. Munkaszám: ÓB-108/2014/NY Project ID: 1-B TRVND Oldalszám: 1/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ". Munkaszám: ÓB-108/2014/NY Project ID: 1-B14-210041-TRVND-01001. Oldalszám: 1/15"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Bp. III., Pünkösdfürdő utcai csomópont átépítés Magyar Telekom tulajdonú hálózat kiváltása Magyar Telekom Nyrt tulajdonú nyilvános hálózatok KIVITELI TERV Tartalomjegyzék... 1 Tervezői nyilatkozat... 2 Műszaki leírás / Előzmények, alapadatok / Tervismertetés... 4 Költségvetés... 9 Egyéb előírások... 9 Alkalmazott szabványok, utasítások, előírások... 9 Biztonsági és egészségvédelmi tervfejezet Tűzvédelmi fejezet Környezetvédelmi tervfejezet Kivitelező kötelességei Szöveges mellékletek Akna és szekrény-felvételezési lapok Optikai kötéslapok Jegyzőkönyvek Költségvetés kiírás Építés-szerelés egységtétel listája Építési főanyagok jegyzéke Rajz mellékletek: Áttekintő rajz 108/ 1 Alépítmény építés nyomvonalrajz 108/ 2 Hossz-szelvény 108/ 3 Kereszt-szelvény 108/ 19 Kivitelezéssel érintett ingatlanok 108/ 5 Kábelbehúzások áttekintő rajz 108/ 6 Kábelbehúzások Optikai hálózat nyomvonalrajz 108/ 7-9 Kábelbehúzások Rézkábel-hálózat nyomvonalrajz 108/ 10 Békásmegyer RSS Istoly rajz 108/ 11 ÓB_BÉK Citynet optikai hálózat elvi rajz 108/ 12 Békásmegyer KTV Fv1 optika elvi rajz 108/ 13 Békásmegyer RSS Törzshálózat ET elvi rajz 108/ 14 Békásmegyer RSS EE eo. elvi rajz 108/ 15 Szentendrei út 409 bevezetési rajz 108/ 18 ÓB RSM3 optikai hálózat elvi rajz 108/ 20 1/15

2 Beruházó: Üzemeltető: Tervező: Tervezői nyilatkozat Budapest III. kerület Önkormányzata Magyar Telekom Nyrt HÁL-ÉP Kft Törökbálint, Ady Endre utca 54. A beruházás megnevezése: Bp. III., Pünkösdfürdő utcai csomópont átépítés Magyar Telekom tulajdonú hálózat kiváltása Magyar Telekom Nyrt tulajdonú nyilvános hálózatok Tervanyag jellege: kiviteli terv. Igazoljuk, hogy a kiviteli tervdokumentáció az évi XCIII. Tv 18 és 19 -ban, az évi LXXVIII. Tv-ben, a 45/1997.(XII.29.) KTM rendeletben, az óvórendszabályokban, biztonsági szabályzatokban, MSZ, ágazati és távközlési szabványokban, a szociális normatívákban, a távközlési munkavédelmi, egészségügyi és szociális tervezési irányelvekben szereplő előírások figyelembevételével készült, és azoktól nem tér el. A hálózat műszaki megoldása a hatályos jogszabályoknak és hatósági előírásoknak megfelel. A tervezett hálózat a hírközlési és informatikai hálózatokkal szemben támasztott követelményeket kielégíti. Budapest, /Jakó Géza/ tervező MMK nyilvántartási szám: /Horvai Ferenc/ tervező MMK nyilvántartási szám: /15

3 Műszaki leírás Bp. III., Pünkösdfürdő utcai csomópont átépítés Magyar Telekom tulajdonú hálózat kiváltása Magyar Telekom Nyrt tulajdonú nyilvános hálózatok Beruházó: Üzemeltető: Tervező: Budapest III. kerület Önkormányzata Magyar Telekom NyRt. HÁL-ÉP Kft Törökbálint, Ady Endre utca / Előzmények, alapadatok Bp. III. kerületében az Országút és Pünkösdfürdő utca kereszteződésénél Budapest III. kerület Önkormányzata a csomópont átépítését határozta el a közlekedési lehetőségek javítása érdekében. A kiváltó alépítmény és a kábeles hálózat tervezője a Magyar Telekom Nyrt, illetve annak kijelölt szaktervezője, a HÁL-ÉP kft. A tervezési megbízás az alábbi tervezési feladatokra terjedt ki: Az építéssel érintett területről a meglévő Magyar Telekom Nyrt alépítményének kiváltása új nyomvonalra, valamint az alépítményben haladó kábelek kiváltása az új alépítménybe. Jelen terv a nyilvános hálózat optikai és rézhálózat kiváltását tartalmazza. Kapcsolódó tervdokumentációk: - Különkezelt hálózatok kiváltási terve (HÁL-ÉP kft, ÓB-108/2014/KK terv). - Nyilvános hálózatok bontási terve (HÁL-ÉP kft, ÓB-108/2014/B terv). A különkezelt hálózat részletes kiváltási terve, jellegéből adódóan külön tervkötetben szerepel, jelen tervben a kiváltandó kábelek a rajzokon Z jelű kábelekként van jelölve. A költségvetési összesítő tartalmazza a különkezelt hálózatok kiváltási költségeit is. A behúzással történő munkavégzéssel érintett ingatlanok tulajdonosai: Szentendrei út (62407 hrsz): Bp. III. kerület Önkormányzat Hollós Korvin Lajos utca (62321/18 hrsz): Bp. III. kerület Önkormányzat Országút (64103 hrsz): Bp. III. kerület Önkormányzat Madzsar József utca: 64057/19 hrsz: Bp. III. kerület Önkormányzat Juhász Gyula utca: (64057/19 hrsz): Bp. III. kerület Önkormányzat A kábelkiváltások során táplálási mód változással érintett ingatlan tulajdonosai: Szentendrei út 409 (62406 hrsz): Kiss Mihályné Solymár, Hősök u. 38. Cifka Márton Bp. XII. Fodor utca A ép. I/3. BKV ZRt Bp. VII. Akácfa utca 22. 3/15

4 2./ Tervismertetés A Szentendrei út Ország út ÉNYI-i járdájában jelenleg 24 nyílásos alépítmény halad. A Pünkösdfürdő u. torkolatával szemben abnormál akna található. Az akna mellett oszlopelosztó áll, amelyet M cső köt össze az aknával, és amelyről légkábel vezet a Szentendrei út túloldalára, házfalon elhelyezett tápszekrényhez. A Pünkösdfürdő u. DNY-i járdájában a HÉV-átjáró felől földkábelek érkeznek, melyek részint bekanyarodnak a Szentendrei út DK-i járdájára, részint az sarki épületen lévő fali dobozhoz csatlakoznak vascsöves felállással, részint pedig keresztezik a Szentendrei utat, és a túloldali aknába kötnek be. Az útépítés kapcsán a Szentendrei út ÉNY-i járdájában lévő akna, és az oszlopelosztó úttest alá kerülne, ezért kiváltásuk szükséges. Az alépítmény és a benne található kábelek kiváltását az útépítés megkezdése előtt el kell végezni. Kivétel ez alól a Szentendrei út 409 épületre tápláló hálózat, ahol előbb egy ideiglenes kiváltást kell végrehajtani az útépítés megkezdése előtt, s addig csak az ideiglenes állapotnak megfelelő bontás végezhető el. A végleges állapotnak megfelelő bontás erre a hálózati szakaszra az útépítés befejezése után, a végleges hálózat kiépítése és az átterhelés elvégzése után lehetséges. A kiváltó alépítmény építésének kezdete előtt 25 méterenként kutatóárokkal kell pontosítani a közműhelyzetet. a kutatóárkok készítésének költségeit szerepeltettük költségvetésünkben. A kiváltó alépítményt betonfésűben elhelyezett F24M/110 csővel az útépítéssel nem érintett parkterületre terveztük. A meglévő, megmaradó és a kiváltó alépítmény csatlakozási pontjaira egy A 3 és egy A 4 aknát terveztünk. A Pünkösdfürdő u. torkolatával szemben további A 3 akna kerül elhelyezésre, amit részben a kábelek behúzhatósága indokol, részben pedig a Szentendrei út elbontandó léges keresztezése helyett tervezett 2M alépítmény kiindulási pontjaként szolgál. A Szentendrei utat 4M/110 csővel keresztezzük. 2 cső a 2A 3 akna irányából érkezik, 2 pedig a 3A 4 felől, északi irányból. A négy nyílás a Szentendrei út Pünkösdfürdő u. sarkon telepített N 1 szekrényben csatlakozik a meglévő hálózathoz. Az N 1 szekrényből LPE40 csövet fordítunk a Szentendrei utat keresztező, elbontandó légkábelt végződtető tápszekrényhez vezető, meglévő vascső felálláshoz. Úttesti szakaszokon az alépítményt betonágyazatba kell helyezni, és 0,1m vastag vasbeton védőlemezzel ellátni. Egyéb helyeken a csövek közötti hézag kitöltése homokkal, ill. rostált földdel történhet. A 24 csöves alépítmény alatt 10cm beton alaplemezt, fölötte 5cm fedőbeton réteget kell elhelyezni. A meglévő hálózathoz való szintbeli csatlakoztathatóság érdekében a 3A 4 akna és a 4 N 1 szekrény a szabványosnál 0,2 0,2m-rel mélyebbre épül. A 2A 3 és3a 4 aknák között a tervezett nyomvonal 2 db nagykeresztmetszetű (Ø180b és Ø161b) csatornát, 200göv vízvezetéket (két ízben) KTV alépítményt és 1, ill. 10kV-os elektromos kábeleket keresztez. A vízvezeték és a csatornák keresztezése felülről, az elektromos kábelek és a KTV alépítmény keresztezése alulról történik, a hossz-szelvény szerint. 4/15

5 A megszűnő alépítményt, illetve kábeleket a földben hagyni nem szabad. Az elbontást külön kapcsolódó tervünkben szerepeltettük. Az építést két ütemben kell elvégezni. Az első ütemben meg kell építeni az 001A3-003A4 közötti 24 csöves alépítményt, valamint a 004N1 felé kiágazó 2-2m/110 csövet a tervezett úttesti szakasz széléig. Ezen kívül a meglévő oszlopot ideiglenesen át kell helyezni egy olyan pontra, ahol az útépítés nem érinti, s ettől az oszloptól kell ideiglenesen új légkábelt kiépíteni a meglévő léges átfeszítés helyett, ezzel biztosítva az ideiglenes továbbélést. A második ütemben az útépítéssel egy időben kell kiépíteni az épülethez átvezető csöveket, az N1-es szekrényt és a beállás csövét, majd a földalatti hálózat kábeleinek behúzása, és átterhelése után az ideiglenesen épített oszlopot és az onnan az épületre feszített légkábelt el kell bontani. A bontását a kapcsolódó bontási tervünkben szerepeltetjük. A Magyar Telekom távközlési alépítményének kiváltása az alábbi földrészleteket érinti: 62406, és helyrajzi számú ingatlanok, melyek közül a és a a III. ker. Önkormányzat tulajdonában van. Az építésével érintett szakaszon az alábbi nyilvános hálózatok biztonságba helyezése szükséges: - ÓB_BÉK/ kötések közötti Fve 4x12 kábel a 7181_009/1-4471_903 megszakítók között - Fv1/004B Fve 4x12 kábel a 7181_ _903 megszakítók között - ÓB RSM3 08-BÉKÁS RSS /B Fveb 4x6 kábel a 3866_901 Békásmegyer RSS istoly között - ÓB RSM Fveb5x2 kábel a 3866_ _902 megszakítók között - Dózsa elosztó 1-10 ép. csoport kábelei a 3866_902-Szentendrei út 409 falidoboz között - Békásmegyer Törzshálózat 1.b Qv500x4/0,4 a 3866_ _902 megszakítók között - Békásmegyer Törzshálózat 2.b és 3.b Qv1000x4/0,4 a 3866_ _902 megszakítók között - Békásmegyer Törzshálózat 16.b Qv400x4/0,4 a 3866_ _903 megszakítók között - Békásmegyer Törzshálózat 17.b Qv100x4/0,4 a 3866_ _903 megszakítók között - Békásmegyer Törzshálózat 19.b Qv300x4/0,4 a 3866_ _903 megszakítók között - ELK II. Qv15x4/0,8 a 3866_ _902 megszakítók között Az érintett területen haladó alépítményben több helyen nem üzemelő kábel halad, ezeket a kiviteli tervben kihúzásra javasoltuk, pótlását nem terveztük. A kihúzás előtt minden kábelen ellenőrizni kell, hogy üzemelő állomás nincs rajta. Amennyiben van, akkor a tervezőt, beruházót, üzemeltetőt értesíteni kell, és a kábelt a döntésig tilos kihúzni! Az ELK II. kábelnél a tulajdonost a kiváltás megkezdése előtt meg kell keresni, s a kábelen élő állomások, jelzések, esetleges távtáplálás meglétére rá kell kérdezni. 5/15

6 A kiváltó alépítmény megépítése után a következő ütemterv alapján kell megépíteni a hálózatot: 1. Optika és rézhálózat kiváltása, régi hálózat kibontása 2. Különkezelt hálózat kiváltása, megszűnő hálózat kihúzása 3. A kiváltásra került alépítmény elbontása 4. Az ideiglenes léges kiváltás véglegesítése föld alattira és az ideiglenes hálózat elbontása A kiváltás során az optikai kábeleket a jelenleg szabványos kábelekkel kell kiváltani, így a 2x6 kábelt 4x6-os kábellel. A kábelek behúzása után élő átkötéssel kell csatlakozni a meglévő hálózathoz, majd ellenőrző mérésekkel a kötést meg kell vizsgálni és a kötést le kell zárni. A nagyegységű kábeleknél a kötéseket párhuzamos kötéssel kell elkészíteni, érpárakat azonosítani kell, majd a kötés véglegesítése után a párhuzamosítást meg kell szüntetni. Az érintett alépítményben található Budakalász Qv75x4/0,8-as kábelre, valamint a két régi koax kábelre az üzemeltető azt nyilatkozta, hogy nem üzemelnek, ezért a fenntartó nem kéri e kábelek kiváltását. Az egyes kábelekre vonatkozó kiváltási előírások: a következők: Optikai kábelek: ÓB_BÉK/ közötti CityNet Fve 4x12B kábel A kábelt a 7181_009/1-4471_903 megszakítók között kell kiváltani ( és számú kötések közötti szakasz) A kábel a Békásmegyer RSS központ épülettől a területre kivezetett CityNet hálózat kábele. A kiváltását az üzemeltetővel előre leegyeztetett időpontban kell elvégezni. Előtte a Fveb4x12 kiváltó kábelt be kell húzni az alépítménybe úgy, hogy a két kötéspontnál méter, míg a 3866_902 aknában a Hollós Korvin Lajos utca sarkánál 40 méter tartalékot kell kialakítani, majd a leegyeztetett időben a kötéseket felbontva az átterhelést el kell végezni. A kábel optikai szálain az ellenőrző méréseket el kell végezni, majd csak ezután lehet a kötéseket újra lezárni. A kötésbe a kiváltó kábelt egy új O gyűrűvel kell bevezetni, majd a kiváltásra került kábelt eltávolítva az annak a bevezetését biztosító gyűrű helyét tömíteni kell. A meglévő kötések típusa FOSC-450BS-2-NT-0-BNN.. A kötés elkészítésénél a szálak kötőtálcán való elhelyezése fokozott figyelmet igényel. Fv1/004B Fve 4x12 kábel: A kábelt a 7181_ _903 megszakítók között kell kiváltani (004 és 027 számú kötések között) A kábel a KTV hálózat RSS központ épület és az ONU-k közötti törzshálózati kábel. A kiváltását a KTV üzemeltetővel előre leegyeztetett időpontban kell elvégezni. Előtte a Fveb4x12 kiváltó kábelt be kell húzni az alépítménybe, majd a leegyeztetett időben a kötéseket felbontva az átterhelést el kell végezni. a kábel optikai szálain az ellenőrző méréseket el kell végezni, majd csak ezután lehet a kötéseket újra lezárni. A kötésbe a kiváltó kábelt egy új O gyűrűvel kell bevezetni, majd a kiváltásra került kábelt eltávolítva az annak a bevezetését biztosító gyűrű helyét tömíteni kell. A meglévő kötések típusa FOSC-400B4-S /15

7 A kötés elkészítésénél a szálak kötőtálcán való elhelyezése fokozott figyelmet igényel. ÓB RSM3 08-BÉKÁS RSS /B Fveb 2x6 Kiváltás kezdete: Vasút sor 3866_902 akna, kiváltás vége Békásmegyer RSS istoly. A kábelt a 08 és a 10 kötés (Istoly falán található FOSC 500AA SLIM kötéslezáró) között kell kiváltani Fve4x6 kábellel (mivel a 2x6-os szerkezetű kábel már nem rendelhető, és a szerkezetének megfelelő legközelebbi rendelhető kábel a 4x6-os). A kábel átkötésekor a régi UC-s kötőhüvelyeket le kell cserélni FOSC-400B4-S24-1 kötéslezárókra. Az átkötés előtt a fenntartótól kérni kell az érintett kötések kötéslapjainak pontosítását. ÓB RSM Fveb5x2 kábel Kiváltás kezdete: Vasút sor 3866_902 akna, kiváltás vége 4471_902 akna. A kábelt a 08 és a 9 kötés között kell kiváltani. A kábel átkötésekor a régi UC-s kötőhüvelyeket le kell cserélni FOSC-400B4-S24-1 kötéslezárókra. Az átkötés előtt a fenntartótól kérni kell az érintett kötések kötéslapjainak pontosítását. A felsorolt optikai kábelek kiépítése vagy ütemezve lehetséges, vagy az ütemezés elkerülése érdekében az optikai kábeleket be lehet húzni meglévő rézkábel mellé, így biztosítva, hogy a kiértesítési idő és a kiváltási időtartam ne egymás utánra kerüljön, hanem egy időintervallumban az összes nyilvános optikai kábel átterhelhető legyen. Dózsa eo Qv15x4/0,6, Qv5x4/0,6, Ql5x4/0,6: Kiváltás kezdete: Vasút sor 3866_902 akna, kiváltás vége Szentendrei út 409. FD10 fali doboz. Az építést két ütemben hajtjuk végre. Az első ütemben, mivel a Szentendrei út keresztező szakasza csak a második ütemkor, az útépítés kezdetekor épül meg, ezért a tervezett 001A3-tól Qv5x4/0,6-os kábelt húzunk be a 002A3 aknán át az alépítmény építési nyomvonalrajzon ábrázolt ideiglenesen felállításra kerülő kiváltó oszlopig. Az oszloptól a Szentendrei út 409 épületre a meglévő fali kampójára egy Ql5x4/0,6 kábelt feszítünk, s a bevezetési rajzon ábrázolt műanyag csatornában elhelyezve vezetjük a meglévő fali dobozig. A 001A3 aknában élő kötéssel csatlakoztatjuk a behúzott kábelt a meglévő Qv15x4/0,6-os kábelhez. Az ideiglenes oszlop tetejére egy kis harangot terveztünk, melyben a Qv5x4/0,6 kábel kötjük a tervezett Ql5x4/0,6 ideiglenesen az épületre feszített légkábelhez. Az üzemen kívüli kábeleket, a meglévő oszlopot, a rajta található MTSZ3 szekrényt ezután el kell bontani. A második ütemben a végleges Qv5x4/0,6 kábel behúzása után a Vasút sor 3866_902 jelű aknában a meglévő kötés felbontásával kell az élő kötést elkészíteni, majd ellenőrző mérések után a kötéseket lezárni. (a kábelben többlet-kötés nem keletkezik, hanem egy kötéssel kevesebb lesz). A kiváltási szakasz másik végénél a már megépült földalatti keresztezésben elhelyezésre került kábelt vezetjük a meglévő fali dobozig, s ott az ideiglenes Ql5x4/0,6 kábelt kikötve és a Qv5x4/0,6 kábelt fali dobozba bekötve kell a végleges állapotba hozni a hálózatot. A kiváltás után az ideiglenesen kiépített Ql légkábelt, 7/15

8 az ideiglenesen az alépítménybe húzott Qv kábelt, valamint az ideiglenesen felállított oszlopot el kell bontani. Békásmegyer Törzshálózat 1.b Qv500x4/0,4 Kiváltás kezdete: Vasút sor 3866_902 akna, kiváltás vége Országút 4471_902 akna. A kiváltó kábel behúzása után mindkét oldalon a kötés felbontása után kell az élő kötéseket elkészíteni. Az ellenőrző mérések után szabad csak a kötéseket lezárni. A kiváltás után az üzemen kívüli kábelt el kell távolítani az alépítményből. Békásmegyer Törzshálózat 2.b és 3.b Qv1000x4/0,4: Kiváltás kezdete: Vasút sor 3866_902 akna, kiváltás vége Országút 4471_902 akna. A Qv1000x4/0,4 kábel nem szerepel már a tervezhető anyagok listáján, ezért azt 2 db. Qv500x4/0,4 kábel behúzásával terveztük kiváltani. A két kábel behúzása után mindkét oldalon a kötés felbontása után kell az élő kötéseket elkészíteni. Az ellenőrző mérések után szabad csak a kötéseket lezárni. A kiváltás után az üzemen kívüli kábelt el kell távolítani az alépítményből. Békásmegyer Törzshálózat 16.b Qv400x4/0,4 és 17.b Qv100x4/0,4: Kiváltás kezdete: Vasút sor 3866_902 akna, kiváltás vége Országút 4471_903 akna. A kábelek behúzása után a kezdő és végponti aknában a meglévő kötés felbontásával, kell az élő kötéseket elkészíteni, majd ellenőrző mérések után a kötéseket lezárni. A kiváltás után az üzemen kívüli kábeleket el kell távolítani az alépítményből.. Békásmegyer Törzshálózat 19.b Qv300x4/0,4: Kiváltás kezdete: Vasút sor 3866_902 akna, kiváltás vége Országút 4471_903 akna. A kábelen 200 ép. csonk van, mivel a 3866_902 aknában található meglévő kötéstől a Hollós Korvin Lajos utca felé már csak egy Qv200x4/0,4-es kábelhez csatlakozik a kábel. A kábelek kötéseinek elkészülte után a kötéseket ellenőrző méréssel ellenőrizni kell, majd le kell zárni. Az üzemen kívüli kábelt ezek után el kell távolítani az alépítményből. ELK II. Qv15x4/0,8: Kiváltás kezdete: Vasút sor 3866_902 akna, kiváltás vége Országút 4471_902 akna. A kiváltó kábel behúzása után a két aknában a meglévő kábelt meg kell lékelni, majd egyedi érkötőkkel a 30 érpárt le kell párhuzamosítani. A kábelek kötéseinek elkészülte után a kötéseket ellenőrző méréssel ellenőrizni kell, majd a párhuzamosítást megszüntetve az új kötéseket le kell zárni. Az üzemen kívüli kábeleket ezek után el kell távolítani az alépítményből. A kivitelezés során kivitelezőnek meg kell keresnie a kábel tulajdonosát. Fontos megkérni a kábel tulajdonosától a kiváltás megkezdéséhez a hozzájárulást. Mivel az UC kötéslezárókhoz már nem lehet rendelni anyagokat, ezért a kiváltás során az érintett UC kötéslezárókat XAGA kötéslezárókra kell lecserélni. A kiváltások végén az alépítményben nem maradhat a kiváltásban nem érintett, vagy bontásra nem jelölt kábel! Amennyiben ilyen kábel mégis maradt, úgy azt a tervezőnek és a fenntartónak jelezni kell, hogy kiváltásáról gondoskodhassanak. 8/15

9 Költségvetés A költségvetés kiírás az alábbi részletezésben lett dokumentálva: Alépítmény építés-kábelépítés-szerelés munkadíj Alépítmény építés-kábelépítés-szerelés főanyag Alépítmény és kábelbontás munkadíj Egyéb előírások A kivitelezést kizárólag a Magyar Telekom Nyrt erre jogosult végezheti. szakkivitelezője A kivitelezést megkezdeni csak jóváhagyott terv alapján lehet. Tekintve, hogy a kábelen üzemelő állomások, összeköttetések vannak, így az átkötés előre egyeztetett időpontban és megfelelő gondossággal végzendő! A terven változtatni csak a jóváhagyó szervek és a tervező hozzájárulása után szabad. Alkalmazott szabványok, utasítások, előírások MSZ EN Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai rész: Környezeti feltételek osztályozása. Helyhez kötött és időjárástól nem védett berendezések használata MSZ EN Villámvédelem. Távközlési vonalak. 2. rész: Fémvezetős vonalak XCIII.Törvény A munkavédelemről 35/1996. (XII.29.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat 2/2002. (I.23.) BM rendelet A tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról LIII. Törvény A környezet védelmének általános szabályairól LIII. Törvény A természet védelméről LXXVIII. Törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről XLIII. Törvény A hulladékgazdálkodásról 98/2001. (VI. 15.) kormányrendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről évi XXV. Törv a kémiai biztonságról 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól 81/1997. Vig. Utasítás Matáv Rt. Tűzvédelmi Szabályzata 14/2004. Emberi erőforrás és jogi vezérigazgató-helyettesi utasítás Munkavédelmi Szabályzat 39/2006 csoport utasítás a Magyar Telekom Csoport környezetvédelmi működésének szabályozásáról, a résztvevők felelősségi és hatásköréről 7/1993. Vig utasítással kiegészített 48!1992. Vig utasítás Vezetékes távközlési hálózatok földelése 56/1992 VIG utasítás, 59/1992 VIG utasítás, 17/1991 VIG utasítás, 7/2001 VIG utasítás Munkavédelmi Szabályzat 1002/2001 Ing Ig. utasítás Környezetvédelmi Szabályzat 54/2002 VIG utasítás a Tűzvédelmi Szabályzatról Közlekedésrendészeti Szabályzat 9/15

10 Biztonsági és egészségvédelmi tervfejezet 1. Jogszabályi hivatkozások: évi XCIII. Tv. (87. ) a munkavédelemről 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII TV egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. 3/2002. (II.8.) SZCSM- EüM rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 4/2002. (II.8.) SZCSM-EüM rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 2. A MUNKAHELY ISMERTETÉSE 2.1. Az építési terület veszélyforrásai: gyalogos forgalom földgáz veszély építési terület forgalma alépítményekbe történő behúzás, szerelés esetén szénmonoxid veszély alépítményekbe történő behúzás, szerelés esetén földgáz veszély 2.2. A szerelés veszélyei: közúti forgalom, földgáz veszély 2.5. Az építés különleges munkaterülete: Az építésen különleges munkaterület nincs 3. AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEN BIZTOSÍTANDÓ MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK Az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani. A munkavégzés helyén meg kell határozni a közlekedési és beszállítási útvonalakat. Gondoskodni kell a munkavégzéshez szükséges eszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításról, a karbantartásról és az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről. Az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos tárulásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre. Be kell tartani a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltávolítási szabályait. Be kell tartani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának, elszállításának a szabályait. Biztosítani kell az együttműködést az építési munkahelyen az egyes vállalkozók között. Az építésnél használandó anyagok a dolgozók egészségét és környezetét nem károsítják a technológia betartása mellett. A kábelépítésre igénybevett munkaterületen biztosított az egészséges munkavégzéshez szükséges levegő, zajártalom nincs, sugárterhelés nincs, a világítást természetes fényforrás biztosítja. Az építési területen fertőzésveszély nincs. 4. A MUNKAVÉGZÉS TÁRGYI FELTÉTELEI Szociális előírások: Gondoskodni kell a dolgozók ivóvíz-ellátásáról, melegedési lehetőségéről. A munkaterületen elsősegély nyújtás lehetőségét biztosítani kell, gondoskodni kell az elsősegély nyújtó felszerelésekről és eszközökről. 10/15

11 Az építési területen mindig elsősegélynyújtásra kiképzett, vizsgázott személynek kell tartózkodni Építési előírások: Az építéshez, szereléshez, méréshez csak a technológiai előírásokban rendszeresített eszközöket, gépeket szabad használni. Földmunkák munkagödrét körül kell keríteni, és rossz látási viszonyok esetén ki kell világítani. Omlásveszély esetén a munkagödröt dúcolni kell, vagy ki kell támasztani. Az építési területen keletkező hulladékot, műanyaghulladékot és egyéb hulladékot össze kell gyűjteni, és a munka befejeztével el kell szállítani. Az alépítményekbe történő behúzáskor és szereléskor a szénmonoxid és gáz mérése kötelező a megszakító létesítményekbe történő leszállás előtt, folyamatos méréssel. A berendezések telepítésénél az XCIII. sz., a munkavédelemről szóló törvénynek az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi előírásait kell figyelembe venni. Tekintettel a berendezésnek a KE- 03TH szekrénybe történő telepítésére be kell tartani a 14/2004. Emberi erőforrás és jogi vezérigazgató helyettesi (Munkavédelmi Szabályzat) utasítását (továbbiakban MvSZ) is. A munkavégzés során a MvSZ-ben előírtakon felül az egyes tevékenységekre vonatkozó egyéb utasításokat, ill. a rendszer műszaki dokumentációjába foglalt előírásokat és műveleti sorrendeket is figyelembe kell venni. A rendszer telepítésénél a műszaki dokumentációkba foglalt biztonságtechnikai előírásokon és műveleti sorrendeken túlmenően az MSZ 2364 szabványsorozat előírásaira is tekintettel kell lenni. Tekintettel az új telepítésre, az üzembe helyezés előtt el kell végeztetni a kültéri szekrénybe telepített rendszer érintésvédelemi szabványossági felülvizsgálatát. Villamos és hírközlő berendezéssel csak szakképzett személy foglalkozhat. Mindenkit csak igazolt szakképzettségének megfelelő munkával szabad megbízni, és a dolgozó csak szakképzettségét meg nem haladó munkát vállalhat. Az MSZ 1585 Üzemi szabályzat erősáramú villamos berendezések számára szabvány alapján meg kell határozni az egyes munkafolyamatoknál használandó biztonságtechnikai eszközöket, védőöltözetet. A balesetek megelőzése és az egészségi ártalmak kiküszöbölése végett csak és kizárólag minősített egyéni munkavédelmi eszközöket és felszereléseket szabad használni. A rendszer telepítése során a 35/1996. (XII.29.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat, a 2/2002. (I.23.) sz. BM rendelet ill. a MATÁV RT. 81/1997. Vig. Utasítással kiadott Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó előírásait kell figyelembe venni. A telepítés kivitelezőjének nyilatkoznia kell, hogy tűzvédelmi szempontból a munkálatokat a fenti hatályos előírások alapján ill. azok figyelembevételével készítette el. A megépült rendszerre vonatkozó általános munka- és tűzvédelmi előírásoknak való megfelelést ellenőrizni kell, és erről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell továbbá az ellenőrzés során mért vagy tapasztalt jellemzőket és értékeket is Szállítási és tárolási előírások: Az építési anyagok szállításához az alábbi szállítóeszközök használhatók: kábelszállításra -- kábeldob szállító gépkocsi szerelési anyagok, szóródó anyagok szállítására -- fix platós gépkocsi A szerelési anyagokat és a szóródó anyagokat zárt helyen, a kábeleket, PVC csöveket szabadtéri tárolóban kell tárolni. 11/15

12 A tűz- és robbanásveszélyes anyagokat / mint pld. üzemanyagok / külön tárolóban kell tárolni. Minden tárolót a benne tárolt anyagok tűzveszélyességének megfelelően kell kialakítani. Az építési anyagokat közúton kell szállítani az ideiglenes tároló helyre és munkaterületre az utak és hidak teherbírásának megfelelő összsúlyú járművekkel. A munkavégzés során biztosítandó egyéni védőeszközök: Az építési munkákhoz az előírt egyéni munkavédelmi védőeszközök és felszerelések használata kötelező. Ezeknek hiányában munka nem végezhető. 6. A munkavégzés személyi feltételei: Alépítményben min. 2 dolgozó jelenléte esetén lehet munkát végezni. A munkát csak MUNKAVÉDELMI ÉS BALESETELHÁRÍTÁSI ISMERETEKET ELSAJÁTITOTT dolgozóval lehet végeztetni. Gépeket, eszközöket csak az arra kiképzett személyek kezelhetnek. A munkáltatónak be kell tartani és tartatni az évi XCIII. tv-ben meghatározott munkavédelmi szabályokat. Tűzvédelmi fejezet 1. Hivatkozások 1.1 Törvények, rendeletek - A tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 35/1996. (XII.29.) BM. Rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról. - Az OTSZ kiadásról szóló rendelet módosításáról a 9/2000.(II.16.)BM. Rendelet - A Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6) BM rendelet módosításáról szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelet - A tűzvédelmi oktatásról, - képzésről szóló valamint tűzvédelmi szakvizsgáról szóló 32/1997. (V.9.) BM. rendelet - A tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról a 2/2002. (I.23.) BM. rendelet - 5/1993(XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII TV egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. - 45/1997(XII.29.) KTM 5. (12) pont a tűzvédelmi dokumentációról. Kivitelezés során - amennyiben az kidolgozásra került - a munkaterületre érvényes helyi Tűzvédelmi Szabályzatot is be kell betartani. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a területen végzett minden olyan tevékenységre és tárolásra, melyekből a körülmények kedvezőtlen összejátszása során tűz vagy rendkívüli esemény keletkezésére lehet számítani. 2. Munkavégzés tűzvédelmi szabályai - A Hírközlési hálózat építés vállalkozója által végzett tűzveszélyes munkáknál az engedélyt a Vállalkozás szakirányú végzettségű műszaki vezetője adja ki, az engedélyt, köteles ellen jegyeztetni a munkaterületre kijelölt ellenőrző, irányító műszaki ellenőrrel vagy helyettesével (beruházás, rekonstrukció, karbantartás stb.) Tűzveszélyes tevékenységet a munkaterületen végezni írásban kiadott engedély nélkül tilos! A vállalkozó a munkaterületre vonatkozó, előírt kiegészítő biztonsági előírásokat köteles betartani. A munkaterületre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatát a vállalkozóval meg kell ismertetni, és azt dokumentálni is kell (pld. Építési napló stb). - A tűzveszélyes munkára kiadott engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, továbbá az engedély keltét, az engedélyező és a láttamozó (ellenjegyző) nevét, beosztását. Az engedélyt minden egyes munkára külön kell kiadni. 12/15

13 - Hegesztő berendezést kizárólag olyan személy használhat, kezelhet, aki szakmai képesítéssel és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik. Gépjárművek, munkagépek elhelyezése: Tilos parkolni altalaji tűzcsapok felett, valamint a földfeletti tűzcsapok mellett úgy, hogy azok hozzáférhetőségét akadályozzák. 3. A dohányzás tilalma Az A, B, C tűzveszélyességi osztályban sorolt helyiségekben, szabadtereken, és ahol azt egyéb utasítások, illetve tábla tiltja: Tilos a dohányzás A nem dohányzók védelméről szóló 1999.évi XLII. törvény értelmében a dohányzás a munkaterületen korlátozott. Amennyiben a területen a dohányzás nem tiltott, a munkaterületen is csak a kijelölt helyeken szabad a dohányozni. A - B tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat szállító járművön, valamint C tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat szállító rakodótéren dohányozni tilos! A munkaterületeken tűz és robbanásveszélyes anyagot tárolni szigorúan TILOS! Gyúlékony, tűz és robbanás veszélyes anyagokat a tűzveszélyességi fokozatnak megfelelően kell szállítani, raktározni, és felhasználni. Zárt területen tűz és robbanás veszélyes anyaggal történő munkavégzés esetén a folyamatos szellőztetést természetes vagy mesterséges úton biztosítani kell. Telephelyeken, a tárolt anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy a kiürítési és menekülési útvonalak biztosítva legyenek. Munkahelyeken az éghető anyagoknak megfelelő oltóanyagú (CO2, víz, homok, por, speciális oltógáz) tűzoltó készüléket kell elhelyezni. Tűz esetén oltáskor a helyszínen elhelyezett gázzal-oltó készüléket kell használni! Figyelem! A talajszint alatt, vagy nehezen szellőztethető helyiségekben elővigyázattal kell alkalmazni a gázzal-oltó készülékeket! 4. Tűzjelzés és oltás Tűz keletkezésekor a tüzet e helyben előírt módon, és előírt ügyeleti helyekre (tűzoltóság ügyelete), azonnal jelenteni kell telefonon, vagy személyesen. A munkaterületén bekövetkező tűzriadó vagy rendkívüli eseménykor az értesítendő személyek névsora zárt borítékban elhelyezve a telefonközpontban és a portákon található. A tűz oltását a rendelkezésre álló, tűzoltásra alkalmas eszközökkel és anyagokkal azonnal meg kell kezdeni. A tűzeseteket sikeres eloltás esetén is, utólag is jelenteni kell! Környezetvédelmi tervfejezet Jelen terv a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével készült. Az építéshez alkalmazott építési anyagok és technológiák az emberi szervezetre, a növényzetre és a környezetre káros hatást nem fejtenek ki, amennyiben a munkákat a technológiai és munkavédelmi előírások betartásával, az elvárható gondossággal végzik. ELŐÍRÁSOK. Az építés során alkalmazott szállító-és munkagépek üzemeltetéséhez használt üzemanyagok és kenőanyagok a környező talajba és élővízbe nem juthatnak be, mivel azok a környezetet károsítják. A gépek üzemeltetésekor káros égéstermékek keletkeznek, ezek mennyiségét az idevonatkozó előírásoknak megfelelő szinten kell tartani. Szállítás során a rakományt úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az ne veszélyeztesse a szállítási útvonalat és környezetét. A munkavégzés során, a lakóterületeken a munkákat minél kisebb zajterhelés mellett kell végezni. Gépek, berendezések zajterhelése a megengedett értékeket nem lépheti 13/15

14 túl. Bontás során, szükség esetén a járókelők, kirakatok, ablakok védelmét ponyvával vagy palánkkal kell biztosítani. Az építés során minden környezetre ártalmas anyagot biztonságosan kell tárolni, és az elszállításukról gondoskodni kell. Ezeket az anyagokat csatornába, nyílt vízfolyásba, esetleg területre kiönteni nem szabad. Az építés során keletkező kábelhulladékot össze kell gyűjteni, különös tekintettel az optikai kábel szereléskor keletkező üvegszál hulladékra, amely az emberi szervezetben allergiát, a véráramba kerülve halált is okozhat. Az összegyűjtött hulladékot a telephelyre kell szállítani és környezetvédelmi osztályozás után a kijelölt szeméttárolóba, veszélyes hulladéklerakóba, vagy ha az tovább felhasználható, hulladékgyűjtő helyre kell elszállítani. A szerelések utáni méréseknél figyelemmel kell lenni a lézersugár-veszélyre, illetéktelen személyek a mérések alatt nem tartózkodhatnak a környezetben. A munkaterületen anyagot, földet tárolni csak úgy szabad, hogy a csapadékvíz természetes elfolyása biztosított legyen. Kivitelezés során a tevékenységgel összefüggő környezetvédelmi jogszabályok betartandók, különös tekintettel az alábbi törvényekre, azok végrehajtási rendeleteire: - 98/2001. (VI.15) Kormányrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól évi CXXIX. tv. a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. Módosításáról év. XXV. tv. a kémiai biztonságról. Kivitelező kötelességei A kivitelező köteles a munka megkezdése előtt: - a munkakezdés előtt 15 nappal a munkavégzés feltételeit a hálózat tulajdonossal, üzemeltetővel egyeztetni - a munkakezdés előtt 15 nappal a munkakezdés feltételeit a megrendelővel pontosítani - a munkakezdés előtt 3 nappal a tervezőt értesíteni a munkakezdésről. A kivitelező köteles a munka végzésének idején: - a kivitelezést a jóváhagyott tervdokumentáció műleírása, a csatolt rajzok, költségvetés, a meglévő és tervezett közművek állapota és a munkaterület átadása során tett észrevételek figyelembevételével végezni, - a kivitelezés egész időtartamára a vonatkozó összes szabványt, szabályt, utasítást, törvényt, rendeletet, jelen tervdokumentáció előírásait, a hálózat tulajdonosok, üzemeltetők és közműtulajdonosok kikötéseit, vonatkozó előírásait, valamint az egyéb szervek, hatóságok előírásait megtartani. - a hálózat tulajdonosának, üzemeltetőjének a meglévő hálózat üzembiztonságára vonatkozó előírásait betartani. A kivitelező köteles a munka befejezése után: A ténylegesen elkészített állapotot feltüntető megvalósulási tervet (átadási dokumentáció) elkészíteni. 14/15

15 - Az elkészült munkát műszaki átadás-átvételi eljárás keretében az üzemeltetőknek átadni. - A befejezésről, illetve az átadás időpontjáról a tervezőt értesíteni. 15/15

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. III. kötet MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. III. kötet MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Bp., III. ker. Sújtás utca 3. -7027; engedélyokiratos építési munka AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. kötet MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS Budapest Főváros

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet

Részletesebben

Hajdú-Via Kft. 4033 Debrecen, Sámsoni út 141/a sz. Tervszám: 040/11 TARTALOMJEGYZÉK

Hajdú-Via Kft. 4033 Debrecen, Sámsoni út 141/a sz. Tervszám: 040/11 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK az "Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése" tárgyú pályázat keretében a 4080 Hajdúnánás, Széchenyi u., Ady Endre krt., Bethlen G. krt. gyűjtőút engedélyes tervdokumentációjához. 1.1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MŰSZAKI KIVITELI TERV

MŰSZAKI KIVITELI TERV "NORVILL" Kft. Batthyány u. 56/b e-mail: norvill@freemail.hu MŰSZAKI KIVITELI TERV Megrendelő: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Fő tér 1. Munka megnevezése: Siófok, Halápy János utca közvilágítási hálózat

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztatás eljárás eredményéről: A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium villamos hálózatának és rendszerének felújítása, korszerűsítése elnevezésű projekthez kapcsolódóan.

Részletesebben

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT Kisvárdai Járási Hivatala Ügyiratszám: SZ-06/64/00127-21/2016 ÉTDR azonosító: 20160014951 ÉTDR iratazonosító: IR-000166095/2016 Ügyintéző: Bíró Viktor Telefon: 0645/795-021 e-mail cím: biro.viktor@szabolcs.gov.hu

Részletesebben

Műszaki Előírások 3. KÖTET

Műszaki Előírások 3. KÖTET A Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem c. projekt Európai Uniós társfinanszírozás ú projekt részeként Alacsonypadlós villamos beszerzéséhez kapcsolódó infrastruktúra megvalósításához

Részletesebben

A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak kiviteli tervét. - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1.

A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak kiviteli tervét. - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. 1. ELŐZMÉNYEK: A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak ét. A tervezés során felhasznált szabályzatok: - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. - e-ut 07.01.12:2011

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2005 (II. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (módosításokkal

Részletesebben

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Gyömrői út Újhegyi út Vaspálya utca Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Fax: +36 63 450-068. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ Építési munkákhoz

Fax: +36 63 450-068. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ Építési munkákhoz Nagytőke Község Önkormányzata 6612 Nagytőke, Széchenyi tér 6. Magyarország +36 63 450-6090 Fax: +36 63 450-068 Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ Építési munkákhoz Vállalkozási szerződés a Nagytőke Község ivóvízminőség-javítás

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/20 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/20 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Tájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról a Vállalkozási szerződés a 21. sz. főút 17+000-21+520 km sz. közötti szakasz négynyomúsítás építési munkái tárgyában. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/20

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435 BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2012.(V.7.), 18/2010.(XII.20.), 20/2009.(XII.01.), 13/2009.(I.30.), 22/2008.(XII.21.), 28/2007.(XII.10.), 8/2007.(IV.02.), 11/2004.(VI.11.) és 3/2002.(II.04.) számú rendelettel

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete a közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005./III.8./ sz. rendelte A helyi környezetvédelemről,a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról az azt módosító 15/2007. (XII.

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

Új szennyvízbekötés kiépítése tájékoztató

Új szennyvízbekötés kiépítése tájékoztató Új szennyvízbekötés kiépítése tájékoztató E01-01 M03v5 Ebben a kiadványban az új szennyvízbekötés kiépítésével kapcsolatos ügyintézés menetéről tájékoztatjuk. Az alábbiakban rövid áttekintést adunk erről,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete Tervezet az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást eredményező sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésének

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-20303/2015., 36221/2016. Ügyintéző: Demeter Anikó Dr. Bartus Beáta Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Nak 057/6 helyrajzi számon lévő I. számú sertéstelep

Részletesebben

55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról

55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról OptiJus Opten Kft. I. 55/2012. (X. 29.) BM rendelet 55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról A 2012.11.13. és 2013.1.1. között

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA. Munkaszám: 877/4-08 TARTALOMJEGYZÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA. Munkaszám: 877/4-08 TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS Munkaszám: 877/4-08 A V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA Ú T É P Í T É S I ENGE D É L Y E Z É S I TER V É H E Z TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK...2 MEGLÉVŐ ÁLLAPOTOK...2 TERVEZETT BURKOLATOK ÉS

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének 19/2002. (X. 10.) sz. rendelete a Bp. IX. ker. CF Pharma gyógyszergyár és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Illatos út Külső Mester utca által határolt terület)

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT Kisvárdai Járási Hivatala Ügyiratszám: SZ-06/64/00016-7/2016 ÉTDR azonosító: 201500069079 ÉTDR iratazonosító: IR-000014039/2016 Ügyintéző: Bíró Viktor Telefon: 0645/795-012 e-mail cím: biro.viktor@szabolcs.gov.hu

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(II.10.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII. 24.) rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Egységes szerkezetbe

Részletesebben

MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ T-431/14 Tímár utcai megálló támfal és szegély megerősítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban

MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ T-431/14 Tímár utcai megálló támfal és szegély megerősítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ T-431/14 Tímár utcai megálló támfal és szegély megerősítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban Diszpozíció: H5 szentendrei HÉV vonal árvízi károk helyreállítása a 29+02-32+50

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. október 19. -ei üléséről. 677/2015. (10.19.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. október 19. -ei üléséről. 677/2015. (10.19.)TELB. Határozat a Tárgy: napirend A 677/2015. (10.19.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy elfogadja a 24/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbi módosítással: Leveszi a ZÁRT ülésen szerepelő 9.-es

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Iktatószám: 50-2/2016/B. Tárgy: Bánk község településrendezési eszközeinek

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 42/2000. (06.28.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 42/2000. (06.28.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2000. (06.28.) sz. rendelete a Református Oktatási Központ és környéke szabályozási terve jóváhagyásáról, az ÁRT módosításáról szóló 1995. évi 26.sz.

Részletesebben

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRÔL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL (Egységes szerkezetben

Részletesebben

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2007. 2 Moholy Nagy Művészeti Egyetem 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest, 2007... Jóváhagyom:..

Részletesebben

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Som község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, zöldterületek védelméről, valamint az avar és kerti hulladékok égetéséről Budajenő

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os

Részletesebben

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata 2012. (Elfogadva az Építőmérnöki Kar Kari Tanácsa a 2012. május 9-i ülésén) 2/39 A munkavédelemről szóló, 1993.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat KIK- FOR Kft. Kecskemét Tűzvédelmi Szabályzat 2016. A szabályzatot készítette: Pepó István biztonságtechnikai tanácsadó 2 Hatálybaléptetés A Kft. munkavállalóinak testi épsége, a társadalmi tulajdon tűz

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás KA-TML-39/2015 1 Tűzvédelmi műszaki leírás Tárgy: a 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/1 alatti ingatlanon meglévő épület átalakításával és bővítésével kialakítandó Labdarúgó Klubház építési engedély

Részletesebben

MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. H - 1012 Budapest, Várfok u. 14. Tel.: (36-1) 214-0380* Fax: (36-1) 375-4616 E-mail: komplex@melyepterv.hu

MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. H - 1012 Budapest, Várfok u. 14. Tel.: (36-1) 214-0380* Fax: (36-1) 375-4616 E-mail: komplex@melyepterv.hu MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. H - 1012 Budapest, Várfok u. 14. Tel.: (36-1) 214-0380* Fax: (36-1) 375-4616 E-mail: komplex@melyepterv.hu http:// www.melyepterv.hu ISO 9001 Tanúsított

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Jászladány Nagyközség Önkormányzata 17/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(VI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (I. 18.) számú önkormányzati rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

Részletesebben

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

57/2006. (XII. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

57/2006. (XII. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 57/2006. (XII. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Mádi utca Tavas utca Sütöde utca - Újhegyi sétány - Gergely utca - Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési

Részletesebben

BERHIDAI ÚT 21+481.65-21+525 KM MEGBÍZÓ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6.

BERHIDAI ÚT 21+481.65-21+525 KM MEGBÍZÓ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. BERHIDAI ÚT 21+481.65-21+525 KM SZELVÉNYEK KÖZÖTT MEGBÍZÓ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. TERVEZŐ: GEOplaner Építőipari Tervező KFT 8200 VESZPRÉM, JÓZSEF ATTILA UTCA 40.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

Határozatot: építési engedélyt adok. meglévő épület bővítése melegítő konyhával és étkezővel

Határozatot: építési engedélyt adok. meglévő épület bővítése melegítő konyhával és étkezővel HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA Ügyintéző szervezeti egység: Gyöngyösi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201500041386 Iratazonosító: IR-000492700/2015

Részletesebben

Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013

Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013 Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013 Vágvölgyi László tűzvédelmi szakértő T: 20-921-6741 e-mail: vagvolgyi@dravanet.hu 1 Tűzvédelmi dokumentációval kapcsolatos előírások 2 Jogszabályi háttér 1997. évi

Részletesebben

MŰSZAKI FELTÉTELEK ASIO-MF-6-2005. AS-VODO A, B, C, T Vízmérőóra akna. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114.

MŰSZAKI FELTÉTELEK ASIO-MF-6-2005. AS-VODO A, B, C, T Vízmérőóra akna. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. MŰSZAKI FELTÉTELEK AS-VODO A, B, C, T Vízmérőóra akna Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. november 1 Jelen Műszaki Feltételek (MF) tárgya az ASIO, spol. S.r.o. (Jiřikovice

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 7/2006./IV.13./ sz. r e n d e l e t e Szigetszentmiklós II. RÁKÓCZI FERENC ÚT MELLETTI 0252/1-46 és 0252/58-59 hrsz.-ú terület SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tervezői nyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. Tervezői nyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK Műszaki leírás - 1. Előzmények - 2. Központi fűtés, HMV termelés - 3. Belső víz, csatorna - 4. Gázellátás - 5. Szellőzés - 6. Munkavédelem, tűzrendészet - 7. Zajvédelem - 8. Hulladékkezelés

Részletesebben

Tűzvédelmi, biztonsági szabályzat és Tűzriadó terv

Tűzvédelmi, biztonsági szabályzat és Tűzriadó terv XII. Híresvárosi Vigadalom TURA, VÁROSKÖZPONT (2194 Tura, Bartók tér 2377/1 hrsz.) Szabadtéri rendezvény Tűzvédelmi, biztonsági szabályzat és Tűzriadó terv 2015. augusztus 21-23. 2015. 08. 21-én, 12.00

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

Melléklet a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelethez

Melléklet a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelethez 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Többször módosított 10/2002.(VI.07.) KT. számú RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007.(III.21.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési

Részletesebben

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ:

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása 1046 Budapest, Fóti út 66. és 75214/4 helyrajzi szám alatti ingatlan PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről a 4/2013.(II.14.) és a

Részletesebben

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 1078-1/11/2009.III.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2015 Oldalszám: A3 7.3. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 243/2015. SZ. HATÁROZATA Készült

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Tátra típusú villamos járművek elektromos alkatrészeinek szállítása Budapest, 2012. október 16. AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Helyi Építési Szabályzat hatálybaléptetése 21/2013. (XII.23.) sz. rendelet

Helyi Építési Szabályzat hatálybaléptetése 21/2013. (XII.23.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Helyi Építési Szabályzat hatálybaléptetése 21/2013. (XII.23.) sz. rendelet PILISSZENTKERESZT ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HATÁLYBA LÉPTETÉSE Megbízó: Pilisszentkereszt Önkormányzat

Részletesebben

Iktatószám: 266-7/2012. Hiv. szám: Tárgy: Komárom - Önkormányzat- Ipari Park bővítés víziközmű ellátása -vízjogi létesítési engedély.

Iktatószám: 266-7/2012. Hiv. szám: Tárgy: Komárom - Önkormányzat- Ipari Park bővítés víziközmű ellátása -vízjogi létesítési engedély. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

EBK (Egészségvédelmi, Biztonságtechnikai, Környezetvédelmi és Vagyonvédelmi) Előírások

EBK (Egészségvédelmi, Biztonságtechnikai, Környezetvédelmi és Vagyonvédelmi) Előírások A kivitelező társaságokkal kötött vállalkozási szerződések melléklete EBK (Egészségvédelmi, Biztonságtechnikai, Környezetvédelmi és Vagyonvédelmi) Előírások a BorsodChem Zrt. területén munkát végző kivitelező

Részletesebben

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT (A Szervezeti és működési szabályzat 22. sz melléklete) Elfogadva: 2010. december 14. Módosítva: 2012. január 25., hatályba lép: 2012. január 27-én

Részletesebben

Fogalmi meghatározások 2..

Fogalmi meghatározások 2.. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2009.(III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek felbontásáról, és a közúton folyó munkákról Módosította: 41/2009 (VIII.28) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A 3. kötet felépítése. A Vállalkozó műszaki feladatait és kötelezettségeit leíró Megrendelő követelményei három fő részből állnak:

A 3. kötet felépítése. A Vállalkozó műszaki feladatait és kötelezettségeit leíró Megrendelő követelményei három fő részből állnak: A 3. kötet felépítése A Vállalkozó műszaki feladatait és kötelezettségeit leíró Megrendelő követelményei három fő részből állnak: 3/1 kötet Általános követelmények 3/2 kötet Általános műszaki és minőségi

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím : 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely:3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ - 356-345 E-mail: provinciaterv@freemail.hu

Részletesebben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2006. (IV. 24.) rendelete a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról a módosításáról szóló

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/1999. (III. 2.) sz. rendelete a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól Szeghalom Város Önkormányzata

Részletesebben