A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2015

2 Oldalszám: A sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 243/2015. SZ. HATÁROZATA Készült 8 példányban sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány. Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma:

3 Oldalszám: 2 A3 Kiadásért felelős: Prof. Dr. Torma András rektor Kiadja a Miskolci Egyetem ME Sokszorosító Üzem Nyomdaszám: Re ME Miskolc-Egyetemváros, szeptember 30. A szabályzat gondozásáért felelős: Pintér Zoltán üzemeltetési igazgató

4 Oldalszám: A4 Tartalomjegyzék Fejezet szám Fejezetcím Oldalszám Változat szám Bevezetés dátuma I. Preambulum 1 tűzvédelmi szervezete és feladatai Vezető beosztásban lévők tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai Tűzvédelmi Szervezete A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok, felelősségek, hatáskörök II. Tűzvédelmi oktatások, szakvizsgák 8 Előzetes oktatás 8 Ismétlődő oktatás 9 Tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök A hallgatók tűzvédelmi oktatása 10 Külső munkavállalók tűzvédelmi felvilágosítása 11 III. Létesítés 11 Az építmények tűzvédelmi követelményrendszerének céljai, védelmi célok és tervezési alapelvek Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás 13 Meglévő egyetemi épületek 13 IV. Használati szabályok 13 A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok A használatra vonatkozó speciális tűzvédelmi szabályok Éghető folyadékok és gázok használati szabályai 16 Ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás 16 Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv 16 V. Intézkedés vészhelyzet esetén 16 Kiürítés, menekülés 17 Tűz megelőzésével és oltásával kapcsolatos teendők VI. Záró rendelkezések 18 Mellékletek, iratminták Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma:

5 Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma:

6 Oldalszám: 1 A4 PREAMBULUM A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről, és a tűzoltóságról szóló l996. évi XXXI. törvény l9.. (1) bekezdésében, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletben foglaltak alapján az Egyetemen a tűz elleni védekezést és a tűzvédelmi szervezetet jelen Tűzvédelmi Szabályzat szabályozza március 5-től hatályos az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: OTSZ). A tűzvédelmi szabályozás teljes rendszere a jogi és műszaki szabályok, a képesítési és képzési követelmények megváltozott. Új az OTSZ felépítése, új a megközelítés, a szabályozás elválasztja a követelményt a megoldástól, amely szemléletváltást is igényel, a hatósági, szakhatósági munkában, a tűzvédelmi tervezésben, az épületek kezelésében, üzemeltetésében, használatában. A jogszabály az új létesítésekre vonatkozóan tartalmazza az elvárt biztonsági szinteket, amelyek teljesíthetőségére a különböző műszaki megoldásokat a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (a továbbiakban: TvMI) tartalmazzák elsősorban. A szabályozás követi az építmények létrejöttét, szól a tűzveszélyességi és az új kockázati osztályba sorolásról, tartalmazza a védelmi célokat és tervezési alapelveket, a létesítés és a használat szabályait. A tűz elleni védekezés (a továbbiakban: tűzvédelem) a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási feladatok ellátását és a műszaki mentést, a tűzvizsgálatot, valamint ezek feltételeinek biztosítását jelenti. A Tűzvédelmi Szabályzat célja, hogy az intézményben rögzítse a vezetők, a beosztott dolgozók, és a hallgatók tűzvédelmi kötelezettségeit és feladatait, a munkavégzésre, használatra vonatkozó általános követelményeket, valamint meghatározza a tűzvédelmi eljárások szabályait. A Szabályzat hatálya kiterjed Az Egyetem teljes területére, az egyetemi külső létesítményekre, valamennyi személyre, aki az intézmény és létesítményei területén tartózkodik. Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma:

7 Oldalszám: 2 A4 I. FEJEZET A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZERVEZETE ÉS FELADATAI VEZETŐ BEOSZTÁSBAN LÉVŐK TŰZVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATAI Kancellár 1. (1) A kancellár az intézmény működtetéséért felelős magasabb vezető. A tűzvédelmi feladatok tekintetében gondoskodik: a) az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának kiadásáról, b) a tűzvédelmi szervezet személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, c) minden dolgozó és hallgató részére az előzetes, illetve ismétlődő oktatások, továbbá az éves kiürítési gyakorlatok megtartásának biztosításáról a magasabb vezetők és vezetők közreműködésével, d) a tűzvédelmi berendezések és eszközök beszerzésének, valamint rendszeres felülvizsgálatának és karbantartásának, a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörben dolgozók vizsgáztatásának pénzügyi fedezetéről, e) az Egyetem tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elkészítéséről és a felettes szervnek történő felterjesztéséről, f) tűzeset fenntartó felé történő jelentéséről, g) fenntartó, illetve a tűzoltóság által tartott ellenőrzésen saját, vagy intézkedésre jogosult képviselőjének részvételéről, h) a tűzvédelmi szabályok megszegőivel szembeni felelősségre vonásról. Üzemeltetési igazgató 2. (1) A legfontosabb feladatai közé tartozik a biztonságszervezési tevékenység (munka-, tűz-, polgári, környezet- és vagyonvédelem) közvetlen irányítása és felügyelete. (2) A tűzvédelmi tevékenység közvetlen felügyelete körében: a) rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi vezető hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtását, szükség esetén gondoskodik a tűzvédelmi vezető helyettesítéséről, b) gondoskodik a tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzéséről, c) kezdeményezi a Tűzvédelmi Szabályzat szükséges módosítását, d) felügyeli az intézményre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat elkészítését, rendszeres felülvizsgálatát, e) gondoskodik a tűzvédelmi berendezések, eszközök beszerzéséről, f) gondoskodik arról, hogy minden dolgozó és hallgató számára biztosított legyen a részvétel az előzetes és ismétlődő tűzvédelmi oktatásokon, illetve az éves kiürítési, menekülési gyakorlatokon, g) felügyeli a tűzvédelmi szakvizsgáztatás előírás szerinti lebonyolítását, h) felelősségre vonást kezdeményez a tűzvédelmi szabálysértőkkel szemben.

8 Oldalszám: 3 A4 Gazdálkodási egység vezetők (1) Felelősek az általuk vezetett szervezeti egységek tűzvédelmi helyzetéért. (2) Ennek során: 3. a) felelősek a hallgatók az oktatási egység speciális tűzvédelmére kiterjedő, a tűzvédelmi vezető bevonásával történő oktatásának megszervezéséért és végrehajtásáért, b) a gazdálkodási egység oktatóinak, dolgozóinak a Tűzvédelmi Szabályzatban előírt oktatásáért, c) a gazdálkodási egység tűzvédelmi tevékenységének elősegítésére kari, intézeti tűzvédelmi megbízottat jelölnek ki, d) elkészíttetik a felügyeletük alá tartozó szervezeti egységek részére a helyi adottságokat, technológiai eljárásokat, a tűz- és robbanásveszélyes tevékenységet figyelembe véve a tűzvédelmi kiegészítő utasításokat, e) évente elemzik a hatáskörükbe tartozó egységek tűzvédelmi helyzetét, és meghatározzák a szükséges teendőket, f) a tűzvédelmi megbízottak útján évenként legalább egy alkalommal ellenőriztetik a felügyeletük alá tartozó szervezeti egységek tűzvédelmi helyzetét, g) elvégeztetik, munkalapon megrendelik a hatáskörük alá tartozó területen az irányfények, vészvilágítás időszakos felülvizsgálatát a villamos karbantartó részlegtől, vagy más arra jogosultsággal rendelkező szakembertől, h) a tűzvédelmi előírások megszegőivel szemben felelősségre vonást kezdeményeznek. Szervezeti egység vezetők 4. (1) Felelősek a felügyeletük alá tartozó létesítmények, helyiségek tűzvédelmi helyzetéért, az egyetem Tűzvédelmi Szabályzatában foglalt előírások, valamint a tűzvédelmi hatóság határozatainak végrehajtásáért. A felügyeletükre bízott területen feltárt hiányosságok megszüntetésére külön felhívás nélkül intézkedni kötelesek. (2) Ennek során: a) az irányításuk alá tartozó területen folyamatosan figyelemmel kísérik a tűzvédelem helyzetét, hiányosság esetén intézkednek azok megszüntetésre, b) a tűzvédelmi feladatok ellátására tűzvédelmi megbízottat bíznak meg, c) gondoskodnak az újonnan belépő dolgozók munkába lépés előtti, majd ismétlődő, valamint a hallgatók labor, illetve műhelygyakorlatot megelőző tűzvédelmi oktatásának megszervezéséről a tűzvédelmi vezető bevonásával, d) gondoskodnak a hatáskörükbe tartozó telepített tűzjelző és oltó berendezéseket felügyelő munkavállalók (központkezelők, gépkezelők, portások, diszpécserek stb.) tűzvédelmi gyakorlati oktatásának megszervezéséről, e) megszervezik egységüknél a tűzjelzést, és a tűzoltásban való részvételt, közreműködnek a tűz okának felderítésében, elősegítik a hatósági tűzvizsgálatot végző hivatásos szerv munkáját, f) évente egy alkalommal a felügyeletük, kezelésük alatt álló területeken vezetői tűzvédelmi szemlét tartanak a tűzvédelmi megbízottal közösen, a feltárt hiányosságokat,

9 Oldalszám: 4 A4 szabálytalanságokat jegyzőkönyvben rögzítik, és intézkednek azok mielőbbi megszüntetésére, g) a tűzvédelmi jogszabályok megszegőivel szemben felelősségre vonást kezdeményeznek. A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZERVEZETE A tűzvédelmi szervezet általános feladata 5. (1) Az egyetem területén a megelőző tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzését, a létesítmények, gépek, eszközök tervezésére, üzembe helyezésére, használatára, tűzoltásra, műszaki mentésre vonatkozó tűzvédelmi feladatok ellátását a tűzvédelmi szervezet végzi. A tűzvédelmi szervezet működési és irányítási rendje 6. (1) A jogszabályokban, az egyetemi belső szabályzatokban és utasításokban foglalt kötelezettségek alapján a tűzvédelmi szervezet feladatainak meghatározásában, vitás tűzvédelmi kérdésekben a döntés joga kancellári hatáskör. (2) Az egyetem tűzvédelmi szervezetének irányítását, ellenőrzését, a tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket, az adott tevékenységi körökre vonatkozóan a tartalmazza. (3) Az üzemeltetési igazgató mint a kancellár tűzvédelmi helyettese jogosult az összes munkavállalónak, alkalmazottnak tűzvédelmi ügyekben utasítást adni. (4) Az egyetem rendeltetésszerű működéséhez kapcsolódó tűzvédelmi jogszabályok törvény, rendelet, szabvány, műszaki irányelv előírásainak teljesítése az egyetem minden dolgozójára, és a hallgatókra is kötelező érvényű. (5) A tűzvédelmi szervezet felépítése a felelősség megoszlása tekintetében: a) kancellár, b) üzemeltetési igazgató, c) az intézmény tűzvédelmi vezetője, d) a gazdálkodási egységek tűzvédelmi megbízottjai, e) a szervezeti egységek tűzvédelmi megbízottjai.

10 Oldalszám: 5 A4 A TŰZVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK, FELELŐSSÉGEK, HATÁSKÖRÖK Az egyetem tűzvédelmi vezetőjének feladatai 7. (1) A tűzvédelmi vezető az Üzemeltetési Igazgatóság szervezetéhez tartozó Biztonságszervezési Csoport önálló feladatkörrel megbízott szakembere. (2) Feladatkörében: a) Rendszeresen ellenőrzi az intézmény területén a tűzvédelmi szabályok, előírások betartását. Hiányosságok esetén intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez azok megszüntetésére, és szükség szerint a felelősségre vonásra. Továbbá részt vesz a Biztonságszervezési Csoport által szervezett foglalkozás-egészségügyi, munka-, tűz-, környezet- és vagyonvédelmi szemléken az ellenőrzési ütemterv szerint. b) Részt vesz az intézmény szervezeti egységeinek szemléin, valamint a fenntartó minisztérium, illetve a hivatásos tűzoltóság eljárásain, hatósági szemléin, képviselve az egyetem érdekeit. c) Az intézménynél történő fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása során elősegíti a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényre juttatását. Elkészíti, ellenőrzi a szerződések tűzvédelmi tartalmát, és rendszeresen ellenőrzi annak betartását. d) Elkészíti az intézményre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatot és a Tűzriadó Tervet. e) Elkészíti és vezeti a Tűzvédelmi Üzemeltetési Naplókat. f) Irányítja, segíti és ellenőrzi a tűzvédelmi megbízottak tevékenységét. Továbbá megszervezi és elvégzi rendszeres oktatásukat. g) Szervezi a dolgozók folyamatos tűzvédelmi továbbképzését, oktatását (előzetes és ismétlődő), szakvizsgáztatását, gondoskodik azok végrehajtásáról, az oktatási nyilvántartás vezetéséről. h) Az elsőéves hallgatókat tanulmányaik megkezdése előtt, és évente egyszer tűzvédelmi oktatásban részesíti oly módon, hogy oktatási anyagot készít számukra, melyet az egyetemi Informatikai Szolgáltató Központ munkatársai a NEPTUN rendszeren keresztül tesznek közzé, és az oktatás megtörténtét elektronikus úton dokumentálják. Gondoskodik a visszakérdezésről, és értékeli annak eredményeit. i) Megszervezi és koordinálja a tanulmányi épületek menekülési, kiürítési gyakorlatát, és részt vesz a végrehajtásban. Részt vesz a kollégiumok kiürítési gyakorlatának szervezésében és végrehajtásában. Jegyzőkönyvezi és véleményezi a gyakorlatokon tapasztaltakat. j) Kiadja, külsős munkavégzés esetén ellen jegyzi az intézmény területén a tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését, szükség szerint felügyeleti szolgálat biztosítását rendeli el. k) Kiadja a hallgatók részére a kijelölt tűzrakó helyek használatára vonatkozó eseti tűzgyújtási engedélyt, szükség szerint felügyeleti szolgálat biztosítását rendeli el. l) Ellenőrzi az előírt rendszabályok betartását, figyelemmel kíséri az intézmény területén tartott műsoros, illetve nagyobb létszámú rendezvények tűzvédelmét és engedélyeztetését. m) Szervezi, koordinálja és ellenőrzi az intézmény területén lévő tűzjelző és tűzoltó berendezések, tűzvédelmi (tűz- és füstgátló) berendezések, tűzoltó eszközök készenléti állapotát, készenlétben tartásuk, karbantartásuk és felülvizsgálatuk elvégzését. Elvégzi a felsorolt tűzvédelmi berendezések üzemeltetői ellenőrzését.

11 Oldalszám: 6 A4 n) Megszervezi a tűzvédelmi eszközök beszerzését (árajánlatok bekérése és szerződés tervezet előkészítése). o) Vezeti a tűzvédelmi nyilvántartásokat a Tűzvédelmi Üzemeltetési Naplóban, továbbá a tűzvédelmi tevékenység során az intézkedési jogkörét érintő iratokat, dokumentumokat. p) Tevékenységéről rendszeresen beszámol vezetőjének, elkészíti az éves tűzvédelmi tevékenységről szóló beszámolót, tájékoztatót. q) Figyelemmel kíséri, szervezi és dokumentálja a polgári védelmi törvényből fakadó és az egyetemre háruló védelmi feladatokat. Gazdálkodási egység tűzvédelmi megbízottjának feladatai 8. (1) Feladatát a gazdálkodási egység vezetőjének megbízása alapján a tűzvédelmi vezető irányításával látja el a megbízólevélben meghatározott területen. (2) Ennek során: a) Szervezi és ellenőrzi a gazdálkodási egység működési területén folyó tűzvédelmi munkát, tevékenyen részt vesz a szervezeti egységek tűzvédelmi megbízottjai továbbképzésének szervezésében és lebonyolításában. b) Évenként egy alkalommal a szervezeti egység tűzvédelmi megbízottjával tűzvédelmi szemlét tart a gazdálkodási egységhez tartozó éves munkatervében megjelölt - szervezeti egységnél. Az ellenőrzés tapasztalatait jegyzőkönyvben rögzíti, amely másolatának egy példányát a gazdálkodási egység vezetőjének, egy példányt az egyetem tűzvédelmi vezetőjének küld meg. c) Működési területén figyelemmel kíséri a tűzvédelmi jogszabályok, előírások, szabványok betartását, hiányosság esetén intézkedést kezdeményez. d) Részt vesz a gazdálkodási egység területén az új létesítmények és gépi berendezések üzembe helyezési eljárásán. Szervezeti egység tűzvédelmi megbízottjának feladatai 9. (1) A tűzvédelmi megbízott, a tűzvédelemmel kapcsolatos munkáját a szervezeti egység vezető és a tűzvédelmi vezető irányításával látja el, a megbízólevélben meghatározott területen. (2) Ennek során: a) Működési területén figyelemmel kíséri a tűzvédelmi jogszabályok, előírások, szabványok megtartását, hiányosság esetén intézkedést kezdeményez. b) A Tűzvédelmi Szabályzat szerint megszervezi a tűzvédelmi oktatást. Ennek keretén belül a dolgozókkal és hallgatókkal ismertetni kell a hatályos tűzvédelmi jogszabályokat, a munkavégzésre, használatra vonatkozó szabályokat, a Tűzriadó Tervet, a tűzjelzés módját és a tűzvédelmi eszközök használatát. c) A tűzvédelmet is érintő változásokról pl. átalakítás, új technológia bevezetése, funkcióváltás, új kolléga felvétele stb. tájékoztatja a tűzvédelmi vezetőt. d) A Tűzvédelmi Szabályzat előírásai alapján gondoskodik a munkaidő befejezésekor a használati szabályok megtartásának ellenőrzéséről, az esetleges szabálytalanságok megszüntetéséről.

12 Oldalszám: 7 A4 e) Működési területén véleményezi a tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését, szükség szerint gondoskodik a felügyeleti szolgálat biztosításáról, és a szükséges előírások megtartásának ellenőrzéséről. f) Működési területén előforduló minden tűzesetet köteles a tűzvédelmi vezetőnek jelenteni. g) Köteles a területéhez tartozó létesítmények hatósági, vagy szemlebizottsági szemléjén részt venni, az ott feltárt hiányosságok megszüntetésére a szükséges intézkedést megtenni, és végrehajtásukat ellenőrizni. h) A tűzvédelmi szemléket a szervezeti egység vezetőjével közösen, évenként egy alkalommal kell végrehajtani, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni. i) Köteles a szervezeti egységéhez tartozó valamennyi helyiség (beleértve az alagsori helyiségeket is) zárható ajtajának kulcsából egy másolati példányt ( tűzvédelmi kulcsot ) lezárt, lepecsételt borítékban, azonosítható módon, időtálló feliratozással arra a portára leadni, ahonnan a kulcsokat egyébként felveszik. Zárcsere esetén gondoskodik a leadott kulcs kicseréléséről. Időközönként köteles ellenőrizni, hogy a leadott kulcsok nyitják-e az adott helyiségek ajtaját. A borítékban el kell helyezni egy listát, amely tartalmazza a leadott kulcsok darabszámát, és azt, hogy az azonosítóval ellátott kulcs melyik helyiséget nyitja (pl. B/1 épület III. emelet 302. sz. ajtó). j) Gondoskodik arról, hogy valamennyi helyiség ajtaján fel legyen tüntetve annak funkciója (pl. raktár, műhely, labor, öltöző stb.). k) Gondoskodik a szervezeti egységen belül, a kézi tűzoltó készülékek, tűzvédelmi jelzések, jelzőtáblák, szintjelzők, menekülési iránytáblák és feliratok negyedévenként történő ellenőrzéséről, és az ellenőrzések 11. sz. melléklet szerinti nyilvántartásáról. Az alkalmazottak, munkavállalók feladatai és magatartási szabályai 10. (1) Az alkalmazottak és munkavállalók (továbbiakban munkavállaló) a munkahelyükhöz tartozó létesítményeket a megelőző tűzvédelmi rendelkezések maradéktalan betartása mellett, csak a használatbavételi, üzembe helyezési engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelő célra használhatják. (2) Minden munkavállaló oktató-kutató és nem oktató köteles részt venni az előzetes, és az éves ismétlődő tűzvédelmi elméleti, gyakorlati oktatásokon, továbbá a menekülési, kiürítési gyakorlatokon. (3) A munkavállaló feladata a munka során alkalmazott berendezések, gépek ellenőrzése, tisztítása, karbantartása. Tűzveszélyes folyadékok használatánál az elcsepegés megakadályozása, felitatása és az anyag megsemmisítésének megszervezése (bejelentése, jelzése a környezetvédelmi megbízottnak) is a munkát végző feladata. (4) A munkavállaló köteles a munkájával kapcsolatos technológiai és tűzvédelmi utasításokat maradéktalanul betartani. (5) Munkája során gondoskodnia kell a kijelölt közlekedési utak, és a menekülési utak és kijáratok, vészkijáratok szabadon tartásáról, az esetleges eltorlaszolás megakadályozásáról. (6) Munkáját, ha ez szabályozva van, csak az előírásoknak megfelelő öltözékben végezheti. (pl. Azokon a munkahelyeken, ahol robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes anyagokkal dolgoznak (felhasználás és tárolás) a dolgozó nem viselhet olyan lábbelit, ruházatot, nem használhat olyan szerszámot, amely tüzet, vagy robbanást okozhat). (7) A munkavállaló csak teljesen ép, biztonságos szerszámmal dolgozhat, hiba esetén a gépet,

13 Oldalszám: 8 A4 berendezést azonnal le kell állítani. Minden rendellenességet azonnal jelentenie kell közvetlen felettesének, tőle elvárható módon a hiba elhárítására intézkednie kell. (8) Gépet, berendezést csak megfelelően kioktatott, szakképzett személy kezelhet. (9) Az észlelt tüzet köteles azonnal jelezni, jelenteni a Tűzvédelmi Szabályzat III/12. mellékletében (Tűzriadó Terv) foglaltaknak megfelelően a Hivatásos Tűzoltóságnak, a Biztonságszervezési Csoportnak, valamint a Diszpécser központ diszpécserének. (10) A munkavállaló kötelessége a munkahelyére vonatkozó tilalmi rendelkezések maradéktalan betartása (pl. dohányzási tilalom, vagy más nyílt láng használatával járó munka tilalma stb.). (11) A munkához csak annyi nyers és félkész anyagot tárolhat, amennyi az ott folytatott egy napi tevékenységhez szükséges. (12) Tűzveszélyes folyadékot a munka befejezése után köteles a kijelölt tárolóhelyre vinni, és azt a következő felhasználásig ott tárolni. A veszélyes anyagról köteles nyilvántartást vezetni (felhasznált mennyiség), a hulladékká, vagy veszélyes hulladékká vált anyagról szintén nyilvántartást vezetni, illetve az ideiglenes tárolásról gondoskodni, amíg az arra engedéllyel, érvényes szerződéssel és jogosultsággal rendelkező szállítóval az egyetem környezetvédelmi megbízottja intézkedik az elszállításról. II. FEJEZET TŰZVÉDELMI OKTATÁSOK, SZAKVIZSGÁK Előzetes oktatás 11. (1) Az egyetem valamennyi dolgozóját felvételkor, majd ezt követően szükség szerint (pl. más munkakörbe való áthelyezéskor, új technológia bevezetésekor) tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. (2) Az oktatásnak ki kell terjednie: a) a munkahely és a munkafolyamat, tevékenység, illetve a felhasznált veszélyes (tűzveszélyes) anyagok tűzveszélyességére, b) tűzveszélyes tevékenységek engedélyezési folyamatára, a tűzveszélyes tevékenység végzésének biztonságos végrehajtására, illetve az ahhoz kötelezően használandó egyéni védőeszközökre és helyes használatukra, c) a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre, d) a Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt használati szabályokra, e) a tűzjelzés módjára, a tűz esetén követendő magatartásra, illetve a Tűzriadó Tervben meghatározott feladatokra, f) menekülési, kiürítési gyakorlatra, próbára, g) a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések használatára, h) a tűzvédelmi jogszabályok megszegésének következményeire. (3) Az oktatást a tűzvédelmi megbízott szervezi, melyet a tűzvédelmi vezető tart. (4) Az oktatás megtörténtét és az előadott anyagban foglaltak elsajátítását a dolgozó nyilatkozatban (oktatási napló, vagy jegyzőkönyv) köteles elismerni. A nyilatkozatot a

14 Oldalszám: 9 A4 tűzvédelmi iratok között meg kell őrizni, felhívásra a hatósági, illetve szervezeti, egyetemi ellenőrzések alkalmával be kell mutatni. (5) Minden új tűz-, vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés, technológia, anyag stb. bevezetése, illetve alkalmazása előtt az érintett dolgozókat a vonatkozó tűzvédelmi szabályokra, a tűz esetén tanúsítandó magatartásra soron kívül oktatni kell. (6) Tűzesetet követően, a történtekről, a kivizsgálás megállapításairól (mi volt a tűzesetet kiváltó ok, hogyan lett volna elkerülhető, és milyen megelőző és helyesbítő intézkedéseket szükséges végrehajtani az eset kapcsán) soron kívül tájékoztatni kell az érintett területen dolgozókat. (7) A tűzvédelmi oktatáson elhangzottakat vissza kell kérdezni szóban és/vagy írásban. Nem kielégítő eredmény esetén az oktatást meg kell ismételni. Ismétlődő oktatás 12. (1) Minden egyetemi dolgozót évenként egyszer ismétlő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. (2) Az oktatás terjedjen ki a Tűzriadó Terv gyakoroltatására is, évente egy alkalommal. (3) Az oktatást a szervezeti egység tűzvédelmi megbízottja végzi, amelyhez a tűzvédelmi vezető készíti el az oktatási anyagot és a tesztet. Felkérésre a tűzvédelmi vezető tartja meg az oktatást. (4) Az oktatás tényét az ismétlődő tűzvédelmi oktatásról szóló oktatási jegyzőkönyvben, vagy az oktatási naplóban kell rögzíteni. (5) A tűzvédelmi oktatáson elhangzottakat vissza kell kérdezni szóban és/vagy írásban. Nem kielégítő eredmény esetén az oktatást meg kell ismételni. (6) A tűzvédelmi oktatás elmaradása a tűzvédelmi hatóság részéről tűzvédelmi bírság kiszabásával jár, melynek büntetési tétele a Szabályzat III/1. melléklete szerinti bírság tétel, és a nem oktatott dolgozók számának szorzata. Tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök 13. (1) A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII.7.) BM rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával (a továbbiakban: szakvizsga) rendelkező személy végezhet. (2) Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a személynek is, aki az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja, továbbá aki tűzveszélyes tevékenység végzésére jogosító munkaengedélyt ad ki, vagy külsős munkavégzés esetében a tűzgyújtási engedélyt ellenjegyzi. (3) A tűzvédelmi vezető a tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozókról nyilvántartást vezet, amelynek elsődleges célja a szakvizsga bizonyítványok érvényességi idejének nyomon követése. A nyilvántartás tartalmazza személyenként és foglalkozási áganként a szakvizsga bizonyítvány és vizsga jegyzőkönyv kiállításához szükséges személyes adatokat, a bizonyítvány sorszámát és kiadásának dátumát, a lejárati idejét, a dolgozó munkahelyét és beosztását.

15 Oldalszám: 10 A4 A hallgatók tűzvédelmi oktatása 14. (1) A hallgatókat tanulmányaik megkezdésekor (beiratkozáskor), és minden év elején a kollégiumban lakókat külön is továbbá rendkívüli esemény bekövetkeztekor, valamint az oktatott tárgyhoz kapcsolódóan tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. (2) Az oktatás terjedjen ki: a) a Tűzvédelmi Szabályzatban és a Tűzriadó Tervben foglaltakra, b) a munkahelyek és a munkafolyamatok tűzveszélyességére, c) a tűzvédelmi használati szabályokra, d) a szabadtéri tűzrakó helyek helyes használatára, az engedélyezés folyamatára, továbbá arra, hogyan hagyhatják ott a tűzrakó helyet használat után, e) a tűzjelzés módjára, f) a tűz esetén követendő magatartásra, g) a riasztási feladatokra, h) a tűzoltó készülékek és eszközök kezelésére és használatára, valamint i) a tűzvédelmi szabályok, előírások megszegésének következményeire. (3) Az általános tűzvédelmi oktatás megszervezéséért, az oktatási anyag elkészítéséért a Biztonságszervezési Csoport, a kollégiumokban az igazgató felelős. (4) Az oktatás terjedjen ki a Tűzriadó Terv gyakoroltatására, menekülési, kiürítési próbára is, évente egy alkalommal, mind a tanulmányi épületekben, mind a kollégiumokban. A kiürítési gyakorlat megállapításait jegyzőkönyvben kell rögzíteni, illetve hiányosság, hiba esetén intézkedni szükséges azok kijavítására. (5) Laboratóriumi foglalkozások (gyakorlati képzés) esetében az első foglalkozás alkalmával a laborvezető (foglalkozásvezető) feladata a speciális tűzvédelmi oktatás megtartása, amelynek során az oktatást végző felhívja a hallgatók figyelmét a labor mint munkahely és az ott végzett tevékenység veszélyeire, a tűzveszélyre és mindenkor betartandó tűzvédelmi előírásokra, a tűz esetén végrehajtandó riasztási, menekülési, mentési és oltási feladatokra. (6) Az oktatás nyilvántartását a dolgozókéhoz hasonlóan kell vezetni, de a helyi sajátosságoknak megfelelően a naplórendszerű, vagy katalógus nyilvántartási mód is elfogadott. (7) Azon hallgatókat, akik saját hibájukból nem vesznek részt valamely tűzvédelmi oktatáson, pótoktatásban kell részesíteni. (8) A kollégiumokban az adott kollégiumra vonatkozó tűzvédelmi ismereteket tűzvédelmi oktatás keretében kell a beköltöző hallgatókkal ismertetni, vagy írásban, igazolható módon átadni a beköltözésük napján. (9) Az oktatás megtörténtét, az írásos anyag átvételét dokumentálni kell és a kollégiumi tűzvédelmi iratok között meg kell őrizni. (10) A kollégista hallgatók tűzvédelmi oktatásának megszervezése, lebonyolítása a kollégium igazgatójának kötelessége.

16 Oldalszám: 11 A4 Külső munkavállalók tűzvédelmi felvilágosítása 15. (1) Külső munkavállalók esetében az intézmény sajátos tűzvédelmi helyzetére, a Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó részeire, illetve azok betartására fel kell hívni a külső munkavállalók figyelmét. A Szabályzat ismertetése az érintett műszaki ellenőr feladata, felkérésre a tűzvédelmi vezető megtartja a tájékoztató oktatást a külsős munkavállalók részére. (2) Nagyobb beruházás esetén, már a szerződéskötés során, annak mellékleteként tájékoztatni lehet a külsős vállalkozót az Egyetem részéről elvárt tűzvédelmi követelményekről. A munkaterület átadása, átvétele, illetve a munkavégzés során az egyetemi kapcsolattartó műszaki ellenőr ismételten felhívja a vállalkozó és munkavállalói figyelmét a tűzvédelmet érintő elvárásokra. Továbbá tájékoztatja a vállalkozót tűzveszélyes tevékenység végzése esetén, a tűzgyújtási engedélyezés szükségességéről, és ellen jegyzi a vállalkozó által kiadott tűzgyújtási engedélyt, szükség esetén kiegészíti az egyetem területén kötelező érvényű elvárásokkal. (3) A tűzvédelmi oktatás megtartása a vállalkozó, vagy az általa megbízott személy feladata, kérésre az Egyetem tűzvédelmi vezetője segítséget nyújt. III. FEJEZET LÉTESÍTÉS Az építmények tűzvédelmi követelményrendszerének céljai, védelmi célok és tervezési alapelvek 16. (1) Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műszaki leírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi műszaki leírás, dokumentáció. A tűzvédelmi műszaki leírás, dokumentáció készítése szaktevékenység, azt csak tűzvédelmi szakértő, vagy tűzvédelmi tervező készítheti. A felelős tervező köteles tűzvédelmi szakértőt (építmények tűzvédelme, vagy építész-, vagy elektromos-, vagy gépész tűzvédelmi szakértő) bevonni, vagy tűzvédelmi tervezőt igénybe venni a tűzvédelmi műszaki leírás elkészítéséhez. (2) Az OTSZ határozza meg a tűzvédelmi követelményeket. Az elérendő biztonsági szintnek megfelelő műszaki megoldásokat, számítási módszereket a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (a továbbiakban: TvMI) tartalmazzák. (3) A meghatározott tűzvédelmi követelményeket elsősorban életvédelmi, továbbá közösségi értékvédelmi és tulajdonosi értékvédelmi célok teljesülése érdekében kell megvalósítani. (4) Az építési termékeket, építményszerkezeteket a tervezés során úgy kell megválasztani, hogy a) a kockázat függvényében a tartószerkezetek teherhordó képességüket, a térelhatároló szerkezetek integritásukat és hőszigetelő képességüket a várható tűzhatást figyelembe véve e rendelet szerinti időtartamig őrizzék meg, b) a tűzvédelmi célú építményszerkezetek, építési termékek tűz esetén szerepüket a meghatározott időtartamig töltsék be, funkciójukat megtartsák, a tűz jelenlétére hatékonyan reagáljanak,

17 Oldalszám: 12 A4 c) a tűz és kísérőjelenségei terjedését funkciójuknak megfelelően gátolják, nehezítsék vagy irányítsák, valamint d) a belőlük fejlődő hő, füst és égéstermékek mennyisége a lehető legkisebb legyen. (5) Korlátozni kell a tűz és kísérőjelenségei átterjedését szomszédos épületekre vagy tűzszakaszokra, más építményszintekre, menekülési útvonalakra, tűzgátló szerkezettel határolt terekre és átmeneti védett terekre. (6) Az építményben tartózkodók részére biztosítani kell a) a menekülési útvonal elérhetőségét az építmény bármely pontjáról adott időtartam alatt, b) a menekülési útvonal késedelem nélküli használatát, felismerhetőségét, megvilágítását, akadályok feloldását, az átbocsátóképességet, c) a menekülési útvonal védelmét a tűz és kísérőjelenségei ellen, d) a menekülési képességtől függően meghatározott időn, távolságon belül a biztonságos térbe vagy az átmeneti védett térbe jutást vagy a tartózkodási hely védelmét és e) a kockázattól függően megfelelő tartalmú, késedelem nélküli, a kiürítés szakaszaihoz igazított tájékoztatást a tűzről, alternatív menekülési lehetőséget, a többirányú kiürítést, a pánik kialakulásának valószínűségét csökkentő műszaki megoldásokat és az építmény környezetében a kijutáshoz, az építmény elhagyásához szükséges és alkalmas területet. (7) A tűz során fejlődő hő és füst káros hatásai miatt hő és füst elleni védelemmel biztosítani kell a) a menekülő személyek védelmét, b) a tartószerkezetekre ható hőterhelés csökkentését, c) a tűzfészek észlelhetőségét és legalább egy irányból való megközelíthetőségét és d) a tulajdonos döntése, kockázatvállalása függvényében az értéktárgyak védelmét. (8) A tűzoltói beavatkozás hatékonysága céljából biztosítani kell a) az építmény akadálytalan megközelítését tűzoltó gépjárművel, b) az építmény környezetében és az építményen belül a rendeltetésnek megfelelő oltóanyagellátást, c) a veszélyforrások felismerésének lehetőségét, d) a tűzoltói beavatkozást segítő berendezéseket, eszközöket és azok tűzoltóság általi kezelhetőségét és e) a kockázattól függően a tűzoltóság késedelem nélküli riasztását, a megfelelően részletes tájékoztatást a tűz helyszínéről és a beavatkozást befolyásoló körülményekről, az építmény környezetében a tűzoltó gépjárművek, technikai eszközök működéséhez, működtetéséhez szükséges és igénybe vehető területet és a károkozás nélküli bejutást az építménybe. (9) A tűzvédelmi hatóság a létesítési, használati és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos előírásoktól más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó előírások megtétele esetében kérelemre eltérést engedélyezhet. Az előírásoktól való eltérés abban az esetben engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja az OTSZ-ben meghatározott védelmi célok teljesülését és a legalább azonos biztonsági szintet. A tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldást kérelemre jóváhagyhatja, ha a legalább azonos biztonsági szintet a kérelmező igazolja. (10) A tűzvédelmi szakhatóság kérelemre jogszabályban meghatározott esetben és módon lehetőséget biztosít a tűzvédelmi követelményekkel kapcsolatos egyeztetés megtartására. (11) A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya, a kockázati egység

18 Oldalszám: 13 A4 kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya alapján kell megállapítani. TŰZVESZÉLYESSÉGI ÉS KOCKÁZATI OSZTÁLYBA SOROLÁS Az anyagok tűzveszélyességi osztálya 17. (1) Az anyagokra vonatkozó tűzveszélyességi osztályok definícióit a Szabályzat III/2. melléklete tartalmazza. (2) Az alábbi tűzveszélyességi osztályokat különbözteti meg az OTSZ: a) Robbanásveszélyes osztály b) Tűzveszélyes osztály c) Nem tűzveszélyes osztály A kockázat meghatározása 18. (1) A kockázati egységek és azok kockázati osztályba sorolásának módját a Szabályzat III/2. melléklete írja le. (2) Kockázati osztályba sorolást tűzvédelmi tervező, vagy tűzvédelmi szakértő készíthet. Meglévő egyetemi épületek 19. (1) Meglévő építmény, építményrész átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, rendeltetésének módosítása esetén az átalakítás mértékének, körének és az építmény, építményrész tűzvédelmi helyzetét befolyásoló hatásainak figyelembevételével kell az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait alkalmazni. (2) A meglévő egyetemi épületek besorolása szempontjából fontos paramétereket a Szabályzat III/2. mellékletében lévő táblázat tartalmazza. IV. FEJEZET HASZNÁLATI SZABÁLYOK (1) A használati szabályok a Miskolci Egyetemi létesítmények, építmények, gépek, berendezések, eszközök és az anyagok használatára, technológiák alkalmazására vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseket írják le. A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok 20. (1) Az egyetem épületeit, tűzszakaszait, helyiségeit, szabadtereit csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési, és telephelyengedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően, a

19 Oldalszám: 14 A4 tűzvédelmi rendelkezések maradéktalan betartása mellett szabad használni. (2) A használatot, a tárolást, az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni. (3) A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható, a robbanásveszélyes és tűzveszélyes anyagokból csak a munkához szükséges egy napi mennyiséget szabad tárolni. (4) Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani. (5) Az egyetemi épületek alagsoraiban, pincéiben, I-II. fokozatú tűzveszélyes folyadékot, gázt tárolni nem szabad. (6) A helyiségből, szabadtérből, a gépről, berendezésekről, eszközökről, készülékekről a tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes anyagokat, hulladékokat folyamatosan, de legalább a munka befejezésekor az erre kijelölt helyre el kell szállítani. (7) I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. (8) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszernél és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. (9) Az üzemszerűen csepegő I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. (10) Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot alkalomszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs. (11) Az öltözőkben az olajos, zsíros munkaruhát, védőruhát csak fém öltözőszekrényben szabad tárolni. (12) Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet. (13) Az Egyetem helyiségeiben a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartása érdekében: a) az elektromos berendezések és gépek áramtalanítását, b) gázpalackok szelepeinek elzárását, c) a gázvezetékek elzárását, d) a tűzoltó készülékek hozzáférhetőségét, e) a közlekedési, menekülési utak szabadon hagyását, f) a tűzvédelmi eszközök meglétét. (14) Az olyan szabálytalanságot, amely tüzet, vagy robbanást okozhat, meg kell szüntetni. (15) A helyiség szükség szerint az építmény, létesítmény bejáratánál és a helyiségben jól

20 Oldalszám: 15 A4 látható helyen a tűz-, vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni. (16) Az Egyetem területén a villamos berendezések, kapcsolóterek, közművek nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan jelölni, feliratozni kell. (17) A tűzvédelmi berendezések (tűzvédelmi főkapcsoló, hő- és füstelvezető kezelőpanel, gépi szellőztetés, tűzjelző központok), felszerelések, készülékek, és tűzjelzők kézi jelzésadók helyét az OTSZ-ben előírtak szerint utánvilágító jelöléssel, felirattal és/vagy piktogrammal kell ellátni. (18) A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni. A tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell. (19) A homlokzati mentési pontok megközelíthetőségét az adott szinten és tűzszakaszban tartózkodók részére biztosítani kell. A mentésre szolgáló nyílászárók helyét a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni. (20) Ahol jogszabály önműködő csukószerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtót csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, vagy a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő, akkor a nyitva tartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről kell gondoskodni, vagy biztosítani kell, hogy az ajtó tűzjelző jelére csukódjon. (21) A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi veszély esetére az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell, az ajtó mellett, a falra felszerelt zárt kulcsdobozban kell az ajtó kulcsát elhelyezni. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja. (22) Munkaidő után, illetve üzemszünet alatt a lezárt helyiségek kulcsait úgy kell elhelyezni (porták, Diszpécser központ), hogy azok tűz esetén könnyen hozzáférhetőek legyenek. A használatra vonatkozó speciális tűzvédelmi szabályok 21. (1) A használatra vonatkozó speciális tűzvédelmi szabályok tekintetében az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet XVIII. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Az (1) bekezdésben hivatkozott rendeletnek A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályaira vonatkozó ai kiegészülnek a következőkkel. A tűzgyújtási engedély kiadásának szabályai: Kollégiumi tűzrakóhelyeken történő tűzgyújtás engedélyezéséhez előzetesen a kollégiumi bizottság elnökének, vagy a kollégium gondnokának előzetes engedélye szükséges. Szintén előzetes hozzájárulás szükséges a Sport Központ területére kért tűzgyújtási engedély kiadásához a szervezeti egység vezetőjétől. (3) Az Egyetem területén tűzrakásra használható helyek: a) a kollégiumoknál kiépített tűzrakók,

21 Oldalszám: 16 A4 b) INFO parkban kiépített tűzrakó, c) a régi szökőkútnál kiépített tűzrakó. (4) Esetileg, rendezvények alkalmával tűzgyújtásra engedélyezhető helyek: a Sport Központ szabad területe, és a menza előtti terület. ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK HASZNÁLATI SZABÁLYAI Éghető folyadékok tárolása és szállítása 22. (1) Éghető folyadékok és gázok használatának tűzvédelmi szabályai tekintetében az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet XIX. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni. A hegesztéssel kapcsolatos tűzvédelmi előírások 23. (1) A hegesztésre vonatkozó előírásokat a 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet mellékleteként kiadott Hegesztési Biztonsági Szabályzat tartalmazza. ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS, FELÜLVIZSGÁLAT 24. (1) A tűzvédelmi tevékenység ellátásához szükséges eszközök, berendezések, műtárgyak ellenőrzése, karbantartása, felülvizsgálata tekintetében az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet XX. fejezetének rendelkezései irányadók. TŰZVÉDELMI MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI KÉZIKÖNYV Általános előírások 25. (1) A tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv a létesítési és használattal összefüggő feltételeknek a gyűjteménye. Összeállítása az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet XXI. fejezete alapján kötelező. V. FEJEZET INTÉZKEDÉS VÉSZHELYZET ESETÉN 26. (1) A Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni: a) a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre, b) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több mint 300 fő tartózkodhat,

22 Oldalszám: 17 A4 c) kereskedelmi szálláshelyre, d) az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat, e) a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő, f) tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m 3 -nél nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre. (2) A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente egyszer az érintettekkel az egyetemi dolgozókkal, oktatókkal és a hallgatókkal egyaránt gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell. (3) A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni. (4) Tűzriadó Tervét a TVSZ III/12. melléklete tartalmazza. (5) A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló BM rendelet előírása szerint a Szabályzatnak tartalmaznia kell a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység, vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt megengedett maximális befogadóképességet. Az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek listáját, illetve a megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét leíró dokumentumot a TVSZ III/13. melléklete tartalmazza. Kiürítés, menekülés 27. (1) Az egyetemi épületeket úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén a) a benntartózkodó személyek a tartózkodási helyüket képező helyiséget elégséges számú, átbocsátóképességű és megfelelő helyen beépített kijáraton elhagyhassák, vagy b) a benntartózkodó személyek a tartózkodási helytől mérve a megengedett elérési távolságon belül menekülési útvonalra, biztonságos térbe vagy átmeneti védett térbe juthassanak, illetve c) a nem menthető személyek tartózkodási helye kielégítő védelmet nyújtson a tűz és kísérőjelenségei ellen. (2) A kiürítés, menekülés általános szabályait, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet mellékletei szabályozzák. A tűz megelőzésével és oltásával kapcsolatos teendők 28. (1) Az Egyetem vezetői és beosztott dolgozói kötelesek munkahelyük és munkafolyamataik tűzveszélyességét megismerni. Tudniuk kell, hogy munkavégzés közben mi idézheti elő tűz keletkezését. (2) Meg kell ismerni a Tűzvédelmi Szabályzatban leírt, az egyes munkahelyekre vonatkozó megelőző tűzvédelmi szabályokat, előírásokat, és azokat kötelesek betartani, illetve betartatni. (3) Az Egyetem dolgozóinak ismerniük kell a tűzjelzés módját, a tűz esetén szükséges tennivalókat, a mentést, a rendfenntartást, a tűzoltó berendezések és készülékek kezelését.

23 Oldalszám: 18 A4 (4) Az elméleti és gyakorlati tűzvédelmi oktatások, illetve tűzriadó próbák megszervezése (a dolgozók részvételének, az oktatás időpontjának és helyszínének biztosítása) és megtartása a közvetlen munkahelyi vezető felelőssége. (5) Az oktatások szervezésében (oktatási anyag elkészítése, gyakorlati oktatáshoz szükséges szemléltető eszközök biztosítása, tűzriadó próbához a diszpécserek és portások bevonása és eligazítása, tűzvédelmi berendezések kezelése, stb.), illetve megtartásában a tűzvédelmi vezető közreműködik. VI. FEJEZET Záró rendelkezések 29. (1) A Tűzvédelmi Szabályzatban nem érintett tűzvédelmi kérdésekben évi XXXI. törvényt, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait kell alkalmazni. (2) A létesítés és használat tűzvédelmi szabályai tekintetében a vonatkozó jogszabályokban, kötelező nemzeti szabványokban és tűzvédelmi műszaki irányelvekben rögzítettek kell, hogy kiegészítésül szolgáljanak. (3) Jelen módosított szabályzat a Miskolci Egyetem Szenátusának 96/2011. sz. határozatával elfogadott és a 401/2012. sz. határozatával, december 1-i hatállyal, a 482/2013. sz. határozatával december 1. hatállyal, valamint a 243/2015. sz. határozatával október 1. hatállyal módosított szöveget egységes szerkezetben tartalmazza. Miskolc, szeptember 30. Prof. Dr. Torma András rektor a Szenátus elnöke

24 Oldalszám: 19 MELLÉKLETEK Sorszám Melléklet, iratminta címe Oldalszám I. Jogszabályjegyzék 20 II. Fogalomtár 21 III. Iratminták 22 III/1. Tűzvédelmi bírság, tűzvédelmi szabálysértés 24 III/2. Tűzveszélyességi és kockázati osztályok 25 III/3. Tűzvédelmi oktatási tematika 28 III/4. Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv 30 III/5. Megbízólevél tűzvédelmi megbízottnak 32 III/6. III/7. III/8. Megbízólevél a diszpécser központban lévő tűzvédelmi felügyeleti központban ügyeleti teendőket ellátóknak Megbízólevél az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet engedélyezőknek Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére III/9. Tűzgyújtási engedély a hallgatók részére 39 III/10. Tűzvédelmi szemle ellenőrzési szempontjai 40 III/11. Kézi tűzoltó készülékek, tűzvédelmi jelzések, jelzőtáblák, szintjelzők, menekülési iránytáblák és feliratok készenlétben tartó általi ellenőrzéseinek nyilvántartása III/12. Tűzriadó Terv 42 III/13. Az 50 főnél nagyobb befogadóképességű előadóinak kiürítési számítással igazolt maximális befogadóképessége, megfelelő helyiséghasználat módja és felelőse Változat szám Bevezetés dátuma

25 Oldalszám: 20 I. melléklet I. Jogszabályjegyzék évi XXXI. törvény a tűzelleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2. 30/1996. (XII. 06.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 3. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról /2011. (XII. 7.) Korm. a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 5. 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről 6. 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről (és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról) /2011. (X. 20.) Korm. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről évi XXV. törvény a kémiai biztonságról /2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 11. REACH (1907/2006/EK) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. GHS/CLP (1272/2008/EK) a vegyi anyagok osztályozását, címkézését és csomagolását szabályozó európai parlamenti és tanácsi rendelet /2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról /2004. (XII.22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről /1997. (XII. 20.) Korm. az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) /2012. (XI. 8.) Korm. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról /2011. (III. 8.) Korm. a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről /2011.(XI. 30.) BM rendelet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területeiről /2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2007. 2 Moholy Nagy Művészeti Egyetem 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest, 2007... Jóváhagyom:..

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. december 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabályzat hatálya 3 2. fejezet Ügyrend 4 2.1. A Rektor feladatai 4 2.2. A Kancellár feladatai 5 2.3. Az Igazgatásszervezési

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat KIK- FOR Kft. Kecskemét Tűzvédelmi Szabályzat 2016. A szabályzatot készítette: Pepó István biztonságtechnikai tanácsadó 2 Hatálybaléptetés A Kft. munkavállalóinak testi épsége, a társadalmi tulajdon tűz

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT.

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. D e b r e c e n Kassai út 26. Tűzvédelmi Szabályzat 2015 Rendelkező rész A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT (A Szervezeti és működési szabályzat 22. sz melléklete) Elfogadva: 2010. december 14. Módosítva: 2012. január 25., hatályba lép: 2012. január 27-én

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Főiskolai Tanács 48-2002/2003. sz. határozatával 2003. március 18. napján elfogadta. 2003. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 1(29). oldal TARTALOM I. A MVSZ hatálya II. Ügyrend III.

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

BS FIRE SYSTEM KFT. 7637 Pécs Marx u. 81/1. Tel: +36-20-3913317 Web: www.bsfire.hu E-mail: bsfirekft@gmail.com

BS FIRE SYSTEM KFT. 7637 Pécs Marx u. 81/1. Tel: +36-20-3913317 Web: www.bsfire.hu E-mail: bsfirekft@gmail.com Web: E-mail: bsfirekft@gmail.com Beépített automatikus tűzjelző berendezések üzemeltetési előírások A tűzjelző központ kezelése az Üzemeltető feladata. A kezelést csak az arra kioktatott személy végezheti!

Részletesebben

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata 2012. (Elfogadva az Építőmérnöki Kar Kari Tanácsa a 2012. május 9-i ülésén) 2/39 A munkavédelemről szóló, 1993.

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető 54/2014. (XII.5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Új szerkezet Jogszabály Hatályos 2015. 03.

Részletesebben

50/2011. (XII. 20.) BM rendelet

50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 2013.01.02-től hatályos szöveg! a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Ügyrend... 4 A munkavédelmi tevékenység célja és alapvető feladata...

Részletesebben

Tűzvédelmi, biztonsági szabályzat és Tűzriadó terv

Tűzvédelmi, biztonsági szabályzat és Tűzriadó terv XII. Híresvárosi Vigadalom TURA, VÁROSKÖZPONT (2194 Tura, Bartók tér 2377/1 hrsz.) Szabadtéri rendezvény Tűzvédelmi, biztonsági szabályzat és Tűzriadó terv 2015. augusztus 21-23. 2015. 08. 21-én, 12.00

Részletesebben

Bajai Szent Rókus Kórház hotelépület TMMK Az épületgépészet vizsgálata és bemutatása

Bajai Szent Rókus Kórház hotelépület TMMK Az épületgépészet vizsgálata és bemutatása Balatonföldvár 2015. február 4-5. Bajai Szent Rókus Kórház hotelépület TMMK Az épületgépészet vizsgálata és bemutatása Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Feltételezés A Bajai

Részletesebben

A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA.

A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA. A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA. Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. október Szerkesztő: Duruc József Megjegyzés: A szövegben pirossal kiemelt

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás KA-TML-39/2015 1 Tűzvédelmi műszaki leírás Tárgy: a 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/1 alatti ingatlanon meglévő épület átalakításával és bővítésével kialakítandó Labdarúgó Klubház építési engedély

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőség. részére

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőség. részére MUNKAKÖRI LEÍRÁS a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőség részére 2 I. FEJEZET A felügyelőség alárendeltsége, alapvető feladata és szervezeti tagozódása 1. A Felügyelőség

Részletesebben

Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013 A Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági Szabályzatát (továbbiakban AIBSZ) a személyes

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje Tárnok Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje A 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: Mötv.) 67. b.) pontjában, a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról számú

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET - hatálya... 3. 1. Területi hatály... 3. 2. Személyi hatály... 3. II. FEJEZET - A munkavédelmi ügyrend...

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Erkel Ferenc Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Gödöllő, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...6 1.1. Szervezeti egységek...6 1.2. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BÉLYEGZŐINEK KÉSZÍTÉSE, NYILVÁNTARTÁSA ÉS HASZNÁLATA

A MISKOLCI EGYETEM BÉLYEGZŐINEK KÉSZÍTÉSE, NYILVÁNTARTÁSA ÉS HASZNÁLATA A MISKOLCI EGYETEM BÉLYEGZŐINEK KÉSZÍTÉSE, NYILVÁNTARTÁSA ÉS HASZNÁLATA Miskolc, 2012 5.5. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BÉLYEGZŐINEK KÉSZÍTÉSE, NYILVÁNTARTÁSA ÉS HASZNÁLATA A Miskolci Egyetem

Részletesebben

KOLLÉGIUMOK IGAZGATÓSÁG

KOLLÉGIUMOK IGAZGATÓSÁG BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KANCELLÁRIA KOLLÉGIUMOK IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE Hatályos: 2016. május 1-jétől A Kollégiumok Igazgatóság (a továbbiakban KI) Ügyrendje a 368/2011. (XII.31.)

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat ROMKERT 1013 Budapest, Döbrentei tér 9. Tűzvédelmi Szabályzat 2016. Kiadja: ügyvezető Módosította: Végh Ferenc tűzvédelmi tervező szakmérnök TUÉ 13-14179 tel: 06-20/931-9245 1 Adatlap A Gazdálkodó szervezet

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi törvény)

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 9.1:2015.03.05. Tartalomjegyzék

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 9.1:2015.03.05. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Formátumok és dokumentálás... 3 3. A TMMK tartalma... 4 3.1. Az építmény tűzvédelmi, létesítési követelményeinek ismertetése... 4 3.2. A tűzjelző berendezés, a tűzoltó

Részletesebben

Rozipál György a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola igazgatójának munkaköri leírása

Rozipál György a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola igazgatójának munkaköri leírása Rozipál György a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola igazgatójának munkaköri leírása A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 54. paragrafusa alapján felelős az intézmény szakszerű és törvényes

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Hatály: 2010.I.1. - 2010.XII.31. 1. oldal 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

A KOMÁROM -ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK. 17/2013. számú I N T É Z K E D É S E

A KOMÁROM -ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK. 17/2013. számú I N T É Z K E D É S E Komárom- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság KOMÁROM -ESZTERGOM MEGYEI KTSZTRÓFVÉDELMI IGZGTÓSÁG IGZGTÓJÁNK 17/2013. számú I N T É Z K E D É S E az adatvédelmi rendelkezésekről és az adatbiztonság rendjéről

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. április 1.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. április 1. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. április 1. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A Pécs Városi Költségvetési

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola Portájára beosztott személy feladatai

Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola Portájára beosztott személy feladatai PORTAREND Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola Portájára beosztott személy feladatai Tiszaújváros 2014. Tartalomjegyzék oldal 1. Szabályozás háttere.3 2. Hatálya....3 3. Szabályozás célja, hatálya,

Részletesebben

113/2015. (X. 29.) határozata. a Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat elfogadásáról

113/2015. (X. 29.) határozata. a Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 113/2015. (X. 29.) határozata a Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat Narancsliget Óvoda 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés... 4 4. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek,

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, rendeltetése, jogforrásai, hatályba lépése.

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, rendeltetése, jogforrásai, hatályba lépése. A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA ELNÖKE D E B R E C E N 2004. El. II. B. 18. A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, rendeltetése, jogforrásai,

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5.

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5. Országos Munkavédelmi Központi Iroda Kft. Képviselet: 1134 Budapest, Taksony u. 14. telefon/fax: 061-239 29 16 email: omki@omki.hu web: http://www.omki.hu Munkavédelmi szabályozás Than Károly Ökoiskola,

Részletesebben

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136.

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1134 Budapest, Dózsa György út 136. A munkavédelmi szabályozások egységes rendje 2013. 08. 01 KÉSZÍTETTE: Keszthelyi Zoltán s.k. Munkavédelmi Technikus MVT/BP/2007/41

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE

9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE 9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. december Szerkesztő: Duruc József Az ellenőrzés lényege, jellemzői

Részletesebben

55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról

55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról OptiJus Opten Kft. I. 55/2012. (X. 29.) BM rendelet 55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról A 2012.11.13. és 2013.1.1. között

Részletesebben

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata Átdolgozásra került: 2008 november 10. Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 Az SZMSZ célja...

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata

A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata 1/119 Tartalomjegyzék Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A Munkácsy

Részletesebben

A.) ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

A.) ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ügyintéző szervezetének szervezeti és működési szabályzata (a 2003. június 20-i, a 2006. december 21-i és a 2009. szeptember 9-i módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés megszegése miatt

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés megszegése miatt Szám: 35250/52-5/2015.ált. Tárgy: Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) ügyfelet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 4150 Püspökladány, Kossuth u. 10. Tel: 06-54-451-555 Fax: 06-54-451-555 e-mail: Puspokladany.HOT@katved.gov.hu

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7622 PÉCS, VARGHA D. U. 3. 7601 PÉCS, PF: 249. TELEFON / FAX: 72/504-450; 72/504-400/13-98 BM: 23/10-55 Fax:23/13-98 E-MAIL: KorontosZ@baranya.police.hu Szám: 02010/119/4/

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013.03.28. Fenntartói jóváhagyás: Nkt. 25. (4) bekezdés szerint

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Melléklet az 46/2014. (VII.3.) önkormányzati határozathoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (az 56/2013. (IX.26.) önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M

S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T S Z E G E D 2015. D E C E M B E R 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szabályzat célja, hatálya 4 II.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Czövek Olivér Református Óvoda 2220 Vecsés, Árpád u. 6. / Fax: 29/357-697 E-mail: refovoda14@gmail.com OM azonosító: 200230 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK A CZÖVEK OLIVÉR REFORMÁTUS

Részletesebben

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2015. április VII. évfolyam 4. szám

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2015. április VII. évfolyam 4. szám 2015. április VII. évfolyam 4. szám E-tűzvédelem Elektronikus szak mai folyóirat Tartalom A hónap témája Folytatjuk az új OTSZ ismertetését Éghető folyadékok és gázok használati szabályai Ellenőrzés, karbantartás,

Részletesebben

Az új OTSZ tűzterjedés elleni védelem

Az új OTSZ tűzterjedés elleni védelem Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Az új OTSZ tűzterjedés elleni védelem TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia * 2014/10/02 Wagner Károly tű. alezredes

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek,

Részletesebben

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Intézmény neve, címe, fenntartójának és működtetőjének megnevezése 1.2. Ellátandó

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Tartalomjegyzék 1. A SZABÁLYZAT TÁRGYA... 2 2. ALKALMAZÁSI TERÜLET... 2 3. VONATKOZÓ SZABÁLYZÁSOK... 2 4. ALKALMAZANDÓ ESZKÖZÖK... 2 5. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK... 3 6. ILLETÉKESSÉG, FELELŐSSÉG, HATÁSKÖR...

Részletesebben