Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása Egyes településrészek VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása Egyes településrészek VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG"

Átírás

1 VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG EGYES TERÜLETRÉSZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁSA, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Készült Vértesszőlős Község Önkormányzatának megbízásában EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ december PRO -TERRA KFT. URBANISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG Budapest, Esztergomi út Tel: ; ; Tel/Fax: Raiffeisen Bank Zrt ; Cégjegyzékszám: ; Adószám: Oldal:1

2 A tervkészítő generáltervező PRO TERRA Kft Budapest, Esztergomi út 18. T:06/ ; T/Fax: 06/ S.Vasi Ildikó igazgató Közreműködő alvállalkozók: Közlekedés: Mobil City Bt. Tájrendezés, Zöldfelületrendezés, Környezetvédelem: Topoland Bt. Víziközművek, Hírközlés, Energia közművek: KÉSZ Kft.. A tervek kidolgozásában résztvevő szaktervezők S.Vasi Ildikó Felelős vezető településtervező, okl. építészmérnök TT/1É Németh Gyula Településmérnök Verebély-Papp Tibor Okl. településmérnök Tóthné Pocsok Katalin Vezető településtervező TT Településrendezési zöldfelületi és tájrendezési vezető tervező TK Dr. Macsinka Klára Közlekedéstervező TRk-T K1d Hanczár Zsoltné Energia közmű és elektronikus hírközlés TE-T-Tell TH-T-Tell ; TV-T-Tell Szolóczki Bálint Közműtervező munkatársak Oldal:2

3 Címlap Aláírólap A műleírás tartalomjegyzéke Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása TARTALOMJEGYZÉK: I. ELŐZMÉNYEK 5. old II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK ÉS AZOK RAJZI MELLÉKLETEI: 1. Településszerkezeti Tervmódosító határozati javaslat és annak rajzi mellékletei 7. old T-1-mod/gyu Szerkezeti Tervmódosítás gyűjtő utak 1: 4000 T-1-mod/03 Szerkezeti Tervmódosítás-03 1:4000 T-1-mod/04 Szerkezeti Tervmódosítás-04 1:4000 T-1-mod/05 Szerkezeti Tervmódosítás-05 1:4000 T-1-mod/07 Szerkezeti Tervmódosítás-07 1: Vértesszőlős Helyi Építési Szabályzatának módosító rendelettervezete (lásd a CD-én külön könyvtárban) HÉSZ mellékletek - Szabályozási tervi módosítások:helyszínei Sz-mod-2013/ Szabályozási Tervmódosítás 1:4.000 Sz-mod-2013/02-03 Szabályozási Tervmódosítás 1:4.000 Sz-mod-2013/04 Szabályozási Tervmódosítás 1:4.000 Sz-mod-2013/07 Szabályozási Tervmódosítás 1:4.000 III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK, TERVMÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK 1. TELEPÜLÉSRENDEZÉS 8. old 1.1 Településrendezési vizsgálatok és fejlesztési elgondolások 1.2 A területek hasznosítását eredményező területhasználati változások 1.3 A területek hasznosítását eredményező szabályozási tervi változások 1.4 A szabályozás elvi megfontolásai, a HÉSZ módosítása 2. KÖZLEKEDÉS 15 old. 2.1 Településszerkezeti Tervi kiegészítés 2.2 Szabályozási tervi módosulások 3. TÁJRENDEZÉS, ZÖLDFELÜLETEK 20. old. 3.1 Természeti adottságok, tájhasználat, tájszerkezet 3.2 Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 3.3 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 3.4 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, emlék 3.5 Ökológiai hálózat 3.6 Területek biológiai aktivitás értékének alakulása a tervezett területhasználatok esetén 3.7 Zöldfelületi rendszer 4. KÖRNYEZETVÉDELEM 23. old. 4.1 A fejlesztési területek környezeti értékelése 4.2 Talaj 4.3 Felszíni és a felszín alatti vizek 4.4 Levegőtisztaság és védelme 4.5 Zaj- és rezgésterhelés 4.6 Hulladékkezelés 5. KÖZMŰELLÁTÁSI ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 28. old. 5.1 Általános, a községre vonatkozó helyzetismertetés 5.2 A település közműellátását szolgáló hálózati rendszerekről Oldal:3

4 5.3 Elektronikus hírközlés 5.4 Közműfejlesztési javaslat 5.5 Fejlesztési területenkénti közműfejlesztési feladatok 6. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY KIEGÉSZÍTÉSE 36. old 7. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKNEK VALÓ MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA 37. old. TRT/M ALÁTÁMASZTÓ RAJZI MUNKARÉSZEK (vizsgálatok és javaslatok) között: Módosítással érintett helyszínek A-0 Módosítással érintett tervezési területek ig 1:4.000 A-1 - A-7 Alaptérképi részletek ig 1:4.000 AT/01-07 Tervezési alaptérkép 1:4.000 GL/01-07 Google-légifotó 1:4.000 TP/01-07 Topográfia 1:4.000 V/01-07 Jelenlegi területhasználat vizsgálata 1:4.000 T/03 Tervezett területhasználat- 03 1:4.000 T/04 Tervezett területhasználat- 04 1:4.000 B/03 Beépítési Terv :3.000 B/04 Beépítési Terv :1.500 TJ/03 Táj- és természetvédelem, környezetvédelem 1:5.000 TJ/04 Táj- és természetvédelem, környezetvédelem 1:5.000 K-1 Térségi közúthálózat K-2 Helyi úthálózat, M1 melletti gazdasági terület/04 K-3 Javasolt helyszínrajz/04 1:1.000 K-4 Mintakeresztszelvények/04 1:100 K-5 Helyi úthálózat, Hosszú-dűlő/03 K-F/04 Közműfejlesztési javaslat Víziközművek 1:2.000 Energiaközművek és elektronikus hírközlés K-F/03 Közműfejlesztési javaslat Víziközművek 1:2.000 Energiaközművek és elektronikus hírközlés IV. TERVI IRATOK, EGYEZTETÉSEK DOKUMENTUMAI (lásd a CD-én külön könyvtárban) Oldal:4

5 I. ELŐZMÉNYEK Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása Vértesszőlős Község Képviselő-testülete döntésének eredményeként irodánk jelen dokumentációban ismertetésre kerülő településrendezési eszközök módosítását megelőzően elkészítette a Község településrendezési terveinek egységes szerkezetben való megjelenítését (lásd CD-én Egységesített hatályos tervek + HÉSZ mappában). Ennek során elkészültek a 2005-ben elfogadott és június 22-ig többször módosított településrendezési eszközök egységes szerkezetbe foglalása. Megállapítható, hogy a településrendezési eszközök 12 alkalommal történő módosítása közül egy alkalommal csak HÉSZ szinten, 11 alkalommal pedig tervi szinten is történt változás. A 11 alkalommal történt tervi módosítások között csak 2 esetben nem módosult a településszerkezeti terv. Egy-egy tervmódosítási alkalom gyakorta több helyszínt is érintett. 1. ábra: A korábbi tervmódosítások határozati és rendeleti számai és azokkal érintett területek Településrendezési tervi változások között és annak határozati, illetve rendeleti listája 12. alkalommal a módosítás 7/2009. (V. 15.) rendelettel történt, melynek során csak a HÉSZ módosult. Az egységesített tervek elkészítését követően az önkormányzati szándék és egyes területtulajdonosi kezdeményezés következtében hat helyszínre szólóan hozott döntést a Képviselőtestület a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan. A terv készítésének menetében egy hetedik helyszínen is szükségessé vált a tervek módosítása a létrejövő területhasználati változások okozta biológiai aktivitási érték-csökkenés elkerülése miatt. (A tervek módosításáról szóló Vértesszőlős Önkormányzatának határozatai megtalálhatók a CD-én.) 2. ábra: Áttekintő a tervmódosítások területi lehatárolásáról Oldal:5

6 A 2. ábrán megjelölt helyszíneken a tervmódosítás indítékai az alábbiak: 1. A hatályos szabályozási terven egyes területrészek tovább-szabályozásra voltak utalva. Jelenleg e területek a kialakult állapotok megtartását biztosító, területfejlesztést nem lehetővé tevő övezeti besorolást kapnak. Ilyenek a 01-es, a 02-es; a 04-es/részben és a 06-os jelű helyszínek. 2. Fejlesztési szándékkal rendelkező, változást okozó tervmódosítás két helyszínen történik, a 03 és a 04-/részbeni/ jelű területeken. E két helyszínen településszerkezeti tervi módosítás is szükségessé vált. Fentiekkel kapcsolatos részletező ismertetést az alátámasztó munkarészek tartalmaznak. 3. A 05-ös jelű helyszín egy részén Önkormányzati döntéssel övezeti átsorolás tervezett, valamint a területen a hatályos tervek összeillesztése során kiderült ellentmondás korrekciója is megtörténik. 4. A 03-as jelű területen bekövetkező területhasználati módosuláshoz a biológiai aktivitási érték egyensúly fenntartását igazolja a 07-es jelű helyszínen történő tervi változás. Ez a szerkezeti és szabályozási tervet is érinti. Összefoglalóan kimondható, hogy szerkezeti és szabályozási tervi módosítást igényelnek a 2., a 3. és a 4. pontban felsoroltak, míg csak szabályozási tervi módosítást igényelnek az 1. pontban felsorolt esetek. A településendezési eszközök módosítása a augusztus 6-ig érvényes OTÉK figyelembe vételével történt. A tervi módosításokkal összefüggésben módosul a Helyi Építési Szabályzat is. A jelen HÉSZ módosítással egyidejűen jogharmonizációs szándékkal átvizsgálásra került a szabályzat szerkesztése és megszövegezése, s módosításra kerültek mindazon előírások, melyek ütköztek a magasabb rendű jogszabályokkal, illetve a mai szakmai elvárásokkal. Országúton felüli dűlő DNy-i határa 1. sz főút menti terület (hrsz.:011/8-98) Hosszú dűlő területrésze Tüskés - Baromállás, az M1 autópálya menti Székes-dűlőn Alsó rétek területrésze Valusek u. - Petőfi S. u. Rákóczi F. u. telektömb-belső, volt kőbánya A TERVMÓDOSÍTÁSSAL ÉRIN- TETT TERÜLETEK SORSZÁMO- ZÁSA ÉS TERÜLETI LEHATÁRO- LÁSA Baji kertekre dűlő területrész Oldal:6

7 II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása A./ Határozati javaslat Vértesszőlős Településszerkezeti Tervének módosításáról Vértesszőlős Község Képviselő-testülete a 116/2005. (X.13.) önkormányzati határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet az alábbiakban módosítja: 1. A T-1-mod-2013/gyu jelű településszerkezeti tervlap részletén feltüntetésre kerülnek az alábbi gyűjtő utak: Múzeum u., Jókai u., Petőfi S. Arany J. u., Tanács u. és a 651/23 651/36 hrsz.-ú közterületek, továbbá a nyomvonal korrekcióval megvalósuló kerékpárút az Által ér mentén. 2. A T-1 mod-2013/03 jelű településszerkezeti tervlap részletén, Hosszú-dűlő területrészen, a 014/52 hrsz.-ú telek b jelű m 2 -es erdő területbe tartozó tagja a gazdasági terület részévé válik. 3. A T-1 mod-2013/04 jelű településszerkezeti tervlap részletén, Székes dűlő területrészen (Tüskés- Baromállás érintett részén) a 0187/7 hrsz.-ú telek m 2 -es erdőterületbe sorolt telekrésze különleges beépítésre nem szánt autós-szolgáltatás területté alakulhat az autópálya mentén 20 m széles többszintű zöldfelület kialakítása mellett. 4. A T-1 mod-2013/05 jelű településszerkezeti tervlap részletén, Alsó rétek területrészen: 4.1 a volt sportpálya és a tervezett elkerülő utat kísérő erdősáv között Tata-Vértesszőlős közigazgatási határáig érően megjelölt 10,0 m széles mezőgazdasági kiszolgáló út a tervből elmarad, s annak területe a vele DNy-ról szomszédos területhasználatokat jelentő mezőgazdasági területekbe visszasorolódik, 4.2 a 084 hrsz.-ú úttelek szélességének rovására az út menti vízelvezető árok a közúttal párhuzamosan 8,0 m szélességben vízgazdálkodási területté alakul, vele egyidejűen a 0103/13 és 0101/63 hrsz.-ú telkek vízgazdálkodási terület helyett mezőgazdasági általános területté alakulhatnak, kiegészülve az Által ér medrébe csatlakozásnál a 0103/12 hrsz.-ú telek korábban vízgazdálkodási területként jelölt területrészével. 5. A T-1 mod-2013/07 jelű településszerkezeti tervlap részletén, Baji kertekre dűlő 064/11 hrsz.-ú területrésze általános mezőgazdasági területből erdőterületbe kerül m 2 -es térmérettel. 6. A tervezett területfelhasználási változások következtében a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet szerinti biológiai aktivitásérték egyenleg +2,45 BAÉ. 7. Jelen határozat mellékleteit képezik: 1. melléklet T-1-mod-2013/gyu 2. melléklet T-1-mód-2013/03 3. melléklet T-1-mód-2013/04 4. melléklet T-1-mód-2013/05 5. melléklet T-1-mód-2013/07 jelű Településszerkezeti Terv módosítása című tervlapok. A határozat a tervlapokkal együtt érvényes, azzal együtt alkalmazandó. Vértesszőlős Településszerkezeti Terve a határozat 1-5-ig mellékletein megjelölt területre vonatkozó részei hatályukat vesztik. B/ HÉSZ módosító rendelettervezet (lásd külön dokumentumban) C/ Szabályozási Tervek (lásd rajzi mellékletben) Oldal:7

8 III. Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK, TERVMÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK 1. TELEPÜLÉSRENDEZÉS 1.1 Településrendezési vizsgálatok és fejlesztési elgondolások A tervkészítésének döntésekor nyilvánvalóvá vált, hogy azokat a területrészeket, melyek a szabályozási terven nem rendelkeznek övezeti besorolással, azokon módosítani kell a szabályozási tervet, s az önkormányzat döntésének megfelelő övezeti besorolást kell, hogy kapjanak. Felhívást kaptak az említett területtulajdonosai, hogy jelezzék, ha a településszerkezeti tervben megjelölt területhasználatnak megfelelő fejlesztési elgondolásaik vannak, s azokat a tervkészítés folyamatában kívánják-e fejlesztési elképzeléseik ismertetése után az Önkormányzatot arra kérni, hogy szabályozási tervvel is biztosítsa a fejlesztésekhez szükséges építési jogokat. Az érintettek közül a 03. és a 04. jelű területek egyes tulajdonosaitól érkezett olyan megkeresés, melyet az Önkormányzat elfogadott, s ennek megfelelően döntött a tervek kidolgozásáról. A településrendezési eszközök módosítása 2013-ban az alábbi területeket érintően tervezett: 01. jelű terület 02. jelű terület 03. jelű terület 04. jelű terület 05. jelű terület 06. jelű terület: 07. jelű terület Országúton felüli dűlő DNy-i határa részen szabályozási terv készítése (hrsz.: ig) 1. sz főút menti (hrsz.:011/8-98-ig) terület szabályozási terve Hosszú-dűlő keleti részén a településszerkezeti terv módosítása, s a szabályozási terv elkészítése Tüskés-Baromállás, az M1 autópálya menti Székes-dűlőn a településszerkezeti terv módosítása, s a szabályozási terv elkészítése Alsó rétek területrészen a településszerkezeti terv módosítása. s a 085 hrsz.- ú telek és környezete szabályozási tervének módosítása Valusek u. - Petőfi S. u. Rákóczi F. u. telektömb-belsőben a volt kőbánya szabályozási tervének elkészítése Baji kertekre dűlő területen településszerkezeti terv módosítás és szabályozási terv módosítás. TSZT SZT A tervek összeillesztésekor fény derült néhány tervmódosítás okozta tervi ellentmondásra, amelyek közül a jelen módosítási területet is érintőt kiküszöböli a tervezett módosítás. Ilyen a 05-ős jelű helyszínre készült tervmódosítások. A településrendezési tervek módosítását jelentő 7 db helyszín közül négy esetben merült fel településszerkezeti tervi (TSZT) módosítás a szabályozási tervi (SZT) módosítást megelőzően. Területtulajdonosok által kezdeményezett, s az Nem nevezhető fejlesztési elgondolásnak az önkormányzati tulajdont is felölelő, önkormányzati indíttatású módosítási igény a 05-ös jelű területen, melynek egy részén mezőgazdasági általános terület övezeti átsorolását kérte az Önkormányzat. A 03-as jelű területen két telektulajdonos a kettőjük közös tulajdonában lévő eddig a gazdasági területekhez nem tartozó telken igényelte a tervmódosítást. A területen működő vállalkozásaik telephelyét jelenleg magánút választja el az említett közös tulajdonú telektől. A magánút is az említett két telektulajdonos közös tulajdona. Kérik a magánút felszámolását azon területrészeken, ahol azokra szükség nincsen, hiszen a gazdasági területbe kerülő telekrészeket szeretnék összevonni a működő telephelyeikkel, s ez által további fejlesztésre lehetőséget adni vállalkozásaik számára. Ezzel egyidejűen az övezeti besorolások is egységesítésre kerülnek a területen. Oldal:8

9 A 04-es jelű terület ÉNy-i részén elhelyezkedő telek tulajdonosa a telek teljes területére szóló hasznosítási program birtokában kérte a tervek módosítását. A területen kamionosok részére pihenőbázist, kamionparkolót szeretne létesíteni, míg a gazdasági területrészen saját járműparkját kiszolgáló gazdasági épületeket és parkolókat szeretne kialakítani. A terület korlátozott építési lehetőségeinek figyelembe vételével számolva raktárépületek építési szándékával is kiegészül a fejlesztési program. 1.2 A területek hasznosítását eredményező területhasználati változások A 03. jelű terület Vértesszőlős déli határában, Hosszú dűlőben, Tatabányával közös közigazgatási határon helyezkedik el. A tervezési terület jellemzően kereskedelmi, szolgáltatói területhasználatra tervezett. Kivételt képez a 014/52 hrsz.-ú telek közepén 1,3 ha nagyságú üzemtervezett erdőtag, valamint a szerkezeti terven szintén erdőként jelölt 014/33 hrsz.-ú telek. A településszerkezeti tervi változást a 014/52 hrsz.-ú telek teljes terjedelmében való gazdasági területté alakítási igény okozza. A tervmódosítási területeken a hatályos TSZT és javasolt TSZT-módosítási részletek: 03.-jelű terület Hosszú dűlő területrészen Hatályos TSZT-részlet Módosításra javasolt TSZT-részlet Légifelvétel a területről A hatályos településszerkezeti terv zárvány közlekedési terület látszatát kelti, de csak azért, mivel szerkezeti szinten a tervmódosítások során a magánutak bekerültek a gazdasági területbe. Ezt a jelen tervmódosítás követi, s a gazdasági terület részeként jelöli a továbbiakban is megtartandó magánút területét is. A fejlesztéssel összefüggésben területhasználati váltás 1.3 ha üzemtervezett erdő területen válik szükségessé, minek következtében az erdőterület felszámolásával a telekrész gazdasági terület részévé válhat. Az erdőterület megszüntetésével együtt járó BAÉ vesztést kompenzációját, vagyis a BÁÉ egyensúlybiztosítását a 07-es jelű területen ábrázoltak adják. A jelenlegi szerkezeti tervmódosítás továbbra is megtartja a tervezési terület legdélebbi telkén a gazdasági területté alakítás lehetőségét, valamint annak keleti oldalán lévő telken a véderdő megtartásának/kialakításának kényszerét. Oldal:9

10 04.-jelű terület Székes dűlőben, Tüskés-Baromállás területrészen Az M1-es autópálya menti légifelvétel a 04-es jelű területtel A hatályos TSZT a 04-es jelű terület környezetében Hatályos TSZT-részlet Módosításra javasolt TSZT-részlet A fejlesztési szándék következtében szerkezeti tervi módosítás a 04-es jelű terület ÉNy-i részén elhelyezkedő telek (hrsz.: 0187/7) egy részén válik szükségessé. Az 1,4 hektáros telekrész tervezett véderdő besorolásból különleges beépítésre nem szánt autósszolgáltató területté alakulhat ( Kka jelle. A tervmódosítás helyesbíti a terven az ökológiai hálózat területének határát a területrendezési tervekben foglaltaknak megfelelően. Fentieken kívül TSZT módosításra van szükség a 05-ös és a 07-es jelű területeken is. 05.-jelű terület Alsó rétek területrészen Hatályos TSZT-részlet Módosításra javasolt TSZT-részlet Oldal:10

11 A területen településszerkezeti tervmódosítás a hatályos tervek egységesítése során felszínre került problémák miatt vált szükségessé. A területre vonatkozó hatályos szabályozási tervben a ténylegesen kialakult helyére került a terület déli részén lévő vízgazdálkodási területbe sorolt vízfolyás, vagyis a közlekedési terület telkére. Ez által a hatályos terven vízgazdálkodási területként jelölt területek mezőgazdasági területbe kerülhetnek. Ennek a módosulásnak lekövetését szerkezeti tervi változás nem biztosította, ezért jelen módosítás kiküszöböli e tervi hiányt. Másik tervi változásra kényszert jelentő eset szintén ugyanazon szabályozási tervmódosítással függ össze. A szabályozási tervmódosítása során egy mezőgazdasági utat megszűnt, melynek szerkezeti tervben való eltörlése elmaradt. A mezőgazdasági kiszolgáló út a tervezett elkerülő út mentén tervezett véderdő határán futott volna, melyre önkormányzati döntés következtében nincsen szükség. A mezőgazdasági területek és a Kacsás tó megközelítését, mint jelenleg is, az Által ér menti út biztosítja. Ez az út fogadja be a jelenleg kiépítés alatt lévő kerékpárutat is. 07.-jelű terület Baji kertekre dűlő területrészen Hatályos TSZT-részlet Módosításra javasolt TSZT-részlet A jelölt tervezési területen friss telepítésű üzemtervezett erdő található, melyet a megyei területrendezési terv is erdőterületként jelölt. A TSZT módosítás követi a kialakult területhasználatot, s ezzel egyidejűen biztosítja a 03-as jelű területen felmerült BÁÉ-pótlási igényt is. A településrendezési vizsgálatokat a módosítási igény jellege határozta meg. Azokon a területeken, ahol az övezeti besorolás volt a feladat, azt kellett vizsgálni, hogy milyen a jelenlegi területhasználat, s milyen az érintett terület környezetében a tervi állapot. Azokon a területeken, ahol a fejlesztés igénye is felmerült ott az előzőeken kívül vizsgálat alá került a terület terhelhetősége, a beavatkozás során előálló tájképi megjelenés, a környezetbe illesztés szempontjai, valamint a közlekedési és a közművesítési feltételek biztosításának lehetőségei, korlátai. A továbbiakban a szabályozási tervi módosítások az előzményekben ismertetett változások jellegének megfelelő csoportosításban kerülnek ismertetésre. 1.3 A területek hasznosítását eredményező szabályozási tervi változások 1.3/1 A hatályos szabályozási terv a készítendő szabályozási terv jelöléssel látta el a tovább szabályozásra utalt területrészeket. Ilyenek a 01-es, a 02-es; a 04-es/részben és a 06-os jelű helyszínek. Valamennyi terület megegyezik abban, hogy a településszerkezeti terven jelölt területhasználat-váltást eredményező fejlesztések még nem időszerűek. Mivel ezek a területrészek nem kaptak övezeti besorolást a hatályos szabályozási terven ezért jelenlegi szabályozási tervmódosítás pótolja az övezeti besorolást. Így a jelen szabályozás a kialakult, a mai használattal megegyező övezeti besorolást jelöli meg e területeken., s többnyire a velük szomszédos hasonló használatú területekkel A 01, a 02 és a 04/részben/ és 06/részben/ jelű területek mind mezőgazdasági területként kerülnek szabályozásra Oldal:11

12 A 01-es jelű terület 4,9 ha-on jelenleg belterületi telkek együttese, melyek mezőgazdasági használatban vannak. Az érintett telkeken a hatályos szerkezeti terv gazdasági területté való átalakulásra ad lehetőséget, de ezeket csak üregkutatással alátámasztott szabályozással lehet biztosítani. A terület a vele szomszédos terület övezeti besorolásával megegyezően Má/1 általános mezőgazdasági övezeti besorolás kap. Mezőgazdasági területként hasznosulhat addig, míg a gazdasági átalakulás feltételei nem teremtődnek meg. A területen mezőgazdasági területhasználattal legfeljebb csak abban az esetben lehet építési tevékenységet végezni, ha telek területe eléri a 10,0 ha-t. Természetesen az üregkutatás ebben az esetben is szükséges ha az építéssel érintett terület a 01-es jelű területre esik. Az övezeti előírásokban meghatározott területnagyságot abban az esetben lehet elérni, ha az érintett tömbben és vele szomszédos hasonló övezetű tömbben valamennyi telek egy telekké összeolvad. Hatályos szabályozási tervi jelölés Google légi felvétel Tervezett szabályozási tervmódosítás A 02-es jelű terület 10,8 ha-on jelenleg külterületi mezőgazdasági terület, melynek jövőbeni hasznosításaként a hatályos szerkezeti terv északi részében véderdőt és a további területen kereskedelmi, szolgáltatói területet jelöl meg. A gazdasági területi hasznosulás csak a terület tulajdonosainak közös elhatározásával történhet, mivel a területet É-D-i irányban átszelően egy feltáró útnak kell kialakulnia. A telektulajdonosok nagy száma következtében ezt vagy csak tulajdonosi koncentrációval, vagy számos érintett egyidejű azonos akaratának kinyilvánításával lehet elérni. A terület északi részén tervezett erdőterület véletően csak a gazdasági területté alakulással egyidejűen fog létrejönni. A szabályozási terven Má/1 jelű övezeti besorolást kapott területen az általános mezőgazdasági hasznosítással összefüggésben építési tevékenység nem végezhető, mivel az erdőterületre tervezett területrészen felül visszamaradó terület nem éri el az építési lehetőséghez szükséges minimum 10 hektárt. Hatályos szabályozási tervrészlet Google légi felvétel Tervezett szabályozási tervmódosítás Oldal:12

13 A 04-es jelű területen az autópálya mentén, Tata-Vértesszőlős közigazgatási határán épült üzemanyagtöltő állomás közelségében lévő terület öszszességében 30,3 ha. Ennek nagyobb részén a szabályozás a kialakult állapotok fenntartását kívánja biztosítani. Területfejlesztéssel összefüggésben szabályozásra kerül a terület kevesebb, mint egytizede, vagyis 2,85 ha (hrsz.:. A tervezési terület jelentős részét az M1-es autópálya telke képezi. A terület délkeleti részén található 0187/9 hrsz.-ú telek területéből az autópálya menti 30 méteres sáv véderdőre, a terület DNy-i oldalán haladó mezőgazdasági út szélesítése tervezett. A visszamaradó ma is mezőgazdasági hasznosítású telek Má/1 jelű általános mezőgazdasági területi övezeti besorolást kap. Hatályos szabályozási tervrészlet Tervezett szabályozási tervmódosítás A 06-os jelű terület a Valusek utca Petőfi S. utca - Rákóczi F. utca és Árpád utca által határolt lakótömb egy részét fedi le. A tömb közepén önálló megközelítés nélkül található a volt kőbánya közel 1 hektáros telke, melyet lakóterületi hasznosításra jelöl a szerkezeti terv. A terület szerkezeti terven jelölt lakóterületi hasznosításának feltétele önkormányzati döntés következtében, hogy legalább két irányból legyen megközelíthető a terület, vagyis a határoló utak közül legalább kettőről kapjon úgy megközelítési lehetőséget, hogy vagy lakótelkekkel egyesül a zárvány-telek, vagy két határoló úton egy-egy lakótelek magán úttá alakul. Mivel e feltételek nem tudnak jelenleg megvalósulni, ezért a terület a szabályozási terven a feltételek megteremtődéséig Mk/3 jelű kertes mezőgazdasági övezeti besorolást kap. A kert megközelítése ma is csak valamelyik lakótelken keresztül lehetséges. Telekösszevonással vegyes övezeti besorolású telek jöhet létre, s építési feltételt nyerhet a kertes terület is. Ebben az esetben, a kertes övezetben 5000 m 2 -t elérő telekrészen lehet 1%-os beépítési mértékkel gazdasági épületet építeni. Mivel a telek kb m 2 -es így a megközelítéssel rendelkező kertes telekrészen összesen legfeljebb 90 m 2 alapterülettel lehet 3,5 m építménymagasságú gazdasági épületet kialakítani. A kertes mezőgazdasági övezetben lakóépületet létesíteni nem lehet. Hatályos szabályozási tervrészlet Google légi felvétel Tervezett szabályozási tervmódosítás Oldal:13

14 Meg kell még említeni a szabályozási tervmódosítások sorában a 07-es jelű területen bekövetkező szabályozási tervmódosítást, mely a szerkezeti tervi módosításnak megfelelően erdőterületté alakulást, s annak övezeti besorolását eredményezi. 1.4 A szabályozás elvi megfontolásai, a HÉSZ módosítása A HÉSZ módosítását két féle módon mutatja be a dokumentáció. Rendelettervezet formájában, mely a dokumentáció jóváhagyandó munkarésze. Másik változat a HÉSZ teljes szövegében bemutatva a változásokat, megjelölve a törléseket, és az új elemeket a megfelelő szövegkörnyezetben. Ez kifejezetten a véleményezéshez kíván segítségül szolgálni, s majd az egységesítést készíti elő. Ebben a szövegben a lábjegyzeti hivatkozások színekben különböznek annak függvényében, hogy a módosító rendelettervezetben az érintett módosítás hol található a rendelettervezetben (szövegmódosulás, szövegcsere, vagy törlés megkülönböztetéssel) Ez szintén a két szöveg összenézését kívánja segíteni. A HÉSZ jogharmonizációval összefüggő szerkesztési és tartalmi átalakulása/kiegészülése az alábbiakban foglalható össze: - A HÉSZ lábjegyzeteiben törlésre kerülnek egyéb jogszabályokra való hivatkozások, megjegyzések. - A HÉSZ kiegészül új mellékletekkel, valamint megnevezett függelékekkel, 1. mellékletévé válik az Építési övezetek és övezetek összesítő táblázata. Itt jelennek meg a tervezési területeken jelentkező új építési övezetek és övezetek. 3. mellékletévé válik a Korlátozó tényezők örökségvédelmi, természetvédelmi, környezetvédelmi és elővásárlási jogok) tervlap 1. függelék az Örökségvédelmi korlátozások jegyzékét tartalmazza, mely kiegészül és pontosításra kerül 2. függelék a Táj- és természetvédelmi korlátozások jegyzékét tartalmazza, mely kiegészül és pontosításra kerül. - A 3. -ban az elővásárlási joggal érintett telkek listája kiegészül és az elővásárlási jog indoka megnevezésre kerül. - Számos olyan szövegrész törlésre került a HÉSZ-ből, egyrészt a megváltozott jogi környezet következtében (egyéb magasabb rendű jogszabályok által szabályozott kérdésekben) másrészt olyan rendelkezések, melyek intézkedési jellegűek, vagy nincsenek szoros összefüggésben az építési követelményekkel. - A reklámtáblák kialakításának és elhelyezésének szabályozása részletesen, területhasználati formákhoz és településrészekhez kapcsolódó differenciálással kerül megfogalmazásra. - A szabályzatból törlésre került a 9. teljes tartalma, vagyis a területfelhasználások szerinti övezeti lista, továbbá az egyes építési övezetek leírásánál az övezeti jelek és azok szöveges leírásai. Ennek következtében lerövidül a szabályzat, számos szövegismétlés elmarad. Helyettük a használat közbeni gyors keresést és áttekintést segítve a szabályzat új 1. mellékleteként egy táblázat szolgál, mely valamennyi övezetet és építési övezetet felsorol, azok paramétereinek megadásával. - Néhány új rendelkezés bekerült a szabályzatb, számos meglévő rendelkezés pontosítása történt különösen a településkép védelem érdekében. - A közlekedési területek tervezési osztályba sorolása megváltozott, ennek korrigálása megtörtént. - Az ágazati közmű-előírások megtisztultak azon előírásoktól, melyek nem a települési önkormányzat kompetenciájába tartozó rendelkezések. - Megszűntek a 0 -százalékos beépítési mértékű mezőgazdasági területek. Ilyen övezet volt az Má/1 és az Mk/3 jelű övezetek. Az Má/1 jelű övezet 0,1%-os beépítési lehetőséget kapott 10 ha-os telek rendelkezésre állása esetére. Az Mk/3 jelű kertes mezőgazdasági övezet 1%-os beépítési lehetőséget kapott. Oldal:14

15 - Bekerült a birtokközpontok kialakításának tiltása valamennyi mezőgazdasági övezetben. - Megnevezésre került a Korlátozott használatú mezőgazdasági terület övezete, mely már létező övezet volt, csak nem volt helyén a szabályzatban. Ezt képviselő az Mv jelű övezet. - A szabályozási terven használatos vízgazdálkodási övezetek ( Váv és Viv jellel) bekerültek a szabályzatba is. - Új övezetek a szabályzatban: a különleges beépítésre nem szánt övezet, mely a 04. jelű területen jött létre, az autópálya menti gazdasági terület telkének egy részén kialakítható különleges autósszolgáltatás övezete. Ugyanitt új gazdasági építési övezetet képzett a tervmódosítás, melynek építési paraméterei a terület adottságait figyelembe veszik. Más paraméterekkel rendelkezik a meglévő építési övezetekhez képest az építménymagasság, a beépítési mérték tekintetében. - Letisztultak a környezetvédelmi, a táj- és természetvédelmi valamint a kulturális örökségvédelmi előírások. 2. KÖZLEKEDÉS 2.1 Településszerkezeti Tervi kiegészítés Gyűjtőutak: A település sajátos szerkezetéből és topográfiájából adódóan a gyűjtőutak (Útkategória: B.V.c.C.) az 1. sz. főút átkelési szakaszához (útkategória: B.III.a.C.) kapcsolódnak, közöttük gyűjtőúti átkötés nincs. Gyűjtőutak alábbi utak: 1. a 651/23 és 651/36 hrsz-ú utak, 2. Petőfi Sándor utca Arany János utca 3. Múzeum utca, 4. Jókai utca, 5. Tanács utca. A fenti nyomvonalak kivétel nélkül ÉK-DNy-i irányban vezetik a lakóterületek és a községközpont forgalmát az 1. sz. főút felé. A felsorolt gyűjtő utak közül a Tanács utca a 8/2010. (X. 1.) önkormányzati rendelettel került e kategóriába. A Tanács utca a településközpontot is feltáró útszakasz széles közterületében 2x1 forgalmi sávval kiépített, nyílt árkos vízelvezetésű burkolt útszakasz halad, amely mellett 150 m hosszan párhuzamos földút és kétoldali, betonlapokból kiépített, keskeny járda található. A településközpontban mindkét útszakasz burkolt és a járdaburkolatok egyes részeken térkőből építettek. A két útszakasz ezen a részen jelentős magasságkülönbséggel (kb. 4 m), egymással párhuzamosan halad kb. 300 m hosszan, mindkettő kétirányú forgalmat visel. Az északi útszakasz a településközpont utáni 200 m hosszú szakaszán egyirányúforgalmat bonyolít. Az utca mellett intézményi, gazdasági és lakófunkciók helyezkednek el. A település egyik leginkább forgalmat vonzó területe ez, így a Tanács utca gyűjtőúti szerepe indokolható. A parkolási igények csak a zöldsávokban szolgálhatók ki, de az útszakaszok között fennálló szintkülönbség miatt néhány helyen problémát okoz a várakozás. Forgalomszervezési szempontból a jelenlegi forgalmi rendnél előnyösebb lenne, ha a két párhuzamos burkolt útszakasz egyirányú útként üzemelne (a templom körbejárásával), de a szintkülönbség hosszú szakaszokon nem teszi lehetővé az utcapárok közötti átkötéseket, így hosszabb kerülőre kényszerülnének az autósok. 2.2 Szabályozási tervi módosulások A településrendezői leírásban szereplő 7 helyszínen jelölt szabályozási tervi módosítások közül csak két esetben vált szükségessé közlekedési szakági szempontból is alátámasztó munkarészt készíteni. Ilyen a módosítási helyek közül a 3. számú és a 4. számú helyszín. Oldal:15

16 A 03 jelű helyszín Hosszú dűlő, gazdasági terület A tervezési terület Vértesszőlős déli Tatabányával határos közigazgatási határán, az M1 autópálya és az 1. sz. főút csomópontja mellett elhelyezkedő gazdasági terület. E területrész az 1980-as évektől, az autópálya létrejöttét követően fokozatosan beépülő és működő gazdasági terület, kereskedelmi, logisztikai funkciókkal. A szabályozási terv módosításának oka, hogy a településszerkezeti terven megjelöltek szerinti 014/52 hrsz.-ú, eddig külterületi mezőgazdasági területként funkcionáló telek is a gazdasági terület részévé válhasson. Helyzetfeltárás Hálózatok és hálózati kapcsolatok A tervezési terület közvetlenül az M1 (Budapest - Hegyeshalom) autópálya és az 1. sz. (Budapest Tatabánya Győr - Hegyeshalom) elsőrendű főút mellett fekszik, csomópontjuktól 500 m távolságra, a nemzetközi és országos kapcsolatai kitűnőek. A terület közvetlen megközelítő útja az 1. sz. főút belterületi szakasza felől egy kiszolgáló út. A tervezési terület közelében, az 1. sz. főúttal párhuzamosan halad el a Budapest Hegyeshalom 1. sz. vasúti nyomvonal, amely az országos törzshálózat része, de vasútállomás csak 2 km távolságban (Vértesszőlős állomás) található. Térségi kapcsolatok A tervezési terület térségi kapcsolatait Tatabánya és Tata irányába az M1 autópálya és az 1. sz. elsőrendű főút biztosítja. A területen halad át, a 014/5 hrszú út nyomvonalát követve a Tatabánya és Vértesszőlős kerékpáros kapcsolatát adó kerékpárút is, amelyet a közelmúltban adtak át. A tervezési terület úthálózata A tervezési terület két csomóponton kapcsolódik az 1. sz. főút nyomvonalához (Bánhidai utca). A 014/5 hrsz-ú útszakasz (belterületi kiszolgáló út, útkategória: B.VI.d.B.) jelzőlámpás csomópontot alkot a főúttal, minden kanyarodó irány megengedett. A csomópont kanyarodósávokkal, szigetekkel van kiépítve. A csomóponttól délre, 300 m távolságban egyirányú kiszolgáló út indul az 1. sz. főúttól nyugati irányba, csak jobbra kanyarodás engedélyezett. A 014/3 hrszú kiszolgáló út (B.VI.d.B.) egyszerű csomópontot alkot a tervezési terület fő feltárását jelentő 014/5 hrsz-ú úttal és továbbhalad Tatabánya, Szőlőhegy irányába. A területen még két kiszolgáló út található, mindkettő a 014/5 hrsz-ú kiszolgáló útból nyílik, háromhárom ingatlant feltárva. Az 1. sz. főút átkelési szakasza a terület mellett külterületi jelleggel, nyílt árkos vízelvezetéssel, helyenként középszigetekkel kiépített útszakasz. A tervezési terület kiszolgáló útjai szintén külterületi kiépítettségűek, m közterületi szélességgel, amelyben a 7 m széles útburkolaton kívül egyoldali nyílt árok és távvezetéktartó oszlopok helyezkednek el. A kiszolgáló utak csomópontjaiban jelzőtáblák szabályozzák a forgalmi rendet. ( Állj! Elsőbbségadás kötelező! jelzőtáblák.) A 014/5 hrsz-ú útszakaszhoz csatlakozó kiszolgáló utakon 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Parkolás A tervezési területen és annak környékén majdnem minden ingatlanon folyik gazdasági tevékenység. Az egyes építményekhez tartozó parkolóállások telken belül vannak kialakítva, de néhány építmény előtt a közterületeken is kiépítettek merőleges parkolóhelyeket. Jellemzően nagyszámú parkolóhely található a kereskedelmi és vendéglátó egységeknél és több vállalkozás foglalkozik gépjárművek értékesítésével, szervizével is. A terület feltáró útja és az 1. sz. főút kereszteződésében benzinkút üzemel. Mivel ezen funkciók működésében változás nem várható, a terület parkolási mérlegét nem vizsgáltuk. Oldal:16

17 Közösségi közlekedés A tervezési területen, sem annak közvetlen szomszédságában közösségi közlekedési megálló nem található. A 014/31 hrsz-ú területen működő vendéglátó funkciójú épület előtt, az 1. sz. főút mellett kiépült egy autóbuszöbölként is működtethető felület, de buszmegálló tábla nincs kihelyezve. Kerékpáros és gyalogos közlekedés A gazdasági területen a gyalogosok számára a fő feltáró, 014/5 hrsz.-ú út mellett nem teljes hosszban egyoldali, betonburkolatú járda található. A többi kiszolgáló úton a gyalogosok biztonságos közlekedése nem megoldott. A burkolatra felfestett kétoldali kerékpárútsávok a 014/5 hrsz.-ú út mentén A feltáró út mentén (014/5 hrsz-ú út), annak két oldalán burkolati felfestéssel halad a Tatabánya Vértesszőlős regionális jelentőségű kerékpárút, további szakasza a 014/3 hrsz-ú kiszolgáló út és az 1. sz. főút között működik. Tervezett állapot: A gazdasági terület keleti oldalán elhelyezkedő, 014/52 hrsz-ú telket a tulajdonosok szeretnék megosztani és a korábban magánútként kialakított telekrészekkel összevonni (mivel nem kívánják az ingatlant tovább darabolni, közúti kapcsolatai egyszerűsíthetők). A tervek szerint az új telkek közúti kapcsolatát közvetlenül a 014/51 hrsz-ú, jelenleg is működő kiszolgáló magánút jelenti majd, amelynek kiépítendő végében két új ingatlanbehajtót alakítanak ki a fotón megjelölt helyen, a rajzi mellékletben ábrázoltak szerint. Közlekedési szempontból a módosítás támogatható, mivel jelenleg beépítetlen területről van szó és az új telekalakításokkal a meglévő közterülethez való megfelelő csatlakozás biztosítható. Oldal:17

18 Helyzetfeltárás Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása A 04 jelű helyszín az M1 autópálya csomópontja melletti terület A tervezési terület az M1 autópálya déli oldalán fekvő, azzal párhuzamosan elhelyezkedő, Vértesszőlőshöz tartozó terület, amely egyetlen használatban lévő ingatlanján gazdasági tevékenység (logisztika és kismértékű raktározás) folyik. A területen jelenleg kb. 35 kamion tárolására,, várakoztatására van lehetőség. Hálózatok és hálózati kapcsolatok Mivel a tervezési terület közvetlenül az M1 (Budapest - Hegyeshalom) autópálya mellett fekszik, annak remeteségi csomópontjától kb. 450 m távolságra, a nemzetközi és országos kapcsolatai kitűnőek. Jelenleg legjobb megközelítési lehetősége is az autópálya csomópontján keresztül adódik, a csomópont bal és jobb oldalát összekötő ágakon keresztül. Ezek a csomóponthoz kapcsolódó útszakaszok (csomóponti ágak) az alábbiak: j. M1 Remeteségi pihenő bal külső megkerülő út j. M1 Remeteségi pihenő bal oldal (Remeteségi út) j. M1 Remeteségi pihenő jobb oldal (Remeteségi út) A csomópont mindkét oldalán benzinkút és parkoló található, jobb oldali részén egy vendéglátóhely is üzemel. A két csomóponti rész között egy külterületi út teremt kapcsolatot, amely az autópálya alatt aluljáróban halad (itt 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben). Erről az útról nyílik egy panzió és a tervezési területre vezető, az autópályával párhuzamos kiszolgáló út is. Ennek csomópontjában jelzőtábla ( Elsőbbségadás kötelező! ) szabályozza a forgalmat. Vasúti közlekedés a tervezési terület közelében nincs. Térségi kapcsolatok Az M1 autópálya mellett a tervezési terület térségi kapcsolatai közé tartozik az autópálya csomópont jobb és bal oldalát összekötő útról nyíló, Tatára vezető Fekete út és a tervezési terület kiszolgáló útja, amely földútként halad a Baromállási dűlőn keresztül (kiskertes és mezőgazdasági területek), felüljárón keresztezi az M1 autópályát, kőhídon halad át az Által-ér felett és stabilizált földútként éri el a Budapest Hegyeshalom vasútvonalat. A vágányok keresztezése már burkolt útpályán, jelzőlámpás biztosítással lehetséges. A nyomvonal az 1. sz. főúthoz csatlakozik, keresztezésükben Állj! Elsőbbségadás kötelező! jelzőtábla található. A tervezési területnek kötöttpályás térségi kapcsolata nincs. A tervezési terület úthálózata Az autópálya csomópont két oldalát összekötő külterületi útszakaszról, (útkategória: K.VI.B.) nyílik a tervezési terület egyetlen megközelítő útja (útkategória: K.VI.B.), amely a területen működő vállalkozás telkéig burkolt útszakaszként, onnantól Vértesszőlős felé földútként halad. A külterületi kiszolgáló út 24 m széles szabályozással, 5 5,5 m széles aszfaltburkolattal kiépített útszakasz, nyílt árkos vízelvezetéssel. A gazdasági terület felőli oldalán a közterületi határtól kb. 1m távolságban elektromos légvezeték húzódik. A kerítéstől 3,5 m-re nyílt árok található. Az út déli oldalát emelkedő terep és erdősödött terület jellemzi. A 0187/7 hrsz.-ú ingatlanon logisztikai tevékenység folyik. Az ingatlan két, nagyméretű tehergépjárművek számára is járható, széles kapubehajtón keresztül közelíthető meg, de a jelenlegi megközelítő útról a rákanyarodás nehézkes nagyobb gépjárművel. A parkolás telken belül megoldott. A terület autópályával párhuzamos oldalán, a csomóponttól távolabbi részen kb. 35 kamion parkoltatása lehetséges. Az ingatlan használatban lévő részén belül a közlekedés burkolat útfelületeken történik. A telek csomóponthoz közelebbi, kb m 2 nagyságú része jelenleg beépítetlen, fűvel borított, használaton kívüli terület, amelyet egy 4 m magas rézsű két részre oszt. Oldal:18

19 A telephely bejáratától délre a kiszolgáló út földútként halad tovább a tervezési terület hátsó része (beépítetlen területek) felé. A tervezési területen jelenleg sem a kerékpárosok forgalmát, sem gyalogosforgalmat szolgáló felület, kapcsolat és közösségi közlekedés megálló nincs. Tervezett állapot: A település szerkezeti tervében a tervezési terület gazdasági fejlesztésre kijelölt terület. A jelenleg is használatban lévő, telephely engedéllyel rendelkező 0187/7 hrsz-ú ingatlanon a tulajdonos az alábbi fejlesztést tervezi: - a használatban lévő területrészen további raktározási tevékenység céljára alkalmas kisebb csarnoképület építése, a hozzátartozó közlekedési felületekkel, - a telek jelenleg használatlan részén kamion-parkoltatás lehetőségének megépítése és a szükséges kiszolgáló épületek elhelyezése A terület megközelíthetőségét továbbra is az autópálya-csomópont felől érkező kiszolgáló út biztosítja. Távlatban várhatóan kiépül majd a Baromállási-dűlőn Vértesszőlős és az 1. sz. főút irányába haladó földút is, amely a terület megközelíthetőségét javítani fogja. A nehéz tehergépjárművek számára a legfontosabb megközelítési irány továbbra is az M1 autópálya felől lesz, így a településeken átmenő forgalom sem fog nőni. Az autópálya csomópontjának bal és jobb oldalát összekötő útszakasz és a tervezési területen haladó kiszolgáló út csomópontját, beláthatóságának javítása érdekében átterveztük, a kiszolgáló út nyomvonalát a csomópont előtti szakaszon kb. 10 méterrel déli irányban eltoltuk, így kedvezőbb a tervezett új bejáratra való rákanyarodás is. A rendelkezésre álló közterületi szélesség elegendő a módosított nyomvonal befogadására. A K-3 ábrán csatolt helyszínrajz szerint a beépítetlen terület rézsűvel elkülönített két részén összesen 91 tehergépjármű elhelyezése lehetséges, a terület teljes kihasználásával. A tervezés során figyelembe vettük az M1 autópálya mentén kialakítandó, 20 m széles védőzöld sávot is. A lehetséges kialakítás két bejáratot feltételez a telekrészhez, így a magasságilag elkülönített felületek külön-külön is üzemelhetnek. Az egyik bejárat a magasabb telekrész meglévő megközelítési pontja, a másik a kiszolgáló út csomópontjától 60 m távolságban kialakítandó kapu. A két bejárat között telken belül is terveztünk kapcsolatot, amely a kerítés és a belső részű között elhaladva köti össze a magasságilag elválasztott területrészeket. A telken belüli útburkolatokat 7 m szélességgel, a legkisebb vízszintes ívsugarakat 12 m sugárral, a merőleges parkolóállásokat 4 m szélességgel és 10 m hosszúsággal terveztük. A parkolóállások között 10,55 m széles megközelítő út teszi lehetővé a nagy tehergépjárművek mozgását, beállását. Forgalmi vizsgálat A tervezési területet érintő gyorsforgalmi útszakaszon a Magyar Közút Nonprofit ZRt évi forgalomszámlálási adatai szerint az alábbi jellemző forgalmi értékek (Átlagos Napi Forgalom) tapasztalhatók: M1 autópálya ( km szelvények között) Szgjm Kistgjm Szóló Csuklós Középtgj Nehézt pótkocsis nyerges speciális Mkp Kp Lassú ÁNF busz busz jmű (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) Ejm/nap Autópályán, külterületen a megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság: 1200 Ejm/h/sáv, az eltűrhető: 1700 Ejm/ó/sáv. 10%-os MOF (Mértékadó Óra Forgalom) figyelembe vétele esetén megállapítható: 5579 Ejm/h /4 = 1395 Ej/h < 1700 Ejm/h, vagyis a tervezési terület fő távolsági kapcsolatát, legfontosabb megközelítési irányát biztosító gyorsforgalmi úthálózati elem forgalmi terhelése a megfelelő szolgáltatási szintet elérte, némileg túl is lépte, de az eltűrhető szolgáltatási szint figyelembe vétele mellett még 18 %-os kapacitástartalékkal rendelkezik. Oldal:19

20 Az autópálya és így a csomópont két oldalát összekötő útszakasz forgalmi terhelésében jelentős arányt képvisel a nehéztehergépjármű-forgalom, különösen a nyerges vontatók (kamionok). Várható forgalmi terhelés: A tervezett kamion-parkoló jelenti a területen várható többlet-forgalmi terhelés fő forrását. Ez a terhelés nem egyenletesen, hanem időszakosan, forgalmi csúcsként jelenik majd meg. Várhatóan a tehergépjárművek közlekedésére vonatkozó tiltás időszakaiban ( kamionstop idején) a kiépített parkoló kb. 80 %-os telítettséggel fog üzemelni. Feltételezve, hogy a tiltási időszak végén a minden parkoló kamion három óra alatt elhagyja a területet, az alábbi forgalmi csúcsérték becsülhető előre: 91 parkolóállás x 0,8 = 73 teherhépjármű Óránként és irányonként várható forgalom-növekedés: 73/3 = 25 jármű = 25x2,5 Ejm = 63 Ejm/h/irány Ez a terhelés nem folyamatosan, vagy mértékadó óraforgalmi terhelésként lesz tapasztalható, hanem hetente maximum kétszer jelentkezik majd és a forgalom túlnyomó része az M1 autópályát fogja igénybe venni bármilyen lakóterület érintése nélkül. Mértékadó óraforgalomként ennek a terhelésnek legfeljebb 20 %-a, 13 Ejm/h (5 nehéz tehergépjármű) feltételezhető. Ez az előrebecsült forgalom a tervezési terület és a hozzávezető útvonalak számára is elviselhető, a természetes forgalomnövekmény figyelembe vétele mellett is. Így kimondható, hogy a tervezett fejlesztések még hosszútávon sem okoznak forgalmi problémát a megközelítő utakon. 3. TÁJRENDEZÉS, ZÖLDFELÜLETEK 3.1 Természeti adottságok, tájhasználat, tájszerkezet A beépítésre szánt területek bővítését érintő, a potenciálisan jelentősebb tájképi hatásokkal járó módosítások területei elsősorban a megyei területrendezési tervben meghatározott települési térségébe tartoznak, jelen állapotukban beépítetlen területek. A 03 és 04 jelű módosítással érintett területek hatályos tervek szerinti jelenlegi területhasználata, valós területhasznosítása karakteresen megváltozik, ami a tájhasználat szempontjából is változásként írható le. A tervezett változtatásoknak azonban nincs jelentős hatása a tájszerkezetre. A település területe természeti értékekben gazdag, tájképvédelmi szempontból értékes, védelmet igénylő terület. A településnek nagy kiterjedésű részei tartoznak az országos ökológiai hálózathoz, Natura 2000 területekhez, védett természeti területekhez. Vértesszőlős külterületének erdős területei kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek, az Által-ér völgyében kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek is találhatók. 3.2 Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek A 03 jelű területtől néhány száz méter távolságra, K-i irányban lévő erdők a Gerecsei Tájvédelmi Körzethez tartozó országos jelentőségű védett természeti területek. A Tájvédelmi Körzethez legközelebb lévő 04 jelű területen tervezett területhasználat módosítás a védett természeti értékek megőrzését nem veszélyezteti, nem befolyásolja. 3.3 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek A megye területrendezési terve övezeti szabályozása szerint a Gerecséhez tartozó Vértesszőlős teljes területe a szomszédos települések területével együtt az országos jelentőségű tájképvédelmi területek övezetébe tartozik. Tájképvédelmi, településképi szempontból elsősorban a 04 jelű tervezett beépítésre nem szánt különleges terület érzékeny a fekvése miatt. A terület az autópálya irányába lejtő, teraszos kialakítással hasznosítható, így az autópályán közlekedők és az autópálya É-i oldalán lévő területhasználók számára látványában teljesen megnyíló. Oldal:20

21 A tervmódosítással lehetővé váló területhasználat változások kedvezőtlen tájképi/településképi hatásai a Zöldfelületi rendszer c. munkarészben szerepeltetett zöldfelület rendezési javaslatok, intézkedések megvalósításával az elfogadható mértékre csökkenthetők, illetve hatékony megoldásokkal (pl. többször iskolázott, előnevelt fás szárú növények alkalmazásával) akár elkerülhetők. 3.4 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, emlék A tervmódosítási területeknek és a szomszédsági területeknek egyike sem része az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet szerinti EU-normatívák alapján meghatározott Natura 2000 területnek. A módosítással érintett területeken egyedi tájérték nem található. A 03 jelű terület környezetében az 1. sz főút Ny-i oldalán, az Által-ér menti mélyfekvésű terület a Tatai Öreg-tó (HUDI10006) elnevezésű különleges madárvédelmi (SPA) Natura 2000 területként meghatározott. Az M1 autópálya melletti 04 jelű tervezett különleges területnél, az autópálya É-i oldalán szintén a Tatai Öreg-tó (HUDI10006) elnevezésű különleges madárvédelmi (SPA) Natura 2000 területek határa húzódik. (Vértesszőlős 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet szerinti Natura 2000 kijelölésű területeit a HÉSZ 2. számú függeléke tartalmazza.) A 03 jelű terület környezetében az Által-ér menti mélyfekvésű területsávok az ökológiai hálózathoz tartozó, ökológiai folyosóként meghatározott területek. A 03 jelű területtől néhány száz méterre K-re lévő erdők a Gerecsei Tájvédelmi Körzethez és egyben a Gerecse (HUDI10003) elnevezésű különleges madárvédelmi (SPA) Natura 2000 területekhez tartozó országos jelentőségű védett természeti területek. 3.5 Ökológiai hálózat Az országos ökológiai hálózat területeit az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. Törvény (OTrT) és a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a 25/2011 (XII.15.) számú önkormányzati rendeletével módosított 22/2005. (IX. 29.) számú megyei önkormányzati rendelet ökológiai hálózat övezeti tervlapjai határozzák meg. A módosítással érintett területek közül egyik sem része a területi tervekben lehatárolt ökológiai hálózatnak, illetve a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságtól előzetes adatszolgáltatásként megkapott magterület, ökológiai folyosó és puffer terület övezeteinek. A tervmódosítással lehetővé váló területhasználat változások a hatályos jogszabályi és helyi építési előírások betartása mellett az ökológiai hálózat elemeinek, természeti területeinek állapotát nem befolyásolják kedvezőtlenül. 3.6 Területek biológiai aktivitás értékének alakulása a tervezett területhasználatok esetén Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Tv. (Étv.)8. (2) bek. b) és c) pontja szerint a település közigazgatási területének a külön jogszabály alapján számított biológiai aktivitásértéke az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg nem csökkenhet az átminősítés előtti aktivitásértékhez képest. A tervek készítésekor a területek biológiai aktivitásértékét a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mint a törvényben hivatkozott külön jogszabály előírásai szerint kell számítani. A 03 jelű Hosszú-dűlői tervmódosítási területen új beépítésre szánt terület kijelölése történik, így a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások alapján a biológiai aktivitásérték visszapótlása, a módosítás kapcsán a változtatás előtti biológiai aktivitásérték szinten tartása, illetve annak számításokkal történő igazolása szükséges. A jelen településszerkezeti tervi módosítás szerint a 03 jelű területen a beépítésre szánt területté minősülő üzemtervezett erdőterület nagysága 1,3 ha, amit az erdészeti hatósággal történő egyeztetésekkel összhangban csereerdősítéssel pótolni kell. Az egyeztetések a tervkészítésének ideje alatt zajlanak, Oldal:21

BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSIDOKUMENTÁCIÓ (A 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 32. (3) bekezdése

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK /TSZT ÉS HÉSZ/ MÓDOSÍTÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK /TSZT ÉS HÉSZ/ MÓDOSÍTÁSA BAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK /TSZT ÉS HÉSZ/ MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (A 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 32. szerinti teljes eljáráshoz kapcsolódó, a 38. -ban megjelölt véleményezési

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Lovas község Önkormányzata 8228 Lovas, Fő út 8. Megrendelő képviselője: Ferenczy Gáborné Polgármester Kéri Katalin Telpülési főépítész

Részletesebben

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a 4. számú főút 02637 hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE Sztrilich Pál Cserkészpark épületeinek felújítása, bővítése érdekében 314/2012. KORM. R. 42. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA Megbízó Csopak község Önkormányzata 8229 Csopak, Petőfi Sándor u. 2. (87) 446 250 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083 Solymár,

Részletesebben

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083,

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, HATÁLYOS TERVDOKUMENTÁCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A 15/2004. (IV.28.) ÖKT sz. határozattal megállapított szöveges munkarész A 35/2008. (IX.22.) ÖKT. határozat

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE I. KÖTET TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2008 július TARTALOMJEGYZÉK KÉSZÜLT A MONS REGALIS KFT GONDOZÁSÁBAN 8000 Székesfehérvár, Géza utca 43 sz. Tel/fax: 22/349

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása I. kötet HÉSZ és SZT módosítás Alátámasztó

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/523-100 Email: rosenfeld.istvanne@sarvar.hu

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz.

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz. HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz. határozattal I./a I./b TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÓ

Részletesebben

KAPOLCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (A 323 hrsz-ú út rendezése érdekében) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Kr. 36.

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.116-18 H E G Y E S H A L O M TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció TAKSONY Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területére vonatkozóan a 9/2016. (II.16.) KT határozatban foglaltak alapján) Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA TÖBB RÉSZTERÜLETEN VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2014.

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától illetve

Részletesebben

Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. J Ó V Á H A G Y Á S I S Z A K A S Z

Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. J Ó V Á H A G Y Á S I S Z A K A S Z Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. T e l j e s e l j á r á s J Ó V Á H A G Y Á S I S Z A K A S Z Megbízó: Jánoshalma Város Önkormányzata 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

Részletesebben

Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. T E R V I V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z

Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. T E R V I V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. T e l j e s e l j á r á s T E R V I V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z Megbízó: Jánoshalma Város Önkormányzata 6440 Jánoshalma,

Részletesebben

Városi Önkormányzat. 2013. július hó. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 1

Városi Önkormányzat. 2013. július hó. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezési, Hatósági és Humánpolitikai Osztály Városi Főépítész Székhely: Kazincbarcika, Fő tér 4. Levelezési cím: 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu.

Részletesebben

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fa: 96 418 699 email: talent_plan@arrabonet.hu Előlap KÖRNYE Településrendezési eszközök

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

EDELÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 Mobil.06/70/530-6676

Részletesebben

U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI

BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY ÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI TSZT és SZKT MÓDOSÍTÁS HATÁSTANULMÁNY III. kötet: alátámasztó munkarészek (KSZT tervezet) EGYEZTETÉSRE Budapest 14. április hó A BUDAPEST,

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció 2014. december TH-13-02-22 Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408 DERECSKE VÁROS Egyeztetések lezárását követõen összeállított, javított dokumentáció: 0. augusztus. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BELTERÜLETTEL KAPCSOLATOS - 00.(-0.) ÉVI MÓDOSÍTÁS K K D J E K C C K H H B B A

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

Melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. szerinti előzetes tájékoztatáshoz

Melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. szerinti előzetes tájékoztatáshoz Melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. szerinti előzetes tájékoztatáshoz Újhartyán településrendezési eszközei részleges módosításának tartalma Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete Söréd (jelenleg hatályos) Településrendezési terv Az 1-es jelű terület a külterületi településszerkezeti tervlapon mezőgazdasági, a belterületi településszerkezeti tervlapon, és a Szabályozási Tervlapon

Részletesebben

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Alátámasztó leírás Szomód község hatályos, 2006-ban elfogadott településrendezési tervét jelen megbízással egyezően a Fülöp Építésziroda készítette,

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

BUGYI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A 01601/12 HRSZ ALATTI IPARTERÜLETRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához

Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció "Mód osít ások-2016" Tervező: Urban D imen sio Tervező és Szolgált at ó Bt.

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT

3. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT 3. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT Ostffyasszonyfa Vas megye északkeleti részén fekszik. A térségben található városokhoz Sárvár, Celldömölk viszonylag közel helyezkedik el. Főútvonal a község közigazgatási

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ Előzmények, tervmódosítás rövid ismertetése: Őcsény község Önkormányzatának képviselő testülete 100/2015. (VI. 24.) Kt.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Biatorbágy Város Településrendezési Eszközeinek módosításáról (A Tópark Projekttel összefüggő kérdésekről)

Város Polgármestere. Előterjesztés. Biatorbágy Város Településrendezési Eszközeinek módosításáról (A Tópark Projekttel összefüggő kérdésekről) Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Településrendezési

Részletesebben

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TT HÉ 1 PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSERKEZETI

Részletesebben

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS Bük Város Településrendezési terve - Felülvizsgálat 2015 Településszerkezeti terv

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA Az Étv. 9. (6) bekezdés szerinti

Részletesebben

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Településrendezési terv Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs község Önkormányzata képviselõ-testületének 80/2010. (IX.22.) határozata község Településszerkezeti terv leírásról és településszerkezeti

Részletesebben

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE KÉSZÍTETTE: Mezey András okl. mérnök Saár Szabolcs okl. közlekedésmérnök 2005. DECEMBER MEZEY MÉRNÖKIRODA CSOMÓPONT MÉRNÖKI IRODA 2100

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE

HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete 342/2015. (XII.31.)határozatának 1. melléklete HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁRÓL

Részletesebben

E G E R M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É N E K É S N A G Y L A P O S ÉS F E L N É M E T V Á R O S R É S Z E K S Z A B Á L Y O Z Á S I T E R V É N E K M Ó D

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

Abony város településrendezési terve

Abony város településrendezési terve Abony város településrendezési terve Határozat-tervezet Abony Város Önkormányzat Képviselő Testületének. / 2013. (.) számú határozata a 176/2003.(XII.17.) számú ÖK határozattal jóváhagyott és többször

Részletesebben

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁTERV95 KFT 2015. SZEPTEMBER TÖRZSSZÁM: 155/2015. 3. 2. 2 ESZTERGOM VASÚTÁLLOMÁS KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁI II., VÁGÁNYÉPÍTÉSI MUNKÁK TERVEZÉSE MEGVALÓSÍTÁSA TÁRGYÚ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN

Részletesebben

Budapest XII. kerület,

Budapest XII. kerület, Budapest XII. kerület, Istenhegyi út (hrsz.: 9814/1) Szendrő utca (hrsz.: 9725) 9716/23 hrsz. ú közterület 9716/20 hrsz. ú közterület által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve Tsz.: I 597 1/2011.

Részletesebben

A TERVEZÉSI FELADAT. CÍME: Badacsonytördemic község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének módosítása

A TERVEZÉSI FELADAT. CÍME: Badacsonytördemic község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének módosítása KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELEMZÉSE Badacsonytördemic településrendezési tervének jelen módosítása a jóváhagyott településrendezési terv kisebb módosításait jelenti, amely helyi szinten kis

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online. REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.hu DIÓSD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016.

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET Újhartyán Önkormányzata Képviselő Testületének./2012. (.) számú határozata Újhartyán Község Településszerkezeti Tervének Jóváhagyásáról

Részletesebben

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I /2. Tel/Fax:/46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu SAJÓPETRI

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

VESZPRÉM MJV UNILEVER TÖMB SZABÁLYOZÁSI TERVE

VESZPRÉM MJV UNILEVER TÖMB SZABÁLYOZÁSI TERVE MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215 TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu VESZPRÉM MJV UNILEVER

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2015. május hó ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2015. május hó ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ L E Í R Á

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május Megbízó: ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tervező: PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. Ügyvezető igazgató: Felelős tervező:

Részletesebben

Közlekedés. 3.1. Közúti hálózati kapcsolatok

Közlekedés. 3.1. Közúti hálózati kapcsolatok Közlekedés A település közlekedési javaslatainak ismertetése, hálózatok, csomópontok, keresztmetszetek, a magasabb rendű szakági úthálózati elemek integrálása, területbiztosítás 3.1. Közúti hálózati kapcsolatok

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz kapcsolódó 2013. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz kapcsolódó 2013. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti- egyszerűsített eljáráshoz Véleményezési szakasz 2013. 11. TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz

Részletesebben

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve EREDETI LEÍRÁS ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROZATOK (2015. decemberig bezárólag) VÁROS ÉS HÁZ BT 2016 JANUÁR SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS 4. KÖTET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGBÍZÓ: MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MAGLÓD VÁROS 4. KÖTET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGBÍZÓ: MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÓ: MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZŐ: TSZ: 1951 MAGLÓD VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT A 314/2012.

Részletesebben

Város Polgármester e

Város Polgármester e Város Polgármester e 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu E l ő t e r j e s z t é s A lakosság felé 2011

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos.

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos. SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁS ELŐZMÉNYEK Baracs településrendezési eszközei a 2006. év folyamán elkészültek. > A Településszerkezeti Tervet (a 2004. évi korábbi terv módosításaként) a 81/2006. (VII.28.) számú

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS I. KÖTET Megbízó: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Szigetszentmiklós Kossuth Lajos u. 2. 2134 Tervező: Archi-Profil Bt. Budapest Lehel u.

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. RENDELETE (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc

Részletesebben

MAGYARBÁNHEGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG. Buella Mónika okl. táj- és kertépítész mérnök K1 01-5013/04 (Pagony Kft)

MAGYARBÁNHEGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG. Buella Mónika okl. táj- és kertépítész mérnök K1 01-5013/04 (Pagony Kft) 1 MAGYARBÁNHEGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG Megbízó Magyarbánhegyes Község Önkormányzata 5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 1. Szokola Béla polgármester Tervező: Benedek Kft - Településrendezési

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 959-4 / 2011. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

T P. Dunakiliti Szabályozási terv. Végső szakmai véleményezési terv

T P. Dunakiliti Szabályozási terv. Végső szakmai véleményezési terv T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. ; Tel: 96/418 373 Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu www.talent plan.hu Dunakiliti Szabályozási

Részletesebben

BAG NAGYKÖZSÉG Településrendezési tervek módosítása Jóváhagyandó munkarész - Alátámasztó munkarész

BAG NAGYKÖZSÉG Településrendezési tervek módosítása Jóváhagyandó munkarész - Alátámasztó munkarész BAG NAGYKÖZSÉG Településrendezési tervek módosítása Jóváhagyandó munkarész - Alátámasztó munkarész Tervező: TECHNO-TREND Bt. 1115 Budapest, Halmi u. 6/B BAG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

SZERZŐK BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL

SZERZŐK BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSÉPÍTÉSI FŐOSZTÁLY Finta Sándor főépítész Pongrácz Katalin Somogyi Judit Pártos Judit SZERZŐK TELEPÜLÉSRENDEZÉS:

Részletesebben

PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG

PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG 1 PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT KÉSZ KFT HECKENAST&HECKENAST BT 2010. FEBRUÁR 2 ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

N Y Í R S É G T E R V K

N Y Í R S É G T E R V K N Y Í R S É G T E R V K f t. S z é k h e l y : 4 4 3 1. N y í r e g y h á z a, M a c k ó u. 6. s z. I r o d a : 4 4 0 0. N y í r e g y h á z a, S z e g f ű u. 7 3. s z. T e l e f o n / f a x : ( 4 2 )

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS TERÜLETRENDEZÉSI, VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG 7624 Pécs, Attila u. 19. Tel./Fax/üz : (72) 532 755 (72) 532 756 E - mail : bhregio@t-online.hu KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK

Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK 1.1. Tervi előzmények: 2010-ben kezdődött el Kocs község településrendezési tervének módosítása. A módosítás célja új területfelhasználások

Részletesebben

TATA, REMETESÉG Wellness Hotel Gottwald SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 2012 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

TATA, REMETESÉG Wellness Hotel Gottwald SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 2012 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A 2804 Tatabánya, Pf. 406 Munkaszám: 3/2012. TATA, REMETESÉG Wellness Hotel Gottwald SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 2012 ALÁTÁMASZTÓ

Részletesebben

AGOSTYÁN SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÉT TERÜLETRE 1. EMLÉKERDŐ, ÖKOFALU TELEKCSOPORT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2014

AGOSTYÁN SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÉT TERÜLETRE 1. EMLÉKERDŐ, ÖKOFALU TELEKCSOPORT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2014 TERVEZÉS - ST BT. 2800 Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 11/2013. AGOSTYÁN SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÉT TERÜLETRE 1. EMLÉKERDŐ, ÖKOFALU TELEKCSOPORT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2014

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben