Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u Tűzvédelmi Szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat"

Átírás

1 Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat hatályba lép Budapest, március 31. napján 1

2 Bevezetés TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT alkalmazását, annak betartatását rendelem el. Szövetkezet tulajdonában öt épület van: egy épületben 72 lakás, lakószintek száma 12, szintenként hat lakás, azaz összesen 360 lakás. Lakószinteken kívül az első lakószint alatt és az aula között minden épületben szerelőszint, ahol a felmenő közművek szétosztása, valamint minden tulajdonosnak tároló helyiség van biztosítva. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló30 /1996. (XII. 21.) BM rendelet és ezt módosító 54/2014. (XII. 05.) BM rendelet (OTSZ), az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat, valamint a 74/2015 BM rendelet (XII. 21.), amely kötelezte a lakásszövetkezetet TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT készítésére, abban az esetben, ha háromszintesnél magasabb és tíznél több lakóegységet foglal magában. Kötelezi a lakásszövetkezeti tagot, nem tag tulajdonost (bérlőt, lakáshasználót, haszonélvezőt is) a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, illetőleg a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi bírságokról rendelkezik. Jogszabályok figyelembevételével elkészítette és kiadta az Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet (1156 Bp. Páskomliget u ) Tűzvédelmi Szabályzatát. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATOT a évi közgyűlésen napirendi pontként ismertetni kell. Minden tulajdonost el kell látni a szabályzat 1-1 példányával, aki aláírásával igazolja átvételét. TULAJDONOS köteles a szabályzatban leírtakat betartani és betartatni abban az esetben is, ha nem a tulajdonos az ingatlan használója. TULAJDONOS ingatlan eladása esetén köteles a TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATOT átadni az új tulajdonosnak. Külső hatósági ellenőrzésen feltárt hiányosságok jogi következményeit és pénzügyi (büntetés) teljesítését, bizonyítottság esetén annak a tulajdonosnak kell viselni, aki vétkes magatartásával azt elkövette. Jövőben nem elviselhető, hogy kisebbség előírásokkal szembeni magatartását a többség fizesse meg és vállalja annak jogi következményeit. 2

3 Szövetkezet valamennyi szervezeti egysége és foglalkoztatottja, tulajdonosai kötelesek a jelen Tűzvédelmi Szabályzatban leírtaknak megfelelően végezni tevékenységüket, illetve magatartásukkal hozzájárulni az előírások betartására. A szabályzat kiterjed a szövetkezet valamennyi foglalkoztatottjára, munkavégzésre irányuló munkaviszonyban, vagy egyéb munkajogviszonyban álló személyre, más szervezet dolgozójára, amennyiben a szövetkezet létesítményeiben, területén, bérleményeiben megbízás, vállalkozás, vagy egyéb szerződés alapján munkát vállal, vagy azzal összefüggő tevékenységet végez, valamint a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is. A szövetkezet Tűzvédelmi Szabályzata közzététele napján lép hatályba és a visszavonásig érvényes. Tűzvédelmi Szabályzatot évente felül kell vizsgálni, a szükséges jogi, építészeti, műszaki változásokat átvezetni. Ha változás nincs, akkor közgyűlés tudomásul veszi, hogy szabályzat változatlanul érvényben marad. A szövetkezetnél a tűzvédelem irányítását és működését a közgyűlés által megválasztott elnök látja el. Tűzvédelmi szervezet tagjai: - közgyűlés által megválasztott vezetőség tagjai - közgyűlés által megválasztott felügyelő bizottság elnöke és tagjai - szövetkezet gondnokai (2 fő) - szövetkezeti takarító A tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek tagjai jogosultak a tűzvédelemmel összefüggő bűncselekmény, szabálysértés, vagy egyéb károkozás elkövetésén tetten ért személyt a cselekményének folytatásának abbahagyására felszólítani, szükség esetén jogi eljárást, illetve feljelentést megtenni. Évente kettő alkalommal a vezetőség és felügyelő bizottság ellenőrzést tart az öt épületben a gondnokok részvételével. Az ellenőrzést dokumentálni kell. 1./ A tűzjelzés tartalmi követelményei, a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályok. 1./a Tűzriadó Tűz esetén hívjunk segítséget, mások segítsége hasznos lehet a feladatok megosztásában, értesítsük a tűzoltóságot telefonon. Hívószám: 112 Gondnoki telefonszám:

4 Tűzjelzésnek, kárjelzésnek tartalmaznia kell: - a tűzeset, káreset pontos helyét (cím, épület) - mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve, emberélet van-e veszélyben - bejelentő nevét, készülék hívószámát - a tűzesetet a tűzoltóság felé a 112-es számon lehet jelezni. Aki a tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt elsősorban a tűzoltóságnak, ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek, a mentőszolgálatnak vagy pedig a polgármesteri hivatalnak késedelem nélkül jelezni. Riadalom, pánik elkerülése érdekében higgadtságra, nyugalomra és határozottságra kell törekedni. A tűz jelzését nyugodt hangon kell megtenni, hívást csak azután kell megszakítani, ha a tűzoltóság illetékese nyugtázta a tűzjelzés vételét. A tűzjelzésnél megadott információk nagyon fontosak, mivel a jelzés fogadó ügyeletes tűzoltó ezek ismeretében határozza meg a helyszínre vonuló tűzoltó gépjárművek darabszámát, milyenségét (létrás, emelőkosaras), valamint mentő személyzet létszámát. Jelzés alapján intézkedik a mentők, rendőrség kirendeléséről, és visszahívhatja a bejelentőt további információk szerzése céljából. 1./b Menekülés, mentés - Menekülés vezetője minden esetben a tűzoltóság kiérkezéséig a szövetkezet elnöke, távollétében gondnok (gondnokok), aki rendelkezik az épület, az épület elzárt részeinek ajtókulcsaival illetve tudomással bír az épületben és épületen kívül elhelyezkedő közművekről és azok elzárási és kikapcsolási lehetőségeiről. Hivatásos tűzoltóság helyszínre érkezésekor a kivonult egység parancsnokának az addigi felelős vezető adjon tájékoztatást. - Az emeleti szintekről minden esetben a füstmentes lépcsőházon keresztül hagyjuk el az épületet. Füstmentes lépcsőház minden épületben az emeleti szinteken a szemétledobó helyiséggel szemben található. - A lépcsőházba beszűrődő füstöt, a hőt a lépcsőházi ablakok, a hő és füstelvezető megnyitásával, üzembe helyezésével lehet elvégezni. Füstelvezetés megnyitása (főlépcsőház legfelső szintjén lévő ablak) minden lakószinten és szerelőszinten a fali tűzcsap szekrény mellett található falon kívüli dobozban lehetséges, amelynek ajtaja üvegezett. Betörése után nyomógomb benyomásával a főlépcsőház legfelső szintjén lévő lépcsőházi ablak automatikusan kinyílik, így biztosítva a füstmentes lépcsőház szellőzését. - Biztosítsunk elsőbbséget, segítsünk a gyermekek, gyermekes és terhes anyák, az idősek, rokkantak és a mozgássérültek, mozgáskorlátozottak menekülésében. 4

5 - Füst ellen az orr, illetve a száj elé szorított átnedvesített textillel (kendő, törölköző) a kimenekülés időtartamára hatásosan lehet védekezni. A forró füstgázok a levegőnél könnyebbek, így felülről rétegeződve telítik a helyiséget, így lehajolva, kúszva biztonságosabban elhagyhatjuk a füsttel telített helyiséget. - A lakás elhagyása esetén lehetőleg gondoskodni kell a gáz és elektromos áram elzárásáról. - Legyen menekülési terve a családnak, melyet minden családtag ismer. - A lakók informálják a tűzoltóság kiérkezéséig az elnököt, vagy a gondnokot az esetleges bent tartózkodók hollétéről (gyerek, beteg, mozgássérült). - A felvonót tűz esetén használni TILOS! 1./c. Tűzoltás - A tűz oltásában, az emberi élet és az anyagi javak mentésében mindenki köteles lehetőségeihez képest, külön felhívás nélkül részt venni. - Tűz észlelése esetén a testi épség veszélyeztetése nélkül kezdjük meg a tűz oltását - A tűzoltás vezető (kiérkező tűzoltóság parancsnoka) utasításait mindenki köteles végrehajtani. - A tűz oltását a rendelkezésre álló felszereléssel, eszközzel meg kell kísérelni. Minden emeleti szinten, valamint szerelőszinten és aulában beépített tűzcsap szekrények találhatók falba süllyesztve. Tűz esetén az üveg betörése bármilyen eszközzel lehetséges (alapállapot:szerelvény összeszerelve és vízhálózatra csatlakoztatva, tömlő feltekerve). Tömlő kifektetése után kell a csapot megnyitni, gondosan ügyelni a nagy nyomásra! - Villamos berendezésekben, azok közelében keletkezett tűz esetén az oltás megkezdése előtt áramtalanítani kell. Lakástűznél az emeleti szinten található elektromos helyiségben kell áramtalanítani a lakást, a szinten lévő 6 db lakást a mérőóra alatt található megszakítóval. Kiterjedt tűz esetén egész épület feszültség mentesítése, a földszinten lévő elektromos főelosztóban lehetséges. Az épület áramtalanítása után mindkét bejárati ajtó szabadon nyitható, mivel a mágneszár nem működik. - Éghető folyadékok tüze (pl. étolaj) vízzel általában nem oltható, mivel a vízgőz az olaj kivetődését okozza, de letakarással, elfojtással jól oltható - Kisebb méretű szilárd, éghető anyagok égésénél a rendelkezésre álló vízforrásból: vízcsap, flakonos víz, üdítő elkezdhetjük az oltást. - Alkalmazható továbbá a letakarás is, elfojtásra minél vastagabb, alacsony műszáltartalmú anyagokat célszerű használni. - Elektromos berendezések tűzének oltását csak áramtalanítás után hálózati csatlakozás megszüntetése után szabad megkezdeni. 5

6 - Sikertelen oltás esetén a tűz által érintett helyiséget, lakást elhagyva gondoskodni kell az ajtók (bejárat) lehetőség szerinti becsukásáról. - Lift gépházban minden épületben tűzoltó készülék vannak biztosítva az esetlegesen keletkező tűz oltására. 1./d Tűzoltási felvonulási út, terület Az épületek környékén lévő parkolóhelyek hiánya miatt gyakran a tűzoltási felvonulási területet használják a lakók parkolásra. Tekintettel a tűzoltási felvonulási területre, hogy az oltásra érkező gépkocsi megközelíthesse az épületet a parkoló gépkocsik ennek megfelelően helyezhetők el. A középmagas épületek tűzrendészeti előírásai alapján az épület megközelítését (tűzoltási felvonulási utat) legalább az épület egyik oldalán kell biztosítani. Összegezve, amikor járműveiket az épület előtt leparkolják, győződjenek meg arról, hogy tűz esetén az oltáshoz kivonuló tűzoltó járművek akadálymentesen meg tudják-e közelíteni az épületet. Ez elsősorban az élet- és vagyonvédelem miatt nagyon fontos, de azt is tudni kell, hogy oltás utáni tűzvizsgálat eredményeképpen a vétkes mulasztóval szemben, nagyon súlyos bírságok is kiszabásra kerülhetnek. 2./ A lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatai 2./a A kiürítés általános követelményei Az épületeinket úgy alakították, hogy tűz esetén a benntartózkodó személyek, a tartózkodási helyüket képező helyiséget elégséges számú, átbocsátóképességű és megfelelő helyen beépített kijáraton, lépcsőházon elhagyhassák, biztonságos térbe, szabadba juthassanak. Ennek érdekében épületeinkben kettő lépcsőház biztosított, így a főbejárathoz a füstmentes lépcsőház, a másik hátsó lépcsőházi kijárathoz vezet. Emeleti szinteken kettő kijárati ajtó található, amely kifelé nyílik és lépcsőházba vezet. A szerelő szinten egy kijárati ajtó van, amely a füstmentes lépcsőházba nyílik, szintén kifelé. Lehetséges menekülési út még a tetőtér, amelynek kulcsai a gondnokoknál találhatók. 2./b Menekülési útvonal követelményei Menekülési útvonal (lakószinti közlekedő, lépcsőház, aula) térszelvényét teljes szélességében szabadon kell tartani, oda használati tárgyat (bútort, virágot, kerékpárt stb.) elhelyezni, tárolni nem lehet, ennek megsértése kifejezetten szabálysértés. 6

7 3./ Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység és a tárolásra vonatkozó előírások szabályai 3./a A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok A tűzvédelmi műszaki megfelelőségi feltételeket a lakásszövetkezet igazgatóságának épület tekintetében igazolhatóan biztosítani kell. Az építményt csak a használatbavételi, üzemeltetési engedélyben megállapított a rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. Az épületben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak az előzetesen írásban adott engedély birtokában, a helyszín adottságainak ismeretében, meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata. A lakóépület helyiségeiben, építményeiben és szabadtéren csak a folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget. 3./b Tűzmegelőzési és tűzvédelmi feladatok Szabályozás előírja, hogy középmagas épületek önálló rendeltetési egységeinek (lakásoknak) bejárati ajtaját nehezen éghető szerkezetből kell kialakítani. Ezért felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a lakásajtók biztonságosabbra cserélésekor a megfelelő tűzállósági határértékű ajtókat építsenek be. Régi ajtók esetén tűz könnyen bejuthat, illetve kijuthat a lakásból. Ezzel akadályozza az épületben tartózkodók menekülését, valamint elősegíti a tűz terjedését. A betörések elleni acélrácsok alkalmazása csak egyedi lakásbejárati ajtóknál engedélyezett. Nagy gondot jelent, hogy a lakók a folyosórészekre (a lezártra is), szerelőszinti folyosókra, tárolókba éghető anyagokat, lomokat helyeznek el. Nem élnek a lehetőséggel, hogy évente egy alkalommal lomtalanításnál megszabaduljanak feleslegessé vált lomoktól. Nagyon fontos, hogy a kiürítésre igénybe vett folyóson, lépcsőházban éghető anyagokat, bútorokat, egyéb tárgyakat ne tároljanak, nemcsak a bírság kiszabása miatt, hanem a saját biztonságuk érdekében sem. Tilos bármit tárolni az emeleti szinteken lévő közlekedési utakon (ha leszűkíti az előírt menekülési utat) elektromos mérő helyiségekben, szemétledobókban csak tisztító és takarító eszközök tárolása megengedett. Lépcsőházakra ugyanazok a szabályok vonatkoznak tárolási szempontból, mint emeleti közlekedőkre. Az aulában, az elektromos főelosztóban tárolni bármilyen anyagot, eszközt tilos. Az aulában lévő szemétledobókban tilos olyan jellegű eszközt, anyagot tárolni, 7

8 amelyek nem kerülnek a kukákba, illetve nem szemétszállítás céljából kerültek a helyiségekbe. 4./ Nyílt láng használatára, dohányzásra vonatkozó korlátozások, fűtőberendezések, hő- és füstelvezetés szabályai A Lakásszövetkezet közgyűlési határozata értelmében a lakások és bérlemények kivételével az épületekben DOHÁNYOZNI TILOS. Égő, parázsló dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást (pirotechnikai anyagokat, csillagszórót) tilos olyan helyre tenni vagy eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat. Szövetkezetünknél távfűtés üzemel minden lakásban. Kiegészítő fűtésként csak olyan eszköz használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet, vagy robbanást. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú fűtő és főzőberendezést szabad használni. Épületekben PB gázpalackok tárolása, használata nem megengedett A hő- és füstelvezetés épületeinkben megoldott, a füstmentes lépcsőház (főbejárati ajtóhoz kapcsolódó lépcsőház) legfelső részén nyílászáró található, amely minden lakószintről, szerelőszintről távirányítással működik. A nyílászárón beépített piros színű tesztgomb van, amely benyomásával az ablak mechanikusan nyílik. 5./ Elektromos berendezések használatának előírásai, tűzvédelmet biztosító eszközök, szellőző rendszerek, berendezések használatára vonatkozó előírások 5./a Villamos hálózat Minden épület villamos hálózata, berendezések betáplálása úgy lett kialakítva, hogy az építmény áramtalanítása egy helyről lekapcsolható, azaz az aulában található elektromos fogadó helyiségben, amely a szemétledobóval szemben található. 5./b Elektromos berendezések A villamos berendezések időszakos szabványossági felülvizsgálatát a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel megjelent az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) írja elő. Szövetkezet vonatkozásában 6 évenkénti gyakorisággal. A lakások villamos vezetékei a létesítéskor, évben a feltételezett villamos fogyasztás figyelembevételével kerültek kiépítésre, amelyet a mai igények jelentősen meghaladnak. A jelenlegi fejlettségi szint, elektromos berendezések elterjedésének eredményeként a lakásban a villamos fogyasztók együttes használata során jelentős teljesítményfelvétel is jelentkezhet (mosógép, légkondicionáló, hűtőgép, mikrohullámú sütő stb.). 8

9 Másik fő villamos veszélyforrás a lakásokban a villamos készülékek nem megfelelő szigetelési állapota, amit főleg öregedés, vagy sérülés okozhat. A lakáson belüli hálózatot kizárólag szakszerelővel célszerű javíttatni. Az alumínium kötések idővel korrodálnak, illetve meglazulnak és az érintkezések ennek következtében szikráznak, ívet húznak, amelyek a vezeték felmelegedéséhez vezetnek, aminek következtében szigetelés meggyullad. Figyelmeztető jel a lakásban lévő égők vibrálása, amelynek következménye lakástűz kialakulása is lehet. Ezen kívül megállapítható, hogy sokan a rossz csatlakozók, az egymásba dugott hosszabbítók, régi kapcsolók, biztosítékok (táblák) által előidézett vészhelyzetet nem érzékelik. Az épület közös elektromos hálózatára vonatkozóan kötelező villamossági felülvizsgálatok készülnek, de a lakások elektromos hálózatának kötelező időszakos átvizsgálását a lakástulajdonosnak is el kell végeztetni. Probléma akkor jelentkezik, amikor elektromos tűz esetén a biztosító ennek hiányában elutasítja a kártérítést. A lakásokban rosszul elhelyezett berendezések, a zsúfoltság kialakulása nem biztosítja a megfelelő szellőzést, (pl. beépített televíziók, számítógépek a bútorokba,) így nincs biztosítva a készülékeknél keletkező hő elvezetése. Ezért lakásfelújítás esetén, túl azon, hogy jogszabály előírja a felülvizsgálatot, célszerű a lakásban élő családtagjainak biztonsága érdekében elvégeztetni. Korszerű háztartási berendezések biztonságos használatához elengedhetetlen lenne a lakás elektromos hálózatát is a megfelelő biztonsági szintre hozni! 5./c Villámvédelem A felülvizsgálatot a 28/2011. IX. 6.) BM rendelettel megjelent új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) írja elő. Szövetkezet vonatkozásában 6 évenkénti gyakorisággal. Az épületek villámcsapások hatásaival szembeni védelmét a jogszabály kötelezően előírja, amit a szabvány szerinti villámvédelemmel biztosítani kell. Ha az épület villámvédelmi rendszerét helyre kell állítani, vagy a jövőben fel kell újítani, a jogszabály választási lehetőséget biztosít a lakásszövetkezet számára, hogy az épület rendeltetése a létesítés óta nem változott meg, akkor a létesítés idején érvényben lévő előírások szerint úgynevezett nem norma szerinti módon kívánja elvégeztetni. Erre való tekintettel a jövőben a norma szerinti felújítást (korszerűsítést) kell megvalósítani. Nagyon fontos a belső potenciál kiegyenlítő hálózat is, amelyek a villámcsapások másodlagos hatásának kárkövetkezményeit csökkenti. 5./d Szellőzőrendszerek Az épületekben központi szellőzőrendszer biztosított. Épületenként tíz szellőző motor üzemel a lapos tetőn. Ebből kilenc a lakásokban lévő konyha-, e.ü.-i- és fürdőszobai helyiségek légcseréjét, egy elszívó motor a szemétledobó légcseréjét biztosítja. 9

10 Központi szellőző berendezés rendszeres tisztítását március 31-ét követően három évenként megfelelő műszaki megoldás alkalmazásával kell megoldani. A konyhákban a tulajdonos által gáztűzhely fölött elhelyezett szagelszívókat a központi szellőzőrendszerekbe bekötni tilos. A lakásszövetkezet igazgatósága köteles a lakóépületek műszaki megoldásainak, berendezési és felszerelési tárgyainak üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 18. mellékletében foglalt táblázat szerint, meghatározott módon és gyakorisággal, valamint javításáról szükség szerint gondoskodni, ennek eredményét írásban dokumentálni is kell. Tűzoltó készülékek ellenőrzését, karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet, vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti. 6./ Tűzvédelmi berendezések, eszközök karbantartása, felülvizsgálata Tűzoltó készülékek évente egy alkalommal. Fali tűzcsap, vízforrás évente egy alkalommal. Tűzoltó tömlő és sugárcső nyomáspróba 5 évenként. Füstmentes lépcsőház távvezérelt nyílászáró 6 havonta. 7./ Mindenkitől elvárható tűzvédelmi használati szabályok 1. Lakóépületekben és közvetlen környezetében tűzveszélyes tevékenységet (hegesztés, nyílt lánggal járó szigetelési munkálatok stb.) csak alkalomszerűen és a vonatkozó előírásoknak megfelelően, előzetesen kiadott írásbeli szabályozás alapján, az abban meghatározottak szerint lehet végezni. 2. Lakóépületek helyiségeiben éghető anyagot nem szabad olyan mennyiségben és módon tárolni, amely eltér a helyiség rendeltetésszerű használatától. Az építményt és annak valamennyi helyiségét csak az érvényes használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően szabad használni. Ettől eltérni csak a rendeltetés változás tárgyában kiadott engedély birtokában lehet. 3. Tárolókban, tetőtérben éghető anyagot csak olyan mennyiségben és olyan módon lehet tárolni, hogy az a környezetére veszélyt ne jelentsen, és a tetőszerkezet megközelíthető legyen. A tárolási mód tegye lehetővé a szükség szerinti eltávolítását. 4. Tetőtérben, tárolókban tűzveszélyes anyag, illetve éghető folyadék (pl. üzemanyag) nem tárolható. 10

11 5. Szövetkezet épületeiben lévő lakásban legfeljebb 10 liter I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék tárolható. Lakóépülethez, lakórendeltetésű épületrészhez tartozó gépkocsi tároló helyiségben a gépkocsikba épített üzemanyagtartályon kívül, parkoló állásonként és tároló helyiségenként legfeljebb 5 liter, a gépkocsi vagy más robbanómotoros gép üzemeltetéséhez és a háztartásban használatos éghető folyadék tárolható. 6. Hőt fejlesztő, elektromos és világító berendezéseket, készülékeket, eszközöket úgy kell elhelyezni, rögzíteni, használni, illetve köztük és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy a környezetükre tűzveszélyt ne jelentsenek. Az elektromos készülékeket házilagosan javítani nem szabad, a kismegszakítókat és olvadó betéteket (biztosíték) túlbiztosítani patkolni szigorúan tilos. 7. Késedelemmentes beavatkozás és a biztonságos menekülés érdekében az épületben a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárszelvényeit, a hő- és füstelvezető kezelőszerkezetét, továbbá tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a belső közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési útvonalakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. 8. Tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot, gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába bevezetni tilos. 9. Lakóház környezetében található tűzcsapokat, azok csonkját gépjárművel vagy más módon eltorlaszolni, üzembe helyezésüket gátolni, vagy késleltetni nem szabad. 10. Épületek megközelíthetőségét, a kijelölt tűzoltási felvonulási utat és területet mindenkor biztosítani kell, parkoló járművekkel leszűkíteni, vagy eltorlaszolni tilos. 11. Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles a tűzoltóságnak jelezni a 112 telefonszámon még akkor is, ha a tüzet már eloltották, vagy önmagától megszűnt az égés. A tűzjelzéshez, tűzoltáshoz köteles mindenki ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre bocsátani telefonját, hírközlő berendezését, tűzoltásra alkalmas eszközét, szükség esetén járművét is. Az Újpalota 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA hatályba lép én. Készült március 28. napján Szabályzatot készítette Lukács László elnök. Melléklet: Tájékoztató a bírsági tételekről Lukács László elnök 11

12 Melléklet Tájékoztató a bírsági tételek mértékéről Lakásszövetkezetet/társasházat, lakásszövetkezeti tagot, nem tag tulajdonost/társasházi tulajdonost is érintő bírsági tétel (tájékoztató jelleggel): - Menekülésre számításba vett kijárat, folyosó (vészkijárat) leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított: Ft Ft/kijárat. - Menekülésre számításba vett kijárat, folyosó, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal: Ft Ft/kijárat. - Épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem össszefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése: Ft Ft. - Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő: Ft, - Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő: Ft Ft. - Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges: Ft Ft. - Tűzoltóság beavatkozásának akadályozása: Ft Ft. - Ha a létesítés során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított: Ft Ft. - Tűzvédelmi szabályzat frissítésének elmaradása, vagy hiánya Ft/eset Ha a jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy valamely tűzveszélyes állapotot nem szüntetnek meg, az folyamatosan fennáll, a tűzvédelmi bírság ismételten kivethető. 12

Tűzvédelmi MINTA Szabályzat Lakásszövetkezet/Társasház/Garázsszövetkezet/Üdülőszövetkezet neve, címe:.

Tűzvédelmi MINTA Szabályzat Lakásszövetkezet/Társasház/Garázsszövetkezet/Üdülőszövetkezet neve, címe:. Tűzvédelmi MINTA Szabályzat Lakásszövetkezet/Társasház/Garázsszövetkezet/Üdülőszövetkezet neve, címe:. (lakás-, garázs-, üdülőszövetkezet továbbiakban lakásszövetkezet esetében a megszólítás:) Tisztelt

Részletesebben

TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE. Az 54/2014.(XII.05.) BM. rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján

TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE. Az 54/2014.(XII.05.) BM. rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE Az 54/2014.(XII.05.) BM. rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján Kérjük, hogy saját érdekében mindenki figyelmesen olvassa el! Tisztelt Lakástulajdonosok!

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT

TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT 1. Tűzvédelem megvalósításáért felelős személyek jogai és kötelezettségei Lakók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai:

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

SZKA_207_12. Ég a gyertya, ég... Gyújtsunk gyertyát, emlékezzünk!

SZKA_207_12. Ég a gyertya, ég... Gyújtsunk gyertyát, emlékezzünk! SZKA_207_12 Ég a gyertya, ég... Gyújtsunk gyertyát, emlékezzünk! 120 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET ÉG A GYERTYA, ÉG 7. ÉVFOLYAM 121 TÛZESETEK A VILÁGBAN 12/1

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT.

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. D e b r e c e n Kassai út 26. Tűzvédelmi Szabályzat 2015 Rendelkező rész A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

Tűzvédelmi ellenőrzések gyakorlata, tapasztalt hiányosságok

Tűzvédelmi ellenőrzések gyakorlata, tapasztalt hiányosságok Tűzvédelmi ellenőrzések gyakorlata, tapasztalt hiányosságok Budapest, 2016. március 30. Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető 1 Tűzvédelmi sajátosságok Egy lépcsőházas épület (pontház) - egy lépcsőházban

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT (A Szervezeti és működési szabályzat 22. sz melléklete) Elfogadva: 2010. december 14. Módosítva: 2012. január 25., hatályba lép: 2012. január 27-én

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető 54/2014. (XII.5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Új szerkezet Jogszabály Hatályos 2015. 03.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK. készítette:

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZRIADÓ TERV TŰZRIADÓ TERV A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a PP CENTER

Részletesebben

Tájékoztató lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírásokról

Tájékoztató lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírásokról Tájékoztató lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírásokról Egy építés során, legyen az lakó- vagy tárolásra használt épület, már a tervezéskor, és persze a kivitelezés során is számos jogszabályi

Részletesebben

Panelépületek épületgépészeti szerelőaknáinak, szellőző rendszereinek tűzvédelmei kérdései

Panelépületek épületgépészeti szerelőaknáinak, szellőző rendszereinek tűzvédelmei kérdései Kfc. 2400. Dunaújváros, Vasmű út. 39. 2/208. Telefon: 25/ 400-800 Mobil: 30/ 95 63 333 E-mail: autoth@vnet.hu Panelépületek épületgépészeti szerelőaknáinak, szellőző rendszereinek tűzvédelmei kérdései

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat ROMKERT 1013 Budapest, Döbrentei tér 9. Tűzvédelmi Szabályzat 2016. Kiadja: ügyvezető Módosította: Végh Ferenc tűzvédelmi tervező szakmérnök TUÉ 13-14179 tel: 06-20/931-9245 1 Adatlap A Gazdálkodó szervezet

Részletesebben

Kertész u. 18. Társasház. Házirend. Budapest, VII. kerület. Kertész u. 18. Társasház H Á Z I R E N D. Hatályos: 2010.

Kertész u. 18. Társasház. Házirend. Budapest, VII. kerület. Kertész u. 18. Társasház H Á Z I R E N D. Hatályos: 2010. Budapest, VII. kerület Kertész u. 18. Társasház H Á Z I R E N D Hatályos: 2010. április 14-től 1 I. Általános rendelkezések 1. A célja, hogy meghatározza a társasházban tartózkodó személyek egymás iránti

Részletesebben

KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR

KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR Budapest, 1054 Alkotmány u. 9-11 TŰZRIADÓ TERV A KVIK Tűzvédelmi Szabályzat melléklete 2015 TŰZRIADÓ TERV Jelen tűzriadó terv

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat KIK- FOR Kft. Kecskemét Tűzvédelmi Szabályzat 2016. A szabályzatot készítette: Pepó István biztonságtechnikai tanácsadó 2 Hatálybaléptetés A Kft. munkavállalóinak testi épsége, a társadalmi tulajdon tűz

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 4150 Püspökladány, Kossuth u. 10. Tel: 06-54-451-555 Fax: 06-54-451-555 e-mail: Puspokladany.HOT@katved.gov.hu

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek,

Részletesebben

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2007. 2 Moholy Nagy Művészeti Egyetem 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest, 2007... Jóváhagyom:..

Részletesebben

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1 Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XII.23.) számú rendeletével módosítva TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e

Részletesebben

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT Kisvárdai Járási Hivatala Ügyiratszám: SZ-06/64/00127-21/2016 ÉTDR azonosító: 20160014951 ÉTDR iratazonosító: IR-000166095/2016 Ügyintéző: Bíró Viktor Telefon: 0645/795-021 e-mail cím: biro.viktor@szabolcs.gov.hu

Részletesebben

Debrecen: középmagas lakóház tanulmány tűzmegelőzési tapasztalatai

Debrecen: középmagas lakóház tanulmány tűzmegelőzési tapasztalatai Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-4400 Nyíregyháza, Erdősor 5.. : 4401 Nyíregyháza, Pf.: 29. Tel: (06-42)594-609 Fax: (06-42)500-831 Pernyák Sándor Debrecen: középmagas

Részletesebben

A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA.

A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA. A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA. Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. október Szerkesztő: Duruc József Megjegyzés: A szövegben pirossal kiemelt

Részletesebben

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek:

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Budapest, 1031 Ányos utca 3. Tel : 3887-305 Fax: 3687-472 Budapest, 1124 Mártonhegyi

Részletesebben

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1.

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. 1 A házirend 1 célja Az otthon célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szervezeti- és Működési Szabályzat Plum Pudding Óvoda Szervezeti- és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető 3 1.1. A Szervezeti es Működési Szabályzat célja 3 1.2. A vonatkozó jogszabályok 3 2. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés megszegése miatt

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés megszegése miatt Szám: 35250/52-5/2015.ált. Tárgy: Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR Lengyel Gyula Kollégium

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR Lengyel Gyula Kollégium BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR TŰZRIADÓ TERV A KVIK Tűzvédelmi Szabályzat melléklete 2015 TŰZRIADÓ TERV Jelen tűzriadó terv a BGF KVIK tűzvédelmi Szabályzat

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 HÁZIREND Bevezető Kérem Önöket, hogy e Házirendet, mely a Szépkorúak Háza

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005./III.8./ sz. rendelte A helyi környezetvédelemről,a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról az azt módosító 15/2007. (XII.

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2015. április VII. évfolyam 4. szám

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2015. április VII. évfolyam 4. szám 2015. április VII. évfolyam 4. szám E-tűzvédelem Elektronikus szak mai folyóirat Tartalom A hónap témája Folytatjuk az új OTSZ ismertetését Éghető folyadékok és gázok használati szabályai Ellenőrzés, karbantartás,

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E BM ORSZÁGOSKATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltás-taktikai Szakutasításáról

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. december 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabályzat hatálya 3 2. fejezet Ügyrend 4 2.1. A Rektor feladatai 4 2.2. A Kancellár feladatai 5 2.3. Az Igazgatásszervezési

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás KA-TML-39/2015 1 Tűzvédelmi műszaki leírás Tárgy: a 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/1 alatti ingatlanon meglévő épület átalakításával és bővítésével kialakítandó Labdarúgó Klubház építési engedély

Részletesebben

55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról

55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról OptiJus Opten Kft. I. 55/2012. (X. 29.) BM rendelet 55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról A 2012.11.13. és 2013.1.1. között

Részletesebben

Faluház és Karikó János Könyvtár Biatorbágy TŰZRIADÓ TERV 2015. Készítette: Bacskai László tűzvédelmi előadó. Tel: 0620/5565-977

Faluház és Karikó János Könyvtár Biatorbágy TŰZRIADÓ TERV 2015. Készítette: Bacskai László tűzvédelmi előadó. Tel: 0620/5565-977 Faluház és Karikó János Könyvtár Biatorbágy TŰZRIADÓ TERV 2015. Készítette: Bacskai László tűzvédelmi előadó Tel: 0620/5565-977 1 Faluház és Karikó János Könyvtár Biatorbágy Baross G.u.1. székhelyére A

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-10-15-2015-12-31 Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D 2 0 1 5 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE II. TÉRÍTÉSI DÍJ III. AZ OTTHON NAPIRENDJE

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(VI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Tartalomjegyzék Bevezető rész... 4 A szabályzat hatálya... 4 I.... 6 A SZEMÉLYI IRATOK KEZELÉSE

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Boconádi Egységes Óvoda Bölcsőde Többcélú Intézmény Juhászné Kiss Edit intézményvezető Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETŐ... 3 1. Jogszabályi háttér az

Részletesebben

FORGALMI UTASÍTÁSA. Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával. Érvényes: 1999.

FORGALMI UTASÍTÁSA. Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával. Érvényes: 1999. BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZRT. A BUDAPESTI HELYI KÖZFORGALMÚ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS FORGALMI UTASÍTÁSA Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával Érvényes: 1999. október

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzetgazdasági miniszter 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelete a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosítása. 2012. november 21. Összeállította: Gáti Csaba tű. szds. HBM KI Hatósági Osztály

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosítása. 2012. november 21. Összeállította: Gáti Csaba tű. szds. HBM KI Hatósági Osztály Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosítása 2012. november 21. Összeállította: Gáti Csaba tű. szds. HBM KI Hatósági Osztály Az 55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló

Részletesebben

Karikó János Könyvtár Biatorbágy TŰZRIADÓ TERV 2015. Készítette: Bacskai László tűzvédelmi előadó. Tel: 0620/5565-977

Karikó János Könyvtár Biatorbágy TŰZRIADÓ TERV 2015. Készítette: Bacskai László tűzvédelmi előadó. Tel: 0620/5565-977 Karikó János Könyvtár Biatorbágy TŰZRIADÓ TERV 2015. Készítette: Bacskai László tűzvédelmi előadó Tel: 0620/5565-977 1 Karikó János Könyvtár Biatorbágy Szabadság u.3. székhelyére A tűzriadó terv a Tűzvédelmi

Részletesebben

Tűzvédelmi, biztonsági szabályzat és Tűzriadó terv

Tűzvédelmi, biztonsági szabályzat és Tűzriadó terv XII. Híresvárosi Vigadalom TURA, VÁROSKÖZPONT (2194 Tura, Bartók tér 2377/1 hrsz.) Szabadtéri rendezvény Tűzvédelmi, biztonsági szabályzat és Tűzriadó terv 2015. augusztus 21-23. 2015. 08. 21-én, 12.00

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND 2015. 1 HÁZIREND NAPPALI ELLÁTÁS / IDŐSEK KLUBJA/ Bevezető Kedves Klubtagunk! Ön a Csokvaomány Község Idősek Klubjának

Részletesebben

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd. A Szakmai Program 3. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.hu www.bercelrehab.hu

Részletesebben

H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona

H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon Magas Cédrus Szociális Otthoni Telephelye Kőkút-Gyöngyöspuszta, Gyöngyöspuszta 1. H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona Jóváhagyta:

Részletesebben

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ:

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása 1046 Budapest, Fóti út 66. és 75214/4 helyrajzi szám alatti ingatlan PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

3. sz. melléklet. 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben

3. sz. melléklet. 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Szervezeti és Működési Szabályzat 3. sz. melléklet Tűzvédelmi szabályzat 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás A Magyar Kolping Szövetség 1035 Budapest,

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona 3574 Bőcs, Rákóczi u. 102. telefon/fax: (46) 318-190, 318-498 e-mail: bocsi.idosotthon@freemail.hu H Á Z I R E N D 2015. 1 H Á Z I R E N D BEVEZETŐ

Részletesebben

Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola Portájára beosztott személy feladatai

Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola Portájára beosztott személy feladatai PORTAREND Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola Portájára beosztott személy feladatai Tiszaújváros 2014. Tartalomjegyzék oldal 1. Szabályozás háttere.3 2. Hatálya....3 3. Szabályozás célja, hatálya,

Részletesebben

INTERBIO 35 kw. Aprítéktüzelésű kazán. POLIKOV Kft.

INTERBIO 35 kw. Aprítéktüzelésű kazán. POLIKOV Kft. INTERBIO 35 kw Aprítéktüzelésű kazán gépkönyv és műszaki leírás POLIKOV Kft. 1174 Budapest Erdő u. 27. Tel: 06-1-256-56-04, Fax: 06-1-258-32-27 www.polikov.hu polikov@polikov.hu polikov@t-online.hu 1 Kazán

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat újdonságai, tapasztalatai Dr. Zoltán Ferenc (PhD) tű. alezredes Számos hasznos információ: www.vedelem.hu www.katasztrofavedelem.hu A hatálya

Részletesebben

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások 44 j) A szivattyúház kibocsátó forrás, a forgó tömítések miatt 2-es zóna. Erre, és az egység egyéb csőcsatlakozásaira, valamint hőtágulási lefúvatóira (HLF) a tervezőnek együttes zónahatárt kell meghatároznia.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2015 Oldalszám: A3 7.3. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 243/2015. SZ. HATÁROZATA Készült

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

NYÁRI TŰZVÉDELEM! Tisztelt földeáki lakosok!

NYÁRI TŰZVÉDELEM! Tisztelt földeáki lakosok! NYÁRI TŰZVÉDELEM! Tisztelt földeáki lakosok! A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének kérése alapján az alábbiakról tájékoztatom Önöket: A nyári betakarítási

Részletesebben

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I.

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I. 1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított 4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET - hatálya... 3. 1. Területi hatály... 3. 2. Személyi hatály... 3. II. FEJEZET - A munkavédelmi ügyrend...

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 Fax: 82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2012. (IX.18.) számú polgármesteri utasítás S E G E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Gyömrői út Újhegyi út Vaspálya utca Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(II.10.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok

Részletesebben

SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK ÉS FESZTIVÁLSZERVEZÖ NONPROFIT KFT. DÓM TÉRI SZABADTÉRI SZÍNPAD MENTÉSI TERVE

SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK ÉS FESZTIVÁLSZERVEZÖ NONPROFIT KFT. DÓM TÉRI SZABADTÉRI SZÍNPAD MENTÉSI TERVE SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK ÉS FESZTIVÁLSZERVEZÖ NONPROFIT KFT. DÓM TÉRI SZABADTÉRI SZÍNPAD MENTÉSI TERVE BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSI TERV RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEKRE ÉRVÉNYES: 2014. június 15.-től. ******* DÓM TÉRI

Részletesebben

START ÉPÍTÉSSZERELÉS BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA (SÉB-05)

START ÉPÍTÉSSZERELÉS BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA (SÉB-05) START ÉPÍTÉSSZERELÉS BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA (SÉB-05) Az Argosz Biztosító Rt. /a továbbiakban: Biztosító/ vállalja, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében e Szabályzatnak megfelelő módon és mértékben

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435 BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2012.(V.7.), 18/2010.(XII.20.), 20/2009.(XII.01.), 13/2009.(I.30.), 22/2008.(XII.21.), 28/2007.(XII.10.), 8/2007.(IV.02.), 11/2004.(VI.11.) és 3/2002.(II.04.) számú rendelettel

Részletesebben

szerződést kötött a szolgáltatóval, melynek megnevezését és adatait (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza.

szerződést kötött a szolgáltatóval, melynek megnevezését és adatait (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza. Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. (III. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Sukoró Község Önkormányzat

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Som község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ

ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ATLÉTIKAI ÉPÜLET MÓDOSÍTOTT ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁIÓJÁHOZ Tűzvédelmi tervező: OPTOMM Mérnöki Iroda Kft. 1143 Bp Zászlós u. 56. suba Bendegúz

Részletesebben

Társasházak tűzvédelmi használati szabályai

Társasházak tűzvédelmi használati szabályai Társasházak tűzvédelmi használati szabályai Készítette: Kosztolányi Péter tű. százados Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály Készült a 2016. február 15-i tájékoztató fórumra Amiről szó esik Mindenkinek joga

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére. Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére. Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! Belső ellenőri vizsgálat folyt le 2014. évben.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2005 (II. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (módosításokkal

Részletesebben