E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ"

Átírás

1 E.1. MÁV Zrt. 1/50 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ Hatálybalépés időpontja: 201.év.hó.nap Változatszám: 1

2 2/50 MÁV Zrt. E.1. JÓVÁHAGYTA A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG (UVH/VF/NS/A/1181/1/2015. SZ. ALATT) E.1. sz. Utasítás a mozdonyszemélyzet részére I. rész Kiadja a MÁV Zrt. Változatszám:1

3 E.1. MÁV Zrt. 3/50 Módosítások előjegyzése Tételszám A módosítás száma A módosítás hatályba lépésének ideje MÁV Ért. éve/száma A módosítás tárgya Változatszám: 1

4 4/50 MÁV Zrt. E.1. TARTALOM 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK AZ E.1. SZ. UTASÍTÁS I. RÉSZ TARTALMA AZ UTASÍTÁS HATÁLYA AZ UTASÍTÁS ISMERETE, BETARTÁSA, MÓDOSÍTÁSA KAPCSOLÓDÓ UTASÍTÁSOK, SEGÉDKÖNYVEK FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK AZ UTASÍTÁS RENDELKEZÉSEINEK HELYES ÉRTELMEZÉSE SZEMPONTJÁBÓL A MOZDONYSZEMÉLYZET SZOLGÁLATELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A VEZETŐFÜLKÉBEN TARTÓZKODÓK SZOLGÁLATI VISZONYA, AZ OTT TARTÓZKODÁS FELTÉTELEI 11 2 A MOZDONYVEZETŐI SZOLGÁLAT ALAPSZABÁLYAI A MOZDONYON SZOLGÁLATOT VÉGZŐK SZÁMA A MOZDONYSZOLGÁLATI BEOSZTHATÓSÁG FELTÉTELEI SZOLGÁLAT MEGKEZDÉSE BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉSRE ALKALMAS ÁLLAPOT FELELŐSSÉG A MOZDONY VEZETÉSÉÉRT SZOLGÁLAT BEFEJEZÉSE 15 3 A MOZDONYOK ÜZEMELTETÉSÉNEK ALAPSZABÁLYAI A MOZDONYOK FELKÉSZÍTÉSE A SZOLGÁLATRA A MOZDONY ÁTVÉTELE A DÍZELMOZDONY ÜZEMBE HELYEZÉSE A MOZDONY MŰKÖDÉSÉNEK ÜZEM KÖZBENI ELLENŐRZÉSE A MOZDONY VIZSGÁLATA KÖZÉPÁLLOMÁSON A MOZDONY ÉRKEZÉS UTÁNI VIZSGÁLATA A MOZDONY HATÓSÁGI ÁTVIZSGÁLÁSA SZERKEZETI VÁLTOZTATÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK A MOZDONY FELSZERELÉSI TÁRGYAI ÉS SZERSZÁMAI TEENDŐK FAGYVESZÉLY ESETÉN 20 4 A KÖZLEKEDÉS (VONATTOVÁBBÍTÁS, TOLATÁS) ALAPSZABÁLYAI A VONAT MEGINDÍTÁSA A MOZDONYVEZETŐ HELYE 21 Változatszám:1

5 E.1. MÁV Zrt. 5/ A TÉNYLEGES SEBESSÉG A PÁLYA MEGFIGYELÉSÉHEZ (F PONT) KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK A FELSŐVEZETÉK MEGFIGYELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÁRAMSZEDŐK HASZNÁLATA FELELŐSSÉG AZ ÜZEMANYAGOK GAZDASÁGOS FELHASZNÁLÁSÁÉRT A PERDÜLÉSGÁTLÓ ÉS A HOMOKOLÓ BERENDEZÉS HASZNÁLATA JELZŐLÁMPÁK HASZNÁLATA A NEM HASZNÁLT VEZETŐFÜLKE LEZÁRÁSA MENET KÖZBENI IRÁNYVÁLTÁS TILALMA KÖZLEKEDÉS BEHAVAZOTT PÁLYÁN MOZDONYOK TOLATÁSA KARBANTARTÁSI TELEPHELYEN 25 5 BIZTONSÁGI SZABÁLYOK SZEMÉLYI BIZTONSÁGI SZABÁLYOK TŰZBIZTONSÁGI SZABÁLYOK MOZDONYOK BIZTONSÁGA ELTÁVOZÁS A MOZDONYTÓL 31 6 HIBAELHÁRÍTÁSI ALAPSZABÁLYOK A VONTATOTT JÁRMŰVEK HIBÁI MOZDONYHIBÁK 33 7 MELLÉKLETEK MELLÉKLET: A VASÚTI TÁRSASÁG ÁLTAL AZ UTASÍTÁS FÜGGELÉKEIBEN KÖTELEZŐEN MEGHATÁROZANDÓ ELEMEK MELLÉKLET: EÉVB MŰKÖDÉSI, KEZELÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLET: ÖSSZEÁLLÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET SZOLGÁLATI UTASÍTÁSAIRÓL ÉS SEGÉDKÖNYVEIRŐL MELLÉKLET: MOZDONYOK FELKÉSZÍTÉSE SZOLGÁLATRA 50 Változatszám: 1

6 6/50 MÁV Zrt. E.1. Változatszám:1

7 E.1. MÁV Zrt. 7/50 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az E.1. sz. Utasítás I. rész tartalma Az E.1. sz. Utasítás I. rész (a továbbiakban: Utasítás) tartalmazza a mozdonyra (F pont) és a mozdonyszemélyzetre vonatkozó üzemi és műszaki szabályokat. Az Utasítás az általános előírásokon túl a dízelmozdonyra és a villamos mozdonyra valamint ezek személyzetére vonatkozó külön előírásokat is tartalmazza. A gőzmozdony személyzetére vonatkozó külön rendelkezéseket az E.1. sz. Utasítás II. rész tartalmazza, amely külön kötetben került kiadásra /1979. szám alatt. Az Utasításhoz kapcsolódóan a vasúti társaságnak függelékeket kell kiadnia. A függelékekben kötelezően szabályozandó elemeket a 7.1. melléklet tartalmazza Az Utasítás hatálya Az Utasítás hatálya kiterjed az F.2. sz. Forgalmi Utasítás hatálya alá tartozó vonalakon, továbbá a szomszédos országok területén lévő üzemváltó állomások területével bezárólag a határforgalomban közlekedő járművek mozdonyszemélyzetére, kivéve a saját Mozdonyszolgálati Utasítással rendelkező vasúttársaságokat Az Utasítás ismerete, betartása, módosítása Az Utasítás rendelkezéseit a mozdonyszemélyzetnek, a mozdony és a mozdonyszemélyzet ellenőrzésére jogosult személyeknek, valamint a mozdonyszemélyzet feletteseinek ismernie és alkalmaznia kell. Az Utasítást és mellékleteit, azok módosításait a Nemzeti Közlekedési Hatóság hagyja jóvá. Az Utasítás függelékeit a vasúti társaság saját hatáskörben módosíthatja Kapcsolódó utasítások, segédkönyvek A mozdonyszemélyzetnek szolgálatvégzése során a 7.3. mellékletben felsorolt utasítások és segédkönyvek meghatározott pontjait, valamint az egyes mozdonysorozatokra kiadott kezelési útmutatók előírásait ismernie kell, és be kell tartania. Az utasítással, menetrendekkel, segédkönyvekkel ellátott munkavállalók kötelesek azokat a részükre kiadott pótlékokkal, kiegészítésekkel vagy módosításokkal előírt időben és módon hatályba lépésüket követően módosítani. A 7.3. mellékletben felsorolt utasításokon kívül is adható a mozdonyszemélyzet szolgálatellátására, a mozdony üzemeltetésére vonatkozó rendelkezés. Az ilyen rendelkezéseket parancskönyvben kell a mozdonyszemélyzet tudomására hozni. Változatszám: 1

8 8/50 MÁV Zrt. E Fogalom meghatározások az Utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából Műszaki mentés A mozdonyvezető rendelkezésére álló eszközökkel el nem hárítható a vasúti jármű mozgását vagy mozgatását akadályozó hiba fellépése esetén a karbantartó személyzet helyszíni, műszaki tevékenysége Ellenőrzésre jogosult személy Felügyeleti igazolványa vagy szolgálati megbízólevele alapján szakfelügyeleti vizsgálatot, vagy hatósági jogkörbe tartozó ellenőrzést lefolytató, e jogkörben eljáró személy, pl.: Nemzeti Közlekedési Hatóság, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Közlekedésbiztonsági Szervezet, Rendőrség, a menetvonal tulajdonos vagy a mozdonyt üzemeltető vasúti társaság Mozdonyszemélyzet felettese A mozdonyszemélyzetet foglalkoztató vasúti társaság munkavállalója, aki a mozdonyszemélyzet ellenőrzésére jogosult és kötelezett, vagy a munkaköréből adódóan a mozdonyszemélyzetnek utasításokat adhat Üzemi napló Az Utasításban előforduló üzemi napló kifejezés alatt a mozdony üzemeltetője által a szolgálat alatt előfordult műszaki rendellenességek, illetve a mozdony üzemeltetésével összefüggő egyéb műszaki bejegyzések céljából rendszeresített (papír alapú vagy elektronikus) nyilvántartást kell érteni Írásbeli jelentés A szolgálat közben történt rendkívüli eseményekről vagy az Utasításban említett rendellenességekről megírandó (papír alapú vagy elektronikus) jelentés (pl. Eseménykönyv, Eseménylap) EÉVB Egyesített éberségi és vonatbefolyásoló berendezés. A magyar vasúthálózaton alkalmazott változatait a 7.2. melléklet ismerteti Kezelési útmutató Az Utasításban előforduló kezelési útmutató kifejezés alatt a mozdony, vagy valamely berendezésének szerkezetét, működését, és hibaelhárítási eljárásait leíró kezelési utasítást, kézikönyvet, szabályzatot, műszaki leírást, stb. kell érteni Vonalismeret Az adott vasútvonal (vonalszakasz) műszaki, forgalmi adottságainak (lejtviszonyok, tereptárgyak, jelzők, követési rendek, végrehajtási utasítások, stb.) ismerete. Változatszám:1

9 E.1. MÁV Zrt. 9/ Állomásismeret Az adott állomás műszaki, forgalmi adottságainak (vonatfogadó vágányok, váltók és váltócsoportok, korlátozások, tolatási technológiák, végrehajtási utasítások, stb.) ismerete Menetokmány Az Utasításban előforduló menetokmány kifejezés alatt a vasúti társaság által alkalmazott (papír alapú vagy elektronikus) Menetigazolványt vagy Menetlevelet kell érteni A mozdonyszemélyzet szolgálatellátására vonatkozó általános előírások A mozdonyszemélyzet fő feladata a mozdonnyal végzett biztonságos vonattovábbítás és tolatás. A mozdonyszemélyzet köteles a munkáját a szolgálati utasítások, segédkönyvek, a menetrend és tartozékai, valamint az érvényes rendeletek és szabályok alapján pontosan és gazdaságosan végezni. A részére előírt szolgálati, műszaki, jelzési, forgalmi, tűz-, környezet-, munka-, vagyon-, és vegyvédelmi előírásokat tudnia és alkalmaznia kell. Olyan esetben, amelyre az utasítások nem tartalmaznak konkrét előírásokat, a mozdonyszemélyzet olyan intézkedéseket köteles tenni, amelyek megítélése szerint az adott helyzetben a legeredményesebbek és legbiztonságosabbak. A mozdonyszemélyzet köteles gondoskodni arról, hogy az előzőeket a hozzá beosztott, felügyelete alá tartozó munkavállalók is betartsák A mozdonyvezető általános érvényű kötelességei A mozdonyvezető a mozdonyszemélyzetre vonatkozó általános előírásokon túl köteles: jelentést tenni arról, ha nem ismeri a vonalat, állomást vagy mozdonytípust, amelyre beosztanák; gondoskodni arról, hogy szolgálati ideje alatt a mozdonyon (motorkocsi, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében) illetéktelen személy ne tartózkodjon, azt illetéktelen el ne indíthassa; a felügyelete alá beosztott munkavállaló munkájára felügyelni és a megbízásnak megfelelően a típusismereti, pályahálózat-ismereti képzésben részt vevő, vezetési gyakorlatot teljesítő munkavállalót a jármű szerkezetére, kezelésére, valamint a vonal vagy állomás helyi jellegzetességeire oktatni; vezetni a menetokmányt, az üzemi naplót, kezelni a fedélzeti berendezés(eke)t; az előfordult rendellenességekről, meghibásodásokról, járműsérülésekről, szabálytalanságokról, balesetekről, forgalmi nehézményekről írásbeli szükség esetén szóbeli jelentést tenni; a sebességmérő regisztrátum kezelésével összefüggő előírásokat betartani; Változatszám: 1

10 10/50 MÁV Zrt. E.1. különös gondot fordítani a tűzvédelemre, az e célból szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni; az üzem közben előforduló és a rendelkezésére álló eszközökkel elhárítható meghibásodásokat megszüntetni, az el nem háríthatóakról mielőbb jelentést tenni a kijelölt személynek; meghibásodás esetén a továbbhaladás vagy továbbüzemeltetés lehetőségét (pl. sebességkorlátozás, vonatba sorozás) az érvényes előírások alapján meghatározni; a vezetőfülkében figyelőszolgálatot teljesítő munkavállalót a mozdony (vonat) megállítására indulás előtt kioktatni, és a kioktatás tényét a menetokmányon előjegyezni; a mozdony megfelelő tisztasági állapotát ellenőrizni, durva szennyeződés, rongálás esetén a szükséges jelentést megtenni; a vezetőfülkéből működtethető gépi utastájékoztató, világító, hűtő-fűtő, ajtóműködtető berendezéseket kezelni A mozdonyvezető mellett szolgálatot teljesítő, mozdonyszemélyzetnek minősülő munkavállaló a mozdonyszemélyzetre vonatkozó általános előírásokon túl köteles: a pálya, a jelzők és jelzések megfigyelése közben minden olyan eseményt, amely fontosnak látszik, vagy amelynek jelentőségével nincs tisztában, a mozdonyvezetőnek jelenteni; a mozdonyvezetőnek a jármű kiszolgálásában, a járművön lévő berendezések megfigyelésében segédkezni; tevékenységét a mozdonyvezető rendelkezése szerint ellátni, a mozdonyvezető biztonságos munkavégzésre alkalmatlan állapotba kerülése esetén a mozdonyt megállítani és a 2.4. pont szerint eljárni Figyelési kötelezettség, rendelkezések végrehajtása A mozdonyvezetőnek a mozdony üzemével, az utastájékoztatással, a különféle diagnosztikai és egyéb kijelzők megfigyelésével, az információszolgáltatással és a mellé beosztott munkavállaló felügyeletével kapcsolatos munkáját úgy kell végeznie, hogy az egyéb utasításokban előírt figyelési kötelezettségének eleget tudjon tenni. A vonatközlekedésnél és tolatószolgálatban a mozdonyszemélyzet a közlekedést szabályzó személyek forgalmi, illetve a tolatás vezetésével megbízott munkavállaló tolatás lebonyolítására vonatkozó, utasítás szerinti rendelkezéseit köteles végrehajtani. Ha egyes pályarészeken vagy műtárgyakon különleges korlátozó feltételekkel kell áthaladni, akkor a mozdonyvezető köteles az illetékes szakszolgálat intézkedésre jogosult alkalmazottjának helyszíni utasításait is követni. Változatszám:1

11 E.1. MÁV Zrt. 11/ A vezetőfülkében tartózkodók szolgálati viszonya, az ott tartózkodás feltételei Szolgálat közben a mozdonyvezető, a figyelőszolgálatot ellátó munkavállalónak, a mozdonyvezető mellett szolgálatot teljesítő műszaki munkavállalónak, a járművezetői képzésre beosztott munkavállalónak felettese. A mozdony vezetőfülkéjében való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkező személynek és az ott figyelőszolgálatot ellátó munkavállalónak a mozdonyra (a motorkocsi, vezérlőkocsi vezetőfülkéjébe) lépésére, valamint az ott tartózkodására vonatkozó előírások és közlekedésbiztonsági feltételek betartásáért a mozdonyvezető felelős. Ebben a vonatkozásban az engedéllyel rendelkező személy felé kivéve az ellenőrzésre jogosult személyt a mozdonyvezető rendelkezésre jogosult. A mozdony vagy mozdonyszemélyzet ellenőrzése céljából a mozdonyra (motorkocsi, vezérlőkocsi vezetőfülkéjébe) lépő, ellenőrzésre jogosult személy köteles magát a mozdonyvezetőnél az ellenőrzésre jogosító igazolványával, megbízólevelével igazolni. A mozdonyvezető, az ellenőrzést végző kérése szerint köteles: bemutatni a szolgálatában magánál tartandó dokumentumokat és eszközöket, jelentést tenni a kapott szóbeli és írásbeli rendelkezésekről, a mozdony műszaki állapotáról, az előfordult rendkívüli eseményekről, valamint a vezetőfülkében tartózkodó további személyek mozdonyon tartózkodásának jogosultságáról. Változatszám: 1

12 12/50 MÁV Zrt. E.1. Változatszám:1

13 E.1. MÁV Zrt. 13/50 2 A MOZDONYVEZETŐI SZOLGÁLAT ALAPSZABÁLYAI 2.1 A mozdonyon szolgálatot végzők száma Dízel- és villamos mozdony közlekedtetéséhez a járművön legalább egy a pontban leírt feltételeinek megfelelő mozdonyvezetőnek kell szolgálatot teljesítenie. Gőzmozdony közlekedtetéséhez a mozdonyvezetőn kívül legalább egy gőzmozdony kazánfűtői képesítéssel rendelkező munkavállalónak kell szolgálatot teljesítenie. Távvezérelt, rádió-távirányított mozdonyra nem kell külön kiszolgáló személyzet. Hidegen továbbított mozdonyt (az áruként feladott, és saját kerekein továbbított mozdony kivételével) adott mozdonyra típusismerettel rendelkező mozdonyvezetőnek kell kísérnie, kivéve: külön menettel, vagy szerelvényvonattal hidegen továbbított mozdonyokat közvetlenül a vonómozdony után vonatba sorozott egy, hidegen továbbított mozdonyt; szolgálatképtelenné vált és a saját vonatában továbbított, az eredeti közlekedésének megfelelően besorozott mozdonyt, ha a vonómozdony vezetője a továbbított mozdony(ok) kiszolgálására is érvényes képesítéssel (típusismerettel) rendelkezik. Egy a pontban leírt feltételeinek megfelelő munkavállaló több, üzemben lévő, várakozó mozdony felügyeletét is elláthatja, ha minden felügyelt mozdony esetében eleget tud tenni a 3.3 pont előírásainak. 2.2 A mozdonyszolgálati beoszthatóság feltételei A mozdony vezetőjének a vonatkozó jogszabályban meghatározott időkeretben és gyakorisággal időszakos oktatáson kell részt vennie. Szolgálatban köteles magánál tartani a járművezetésre jogosító okmányokat Ha a mozdonyra felszerelt EÉVB kezeléséhez kiegészítő kezelési szabályzat került kiadásra, a mozdonyt csak olyan mozdonyvezető közlekedtetheti, aki a kiegészítő kezelési szabályzatból vizsgát tett INDUSI-ra kiépített pályán az INDUSI-val felszerelt mozdonyt csak olyan mozdonyvezető közlekedtethet, aki az INDUSI Kezelési Szabályzatból vizsgát tett ETCS-re kiépített pályán az ETCS-szel felszerelt mozdonyt csak olyan mozdonyvezető közlekedtethet, aki az ETCS Kezelési Szabályzatból vizsgát tett. Változatszám: 1

14 14/50 MÁV Zrt. E Szolgálat megkezdése A mozdonyszemélyzetnek minden szolgálatba lépéskor személyesen kell jelentkezni a mozdonyfelvigyázónál (kivéve pont), a Munka Törvénykönyvében, illetve a Kollektív Szerződésben meghatározottak szerint A jelentkezési kötelezettség pihenő után is fennáll A mozdonyfelvigyázónál az önköltségi útra beosztott személyzetnek is jelentkeznie kell Ha a szolgálatba jelentkezés a mozdonyfelvigyázónál nem személyesen történik, annak végrehajtását az Üzemi Rendben kell szabályozni és annak megfelelően kell eljárni, figyelembe véve az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás pontjában leírtakat is A mozdonyfelvigyázó köteles a mozdonyvezetőnek szolgálatba való jelentkezése alkalmával a szükséges mennyiségű és előírás szerint kitöltött menetokmányt átadni A mozdonyvezető köteles jelentkezéskor: a parancskönyvi rendelkezéseket tudomásul venni, a szolgálathoz szükséges eszközöket átvenni. 2.4 Biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot A mozdonyszemélyzet szolgálatba csak józan, kipihent, biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban jelentkezhet, és a józan, biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotát teljes szolgálati ideje alatt köteles fenntartani. Szeszes ital vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szer hatása alatt álló mozdonyszemélyzet szolgálatba nem léphet, szolgálatát nem folytathatja. Ilyen munkavállalót szolgálatában megtűrni nem szabad. Ha a mozdony közlekedtetése közben a vezetőfülkében egyedül szolgálatot teljesítő mozdonyvezető biztonságos munkavégzésre alkalmas állapota valamely okból (baleset, sérülés vagy rosszullét) annyira leromlik, hogy a pályát, a jelzéseket nem tudja kétséget kizáróan megfigyelni vagy a mozdonyt nem tudja biztonságosan vezetni, akkor a vonatot meg kell állítania, illetve a tolatást meg kell szüntetnie. Továbbhaladni, illetve a tolatást folytatni csak akkor szabad, ha a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotát visszanyerte. Ha ez előreláthatólag hosszabb időt venne igénybe, vagy megfelelő elsősegélynyújtásra az adott körülmények között nincs lehetőség, akkor a rendelkezésre álló eszközzel segítséget kell kérni. Ha a mozdony vezetőfülkéjében a biztonságos munkavégzésre alkalmatlanná vált mozdonyvezető nem egyedül teljesített szolgálatot, akkor a megálláshoz és az elsősegélynyújtáshoz szükséges intézkedéseket, valamint az eset jelentését a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban maradt munkavállalónak kell megtennie. A vonat, illetve a mozdony megállítása után mindig a biztonságos munkavégzésre alkalmatlanná vált munkavállaló elsősegélyben részesítése az első teendő. Változatszám:1

15 E.1. MÁV Zrt. 15/50 A mozdonyvezető biztonságos munkavégzésre alkalmatlanná válása esetén a vonat az egyéb utasításokban szabályozott módon a végállomásig továbbítható, vagy a tolatás folytatható, ha a vonatnál, tolatást végző mozdonynál található olyan, biztonságos munkavégzésre alkalmas személy, aki a mozdonyszolgálati beoszthatóság feltételeinek ( pont) megfelel. Amennyiben a fentiekben leírt módon a biztonságos munkavégzésre alkalmatlanná vált mozdonyvezető feladatainak átvétele nem biztosítható, a vonat csak a leváltó mozdonyvezető megérkezése után közlekedhet tovább. Ha a mozdonyvezető mellett pilóta- vagy figyelőszolgálatot teljesítő munkavállaló válik biztonságos munkavégzésre alkalmatlanná, illetve ha a mozdonyvezető szolgálatát ő veszi át és egyébként a vezetőfülkében műszaki feladatai nincsenek, akkor őt a vonatnál található, pilóta- vagy figyelőszolgálat feltételeinek megfelelő munkavállaló helyettesítheti. 2.5 Felelősség a mozdony vezetéséért A mozdony vezetésére használatos kezelőszerveket veszély esetét kivéve kizárólag az alábbi munkavállalók kezelhetik: az önálló szolgálatra oda beosztott mozdonyvezető (vagy biztonságos munkavégzésre alkalmatlanná válása esetén a 2.4. pontban meghatározott munkavállaló), saját felelősségére; a felügyelet alatti vezetési gyakorlatra oda beosztott, vasúti járművezetőképzésben részt vevő munkavállaló, kizárólag a megbízás alapján felügyeletet ellátó mozdonyvezető jelenlétében, annak engedélyével és felelősségére; a mozdonyszemélyzet felettese ( pont), ha a mozdonyszolgálati beoszthatóság feltételeinek (2.2. pont) megfelel, saját felelősségére. A fentieken túl a vezetőfülkében tartózkodó minden munkavállaló köteles veszély esetén a szükséges elhárító intézkedéseket megtenni. A vezetés át- és visszavételét a jármű jól működő fedélzeti berendezésében kell rögzíteni, ennek hiányában a menetokmányba kell bejegyezni. 2.6 Szolgálat befejezése A mozdonyszemélyzet a szolgálat befejezésekor járművének előírt kezelése, lezárása vagy átadása után köteles a mozdonyfelvigyázónál lejelentkezni A mozdonyszemélyzet a karbantartási telephelyre érkezés után szolgálata befejezésekor köteles a járművét üzemanyaggal kiszerelni, az előírásoknak megfelelően kezelni, majd azt az Üzemi Rend szerint átadni, végül a mozdonyfelvigyázónál lejelentkezni Lejelentkezéskor a mozdonyvezető köteles: a következő szolgálatát tudomásul venni, a menetokmányt (kivéve, ha a szolgálat egészében elektronikus menetokmány született), az írásbeli rendelkezéseket, a szabályszerűen kezelt se- Változatszám: 1

16 16/50 MÁV Zrt. E.1. bességmérő szalagot (elektronikus sebességmérő esetén az előírás szerinti dokumentumot), az üzemi napló szabályszerűen kitöltött lapjának eredeti példányát (ha azt egyéb rendelkezés miatt nem kell a naplóban hagyni), a papír alapú Vonatterhelési Kimutatást (ha szolgálatában ilyet kapott), valamint a használatra átvett eszközöket a mozdonyfelvigyázónak leadni, a járművön esetleg szükségessé vált javításokat megrendelni, a menet közben előfordult rendkívüli eseményekről írásbeli jelentést tenni, a forgalom biztonságát veszélyeztető eseményekről és az ilyen jellegű járműsérülésekről az írásbeli jelentésen kívül a mozdony reszortosának (távollétében a mozdonyfelvigyázónak) szóbeli jelentést is tenni, az időközben megjelent parancskönyvi rendelkezéseket tudomásul venni Ha a lejelentkezés nem személyesen a mozdonyfelvigyázónál történik, akkor annak mikéntjét az Üzemi Rendben kell szabályozni, és annak megfelelően kell eljárni. Változatszám:1

17 E.1. MÁV Zrt. 17/50 3 A MOZDONYOK ÜZEMELTETÉSÉNEK ALAPSZABÁLYAI 3.1 A mozdonyok felkészítése a szolgálatra A mozdonyok felkészítése a szolgálatra alapvetően a karbantartási telephelyek személyzetének feladata és felelőssége. A mozdonyok különböző rendű vizsgálatával, valamint a szükséges javítások elvégzésével biztosítani kell a szolgálatra alkalmas állapotukat legalább a következő vizsgálatig, amelynek tényét az üzemi naplóba való bejegyzés igazolja. 3.2 A mozdony átvétele Teendők nem személyes váltás esetén A mozdony kulcsainak átvétele után a mozdony szerszámainak, felszerelési tárgyainak meglétét tételesen kell ellenőrizni. A mozdony üzembe helyezése előtt meg kell győződni a mozdonyvizsgálat érvényességéről. Ha a mozdonyvizsgálat érvényessége lejárt vagy a továbbításra kerülő vonat várható érkezése előtt jár le, a mozdonyt üzembe helyező munkavállalónak kezdeményeznie kell a mozdony vizsgálatát, vagy karbantartási telephelyre irányítását. Karbantartási telephelyen a 7.4. mellékletben felsorolt feltételeknek meg nem felelő mozdony javítását kezdeményezni kell. Ha a mozdonyt üzembe helyező munkavállaló az ellenőrzés során olyan jelenséget tapasztal, ami a mozdony további üzemeltetését vagy a közlekedés biztonságát veszélyezteti, döntenie kell a mozdony továbbíthatóságáról is. Az üzembe helyezés során a mozdonyt üzembe helyező munkavállalónak személyesen kell ellenőriznie: az előírt jelzőeszközök, valamint értekező berendezések meglétét és állapotát, az elsősegély felszerelés meglétét és érvényességét, továbbá az előírt védőeszközök meglétét, a fény- és hangjelzést adó berendezések működőképességét, az éberségi, a vonatbefolyásoló, valamint a sebességmérő és adatrögzítő berendezés üzemkész állapotát, a kézi tűzoltó készülékek üzemkész állapotát, a mozdony üzemét a vezetőfülkében levő műszerek, jelzőlámpák alapján, a vizsgálócsatorna nélkül ellenőrizhető olaj és hűtőfolyadék szinteket, a gázolaj mennyiségét, a mozdony futóművét és hordművét, különös tekintettel a kerékabroncs összejelölésekre, villamos mozdonynál az áramszedők működését. Ha a felsoroltak ellenőrzése során rendellenesség tapasztalható, akkor az észlelt hiányosságokat a vasúti társaság kijelölt munkavállalójának kell jelenteni. Karbantartási telephelyről a mozdonnyal kijárni a kapott rendelkezés szerint szabad. Változatszám: 1

18 18/50 MÁV Zrt. E Teendők személyes váltás esetén Személyes váltásnál a mozdonyt átadó köteles tájékoztatni az átvevőt a mozdony állapotáról, az esetleges rendellenességekről, a szolgálata alatt bekövetkezett műszaki eseményről és intézkedésekről. Az üzemi naplóba tett, hiányosságokra utaló bejegyzésekre a leváltója figyelmét szóban is fel kell hívnia. Ha a váltás a vonattovábbítás közbenső állomásán történik, akkor a vonattal kapcsolatos rendelkezéseket és információkat is át kell adni. 3.3 A dízelmozdony üzembe helyezése Az üzembe helyezéskor a dízelmotor indítása előtt gondoskodni kell a jármű légfékkel vagy kézifékkel való állva tartásáról. A dízelmozdony alatt, a tetőn, a géptérben és a védházban személyek nem tartózkodhatnak és a gépezeti berendezéseket takaró fedeleknek az előírás szerinti helyükön kell lenniük. Ezt az üzembe helyezést végző személynek kell leellenőriznie. Kivételt képeznek azok a személyek, akik az üzembe helyezést végző utasítására, a különböző gépezeti egységeknél a motor indításában segítenek. A mechanikus erőátvitelű mozdonyok erőátviteli lánca nyitott legyen. Ezt a főkapcsoló nyitott, vagy az irányváltó középállásával kell biztosítani. Ezt szintén annak a személynek kell leellenőriznie, aki az üzembe helyezést végzi. A hidraulikus (hidrodinamikus vagy hidromechanikus) erőátvitelű mozdonyoknál a hajtómű kikapcsolt állapotban legyen. Az üzembe helyező személynek ellenőriznie kell, hogy egy előzetes kényszerüzem miatt a hajtómű töltőmágnes vagy a fővezérlő tolattyú nincs-e mechanikusan vagy a vezérlési rendszer egyes elemeivel töltő állásban reteszelve. A villamos hajtásrendszerű mozdonyoknál a főáramkör nyitott állapotban legyen. Ezt szintén annak a személynek kell leellenőriznie, aki az üzembe helyezést végzi. 3.4 A mozdony működésének üzem közbeni ellenőrzése A mozdony működését üzem közben figyelemmel kell kísérni. A beépített műszerek, jelzőlámpák, hibatároló-kijelzők által jelzett értékeket kellő gyakorisággal ellenőrizni kell. A műszerek, jelzőlámpák és hibatárolók hibajelzése, rendellenes zaj, rendellenes üzem esetén az okot fel kell kutatni és a hiba elhárításáról intézkedni kell. Ha a tartózkodási idő lehetővé teszi, akkor meg kell győződni arról, hogy a tengelyágyaknál, csapágyaknál, mozgó alkatrészeknél és a kerékabroncsoknál nem mutatkozik-e a szokottnál nagyobb hőmérsékletű vagy üzemveszélyes melegedés, érzékelhető sérülés, rendellenesség. A mozdonyvezető, a mozdony meghibásodásának, illetve szolgálatképtelenségének megelőzése érdekében köteles: a mozdony műszaki állapotát szolgálatban folyamatosan figyelni, illetve ellenőrizni, Változatszám:1

19 E.1. MÁV Zrt. 19/50 a kezdődő szerkezeti rendellenességet, illetve az erre utaló jelenségeket kiértékelni és megfelelő módon jelenteni. 3.5 A mozdony vizsgálata középállomáson Középállomásokon, hosszabb tartózkodás ideje alatt a mozdonyszemélyzet köteles a rendelkezésre álló idő alatt, az alkatrészek hozzáférhetőségétől függően a felügyeletére bízott mozdonyt megvizsgálni, különös figyelemmel a menet közben esetleg észlelt rendellenességekre. Amennyiben egyszerű rátekintéssel lehetséges, ellenőrizni kell a féklöketeket. Az elektronikus vezérlőrendszerek hibatárolóinak jelzéseit szintén meg kell figyelni. Dízelmozdonynál, alapjáraton járó motornál ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e rendellenes zörejek és a tüzelőanyag-, kenőolaj-, és hűtővízrendszer csővezetékei épek és tömörek-e. Villamos mozdonynál meg kell győződni arról is, hogy a tetőberendezéseknél mutatkozik-e a földről rálátással megállapítható sérülés. 3.6 A mozdony érkezés utáni vizsgálata A mozdony üzemeltetése közben észlelt hiányosságokat és rendellenességeket rögzíteni kell az üzemi naplóban. Ha a mozdony javítást igényel, akkor azt szabatos megjelöléssel és kellő részletességgel kell megrendelni. A közlekedés után szükséges kisebb javításokat lehetőség szerint a forduló karbantartási telephelyen kell elvégeztetni azért, hogy a mozdony a következő szolgálatra üzembiztos állapotban legyen. A mozdonyszemélyzet az általa felsértett vagy eltávolított festékzárról vagy plombáról (kivéve az utasításokban engedélyezett hidegmeneti váltó kezeléséről, vagy vonatbefolyásoló berendezés kiiktatásáról) írásbeli jelentést is köteles tenni. 3.7 A mozdony hatósági átvizsgálása A hatóságok, vagyonvédelmi szervek a mozdonyvezető jelenlétében jogosultak a mozdony átvizsgálására. A mozdonyvezető köteles a vizsgálatot közreműködve elősegíteni, a vizsgálat előtt a mozdonyt üzemen kívül helyezni, a vizsgálatot végzőket kísérni és az esetleges veszélyekre figyelmeztetni. 3.8 Szerkezeti változtatások, módosítások A mozdony alkatrészeit, berendezéseit a mozdonyszemélyzetnek eltávolítani, nem szabványosra cserélni, beállítási értéküket megváltoztatni, a működtető és védelmi reléket, biztosítókat üzemen kívül helyezni, átkötni kivéve a kezelési útmutatóban megengedett eseteket az üzemeltetésnél az előírásoktól eltérő anyagokat használni tilos. A vezérlési és egyéb áramkörökben csak a kezelési útmutatóban előírt értékű biztosítókat szabad használni, illetve megtűrni. Ezek átkötése, vagy pótlása nagyobb névleges értékűvel szigorúan tilos! Változatszám: 1

20 20/50 MÁV Zrt. E A mozdony felszerelési tárgyai és szerszámai A mozdony felszerelési tárgyai és szerszámai megőrzéséért, állapotuk megóvásáért a mozdonyszemélyzet felelős. A felszerelési tárgyakat, szerszámokat az épségük és meglétük szempontjából átvételkor ( pont) ha a személyzeti forduló 4 percnél rövidebb idő alatt lebonyolított személyzetváltást tesz szükségessé, akkor alkalmas helyen és időben ellenőrizni kell, majd a tárolási helyükön kell azokat elzárni. Ha sérült, hiányos, vagy használhatatlan, esetleg hiányzik a felszerelési tárgy, szerszám, akkor erről a szerszámok és felszerelési tárgyak jegyzékébe, vagy az üzemi naplóba kell bejegyzést tenni Teendők fagyveszély esetén Üzem közben a zsalukon és a légbeszívó nyílásokon képződő jégréteget úgy kell eltávolítani, hogy szerkezeti károsodás ne keletkezzen. A légbeszívó nyílások csappantyúit téli üzemre kell állítani (belső szívás). A szabadban álló dízelmozdony hőntartó berendezését lehetőleg a segédaggregátor üzemeltetésével egyidejűleg kell működtetni. Ezek hiányában a mozdony dízelmotorját az előírt hűtővíz hőmérséklet eléréséig szakaszosan kell járatni, aminek a gyakoriságát a külső hőmérséklet határozza meg. Ha a dízelmozdony fedett, de fagyveszélyes hőmérsékletű helyiségben áll, a dízelmotor járatását csak akkor szabad végezni, ha megfelelő és üzemképes elszívó berendezés áll rendelkezésre. Ennek hiányában a motor járatását a szabadban kell végezni. Ha a dízelmotort, a segéd-aggregát dízelmotorját, vagy a hőntartó berendezést nem lehet működtetni, akkor a hűtővízrendszert vízteleníteni kell. A fagyálló folyadékkal feltöltött hűtővízrendszert nem kell vízteleníteni akkor, ha a hűtőfolyadék fagypontja kisebb a külső levegő hőmérsékleténél. A víztelenítés során ki kell nyitni, és nyitva kell tartani valamennyi víztelenítő csapot, illetve csavart, beleértve a vezetőfülkében és az utastérben elhelyezett fűtőtesteket és fűtőkazánt is. Ha szükséges, a megfelelő csővezetékeket meg kell bontani. A víztelenítést a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően és lehetőleg lehűlt, kb. 40ºC hőmérsékletű hűtővíznél szabad végrehajtani. Önműködő gőzfejlesztővel vagy hőntartóval ellátott mozdonyoknál a kezelési útmutató alapján, a külső hőmérséklet függvényében kell a hőntartó, illetve gőzfejlesztő berendezést üzemeltetni vagy vízteleníteni. A dízelmozdonyok hűtőfolyadék, illetve kenőolaj mennyiségének kiegészítése után a hideg motor beindítását követően a kenőolaj nyomását, valamint a hűtő- és kenőolajrendszert fokozott gondossággal kell ellenőrizni. Nem üzemelő (hideg) dízelmozdony átvételénél és átadásánál a fagymentesítés tényét írásban kell rögzíteni a mozdony üzemi naplójában. Változatszám:1

21 E.1. MÁV Zrt. 21/50 4 A KÖZLEKEDÉS (VONATTOVÁBBÍTÁS, TOLATÁS) ALAPSZABÁLYAI 4.1 A vonat megindítása A mozdonyvezetőnek a kapott felhatalmazás alapján el kell indítania a vonatot (mozdonyt) akkor, ha az indulást biztonsági vagy vontatási ok sem akadályozza. 4.2 A mozdonyvezető helye A vezetőfülkét a mozdonyvezetőnek menet közben életveszély esetét kivéve elhagyni nem szabad. Menet közben bekövetkezett rendellenesség esetén a mozdonyvezető csak akkor hagyhatja el a vezetőfülkét, és mehet a rendellenesség okát felkutatni, ha előzőleg a mozdonyt (vonatot) megállította, és megfutamodás ellen biztosította Rádió távirányítású mozdony Külön tolatásvezető hiányában a mozdonyt távirányító személy mindig a mozgás irányába eső első jármű előtt köteles haladni, vagy az első jármű fékállásán köteles tartózkodni. Rádió távirányítású mozdonnyal végzett tolatásnál a tolatást vezető mozdonyvezető nem bízható meg kiakasztórúddal végzett járműkapcsolási feladatokkal. Ha a járműkapcsolást a mozdonyvezető végzi, a járművek közé csak akkor léphet be, ha a járművek álló és rögzített helyzetben vannak és az indításgátló bekapcsolt állásban van. 4.3 A tényleges sebesség A mozdony tényleges sebességére mindig a sebességmérő berendezés (Teloc, Mesma, stb.) által mutatott érték a mérvadó. 4.4 A pálya megfigyeléséhez (F pont) kapcsolódó kötelezettségek Ha a mozdonyszemélyzet a bejárandó vágányokon, a pályaberendezésnek vagy másik vonatnak a megfigyelése közben olyan jelenséget vesz észre, amely a saját mozdonyát (vonatát) vagy más mozdonyt (vonatot) veszélyeztet, intézkednie kell a saját mozdony (vonat) vagy másik mozdony (vonat) megállítására, kivéve, ha azzal a veszély fokozódna. Szolgálat közben a közlekedésbiztonságot veszélyeztető rendkívüli eseményről (baleset, veszélyeztetés, szándékos vagy gondatlan cselekmény, tűzeset, jármű, pálya, felsővezeték, biztosítóberendezési hiba, stb.), körülményről, előre nem látott, elháríthatatlan akadályról a baleset elkerülése, a további károk elhárítása érdekében tett helyszíni intézkedéseken túl a mozdonyszemélyzet köteles a lehető leghamarabb a forgalmi vonalirányítónak vagy a forgalmi szolgálattevőnek (mozdonyrádión, mobil telefonon) szóbeli jelentést tenni. Változatszám: 1

22 22/50 MÁV Zrt. E.1. A mozdony biztonságba helyezése után a mozdonyszemélyzet köteles a vonat biztonságba helyezésére, a segélynyújtásra, és a pálya szabaddá tételére irányuló munkákban részt venni. Ha a pályát víz borítja, akkor előtte meg kell állni. Amennyiben a víz szintje a sínkorona magasságát meghaladja, azon áthaladni csak a pálya műszaki felügyeletét ellátó szakember engedélyével és jelenlétében, legfeljebb 5 km/h sebességgel szabad. Ha a mozdonyszemélyzet a vonalon nagyobb terjedelmű és magasságú hófúvásos helyeket észlel, vagy ha megállapítja, hogy a havazás miatt az alakjelzők nem mutatják minden kétséget kizáróan a helyes jelzési képet, akkor felszólítás nélkül köteles észleléseiről mozdonyrádión, mobiltelefonon, ennek hiányában a legközelebbi állomáson, ahol a vonat menetrend szerint megáll, jelentést tenni. 4.5 A felsővezeték megfigyeléséhez kapcsolódó kötelezettségek A mozdonyszemélyzetnek szolgálat közben a felsővezetéket is meg kell figyelnie a felsővezeték olyan hibáinak felderítése érdekében, amelyek a közlekedő vonatok biztonságát veszélyeztetik, továbbá villamos mozdonynál az áramszedő megfelelő működésének ellenőrzése céljából. Ha a hibás felsővezetéki szakasz veszélyezteti a járművek akadálymentes elhaladását, akkor: a villamos mozdony áramszedőjét le kell ereszteni, a vonatot a legrövidebb fékúton belül meg kell állítani, a forgalmi vonalirányítót értesíteni kell. A villamos mozdony vezetőjének szolgálat közben a felsővezeték feszültségét is figyelemmel kell kísérnie. Ha a felsővezeték feszültségének értéke a 29 kv-ot meghaladja, a főmegszakítót ki kell kapcsolni. Ha a felsővezeték feszültsége a vonat gyorsítása közben nem éri el a névleges 25 kv értéket, akkor a mozdony teljesítményét úgy kell szabályozni, hogy a vonalfeszültség értéke 20 kv-nál kisebb értékűre ne csökkenjen. A felsővezeték feszültségének megszűnése, majd megjelenése után a vonatokat az alábbi sorrend és várakozási idő betartásával szabad megindítani, illetve gyorsítani, ha az illetékes forgalmi vonalirányító másként nem rendelkezik: villamos mozdonnyal vontatott személyszállító vonat 0 perc villamos motorkocsi, motorvonat 1 perc villamos mozdonnyal vontatott nem személyszállító vonat 2 perc A mozdonyszemélyzet a forgalmi vonalirányítón keresztül az adott felsővezetéki hálózatot felügyelő szervezetnek jelenteni köteles, ha hóval, jéggel vagy zúzmarával erősen megterhelt felsővezetéket észlel. Változatszám:1

23 E.1. MÁV Zrt. 23/ Áramszedők használata Vonattovábbítás közben a több áramszedővel szerelt villamos mozdony menetirány szerinti hátsó áramszedőjét kell használni. Ettől eltérni az alábbi esetekben szabad: tolatási mozgás közben, fázishatár alatt megállt villamos mozdonynál, ha a menetirány szerinti hátsó áramszedő nem helyezhető üzembe, ha az áramszedőt a járművezérlő szoftver automatikusan működteti, pl. szinkron üzem. Fázishatár alatt csak kikapcsolt főmegszakítóval szabad áthaladni. A fázishatár kapcsolót a mozdony kezelési útmutatója szerint kell működtetni. Az egy vonatban közlekedő, közvetlenül egymás után kapcsolt villamos mozdonyok közül csak a menetirány szerinti utolsó haladhat át feleresztett áramszedővel a fázishatár alatt. A fázishatár alatt megállt, több egységből álló villamos motorvonat csak a menetirány szerinti első motorkocsi áramszedőjének használatával haladhat ki a fázishatár alól. A feszültségmentes szakasz előtt alkalmas helyen az áramszedő leereszthetőségét ki kell próbálni. Zord időjárási viszonyok esetén az áramszedő megbízható leereszkedését többször is ellenőrizni kell. Ha az áramszedő nem ereszkedik le, akkor a menetet folytatni csak a hibás áramszedő üzemen kívül helyezése (selejtezése) után szabad. Feszültségmentes felsővezeték szakasz alatt áthaladni csak kikapcsolt főmegszakítóval és leeresztett áramszedővel szabad. Az áthaladás előtt gondoskodni kell arról, hogy a feszültségmentes szakasz alatt a villamos mozdony (a vonat) lendületével haladhasson át. Több egymáshoz kapcsolt villamos mozdony közül csak kettő áramszedője engedhető fel, kivétel a kettőnél több egységből álló villamos motorvonat, kettőnél több villamos motorkocsiból összeállított vonat. 4.7 Felelősség az üzemanyagok gazdaságos felhasználásáért A mozdonyszemélyzet az üzemanyagok és a villamos energia rendeltetésszerű és gazdaságos felhasználásáért felelős. Helytelenül értelmezett takarékosságból a közlekedés biztonságot, a mozdony üzembiztonságát és műszaki állapotát, valamint a vonat menetrendszerűségét nem szabad veszélyeztetni. 4.8 A perdülésgátló és a homokoló berendezés használata A kerékperdülést, a vonóerő csökkentésével, és ha van, akkor a kézi működtetésű perdülésgátlóval kell megszüntetni. A megperdült (és a megcsúszott) kerék alá kézi működtetéssel homokolni tilos! Változatszám: 1

24 24/50 MÁV Zrt. E.1. A kézi működtetésű homokoló berendezést, az adott viszonyoknak megfelelően, a kerékperdülés megelőzésére ekkor is csak szakaszosan, csekély homok kibocsátásával szabad működtetni. Váltókon, vasúti járműmérlegen való tartózkodás, áthaladás közben kerülni kell a homokoló berendezés működtetését. 4.9 Jelzőlámpák használata Távolsági fényszórót kell használni sötétben a pálya, a jelzők, a jelzések megfigyeléséhez. Tompított fényt kell használni nappal, valamint minden napszakban az elvakítás veszélye, sűrű havazás vagy köd esetén a közlekedő vonatoknál, továbbá az állomás (szolgálati hely) területén az ott tartózkodó vonatok és a tolatást végző mozdonyok megjelölésére. Jelzőfényt, ennek hiányában tompított fényt kell használni az üzemben lévő, de bármely ok miatt várakozó mozdonyok megjelölésére. A mozdony jelzőlámpáit a szennyeződésektől, rájuk tapadt hótól olyan gyakorisággal kell megtisztítani, hogy világítóképességük fennmaradjon A nem használt vezetőfülke lezárása A vonatban lévő mozdony mozdonyszemélyzet által nem használt vezetőfülkéjének szabadba, utastérbe valamint poggyásztérbe nyíló ajtóit, ablakait le kell zárni, ha ott személyek nem tartózkodnak Menet közbeni irányváltás tilalma Irány- és/vagy fokozatváltót működtetni csak és kizárólag álló helyzetű és befékezett mozdonynál szabad. Villamos vontató motorokkal ellenárammal fékezni még veszély esetén sem szabad. Emelkedő pályarészeken megállított vonatot úgy kell megindítani, hogy a fékberendezés feloldása után a vonat hátrafelé ne tudjon megmozdulni Közlekedés behavazott pályán A vonatok behavazott pályán, az alkalmazott mozdonyoktól függően a D 4. sz. Utasítás előírásai szerint közlekedhetnek. A mozdonyokat csak a D 4. sz. Utasításban előírt eszközökkel és módon szabad hóakadály áttörésére használni. Ha valamely vonat vagy hókotrómenet a hóban elakadt, és ha az elakadás, a kerékcsúszás, homokszórás, az előre-, hátramenet végzése mellett sem szüntethető meg, akkor a további kiszabadítási kísérletet meg kell szüntetni. Ilyen esetben a vonat vagy a hókotrómenet kiszabadítására segélyt kell kérni. Személyszállító vonat elakadása esetén a vonat fűtéséről amíg ahhoz az energiaellátás rendelkezésre áll gondoskodni kell. A mozdonyvezető a mozdonyát nem hagyhatja el mindaddig, amíg erre a forgalmi vonalirányítótól utasítást vagy engedélyt nem kap. Változatszám:1

25 E.1. MÁV Zrt. 25/ Mozdonyok tolatása karbantartási telephelyen A karbantartási telephely területén a mozdonyok tolatását az Üzemi Rendben szabályozott módon és az ott meghatározott munkavállaló engedélyével, illetve vezetésével szabad végrehajtani. Egymással össze nem kapcsolt mozdonyok esetén, a követő mozdony vezetője köteles az előtte haladó mozdonytól, a sebességtől függő és a fékútjának megfelelő távolságot tartani. Egymással összekapcsolt mozdonyok esetén, ha bármelyiken valamilyen munka elvégzése szükséges, akkor a munka megkezdéséről és befejezéséről a kapcsolt mozdony(ok) személyzetét minden kétséget kizáróan értesíteni kell. A mozdonyszínbe való be- és kijárást az Üzemi Rendben leírt szabályok szerint, különös óvatossággal kell végezni. A fordítókorongra és tolópadra járás előtt minden esetben meg kell állni. A fordítókorongra, tolópadra csak akkor szabad rájárni, ha a fordítókorong, tolópad a rájárásnak megfelelő vágányútban rögzítve van és a kezelője erre kézi jelzéssel is engedélyt ad. A mozdonyokat fordítókorongra, tolópadra saját erejükkel, más mozdonnyal, vagy csörlővel kell ráállítani. Nem szabad rájárni szalasztással, csurgatással, illetve a villamos mozdony saját lendületével. Fordítás, illetve a tolópad mozgásának megkezdése előtt a mozdonyt be kell fékezni. Ha a fékberendezés hasznavehetetlen, akkor a mozdonyt rögzítő saruval kell állva tartani. Lejáráskor szalasztani tilos. Változatszám: 1

26 26/50 MÁV Zrt. E.1. Változatszám:1

27 E.1. MÁV Zrt. 27/50 5 BIZTONSÁGI SZABÁLYOK 5.1 Személyi biztonsági szabályok A mozdony vizsgálata, tisztítása, javítása, kiszerelése közben ügyelni kell arra, hogy a mozdonynak minden szándékolt vagy véletlen mozgása, géprészeinek mozgása (forgása), villamos feszültség alatt álló berendezései, illetve a villamos energiaellátó rendszer a rajta foglalatoskodó, vagy a mozdony közelében tartózkodó személyekre ne legyen veszélyes A mozdonyokon a mozgó (forgó) géprészek veszélyességére, azok megközelítése során külön figyelmet kell fordítani A mozgásban lévő mozdonyon a visszapillantó tükör külső vonalán kívülre kihajolni vagy a mozdony futóhídjára kimenni tilos. A mozgásban lévő mozdony géptér (védház), valamint vezetőfülke ajtóit mindig csukva kell tartani Üzemelő mozdony gépterében a mozdonyszemélyzeten és a mozdony ellenőrzését, vizsgálatát végző munkavállalón kívül más személynek tartózkodni tilos. A mozdony ellenőrzését, vizsgálatát végző munkavállaló a vonatkozó biztonsági szabályok betartásával menet közben is tartózkodhat a géptérben A mozdony tartózkodásra kiképzett homlokán (hídlásán), oldaljárdáján, homloklépcsőjén a mozdony haladó mozgása közben indokolt esetben csak a tolatócsapat tagjai, vagy a mozdony mozgásának irányítására jogosult személyek tartózkodhatnak A magasban végzett munkáknál fokozott óvatossággal kell eljárni a leesés és felsővezetékes vágányon az áramütés veszélye miatt. A leesés elleni védelem hiánya esetén (pl.: egyéni védőeszköz, biztonságos kikötés) a mozdonyszemélyzetnek a mozdonytetőn munkát végezni nem szabad A dízelmozdonyon, illetve az alatt, a tetőn, a géptérben és a védházban ellenőrzést, javítást, illetve egyéb munkát végezni csak üzemen kívül helyezett dízelmotornál és a jármű kézifékkel befékezett helyzetében szabad. Kivételt képeznek azok az ellenőrzési szempontok, amelyek kifejezetten működő dízelmotorra, hajtóműre vannak előírva, ezek azonban a megfigyelésre korlátozódnak. Azon motorkocsik és vezérlőkocsik esetében, amelyeknél ezek az ellenőrzési munkálatok az utastérből végezhetők, gondoskodni kell arról, hogy ott utas ne tartózkodjék. Villamos felsővezeték alatt, a tetőn, illetve a járműszekrény azon részén, amely a megközelítési távolságon (E.101. sz. Utasítás) belül található, ellenőrzési, szerelési munka nem végezhető. Elkerülhetetlen esetben gondoskodni kell a felsővezeték feszültségmentesítéséről és a szabályszerű munkahelyi földelésről (E.101. sz. Utasítás) A dízelmotoron és az erőátviteli berendezéseken szükségessé váló munkavégzésnél különös gondot kell fordítani a meleg alkatrészek kipufogórend- Változatszám: 1

28 28/50 MÁV Zrt. E.1. szer, víz-, és olajcsövek megközelítésére, megbontására az égési, illetve forrázási sérülések megelőzésére. Gondoskodni kell a véletlen beindulás megelőzéséről a jármű feszültségmentesítésével, a késeskapcsoló kikapcsolásával vagy az akkumulátor főbiztosító kiemelésével A dízelmozdony villamos vezérlő, villamos segédüzemi, villamos fűtési berendezéseit, melyek a járműszekrényhez (sínhez) képest 42V-nál nagyobb feszültség alá kerülhetnek, megérinteni, illetve ezeken munkát végezni a következő feltételek teljesülése mellett szabad: a dízelmotort le kell állítani, a vezérlési rendszert feszültségmentesíteni kell, kivéve akkor, ha a hibakeresés erre irányul, a mozdony és a külső hálózat közötti segédüzemi csatlakozást meg kell szüntetni, többes vezérlés esetén a két jármű között a villamos csatlásokat (vezérlés, fűtés, hangosítás) meg kell szüntetni, A segédüzemi és fűtési berendezéseken végzett munkáknál külön gondot kell fordítani ezek szabályzó berendezéseibe épített kondenzátorok kisütésére Üzemanyag vételezés közben a mozdonyt be kell fékezni, a dízelmotor(oka)t le kell állítani A villamos mozdony bármely részét, amely feszültség alá kerülhet, csak akkor szabad megközelíteni, illetve megérinteni, ha a következő feltételek egyidejűleg teljesülnek: az áramszedőket leeresztették, a villamos mozdonyt külső áramforrás (mozdonyszíni csatlakozás, villamos vonatfűtés, stb.) nem táplálja, a mozdony távvezérlési kábellel nem csatlakozik másik mozdonyhoz, illetve vizsgálókészülékhez, a villamos gépek egyike sem forog, a kondenzátorok nem tárolnak energiát, a vezérlő áramköri hibakeresés kivételével a villamos mozdonyt a földelőkapcsolóval leföldelték, tetőmunkálatoknál a felsővezetéket is szabályszerűen leföldelték, és a szomszédos vágányok feszültség alatt álló felsővezeték szerelvényei sem veszélyeztetik a biztonságos munkavégzést. Törekedni kell azonban arra, hogy tetőmunkálatokra felsővezeték nélküli vágányon kerüljön sor Feszültség alatt álló felsővezeték alatt levő villamos mozdony tetőberendezéseit még közvetve sem szabad megérinteni! Az érintésveszélyre fokozottan ügyelni kell az olyan villamos mozdonyoknál, ahol az oldaljárdáról a feszültség alatt álló tetőberendezés kézzel megközelíthető (E.101. sz. utasítás). Az ilyen villamos mozdonyok oldaljárdáin csak a tetőberendezés szabályszerű leföldelése után szabad tartózkodni. Változatszám:1

29 E.1. MÁV Zrt. 29/ Feszültség alatt álló felsővezeték alatt, a villamos mozdony véletlen feszültség alá helyezésének elkerülése érdekében a vezetőasztal reteszkulcsot a hibaelhárítás idejére, a hibaelhárítást végző dolgozó köteles magánál tartani akkor, ha azt földelés céljából nem kell a szelektáló váltóban elhelyezni. 5.2 Tűzbiztonsági szabályok A mozdonyokon (motorkocsi, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében) tűz- és robbanásveszélyes anyagokat (gázolaj, benzin, benzol, stb.) szállítani tilos! A kézi tűzoltó készülékeket a mozdonyt üzemeltető vasúti társaság tűzvédelmi szabályzatában előírt tároló helyétől elzárni, eltorlaszolni, letakarni még átmenetileg sem szabad. A kiürült vagy üzemképtelenné vált kézi tűzoltó készülékről az üzemi naplóba kell bejegyzést tenni és cseréjéről az első alkalmas helyen, de legkésőbb a soron következő vizsgálat alkalmával gondoskodni kell. A cserét csak akkor lehet a következő vizsgálatig halasztani, ha a mozdonyon rendszeresített tűzoltó készülékek legalább fele, a teljes oltókapacitásukkal üzemképesek maradtak. A mozdonyszemélyzet a mozdonyon (motorkocsi, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében) alkalmazott kézi tűzoltó készülékek meglétéről, a leltári tárgyak jegyzéke alapján, míg az üzemképességükről a készülék ellenőrző műszere alapján köteles meggyőződni akkor, ha az típustól függően ezzel rendelkezik. A mozdonyok üzemeltetése, vizsgálata során gondoskodni kell a tűzveszélyes helyek vizsgálatáról. A mozdonytűz elkerülése érdekében a tűzveszélyt okozó rendellenességek megszüntetésére haladéktalanul intézkedni kell. Meghibásodott hűtő-, szellőző berendezéssel csak a kezelési útmutatóban előírtak szerint lehet villamos készülékeket és berendezéseket használni. Villamos ételmelegítő készülékeket csak felügyelet mellett szabad bekapcsolva tartani. Állomáson, illetve vonalon keletkezett mozdonytüzet a mozdonyszemélyzet haladéktalanul köteles a forgalmi szolgálattevőnek, vagy a forgalmi vonalirányítónak jelezni. Karbantartási telephelyen keletkezett mozdonytüzet a mozdonyszemélyzet az Üzemi Rendben meghatározott munkavállalónak köteles jelezni. A jelzéssel egy időben kizárólag egészsége, testi épsége kockáztatása nélkül, a rendelkezésére álló tűzoltó eszközökkel a tűz oltását is el kell kezdeni. Tűz vagy tűzre utaló jelenség (szokatlan szikrázás, füst, égési szag) esetén a vonatot gyorsfékezéssel meg kell állítani. Alagútban, hídon, továbbá két- vagy többvágányú pályán, a szomszédos vágányokon tartózkodó vonat mellett, a vasútvonalat keresztező országos villamos távvezetéktől mért 40 m távolságon belül tilos megállni. Ezeken a pályarészeken történő megállás elkerülésére a mozdonyvezetőnek használnia kell a vonat vészfékáthidaló rendszerét, ha van. Vezetőállásról vezérelhető ajtók esetén megállás után az ajtónyitási engedélyt lehetőség szerint azon az oldalon kell kiadni, ahol az utasok kiszállása biztonságosabb. Jól működő han- Változatszám: 1

A Rail Cargo Hungaria Zrt. Mozdonyszolgálati Utasítása

A Rail Cargo Hungaria Zrt. Mozdonyszolgálati Utasítása A Rail Cargo Hungaria Zrt. Mozdonyszolgálati Utasítása Jóváhagyta: Az Utasítást, mellékleteit, függelékeit a Nemzeti Közlekedési Hatóság hagyta jóvá, UVH/VF/NS/A/271/1/2014. számon, 2014. január 30-án.

Részletesebben

UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez

UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez FM1 Utasítás a digitális modulon történő közlekedéshez 1/37 LAGYESZ UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez Hatálybalépés időpontja: 2009 év hó..nap FM1 Utasítás a digitális modulon történő

Részletesebben

Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20.

Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20.

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz. 5. fejezet 5.5.7.1 és 5.5.7.2. pont. 6. fejezet 6.3.10.6.

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz. 5. fejezet 5.5.7.1 és 5.5.7.2. pont. 6. fejezet 6.3.10.6. 5. fejezet 5.5.7.1 és 5.5.7.2. pont Ellenőrző kérdések 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1. Milyen színű a központi állítású váltók kézi állító készüléke (ellensúlya)? A központi állítású

Részletesebben

FORGALMI UTASÍTÁSA. Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával. Érvényes: 1999.

FORGALMI UTASÍTÁSA. Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával. Érvényes: 1999. BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZRT. A BUDAPESTI HELYI KÖZFORGALMÚ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS FORGALMI UTASÍTÁSA Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával Érvényes: 1999. október

Részletesebben

3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz

3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz 3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz Melléklet Az Utasítás 1. fejezetének 1.1. alfejezetében az 1.1.4.1. pontot pótlás nélkül törölni kell, továbbá az 1.1.1., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS F.2. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS Hatálybalépés időpontja: 2008. április hó 06. nap. 2/279 Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság F.2.

Részletesebben

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 51 db. 3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból. 1. fejezet

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 51 db. 3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból. 1. fejezet Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Egyszerűsített forgalmi alapképzés (távközlő-, erősáramú-, biztosítóberendezés- és pálya szakszolgálat) forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és

Részletesebben

2/2009./MÁV Ért. 2./Vezérigazgatói utasítás

2/2009./MÁV Ért. 2./Vezérigazgatói utasítás E példány sorszáma: 1 2/2009. Kiadás időpontja: 2009. január 16. Vezérig.Ut. 2/2009./MÁV Ért. 2./Vezérigazgatói utasítás A TÉLI IDŐJÁRÁS ALKALMÁVAL KÖVETENDŐ ELJÁRÁSRÓL D.4.sz. utasítás Heinczinger István

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

D.5. PÁLYAFELÜGYELETI UTASÍTÁS

D.5. PÁLYAFELÜGYELETI UTASÍTÁS Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság D.5. PÁLYAFELÜGYELETI UTASÍTÁS Hatályba lépés időpontja: 2006. év december hó 31. nap Pótlékok és módosítások előjegyzése Tételszám A módosítás száma

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Villamos fűtési lakatos forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját

Részletesebben

Mekkora a személyszállító vonatok megengedett legnagyobb hossza? 2.3.2.2. A megengedett legnagyobb vonathossz 500 m.

Mekkora a személyszállító vonatok megengedett legnagyobb hossza? 2.3.2.2. A megengedett legnagyobb vonathossz 500 m. Országos közforgalmú, térségi és saját célú pályahálózat Általános Forgalmi alapképzés infrastruktúra (MÁV Zrt. F.2. számú Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) E.2. Fékutasításból Mekkora a fővezeték

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1.3. alfejezet Ellenőrző kérdések 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1. Hol kötelesek a dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket tolatás, illetve vonatközlekedés közben tartani?

Részletesebben

2014/46. SZÁM TARTALOM

2014/46. SZÁM TARTALOM 2014/46. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 84/2014. (XI. 13. MÁV-START Ért. 46.) sz. vezérigazgatói utasítás a járműkövetési rendszer működtetéséről és a vonatterhelési kimutatás előállításáról, kezeléséről...

Részletesebben

SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések. Mozdonyvezetők részére

SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések. Mozdonyvezetők részére SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések Mozdonyvezetők részére Milyen esetben kell alkalmazni a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasításának vonatkozó előírásait?

Részletesebben

SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATOK SZOLGÁLATI UTASÍTÁSA. Hatálybalépés időpontja: 20... hó..nap.

SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATOK SZOLGÁLATI UTASÍTÁSA. Hatálybalépés időpontja: 20... hó..nap. SCVPSZU Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása 1/151 SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATOK SZOLGÁLATI UTASÍTÁSA Hatálybalépés időpontja: 20... hó..nap. JÓVÁHAGYTA A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1. Mit nevezünk alakjelzőnek? a) Vonatforgalmat vagy tolatási mozgást szabályozó, a vasúti pálya mellett elhelyezett, helyhezkötött

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. TARTALOM. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 25/2008. (VI. 6. MÁV Ért. 16.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az Oktatási Utasítás

Részletesebben

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Infrastruktúra

Részletesebben

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról Az Ez 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról A munkavédelemről szóló, több jogszabállyal módosított 47/1979. (XI. 30.) MT1 rendelet 25. -ának (4) bekezdésében, valamint 39. -ának (1) bekezdésében

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 62/2010. (X. 15. MÁV Ért. 29.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

1.3/C. és 1.3./D. Forgalmi vizsga tesztkérdései F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1.3/C. és 1.3./D. Forgalmi vizsga tesztkérdései F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1.3/C. és 1.3./D. Forgalmi vizsga tesztkérdései F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1. Mi a fázishatár? a) A villamos vontatási vonalakon az állomási és a vonali szakaszolók között, illetve transzformátorok felsővezetéki

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 15. szám 130. évfolyam 2015. szeptember 4. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 15. szám 130. évfolyam 2015. szeptember 4. TARTALOM 15. szám 130. évfolyam 2015. szeptember 4. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások oldal Közlemény 36/2015. ( IX. 04. MÁV Ért. 15. ) ÁVIGH. sz. utasítás Az Állomási

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. A jogszabály mai napon hatályos állapota 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos

Részletesebben

SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések. Kocsirendezők részére

SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések. Kocsirendezők részére SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések Kocsirendezők részére Milyen esetben kell alkalmazni a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasításának vonatkozó előírásait?

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

2015/9. SZÁM TARTALOM

2015/9. SZÁM TARTALOM 2015/9. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 9/2015. (II. 25. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásról szóló 4/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG sz. D.4 sz.

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-0190-5 VASÚTI BALESET Makó és Apátfalva állomások között 2010. április 29. 37015

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-0190-5 VASÚTI BALESET Makó és Apátfalva állomások között 2010. április 29. 37015 ZÁRÓJELENTÉS 2010-0190-5 VASÚTI BALESET Makó és Apátfalva állomások között 2010. április 29. 37015 A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml 1. oldal, összesen: 10 Tanulási célok: A lecke feldolgozása után Ön képes lesz: saját szavaival meghatározni az utastájékoztatás célját, módját és helyszíneit; kiválasztani az utastájékoztatás célját,

Részletesebben

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat Orosz Ádám Munkavédelmi szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 A SZABÁLYZAT HATÁLYA...3 SZABÁLYZAT CÉLJA...3 TERÜLETI HATÁLYA...3 SZEMÉLYI HATÁLYA...3 IDŐBENI HATÁLYA...4 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK, BESOROLÁSOK...4

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-0157-5 VASÚTI BALESET Vámosgyörk állomás 2009. április 21. 53041

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-0157-5 VASÚTI BALESET Vámosgyörk állomás 2009. április 21. 53041 ZÁRÓJELENTÉS 2009-0157-5 VASÚTI BALESET Vámosgyörk állomás 2009. április 21. 53041 A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek

Részletesebben

Végrehajtási Utasítás

Végrehajtási Utasítás MÁV Rt. FORGALMI IGAZGATÓSÁG PÁLYAVASÚTI TERÜLETI KÖZPONT FORGALMI OSZTÁLY MISKOLC P-737/ 2005. PVFO Végrehajtási Utasítás A forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására Sajószentpéter Berente-Rendező

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI 1/249 Törölt: MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés időpontja: : Behúzás: Bal: 0 pt, Első sor: 0 pt, Sorköz: szimpla : Középre zárt, Sorköz: szimpla 200 év hó nap.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET - hatálya... 3. 1. Területi hatály... 3. 2. Személyi hatály... 3. II. FEJEZET - A munkavédelmi ügyrend...

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

F50, F80, F120. ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők

F50, F80, F120. ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők F50, F80, F120 ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők Felszerelési és használati útmutató 1221113907/01 www.hajdurt.hu 1 Tisztelt Vásárlónk!

Részletesebben

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 58/2002. (2003. IV. 1.) számú. r e n d e l e t e. kapcsolatos szabályokról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 58/2002. (2003. IV. 1.) számú. r e n d e l e t e. kapcsolatos szabályokról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2002. (2003. IV. 1.) számú r e n d e l e t e a város területén a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról Nyíregyháza

Részletesebben

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE A KTKT Általános Iskola és Középiskola BORÓKA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE 2010. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2014-0343-5 VASÚTI BALESET Ferencváros 2014. április 6. 91759-2 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2014-0343-5 VASÚTI BALESET Ferencváros 2014. április 6. 91759-2 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2014-0343-5 VASÚTI BALESET Ferencváros 2014. április 6. 91759-2 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Csanytelek Önkormányzat.Munkavédelmi Szabályzat CSANYTELEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Csanytelek Volentér János tér 2 Csanyteleki Napköziotthonos Óvoda, Csanytelek Kossuth u. 12. Csanytelek Önkormányzat,

Részletesebben

chemins de fer français)

chemins de fer français) ZÁRÓJELENTÉS 2006-0175-5 VASÚTI BALESET Lébény-Mosonszentmiklós és Kimle állomások között 2006. december 27. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat. Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata

Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat. Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata Borsodvíz Zrt.. 3527 Miskolc, Tömösi u. 2. Ügyirat szám: Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata A beszerzési és anyagellátási tevékenységnek meghatározott szabályok

Részletesebben

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.5. Melyik jelzést adó eszköz, berendezés nem használható át nem tekinthető alagútban?

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.5. Melyik jelzést adó eszköz, berendezés nem használható át nem tekinthető alagútban? Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.1 Mi a jelzés? Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.2 Mivel adhatók jelzések? Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.2 Hogyan kell megfigyelni

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat KIK- FOR Kft. Kecskemét Tűzvédelmi Szabályzat 2016. A szabályzatot készítette: Pepó István biztonságtechnikai tanácsadó 2 Hatálybaléptetés A Kft. munkavállalóinak testi épsége, a társadalmi tulajdon tűz

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2015 Oldalszám: A3 7.3. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 243/2015. SZ. HATÁROZATA Készült

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

55/2009. (X. 16.) IRM rendelet

55/2009. (X. 16.) IRM rendelet 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról A közterület-felügyeletről szóló

Részletesebben

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6.1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2008-0014-5 VASÚTI BALESET Hejőkeresztúr és Nyékládháza állomások között 2008. január 10. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

Karikó János Könyvtár Biatorbágy TŰZRIADÓ TERV 2015. Készítette: Bacskai László tűzvédelmi előadó. Tel: 0620/5565-977

Karikó János Könyvtár Biatorbágy TŰZRIADÓ TERV 2015. Készítette: Bacskai László tűzvédelmi előadó. Tel: 0620/5565-977 Karikó János Könyvtár Biatorbágy TŰZRIADÓ TERV 2015. Készítette: Bacskai László tűzvédelmi előadó Tel: 0620/5565-977 1 Karikó János Könyvtár Biatorbágy Szabadság u.3. székhelyére A tűzriadó terv a Tűzvédelmi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek. Képzési program

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek. Képzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program 2016. március 21. Modul megnevezése: Országos pályahálózatra

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2008D0231 HU 25.10.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2008. február 1.) a 96/48/EK

Részletesebben

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Tartalomjegyzék Bevezető rész... 4 A szabályzat hatálya... 4 I.... 6 A SZEMÉLYI IRATOK KEZELÉSE

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM TELEFON HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest I. BEVEZETŐ A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

Részletesebben

MSZ 1585/1-87 -2 - Tartalom oldal

MSZ 1585/1-87 -2 - Tartalom oldal MSZ 1585/1-87 -2 - Megjegy:és: Ezek üzemére más - általában ágazati - előírások vonatkoznak. Ezek az előírások azonban összhangban kell, hogy legyenek e szabályzat előírásaival, nem tartalmazhatnak a biztonságot

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136.

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1134 Budapest, Dózsa György út 136. A munkavédelmi szabályozások egységes rendje 2013. 08. 01 KÉSZÍTETTE: Keszthelyi Zoltán s.k. Munkavédelmi Technikus MVT/BP/2007/41

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 23. -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2012-067-5 vasúti baleset Budapest, Nagykőrösi út 2012. február 1. 3-as viszonylatú villamos

ZÁRÓJELENTÉS. 2012-067-5 vasúti baleset Budapest, Nagykőrösi út 2012. február 1. 3-as viszonylatú villamos ZÁRÓJELENTÉS 2012-067-5 vasúti baleset Budapest, Nagykőrösi út 2012. február 1. 3-as viszonylatú villamos A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

Módosítások a segédmotoros kerékpárral közlekedőkre vonatkozó közlekedési szabályokban 2006 2011.

Módosítások a segédmotoros kerékpárral közlekedőkre vonatkozó közlekedési szabályokban 2006 2011. Módosítások a segédmotoros kerékpárral közlekedőkre vonatkozó közlekedési szabályokban 2006 2011. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól II. RÉSZ Közúti jelzések A rendőr

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 9/2008. (XI. 28.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 9/2008. (XI. 28.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2008. (XI. 28.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalom BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK, FOGALMAK... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA... 6 1.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 6 1.2. DÍJ ELLENÉBEN

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

2015. évi... törvény a vasúti közlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet Bevezető rendelkezések. 1.

2015. évi... törvény a vasúti közlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet Bevezető rendelkezések. 1. 2015. évi... törvény a vasúti közlekedésről Az Országgyűlés a nemzeti közlekedéspolitikában meghatározott, valamint az európai uniós elvek érvényesítése, a magyar vasúti közlekedés hagyományai alapján

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya)

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) Képzés megnevezése: Általános forgalmi 1. A program besorolása 1.1. Általános

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR 2/2012. SZ. SZABÁLYZATA A MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY KEZELÉSÉRŐL. Budapest 2012. január 25.

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR 2/2012. SZ. SZABÁLYZATA A MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY KEZELÉSÉRŐL. Budapest 2012. január 25. AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR 2/2012. SZ. SZABÁLYZATA A MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY KEZELÉSÉRŐL Budapest 2012. január 25. 1 I. FEJEZET AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS DOKUMENTUMAINAK KÖRE 1. A hatályban lévő 22/2005.

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. A tételhez

Részletesebben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben 20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1 A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben A rendelet hatálya 1.. 2 E rendelet hatálya kiterjed a./ a közhasználatra szolgáló

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Főiskolai Tanács 48-2002/2003. sz. határozatával 2003. március 18. napján elfogadta. 2003. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 1(29). oldal TARTALOM I. A MVSZ hatálya II. Ügyrend III.

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-303-5 VASÚTI BALESET Szombathely és Kőszeg állomások között 2010. július 16. 39932 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-303-5 VASÚTI BALESET Szombathely és Kőszeg állomások között 2010. július 16. 39932 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2010-303-5 VASÚTI BALESET Szombathely és Kőszeg állomások között 2010. július 16. 39932 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti

Részletesebben

XV. ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézménye. 1152 Budapest, Rákos út 77/a. INTÉZMÉNYI SZABÁLYZAT HÁZIREND. 08.sz. kiadás: 2016. február 1.

XV. ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézménye. 1152 Budapest, Rákos út 77/a. INTÉZMÉNYI SZABÁLYZAT HÁZIREND. 08.sz. kiadás: 2016. február 1. INTÉZMÉNYI SZABÁLYZAT 08.sz. kiadás: 2016. február 1. Készítette: ------------------------------------------------------ Dr. Sólyom Olimpia főigazgató főorvos Kiadás előtt átvizsgálta: Jóváhagyta: --------------------------------------------------

Részletesebben

A TOLDY FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TOLDY FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TOLDY FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A TOLDY FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Bevezető 1. A közoktatási intézmény neve, alapítójának, illetve fenntartójának

Részletesebben