ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november"

Átírás

1 ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA TÖBB RÉSZTERÜLETEN VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft november

2 ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Megrendelő képviselője: Érd MJV Önkormányzata Ágó Mátyás főépítész Generál tervező: VÁROS-TEAMPANNON KFT Bp. Veres Pálné utca 7. Tel: , Fax: Vezető településrendező tervező: Koszorú Lajos TT/1É Városrendezés: Koszorú Lajos Város-Teampannon Kft Tóth Helga Város-Teampannon Kft Tájrendezés, zöldfelület: Mlakár Vivien Város-Teampannon Kft. TK Környezetvédelem: Tóth Helga Város-Teampannon Kft. Közlekedés: Imecs Anikó Pro-Urbe Kft Lukács Linda Pro-Urbe Kft. Budapest, november Az alaptérkép az Önkormányzat által szolgáltatott digitális földhivatali térkép ( ) Ez a terv a Város-Teampannon Kft. szellemi tulajdonát képezi. Védelméről a évi LXXVI. törvény rendelkezik.

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS ELŐZMÉNYEK CÉLOK ÉS HATÁSOK VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK VÁROSRENDEZÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERV ÉS A TERVMÓDOSÍTÁSOK ÖSSZHANGJA ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVE TÁJRENDEZÉS TÁJVÉDELEM KÖRNYEZETI ÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE ZÖLDFELÜLETI TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT KÖZMŰVEK - HÍRKÖZLÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA... 69

4 1. BEVEZETÉS 1.1 ELŐ ZMÉNYEK Érd MJV Önkormányzata megbízásából a Város-Teampannon Kft. készíti a Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosítását több részterületen. A módosítások részben önkormányzati, részben tulajdonosi kezdeményezések alapján kerültek a tervi javaslatba. Az Önkormányzat több év alatt gyűjtötte össze a módosítási igényeket, melyek között több olyan módosítás van, amikről évekkel ezelőtt döntött a közgyűlés. A részterületek módosítására vonatkozó határozatokat mellékeljük a dokumentációhoz. A város hatályos településrendezési eszközeit (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), Szabályozási terv) szintén a Város-Teampannon Kft. készítette, jóváhagyásukra 2010-ben került sor. A jelen véleményezési dokumentációban az számú tervi módosítások között található 4 db olyan jellegű módosítás is, ami településszerkezeti terv módosítást is jelent. Jelen településrendezési eszközök módosítása nem jelenti a korábbi Településrendezési eszközök teljes felülvizsgálatát, ezért a véleményezési dokumentáció csak az egyes területekre vonatkozó, a módosítások által szükségessé vált kiegészítéseket tartalmazza. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 233/2010. (VII.19) KGY. határozatának, valamint 31/2010. (VII.20.) rendeletének módosításához kapcsolódó alátámasztó munkarész az OTÉK 4. (5) b) 2. pontjával összhangban elsősorban azokra a területekre koncentrál, amelyek a fent vázolt módosítási igénnyel érintettek. Jelen véleményezési dokumentáció alapvetően csak a tartalmilag változással érintett Szerkezeti terv és Szabályozási terv kivágatait tartalmazza. Érd településrendezési eszközeinek tervlapjai a 15 db területen kívül nem módosulnak. A Településrendezési terv módosításai a digitális földhivatali térképen kerültek feldolgozásra az Autocad Map 3D 2011 szoftver segítségével. 1.2 CÉLOK ÉS HATÁSOK A településrendezési eszközök módosításainak céljai és várható hatásai a következők: 1. Érd MJV, Technikus utca Intéző utca Tollnok utca Képviselő utca közötti terület szabályozási terv módosítása. A módosítás célja a Vt-1/l övezetben az építési hely felülvizsgálata. A szabályozási terv módosítás hatására az építési hely a kialakult állapothoz igazodik a Technikus utca oldalán. 2. Érd MJV, Bagoly utca és Bíbic utca közötti terület szabályozási terv módosítása A módosítás célja az Lf övezetben a 26103, hrsz-t érintő 14 m széles út szükségességének felülvizsgálata. A hatályos tervben szereplő tervezett út beépített ingatlanokon vezet keresztül, a Bagoly utcától keletre nincs továbbvezetése. A költséges megvalósítás miatt szükséges a tervezett lakóutca tervből történő kivétele. 3. Érd MJV, Bagoly utca Fehérvári út és a Kossuth Lajos utca közötti szakaszának szerkezeti és szabályozási terv módosítása A módosítás célja a 91/2014. (IV.24.) határozat szerinti bizonytalanná vált Bagoly utcai vasúti felüljáró kivétele a tervből. A Bagoly utca települési gyűjtőút funkcióját figyelembe véve szükséges módosítani a szabályozást. A Bagoly utca Fehérvári út és Kossuth Lajos út közötti szakaszán a felüljáró helybiztosítását célzó szabályozási vonalak törlésével az utca keleti oldalán lévő lakóingatlanok kisajátítása szükségtelenné válik, azok beépítése, a meglévő épületek felújítása, bővítése lehetővé válik. A módosítás során a szerkezeti tervet is át kell dolgozni a területen. 2

5 4. Érd MJV, Csurgói utca Selmeci utca Daróci utca Bajcsy-Zs. út közötti terület szabályozási terv módosítása A módosítás célja a Ref. Egyház gyülekezeti házának bővíthetősége érdekében az Lke-1 övezet felülvizsgálata, intenzívebb beépítést lehetővé tévő Bajcsy út felőli Vt-1/l övezeti besorolás meghatározása. A kertvárosias lakóterület településközpont vegyes területbe sorolása településszerkezeti terv módosításával is jár. A szomszédos lakóépületek rendeltetésére nincs hatással az intenzívebb övezetbe sorolás. 5. Érd MJV, Eperfa utca Alsóerdősor utca Fenyőfa utca Toboz utca közötti terület szabályozási terv módosítása A módosítás célja a lakóterületi tömb belsejében a Fagyöngy utca, Eperfa utca egy részének átsorolása közútból kertvárosias lakóterületbe, valamint az Eperfa utcában a lekerített utcaszakaszoknak a valós állapotnak megfelelő szabályozása. A földhivatali ingatlan-nyilvántartásban szereplő közterületek tényleges lakóterületi használatának biztosításával a jelenlegi használat érvényesül. A meglévő telkek megközelítése továbbra is biztosított marad. 6. Érd MJV, az M7 csomópontnál a Bem tér - Széchenyi tér Bethlen Gábor utca Tompa Mihály utca - Erkel Ferenc határolta tömb szabályozási terv módosítása A módosítás célja az autópálya csomópont korszerűsítés miatt a szabályozási terv módosítása, a szabályozási vonalak kijelölésével. A csomópont korszerűsítéshez szükséges területigény biztosításával megvalósítható a csomópont kapacitásának bővítése. A szerkezeti tervben is pontosítani szükséges a határvonalakat. 7. Érd MJV, Ófalu volt zártkerti területén belül a Dózsa György utca M6 autópálya Temető utca közötti tömb, a Júlia utca és a Kerülő utca közötti terület, valamint a Júlia utca és Judit utca közötti tömb szabályozási terv módosítása A módosítás célja a telekalakítási kötelezettséggel érintett (TAK) volt zártkerti terület 3 részterületén a jelenlegi szabályozási vonalak racionalizálása. A három terület megközelítését, átjárhatóságát biztosító úthálózati szabályozás kialakítása a cél a terület ütemezett beépítésének érdekében. A szabályozási terv módosításának hatására a zárvány területek építési területté alakíthatók és az adott tömbökre el lehet majd készíteni a telekcsoport újraosztást, és megindulhat a terület lakóterületté válása. 8. Érd MJV, Visegrádi utca M7 autópálya Vihorláti utca- Fogarasi utca közötti tömb szabályozási terv módosítása A módosítás célja a 3465 hrsz-ú beépítetlen ingatlan területén új távközlési torony létesítése, melyhez a kertvárosias lakóterület átsorolása szükséges különleges közmű területbe. A kertvárosias lakóterület különleges közmű területbe sorolása településszerkezeti terv módosításával jár. A beépítetlen területen a 40 m magas távközlési torony építése a településképet megváltoztatja, azonban Érd városnak ezen a területén nincs településképvédelmi terület kijelölve. Az autópálya melletti, másra nem használható kis méretű ingatlan optimális helyszín a torony elhelyezéséhez, a tervezett műtárgy környezetében ritkán beépített lakóterület található. 9. Érd MJV, Ófalu, Szent Mihály tér Római út közötti tömb szabályozási terv módosítása A módosítás célja a templom melletti 3465 hrsz-ú volt iskola telkén az épület elbontott részének visszaépítése, de így 100% lenne a beépítettség. A módosítás során a Vt-1/ó övezet módosítása történik egy új Vt-4/ó övezetre. A módosítás hatására az új övezet a telek sajátos adottságai alapján határozza meg a beépíthetőséget. A 100 %-os beépíthetőség az OTÉK előírásától való eltérést jelent a Vt övezetben. Az egykori iskola beépítésének visszaállítása Ófalu városrészben a műemlék templom melletti telken nem befolyásolja hátrányosan a szomszédos beépítéseket. 10. Érd MJV, Diósdi út Mária utca Magda utca vasút közötti tömb szabályozási terv módosítása A módosítás célja a hrsz-ú teleknek, ahol a különböző szolgáltató egységeken kívül az Érdi Rádió is található, a kialakult állapotnak megfelelően közlekedési területből településközpont területbe való áttétele. Az érintett ingatlan jelenleg közterületen fekszik a 6F szelvény szabályozási tervlap szerint. A telek igazodva annak valóságos használati módjához - Vt-3 jelű építési övezetbe sorolását a szomszédos közterületek lehetővé teszik (Magda és Mária utca sarok). 3

6 11. Érd MJV, a tervezett Szent István hídhoz kapcsolódóan a két vasútvonal közötti tömbben szabályozási terv módosítása A módosítás célja a város egyik legfontosabb közeljövőben megvalósuló közlekedési műtárgya, és a hozzá kapcsolódó útszakaszok kialakításához szükséges apró szabályozási korrekciók. A hatályos tervben egyedül a ingatlant érintő szabályozási vonal pontosítása szükséges, mellyel lehetővé válik a műtárgy, és út kialakításához szükséges kisajátítás, és egyértelműen meghatározható a visszamaradó ingatlan beépítési lehetősége. 12. Érd MJV, Iparos utca Ötvös utca Szövő utca Öntő utca határolta tömb szabályozási terv módosítása A kertvárosias lakóterületi tömbben több szabadonálló beépítés is található. Egy konkrét fejlesztési igény miatt szükséges az oldalhatáron álló beépítés módosítása. A módosítás célja az Lke-3 övezet átsorolása Lke-1 övezetbe, mely az oldalhatáron álló beépítési mód helyett szabadonálló beépítést tesz lehetővé az ingatlanokon. Ezáltal a kialakult beépítési módnak megfelelő szabályozás alakítható ki. Az oldalkertek mérete betartható és a szomszédos beépítések miatt kialakult konfliktus feloldható és megvalósítható több folyamatban lévő beruházási szándék. 13. Érd MJV, Széchenyi tér Bethlen Gábor utca Tompa Mihály utca - Erkel Ferenc határolta tömb szabályozási terv módosítása A módosítás célja a gimnázium szomszédságában található református parókia területének jövőbeli fejlesztése. A településközpont vegyes területbe átsorolás hatására az egyházi intézmény területén fejlesztések megvalósítása válik lehetővé. 14. A Helyi Építési Szabályzat módosítása, az új jogszabályokkal összhangban, valamint általános problémák kezelése és konkrét szabályozási tervi módosításhoz kapcsolódó előírások kialakítása, a mellékletek és függelékek pontosítása. A módosítás célja többek között az alábbi témakörökhöz kapcsolódik: - mozgóárusítással kapcsolatos előírás módosítása - gazdasági terület övezeteiben lapostetőn zöldtető kialakítása - energiahordozók földkábelbe helyezése - utak besorolása az 1. sz. mellékletben - Vt-1 övezetben a min. zöldfelület felülvizsgálata - telekalakításnál szabálytalan telekhatár ne jöhessen létre - épület alapterület - 6. sz. függelékben helyi védett értékek pontosítása, helyrajziszámok kiírása - hátsókert szabályozása vasút mentén - telekalakítás esetén övezeti minimumnál kisebb telek, ha földhivatali hibahatáron belül van - fémlemez burkolat alkalmazása homlokzaton - Lke övezetben telekmérethez kötött két lakás elhelyezésének szabályozása - elektronikus hírközlési hálózatokon belül az optikai kábel földkábelbe helyezése - új Vt-4/ó övezet kialakítása az ófalusi volt iskola területén - A Különleges terület meglévő pincesorok területén a beépítés mértékének szabályozása 4

7 ÉRD MJV EGYES TERÜLETEIT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSENDEZÉSI TERVI MÓDOSÍTÁSOK ÁTNÉZETI ÁBRÁJA Folytonos vonal Szerkezeti és Szabályozási tervi módosítás Szaggatott vonal Szabályozási tervi módosítás 5

8 2. VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2.1 VÁROSRENDEZÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁS: T ECHNIKUS UTCA V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, T ELEPÜLÉSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK, TERÜLETFELHASZNÁLÁS A tervezési terület a Sziget Központi térség elnevezésű városrészben található, kertvárosias lakóterület határán. Az Intéző utca mentén fekvő nagyrészt beépítetlen terület 2010-ben településközpont vegyes terület besorolást kapott, ahol a legnagyobb területű ingatlan városi tulajdonú. A Tisztviselőtelep keleti határán fekvő pozíciójából adódóan a környékbeli homogén kertvárosias lakóterületek kiszolgáló intézményeinek helyet biztosítható terület a város rekreációs sport területe mellett fekszik. A Technikus utcában az elmúlt évben telekosztásokra került sor az övezet előírásai szerint. Az újonnan épült lakóépület a szabályozási terv szerint valósult meg. Az Intéző utca sarkán álló épület viszont még 2010 előtt épült. T ERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP F OTÓDOKUMENTÁCIÓ 1. ábra Tervezési alaptérkép részlete M 1:4.000 Technikus utca felőli beépítések 6

9 Intéző utca felől a terület Légifelvétel Képviselő utca felől az új beépítés A tervezési terület kedvező fekvése és adottságai révén kedvelt beruházási terület lehet. Itt elsősorban a vegyes funkció betelepülését célozta meg a város 2010-ben, azonban az első új beépítés egy lakóépület. A rendezett környezet mellett további kedvező adottsága a területnek a városközponthoz való közelsége és a kialakult kiszolgáló úthálózat. A Technikus és Képviselő utcák burkolata azonban még nem készült el. T ELEKSZERKEZET, B EÉPÍTETTSÉG VIZSGÁLAT 2. ábra Tervezési terület ortofotón M 1:2.000 A tervezési terület egy tömböt alkot. A tervezési területen összesen 6 db. ingatlan található, melyek közül a hrsz-ú beépítetlen ingatlan 1,3 hektár nagyságú. A Technikus utca felőli egykori baromfinevelő telep területét a tulajdonos 5 telekre osztotta fel még 2010 előtt, melyből az Intéző utca sarkán található beépített ingatlanon kívül 4 db. 700 m2 nagyságú telket alakítottak ki után a 24724/2 hrsz-ú telken felépítettek egy kétszintes mediterrán jellegű lakóházat a Vt1/l övezet előírásai alapján, 10 m-es előkerttel. A szabályozási tervben szereplő építési hely 10 m-re került kijelölésre az utcavonaltól. A többi ingatlan beépítetlen. Az Intéző utca sarkán álló egykori mezőgazdasági telephely utcához közeli felújított épülete ma is gazdasági funkciónak ad otthont, és kívül esik az építési helyen. A telephely beépítettsége kb. 30%. Az új 7

10 lakóépület kb. 22%-os beépítettségű, de az övezetben 50% a max. beépíthetőség. Az építési övezetnek megfelelő maximális beépíthetőséget egyik ingatlan sem érte el. T ULAJDONVISZONYOK A tervezési területen található ingatlanok közül a 24724/1-5 hrsz-ú telkek magántulajdonban vannak, a hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdon. T ELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA 3. ábra Érd MJV településszerkezeti terve részlet A hatályos településszerkezeti terv szerint a tervezési terület tervezett településközpont vegyes terület. A tervezési területtől délre különleges sport-rekreációs terület talállható. Északról és nyugatról kertvárosias lakóterületek. A tervezési terület régészeti érdekű terület is. É RD MJV H ELYI É PÍTÉSI S ZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Érd MJV Önkormányzat Közgyűlése a 31/2010. (VII. 20.) rendelettel jóváhagyta Érd Helyi Építési Szabályzatát. A hatályos szabályozási terv szerint Vt- 1/l jelű építési övezetben van a tömb egész területe. 4. ábra Hatályos Szabályozási terv 1. területre vonatkozó r Jelen tervmódosítás által érintett területre vonatkozó hatályos helyi építési szabályzat előírásai a következők: A Technikus utcai Vt terület: Vt-1/l övezet besorolású. 21. (1) bekezdés táblázata: Övezeti jele beépítés módja legkisebb kialakítható területe (m 2 ) AZ ÉPÍTÉSI TELEK Legkisebb legnagyobb beépítettsége (%) legkisebb zöldfelületi aránya (%) legnagyobb szintterületi mutató AZ ÉPÜLETEK Legkisebb legnagyobb építménymagassága (m) Vt 1/l SZ ,25 7,5 8

11 Egyéb előírás nem vonatkozik az övezetre. S ZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT A tervmódosítás során az építési hely korrekciójára kerül sor, valamint a Technikus utca mentén építési vonalak meghatározása történik. A Technikus utca mentén marad a 10 m-es előkert az építési vonalnál is, azonban a Képviselő és Intéző utcák mentén az építési hely határa 10 m-ről 6,0 méterre csökken, valamint a déli tervezett kiszolgáló út mentén is módosul 6,0 méterre. Továbbá a hrsz-ú ingatlan északi telekhatárától 7,5 m-re kerül kijelölésre az építési hely. A módosítás a hatályos Szabályozási terv 7E jelű szelvényét érinti. 2. SZ. MÓDOSÍTÁS: B AGOLY ÉS BÍBIC UTCA KÖZÖTTI TERÜLET V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS A tervezési terület Sasváros városrészben található, a Kossuth Lajos utcától északra található tömbben a Bagoly és Bíbic utcák között. A Sasvárosi falusias lakóterület a kertvárosias lakóterület északi folytatása, ahol a beépítés lelassult. A területen az egykori zártkerti telekszerkezet a jellemző, hosszú keskeny telkekkel és kisebb lakóépületekkel. A hatályos szabályozási tervben a hosszú és széles lakóterületi tömbök új utcák kiszabályozásával kerültek megosztásra. Északi irányban a Csér és Csíz utcák folytatása osztaná fel a tömböt 12 m szélességgel. A és hrsz-ú ingatlanoknál pedig egy kelet-nyugati irányú tömb megosztás történne a hatályos terv szerint. 9

12 Tervezési alaptérkép Ortofotó a területről A földhivatali alaptérképen nincs feltüntetve, de a módosítással érintett két ingatlan lakóházzal beépült (26102 és hrsz-ok). 10

13 Bíbic utca hrsz Bagoly utca hrsz T ELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA A hatályos településszerkezeti terv szerint a módosítással érintett területrész falusias lakóterület. A tervezési terület déli része kertvárosias lakóterület. ÉRD MJV H ELYI É PÍTÉSI S ZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Hatályos szabályozási terv részlet (6D és 7D szelvény) Jelen tervmódosítás által érintett területre vonatkozó hatályos helyi építési szabályzat előírásai a következők: 9. (11) Új közutak, utcák kialakításánál a) m szabályozási szélesség esetén legalább egyoldali fasor, 11

14 b) legalább 16 m szabályozási szélességtől kétoldali fasor telepítéséhez kell területet biztosítani. 19. Falusias lakóterület (1) Falusias lakóövezetben a lakóépületen kívül csak oktatási, egészségügyi, szociális, egyházi épület illetve funkció alakítható ki. (2) Az építési övezetben 1000 m2 telekterületig legfeljebb 1 lakás; 1000 m2 felett legfeljebb 2 lakás építhető. Akkor is építhető 2 lakás, ha az adott telek területe közterületszabályozás miatt csökken 1000 m2 alá. (3) Az építési övezetben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők: Övezeti jele beépítés módja legkisebb kialakítható területe (m 2 ) AZ ÉPÍTÉSI TELEK legnagyobb beépítettsége (%) legkisebb zöldfelületi aránya (%) legnagyobb szintterületi mutató AZ ÉPÜLETEK Legkisebb legnagyobb építménymagassága (m) Lf O ,3 4,5 (4) Az építési övezetben a külön rendeletben meghatározottak szerinti feltételekkel állattartó épületek létesíthetők, melyek összes alapterülete legfeljebb a beépíthetőség mértékének 5 % a lehet. Állattartó épület oldalhatáron álló beépítésnél a főépület szerinti oldalhatáron; szabadonálló beépítésnél a főépület takarásában helyezhető el. A telek közterületi határvonalától 20 m mélységű területrészén állattartó épület, építmény állatkifutó, trágyatároló és egyéb az állattartással összefüggő építmény nem létesíthető. (5) Új épület alapterülete illetve meglévő épület bővítésével létrejövő alapterület nem lehet nagyobb az egyes építési övezetekben előírt legkisebb kialakítható telekmérettel számított alapterület kétszeresénél, kivéve, ha szociális, oktatási, egyházi illetve egészségügyi épület létesül. (6) Új épület legnagyobb tagolatlan homlokzati hossza legfeljebb 35 m lehet. S ZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT A módosítás során a és hrsz-ú ingatlanok területéről lekerül a 14 m széles kiszabályozott közterület. A módosítás a 6D és 7D szelvényeket érinti. 12

15 3. SZ. MÓDOSÍTÁS: BAGOLY UTCA V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS A Bagoly utcai híd tervezési terület a Sasvárosi városrészben található a Fehérvári út és a Kossuth Lajos út közötti Bagoly utca menti területen. A Bagoly utca menti ingatlanok beépítettek, változó előkert mérettel, kialakultnak tekinthető a beépítés. A vasútvonal rekonstrukcióval kapcsolatban a vasúti területeken átívelő felüljáró építését tervezték már hosszú évek óta, mely funkcionálisan indokolt lenne, viszont a nagy tömege miatt városképileg mindenképpen hátrányos a lakóterületen. Az engedélyezési tervekben szereplő kisajátításokkal összhangban került jóváhagyásra 2010-ben a Bagoly utca menti helybiztosítást célzó szabályozás és a Vt területek kijelölése. Jelenleg a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházás megszüntetésére vonatkozó nyilatkozata alapján a város döntése az, hogy a sok konfliktust jelentő kisajátítás és a tervezett szabályozási vonalak kerüljenek ki a tervből. A vasúti felüljáró megvalósításának bizonytalanná válása, és a városközpont tehermentesítésére nagyobb prioritást élvező Szt. István híd megépítése vezette az önkormányzatot erre a döntésre. Tervezési alaptérkép Bagoly utca vasúttól északra Bagoly utca vasúti átjáró 13

16 Ortofotó a Bagoly utcai területről Bagoly utca vasúttól délre Bagoly utca vasúttól északra 14

17 Hatályos településszerkezeti terv részlet Településszerkezeti terv módosítás javaslata A szerkezeti tervben a híd jelölés és a tervezett vasúti megálló továbbra is megmarad, mint távlati lehetőség. A településközpont vegyes területfelhasználás a Bagoly utca mentén pontosításra kerül. A kisajátítás miatt betervezett két kicsi zöldterület is kikerül a tervből, és helyettük a szomszédos területek településközpont vegyes területfelhasználása kerül kijelölésre. 15

18 Hatályos szabályozási terv részlet 16

19 Szabályozási terv módosítás javaslata Fehérvári út és a vasútvonal közötti szakasz terve A vasútvonal és a Kossuth utca közötti szakasz terve 17

20 A szabályozási terv módosítás során a felüljáró miatt tervezett szabályozási vonalak lekerülnek a tervről. A vasúttól északra található Bagoly utcai szakasz szabályozási szélessége 16 méterre módosul, összhangban a Kossuth utcától északra tervezett 16 m szélességgel. A jelenlegi utcaszélesség 13 és 15 méter között változik, így a 16 m-re szélesítés nem jelent nagy változást az utcában. A meglévő lakóházak előkertje megmarad. 4. SZ. MÓDOSÍTÁS: CSURGÓI UTCA V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS A tervezési terület Parkváros nyugati városrészben található, a Bajcsy-Zsilinszky út és a Daróczi utca között, a Csurgói utcában. A módosítás tárgya a Református Egyház gyülekezeti házának bővíthetősége, és ezért az intenzívebb beépítést jelentő településközpont vegyes besorolás meghatározása. A 6627 hrsz-ú ingatlanon található gyülekezeti ház a földhivatali alaptérképen nincs feltüntetve. A telek jelenlegi beépítettsége meghaladja a kertvárosias lakóterületen megengedett 25%-os legnagyobb beépítettséget. T ERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP 6627 hrsz-ú gyülekezeti ház Csurgói utca Gyülekezeti ház 18

21 Ortofotó a tervezési területről A 6627 hrsz-ú ingatlan a földhivatal alaptérképen nem a valós beépítéssel van feltüntetve. Hatályos szerkezeti terv részlet A hatályos szerkezeti terv szerint a Bajcsy-Zsilinszky út menti területrész településközpont vegyes terület, a tömb többi része kertvárosias lakóterület besorolású. Az egyházi intézmény jelölés 4 ingatlannal nyugatabbra került feltüntetésre, ezt javítani szükséges. 19

22 Szerkezeti terv módosítás javaslata A településszerkezeti terv módosítása során a református egyház gyülekezeti háza a kertvárosias lakóterület besorolásról a szomszédos településközpont vegyes terület besorolásra változik az intenzívebb beépítési lehetőség biztosítása érdekében. Hatályos szabályozási terv részlet (4D szelvény) 20

23 Szabályozási terv módosítási javaslat (4D szelvény) A hatályos szabályozási terv szerint a csurgói utcai református egyház gyülekezeti házának telke Lke-1 övezetben található. A szomszédos ingatlan a Bajcsy-Zsilinszky út felé Vt-1/l övezetben található. A módosítási javaslat az intézményi funkció bővítési lehetőségének biztosítása miatt a Vt-1/l övezetbe kerül. A hatályos Hész vonatkozó előírásai: AZ ÉPÍTÉSI TELEK Övezeti beépítés legkisebb legnagyobb jele módja kialakítható területe beépítettsége (m 2 ) (%) legkisebb zöldfelületi aránya (%) legnagyobb szintterületi mutató AZ ÉPÜLETEK Legkisebb legnagyobb építménymagassága (m) Lke 1 SZ ,38 6,0 A szabályozási terv módosítás hatására a Vt övezet előírásai: AZ ÉPÍTÉSI TELEK Övezeti jele beépítés módja legkisebb kialakítható területe (m 2 ) Legkisebblegnagyobb beépítettsége (%) legkisebb zöldfelületi aránya (%) legnagyobb szintterületi mutató AZ ÉPÜLETEK Legkisebb legnagyobb építménymagassága (m) Vt 1/l SZ ,25 7,5 A módosítás hatására a 25 %-os max. beépíthetőség 50%-ra nő. Az építménymagasság 6,0 m-ről 7,5 m-re nő. A beépítési mód szabadonálló marad. 21

24 5. SZ. MÓDOSÍTÁS: E PERFA UTCA V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS A tervezési terület Parkváros keleti részén található, az Eperfa utca Alsóerdősor utca Fenyőfa utca Toboz utca közötti kertvárosias lakóterületen. A két tömböt magában foglaló területen belül korábban elindult tömbfeltárás (Fagyöngy utca) csak részben valósult meg. A tulajdonosok egy része már megosztotta a telkét, másik része, elsősorban az Eperfa utcai telkek úgy épültek be, hogy a megosztásra nincs lehetőség. A Fagyöngy utca jelenleg csak az Alsóerdősor utcából nyílóan közelíthető meg, és néhány ingatlan (5 db) bejárata nyílik a keskeny utcából. A tervezési terület rendezésére irányuló másik probléma a gyűjtőút funkciójú Eperfa utca közterületének beszűkülése szeptemberében a Pro-Urbe Kft. készített egy tanulmányt az Eperfa utca telekrendezésére. A tanulmány megállapította, hogy a földhivatali telekhatár és a kerítésvonalak között eltérés van. A 20 m széles Eperfa utcában a kerítések vonala a Toboz utca és Alsóerdősor utca között fokozatosan eltér a jogi határtól és az Alsóerdősor utcánál már csak kb. 10 méter széles közterület marad. A közterületbe belógó ingatlanokra korábban megadták az építési engedélyeket, mert a fizikailag meglévő telekhatárokat vették figyelembe, és nem a jogi határt. Ennek következtében a garázsok és a bejárati rámpák épültek a közterületre. Továbbá a közművek nyomvonala is követte a kerítésvonalakat. Az egyoldali járdát további légvezeték tartó oszlopok szűkítik. Tervezési alaptérkép Eperfa utca az Alsóerdősor és Tüske utca között Eperfa utca a Toboz u. és Tüske u. között 22

25 Ortofotó az Eperfa utcai tervezési területről Az ortofotón is jól látszik, hogy a földhivatali alaptérkép együtt ábrázolása szerint az Eperfa utca északi oldalán eltérés van a kialakult állapot és a jogi állapot között, több épületrész a közterületen található. A kerítésvonal és a jogi határ közötti eltérést egy geodéziai felméréssel pontosította az önkormányzat. Ez alapján a közterületből elvett területsáv a Tüske utcáig olyan 5-6 m között, a Toboz utcáig ennél kevesebb 2,5-5,8 m között van. S ZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT A Pro-Urbe tanulmányában található telekrendezési javaslatok közül az önkormányzat a kialakult helyzet legalizálása mellett döntött: - Az építési telkekre családi házat építtető tulajdonosok jóhiszeműen jártak el az építkezés során, amit erősít az a tény is, hogy építési engedélyt kaptak az illetékes hatóságoktól; Az így létrejött épületekhez van, ahol pincegarázs is tartozik, melynek megközelítése ellehetetlenül, amennyiben a kerítések vonalát a valós telekhatárhoz tennék át; - A kerítések áthelyezése és közterület újrafelosztása esetén a közművek házi bekötéseit is ki kellene váltani; - A meglévő állapot legalizálása esetén elkerülhetővé válnának az építéssel járó beavatkozások és annak anyagi vonzata. - Az elépített közterület építési telekhez csatolása történhet az építési telek tulajdonosa által történő pénzbeli megváltással (vásárlás) vagy az Önkormányzat által történő térítésmentes telekátadással; A módosítás során a geodéziai felmérés alapján a tervezett szabályozási vonalak követik a kialakult kerítésvonalakat. A módosítás a 3D szelvényt módosítja. 23

26 Hatályos szabályozási terv részlet (3D szelvény) Szabályozási terv módosítási javaslat (3D szelvény) 6. SZ. MÓDOSÍTÁS: M7 CSOMÓPONT BEM TÉR V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS A tervezési terület Parkváros alközpontjában található a Bem tér környékén. A három tömböt magában foglaló tervezési terület az M7 csomópont átépítésével érintett terület. A lakóházak és kereskedelmiszolgáltató funkciójú épületek mellett több oktatási intézmény is található a területen, továbbá az Aszfaltozó utcába tervezett áruház beépítetlen fejlesztési területe is. A módosítás az engedélyezési tervvel összhangban, a közterületek szélesítése miatt válik indokolttá. Tervezési alaptérkép 24

27 Iparos út és Törökbálinti út sarkán lévő iskola, ahol az előkertben lesz a tervezett járda Sóskúti út Bem tér sarka, az óvoda sarkán lesz egy trafó Ortofotó T ELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLAT Hatályos településszerkezeti terv részlet A tervezési terület a településszerkezeti tervben településközpont vegyes terület, melyet határol az M7 autópálya a j. összekötő út (Iparos út, Törökbálinti út), valamint a Sóskúti út. A szabályozási terv módosítás miatt nem indokolt a szerkezeti terv módosítása. 25

28 Hatályos Szabályozási terv részlet Szabályozási terv módosítási javaslat (3D szelvény) A módosítás során 3 területen tervezett szabályozási vonal kerül kijelölésre a körforgalmú csomópont tervezett területén, a Sóskúti úton az óvodánál, valamint az áruház beépítetlen területén, ahol korábban javasolt szabályozási vonal került feltüntetésre. Részletesebb leírás a közlekedési alátámasztó fejezetben olvasható. 26

29 7. SZ. MÓDOSÍTÁS: ÓFALU, TAK TERÜLET Ebben a módosításban a tervezési terület Ófalu volt zártkerti konfliktusokkal terhelt területén belül 3 tömbre koncentrálódik. Ófalu egész volt zártkert területe TAK terület, azaz telekcsoport újraosztási kötelezettséggel érintett terület. Az első a Dózsa György utca Temető utca autópálya közötti tömb, ahol a jelenlegi telekszerkezet és közterület nem megfelelő a tulajdonosi szándéknak. A második tömb a Judit utca Gulyás köz - Pásztor köz közötti terület, ahol a tömb lehatárolás hiányzik egy közterületi kapcsolattal. A harmadik tömb a Júlia Judit utca közötti területrész déli része, a kiszabályozott közterületig bezáróan, ahol a Judit utca 9 méteres tervezett szabályozási vonala, mely a tömböt érinti az elkeskenyedő területű tömbben nem előnyös, valamint a nyugati oldalon található légvezeték oszlopok miatt sem előnyös csak ebben a tömbben a tervezett szabályozási vonal. Továbbá közterület korrekcióra kerül sor a Kanász köz és Kerülő utca között kiszabályozott utcánál. 1. sz. tömb tervezési alaptérképe 1. sz. tömb ortofotója 27

30 2. sz. tömb tervezési alaptérképe 2. sz. tömb ortofotója 28

31 3. sz. tömb tervezési alaptérképe 3. sz. tömb ortofotója 29

32 T ELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA Hatályos településszerkezeti terv részlet A tervezési terület a településszerkezeti tervben kertvárosias lakóterület. A szabályozási terv módosítás miatt nem indokolt a szerkezeti terv módosítása. É RD MJV H ELYI É PÍTÉSI S ZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Jelen tervmódosítás által érintett területre vonatkozó hatályos helyi építési szabályzat előírásai a következők: 5. Telekalakítás (5) A Tak jellel (Telekcsoport újraosztási kötelezettség) megjelölt telektömbökben telekegyesítés és telekhatárrendezés végezhető, de új beépítés, meglévő épület bővítésének feltétele a teljes tömbre vonatkozó telekalakítás azaz a telekcsoport újraosztása, az építési övezetre meghatározott paraméterek szerint. 18. Kertvárosias lakóterületek Lke (4) Az építési övezetekben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők: AZ ÉPÍTÉSI TELEK AZ ÉPÜLETEK Övezeti jele beépítés módja legkisebb kialakítható területe (m 2 ) legnagyobb beépítettsége (%) legkisebb zöldfelületi aránya (%) legnagyobb szintterületi mutató Legkisebb legnagyobb építménymagassága (m) Lke 10 O ,3 4,5 1. sz. tömb hatályos szabályozási terve (8F szelvény) 30

33 A hatályos szabályozási tervben Lke-10 jelű építési övezetbe van sorolva a tömb. A Temető utca tervezett 12 m-es szélességgel ki van szabályozva, valamint az autópálya felőli oldalon egy 14 m széles tervezett közterület található. Szabályozási terv módosítás javaslat (8F szelvény) A szabályozási terv módosítása során a Rövid utca 9 m szélességben kerül kiszabályozásra, valamint a Temető utca és a Dózsa György utca között egy új tömbfeltáró közterület kerül kijelölésre min. 9 m szélességgel. A tömbről lekerül a TAK jelölés. A hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonban van. A terület egy része játszótér kialakítására alkalmas zöldterület besorolásba kerül, kb. 873 m2 területnagyságban. A hrsz visszamaradó Lke-10 területe 972 m2. 2. sz. tömb hatályos szabályozási terve (8F szelvény) A hatályos szabályozási terv szerint Lke-10 jelű építési övezetben van az egész tömb. A tervezett szabályozási vonalak követik a meglévő dűlőutakat. A Pásztor köz és Gulyás köz összekötése hiányzik a tervből. 31

34 Szabályozási terv módosítás javaslat (9E és 9F szelvények) A szabályozási terv módosítása során a Gulyás köz és Pásztor köz 9 m széles tervezett szabályozási vonallal kerül összekötésre, hogy egy önálló tömb jöhessen létre. Ebben a tömbben lakóházzal beépített telkek találhatók, ahol a telkek mérete és rendezettsége megfelel a kertvárosias lakóterületnek, ezért a TAK jelölés lekerül a tervről. Telekcsoport újraosztás már nem indokolt a tömbben. Az Lke-10 építési övezet besorolása változatlan marad. Ezzel egyidejűleg a Csordás út Pásztor közzel való 9 m széles tervezett összekötése is megmarad, azonban egy kisebb szabályozási vonal korrekcióra kerül sor a Csordás utca felőli oldalon. 3. sz. tömb hatályos szabályozási terve (8F szelvény) A 3. sz. tömb a Judit és Júlia utca közötti terület. A Judit utcában 9,0 méter szélességben kiszabályozott közterület a Júlia utca felőli tömböt érinti. Ezen az oldalon található a légvezeték oszlopsora is. 32

35 Szabályozási terv módosítás javaslat (9F szelvény) A szabályozási terv módosítása során a Judit utca 9 m szélességre tervezett nyomvonala átkerül a Judit utcai tömbre a Júlia utcai tömbről. A TAK felirat továbbra is megmarad a területen. A módosítás a 9F szelvényt érinti. 33

Határozati javaslat 4. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 4.1 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

Határozati javaslat 4. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 4.1 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 4. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 4.1 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Határozati javaslat Érd MJV Önkormányzat Közgyűlése a 233/2010. (VII.19) KGY. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet a következőképpen

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/523-100 Email: rosenfeld.istvanne@sarvar.hu

Részletesebben

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos.

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos. SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁS ELŐZMÉNYEK Baracs településrendezési eszközei a 2006. év folyamán elkészültek. > A Településszerkezeti Tervet (a 2004. évi korábbi terv módosításaként) a 81/2006. (VII.28.) számú

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Üllő Város Önkormányzatának 9/2004.(III.20.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/2006. (III.25.) számú, a 20/2006. (VII.22.) sz., a 23/2006. (IX.08.)

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Város-Teampannon Kft. 2015. november ALSÓÖRS TRT MÓDOSÍTÁS EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS 2015. NOVEMBER 2 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 929-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KAPOLCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (A 323 hrsz-ú út rendezése érdekében) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Kr. 36.

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010-ben döntött arról, hogy a településrendezési eszközök (településszerkezeti

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9 / 2007 (VI. 27.) sz. önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. Tiszasas Község Képviselő - testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (Módosításokkal egységes szerkezetben.) Edelény

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/003. (III. 0.) számú RENDELETE A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetben a 8/0. (V.07.), a 6/0. (VII.04.)

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról

a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról ZÁMOLY község 11/2016. (IV.4.) Ökt. sz. rendelete a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA 2016. április 1065 BUDAPEST, NAGYMEZŐ U. 25. tel:1-3318494

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE GARA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GARA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Gara Község Önkormányzat képviselő testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyirat: 2562-26/2009.X. Ügyintéző: Huczman Melinda NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524/121 Fax: (42)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

A TERVEZÉSI FELADAT. CÍME: Badacsonytördemic község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének módosítása

A TERVEZÉSI FELADAT. CÍME: Badacsonytördemic község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének módosítása KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELEMZÉSE Badacsonytördemic településrendezési tervének jelen módosítása a jóváhagyott településrendezési terv kisebb módosításait jelenti, amely helyi szinten kis

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz.

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz. HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz. határozattal I./a I./b TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÓ

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2014

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2014 EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ: 2014. JÚNIUS BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2014 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1. MELLÉKLET: KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE: SZ-1 2. MELLÉKLET: BELTERÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET Újhartyán Önkormányzata Képviselő Testületének./2012. (.) számú határozata Újhartyán Község Településszerkezeti Tervének Jóváhagyásáról

Részletesebben

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása I. kötet HÉSZ és SZT módosítás Alátámasztó

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (......) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

- Mosonszolnok településrendezési eszközök módosítása - Msz: 15079-

- Mosonszolnok településrendezési eszközök módosítása - Msz: 15079- T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Mosonszolnok településrendezési eszközök

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 53/2016. (III.24.) számú határozatához É R D MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408 DERECSKE VÁROS Egyeztetések lezárását követõen összeállított, javított dokumentáció: 0. augusztus. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BELTERÜLETTEL KAPCSOLATOS - 00.(-0.) ÉVI MÓDOSÍTÁS K K D J E K C C K H H B B A

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

E G E R M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É N E K É S N A G Y L A P O S ÉS F E L N É M E T V Á R O S R É S Z E K S Z A B Á L Y O Z Á S I T E R V É N E K M Ó D

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Alátámasztó leírás Szomód község hatályos, 2006-ban elfogadott településrendezési tervét jelen megbízással egyezően a Fülöp Építésziroda készítette,

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

VÁRPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tervező: Rosivall Tervező Iroda Kft. 9026 Győr, Rónay Jácint u. 2/b VÁRPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Várpalota

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 Biharnagybajom község Képviselő-testületének 9/2015.(IV.23.) rendelete BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1. MELLÉKLET: KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE: SZ-1 2.

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP Kaposvár

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Településrendezési terv Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs község Önkormányzata képviselõ-testületének 80/2010. (IX.22.) határozata község Településszerkezeti terv leírásról és településszerkezeti

Részletesebben

Városi Önkormányzat. 2013. július hó. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 1

Városi Önkormányzat. 2013. július hó. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezési, Hatósági és Humánpolitikai Osztály Városi Főépítész Székhely: Kazincbarcika, Fő tér 4. Levelezési cím: 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VISEGRÁD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Visegrád Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 185/2004. (VI.30.) sz. határozatához M-TEAMPANNON KFT. 2004. JÚNIUS VISEGRÁD

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I /2. Tel/Fax:/46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu SAJÓPETRI

Részletesebben

T P. Dunakiliti Szabályozási terv. Végső szakmai véleményezési terv

T P. Dunakiliti Szabályozási terv. Végső szakmai véleményezési terv T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. ; Tel: 96/418 373 Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu www.talent plan.hu Dunakiliti Szabályozási

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 5. szám 2010. február 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 9/2010. (II. 23.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1/57 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BÉÉSCSABA MJV HÉSZ 2015 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat özgyűlésének 5/2006 (I.26.) önk. rendelete egységes szerkezetben a 22/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelettel BÉÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011.

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK ISMERTETİJE A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET Közigazgatási

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011.

VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011. VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011. VÁRGESZTES ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1 VÁRGESZTES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /V-HÉSZ

Részletesebben