TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT (A Szervezeti és működési szabályzat 22. sz melléklete) Elfogadva: december 14. Módosítva: január 25., hatályba lép: január 27-én

2 Tartalomjegyzék Fejezet szám Fejezetcím Oldalszám 1. Általános rendelkezések 3 2. A főiskola tűzvédelmi szervezete, tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítéséért felelős vezetők és azok feladatai 3. A főiskola valamennyi létesítményére, helyiségére, szabad területeire vonatkozó, illetve a tevékenységgel, a technológiával kapcsolatos általános érvényű tűzvédelmi használati szabályok, előírások 4. Rendezvények, járulékos intézmények tűzvédelme A tűzveszélyes tevékenység, munkavégzés, azok engedélyezésére jogosultak, feladataik, tűzvédelmi előírások 6. Tűzvédelmi berendezések, a tűz megelőzésével és oltásával kapcsolatos előírások, teendők, az oktatással kapcsolatos feladatok, tűzvédelmi képesítések, szakvizsgák 7. Tűzvédelmi oktatás, képzés Külső munkavállalók felvilágosítása Tűzvédelmi ügyek intézése, propaganda munka és felelősség kérdései A tűzvédelmi szervezet tagjainak feladata a főiskolai épület együttes egyes részeinek huzamosabb ideig tartó bezárása esetén 11. Záró rendelkezések

3 A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A Szervezeti és működési szabályzat 22. sz. melléklete A Nyíregyházi Főiskola Rektoraként tűz elenni védekezésről, műszaki mentéséről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésben, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996./XII.6./BM. számú rendeletben meghatározott felhatalmazásomnak és kötelezettségemnek megfelelően, a 9/2008 (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) előírásait figyelembe véve a Nyíregyházi Főiskola Tűzvédelmi Szabályzatát az alábbiak szerint adom ki. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed: 1. a.) Nyíregyháza, Sóstói út 31/b; b.) Nyíregyháza, Hímes út c.) Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. d.) Nyíregyháza, Erdősor 7. e.) Tiszalök Üdülőtelep, Liliom út 1. f.) Mátraszentimre (üdülő) g.) Rakamaz (üdülő) h.) A Tangazdaság nyíregyházi, napkori és Nyírtelek Ferenc-tanyai telephelyei. A szabályzat célja 2. (1) A szabályzat célja azon tűzvédelmi előírások, magatartási szabályok összefoglaló ismertetése, amelyeket a. mind az üzemeltetés (használat), mind az esetleges átalakítások, felújítások, építkezések során a főiskola tűzbiztonsága és a megelőző tűzvédelmi feltétele kialakítása érdekében végre kell hajtani, b. amelyek megtartásával, végrehajtásával a Főiskola és a felügyeletéhez tartozó területeken a tűzesetek elkerülhetők és megelőzhetők, c. amelyek elsajátításával és tűz esetén való alkalmazásával a tűzkár csökkenthető, és a személyek testi épsége megóvható. 3

4 A szabályzat tartalma 3. (1) A szabályzat tartalmazza a. az általános rendelkezéseket; b. a Főiskola tűzvédelmi szervezetét, a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítéséért felelős vezetőket és azok feladatait; c. a Főiskolára és a felügyeletéhez tartozó valamennyi létesítményére, épületekre, helyiségére, szabad területeire vonatkozó, illetve a tevékenységgel, a technológiával kapcsolatos általános érvényű tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat; d. a Főiskola helyiségeiben folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges tűzveszélyes anyagok, eszközök felsorolását, legnagyobb megengedhető mennyiségét, kezelésük, tárolásuk módját; e. a tűzveszélyes tevékenységet, munkavégzést, és azok engedélyezésére jogosultakat; f. a tűz megelőzésével és oltásával kapcsolatos teendőket, az oktatási feladatokat; g. az ügyrend, propagandamunka és felelősség kérdéseit; h. a tűzveszélyességi osztályba sorolásokat; i. a legfontosabb rendszeresített ügyirat-mintákat. Tűzvédelmi kötelességek 4. (1) A szabályzatot valamennyi szervezeti egység vezetője megkapja és kötelesek külön felhívás nélkül is az abban foglaltak betartásáról gondoskodni. (2)A szabályzat előírásait mindenki köteles végrehajtani, az ezzel kapcsolatos mulasztás felelősségre vonást vonhat maga után. A felelősség megállapításánál a szabályzatban foglaltakat kell alapul venni. (3) Hatáskörét meghaladó esetben az észlelt hiányosságot, szabálytalanságot jelezni kell a szervezeti egység vezetőjének, vagy a tűzvédelmi vezetőnek, illetve a Műszaki Főigazgató helyettesnek. (4) A szabályzat és az ahhoz kapcsolódó tűzvédelmi iratok, bizonylatok hivatalos okmányként kezelendők és vezető változás esetében azokat át kell adni. (5) Amennyiben a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően sajátos tűzveszélyes körülmények állnak fenn, úgy a helyi vezetők kiegészítő javaslatokkal keressék fel a tűzvédelmi szervezetet, hogy azok figyelembevételével kiadhassuk a szükséges módosításokat. (6) A szabályzat hatálybalépését megelőzően a Főiskola tűzvédelmi feladatainak operatív irányításával - a Főiskolai rektor egyszemélyi felelőssége és az ellenőrzési jogkör megtartása mellett Tűzvédelmi vezetőt bíz meg. 4

5 2. A FŐISKOLA TŰZVÉDELMI SZERVEZETE, TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉÉRT FELELŐS VEZETŐK ÉS AZOK FELDATAI. A Főiskola tűzvédelmi szervezete 5. (1.) A Főiskola tűzvédelmi irányítása a jogszabályban előírtaknak megfelelően a Főiskola Rektorának hatáskörébe tartozik, aki az át nem ruházható tűzvédelmi feladatok és hatáskörök kivételével, ezen feladatokat a Gazdasági főigazgató hatáskörébe utalja. (2.) A Gazdasági főigazgató az intézmény tűzvédelmi ügyeinek irányítását a Műszaki helyettese közreműködésével, tűzvédelmi szakember bevonásával látja el. (3.) A tűzvédelmi ügyek szakmai irányítását, ellenőrzését, intézését a tűzvédelmi vezető munkaköri feladatok kezelését szerződésben megbízott külső személy, tűzvédelmi tanácsadó végzi. (4.) A Főiskola szervezeti egységeinek vezetői: - Főtitkár - Általános rektor helyettes - Stratégiai és tudományos kutatási rektor helyettes - Oktatási rektor helyettes - Tudomány- és kutatásszervezői főigazgató - Belső ellenőrzési iroda vezetője - Informatikai Szolgáltató Központ vezetője - Kelet- és Közép-európai Kutató Központ vezetője - Bölcsészettudományi és Művészeti kar - Gazdasági és Társadalomtudományi kar - Műszaki és Mezőgazdasági kar - Pedagógusképző kar - Természettudományi és Informatikai kar - Evangélikus Hittudományi Tanszék - Katolikus Hittudományi Tanszék - Hallgatói Centrum Kht - Kollégiumok - Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény - Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium illetve a Főiskolához tartozó területeken tevékenykedő más szervezeti egységek vezetői a vezetésük alá tartozó területeken irányítják tűz elleni védekezést, a szabályzat előírásainak és a Gazdasági főigazgató tűzvédelmi intézkedéseinek megfelelően. 5

6 A Rektor tűzvédelmi feladatai 6 (1) A rektor, mint a főiskola egyszemélyi felelős vezetője, tűzvédelmi feladatát a jogszabály előírásai szerint látja el. (2) Gondoskodik az intézmény tűzvédelmi szabályzat kidolgozásáról,a szenátussal történő egyeztetéséről, majd kiadásáról, ezt követően annak jogszabályi és szervezeti változások szerinti frissítéséről.felelős a főiskola tűzvédelmi szervezetének működéséért, valamint a tűzvédelmi rendelkezések megtartásáért. (3) Gondoskodik a tűzvédelmi munka végzéséhez szükséges személyi, anyagi és egyéb feltételek biztosításáról. A vonatkozó rendelet szerint a tűzvédelmi ügyek intézésére legalább felsőfokú tűzvédelemi képesítéssel rendelkező személyt, vagy szervezetet foglalkoztat. (4) Eljár mindazokban a tűzvédelmi ügyekben, amelyeket jogszabály kizárólagosan az intézmény vezetői hatáskörbe utal. (5) A tűzvédelmi hatósági ellenőrzések megtartásának feltételeit biztosítja, személyesen, vagy meghatalmazottja útján részt vesz az ellenőrzéseken. (6) Gondoskodik a tűzvédelem fejlesztését szolgáló tapasztalatok, módszerek, eljárások elterjesztéséről, általánossá tételéről. (7) Köteles a tűzvédelemi helyezettre kiható változást, tevékenységet - annak megkezdése előtt legalább 15 nappal - az I. fokú tűzvédelemi hatóság részére az új helyzetnek megfelelő tűzveszélyességi osztályba sorolás megküldésével írásban bejelenteni. (8) Előzetes egyeztetés szerint biztosítja az illetékes tűzoltóság részére a főiskola területén gyakorlatok, helyismereti foglalkozások gyakorlatok megtartását. (9) Kijelöli az alkalomszerűen végzett tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére jogosultak körét. (10) Gondoskodik a dolgozók munkába állást megelőző, illetve ismétlődő tűzvédelmi oktatásának, valamint a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörben dolgozók tűzvédelmi szakvizsgáztatásának és az ismétlődő oktatások feltételeinek biztosításáról. (11) Felelős a Főiskola Tűzvédelmi Szabályzatának kiadásáért, naprakészen tartásáért. (12) A főiskolai rektor tűzvédelemmel kapcsolatos irányítási és ellenőrzési feladatait (hatásköreit) a főiskolai Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint az át nem ruházható feladatok kivételével, átruházott hatáskörben a Gazdasági főigazgató gyakorolja. 6

7 A Gazdasági Főigazgató tűzvédelmi feladati 7. (1.) A rektortól átruházott hatáskörben végzett intézményi szintű tűzvédelmi feladatai ellátásán túl felelős a felügyelete alá tartozó egység: Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság a. Beszerzési osztály b. Bér- és Munkaügyi osztály c. Pénzügyi és Számviteli osztály d. Üzemeltetési és Vagyonkezelési osztály e. Bessenyei Könyvkiadó f. Pályázati osztály tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi rendelkezések, szabályozások maradéktalan végrehajtásáért,azok ellenőrzéséért. (2.) Az gazdasági főigazgató tűzvédelemi feladatai megegyeznek a 6. (3)-(12) pontokban leírtakkal. A főiskolai szervezeti egységek vezetőinek tűzvédelmi feladatai 8. (1) A főiskolai karokat igazgató dékánok felelősek a felügyeletük alá tartozó egységek (tanszék, intézet, osztály, csoport, stb.) tűzvédelmi helyzetéért. (2) Gondoskodik a tűzvédelmi szabályzatban előírtak maradéktalan betartásáról, a tűzvédelmi intézkedések végrehajtásáról. (3) Személyesen vagy helyettese útján részt vesz, a tűzvédelmi szemléken, ellenőrzéseken, értekezleteken. (4) Biztosítja, hogy érintett beosztottjai a tűzvédelmi gyakorlatokon, továbbképzésen, vizsgáztatáson részt vegyenek. (5) Tűz esetén a meghatározott feladatokon kívül haladéktalanul köteles (telefon, vagy a diszpécserszolgálat útján, stb.) értesíteni a tűzoltóságot, a főiskola rektorát és a tűzvédelmi vezetőt. (6) A területen bekövetkező, a tűzvédelemre kiható változásról (átalakítás, felújítás, stb.) értesíti a tűzvédelmi vezetőt (üzembe helyezési engedély nélkül a tevékenység nem kezdhető meg). (7) Gondoskodik a szabályzat, valamint minden tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratok áttekinthető, naprakész állapotban való megőrzéséről. (8) A hatáskörében nem megszüntethető tűzvédelmi hiányosságok esetén köteles bizonyíthatóan jelentést tenni az ügyben illetékesnek és a tűzvédelmi vezetőnek. (9) Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok esetén intézkedik. A mulasztókkal szemben felelősségre vonást kezdeményez, illetve alkalmaz. (10) Távolléte vagy egyéb esetben intézkedésre jogosult helyettest jelöl ki, aki a helyettesítés ideje alatt felelős az egység tűzvédelmi helyzetéért. (11) A tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzéseket, szemléket tudomásul veszi és köteles azt segíteni. 7

8 Az általános vezetői feladatokon túlmenően, speciális tűzvédelmi feladatok és felelősök A Gazdasági Főigazgató műszaki helyettesének feladatai 9. (1) Gondoskodik a villamos berendezések időszakos felülvizsgálatáról, a felülvizsgálat során rögzített hibák megszüntetéséről, az üzemeltetés, a karbantartás elvégzéséről. (2) Gondoskodik a villámvédelmi berendezések létesítéséről, időszakos felülvizsgálatáról és az ott észlelt hiányosságok megszüntetéséről és a berendezés karbantartásáról. (3) Gondoskodik a biztonsági és vészvilágítás üzemeltetési és karbantartási feladatainak végrehajtásáról. (4) Ahol szükséges, ott gondoskodik a sztatikus feltöltődés elleni védelemről (5) Biztosítja a gázberendezések (gázkészülék, gázkazán, stb.) karbantartását, évenkénti felülvizsgálatát, üzemképességét. (6) Biztosítja a szellőző és elszívó berendezések működőképességét, karbantartását. (7) Gondoskodik arról, hogy a külső munkavállalók a Szabályzat előírásait betartsák. (8) Az eseti tűzveszélyes tevékenységnél az engedélyt kiadja, külső munkavállalóknál az engedélyt láttamozza és szükség esetén a helyi előírásokkal, kiegészíti (9) Beruházások, fejlesztések, átalakítások, stb. megkezdése előtt a tűzvédelmi vezetővel konzultál, akit az elkészülést követő műszaki átadásra is meghívja. (10) Különböző esetekben - kérésre - amennyiben adott szakemberrel rendelkezik, szakértőt biztosít a tűzvédelmi munkához. (11) Gépi berendezések (felvonók stb.) felülvizsgálatáról, karbantartásáról gondoskodik. (12) A hegesztőkészüléket felülvizsgáltatja és gondoskodik a törzskönyv vezetéséről Dolgozók, oktatók és hallgatók tűzvédelmi feladatai A dolgozók tűzvédelmi feladatai 10. (1) A tűzvédelmi előírások, utasítások (pl. jelen szabályzat) végrehajtásában való tevékeny részvétel, az előírások megtartása. (2) Részt vesz a tűzvédelmi oktatásokon, továbbképzéseken és az ott elhangzottakat megtartja. (3) Az általa felismert, tudomásra jutott tűzvédelmi szabálytalanságokat haladéktalanul jelenti közvetlen munkahelyi vezetőjének, tűzvédelmi vezetőnek, illetve szükség esetén a tűzoltóságnak. (4) Tűz esetén a tűzriadó tervben meghatározottak szerint közreműködik a jelzésben, a tűz eloltásában, az élet és vagyonmentésben. 8

9 Az oktatók tűzvédelmi feladatai 11. Az előző pontokban írtakon túl: (1) Minden oktató a hallgatók oktatásánál vegye figyelembe a tűzvédelmi előírásokat is és ügyeljen arra, hogy azokat megtartsák. A tűzvédelmi szabályok megsértőit figyelmeztesse az elkövetett szabálytalanságra és követelje meg azok felszámolását. Ilyen vonatkozású észrevételről tegyen jelentést a tűzvédelmi szervezet adott egység képviselőjének. (2) A félévi gyakorlati foglalkozások megkezdésekor oktassák ki a hallgatókat az oktatott tárgy, illetve a gyakorlati foglalkozás során megtartandó tűzvédelmi szabályokra, hívják fel a figyelmet a várható rendkívüli esetekre és azok elhárítására. Erről jelenléti ívet kell felfektetni, amelyet a tűzvédelmi előadónak kell - megőrzésre átadni. A hallgatók tűzvédelmi feladatai 12. (1) Köteles részt venni tanulmányai megkezdésekor tűzvédelmi oktatáson - laboratóriumi gyakorlatok alkalmával, félévenként, illetve szükség szerint, - kollégiumokban lakó hallgatók beköltözéskor is, (2) a tűzvédelmi előírásokat, utasításokat köteles betartani, (3) az általa felismert, tudomására jutott tűzvédelmi szabálytalanságokat haladéktalanul jelenti az oktatást vezetőnek, (4) ha tüzet észlel köteles jelezni a tűzriadó tervnek megfelelően. Az intézmény tűzvédelmi vezetőjének feladatai 13. (1) A tűzvédelmi vezető az intézmény vezetőjének, illetőleg az általa megbízott vezető közvetlen alárendeltségébe tartozik. (2) Feladatkörében: a. rendszeresen ellenőrzi az intézmény területén a tűzvédelmi szabályok és előírások megtartását, tapasztalatait írásban dokumentálja, hiányosság esetén intézkedést kezdeményez azok megszüntetésére a terület illetékes vezetője és Gazdasági főigazgató műszaki helyettese felé. b. az intézménynél történő fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása során elősegíti a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényre juttatását; c. elkészíti az intézményre vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot, tűzveszélyességi osztályba sorolás és a tűzriadó tervet; d. részt vesz az intézmény területén a minisztérium illetve a hivatásos tűzoltóság eljárásain (szemle, ellenőrzés stb.) e. szervezi a dolgozók folyamatos tűzvédelmi továbbképzését, illetve oktatását, szakvizsgára való felkészítését, gondoskodik azok végrehajtásáról; 9

10 f. véleményezi az intézmény területén a tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését, szükség szerint gondoskodik a felügyeleti szolgálat biztosításáról, előírások megtételéről, s megtartásuk ellenőrzéséről; g. figyelemmel kíséri az intézmény területén tartott műsoros, illetve nagyobb létszámú rendezvények tűzvédelmét; h. figyelemmel kíséri az intézmény területén lévő tűzvédelmi berendezések, felszerelések és eszközök készenléti állapotát, fenntartásuk, karbantartásuk és felülvizsgálatuk elvégzését; i. tevékenységéről rendszeresen beszámol az intézmény vezetőjének, évenként értékelést készít az intézmény tűzvédelmi helyzetéről; j. vezeti a tűzvédelmi nyilvántartásokat, nyilvántartja a tűzvédelmi munka során az intézkedési jogkörét érintő iratokat, dokumentumokat. k. figyelemmel kíséri az intézményben használt berendezések, szerkezetek jogszabály szerinti időszakos felülvizsgálatának megtörténtét. 3. A FŐISKOLA VALAMENNYI LÉTESÍTMÉNYÉRE, HELYISÉGÉRE, SZABAD TERÜLETEIRE VONATKOZÓ, ILLETVE A TEVÉKENYSÉGGEL, A TECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK Az üzemeltetéssel, használattal kapcsolatos általános előírások 14. (1) A létesítményt (helyiséget, stb.) csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési) engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően, a megelőző tűzvédelmi szabályok betartása mellett szabad használni. (2) A létesítmény rektora (vezetője) a tűzvédelmi helyzetre kiható minden tevékenységet, változtatást, annak megkezdése előtt köteles az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak írásban bejelenteni. (pl. átalakított labor, iroda stb. esetekben) (3) Az előző pont végrehajtása érdekében minden egységvezető a felügyelete, irányítása alá tartozó munkaterületen történő, vagy tervezett változtatást, a munka megkezdése előtt köteles bejelenteni a tűzvédelmi vezetőnek, aki kidolgozza a változások szerinti tűzvédelmi szabályzást. (4) A főiskolán, annak létesítményeiben, helyiségeiben, csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges eszközt, tárgyat, anyagot, tűzveszélyes folyadékot szabad tartani A folyamatos tevékenységet meghaladó anyag, tűzveszélyes folyadék tárolása a kijelölt raktárakban történik. (5) A helyiségből, veszélyességi övezetből, szabadtérből, a gépről, műszerről, a berendezésről, eszközről, készülékről, stb. a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot, stb. folyamatosan, de legalább a napi munka befejezésekor el kell távolítani a rendszeresített tároló helyre (szeméttároló, veszélyes anyag tároló). A használt vegyszereket megfelelő tárolóedényben kell gyűjteni és a vegyszertárolóban kell elhelyezni. (6) Ahol olajjal, zsírral szennyezett éghető hulladék keletkezik, azt jól záródó, fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt veszélyes hulladéktárolóban kell elhelyezni. 10

11 (7) Minden olyan helyiség bejáratánál, amelyekben az ott folytatott tevékenység indokolja (pl. kapcsolóház, akkumulátor-helyiség, gázpalacktároló stb.) megfelelő táblát kell elhelyezni. (8) A létesítményekben, helyiségekben a villamos berendezések kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, a tűzvédelmi berendezés, felszerelés, készülék helyét jól láthatóan meg kell jelölni. (9)Üzemeltetés (oktatás, stb.) alatt azon helyiségek ajtajait, amelyekben emberek tartózkodnak, lezárni nem szabad. (10) A szünet alatt (pl. éjjel), a lezárt helyiségek kulcsait a létesítmény portáján - az e célra rendszeresített helyen - kell tartani. (11) Tűz- vagy robbanásveszélyes anyagból származó, szennyezett hulladékot össze kell gyűjteni és elszállításukról a területileg illetékes vezető köteles gondoskodni. Dohányzás 15. (1)A Főiskola és létesítményeinek területén csak a területileg illetékes vezető által írásban kijelölt és táblával megjelölt dohányzó helyen valamint az egyéb kötelmek figyelembevételével (PL.: tiltó, korlátozó táblák előírásai, stb.) a szabadban lévő közlekedési utakon szabad dohányozni. (2) Olyan helyen, ahol a dohányzás megengedett, megfelelő számú hamutartót vagy vízzel töltött edényt kell biztosítani, az elhasznált gyújtóeszközt és dohányneműt ezekben kell elhelyezni. (3) Tilos dohányozni minden olyan helyen, ahol ez tüzet, vagy robbanást okozhat! Raktározás, tárolás Általános előírások 16. (1) Az A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó, különböző halmazállapotú anyagok együtt, vagy a C és D tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együttesen - kivéve ha ágazati szabvány ettől eltérően nem rendelkezik - nem tárolható. (2) A C - E tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok nemenként csoportosítva egy helyen is tárolhatók. (3) Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot (folyadékot) tárolni nem szabad (pl. benzin, alkohol stb.) A raktározással, tárolással kapcsolatban az OTSZ előírását kell alkalmazni. Tűzveszélyes folyadékok tárolása, szállítása 17. (1) A főiskola területén tűzveszélyes folyadékot - laboronként max. 1 liter denaturált szesz engedély nélkül tartható - csak a szabályzat 5. fejezetében meghatározott helyeken és engedélyezett mennyiségben szabad tárolni. A mennyiség megállapításánál mindig a tárolóedények űrtartalma a mérvadó. Az előzőleg 11

12 tűzveszélyes folyadékot tartalmazó üres, vagy bármely kis mennyiségű tűzveszélyes folyadékot tartalmazó edény is teltnek számít. (2) A tűzveszélyes folyadékok kis mennyiségben való tárolása, kezelése az OTSZ előírásai szerint történhet. A tűzveszélyes folyadékok tárolásával, szállításával kapcsolatos legfontosabb előírásokat az OTSZ tartalmazza. (3) Tűzveszélyes folyadékok tárolásával, kezelésével, szállításával csak azon személyek foglalkozhatnak, akik előírások alapján oktatásban részesültek és az OTSZ előírásait betartják. (4) A vegyszerek, így a tűzveszélyes anyagok és folyadékok tárolására a vegyszerraktárt kell használni. (5) A tűzveszélyes folyadékok tárolására nem éghető anyagú polcon, szekrényben történhet. (6) A tároló helyeken a tárolt anyagok tüzének oltására megfelelő típusú, nagyságú tűzoltóanyagot eszközt, valamint az anyag rendellenes szabadba kerülése esetére megfelelő felitató és /vagy közömbösítő anyagot, ezen túlmenően kármentő edényt kell készenlétben tartani. Tárolás szekrényben 18. (1) A tűzveszélyes folyadékot tartalmazó edények tárolására szekrény is használható. (2) Megengedett szekrénytípusok: - kizárólag erre a célra használt fémlemez, vagy legalább 5 mm vastag üveggel üvegezett fémvázas szekrény, - robbanás gátló szekrény (3) A tároláshoz a továbbiakban az OTSZ előírásait kell alkalmazni. Szállítás 19. (1) Kézi erővel csak 20 liter össz. mennyiségig szállítható tűzveszélyes folyadékot tartalmazó edény. (2) Személyszállító felvonót tűzveszélyes folyadék szállítására 20 liter összmennyiségig és legfeljebb 1 személy kíséretében szabad igénybe venni. (3) Szállításhoz az edényeket úgy kell rögzíteni, hogy szállítás közben ne dőlhessen fel, és ne sérülhessen meg. (4) Üvegedényeket, vagy ezeket tartalmazó göngyölegeket egymásra rakva nem szabad szállítani. Gázpalackok kezelése, tárolás 20. (1) A gázpalackok kezelésénél és tárolásánál a Gázpalack biztonsági szabályzat előírásait kell megtartani. (2) A gázpalackok tárolásánál, szállításánál a főbb előírások a következők: 12

13 a.) úgy kell elhelyezni, hogy elektromos áramkör részévé még véletlen folytán sem válhasson, eldőlés ellen rögzítve legyen. Éghető gázokat tartalmazó palackok 5 m-es körzetében nyílt lángot használni tilos! b.) az elzáró szerkezetén (szelepen) bármilyen javítást csak a töltőállomás végezhet, c.) az elzáró-szelep hirtelen (gyors) nyitása, vagy zárása tilos, d.) az elzáró szelepet minden használat és közvetlen kiürítés után kell zárni. e.) Az üres palackra a záró anyát és a szelepvédő sapkát fel kell csavarni, (Megjegyzés: így kell szállítani, tárolni is. A továbbiakban az OTSZ előírásait kell betartani.) (3) A gázpalackok elhelyezésére szolgáló helyiségek bejáratánál a veszélyre figyelmeztető jelölést kell elhelyezni. (4) A gázpalackok kezelését csak a kezelés szabályait ismerő, megfelelő képesítéssel rendelkező személy végezheti. A közlekedési út 21. (1) Figyelembe véve a főiskola adottságait, a helyiségek méreteit: a.) 10 méternél nem szélesebb helyiségekben (irodák, laboratóriumok) legalább 1 m széles közlekedési utat, b.) Állványos raktározás esetén legalább 1,2 m széles főközlekedési utat, az állványok között min. 0,8 m széles közlekedési utat, c.) A tantermekben az OTSZ ben előírásoknak megfelelően kialakított közlekedési utat teljes szélességében kell biztosítani. (2) A főiskola közlekedési útjait, táblával jelölt tűzoltási felvonulási területeit, valamint a vízszerzési helyekhez vezető utakat állandóan szabadon, tűzoltógépjárművel járható állapotban kell tartani. (3) A főiskola bejáratait ha vagyonbiztonsági ok miatt lezárt állapotban tartjuk, a kapuk kulcsait az épület portáján kell tartani. (4) A kapubejáratot, folyosót, lépcsőt, lépcsőfordulót, belső-külső közlekedési utakat (udvari, épületen belüli, stb.) ki-bejárati helyeket, vészkijáratot, vészlétrát és a hozzá vezető utat, teljes szélességében, állandóan szabadon kell tartani. (5) A villamossági berendezések kapcsolóját, a közmű nyitó- és záró, a nyomásfokozó szivattyú kezelőszerkezetét és azokhoz vezető utakat, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést, készüléket eltorlaszolni, a belső közlekedési és a kiürítési utakat leszűkíteni, eltorlaszolni, vagy más célra felhasználni még ideiglenesen sem szabad. (6) A kiürítési útvonal ajtóinál függöny, szélfogó csak úgy helyezhető el, hogy a széthúzáskor a kijáratot ne szűkítse. A függöny a padló síkját nem érheti el, belső széleit eltérő színű csíkkal meg kell jelölni. (7) Általában a Főiskola területén a létesítményekben, helyiségekben, folyosókon, stb. helyeken olyan közlekedési utat kell kialakítani, illetve azokat olyan állapotban kell megtartani, hogy az ott tartózkodók a helyiségből, a létesítményből zavartalanul, biztonságos térbe ( pl. másik tűzszakaszba), illetve a szabadba (utcára, udvarra, stb.) juthassanak, tűz esetén a tűzoltás és életmentés zavartalanul elvégezhető legyen. 13

14 (8) A rendezvényeken, kiállításokon, bemutatókon, a berendezési, kiállítási tárgyakat úgy szabad elhelyezni, rögzíteni, hogy a fenti feltételek biztosítottak legyenek, azok eldőlésükkel sem korlátozhatják a kiürítési út használatát. Épületgépészeti előírások Tüzelő és fűtőberendezések, készülékek 22. (1) Csak engedélyezett típusú, kifogástalan állapotú tüzelő és fűtőberendezést szabad üzemeltetni. (2) A főiskola központi épületei, kollégiumai,a Főiskola energiacentrumára, az 1.sz. és 2.sz. gyakorlóiskola a városi távfűtő hálózatra kapcsolt. (3) A gázkazánok üzemeltetésénél (Pálmaház, Atlétika csarnok, Konyhai vízmelegítő a nagy hőközpontban) az OTSZ, és a kezelési (üzemeltetési) utasítás előírásait kell megtartani. (4) A főiskola és egységei területén lévő gázüzemű berendezések javítását, karbantartását, ellenőrzését és vizsgálatát az előírásoknak megfelelően, az erre feljogosított szakemberek végezhetik. (5) A kisebb gázkészülékek (pl. Bunsen-égő) kötésére a gáz vegyi hatásának ellenálló gumicső is alkalmazható. A gumicső hossza 1,5 m-nél hosszabb nem lehet, nem vezethet át másik helyiségbe, és mindkét végét tömlő-szorító bilinccsel kell ellátni. (6) Villamos főzőlapot, kávéfőzőt és más hő fejlesztő készüléket (ha nincs gyárilag felszerelve) éghetetlen alátéttel kell ellátni. Ilyen rendszeresített berendezések a laboratóriumokban, műhelyekben, konyhákban, üzlethelyiségekben használhatók, máshol a használatuk a területileg illetékes egység vezetője által meghatározott módon, külön írásos engedéllyel üzemelhetnek!) Kémények 23. (1) Olyan kéményt nem szabad használni, amelyek falába éghető anyagú épületszerkezet van beépítve, amelyek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél a jogszabályban meghatározott vizsgálatot, továbbá a kémény tisztítását nem végezték el. - Kéménytisztítást 2-3 havonta, - Kéményégetést évenként, - Füstnyomás próbát négyévenként kell elvégeztetni. (2) A kémény használaton kívüli nyílását nem éghető anyaggal lezárva kell tartani. Szellőztetés 24. (1) Az A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben és veszélyességi övezetben természetes, vagy mesterséges szellőztetést kell biztosítani. 14

15 (2) A szellőztető berendezést úgy kell kialakítani, hogy üzembe helyezéskor, illetve üzemeltetés közben gyújtószikra ne keletkezzen. (3) Ahol tűz vagy robbanásveszélyes gáz, gőz vagy por keletkezhet, munka csak olyan szellőztetés mellett végezhető, amely biztosítja, hogy munka közben az alsó robbanási koncentráció 20 %-a ne alakulhasson ki. (pl. faipari tanműhely, lakatos műhely) (4) A szellőztető szabadba torkolló nyílásait úgy kell kialakítani, hogy az a környezetét ne veszélyeztesse, továbbá nem éghető anyagú védőráccsal, vagy zsaluval kell ellátni. (5) A füstmentes lépcsőházak szellőzését, túlnyomását biztosító ventillátor megfelelő működését 6 havonta igazolható módon felül kell vizsgálni, meghibásodása esetén haladéktalanul ki kell javítani. (6) A szellőztetést biztosító gépi rendszerek csatornáiba a tűzszakaszhatárokon beépített tűzgátló csappantyúk megfelelő működését 6 havonta igazolható módon felül kell vizsgálni, meghibásodása esetén haladéktalanul ki kell javítani. Sztatikus feltöltődés 25. (1) Minden olyan helyiségben, ahol a sztatikus feltöltődésből tűz keletkezhet. (pl. gázberendezések, laboratóriumok, stb.) csak a sztatikus feltöltődés ellen védett berendezés használható. A sztatikus feltöltődés elleni védelem követelményeit az MSZ írja elő. Villamos berendezések 26. (1) A villamos berendezések létesítésénél, használatánál, szerelésénél a vonatkozó szabályok előírásait (MSZ 1600, MSZ1610, stb.) be kell tartani. (2) A főiskola és a hozzátartozó létesítmények területén levő helyiségek villamos berendezéseit tűzveszélyességi osztályba sorolásuknak megfelelően 3-6, illetve 9 évenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni, a vizsgálat során feltárt hibákat meg kell szüntetni. (3) A biztonsági és irányfény lámpák, valamint biztonsági berendezések üzemképességét (pl. nyomásfokozó szivattyú) állandóan biztosítani kell. (4) A biztonsági és irányfény lámpák működőképességet hetente legalább egyszer ellenőrizni kell a és annak eredményét bizonylatozni kell! (5) A főiskola létesítményeiben csak engedélyezett típusú berendezések, készülékek használhatók! Ez alól a kísérleti eszközök képeznek kivételt, de azok esetében is törekedni kell a biztonságos kialakításra és használatra. (6) Elektromos üzemű gépi berendezések üzembe helyezésénél figyelembe kell venni a berendezés elektromos teljesítményét és a villamos hálózat teljesítmény-leadó képességét. El kell kerülni a hálózat túlterhelését. (7) Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot és világítást szabad használni. (8) A villamos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki. (9) A helyiségben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani. 15

16 (10) A Főiskola területén használt elektromos gépek, készülékek, berendezése, eszközök a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint használhatók. Ezek betartásáért az eszközt üzemeltető egység vezetője és használó személy felelősek. Villámvédelem 27. (1) A főiskola villámvédelmét az MSZ 274 számú előírásai alapján folyamatosan biztosítani kell. (2) A villámvédelmi berendezés 2m-es körzetében semminemű anyag-, eszköz nem tárolható. (3) A főiskolai villámvédelmi berendezéseket a hivatkozott szabvány előírásai szerint legalább kilenc évenként felül kell vizsgáltatni, a vizsgálat eredményéről és a szükséges teendőkről a tűzvédelmi vezetőt tájékoztatni kell. (4) A villámvédelmi berendezés rendszeres karbantartásáról az üzemeltető gondoskodik. Felvonók 28. (1) Kizárólag a kezelési utasítás betartásával üzemeltethető. A kezelési utasítást a felvonóban ki kell függeszteni. (2) A felvonóban tilos a dohányzás. (3) A felvonó (külső) ajtóit önműködő csukó szerkezettel kell ellátni. (4) Az előírt biztonsági és egyéb karbantartások rendszeres végzéséről gondoskodni kell. A vizsgálat ellenőrzés, javítás tényét - a rendszeresített naplóban - rögzíteni kell. (5) Az előző pontban írtak végzésére csak megfelelő, érvényes képesítéssel rendelkező személy bízható meg. (6) A felvonókat - a Campus Hotelben lévő biztonsági felvonón kívül tűz esetén használni tilos! Ezt a lift bejáratainál jól látható felirattal kell jelölni. (7) A felvonóban tűzveszélyes folyadékot szállítást csak egy személy végezhet. Gépjárművek 29. (1) Az Beszerzési Osztály köteles gondoskodni arról, hogy a gépjármű olyan állapotban üzemeljen, hogy rendeltetésszerű használata esetén tűz, vagy robbanás ne keletkezhessen. (2) A főiskolai és a főiskola által üzemeltetett gépjárműveket megfelelő tűzoltó készülékkel kell ellátni. (2, illetve 5 kg-os A,B,C porral oltó). (3) A tűzoltó készüléket a gépjárművön úgy kell elhelyezni, hogy állandóan hozzáférhető, vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználható legyen. (4) Több gépjármű tárolása esetén azokat úgy kell elhelyezni, hogy a gépjárművek ajtajai teljes szélességükben nyithatók legyenek, az egymás mögött álló gépjárművek között legalább 80 cm távolságot kell megtartani. (5) A gépjárművet kapualjban tárolni nem szabad. 16

17 (6) Gépjármű tároló helyén elhelyezett gépjármű gyújtáskapcsolójából az üzemeltetés befejezésekor az indító kulcsot ki kell venni. A kocsit áramtalanítani kell. (7) Gépjármű tároló helyen tűzveszélyes folyadékot tárolni, lefejteni, illetőleg a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni vagy tűzveszéllyel járó javítást és egyéb tevékenységet végezni nem szabad. Egyes helyiségekre vonatkozó általános érvényű előírások (A főiskola sajátosságai alapján e részben azon helyiségeket soroljuk fel, amelyekből több hasonló - illetve funkcióját tekintve azonos - helyiség található létesítményeinkben) Tantermek (előadótermek) 30. (1) A tantermekben - a főiskolai szabályzat szerint tilos a dohányzás. (2) A mozgássérült személyeket, hallgatókat a teremben úgy kell elhelyezni, hogy azok közvetlenül az ajtó melletti padsorokban foglaljanak helyet. (3) A tantermekben nyílt lánggal, szikrázással, heves hőfejlődéssel járó munka, kísérlet, bemutató csak előzeteses kiadott alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre szóló engedély apján végezhető. Az engedélyt előzetesen egyeztetni kell a főiskola tűzvédelmi vezetőjével, vagy az ilyen engedély kiadására ezen szabályzatban megbízott személlyel. Laboratóriumok 31. (1) A foglalkozások (mérések, gyakorlati órák) előtt ellenőrizni kell a műszerek, készülékek, berendezések állapotát. (2) A hallgatókkal való foglalkozások alkalmával állandóan jelen kell lennie a foglalkozás vezetőjének, aki elsődlegesen felelős az ott folyó tevékenységért. A foglalkozások megkezdésekor, fel kell hívni a hallgatók figyelmét a várható (esetlegesen bekövetkezhető) tűzvédelmi problémákra és azok elhárításának módjaira. (3) A helyiségekben csak a folyamatos, napi munkavégzéshez szükséges anyagok, vegyszerek tárolhatók, a tárolás szabályainak betartásával. (4) A laboratóriumokban használt gázpalackok, tárolása alkalmazása során figyelembe kell venni a gázpalackokra vonatkozó szabályokat. (5) A gázpalackok elhelyezésére szolgáló helyiségek bejáratánál a veszélyre figyelmeztető jelölést kell elhelyezni. (6) Éghető gázokat tartalmazó palackok 5 m-es körzetében nyílt lángot használni tilos! (7) A tűzveszélyes folyadékok kis mennyiségben való tárolása, kezelése az OTSZ előírásai szerint történhet. A tűzveszélyes folyadékok tárolásával, szállításával kapcsolatos legfontosabb előírásokat az OTSZ tartalmazza. (8) Tűzveszélyes folyadékok tárolásával, kezelésével, szállításával csak azon személyek foglalkozhatnak, akik előírások alapján oktatásban részesültek és az OTSZ előírásait betartják. (9) A laboratóriumokban használt készüléket, berendezést, eszközt csak a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint szabad használni. 17

18 (10) Telepített gép, berendezés, eszköz kezelési utasítását a használati helyén kell tartani, kifüggeszteni. (11) A tantermekben csak engedélyezett típusú berendezések, készülékek használhatók! Ez alól a kísérleti eszközök képeznek kivételt, de azok esetében is törekedni kell a biztonságos kialakításra és használatra. (12) Elektromos üzemű gépi berendezések üzembe helyezésénél figyelembe kell venni a berendezés elektromos teljesítményét és a villamos hálózat teljesítmény-leadó képességét. El kell kerülni a hálózat túlterhelését. (13) Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt berendezést, dugvillát, aljzatot és világítást szabad használni. Könyvtárak 32. (1) A helyiségekben mindennemű elektromos hőforrás (főzőlap, hősugárzó, stb.) használata tilos. (2) A helyiségben lévő elektromos berendezéseket, világítást, irodai és számítógépeket használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani. (3) A könyvtár területén használt elektromos gépek, készülékek, berendezése, eszközök a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint használhatók. (4) A közlekedési utakat folyamatosan szabadon kell tartani. (5) Az iratok elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy azok ne kerüljenek a elektromos berendezések, világítótestek veszélyes közelségébe, azok hűlését, szellőzését ne akadályozza, illetve a világító egység az iratokra meghibásodása esetén se jelentsen gyújtási veszélyt. Biztonsági és műszaki diszpécser helyiségek 33. (1) Figyelembe véve, hogy a diszpécserközpont tűz esetében nagyon fontos szerepet tölt be, mind tűz, mind káreset során, az állandó ügyeletet az erre kellően kioktatott személyekkel kell biztosítani. (2) A lezárt helyiségek (irodák, laborok, raktárak, kapuk stb.) kulcsait a biztonsági szolgálat helyén kell tárolni. Kulcshiány esetén a portás jelentése alapján a felettes vezetőnek, gondnoknak intézkedni kell. (3) A kiadott tűzriadó tervet ismerniük kell a portaszolgálatot teljesítőknek, hogy tűz esetén pontosan eltudják látni feladatukat. (4) Biztosítani kell, hogy jelen szabályzat, a Tűzriadó Terv, (Kollégiumban a kiürítési terv) a helyszínrajzok, valamint a tűz esetén értesítendők nevei, címeik, telefonszámuk naprakészen meglegyenek. (5) A közművek (víz-, csatorna-, gáz-, áram) kapcsoló, elzáró stb. helyiségeket ismerjék és tudják azok kezelési módját is. (6) Kapuzáráskor a biztonsági őr meggyőződik arról, hogy nincs-e az épületben tűz keletkezését okozó rendellenesség. Amennyiben rendellenességet észlel, intézkedik annak megszüntetéséről. 18

19 Karbantartó műhelyek 34. (1) A műhelyekben egy főnek (napközben) állandó ügyeletet kell tartani, hogy rendkívüli esetben azonnal tudjon segíteni (pl. áramtalanítja az épületet, stb.). (2) Az esetenként szükséges hegesztési - forrasztási munkálatokat - a műhelyekben is csak az alkalomszerűen végzett tűzveszélyes tevékenységre szóló írásos engedély alapján.szabad elvégezni, a vonatkozó Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a Hegesztés Biztonsági Szabályzat előírások betartása mellett. A karbantartó műhelyre szóló előírásokat kell alkalmazni az 1. és a 2.sz. Gyakorlóiskola karbantartó műhelyére is. (4) A hegesztési munkát csak megfelelő szakmai, és tűzvédelmi képesítéssel rendelkező személy végezheti. (5) Az intézmény területén nyílt lánggal járó munkát ( pl hegesztést, forrasztást ) a hegesztőműhelyt kivéve csak az alkalomszerűen végzett tűzveszélyes tevékenységre szóló engedéllyel lehet végezni.. (6) A műhelyben A B tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot, anyagot tárolni, felhasználni nem lehet. (7) A műhelyben végzett tevékenység, munkavégzés során be kell tartani az előzőekben meghatározott és más a jogszabályokban előírt tárolásra, gépi berendezésekre, villamos berendezésekre, gázpalackokra stb. vonatkozó szabályokat. (8) Elektromos üzemű készülékek üzembehelyezésénél figyelembe kell venni a berendezés elektromos teljesítményét és a villamos hálózat teljesítményleadó képességét. El kell kerülni a hálózat túlterhelését. (9) Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot, hosszabbítót és világítóeszközt szabad használni. (10) A villamos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki. (11) A helyiségekben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani. (12) A helyiségekben használt elektromos gépek, készülékek, berendezése, eszközök a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint használhatók. Elektromos kapcsoló helyiségek 35. (1) A helyiséget állandóan zárva kell tartani. (2) A helyiségben csak a biztonsági rendszabályokra kellően kioktatott személyek tartózkodhatnak. (3) Nyílt láng használata és a dohányzás tilos. (4) A helyiségben a rendeltetésszerű használathoz szükséges anyagon kívül más anyagot tárolni tilos. (5) A kapcsolók rendeltetési helyét, valamint a ki és bekapcsolt helyzetét jelölni kell. 19

20 Kazánházak 36. (1)A helyiségben csak az előírások szerint kioktatott személyek dolgozhatnak. A helyiségben illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak. (2)A helyiség ajtóit csukva kell tartani. (3)A berendezés kezelési utasítását a helyszínen ki kell függeszteni. (4)A helyiségben a kazánok üzemeltetésének időszakában oda nem tartozó anyag, eszköz, berendezés nem tárolható. (5)A kazánok kezelését, üzemeltetését, javítását, beállítását a kezelési utasításában meghatározottak szerint kell végezni. A berendezések mellet azok kezelési utasítását el kell helyezni. (6) A kazánokat csak megfelelő képesítésű személy kezelheti. (7) A berendezések kezelési osztályának megfelelő felügyeletét biztosítani kell. A főiskolára és a felügyeletéhez tartozó létesítményekre, helyiségekre, szabadterületekre vonatkozó és a tevékenységgel, a technológiával kapcsolatos eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások. Irodák 37. (1) Az irodákban tilos a dohányozás! (2) Az irodákban kiegészítő fűtésként elektromos fűtő, melegítő berendezést használni tilos. (3) Az iratok elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy azok ne kerüljenek a elektromos berendezések, világítótestek veszélyes közelségébe, azok hűlését, szellőzését ne akadályozza, illetve az iratokra meghibásodásuk esetén se jelentsen gyújtási veszélyt. (4) Kerülni kell az égő, izzó illatosítók, nyílt lángú mécses, más nyílt lángú eszközök használatát, amennyiben ez elengedhetetlen, a helyszínen folyamatos személyi felügyeletet kell biztosítani, és gondoskodni annak igénybevétel utáni biztonságos eloltásáról. Az ilyen jellegű tevékenységet előzőleg a Tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére vonatkozó előírások szerint kell engedélyezni. (5) Világítótestekre éghető anyagból készült dekorációt elhelyezni tilos! (6) Az irodában csak engedélyezett típusú elektromos berendezések, készülékek használhatók! (7) Elektromos üzemű készülékek üzembe helyezésénél figyelembe kell venni a berendezés elektromos teljesítményét és a villamos hálózat teljesítmény-leadó képességét. El kell kerülni a hálózat túlterhelését. (8) Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot, hosszabbítót és világítóeszközt szabad használni. (9) A villamos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki. (10) A helyiségekben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani. 20

21 (11) A helyiségekben használt elektromos gépek, készülékek, berendezése, eszközök a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint használhatók. Raktárak 38. (1) Raktárhelyiségben dohányzás és nyílt láng használata tilos. (2) A bejárati ajtó közelébe könnyen hozzáférhető helyen 1 db porral-oltó készüléket kell elhelyezni. (3) Az állványokon az anyagokat csoportosítva és úgy kell elhelyezni, hogy azok a mennyezettől legalább 80 cm távolságra legyenek. (4) Az állványok között legalább 80 cm széles közlekedési utat kell állandóan szabadon tartani. Azokat még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni. (5) Munka befejezésekor a raktárhelyiséget áramtalanítani kell. (6) A raktárakban az anyagok jellemzőire tekintettel kell a tárolás helyét, módját, a tárolt anyag mennyisségét, a tárolási rendet, technológiát kialakítani, szabályozni ezt követően betartani. (7) Be kell tartani az ezen szabályzat Raktározás, tárolás szakaszában foglaltakat. Irattárak 39. (1) A helyiség elektromos szerelését a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell elvégezni. (2) Az irattárak polcai csak nem éghető anyagból készülhetnek. (3) Az állványok között legalább 80 cm széles utat kell állandóan szabadon hagyni. (4) A helyiségben elektromos melegítő, fűtő berendezést használni tilos. (5) A helyiségben tűzveszélyes folyadékot tárolni, dohányozni és nyílt lángot használni tilos! (6) Tűzoltás céljára helyiségenként 1 db porral oltó készüléket kell biztosítani. (7) Az iratok elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy azok ne kerüljenek a elektromos berendezések, világítótestek veszélyes közelségébe, azok hűlését, szellőzését ne akadályozza, illetve a világító egység az iratokra meghibásodása esetén se jelentsen gyújtási veszélyt. 4. RENDEZVÉNYEK, JÁRULÉKOS INTÉZMÉNYEK TŰZVÉDELME Campus Disco zenés szórakozó hely 40. (1) A szórakozó hely zenehallgatásra, táncra, kultúrált büféhasználatra és szórakozásra szolgál. (2) A rendezvények alkalmával helyiségekben egyidejűleg legfeljebb a működési engedélyben meghatározott számú személy tartózkodhat. 21

22 (3) A rendezvények alkalmával az ajtókat nyitható állapotban kell tartani a kiürítési utat bezárni, leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. (4) A biztonsági és irányfény világítás egységeit letakarni, vagy kikapcsolni nem szabad. (5) A rendezvények megkezdése előtt az üzemeltetőnek ellenőriznie kell a tűzoltó eszközök rendeltetési helye szerinti meglétét, megfelelő állapotát, a biztonsági és irányfény világítás működését, a kijáratokat, az ajtók kinyitását. (6) A helyiségekben pirotechnikai eszköz nem használható és nem tárolható. Ilyen anyagot még a rendezvények részeként sem szabad alkalmazni. (7) A disco helyiségeiben a gépi berendezésekre, villamos hálózatra, tárolásra, használatára ezen szabályzat vonatkozó előírásai érvényesek. (8) A helyiségek mindennemű átalakítását, dekorációját, átrendezését előzőleg egyeztetni kell a tűzvédelmi vezetővel. (9) Világítótestekre éghető anyagból készült dekorációt, elhelyezni tilos! (10)A helyiségekben csak engedélyezett típusú elektromos berendezések, készülékek használhatók! (11) Elektromos üzemű készülékek üzembe helyezésénél figyelembe kell venni a berendezés elektromos teljesítményét és a villamos hálózat teljesítményleadó képességét. El kell kerülni a hálózat túlterhelését. (12) Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot, hosszabbítót és világítóeszközt szabad használni. (13) A villamos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki. (14) A helyiségekben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani. (15) A helyiségekben használt elektromos gépek, készülékek, berendezése, eszközök a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint használhatók. (16) A szabályok betartása, és betartatása a szórakozóhelyet üzemeltető személy, a használati szabályok betartása a helyet használó, és ott tartózkodó személyek felelősége. Informatikai központ 41. (1) Tilos a dohányzás és a nyílt láng használata. (2) CO 2 tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani (3) A helyiségekben csak engedélyezett típusú berendezések, készülékek használhatók! (4) Elektromos üzemű gépi berendezések üzembe helyezésénél figyelembe kell venni a berendezés elektromos teljesítményét és a villamos hálózat teljesítményleadó képességét. El kell kerülni a hálózat túlterhelését. (5) Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot és világítást szabad használni. (6) A villamos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki. (7) A helyiségekben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani. 22

23 (8) A helyiségekben használt elektromos gépek, készülékek, berendezése, eszközök a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint használhatók. (9) A használaton kívüli berendezéseket, eszközöket megfelelően kialakított, erre a célra kijelölt helyiségekben szabad tárolni. Ezek betartásáért az eszközt üzemeltető egység vezetője és használó személy felelősek. Sokszorosító üzem 42. (1) A dohányzás az üzem területén tilos! (2) Kijelölt dohányzóhely a folyosón a bejárat mellett van. (3) Kizárólag annyi papír és egyéb segédanyag tárolható, amennyi a napi munkafolyamatban felhasználásra kerül. (4) Az elkészült nyomdai termékek elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell. (5) Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot és világítást szabad használni. (6) A villamos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki. (7) A helyiségekben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani. (8) A helyiségekben használt elektromos gépek, készülékek, berendezése, eszközök a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint használhatók. Udvar 43. (1) Az udvaron lévő növények száraz részeit rendszeresen el kell szállítani. (2) Az udvarokon lévő szabadterületeken anyagokat tárolni tilos. Időszakos tárolást a tűzvédelmi szabályok érvényre juttatása érdekében előzetesen egyeztetni kell a tűzvédelmi vezetővel, azok elhelyezésénél a közlekedés és tárolás szabályait be kell tartani. (3) A bejáratok nyitásához szükséges eszközöket a diszpécserközpontban kell tárolni. (4) A főiskola területén idegen gépkocsik csak a parkolóban tárolhatók. (5) A gépkocsikkal a tűzoltási felvonulási utakat, területeket lezárni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. (6) Az udvaron szervezett rendezvényeken berendezéseivel a tűzoltási felvonulási utakat, területeket lezárni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. (7) A rendezvényekről előzetesen rendezvénytervet kell készíteni melyet egyeztetni kell a tűzvédelmi vezetővel. (8) Szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén ( pl.: Erős szél, műszaki meghibásodás, környezet veszélyes változása, stb.) vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. (9) A rendezvényeken a szervezők tevékenysége részeként, vagy szerződés alapján tevékenykedők, nyílt lángú, szikrázással vagy heves hő fejlődéssel járó tevékenységét (főzés, sütés, szabadban, sátorban vagy büfé kocsiban, egyéb jellegű égetés, tűzijáték, pirotechnika alkalmazása, egyéb,) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek megfelelően előzetesen írásban kell engedélyezni. Az engedélyt a tevékenységet 23

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2007. 2 Moholy Nagy Művészeti Egyetem 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest, 2007... Jóváhagyom:..

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010 1. Fejezet 2. Fejezet 3. Fejezet TARTALOMJEGYZÉK A Tzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 Ügyrend A tzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2015 Oldalszám: A3 7.3. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 243/2015. SZ. HATÁROZATA Készült

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

Tűzvédelmi MINTA Szabályzat Lakásszövetkezet/Társasház/Garázsszövetkezet/Üdülőszövetkezet neve, címe:.

Tűzvédelmi MINTA Szabályzat Lakásszövetkezet/Társasház/Garázsszövetkezet/Üdülőszövetkezet neve, címe:. Tűzvédelmi MINTA Szabályzat Lakásszövetkezet/Társasház/Garázsszövetkezet/Üdülőszövetkezet neve, címe:. (lakás-, garázs-, üdülőszövetkezet továbbiakban lakásszövetkezet esetében a megszólítás:) Tisztelt

Részletesebben

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT.

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. D e b r e c e n Kassai út 26. Tűzvédelmi Szabályzat 2015 Rendelkező rész A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető 54/2014. (XII.5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Új szerkezet Jogszabály Hatályos 2015. 03.

Részletesebben

Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat

Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat hatályba lép Budapest, 2016. március 31. napján 1 Bevezetés TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. december 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabályzat hatálya 3 2. fejezet Ügyrend 4 2.1. A Rektor feladatai 4 2.2. A Kancellár feladatai 5 2.3. Az Igazgatásszervezési

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat KIK- FOR Kft. Kecskemét Tűzvédelmi Szabályzat 2016. A szabályzatot készítette: Pepó István biztonságtechnikai tanácsadó 2 Hatálybaléptetés A Kft. munkavállalóinak testi épsége, a társadalmi tulajdon tűz

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE. Az 54/2014.(XII.05.) BM. rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján

TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE. Az 54/2014.(XII.05.) BM. rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE Az 54/2014.(XII.05.) BM. rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján Kérjük, hogy saját érdekében mindenki figyelmesen olvassa el! Tisztelt Lakástulajdonosok!

Részletesebben

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata Átdolgozásra került: 2008 november 10. Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat ROMKERT 1013 Budapest, Döbrentei tér 9. Tűzvédelmi Szabályzat 2016. Kiadja: ügyvezető Módosította: Végh Ferenc tűzvédelmi tervező szakmérnök TUÉ 13-14179 tel: 06-20/931-9245 1 Adatlap A Gazdálkodó szervezet

Részletesebben

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136.

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1134 Budapest, Dózsa György út 136. A munkavédelmi szabályozások egységes rendje 2013. 08. 01 KÉSZÍTETTE: Keszthelyi Zoltán s.k. Munkavédelmi Technikus MVT/BP/2007/41

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek,

Részletesebben

TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT

TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT 1. Tűzvédelem megvalósításáért felelős személyek jogai és kötelezettségei Lakók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai:

Részletesebben

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata 2012. (Elfogadva az Építőmérnöki Kar Kari Tanácsa a 2012. május 9-i ülésén) 2/39 A munkavédelemről szóló, 1993.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások 44 j) A szivattyúház kibocsátó forrás, a forgó tömítések miatt 2-es zóna. Erre, és az egység egyéb csőcsatlakozásaira, valamint hőtágulási lefúvatóira (HLF) a tervezőnek együttes zónahatárt kell meghatároznia.

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5.

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5. Országos Munkavédelmi Központi Iroda Kft. Képviselet: 1134 Budapest, Taksony u. 14. telefon/fax: 061-239 29 16 email: omki@omki.hu web: http://www.omki.hu Munkavédelmi szabályozás Than Károly Ökoiskola,

Részletesebben

3. sz. melléklet. 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben

3. sz. melléklet. 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Szervezeti és Működési Szabályzat 3. sz. melléklet Tűzvédelmi szabályzat 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás A Magyar Kolping Szövetség 1035 Budapest,

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

Tűzvédelmi ellenőrzések gyakorlata, tapasztalt hiányosságok

Tűzvédelmi ellenőrzések gyakorlata, tapasztalt hiányosságok Tűzvédelmi ellenőrzések gyakorlata, tapasztalt hiányosságok Budapest, 2016. március 30. Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető 1 Tűzvédelmi sajátosságok Egy lépcsőházas épület (pontház) - egy lépcsőházban

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 1. oldal 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. (2) bekezdésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM KÖLCSEY FERENC GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 4. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2012. május

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás KA-TML-39/2015 1 Tűzvédelmi műszaki leírás Tárgy: a 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/1 alatti ingatlanon meglévő épület átalakításával és bővítésével kialakítandó Labdarúgó Klubház építési engedély

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007.(III.21.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési

Részletesebben

OKTATÁSI TEMATIKA- LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ

OKTATÁSI TEMATIKA- LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ OKTATÁSI TEMATIKA- LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ MUNKAVÉDELEM 1. A munkába állás feltételei: Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat A munkába állás napján, a munkakezdés előtt munka- és tűzvédelmi oktatás 2. A

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról

55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról OptiJus Opten Kft. I. 55/2012. (X. 29.) BM rendelet 55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról A 2012.11.13. és 2013.1.1. között

Részletesebben

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I.

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I. 1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított 4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással

Részletesebben

A palackos pébégáz-forgalmazás üzletszabályzata

A palackos pébégáz-forgalmazás üzletszabályzata KIVONAT A PALACKOS PÉBÉ ÜZLETSZABÁLYZATBÓL A palackos pébégáz-forgalmazás üzletszabályzata Kiadás: 2015.08.31. Revízió: 3.1 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA...

Részletesebben

3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet

3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet a megújuló energiaforrásokat - biogázt, bioetanolt, biodízelt - hasznosító létesítmények tőzvédelmének mőszaki követelményeirıl

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2002.(V. 22.) számú rendelete a Pécel - Csatári dűlő Helyi Építési Szabályzatáról Pécel város Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. (3)

Részletesebben

Tűzvédelmi, biztonsági szabályzat és Tűzriadó terv

Tűzvédelmi, biztonsági szabályzat és Tűzriadó terv XII. Híresvárosi Vigadalom TURA, VÁROSKÖZPONT (2194 Tura, Bartók tér 2377/1 hrsz.) Szabadtéri rendezvény Tűzvédelmi, biztonsági szabályzat és Tűzriadó terv 2015. augusztus 21-23. 2015. 08. 21-én, 12.00

Részletesebben

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2015. április VII. évfolyam 4. szám

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2015. április VII. évfolyam 4. szám 2015. április VII. évfolyam 4. szám E-tűzvédelem Elektronikus szak mai folyóirat Tartalom A hónap témája Folytatjuk az új OTSZ ismertetését Éghető folyadékok és gázok használati szabályai Ellenőrzés, karbantartás,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ RENDELKEZŐ RÉSZ A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésének kötelezése, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről

Részletesebben

A Magyar Cukor ZRt. területén munkát végző külső gazdálkodó szervezet munkabiztonsággal kapcsolatos magatartási kódexe

A Magyar Cukor ZRt. területén munkát végző külső gazdálkodó szervezet munkabiztonsággal kapcsolatos magatartási kódexe A Magyar Cukor ZRt. területén munkát végző külső gazdálkodó szervezet munkabiztonsággal kapcsolatos magatartási kódexe (A magatartási kódex a vállalkozói szerződés mellékletét képezi) 1. IPARI ZÓNA 1.1

Részletesebben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005./III.8./ sz. rendelte A helyi környezetvédelemről,a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról az azt módosító 15/2007. (XII.

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK CSERETELEP

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK CSERETELEP 1. Hogyan változott meg 2012. január. 01. - től a Katasztrófavédelem szervezete és milyen új ellenőrzési hatáskörei keletkeztek? 2012. január 01. hatállyal módosult a tűz elleni védekezésről, a műszaki

Részletesebben

54/2014 (XII. 5.) BM rendelet

54/2014 (XII. 5.) BM rendelet 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet 2015 Tűzveszélyességi osztály Tűzveszélyességi osztály Jelenleg Tűzveszélyességi osztály Csak anyagok esetében marad meg 54/2014 BM rend. Robbanásveszélyes Tűzveszélyes Nem

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2003. (I.31.) sz. Önk. Rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET - hatálya... 3. 1. Területi hatály... 3. 2. Személyi hatály... 3. II. FEJEZET - A munkavédelmi ügyrend...

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 23. -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár Ügyrend

Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár Ügyrend A Nyugat-magyarországi Egyetem sz. melléklete Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár Ügyrend 2008 Sopron 3 I. A könyvtár elnevezése, székhelye, címe 1. (1) A könyvtár neve: Nyugat-magyarországi

Részletesebben

Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat

Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/12. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta üzemeltetési kancellár Szenátus nevében: koordinátor mb. műszaki i igazgató

Részletesebben

20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről (Egységes szerkezetben!) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E BM ORSZÁGOSKATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltás-taktikai Szakutasításáról

Részletesebben

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autó töltıállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. ának c) és e) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Campus Hotel és Kollégium Működési Ügyrendje. Nyíregyháza, 2008.

Campus Hotel és Kollégium Működési Ügyrendje. Nyíregyháza, 2008. Campus Hotel és Kollégium Működési Ügyrendje Nyíregyháza, 2008. 1 Campus Hotel és Kollégium Működési Ügyrendje 1.. A kollégium neve, címe, bélyegző lenyomata 1.) A kollégium neve: "Campus Hotel és Kollégium"

Részletesebben

Kertész u. 18. Társasház. Házirend. Budapest, VII. kerület. Kertész u. 18. Társasház H Á Z I R E N D. Hatályos: 2010.

Kertész u. 18. Társasház. Házirend. Budapest, VII. kerület. Kertész u. 18. Társasház H Á Z I R E N D. Hatályos: 2010. Budapest, VII. kerület Kertész u. 18. Társasház H Á Z I R E N D Hatályos: 2010. április 14-től 1 I. Általános rendelkezések 1. A célja, hogy meghatározza a társasházban tartózkodó személyek egymás iránti

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szervezeti- és Működési Szabályzat Plum Pudding Óvoda Szervezeti- és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető 3 1.1. A Szervezeti es Működési Szabályzat célja 3 1.2. A vonatkozó jogszabályok 3 2. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M

S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T S Z E G E D 2015. D E C E M B E R 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szabályzat célja, hatálya 4 II.

Részletesebben

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat Orosz Ádám Munkavédelmi szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 A SZABÁLYZAT HATÁLYA...3 SZABÁLYZAT CÉLJA...3 TERÜLETI HATÁLYA...3 SZEMÉLYI HATÁLYA...3 IDŐBENI HATÁLYA...4 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK, BESOROLÁSOK...4

Részletesebben

OKTATÁSI TEMATIKA- ÉPÜLETGONDNOK

OKTATÁSI TEMATIKA- ÉPÜLETGONDNOK OKTATÁSI TEMATIKA- ÉPÜLETGONDNOK MUNKAVÉDELEM 1. A munkába állás feltételei: Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat A munkába állás napján, a munkakezdés előtt munka- és tűzvédelmi oktatás 2. A munkavállalók

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzetgazdasági miniszter 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelete a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította: 28/2014 (VI.27) önkormányzati rendelet Eger

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(VI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

113/2015. (X. 29.) határozata. a Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat elfogadásáról

113/2015. (X. 29.) határozata. a Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 113/2015. (X. 29.) határozata a Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

Részletesebben

Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Töltéstava - Győrság

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2009 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői és a 3/2013. jegyzői

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Pest Megyei Bíróság 6.K.26.451/2005/44. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság a dr. ügyvéd ( ) által képviselt felperesnek a Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal (1052 Budapest,

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pereszteg Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben