engedély megadásához tűzvédelmi szempontból az alábbi feltételekkel járulok hozzá: 1. A kivitelezés során alkalmazott azon tűzoltó-technikai termék, építési termék, tűz vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés amelyre vonatkozóan jogszabály követelményt támaszt tűzvédelmi megfelelőségét igazoló iratokat, valamint azok beépítési nyilatkozatait a használatbavételig be kell mutatni. 2. A használatbavételi eljárás előtt a villamos berendezéseket szemrevételezéssel és vizsgálattal az MSZ HD szabvány alapján kell ellenőrizni, valamint ennek tényét - a szabvány mellékleteit figyelembe véve - dokumentálni szükséges. 3. Az épületbővítés területén telepített fali tűzcsapok nyomáspróba és teljesítménymérési jegyzőkönyvét a használatbavételi eljáráskor a tűzvédelmi szakhatóságnak be kell nyújtani. 4. A biztonsági világítás megfelelőségét fénytechnikai méréssel és az arról készített mérési jegyzőkönyvvel kell igazolni a használatbavételig. 5. A biztonsági világítást és irányfény világítást ki kell építeni a WC-k, mosdók területére is. 6. A kiviteli tervezés megkezdése előtt igazolható módon az alábbiakról egyeztetni szükséges a tűzvédelmi szakhatósággal: - a falitűzcsapok telepítési helyeit, - a hő- és füstelvezető rendszer pontos kialakítását, - tűzeseti áramtalanítás megoldását,

6 6 SZ-06/64/ / A kiépített hő- és füstelvezetés kialakításának megfelelősségét a használatbavételi eljárás során hitelt érdemlően igazolni szükséges. 8. A bővítmény területére tervezett beépített automatikus tűzjelző berendezés létesítésére készített műszaki tervdokumentációt, továbbá a telepítést követően a berendezés használatbavételét a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kell, legkésőbb az épület használatbavételi eljárásáig. 9. A tűzgátló falon vagy födémen átvezetett elektromos, gépészeti stb. vezetékek átvezetési helyein az alkalmazott tűzgátló tömítést az átvezetés mellett (fal esetében annak mindkét oldalán, aknák belső felületeinek kivételével) a tömítőanyag tűzvédelmi jellemzői és megfelelőségi tanúsítványának azonosítója, a kivitelező, a kivitelezés dátuma, továbbá a tömítés helyreállításának szükségességére való figyelmeztetés feltüntetésével maradandó módon (pl. fém vagy műanyagtáblával) jelölni kell. 10. A tárgyi létesítményhez szükséges oltóvíz mennyiséget (2700 liter / perc) biztosítani kell tűzcsap(ok)ról és/vagy a vonatkozó előírásoknak megfelelően kiépített tüzivíztározó medencéről. A használatbavételkor a tűzcsapok egyidejű vízhozammérési jegyzőkönyvével és/vagy a tüzivíztározó medence felülvizsgálatával igazolni kell az oltóvíz meglétét. 11. A villámvédelmi berendezés megfelelőségét a használatbavételi eljárás során hitelt érdemlően igazolni szükséges. 17. Felhívom az építtető figyelmét arra, hogy - az építésügyi hatósági engedély nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól, - az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI. 8.) Korm. Rendelet 21. (1) és (3) bekezdésében foglaltak szerint az építési engedély a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított három évig hatályos, kivéve, ha a hatályossága alatt az építtető kezdeményezte a hosszabbítást és az építési engedély hatályát az építésügyi hatóság az 52. -ban meghatározottak szerint meghosszabbította, vagy az építési tevékenységet a hatályossága alatt (az építési napló megnyitásával igazoltan) megkezdték és az építési tevékenység megkezdésétől számított öt éven belül az építmény használatbavételi engedély megadására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá válik. Az építési engedély módosítása esetén az engedély hatálya csak akkor módosul, ha arra a módosítási kérelem is kiterjed és a módosított építési engedély erről kifejezetten rendelkezett. 18. Az építőipari kivitelezési tevékenység végzése nem tartozik az építtetői fedezetkezelés hatálya alá. 19. A helyiség légterétől nem független, nyitott égésterű tüzelőberendezéssel felszerelt, új építésű épület akkor vehető használatba, ha a tüzelőberendezés helyiségében jogszabályban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezést helyeztek el. 20. Az építőipari kivitelezési tevékenység végzése nem tartozik az építtetői fedezetkezelés hatálya alá. 21. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI. 8.) Korm. Rendelet 52. (4) bekezdése alapján az építésügyi hatóság az engedély hatályát annak lejárta előtt a (6) bekezdésben foglalt feltételek mellett - az építési tevékenység végzésének megkezdése előtt, - a megkezdett építési tevékenység esetén - egyszer egy évvel meghosszabbítja. 22. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI. 8.) Korm. Rendelet 4. (1) bekezdése alapján az építésügyi hatóság engedélyezési és tudomásulvételi eljárásában, az építésfelügyeleti hatóság építésrendészeti és a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételi eljárásában külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az építtető és az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa.

7 7 SZ-06/64/ / Tájékoztatom az ügyfeleket, hogy a Ket. 68. (1) bekezdésében foglaltak szerint a jogorvoslatra nyitva álló idő alatt betekinthetnek az engedélyezés tárgyát képező építészeti-műszaki tervdokumentációba, az ügyintézővel történt előzetes egyeztetést követően, ügyfélfogadási időben, személyesen, illetve képviselője útján. 24. Építménybe építési terméket csak az építményekre vonatkozó alapvető követelmények teljesülése mellett szabad betervezni, illetve beépíteni. Az építési termék beépítésre akkor alkalmas ha: az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 305/2011/EU rendelet) 4. cikkében meghatározott gyártói teljesítménynyilatkozatban foglaltak megfelelnek az elvárt műszaki teljesítményeknek, vagy a 305/2011/EU rendelet 37. és 38. cikkeiben körülírt egyedi műszaki dokumentáció az ott leírtak szerint rendelkezésre áll és az abban foglaltak igazolják az elvárt műszaki teljesítményeknek való megfelelést, vagy az építési termék megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelménynek. 25. Az építtető az építési tevékenység befejezését követően, a használatbavételi engedély kézhezvételét követő harminc napon belül (de legkésőbb a kikötések teljesítésekor) az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerint köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt építési hulladék nyilvántartó lapot, melyet a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtania (Szabolcs-Szatmár-Berg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u )). Határozatom ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnak (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárda Járási Hivatalánál (4600 Kisvárda, Szent László u ) az integrált ügyfélszolgálaton (Kormányablak) vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál, előterjesztett fellebbezéssel élhet. A fellebbezés illetéke ,- Ft. 1. Hatóságomnál nem elektronikus úton (papír alapon) kezdeményezett fellebbezés illetékét az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján kell megfizetni a Magyar Államkincstár számú eljárási illetékbevételi számlája javára. Az eljárási illeték előzetes megfizetését az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, a feladóvevénynek a kérelemhez csatolásával kell közölni hatóságommal. A megfelelő készpénzátutalási megbízás (sárga csekk) a postákon szerezhető be, amelyen a jogcím alatt Államigazgatási eljárási illeték olvasható. Illeték-befizetés készpénzátutalás útján csak ennek használatával teljesíthető. Belföldi postautalvány (rózsaszín csekk) illetékbefizetésre nem használható. 2. Az elektronikus úton kezdeményezett építésügyi hatósági, szakhatósági eljárások illetékét az eljárás megindítását megelőzően, a Magyar Államkincstár számú eljárási illetékbevételi számlája javára átutalási megbízással kell megfizetni. Az eljárási illeték megfizetését az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával kell igazolni. A kecskeméti, a kisvárdai és a szolnoki atlétikai centrum beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 107/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése alapján Az 1. (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

8 8 SZ-06/64/ /2016 INDOKOLÁS A kecskeméti, a kisvárdai és a szolnoki atlétikai centrum beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 107/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés b) pontja alapján A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Kisvárda 2683 helyrajzi számú ingatlanon és megvalósuló, atlétikai centrum kialakítására irányuló beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket. Kisvárda Város Önkormányzat (Székhely: 4600 Kisvárda, Szent László u , képviseli: Leleszi Tibor polgármester) nevében eljáró Siffel Gábor 1012 Budapest I. kerület, Logodi utca 33. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be hatóságomhoz a 4600 Kisvárda, Iskola tér 2.szám alatti az ingatlan-nyilvántartásban 4600 Kisvárda 2683 helyrajzi szám alatt szereplő ingatlanra tervezett Bessenyei György Gimnázium és Kollégium meglévő tornatermének bővítése valamint atlétikai pálya és fedett futófolyosó építési munkálatainak építési engedélyezésére vonatkozóan. Az építészeti műszaki tervdokumentációt az E-SPORTS MANAGEMENT KFT (1238 Budapest, Csibuk u. 19., képviseli: Kátai Tamás ügyvezető) generáltervező és a Hélis Kft. (2092 Budapest, Erkel u. 69. vezető tervező: Siffel Béla, tervezői jogosultság: É , Siffel Gábor, tervezői jogosultság: É ) készítette. A tartószerkezeti tervdokumentációt Pap Ferenc Statikus tervező (2544 Neszmély, Fő út 151, tervezői jogosultság: T-1/ ) készítette. Az épületgépészeti tervdokumentációt Szij Ferencné (2071 Páty, Határ út 8., tervezői jogosultság: GT ) készítette. Az épületvillamossági tervdokumentációt Zentai Csaba (1224 Budapest, Sajó u. 11/a., tervezői jogosultság: V ) készítette. A tűzvédelmi műszaki leírást Kovács Róbert építész tűzvédelmi szakértő (1183 Budapest, Noszlopy u. 27. A/6, tervezői jogosultság: I-127/2013) készítette. Az építési engedély megadásához az alábbi szakkérdések vizsgálata került elvégzésre: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (4600 Kisvárda, Mártírok útja 22.) SZ-06/67/ /2016. számú szakkérdés vizsgálata indokolása: A Kisvárda Város Önkormányzata (székhelye: 4600 Kisvárda, Szent L. út 7-11.) kérelmére indult, a 4600 Kisvárda, Iskola tér 2. szám alatti ingatlan-nyilvántartásban a 4600 Kisvárda 2683 hrsz. szám alatt szereplő ingatlanra tervezett Bessenyei György Gimnázium és Kollégium meglévő tornatermének bővítése, valamint atlétikai pálya és fedett futófolyosó építési engedélyezés iránti kérelmet terjesztett elő a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Építésügyi Osztályán. Az eljárás során a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Építésügyi Osztálya az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI:8.) Korm. rendelet 6. melléklet III. táblázat 5. pontjában foglaltak alapján az ügy tárgyához kapcsolódó szakkérdések A higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek való megfelelés. Munkavégzés céljára szolgáló építmények esetében a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés. Az egészségvédelem biztosítása az OTÉK- ban meghatározott egyes épületszerkezetek és helyiségek létesítési követelményeitől való eltéréshez hozzájárulás- vizsgálatára a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát kérte fel.

9 9 SZ-06/64/ /2016 A megkereső hatóság által csatolt tervdokumentum alapján, figyelemmel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet, a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) EüM. rendelet, a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet, a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) MN. rendelet, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben előírtakra az építési engedélyezéssel kapcsolatosan a rendelkező részben foglaltak szerinti szakmai véleményt adom. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály (4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.) SZ/73/ /2016 számú szakkérdés vizsgálata indokolása: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Építésügyi Osztály (4600 Kisvárda, Szent László u ) útügyi szakkérdésben kért állásfoglalást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályától a Kisvárda, 2683 helyrajzi számú ingatlanon tornaterem bővítés, atlétika pálya, fedett futó folyosó építési engedélyezési eljárásához. Feltételeim betartása mellett a tervezett létesítmény működése közlekedési érdeket nem sért, az érintett közút kezelője közútkezelői hozzájárulását megadta. Hozzájárulásom megadásánál figyelembe vettem a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény végrehajtására kiadott 30/1988. (IV.21.) MT. rendelet 30/A -át. Hatóságom hatáskörét a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4. (1a) bekezdése, az építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. számú melléklete, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. ( ) MvM utasítás 25. (1) bekezdése állapítja meg. Hatóságom illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése határozza meg. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi u. 43.) 35000/3364-1/2016.ált. számú szakhatósági állásfoglalása indokolása: A Kisvárda Város Önkormányzata kérelmére indult tárgyi eljárásban a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Építésügyi Osztály megkereste az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.) szakhatósági állásfoglalás kiadásának céljából. A megkereső hatóság és ügyfél által csatolt iratok alapján a tárgyi létesítmény építési engedélyének megadásához tűzvédelmi szempontból hozzájárultam a rendelkező részben található feltételekkel. A feltételeket az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg:

10 10 SZ-06/64/ /2016 Ad 1.) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 13. (1) és a 48. (2) bekezdése, valamint az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 5. (1) bekezdése alapján kérem: Ttv. 13. (1) Építési terméket forgalomba hozni, forgalmazni akkor lehet, ha az a 305/2011/EU rendelet szerint forgalomba hozható. Beépítéskor az építési termékteljesítményét az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló jogszabályban meghatározott módon igazolni kell. Kr. 5. (1) Az építési termék a 7. -ban felsorolt építési termékek kivételével az építménybe akkor építhető be, ha termék teljesítményét a) a harmonizált szabvány által, vagy európai műszaki értékeléssel szabályozott termékek esetében a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek megfelelően, vagy b) a termékre vonatkozó harmonizált európai szabvány hiányában a (2) és (3)bekezdés szerinti teljesítménynyilatkozat igazolja. Ad 2.) Az az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) 1. (2) bekezdése és az MSZ HD szabvány vonatkozó előírásai alapján szükséges. Ad. 3.) Az OTSZ 80. (3) bekezdése alapján szükséges. Ad. 4.) Az OTSZ 1. (2) bekezdése és a MSZ EN 50172:2005 szabvány vonatkozó előírásai alapján szükséges. Ad. 5.) Az OTSZ 146. k) pontja alapján szükséges. Ad. 6.) A létesítmény tűzvédelmi megfelelősségének igazolása érdekében szükséges. Ad. 7.) Az OTSZ 90. (3) bekezdése alapján szükséges. Ad. 8.) Az OTSZ 154. (1) bekezdése alapján szükséges. Ad. 9.) Az OTSZ 27. alapján szükséges. Ad. 10.) Az OTSZ és a 8. számú melléklet alapján szükséges. Ad. 11.) Az OTSZ alapján szükséges. Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam. Hatóságom hatáskörét a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 3 (3) bekezdés b) pontja a kecskeméti, a kisvárdai és a szolnoki atlétikai centrum beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 107/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet 6. pontja, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdése és 6. melléklet 7. pontja határozza meg. Illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 22. (1) bekezdés a) pontja határozza meg. Az önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. (9) bekezdése alapján zártam ki Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály - Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály (4024 Debrecen, Tímár u ) HB/04-MMBO/ /2016 számú szakkérdés vizsgálatának figyelemfelhívása, indokolása: Felhívom a figyelmet, hogy: Amennyiben a beruházás során a R. 1. (2) bekezdése szerinti, a hatóság hatáskörébe tartozó engedélyköteles berendezés telepítésre kerül, annak engedélyezési eljárásait hivatalunknál kell kezdeményezni. Az építmény használatbavételi engedélyezési eljárása során a hatóság a jogszabályokban előírt dokumentációk, jegyzőkönyvek meglétét a hatáskörébe tartozó berendezések tekintetében ellenőrizni fogja.

11 11 SZ-06/64/ /2016 A tervezett építési munka Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kisvárda Szabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatról szóló 27/2011 (XI.30.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal nem ellentétes. A tervezett építés megfelel az Országos Településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásainak, a településrendezési tervekben foglalt szabályozásoknak, valamint a korszerű építési és építészeti követelményeknek. A helyszíni szemle során az építési engedély megadását akadályozó tényező nem volt tapasztalható. A figyelemfelhívás az alábbi jogszabályokon alapul: 1. A használatbavételi engedély megkérésének, a bejelentés megtételének kötelezettsége az Étv. 44. (1) bekezdésén, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rend án, 2. A jogerős építési engedélytől való eltérés módjáról a tájékoztatás az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rend án, 3. Az építési-bontási hulladék nyilvántartó lap benyújtására vonatkozó figyelmeztetés az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet 10. -án, az építési-bontási hulladék nyilvántartó lap tartalmára vonatkozó figyelmeztetés az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. számú melléklete. Tájékoztatás az alábbi jogszabályokon alapul: 1. az engedély érvényességére vonatkozó az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI. 8.) Korm. Rendelet 21. (1) és (3) bekezdésén, 2. az engedély érvényének meghosszabbításának feltételeire vonatkozó az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 52. -án, 3. a polgári jogvitákra vonatkozó az Étv. 37. (2) bekezdésén, és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet. 19. (6) bekezdés b) pontján, 4. az építészeti-műszaki dokumentációba való betekintés feltételeire vonatkozó a Ket. 68. (1) bekezdésén. Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71. (1) bekezdése szerint hoztam meg, a Ket ában rögzített formai és tartalmi követelmények szerint. Az eljárási cselekmény kapcsán egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem. Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 5. (1) bekezdése b.) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben részesülnek a helyi önkormányzatok és azok társulásai. A jogorvoslati lehetőségről, a fellebbezésről a Ket aira való hivatkozással adtam tájékoztatást. A fellebbezési illetékről, az illetékekről szóló évi XCIII. törvény XV. számú mellékletének III. pontja alapján határoztam meg.

12 12 SZ-06/64/ /2016 Hatáskörömet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 46. (2) bekezdése, az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés a) pontja, és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. Korm. rendelet 58. (1) bekezdése, illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015 (III.30.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdése, valamint a 2. (4) és (5) bekezdése állapítja meg Kisvárda, április 5. Dr. Dienes Melinda mb. hivatalvezető nevében és megbízásából: Bíró Viktor Építésügyi Osztályvezető

13 13 SZ-06/64/ /2016 JEGYZÉK A SZ-06/64/ /2016 számú határozat értesültjeiről Értesül: Közvetlenül: 1. Kisvárda Város Önkormányzata (4600 Kisvárda, Szent László u ) kérelmező, postai úton 2. Siffel Gábor 1012 Budapest I. kerület, Logodi utca 33., meghatalmazott, ÉTDR rendszeren 3. Kisvárda Város Önkormányzatának Jegyzője (4600 Kisvárda, Szent László u ) ÉTDR rendszeren 4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát (4600 Kisvárda, Mártírok útja 22.) ÉTDR rendszeren 5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály (4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.) ÉTDR rendszeren 6. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály - Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály (4024 Debrecen, Tímár u ) ÉTDR rendszeren 7. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest XIV. kerület, Mogyoródi út 43) ÉTDR rendszeren 8. E-SPORTS MANAGEMENT KFT (1238 Budapest, Csibuk u. 19.) tervező, postai úton 9. Hélis Kft. (2092 Budapest, Erkel u. 69.) tervező, postai úton 10. Pap Ferenc (2544 Neszmély, Fő út 151, T-1/ ) tervező, postai úton 11. Szij Ferencné (2071 Páty, Határ út 8.) tervező, postai úton 12. Zentai Csaba (1224 Budapest, Sajó u. 11/a.) tervező, postai úton 13. Kovács Róbert (1183 Budapest, Noszlopy u. 27. A/6) tervező, postai úton 14. Irattár Hirdetményi úton: 1. Magyar Műsorszóró Vállalat (1088 Budapest, Trefort u. 2.) építési korlátozás 2. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt (4024 Debrecen Kossuth u. 41.) vezetékjog 3. Hrebenyuk Olga (4600 Kisvárda, Sárköz u. 7.) szomszéd 4. Nagy Gábor (4600 Kisvárda, Bessenyei köz 2.) szomszéd 5. Nagy Sándor (4600 Kisvárda, Bessenyei köz 2.) szomszéd 6. Szendrei József (4600 Kisvárda, Bessenyei köz 4.) szomszéd 7. Zubályné Szendrei Judit Edit (4600 Kisvárda, Virág Ferenc u. 19.) szomszéd 8. Hermanné Szendrei Beáta (4600 Kisvárda, Szüret u. 2/B) szomszéd 9. Dr. Szendrei Zsuzsa (4600 Kisvárda, Bessenyei köz 4.) szomszéd 10. Kovács Dezső (4600 Kisvárda, Bessenyei köz 6.) szomszéd 11. Kovács Dezsőné (4600 Kisvárda, Bessenyei köz 6.) szomszéd 12. Oláh Tibor (4600 Kisvárda, Bessenyei köz 8.) szomszéd 13. Oláhné Móré Mária (4600 Kisvárda, Bessenyei köz 8.) szomszéd 14. Révész Attila (4600 Kisvárda, Bessenyei köz 10.) szomszéd 15. Révész Attiláné (4600 Kisvárda, Bessenyei köz 10.) szomszéd 16. Villányi Gézáné (4600 Kisvárda, Bessenyei köz 12.) szomszéd 17. Villányi Mária (4600 Kisvárda, Bessenyei köz 12.) szomszéd

14 14 SZ-06/64/ / Pózner Istvánné (4600 Kisvárda, Bessenyei köz 14.) szomszéd 19. Bozsányi Andrásné (4031 Debrecen, Derék u. 18. IV/39) szomszéd 20. Dudásné Pózner Margit Gyöngyi (1040 Budapest, IV. kerület Megyeri u II/6) szomszéd 21. Szemján Zoltán (4600 Kisvárda, Bessenyei u 14.) szomszéd 22. Filep Józsefné (4600 Kisvárda, Bessenyei u 10.) szomszéd 23. Papp Imréné Soltész Anikó (4600 Kisvárda, Deák Ferenc u. 4 fszt. 3.) szomszéd 24. Tóthné Soltész Katalin (4461 Nyírtelek, Dózsa u. 146.) szomszéd 25. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Lövőház u. 39.) szomszéd Jogerőre emelkedés után: 1. Kisvárda Város Önkormányzata (4800 Vásárosnamény, Ipari u. 1.) kérelmező, postai úton 2. Siffel Gábor 1012 Budapest I. kerület, Logodi utca 33.meghatalmazott, ÉTDR rendszeren 3. Irattár

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT Kisvárdai Járási Hivatala Ügyiratszám: SZ-06/64/00016-7/2016 ÉTDR azonosító: 201500069079 ÉTDR iratazonosító: IR-000014039/2016 Ügyintéző: Bíró Viktor Telefon: 0645/795-012 e-mail cím: biro.viktor@szabolcs.gov.hu

Részletesebben

Határozatot: építési engedélyt adok. meglévő épület bővítése melegítő konyhával és étkezővel

Határozatot: építési engedélyt adok. meglévő épület bővítése melegítő konyhával és étkezővel HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA Ügyintéző szervezeti egység: Gyöngyösi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201500041386 Iratazonosító: IR-000492700/2015

Részletesebben

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT Kisvárdai Járási Hivatala Ügyiratszám: ÉTDR azonosító: 201600030566 ÉTDR iratazonosító: IR-000281208/2016 Ügyintéző: Bíró Viktor Telefon: 0645/795-021 e-mail cím: biro.viktor@szabolcs.gov.hu Tárgy: 4800

Részletesebben

Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 1102 Budapest, Szent László tér 29., tel.: +3614338100, fax.

Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 1102 Budapest, Szent László tér 29., tel.: +3614338100, fax. Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 1102 Budapest, Szent László tér 29., tel.: +3614338100, fax.: +3614338390 Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201600005807 Iratazonosító: IR-000125776/2016

Részletesebben

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t Szám: ÉPI/4-10/2013. Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Ügyintéző: Cseriné Inhaizer Beatrix versenyuszoda együttes építési engedélye Győr 8712/2 hrsz Illeték leróva! H a t á r o z a t Mosonmagyaróvár

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás KA-TML-39/2015 1 Tűzvédelmi műszaki leírás Tárgy: a 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/1 alatti ingatlanon meglévő épület átalakításával és bővítésével kialakítandó Labdarúgó Klubház építési engedély

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Győr,

H A T Á R O Z A T Győr, Iktatószám: VIII-B-005/2431-18/2012. Ügyintéző: Varga Csaba Telefon: (96) 507-230 Tárgy: Az Audi Hungária Motor Kft-nek a győri 5475/83 hrsz-ú ingatlanon építendő G78 jelű benzinkúthoz tartozó kiszolgáló

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt Iktatószám: 10572-9/2015. Előadó: Wéber Béla dr. Ötvös Tünde Tárgy: A C és R Kft. nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye HATÁROZAT A C és R Közlekedésépítő

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 26409/2013. Iktatószám: 10557/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 14080/2014. Iktatószám:71709/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető 54/2014. (XII.5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Új szerkezet Jogszabály Hatályos 2015. 03.

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés megszegése miatt

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés megszegése miatt Szám: 35250/52-5/2015.ált. Tárgy: Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező

Részletesebben

Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról 2016.

Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról 2016. Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról 2016. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szerve a nyilvántartásában szereplő adatok igazolására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA Ügyiratszám: BA-04D/E/28-14/2013. Tárgy: Dr Hódosi László és társai használatbavételi engedély kérelme Pécs, Rákóczi u. 65. helyrajzi szám:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.819/11 /2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett,

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett, *1073340127* Vonalkód: 1073340127 Iktatószám: 2139/70/1/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24., adószáma: 15329547-2-43,

Részletesebben

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t.

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t. Szeged Megyei Jogú város Közgyűlésének 19/2006.(V.15.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2003. (VIII.25.) Kgy rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 122. szám 64373 III. Kormányrendeletek A Kormány 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11601-15/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Tóth Ilona Mária Melléklet: BÜCHL HUNGARIA Kft. KÜJ: 100409899 KTJ: 100882646 Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T E N G E D É L Y E Z E M.

H A T Á R O Z A T E N G E D É L Y E Z E M. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSS/01/2945-5/2015 Tárgy: Kunágota, 0271/67 hrsz-ú vízműtelep és 0269/51 hrsz-ú T2 sz. kútcsoport villamosenergia-ellátása, OTRDF 20/160 típ. oszloptranszformátor

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15936/2014. Iktatószám:73474/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 4681-12/2016. Ügyintéző: dr. Karácsony Edina/ Ódor Imre Telefon: +36 (96) 524-000 Tárgy: SWIETELSKY Magyarország Kft. 9300 Csorna, Vasutas u. 9. - Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ

ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ATLÉTIKAI ÉPÜLET MÓDOSÍTOTT ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁIÓJÁHOZ Tűzvédelmi tervező: OPTOMM Mérnöki Iroda Kft. 1143 Bp Zászlós u. 56. suba Bendegúz

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 18579-9/2012. Tárgy: A Robert Bosch Kft. 1103 Budapest, Gyömrői

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT ANYAG KALOCSA VÁROS. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV és HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSA

JÓVÁHAGYOTT ANYAG KALOCSA VÁROS. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV és HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSA KALOCSA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV és HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Forrás: C.S.Ő. Építésziroda Kft. JÓVÁHAGYOTT ANYAG 2015. DECEMBER HÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről A 2010.04.22. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Speciális építmények tűzvédelme

Speciális építmények tűzvédelme Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Speciális építmények tűzvédelme Badonszki Csaba tű. alezredes főosztályvezető-helyettes Az e fejezetben nem szabályozott

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának pályázati

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Szám: 168-2/2014/SK/H Tárgy: A Hatvankettő-63 Kft. (7626 Pécs, Rákóczi út 75.) tűzvédelmi bírság ügye

Szám: 168-2/2014/SK/H Tárgy: A Hatvankettő-63 Kft. (7626 Pécs, Rákóczi út 75.) tűzvédelmi bírság ügye Szám: 168-2/2014/SK/H Tárgy: A Hatvankettő-63 Kft. (7626 Pécs, Rákóczi út 75.) tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T A Hatvankettő-63 Kft. (7626 Pécs, Rákóczi út 75.) szám alatti ügyfelet tűzvédelmi

Részletesebben

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ:

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása 1046 Budapest, Fóti út 66. és 75214/4 helyrajzi szám alatti ingatlan PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

*1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről

*1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről *1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 1. számú példány MVH szerz. szám: BSZ/3-2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KapuHáz Ingatlanforgalmazó, Kezelő és Szolgáltató

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Záradék: Ez a határozauvégzés jogerőre emelkedett < Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Ügyiratszám: 1-1/46-10/2015. Tárgy: Zenés, táncos rendezvény engedélyezése Ügyintéző: Czene Boglárka Hiv. sz.:

Részletesebben

77-4/2014/H. Iktatószám: 2014.05.24. Jogerő/határozathozatal dátuma:

77-4/2014/H. Iktatószám: 2014.05.24. Jogerő/határozathozatal dátuma: Iktatószám: Jogerő/határozathozatal dátuma: Közzététel jogcíme: 77-4/2014/H. 2014.05.24. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

Fedett kerékpártároló kivitelezési terve 2016. Szeged, Budapesti út 5. hrsz.: 01392/6

Fedett kerékpártároló kivitelezési terve 2016. Szeged, Budapesti út 5. hrsz.: 01392/6 Fedett kerékpártároló kivitelezési terve 2016. Szeged, Budapesti út 5. hrsz.: 01392/6 Soxög ÉpítészStúdió Bt. Szeged, Feketesas u. 24-26._tel.: 70/617-5002_e-mail: soxogbt@gmail.com MŰSZAKI LEÍRÁS Fedett

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budaörs: Többcélú sportlétesítmények építése

Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budaörs: Többcélú sportlétesítmények építése 1/17 HU-Budaörs: Többcélú sportlétesítmények építése 2009/S 130-189544 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Budaörs Város Önkormányzata,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS)

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Szerződés azonosító V-2010/11384/001-T Ajánlat azonosítószáma: V-2010/11384/001-T BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Jelen kétoldalú és hatalanyú jogviszony hatálybaléptető feltételeinek teljesülésével

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 9.1:2015.03.05. Tartalomjegyzék

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 9.1:2015.03.05. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Formátumok és dokumentálás... 3 3. A TMMK tartalma... 4 3.1. Az építmény tűzvédelmi, létesítési követelményeinek ismertetése... 4 3.2. A tűzjelző berendezés, a tűzoltó

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

Szám: 09/3/643-8/2013./HN.KIR.HAT. Tárgy: Az ECOCARGO Kft tűzvédelmi bírságolási ügye

Szám: 09/3/643-8/2013./HN.KIR.HAT. Tárgy: Az ECOCARGO Kft tűzvédelmi bírságolási ügye Szám: 09/3/643-8/2013./HN.KIR.HAT. Tárgy: Az ECOCARGO Kft tűzvédelmi bírságolási ügye H A T Á R O Z A T Az ECOCARGO Környezetvédelmi, Gépjárműkereskedelmi és Szállítmányozási Kft-t (székhelye: 3245 Recsk,

Részletesebben

HU-Győr: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése 2013/S 073-121668. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Győr: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése 2013/S 073-121668. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121668-2013:text:hu:html HU-Győr: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése 2013/S 073-121668 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. március 28-án Wildhorse UCG Kft. Iktatószám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzéke

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzéke NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett AZ EGYCSATORNÁS GYŰJTŐKÉMÉNYEK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA című PÁLYÁZATHOZ (Kódszám: ÚSZT-2011-KÉMÉNY) Budapest,

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:27037-2011:text:hu:html HU-Siófok: Tűzoltó készülékkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 17-027037

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 256-3/2016. Tárgy: K & NY Kft. (Esztergom) Előzetes vizsgálati eljárás Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Winkler Anett Mellékletek: Telefon: +36 (96) 524-612

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a :

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a : Ügyszám: Ügyintéző: Telefonmellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail:

Részletesebben

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016 SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016 Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő testülete Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottsága az 5/2011. (II.25.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem,

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem, KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 22461/2014. Iktatószám: 2504/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

HATÁROZAT. 6290-25/2015. Linczer Norbert 221

HATÁROZAT. 6290-25/2015. Linczer Norbert 221 Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 6290-25/2015. Linczer Norbert 221 Tárgy: Tiszatelek 0217/21. és 0217/33. hrsz.-ú külterületeire tervezett medencés kishajó kikötő előzetes vizsgálata HATÁROZAT A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 (Egységes szerkezetben az 5/2014.(II.28.), a 12/2015. (VI.1.),

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak kiviteli tervét. - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1.

A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak kiviteli tervét. - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. 1. ELŐZMÉNYEK: A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak ét. A tervezés során felhasznált szabályzatok: - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. - e-ut 07.01.12:2011

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA GÉPÉSZETI

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

1. Jogorvoslati eljárás

1. Jogorvoslati eljárás 1. Jogorvoslati eljárás Az ügyfél kérelmére megindítandó jogorvoslati eljárások: - fellebbezési eljárás, - a döntés módosítása vagy visszavonása fellebbezés alapján, - a hatósági határozat bírósági felülvizsgálata,

Részletesebben

BERHIDAI ÚT 21+481.65-21+525 KM MEGBÍZÓ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6.

BERHIDAI ÚT 21+481.65-21+525 KM MEGBÍZÓ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. BERHIDAI ÚT 21+481.65-21+525 KM SZELVÉNYEK KÖZÖTT MEGBÍZÓ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. TERVEZŐ: GEOplaner Építőipari Tervező KFT 8200 VESZPRÉM, JÓZSEF ATTILA UTCA 40.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 203. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 203. szám MAGYAR KÖZLÖNY 203. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 23., szerda Tartalomjegyzék 429/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet A KNORR-BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint Általános követelmények, információk 1.) A kiviteli tervdokumentáció tartalma írásos dokumentumok és tervrajzok összessége. 2.) Az építmény

Részletesebben

I. fejezet Közterületek használata

I. fejezet Közterületek használata Sásd Város Önkormányzata 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és a köztisztaságról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete a közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 10434-22/2015. Ügyintéző: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Inke, 072 hrsz. alatti ingatlanon majorközpont létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 105. szám 17845 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 41/2015. (VII. 20.) FM rendelete a zöldség-gyümölcs termelői csoportokra és termelői szervezetekre

Részletesebben

2015. évi CCXXV. törvény egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról

2015. évi CCXXV. törvény egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról 2015. évi CCXXV. törvény egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 202. szám A törvényt az Országgyűlés a

Részletesebben

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. 8600 SIÓFOK, TANÁCSHÁZ U. 7. B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére amely létrejött egyrészről Balatonhenye

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. M201600100 T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T É P Í T É S I E N G E D É L Y E Z É S I T E R V É H E Z Ü Z E M E N B E L Ü L I E N E R G I A H A T É K

Részletesebben

A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA.

A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA. A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA. Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. október Szerkesztő: Duruc József Megjegyzés: A szövegben pirossal kiemelt

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 6230-20/2015. Előadó: Geresics Angéla dr. Jeges-Varga Ferenc Tárgy: KÜJ: KTJ: Töttös, Mohács-Töttös 22kV-os gerincvezeték 97-122. sz. oszlopok között rekonstrukciójának előzetes vizsgálati

Részletesebben

(5) Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya:

(5) Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: MHK JogszabKly szolgkltatks 1. oldal, összesen: 9 oldal Kőszárhegy község képviselő testületének 10/2015 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T.

H A T Á R O Z A T O T. 1 MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL SZEGEDI MÉRÉSÜGYI ÉS MŰSZAKI BIZTONSÁGI HATÓSÁG Városföld Energia Energetikai Beruházó és Szolgáltató Kft. 6033 Városföld, II. körzet 38. Iktató szám: 129-10

Részletesebben

Kerepes, Széchenyi István Általános Iskola bővítése 2db ideiglenes tanteremmel

Kerepes, Széchenyi István Általános Iskola bővítése 2db ideiglenes tanteremmel Kerepes, Széchenyi István Általános Iskola bővítése 2db ideiglenes tanteremmel ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. (Hrsz.: 504/3) Budapest, 2016. május KEREPES, SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezi. 1. A létesítmény építtetője: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9000 Győr, Puskás T. u. 37.

H A T Á R O Z A T. engedélyezi. 1. A létesítmény építtetője: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9000 Győr, Puskás T. u. 37. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: VBK/3505-8/2012. Hiv. szám: F7119-3983-14/2012. Ügyintéző: Herczeg Tibor Ügyintézőjük: Rozsos Jenő : (06-88) 576-645 : (06-88)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. október 1-től Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: A Kinizsi u. 37. szám alatti ingatlanra vonatkozó üzemeltetési

Részletesebben

A kivitelezési dokumentáció elektronizálása és az e-építési napló

A kivitelezési dokumentáció elektronizálása és az e-építési napló ÉTDR, e-napló, e-ügyintézés Új alapokon az építésügy A kivitelezési dokumentáció elektronizálása és az e-építési napló Dr. Hegedűs Annamária 2013. Március 8. Az előadás témái Az Országos Építésügyi Nyilvántartás

Részletesebben

a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról

a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben