Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető"

Átírás

1 Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető

2 54/2014. (XII.5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Új szerkezet Jogszabály Hatályos TvMI és Nemzeti Szabvány Elvárt biztonsági szint Megoldások, tervezési segédlet Új felépítés: Fogalmak egy helyen OTSZ-ben Új szemlélet: Tervezői, beruházói, szolgáltatói és hatósági oldalon is

3 Jogi szabályozás Műszaki szabályozás Képesítési követelmények Teljesítmény igazolások. Tűzveszélyességi osztályba sorolás a helyiségekre és létesítményekre megszűnt. A létesítési és használati szabályok alapja Tűzterhelés kikerült a jogszabályból. Szükséges-e? Létesítményi tűzoltóság és atomenergia jogszabály

4 Tűztávolság egységesítve lett! Nincsenek rontó és javító tényezők méter az épületek közötti tűztávolság. Épület és tárolási egység között nincs tűztávolság nem éghető anyagnál, éghető anyag 6-10 méter, robbanásveszélyes méter, kazal, szérűskert méterig. Tárolási egységek egymástól való tűztávolsága nem éghető anyagnál nincs, éghető anyagnál 10 méter, robbanásveszélyes anyagnál 15 méter, kazal 20 méter.

5 Tűzvédelmi követelmények: az anyagok tűzveszélyességi osztálya, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész mértékadó kockázati osztálya és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya alapján kell megállapítani. Egységes fogalomszerkezet, egy helyen, ami nincs az OTSZ-ben az más jogszabályban, szabványban vagy Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben (továbbiakban TvMI-ben) szerepel Épület fogalma ÉTV. /1997. évi LXXVIII. Tv./ Önálló épületrész OTSZ 114. pont Speciális építmény OTSZ 121. pont

6 Tűzveszélyességi osztály: Csak anyagok tekintetében értelmezhető Robbanásveszélyes osztály I. és II. cseppfolyós folyadékok Tűzveszélyes osztály III. és IV. cseppfolyós folyadék Nem tűzveszélyes osztály

7 78. Kockázati egység: az építmény vagy annak tűzterjedésgátlás szempontjából körülhatárolt része, amelyen belül a kockázati osztályt meghatározó körülményeket a tervezés során azonos mértékben és módón veszik figyelembe. Kockázat meghatározása. Pl.: az épületnek a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személy által meghatározott része.

8 79. Kockázati osztály: Kockázati osztály: a tűz esetén a veszélyeztetettséget, a bekövetkező kár, veszteség súlyosságát, a tűz következtében fellépő további veszélyek mértékét kifejező besorolás. nagyon alacsony kockázati osztály /NAK/ alacsony kockázati osztály /AK/ közepes kockázati osztály /KK/ magas kockázati osztály /MK/

9 2. Alaprendeltetés: a kockázati egységek rendeltetés szerinti elkülönítéséhez és az ettől függő tűzvédelmi követelmények megállapításához szükséges, a kockázati egység, valamint a kockázati egységen belül önálló rendeltetési egységek jellemző, elsődleges használati célját kifejező besorolás, amely lehet: ipari-mezőgazdasági alaprendeltetés: 1. melléklet 1., 2. és 4. táblázat közösségi alaprendeltetés: 1. melléklet 1. és 2. táblázat lakó alaprendeltetés: 1. melléklet 1. és 2. táblázat tárolási alaprendeltetés: 1. melléklet 1., 2. és 3. táblázat vegyes alaprendeltetés: 1. melléklet 1., 2., 3. és 4. táblázat Használati követelmények nem függnek a kockázati osztálytól, nem kell jelölni ezeket!

10 Meglévő épületet is érinthet a kockázati osztályba sorolás, átalakítás bővítés, felújítás.

11 Oltóvíz biztosítása kockázati osztály függvényében: NAK 0,5 óra, AK 1 óra, KK 1,5 óra, MK 2,0 óra Kockázati osztályba sorolást mikor kell elvégezni? Új létesítéskor Meglévő épület átalakítása, ha a kockázati osztályt befolyásolja Nem építési engedélyhez kötött tevékenység Pl. rendezvény nagyobb befogadóképesség kiürítés számítás igazoláshoz kockázati osztály szükséges /7. melléklet 1. táblázat/

12 Kockázati osztály meghatározása tűzvédelmi dokumentációt készítő személy feladata, ha nem előírás a tűzvédelmi hatóság részvétele, akkor a felelős tervező. Épület kockázati osztálya a mértékadó kockázati osztályt jelenti. Vannak olyan területek, építményrészek, melyeket tűzgátló szerkezetekkel kell határolni. /140 KW feletti kazánház, 200 m2 feletti gépészeti / Átalakításkor, bővítéskor a meglévő épület kockázati osztályba sorolását el kell végezni és ez alapján kell eldönteni, hogy külön kockázati egységbe helyezzük-e a bővítményt. Meglévő tűzveszélyességi osztályba sorolást nem kell eltávolítani, de nem lehet megtévesztő!

13 Kockázati osztály függvényében csökkent a tűzszakaszméret: 5. Melléklet 1., 2. és 3. táblázat MK kockázatnál m2 tűzszakaszok jöhetnek létre. Egészségügyi fekvőbeteg ellátás m2 tűzszakaszok jöhetnek létre. Kereskedelmi épület raktára az kereskedelmi rendeltetés, míg az autójavító műhely konyha és irodai része az ipari rendeltetés kategóriába tartozik mint kiszolgáló terület. Tűzszakasz alapterületet a kockázati egység rendeltetése, a kockázati osztály és a tűzjelző, főként pedig tűzoltó rendszerrel történő ellátottság befolyásolja.

14 Eltérés esetén igazolni kell a védelmi célok teljesülését és az azonos biztonsági szintet. TvMI és NSZ-tól eltérés tűzvédelmi hatóság jóváhagyhatja, (de nem jogszabály) azonos biztonsági szint igazolása! Tűzvédelmi szakhatóság kérelemre jogszabályban meghatározott esetben és módon lehetőséget biztosít egyeztetésre Új fogalmak: Állvány jellegű építmény, alagút hossza, Beépített tűzterjedésgátló berendezés és berendezésvédelem, biztonságos tér, családi ház: egy vagy két lakást, Elérési távolság, Előkészítés nélkül, előkészítéssel és előkészítéssel sem menthető személyek Füstgyűjtő tér, füstszegény levegőréteg, Kiemelt szabadtéri zenés-táncos rendezvény (irányítási pont), kijárati szint (terepcsatlakozás)

15 Ponyvaszerkezetű építmény: kikerült a 9 hónap és a közösségi rendeltetés a fogalomból. Speciális építmény: közúti alagút, gyalogos aluljáró, a felszín alatti vasútvonal, a kilátó, a ponyvaszerkezetű, az állvány jellegű és szín építmény. Szabadtéri rendezvény 1000 fő bekerült, Szín: Egyszintes az oldalfelület 50%-án nyitott Tetőfedés=fedélhéjazat Tűzeseti lekapcsolás: egy helyről egy vagy több csoportban Tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv: TMMK dokumentáció építés, átalakítás, bővítés tűzvédelmi adatait, használati feltételeket tartalmazza Tűzvédelmi üzemeltetési napló: ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartási dokumentum

16 Védelmi célok és tervezési alapelvek: Életvédelem Közösségi értékvédelem Tulajdonosi értékvédelem A tulajdonosi cél elé kell helyezni az élet és közösségi értékvédelmet! Tűzvédelmi tervezés: Egy tűz, rendeltetésszerű használat, és személyek, egy tűzszakaszban van tűz, a tűz mellett más esemény, veszély nincs! Az építési termék, építményszerkezet tűzvédelmi jellemzőit a TTV. alapján kell igazolni! (305/2011/EU rendelet szerint forgalomba hozható, betervezés és beépítés a teljesítmény igazolás) A kivitelezési dokumentáció tűzvédelmi munkarésze nem helyettesíti az építési termék, építményszerkezet tűzvédelmi jellemzőit igazoló dokumentumokat!

17 Nincs követelmény: a) növénytermesztési célú, földszintes építmény, b) nem tűzveszélyes anyag, termék, éghető anyagú csomagolás és tárolóeszköz nélküli tárolására szolgáló, földszintes tárolóépület, c) 15 m 2 alapterületű, földszintes, kereskedelmi rendeltetésű önálló épület, d) 1000 m 2 alapterületű, földszintes, NAK vagy AK mértékadó kockázati osztályú mezőgazdasági, ipari vagy tárolási épület, kiürítése a szabadba a kiürítés első szakaszban és/vagy max. 10 fő az épületben. Tűzgátló nyílászáró D EI 2 30-C 2-es szám enyhébb követelmény távolabbi hőelemek, C önműködő csukódás Ha a szerkezeti követelmény kisebb mint a működési Pl. tűzgátló ajtó nagyobb követelmény akkor a kisebb felülírja a nagyobbat!

18 Nem kell tűzterjedés elleni védelem, azonos telken belül, ha: az épületek egy tűzszakaszként kialakíthatók az épület és a szemközti épületrész egy tűzszakaszként kialakítható az egymással szemközti homlokzatokat tartalmazó épületrészek egy tűzszakaszként kialakíthatók I. tsz. II. tsz. III. tsz.

19 Tűzterjedés elleni védelem biztosítható: tűztávolsággal tűzfal létesítésével /szabadtéri tárolóegységek között is/ azonos telken álló épületek vagy azonos telken álló épület és szabadtéri tárolóterület esetén a homlokzat és a tető tűztávolságon belüli részeinek tűzszakasz határ követelményeit kielégítő kialakításával.

20 A tűztávolságot a homlokzat alaprajzi vetületétől épületen kívüli technológiai berendezés esetén annak alaprajzi vetületétől az épülettel egy tűzszakaszba tartozó tárolási terület esetén annak szélétől kell mérni.

21 Tűzterjedés elleni védelmet kell biztosítani: a szomszédos tűzszakaszok közt a szomszédos kockázati egységek közt a homlokzaton és a tetőn ahol az OTSZ szabályozza azonos tűzszakaszba tartozó helyiségek közt, ahol az OTSZ előírja azonos tűzszakaszba tartozó építményszintek között, ahol az OTSZ előírja

22 Tűzterjedés elleni védelem építményrészek közt: Tűzgátló válaszfalat, tűzgátló falat kell létesíteni: önálló rendeltetési egység határán hő- és füstelvezetésre kötelezett helyiség határán menekülési útvonal határán 20 főt meghaladó befogadóképességű helyiség határán

23 Kiürítés alapelve: Tartózkodási hely Átmenetileg védett tér Biztonságos tér

24 Érintett személyek: Önálló menekülésre képes személyek Menekülésben korlátozott személyek Előkészítés nélkül menthető Előkészítéssel menthető Előkészítéssel sem menthető

25 Kiürítés útvonala: A kiürítési útvonal mérete meghatározható: a táblázatban található távolság alapján számítással o TvMI o szimuláció

26 Átmenetileg védett tér: a) önálló helyiség 1. közvetlen kapcsolat menekülési útvonalhoz 2. tűzgátló szerkezetekkel határolt 3. homlokzati tűzterjedés elleni védelem 4. biztonsági világítás 5. rendeltetésre utaló biztonsági jel b) önálló menekülési útvonallal rendelkező tűzszakasz c) füstmentes lépcsőház pihenőrésze d) tetőfödém

27 Tartózkodási hely védelme: Az előkészítéssel menthető vagy előkészítéssel sem menthető személyek tartózkodási helyét 1. tűzgátló szerkezetekkel kell határolni 2. homlokzati tűzterjedés elleni védelmet kell kialakítani 3. biztonsági világítást kell kiépíteni 4. biztosítani kell a rendeltetésszerű működéshez szükséges berendezések, rendszerek működőképességét

28 Menekülési útvonal követelményei: Menekülési útvonal lehet: 1. közlekedési útvonalat képező helyiség 2. lépcsőház 3. szabadlépcső 4. átrium, nyitott folyosó, függőfolyosó Épületszerkezetek követelményei a 2. melléklet 1. táblázatban. Hő- és füst elleni védelem a X. fejezetben.

29 Menekülési útvonalon beépített nyílászárók: Az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség menekülésre szolgáló ajtói, valamint az ilyen helyiségben tartózkodók menekülésére szolgáló ajtó 1. kiürítés irányába nyíljon 2. kinyithatóság szempontjából menekülési útvonalon beépíthető legyen 3. legfeljebb 1,5 cm magas küszöb 4. tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben egy mozdulattal nyitható

30 Menekülési útvonalon beépített nyílászárók: Kulcsdoboz használata menekülésre szolgáló, üzemszerűen kulcsra zárt ajtóknál: 1. egyetlen zár az ajtón 2. kulcsdoboz elérhető helyen, az ajtótól max. 0,5 méterre, biztonsági jel 3. az ajtón keresztül menekülők száma legfeljebb 50 fő 4. az adott helyen csak egy menekülésre szolgáló ajtó van

31 Menekülési útvonalon beépített nyílászárók: A lakások, lakóépületek bejáratát, a lakásokhoz vezető közlekedőn beépített ajtókat abban az esetben lehet bezárni, ha valamennyi érintett személy részére biztosítják a nyitás lehetőségét.

32 Menekülési útvonalon beépített nyílászárók: A menekülést akadályozó beléptető rendszer esetén biztosítani kell: 1. a késedelem nélküli áthaladást, az ehhez szükséges vezérlést, eszközöket 2. a szabaddá váló útvonal szükséges szélességét, átbocsátóképességét 3. a szerkezet automatikus átállását vagy átállíthatóságát legfeljebb 220 N erőhatással

33 Menekülésre szolgáló lépcsőház: A menekülési útvonal függőleges szakasza lehet: 1. lépcsőházban 2. épületen kívüli szabadlépcsőn 3. átriumban elhelyezett és legfeljebb 48 m menekülési útvonalat képező lépcsőn

34 Menekülésre szolgáló lépcsőház: A menekülésre szolgáló lépcsőház kialakítása: m szintmagasságig hő- és füstelvezetéssel rendelkező lépcsőház m szintmagasság feletti NAK, AK, KK mértékadó kockázatú épületben füstmentes lépcsőház 3. MK osztályú kockázati egységben természetes szellőzésű füstmentes vagy előteres túlnyomásos füstmentes lépcsőház

35 Menekülésre szolgáló lépcsőház: Íves, húzott karú vagy csigalépcső akkor alkalmazható, ha: a lépcsőn menekülők száma max. 50 fő és a szintmagasság max. 10 m. VAGY a lépcsőfok legkisebb belépőszélessége lakásban, üdülőben legalább 0,24 m, egyéb esetben legalább 0,3 m.

36 Speciális kiürítési követelmények: Rendeltetésfüggő külön szabályok a következő rendeltetésekhez: 1. kényszertartózkodásra szolgáló épületek 2. tömegtartózkodásra szolgáló helyiségek 3. nézőterek, előadótermek

37 Tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények Általános követelmények: a) 14 m szintmagasság feletti legfelső építményszintű épületek, b) a 3000 m 2 szintenkénti összesített alapterületet meghaladó kereskedelmi, vegyes rendeltetésű épületek, (szálloda volt) c) az 5000 fő vagy azt meghaladó befogadóképességű sportlétesítmények, (új elem) d) 300 fő befogadóképességet meghaladó kiskorúak oktatási intézményei vagy e) a 300 fő befogadóképességet beleértve az ágyszámot, járóbeteg létszámot és a személyzet létszámát meghaladó kórházak és menekülésben korlátozott személyeket ellátó intézmények esetében. (korábban 100 fős szociális otthon)

38 Tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények Tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas, a létesítmény két külön oldalhatárán álló bejáratot kell létesíteni a m 2 -nél nagyobb alapterületű létesítményeknél. (korábban A-B m 2 - C m 2 volt!) A homlokzati mentési pontokat a tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetni kell! A mentésre szolgáló nyílászáró osztás nélküli, kívülről kézi eszközökkel betörhető, morzsalékosan törő üvegezett felülete legalább 0,90 méter szélességű és 1,20 méter magasságú. (korábban 1,0 és 1,5 méter volt! És az ajtók külső nyithatóságára is szükség volt! Egyenkulcs kórház.)

39 Tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények Tetősíkban elhelyezett mentésre szolgáló ablaknak felnyíló kivitelűnek kell lennie! (korábban lehetett bukó is!) Vízellátási követelmények szempontjából az épületek 1 tűzcsap legfeljebb 50 méterre, 50 méternél hosszabb tűzoltási felvonulási terület esetén a tűzcsapok 50 m-ként. Tűzoltási felvonulási terület nem biztosított akkor MK Lakóépületek esetén a közösségi tereken automatikus tűzjelző berendezést kell létesíteni.

40 Tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények OLTÓANYAG BIZTOSÍTÁSA: kommunális hulladéklerakó szabadtéri tároló területére 1800 liter/perc oltóvíz-intenzitást kell biztosítani másfél órán keresztül. Mértékadó tűzszakasz teljes területére kiépített vízzel oltó berendezés esetén a szükséges oltóvíz-intenzitás mértéke legfeljebb 70%-ig csökkenthető (korábban 50 %) Csökkentéskor 200 méter távolság, megközelítés akadálytalan vízkivétel szívócsonk. Tűzcsapok kialakítása: oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat felújítása, átalakítása során érintett meglévő föld alatti tűzcsapokat föld feletti tűzcsapokra kell kicserélni.

41 Tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények 30 méter feletti épület legkedvezőtlenebb fali tűzcsapnál 6 bar kifolyási nyomást kell biztosítani. Ezen épület minden fali tűzcsapjánál a tűzoltó egység számára biztosítani kell külön egy 52-C méretű csatlakozási lehetőséget. Tűzcsapok kialakítása: A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább 2,75 méter közlekedési út szabadon maradjon. Nem kell fali tűzcsapot létesíteni az állattartásra szolgáló épületekben (korábban mezőgazdasági épület volt!)

42 Tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények Oltóvíztározók: A szívócsonk-csatlakozót a talajszinttől 0,8 1,2 méter magasságban kell kialakítani. (korábban 0,8 m), Tűzoltósági kulcsszéf kialakítási követelményei, Tűzoltósági beavatkozási központ: Ki kell alakítani, ha a) az építményben vagy részében beépített tűzjelző berendezés üzemel és a jelzésadók száma meghaladja az 1000-et. Napelemek: A napelem modulok közvetlen közelében, a DC oldalon villamos távműködtetésű és kézi lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani. (MSZ HD és az MSZ IEC szabvány) A távkioldó egység kapcsolóját az építmény villamos tűzeseti főkapcsolója közvetlen közelében kell elhelyezni. A kapcsoló felett napelem lekapcsolás feliratot kell elhelyezni.

43 Speciális építmények tűzvédelme Közúti alagutak Gyalogos aluljárók Felszín alatti vasútvonal Kilátó Ponyvaszerkezetű építmények Állvány jellegű építmények Szín építmények Fogalmak között OTSZ-ben: speciális építmény, állvány jellegű, szín és ponyvaszerkezetű építmény van definiálva.

44 Ponyvaszerkezetű építmények OTSZ fejezete a közösségi rendeltetésű ponyvaszerkezetű építményekre vonatkoznak, amelyek 500 m 2 -nél nagyobb alapterületűek vagy tömegtartózkodásra szolgálnak. Ponyvaszerkezetű építmény kockázati osztálya: NAK 0,0-7 m és/vagy 1-50 fő, AK 7,01-14,0 m és/vagy fő, KK 14,01-30,0 m és/vagy fő és MK >30,0 és/vagy >1500 fő. Kockázati egységben tartózkodók menekülési képessége Önállóan menekülnek Segítséggel menekülnek Előkészítés nélkül menthetők Előkészítéssel vagy azzal sem menthetők Kockázati egység kockázata NAK AK KK MK

45 Ponyvaszerkezetű építmények A ponyvaszerkezetű építményekre tűzállóságiteljesítménykövetelmény nem vonatkozik. A ponyvaszerkezetű építmények ponyvafelületét megtámasztó tartószerkezet a NAK osztály D, AK osztály B, KK és MK osztály A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú főnél nagyobb befogadóképességű építménynél a ponyvahéjazat legalább B-s2, d0, 300 főnél nagyobb, de nem haladja meg a főt a befogadóképesség, a ponyvahéjazat anyaga legalább C-s2, d0. maximális megengedett alapterület ha a ponyvahéjazat B-s2, d0, akkor m 2 ha a ponyvahéjazat C-s2, d0, akkor m 2 egyéb ponyvahéjazat esetében m 2

46 Ponyvaszerkezetű építmények Ha a ponyvaszerkezetű építmény egyéb épülettel szervesen összeépül, akkor a ponyvaszerkezettel fedett alapterület is beleszámít az épület alapterületébe. A ponyvaszerkezetű építményre és egyéb épületre vonatkozó tűzszakaszkövetelmények közül a kisebbet kell figyelembe venni. Kiürítés: A ponyvaszerkezetű építmények kijáratainak számát és a kijáratok szélességét úgy kell kialakítani, hogy a B-s2, d0 követelményt teljesítő ponyvahéjazat esetén 4 perc, a C-s2, d0 követelményt teljesítő ponyvahéjazat esetén 2 perc, egyéb ponyvahéjazat esetén 1 perc alatt kiüríthető legyen. Kiürítésre figyelembe vehető a menekülés irányába nyíló ajtó, valamint az üzemelés alatt állandóan biztosított nyílásfelület.

47 Ponyvaszerkezetű építmények A kijáratoknál küszöb, szintkülönbség vagy biztonságos haladást akadályozó kialakítás nem lehet. A ponyvaszerkezetű építményekben biztonsági világítást, valamint kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jeleket kell elhelyezni. Tűztávolság: A ponyvaszerkezetű építmények egyéb építményektől való tűztávolsága B-s2, d0 ponyvahéjazat esetén legalább 10 méter, a C-s2, d0 ponyvahéjazat esetén legalább 12 méter, egyéb ponyvahéjazat esetén legalább 14 méter. Ha két vagy több egymás mellé helyezett ponyvaszerkezetű építmény együttes alapterülete nem haladja az alapterület követelményt, azok egy építményként vehetők figyelembe.

48 Szín építmények A szín építményszerkezeteire tűzállóságiteljesítménykövetelmény nem vonatkozik. A szín építmények kockázati osztályát az 1. melléklet 1-4. táblázat szerint kell meghatározni. A szín tartószerkezete < 50 fő építmény esetén legalább D, 50 fő feletti, de legfeljebb 300 fő esetén legalább C, 300 fő feletti, de legfeljebb fő esetén legalább B, fő felett legalább A2 tűzvédelmi osztályú. A szín tető- és egyéb térelhatároló szerkezete 300 fő feletti, de legfeljebb főig legalább B, fő felett legalább A2 tűzvédelmi osztályú. Az ipari rendeltetésű szín tartószerkezete, valamint tető- és egyéb térelhatároló szerkezete legalább A2 tűzvédelmi osztályú.

49 Szín építmények Kiürítés: Útvonalak, kijáratok száma és mérete alapján D tűzvédelmi osztályú tartó-, tető- és térelhatároló szerkezettel rendelkező építmény 0,5 perc, a C építmény 1 perc, a B építmény 2 perc, az A1 vagy A2 építmény 4 perc. Ha a tartószerkezetnél alacsonyabb tűzvédelmi osztályba tartozó térelhatároló szerkezetet alkalmaznak, akkor a térelhatároló szerkezet tűzvédelmi osztályát kell figyelembe venni a kiürítési idő meghatározásánál. A kiürítés számítást a szín tetőszerkezetének vízszintes vetületéig kell számolni!

50 Megengedett alapterület Szín építmények ha a szín tartószerkezete, valamint tető- és egyéb térelhatároló szerkezete legalább D, legfeljebb m 2, ha a szín tartószerkezete, valamint tető- és egyéb térelhatároló szerkezete legalább C, legfeljebb m 2, ha a szín tartószerkezete, valamint tető- és egyéb térelhatároló szerkezete legalább B, legfeljebb m 2, ha a szín tartószerkezete, valamint tető- és egyéb térelhatároló szerkezete legalább A2 tűzvédelmi osztályú, legfeljebb m 2 Ha két vagy több, egymás mellé helyezett szín együttes alapterülete nem haladja meg megengedett alapterületet, akkor azok egy tűzszakasznak minősülnek. Ha a szín egy épülettel szervesen összeépül, akkor a szín alapterülete is beleszámít az épület alapterületébe.

51 Tűztávolság: Szín építmények A szín építmények egyéb építményektől való tűztávolsága a D tűzvédelmi osztályú tartó-, valamint tető- és egyéb térelhatároló szerkezettel rendelkező építmény esetén legalább 14 m, a C legalább 12 m, a B legalább 10 m, az A1 vagy A2 legalább 8 m. Színben történő tárolás esetén tűzszakasz- és tűztávolságkövetelmény a szabadtéri tárolási előírásokat kell betartani. Az 50 fő feletti szín építmény menekülési jeleket kell elhelyezni. Tömegtartózkodású építmény, naplementét követően használják, biztonsági világítást és kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jelet, jeleket kell elhelyezni.

52 Használati szabályok TMMK-t üzemeltetőnek, közös képviselőnek helyszínen (épület) kell tartani. TMMK nem azonos a Tűzvédelmi Szabályzattal! Megszűnt a tűzveszélyességi osztályba sorolás a helyiség, épület, szabadterekre, létesítményekre vonatkozóan. A veszélyességi övezet, mint fogalom eltűnt helyette a zónabesorolás lesz. Anyagoknál pedig 3 csoportba kerül összevonásra a tűzveszélyességi osztály! Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető. A területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani. Gépjármű sem parkolhat ezen a területen, mert az is tárolásnak minősül.

53 Ponyvaszerkezetű építmény: Fogalma új! Közösségi rendeltetésű és 500 m²-nél nagyobb alapterületű vagy tömegtartózkodásra szolgáló Ponyvaszerkezetű építmény: Üzemeltető, rendezvény szervező köteles betartani, betartatni a maximális létszámra vonatkozó előírást. (beléptetést végző személy vagy beléptető rendszer) Menekülésre szolgáló kijárat szélességének megfelelő méretben, de legalább 3 méteres szakaszon és a kijárattól 10 méteres körzetben nem lehet anyagot tárolni! Ha van benne szék és 1 oldalról lehet megközelíteni akkor soronként 20 db, ha 2 oldalról akkor soronként 40 db ülés helyezhető el. Ha 10-nél több szék van egy sorban akkor azokat egymáshoz, ha 20-nál több akkor azokat egymáshoz és a padozathoz is rögzíteni kell! Széksorok között legalább 1 méter távolság, kiürítési út szélessége 1,6 méter.

54 4. állvány jellegű építmény: olyan építmény, melynek tartószerkezete a használati célnak megfelelő állékonysági teljesítményre méretezett, külső térelhatároló falszerkezettel nem rendelkezik, az építményen bizonyos magasságban rendeltetést és emberi tartózkodásra szolgáló járófelületet alakítanak ki. Állvány jellegű építmények alatt tárolni, helyiséget kialakítani tilos. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége. Tűzveszélyes tevékenység

55 Tűzveszélyes tevékenység A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsgabizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

56 Tárolás szabályai Ipari, mezőgazdasági, tároló létesítményben való raktározás, tárolás esetén: a helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a füstkötény alsó síkjának vonalát, kivéve, ha már létesítéskor ettől eltérő tárolás engedélyezése történt vagy számítással igazolható az eltérő tárolás. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai: Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.

57 A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai: Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjármű tárolókban gázpalackot tárolni tilos. Többszintes lakóépületben az egy lakóegységet tartalmazó lakóépületek kivételével lakóegységenként nem használható vagy tárolható egynél több propán-bután gázpalack. Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő. /Statikus/

58 Kereskedelmi rendeltetésű épületek, önálló rendeltetési egységek talajszint feletti eladótereiben propán-bután gázpalackot maximum 20 kg mennyiségben lehet forgalmazni. Tűzoltási út, területek és egyéb utak Tömegtartózkodásra szolgáló zenés, táncos rendezvények tartására szolgáló helyiségben égéskésleltető szerrel hatékonyan kezelt dekoranyagok vagy akkreditált laboratórium által igazolt, a vonatkozó műszaki követelmény szerinti 1-es osztálynak megfelelő függönyök alkalmazhatóak. Szellőzés: A 14 méternél magasabban lévő legfelső használati szinttel rendelkező lakóépület központi szellőző rendszerét, étterem konyhai szellőző (szagelszívó) rendszerét a gyártó által előírt rendszerességgel, lakóépületben 3 évente, étteremben félévente tisztítani és annak elvégzését írásban igazolni kell.

59 Hő- és füstelvezetés A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón vagy a nyílás mellett el kell helyezni. Az installációk, dekorációk, anyagok nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, működését. Hő- és füstelvezető rendszer, füstmentesítés eszközei működtetésére szolgáló kapcsolók feliratát a magyaron kívül idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használóinak nyelvismerete indokolja.

60 Villamos berendezés Csak olyan berendezés lehet ami, rendeltetésszerű használata esetén a környezetére gyújtásveszélyt nem jelent. Nem kell kikapcsolni azokat a készülékeket, amelyek rendeltetésnél fogva folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai készülékek készenléti állapota. Használaton kívül helyezés esetén a villamos tápellátásról le kell választani. Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelés A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezést, a tűzoltósági kulcsszéfet az építmény tulajdonosának állandóan üzemképes állapotban kell tartania. Az építményekben a kézi rádió folyamatos működtetéshez szükséges feltételeket az építmény tulajdonosának kell biztosítania.

61 Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelés Állandó felügyelete a tűzjelző berendezésnek a használati szabályokhoz került. Tűzjelző központnál Létesítményen belül automatikus átjelzés (porta) Távfelügyelet (vagyonvédelmi cég, katasztrófavédelem) Üzemeltetés: Üzemképes állapot, Jelzések felügyelete, fogadása Üzemeltetői ellenőrzés Felülvizsgálat, karbantartás Üzemképességet biztosító javítás, csere Üzemeltetési dokumentáció

62 Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelés A berendezés közte a tűz- és hibaátjelző tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható meghibásodást haladéktalanul telefonon jelezni kell az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott helyen. /műveletirányítás/ Biztonsági feltételeket üzembentartó biztosítja. Ha a távfelügyelet vagy tűzátjelzés fogadásra helyszín megváltozik, az új helyszínre az automatikus tűzátjelzés továbbítását 90 napon belül a berendezés állandó felügyeletének folyamatos biztosítása mellett kell megvalósítani.

63 Lakó- és szállásépületek Kimaradt a szabályozásból a 10-nél több lakást tartalmazó tűzvédelmi követelmény. A meglévő használati szabályokat ne dobják ki! TTV-ben és a tűzvédelmi szabályzat új rendeletében kerül szabályozásra! Közösségi létesítmények, kiállítás, vásár Rendezvény szervezője a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, a menekülésben korlátozott személyek tervezett elhelyezését és létszámát tartalmazó méretarányos helyszínrajzot.

64 Szabadtéri rendezvények 124. szabadtéri rendezvény: az 1000 főt vagy az 5000 m 2 területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket szabadtéri rendezvény területe: természetes vagy mesterséges módon a mozgást korlátozva körülhatárolt rendezvény esetén a körülhatárolással közrezárt terület, a nem körülhatárolt terület esetén a rendezvény szervezője által felelősen kijelölt terület.

65 Szabadtéri rendezvények A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak megvilágítását biztosítani kell. A közterületi világítással rendelkező közlekedési és menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás kiépítése nem szükséges. A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget a várható legnagyobb létszámot alapul véve biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.

66 Szabadtéri rendezvények Az egymás mellett elhelyezkedő szabadtéri rendezvények kiüríthetőségét egymásra hatás figyelembevételével kell vizsgálni. Menekülésre nem vehető figyelembe 25%-nál meredekebb lejtő, emelkedő és olyan terület, amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehetősége korlátozott. Ha a rendezvényen jellemzően menekülésben korlátozott személyek [98.] jelenléte várható, akkor a rendezvény alatt minden megkezdett 100 fő résztvevőre legalább 1 fő biztonsági személyzetet kell biztosítani.

67 Szabadtéri rendezvények Ha van legalább 2 méter képátlós kivetítő, azon a rendezvény területének menekülési útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén. Ha nincs a fenti kivetítő, akkor a hangosító rendszeren, villamos hálózattól független hangosító eszközön keresztül kell megtenni a fenti tájékoztatást, kiegészítve a tűz- vagy káreseménykor szükséges teendők ismertetésével. Ha hangosító rendszer sincs, akkor 3000 m 2 területre legalább 1 db villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani. A fenti eszközöket a pánik megelőzősére azonnal alkalmazni kell! Rendezvény teljes területén hallható legyen.

68 Szabadtéri rendezvények A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, tűzoltó készülékkel történő beavatkozás lehetőségét biztosítani kell. A felvonulás- vagy verseny jellegű szabadtéri rendezvények esetén a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok csak a gyülekezési pontok esetében alkalmazandók. A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket kivéve a zenés, táncos rendezvények a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak átadni. Adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott szabadtéri rendezvénynél a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket csak az első alkalom esetén kell kidolgozni. A későbbiekben csak a változást kell bejelenteni.

69 Szabadtéri rendezvények A rendezvény szervezője gondoskodik a rendezvény megkezdése előtt, annak folyamán feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani. A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági dokumentációt legalább egy évig meg kell őrizni. Kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvények a főt, vagy a m 2 -nél nagyobb területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó zenés, táncos rendezvény. A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció kiürítésre, menekítésre vonatkozó nyilvánosságra hozható kivonatát a rendezvény szervezője honlapon közzéteszi.

70 Kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvények tartalék energiaellátást legalább 30 percen át biztosítani kell. legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőket kell telepíteni, léptékhelyes alaprajzokat kell elhelyezni a rendezvény területén, Irányítási pont /korábban is volt!/ 2 db 55A, 233B, C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, biztonsági jellel jelölni! Tűzvédelmi, biztonsági dokumentáció egy példányát el kell helyezni. A szükséges oltóvizet a rendezvény szervezőjének kell biztosítania. A szükséges oltóvíz mennyiségét, helyét és követelményeit adott rendezvényre vonatkozóan egyedileg egyeztetés keretén belül az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság határozza meg.

71 Aratás Dohányzás szérű- és rostnövénytárolónál szélcsendes időben 30 méteres távolságban lehet. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

72 A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul. Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.

73 A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Kérelem: Kérelmező Név, Cím, Település hrsz., GPS, Kezdés és befejezés ideje (év, hónap, nap, óra, perc), indok, terület nagyság, leírás, égetést végzők neve, címei, felügyelő neve, címe, telefonszáma, tervezett intézkedés, helyszínen tartott eszközök

74 A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el. A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani. A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani. A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

75 A mezőgazdasági erő- és munkagépek A betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni. Erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.

76 Éghető folyadékok tárolása és szállítása Robbanásveszélyes osztályú aeroszol és I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék pinceszinten, padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható. A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának összesített értékét jelenti. 20 liternél több I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék egy helyiségen belüli tárolásakor legalább 1 db szóróeszközt, továbbá legfeljebb 1 liter űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,02 m 3 mennyiségű felitató anyagot, 1 liternél nagyobb űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,05 m 3 mennyiségű felitató anyagot kell a tárolástól 15 méteren belül tartani. 4-nél több parkolóállásos gépkocsitároló helyiségében.

77 Éghető folyadékok tárolása lakásban és garázsban Többlakásos épületben lévő lakásban legfeljebb 10 liter I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék, valamint robbanásveszélyes osztályú aeroszol és legfeljebb 30 liter III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék tárolható.

78 Éghető folyadékok tárolása kereskedelemben 17. melléklet 1. táblázat bontatlan csomagolású I-II. folyadék és robbanásveszélyes aeroszol tárolható, forgalmazható. Kereskedelmi egység területén tárolható maximális mennyiséget a helyiség alapterülete, helyiséget határoló szerkezetek (tűzgátló), a tűzszakasz teljes területén lévő oltóberendezés megléte befolyásolhatja. A vas-, barkács-, festék- és építőanyagot, háztartási cikket forgalmazó kereskedelmi egység, helyiségében háromszoros mennyiséget lehet tartani, ha a szomszédos helyiségektől tűzgátló leválasztás történt.

79 Éghető folyadékok tárolása kereskedelemben Pinceszinti kereskedelmi rendeltetésű helyiségben I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és robbanásveszélyes osztályú aeroszol nem tárolható és nem forgalmazható. Tárolás egyéb közösségi rendeltetés esetén 17. mellékletben 2. táblázat szerint meghatározott mennyiségű I-III. folyadék és robbanásveszélyes osztályú aeroszol tárolható. Alapterület befolyásolja 0-50, , 500 felett. anyagok maximális tárolási mennyisége a) fémszekrényben 20 liter, b) robbanásgátló szekrényben 50 liter, c) folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter. Szekrényen kívül max. 5 liter mennyiség tárolható helyiségenként.

80 Tömegközlekedési járművön háztartási cikkeket, lakkokat, festékanyagokat, valamint ezek oldószereit, személyenként legfeljebb 5 liter mennyiségben lehet szállítani. PB-gáz cseretelep üzemeltetési előírásai PB-gáz cseretelepeken palacktöltés nem végezhető. A palackot sérültnek kell tekinteni és továbbiakban nem használható, ha a) legalább 1 m magasságból kemény talajra esett, b) égésnyomok látszanak rajta, c) éles bemetszésű sérülése vagy horpadása van, d) a szállítójárművet közlekedési baleset érte vagy e) átalakítás nyomai észlelhetők rajta. Az üzemeltetés során keletkezett sérülésről az illetékes töltővállalatot, cseretelepet tájékoztatni kell.

81 Köszönöm a figyelmet! Kérdés?!

Speciális építmények tűzvédelme

Speciális építmények tűzvédelme Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Speciális építmények tűzvédelme Badonszki Csaba tű. alezredes főosztályvezető-helyettes Az e fejezetben nem szabályozott

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás KA-TML-39/2015 1 Tűzvédelmi műszaki leírás Tárgy: a 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/1 alatti ingatlanon meglévő épület átalakításával és bővítésével kialakítandó Labdarúgó Klubház építési engedély

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA Az épület állékonysága egy előírt, de korlátozott időtartamon belül biztosítsa a bennlévők biztonságos menekülését, mentésük lehetőségét és a tűzoltói beavatkozást. Az építmények

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

54/2014 (XII. 5.) BM rendelet

54/2014 (XII. 5.) BM rendelet 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet 2015 Tűzveszélyességi osztály Tűzveszélyességi osztály Jelenleg Tűzveszélyességi osztály Csak anyagok esetében marad meg 54/2014 BM rend. Robbanásveszélyes Tűzveszélyes Nem

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

ÉPÍTÉSI JOG 2015 - OTSZ 5.0

ÉPÍTÉSI JOG 2015 - OTSZ 5.0 ÉPÍTÉSI JOG 2015 - Dr. Takács Lajos Gábor egyetemi docens BME email: ltakacs@epsz.bme.hu Építési jog 2015 - ELŐZMÉNYEK 2004-2005, 2/2002 (I.23.) BM RENDELET KORSZERŰSÍTÉSE 8 sz. albizottság: Az építmények,

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

1. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

1. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez 1. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez 1. táblázat, A kockázat meghatározása alcímhez A B C D E 1 A kockázati egység kockázati osztálya NAK AK KK MK 2 A kockázati egység legfelső építményszintjének

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ

ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ATLÉTIKAI ÉPÜLET MÓDOSÍTOTT ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁIÓJÁHOZ Tűzvédelmi tervező: OPTOMM Mérnöki Iroda Kft. 1143 Bp Zászlós u. 56. suba Bendegúz

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról

55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról OptiJus Opten Kft. I. 55/2012. (X. 29.) BM rendelet 55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról A 2012.11.13. és 2013.1.1. között

Részletesebben

Az új OTSZ tűzterjedés elleni védelem

Az új OTSZ tűzterjedés elleni védelem Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Az új OTSZ tűzterjedés elleni védelem TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia * 2014/10/02 Wagner Károly tű. alezredes

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

Tűzvédelmi ellenőrzések gyakorlata, tapasztalt hiányosságok

Tűzvédelmi ellenőrzések gyakorlata, tapasztalt hiányosságok Tűzvédelmi ellenőrzések gyakorlata, tapasztalt hiányosságok Budapest, 2016. március 30. Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető 1 Tűzvédelmi sajátosságok Egy lépcsőházas épület (pontház) - egy lépcsőházban

Részletesebben

AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA VILLAMOS TERVEZÉSRE

AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA VILLAMOS TERVEZÉSRE AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA A VILLAMOS TERVEZÉSRE 4. ELŐADÁS: Napelem (87. ) és Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer (146. - 153. ) 1 A 87. -BAN TELJESEN ÚJ FOGALOMMAL

Részletesebben

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások 44 j) A szivattyúház kibocsátó forrás, a forgó tömítések miatt 2-es zóna. Erre, és az egység egyéb csőcsatlakozásaira, valamint hőtágulási lefúvatóira (HLF) a tervezőnek együttes zónahatárt kell meghatároznia.

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

Üdvözlöm Önöket a Kingspan webináriumon

Üdvözlöm Önöket a Kingspan webináriumon Üdvözlöm Önöket a Kingspan webináriumon Kockázati osztály és épületszerkezet az új OTSZ szerint Webinar, 2015. 04.01. Heizler György Új időszámítás kezdődött! Új időszámítás a tűzvédelemben - új OTSZ!

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosítása. 2012. november 21. Összeállította: Gáti Csaba tű. szds. HBM KI Hatósági Osztály

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosítása. 2012. november 21. Összeállította: Gáti Csaba tű. szds. HBM KI Hatósági Osztály Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosítása 2012. november 21. Összeállította: Gáti Csaba tű. szds. HBM KI Hatósági Osztály Az 55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályok változásai. Lestyán Mária, 2016. 03. 11.

Tűzvédelmi szabályok változásai. Lestyán Mária, 2016. 03. 11. Tűzvédelmi szabályok változásai Lestyán Mária, 2016. 03. 11. Bemutatkozás: Lestyán Mária építésztervező szakmérnök ROCKWOOL Hungary Kft. Szakmai kapcsolatokért felelős igazgató TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME I/1. FEJEZET Alapelvek

ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME I/1. FEJEZET Alapelvek OTSZ 5. rész ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME I/1. FEJEZET Alapelvek Alapvető célkitűzés, hogy tűz esetén az építmény állékonysága egy előírt, de korlátozott időtartamra amennyiben

Részletesebben

M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. M201600100 T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T É P Í T É S I E N G E D É L Y E Z É S I T E R V É H E Z Ü Z E M E N B E L Ü L I E N E R G I A H A T É K

Részletesebben

A tűzjelző, tűzoltó berendezések aktualitásai - "OTSZ 5.0" és a kapcsolódó jogszabályok

A tűzjelző, tűzoltó berendezések aktualitásai - OTSZ 5.0 és a kapcsolódó jogszabályok A tűzjelző, tűzoltó berendezések aktualitásai - "OTSZ 5.0" és a kapcsolódó jogszabályok III. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok, 2014. szeptember 11. Szabados László tű. alezredes kiemelt főreferens Áttekintés

Részletesebben

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2015. április VII. évfolyam 4. szám

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2015. április VII. évfolyam 4. szám 2015. április VII. évfolyam 4. szám E-tűzvédelem Elektronikus szak mai folyóirat Tartalom A hónap témája Folytatjuk az új OTSZ ismertetését Éghető folyadékok és gázok használati szabályai Ellenőrzés, karbantartás,

Részletesebben

ISKOLAPÉLDA A tervezés szempontjai a tervezett OTSZ 5.0 előírásai szerint

ISKOLAPÉLDA A tervezés szempontjai a tervezett OTSZ 5.0 előírásai szerint IV. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár Hotel Jogar ISKOLAPÉLDA A tervezés szempontjai a tervezett OTSZ 5.0 előírásai szerint Decsi György Fireeng Kft. 2014.05.08. Kiindulás OTSZ 5.0 szerint 1 (1)

Részletesebben

A Belügyminiszter / 2011. (..) BM rendelete. az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

A Belügyminiszter / 2011. (..) BM rendelete. az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A Belügyminiszter / 2011. (..) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. (2) bekezdésének 1.

Részletesebben

Tűzterjedés elleni védelem

Tűzterjedés elleni védelem Tűzterjedés elleni védelem Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helyzete Lestyán Mária TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Építészeti Tűzvédelmi Tagozat vezetője Lakitelek, 2014. 09. 10. Ezt a Tűzvédelmi Műszaki

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

Galumba Lajos tű. százados tűzoltósági főfelügyelő

Galumba Lajos tű. százados tűzoltósági főfelügyelő Kapcsolódó jogszabályváltozások Készítette: Galumba Lajos tű. százados tűzoltósági főfelügyelő Folyamatosan változó, új jogszabályok és Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (továbbiakban TvMI) kerülnek kiadásra,

Részletesebben

a 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. szám (Hrsz.: 111) alatti ideiglenes iskolabővítés, építési engedélyezési tervdokumentációjához

a 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. szám (Hrsz.: 111) alatti ideiglenes iskolabővítés, építési engedélyezési tervdokumentációjához TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló, 28/2011. (IX.6.) BM rendeletben (továbbiakban OTSZ) foglaltak szerint a 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. szám (Hrsz.: 111) alatti

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT (A Szervezeti és működési szabályzat 22. sz melléklete) Elfogadva: 2010. december 14. Módosítva: 2012. január 25., hatályba lép: 2012. január 27-én

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló BM rendeletről

ELŐTERJESZTÉS. az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló BM rendeletről ELŐTERJESZTÉS az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló BM rendeletről Budapest, 2011. január 2 A Belügyminiszter / 2010. (..) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Költséghatékony műszaki megoldás az új OTSZ előírásainak a teljesítésére Santon tűzvédelmi leválasztó kapcsoló.

Költséghatékony műszaki megoldás az új OTSZ előírásainak a teljesítésére Santon tűzvédelmi leválasztó kapcsoló. Költséghatékony műszaki megoldás az új OTSZ előírásainak a teljesítésére Santon tűzvédelmi leválasztó kapcsoló. 1. Jogi környezet A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2015 Oldalszám: A3 7.3. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 243/2015. SZ. HATÁROZATA Készült

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012.11.13-tól hatályos szöveg! 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. október 06 - T A R T A L O M J E G Y Z É K ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 11 1. Éghető folyadékok

Részletesebben

A tűzvédelmi dokumentáció összeállítása

A tűzvédelmi dokumentáció összeállítása A tűzvédelmi dokumentáció összeállítása Tartalom: Jogi és műszaki szabályozás A tűzvédelmi tervdokumentáció tartalmi elemei A tűzvédelmi tervdokumentáció javasolt elemei Jogi és műszaki szabályozás 1996.

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat

Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat hatályba lép Budapest, 2016. március 31. napján 1 Bevezetés TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Tájékoztató lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírásokról

Tájékoztató lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírásokról Tájékoztató lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírásokról Egy építés során, legyen az lakó- vagy tárolásra használt épület, már a tervezéskor, és persze a kivitelezés során is számos jogszabályi

Részletesebben

AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA VILLAMOS TERVEZÉSRE

AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA VILLAMOS TERVEZÉSRE AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA A VILLAMOS TERVEZÉSRE 3. ELŐADÁS: KISFESZÜLTSÉGŰ ERŐSÁRAMÚ VILLAMOS BERENDEZÉSEK TŰZVÉDELMI LÉTESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEI (135. - 136. ) ÉS TŰZESETI FOGYASZTÓK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE (137.

Részletesebben

Tűzvédelmi, biztonsági szabályzat és Tűzriadó terv

Tűzvédelmi, biztonsági szabályzat és Tűzriadó terv XII. Híresvárosi Vigadalom TURA, VÁROSKÖZPONT (2194 Tura, Bartók tér 2377/1 hrsz.) Szabadtéri rendezvény Tűzvédelmi, biztonsági szabályzat és Tűzriadó terv 2015. augusztus 21-23. 2015. 08. 21-én, 12.00

Részletesebben

TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE. Az 54/2014.(XII.05.) BM. rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján

TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE. Az 54/2014.(XII.05.) BM. rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE Az 54/2014.(XII.05.) BM. rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján Kérjük, hogy saját érdekében mindenki figyelmesen olvassa el! Tisztelt Lakástulajdonosok!

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat KIK- FOR Kft. Kecskemét Tűzvédelmi Szabályzat 2016. A szabályzatot készítette: Pepó István biztonságtechnikai tanácsadó 2 Hatálybaléptetés A Kft. munkavállalóinak testi épsége, a társadalmi tulajdon tűz

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

g) a bányafelügyelet hatósági hatáskörébe tartozó gázfogyasztó készülékekre, technológiákra.

g) a bányafelügyelet hatósági hatáskörébe tartozó gázfogyasztó készülékekre, technológiákra. 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

11/2013. (III. 21.) NGM

11/2013. (III. 21.) NGM 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

Fogalom-meghatározások

Fogalom-meghatározások Egy kis kitérőt szeretnék tenni, hogy szó szerint megvilágosodjunk. Mondhatnám azt is, hogy ez a cikk azért hasznos nekünk, villamos matrózoknak, nehogy a csúnya áltengerészek zátonyra futtassák hajónkat

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT Kisvárdai Járási Hivatala Ügyiratszám: SZ-06/64/00127-21/2016 ÉTDR azonosító: 20160014951 ÉTDR iratazonosító: IR-000166095/2016 Ügyintéző: Bíró Viktor Telefon: 0645/795-021 e-mail cím: biro.viktor@szabolcs.gov.hu

Részletesebben

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT Kisvárdai Járási Hivatala Ügyiratszám: SZ-06/64/00016-7/2016 ÉTDR azonosító: 201500069079 ÉTDR iratazonosító: IR-000014039/2016 Ügyintéző: Bíró Viktor Telefon: 0645/795-012 e-mail cím: biro.viktor@szabolcs.gov.hu

Részletesebben

Határozatot: építési engedélyt adok. meglévő épület bővítése melegítő konyhával és étkezővel

Határozatot: építési engedélyt adok. meglévő épület bővítése melegítő konyhával és étkezővel HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA Ügyintéző szervezeti egység: Gyöngyösi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201500041386 Iratazonosító: IR-000492700/2015

Részletesebben

Szabadtéri rendezvények TvMI a kiürítés szempontjából

Szabadtéri rendezvények TvMI a kiürítés szempontjából Szabadtéri rendezvények TvMI a kiürítés szempontjából Fischer András tű. alez. hatósági szolgálatvezető Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Készült a IV. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok 2015.

Részletesebben

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról OptiJus Opten Kft. I. 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A 2012.11.13. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések, éghető

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat újdonságai, tapasztalatai Dr. Zoltán Ferenc (PhD) tű. alezredes Számos hasznos információ: www.vedelem.hu www.katasztrofavedelem.hu A hatálya

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT.

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. D e b r e c e n Kassai út 26. Tűzvédelmi Szabályzat 2015 Rendelkező rész A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ:

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása 1046 Budapest, Fóti út 66. és 75214/4 helyrajzi szám alatti ingatlan PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 9.1:2015.03.05. Tartalomjegyzék

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 9.1:2015.03.05. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Formátumok és dokumentálás... 3 3. A TMMK tartalma... 4 3.1. Az építmény tűzvédelmi, létesítési követelményeinek ismertetése... 4 3.2. A tűzjelző berendezés, a tűzoltó

Részletesebben

173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről

173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről A Kormány a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés megszegése miatt

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés megszegése miatt Szám: 35250/52-5/2015.ált. Tárgy: Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet

Részletesebben

Kerepes, Széchenyi István Általános Iskola bővítése 2db ideiglenes tanteremmel

Kerepes, Széchenyi István Általános Iskola bővítése 2db ideiglenes tanteremmel Kerepes, Széchenyi István Általános Iskola bővítése 2db ideiglenes tanteremmel ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. (Hrsz.: 504/3) Budapest, 2016. május KEREPES, SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BÉÉSCSABA MJV HÉSZ 2015 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat özgyűlésének 5/2006 (I.26.) önk. rendelete egységes szerkezetben a 22/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelettel BÉÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

MMK ELT - Varga Tamás 2015.11.19. Villámvédelem. Az új OTSZ és a hozzá kapcsolódó TvMI-k villámvédelmi vonatkozásai. Előadó:Varga Tamás

MMK ELT - Varga Tamás 2015.11.19. Villámvédelem. Az új OTSZ és a hozzá kapcsolódó TvMI-k villámvédelmi vonatkozásai. Előadó:Varga Tamás Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2015 Az új OTSZ és a hozzá kapcsolódó TvMI-k villámvédelmi vonatkozásai Előadó:Varga Tamás 2015. november 17. 1 Az előírások

Részletesebben

Különös követelményeihez

Különös követelményeihez II. KÉRDÉSSOR a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. Korm. rendelet szerinti főépítészi vizsga építészeti, területrendezési, településfejlesztési és - rendezési Különös követelményeihez (okl. építészmérnökök

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította: 28/2014 (VI.27) önkormányzati rendelet Eger

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

Tűzvédelmi MINTA Szabályzat Lakásszövetkezet/Társasház/Garázsszövetkezet/Üdülőszövetkezet neve, címe:.

Tűzvédelmi MINTA Szabályzat Lakásszövetkezet/Társasház/Garázsszövetkezet/Üdülőszövetkezet neve, címe:. Tűzvédelmi MINTA Szabályzat Lakásszövetkezet/Társasház/Garázsszövetkezet/Üdülőszövetkezet neve, címe:. (lakás-, garázs-, üdülőszövetkezet továbbiakban lakásszövetkezet esetében a megszólítás:) Tisztelt

Részletesebben

TERVEZET. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

TERVEZET. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések A nemzetgazdasági miniszter.../2012. (...) NGM rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról A földgázellátásról

Részletesebben

Társasházak tűzvédelmi használati szabályai

Társasházak tűzvédelmi használati szabályai Társasházak tűzvédelmi használati szabályai Készítette: Kosztolányi Péter tű. százados Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály Készült a 2016. február 15-i tájékoztató fórumra Amiről szó esik Mindenkinek joga

Részletesebben

Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013

Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013 Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013 Vágvölgyi László tűzvédelmi szakértő T: 20-921-6741 e-mail: vagvolgyi@dravanet.hu 1 Tűzvédelmi dokumentációval kapcsolatos előírások 2 Jogszabályi háttér 1997. évi

Részletesebben

Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése. Szakmai segédlet tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára

Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése. Szakmai segédlet tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára Feladatalapú pályázati témák 2015 (Sorszám: 2/2015/1.) Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése Szakmai segédlet tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára Magyar Mérnöki Kamara

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ NOSZVAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK./2015. (...) sz. önkormányzati rendelete Noszvaj község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. (2) szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (....) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2007. 2 Moholy Nagy Művészeti Egyetem 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest, 2007... Jóváhagyom:..

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 60/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 60/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 60/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció - email: info@flamella.hu tel.: (30)2512812 fax: (1) 240 8092 TARTALOMJEGYZÉK

Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció - email: info@flamella.hu tel.: (30)2512812 fax: (1) 240 8092 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 II. FEJEZET ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 14 III. FEJEZET VÉDELMI CÉLOK ÉS TERVEZÉSI ALAPELVEK... 30 IV. FEJEZET TŰZVESZÉLYESSÉGI ÉS KOCKÁZATI OSZTÁLYBA

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2004. (XI. 17.) rendelete a BUDAPEST, FERENCVÁROS - ALSÓ BIKARÉT (Soroksári út MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal Koppány u. Gubacsi út Kén utca által

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 5. szám 2010. február 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 9/2010. (II. 23.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Sárospatak város kül- és belterületének Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak

Részletesebben

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének 2001-36 Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2001. (X. 12.) számú rendelete a Budapest, VI. kerület Király utca Káldy Gy. utca Paulay E. utca Nagymezõ utca által határolt

Részletesebben

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata Átdolgozásra került: 2008 november 10. Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Hálózati csatlakozási terv

Hálózati csatlakozási terv Hálózati csatlakozási terv 32,5/30,0 DC/AC kw p Háztartási Méretű Napelemes Kiserőműhöz Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz. 39470/307 2016. Április [A háztartási méretű kiserőmű

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben