Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT"

Átírás

1 Kisvárdai Járási Hivatala Ügyiratszám: SZ-06/64/ /2016 ÉTDR azonosító: ÉTDR iratazonosító: IR /2016 Ügyintéző: Bíró Viktor Telefon: 0645/ cím: Tárgy: Építési engedély 4600 Kisvárda, 3180/1 hrsz. hűtőház átalakítás és bővítés Hiv. szám:- Melléklet: ÉTDR rendszeren HATÁROZAT MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 4600 Kisvárda, Ipari u. 9., képviseli: Bárány László ügyvezető) kérelmére a 4600 Kisvárda, Ipari út 9. szám alatti, az ingatlannyilvántartásban Kisvárda, 3180/1 hrsz. alatti ingatlanon meglévő baromfi feldolgozó üzemben tervezett hűtőház átalakításának és bővítésének építési munkáira vonatkozóan az építési engedélyt kikötésekkel az alábbiak szerint megadom. A beépítettségre vonatkozó adatok: Beépítési mód: szabadonálló Beépített alapterület: m 2 Telek területe: m 2 Tervezett bővítés alapterülete: 2587,84 m 2 Beépítettség: 39,22% <40% megfelel Zöldterület: ,43 m 2 Zöldterületi arány: 26,15%> 25 % megfelel Az épület helyiségei Manipuláló 356,89 m 2 Rakonca tároló 63,61 m 2 Közlekedő 70,56 m 2 Közlekedő 132,02 m 2 Fagyasztó boksz I. 89,09 m 2 Fagyasztó boksz II. 89,09 m 2 Fagyasztó boksz III. 89,09 m 2 Fagyasztó boksz IV. 89,09 m 2 Fagyasztó boksz V. 89,09 m 2 Palettázó, pántoló 317,24 m 2 Tároló I. 567,20 m 2 Tároló II. 569,52 m 2 Expediáló fagyos 189,60 m 2 Rámpa kiegyenlítő 51,60 m 2 Iroda 19,96 m 2 Fedett előtér Összesen: m ,16 m 2 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Építésügyi Osztály 4600 Kisvárda, Szent László u Honlap:

2 2 SZ-06/64/ /2016 Az építési tevékenység leírása: A tervezett beruházás célja az iparterületen lévő élelmiszeripari üzem hűtőházi részének átalakításabővítése. Az épület elsődleges tartószerkezet egyedi gyártású acél szerkezetű rácsostartó keretállás, 6,00 m tengelytávolsággal, 16 db keretállással, a külső függőleges térelhatárolás hőszigetelt falpanel külső felületem acél trapézlemez burkolattal. A tetőszerkezet alacsony hajlásszögű félereszes acél rácsostartó szerkezet, alsó övre rögzített hőszigetelt panel álmennyezettel -a tetőhéjazat acél trapézlemez. A telephelynek kiépített lecsatlakozása és kapubejárója van a közútról, mely a tervezett építést követően is változatlanul megmarad. Kikötéseim a következők: 1. Az építésügyi hatóság a kérelemnek helyt adó jogerős döntést követően haladéktalanul tájékoztatást ad az ÉTDR mindenki által látható felületén a jogerős engedély tárgyáról és típusáról. Az építési engedély jogerőre emelkedése esetén az építésügyi hatóság a jogerőre emelkedés napját az ÉTDRben rögzíti és az engedélyezésre benyújtott építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus engedélyezési záradékkal látja el. Az építési engedélyezési eljárás során hozott jogerős döntés a hozzátartozó, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltakkal együtt hatályos. 2. Az építési engedély a hozzá tartozó, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációval együtt jogosít építési tevékenység végzésére. 3. Az építtető - jogszabályban meghatározott kivétellel - csak a jogerős építési engedély és az ahhoz tartozó, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció birtokában és annak megfelelően, az engedély hatályának időtartama alatt végezhet építési tevékenységet, úgy hogy az az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, semmilyen egyéni és közérdekeket ne sértsen, és a megengedettnél nagyobb mértékű károsító hatást ne gyakoroljon környezetére. 4. Ezen építési engedély az elvégezni kívánt építési munka egészére érvényes. Ha az építtető az engedélyezett építési munkát nem kívánja teljes egészében elvégezni, erre külön engedélyt kell kérnie a hatóságomtól. 5. Az építtető az engedélytől és az ahhoz tartozó építészeti-műszaki dokumentációtól csak újabb jogerős és végrehajtóható, hatóságom által kiadott engedély alapján térhet el, kivéve az építési munkának nem minősülő eltéréseket. Módosítási engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges akkor is, ha a kiviteli terv készítése során a záradékolt építészeti műszaki tervdokumentációtól olyan eltérések válnak szükségessé, amelyek építési engedély köteles építési munkáknak minősülnek. 6. Jelen építési engedélyhez kötött építmény építőipari kivitelezési tevékenysége akkor folytatható, ha 6.1. az építőipari kivitelezés az építési tevékenységet folytató egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság (a továbbiakban: kivitelező) tevékenységi körében szerepel a kivitelezési tevékenységet névjegyzékbe vett olyan felelős műszaki vezető irányítja, aki a kivitelezővel tagsági, alkalmazotti vagy megbízotti jogviszonyban áll, és aki a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá a kivitelezési tevékenységet végzők felett közvetlen irányítási joggal rendelkezik, 6.3. a kivitelező és a felelős műszaki vezető rendelkezik kötelező szakmai felelősségbiztosítással, 6.4. az építőipari kivitelezési munkák tervezett megkezdését - jogszabályban meghatározott esetekben és módon - az építtető bejelentette. 7. A kivitelezést a záradékolt tervek és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: ÉKt.) 22. -ban foglaltak alapján teljes körű kivitelezési tervdokumentáció birtokában lehet megkezdeni. 8. Az Ékt. 24. (1) bekezdése alapján minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a Kbt. hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről

3 3 SZ-06/64/ /2016 építési naplót kell vezetni. Az Ékt. 24. (3) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építésinapló-vezetési, -ellenőrzési és -bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt, az építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes alapú elektronikus építési napló alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni. 9. Építőanyag közterületen történő tárolására Kisvárda Város Önkormányzatának helyi rendelkezései az irányadók. 10. Ha az építkezés során az út, járda vagy csapadékcsatorna megsérül, az építtető köteles azt eredeti állapotába visszaállítani. 11. Műszaki tervekkel kapcsolatos kikötések: A jogerős építési engedélyt, az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációkat, valamint az építési munkával kapcsolatos egyéb dokumentációk példányait az építkezés helyén kell tartani, és azokat a hatóság képviselőjének rendelkezésére kell bocsátani. 13. A tulajdonos, a haszonélvező és a használó, valamint az építtető és a kivitelező a hatósági ellenőrzést tűrni kötelesek. 14. Az épületet csak használatbavételi engedély alapján szabad használatba venni. A használatbavételi engedélyt, az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor - a használatbavétel előtt - az építtetőnek kell kérelmeznie az építésügyi hatóságtól. 15. Az építési engedély az építési munkával kapcsolatos polgári jogi igényt nem dönti el. Az építési engedéllyel - a bírói hatáskörbe tartozó polgári jogi vita eldöntése előtt - az építtető csak saját felelősségére és veszélyére élhet. 16. Szakhatósági kikötések: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya (4600 Kisvárda, Mártírok útja 22.) SZ-06R/080/ /2015 számú szakhatósági állásfoglalása. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya, a Master Good Kft (székhelye: 4600 Kisvárda, Ipari út 9. sz.) által, a Kisvárda Ipari út 9 sz 3180/1 hrsz. alatti ingatlanon meglévő baromfi feldolgozó üzemben tervezett hűtőház átalakítás és bővítésének építési engedélyezési ügyében, Kisvárda Város Jegyzője (4600 Kisvárda, Szent László u ) megkeresése alapján, az építkezés megkezdéséhez: közegészségügyi szempontból hozzájárul. E döntés ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. Jelen szakhatósági állásfoglalásban foglaltak ellen jogorvoslattal élni csak az ügy érdemében hozott határozat elleni fellebbezésben van lehetőség Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.) 36500/7490-2/2015. ált. számú szakhatósági állásfoglalása. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) a MASTER GOOD Kft. (4600 Kisvárda, Ipari u. 9.), mint építtető által Kisvárda, Ipari u. 9. szám (3180/1 hrsz.) alatti ingatlanon lévő baromfifeldolgozó üzemben tervezett hűtőház átalakítás és bővítés építési engedélyezéséhez - a benyújtott dokumentumok és a rendelkezésére álló adatok alapján - az alábbi előírás betartása mellett hozzájárul. Kisvárda 3180/1 hrsz-ú ingatlan, a Kisvárda és Térsége II. Vízmű és létesítményei vízbázisának védelmére szolgáló hidrogeológiai védőterület B" védőövezeti zónájára esik, ahol erősen mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása; veszélyes hulladékártalmatlanító és lerakó létesítése, üzemeltetése; házi és egyéb ipari szennyvíz szikkasztása; hígtrágya és trágyalé leürítése; települési folyékony hulladék-lerakó létesítése, üzemelése; növényvédő szer tárolása, hulladékának elhelyezése tilos.

4 4 SZ-06/64/ /2016 Egyéb vonatkozásban az ingatlan mindenkori tulajdonosának rendelkezési joga korlátozás alá nem esik. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi u. 43.) 35000/235-1/2016 ált. számú szakhatósági állásfoglalása A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási hivatal Építésügyi Osztály (4600 Kisvárda, Szent László utca 7-11.) fenti hivatkozási számú megkeresése alapján, a MASTER GOOOD Kft. (4600 Kisvárda, Ipari utca 9.) kérelmére a 4600 Kisvárda, Ipari út 9. szám alatti 3180/1. hrsz. alatti baromfifeldolgozó üzem hűtőház átalakítás és bővítés építési engedély megadásához tűzvédelmi szempontból az alábbi feltételekkel járulok hozzá: A kivitelezés során alkalmazott azon tűzoltó-technikai termék, építési termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés - amelyre vonatkozóan jogszabály követelményt támaszt - tűzvédelmi megfelelőségét igazoló iratokat, valamint azok beépítési nyilatkozatait a használatbavételig be kell mutatni. A használatbavételi eljárás előtt a villamos berendezéseket szemrevételezéssel és vizsgálattal az MSZ HD szabvány alapján kell ellenőrizni, valamint ennek tényét - a szabvány mellékleteit figyelembe véve - dokumentálni szükséges. A biztonsági világítás megfelelőségét fénytechnikai méréssel és az arról készített mérési jegyzőkönyvvel kell igazolni a használatbavételig. A kiviteli tervezés megkezdése előtt igazolható módon az alábbiakról egyeztetni szükséges a tűzvédelmi szakhatósággal: a falitűzcsapok telepítési helyeit tűzeseti áramtalanítás megoldását, A statikai számítással tervezett tartószerkezetek tűzállósági teljesítményét, a méretezési műszaki specifikációban található számítási módszerek alkalmazásával kell meghatározni. Amennyiben a 305/2011/EU rendelet hatálya alá nem tartozó építményszerkezetek megfelelőségét a vonatkozó Eurocode szabványok alapján elvégzett méretezés szerinti kivitelezését a felelős műszaki vezető építési naplóba történő bejegyzésével kívánják igazolni, úgy az ennek megfelelő dokumentumot az épület használatbavételi eljárásáig be kell mutatni. A tárgyi létesítményhez szükséges oltóvíz mennyiséget biztosítani kell tűzcsap(ok)ról és/vagy a vonatkozó előírásoknak megfelelően kiépített tüzivíztározó medencéről. A használatbavételkor a tűzcsapok egyidejű vízhozam-mérési jegyzőkönyvével és/vagy a tüzivíztározó medence felülvizsgálatával igazolni kell az oltóvíz meglétét. A villámvédelmi berendezés megfelelőségét a használatbavételi eljárás során hitelt érdemlően igazolni szükséges Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály (4024 Debrecen, Tímár u ) HBS/01/ /2015 számú szakhatósági állásfoglalása A MASTER GOOD KFT. (4600 Kisvárda, Ipari u. 9.) építtető részére a 4600 Kisvárda, Ipari u. 9. szám alatti, 3180/1 hrsz.-ú ingatlanon meglévő baromfi feldolgozó üzemben tervezett hűtőház átalakítás és bővítés építési engedélyezéséhez a benyújtott tervdokumentációk alapján hozzájárulok az alábbi feltételekkel:

5 5 SZ-06/64/ /2016 A nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet hatálya alá tartozó nyomástartó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyét külön eljárásban kell megkérni Hatóságunktól. Amennyiben a kivitelezés során 50 kw beépített összteljesítményű és 0,4 kv vagy nagyobb feszültségű villamos berendezés, rendszer kerül beépítésre, úgy használatbavételi eljárás során hatóságunk - a balesetelhárítási, illetve az élet-, testi épség-, egészség- és vagyonvédelmet, valamint üzembiztonságot szolgáló jogszabályi rendelkezések megtartásának vizsgálata céljából - villamos biztonságtechnikai ellenőrzést folytat le a 20/2010. (XII. 31.) NGM rendeletben meghatározott díj ellenében. Amennyiben a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdése szerint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó engedélyköteles berendezés az építés során telepítésre kerül, annak engedélyezési eljárásait a Hatóságunknál kell kezdeményezni. A használatbavételi engedélyezési eljárás során hatóságunk a jogszabályokban előírt dokumentációk, jegyzőkönyvek meglétét a hatáskörébe tartozó berendezések tekintetében ellenőrizni fogja. A szakhatósági eljárás ,- Ft, azaz tizenegyezer forint díját a kérelmező megfizette. Eljárási díj visszafizetési kötelezettség az ügyfél részére nem keletkezett. A jelen állásfoglalásomban leírtak nem mentesítik a beruházót az egyéb jogszabályokban előírtak teljesítése, illetve a nem teljesítésből esetlegesen származó jogkövetkezmények alól. Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Keleti u. 1.) SZ-I-001/ /2015 számú szakhatósági állásfoglalása. Master Good Kft (4600 Kisvárda Ipari u. 9. sz.) mint építtető által a 4600 Kisvárda Ipari u. 9. sz. 3180/1 hrsz.-ú ingatlanon baromfi vágóhíd és feldolgozó üzemben hűtőház átalakításához és bővítéséhez, annak építési engedélyének kiadásához a megküldött tervdokumentáció szerinti kialakításban, -élelmiszerhigiéniai szempontból hozzájárulok: Jelen szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, csak az eljárásban hozott érdemi határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg. 17. Felhívom az építtető figyelmét arra, hogy - az építésügyi hatósági engedély nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól, - az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI. 8.) Korm. Rendelet 21. (1) és (3) bekezdésében foglaltak szerint az építési engedély a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított három évig hatályos, kivéve, ha a hatályossága alatt az építtető kezdeményezte a hosszabbítást és az építési engedély hatályát az építésügyi hatóság az ban meghatározottak szerint meghosszabbította, vagy az építési tevékenységet a hatályossága alatt (az építési napló megnyitásával igazoltan) megkezdték és az építési tevékenység megkezdésétől számított öt éven belül az építmény használatbavételi engedély megadására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá válik. Az építési engedély módosítása esetén az engedély hatálya csak akkor módosul, ha arra a módosítási kérelem is kiterjed és a módosított építési engedély erről kifejezetten rendelkezett.

6 6 SZ-06/64/ / A helyiség légterétől nem független, nyitott égésterű tüzelőberendezéssel felszerelt, új építésű épület akkor vehető használatba, ha a tüzelőberendezés helyiségében jogszabályban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezést helyeztek el. 19. Az építőipari kivitelezési tevékenység végzése nem tartozik az építtetői fedezetkezelés hatálya alá. 20. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI. 8.) Korm. Rendelet 52. (4) bekezdése alapján az építésügyi hatóság az engedély hatályát annak lejárta előtt a (6) bekezdésben foglalt feltételek mellett - az építési tevékenység végzésének megkezdése előtt, - a megkezdett építési tevékenység esetén egyszer egy évvel meghosszabbítja. 21. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI. 8.) Korm. Rendelet 4. (1) bekezdése alapján az építésügyi hatóság engedélyezési és tudomásulvételi eljárásában, az építésfelügyeleti hatóság építésrendészeti és a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételi eljárásában külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az építtető és az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa. 22. Tájékoztatom az ügyfeleket, hogy a Ket. 68. (1) bekezdésében foglaltak szerint a jogorvoslatra nyitva álló idő alatt betekinthetnek az engedélyezés tárgyát képező építészeti-műszaki tervdokumentációba, az ügyintézővel történt előzetes egyeztetést követően, ügyfélfogadási időben, személyesen, illetve képviselője útján. 23. Építménybe építési terméket csak az építményekre vonatkozó alapvető követelmények teljesülése mellett szabad betervezni, illetve beépíteni. Az építési termék beépítésre akkor alkalmas ha: 23.2 az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 305/2011/EU rendelet) 4. cikkében meghatározott gyártói teljesítménynyilatkozatban foglaltak megfelelnek az elvárt műszaki teljesítményeknek, vagy 23.3 a 305/2011/EU rendelet 37. és 38. cikkeiben körülírt egyedi műszaki dokumentáció az ott leírtak szerint rendelkezésre áll és az abban foglaltak igazolják az elvárt műszaki teljesítményeknek való megfelelést, vagy 23.4 az építési termék megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelménynek. 24. Az építtető az építési tevékenység befejezését követően, a használatbavételi engedély kézhezvételét követő harminc napon belül (de legkésőbb a kikötések teljesítésekor) az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerint köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt építési hulladék nyilvántartó lapot, melyet a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtania (Szabolcs- Szatmár-Berg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u )). Határozatom ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnak (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárda Járási Hivatalánál (4600 Kisvárda, Szent László u ), az integrált ügyfélszolgálaton (Kormányablak) vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál, előterjesztett fellebbezéssel élhet. A fellebbezés illetéke ,- Ft. 1. Hatóságomnál nem elektronikus úton (papír alapon) kezdeményezett fellebbezés illetékét az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján kell megfizetni a Magyar Államkincstár számú eljárási illetékbevételi számlája javára. Az eljárási illeték előzetes megfizetését az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, a feladóvevénynek a kérelemhez csatolásával kell közölni hatóságommal.

7 7 SZ-06/64/ /2016 A megfelelő készpénzátutalási megbízás (sárga csekk) a postákon szerezhető be, amelyen a jogcím alatt Államigazgatási eljárási illeték olvasható. Illeték-befizetés készpénzátutalás útján csak ennek használatával teljesíthető. Belföldi postautalvány (rózsaszín csekk) illetékbefizetésre nem használható. 2. Az elektronikus úton kezdeményezett építésügyi hatósági, szakhatósági eljárások illetékét az eljárás megindítását megelőzően, a Magyar Államkincstár számú eljárási illetékbevételi számlája javára átutalási megbízással, vagy ha erre lehetőség van, az eljárás megindításával bankkártyával kell megfizetni. Az eljárási illeték megfizetését az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával kell igazolni. A MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Kisvárdán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 483/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet bekezdése alapján az 1. (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. INDOKOLÁS A MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Kisvárdán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 483/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése alapján 1. (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Kisvárda Ipari út 9. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás szerint Kisvárda belterület 3180/1 helyrajzi számú ingatlan, illetve ebből telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított telek területén élőállat-fogadó és állateledel-üzem építésére, a kapcsolódó építmények létesítésére és infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek össze. MASTER GOOD Kft. (4600 Kisvárda, Ipari u. 9.) kérelmet nyújtott be a Kisvárda Ipari út 9 szám alatti az ingatlan-nyilvántartásban Kisvárda 3180/1 hrsz. alatti ingatlanon meglévő baromfi feldolgozó üzemben tervezett hűtőház átalakítás és bővítésének építési engedélyezésére vonatkozóan Kisvárda Város Önkormányzat Jegyzőjéhez (4600 Kisvárda, Szent László u ). A kérelmet és az ügy valamennyi iratát Kisvárda Város Önkormányzat Jegyzője (4600 Kisvárda, Szent László u ) január 6-án kelt, 2/75/2016 számú végzésben a beruházás kiemeltté nyilvánítása miatt, hatáskör és illetékesség hiányában áttette hatóságomhoz. A kérelemhez csatolt építészeti műszaki tervdokumentációt a Klinker Kft (4029. Debrecen, Leány u. 1/b. (levelezési cím: Debrecen, Liszt F. u. 7-9.), vezető tervező: Sipos Gyula építész tervező, tervezői jogosultság száma: É /17) készítette. A tartószerkezeti tervdokumentációt Makara Tibor (4400 Nyíregyháza, Csillag u. 23., tervezői jogosultság száma: T ) készítette. Az épületgépészeti tervdokumentációt Katona László épületgépész tervező (4029 Debrecen, Fényes udvar 18. 6/19.tervezői jogosultság száma: G-T(16)/ ) készítette. Az épületvillamossági tervdokumentációt Bárány Pál elektromos tervező (4400 Nyíregyháza, Westsik V. u. 33/d., tervezői jogosultság száma: V-T ) készítette. A tűzvédelmi tervdokumentációt Szűrös Gyula tűzvédelmi szakértő (4600 Kisvárda, Mátyás király u. 16

8 8 SZ-06/64/ /2016 tervezői jogosultság száma:1-174/2013) készítette. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya (4600 Kisvárda, Mártírok útja 22.) SZ-06R/080/ /2015 számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása: A Master Good Kft (székhelye: 4600 Kisvárda, Ipari út 9. sz.) által, a Kisvárda Ipari út 9. sz 3180/1 hrsz. alatti ingatlanon meglévő baromfi feldolgozó üzemben tervezett hűtőház átalakítás és bővítésének építési engedélyezési ügyében, kérelmet terjesztett elő. Az eljárásban a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya szakhatósági hatáskörrel rendelkezik. A megkereső hatóság által csatolt tervdokumentum alapján, figyelemmel az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásoktól szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet melléklete rendelkezéseire és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya megállapította, hogy a létesítmény a közegészségügyi előírásoknak megfelel, a kivitelezés megkezdésének közegészségügyi akadálya nincs, erre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. Hivatalomhoz az eljáró hatóság megkeresése 2015.november 17.-én érkezett. Az ügyintézési határidő 15 nap. Az ügyintézési határidő lejárta 2015.december 2. A szakhatóság hatásköre, illetékessége az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény 2. (1) d) pontja, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, rendelkezésein alapul. E szakhatósági állásfoglalás szakmai tartalmát, a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet, a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) MN. rendelet és a nemdohányzók védelméről, a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény, a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet alapozza meg. E szakhatósági állásfoglalás a fent említett jogszabályhelyeken túl a évi CXL. törvény (Ket.) 44. (1) bek.44. (3) bek.44. (6) és (9) bek. rendelkezésein alapul. Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.) 36500/7490-2/2015. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása: Kisvárda Város Jegyzője (4600 Kisvárda, Szent L. u ) november 18-án érkezett, IR /2015. iktatószámú (ÉTDR azonosító: ) levelében szakhatósági állásfoglalást kért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól (továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) a MASTER GOOD Kft. (4600 Kisvárda, Ipari u. 9.), mint építtető által Kisvárda, Ipari u. 9. szám (3180/1 hrsz.) alatti ingatlanon lévő baromfifeldolgozó üzemben tervezett hűtőház átalakítás és bővítés építési engedélyezési ügyében. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a kérelem és mellékletként csatolt dokumentumok, valamint a rendelkezésére álló adatok alapján az alábbiakat állapította meg: Jogszabály változás következtében szeptember 10-től a Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az

9 9 SZ-06/64/ /2016 építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint az alábbi szakkérdések elbírálása tartozik: 9. pont: az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység a felszín alatti vizek és a felszíni vizek védelmére vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. 15. pont: az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység az ivóvízbázis védelmére vonatkozó követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, továbbá annak elbírálása, hogy az építési tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. számú melléklet 9. és 15. pontjaiban szereplő szakkérdést megvizsgálta és megállapította, hogy a Kisvárda, Ipari u. 9. szám (3180/1 hrsz.) alatti ingatlanon lévő baromfifeldolgozó üzemben tervezett hűtőház átalakítás és bővítés Kisvárda és Térsége II. Vízmű és létesítményei vízbázisának védelmére szolgáló hidrogeológiai védőterület B" védőövezeti zónájára esik, a tevékenység felszíni és felszín alatti vizek minőségére, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol. Fentiek alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárda, Ipari u. 9. szám (3180/1 hrsz.) alatti ingatlanon lévő baromfifeldolgozó üzemben tervezett hűtőház átalakítás és bővítés építési engedélyezéséhez - rendelkező részben foglalt - előírás betartása mellett járul hozzá. A kérelemmel kapcsolatosan a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megállapította, hogy az eljárás a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. számú melléklet 12. pontja alapján igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke ,- Ft, amelyet a kérelmező megfizetett, egyéb eljárási költség nem merült fel. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése, valamint a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. számú melléklet 9. és 15. pontjai által megállapított hatáskörben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (6) bekezdése szerinti tartalommal adta meg. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 14. -a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 30 napon belül köteles megadni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdésében, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg. A fellebbezési jogról tájékoztatást a Ket. 44. (9) bekezdésére tekintettel adtam. A Ket. 78. (1) bekezdésére tekintettel az érdemi határozatot a fenti saját számra (5047-3/2015.) hivatkozással a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi u. 43.) 35000/235-1/2016 ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása: A MASTER GOOOD Kft. kérelmére indult tárgyi eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási hivatal Építésügyi Osztály megkereste az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.) szakhatósági állásfoglalás kiadásának céljából.

10 10 SZ-06/64/ /2016 A megkereső hatóság és ügyfél által csatolt iratok alapján a tárgyi stadion építési engedélyének megadásához hozzájárultam a rendelkező részben található feltételekkel. A feltételeket az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg: Ad 1.) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 13. (1) és a 48. (2) bekezdése, valamint az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 5. (1) bekezdése alapján kérem: Ttv. 13. (1) Építési terméket forgalomba hozni, forgalmazni akkor lehet, ha az a 305/2011/EU rendelet szerint forgalomba hozható. Beépítéskor az építési termék teljesítményét az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló jogszabályban meghatározott módon igazolni kell. Kr. 5. (1) Az építési termék - a 7. -ban felsorolt építési termékek kivételével - az építménybe akkor építhető be, ha termék teljesítményét a harmonizált szabvány által, vagy európai műszaki értékeléssel szabályozott termékek esetében a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek megfelelően, vagy a termékre vonatkozó harmonizált európai szabvány hiányában a (2) és (3) bekezdés szerinti teljesítménynyilatkozat igazolja. Ad 2.) Az az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) 1. (2) bekezdése és az MSZ HD szabvány vonatkozó előírásai alapján szükséges. Ad. 3.) Az OTSZ 1. (2) bekezdése és a MSZ EN 50172:2005 szabvány vonatkozó előírásai alapján szükséges. Ad. 4.) A létesítmény tűzvédelmi megfelelősségének igazolása érdekében szükséges. Ad. 5.) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 13. (4) bekezdése alapján szükséges. Ad. 6.) Az OTSZ és a 8. számú melléklet alapján szükséges. Ad. 7.) Az OTSZ alapján szükséges. Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam. Hatóságom hatáskörét a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 3 (3) bekezdés b) pontja, a MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Kisvárdán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 483/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete, az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdése és 6. melléklet 7. pontja határozza meg. Illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 22. (1) bekezdés a) pontja határozza meg. Az önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. (9) bekezdése alapján zártam ki. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály (4024 Debrecen, Tímár u ) HBS/01/ /2015 számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása: Kisvárda Város Jegyzője (4600 Kisvárda, Ipari u. 9.) megkeresésében, a MASTER GOOD KFT. (4600 Kisvárda, Ipari u. 9.) építtető részére a 4600 Kisvárda, Ipari u. 9. szám alatti, 3180/1 hrsz.-ú ingatlanon meglévő baromfi feldolgozó üzemben tervezett hűtőház átalakítás és bővítés építési engedélyezési ügyében szakhatósági állásfoglalásomat kérte. Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (1) bekezdése alapján, az építésügyi és

11 11 SZ-06/64/ /2016 építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (továbbiakban Áltr.) és a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010 (XII.27) Korm. rendeletben (továbbiakban MBHr.) biztosított jogkörömben adtam ki. Hatáskörömet és illetékességemet az Áltr. 6. sz. melléklet I. táblázat 18. pontja, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 12 -a, valamint 1. számú melléklete, és a MBHr 1. -a határozza meg. E szakhatósági állásfoglalás a Ket. 44. (6) bekezdésén alapul. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 44. (9) bekezdésében foglaltak szerint adtam tájékoztatást. Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatáról szóló 13/2015. (VIII. 3.) HBMKH Kormánymegbízotti Utasítás alapján a Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály ügyintézője jogosult. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Keleti u. 1.) SZ-I-001/ /2015 számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása: Kisvárda Város Jegyzője, mint az ügyben eljáró első fokú építési hatóság megkereséssel fordult az Igazgatósághoz, melyben kérte a Master Good Kft (4600 Kisvárda Ipari u. 9. sz.) építtető által a 4600 Kisvárda Ipari u. 9. sz. 3180/1 hrsz.-ú ingatlanon baromfi vágóhíd és feldolgozó üzemben (HU 112) hűtőház átalakítás és bővítés tárgyában, építési engedélyezési eljárásában szakhatósági állásfoglalás kiadását. Az építési engedélyezési eljárásban a benyújtott tervdokumentáció áttanulmányozása során megállapítást nyert, hogy az épület átalakítása és technológiája megfelel Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelet II. melléklete I. fejezetében és az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK III. melléklet II és V. és szakaszaiban előírtaknak. Szakhatósági hozzájárulásomat az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 12. (1) és (2) bekezdése, a 13. (2) bekezdése és a 6. mellékletének 4. pontja, az élelmiszer -előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer -higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet 5. (1) bekezdése szerint, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló év CXL. törvény (Ket.) 72. (2) bekezdése alapján, a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III.30.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2.. (1) bekezdése szerinti illetékességgel adtam meg. A jogorvoslat lehetőségét a Ket. 98. (2) bekezdése alapján zártam ki. A tervezett építési munka Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kisvárda Szabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatról szóló 27/2011 (XI.30.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal nem ellentétes. A tervezett építés megfelel az Országos Településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásainak, a településrendezési tervekben foglalt szabályozásoknak, valamint a korszerű építési és építészeti követelményeknek. A helyszíni szemle során az építési engedély megadását akadályozó tényező nem volt tapasztalható.

12 12 SZ-06/64/ /2016 A figyelemfelhívás az alábbi jogszabályokon alapul: 1. A használatbavételi engedély megkérésének, a bejelentés megtételének kötelezettsége az Étv. 44. (1) bekezdésén, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rend án, 2. A jogerős építési engedélytől való eltérés módjáról a tájékoztatás az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rend án, 3. Az építési-bontási hulladék nyilvántartó lap benyújtására vonatkozó figyelmeztetés az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet 10. -án, az építési-bontási hulladék nyilvántartó lap tartalmára vonatkozó figyelmeztetés az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. számú melléklete Tájékoztatás az alábbi jogszabályokon alapul: 1. az engedély érvényességére vonatkozó az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI. 8.) Korm. Rendelet 21. (1) és (3) bekezdésén, 2. az engedély érvényének meghosszabbításának feltételeire vonatkozó az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 52. -án, 3. a polgári jogvitákra vonatkozó az Étv. 37. (2) bekezdésén, és a 312/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet. 19. (6) bekezdés b) pontján, 4. az építészeti-műszaki dokumentációba való betekintés feltételeire vonatkozó a Ket. 68. (1) bekezdésén. Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71. (1) bekezdése szerint hoztam meg, a Ket ában rögzített formai és tartalmi követelmények szerint. A jogorvoslati lehetőségről, a fellebbezésről a Ket aira való hivatkozással adtam tájékoztatást. A fellebbezési illetékről, az illetékekről szóló évi XCIII. törvény XV. számú mellékletének III. pontja alapján határoztam meg. Az eljárási cselekmény kapcsán egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem. Hatáskörömet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 46. (2) bekezdése, az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés a) pontja, és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. Korm. rendelet 58. (1) bekezdése, illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015 (III.30.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdése, valamint a 2. (4) és (5) bekezdése állapítja meg. Kisvárda, január 11. Dr. Dienes Melinda mb. hivatalvezető nevében és megbízásából: Bíró Viktor Építésügyi Osztályvezető

13 13 SZ-06/64/ /2016

14 14 SZ-06/64/ /2016 JEGYZÉK A SZ-06/64/ /2016. számú határozat értesültjeiről Értesül: Közvetlenül 1. MASTER GOOD Kft. (4600 Kisvárda, Ipari u. 9.) kérelmező, postai úton 2. Tátrai Zsolt (4600 Kisvárda, Tátra u. 42.) meghatalmazott, ÉTDR rendszeren 3. Kisvárda Város Önkormányzata (4600 Kisvárda, Szent László u ) postai úton 4. Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály (4600 Kisvárda, Mártírok u. 22.) ÉTDR rendszeren 5. Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.) ÉTDR rendszeren 6. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi u. 43.) ÉTDR rendszeren 7. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály (4024 Debrecen, Tímár u ) ÉTDR rendszeren 8. Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Keleti u. 1.) ÉTDR rendszeren 9. Klinker Kft (4029. Debrecen, Leány u. 1/b. (levelezési cím: Debrecen, Liszt F. u. 7-9.)) tervező, postai úton 10. Makara Tibor (4400 Nyíregyháza, Csillag u. 23.) tervező, postai úton 11. Katona László (4029 Debrecen, Fényes udvar 18. 6/19.) tervező, postai úton 12. Bárány Pál (4400 Nyíregyháza, Westsik V. u. 33/d.) tervező, postai úton 13. Szűrös Gyula (4600 Kisvárda, Mátyás király u. 16.) tervező, postai úton 14. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) vezetékjog 15. Commerzbank Zrt. (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 8.) 16. Citibank Europe Magyarországi Fióktelepe (1051 Budapest, Szabadság tér 7.) 17. Irattár Jogerőre emelkedés után: 1. MASTER GOOD Kft. (4600 Kisvárda, Ipari u. 9.) kérelmező, postai úton 2. Tátrai Zsolt (4600 Kisvárda, Tátra u. 42.) meghatalmazott, ÉTDR rendszeren 3. Irattár

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT Kisvárdai Járási Hivatala Ügyiratszám: SZ-06/64/00127-21/2016 ÉTDR azonosító: 20160014951 ÉTDR iratazonosító: IR-000166095/2016 Ügyintéző: Bíró Viktor Telefon: 0645/795-021 e-mail cím: biro.viktor@szabolcs.gov.hu

Részletesebben

Határozatot: építési engedélyt adok. meglévő épület bővítése melegítő konyhával és étkezővel

Határozatot: építési engedélyt adok. meglévő épület bővítése melegítő konyhával és étkezővel HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA Ügyintéző szervezeti egység: Gyöngyösi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201500041386 Iratazonosító: IR-000492700/2015

Részletesebben

Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 1102 Budapest, Szent László tér 29., tel.: +3614338100, fax.

Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 1102 Budapest, Szent László tér 29., tel.: +3614338100, fax. Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 1102 Budapest, Szent László tér 29., tel.: +3614338100, fax.: +3614338390 Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201600005807 Iratazonosító: IR-000125776/2016

Részletesebben

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT Kisvárdai Járási Hivatala Ügyiratszám: ÉTDR azonosító: 201600030566 ÉTDR iratazonosító: IR-000281208/2016 Ügyintéző: Bíró Viktor Telefon: 0645/795-021 e-mail cím: biro.viktor@szabolcs.gov.hu Tárgy: 4800

Részletesebben

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t Szám: ÉPI/4-10/2013. Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Ügyintéző: Cseriné Inhaizer Beatrix versenyuszoda együttes építési engedélye Győr 8712/2 hrsz Illeték leróva! H a t á r o z a t Mosonmagyaróvár

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Győr,

H A T Á R O Z A T Győr, Iktatószám: VIII-B-005/2431-18/2012. Ügyintéző: Varga Csaba Telefon: (96) 507-230 Tárgy: Az Audi Hungária Motor Kft-nek a győri 5475/83 hrsz-ú ingatlanon építendő G78 jelű benzinkúthoz tartozó kiszolgáló

Részletesebben

Szám: 168-2/2014/SK/H Tárgy: A Hatvankettő-63 Kft. (7626 Pécs, Rákóczi út 75.) tűzvédelmi bírság ügye

Szám: 168-2/2014/SK/H Tárgy: A Hatvankettő-63 Kft. (7626 Pécs, Rákóczi út 75.) tűzvédelmi bírság ügye Szám: 168-2/2014/SK/H Tárgy: A Hatvankettő-63 Kft. (7626 Pécs, Rákóczi út 75.) tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T A Hatvankettő-63 Kft. (7626 Pécs, Rákóczi út 75.) szám alatti ügyfelet tűzvédelmi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 14080/2014. Iktatószám:71709/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés megszegése miatt

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés megszegése miatt Szám: 35250/52-5/2015.ált. Tárgy: Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet

Részletesebben

Szám: 09/3/643-8/2013./HN.KIR.HAT. Tárgy: Az ECOCARGO Kft tűzvédelmi bírságolási ügye

Szám: 09/3/643-8/2013./HN.KIR.HAT. Tárgy: Az ECOCARGO Kft tűzvédelmi bírságolási ügye Szám: 09/3/643-8/2013./HN.KIR.HAT. Tárgy: Az ECOCARGO Kft tűzvédelmi bírságolási ügye H A T Á R O Z A T Az ECOCARGO Környezetvédelmi, Gépjárműkereskedelmi és Szállítmányozási Kft-t (székhelye: 3245 Recsk,

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt Iktatószám: 10572-9/2015. Előadó: Wéber Béla dr. Ötvös Tünde Tárgy: A C és R Kft. nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye HATÁROZAT A C és R Közlekedésépítő

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 26409/2013. Iktatószám: 10557/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA Ügyiratszám: BA-04D/E/28-14/2013. Tárgy: Dr Hódosi László és társai használatbavételi engedély kérelme Pécs, Rákóczi u. 65. helyrajzi szám:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 256-3/2016. Tárgy: K & NY Kft. (Esztergom) Előzetes vizsgálati eljárás Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Winkler Anett Mellékletek: Telefon: +36 (96) 524-612

Részletesebben

HATÁROZAT. 6290-25/2015. Linczer Norbert 221

HATÁROZAT. 6290-25/2015. Linczer Norbert 221 Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 6290-25/2015. Linczer Norbert 221 Tárgy: Tiszatelek 0217/21. és 0217/33. hrsz.-ú külterületeire tervezett medencés kishajó kikötő előzetes vizsgálata HATÁROZAT A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás KA-TML-39/2015 1 Tűzvédelmi műszaki leírás Tárgy: a 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/1 alatti ingatlanon meglévő épület átalakításával és bővítésével kialakítandó Labdarúgó Klubház építési engedély

Részletesebben

Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról 2016.

Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról 2016. Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról 2016. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szerve a nyilvántartásában szereplő adatok igazolására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem,

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem, KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 22461/2014. Iktatószám: 2504/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/605-18/2013. Ügyintéző: Hadabásné Csegöldi Erzsébet :+36 56 512-322 : +36 56 512-337 E-mail: erzsebet.csegoldi@mbfh.hu A határozat 2013.

Részletesebben

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Záradék: Ez a határozauvégzés jogerőre emelkedett < Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Ügyiratszám: 1-1/46-10/2015. Tárgy: Zenés, táncos rendezvény engedélyezése Ügyintéző: Czene Boglárka Hiv. sz.:

Részletesebben

energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése. Ügyintéző: Veres Zsolt Hiv. szám: 151/10851/2015.

energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése. Ügyintéző: Veres Zsolt Hiv. szám: 151/10851/2015. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSS/01/3360-13/2015. Tárgy: Csanádapáca, 0130/58 hrsz. vízmű átadási pont villamos energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése.

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 10434-22/2015. Ügyintéző: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Inke, 072 hrsz. alatti ingatlanon majorközpont létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető 54/2014. (XII.5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Új szerkezet Jogszabály Hatályos 2015. 03.

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri er Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri er Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri er Hivatala a HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. március 28-án Wildhorse UCG Kft. Iktatószám:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 4681-12/2016. Ügyintéző: dr. Karácsony Edina/ Ódor Imre Telefon: +36 (96) 524-000 Tárgy: SWIETELSKY Magyarország Kft. 9300 Csorna, Vasutas u. 9. - Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól.

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július

Részletesebben

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 122. szám 64373 III. Kormányrendeletek A Kormány 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során

Részletesebben

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 22535/2013. Iktatószám: 11441/2014. Ügyintézı: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

H A T Á R O Z A T E N G E D É L Y E Z E M.

H A T Á R O Z A T E N G E D É L Y E Z E M. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSS/01/2945-5/2015 Tárgy: Kunágota, 0271/67 hrsz-ú vízműtelep és 0269/51 hrsz-ú T2 sz. kútcsoport villamosenergia-ellátása, OTRDF 20/160 típ. oszloptranszformátor

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 105. szám 17845 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 41/2015. (VII. 20.) FM rendelete a zöldség-gyümölcs termelői csoportokra és termelői szervezetekre

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11601-15/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Tóth Ilona Mária Melléklet: BÜCHL HUNGARIA Kft. KÜJ: 100409899 KTJ: 100882646 Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

1. Jogorvoslati eljárás

1. Jogorvoslati eljárás 1. Jogorvoslati eljárás Az ügyfél kérelmére megindítandó jogorvoslati eljárások: - fellebbezési eljárás, - a döntés módosítása vagy visszavonása fellebbezés alapján, - a hatósági határozat bírósági felülvizsgálata,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5062-25/2012. Tárgy: Budapest XVIII. kerület, Nefelejcs u.

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:27037-2011:text:hu:html HU-Siófok: Tűzoltó készülékkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 17-027037

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG II.

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG II. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezi. 1. A létesítmény építtetője: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9000 Győr, Puskás T. u. 37.

H A T Á R O Z A T. engedélyezi. 1. A létesítmény építtetője: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9000 Győr, Puskás T. u. 37. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: VBK/3505-8/2012. Hiv. szám: F7119-3983-14/2012. Ügyintéző: Herczeg Tibor Ügyintézőjük: Rozsos Jenő : (06-88) 576-645 : (06-88)

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2003. (VIII.25.) Kgy rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t.

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t. Szeged Megyei Jogú város Közgyűlésének 19/2006.(V.15.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 18579-9/2012. Tárgy: A Robert Bosch Kft. 1103 Budapest, Gyömrői

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának pályázati

Részletesebben

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről A 2010.04.22. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 27403-10/2011. Tárgy: Horváth Rudolf Intertransport Kft.,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 12628-1/2012. Tárgy: Az ipox chemicals Kft. Budapest, XXIII.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2013. március 21-én Dráva-Kavics és Ingatlan Kft.

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről

Kormányrendeletek. A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről 49452 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 61. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről A Kormány az 1.

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ

ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ATLÉTIKAI ÉPÜLET MÓDOSÍTOTT ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁIÓJÁHOZ Tűzvédelmi tervező: OPTOMM Mérnöki Iroda Kft. 1143 Bp Zászlós u. 56. suba Bendegúz

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Bontási engedély

Ügytípus megnevezése. Bontási engedély Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Bontási engedély 1. Mikor kell bontási engedélyt kérni? A következő bontási tevékenységek bontási engedély alapján végezhetőek: 1. a műemléket érintő, 2. a helyi építészeti

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15936/2014. Iktatószám:73474/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet Közterületek használata

I. fejezet Közterületek használata Sásd Város Önkormányzata 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és a köztisztaságról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

Ikt.sz.: MBK/3206-14/2012 Jogerős: 2013. április 24. H A T Á R O Z A T

Ikt.sz.: MBK/3206-14/2012 Jogerős: 2013. április 24. H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: Jogerős: 2013. április 24. Ü.i.: Láda Péter ( :46/503-755;

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. (1) bekezdés j) pontjában

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT ANYAG KALOCSA VÁROS. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV és HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSA

JÓVÁHAGYOTT ANYAG KALOCSA VÁROS. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV és HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSA KALOCSA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV és HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Forrás: C.S.Ő. Építésziroda Kft. JÓVÁHAGYOTT ANYAG 2015. DECEMBER HÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG A határozat jogerős: év: hó: nap: KÜJ: 100528112 KTJ: 102224967 Iktatószám: 13735-10/2013. Hiv. szám: - Tárgy: Oroszlány, Oroszlányi Szolgáltató Zrt., Előadó: Műszaki ea.: Szakértő: Sipos Bernadett Pulai

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a :

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a : Ügyszám: Ügyintéző: Telefonmellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 80659-1-4/2011. Ügyintéz: Huszár Milán Tárgy: Hulladékhasznosítási engedély Hiv. szám: Melléklet: KÜJ: 100494183

Részletesebben

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (II.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2002.(VII.09.),4/2003.(IV.10.),

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 13194/2013. Iktatószámunk: 63567/2013. Ügyintézőnk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. július 06-án Heninger Mihály Iktatószám: PBK/759-14/2014

Részletesebben

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ:

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása 1046 Budapest, Fóti út 66. és 75214/4 helyrajzi szám alatti ingatlan PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda - Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1863-5/2012. Tárgy: A Wienerberger Téglaipari Zártkörűen Működő

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyiratszám: 454-6/2016. Ügyintéző: Juronicsné Füredi Krisztina dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: Mell.: Szederkény, 030 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep környezetvédelmi engedélye L melléklet

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben Előadó: dr. Kristó Annamária dr. Bene Beáta Az eljárás megindítása A panaszos azért fordult hivatalomhoz, mert Jánoshida külterületén

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001 Szolnok,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 2009.10.1. és 2010.4.30. között hatályos szöveg A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet. A rendelet célja. A rendelet hatálya 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy a pihenés alkotmányos jogának érvényesítése érdekében meghatározza

Részletesebben

A közigazgatási hatósági eljárás. Jogosult erdészeti szakszemélyzeti továbbképzés 2014.

A közigazgatási hatósági eljárás. Jogosult erdészeti szakszemélyzeti továbbképzés 2014. A közigazgatási hatósági eljárás Jogosult erdészeti szakszemélyzeti továbbképzés 2014. Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, közigazgatási eljárási

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 8155/2014. Iktatószám: 54859/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 25949/2013. Iktatószám: 74617/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

Online Jogszabályok Mindenkinek

Online Jogszabályok Mindenkinek Online Jogszabályok Mindenkinek A szöveg hossza: 85789 karakter A megjelenítés ideje: 2008.01.09 17:05 Az oldal kinyomtatása - Vissza a találati listához Ez a dokumentum a Magyar Hivatalos Közlönykiadó

Részletesebben

VBK/1735-28/2012. MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. f.a. 1012 Budapest, Logodi u. 34/B. III/1. HATÁROZAT

VBK/1735-28/2012. MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. f.a. 1012 Budapest, Logodi u. 34/B. III/1. HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/1735-28/2012. ügyintéző: Horváth Attila : 36 88 576 634 : 36 88 576 644 E-mail: attila.horvath@mbfh.hu jogerős: 2013.04.22. Tárgy: a

Részletesebben

Építési beruházáshoz tartozó követelmények

Építési beruházáshoz tartozó követelmények Építési beruházáshoz tartozó követelmények Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján A rendelet hatálya kiterjed: a) az építőipari kivitelezési tevékenység

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33863-11/2012. Tárgy: Ócsa, Szociális Családiház-építési Program

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 45.598/2012. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átvételével kapcsolatos döntések

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 104076-2-17/2015. Ügyintéz: dr. Kisgyörgyei Ágnes Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Kissné Nagy Ildikó Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 203. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 203. szám MAGYAR KÖZLÖNY 203. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 23., szerda Tartalomjegyzék 429/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet A KNORR-BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Hatósági ügyek, ügyleírások. A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége

Hatósági ügyek, ügyleírások. A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége Hatósági ügyek, ügyleírások A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége I. Ingatlanügyi hatósági ügyek Ingatlanügyi hatóságként a Kormány a földhivatalt jelölte ki. Az ingatlanügyi hatósági ügyeket első

Részletesebben

A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA.

A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA. A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA. Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. október Szerkesztő: Duruc József Megjegyzés: A szövegben pirossal kiemelt

Részletesebben