Tűzvédelmi szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tűzvédelmi szabályzat"

Átírás

1 Tűzvédelmi szabályzat

2 S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi Fire Electric New Helgertné László Zoltán Molnár Csaba Dr. Szabó Ilona Eszter Menthy Zsolt Árpád Aláírás Kelt május május május 28. Tartalomjegyzék Szabályzat célja... 3 Szabályzat hatálya... 3 Kapcsolódó dokumentumok... 4 Főiskola tűzvédelméért felelős személyek... 4 Kancellár tűzvédelmi feladatai... 5 Műszaki igazgató tűzvédelmi feladatai... 5 Oktatási rektorhelyettes tűzvédelmi feladatai... 5 Szervezeti egység vezető általános tűzvédelmi feladatai... 5 Műszaki igazgató tűzvédelmi feladatai... 6 Üzemeltetési koordinátor tűzvédelmi feladatai... 6 Tűzvédelmi szolgáltató tűzvédelmi feladatai... 8 Dolgozókra vonatkozó általános tűzvédelmi előírások Tűzoltó készülékek meghatározása A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok Helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok Beépített tűzjelző berendezés Aratás A szabadtéri tűzgyújtás szabályai Mezőgazdasági erő- és munkagépek Tűzveszélyes tevékenység Tűzvédelmi oktatás, továbbképzés és képesítési követelmények Tűzjelzés, riasztás és tűzoltás Rendelkezések a nemdohányzók védelmében Rendezvények engedélyeztetési, szervezési szabályai Zenés, táncos rendezvények engedélyeztetési, szervezési szabályai Főiskola által kezdeményezett zenés, táncos rendezvények Nem a főiskola által üzemeltetett helyiségekben kezdeményezett és szervezett zenés- táncos rendezvények A 200 főnél nagyobb létszámra tervezett nyilvános szabadtéri rendezvényekre vonatkozó kiegészítő rendelkezések Időszakos felülvizsgálatok Mellékletek... 33

3 S z a b á l y z a t Oldal: 3/157. Kiadás Fejezet száma Változás tárgya /2014/2015. SZN határozat Kiadás Tűzvédelmi szabályzat (2013) 00. kiadásának hatályon kívül helyezése ,2., 101/2014/2015. SZN határozat 3., 4. Országos Tűzvédelmi Szabályzat melléklet módosításának átvezetése Kiadás dátuma Szabályzat célja 1. (1) Szabályzat célja a főiskola területén a tűzvédelmi tevékenységének szabályozása, a tűzesetek megelőzése, a dolgozók és a hallgatók testi épségének megőrzése, a szükséges tűzoltási, mentési feladatok ellátása, és ezek feltételeinek biztosítása, valamint az itt tartott zenés, táncos rendezvények biztonságos lebonyolításának segítése. (1) A szabályzat területi hatálya kiterjed: Szabályzat hatálya 2. a) a főiskola székhelyére: Gyöngyös, Mátrai út 36. b) és telephelyeire: Tangazdaság Atkár, Tass-puszta Tanüzem: Szőlőfeldolgozó, Nádfedeles főépület 717/5 hrsz,, természetben Gyöngyös, Bene út Fleischmann Rudolf Kutatóintézet Kompolt, Fleischmann Rudolf út 4. Erdőtelki Arborétum Erdőtelek, Fő út 129. Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Eger, Kőlyuktető (2) A szabályzat személyi hatálya kiterjed: a) a főiskolán minden a közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, továbbá a szervezett közösségi munka keretében valamennyi munkával összefüggő tevékenységet végző személyre (továbbiakban: dolgozóra); b) a főiskola hallgatóira; c) szerződés alapján munkát végző személyekre és cégekre; d) jelen Szabályzatban meghatározottak a látogatókra; e) a főiskola területén rendezvényt szervező, lebonyolító, és a rendezvényeket biztosító cégekre és személyekre.

4 S z a b á l y z a t Oldal: 4/157. Kapcsolódó dokumentumok 3. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: törvény); a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet); 45/2011. (XII.7.) BM rendelet (a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól) (a továbbiakban: BM rendelet); az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló (XII. 5.) BM rendelet; a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet); évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól Munkavédelmi szabályzat; Hallgatói Követelményrendszer Hallgatói balesetvédelmi szabályzat c. fejezete. Főiskola tűzvédelméért felelős személyek 4. (1) A Tűzvédelmi szabályzat személyükre vonatkozó előírásait minden dolgozó, hallgató, és a főiskola területén tartózkodó egyéb személyek (rendezvényeken résztvevő nem főiskolai hallgatók), külön felhívás vagy intézkedés nélkül köteles végrehajtani, illetve megtartani. (2) A tűzvédelem a munkavégzés szerves része, ezért munkafolyamataiban a megelőző tűzvédelmi tevékenység nem választható külön. Minden magasabb vezető kötelessége a szervező, irányító és ellenőrző tevékenység során a vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseket, szabványokat figyelembe venni, alkalmazni. (3) A tűzvédelmi tevékenység szervezési, szakmai felügyeletét, szerződés alapján külső tűzvédelmi szaktevékenységet végző szolgáltató (továbbiakban: tűzvédelmi szolgáltató) látja el. (4) A tűzvédelmi feladatok elvégzéséhez szükséges személyi feltételeket a szolgáltató biztosítja. Nem a főiskola által szervezett rendezvények lebonyolításához szükséges személyi feltételeket (pl. tűz esetén a biztonságos kiürítéshez szükséges tervek elkészítésének, és biztonságos végrehajtásához szükséges személyzetet) a rendezvényt szervező köteles biztosítani. (5) Az üzemeltetési koordinátor tűzvédelmi feladatait a kompolti Fleischmann Rudolf Kutatóintézet, az Erdőteleki Arborétum és az egri Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet esetén az igazgató, vagy az általa írásban megbízott személy látja el.

5 S z a b á l y z a t Oldal: 5/157. Kancellár tűzvédelmi feladatai 5. (1) A főiskola területén a munkavégzés, az oktatás, valamint a rendezvények tűzvédelmi szempontból biztonságos feltételeinek megteremtéséért a kancellár mint a főiskola egyszemélyi vezetője felelős. (2) Eljár mindazokban a tűzvédelmi ügyekben, amelyeket jogszabály és a Szenátus döntése hatáskörébe utal. (3) Biztosítja, hogy a jogszabályokban előírt munkaköröket az érintett dolgozók csak érvényes tűzvédelmi szakvizsga meglétével láthassák el. (4) Gondoskodik a felsőoktatásért felelős minisztérium szükség i tájékoztatásáról, illetve a minisztériumtól érkező kérésre a főiskolai tűzvédelmi tevékenységére irányuló írásos jelentés benyújtásáról. (5) Gondoskodik a tűzvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok és a főiskolai szabályzatok betartásáról, illetve betartatásáról. (6) A tűzvédelmi szabályok megsértése esetén a felelősség megállapítása céljából vizsgálatot kezdeményez. (7) Gondoskodik a tűzvédelmi jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban és a hatósági határozatokban előírt követelmények teljesítéséről, a tevékenységgel kapcsolatos vészhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről. (8) A kancellár tűzvédelmi feladatainak ellátását a műszaki igazgató útján gyakorolja. Műszaki igazgató tűzvédelmi feladatai 6. (1) A műszaki igazgató hatáskörükben a kancellár tűzvédelmi feladatainak egy részét eseti vagy rendszeres jelleggel átruházott hatáskörben láthatják el. Oktatási rektorhelyettes tűzvédelmi feladatai 7. (1) Biztosítja a hallgatók részére a Hallgatói balesetvédelmi szabályzatban meghatározott tűzvédelmi oktatásainak megtartását. Szervezeti egység vezető általános tűzvédelmi feladatai 8. (1) Gondoskodik működési területén a tűzvédelmi jogszabályokban, szabályzatokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban és a hatósági határozatokban előírt követelmények teljesítéséről, a tevékenységgel kapcsolatos vészhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

6 (2) Biztosítja a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét. S z a b á l y z a t Oldal: 6/157. (3) Lehetővé teszi, hogy munkaterületén a dolgozók munkába álláskor, illetve évente legalább egy alkalommal időszakos oktatáson vegyenek részt. (4) Gondoskodik arról, hogy a dolgozók a tevékenységüknek, munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi szabályokat, a tűz esetén követendő magatartás szabályait megismerjék. Dolgozót munkába állítani a tűzvédelmi oktatás megtartása előtt nem szabad. (5) Intézkedik az ellenőrzéseken megállapított, hatáskörét érintő hiányosságok megszabott határidőre történő megszüntetéséről. Ha a szervezeti egység költségvetésében nincs anyagi forrás a feltárt tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére, azt azonnal jelzi a műszaki igazgatónak. (6) Folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy az irányítása alá tartozó dolgozók a tűzvédelmi követelményeket betartsák a munkájuk során. A tűzvédelmi követelmények megsértésének észlelése esetén azonnal felszólítja a dolgozót annak megszüntetésére. (7) Gondoskodik róla, hogy a szervezeti egység épületében lévő 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségekben a kiürítési számítással, vagy azzal egyenértékű módon igazolt - megengedett maximális befogadóképességet se oktatási és egyéb tevékenység során ne lépjék túl. Műszaki igazgató tűzvédelmi feladatai 9. (1) A műszaki igazgató kancellártól átruházott hatáskörben felügyeli és irányítja a főiskola tűzvédelmi tevékenységét. (2) Gondoskodik a főiskola tűzvédelmi (műszaki-biztonsági) feladatának ellátásához szükséges anyagi feltételekről, a dolgozók tűzvédelemmel kapcsolatos észrevételeinek elbírálásáról, a tűzvédelemmel kapcsolatos erkölcsi ösztönzésről, illetve felelősségre vonásról. (3) Tűzvédelmi vétség, tűzkár esetén a tűzvédelmi szolgáltató bevonásával vizsgálatot rendel el, a vizsgálat eredményéről értesíti a felügyeletet gyakorló minisztériumot. (4) Megtiltja, hogy a főiskola területére a dolgozók engedély nélkül veszélyes anyagokat (pl.: pirotechnikai eszközök, tűzveszélyes folyadék stb.) juttathassanak be és annak ellenőrzése érdekében, szúrópróbaszerűen vizsgálatokat végeztet. Üzemeltetési koordinátor tűzvédelmi feladatai 10. (1) A tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében előzetes egyeztetés alapján a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé teszi, és abban közreműködik. A gyakorlatok időpontjáról értesíti a tűzvédelmi szaktevékenységet végző szolgáltatót.

7 S z a b á l y z a t Oldal: 7/157. (2) Intézkedik a Tűzriadó Tervben foglaltak ismertetéséről a tűzvédelmi szaktevékenységet végző szolgáltató segítségével, a lényeges tűzvédelmi szabályok kifüggesztéséről, és a tűz esetén követendő magatartás gyakoroltatásáról. (3) Külső dolgozókra, illetve a főiskola területének bérbe adott részén működő külső cégek esetében érvényesíti a Tűzvédelmi szabályzatban foglalt követelményeket. (4) A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az épület, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, vagy termelés, raktározás 15 %-os növekedését, annak megkezdése előtt legalább 25 nappal a tűzvédelmi szolgáltatóval írásban közli. A változást 15 nappal korábban bejelenti az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak (Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség) (5) A tűzesetet haladéktalanul jelenti a Gyöngyösi Hivatásos Tűzoltóságnak segítséget nyújt a létesítmény területén keletkezett tüzek tűzvizsgálatához. (6) Részt vesz a hatóság vagy a felügyeleti szerv által tartott tűzvédelmi ellenőrzésen, illetve akadályoztatása esetén nyilatkozattételre és intézkedésre jogosult személlyel képviselteti magát. A tűzvédelmi ellenőrzések időpontjáról a tűzoltóság kiértesítésének kézhezvétele után, azonnal tájékoztatja a tűzvédelmi szolgáltatót. (7) Folyamatosan ellenőrzi a kiadott tűzvédelmi szabályzatok, utasítások, különböző berendezések (műszerek, gépek) használatára vonatkozó szabályainak és felülvizsgálatainak érvényességét (az alábbiakra különös tekintettel): (8) A lejáró, vagy lejárt felülvizsgálat esetén azt azonnal jelzi a műszaki igazgatónak és az anyagi források biztosítása esetén, azonnal intézkedik a felülvizsgálatok elvégeztetésére. (9) A főiskola területén végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeit a jogszabályi követelményeknek megfelelően a tűzvédelmi szolgáltató bevonásával írásban meghatározza, és kijelöli az őt ebben a tevékenységében helyettesítő személyeket. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye i szervezeti egység vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi előírásokat köteles kiegészíteni. Minden esetben, ellenőrzi, hogy jogszabályi kötelezés esetén a munkát végző személy rendelkezik-e érvényes tűzvédelmi szakvizsgával és a munka feltételeit írásban rögzítették-e. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat, ennek megtörténtét személyesen vagy megbízott útján ellenőrzi. (10) A főiskola területén tartott rendezvények eseti tűzvédelmi és Korm. rendelet i biztonsági előírásait jóváhagyja a tűzvédelmi szaktevékenységet végző szolgáltatóval történt egyeztetés alapján, az előírt feltételek betartását ellenőrizteti. Ezen előírások betartásáért a rendezvények szervezői felelnek. (11) Gondoskodik a jogszabályban, kötelezően alkalmazandó szabványban és hatósági határozatban megjelölt tűzvédelmi berendezések, készülékek, felszerelések előírás i állandó üzemképes állapotáról, időszakos ellenőrzésükről, valamint az oltóanyag pótlásáról.

8 S z a b á l y z a t Oldal: 8/157. (12) Gondoskodik az üzemeltetői ellenőrzések, időszakos felülvizsgálatok, karbantartások elvégeztetéséről, dokumentálásáról. 1 (13) Havonkénti rendszerességgel ellenőrzi a létesítményben található irányfények és tűzgátló ajtók működőképességét, megfelelőségét. (14) Rendszeresen (havonta, negyedévente) ellenőrzi a létesítmény tűzjelző berendezéseit. (15) Rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi jelzőtáblák meglétét, szabályszerű kihelyezését. (16) Évente vizsgálja a tűzvédelmi intézkedések és eljárások jogi szakszerűségét. Tűzvédelmi szolgáltató tűzvédelmi feladatai 11. (1) A tűzvédelmi szolgáltató szakmailag irányítja, szervezi és vizsgálja a főiskolán a tűzvédelmi tevékenységet. (2) A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az épület, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, az új tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó javaslat megküldésével 5 nap alatt véleményezi, és azt követően megküldi az üzemeltetési koordinátornak. (3) Rendszeresen ellenőrzi a főiskola összes szervezeti egységére kiterjedően a tűzvédelmi szabályzatokban, jogszabályokban és a kötelezően alkalmazandó szabványokban foglalt tűzvédelmi előírások betartását, érvényre jutását. (4) Tűzvédelmi hiányosság megállapítása esetén azonnal értesíti az üzemeltetési koordinátort. A főiskola által finanszírozva köteles azonnal intézkedni a tűzvédelmi hiányosság megszüntetéséről. (5) Az ellenőrző vizsgálatokat a tűzoltó készülékekre vonatkozóan az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló (XII.5.) BM rendeletben meghatározottak kell dokumentálni. (6) Három havonta rendszeresen vizsgálja a tűzoltó készülékeket, melynek során ellenőrzi, hogy minden egyes tűzoltó készülék: a tervezett telepítési helyen van-e, a tűzoltó készülék látható, a használat nem ütközik akadályba, és a tűzoltó készülékkel szemben állva a magyar nyelvű használati utasítás olvasható, valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszer jelzése a működési zónában található, a tűzoltó készülékek zárolása sértetlen és ép, hiánytalan szerelvényekkel ellátott, a tűzoltó készülék felülvizsgálata esedékes-e. (7) A főiskolán keletkezett tűz esetén a tapasztalatokat beépítve, rendkívüli tűzvédelmi oktatás megtartásáról gondoskodik az esemény után 10 munkanapon belül, melyet minden dolgozó kötelezően részt kell, hogy vegyen. (8) A főiskolán történő fejlesztések, beruházások, felújítások, bővítések és tűzvédelmet érintő átalakítás előkészítése és megvalósítása során figyelemmel kíséri vonatkozó jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban és hatósági előírásokban foglalt követelmé- 1 Beillesztette a 101/2014/2015. SZN határozat. Egyidejűleg a további bekezdések számozása értelemszerűen nő. Hatályos június 1-jétől.

9 S z a b á l y z a t Oldal: 9/157. nyek teljesítését és jelzi a műszaki igazgatónak és az üzemeltetési koordinátornak az esetleges hiányosságokat. (9) Elkészíti a Tűzvédelmi szabályzatot, az egyes létesítmények, épületek, a helyiségek tűzveszélyességi osztályba sorolását és a menekülési terveket. (10) Elkészíti a Tűzriadó Tervet és a műszaki igazgató jóváhagyása után, a Igazgatási, Jogi és Szervezési Igazgatóság útján az intraweben közzé teszi azt. A Tűzriadó Tervet a módosított 30/1996. (XII.6.) BM rendelet kell elkészíteni. (11) A főiskola épületeinek közösségi terein is elhelyezi a Tűzriadó Tervet az épület elhagyásának lehetőségét (kiürítési útvonalak) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról, tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerelési helyekről, valamint az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek megengedett maximális befogadóképességéről tájékoztatást ad. A Tűzriadó Terv egy-egy példányát az alábbi helyeken kell őrizni: az épület portáján (állandó ügyeleti helyen), a szervezeti egység tűzvédelmi dokumentumai között és az intraweben. (12) A Tűzriadó Tervet és annak mellékleteit amelyben az 50 főnél nagyobb befogadó képességű helyiségek felsorolását, a készenlétben tartott tűzoltó készülékek és eszközök helyét, valamint a külső és belső vízszerzési helyeket, az épületek közműveit kezelő berendezések főelzáróit stb., az épületben lévő gázpalackok és egyéb veszélyeztető tényezők helyét helyszín és/vagy alaprajzon feltüntetve borítékban kell tartani, és TŰZRIADÓ TERV a Tűzoltóság részére felirattal ellátva el kell helyezni a biztonsági szolgálat készenléti helyein, és a kiérkező tűzoltó egység részére át kell adni. (13) A Tűzriadó Tervben foglaltakat legalább évente egy alkalommal, tűzesetet követően minden esetben 1 hónapon belül gyakoroltatni kell, és a gyakorlatról jegyzőkönyvet kell készíteni. (14) A Tűzvédelmi szabályzatnak egyes munkahelyre vonatkozó használati szabályait, az 50 főnél nagyobb befogadó képességű helyiségek helyiség használatának módját és felelősségét tartalmazó részét kötelező kifüggeszteni. A kifüggesztés helyét a szervezeti egység vezetője határozza meg. (15) Részt vesz a felügyeletet ellátó minisztérium, a hivatásos tűzoltóságok, a hatóságok, egyéb szervek ellenőrzésein. (16) Feladata az dolgozók ismétlődő és rendkívüli tűzvédelmi oktatása, és az új dolgozók és hallgatók tűzvédelmi oktatása munkába állás, és tanulmányok megkezdése előtt. Az oktatás végrehajtását (az aláírt oktatási jegyzőkönyvet) a munkaügyi előadó a kinevezési okmány elkészítése előtt ellenőrizni köteles. (17) Az illetékes dékánnal egyeztetve megtartja a főiskolai hallgatók a Hallgatói balesetvédelmi szabályzatban meghatározott előzetes elméleti tűzvédelmi oktatásait. (18) Közreműködik a tűzvédelmi szakvizsgáztatás előkészítésében, szervezésében. (19) Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre kiadott írásbeli engedélyek feltételeinek meghatározásában minden esetben segíti az üzemeltetési koordinátort és biztosítja az engedélyek szakmai és jogszabályi megalapozottságát.

10 S z a b á l y z a t Oldal: 10/157. (20) Részt vesz a főiskola területén tartott rendezvények eseti tűzvédelmi előírásainak meghatározásában. Ezen előírások betartásáért a rendezvények szervezői felelnek. (21) A tűzvédelmi szolgáltató a főiskola területén tervezett rendezvények jogszabályi követelményeknek megfelelő szervezésének és a szükséges feltételek biztosítottságának ellenőrzésében rész vesz, és a feltárt hibákról köteles írásban azonnal tájékoztatni a kancellárt. A rendezvény szervezője köteles őt a szükséges információkkal ellátni. (22) Vezeti a tűzvédelmi nyilvántartásokat és dokumentumokat, amelyekből 1 példányt irattározásra átad a Műszaki és Vagyongazdálkodási Igazgatóságra. (23) Rendszeres kapcsolatot tart a Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel és a Gyöngyösi Hivatásos Tűzoltósággal. (24) Javaslatot tesz felelősségre vonásra a műszaki igazgatónak a tűzvédelmi szabályok, előírások megsértőivel szemben. (25) A közvetlen tűzveszély esetén haladéktalanul értesíti az üzemeltetési koordinátort, vagy az helyettesítő személyt és felszólítja a veszélyhelyzetet kialakító személyt/személyeket annak azonnali megszüntetésére. (26) Segíti a főiskola területén keletkezett tűzesetek vizsgálatát végző tűzvizsgálót a vonatkozó jogszabály figyelembevételével. (27) Feladata ellátásával kapcsolatban jogosult a főiskola bármely helyiségébe az ott érvényes működési szabályok figyelembevételével belépni és ellenőrzést folytatni. (28) Évenként, szeptember 1-jéig munkatervben rögzíti, és a Igazgatási, Jogi és Szervezési Igazgatóság útján az intraweben nyilvánosságra hozza a főiskola éves tűzvédelmi ellenőrzésének rendjét. (29) Évenként, augusztus 31-ig írásos jelentést készít a főiskola tűzvédelmi helyzetéről, melyet megküld a műszaki igazgatónak. (30) Elkészíti a tűzvédelmi ellenőrzés, munkavédelem, tűzvédelem jogszabályai jegyzékét és annak folyamatos aktualizálását rendszeresen megküldi a főiskola jogtanácsosának. (31) A vonatkozó jogszabályok értelmezéséhez szükség esetén segítséget kérhet a főiskola jogtanácsosától. (32) A vonatkozó jogszabályok követelményeit a jogszabályváltozást követően beépíti a tűzvédelmi oktatások tartalmába. (33) A vonatkozó jogszabályok változása esetén írásban értesíti a szervezeti egység vezetőjét a változás feltüntetésével, ha az érinti a szervezeti egység vezetőjének tűzvédelemre vonatkozó tevékenységét. (34) Rendszeresen felülvizsgálja a Tűzvédelmi szabályzatot, illetve a tűzvédelemmel kapcsolatos belső utasításokat. Jogszabályi változások, belső átszervezések esetén elkészíti a módosított szabályzatot és utasításokat.

11 S z a b á l y z a t Oldal: 11/157. Dolgozókra vonatkozó általános tűzvédelmi előírások 12. (1) Kötelesek megismerni, elsajátítani és betartani a munkaterületre vonatkozó általános és a munkakörükkel összefüggő tűzvédelmi előírásokat. (2) Kötelesek tevékenységüket úgy végezni, hogy az adott területen veszélyhelyzet kialakulásának a lehetősége minimális legyen. (3) Csak olyan tevékenységet végezhetnek, amellyel az adott terület vezetője megbízta és a biztonságos munkavégzés tűzvédelemre vonatkozó személyi feltételeivel rendelkeznek és amelyhez a tevékenység végzésének tárgyi feltételei biztosítottak. (4) Kötelesek előírt tűzvédelmi oktatásokon, továbbképzéseken részt venni. (5) Kötelesek az általuk használt gépek, berendezések biztonságos használata érdekében, azok kezelési utasítását betartani. (6) Kötelesek elsajátítani a munkaterületén lévő tűzoltó felszerelések, készülékek és eszközök használatát, kezelését. (7) Kötelesek megismerni munkaterületének közvetlen környezetében lévő veszélyforrásokat, és betartani a veszélyes környezet biztonsági szabályait. (8) Kötelesek közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a veszélyhelyzet felszámolásának érdekében életkora, egészségi, fizikai állapota alapján elvárható módon mindent megtenni, és az erre vonatkozó utasításokat haladéktalanul végrehajtani. (9) Tűzriadó Terv előírásainak megfelelően a tőlük elvárható módon kötelesek megkísérelni a tűz oltását, minden tűzesetet haladéktalanul jelenteni, és a vizsgálat érdekében a helyszínt változatlanul hagyva biztosítani. (10) A munkahelyet utolsóként elhagyó dolgozó köteles meggyőződni arról, hogy nem maradt-e a munkaterületen tüzet okozó körülmény, szükség gondoskodik a víz-, gáz- és elektromos hálózatok megfelelő lezárásáról. (11) A főiskola területén a 45/2011. (XII.7.) BM rendeletben(a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól) meghatározott munkakörökben csak tűzvédelmi vizsgával rendelkező személyt foglalkoztathat. Akik a tevékenység végzéséhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkeznek (tűzvédelmi oktatás, szakvizsga stb.), nem foglalkoztathatók.

12 S z a b á l y z a t Oldal: 12/157. Tűzoltó készülékek meghatározása (1) Az (XII. 5.) BM rendelet a Károly Róbert Főiskola telephelyein, épületeiben, építményeiben készenlétben tartandó tűzoltó készülékek meghatározását a 3.melléklet tartalmazza. 3 A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok 14. (1) A Károly Róbert Főiskola és telephelyei építményeit, építményrészeit, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. (2) A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni. (3) A Károly Róbert Főiskola és telephelyei helyiségeiben, építményeiben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható. (4) Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani. (5) A Károly Róbert Főiskola és telephelyei helyiségeiből, a szabadtérről, a gépekről, a berendezésekről, az eszközökről, a készülékekről a tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani. (6) I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. (7) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszernél és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 2 Módosította a 101/2014/2015. SZN határozat. Korábban hatályos szöveg: Tűzveszélyességi osztályba sorolás. Hatályos június 1-jétől. 3 Módosította a 101/2014/2015. SZN határozat. Korábban hatályos szöveg: A létesítmény(ek), építmények, épületek, tűzszakaszok, illetve a helyiségek, szabadterek, veszélyességi tűzveszélyességi osztályba sorolását a Tűzvédelmi szabályzat 3.melléklete tartalmazza. Hatályos június 1-jétől.

13 S z a b á l y z a t Oldal: 13/157. (8) Az üzemszerűen csepegő I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. (9) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot alkalomszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs. (10) Olajos, zsíros munkaruha, védőruha ruhatár-rendszerű öltöző kivételével csak fémszekrényben helyezhető el. (11) A Károly Róbert Főiskola és telephelyeinek munkahelyein a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. (12) A helyiség szükség az építmény, létesítmény bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni. (13) A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni. (14) Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet. (15) A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény i jelzőtáblával kell jelölni. (16) A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell. (17) A Károly Róbert Főiskola és telephelyein a munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi veszély esetére az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja. (18) Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget. (19) Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előterében mindennemű tárolás tilos. (20) A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények csak zárt csomagolásban lehet tárolni. (21) Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta vagy ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni. (22) A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani. (23) Mezőgazdasági, tároló létesítményben való raktározás, tárolás esetén

14 S z a b á l y z a t Oldal: 14/157. a) 200 m 2 feletti tároló helyiség födém- vagy tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani, b) a helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a füstkötény alsó síkjának vonalát, kivéve, ha már létesítéskor ettől eltérő tárolás engedélyezése történt vagy számítással igazolható az eltérő tárolás, c) a tárolt anyag és a füstkötény függőleges síkja között 1 méter távolságot kell tartani. (24) A Károly Róbert Főiskola közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére. (25) A Károly Róbert Főiskola épületeiben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáférésének, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. (26) A Károly Róbert Főiskola és telephelyei üzemi és tárolóhelyiségekben a 400 m 2 -nél kisebb alapterületű helyiség és az állványos raktározás kivételével a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jól láthatóan meg kell jelölni. Nem kell megjelölni azokat az utakat, amelyeket falsík, beépített gépsorok és berendezések határolnak. (27) A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad. (28) A Károly Róbert Főiskola menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le. (29) Füstmentes lépcsőházban nem helyezhető el robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyag. (30) A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a pinceszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják. (31) Tömegtartózkodásra szolgáló vagy a vonatkozó jogszabály i zenés, táncos rendezvények tartására szolgáló helyiségben égéskésleltető szerrel hatékonyan kezelt dekoranyagok vagy akkreditált laboratórium által igazolt, a vonatkozó műszaki követelmény i 1-es osztálynak megfelelő függönyök alkalmazhatóak. (32) A Károly Róbert Főiskola menekülési útvonalai nem szűkíthetők le. Helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok 15. (1) Az 50 főnél nagyobb befogadó képességű helyiségek használatának módja és felelőse:

15 S z a b á l y z a t Oldal: 15/157. a) Az 50 főnél nagyobb befogadó képességű helyiségekbe oktatást, vagy egyéb rendezvényt csak a kiürítés számítással igazolt módon meghatározott maximális létszám betartásával (továbbiakban: megengedett számú személy) lehet szervezni. b) Az oktatás megkezdése előtt, vagy a rendezvényekre történő beléptetés esetén a helyiség használatáért felelős személynek ellenőrizni kell, hogy a helyiségekbe csak a megengedett számú személy lépjen be és tartózkodjon. c) A helyiségekben tartott oktatás, esemény megkezdése előtt a helyiség használatáért felelős személynek meg kell győződni arról, hogy a kiürítési útvonalak teljes szélességükben használhatók, a helyiség ajtója, vagy ajtói nyithatók és nyitott állapotban rögzíthetők, a vészkijáratokat az oktatás, vagy a rendezvény ideje alatt folyamatosan nyitva kell tartani. A biztonsági világítás, és /vagy irányfények működőképességét, kiürítési útvonalakat jelző táblák meglétét ellenőrizni kell. d) Az előadókra vonatkozó, (2) bekezdésben foglalt tűzvédelmi szabályok betartásáért az oktatás, vagy a rendezvény időtartama alatt a helyiség használatáért felelős személy felel. e) Az oktatás és a rendezvény csak a b) és c) pontban foglalt feltételek esetén kezdhető meg, a hiányzó feltételek pótlására a helyiség használat felelősének szóban azonnal intézkednie kell, amennyiben saját hatáskörében nem tudja a hiányosságokat megszüntetni köteles az a legrövidebb időn belül az intézkedésre jogosult felé szóban és írásban jelezni. f) Az oktatás vagy a rendezvények ideje alatt minden olyan esetben, amely veszélyezteti a helyiségben tartózkodók biztonságát (pl.: tűz, füst keletkezése) a helyiség használatáért felelős személynek gondoskodni kell róla, hogy a veszélyeztetett személyek minél hamarabb fegyelmezetten megkezdjék a helyiség elhagyását, a helyiség kijáratait azonnal nyitni kell és nyitott állapotban rögzíteni. A felelős személy teljes körűen felel a helyiség kiürítésének végrehajtásáért. g) A helyiség nyílászáróit tűzriadó esetén (különösen ha olyan tűz keletkezik a helyiségben, amely nem oltható el, a rendelkezésre álló eszközökkel /tűzoltó készülék, fali tűzcsap/) a helyiség elhagyása után be kell zárni, miután a felelős személy meggyőződött róla hogy a helyiségben már senki nem tartózkodik h) A helyiség használatáért felelős személy: oktató (intézmény dolgozója vagy külső előadó), aki a helyiségben órát tart, a helységben egyéb tevékenységet legalább 50 fő résztvevővel megtartó személy, és a rendezvény szervezője. (2) Az előadókra, szemináriumi termekre vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok: a) Az előadókban melegítő, hősugárzó eszköz nem használható. b) Az előadókban keletkező papírhulladékot rendszeresen (legalább naponta) el kell távolítani. c) Az oktatáshoz használt írásvetítőt és egyéb technikai eszközöket állandó felügyelet mellett szabad csak üzemeltetni, és használat után ki kell kapcsolni. d) Nagy létszámú előadások ideje alatt a vészkijáratokat is ki kell nyitni. e) A napi oktatási program befejezése után a helyiséget utolsónak elhagyó dolgozó köteles az áramtalanításról gondoskodni. Ellenőrizni kell, hogy nem maradt-e tűz keletkezését okozó körülmény. (3) Az irodára vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok: a) Hőfejlődéssel üzemelő elektromos készüléket (főzőlap, kávéfőző) csak hőszigetelő anyagú alátéten, rögzített módon szabad használni.

16 S z a b á l y z a t Oldal: 16/157. b) Az elektromos főkapcsolót, a tűzvédelmi felszerelések helyét és a közlekedési utakat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. c) A munka befejezése után, eltávozás előtt elektromos fogyasztókat (számítógép, fénymásoló, kávéfőző, lámpák, hősugárzó stb.) feszültség mentesíteni kell. (4) A laboratóriumokra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok: a) A tűzveszélyes folyadékot, festékanyagot csak az eredeti, zárófedéllel ellátott edényzetben lehet tárolni, kiöntő nyílásával felfelé. b) A helyiségben a tűzveszélyes folyadékok, anyagok kimérését, kisebb egységekbe történő kiszerelését tilos végezni. c) A tűzveszélyes folyadékok tárolása csak nem éghető anyagú, fémpolcokon történhet. d) Az I II-es tűzveszélyességi fokozatba tartozó folyadékot egymásra rakva tárolni nem szabad. A III IV-es tűzveszélyességi fokozatba tartozó folyadékot tartalmazó edényt (ászokfa alkalmazásával) egymás feletti két sorban is lehet tárolni. e) I II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékok maximum 20 liter űrtartalmú tárolóeszközben tárolhatók. 4 f) A különböző veszélyességi fokozatba tartozó edényeket anyag-nemenként csoportosítva kell tárolni, elhelyezni, tűzveszélyességi fokozatukat jelölni kell. 5 g) A laboratóriumi helyiségben öngyulladásra hajlamos anyag nem tárolható. Az esetleges sérülésből szármató elfolyást azonnal fel kell itatni, az edényzetet a helyiségből el kell távolítani. h) A laboratóriumban csak olyan világítóeszköz használható, amely védőbúrával van ellátva. i) Az elektromos berendezések üzemeltetésére csak ellenőrző lámpával ellátott dugaszoló aljzat használható. j) A laboratóriumi helységet a munkaidő befejezése után utolsóként elhagyó személy köteles gondoskodni az energiaszolgáltató berendezések (elektromos, gáz, hőenergia) lekapcsolásáról, a veszélyes anyagok elzárásáról. (5) A konyhára vonatkozó általános használati szabályok: a) A konyhában és helyiségeiben csak az oda beosztottak és a felügyelettel illetve ellenőrzéssel megbízott személyek tartózkodhatnak. b) Csak kifogástalan műszaki állapotú engedélyezett típusú főző-sütő berendezést szabad használni. c) A helyiségek ajtóit ha benn személyek tartózkodnak bezárni tilos. d) A közlekedési utakat állandóan szabadon kell hagyni, leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. e) A konyhában az előkészített nyersanyagokból egy napra való mennyiséget szabad tárolni. 4 Módosította a 101/2014/2015. SZN határozat. Korábban hatályos szöveg: Éghető folyadékok tárolására max. 5 l űrtartalmú edények használhatók. Hatályos június 1-jétől. 5 A korábbi f) pontot törölte a 101/2014/2015. SZN határozat. Korábban hatályos szöveg: f) A tűzveszélyes folyadékok tároló edényén (csomagolóanyagon) jól láthatóan a következő feliratot kell elhelyezni: I. fokozatba tartozó edényzeten FOKOZOTTAN TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLYES II. fokozatba tartozóknál TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLYES III-IV. fokozatba tartozóknál TŰZVESZÉLYES. Egyidejűleg a további pontok jelölése értelemszerűen módosul. Hatályos június 1-jétől.

17 S z a b á l y z a t Oldal: 17/157. f) Az elektromos olajsütő használatakor ügyelni kell az olajhőmérséklet pontos beállítása. g) Belobbant, égő étolajat vízzel oltani tilos! Fedővel le kell takarni, a tüzet el kell oltani! h) A konyha elektromos szerelése feleljen meg az érvényben lévő villamos kivitelezési előírásoknak. i) Az elektromos készülékeket használat után áramtalanítani kell és le kell választani az elektromos hálózatról. j) A konyhában keletkezhető tüzek oltására ABC tűzosztályú tüzek oltására alkalmaz tűzoltó készüléket kell elhelyezni. k) Az elcsepegett, elfolyt étolajat, zsírt azonnal fel kell itatni, és zárt, nem éghető anyagú hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni. A felitatásra használt anyagot, hulladékot rendszeresen, de legalább műszakonként el kell távolítani. l) Az étterem konyhai szellőző (szagelszívó) rendszerét a gyártó által meghatározott rendszerességgel, annak hiányában félévente tisztítani és annak elvégzését írásban igazolni kell. 6 m) A konyha tűzvédelméért az étteremvezető felelős. (6) Nagykonyhai vendéglátó ipari gázfogyasztó berendezések a) A helyiségben úgy kell elhelyezni, hogy az a légáramlás fő irányába ne kerüljön. b) 1,2 m-nél kisebb, mellvédmagasságú ablak alá vagy 1,2 m magasság alatt is nyitható ablak alá szerelni nem szabad. c) Éghető anyagú bútor és a gázfogyasztó között minimum 0,5 m távolságot kell biztosítani, környezetében éghető anyag felületét max. 60 C o -ra melegítheti fel. d) Égésbiztosítás nélküli berendezések nem üzemeltethetők. e) Minden gázfogyasztó berendezés előtt legalább 0,8 m szabad közlekedési utat kell biztosítani. f) A helyiség folyamatos légcseréjéről gondoskodni kell. g) A szellőzőnyílások eltakarását tiltó figyelmeztető táblát kell elhelyezni. (7) A hűtőkamrára vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok a tárolás szabályai: a) A hűtőkamrában tűzveszélyes folyadékot tárolni még átmenetileg sem szabad. b) A kijáratokat, közlekedési utakat eltorlaszolni leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. c) A hűtőkamrában az anyagok, élelmiszerek legfeljebb olyan magasságban tárolhatók, hogy a tárolt anyag és a födém között legalább 1 m légtér maradjon. d) A hűtőkamrák rendszeres takarításáról gondoskodni kell. A hűtőkamrában felgyűlt különféle hulladékot (papír, deszka, stb.) szükség, de minden műszak befejeztével el kell távolítani. e) Az élelmiszereket, alapanyagokat, anyag-nemenként külön kell raktározni. f) A hűtőkamrát a műszak befejeztével ellenőrizni kell, az észlelt szabálytalanságot meg kell szüntetni. g) A hűtőkamrában keletkezett tüzet azonnal jelezni kell. 6 Beillesztette a 101/2014/2015. SZN határozat. Egyidejűleg a korábbi l) pont jelölése m)-re módosul. Hatályos június 1-jétől.

18 S z a b á l y z a t Oldal: 18/157. Beépített tűzjelző berendezés 16. (1) A beépített tűzjelző berendezést a Károly Róbert Főiskolán állandóan üzemképes állapotban kell tartani. (2) A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban ennek hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett a tűzoltóság hívószámát vagy az egységes segélyhívó számát jól láthatóan fel kell tüntetni. (3) A Károly Róbert Főiskola a beépített tűzjelző berendezés állandó felügyeletét folyamatosan biztosítja a) kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseit megjelenítő készüléket elhelyezték, b) a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen belül kialakított állandó felügyeleti helyre, vagy c) a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen kívül kialakított állandó felügyeleti helyre (távfelügyelet). (4) A berendezés felügyeletét folyamatosan, egy időben ellátó személyek száma legalább két fő abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenítő eszköz felügyeletén túl más, a helyiség esetleges elhagyását igénylő feladatuk is van. A két személy közül egynek folyamatosan a jelzéseket megjelenítő eszköz helyiségében kell tartózkodnia. (5) A berendezés üzemeltetése során biztosítani kell a) a berendezés üzemképes állapotát, b) a jelzések (tűz, hiba) folyamatos felügyeletét, fogadását, c) az üzemeltetői ellenőrzés végrehajtását, d) a felülvizsgálat, karbantartás végrehajtását, e) az üzemképességet fenntartó vagy helyreállító javítást, tisztítást, cserét és f) az üzemeltetéshez szükséges dokumentációt. (6) A berendezés közte a tűz- és hibaátjelző tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható meghibásodást haladéktalanul telefonon jelezni kell az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott helyen. (7) A berendezés tervszerű üzemszünetének, meghibásodásának esetén a biztonsági feltételeket a Károly Róbert Főiskola a helyi kockázatnak megfelelően biztosítja. (8) A helyi felügyeletet kiváltó átjelzés meghibásodása esetén a berendezés felügyeletéről haladéktalanul gondoskodni kell. (9) A téves riasztások elkerülése érdekében az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás idejére az adott érzékelő, zóna, vagy zónák kiiktatása akkor lehetséges, ha a) a kiiktatott érzékelő, zóna csak a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő automatikus érzékelők működését korlátozza, b) a kiiktatott érzékelő, zóna a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő kézi jelzésadók működését nem korlátozza,

19 S z a b á l y z a t Oldal: 19/157. c) a berendezés műszaki kialakítását ismerő szakemberrel a zónakiiktatás körülményei egyeztetve vannak olyan módon, hogy az a létesítéssel, karbantartással, felülvizsgálattal összefüggő jogokat, kötelezettségeket nem sérti és d) az érzékelő, zóna kiiktatásának és visszaállításának körülményei, és feltételei: A beépített tűzjelző berendezés műszakilag indokolt, tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt legalább 2 munkanappal írásban jelezni kell az üzemeltetési koordinátornak a várható üzemszünet időtartamának megjelölésével. Az üzemeltetési koordinátor ezt jelzi a magasabb vezetőnek. Az üzemeltetési koordinátor feladata a szükséges intézkedések megtétele. Gondoskodnia kell, a zónakikapcsolás miatt védtelenné vált területek fokozottabb felügyeletéről. Aratás 17. (1) A kalászos termény betakarítását a közút és a vasútvonal mentén kell először elvégezni. (2) A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 100 méter távolságon belül el kell távolítani, és legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni. (3) Gabonatáblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben is tilos. (4) Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 15 méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni. A dohányzóhelyen a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni. A szabadtéri tűzgyújtás szabályai 18. (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. (2) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. (3) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza a) a kérelmező nevét és címét, b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét, c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc), d) az irányított égetés indokát, e) az égetéssel érintett terület nagyságát, f) az égetés folyamatának pontos leírását, g) az égetést végző személyek nevét, címét, h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát, i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

20 S z a b á l y z a t Oldal: 20/157. (4) A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. (5) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. (6) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. (7) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal meg kell szüntetni. (8) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak végezhető: a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos, b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani, c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni, d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani. (9) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során a (8) pont szabályait kell alkalmazni. Mezőgazdasági erő- és munkagépek (1) A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni. A betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni. (2) Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani. 7 A 19. -t és annak (1)-(2) bekezdéseit beillesztette a 101/2014/2015. SZN határozat. Egyidejűleg a további - ok számozása értelemszerűen nő. Hatályos június 1-jétől.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT (A Szervezeti és működési szabályzat 22. sz melléklete) Elfogadva: 2010. december 14. Módosítva: 2012. január 25., hatályba lép: 2012. január 27-én

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT.

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. D e b r e c e n Kassai út 26. Tűzvédelmi Szabályzat 2015 Rendelkező rész A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. december 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabályzat hatálya 3 2. fejezet Ügyrend 4 2.1. A Rektor feladatai 4 2.2. A Kancellár feladatai 5 2.3. Az Igazgatásszervezési

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2007. 2 Moholy Nagy Művészeti Egyetem 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest, 2007... Jóváhagyom:..

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat KIK- FOR Kft. Kecskemét Tűzvédelmi Szabályzat 2016. A szabályzatot készítette: Pepó István biztonságtechnikai tanácsadó 2 Hatálybaléptetés A Kft. munkavállalóinak testi épsége, a társadalmi tulajdon tűz

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010 1. Fejezet 2. Fejezet 3. Fejezet TARTALOMJEGYZÉK A Tzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 Ügyrend A tzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2015 Oldalszám: A3 7.3. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 243/2015. SZ. HATÁROZATA Készült

Részletesebben

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető 54/2014. (XII.5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Új szerkezet Jogszabály Hatályos 2015. 03.

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat ROMKERT 1013 Budapest, Döbrentei tér 9. Tűzvédelmi Szabályzat 2016. Kiadja: ügyvezető Módosította: Végh Ferenc tűzvédelmi tervező szakmérnök TUÉ 13-14179 tel: 06-20/931-9245 1 Adatlap A Gazdálkodó szervezet

Részletesebben

TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT

TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT 1. Tűzvédelem megvalósításáért felelős személyek jogai és kötelezettségei Lakók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai:

Részletesebben

55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról

55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról OptiJus Opten Kft. I. 55/2012. (X. 29.) BM rendelet 55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról A 2012.11.13. és 2013.1.1. között

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek,

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere

A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere 1. A feltételrendszer hatálya, alkalmazása A jelen általános, munka-, tűz- és környezetvédelmi feltételrendszer (a továbbiakban:

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 4150 Püspökladány, Kossuth u. 10. Tel: 06-54-451-555 Fax: 06-54-451-555 e-mail: Puspokladany.HOT@katved.gov.hu

Részletesebben

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2015. április VII. évfolyam 4. szám

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2015. április VII. évfolyam 4. szám 2015. április VII. évfolyam 4. szám E-tűzvédelem Elektronikus szak mai folyóirat Tartalom A hónap témája Folytatjuk az új OTSZ ismertetését Éghető folyadékok és gázok használati szabályai Ellenőrzés, karbantartás,

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat

Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat hatályba lép Budapest, 2016. március 31. napján 1 Bevezetés TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata Átdolgozásra került: 2008 november 10. Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás KA-TML-39/2015 1 Tűzvédelmi műszaki leírás Tárgy: a 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/1 alatti ingatlanon meglévő épület átalakításával és bővítésével kialakítandó Labdarúgó Klubház építési engedély

Részletesebben

Tűzvédelmi MINTA Szabályzat Lakásszövetkezet/Társasház/Garázsszövetkezet/Üdülőszövetkezet neve, címe:.

Tűzvédelmi MINTA Szabályzat Lakásszövetkezet/Társasház/Garázsszövetkezet/Üdülőszövetkezet neve, címe:. Tűzvédelmi MINTA Szabályzat Lakásszövetkezet/Társasház/Garázsszövetkezet/Üdülőszövetkezet neve, címe:. (lakás-, garázs-, üdülőszövetkezet továbbiakban lakásszövetkezet esetében a megszólítás:) Tisztelt

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés megszegése miatt

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés megszegése miatt Szám: 35250/52-5/2015.ált. Tárgy: Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet

Részletesebben

Munkavédelmi szabályzat

Munkavédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/49. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta munkavédelmi (munkabiztonsági) szolgáltató Fire Electric New Molnár Csaba kancellár mb. műszaki

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Ügyrend... 4 A munkavédelmi tevékenység célja és alapvető feladata...

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosítása. 2012. november 21. Összeállította: Gáti Csaba tű. szds. HBM KI Hatósági Osztály

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosítása. 2012. november 21. Összeállította: Gáti Csaba tű. szds. HBM KI Hatósági Osztály Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosítása 2012. november 21. Összeállította: Gáti Csaba tű. szds. HBM KI Hatósági Osztály Az 55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló

Részletesebben

Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat

Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/12. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta üzemeltetési kancellár Szenátus nevében: koordinátor mb. műszaki i igazgató

Részletesebben

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-01-01 -tól Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I.

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I. 1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított 4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Főiskolai Tanács 48-2002/2003. sz. határozatával 2003. március 18. napján elfogadta. 2003. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 1(29). oldal TARTALOM I. A MVSZ hatálya II. Ügyrend III.

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2003. (I.31.) sz. Önk. Rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 23. -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Tartalomjegyzék Bevezető rész... 4 A szabályzat hatálya... 4 I.... 6 A SZEMÉLYI IRATOK KEZELÉSE

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár

Részletesebben

Tűzvédelmi ellenőrzések gyakorlata, tapasztalt hiányosságok

Tűzvédelmi ellenőrzések gyakorlata, tapasztalt hiányosságok Tűzvédelmi ellenőrzések gyakorlata, tapasztalt hiányosságok Budapest, 2016. március 30. Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető 1 Tűzvédelmi sajátosságok Egy lépcsőházas épület (pontház) - egy lépcsőházban

Részletesebben

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról 1. oldal, összesen: 5 oldal Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gomba Község

Részletesebben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005./III.8./ sz. rendelte A helyi környezetvédelemről,a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról az azt módosító 15/2007. (XII.

Részletesebben

EBK (Egészségvédelmi, Biztonságtechnikai, Környezetvédelmi és Vagyonvédelmi) Előírások

EBK (Egészségvédelmi, Biztonságtechnikai, Környezetvédelmi és Vagyonvédelmi) Előírások A kivitelező társaságokkal kötött vállalkozási szerződések melléklete EBK (Egészségvédelmi, Biztonságtechnikai, Környezetvédelmi és Vagyonvédelmi) Előírások a BorsodChem Zrt. területén munkát végző kivitelező

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK. készítette:

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZRIADÓ TERV TŰZRIADÓ TERV A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a PP CENTER

Részletesebben

T a r ta lo m Tartalom

T a r ta lo m Tartalom Tartalom Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok... 4 2.2.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA 2016. 1/49 TARTALOMJEGYZÉK 1. HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS... 3 2. A KVSZ ÁLTALÁNOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 3. KÖRNYEZETVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK... 4 4. LEVEGŐ VÉDELEM... 5 5.

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR Lengyel Gyula Kollégium

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR Lengyel Gyula Kollégium BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR TŰZRIADÓ TERV A KVIK Tűzvédelmi Szabályzat melléklete 2015 TŰZRIADÓ TERV Jelen tűzriadó terv a BGF KVIK tűzvédelmi Szabályzat

Részletesebben

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XI.18.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2009 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 18/2009.(XII.14.) rendelettel, 12/2010.(XII.14.) rendelettel, 14/2011.(XII.20.) rendelettel, 1/2012.(I.31.) rendelettel, 9/2012.(VII.09) rendelettel,

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2013. augusztus 16-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. április 1.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. április 1. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. április 1. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A Pécs Városi Költségvetési

Részletesebben

A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA.

A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA. A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA. Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. október Szerkesztő: Duruc József Megjegyzés: A szövegben pirossal kiemelt

Részletesebben

Társasházak tűzvédelmi használati szabályai

Társasházak tűzvédelmi használati szabályai Társasházak tűzvédelmi használati szabályai Készítette: Kosztolányi Péter tű. százados Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály Készült a 2016. február 15-i tájékoztató fórumra Amiről szó esik Mindenkinek joga

Részletesebben

Speciális építmények tűzvédelme

Speciális építmények tűzvédelme Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Speciális építmények tűzvédelme Badonszki Csaba tű. alezredes főosztályvezető-helyettes Az e fejezetben nem szabályozott

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-10-15-2015-12-31 Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(VI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről

Részletesebben

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról Az Ez 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról A munkavédelemről szóló, több jogszabállyal módosított 47/1979. (XI. 30.) MT1 rendelet 25. -ának (4) bekezdésében, valamint 39. -ának (1) bekezdésében

Részletesebben

TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE. Az 54/2014.(XII.05.) BM. rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján

TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE. Az 54/2014.(XII.05.) BM. rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE Az 54/2014.(XII.05.) BM. rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján Kérjük, hogy saját érdekében mindenki figyelmesen olvassa el! Tisztelt Lakástulajdonosok!

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról Mád Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III. 27.) számú rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályozásáról. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyar

Részletesebben

A palackos pébégáz-forgalmazás üzletszabályzata

A palackos pébégáz-forgalmazás üzletszabályzata KIVONAT A PALACKOS PÉBÉ ÜZLETSZABÁLYZATBÓL A palackos pébégáz-forgalmazás üzletszabályzata Kiadás: 2015.08.31. Revízió: 3.1 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA...

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata 2012. (Elfogadva az Építőmérnöki Kar Kari Tanácsa a 2012. május 9-i ülésén) 2/39 A munkavédelemről szóló, 1993.

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (....) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 1. oldal 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. (2) bekezdésének

Részletesebben

ProKálló-Sec Kft. 4075 Görbeháza, Csegei út 11. ProKálló-Sec Kft. Biztonsági igazgató -1-

ProKálló-Sec Kft. 4075 Görbeháza, Csegei út 11. ProKálló-Sec Kft. Biztonsági igazgató -1- Készítette: Kálló Csaba ProKálló-Sec Kft. Biztonsági igazgató -1- A rendezvény megnevezése: A rendezvény helyszíne: Közgáz Évzáró Fesztivál 8251,Zánka, Erzsébet üdülőközpont és tábor hrsz 030/13 A rendezvény

Részletesebben