A TERVEZÉSI FELADAT. CÍME: Badacsonytördemic község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének módosítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TERVEZÉSI FELADAT. CÍME: Badacsonytördemic község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének módosítása"

Átírás

1 KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELEMZÉSE Badacsonytördemic településrendezési tervének jelen módosítása a jóváhagyott településrendezési terv kisebb módosításait jelenti, amely helyi szinten kis területek használatát alakítja át. A módosítás jellegéből adódóan kidolgozó Önkormányzat megállapítja, hogy a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntésére a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdése vonatkozik. A várható környezeti hatások jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el ez alapján a környezeti vizsgálat szükségessége. A várható környezeti hatás jelentőségének eldöntése a kidolgozó kikéri a környezet védelméért felelős szervek véleményét arról, hogy a tervezett módosításokat követően várható-e jelentős környezeti hatás, amely indokolja a környezeti vizsgálat lefolytatását. A TERVEZÉSI FELADAT CÍME: Badacsonytördemic község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének módosítása TÍPUSA: Településrendezési-terv módosítás részterületekre TARTALMA: Badacsonytördemic község helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 4/2005. (VI. 01.) számú Képviselő-testületi rendeletének módosításáról TERVEZÉSI TERÜLET: A tervezési területek lehatárolását az alábbi ábrán szemléltetjük. 1

2 A TERV MÓDOSÍTÁS CÉLJA Badacsonytördemic képviselő-testülete a településrendezési terv módosításának szükségességét az alábbiak szerint rögzítette: 1. magánút szabályozási előírásainak kidolgozása hrsz-ú közút megszüntetése 3. saroktelkek szabályozási előírásának felülvizsgálata 4. építési övezet szabályozási előírásainak felülvizsgálata 5. a Szent I. utca keleti oldalán található telektömböt kettéválasztó, a beépíthetőséget korlátozó övezeti határvonal telekhatárra illesztése 6. új építési övezet kialakítása, szőlő- és borfeldolgozó kialakítása érdekében 7. az épületszélesség szabályozási elem felülvizsgálata, és fogalmának meghatározása 8. a homlokzatmagasság szabályozási elem felülvizsgálata, és fogalmának meghatározása 9. támfal fogalmának pontosítása 10. Balaton utca szélesítésének, kerékpárút nyomvonalának felülvizsgálata 11. a turisztikai terület szabályozási előírásainak felülvizsgálata Ranolder Klub Hotel kialakítása érdekében 12. véderdő övezeti besorolás felülvizsgálata 13. helyi építési szabályzatban nem szabályozott, szabályozási terven jelölt Mkef övezet kiterjedésének felülvizsgálata, és szabályozási előírásainak kidolgozása 14. az építési övezetek előírásainak felülvizsgálata, a meglévő épületállomány megújítása lehetőségének biztosítása érdekében 15. Az 537/10. hrsz-ú ingatlan környezete közlekedési hálózatának felülvizsgálata, az indokolatlan útszabályozások törlése 16. A 740. hrsz-ú ingatlan feltárásának biztosítása érdekében közút kijelölése 17. Az és hrsz-ú ingatlan beépíthetőségének felülvizsgálata, a szabályozási előírások módosítása 18. A 067/19. hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának felülvizsgálata 19. A Rodostó utca szabályozásának felülvizsgálata 20. Vitorlás- és csónakkikötő kialakítása céljából új övezet kijelölése, a szabályozási előírások kidolgozásával A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK TARTALMÁNAK RÖVID BEMUTATÁSA 1. magánút szabályozási előírásainak kidolgozása Az ingatlanok beépíthetőségének egyik feltétele, hogy közterületről, vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthetők legyenek. Jelenleg több közúti kapcsolattal nem rendelkező ingatlan található a településen. A közúti kapcsolattal nem rendelkező ingatlanok feltárását magánútról is biztosítani lehetne. A helyi építési szabályzat nem kezeli a magánút kialakításának lehetőségét, ezért azt a helyi építési szabályzat részeként szükséges lenne kidolgozni.. Településszerkezet: Településszerkezeti terv módosítást nem igényel. Szabályozási terv: Szabályozási terv módosítást nem igényel. 2

3 Szabályozás: A HÉSZ kialakult a telekalakítási előírásokkal, rögzítve a magánút minimális telekalakítási paramétereit, és az eltérést az általános telekalakítási szabályoktól, hogy magánút céljára az adott övezetben kialakítható telekméretnél kisebb út is kialakítható legyen /10. hrsz-ú közút megszüntetése Telekösszevonások miatt az érintett közút fenntartására már nincs szükség. A közút megszüntetés több lépcsős folyamat, melynek első lépése az érintett ingatlan közúti besorolásának törlése a szabályozási tervről (2. sorszámmal jelölve). Településszerkezet: Az érintett út megszűntetésével területe üdülőházas üdülőterületbe kerül besorolásra. Szabályozási terv: A közút szabályozása törölve, feltáratlan telket nem eredményez. Közlekedés: A közlekedési hálózat változását nem eredményez, egy telket feltáró út szűnik meg. 3. saroktelkek szabályozási előírásának felülvizsgálata Jelenleg a HÉSZ nem fogalmaz meg speciális előírásokat a saroktelkek tekintetében. Célként fogalmazódott meg az előkert, oldalkert, hátsókert méretének módosítása, a saroktelkek gazdaságos beépíthetőségének biztosítása érdekében. Településszerkezet: Településszerkezeti terv módosítást nem igényel. Szabályozási terv: Szabályozási terv módosítást nem igényel. Szabályozás: Általános, a lakóterületeket és az üdülőterületeket érintő előírásként került a szabályozásba a saroktelkek kedvezőbb beépíthetőségét lehetővé tévő előírás, amely szerint saroktelken a kialakult beépítés figyelembe vételével legalább az egyik közterületi határ mentén az építési övezet szerinti előkertet kell biztosítani, a további előkertek esetén az oldalkerti érték tartandó 4. építési övezet szabályozási előírásainak felülvizsgálata Azon ingatlanok esetében, ahol több meglévő épület áll, a hatályos HÉSZ nem teszi lehetővé a második épületre magastető építését. Az építési tevékenység biztosítása érdekében a HÉSZ előírásait felül kell vizsgálni. A HÉSZ nem tartalmaz olyan előírást, ami a fenti lakossági felvetést megalapozná. 5. a Szent I. utca keleti oldalán található telektömböt kettéválasztó, a beépíthetőséget korlátozó övezeti határvonal telekhatárra illesztése A módosítással érintett telektömböt a Szent I, Rodostó, Kisfaludy, Béke utca határolja (5. sorszámmal jelölve). A telektömb településközpont terület, és lakóterület területfelhasználási kategóriába került besorolva. Az érintett övezeteket elválasztó 3

4 övezeti határvonal nem követi a kialakult telekstruktúrát. Az övezeti telekhatár nyomvonala akadályozza a telekalakításokat, az ingatlanok beépítését. Szükséges telekhatárra helyezése. Településszerkezet: Az építési övezeteket elválasztó területfelhasználási határvonal áthelyezésre került a hátsókerti telekhatárokra. A változtatással a vegyes terület kis mértékben növekedett. Szabályozási terv: Az építési övezeteket elválasztó övezeti határvonal áthelyezésre került a tömbbelsőben a hátsókerti határvonalakra. Pár olyan telek maradt csak, amelyet jellemzően tengelyében kettévág a módosított övezeti határvonal. Az építési övezetek utcafronti feltárulására a változtatás nem volt hatással. Szabályozás: Pontosításként a HÉSZ rögzítette, hogy amennyiben egy telek egyidejűleg több építési övezet által is érintett, a telket az övezeti határok mentén nem kell megosztani, az építési engedélyezés során a csak az építéssel érintett telekrészre vonatkozó övezeti előírásokat kell alkalmazni. 6. új építési övezet kialakítása, szőlő- és borfeldolgozó kialakítása érdekében A belterületen volt üzemi épületben szőlő- és borfeldolgozó kialakítását tervezik. Az érintett ingatlan: 386. hrsz. (6. sorszámmal jelölve). Az építési övezet hatályos előírásai nem teszik lehetővé a tervezett fejlesztést, ezért a környezetbe illesztés figyelembe vételével új építési övezet kialakítása szükséges. A módosítás okafogyottá vált, a tervdokumentáció a tárgyi módosítást nem tartalmazza. 7. az épületszélesség szabályozási elem felülvizsgálata, és fogalmának meghatározása A hatályos HÉSZ nem rögzíti az épületszélesség fogalmát, ami a gyakorlati építéshatósági munkában fennakadásokat okoz. Csak a HÉSZ módosításával járó változtatás, annak melléklete kiegészült az épületszélesség fogalommagyarázatával. 8. a homlokzatmagasság szabályozási elem felülvizsgálata, és fogalmának meghatározása A hatályos HÉSZ nem rögzíti a homlokzatmagasság fogalmát, ami a gyakorlati építéshatósági munkában fennakadásokat okoz. Csak a HÉSZ módosításával járó változtatás, annak melléklete kiegészült az épületszélesség fogalommagyarázatával. 9. támfal fogalmának pontosítása A hatályos HÉSZ nem rögzíti a támfal fogalmát, ezért rögzíteni szükséges, hogy a településen támfalként milyen anyaghasználatú és szerkezetű építmény alakítható ki. 4

5 Csak a HÉSZ módosításával járó változtatás, annak melléklete kiegészült az épületszélesség fogalommagyarázatával. 10. Balaton utca szélesítésének, kerékpárút nyomvonalának felülvizsgálata (Az utca nyomvonala a mellékelt térképen 10. sorszámmal jelölve.) A Balaton törvény térszerkezeti tervlapja a vasút északi, észak-keleti oldalán vezeti el a Balatoni kerékpárút nyomvonalát. Ez a kerékpárút vezet át a Balaton utcán is. A nyomvonal felülvizsgálat keretében vizsgálni kell alternatív útvonal lehetőségét, illetve az útszélesítés mértékének szükségességet. Az országos kerékpárút a Balaton törvény szerint rögzített nyomvonalon vezethető el, amitől eltérni nem lehet. (Az készítés alatt álló tanulmányterv is e nyomvonalon tervezi a kerékpárutat.) A fentiek értelmében a kerékpárút áthelyezésére, az út szabályozási szélességének változtatására nincs lehetőség. 11. a turisztikai terület szabályozási előírásainak felülvizsgálata Ranolder Klub Hotel kialakítása érdekében Az érintett ingatlan: 720. hrsz. (11. sorszámmal jelölve). A hatályos rendezési tervben szabályozott léptékű szálloda kialakításától a beruházók elálltak, kisebb szálloda megvalósítását tervezik. Az új beruházói elképzelések megvalósíthatósága érdekében a hatályos szabályokat felül kell vizsgálni, és ki kell dolgozni azokat a szabályokat, ami alapján a tájba jobban illeszkedő szálloda alakulhasson ki. Településszerkezet: Településszerkezeti terv módosítást nem igényel. Szabályozási terv: A hatályos szabályozási terv olyan speciális szabályozási elemeket is tartalmazott, ami a korábban tervezett épületkomplexum megvalósítását rögzítette. Mivel a jelenlegi elképzelések eltérnek a korábbi koncepciótól, az érintett szabályozási elemek alkalmazása okafogyottá vált. Törlésre került a szabályozási tervről a Római úti oldalon alkalmazott építési vonal, illetve az építménymagassági korlátot rögzítő telken belüli védőterület határvonala. Továbbra is kiemelt jelentőségűnek tartjuk a meglévő pinceépültet előtti meglévő parkosított terület fenntartását, ami érdekében az építési telken belüli védőterület fennmarad. Szabályozás: A tervezett új épületek beépítési intenzitása kisebb lesz, mint a korábban tervezett épületé. Ennek megfelelően az építménymagasság legnagyobb mértéke is csökkentésre került. Az ingatlanon, a meglévő pinceépület bővítésével tervezett központi épület építménymagassága 8,5, míg a telken elszórtan helyet kapó egyéb épületek építménymagassága 4,5 méterben került megállapításra. A korábban tervezett épületre szabott speciális előírások (tagolás, egyes homlokzatok magassága) törlésre került, de a tájképi garanciák biztosítása érdekében a látványtervek készítésének kötelezettsége továbbra is a szabályzatban maradt. Közlekedés: A tervezett létesítmény kisebb kapacitással tervezett, mint a korábbi épület, ezért a közlekedési igénye is kisebb lesz. A parkolási igényeket telken belül kell biztosítani. 5

6 12. véderdő övezeti besorolás felülvizsgálata Az érintett ingatlan: 061/7. hrsz. (12. sorszámmal jelölve). A hatályos településrendezési terv az érintett szőlő művelési ágú területet is erdőbe sorolta, ami ellentétes az ingatlan hosszú távú felhasználási igényével. A cél az ingatlan visszasorolása mezőgazdasági területbe. Az érintett ingatlan a természetben szőlő művelésű, amit fenn is kívánnak tartani. Az erdészeti hatóság nyilvántartása szerint az ingatlan nem erdő. Településszerkezet: A tényleges területhasználatnak megfelelően az érintett ingatlan erdőterületből kertes mezőgazdasági területbe kerül átsorolva. Szabályozási terv: Az érintett ingatlan Ev övezetből Mke kertes mezőgazdasági övezetbe kerül átsorolásra. 13. helyi építési szabályzatban nem szabályozott, szabályozási terven jelölt Mkef övezet kiterjedésének felülvizsgálata, és szabályozási előírásainak kidolgozása Az érintett ingatlan: 055/61. hrsz., (13. sorszámmal jelölve). A hatályos szabályozási terv f indexel jelölte meg azokat az övezeteket, amelyek a földtani veszélyforrás övezete által érintettek. A HÉSZ azonban nem rögzít előírást az érintett területekre. A terület érintettségét felül kell vizsgálni, és ki kell dolgozni a védelmi előírásokat is. A hegy déli, dél-nyugati oldalában, az erdő alatti terület földtani veszélyforrással érintett terület. A hatályos szabályozási terv az érintett kertes mezőgazdasági területeket Mkef jellel látta el, de sem a szabályozási terv, sem a HÉSZ nem rögzítette e jel magyarázatát. Településszerkezet: Településszerkezeti terv módosítást nem igényel. Szabályozási terv: A szabályozási tervről az érintett övezetek jeléből törlésre került az f index, a Bányakapitányság adatszolgáltatása alapján pontosításra került a földtani veszélyforrás terület határa. Szabályozás: A HÉSZ kiegészült a következő előírással: A földtani veszélyforrás által érintett területen a kőfolyásos, kőzettörmelékes, laza talajszerkezettel érintett területrészeken építeni geotechnikai szakvéleményben rögzített feltételek szerint lehet 14. az építési övezetek előírásainak felülvizsgálata, a meglévő épületállomány megújítása lehetőségének biztosítása érdekében Az érintett ingatlan: 7. hrsz. (14. sorszámmal jelölve). A lakóterület esetében olyan alacsony mértékben állapította meg a HÉSZ a telkek beépíthetőségét, hogy az több esetben is alacsonyabb, mint a meglévő állapot. Az épületállomány tervezett felújítása esetén ez a beépíthetőség túlzott korlátozását eredményezi, ezért azt felül kell vizsgálni. Településszerkezet: Településszerkezeti terv módosítást nem igényel. Szabályozási terv: Szabályozási terv módosítást nem igényel.. 6

7 Szabályozás: Az érintett Lke1 építési övezet a beépíthetőséget 20 %-ban, a kialakítható telekméretet 800 m2-ben, a maximális beépíthetőséget 150 m2-ben állapította meg. A többi kisvárosias lakóterület esetében a maximális beépíthetőség 200 m2-ben került megállapításra. Az érintett övezetben jellemzően 800, vagy annál nagyobb ingatlanok helyezkednek el. A szabályozási elemek nincsenek összhangban egymással, mivel a beépítési %-os maximális alkalmazása ütközik a beépíthető alapterülettel. Az ellentmondás feloldása érdekében az Lke1 építési övezetben is 200 m2-re került emelve a maximális beépíthetőség, a beépítési % pedig a kis telkek gazdaságos beépíthetősége érdekében 25 %-ra módosult. 15. Az 537/10. hrsz-ú ingatlan környezete közlekedési hálózatának felülvizsgálata, az indokolatlan útszabályozások törlése A 537/14, 537/16. hrsz-ú nem jogerősen kialakított utak a hatályos rendezési terv szerint nem a természetben kialakult helyükön kerültek az alaptérképre felvezetésre. (15. sorszámmal jelölve). A módosítás célja földmérési adatok alapján az út pontos helyének rendezési tervi ábrázolása. Településszerkezet: Az érintett út tényleges helyén került ábrázolva. Szabályozási terv: A pontatlanul ábrázolt út szabályozás törlésre került, és a tényleges helyén, tengelyétől mérten legalább 6 méteres szabályozási szélességgel került a tervbe. A telektömb déli oldalán az 541/2, 541/5. hrsz-ú ingatlanok összevonhatósága érdekében a jelölt zsákutca lerövidítésre került Közlekedés: Az út a természetben meglévő nyomvonalára került éthelyezve, szabályozási szélessége alkalmas kétirányú forgalom levezetésére. A közlekedési hálózat változását nem eredményezi. 16. A 740. hrsz-ú ingatlan feltárásának biztosítása érdekében közút kijelölése A 740. hrsz-ú ingatlan jelenleg nem rendelkezik közterületi kapcsolattal. (16. sorszámmal jelölve). A módosítás célja a telek feltárhatóságának biztosítása. Településszerkezet: A telket feltáró, a Ranolder utcából nyitott út ábrázolásával módosult a szerkezeti terv. Szabályozási terv: A közút szabályozás került ábrázolásra, az érintett telek és a Ranolder utca között. a bekötő közút szabályozási szélessége 3 m, amely csak egy telek feltárását biztosítja, kb. 19 m nyomvonalhosszban. Közlekedés: A közlekedési hálózat változását nem eredményez, egy telket feltáró út alakul ki. 17. Az és hrsz-ú ingatlan beépíthetőségének felülvizsgálata, a szabályozási előírások módosítása A módosítás célja a telektömböket érintő Lke1, illetve Lke2. jelű építési övezet szabályozási előírásainak felülvizsgálata, a beépíthetőség mértékének tisztázása érdekében (a szabályozási paraméterek összhangjának biztosítása: max. beépített terület, oldalkert, épület szélessége) (17. sorszámmal jelölve). 7

8 Településszerkezet: Településszerkezeti terv módosítást nem igényel. Szabályozási terv: az hrsz-ú ingatlan kedvezőbb beépíthetőségének biztosítása érdekében új Lke1* övezeti jel került ábrázolásra a szabályozási terven. Szabályozás: Az hrsz-ú ingatlan a telektömbben található többi telektől jelentőesn eltér. Nyeles telekként a tömbbelsőben alakult ki, alapterülete 2,5-szer nagyobb, mint a tömb átlagos telekmérete. Intenzívebb beépítése településképileg sem zavaró, mivel utcafronti feltárulása nincs. A fentiek értelmében az érintett telekre vonatkozóan az övezet előírásai lehetővé teszik, hogy a beépíthetőség 200 m2-es korlátozása ne kerüljön alkalmazásra. Az hrsz-ú ingatlan esetében a szűk telekszerkezet nem teszi lehetővé a meglévő épületállomány fejlesztését, bővítését. A oldalkerti szabályozás, és a telepítési távolságok pontosításával, kötött feltételek mellett lehetőség nyílik épületfelújítás, bővítés engedélyeztetésére. 18. A 067/19. hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának felülvizsgálata A módosítással érintett telektömb nem határozható meg, az érintett ingatlan a volt zártkert területén (kertes mezőgazdasági terület) található, a településrészt szabdaló utak, árkok nem alakítanak ki telektömböt (18. sorszámmal jelölve). Az érintett ingatlan véderdő övezetbe tartozik. Az ingatlan művelési ága erdőről szőlőre módosult. A módosítás célja az érintett ingatlan kertes mezőgazdasági területbe sorolása. Az érintett ingatlan a természetben szőlő művelésű, amit fenn is kívánnak tartani. Az erdészeti hatóság nyilvántartása szerint az ingatlan nem erdő. Településszerkezet: A tényleges területhasználatnak megfelelően az érintett ingatlan erdőterületből kertes mezőgazdasági területbe kerül átsorolva. Szabályozási terv: Az érintett ingatlan Ev övezetből Mke kertes mezőgazdasági övezetbe kerül átsorolásra. 19. A Rodostó utca szabályozásának felülvizsgálata A módosítással érintett telektömböt a 463, 500, 770/7, hrsz-ú közutak, illetve a belterületi határ határolja (19. sorszámmal jelölve). A módosítás célja Rodostó utca szabályozásának felülvizsgálata, a felesleges útszabályozás törlése, annak érdekében, hogy a lakótelkeket ott ne érintse új szabályozási vonal, ahol közlekedési szempontból nem indokolt. A Rodostó utca déli oldalán, a 473/14-től a 482. hrsz. ingatlanokig a rendezési terv olyan útszabályozást rögzített, amely nem volt indokolt, csak a telkek beépíthetőségét korlátozta, mivel az érintett ingatlanok nem számítottak rendezettnek. Településszerkezet: Az érintett út határvonalának változtatásával kisebb közlekedési terület kertvárosias lakóterületbe kerül besorolásra. Szabályozási terv: A közút szabályozása változik, az út szabályozási vonala az eredeti út telekhatárra kerül visszahelyezésre.. 8

9 Közlekedés: A Rodostó utca a szabályozás nélkül is megfelelő szélességgel rendelkezik (az érintett szakaszon meghaladja a 13 métert), azért az ingatlanokat érintő szabályozás törlésre került. A közlekedési hálózat változását nem eredményez. 20. Vitorlás- és csónakkikötő kialakítása céljából új övezet kijelölése, a szabályozási előírások kidolgozásával A módosítás célja Badacsonytördemic vízpart-rehabilitációs tanulmányterv rendelkezéseinek, illetve övezeteinek beépítése a településrendezési tervbe, figyelemmel a Btv. előírásaira, illetve övezeteire, továbbá a fenti jogszabályokban kijelölt kikötő kialakítása érdekében a szabályozás pontosítása. (20. sorszámmal jelölve). A hatályos településrendezési terv nem építette be pontosan a vízpart rehabilitációs tanulmányterv rendelkezéseit, illetve szabályozását. A módosítással a településrendezési tervben az egyes övezetek határvonala összhangba került a tanulmánytervben alkalmazottal. Ez a módosítás elsősorban a kikötő övezetét érintette, illetve kisebb mértékben a parti sétány zöldterületének határvonalait. A kikötő szabályozási előírásai is összhangba kerültek a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel. Új elemként jelenik meg a szabályozási terven összhangban a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervben, és a szabályozási előírásokban rögzítettekkel az egykori zagykazetta területének Vki övezetbe sorolása, ahol csónakkikötő kialakítására nyílik lehetőség, a zagykazettában található zagy kitermelése, és ártalommentes elhelyezése esetén. A csónakkikötő kialakításának egyéb feltétele ami nem a településrendezési eljárás része a nádas figyelembe vételével megfelelő kijárat biztosítása a nyílt vízfelülethez. Településszerkezet: A településszerkezeti terv a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervben jóváhagyott tervlap szerint módosul. Szabályozási terv: A szabályozási terv a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervben jóváhagyott tervlap szerint módosul. Szabályozás: A kikötő övezetét a hatályos szabályozási terv is tartalmazta. A szabályozás a vízpart-rehabilitációs szabályozási követelmények alkalmazása miatt módosul. Új övezetként jelenik meg a vízgazdálkodási terület tómedren kívül kikötő (Vki) övezet. Tómedren kívül kikötő csak a Vki övezeti jelű területen létesíthető, illetve üzemeltethető Közlekedés: A módosítás érinti a móló szabályozását, amely korábban közlekedési területként szabályozott terület volt, és jelen módosítással zöldterületbe kerül át. 21. Új különleges honvédelmi terület kialakítása, a magasabb szintű jogszabály rendelkezéseinek érvényesítése érdekében A vízpart rehabilitációs tanulmányterv a vízparti település-rész keleti oldalán Ho jellel honvédelmi területet jelölt, ami a szabályozási terven Küke különleges kempingként szabályozott. Az idő közben módosított OTrT a település közigazgatási területét kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetébe sorolta. Az OTrT értelmében az érintett 1304/1. hrsz-ú ingatlant különleges honvédelmi területbe kell sorolni, szabályozási előírásait a 283/2002. (XII.21.) Korm. rendelet szerint kell megállapítani). 9

10 Településszerkezet: Az érintett ingatlan különleges honvédelmi területbe kerül átsorolva. Szabályozási terv: A szabályozási terv a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervben jóváhagyott tervlap szerint módosul, az érintett ingatlan különleges kemping területből különleges honvédelmi területbe kerül át. Szabályozás: A szabályozás a vízpart-rehabilitációs szabályozási követelmények alkalmazásával került kidolgozva, új építési övezetként, 30 %-os beépíthetőség, 12,5 m építménymagasság biztosításával, a HM előzetes előírásának megfelelően. 22. A biológiai aktivitás szinten tartása miatt szükséges településrendezési változások Az erdő terület-felhasználású ingatlanok átsorolása, illetve az egyéb területfelhasználási változások következtében csökken a település biológiai aktivitása. Az aktivitás érték szinten tartása érdekében a településrendezési tervben újabb erdőterületet kell kijelölni. A 063/1. hrsz-ú, kertes mezőgazdasági területbe sorolt, de erdősült ingatlan védelmi erdőterületbe sorolásával teljesíthető az aktivitásérték szinten tartása. Településszerkezet, szabályozási terv: Az érintett ingatlan kertes mezőgazdasági területből védelmi erdőterületbe kerül átsorolva. A tervezett módosítások érintik a szerkezeti és a szabályozási tervet is. A helyi építési szabályzat környezetvédelmi előírásait a tervezett módosítás nem érinti. Tájvédelmi szempontból lényeges, hogy Badacsonytördemic község helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 4/2005. (VI. 01.) számú Képviselő-testületi rendeletének 22/A. -a módosul, a különleges turisztikai építési övezet előírásaival, amelyek az épületek, építmények kedvezőbb megjelenésével kapcsolatos feltételeket tartalmazzák. A vízparti módosítások a magasabb szintű jogszabályok alkalmazása miatt vált szükségessé, azokkal összhangban, jogszerűen kerültek a módosítások átvezetésre. A kikötőt érintő módosítás csak a zagykazettát érintő medencés kikötő kialakításával hoz új elemet a tervbe, de az is csak egy környezet és természetvédelmi szempontból értéktelen terület hasznosítását szolgálja. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS LÉNYEGE ÉS AZ EREDETI TERVHEZ MÉRT JELENTŐSÉGE A tervezett módosítások lényegét már korábban ismertettük. A tervezett módosítások közül a különleges turisztikai terület módosítása bír a legnagyobb jelentőséggel, de ez a változtatás sincs kihatással a teljes tervre, és kedvezőbb helyzetet teremt, mint a korábbi állapot. A közvetlen hatások csak a tervezett változtatással érintett terület közvetlen környezetében lesznek érzékelhetők. A csónakkikötő területe nem érint Natura 2000 területet, és értékes növényállományt, egy tájidegen zagykazetta elbontását eredményezi, amivel az eredeti állapothoz közelítő helyzet érhető el. 10

11 A 2/2005. (I.11.) KORM. RENDELET 2. SZÁMÚ MELLÉK- LETBEN FOGLALT SZEMPONTOK ALKALMAZÁSÁHOZ A RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ INFORMÁCIÓK 1. A tervezett tervmódosítás milyen mértékben a) szab keretet tevékenységek későbbi megvalósítása lehetőségeinek a tevékenység telepítési helyére, jellegére, méretére, működési feltételeire vagy természeti erőforrás felhasználásának mértékére, helyére, elosztására vonatkozóan; A tervezett módosítás csak a közvetlenül érintett ingatlanok beépítésének feltételeire vonatkozóan szab kereteket. b) befolyásol más tervet vagy programot - ideértve azt is, ha az a tervhierarchiában elfoglalt helyéből következik -, azokra vonatkozóan előírásokat, szempontokat tartalmaz, vagy bármilyen más módon hatással lehet másik terv, illetve program tartalmára, megvalósítására; A szabályozási terv módosítása, mivel a települési szabályozási terv a tervhierarchiában alul foglal helyet más terv, program tartalmára hatással nem lehet. c) fontos a környezeti megfontolások beillesztése szempontjából, különös tekintettel a fenntartható fejlődés elősegítésére; A tervezett módosítások jelentőségüknél fogva a környezeti megfontolások beillesztése szempontjából nem bírnak jelentőséggel. d) vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti problémák vannak; Az érintett területeken jelenleg környezeti problémák nem ismertek. e) van jelentősége a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok (mint pl. a hulladékgazdálkodással, vízgazdálkodással összefüggő tervek, programok stb.) végrehajtása szempontjából. A tervezett módosítások jellegüknél és méretüknél fogva a környezettel kapcsolatos jogszabályok végrehajtására vonatkozóan nem bírnak jelentőséggel. 2. A várható környezeti hatások 1. magánút szabályozási előírásainak kidolgozása A magánutak kialakításából eredendően forgalmi, illetve közműigény bővülésre nem kell számítani, csak a telekszerkezet gazdaságosabb megközelítésére, és telekgazdálkodásra nyílik lehetőség /10. hrsz-ú közút megszüntetése Környezeti hatással nem jár. 3. saroktelkek szabályozási előírásának felülvizsgálata 11

12 Környezeti hatással nem jár. 4. építési övezet szabályozási előírásainak felülvizsgálata A tervdokumentáció a tárgyi módosítást nem tartalmazza. 5. a Szent I. utca keleti oldalán található telektömböt kettéválasztó, a beépíthetőséget korlátozó övezeti határvonal telekhatárra illesztése Az övezeti átsorolásból eredendően forgalmi, illetve közműigény bővülésre nem kell számítani. A fentiek miatt a módosítás a környezeti hatások módosulásával nem jár. 6. új építési övezet kialakítása, szőlő- és borfeldolgozó kialakítása érdekében A módosítás okafogyottá vált, a tervdokumentáció a tárgyi módosítást nem tartalmazza. 7. az épületszélesség szabályozási elem felülvizsgálata, és fogalmának meghatározása A környezeti hatások módosulásával nem jár. 8. a homlokzatmagasság szabályozási elem felülvizsgálata, és fogalmának meghatározása A környezeti hatások módosulásával nem jár. 9. támfal fogalmának pontosítása A környezeti hatások módosulásával nem jár. 10. Balaton utca szélesítésének, kerékpárút nyomvonalának felülvizsgálata A kerékpárút áthelyezésére, az út szabályozási szélességének változtatására nincs lehetőség, változás nincs. 11. a turisztikai terület szabályozási előírásainak felülvizsgálata Ranolder Klub Hotel kialakítása érdekében A megközelítési útvonalakon a gépjármű forgalom kis mértékű növekedése. A hatás a majdani létesítmények megvalósulása után érvényesül. A korábbi területhasználathoz (borászati üzem) képest, amikor jelentős teherforgalom bonyolódott a változás miatt negatív hatás a közlekedés miatt nem várható. Az érintett területen a vízellátás és a szennyvízkezelés a települési közműhálózattal megoldott, vagyis a közcsatornára való rákötés lehetősége biztosított. A települési hulladék kezelése szintén biztosított a közszolgáltatás által. 12

13 A majdani épületek üzemelése jelentős zajkibocsátással nem fog járni, megfelelő tervezéssel a védett területeken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerinti határértékek biztosíthatók lesznek. 12. véderdő övezeti besorolás felülvizsgálata Mivel a természete, kialakult állapot rögzítése a cél, környezeti hatások módosulásával nem jár. 13. helyi építési szabályzatban nem szabályozott, szabályozási terven jelölt Mkef övezet kiterjedésének felülvizsgálata, és szabályozási előírásainak kidolgozása Pontosítja a földtani veszélyforrás terület lehatárolását, és szabályozási előírásokat rögzít rá, de környezeti hatások módosulásával nem jár. 14. az építési övezetek előírásainak felülvizsgálata, a meglévő épületállomány megújítása lehetőségének biztosítása érdekében Kisebb beépítési intenzitás növekedést eredményez, forgalmi, illetve közműigény bővülésre nem kell számítani. A fentiek miatt a módosítás a környezeti hatások módosulásával nem jár. 15. Az 537/10. hrsz-ú ingatlan környezete közlekedési hálózatának felülvizsgálata, az indokolatlan útszabályozások törlése Pontosítja a természetben kialakult közúthálózat nyomvonalát a terven, forgalmi, illetve közműigény bővülésre nem kell számítani. A fentiek miatt a módosítás a környezeti hatások módosulásával nem jár. 16. A 740. hrsz-ú ingatlan feltárásának biztosítása érdekében közút kijelölése A tervezett módosítás csak egy ingatlant érint. A módosulás a forgalom mértékében nem okoz változást, így a közlekedésből származó zaj és légszennyezőanyag kibocsátás növekedése sem várható. 17. Az és hrsz-ú ingatlan beépíthetőségének felülvizsgálata, a szabályozási előírások módosítása Kisebb beépítési intenzitás növekedést eredményez, forgalmi, illetve közműigény bővülésre nem kell számítani. A fentiek miatt a módosítás a környezeti hatások módosulásával nem jár. 18. A 067/19. hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának felülvizsgálata Mivel a természete, kialakult állapot rögzítése a cél, környezeti hatások módosulásával nem jár. 19. A Rodostó utca szabályozásának felülvizsgálata Környezeti hatással nem jár. 13

14 20. Vitorlás- és csónakkikötő kialakítása céljából új övezet kijelölése, a szabályozási előírások kidolgozásával A módosítások csak néhány övezeti határt érintenek, azok pontosítását szolgálják, illetve jogszabály megfeleltetését szolgálják. Az övezeti átsorolásból eredendően kisebb forgalomnövekedésre lehet, de közműigény bővülésre nem kell számítani. 21. Új különleges honvédelmi terület kialakítása, a magasabb szintű jogszabály rendelkezéseinek érvényesítése érdekében Az övezeti átsorolásból eredendően forgalmi, illetve közműigény bővülésre nem kell számítani. A fentiek miatt a módosítás a környezeti hatások módosulásával nem jár. 22. A biológiai aktivitás szinten tartása miatt szükséges településrendezési változások Mivel a természete, kialakult állapot rögzítése a cél, környezeti hatások módosulásával nem jár. A tervezett módosítások következtében bekövetkező környezeti hatások az országhatáron természetesen nem terjedhetnek át. Olyan környezeti változásokat idézhetnek elő, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek. 3. A várhatóan érintett terület értékére és sérülékenységére vonatkozó információk: A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolásának a feltételrendszerét, a besorolásokat pedig a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet tartalmazza, mely szerint Badacsonytördemic község a fokozottan érzékeny területek körébe sorolható. A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szól, meghatározza a felszín alatti vízbázisok esetében a belső, külső, valamint a hidrogeológiai védőidom és védőterületek meghatározásának, kijelölésének, kialakításának, és fenntartásának módját. Badacsonytördemic község nem fekszik közüzemi ivóvízbázis védőterületén. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/ ) Korm. rendelet szerint a település közigazgatási területe nitrátérzékeny területen található. A vizsgált területek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park részét képezik. A tervezett módosításokkal Natura 2000 területek nem érintettek. A település és a tervezési terület lefolyó csapadékvizei a Balatonba jutnak, azaz a terület a Balaton vízgyűjtőjéhez tartozik, amely területre vonatkozóan a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/

15 (XII. 25.) KvVM rendelet írja elő. A rendelet 2. sz. melléklete szerint a területre az 1. Balaton és vízgyűjtője közvetlen befogadói vízminőségvédelmi területi kategóriára érvényes határértékek vonatkoznak. Badacsonytördenic község a 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint a települési szennyvíztisztítás szempontjából az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területén helyezkedik el. A kidolgozó Önkormányzat a környezeti vizsgálatról szóló 2/2005. (I.ll.) kormányrendelet, a természet védelméről szóló évi LIII. törvény és a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény figyelembevételével a településrendezési terv módosításához kapcsolódóan (előzetes nyilatkozata szerint): a környezeti vizsgálatot egyik módosítás esetében sem tartja szükségesnek elvégezni. A döntés megalapozásához az Önkormányzat kéri a környezet védelméért felelős szervek véleményét a környezeti vizsgálat szükségességére vonatkozóan. A környezetvédelemért felelős szervek véleményének kikéréséhez a 2/2005. (I.ll.) az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendelet alapján állítottuk össze a tervmódosításra vonatkozó tájékoztatást. A kormányrendelet 4. (4) bekezdése szerint az önkormányzat 15 napos véleményadási határidőt állapít meg és döntéséhez az általa megadott határidőre beérkezett véleményeket veszi figyelembe. A megkeresett szervek a következők: OTÉK 3.számú melléklet 15

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától illetve

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra Véleményezésre elkészített terv 2016. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075

Részletesebben

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/523-100 Email: rosenfeld.istvanne@sarvar.hu

Részletesebben

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR BALATONAKALI Község Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR 04. Balatonakali Község Önkormányzat Képviselõtestületének../2010. (...) számú rendelete

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

VÁRPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tervező: Rosivall Tervező Iroda Kft. 9026 Győr, Rónay Jácint u. 2/b VÁRPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Várpalota

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Város-Teampannon Kft. 2015. november ALSÓÖRS TRT MÓDOSÍTÁS EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS 2015. NOVEMBER 2 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú e 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától

Részletesebben

Balatonakarattya Településrendezési eszközeinek módosítása

Balatonakarattya Településrendezési eszközeinek módosítása Raw Development Kft. és TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. Környezeti értékelés Balatonakarattya Településrendezési Budapest, 2016. május BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzat módosítás ELFOGADVA: 2011. március 3.

Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzat módosítás ELFOGADVA: 2011. március 3. Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzat módosítás ELFOADVA: 2011. március 3. 2 Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (III. 16.) rendelete Tótvázsony Helyi Építési Szabályzatáról

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím : 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely:3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ - 356-345 E-mail: provinciaterv@freemail.hu

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1..

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1.. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008. (X. 9.) rendelete Úrkút helyi építési szabályzatáról Úrkút község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

4/2005. (.30) Ú D H Í Ó ᔇ卷- Ü Balatongyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -ban, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA TÖBB RÉSZTERÜLETEN VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2014.

Részletesebben

TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS

TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS BALATONAKALI Község Településrendezési terv részleges módosítása TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS 03. BALATONAKALI, Településszerkezeti terv Készítette Balatonakali község önkormányzata

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2006. (V. 25.) számú, 8/2008. (X. 27.) számú, 3/2009. (I. 29.) számú, 5/2009. (I. 29.) számú, 8/2010. (X.28.) rendelettel módosított 15/2004.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2002. (VI.21.) rendelete a helyi építési szabályzatról Berzék község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, HATÁLYOS TERVDOKUMENTÁCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A 15/2004. (IV.28.) ÖKT sz. határozattal megállapított szöveges munkarész A 35/2008. (IX.22.) ÖKT. határozat

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE GARA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GARA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Gara Község Önkormányzat képviselő testülete

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E SZ T É S Készült a Képviselő-testület 2013. december 13-án tartandó ülésére Javaslat a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 929-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2 K Ü L Z E T L A P Településtervező: Építész munkatárs:

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Apácatorna Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

44/2000.(XII.01.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

44/2000.(XII.01.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete MERENGŐ UTCA KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE III. SZABÁLYOZÁSI SZAKASZ SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT a 31/2001. (IX.07.) ÖKT. sz., 47/2003.

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Hárskút község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (V. 31.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL valamint a SZABÁLYOZÁSI TERV jóváhagyásáról 2 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (......) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Kisberzseny Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 19/2014. (VIII.8.) Önkormányzati rendelettel) Mályi Község

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.116-18 H E G Y E S H A L O M TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23.

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2010. (...) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról 1 Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról (Egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2006.(IX.29., 1/2007.(I.25.),

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA DÖRGICSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 33/2003.(IX.30.), 75/2008. (XI.5.), 17/2011.(II.11.), 32/2012.(VI.15.), 34/2012.(VI.15.), 35/2012.(VI.15.), 36/2012.(VI.15.), 37/2012.(VI.15.),

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Alátámasztó leírás Szomód község hatályos, 2006-ban elfogadott településrendezési tervét jelen megbízással egyezően a Fülöp Építésziroda készítette,

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2011. november PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST 1085,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (Módosításokkal egységes szerkezetben.) Edelény

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA Megbízó Csopak község Önkormányzata 8229 Csopak, Petőfi Sándor u. 2. (87) 446 250 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083 Solymár,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A szabályozási elemek típusai 3.. Telekalakítás 4.. Épületek, építmények elhelyezése,

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

KAPOLCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (A 323 hrsz-ú út rendezése érdekében) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Kr. 36.

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

AGOSTYÁN SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÉT TERÜLETRE 1. EMLÉKERDŐ, ÖKOFALU TELEKCSOPORT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2014

AGOSTYÁN SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÉT TERÜLETRE 1. EMLÉKERDŐ, ÖKOFALU TELEKCSOPORT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2014 TERVEZÉS - ST BT. 2800 Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 11/2013. AGOSTYÁN SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÉT TERÜLETRE 1. EMLÉKERDŐ, ÖKOFALU TELEKCSOPORT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2014

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Répcelak Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 323-332/2010. (XI. 25.) számú határozataival megindította

Részletesebben

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I /2. Tel/Fax:/46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu SAJÓPETRI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 31/1999. (VI. 17.) sz. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 31/1999. (VI. 17.) sz. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 31/1999. (VI. 17.) sz. r e n d e l e t e a Bocskai u. - Inczédi sor - Közép u. közötti terület Szabályozási tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben