SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás"

Átírás

1 SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Alátámasztó leírás Szomód község hatályos, 2006-ban elfogadott településrendezési tervét jelen megbízással egyezően a Fülöp Építésziroda készítette, ugyanazon társtervező-csoporttal. Az önkormányzati elfogadás után rövid idővel a megváltozott összetételű képviselőtestület változtatási igényt fogalmazott meg. Az érvényes településrendezési terv példátlanul hosszú ideig készült. A mostanival közel azonos tervezőcsoportunk még a rendszerváltás előtt, a VÁTI (Városépítési Tervező Intézet) állami tervezőirodában kezdte készíteni a Szomód község s a vele közös tanáccsal működő Dunaszentmiklós településrendezési terveinek vizsgálati munkarészeit ben a község önkormányzata (élén a tanácselnökből lett polgármesterrel, akinek hivatalát a VB titkárból lett körjegyző vezeti) megkereste tervezőcsoportunkat és megbízást adott a munka folytatására. A megváltozott viszonyok miatt gyakorlatilag elölről kezdve a munkát, lakossági, vállalkozói, önkormányzati kérdőívezéssel alátámasztott, széleskörű igény- és szándékfelméréssel alapoztuk meg a tervezést. Szomód község önkormányzatának képviselő testülete elején fogadta el a falu településfejlesztési koncepcióját. A további, hivatalos munkarészek igen lassan, hosszú megszakításokkal készültek. Végül a hivatalos településrendezési eszközöket 2006-ban, egyszerre hagyta jóvá az önkormányzat. A jóváhagyás után alig egy évvel új polgármester és erősen megváltozott összetételű képviselőtestület került a község élére. A falu fejlődésének keretét szolgáló településrendezési terv megváltoztatásának igénye hamar fölmerült; a terv jelen módosításának készítésére a polgármester és irodánk 2008-ban írta alá a tervezési szerződést. A kis léptékű módosításokat tartalmazó megbízás azonban még nem tudott teljesülni, amikor az önkormányzat vezetésében ismét változás történt: márciusától ismét új polgármester és nagyobbrészt más képviselők döntenek a település jövőjéről. A ma működő szomódi önkormányzat képviselőtestülete alapjaiban és fő elveiben elfogadja az érvényes településfejlesztési koncepciót. A változtatási igények kisebb beavatkozásokat jelentenek; a fejlesztés alapelveit megtartva, a napi élet és a gazdasági körülmények alakulása miatt van szükség a településrendezési terv aktualizálására. A módosítás egyik célja, hogy a faluban az utóbbi években megindult fejlesztések konkrét befektetői érdekeit a terv összhangba hozza a közösség érdekeivel. Fölmerült néhány apróbb, a HÉSz-t érintő módosítás; ezek célja, hogy a hosszú tervezési idő folyamán rosszabb életkörülményűvé és anyagi helyzetűvé vált lakosság iránti méltányosságból, az építési paraméterek jobban szolgálják Szomód község polgárainak érdekeit. A településrendezést érintő jogszabályok közül az utóbbi években több is módosult, s születtek új jogszabályok is. A településrendezési terv e változásokat is figyelembe veszi. Legjellemzőbb ezek közül az OTrT hatása a község tervére. Az Országos Területrendezési Terv (a többször módosított évi XXVI. törvény, hatályos VII. 19-től) 6. (2) bekezdés e) pontja kimondja: a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias 1

2 lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység kivételével bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható. E szabály miatt az érvényes településrendezési tervnek Szomód belterületén jelölt vegyes területeit s ennek megfelelő építési övezeteit módosítani kell. Az átsorolás az adott területen domináns funkciónak megfelelően történt: azokat a vegyes övezeteket, ahol a lakófunkció dominál, a lakóterület megfelelő övezetébe soroltuk. Azokat a vegyes területeket, ahol a közintézményi funkció az erősebb a Középdunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészének munkatársával történt egyeztetés alapján megtartottuk a vegyes területi besorolást s ennek megfelelően a vegyes építési övezeteket (Vt I és Vk építési övezet). A jelen módosítás alátámasztó műleírása csak azokat a kérdéseket taglalja, amelyek a módosításokkal kapcsolatosak. A jóváhagyandó munkarészek természetesen egységesen tartalmazzák a évi elfogadás óta történt módosításokat és a jelen változtatásokat. Az áttekinthetőség érdekében mellékeljük a község érvényes településfejlesztési koncepcióját. A településrendezési terv egyéb munkarészei mind érintettek a módosításban, ezért a településszerkezeti terv, a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat módosul. A mellékelt közmű szakági helyszínrajzokon jól láthatók Szomód központi belterületén és annak közvetlen környezetében a évi településrendezési tervben tervezett közmű hálózatfejlesztések. Ábrázoltuk az azóta újabb fejlesztési területként jelentkező, a külterületből belterületbe kerülő tókúti lakóterület (2007. évi ) és a hosszú-dűlőbeli (2009. évi) új, beépítésre szánt területeket és javasolt közmű hálózatfejlesztéseiket, továbbá az azóta eltelt években megépült hálózatokat (Hosszú-dűlői lakóterület I. ütem közművei). A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK A módosítási javaslat elemeit az áttekinthetőség érdekében az előzetes egyeztetési anyag felépítése szerint tárgyaljuk; az egyes feladatok számozása, hivatkozása is annak felel meg. Az alábbi bekezdésekben az előzetes ismertető szövegét dőlt betűvel idézzük, majd normál írással a módosítást és annak indoklását. A közlekedést, a környezetvédelmet, a tájrendezést, a zöldfelületet és a közművesítést érintő szakterületek műleírásait is mindig az adott bekezdéshez szerkesztettük. 1. A helyi építési szabályzat az Lf 2 jelű lakóövezetben kialakult állapotban a beépíthető telek legkisebb szélességét 18 méterben határozza meg. Az építési övezetben lévő néhány keskenyebb telek tulajdonosai iránti méltányosságból (csak kialakult állapotban) a legkisebb beépíthető telekszélességet hasonló helyzetben korábban az OÉSz-ben is megengedett 14 méterre javasoljuk csökkenteni. A módosítás a rajzi munkarészeket nem érinti, a HÉSz tervezetében változtattuk az Lf 2 jelű építési övezet paraméterét. Az Lf 2 jelű lakóövezetben, kialakult állapot esetén a beépíthető telek legkisebb szélességeként a 14 m meghatározása nem okoz környezetvédelmi konfliktust. Az építési övezetben lévő néhány keskenyebb telek beépítése az utca ritmusának, illetve az oldalkertek sajátos zöldfelületi jellegének változása miatt nem jelent településképi szempontból feloldhatatlan, zavaró látványt. Az új beépítési lehetőséggel érintett keskeny telkek területén, a beépítés eredményeként, a meglévő fás növényzet egy részét ugyan kivágják, de a lakókertekben ezek egy része visszapótolható. 2

3 2. A község ügyeiben eljáró városi építéshatóság kezdeményezte a HÉSz 35. (2) bekezdés c) pontjának hatályon kívül helyezését. A kétlépcsős eljárás lényege, hogy (települési főépítész híján) a tatai engedélyező hatóságnak módjában álljon előzetesen megvizsgálni a tervezett építkezés tájképi, településképi megjelenését. Erre az elvi építési engedély kérelem lehetőséget ad, míg az egyszerű építési engedély kérelem elbírálásánál a szabályoknak történő megfelelés elegendő az engedély kiadásához.. Kérjük az illetékes hatóság állásfoglalását, megkönnyítendő az önkormányzati döntést! A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészének állásfoglalása alapján a HÉSz 35. (2) bekezdés c) pontját töröltük. 3. A község belterületének északi szélén a terv nem a jog szerinti, hanem a használat szerinti helyen szabályoz ki közutat. Ezáltal az ettől északra fekvő volt Tsz-majorba (Salamoni legelő) ékelődő 0148/3 helyrajzi számú ingatlan közterületi kapcsolata megszűnik. Az ingatlan megközelítésének biztosításához módosítani kell a szabályozási tervet. A közút használat szerinti szabályozása több évtizedes gyakorlatot legalizált. A ténylegesen használt közutat a 2006-ban elfogadott szabályozási terv tartalmazta, így az már jogszerű; ezen út és az Erdősor utca sarkán már ennek megfelelően épült át egy lakóház, ablakokat nyitva a frissen kiszabályozott közterületre. Ennek és a szomszédos háznak is erről az útról van a gépkocsibejárója. A 0148/3 helyrajzi számú ingatlan megközelítése érdekében az út szabályozási vonalát korrigáltuk. A terv módosítása következtében sem a környezet állapotának kedvezőtlen változása, sem a területre vonatkozó biológiai aktivitásérték csökkenése nem várható. Az újonnan beépülő ingatlanok közművesítése a tervezett közterületekről biztosítható. 4. A Hosszú-dűlőben a településrendezési tervnek megfelelően már épülő lakóterület gyalogosforgalmának a Kossuth Lajos utcára történő levezetésére a szabályozási tervben jelöltnél 1 méterrel szélesebbet kívánnak építeni ez a terv módosítását jelenti. A szóban forgó, az érvényes tervben 8 méterre szabályozott gyalogos köz 400/7 helyrajzi számú telekre eső része nem épült ki, így a valóságban csak 4 m széles. A biztonságos gyalogos forgalom érdekében a közt, a 398 helyrajzi számú telek rovására, 1 méterrel szélesebbre, 5 méter szélességűre szabályozzuk. A terv módosítása következtében sem a környezet állapotának kedvezőtlen változása, sem a területre vonatkozó biológiai aktivitásérték csökkenése nem várható. A nagyobb szabályozási szélességben biztosítható a hely a gyalogos közön felvezető, a fokozatosan beépülő lakóterületet kiszolgáló szennyvízcsatorna, csapadékvíz csatorna, a gázvezeték és a villamosenergia-hálózat számára. A gyalogosköz és a Kossuth utca védelmében a Hosszú-dűlő lakóterület későbbi ütemeinek megvalósításáig átmeneti megoldással kell gondoskodni a csapadékvízzel érkező nagy mennyiségű hordalék megfogásáról. A később megvalósuló új beépítéssel egyidejűleg, szükség esetén, a domboldalról érkező vizeket övárok kialakításával kell elvezetni. 5. A 652 helyrajzi számú ingatlant beépítésre nem szánt bel- és külterület veszi körül. A lakóház tulajdonosa jogilag legalizálni szeretné a telekhez vezető utat. Ezért itt utat kell kiszabályozni. Az útként használt terület tulajdonosa, a községi önkormányzat, rendelkezésre bocsátja ingatlana magánúthoz szükséges részét. 3

4 A 652 helyrajzi számú telek kialakult használat szerinti megközelítése jelenleg a hiteles földhivatali térkép alapján a 0118 helyrajzi számú, erdő művelési ágban nyilvántartott és a 0126 helyrajzi számú, vízfolyásként nyilvántartott telkek közötti, helyrajzi számmal nem rendelkező, útként és legelőként nyilvántartott, önálló telek út-telekrészén, továbbá a 0120/4 helyrajzi számú, szántó művelési ágú telken, a természetes kialakult külterületi földúton valósul meg. A beépített telek jogilag akkor válhat építési telekké, ha úttal jogilag is megközelíthető, vagyis közterületi kapcsolata van; ezért a tervmódosítás feladata a beépített telekhez útként meghatározott, önálló telek szabályozása. A tervezett, a legszűkebb részén is legalább 10 méter szélességű közterületen belül az útkategóriának megfelelő paraméterekkel épülhet ki az útburkolat. Az útként használt, helyrajzi szám nélküli telek tulajdonosa a községi önkormányzat. Az úttól keletre fekvő, 0118 helyrajzi számú, erdő művelési ágban nyilvántartott terület üzemtervezett erdő, így a telket érintő minden változtatás az erdőről és az erdő védelméről szóló, évi LIV. törvény hatálya alá tartozik. Az út szabályozása az erdőterület igénybe vétele nélkül megvalósítható. A tervmódosítás a környezet minőségét érdemben nem befolyásolja. A módosítással érintett területen a szántóterület út-területté alakítása a biológiai aktivitásérték csökkenését eredményezi; ez azonban az út menti többszintes védőfásítással visszapótolható. A 652 helyrajzi számú ingatlan hiányosan közművesített; közüzemi ellátásként csak a villamosenergia ellátás áll rendelkezésére. Vízellátását jelenleg saját ásott kútból, hidroforral biztosítja, a szennyvizeket házi medencébe gyűjti. A Tompa utcai közüzemi hálózatokról kiszolgált, teljes közműellátással rendelkező Lf 2 lakóterülettől csak a Rétaljai vízfolyás (más néven Kárt folyó) medre választja el. A telken levő épületet jelenleg lakóházként hasznosítják. Amennyiben a lakóházat bármilyen irányban bővíteni szeretnék, vagy új épületet szeretnének építeni, azt már csak legalább a részleges közművesítettség kiépítésével lehet megoldani, amelyhez a villamosenergia ellátás, a vezetékes ivóvíz ellátás és a közcsatornás szennyvízelvezetés kiépítése kötelező. A közműveket a Tompa utcai közüzemi vezetékekhez történő csatlakozással lehet majd kiépíteni. 6. Szomód közigazgatási területének észak-nyugati részén fekvő volt zártkert 1655 helyrajzi számú ingatlanán lakóház és faipari raktár található. A tulajdonos legalizálni szeretné a tényleges használatot: az átminősítés mellett 10 %-os beépítési lehetőséget kívánna. Az ingatlan a Naszályra és a Dunaalmásra vezető utak kereszteződésében fekszik. Az utak forgalma miatt a telek nem alkalmas eredeti (zártkerti) rendeltetésének megfelelő használatra; mérete és alakja lehetővé teszi a kívánt (s gyakorolt) használatot. Az útkereszteződésben nem zavaró raktározási funkció nem lenne kívánatos a falu belterületén. A sarokhelyzetben lévő ingatlanon építészetileg elfogadhatóbb egy karakteres épület megjelenése, mint a volt zártkertekre jellemző szerszámkamra vagy kisebb nyaraló. Akadályt jelent viszont az 1. számú főút tervezett bővítése: az éppen az 1655 helyrajzi számú ingatlant veszélyezteti. Gondot jelent a telek megközelítése is: a csomóponthoz ilyen közel jogilag vélhetően csak a dunaalmási út irányából lehetséges. 4

5 Mindezeket összevetve, keressük a módját az ingatlan tényleges használatának biztosítására, legalizálására. Érveink: a tevékenység célszerű távol tartása a lakóterülettől, egyúttal határozott városépítészeti megjelenés kialakítása az útkereszteződésben. A telket határoló utak forgalma miatt a volt zártkerti telek már nem alkalmas az eredeti rendeltetésének megfelelő használatra. A telek mérete és alakja megfelelő a használatában kialakult és jogilag rendezni kívánt funkcióra. Az üzemi, raktározási és szolgálati lakó-funkciójúvá átalakult telken folyó tevékenység nem lenne kívánatos a hagyományos, jellemzően falusias lakófunkciójú belterületen. Az OTÉK lehetővé teszi a gazdasági terület megjelenését a főút védőterületén. Az 1655 helyrajzi számú terület tervezett átminősítését, illetve távlati használatát azonban befolyásolja az 1. számú főút tervezett bővítése. A közúti csomóponthoz közeli telek megközelítése csak a dunaalmási út irányából lehetséges. A HÉSz új, Gksz 4 jelű építési övezete a volt zártkertek beépítési paramétereihez hasonló módon, de 10 %-os legnagyobb megengedhető beépíthetőséggel, szabályozza a területet. A viszonylag kis telek övezeti előírásai biztosítják, hogy a telekhez csak kapubehajtót kelljen létesíteni, s ne csomópontot. A kapubehajtó, a 4000 E/nap értéknél kisebb forgalmú dunaalmási útról, az útügyi előírásoknak megfelelően kialakítható. A telken lakófunkciójú épület létesítése esetén annak zajvédelmi megfelelőségét az építési engedélyezési eljárás során igazolni kell. Lakóépület megfelelősége jelen esetben csak passzív zajvédelem alkalmazásával biztosítható (pl. épület zajárnyéka, zajvédő nyílászárók, zajvédő kerítés). Az 1655 hrsz-ú ingatlan hiányosan közművesített: közüzemi ellátásként csak a villamosenergia ellátás áll rendelkezésére. Vízellátását jelenleg saját ásott kútból, hidroforral biztosítja; ivóvíz minőségű vízszükségletét palackozott ásványvízzel elégíti ki. A szennyvizeket házi medencébe gyűjti. A szabályozási terv javaslata alapján az ingatlan tervezett hasznosítása külterületi elhelyezkedésű, beépítésre nem szánt övezeti marad, így közművesítését az erre vonatkozó előírások szerint kell megoldani. A közüzemi szolgáltatások közül csak a villamosenergia ellátás kiépítése kötelező. Az ivóvíz ellátását az egészségügyi hatóság előírásainak megfelelően kell teljesíteni, egyéb közművekre vonatkozóan a helyi építési szabályzat rendelkezik. A terület átminősítése csökkenti a hatályos településszerkezeti terv alapján számítható biológiai aktivitásértéket, amelynek pótlására a telken belül, a telekhatáron többszintes védőfásítást kell megvalósítani. 7. Az épülő Hosszú-dűlő beépítésének bővítésére a területtulajdonos befektető a kialakított közút mentén a 058/3 helyrajzi számú ingatlant is a lakóterülethez kívánja csatolni. A Dunaszentmiklósi útra levezető kiépített útszakasz jobb kihasználása érdekében a sportpálya fölötti ingatlan, s a 058/2 hrsz azzal szomszédos, az útig terjedő része összesen két nagy villa építésére adhat lehetőséget. Jól megválasztott építési hely jelölésével a településkép előnyére válhat a tervezett beépítés. A Hosszú-dűlő lakóterület fő feltáró útjának északi szakasza a Jókai utcától a Dunaszentmiklósi útig tart. A még nem teljesen kiépült út baloldalán folytatódik az Lf H 1 építési övezet, majd a sportpálya fölötti részt az Lf H 3 építési övezetbe sorolja a 5

6 szabályozási terv. Az övezetnek a patak felé erősen lejtő részét beültetési kötelezettség terheli, csatlakozva az ettől nyugatra fekvő Mk b övezethez. A 2006-ban elfogadott szabályozási terv szerint e területen egy (nyomvonal-iránnyal jelzett) gyalogösvény vezetett át, a Hosszú-dűlő dombtetőjén létesíthető új közintézmény és a régi faluközpont közvetlen kapcsolatának érdekében. Ez a gyalogos átközlekedés a 058/3 ingatlan lakóterületté alakulásával megszűnik. A gyalogos átközlekedés lehetőségét fenntartandó, a Vadász utca folytatásában, továbbra is az új kis hídtól indulva, a patak mentén szabályozza ki a terv a 6 méter széles gyalogutat. Az út egyúttal a patakmeder karbantartására is alkalmas közlekedési felület; keleti vége a lakóterület 058/6 helyrajzi számú feltáró útjához csatlakozik. A kedvező településkép érdekében a gyalogút lakóterület felőli oldalán, a telekhatártól mért 1,5 méterre, közepes növekedésű fafajta alkalmazásával, egységes állományú fasor telepítése javasolt. A telektől északra folyó vízfolyás, mint vizes élőhely, védelme érdekében a terv az építési helyet a vízfolyás telekhatárától 20 méter távolságra határozza meg. A tervezett ingatlanok közművesítése a Hosszú-dűlő I. ütem teljes közművesítését biztosító, meglevő közművezetékeinek meghosszabbításával lehetséges, a tervezett gyűjtőút alatt megépítendő vezetékekről. A hálózatot a szomszédos, különleges intézményi terület szennyvízcsatornázásával közös rendszerben javasolt megvalósítani. A szennyvízelvezetéshez a mélypontos közterületi átemelő építése szükséges, amelyből a szennyvizet nyomóvezetékkel lehet csatlakoztatni az I. ütem csatornahálózatához. Az érvényes településszerkezeti terv szerint a terület tervezett védelmi célú erdő; ennek beépítésre szánt területté történő átminősítése csökkenti a hatályos terv számított biológiai aktivitásértékét. A biológiai aktivitásérték visszapótlása a belterületen, a Hosszú-dűlő dombtetőjén, a közhasználatra átadott különleges területen történhet. Ezen terület módosítási javaslatát a következő, 8. pont részletezi. 8. A fent nevezett területtel szemben, az út déli oldalán Vk (központi vegyes) építési övezetbe sorolt terület van. A HÉSz szerint egyben tartandó területből a befektető játszóteret kíván kialakítani. A majdani intézményi ingatlanhasználat (faluközpont bővítése, nagy zöldfelülettel rendelkező közintézmény idetelepülése stb.), a kilátás / rálátás, a tájolás, a szélirány és a jó gyalogos-megközelítés szempontjait szem előtt tartva, el lehet különíteni közhasználatú részt a területből. Ennek kialakítása azonban figyelembe véve, hogy csaknem a teljes övezet régészeti területet csak ideiglenes lehet. Az építési övezet beépítésének igénye esetén célszerűen beépítési tervvel alátámasztott elvi építési engedély kérelemmel lehetne a fent jelölt szempontok érvényesülését elbírálni. A hatályos szabályozási terven központi vegyes területként jelölt ingatlanon a terület tulajdonosa / fejlesztője játszóteret kíván létesíteni; erről közte és az önkormányzat közt megállapodás született. Az ingatlan teljes egészében régészeti terület, ahol a terület használatát, beépítését, a fás növényzet ültetését a régészeti értékvédelem érdekeinek kell alárendelni A javasolt szabályozás bár a beépíthetőség paraméterei nem változtak a zöldfelületi kialakítás terén szigorúbb a jelenleg érvényes szabályozásnál. Ez a biológiai aktivitásérték 6

7 növekedését jelenti, amire szükség is van, az előző pontban részletezett lakóterület bővítésnél adódó veszteség visszapótlásához. A terület településképi szempontból érzékeny, így a helyi építési szabályzat az övezetben történő építés engedélyezéséhez a települési főépítész illetve az Önkormányzat Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága véleményének figyelembe vételét írja elő. A településkép, település-sziluett változásainak megítélhetősége érdekében célszerű a közterület felől látványtervet készíttetni a tervezett beépítésről. A központi vegyes övezet közműellátása biztosítható a sportpálya felett javasolt új beépítést is kiszolgáló, a Hosszú-dűlő I. ütem meglevő teljes közművesítését biztosító közművezetékeinek a tervezett közút alatt továbbépített vezetékeiről. Az út két oldalán beépítésre kijelölt területek szennyvízcsatornázását közös rendszerben javasolt megvalósítani. A szennyvízelvezetés megoldásához közterületi átemelő építése szükséges, amelyből a szennyvizet szennyvíz nyomóvezetéken lehet továbbszállítani és csatlakoztatni az I. ütem csatornahálózatához. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSA Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. 8. (2) bekezdés b) és c) pontja szerint a település közigazgatási területének a külön jogszabály alapján számított biológiai aktivitásértéke, az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg, az átminősítés előtti aktivitásértékhez képest nem csökkenhet. A 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet, mint az építési törvényben hivatkozott külön jogszabály, előírásai szerint, a hatályos településrendezési eszközök alapján a település egész területére számítható biológiai aktivitásértéket a tervmódosítás kis mértékben változtatja. A beépítésre szánt területek növelésével járó veszteség a rendelet által megengedett módon visszapótolható, amit a számításokkal előállított alábbi táblázat mutat be. Módosított terület sorszáma Területfelhasználás Jele Terület [ha] Értékmutató Biológiai aktivitásérték 1 Településközpont vegyes terület Vt -3,24 0,7-2,27 Különleges idegenforgalmi terület K-Id 3,22 3,5 11,27 Falusias lakóterület Lf 0,02 2,5 0,05 2 Mezőgazdasági terület (rét) Má -1,18 6-7,08 Falusias lakóterület Lf 0,02 2,5 0,05 Patak menti út 0,11 1 0,11 Biológiai aktivitásérték változás 9,05-6,92 A Településszerkezeti Terv módosítása során az összesített biológiai aktivitásérték változás (növekedés) értéke: 2,13 7

8 TERÜLETI MÉRLEG Az OTÉK szeptember 12-én életbe lépett módosításával a jogszabály 3. (3) bekezdés 6. pontja így rendelkezik: a településszerkezeti terv kötelező alátámasztó szakági munkarésze többek között a területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térkép és leírás (számítás). A jogszabály értelmében táblázatosan és térképen kimutattuk Szomód község közigazgatásának területi változásait. Kiindulópontnak, vagyis meglévő állapotnak az érvényes településrendezési tervet tekintettük. Az összevetés alapja a 22/2005. (IX. 29.) KGY rendelettel jóváhagyott, Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Szabályzat Térségi Szerkezeti terve. A fenti terv a község belterületétől északra fekvő Salamoni legelő dűlőben fekvő volt TSz-major területét a hagyományosan vidéki települési térség területfelhasználási kategóriába sorolja, a hozzá keletről csatlakozó erdővel együtt. Szomód község érvényes településszerkezeti tervében a jelzett területek kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területnek, illetve védelmi rendeltetésű erdőnek vannak jelölve. A megyei terv kategóriái szerint előbbinek a külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség, utóbbinak az erdőgazdálkodási térség besorolás felelne meg. Mivel a településrendezési terv módosítása nem érinti a nevezett területeket, s a tervmódosítás eddigi egyeztetési fázisaiban ezen kategóriákat kifogás sem érte, változatlanul hagytuk. 8

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 07.22. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.1- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/523-100 Email: rosenfeld.istvanne@sarvar.hu

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408 DERECSKE VÁROS Egyeztetések lezárását követõen összeállított, javított dokumentáció: 0. augusztus. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BELTERÜLETTEL KAPCSOLATOS - 00.(-0.) ÉVI MÓDOSÍTÁS K K D J E K C C K H H B B A

Részletesebben

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos.

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos. SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁS ELŐZMÉNYEK Baracs településrendezési eszközei a 2006. év folyamán elkészültek. > A Településszerkezeti Tervet (a 2004. évi korábbi terv módosításaként) a 81/2006. (VII.28.) számú

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/3-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

KAPOLCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (A 323 hrsz-ú út rendezése érdekében) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Kr. 36.

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 122008/16 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Előzetes településfejlesztési döntések, szerkezeti terv módosítását igénylő rendezési terv módosítási eljárások megindításához. Tisztelt Közgyűlés Jelen előterjesztés

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.116-18 H E G Y E S H A L O M TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TT HÉ 1 PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSERKEZETI

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete Söréd (jelenleg hatályos) Településrendezési terv Az 1-es jelű terület a külterületi településszerkezeti tervlapon mezőgazdasági, a belterületi településszerkezeti tervlapon, és a Szabályozási Tervlapon

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 42/2000. (06.28.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 42/2000. (06.28.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2000. (06.28.) sz. rendelete a Református Oktatási Központ és környéke szabályozási terve jóváhagyásáról, az ÁRT módosításáról szóló 1995. évi 26.sz.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyirat: 2562-26/2009.X. Ügyintéző: Huczman Melinda NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524/121 Fax: (42)

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET Újhartyán Önkormányzata Képviselő Testületének./2012. (.) számú határozata Újhartyán Község Településszerkezeti Tervének Jóváhagyásáról

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG

PÁTY KÖZSÉG. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK, TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I /2. Tel/Fax:/46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu SAJÓPETRI

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1 Településhálózati összefüggések A település az Aszódi Járáshoz tartozik. A település Aszód és Gödöllő vonzáskörzetébe tartozik. 1.2 A területfejlesztési

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Helyi Építési Szabályzat hatálybaléptetése 21/2013. (XII.23.) sz. rendelet

Helyi Építési Szabályzat hatálybaléptetése 21/2013. (XII.23.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Helyi Építési Szabályzat hatálybaléptetése 21/2013. (XII.23.) sz. rendelet PILISSZENTKERESZT ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HATÁLYBA LÉPTETÉSE Megbízó: Pilisszentkereszt Önkormányzat

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

GÁRDONY. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően

GÁRDONY. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően GÁRDONY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően véleményezésre elkészített terv 2015.október Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA TÖBB RÉSZTERÜLETEN VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2014.

Részletesebben

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009. (IX.30.) rendelete Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról KISTOKAJ Község Önkormányzatának Képviselő testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS (VIII.)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS (VIII.) Törökbálint Város Polgármestere Levelezési cím: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Tel.: 06-23-335-021 Fax: 06-23-336-039 e-mail: polgarmester@torokbalint.hu honlap:www.torokbalint.hu PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE I. KÖTET TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2008 július TARTALOMJEGYZÉK KÉSZÜLT A MONS REGALIS KFT GONDOZÁSÁBAN 8000 Székesfehérvár, Géza utca 43 sz. Tel/fax: 22/349

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Nagy Géza Körjegyző. Szabó József Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT. Nagy Géza Körjegyző. Szabó József Polgármester HATÁROZATI JAVASLAT Kemeneshőgyész Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2010. (. ) határozata Kemeneshőgyész Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Kemeneshőgyész

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 20- i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV:5.) rendelet módosítása

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/2-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

Városi Önkormányzat. 2013. július hó. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 1

Városi Önkormányzat. 2013. július hó. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezési, Hatósági és Humánpolitikai Osztály Városi Főépítész Székhely: Kazincbarcika, Fő tér 4. Levelezési cím: 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu.

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1. melléklet A Településfejlesztési Koncepció célja Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (a továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal. Dr. Tárnoki Richárd jegyző. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére

BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal. Dr. Tárnoki Richárd jegyző. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal POLGÁRMESTERI HIVATAL nem ellentétes POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Dr. Tárnoki Richárd jegyző Szám:.../2005. Előkészítő: Lipták János

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Répcelak Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 323-332/2010. (XI. 25.) számú határozataival megindította

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 19/2014. (VIII.8.) Önkormányzati rendelettel) Mályi Község

Részletesebben

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Településrendezési terv Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs község Önkormányzata képviselõ-testületének 80/2010. (IX.22.) határozata község Településszerkezeti terv leírásról és településszerkezeti

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció TAKSONY Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területére vonatkozóan a 9/2016. (II.16.) KT határozatban foglaltak alapján) Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének 19/2002. (X. 10.) sz. rendelete a Bp. IX. ker. CF Pharma gyógyszergyár és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Illatos út Külső Mester utca által határolt terület)

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától illetve

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 64/2005.(XI. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 12/2005.

Részletesebben

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA. a nyíregyházi Őzdomb lakókert településrendezési eljárása tárgyában

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA. a nyíregyházi Őzdomb lakókert településrendezési eljárása tárgyában JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a nyíregyházi Őzdomb lakókert

Részletesebben

Ingatlan értékbecslési szakvélemény Szentendre, Ady Endre út, Hrsz.: 4777-4782 - Szenei Ferenc, 2015.11.24.

Ingatlan értékbecslési szakvélemény Szentendre, Ady Endre út, Hrsz.: 4777-4782 - Szenei Ferenc, 2015.11.24. 1 INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY Ingatlan címe:, Jellege: Belterület - Kivett beépítetlen terület Helyrajzi szám: 4777, 4778, 4779/1, 4781, 4782 Készítette: Szenei Ferenc Készítés dátuma: 2015.11.24.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010-ben döntött arról, hogy a településrendezési eszközök (településszerkezeti

Részletesebben

Budapest XII. kerület,

Budapest XII. kerület, Budapest XII. kerület, Istenhegyi út (hrsz.: 9814/1) Szendrő utca (hrsz.: 9725) 9716/23 hrsz. ú közterület 9716/20 hrsz. ú közterület által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve Tsz.: I 597 1/2011.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz kapcsolódó 2013. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz kapcsolódó 2013. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti- egyszerűsített eljáráshoz Véleményezési szakasz 2013. 11. TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz

Részletesebben

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS 1 MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2011 A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV ELFOGADVA A 3/2012. (I. 26.) ÖK. RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2012. JANUÁR 2 ALÁÍRÓLAP TELEPÜLÉSTERVEZÉS:.

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben