MŰSZAKI KIVITELI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŰSZAKI KIVITELI TERV"

Átírás

1 "NORVILL" Kft. Batthyány u. 56/b MŰSZAKI KIVITELI TERV Megrendelő: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Fő tér 1. Munka megnevezése: Siófok, Halápy János utca közvilágítási hálózat kiépítés 7 pld. Kiviteli terv

2 1 / 1 TARTALOMJEGYZÉK című hálózatszerelési munkához 1. Aláíró lap 0 pld. 2. Tervfeladat lap 0 pld. 3. Tervezői nyilatkozat 1 pld. 5. Meghívó helyszíni szemlére 0 pld. 6. Jegyzőkönyv helyszíni szemléről 0 pld. 7. A tervhez szükséges szakhatósági hozzájárulások: 1-1 pld. 8. Műszaki leírás és annak fejezetei 1-1 pld. Organizációs fejezet Munkavédelmi fejezet Környezetvédelmi fejezet Tűzvédelmi fejezet 9. Biztonsági és Egészségvédelmi terv 1 pld 10. Érintett tulajdonosok jegyzéke 0 pld. 11. Területkimutatás 1 pld. 12. Költségvetés (TEKA szerint) 1-1 pld. 13. Nyomvonalrajz:(építés és bontás). NV-14/ pld. 16. Érintésvédelmi rajz: 1-1 pld. Kommunális Közvilágítás 17. Egyéb mellékletek 1-1 pld. Siófok, április 15.

3 FELELŐS TERVEZŐI NYILATKOZAT Alulírott a tárgyi létesítmény felelős je a Munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. törvény 19..(2) bekezdésében, a Tűz elleni védekezésről szóló 1996 évi XXXI. törvény 21..(3) bekezdésében, továbbá a 8/2001. (III. 30.) GM. rendelet mellékletével kiadott Villamosmű Műszaki Biztonsági Követelményei Szabályzat , pontjában előírt kötelezettségek alapján az alábbi Nyilatkozatot teszem: A tervezett új villamos berendezésnek (meglévő berendezés, átalakított, bővített részének) a tervei, a valamennyi rájuk vonatkozó (kiadási évszámmal is megadott) felsorolt nemzeti szabványoknak megfelelnek. A nemzeti szabványoktól való eltérésre nem volt szükség. A terv megfelel az EON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. Munkavédelmi-, Tűzvédelmi-, Környezetvédelmi eljárásaiban, utasításaiban megfogalmazott előírásoknak, az érvényben lévő típusterveknek, továbbá a megbízó belső ügyrendjeiben, technológiai utasításaiban foglaltaknak. Az alkalmazott megoldások munkavédelmi, tűzvédelmi és tűzmegelőzési, valamint üzemeltetési szempontból megfelelő biztonságúak. A tervezés az alábbi törvényi előírások, és jogszabályok: évi XCIII. törvény a Munkavédelemről évi XXXI. törvény a Tűz elleni védekezésről. 28/2011. (IX.6.) BM rendelet az országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 8/2001. (III. 30.) GM. rendelet Villamosmű Műszaki - Biztonsági Követelményei Szabályzat kiadásáról, valamint az EON. Hungária Zrt. munkaszervezeteinél kötelező érvényűvé nyilvánított villamos szabványok szerint történt. Kijelentem továbbá, hogy: a megkeresetteken kívül más hatóságot, közművet, és ingatlantulajdonost a létesítendő hálózat nem érint, a létesítendő hálózat az általa érintett ingatlanok használatát lényegesen nem akadályozza. Siófok, 2014 év április hó 15. nap /

4 NORVILL Kft Batthyány u. 56/b 1/2 MŰSZAKI LEÍRÁS című hálózatépítési munkához Megrendelő: Siófok Város Önkormányzata, Siófok Fő tér 1. Beruházó: Siófok Város Önkormányzata, Siófok Fő tér 1. Tervező: Kivitelező: NORVILL Kft. Siófok, ismeretlen, Üzemeltető: Termofok Kft., Siófok Kálmán I. stny. 3. Létesítmény célja: Közforgalmú út és járda közvilágítással történő ellátása Áram neme: Üzemi feszültség: 3 fázisú, 50 Hz periódusú váltakozó áram 0,4 kv, Érintésvédelem: 0,4 kv-on Nullázás (TN) Nyomvonalhossz: 1. Kisfeszültségű lég: 0,4 kv 0 fm 2. Középfeszültségű szabadvezeték: 0 fm burkolt vezeték: 0 fm 3. Kommunális gerinc: 0 fm 4. Csatlakozó: 0 fm 5. Közvilágítási gerinc: 192 fm Kábel típusa: 1. Kisfeszültségű lég: 0,4 kv Kommunális gerinc: 0 3. Csatlakozó: 0 4. Közvilágítási gerinc: NAYY-O 425 mm 2 Tartószerkezetek típusa: Világítótest típusa: ACO 7m horganyzott acél oszlop ACK110/1 tip. 1m benyúlású karral ARESA LED LENSOFLEX 129 W Nyomvonalrajzok száma: 1 db, (NV 14 / ) Előzmények: Siófok Város területén a Halápy János utcában jelenleg nincs közvilágítása. Az új közvilágítási hálózatot a Balaton parton lévő Viktória KTW állomástól a 7. számú kandeláberig kell kiépíteni. Ezen új közvilágítási hálózat kiépítését tartalmazza jelen kiviteli terv. Az érintett közterület közvilágítási osztálya: M6. Tervezési és tulajdoni határok: A közvilágítási hálózat kiépítésével érintett terület teljes egészében Siófok Város Önkormányzati tulajdonában van. A tervezett közvilágítási hálózat az elkészültét követően Siófok Városának tulajdonában marad. Hsz-, HK-, Htr-2/

5 NORVILL Kft Batthyány u. 56/b 2/2 Részletes leírás: A Balaton parton (Aranypart) a Halápy János utca északi torkolatánál van a Viktória u.-i transzformátor állomás. Ezen KTW állomás közvilágítási elosztójában lévő egyik kismegszakítóról kell indítani az új földt, a kismegszakító elmenő kapcsa egyben tulajdoni határ is lesz az E.ON Zrt. és a városi tulajdonú hálózat között. A transzformátor állomásban még ki kell építeni a közvilágítási mérést, mivel jelenleg még nincs, ennek kiépítése szintén a munkához tartozik. A transzformátor állomástól indított földlel a jelenleg meglévő 22 kv-os és 0,4 kv-os föld nyomvonalát követjük. A biztonsági övezetek betartása, a megközelítési távolságok betartása valamint az ott lévő egyéb közművek és kapubejárók keresztezése miatt a kzv. t teljes egészében védőcsőbe kell elhelyezni. A közvilágítási hálózatot felfűzött rendszerben kell kialakítani. A felállítandó 7 méter magas horganyzott acél kandelábereket a mellékelt nyomvonalrajznak megfelelően kell elhelyezni, valamint a szegéllyel rendelkező parkoló melletti területeken a kiemelt szegélytől 1 méter távolságba kell állítani. A kandeláberekre egy egy ACK110/1 tip. 1,0 méter kinyúlású kart kell felszerelni, és ezen karra egy 29W teljesítményű LED fényforrás fogadására alkalmas ARESA2 LED tip. lámpatestet kell felszerelni. A közvilágítási hálózat építése során a keresztezett közműveknél és az úttestek alatt a földt védőcsőbe kell helyezni. A hálózat építése során az 1.sz. és a 7.sz. kandeláberhez 3 m-s. rúdföldelést kell telepíteni. A közvilágítási hálózat megvilágítási értékei az MSZ :2000 szabvány előírásai szerinti M6 besorolásnak felelnek meg. Ezen besorolást a település jegyzője írta elő. Az új földes hálózatot a mellékelt NV-14/03-05 számú nyomvonalrajzoknak megfelelően kell kiépíteni, a kandelábereket szintén ezen rajzoknak megfelelően kell felállítani. A kandeláberekhez a tervben mellékelt alapozási munkálatokat kell elvégezni. A beruházás elkészültét követően a teljesítmény növekedés az alábbiak szerint alakul: 7 db 1 29 W teljesítményű LED fényforrás: 7 29 W = 0,203 kw Földmunkák: A kiviteli tervben szereplő műszaki megoldások elvégzéséhez szükséges földmunkálatokat csak és kizárólag kézi erővel lehet elvégezni. a kiviteli terv mellékletét képező közmű egyeztetési jegyzőkönyvekben leírtakat maradéktalanul be kell tartani. A munkálatok idejére a közmű tulajdonosoktól szakfelügyeletet kell kérni. Alkalmazott típus és iránytervek: Az E-ON dél-dunántúli Áramhálózati Zrt Műszaki kézikönyvei:mk1-8. és VÁT-H4. Adatszolgáltatás: A tervezéshez szükséges alaptérképet a beruházó Siófok Város Polgármesteri Hivatala, míg a szükséges műszaki adatokat a hálózatot üzemeltető hálózatot üzemeltető E-ON Déldunántúli Áramhálózati Zrt. biztosította. Biztonsági övezetek: A 0,4 kv-os föld biztonsági övezete a földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon a vezeték névleges feszültségétől függően a vezeték szélső pontjától vízszintesen és nyomvonalra merőlegesen mért, következő távolságokra lévő függőleges síkokig terjed: 1 1 méter, mechanikus védelmet biztosító védőszerkezetben (védőcsőben, csatornában) elhelyezve a védőszerkezet szélétől mért 0,2 méterig terjed. Jelen terv a mellékelt i nyilatkozatban felsorolt vonatkozó szabványok, munkavédelmi előírások figyelembevételével készült, melyeket a kivitelezés során is be kell tartani. Siófok, 2014 április Hsz-, HK-, Htr-2/

6 1 / 2 ORGANIZÁCIÓS FEJEZET című hálózatszerelési munkához A munka előkészítésére, az engedélyek beszerzésére, a közművek egyeztetésére vonatkozóan a jegyzőkönyv, a műszaki leírás és az organizációs fejezet tartalmaz előírásokat. A meglévő és a terv szerint kialakítandó körzethatárok és szakaszhatárok helyét az üzemeltetővel egyeztetni kell. A kivitelezés megkezdése előtt a burkolat és zöldterület bontási munkákra az engedélyt a Polgármesteri Hivataltól kell meg kérni. A vezeték létesítése mezőgazdasági nagyüzemi művelésű földterületet - nem érint, ideiglenes földterület kivonásra nincs szükség - érint, időleges földterület kivonásra szükség van. A tervben szereplő egyeztetési jegyzőkönyvekben előírt feltételeket előírásokat be kell tartani. A kivitelezés megkezdése előtt az egyeztetési jegyzőkönyvekben előírt következő üzemeltetőktől szakfelügyeletet kell kérni: DRV Zrt., E-ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. E-ON KÖGÁZ Zrt., Magyar Telekom Nyrt. A kivitelezés megkezdése előtt az egyeztetési jegyzőkönyvekben előírt következő üzemeltetőktől kell keresztezés miatt a kitűzetést megrendelni:. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni. A munkaterületen: fejlesztési, ill. kivitelezési munkákról van tudomásunk, amely a tervezési és kivitelezési időtartamára esik. A munka során nem járatos, (bevezetendő, új technológia alkalmazandó):. A kivitelezés megkezdése előtt az erősáramú nyomvonalát ki kell tűzetni. A kivitelezés és üzembe helyezés során be kell tartani a Munkavédelmi Szabályzat és a vonatkozó szabványok előírásait. Különös gondot kell fordítani a feszültségmentesítések és feszültség alá helyezések szabályos megkérésére és végrehajtására. A szükséges feszültségmentesítések idejét az illetékes áramszolgáltatói egységgel kell egyeztetni, majd megkérni. A kivitelezés megkezdéséről és a feszültségmentesítések várható időtartamáról az érintett lakosságot tájékoztatni, az intézményeket értesíteni kell. A kivitelezés ideje alatt biztosítani kell, hogy az energia ellátás kimaradása minimális legyen.

7 2 / 2 A kivitelezéshez szükséges feszültségmentesítések darabszáma a következő: KIF hálózaton: db. TR állomáson: db. KÖF hálózaton: db A kivitelezés ideje alatt a fogyasztók összetétele miatt az alábbi aggregátoros ellátásra van szükség (darabszám, teljesítmény, üzemóra megjelölésével): A vezeték tervezett nyomvonalával egyeztetni kell e párhuzamosan haladó és keresztező közművek, felszíni létesítmények helyzetét. Azonosítás után, ha szükséges, a nyomvonalon kutatógödröket kell kiásni, és további pontosítással kell meghatározni a közművek tényleges helyzetét. Ha a munkavégzés során idegen illetve saját közmű megsérül, arról annak üzemeltetőjét haladéktalanul értesíteni kell. A munkálatok ideje alatt az utakon biztosítani kell a közlekedés zavartalanságát. Utak mellett végzett hálózatépítés időtartama alatt sebességkorlátozó táblákkal kell az érintett szakaszon a közlekedés és a munkavégzők biztonságát szavatolni kell. A munkálatok ideje alatt a számú forgalomkorlátozási terv előírásait maradéktalanul be kell tartani. A közvilágítási és kommunális hálózatok érintésvédelmét a nullázási vázlatok szerint kell kialakítani. Üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell a helyes fázissorrendet és biztosító értékeket. A fektetés után el kell végeztetni a geodéziai felmérést, nyitott ároknál. A kivitelezés csak a jogerős vezetékjogi engedély birtokában kezdhető meg Az építés során, munkaterület elhagyása előtt és a kivitelezés befejeztével az igénybevett járdát, zöld-, magán- és közterületet az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell szállítani. A meglévő közművek közelében 2-2 m-es távolságon belül csak kézi földmunka végezhető. A munkaterület megközelítése a Szent László utcából lehetséges. A kivitelezőnek legkésőbb a munkaterület átadás átvételéig organizációs tervet kell készítenie, amit az illetékes műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatni. Egyéb észrevételek: Siófok, 2014 április

8 1 / 2 KÁBELHÁLÓZATI TERV MUNKAVÉDELMI FEJEZET című hálózatszerelési munkához A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetőnek és az ott dolgozónak a technológiai és műveleti utasításokban szereplő előírások elsajátításával és megfelelő szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük a biztonságos munkavégzéshez. A munka elvégzéséhez a technológiai utasításokban meghatározott szerszámoknak és egyéni védőeszközöknek rendelkezésre kell állniuk. Minden egyes technológiai és műveleti utasítás részletesen kitér a betartandó munkavédelmi előírásokra és szükséges védőeszközökre. A fektetés előkészítésére, az engedélyek beszerzésére vonatkozóan a jegyzőkönyv, műszaki leírás és az organizációs fejezet tartalmaz előírásokat. A tervezett nyomvonalával egyeztetni kell a párhuzamosan haladó és a keresztező közműveket, felszíni létesítmények helyzetét. Azonosítás után a tervezett nyomvonalon 20 m-enként kutatógödröket kell kiásni és további pontosítással kell meghatározni a közművek tényleges helyzetét. Fokozott gondossággal végzendő a meglévő üzemelő ek közelében a munkavégzés. A kiásott árkot, munkaterületet a gyalogos és gépjármű közlekedés biztonsága érdekében a hatósági KRESZ előírások illetve a figyelembevételével 1m magas védőkorláttal kell elzárni. Az elzárt munkaterület határait alkalmas módon elhelyezett jelzőtáblákkal, szürkület beálltakor jelzőlámpákkal kell ellátni. Forgalomirányítás szükségszerűsége, ill. forgalomirányítási tervmelléklet: A árkok mentén lévő épületekbe, üzemekbe, stb. való zavartalan és baleset-mentes közlekedés lehetővé tételére megfelelően méretezett, mindkét oldalán korláttal ellátott átjárókat kell létesíteni. Az el nem kerített munkahelyek és munka felületeknél a köz és egyéb területek feleljenek meg a tervezett végleges állapot biztonsági szintjének. A felvonulási lakó- és öltöző kocsikban a tűzrendészeti utasítást ki kell függeszteni, és az abban foglaltakat be kell tartani. Villamos fűtés esetén földelőszonda telepítésével el kell készíteni a lakókocsi védőföldelését. A fűtőkályhát be kell kötni az érintésvédelmi rendszerbe az MSZ 2364 előírásai szerint. A nyomvonalon a jelző kő, tábla elhelyezése valamint a vonal azonosítása céljából a re jelzőt kell elhelyezni az szerint. A jelző felirat a "Kábeljelző rendelőlap" szerint legyen. A árok betakarása előtt a geodéziai felmérést el kell végeztetni. Különös gondot kell fordítani a meglévő ek beazonosítására, a feszültségmentesítések szabályos megkérésére és végrehajtására.

9 2 / 2 Az üzembe helyezés során ellenőrizni kell a helyes fázissorrendet, a földelés rövidrezárók és egyéb eszközök eltávolításának tényét. A árok szükség szerinti támolásáról gondoskodni kell. A ek hálózati rendszerének kapcsolatát a nyomvonalrajz és az érintésvédelmi vázlat tartalmazza. A terven jelölve vannak az egyeztetett közművek, a nyomvonalszakaszok nem kerültek egyeztetetésre. Egyéb információk a munkavégzés környezetére Terep viszonyok: sík terület Talajmechanikai viszonyok: sárgaföldes, agyagos talaj Környező létesítmények: családi házak Alkalmazott technológiák: MK-8 kézikönyv szerint Anyagszállítás: közúton tehergépkocsival Üzemek: nincsenek Egyéb.: Az szabvány előírásai szerint a szerelésének megkezdése előtt szakaszonként: szemrevételezéssel ellenőrizni kell a burkolat épségét, meg kell mérni az erek szigetelési ellenállását a 7.3. szakasz szerint. - A szerelési munkáinak befejezése után a teljes hálózaton az üzembe helyezést megelőzően el kell végezni a 7.2., 7.3., 7.4., és 7.5. szakaszok szerinti vizsgálatokat. A kiviteli tervkészítésnél figyelembevett főbb szabványok: MSZ 172-2:1994, MSZ 447:1998, MSZ 1585:2009, MSZ :1982, MSZ :1970, MSZ :1970, MSZ :1979, MSZ :1970, MSZ :1979, MSZ :1980, MSZ :1980,, MSZ 17066:1985, MSZ 2364 szabványsorozat A kiviteli terv készítésénél figyelembe vett fontosabb utasítások, jogszabályok: E.ON Hungária Zrt. villamos hálózatokat üzemeltető területileg illetékes munkaszervezeteinek kiemelten fontos utasításai. 122/2004. (X.15.) GKM rendelet a villamosmű biztonsági övezetéről 8/2001.(III.30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki - Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybalépéséről Siófok, 2014 április

10 1 / 3 TŰZVÉDELMI ÉS VAGYONVÉDELMI FEJEZET című hálózatszerelési munkához Az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. területén a tűz elleni védekezés feladatait a vállalat Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza. A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed azokra az idegen munkavállalókra is, akik az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. telephelyein, a vállalat által üzemben tartott berendezéseken munkát végeznek, a munkavégzésre vonatkozó tűzvédelmi kötelezettségeket a megrendelőnek és a kivitelezőnek keretszerződében kell rögzíteni. Ha a villamos hálózatszerelési tevékenység során alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére kerül sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiállítani. A tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza. A kivitelezést követően a kivitelezőnek szabványossági nyilatkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés során érintett tűzvédelmi előírások, szabványok betartásáról Szabadvezetékek építése, fenntartása erdős és mezőgazdasági területen A munkavégzés során be kell tartani a felsorolt jogszabályok, szabványok előírásait, valamint az érvényben lévő típustervekben és technológiai előírásokban foglaltakat. A hegesztések helyén és annak környezetében az éghető anyagokat, avart el kell távolítani. A munkavégzés alatt 1 fő ügyeletet kell biztosítani, aki a lehulló izzó részeket rögtön eloltja. Az esetleges tűzoltáshoz 2 db csákányt, 2 db 6 kg-os porral oltókészüléket, 2db lapátot kell a hegesztés helyén tárolni. A benzinüzemű munkagépek (kompresszor, kézi fűrészgépek) üzemanyag tartályainak feltöltését csak a gép üzemszünetében, elfolyás ellen védve, lehetőleg földúton szabad végezni úgy, hogy a töltés idejére a kézi tűzoltó-készüléket készenlétben kell tartani. Tüzet rakni csak kijelölt tűzrakó helyen szabad engedély birtokában és ott állandó felügyelettel kell biztosítani, figyelembe véve az aktuális tilalmi időszakokat. Szabadvezeték létesítése lakott területen A munkavégzés során be kell tartani a felsorolt jogszabályok, szabványok előírásait, típusterveket és technológiai utasításokat. Hegesztést csak elkerített területen szabad végezni, melyről az éghető anyagokat eltávolítottuk. Fokozott figyelmet kell fordítani az izzó fémrészek visszahűtésére. Az esetleges tűzoltáshoz szükséges oltóeszközt a helyszínen biztosítani kell. Kisgépek üzemanyagtartályát csak talajszinten szabad feltölteni. A töltés idejére a tűzoltó készüléket készenlétben kell tartani. Szabadvezeték és létesítése üzemanyagtöltő állomás, gázfogadó állomás és gázvezeték közelében Általános szabály a dohányzási és tűzgyújtási tilalom! A munkavégzés során be kell tartani a felsorolt jogszabályok, szabványok előírásait, valamint az érvényben lévő típustervek, technológiai utasítások előírásait. A hegesztés környezetében az éghető anyagokat el kell távolítani és a munkaterületet el kell keríteni. Fentiek a hivatkozott területeken általában nem megoldhatók. Vagy más kötési technológiát kell előírni (pld. Hidegzsugor-kötés, csavaros kötőelem alkalmazása, stb.), vagy a tűzveszéllyel járó munka tárgyát kell távolabb vinni, ha lehetséges. Mindenképen egyeztetni kell a tűzveszélyes

11 2 / 3 létesítmény üzemben tartójával a biztonsági távolság, és többlet műszaki előírások tekintetében, a munka megkezdése előtt! Ha mégis elkerülhetetlen: Fokozott figyelmet kell fordítani az izzó fémrészek visszahűtésére. A hegesztés időtartamára 2 db 6 kg-os porral oltót kell készenlétben tartani. Üzemanyagtöltő állomásnál a veszélyességi övezettől 10 m-re lehet massza melegítést végezni, tűzoltó eszköz helyszínen tartása mellett. A gázfogadó és -szállító létesítmények közelében végzett hegesztésnél meg kell győződni a környék gázkoncentrációjáról. A masszát csak talajfelszínen szabad melegíteni, a veszélyességi övezet, a szélerősség és szélirány figyelembevételével. A munkavégzés idejére szakfelügyeletet kell kérni. Kábelszerelvények készítése, massza melegítése A munkavégzés során be kell tartani a felsorolt jogszabályok, szabványok előírásait, az érvényben lévő technológiai utasítások előírásait. A hegesztés helyét, a szerelvények környékét 2 m-es körzetben a keletkező hulladéktól és éghető anyagoktól meg kell tisztítani. Gondoskodni kell a munkagödörben a többi letakarásáról és a lehulló izzó fémrészek eloltásáról. Az esetleges tűz eloltására a hegesztés idejére 2 db 6 kg-os porral oltókészüléket, 2 db lapátot és 2 db csákányt kell készenlétben tartani. A melegítési hely környékéről az éghető anyagokat el kell távolítani, és a munkaterületet el kell keríteni. A tárgyi munka során felmerülő tűzveszélyes tevékenységek: A tárgyi munkával érintett tűzveszélyes helyek, közművek és üzemeltetőjük: Az általános előírásokon túl betartandó egyedi előírások: Fontosabb tűzvédelmi jogszabályok: évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 261/2009. (XI.26.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 4/2008. (VIII.1.) ÖM. rendelet az erdők tűz elleni védelméről 12/2007. (IV.25.) ÖTM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabványokról 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról 8/2001. (III.30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybalépéséről

12 3 / 3 Fontosabb tűzvédelemmel kapcsolatos, jogszabály által kötelező érvényűvé nyilvánított szabványok: MSZ 2364 szabványsorozat MSZ 151 szabványsorozat MSZ 1585:2009 MSZ :1982 MSZ :1992 MSZ :1970 MSZ :1970 MSZ :1970 MSZ :1979 MSZ :1970 MSZ 6292:2009 Épületek villamos berendezéseinek létesítése Erősáramú szabadvezeték Erősáramú üzemi szabályzat Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése 0,6/1 kv-tól 20,8/36 kv-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú ek és jelzőek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége MSZ :1992 MSZ :1992 MSZ :1992 MSZ :1992 Éghető folyadékok és olvadékok tároló- és kiszolgáló létesítményeinek, berendezéseinek tűzvédelmi előírásai Fontosabb utasítások: E.ON Hungária Zrt. villamos hálózatokat üzemeltető területileg illetékes munkaszervezeteinek kiemelten fontos utasításai. Vagyonvédelem Kivitelezés során a munkaterületre lehetőség szerint csak a napi munkának megfelelő anyagokat kell kiszállítani, hogy felügyelet nélkül anyag a területen ne maradjon. Amennyiben ez nem valósítható meg, a helyszín adottságainak megfelelően bekerített, zárható területen kell a felhasználandó anyagok védelméről gondoskodni. Siófok, 2014 április

13 Batthyány 56/b 1 / 2 Közművek keresztezése földbe fektetett 1-35 kv-os erősáramú lel című hálózatszerelési munkához Keresztezett közmű Keresztezés metszete Védelem Vonatkozó szabvány erősáramú => 0,4 m meglévő 1-35 kv kébel 6.2. pont erősáramú 0,2<= <= 0,4 m meglévő 1-35 kv kébel az építendő t védőcsőbe kell helyezni 6.2. pont távközlés (tk) ha => 0,5 m távközlés (tk) 0,5>> 0,2 m távközlés (tk) 0,5> >= 0,2 m meglévő távközlés meglévő távközlés meglévő távközlés Ha az erősáramú nem csatlakozik szabadvezeték hálózathoz, és mindkét védőcsőben van Ha az erősáramú nem csatlakozik szabadvezeték hálózathoz, és az építendő t védőcsőbe kell helyezni, valamint a közművek közé átlapolt választótéglázás kerül pont pont Keresztezés: felül pont pont Keresztezés: felül pont pont Keresztezés: felül locsolóvíz, víz, szennyvíz, csapadék ha => 0,5 m meglévő közmű (lv, v, sz, cs) pont 1. bek. 3. bek. Keresztezés: felül locsolóvíz, víz, szennyvíz, csapadék ha < 0,5 m melegvíz, gőzvezeték (mv), távfűtő vezeték (tf) meglévő közmű (lv, v, sz, cs) megl. közmű (mv, tf) ép. 1-35kv Erősáramú t védőcsőbe kell helyezni pont 2. bek. 3. bek. Keresztezés: felül pont ha => 5 m melegvíz (mv), gőzvezeték (távfűtővezeték tf) ha =< 5 m meglévő közmű (mv, tf) X min értékének meghatározása számítással úgy, hogy a talajhőmérséklet ma 20 0 C lehet pont Keresztezés: alul Tervező

14 Batthyány 56/b Keresztezett közmű melegvíz (mv), gőzvezeték (távfűtővezeték tf) ha < 5,0 m és az pontja nem teljesíthető gáz (g) ha => 0,5 m 2 / 2 Keresztezés metszete Védelem Vonatkozó szabvány meglévő közmű (mv, tf) meglévő közmű (g) Erősá. t jól hőszigetelt védőcsőbe kell helyezni szellőztetéssel úgy, hogy a környezeti hőm. ma 30 0 C lehet. Ennél nagyobb hőm. esetén a melegvíz vagy gőzvezetéket is hőszigetelt és szellőztetett védőcsőbe kell helyezni, de ekkor sem haladhatja meg a környezeti hőm. a 30 0 C-ot pont pont Keresztezés: alul MSZ 7048/2: pont Keresztezés: alul - felül gáz (g) ha < 0,5 m meglévő közmű (g) Erősáramú t elektromosan szigetelt védőcsőbe kell helyezni 1-1m-el túlnyúlóan. MSZ 7048/2: pont Keresztezés: alul - felül Megjegyzés: Ha a hálózat szabadvezetékhez csatlakozik, távközlési közmű esetén a 0,5 m-es keresztezési távolság nem csökkenthető! A távközlési berendezések üzemi és védőföldeléseit 0,8 m-nél jobban nem szabad megközelíteni! A keresztezési szakaszon az erősáramú védőcsövezések mindkét irányban, legalább az alábbiak szerint nyúljon túl: - víz, locsolóvíz, csapadék, szennyvíz esetén 0,5 0,5 m, - melegvíz esetén 1,0 1,0 m, - gőzvezeték esetén 1,5 1,5 m - távközlés esetén 0,5 0,5 m. Siófok, 2014 április 15. Tervező

15 Batthyány 56/b 1 / 2 Közművek megközelítése földbe fektetett 1-35 kv-os erősáramú lel című hálózatépítési munkához Megközelített közmű Megközelítés metszete Védelem Vonatkozó szabvány erősáramú => 0,2 m meglévő 1-35 kv erősáramú 0,07 m =< < 0,2 m meglévő 1-35 kv térköztartó vagy választótégla pont távközlés (T) => 1,0 m meglévő távközlési pont távközlés (T) választótégla átlapoltan pont 1,0 m > => 0,5 m távközlés (T) 0,5 m > => 0,3 m távközlés (T) 0,5 m > => 0,3 m meglévő távközlési (posta p) építendő UN = 0,6/1 kv meglévő műanyag szigetelésű távközlési (posta p) építendő UN >0,6/1 kv meglévő távközlés védőcsőben Az erősáramú nem csatlakozik szabadvezeték hálózathoz, a távközlési és eá. között átlapolt választótégla is kell. Az erősáramú nem csatlakozik szabadvezeték hálózathoz, a távközlési védőcsőben vagy alépítményben van, és átlapolt választótéglázás készül pont 1. bek pont 2. bek távközlés (T) => 0,2 m meglévő távközlés alépítményben Ha az építendő erősáramú nem csatlakozik szabadvezeték hálózathoz és a két közmű közé átlapolt választótéglázás épül pont távközlési oszlop => 0,8 m meglévő távközlési oszlop pont 1. bek. távközlési oszlop 0,8 m > => 0,3 m meglévő távközlési oszlop Erősáramú t védőcsőbe kell helyezni, távközlési berendezés védőföldelésének megközelítése esetén => 0,8 m el pont 2. és 3. bek. locsolóvíz, víz, szennyvíz, csapadék => 0,5 m meglévő közmű (lv, v, sz, cs) pont

16 Batthyány 56/b Megközelített közmű locsolóvíz, víz, szennyvíz, csapadék < 0,5 m melegvíz (mv), gőzvezeték (távfűtővezeték tf) 2 / 2 Megközelítés metszete Védelem Vonatkozó szabvány meglévő közmű (lv, v, sz, cs) meglévő közmű (mv, tf) Erősáramú t védőcsőbe kell helyezni pont 2. bek pont > 5,0 m melegvíz (mv), gőzvezeték (távfűtővezeték tf) =< 5,0 m melegvíz (mv), gőzvezeték (távfűtővezeték tf) ha < 5,0 m és az pontja nem teljesíthető meglévő közmű (mv, tf) meglévő közmű (mv, tf) X min értékének meghatározása számítással úgy, hogy a talajhőmérséklet ma 20 0 C lehet. Erősáramú t jól hőszigetelt védőcsőbe kell helyezni szellőztetéssel ellátva úgy, hogy a környezeti hőmérséklet ma 30 0 C lehet. Ennél nagyobb hőmérséklet esetén a melegvíz vagy gőzvezetéket is hőszigetelt és szellőztetett védőcsőbe kell helyezni, de ebben az esetben sem haladhatja meg a környezeti hőmérséklete a 30 0 C-ot pont pont pont gáz (g) ha => 0,5 m meglévő közmű (g) MSZ 7048/2: pont gáz (g) ha < 0,5 m meglévő közmű (g) Erősáramú t elektromosan szigetelt védőcsőbe kell helyezni 1-1m-el túlnyúlóan. MSZ 7048/2: pont Megjegyzés: Ha a hálózat szabadvezetékhez csatlakozik, távközlési közmű esetén a 0,5 m-es megközelítési távolság nem csökkenthető! A távközlési berendezések üzemi és védőföldeléseit 0,8 m-nél jobban nem szabad megközelíteni! A megközelítési szakaszon az erősáramú védőcsövezések mindkét irányban, az érték teljes hosszán túlmenően, legalább az alábbiak szerint nyúljon túl: Siófok, 2014 április víz, locsolóvíz, csapadék, szennyvíz esetén 0,5 0,5 m, - melegvíz esetén 1,0 1,0 m, - gőzvezeték esetén 1,5 1,5 m - távközlés esetén 0,5 0,5 m.

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona. MK E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték

Részletesebben

VKM MŰSZAKI LEÍRÁS. 10-20 ZÖLDHÁZ- Muleiras 1. oldal, összesen: 8

VKM MŰSZAKI LEÍRÁS. 10-20 ZÖLDHÁZ- Muleiras 1. oldal, összesen: 8 VKM MŰSZAKI LEÍRÁS GYŐR, ÚJVÁROS, BERCSÉNYI LIGET (HRSZ: 8099,8103) ZÖLDTERÜLET REHABILITÁCIÓJA ZÖLDHÁZ Villamos vezeték építések, közvilágítás tervéhez Általános előírások: A létesítmény az alább felsorolt

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Épületvillamosságitervező: KIPTERV TMT Kft. 1089 Budapest Elnök 1. BuktaVilmosné tervező VT-01-9756 HiT-01-9756

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL kiviteli terve I. ÜTEM ELKTROMOS MUNKÁI

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL kiviteli terve I. ÜTEM ELKTROMOS MUNKÁI kiviteli terve I. ÜTEM ELKTROMOS MUNKÁI SÁMSONHÁZA, 2015 december 1 Tel:06-20-8244926 TERVEZŐI NYILATKOZAT kiviteli tervéhez I. ÜTEM Az érvényben lévő előírások és rendeletek alapján a fenti létesítmény

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. ELŐZMÉNYEK: Comfort Tervező Kft. megbízásából irodánk készíti a terület elektromos fejezetének dokumentációját

MŰSZAKI LEÍRÁS. ELŐZMÉNYEK: Comfort Tervező Kft. megbízásából irodánk készíti a terület elektromos fejezetének dokumentációját MŰSZAKI LEÍRÁS GYŐR, ÚJVÁROS, BERCSÉNYI LIGET (HRSZ: 8099,8103) ZÖLDTERÜLET REHABILITÁCIÓJA - VÉGLEGES - Villamos vezeték építések, közvilágítás tervéhez A jelen tervdokumentációtól eltérni nem szabad.

Részletesebben

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 2013.02.22

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 2013.02.22 1. oldal, összesen: 11 oldal 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 2013.02.22 2 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek,

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. MK E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v04 Földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése és megszüntetése Azonosító: EDD-MK-21-01-v04 Oldalszám: 1/111

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013

Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013 Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013 Vágvölgyi László tűzvédelmi szakértő T: 20-921-6741 e-mail: vagvolgyi@dravanet.hu 1 Tűzvédelmi dokumentációval kapcsolatos előírások 2 Jogszabályi háttér 1997. évi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint Általános követelmények, információk 1.) A kiviteli tervdokumentáció tartalma írásos dokumentumok és tervrajzok összessége. 2.) Az építmény

Részletesebben

M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe

M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 1132 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 22. szám 5. melléklet a 7/2016. (II. 22.) NGM rendelethez 2. melléklet a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelethez M szaki Biztonsági Szabályzat 1. A M szaki Biztonsági

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ SZEGED, SZENTHÁROMSÁG U. 5. SZ. 3498 HRSZ. SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET ÉS ORVOSI SZAKNYELVI KOMMUNIKÁCIÓS SZAKFORDÍTÓKÉPZŐ CSOPORT ÉPÜLETE EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata MÓRHŐ Kft. közüzemi szabályzat Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési Üzletág Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata Mór, 2010... Jóváhagyta: Előszó A Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési

Részletesebben

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata Átdolgozásra került: 2008 november 10. Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

Műszaki Biztonsági Szabályzat

Műszaki Biztonsági Szabályzat Műszaki Biztonsági Szabályzat 2. Fogalommeghatározások 2.1. Általános fogalommeghatározások Almérő: olyan gázmérő, mely a joghatással járó elszámolási mérő által mért gázfogyasztások, vagy gázfogyasztó

Részletesebben

EDE-MK05-05-v03. Idegen eszközök elhelyezése hálózati létesítményeken. Műszaki kézikönyv

EDE-MK05-05-v03. Idegen eszközök elhelyezése hálózati létesítményeken. Műszaki kézikönyv MK E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. EDE-MK05-05-v03 Idegen eszközök elhelyezése hálózati létesítményeken Műszaki kézikönyv Azonosító: EDE-MK05-05-v03 Oldalszám: 1/50 Azonosító: EDE-MK05-05-v03 Oldalszám:

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-3627-4/2008. Témafelelős: Juhász Márta, Czirokné Tárgy: Szentes-Alsórét Részletes Szabályozási terv módosítása

Részletesebben

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u.

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. OROSZLÁNY Építészeti ajánlatkérési tervdokumentáció Építtető: Megrendelő: Projekt műszaki előkészítő: H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. Svorcz Gábor H-2890 Tata, Akácfa

Részletesebben

Galumba Lajos tű. százados tűzoltósági főfelügyelő

Galumba Lajos tű. százados tűzoltósági főfelügyelő Kapcsolódó jogszabályváltozások Készítette: Galumba Lajos tű. százados tűzoltósági főfelügyelő Folyamatosan változó, új jogszabályok és Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (továbbiakban TvMI) kerülnek kiadásra,

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat ROMKERT 1013 Budapest, Döbrentei tér 9. Tűzvédelmi Szabályzat 2016. Kiadja: ügyvezető Módosította: Végh Ferenc tűzvédelmi tervező szakmérnök TUÉ 13-14179 tel: 06-20/931-9245 1 Adatlap A Gazdálkodó szervezet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata (jogharmonizációs

Részletesebben

SZTE ÁOK 001-493. jsz. Gyermekklinika BHTR állomásban új, mért fogyasztói leágazás kiépítése

SZTE ÁOK 001-493. jsz. Gyermekklinika BHTR állomásban új, mért fogyasztói leágazás kiépítése SZTE ÁOK 001-493. jsz. Gyermekklinika BHTR állomásban új, mért fogyasztói leágazás kiépítése ELEKTROMOS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ Tervszám: T-15-1 015. 06. 15. SZTE ÁOK 001-493. jsz. Gyermekklinika BHTR

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint Általános követelmények, információk 1.) A kiviteli tervdokumentáció tartalma a jogerős, végrehajtható és hatályos (érvényes) építési

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

Gyakran Ismételt Kérdések Vezetékjog Utólagos bejegyzési folyamat 2010.január

Gyakran Ismételt Kérdések Vezetékjog Utólagos bejegyzési folyamat 2010.január Gyakran Ismételt Kérdések Vezetékjog Utólagos bejegyzési folyamat 2010.január 1./ Miként jegyezhetnek be az ingatlan tulajdonos megkérdezése nélkül vezetékjogot (terhet) egy ingatlanra? A villamos energiáról

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek,

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása. Garai Tamás tű. hadnagy. hatósági osztály kiemelt főelőadó

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása. Garai Tamás tű. hadnagy. hatósági osztály kiemelt főelőadó Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Garai Tamás tű. hadnagy. hatósági osztály kiemelt főelőadó Szervezeti felépítés Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 42

Részletesebben

E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.

E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. MV E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. Munkavédelmi fejezet közcélú szabadvezeték hálózatok létesítéséhez, üzemeltetéséhez és bontásához Munkavédelmi kézikönyv A jelen rendelkezés a társaság szellemi

Részletesebben

N31 405. számú ügyrend

N31 405. számú ügyrend N31 405. számú ügyrend Csatlakozó és mérőhely létesítés, bővítés szabályai Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és Kereskedői Kapcsolatok Osztály 2016. Nyomtatásban csak tájékoztató jellegű!

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

16/2013. (IV. 25.) rendelete az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről

16/2013. (IV. 25.) rendelete az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2013. (IV. 25.) rendelete az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről Budapest Főváros VI.

Részletesebben

Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat

Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat Tartalom Tartalom... 1 I. Az célja... 4 II. Az tárgya és hatálya... 4 III. Fogalom meghatározások... 4 IV. Az tól való eltérés szabályai... 5 V. A Víziközmű-szolgáltató bemutatása... 5 VI. A Víziközmű

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/1389-20/2016. KTFO-azonosító: 108922-1-18/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Csókási Anita Balatonyi Zsolt Berényi Anita Huszár Edit Miklós Tímea Farkas

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/35. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/35. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Eredménytájékoztató - Közvilágítás korszerűsítése az ÉMOP-3.1.3-11-2012-0143 azonosítószámon nyilvántartott Füzér község kisléptékű településfejlesztése Projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( IX..) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelete A köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról a módosításokkal egységes szerkezetben Szendrő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

1. sz. nyomtatvány Villamosenergia-rendszerhasználói igénybejelentés

1. sz. nyomtatvány Villamosenergia-rendszerhasználói igénybejelentés 1.1 Igénybejelentő (szerződő) adatai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 partnerszám 9 8 7 6 5 4 3 2 1 szerzôdés száma Teszt Éva rendszerhasználó/fogyasztó neve előző (születési/leánykori) neve anyja neve 765432 HA város

Részletesebben

Egységes beépítési szabályzat Betoncső

Egységes beépítési szabályzat Betoncső Egységes beépítési szabályzat Betoncső Jelen dokumentáció célja, hogy az építőipari kivitelezésben segítséget nyújtson mind a tervezőknek, mind a kivitelezőknek a szakszerű beépítésben. Beton- és vasbeton

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

Létesítés 1. ea. Nyerges István

Létesítés 1. ea. Nyerges István Létesítés 1. ea. Nyerges István (2010. 02. 10.) A tantárgy tartalma: 1. Létesítési folyamat szervezésére és bonyolítására vonatkozó követelmény (megrendelı, befektetı, tervezı, bonyolító, stb = a közremőködık,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 1. oldal, összesen: 10 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 22/1999. (VI.7.)sz. rendelete a köztisztasággal

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

376. számú ügyrend. Nagyfogyasztói mérések kialakítása.

376. számú ügyrend. Nagyfogyasztói mérések kialakítása. 376. számú ügyrend Nagyfogyasztói mérések kialakítása. Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Mérés Szolgáltatási Központ Méréstechnikai Csoport 2012. Nyomtatásban csak tájékoztató jellegű! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Miénk itt a tér - Otthonteremtés alprojekt tájékoztató a szerződés módosításáról 3.

Miénk itt a tér - Otthonteremtés alprojekt tájékoztató a szerződés módosításáról 3. Miénk itt a tér - Otthonteremtés alprojekt tájékoztató a szerződés módosításáról 3. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/127 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben a 39/2007. (V.31.)* és az 58/2007.(IX.6.)** 88/2007.(XII.19.)*** 34/2008.(V.8.)****,

Részletesebben

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról a 13/2006.(VII.27.), a 10/ 2011.(XI. 29.), a 2/2012. (IV.2.) és a 5/2013. (VI. 03. ), a 10/2014.(X.31.)

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet

3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet a megújuló energiaforrásokat - biogázt, bioetanolt, biodízelt - hasznosító létesítmények tőzvédelmének mőszaki követelményeirıl

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105739-1-14/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Király Dániel Tel.: 62/553-060/44253 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Akasztó-

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 8. szám 130. évfolyam 2015. május 22. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 8. szám 130. évfolyam 2015. május 22. TARTALOM 8. szám 130. évfolyam 2015. május 22. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM oldal oldal 18/2015. (V. 22. MÁV Ért. 8.) ÁVIGH sz. utasítás Mûszaki útmutató,

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

KRESZ módosítás 2010

KRESZ módosítás 2010 KRESZ módosítás 2010 A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról 1. A rendszámmal kapcsolatos rendelkezések pontosítása (A rendelet 5. változásai) (1)

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 Kiviteli terv MŰSZAKI LEÍRÁS Megrendelő: Panel Solar Kft. Épület-automatika tervező: Rifter Bt. 1116 Budapest, Temesvár utca 20. 1165 Budapest, Centenárium

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESÜLETÉNEK 2/2005. (II.23.)Kpvt. sz. rendelete A REKLÁMHORDOZÓK ELHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESÜLETÉNEK 2/2005. (II.23.)Kpvt. sz. rendelete A REKLÁMHORDOZÓK ELHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESÜLETÉNEK 2/2005. (II.23.)Kpvt. sz. rendelete A REKLÁMHORDOZÓK ELHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki és építési munkák 2012/S 51-083590. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Építési beruházás

HU-Budapest: Mérnöki és építési munkák 2012/S 51-083590. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Építési beruházás 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83590-2012:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki és építési munkák 2012/S 51-083590 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 6. füzet Első osztályú és nemzetközi

Részletesebben

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet. Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Hegesztési Biztonsági Szabályzat

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet. Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Hegesztési Biztonsági Szabályzat 1. oldal, összesen: 24 1. oldal, összesen: 24 43/1999. (VIII. 4.) GM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló. (XI. 10.) IKM rendelet módosításáról A munkavédelemr l szóló 1993. évi

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelez igénybevételér

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (IV.04.) sz. rendelete A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben Sződ

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ RENDELKEZŐ RÉSZ A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésének kötelezése, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről

Részletesebben