Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 E G E R M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É N E K É S N A G Y L A P O S ÉS F E L N É M E T V Á R O S R É S Z E K S Z A B Á L Y O Z Á S I T E R V É N E K M Ó D O S Í T Á S A A tervezett 120 kv-os távvezeték beillesztésének vonatkozásában KÖZGYŰLÉSI VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ (A Szabályozási terv koncepciója) VÁROS-TEAMPANNON KFT ÁPRILIS

2 E G E R M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É N E K É S N A G Y L A P O S ÉS F E L N É M E T V Á R O S R É S Z E K S Z A B Á L Y O Z Á S I T E R V É N E K M Ó D O S Í T Á S A KÖZGYŰLÉSI VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ (A Szabályozási terv koncepciója) MEGBÍZÓ: MEGBÍZÓ KÉPVISELŐJE: EGER MJV POLGÁRMESTERI HIVATAL 3300 EGER DOBÓ TÉR 2. HABIS LÁSZLÓ, POLGÁRMESTER RÁTKAI ATTILA, FŐÉPÍTÉSZ GENERÁLTERVEZŐ: GENERÁLTERVEZŐ KÉPVISELŐJE: VÁROS-TEAMPANNON KFT BUDAPEST, VERES PÁLNÉ U. 7. IV/3. TEL: , FAX: KOSZORÚ LAJOS, VEZETŐ TERVEZŐ TT/ BÁRDOSI ANDREA TT/ SZAKÁGI TERVEZŐK: VÁROSRENDEZÉS, ÉPÍTÉSZET: KOSZORÚ LAJOS VÁROS-TEAMPANNON KFT. BÁRDOSI ANDREA BÁRDOSI GYÖRGY VÁROS ÉS HÁZ BT VÁROS ÉS HÁZ BT. TÁJRENDEZÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM: LÁZÁR TIBOR KÖRNYEZETTERV KFT. MUNKATÁRS: SZABÓ GÁBOR VÁROS ÉS HÁZ BT. GENERÁLTERVEZŐI TERVSZÁM: SZT BUDAPEST, ÁPRILIS VÁROS-TEAMPANNON KFT ÁPRILIS

3 SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA BEVEZETÉS T A R T A L O M J E G Y Z É K I. BEVEZETÉS II. III. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI II.1. A tervezési terület lehatárolása II.2. Tervezési térképek, adatok II.3. A tervezési folyamat II.4. Tervi előzmények A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VIZSGÁLATA IV. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK IV.1. Településszerkezeti terv módosítása (határozattervezet) IV.2. Helyi építési szabályzat módosítása (rendelettervezet) IV.3. Szabályozási terv módosítása V. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK V.1. Városrendezés V.2. A ndezési tervekkel való összhang értékelése V.3. Tájrendezési javaslat V.4. Környezetalakítási javaslat V.5. Örökségvédelem V.6. Közlekedés, közművek, hírközlés VI. MELLÉKLETEK o Az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség határozata (környezetvédelmi engedély) o A Borsod Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hivatalának határozata (vezetékjogi engedély) VÁROS-TEAMPANNON KFT ÁPRILIS

4 SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA BEVEZETÉS I. BEVEZETÉS Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata év januárjában Ajánlattételi felhívást írt ki Eger-Nagylapos-Felnémet városrész területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv, valamint Eger Város Településszerkezeti tervének módosítása tárgyában. A megbízást a Város-Teampannon Kft. kapta, mint nyertes Ajánlattevő. A módosítás célja: Az Elmű-Émász Hálózati Kft megbízásából készülő Borsodnádasd- Eger Dél, Eger Észak Füzesabony 120 kv-os távvezeték engedélyezési terve kapcsán (Tervező: Pöyry Erőterv Zrt), a közcélú elosztói elemmé minősített létesítendő távvezeték elhelyezésének biztosítása Eger város Településszerkezeti tervében, illetve a tervezett távvezeték északi induló szakaszának figyelembevétele a Nagylapos-Felnémeti városrész Szabályozási tervén. Feladat továbbá a létesítendő távvezeték és a meglévő 120 kv-os távvezeték következtében szükséges korlátozások beépítése a Helyi Építési Szabályzatba ill. Szabályozási tervbe. A módosítás hatása: A Borsodnádasd- Eger Dél, Eger Észak Füzesabony 120 kv-os távvezeték megépül, a Nagylaposi városrész Sportterületén a távvezeték biztonsági övezetét figyelembe vevő beruházások valósíthatók meg. A tervezési feladat tehát két részből áll: - A létesítendő 120 kv-os távvezeték beillesztése a Településszerkezeti tervbe - a Nagylapos-Felnémeti városrész érintett területén a meglévő és a tervezett távvezeték biztonsági övezetének figyelembevételével a szabályozás módosítása A fentieken kívül a tervezési folyamat során más módosítási igény nem merült fel. A Szabályozási terv módosítása 2013 márciusi földhivatali alaptérkép felhasználásával történik. A tervmódosítás az Autocad Map 3D 2012 szoftver segítségével készül VÁROS-TEAMPANNON KFT ÁPRILIS

5 II. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI II.1. A TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA A Szabályozási terv módosítása során a tervezési terület lehatárolásának alapját részben a 2005-ben jóváhagyott, 2009-ben módosított Nagylapos Felnémet városrészre vonatkozó Szabályozási terv által tervezett közlekedési hálózat adja. A tervezési terület határai északról az óramutató járásával megegyezően: Nagylapos 01046/54 hrsz-ú területen tervezett kiszolgáló út 01046/45 hrsz-ú út a 01030/ hrsz-ú területeken tervezett kiszolgáló út - a 01030/43 hrsz-ú út a 01030/94 hrsz-ú út 01046/55 hrsz-ú terület. A tervezési terület nagysága: 12,4 ha. A Településszerkezeti terv módosítása a tervezett 120 kv-os távvezeték beillesztésére irányul, ill. területfelhasználás módosítás történik a távvezeték biztonsági övezete környezetében. így a tervezési terület a nyomvonalra és biztonsági övezetére ill. a fent meghatározott terjed ki. II.2. TERVEZÉSI TÉRKÉPEK, ADATOK A Településrendezési Terv elkészítéséhez Eger MJV Önkormányzata beszerezte a papíralapú hiteles földhivatali ingatlannyilvántartási térképet M=1: 2000 méretarányban, továbbá átadta a vonatkozó digitális alaptérképet is. A térképek mellett az Önkormányzat átadta a tervezési vonatkozó tulajdoni lapokat is. II.3. A TERVEZÉSI FOLYAMAT 2013 január 1-ével gyökeresen megváltozott a településrendezési eszközökre vonatkozó jogszabályi környezet, ezért a tervezési folyamat elindítása nem az Étv. 9. szerint, hanem már a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet (továbbiakban Településrendezési kódex) alapján, az illetékes államigazgatási szervek (Településrendezési kódex 9. melléklet szerint) előzetes véleménykérő megkeresésével (ún. Előzetes tájékoztatási szakasz ) indult. Az előzetes vélemények jelen Közgyűlési véleményezési tervdokumentáció kiadásáig nem érkeztek meg, de az Államigazgatási véleményezési tervdokumentáció azok összefoglalását táblázatosan tartalmazni fogja. A lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő véleményeztetés szintén a Településrendezési kódex alapján a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembevételével az Önkormányzat által megállapított partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik. Eger MJV Önkormányzata az 5/2013. (I.31) Kgy határozattal fogadta el Eger város településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló szabályzatot. A Településrendezési kódex alapján jelen terv véleményezése ún. teljes eljárással történik. Az említett Előzetes tájékoztató szakasz -ban a véleményezőknek 21 napjuk van előzetes véleményük megküldésére. A következő az ún. véleményezési szakasz, melynek során 30 nap áll rendelkezésre az államigazgatási szerveknek írásos véleményük megküldésére. Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, majd az ún. végső szakmai véleményező szakasz következik, melynek során az Állami Főépítész 21 napon belül küldi meg a záró véleményét. Újdonság azonban a korábbi szabályokhoz képest, hogy ha az Állami Főépítész úgy ítéli meg, hogy az eltérő vélemények egyeztetése nem vagy nem teljeskörűen történt meg, úgy 15 napon belül újabb egyeztető tárgyalást hívhat össze, majd ezután 8 napon belül küldi meg záró véleményét. A hatályba léptetés nem változott, legkorábban 30 nap múlva lehet az elfogadástól számítva. VÁROS-TEAMPANNON KFT ÁPRILIS

6 AZ ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ SORÁN BEÉRKEZETT ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS EGYÉB VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA Véleményező Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze További eljárásban való részvétel Igen Nem Előzetes vélemény összefoglalása Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség + Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv + Tájékoztat a távvezeték létesítésével kapcsolatos eljárásról, egyben felhívja a figyelmet az egyéb környezetvédelmi jogszabályok betartására Felhívja a figyelmet a jogszabályokra Bükki Nemzeti Park Igazgatósága Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége + Felsorolja, hogy mikor szükséges a közút kezelőjének hozzájárulása, a módosítást támogatja. Heves Megyei Kormányhivatal, Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala + Heves Megyei Kormányhivatal, Földhivatal Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti Csoportfőnökség Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Miskolci Bányakapitányság Földtani- és Adattári Osztály Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Heves Megyei Önkormányzat + Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság + Egerszalók Önkormányzat + + A módosítás környezetében két régészeti lelőhelyet említ, az ezekkel kapcsolatos teendőket felsorolja. Felhívja a figyelmet a belterületbe vonás szabályaira + Kifogást nem emel Kifogást nem emel + Kifogást nem emel Kifogást nem emel, általános tájékoztatást ad A nyomvonallal kapcsolatban kéri az erdő szélére történő vezetést Kéri a megyei ndezési tervet figyelembe venni Felhívja a figyelmet a jogszabályok betartására Kifogást nem emel Egerszólát Önkormányzat + Kifogást nem emel VÁROS-TEAMPANNON KFT ÁPRILIS

7 Véleményező Egerbakta Önkormányzat További eljárásban való részvétel Igen Nem Előzetes vélemény összefoglalása ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft + A tervezési programmal egyetért. EVAT Zrt. ÉLETFA Környezetvédő Szövetség Heves Megyei Mérnöki Kamara Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Egri Kistérségi Többcélú Társulás Egri MJV Város Építéshatóság + Kifogást nem emel. Egri MJV Város Vagyongazdálkodás + VÁROS-TEAMPANNON KFT ÁPRILIS

8 II.4. TERVI Eger Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve 2004-ben készült (Rosivall tervező Iroda, vezető tervező: Rosivall Ágnes) a 279/2004. (VI.24.) sz. Közgyűlési határozattal került elfogadásra. Az azóta eltelt időszakban több módosításra is sor került a város területén. A Nagylaposi városrészt érintően 2009-ben került sor kismértékű módosításra (664/2009. (XI.26.) sz. Kgy. határozat). A tervezett távvezeték és a meglévő távvezeték csatlakozásával érintett terület a Településszerkezeti terven tervezett jelentős zöldfelülettel rendelkező különleges terület, melyen az Sp megjelölés jelzi, hogy a tervezett funkció sport, rekreációs terület. A Településszerkezeti terv szöveges munkarésze szerint: új sport, rekreációs terület került kijelölésre Nagylapos Nyugati térségben, a terület központjához csatlakozó kevésbé dombos, inkább lankás, részben majdnem sík területen. A Településfejlesztési Koncepció még extrém sportok illetve gyermektábor létesítését tűzte ki célul ezen a kb. 12 ha-is területen. Keleti irányban ill. ugyancsak tervezett terület-felhasználásokat jelöl a Településszerkezeti terv, központi vegyes területet illetve kisvárosias lakóterületet. Ettől északra Felnémet ill. Pásztorvölgy irányába kertvárosias lakóterület általános jelleggel illetve kertvárosias lakóterület nagytelkes, laza beépítéssel tervezett. A külterület irányába a tervezett sportterületet borvidéki általános mezőgazdasági terület veszi körül, ill. közvetlen nyugati szomszédja egy keskeny erdősáv. A 664/2009. (XI.26.) sz. Kgy. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervi módosítás VÁROS-TEAMPANNON KFT ÁPRILIS

9 A 2009-es módosítás során a Közgyűlés egy újabb távlati fejlesztésről döntött a tervezett sportterülettől északra és nyugatra, de külön területfelhasználás megjelölése nélkül. További módosítás, hogy a Különleges - honvédelmi terület 1000 m-es védőzónája megszüntetésre került. A tervezett távvezeték Nagylapostól indulóan déli irányban érint borvidéki általános mezőgazdasági területet, Különleges Honvédelmi területet, borvidéki kertes mezőgazdasági területet, egy kis szakaszon Egerszalók területén halad, majd a Különleges Hulladéklerakó telep határát is érinti, innen délkeleti irányban kisebb területen erdőterületeken és korlátozott funkciójú mezőgazdasági területeken halad. A Településszerkezeti terv szöveges munkarésze szerint erdőterületen és korlátozott funkciójú mezőgazdasági területen elektromos légvezeték, távközlési légvezeték, adótorony, távközlési magasépítmény nem létesíthető. Ezen szabály megszűntetése vagy módosítása szükséges a tervezett 120 kv-os elektromos távvezeték létesítése érdekében. Eger külterületének a tervezett távvezetékkel érintett szakasza és környékére külterületi Szabályozási terv nincs hatályban. Eger Nagylapos és Felnémet Szabályozási terve 2005-ben készült az M-Teampannon Kft által (jóváhagyva 5/2005. (.21.) sz. önkormányzati rendelet), ebben a tervben került kijelölésre a településszerkezeti tervnek megfelelően a nagylaposi Különleges terület - sportterület, majd ezt a terv került felülvizsgálatra 2009-ben. A 66/2009. (XI.27.) Kgy. rendelettel jóváhagyott hatályos Szabályozási terv (Város- Teampannon Kft Vezető tervező Koszorú Lajos, felelős tervező:, Szőke Tamás) már a 2008-ban elfogadott egységes szerkezetű helyi Építési Szabályzatba integrálta a korábbi terv szabályozási előírásait illetve a terv az egységes jelkulcs alkalmazásával került átdolgozásra. A Szabályozási terv a mintegy 12 ha-os tervezett sportterületet négy szerkezeti egységre osztotta tervezett KöU-4 övezeti jelű kiszolgáló utakkal illetve KöU-5 jelű vegyes használatú utakkal. Az észak-déli irányú utak mentén a külterület felőli határon változó szélességű (de min. 20 m széles) beültetési kötelezettségű területet tartalmaz a terv. A négy tömbből álló területen három tömbben határoz meg a terv építési helyet. A távvezeték csatlakozással érintett délnyugati tömb esetében ugyan nem tünteti fel a meglévő távvezeték nyomvonalát - építési hely nincs meghatározva. Eger megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2008. (VI.27.) sz. rendelete Eger MJV helyi Építési Szabályzatáról a 22.. (4) bekezdésében rendelkezik a sport- és szabadidő eltöltését szolgáló különleges terület építési övezetéről. VÁROS-TEAMPANNON KFT ÁPRILIS

10 A nagylaposi sportterületen a táblázat 1. és 3. sorában szereplő Ksp övezet szabályozott, a belterület (kelet) felöli síkabb területen legfeljebb 20 % a megengedett beépítési mérték és 12 m a max. építménymagasság, a kissé emelkedő, külterület felé közelebb eső területeken csak 10 % a beépítés és az építhető építménymagasság is alacsonyabb, max. 6,0 m. Konkrét építési igény jelenleg nincs a területeken. A 66/2009. (XI.27.) Kgy. rendelettel jóváhagyott hatályos szabályozási terv részlete VÁROS-TEAMPANNON KFT ÁPRILIS

11 További előírások: A HÉSZ Sajátos jogintézményekre vonatkozó 53. (2) bekezdése rendelkezik a Szabályozási terveken jelölt beültetési kötelezettségről, az alábbiak szerint: Az Eger Észak és Eger Dél állomások közötti 120 kv-os elektromos távvezeték tervezője a Pöyry Erőterv Zrt. (1094 Budapest Angyal utca 1-3.) az ÉMÁSZ hálózati Kft megbízása alapján. Eger Észak Eger Dél 120 kv-os távvezeték létesítésére Előzetes vizsgálati eljárást folytatott le az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, melyet 2010 február 11-én kelt, /2010. ügyiratszámú Határozatával zárt le. A Határozatban megállapította, hogy az A változat megvalósításához környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. A távvezeték nyomvonala külterületi, döntően mezőgazdasági, kis részben erdő művelési ágú területeket érint. VÁROS-TEAMPANNON KFT ÁPRILIS

12 A távvezeték kialakításához az eljárásban külön előírásokat kötöttek ki az alábbi szervek: Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Intézete (Eger) (4093-2/2009., 19.3/4143-2/2009.) Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság (Eger) (19.3/4143-1/2009. ) Körzeti Földhivatal (Eger) (10.856/2009.) Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (Eger (19.2/2397/1/A40/2009.) A Felügyelőség a határozat indoklásában megállapította, hogy a beruházás környezetvédelmi engedély nélkül kivitelezhető. A tervezők a Határozatban kikötött további egyeztetéseket elvégezték. Az így pontosított nyomvonalra megkérték a vezetékjogot, amelyet a Borsod Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hivatala március 19-én kelt Határozatával a Borsodnádasd Eger Dél, Eger Észak Füzesabony 120 kv-os távvezeték tárgyú vezetékjogi engedélyezési dokumentáció alapján a vezetékjogot engedélyezte. A Határozat a továbbiakban a kivitelezés során betartandó ill. a megkezdésre, üzemeltetésre betartandó szabályokat ír elő. Ennek során további egyeztetés szükséges pl. a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságával (közelítési nyomvonalak, anyagdepóniák helye). A Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája régészeti feltárást ír elő, az érintett régészeti lelőhelyet érintő oszlopalapok esetében. VÁROS-TEAMPANNON KFT ÁPRILIS

13 VIZSGÁLATOK III. A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VIZSGÁLATA Jelen tervmódosítás a 120 kv-os elektromos távvezeték létesíthetőségére ill. beillesztésére irányul, más módosítási igény nem merült fel. A II.1. fejezetben körülhatárolt 12,4 ha-os terület szinte teljes egészében jelenleg még szántóterület, a 2013 márciusi tulajdoni lapok alapján zömében 5 minőségi osztályú. A terület jellemzően magánszemélyek birtokában van, csak az utak tulajdonosa az önkormányzat illetve az Egri Csillagok MGTSZ. A tulajdoni lapok alapadatait az alábbi táblázat tartalmazza: HRSZ A TERÜLET JELLEGE Kivett, saját használatú út TER. m2 TULAJDONOS MEGJEGYZÉS (övezeti besorolás, stb.) EGER MJV ÖNK. Vezetékjog: ÉMÁSZ 303 m2 Vezetékjog: ÉMÁSZ 155 m2 Vezetékjog: ÉMÁSZ 136 m2 Vezetékjog: ÉMÁSZ 701 m EGER MJV ÖNK. Vezetékjog: ÉMÁSZ 143 m2 1/ magán 01030/43 Kivett, saját használatú út 01030/95 Szántó: 5: 2632 m2 6: 974 m /96 Szántó magán 01030/97 Szántó magán Vezetékjog: ÉMÁSZ 663 m /98 Szántó magán Vezetékjog 1: ÉMÁSZ 1542 m2 Vezetékjog 2: ÉMÁSZ 218 m /99 Szántó magán Vezetékjog 1: ÉMÁSZ 379 m2 Vezetékjog 2::ÉMÁSZ 95 m /100 Szántó magán Vezetékjog: ÉMÁSZ 70 m /101 Szántó magán Vezetékjog: ÉMÁSZ 3201 m /102 Szántó magán Vezetékjog: ÉMÁSZ 146 m /103 Szántó magán Vezetékjog: ÉMÁSZ 831 m / magán Vezetékjog: ÉMÁSZ 631 m / magán Vezetékjog: ÉMÁSZ 586 m /106 Kivett, saját használatú út 894 Egri Csillagok MGTSZ (földhasználati jog) 01030/107 Szántó magán 01030/108 Szántó 4: 758 m2 5: 3695 m magán 01030/109 Szántó 1527 magán 4: 719 m2 5: 808 m /110 Szántó 3629 magán 4: 2482 m2 5: 1147 m /111 Szántó magán 01030/112 Szántó magán 01030/113 Szántó magán 01030/114 Szántó magán 01030/115 Szántó magán 01030/116 Szántó magán 01030/117 Szántó 4: 1789 m2 5: 2783 m magán VÁROS-TEAMPANNON KFT ÁPRILIS

14 VIZSGÁLATOK HRSZ A TERÜLET JELLEGE TER. m2 TULAJDONOS MEGJEGYZÉS (övezeti besorolás, stb.) 01046/44 Szántó magán 01046/46 Szántó 2811 magán Vezetékjog: ÉMÁSZ 88 m2 4: 915 m2 5: 1896 m /47 Szántó magán Vezetékjog 1: ÉMÁSZ 1685 m2 4: 3884 m2 5: 8305 m2 Vezetékjog 2: ÉMÁSZ 375 m /48 Szántó 4: 763 m2 5: 1755 m /49 Szántó 4: 633 m2 5: 1502 m /50 Szántó 4: 925 m2 5: 2275 m /51 Szántó 4: 1921 m2 5: 5178 m /52 Szántó 4: 1425 m2 5: 5962 m2 6: /53 Szántó 4: 713 m2 5: 6566 m2 6: 1109 m /54 Szántó 5: m2 6: 4520 m /55 Szántó 5: 7964 m2 6: m magán Vezetékjog 1: ÉMÁSZ 349 m2 Vezetékjog 2: ÉMÁSZ 78 m magán Vezetékjog 1: ÉMÁSZ 297 m2 Vezetékjog 2: ÉMÁSZ 66 m magán Vezetékjog 1: ÉMÁSZ 446 m2 Vezetékjog 2: ÉMÁSZ 100 m magán Vezetékjog 1: ÉMÁSZ 1051 m2 Vezetékjog 2: ÉMÁSZ 235 m magán Vezetékjog 1: ÉMÁSZ 1038 m2 Vezetékjog 2: ÉMÁSZ 246 m magán Vezetékjog 1: ÉMÁSZ 908 m2 Vezetékjog 2: ÉMÁSZ 259 m magán Vezetékjog 1:ÉMÁSZ 1335 m2 Vezetékjog 2: ÉMÁSZ 503 m magán Bányaszolgalmi jog: TIGÁZ 5290 m2 Vezetékjog 1: ÉMÁSZ 365 m2 Vezetékjog 2: ÉMÁSZ 556 m2 Az érintett területekre konkrét építési igény nem jelentkezett. A hasznosítást megnehezíti a több kézben lévő tulajdoni szerkezet, a telekkialakításhoz a területek összevonása és esetlegesen újraosztása (max. 1 ha-os területek alakíthatók ki) szükséges. A két tömböt érinti a meglévő 120 kv-os távvezeték biztonsági övezete (17,2 m 17,2 m) és a két tartóoszlop. Ez utóbbiak az ingatlannyilvántartási térképen nincsenek feltüntetve. A meglévő és tervezett távvezetékek biztonsági övezetének feltüntetése indokolt. VÁROS-TEAMPANNON KFT ÁPRILIS

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

Á ü ü Á ú ő Á ő ő ő ö ö ö ő ü ü ő ü ő ő ő ű ű ö ő ő ő ü ő ő ő ő Á ő ő Í ú ú ú ú Ö Á É Á Í ú ű Ö ú ú ú ő ü ő ő ü ő ü ü ő ü ő ü É É ű ü ő ő ő ő ü ő ü Í É É Á Ó É ú Ö Ó ú Ö ü ú Í ő ő ő ö ő ü ú ő ö ő ő ü ű

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

Í É Á Á É É Á Ó É ú ü ö ű ű ö ű ö Í É É É Á Ő É ú ö ü ú Í Á ü ö ö ö ű ö ú ú ü ö ö ö ü ú ú Ü ö ű ú ö ö ű ü ú ö ö ű ü ö ű ü ö ű ü ö ö ű ö ö ű ö ű ö ö ű ö ű ö ű ö ű ö Á Ú ü ü ú ű ö ö ö ö ö Á ú ú Ü Á É ö ü

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

ú Í Ú É Á É É ú ú ü ü Í ÍÍ Á Í Í ú É Í ú ú Í Í ű ú ú ú ú ú ú ü ú Í ú Ö ü ú Í Í ü Í Í É ű ú Í Í Á ú Á Í ú ü Í ú Í ü Í Í ü Í ú Í Í Í Í ú Í Ú Í ü Í ü Í ú Ó Í ü Í É ú É ú Í ü Í ú ú ú ú Í ü ú Í ü ü É Í Í ú

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

Á Á Á Ú ű í í ÁÁ É í Í í Ö Ö É Ü Ó Ó í ű Á É í í É É É É É É É É Ő É É É É Ó í É Á ú ú ú ú ü ű í ü ű É ü í í ú í ú Á Í Á Á Á Í ű í Á Á Á í Á Á Ö Á í ü ű í í ü í í Ö ü í Á Á Á ü ű í í í í Í űí í Á Á Á ű

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

ú ű ű ü ú Ó ú ü É ú ű ú ú ü ú ű Á ü ú ü ü ű ú ü ü ü ú ü ü ú Ú ü ű ú ü ű ü É ú ú ú ü ú ú Ö ú ü ü ü ü ü ü Á ú ú ú ú ü ü ű ü ú ú ü ü ü ü Ö ü ú ü Ö ü ü ű ű ü ü ü ű ü ÍÓ ú ü ü ü ü ú ü ú ú Á É ú ü ü ű ü ú Á

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö Ü ü ö Á ö ö ö ö ö ö ű ö ú ö Ö ú ö ű ű ö Á ö ú ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö ö ü ö Ö ö ö ö Ö ü ö ö ű ö ö ö ö Ö ö ö ö Ü Ö ö ö ö ö ö ö ö Ü ö Ü ű ö ú ö ú ö ö Ü ü

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

Á Ö É Ó Á É Ó Ü É ü ö Í ö ö Í ü ö ö ú ü ú Í ö ö ú Í ű ö ú ü ö ö Ö ü ö ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ü ú ü ö ö ö Í ö Í ö ú Í Í ö ö ú ö ú ü ö ö Í ü Í Í ü ö ü É ú Ú Í É Í ö Ö ü ö ü Í ü ú É Í ö ü ö ö ö ö ü ú Í ö Í Ö

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

í ú ő ü Í ö í í ú ú ü í í ő ú ö í Ú Í ö ú Á É Í Á É É í Á Á ö É ú É Ü Á Á ö É Á Á Á É É Á Í í ő ö Á Á Á Í ö É Í í Í í ő í ő í í Á Á É Á ő ő ő ő í í Í Í ő ö Ö É Á É ő Ú ö ö ö ő ő É Á É É Á Í Á ő É Á ő ő

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

ö Ö ü ő í Ü ö Á Ü Ü ő ő ő ő ü ű í ő ű Ó í ú ü í í ő í í ű ő ú í ö ő Ü ö ö í ú ö ő í ő í í ő Ü ú ő í ő í ü ő ü ő ö ö ö ő ő ú ü ü ő ü ü í ú í ő ő ü ő í ü ö ö ű ü ű ü ő í ü ú ő ö ü ü ő ő ő ö ő í í ő ő ú ő

Részletesebben

Ú É Ú í ö ö ö ü ű ú ű ű í ű ü ö ö ő ű ú í ö ö Ü ö ű Ü ú í ő ö ö ű ü ö ő ú ö ü ö ö Ü ö ö ű ű ő ű ü í ú ű í ő í ő ő í í ő ö ö ő ő ő ö ö í ű ő ö ő í ő Ü í ű ő ő ő ő ő ő ü ű ű ő ü ö ö ő í ű ü í ű í ű í ő í

Részletesebben

í í Í ö ű í í ő í Í Á Í É í É í Ő ö É Ú í É Í Á É É ö ö Á Ö É Ú Ö ö ö í í í í í Ö É É É Í ű Í í í Í í í í í Á Á É Ö Ö É Á É É É É Á É É Á É É í Í ö í í í Á Ö É Ú Á Ú Ö É Ö Á Ú É Á Á ö í í Á í Á Ö Ó É Ű

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ü Ó ő ő Í ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ú ő ű ü ú Á ő ü Ö ü ő ő ő ü ő ü ú ü ú ő ü ű ő Á ő Ó ú ü ő ő ő Ö ő ü ő ő ü ő ü ő ü ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő

Részletesebben

ö ü ő ö ű É ö ö ü ü ö ö ő ő ö ö ü ő ő ö ö ö ö ü ö úő ö ö ő ű ú ő ü ő ő É öü ú Í ú ü ő ő ú ű ő ú ü ú ú ú ő ö ö ő ö ü ü Ú ö ő ü ö ő ö ü ű ü ö ü ö ő ű ö ő ü ő ű ú ü ő ő ő ú ú ü ö ö ő ő ű ő Ü ö ö ö ö ű ú ö

Részletesebben

Í Í Ö Ó ü Ö É ü Ü Í Ú Ü Ü Ö Ü Ü ú Ü ú ú Ü Ü Ú Ú ű ű ú Í ú ü É ü ü ü ü ü ü ú Ü ü Ü Ü Ü Ü ú ü Ü Ü Ü Í ü Ü Ü Ü ú Ü Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ü ü Í ü ű ü ü ú Ü Ü ű Ü Ü ú ü Í ű ű ü Ü ű ü É Ü Ü ü ú Ü ú ű ü ú ú Ü ú Ü Ú

Részletesebben

Ü Ü ó ó É í í É ó í ó ü ú ó ó í ú í ó ó í í ó ű í ó ú ü í ú ó í ü ó ó í í ü ó í ü ű ú Ö í ü ű ó í ú ű ó í Í ü ó Í ü ó ú ü ú í ü í ű ó í ü ü ü ü ó í Í ű ű í ü Í ű ó í ó ó ü ó ü ó ű ü í ű ó ü ó ó í í ü í

Részletesebben

í íű ú ü Á Ö É Ú É É Ö í í í í ü ű ű Ó ü ü ö ö Á ö ö ű í í í ű ö ö ö ö í ö ű ü ö í ö í ö ü ö Á ö ú Á ú ú í í í í í ü í ű ü ö ö ú ü ö í ö ö ü í ü í í ö ü ü Ú íí í ü í í í í ü íí í í ú ö í í ü í ú ú í í

Részletesebben

ő ű í ő ú ő ü ő ő ő ü ü ü ü ü í Ü í í Ü Ü ő ő ő ő í ő ő ő ő íí í ú í ü ű í ő ő í Ö í Í Ü É í í ő Í Á ő ő ő Ő ő ú ú Ö Ö ú í ő ő ő ő ű í ő ú í ü í ű í É í í Ü ű í ő Ú ű í É í í Ü ű í ő ő ű í ő ú ü ÍÍ í ő

Részletesebben

Á ö É ö Á É ú ö í ü é é ö é ö é é é é é í é ú ö ö é é é í ü é é é ö é í é é é ú ö ö ö ö é é íú ö Ó é é ö é é í é ö é ú ö é í é é í í í í í é é ö í í ö é í ú é ö é é é é í é é Ö ö é ú é é é é í é ö í é

Részletesebben

Í É É É ú ú ö ü Á ö Ó ú ö Ö ú ú ö ö É ü ű Í ű ú Á ö ö ö ö ü ö É ö ö ö Á ö ö ö ü Á Á É ö ö Í Í ű ú ú Í ü ö ű ü ö Í Í ö ü ö ö ö Ú ú Ö ö ü ö ú ú ű ö ü É ü Í ö ú ö ö ü ö ö ö ö ö ü ű ü ö É Á ü ú ú ö ö ö ü ü

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben

ü ö í ő ü ü ü ő ő ő ű ő ö ü ő ü ü ö ű ő ö ő ő ő ő ü í ö ü ő ő ő ö í ú ő ü ő ü ő ö í ő ö ő ű ő ü ú ő ü ü ő ő ö ő ü ő ú ü ü ő ő ö í ö ü ő ő ö í ö ö ö ő ö ő ő ü ö ő í ő ő ő ő ö ö ő ő ő ö ö ő í ő ű ü ö ö ő

Részletesebben

Á Á Ó É ö á ű ö á á á á Í Í á ú á ú ö ö á ú á á á öí á á á á á ö á á á á á á á á á á ö á á á á ö á á Í á á á á Í áí á á á á ö á á á á á áí á á á á á ü á á ü á Í ú á á á á á á ú á ü ö É á á ü á á á ö á

Részletesebben

ű Ó ü ü Ó ű ü Ö ű ű ü ü É ü ü ű Ö Í Ő Í ü Ö ű Í ű Ú Ú É É É Ú ü ü É É Á ü ü ű ű É ü Ú ü Í ü ű ü ü ü ü ü ü É Í ü Ó Ő Á ű ü ü Í ü ü ü ü Í É ü Á Í É Í ű Í Í ü ü Ö ü ü ü ü Á ü Í ü ü ü ü ü ü ü ü Í ü ü ü ü

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

ű í ö ű ö ű í ö í í ö ó ó ü ó ó ö ó ö ó ó ó ó ó Á ó ó ö ö ö ö ú ö ö ü ú í ö ü í ó í ű í íö ö ö ö ü ó ű ö ó ú ó ö ó ű ű ó ó ö ö ö ü ü ó ó ö ú É ö ö ö ö í ö ó ó ö ú í ö í ó ö ö ó í ó ü ü ü í ó í ö ö ó ü

Részletesebben

ő Á Ó ő ú ő ő ő ő ü ü ő ü ö ö ű ű ö ő ú ü ő ű ö ő ü ö ö ő ö ő Ú ú ü ö ő ö ü ő ő ü ő ü ü ö ő ű ű ö ö ö ö ö ű ö ő ű ű ö ö ő ü ő ü ő ö ú ú ő ő ú ö ö ü ü ö ő ő ü ő ő Í ü ő ü ő ö ö ő ú ű ö ú ő ő ő ő ű ö ü ö

Részletesebben

Á Ö É Á É Ő Ü É í ü ö í í í ö Í ö í ü ö í í ú í ö í ö ö ú ü í Í ü í ü í ü í í í í ö ú Í í ö ö ö ü ö í ü Í ú ü í í ú ö ö Í É ü ú í í ö í Í í ú í ÁÍ Í í Í Í í ö Í É í í Í Í Í í Ó ü í ö ö É ö ü ö ö ö í ü

Részletesebben

ö ó ü ö ó ü í ó ó É ó ö ö ó ó ó ö ö ü É ü í ü ó í ö í ó ü ú ü ú Á Ó í ó í ö ö ó ó ó í ö ö í ó ó ó í ü ó É ó ó ó í É ú ü ö ű ó ó í ó ú Ó ú ó ó ö ö ú í ú ű ö í ó ű ü ü í ü ü í ó ü í ó í Á ó ó ú ó í ó ö ö

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

Á Á É ö ó ö ü ó ú ű ö ú ó ü ö ü ú ú ö ö ű Ü ö ö ű í ó ű í í Ö í ű ű í ű ű í Í í ó ű Ű ű í Ö Ö Á Á Ű ú ö Ő ű ü í Ö í Ő ű ű Ú ó Ö ű í ö ű í ü ö ü ö É ö ö ű ü í Ú í í ö Ő ó ó Ö ó í Í ö ö ó Ö ű ó Í í í ö ö

Részletesebben

ő ú ö ú ű ő Á ö ő Á ö ű ö ő Á ö Á Á ú ö ő ő ő ú ű ö ú ű ő Á ö ö ű ű ő ö Á ö ő ő ö Á ö ű ö ő ő ő ö ő ö ő ű ú ö ő ö Á ö Á Á ö ű ö ö ű ö ő ő ű ő ö ő ő ö ö ű ö ö ú ö ú ö ö ö ű ö Á ő Ü ö ű ö ő ő ö ö ö ö ő ú

Részletesebben

ö ó ö ó ő ö ú ő í ó É Ü ü ó ó í ö ö ó Á ő ö ó ő í ü ú ö ö í ó ó í ö ó ó Ő Ű í ö ó ü ü ó ő ó ő ő ó í ó ó ó ó ú ó ö ó ö ö ö ó ü ó ü íő ó ó ó í ó ö ö ó ö í ő ű ú ö ö ó ü ú ó ő ó ó í ö ő ő í í ö ö í ó ő ó

Részletesebben

Á Ö É É É É Í Ü Ő Ü Ő É ó ő ó ó ű í ó ő í í ó ö ö ö ú ú ü í ü ü ő ő ü ú Á ő ú ú í ó Ü ö ő í ő ú ö ó ú ö Ö í í ó í í ő í ü í Á Ö Ö í ü ü ő Ü ő ú ő ú Ő ü ő ú Ú ő í ő ó ű í ő ó ő ú ö ő ü Ü ő ú ő ő ő ó ö Ő

Részletesebben

ú ú í í í í í ó ű í Ö Ú ó ő ő Ö í ó Ó ü Ó Ö í ó Ö íí í ó ó óó ó ó Ó ú ú ú í í ó í ő ó ó ú ú ú ú ó ó ó ó ú ú ő ó í ó ó Ü ú í ü í ü ű í Ü ú í ű í Ú í í í ú í ü Í ű í ü í í ü ú ü í í Í ó ó ó ú Í í ó ú í í

Részletesebben

ő ü í ő ü ő ú ő í ő ő ú í í ő ö í ú í ü í ü ö ö ü ö ü ü ü ö ö í ő ő í ö ő ü ü ő ü ö í ü ú ö ő ö ő ő ü ü í ö ö ö ö ú ú í ö ü ö Í ü ő ö ü ü ü ő ő ú ő ő ú ü í ő ü ő ü ü ü ö É ú ö ö ö ö ű ú ő ő ö É Á Í ü ő

Részletesebben

ó ú ó é é ü ü é é é ó ü ö ó ó ó ó ó ö ö í í ó é ü é Ü é ő ü ó í ó é ő ü ö é é ö é é é é ö é é ó ö é é ö ö ö é é ő é é ö é ö é í é ö í é ó í é é í ö é ó ü é ö é ö é é é ö ö é é é ó ü ö é ő ö é ó é ö ú é

Részletesebben

Á ü É ö ö ö ü ú Ö ö ö ö ö ö ű ű ö ü ú ú ö ö ü ü ö ö Í ö ö ú ö ö ö ö ö ü ö ú ö ö ö ö ö ű ö ö ö ö ű ö ö ú ú ú ö Í ű ö ú ú ö ü ü ö ö ö ú ú ö ö ú ö ü ö ö ö ú ű ü ö ö ú ü Í ö ú ö ö ö Ü Á Ó Í ü ü ö ú ö ú ú Ó

Részletesebben

É Á í Á Á É Í É É É É Á í ó ö ö ü ú íű ö ö ö ő ö ö ö ö ű ó ő ó ö ö ú í ó ö ő ó ő ó ó ó Á ó í ő í í í ö ü ó ö ő ő ó ó ű öó ó ö í ó ö ö ú ú í ü ó ó ö ö ö ó ö ó ó ó í í ó ó ö ó ő ö í ű ó ü í ö ü ö íí ö ü

Részletesebben

í ú í í Í ű í í ű ö Í í ő ú ű ö ö í ű ö ö ű ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ő ö ő ő ű ö ő ö ő ő ő Á ű ö ű ö ö í í ő ö ű ö ő ü ő ű ö ű ö őí ő ő ü ö ő ű ö ő ö ö ü ő ü í ú ű í ú ű í ő í Á ú ű ű ö í í í ő ú ű ö ü Ó í

Részletesebben

í ú ő ö ö í ö ö ö ó ó ú Ó ó í ó ó ú ó ü í í ö í ú ú í ó í ő ú ö ó í í ó ö ő ó í ó í ó í ó ó ú ü ő ó ó í í ő í ú í ó ő ö ö ő ó ó ö Á ö ó ó ű ó ó ó ó í ö ó ö ú ó ó ó ó ü ö ö ű ú ö Ó ü ü í Á ó í ö ő ő í É

Részletesebben

Ó Á Ö É Ö Á É Ü É üü ő ő ö Í ó ü ő ő ő ó ü ö ő É ó ó ő ő É ÍÍ ó ó ő ó ó Í ő ó ő ő ö ó É ó ó ő Íő Ő Ö ö ö óí ő Í ó ó É ó ö ö Í ő Íó ó Á ő ö ö ö Í ő Íű ü ő ő ő ö ő ö ö É ü ú Í Í ó ü ö ő ö ő Í ü ü ó ó ó ü

Részletesebben

ö é ü é ü ö ü é é é ü ü é í ü é é é é é ö ö ö é ü ö ö é ü í é ü ü é ü é ö é é ü ö ü ú ö é é ö ö é ű ö é é ü é ö é Ö é ü é é ü ö ö é Ö é ü ú ü é é ű ö é é ü ü é é ü ü é é é ü é ű ö é é ö ö ü é é ü ö é Ö

Részletesebben

ő ő ó ő ó ó ő ő ó ú ó ú ó ő ő ő ó ő ő ő ő ó Á ő Í ó ü ő ó ő ű ó ó ő ő ő ú ő ő ő ü ő ü ó ő ő ü ő ő ő ü ó ó ő ő ó ő ő ü ó ó ü ő ü ő ü ő ő ő ü ő ó ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Í ó ó ő ó ő ü ő ú ü ő ő ó ő ú ő

Részletesebben

Ö é Í Í ü ü é é ö é ö é ÖÍ é éé ű ú é Í ö ű ö é é é é é Í é é é Í Í ö é ö é é é ü ö é Ó Ö é ü é ü ü é é Ü é Í é é é ü ö é é ü é é ü é ö éé é é Í ú é é é Í é Í Í é é ü Í ö é ö é é é ü é ü Í é ü Á é é éé

Részletesebben

ű í í ü ü ü ü ü ü ü í í ü ü í í ű í ú ű í í í Á í ü É í í Ö Ö É ú ú ú í Á Ö ű í ú ú í í í í í ü ű í ü í Ö ú ű í ű í É í í ü ű í í ű í ú ű í í í í í ü í í Ö í ú í Í ú í ű í í ú ú í í ü ü ü í ú í É ÍÖ Ü

Részletesebben

ö é ü Ö é ü é ú é ó ü é é Ü é é ü í é é é Ó í é É ó ű é é é é ö ö é í ó Íö é é ü é é é ü é ü é ó ö ű é ú ó Í é é Í ú ú é é ó é í é é Í ó ó ó é ó ö é ű ö é é Í ó é Á Á ö ű é ú ó é é ö ú í ü ö ű é ö é Í

Részletesebben

ö ü ö ö Ö ú ü ü Ö ö ö ö ö ü í ü í ö í ü ü ö í í í ü ö í í ö ö ö ö ö í ü í í í ö í ö ű ö Ó í í Í ü ü ü ü ü ö ü ü ü ö í ö í ö ö í ü ú ü ü í ü É ö ö ö ö ö í ö í ü ű ö ö ü í í í í ö ü ü ü ü ö Á ü ü ö ö ö ü

Részletesebben

ö ő ő ö ú ü é é í í Ü é ó ü é ó ü é é ö íö ö éí é ú ű í í é ö í ó ü é é ö ö ó ö í ó ü é é í é é ó í í ü ő Í í ő é é É ó é í é ó ő í é é ó é ő ő é é ü ö ő é ő é ü Íó é é é Í ó ü é é é é é ó é ü í é ú ó

Részletesebben

ű ö ö ö ű ö ö ö ű ö Á Á Á Á É ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Á ö Á Á ű Í ű Ü ö ú ü ü ö ú ú ü Ú ö ö ú ö ü ü Ü ú ö ö ö ű ö ö ű ö ü ü ű ö Í ű ö Ő Á Í ö ö ú ú ü ö ü ö Ó ö ú Í ü ö ű ö ü ö ű ú Í ö ü ú ö ö ú Á Ü

Részletesebben

ö ö ó Á Á ó é ú ü ó é é é ú é é í é ü ö í é ü ó ö é é é é ö é ő é é ó é é ö é é í é ő é é é é í é ü é é í ő é é í é é ö é é é é é é é é ú ó é í é é ó í é é ó é í é ö é ő é ú ő ő é ő ö ú é é ó ü é ü é é

Részletesebben

É É Á Í ü ó ó ö ö ó ó ó ű ö ü í ü ü ü ó ó ó ö ó ó Í ö ó Í Á Á É Á í Í ö ó ó ü ó í ö ö ü ö ü ö í í Í í ü í í ó ó í ö í ö ö ó í ö ö í ó ö ö í ú ö ü ö ó ü ó É í ö ü ö í ó ó ö í ó ö ó ó ó ö ü ö ó ó í ö Í ö

Részletesebben