KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ NOVEMBER HÓ

2 ALÁÍRÓLAP Kaposvár településrendezési tervének M11/2015-OTÉK jelzőszámú módosításához MEGBÍZÓ: SZITA KÁROLY KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 7400 KAPOSVÁR, KOSSUTH TÉR 1. TEL:82/ TELEPÜLÉSTERVEZÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM: DR FAZEKAS SÁNDORNÉ VEZETŐ TELEPÜLÉSTERVEZŐ KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKÉRTŐ kam.reg.:tt SZKV/ KAPOSVÁR, SZEGFŰ U.33. TEL:82/ KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS: ENDRÉDI JÁNOS KÖZLEKEDÉSI TERVEZŐ: kam.reg.: / KAPOSVÁR, KANIZSAI U JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 2

3 JSZ: M11/2015-OTÉK TARTALOMJEGYZÉK ALÁÍRÓLAP... 2 TARTALOMJEGYZÉK... 3 TERVEZŐI NYILATKOZAT... 4 I. SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁSA... 5 II. KÉSZ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKOLÁSA III. KÉSZ MÓDOSÍTÁSA IV. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA V. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁT JÓVÁHAGYÓ HATÁROZATK I V O N A T VI. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSA VII. TERÜLETI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA VIII. A MÓDOSÍTÁST MEGALAPOZÓ TESTÜLETI DÖNTÉSEK IX. TESTÜLETI DÖNTÉS A BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK ELFOGADÁSÁRÓL X. ÖSSZEFOGLALÓ A BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEKRŐL XI. ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ ZÁRÓ SZAKVÉLEMÉNYE TERVRÉSZLETEK 1./ HATÁLYOS ÉS MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV KIVONATAI 2./ HATÁLYOS ÉS MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV KIVONATAI 3./ JELMAGYARÁZATOK MELLÉKLETEK 1./ melléklet KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ 2./ melléklet IRÁNYI D. UTCA-FŐ UTCA- DÓZSA GY. UTCA BUDAI N. A. UTCÁK ÁLTAL HATÁROLT TÖMB BEÉPÍTÉSI JAVASLATA 3./ melléklet KAPOSVÁRI STRAND TERÜLETÉNEK BEÉPÍTÉSI JAVASLATA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 3

4 TERVEZŐI NYILATKOZAT Kaposvár településrendezési tervének M11/2014-OTÉK jelzőszámú módosításához Alulírott településtervező nyilatkozom, hogy az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 14. alapján a tervezői munka elvégzésére jogosultsággal rendelkezem. A Magyar Építész Kamara tagja vagyok. A dokumentáció megfelel a magasabb rendű terveknek és jogszabályoknak, így elsősorban: - A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény; - az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT); - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv); - az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban OTÉK); - A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rend. (továbbiakban TFR.) - a Somogy Megye Területrendezési Terv (továbbiakban SMTrT, jóváhagyva: 15/2004.(XII.27.) rend.-el); - Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve (továbbiakban KÉSZ, jóváhagyva: KMJV Önkormányzata 70/2005.(XII.15.) önk. rend.- vel). A településrendezési eszközök módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rend. 45., átmeneti rendelkezései alapján, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet augusztus 6.-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült. Kaposvár, június.. Dr Fazekas Sándorné vezető településtervező: TT JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 4

5 I. SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁSA Kaposvár közigazgatási területére készült településrendezési eszközöket decemberében hagyta jóvá a Közgyűlés, melyet az óta többször módosított. A véleményezési dokumentáció az M11/2015-OTÉK jsz. módosításának a tájékoztatási szakasz során beérkezett észrevételek figyelembevételével került összeállításra. Az észrevételek összegezését és az ezekre adott válaszokat a dokumentáció VIII. fejezete tartalmazza. A Közgyűlés 189/2012.(XI.15.), 24/2015.(II.26) és az 53/2015.(IV.23.) számú önkormányzati határozataival a módosítási igényeket jóváhagyta. A megfogalmazott módosítási igények összhangban vannak Kaposvár évekre vonatkozó, -152/2014.(VI.25) önk. határozatával jóváhagyott,- településfejlesztési koncepciójával, az abban megfogalmazott célok megvalósítását a módosítási igények segítik: CÉLOK 3.1 KAPOSVÁR ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ CÉLOK érintett módosítások sorszáma 1. A gazdasági versenyképesség és foglalkoztatás erősítése nemzetközi, országos és regionális szerepkört erősítő modern gazdasági bázis, valamint helyi gazdaság és a foglalkoztathatóság feltételeinek biztosítása. 2. Kaposvár központú fenntartható és energetikailag önfenntartásra törekvő várostérség fenntartható ökológiai és energetikai rendszerek. 3. A városhasználók szükségleteit kielégítő magas minőségű és fenntartható városi környezet és szolgáltatások - minőségi városi környezet, a társadalmi kohézió, a biztonság és az aktív életmód feltételeinek megteremtése RÉSZCÉLOK ÉS BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK 1.Gazdasági húzóágazatok megerősödése Sokoldalú foglalkoztatás Turisztikai desztináció megerősödése 1, Energetikailag megújuló város Térségi elérhetőség és belső mobilitási feltételek javítása 6. Humán szolgáltatások optimalizálása és minőségi fejlesztése Harmonikus együttélés a környezettel Vonzó, élhető város Népesség kismértékű növekedésének elősegítése, valamint a társadalmi leszakadás megakadályozása 10. Aktív és egészséges város A véleményezési eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (TRF) ban szabályozott teljes eljárás szabályai szerint kerül lefolytatásra. Az önkormányzat a TRT. 9. mellékletében meghatározott államigazgatási szervek, a települési,- területi önkormányzatok, valamint az önkormányzati határozatokban előírt partnerek véleményét megkérte. A tervezett módosítások nem ellentétesek az országos és a Somogy megyei területrendezési tervekkel, a területrendezési tervek Kaposvárt érintő övezeteit a korábbi, M10/2014-OTÉK jelű módosítás során már bemutattuk, ezért ezt most nem ismételjük meg. Módosítási igények: A.) Településszerkezeti tervet, a KÉSZ-és a szabályozási tervet érintő változtatási igények 1. Szentjakabi Bencés Apátság ingatlana területfelhasználásának módosítása; 2. Kecelhegyalja utca szabályozási szélességének módosítása; 3. Irányi D. u. - Fő u. Dózsa Gy. u. Budai N. A. utca által határolt tömb építési előírásainak felülvizsgálata; 4. Ballakuti utcai játszótér területére vonatkozó építési szabályozás felülvizsgálata; JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 5

6 5. Kisgáti városrész és a 610-es főút érintett szakaszának felülvizsgálata körforgalom kialakítása; 6. Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. telephelyére vonatkozó építési előírások módosítása; 7. A 7083, 7082 és 7090/2 hrsz alatti ingatlanokon 50 méteres sportuszoda elhelyezése. B.) Csak a KÉSZ-t és a szabályozás tervet érintő változtatási igények 8. Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. által benyújtott módosítási kérelem; 9. Arany János utca, 4361/23 hrsz alatti ingatlan építési övezeti jelének szabályozási tervi javítása; 10. Bartók Béla utcai plébánia 7682 hrsz. alatti ingatlan építési előírásainak módosítása; 11. KÉSZ 40. (5) bekezdés módosítása; 12. Dombóvári út 3657/64 hrsz-ú út belterületi határvonal Deseda patak által határolt tömb; A szabályozási tervlapok tervezett módosítását a hatályos tervi szabályozások bemutatása mellett ismertetjük, meghatározva a módosítási igények helyét, célját, és várható hatását. A tervezett módosítások közül új beépítésre szánt terület az 1. pont alatti módosításnál alakul ki. A 3. és 12. pont alattiak pedig a meglévő beépítésre szánt területeket bővítik, ezért a biológiai aktivitásérték számításával (VI. FEJEZET) az,- Étv. 7..(3) bek. b. pontja figyelembevételével,- csak ezeknél foglalkozunk. A településrendezési terv a szükséges szakági munkarészekkel készült. A most tervezett módosítások közül a és 12. pont alattiakhoz közlekedési munkarész (1./ melléklet) készült. A 2/2005. (I.11.) Korm. rendeletben szabályozottak szerint környezeti értékelést készítettünk (2./ melléklet). A rendelkezésre álló információk lehetőséget adtak a környezeti értékelés összevont elkészítésére, ezért kérjük a hivatkozott Korm. rendelet 3. melléklet II. pontjában meghatározott egyeztetőket, hogy a környezeti értékelésre vonatkozó észrevételeiket is tegyék meg. (Jelen eljárásban észrevételt várunk a környezet védelméért-, a táj és természet védelméért-, a település egészségügyért, az örökségvédelemért, a földvédelemért, az erdőgazdálkodásért, a katasztrófavédelemért felelős államigazgatási szervektől, és az Állami Főépítésztől.) A 3. és 7. pont alatti módosítások megalapozása érdekében beépítési javaslat készült. Kaposvár, szeptember JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 6

7 1. Szentjakabi Bencés Apátság ingatlana területfelhasználásának módosítása Pécsi utca- Keskeny utca-a Szentjakabi Apátság déli telekhatára- Várdomb utca által határolt tömb, külterületi tervlap Kezdeményező, testületi döntés: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 24/2015.(II.26.) önkormányzati határozat 1/a. pont Érintett helyrajzi számok: Övezet a módosítás előtt: Övezet a módosítás után: Z/kp Ktur, Ev/2 Változtatás indoklása, leírása, várható hatása: A Szentjakabi Bencés Apátság műemléki rom együttesének, rekonstrukciója az elmúlt évben több pályázati lehetőség kapcsán előtérbe került. Ennek megalapozására építési engedélyes tervdokumentáció készült, régészeti feltárás történt. Az engedélyezési eljárások során merült fel az a probléma, hogy a Z/kp közpark övezetbe sorolt területen, legfeljebb 2% -os beépítettség engedélyezhető,- az építési hely kijelölésével a KÉSZ elvileg lehetőséget adna nagyobb beépítettségre is, de az előkészítettség jelenlegi stádiumában ez még nem pontosítható. A KÉSZben meghatározott legfeljebb 4,5 méteres építménymagasság, a legkisebb zöldfelület 80%-os aránya pedig már ma sem teljesül. A beépítettség megközelítően 15%, a burkolt felületek aránya (a romterületen belül) 25%. Szakmai javaslat: A módosítás során arra tettünk javaslatot, hogy az hrsz-ú ingatlan, mely két alrészletből áll, (a. alrészlet 6815 m 2 kivett rom és b.alrészlete 8349 m 2 erdő) kapjon tényleges használatának megfelelő, övezeti besorolást. Az a alrészlet, mint Ktur; beépítésre szánt különleges turisztikai terület, míg a b alrészlet művelési ágának megfelelően, mint Ev/ 2 jelű védelmi erdőterület kerüljön szabályozásra. A módosítás érinti a biológiai aktivitás értékét, ennek számítását a VI. fejezet tartalmazza. A Ktur övezet maximális beépítettségének 40%-ra történő növelését indokolja, hogy új, a jelenleginél nagyobb látogató központ, fogadótér épülhessen. A telek beépítettségébe beszámítandók az 1,0 m-nél magasabb építmények, védőtetők, és a részben terepszint fölé magasodó épületrészek. külterületi szabályozási terv JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 7

8 2. Kecelhegyalja utca szabályozási szélességének csökkentése Kecelhegyalja utca K15 tervlap tulajdonos magánszemély Kezdeményező, testületi döntés: 24/2015.(II.26.) önkormányzati határozat 1/b. pont Érintett helyrajzi számok: 9614, 9620/2, 9621/1,2, 9623/1 Övezet a módosítás előtt: Övezet a módosítás után: KÖu-TK KÖu-TK, Lke-O/2 Változtatás indoklása, leírása, várható hatása: A Kecelhegyalja utca jelenlegi szabályozási szélessége 16 m. Az utca kialakult szélessége 12 m. A szabályozási terv szerinti útszélesítés az utca páratlan oldalán lévő lakótelkeket érinti, legnagyobb mértékben az utca sarkán lévő 9614 hrsz-ú lakótelket, ahol a lakóépület a szabályozási szélességen belülre kerülne. Az épület bővítésére, lebontása esetén ujjá építésére, így nincs lehetőség. Szakmai javaslat: Az utca funkcióját tekintve települési kiszolgáló út, a 16 méteres szabályozási szélesség csökkenthető, annál is inkább, mert az utca rövid belterületi szakaszát követően a külterületen folytatódik. Az OTÉK 26. -a az ilyen jellegű utaknál minimálisan 12 m szabályozási szélességet ír elő. A tervezett módosítást közlekedési alátámasztó munkarésszel igazoltuk (1. melléklet) hatályos szabályozás tervezett szabályozás JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 8

9 3. Irányi D. u. - Fő u. Dózsa Gy. u. Budai N. A. utca által határolt tömb építési előírásainak felülvizsgálata Irányi D. utca Fő utca Dózsa Gy. utca - Budai N. A. utca által határolt tömb K 16, K 17 tervlap érintett vállalkozók 24/2015.(II.26.) önkormányzati határozat 1/d. pont Kezdeményező, testületi döntés: Érintett helyrajzi számok: 40-52, 63 Övezet a módosítás előtt: Övezet a módosítás után: Z/kk, Vt-Z/5, P, G Vt-Z/5, P, G/k, Vt-Z/104 Változtatás indoklása, leírása: A tömbben lévő egykori óvodaépületet és környezetét, a Fő utcai ingatlanok hátsó telekrészét a szabályozási terv közkertként, alatta mélygarázsként és parkolóként szabályozza. A Fő utca érintett szakaszán lévő magáningatlanokban jól prosperáló vállalkozások működnek, fejlesztési lehetőségeiket a hatályos szabályozás már a 90- es évektől korlátozza. Ez a körülmény tovább már nem tartható fenn, az érintettek jelentős pályázati lehetőségektől esnek el. Az önkormányzat a szabályozás módosítását mindenképpen, rövidtávon belül kívánja változtatni, ezzel a város településrendezési eszközeinek komplex, átfogó felülvizsgálatát nem kívánja megvárni. A tömb szabályozásának felülvizsgálatát az időközben körvonalazódó intermodális csomópont elkészült részletes megvalósíthatósági tanulmányterve is indokolja. Szakmai javaslat: A tömb északi részén lévő zöldterületen a meglévő szolgáltató épület megtartása támogatható, azzal a feltétellen, hogy a szint alatti közcélú garázsterület megtartandó. A tömb további részének beépítési előírásai megtartandók. A tervezett elképzeléseket beépítési javaslaton és közlekedési munkarészben mutatjuk be. (1./ és 4./ melléklet). A módosítás érinti a biológiai aktivitás értékét, ennek számítását a VI. fejezet tartalmazza. hatályos szabályozás tervezett szabályozás JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 9

10 4. Ballakuti utcai játszótér ingatlanára vonatkozó építési szabályozás felülvizsgálata 7347hrsz-ú köz- Ballakuti utca- külterületi határ belterületi határ által határolt tömb külterületi szabályozási terv Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kezdeményező, testületi döntés: 24/2015.(II.26.) önkormányzati határozat 1/e. pont Érintett helyrajzi számok: Övezet a módosítás előtt: Övezet a módosítás után: Mk/5 Mk/5, Kk-sp, Változtatás indoklása, leírása, várható hatása: A Ballakuti utca déli részén, de már a kertterületen az elmúlt évben játszótér létesült. Az önkormányzati tulajdonú kertterületből a játszótér által elfoglalt területet ki kell vonni, ehhez az ingatlan megosztása és funkciójának megfelelő övezeti besorolása szükséges. A meglévő védelmi erdő területhez kapcsolódóan, további 3000 m 2 erdő terület kialakítására tettünk javaslatot, döntően a 12. pont alatti (uszoda) módosítás során felmerülő biológiai aktivitásérték veszteség miatt, annak visszapótlására. Szakmai javaslat: Beépítésre nem szánt különleges sportterület (Kk-sp) ingatlan-nyilvántartási átvezetése szükséges, ezért a szabályozást indokoltnak tartjuk. hatályos külterületi szabályozás tervezett külterületi szabályozás JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 10

11 5. Kisgáti városrész főút melletti szakaszának felülvizsgálata Mező utca- Dombóvári út Árpád utca- Guba Sándor utca csomópontja K 11, K 12, K 17, K 18 tervlap Kezdeményező, testületi döntés: befektetők 24/2015.(II.26.) önkormányzati határozat 1/f. pont Érintett helyrajzi számok: 2370, 2366, 2368/1, 2368/2, 2309/2, 3606, 3612 Övezet a módosítás előtt: Övezet a módosítás után: Vt-SZ/8, KÖu, Kbk/1, Lke-O/4, Vt-SZ/8, KÖu, Kbk/1, Lke-O/4 (szabályozási vonal módosítással) Változtatás indoklása, leírása: A Kisgáti városrészben pár évvel ezelőtt elkezdődött, majd leállt az Interspar építési beruházása. A területet most új befektető, a Fort Impex Kft. vásárolta meg és kívánja hasznosítani. A terület övezeti besorolása és eredeti funkciója változatlan marad azonban a bevásárlóközpont közúti megközelítését elősegítő körforgalmi csomópont kialakítását kezdeményezték. Tervezik továbbá az Árpád út és Mező utca sarkán lévő területrészen új üzemanyagtöltő állomás kialakítását, ezért megvásárolták az Árpád út északi részén lévő, megszűnt benzinkutat, ezt a területet a jövőben sem kívánják benzinkútként üzemeltetni. Kérésük a közlekedési csomópont mellett a hatályos szabályozási vonalaik kisebb korrekciójára irányult, melynek megfelelőségét és a tervezett körforgalmi csomópont kialakítását a közlekedési munkarész tartalmazza (1/. melléklet) Szakmai javaslat: A szabályozási vonalak minimális mértékű korrekcióját a közlekedési alátámasztó munkarész igazolja. Szerencsésnek tartjuk, hogy ez nem tesz javaslatot további ingatlanok beépítését korlátozó szabályozásra. Mivel a csomópontban üzemanyag töltő állomás létesül a kijelölt építési helyet és a beültetési kötelezettséget módosítani kell. hatályos szabályozás JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 11

12 tervezett szabályozás JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 12

13 6. A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. telephelyére vonatkozó építési előírások módosítása Tinói L. S. utca Kenyérgyár u hrsz alatti út- Kapos folyó- Cseri út által határolt tömb K 15, K16, K21, K22 jelű tervlapok Kezdeményező, testületi döntés: Kapos - Holding Zrt. 24/2015.(II.26.) önkormányzati határozat 1/g. pont Érintett helyrajzi számok: 9342, 9346/1, 9344/4, 9344/13-15, 9345 Övezet a módosítás előtt: Övezet a módosítás után: Gksz/11 Gksz/18 Változtatás indoklása, leírása: A Kapos Holding Zrt. mint a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. többségi tulajdonosa, a Kaposvár, 9342 hrsz alatti (Cseri u. 16.) telephelyének fejlesztését tervezi. Az érdekeltségi körébe tartozó cégcsoportok gépjármű parkjainak kiszolgálása céljából a 9342 hrsz-ú, m 2 területű telephelyen a jelenleg is végzett feladatok átstrukturálása mellett a városüzemeltetés, 40 db új gázüzemű autóbuszának üzemanyaggal való feltöltését, javítását, a teljes járműpark-, későbbiekben külsős gépjárművek vizsgáztatását tervezi. A telephely rekonstrukciójához a jelenlegi, Gksz-11 (kereskedelmi, szolgáltató területek) építési övezetre megengedett legnagyobb építménymagasságának (7.5 méter) 12 m-re történő megemelését, a minimális zöldfelület 25%-ról 40 %-ra történő megemelését kérik, valamint a töltőállomás létesítésének lehetőségét, melynek indokoltságát tanulmányterv benyújtásával igazolták. Szakmai javaslat: A Gksz/11 övezet előírásának módosítása nem támogatható, mert számos olyan ingatlan van a városban, ahol az igényelt eltérések, a 12 m-es építménymagasság, a zöldfelület csökkentése nem támogatható (Raktár utca, Iparos utca, Volán telep, Guba Sándor utca, Deseda patak melletti területek). Ezért javasoljuk a terület Gksz/18 övezetbe történő átsorolását mivel ilyen övezet csak egy van, a Jutai út mellett és hasonló adottságokkal rendelkezik. Mivel a szabályozást nem lehet egyetlen telekre vonatkoztatni, az övezeti átsorolás a szomszédos ingatlanokat is érinti. Ezeknél azonban az övezeti átsorolás a hatályos szabályozáshoz képest kedvezőtlen változást nem eredményez. A módosítást szükségessé teszi, az is, hogy az építménymagasság már ma is meghaladja a hatályos övezeti előírásban szabályozott mértéket. A töltőállomás létesítését az egykori Füredi II. laktanya területén létesíthető töltőállomáshoz hasonlóan a KÉSZ-ben felsorolás jelleggel tervezzük szerepeltetni. A járműtelep helyszínrajzát a 6./ melléklet, tanulmánytervét, a CD tartalmazza. hatályos szabályozás tervezett szabályozás JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 13

14 7. Kaposvár, 7083, 7082 és 7090/2 hrsz alatti ingatlanokon 50 méteres sportuszoda elhelyezése Csik Ferenc sétány Kapos folyó Bartók B. utca által határolt tömb K22, K23 jelű tervlapok Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kezdeményező, testületi döntés: 53 /2015.(IV.23.) önkormányzati határozat 4.) pont Érintett helyrajzi számok: 7083, 7082, 7090/2 Övezet a módosítás előtt: Övezet a módosítás után: Kst, Z/kp Kst Változtatás indoklása, leírása: Az önkormányzat a kaposvári fürdő területén nemzetközi versenyek rendezésére alkalmas 50 méteres fedett uszoda építését tervezi. Az új uszoda épületét a meglévőtől nyugatra tervezik elhelyezni. Megvalósítását az Úszószövetség is támogatja, jelenleg is edzőtáborokat, versenyeket szerveznek az uszoda fedetlen 50 méteres medencéjében. A tervezett szabályozás az uszoda területének egy részén az építési övezeti előírások módosítását igényli. A terület azonban továbbra is Kst övezetként kerülne kiszabályozásra. Az övezeti előírások a beépítési % és az legkisebb zöldterület aránya, és az építménymagasság tekintetében módosulnának. A tervezett módosítás az OTÉK előírásainál megengedőbb szabályozást tesz szükségessé, melyhez az Állami Főépítész hozzájárulását kell kérni. A telek nyugati határán a Jókai liget területéből 520 m 2 területű közmű- és belső szerviz út sávval kiegészül. Szakmai javaslat: A tervezett beépítés és a KÉSZ módosítása támogatható. A beépítési terv a tervezett elképzelések megoldását igazolja. A közlekedési munkarész számol a várható többletforgalommal és megoldást ad a növekvő parkoló igények kielégítésére. hatályos szabályozás JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 14

15 tervezett szabályozás JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 15

16 8. Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. ingatlanára vonatkozó építési előírások módosítása 48-as Ifjúság útja Béke utca Füredi utca határolt tömb K 10, jelű tervlap Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Kezdeményező, testületi döntés: 24/2015.(II.26.) önkormányzati határozat 1/h. pont Érintett helyrajzi számok: 5637/107 Övezet a módosítás előtt: Övezet a módosítás után: Z/kk Kk-kö Változtatás indoklása, leírása: A 48-as Ifjúsági út mentén lévő távfűtési hőközpont korszerűsítési munkáit tervezi a szolgáltató. Ennek kapcsán, a közterületen már meglévő, földalatti BA1-es jelű akna fölé új távfűtési hőközpontot kíván felépíteni. Az épület csak az akna fölé helyezhető el, mert szervesen kapcsolódnia kell ahhoz. Az új épület alkalmas lenne, havária esetén, a két fűtőműből kilépő primer vezetékpár szakaszolására, de ehhez a kezelő berendezéseket az aknából a felszínre (a tervezett épületbe) kell hozni. A beruházás teljes gépészeti korszerűsítést is jelent. (helyszínrajz és alaprajz a 7./ mellékletben) Szakmai javaslat: A fejlesztés a közkert területére esik, ahol a hatályos HÉSZ a legnagyobb bruttó beépített területet 50 m²-ben korlátozza. Így azon a 150 m 2 bruttó alapterülettel tervezett épület nem helyezhető el. A hőközpont számára önálló beépítésre nem szánt területet,- indokolt kiszabályozni, Kk-kö jelű hőközponti területként. A tervezett ingatlan 730 m 2, ahol 150 m 2 lenne a maximális épületnagyság, így a beépítettség maximálisa 20%. Mivel az OTÉK szabályai a be nem építhető területen legfeljebb 5%-os beépítésre adnak lehetőséget az OTÉK előírásaitól való eltérést kell kezdeményezni az Állami Főépítésznél. A tervezett építmény terveit a CD tartalmazza (7. melléklet). hatályos szabályozás JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 16

17 tervezett szabályozás JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 17

18 9. Arany János utca, 4361/23 hrsz alatti ingatlan építési övezeti jelének szabályozási tervi javítása Zaranyi út Arany János utca Zaranyi ltp. belterületi határvonal által határolt tömb K6, K 11 tervlapok Kezdeményező, testületi döntés: Érintett helyrajzi számok: 4361/23 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 24/2015.(II.26.) önkormányzati határozat 1/i pont Övezet a módosítás előtt: Övezet a módosítás után: Ksp Ks/2 Változtatás indoklása, leírása: Fenti ingatlan a szabályozás előírások alapján különleges területek területfelhasználásba sorolt, azon belül sportolási célra szolgáló terület, Ksp övezeti jelöléssel. A KÉSZ ilyen övezetet nem ismer. A város közigazgatási területén sportterületként a lovassportra szolgáló terület Ks/1, az egyéb sportolási célra szolgáló terület Ks/2 építési övezetként jelöli. Az érintett ingatlan ez utóbbi övezetbe tartozik, ezért a szabályozási tervlap javítása indokolt. Szakmai javaslat: Az övezeti előírást javítani kell. hatályos szabályozás tervezett szabályozás JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 18

19 10. Kaposvár, Bartók Béla utcai plébánia 7682 hrsz alatti ingatlan építési előírásainak módosítása Kálvária utca Géza utca Bartók B. utca által határolt tömb K22, K27 jelű tervlapok Szent Kereszt Plébánia. Kezdeményező, testületi döntés: 24/2015.(II.26.) önkormányzati határozat 1/j. pont Érintett helyrajzi számok: 7682 Övezet a módosítás előtt: Övezet a módosítás után: Lke-Z/4 nem változik Változtatás indoklása, leírása: A donneri plébániahivatal közösségi rendezvényeit rendszeresen a volt Bartók Béla utcai általános iskola épületében tartotta. Az épület levéltári hasznosítása során került előtérbe annak az igénye, hogy a Bartók Béla utca 13. szám alatti plébánia ingatlanán kellene lehetőséget biztosítani egy cca.150 m² alapterületű közösségi ház építésére. Az ingatlan ilyen célú beépítésre hasznosítható részét a szabályozási terv a telek zöldfelületként kialakítandó része -ként jelöli, mely a telek e részének beépítését kizárja. Szakmai javaslat: A telek keleti részén lévő terepviszonyokat megvizsgálva a telek zöldfelületként megmaradó részének csökkentése indokolt. A javaslat az ingatlanra vonatkozó övezeti előírásokat nem érinti. A visszamaradó zöldfelületként megtartható telekrész így is jelentős marad, ahol épület továbbra sem helyezhető el. A módosítás szakmailag támogatható. hatályos szabályozás tervezett szabályozás JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 19

20 12. Dombóvári út 3657/64 hrsz-ú út belterületi határvonal Deseda patak által határolt tömb K 19 jelű tervlap Kezdeményező, testületi döntés: Érintett helyrajzi számok: 3657/74, 3657/75 vállalkozó 189/2012.(XI.15.) önkormányzati határozat 2/b. pont Övezet a módosítás előtt: Övezet a módosítás után: Geip-Á/4 Geip-Á/2 Változtatás indoklása, leírása: A kivett ipartelep megnevezésű, m² területű ingatlan kisebb telkekre történő felosztása, eladása, vagy bérbeadása a vállalkozó célja, melyhez olyan övezeti előírás biztosítását kezdeményezte, mely 1000 m²-es ingatlannagyságot is lehetővé tesz, a jelenlegi m 2 helyett. A jelzett igény nem jelentős zavaró hatású ipari termelő tevékenységek Geip Á/4 építési övezetét érinti. Kaposvár közigazgatási területén ezen a területfelhasználási egységen belül négy építési övezet került szabályozásra ezek közül a kialakítható legkisebb telekterületet a Geip-Á/2 építési övezet engedi meg, ahol a minimális telekméret 3500 m². Szakmai javaslat: Geip-Á/4 építési övezetből Geip-Á/2 övezetbe történő átsorolása támogatható. hatályos szabályozás tervezett szabályozás JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 20

21 JELMAGYARÁZAT JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 21

22 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 22

23 módosuló és új rendelkezések II. KÉSZ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKOLÁSA indoklás 4. (2) bekezdés A KÉSZ új övezeteteket vezet be, ezekkel a szabályozást ki kell egészíteni. (3) bekezdés f.) pont új 3. ponttal egészül ki, a közműépítmény (Kk-kö) övezetének új beépítésre nem szánt területként történő kiszabályozása érdekében 40. (5) bekezdés 44/D. 45. (8) bekezdés Előkert nélküli beépítés esetén a KÉSZ előírta, hogy az épület padlószintje minimálisan 0,8 m legyen. ezt 10%-nál, nagyobb, a hátsó kert irányába lejtő ingatlanok esetében 0,6 m-ben célszerű korlátozni, erre tettünk javaslatot. Az Irányi D.-Dózsa György utcák közötti tömb sajátos szabályozási elemeivel, indokolt a KÉSZ-t kiegészíteni. Az Irányi tömbben, egy további övezet,- Vt-Z/104,- bevezetésére tettünk javaslatot. 46. (3) bekezdés e.) pont Központi vegyes területen elhelyezhető önálló rendeltetésű egységek funkcióját a KÉSZ korlátozza. Így az üzemanyagtöltő állomásokét a II. rendű főutak mentén. Mivel a 61. sz. út városon átvezető szakasz a 610 számú út III. rendű főút, indokolt, hogy a szabályozás ezzel kiegészüljön. 47. (2) bekezdés a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt Cseri úti telephelyén üzemanyag töltő állomás kialakítása tervezett, mely a bekezdés kiegészítését indokolja /C /A. (11) bekezdés A Gksz/18 jelű övezetben meghatározott minimális zöldfelület nagyságát a 6. számú módosítási igénynél leírtak miatt 40%-ról 25%-ra javasoljuk csökkenteni. (7) bekezdés A Kbk építési övezet Árpád utca- Mező utca- Dobó István utca által határolt tömbjében a gépjármű behajtás lehetőségét a KÉSZ korlátozta, azt kizárólag az Árpád és a Szalay Fruzsina utcák felől tette lehetővé. A korlátozás törlését javasoljuk, mert ez ellehetetlenítené az üzemanyagtöltő állomás Mező utca irányából történő megközelítését. (5 számú módosítási igény) (4) bekezdés A strand területén épülő új fedett uszoda miatt az övezeti előírások módosítása szükséges. A KÉSZ-nek a Szentjakabi Apátság területére vonatkozó szabályozása (1. számú módosítási igény). ((3) bekezdés Az OTÉK és a KÉSZ szabályozása szerint védelmi erdők területén épület nem építhető. Célszerű azonban a vadász lesek, kilátók tekintetében,- melyek nem épületek,- a legnagyobb magasság meghatározása. A szabályozás kiegészítésével erre tettünk javaslatot. (1), (5),(6) bekezdés Az új, közműépítmény (Kk-kö) és sportterület (Kk-sp) övezetek új és módosított szabályozása. (2) bekezdés Törlése javasolt, mert a 4. (3) bekezdés f.) pontjával azonos. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 23

24 III. KÉSZ MÓDOSÍTÁSA Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 50/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 4. (2) e.) pontja a következő 19. ponttal egészül ki: / különleges területek:/ 19. turisztikai terület (Ktur) (2) A R. 4. (3) bekezdés f.) pontja a következő 3. ponttal egészül ki: / egyéb különleges beépítésre nem szánt terület: / 3. különleges közműövezet (Kk-kö). 2. A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Előkert nélküli beépítés esetén a közterületi homlokvonalon álló új épület utcára néző lakóhelyiségeinek padlószintje a járdaszinthez képest legalább 0,8 m, mely abban az esetben, ha az épület helyén a terep lejtése a hátsókert irányába legalább 10%-al lejt 0,6 m-ig csökkenthető. 3. A R. a következő 44/D. -al egészül ki: 44/D. (1) Az Irányi D. utca Fő utca Dózsa Gy. utca - Budai N. A. utca által határolt tömböt feltáró közterületet úgy kell kialakítani, hogy a megkülönböztetett és közszolgáltatást ellátó járművek számára minimum 6,0 méter széles vegyes használatú út, az ingatlanok megközelítésére biztosított legyen. (2) A Vt-Z/104 építési övezetben kerítés és különálló melléképület nem építhető. Az övezetben csak egy szolgáltató létesítmény, a tulajdonos, az ott dolgozók részére szolgálati lakás építhető, és a szint alatt közhasználatra átadott mélygarázs építhető. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 24

25 A R. 45. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza: Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max. mértéke % Min. max. építménymagasság m 4. Max. szintterületi mutató m2/m2 Min. telekterület m2 Min. zöldfelületi arány % Szint alatti beépítés % Közművesítettség Vt-Z/1 Z T Vt-Z/2 Z T Vt-Z/3 Z 70 (80) T Vt-Z/4 Z 60 (70) ,0 (2.4) T Vt-Z/5 Z 60 (70) (2.4) T Vt-Z/6 Z 60 (70) (2.1) T Vt-Z/7 Z 60 (70) (2.1) T Vt-Z/8 Z 50 (60) (2.1) T Vt-Z/9 Z 50 (60) (1.6) T Vt-Z/10 Z 30 3,0-5,0 0, T Vt-Z/100 Z T Vt-Z/101 Z T Vt-Z/102 Z T Vt-Z/103 Z ,0-17,5 4, T Vt-Z/104 Z 65 3,0-6,5 2, T Vt-SZ/1 SZ T Vt-SZ/2 SZ T Vt-SZ/3 SZ T Vt-SZ/4 SZ T Vt-SZ/5 SZ T Vt-SZ/6 SZ T Vt-SZ/7 SZ T Vt-SZ/8 SZ T Vt-SZ/9 SZ T Vt-SZ/10 SZ T Vt-SZ/11 SZ T Vt-SZ/12 SZ T Vt-SZ/13 SZ 40 5,0-10,5 1, T Vt-SZ/14 SZ ,0 1, T Vt-SZ/15 SZ 30 3,0-5,0 0, T Vt-SZ/100 SZ T Vt-SZ/101 SZ T Vt-O/1 O , T A R. 46. (3) bekezdés e.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 5. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 25

26 /A központi vegyes területek építési övezeteinek területén önálló épületként és a fő rendeltetésű épülethez kapcsolódó önálló rendeletetési egységként nem helyezhető el:/ e.) üzemanyagtöltő állomás, kivéve II. és III. rendű főút mentén; 6. A R. 47. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Gazdasági területen lakó- és vegyes terület határától 100 m-en belül üzemanyagtöltő állomás nem alakítható ki, kivéve a volt Füredi II. laktanya területén és a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. Cseri úti telephelyén. A R. 48. (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (11) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza: Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max. mértéke % Min. max. építménymagasság m 7. Max. szintterületi mutató m 2 /m 2 Min. telekterület m2 Min. zöldfelületi arány % Szint alatti beépítés % Közművesítettség Gksz/1 SZ T Gksz/2 SZ T Gksz/3 SZ T Gksz/3/1 SZ (25) T Gksz/4 SZ T Gksz/5 SZ T Gksz/6 SZ T Gksz/7 SZ T Gksz/ SZ 40 (80,0) T Gksz/9 SZ T Gksz/10 SZ T Gksz/11 SZ T Gksz/12 SZ T Gksz/13 SZ T Gksz/14 SZ , T 3,0- Gksz/15 SZ 40 17,5(45,0) Gksz/16 SZ T Gksz/17 SZ T Gksz/18 SZ T Gksz/19 SZ T Gksz-Ev véderdő JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 26

27 8. A R. 55. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A Kbk építési övezetnek az Árpád utca Mező utca Dobó István utca által határolt területén: a) üzemanyagtöltő állomás is elhelyezhető; b) az elhelyezhető létesítmények árufeltöltését a zajterhelési szempontból nappalinak tekinthető óra között lehet végezni. Árufeltöltés, rakodás a Dobó István utcával határos lakóövezet felőli oldalon nem végezhető. Árurakodás és göngyöleg-tárolás csak zárt, fedett épületrészben történhet. A R. 61. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza 1 : Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max. mértéke % Min. max. építmény-magasság M 9. Max. szintterületi mutató m2/m2 Min. telekterület m2 Min. zöldfelületi arány % Szint alatti beépítés sítettség Közműve- % Kst SZ 45 3,0-12,0 0, T 10. A R. a következő 70/C. -al és az előtte lévő alcímmel egészül ki: Különleges turisztikai terület Ktur 70/C. (1) Az építési övezetbe a turisztikai szolgáltatás, múzeumi bemutatás és az örökségi értékek fenntarthatóságát és fenntartását szolgáló valamint az üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges építmények helyezhetők el. (2) A területek beépítésénél az örökségvédelmi értékek fenntarthatóságát figyelembe kell venni. (3) A terület ellátásához szükséges parkoló igényeket részben saját telken, részben a Monostor utcában kell biztosítani. (4) Az építési övezeti előírásokat az alábbi táblázat tartalmazza: Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max. mértéke % Min. max. építmény-magasság m Max. szintterületi mutató m2/m2 Min. telekterület m2 Min. zöldfelületi arány % Szint alatti beépítés % Közművesítettség Ktur SZ 40 6,0 0, T 1 Az Állami Főépítész SOD/08/ számú ügyiratában, - a Kst építési övezetre vonatkozóan,- az OTÉK előírásaitól eltérő követelmények megállapításához hozzájárult. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 27

28 11. (1) A R. 87. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az övezetben a pihenés, testedzés építményei és turisztikai építmények,- a (6) bekezdésben foglaltak kivételével,- nem helyezhetők el. (2) R. 87. a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A Szentjakabi Apátság védelmi erdőbe sorolt területén turisztikai építmény elhelyezhető. A területen legfeljebb egy kilátó építhető, amelynek építménymagassága a 25 métert nem haladhatja meg. 12. (1) A R. 106/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Kk-tt és Kk-sp övezetben csak a terület fenntartásához, őrzéshez szükséges épületek helyezhetők el, legfeljebb 2%-os beépítettséggel és legfeljebb 3,5 m építménymagassággal. (2) A R. 106/A. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) (Kk-sp) övezetbe tartozik a szabályozási terven jelölt sportpálya, játszótér és annak kerítése. (3) A R. 106/A. a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A Kk-kö övezetben a közműszolgáltatók üzemi létesítményei helyezhető el, legfeljebb 20%-os beépítettséggel, legfeljebb 150 m 2 bruttó alapterülettel, és 5,0 m maximális építménymagassággal (1) A rendelethez tartozó Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez tartozó Szabályozási Tervek közül; a.) A külterületi szabályozási terv Pécsi utca- Keskeny utca-a Szentjakabi Apátság déli telekhatára- Várdomb utca által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 1. számú melléklete normatartalmának-; b.) A K 15 tervlap, Kecelhegyalja utca szabályozási szélességére vonatkozó normatartalma e rendelet 2. számú melléklete normatartalmának-; c.) A K 16, K 17 tervlapok Irányi D. utca Fő utca Dózsa Gy. utca - Budai N. A. utca által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 3. számú melléklete normatartalmának-; d.) A külterületi szabályozási terv Ballakuti utca- külterületi határ belterületi határ által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 4. számú melléklete normatartalmának- ; e.) A K 10 tervlap 48-as Ifjúság útja Béke utca Füredi utca határolt tömbre vonatkozó módosítása e rendelet 5. számú melléklete normatartalmának; 2 OTÉK előírásaitól való felmentést az Állami főépítész a SOD/08/180-6/2015. szám alatt az építési övezetnél a megengedett legnagyobb beépítettség (+15%) vonatkozásában megadta. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 28

29 f.) A K 11, K 12, K 17, K 18. tervlapok Mező utca- Dombóvári út Árpád utca- Guba Sándor utca csomópontjára vonatkozó normatartalma e rendelet 6. számú melléklete normatartalmának-; g.) A K 15, K16, K21, K22 jelű tervlapok Tinói L. S. utca Kenyérgyár u hrsz alatti út- Kapos folyó- Cseri út által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 7. számú melléklete normatartalmának-; h.) K 6, K 11 tervlapok Zaranyi út Arany János utca Zaranyi ltp. belterületi határvonal által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 8. számú melléklete normatartalmának-; i.) K22, K27 jelű tervlapok Kálvária utca Géza utca Bartók B. utca által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 9. számú melléklete normatartalmának-; j.) K 19 jelű tervlap Dombóvári út 3657/64 hrsz-ú út belterületi határvonal Deseda patak által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 10. számú melléklete normatartalmának-; k.) K22, K23 jelű tervlapok Csik Ferenc sétány Kapos folyó Bartók B. utca által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 11. számú melléklete normatartalmának megfelelően módosul. l.) A külterületi szabályozási terv Orci patak- a külterület déli határa- a 66-os számú közúta 61-es számú közút /2 hrsz-ú út és annak az Orci patakig történő meghosszabbítása által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 12. számú melléklete normatartalmának; m.) A külterületi szabályozási terv Magyaregresi bekötőút- 67. számú út- külterületi határ által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 13. számú melléklete normatartalmának megfelelően módosul. (2) A belterületi szabályozási terv jelmagyarázata e rendelet 14. számú melléklete szerint módosul. (3) A külterületi szabályozási terv jelmagyarázata e rendelet 15. számú melléklete szerint módosul. 14. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével december 15-én lép hatályba. (2) E rendelet 13. (1) bekezdés l.) és m.) pontja november 6-án lép hatályba. (3) Hatályát veszti a R. 106/A. (2) bekezdése. Kaposvár, november 5. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 29

30 1. melléklet az 50 /2015.(XI.5 ) önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 50 /2015.(XI.5.) önkormányzati rendelethez JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 30

31 3. melléklet az 50 /2015.(XI.5.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet az 50 /2015.(XI.5.) önkormányzati rendelethez JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 31

32 5. melléklet az 50 /2015.(XI.5 ) önkormányzati rendelethez 6. melléklet az 50 /2015.(XI.5 ) önkormányzati rendelethez JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 32

33 7. melléklet az 50 /2015.(XI.5 ) önkormányzati rendelethez 8. melléklet az 50 /2015.(XI.5.) önkormányzati rendelethez JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 33

34 9. melléklet az 50 /2015.(XI.5 ) önkormányzati rendelethez 10. melléklet az 50 /2015.(XI.5 ) önkormányzati rendelethez JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 34

35 11. melléklet az 50 /2015.(XI.5 ) önkormányzati rendelethez 12. melléklet az 50 /2015.(XI.5.) önkormányzati rendelethez JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 35

36 13. melléklet az 50 /2015.(XI.5.) önkormányzati rendelethez JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 36

37 14. melléklet az 50 /2015.(XI.5.) önkormányzati rendelethez JELMAGYARÁZAT A BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVHEZ JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 37

38 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 38

39 JELMAGYARÁZAT A KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVHEZ 15. melléklet az 50 /2015.(XI.5 ) önkormányzati rendelethez JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 39

40 IV. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA A tervezett módosítások közül hat érinti a településszerkezeti tervet. A módosításuk indokait a szabályozási terv leírásánál ismertettük. A változásokat az alábbi tervrészleteken mutatjuk be: Pécsi utca- Keskeny utca-a Szentjakabi Apátság déli telekhatára- Várdomb utca által határolt tömbre vonatkozó módosítás hatályos tervezett Kecelhegyalja utca szabályozásának módosítása 7347hrsz-ú köz- Ballakuti utca- külterületi határ belterületi határ által határolt tömbre vonatkozó módosítás JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 40

41 Irányi D. utca Fő utca Dózsa Gy. utca - Budai N. A. utca által határolt tömbre vonatkozó módosítás hatályos tervezett 48-as Ifjúság útja Béke utca Füredi utca határolt tömbre vonatkozó módosítása Mező utca- Dombóvári út Árpád utca- Guba Sándor utca csomópontjára vonatkozó módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 41

42 Csik Ferenc sétány Kapos folyó Bartók B. utca által határolt tömbre vonatkozó módosítása V. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁT JÓVÁHAGYÓ HATÁROZAT K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése november 5-i ülésének jegyzőkönyvéből 173/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének, valamint Szerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve M11/3 jelű módosítás partnerségi egyeztetési szakaszának lezárásáról szóló jegyzőkönyvet és úgy határozott, hogy az 53/2015. (IV. 23.) önkormányzati határozat 3) pontjában jóváhagyott, M11/ jelű módosítás tárgyában lefolytatott partnerségi egyeztetésről szóló, az előterjesztés 6. mellékletében rögzített jegyzőkönyvet elfogadja, ezzel a partnerségi egyeztetést lezárja. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve M11/4 jelű módosítás partnerségi egyeztetési szakaszának lezárásáról szóló jegyzőkönyvet és úgy határozott, hogy az 53/2015. (IV. 23.) önkormányzati határozat 2) pontjában jóváhagyott, M11/ jelű módosítás tárgyában lefolytatott partnerségi egyeztetésről szóló, az előterjesztés 7. mellékletében rögzített jegyzőkönyvet elfogadja, ezzel a partnerségi egyeztetést lezárja. 3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az M11/2015-OTÉK jelű településfejlesztési döntések tekintetében Kaposvár településszerkezeti tervét módosítja és az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal az alábbi tervezési pontok vonatkozásában elfogadja: a 24/2015.(II.26.) önk. hat. 1/a. pontjában jóváhagyott fejlesztés JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 42

43 az 53/2015.(IV.23.) önk.hat. 1/b. pontjában jóváhagyott fejlesztés 1/d. pontjában jóváhagyott fejlesztés 1/e. pontjában jóváhagyott fejlesztés 1/h. pontjában jóváhagyott fejlesztés 1/f. pontjában jóváhagyott fejlesztés 4. pontjában jóváhagyott fejlesztés. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: azonnal 4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az M11-3/2015-OTÉK jelű, az 53/2015. (IV.23.) önk. határozat 3. pontjában meghatározott településfejlesztési döntés tekintetében Kaposvár településszerkezeti tervét módosítja. Az Orci patak- a külterület déli határa- a 66. számú közút- a 61. számú közút- a 0341/2 hrsz-ú út és annak az Orci patakig történő meghosszabbítása által határolt tömbre vonatkozó tartalmát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: azonnal 5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az M11-4/2015-OTÉK jelű, az 53/2015. (IV.23.) önk. határozat 2. pontjában meghatározott településfejlesztési döntés vonatkozásában Kaposvár településszerkezeti tervét módosítja, a Magyaregresi bekötőút számú út- külterületi határ által határolt tömbre vonatkozó tartalmát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: azonnal 6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a településszerkezeti terv jelmagyarázatának módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja és elrendeli településszerkezeti terv egységes szerkezetben történő feldolgozását. Felelős: Közreműködik: Határidő: Szita Károly polgármester L. Balogh Krisztina főépítész azonnal 7. A Közgyűlés Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének a módosítását rendeli el a Szennyvíztisztító-telep melletti szántóterület területfelhasználási vonatkozásában. A 17/2013. (II.6.) településfejlesztéssel és a településrendezéssel kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati határozat alapján a véleményezésbe eseti résztvevőként a Magyar Cukor Zrt.-t, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a KAVÍZ Kft.-t valamint a NIF Zrt.-t bevonja. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 43

44 Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: február melléklet a 173/2015. (XI.5.) önk. határozathoz 1. Pécsi utca- Keskeny utca-a Szentjakabi Apátság déli telekhatára- Várdomb utca által határolt tömbre vonatkozó módosítás 2. Kecelhegyalja utca szabályozásának módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 44

45 3. Irányi D. utca Fő utca Dózsa Gy. utca - Budai N. A. utca által határolt tömbre vonatkozó módosítás hrsz-ú köz- Ballakuti utca- külterületi határ belterületi határ által határolt tömbre vonatkozó módosítás as Ifjúság útja Béke utca Füredi utca határolt tömbre vonatkozó módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 45

46 6. Mező utca- Dombóvári út Árpád utca- Guba Sándor utca csomópontjára vonatkozó módosítása 7. Csik Ferenc sétány Kapos folyó Bartók B. utca által határolt tömbre vonatkozó módosítása 2. számú melléklet a 173/2015. (XI.5.) önk. határozathoz Orci patak- a külterület déli határa- a 66-os számú közút- a 61-es számú közút /2 hrsz-ú út és annak az Orci patakig történő meghosszabbítása által határolt tömb módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 46

47 3. számú melléklet a 173/2015. (XI.5.) önk. határozathoz Magyaregresi bekötőút - 67.számú út- külterületi határ által határolt tömb által határolt tömb módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 47

48 4. számú melléklet a 173/2015. (XI.5.) önk. határozathoz JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 48

49 VI. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSA A biológiai aktivitásérték számítása az Étv. 7. (3) bekezdésének b.) pontja szerint új beépítésre szánt területek kijelölése esetén kötelező, melyben igazolni kell, hogy a tervezett módosítás az átminősítés előtti aktivitásértékhez képest nem csökkent. A számítás szabályait a 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet tartalmazza. A most tervezett módosítások közül ilyenek: a) a Szentjakabi Bencés Apátság területfelhasználásának módosítása; b) az Irányi D. u. - Fő u. Dózsa Gy. u. Budai N. A. utca által határolt tömb építési előírásainak felülvizsgálata; c) a 7083, 7082 és 7090/2 hrsz alatti ingatlanokon 50 méteres sportuszoda elhelyezése. Jelenlegi biológiai aktivításérték: terület nagysága (ha) területfelhasználás egységnyi biológiai aktivitásérték pont/ha a.) 1,52 Z/kp 6 9,12 b.) 0,20 Z/kk 6 1,47 1,42 közút 0,6 0,04 Vt 0,5 c.) 0,05 Z/kp 6 0,30 összesen: 10,89 Tervezett biológiai aktivításérték: terület nagysága (ha) területfelhasználás egységnyi biológiai aktivitásérték pont/ha a.) 0,89 Ev/2 9 9,88 0,63 Ktur 3 b.) 0,13 Vt 0, ,53 közút 0,6 c.) 0,05 Vt-sp 0,5 0,03 összesen: 10,92 A tervezett módosítások a biológiai aktivitási értéket nem csökkentik. Kaposvár, szeptember. terület aktivitásértéke terület aktivitásértéke JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 49

50 VII. TERÜLETI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA a. Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény érinti a Kaposvárt, az érintettség tervi átvezetést nem igényel. A módosítással érintett területeket az országos övezetek nem érintik. OTrT övezetei: érintettség területe Ökológiai hálózat övezete az övezet a módosítással érintett területeket nem érint jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete az övezet a módosítással érintett területeket nem érint kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete az övezet a módosítással érintett területeket nem érint JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 50

51 kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete az övezet a módosítással érintett területeket nem érint Nagyvizi meder és vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete országos vízminőség védelmi terület övezete Kaposvárt nem érinti az övezet a módosítással érintett területeket nem érint országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete teljes közigazgatási területet érinti Világörökség és világörökség várományos terület övezet Kiemelten fontos honvédelmi terület övezete Kaposvárt nem érinti teljes közigazgatási területet érinti JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 51

52 b. A 15/2004.(XII.27.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Somogy Megyei Területrendezési Terv érinti Kaposvárt, az érintettség tervi átvezetést nem igényel. A módosítással érintett területeket az megyei övezetek nem érintik. SMTrT övezetei: érintettség területe Országos ökológiai hálózat az övezetek a módosítással érintett területeket nem érintik a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület az övezet a módosítással érintett területeket nem érinti kiváló termőhelyi adottságú erdőterület erdőtelepítésre alkalmas terület az övezet a módosítással érintett területeket nem érinti országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület Kaposvárt nem érinti JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 52

53 országos jelentőségű tájképvédelmi terület, térségi jelentőségű tájképvédelmi terület az övezet a módosítással érintett területek közül a Ballakuti utcai játszótér területére vonatkozó építési szabályozás felülvizsgálatát érinti (4. módosítás) Történeti települési terület A teljes területet lefedi, a településrendezési tervben a védendő értékek lehatárolása megtörtént. A Szentjakabi Apátság területére vonatkozó módosítást érinti. kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület az övezet a módosítással érintett területeket nem érinti a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület Kaposvárt nem érinti A teljes közigazgatási területet lefedi, az övezet a módosítással érintett területeket nem érinti JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 53

54 együtt tervezhető térségek együtt tervezhető települések kiemelt fontosságú honvédelmi terület az övezet a módosítással érintett területeket nem érinti Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület A teljes közigazgatási terület kijelölt Nagyvízi meder Földtani veszélyforrás területe Kaposvárt nem érinti A teljes közigazgatási terület kijelölt JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 54

55 Vízeróziónak kitett terület A teljes közigazgatási terület kijelölt Széleróziónak kitett terület Nem érinti OTrT szerkezeti tervrészlete Somogy Megyei szerkezeti tervrészlete JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 55

56 VIII. A MÓDOSÍTÁST MEGALAPOZÓ TESTÜLETI DÖNTÉSEK K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése november 15-i ülésének jegyzőkönyvéből 189/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási valamint Szerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Építési Szabályzatát és Szabályozási valamint Szerkezeti Tervét az alábbiak vonatkozásában felülvizsgálja és módosítja: a) Kaposvár, Fő utcai tömbbelső, feltáró út kiszabályozása; b) Keleti Ipari Park területén a szennyvíz tisztító-telep által érintett gazdasági területek építési övezetének átsorolása. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: szeptember ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét felülvizsgálja és módosítja. a) Vasvári utca Kapos folyó Csatorna köz Iszák utca által határolt tömb építési előírásainak változtatása; b) a Dombóvári út 3657/64 hrsz-ú út belterületi határvonal Deseda patak által határolt tömb építési előírásainak változtatása; c) Lonkai út szabályozási szélességének változtatása; d) Szabályozási terv felülvizsgálata a régészeti lelőhelyek és területek tekintetében. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: szeptember ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatja a Jutai út Badacsony utca 5791/8 hrsz-ú közterület és a Fonyód-Kaposvár vasútvonal által határolt tömb (Tüskevári Vasútállomás mögötti terület) területfelhasználásának módosítását. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: november 30. (közlésre) JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 56

57 K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése február 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 24/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási valamint Szerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Építési Szabályzatát és Szabályozási valamint Szerkezeti Tervét felülvizsgálja és módosítani tervezi: a) a Kaposvár, Szentjakabi Bencés Apátság területén a területfelhasználás tekintetében; b) a Kaposvár, Kecelhegyalja utca alsó szakaszán a szabályozási szélesség módosítása tekintetében; c) a Kaposvár, Füredi út, 5374/29 hrsz alatti ingatlan területfelhasználásának tekintetében; d) a Kaposvár, Irányi D. u. - F_ u. Dózsa Gy. u. Budai N. A. utca által határolt tömbbelső területfelhasználásának tekintetében; e) a Kaposvár, Ballakuti utcai játszótér ingatlanára vonatkozó építési előírások tekintetében; f) a Kaposvár, Kisgáti városrész főúttól délre eső nagyterületű bevásárlóközpont besorolású területnek és a csatlakozó közmű- és közútterületnek építési előírásai tekintetében; g) a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt hrsz alatti telephelye építési előírásainak tekintetében; h) a Kaposvár, 5637/105 hrsz alatti ingatlan építési előírásainak tekintetében; i) a Kaposvár, Arany János utca, 4361/23 hrsz alatti ingatlan építési övezeti jelének javítása tekintetében; j) a Kaposvár, Bartók Béla utcai plébánia 7682 hrsz alatti ingatlan építési előírásainak tekintetében; k) a KÉSZ 40. (5) bekezdését annak érdekében, hogy a lejtős területen 60 cm lábazati magasság is elegendő legyen. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: október ) A Közgyűlés a 17/2013. (II.6.) településfejlesztéssel és a településrendezéssel kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati határozat alapján a véleményezésbe eseti résztvevőként bevonja: a) az 1/a) pont vonatkozásában a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeumot; b) az 1/b) pont vonatkozásában a módosítással érintett telektulajdonosokat; c) az 1/d) pont vonatkozásában a kérelmezőket, érintett szomszédos ingatlantulajdonosokat, a tömb további ingatlantulajdonosait hirdetmény útján; d) az 1/f) pont vonatkozásában a Fort Impex Kft-t és az érintett telektulajdonosokat; e) a 1/g) pont vonatkozásában a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-t és a Kapos Holding Zrt-t; f) az 1/h pont vonatkozásában Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-t; g) az 1/j) pont vonatkozásában a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-t; és a szomszédos JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 57

58 ingatlanok tulajdonosait. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: 2015.október ) Az önkormányzati kezdeményezésű módosítások tervezési díja a évi költségvetésben a felhalmozás kiadások szabályozási terv módosítása költségsor terhére biztosított. A vállalkozói kezdeményezésű módosítások költségének viselése a kezdeményezőket terheli. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: 2015.október ) A Közgyűlés a Judo csarnok 5381/58 hrsz alatti ingatlanjára vonatkozó építési előírásokat felülvizsgálja és módosítja. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: április ) A Közgyűlés a 17/2013. (II.6.) településfejlesztéssel és a településrendezéssel kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati határozat alapján a véleményezésbe eseti résztvevőként bevonja a Kaposvári Judo Klubot. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: április 23. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 58

59 53/2015. (IV. 23.) önkormányzati határozat: K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése április 23-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításával kapcsolatos javaslatról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 1.) A Közgyűlés Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítását rendeli el a Kaposvári hulladékgazdálkodási területen az övezet előírásainak felülvizsgálata és módosítása tárgyában. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: július ) A Közgyűlés Kaposvár Településszerkezeti Tervének, Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítását rendeli el Kaposvár 67. számú főközlekedési út Somogyaszalót elkerülő útszakasz fejlesztési beruházása kapcsán az útnyomvonal tekintetében. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: július ) A Közgyűlés Kaposvár Településszerkezeti Tervének, Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítását rendeli el az M9 gyorsforgalmi út Kaposvár-Szekszárd útvonal Kaposvár-Bonyhád közötti szakaszok Kaposvár közigazgatási területét érintően az útnyomvonal tekintetében. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: július ) A Közgyűlés Kaposvár Településszerkezeti Tervének, Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítását rendeli el a Csík Ferenc sétány melletti területen annak érdekében, hogy ott egy 50 m-es fedett uszoda beruházása megvalósítható legyen. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: október ) A Közgyűlés a 17/2013. (II.6.) településfejlesztéssel és a településrendezéssel kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati határozat alapján a véleményezésbe eseti résztvevőként bevonja: JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 59

60 a) az 1. pont vonatkozásában a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást; b) a 2. és 3. pontok vonatkozásában a NIF Zrt-t; c) a 4. pont vonatkozásában a Magyar Úszó Szövetséget és a Magyar Vízilabda Szövetséget. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: október ) Az önkormányzati kezdeményezésű módosítás tervezési díja a évi költségvetésben a felhalmozás kiadások szabályozási terv módosítása költségsor terhére biztosított. A vállalkozói kezdeményezésű módosítások költségének viselése a kezdeményezőket terheli. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: 2015.október 31. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 60

61 IX. TESTÜLETI DÖNTÉS A BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK ELFOGADÁSÁRÓL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 61

62 X. ÖSSZEFOGLALÓ A BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEKRŐL Kaposvár Város Településrendezési Terve M11/2015-OTÉK jelű módosításának véleményezési szakaszát, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint a településrendezés sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 38. szerint lezárult. Az eljárás során kiértesített államigazgatási szervek, közmű üzemeltetők, partnerek és szomszédos önkormányzatok közül: A.) Az előzetes egyeztetés során úgy nyilatkozott, hogy a további egyeztetésen nem kíván részt venni: Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály /2/2015 Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal FD/RR/NS/A/937/1/2015 Somogy Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság SOF/23/656-2/2015 (hatáskör hiányában) B.) Nyilatkoztak, hogy a településrendezési terv módosításával kapcsolatban kifogást nem emelnek: Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály /2015 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36400/1458-1/2015.ált Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály SOR/074/ /2015 Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala UVH/UH/467/7/2015 Somogy Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály Kaposvári Víz- És Csatornamű Kft. E-on Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt KMJV Gazdasági Igazgatóság Vagyongazdálkodási Iroda Eseti partnerek közül: Kapos Holding Zrt, Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. SOG/39/3130-4/2015 CP/ /2015 HH/ PBK/1619-2/2015 KE/2015/0246/2015 E /2015 V/322-4/2015 KP/2015/0045 KTF/2015/0292 TBG Otolecz Transzportbeton Kft. 90/2015 C.) A szabályszerű megkeresésre írásbeli véleményt nem adott: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága Somogy Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság T-Com Pécs Műszaki Szolg. Központ. Fejlesztési Osztály E-on Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt Vidanet RT Kaposvári Kirendeltsége KMJV Építéshatósági Iroda KJV Műszaki és Pályázati Igazgatósága Eseti partnerek közül: Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Kisné Meiszterics Edit Fort Impex Kft Szent Kereszt Egyházközség Magyar Úszó Szövetséget, Magyar Vízilabda Szövetséget JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 62

63 C.) Nyilatkozott és észrevételt tett: Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész SOD/08/180-4/2015 I. Alátámasztó munkarészek A tervezett módosításokról: 1.Kaposvár, Szentjakabi Bencés Apátság területének átsorolása Z /kp Ktur, Ev/2 Felhívja a figyelmet, hogy a telek övezeti átsorolásával együtt a telek megosztására is sor kell, hogy kerüljön. 2.Kecelhegyalja utca szabályozás KÖu Lke A szabályozási szélesség 16 m-ről 12 méterre történő csökkentése ellen nem emel kifogást. 3. Irányi D.u.Fő u.-dózsa Gy. u.-budai N.A. u tömbbelső Vt, Z, KÖu A tömbbelső szabályozásának felülvizsgálata ellen nem emel kifogást, de a szabályozás továbbgondolását kéri, az alábbiak miatt: A tervezett parkolókat nem tartja elegendőnek, hiányolja, hogy a közlekedési munkarész nem tért ki a város közlekedésfejlesztési koncepciójával való összhang igazolására. Elfogadhatónak tartja, hogy a Z/kk övezet településközpont vegyes övezeti besorolást kapjon, de nem ért egyet a térszint alatti közhasználati gépjárműtárolók tervezett megszüntetésével. Kéri a Vt építési övezet szabályozási vonallal történő lehatárolását. Nem támogatja a Vt-Z/5 övezet módosítását. A tervezett 200 m 2 teleknagyságot nem tartja elégségesnek, a tömbbelső szabályozása ellen több észrevételt is tesz;- kerítés, eltérő szabályozás a Dózsa Gy. u. és az Irányi D. u. telekvégeinek beépítésében. 4. Ballakuti utcai játszótér átsorolása Mk/5 Kk-sp A tervezett módosítás ellen kifogást nem emel. 5. Kisgát KÖu, Kbk, Lke, Vt A tervezett módosítás ellen kifogást nem emel. 6. Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. telephelye Gksz11 Gksz 18 A tervezett módosítás ellen kifogást nem emel. 7. Uszoda Kst,Z/kp Vt-sp A tervezett megoldást nem támogatja, nem ért egyet az uszoda és a Virágfürdő területének eltérő övezeti besorolásával, helyette azt javasolja, hogy amennyiben indokolt kezdeményezzük a záró szakvéleményben az állami főépítésznél az OTÉK előírásaitól megengedőbb szabályozás alkalmazását as Ifjúság útja-hőközpont Z/kk Kk-kö A tervezett módosítás ellen kifogást nem emel. Jelzi, hogy az OTÉK előírásainál megengedőbb előírásokhoz az állami főépítész hozzájárulását a záró szakvéleményben adja meg. 9. Arany János u. hrsz.:4361/23 Ksp Ks/2 A tervezett módosítás ellen kifogást nem emel. 10. Bartók Béla utcai plébánia Lke-Z/4 A tervezett módosítás ellen kifogást nem emel. 11. Deseda patak TBG-Otolecz Kft. Geip-Á/4 Geip-Á/2 A tervezett módosítás ellen kifogást nem emel. 12. KÉSZ 40. (5) bekezdés módosítása Lke A tervezett módosítás ellen kifogást nem emel. II. Jóváhagyandó munkarészek Kéri az alátámasztó munkarészeknél részletezettek figyelembevételét. II.1 Településszerkezeti terv JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 63

64 Kéri a településszerkezeti terv módosítását jóváhagyó határozat-tervezet javítását, oly módon, hogy abban a módosuló hatályos településszerkezeti tervet jóváhagyó határozat száma és az egységes szerkezet létrehozásának az igénye is szerepeljen. II.2. KÉSZ és Szabályozási terv Kéri a KÉSZ 70/C. (1) bekezdésében az elhelyezhető építmények köréből a romok elhagyását. A KÉSZ 87. (3) bekezdés pontosítását kéri. Válasz: Észrevételeit elfogadjuk, a jóváhagyandó munkarészeket és az alátámasztó munkarészeket ennek megfelelően dolgoztuk át. Somogy Megyei Önkormányzat, Megyei Főépítész SMÖ/0300-6/2015 Irányi D.u.Fő u.-dózsa Gy. u.-budai N.A. u.-i tömbbelső felülvizsgálata esetében a vegyes építési övezet tervezetét elfogadhatónak tartja, de az övezet és szabályozási vonalak jelölésének felülvizsgálatát javasolja. Válasz: Észrevételét elfogadjuk, a Vt övezet körül az övezeti és szabályozási vonalakat egyeztettük. Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály SO-04/D/EOH/757-4/2015 Felhívja a figyelmet hogy az 1, 3, 5, 9, és 12. alatti módosítások régészeti területeket, az 1. ezen kívül még műemléki területet is érint. A területeket érintő építési engedélyezési eljárás során osztályuk megkeresése szükséges. A földmunkával a lelőhelyeket el kell kerülni, ha ez nem lehetséges, akkor a kulturális örökség védelméről szóló 2001.évi LXIV. törvény19. és 22. előírásai szerint kell eljárni. Felhívja a figyelmet, hogy az 1. pontban érintett módosítás során az apátság részleges rekonstrukciójának fejlesztési terveit, mind a műemlék védelemre, mind pedig a régészeti lelőhelyre vonatkozóan körültekintően ki kell alakítani, ezért osztályukat már a tervezési folyamat elején célszerű bevonni. Jelzi, hogy a régészeti feltárás csak a templom területén valósult meg, az apátság kerengője és épületei további kutatásának még meg kell előznie a tervezett fejlesztést. Válasz Észrevételeit figyelembe veszi az önkormányzat. KMJV Gazdasági Igazgatóság Felhívja a figyelmet a szabályozási terv leírásában az A. 6 és a B.8 címek felcserélésére. V/322-4/2015 Válasz Észrevételének megfelelően korrigáltuk. KAPOSVÁR, augusztus 13. Közreműködött: L. Balogh Krisztina városi főépítész TT /2012 Szita Károly polgármester JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 64

65 Kifogást nem emeltek és a további egyeztetésen sem kívánnak részt venni: JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 65

66 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 66

67 Kifogást nem emelő véleményezők: JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 67

68 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 68

69 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 69

70 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 70

71 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 71

72 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 72

73 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 73

74 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 74

75 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 75

76 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 76

77 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 77

78 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 78

79 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 79

80 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 80

81 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 81

82 Észrevételt tettek: JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 82

83 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 83

84 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 84

85 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 85

86 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 86

87 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 87

88 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 88

89 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 89

90 XI. ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ ZÁRÓ SZAKVÉLEMÉNYE JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 90

91 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 91

92 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 92

93 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 93

94 KÖZLEKEDÉSVIZSGÁLATI ÉRTÉKELÉS KAPOSVÁR VÁROS M11/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ Kaposvár város településrendezési tervének módosítására készült véleményezési dokumentációt, a településszerkezeti és szabályozási terveket, a KÉSZ-t megismerve dolgoztam ki. A közlekedési munkarészeket, azokhoz a módosítási igényekhez készítettem, ahol a terület közlekedési kapcsolataira a módosítási igények kihatással lesznek, van közlekedési hálózati érintettségük. Így a 2. számú Kecelhegyalja utca szabályozási szélességének csökkentése 3. számú Irányi D. u. - Fő u. Dózsa Gy. u. Budai N. A. utca által határolt tömb építési előírásainak felülvizsgálata 5. számú Kisgáti városrész főút melletti szakaszának felülvizsgálata 7. számú Kaposvár, 7083, 7082 és 7090/2 hrsz alatti ingatlanokon 50 méteres sportuszoda elhelyezése A többi módosítási igénye a közlekedési hálózatot nem érinti. A javasolt beépítési tervek közül az Irányi utcai tömbbelsőre és az uszoda bővítésére készült beépítési tervek nem teszik szükségessé, hogy a közlekedésfejlesztési javaslatokra külön terv készüljön, mert azt már a terve tartalmazza, az abban foglaltakkal egyetértek. 2. számú módosítás Kaposvár Kecelhegyalja utca szabályozási szélességének csökkentése A szabályozási szélesség 16 méterről 12 méterre történő csökkentésének jóváhagyása előtt szükségesnek láttam egy minimális idejű csúcsforgalmi forgalomszámlálás alapján a jelenlegi és a 15 éves távlati forgalom meghatározását, illetve előre becslését Ezek végrehajtásához az országos közutakon belül a mellékutakra, helyesebben a belterületi mellékutakra, lakó utakra vonatkozó előírások szerint végeztem el. A B.VI. kategóriába sorolt lakóutcának távlatban is biztosítandó kiépítési sebessége max. 50 km/ó lehet. Ezt az utca környezeti körülményei távlatban is biztosítani tudják. A forgalomnagyság jelenleg: K, Cs, P-i óra valamint a óra közötti mintavétel alapján nem éri el az 50 szgk. egység/ óra (továbbiakban E/h) forgalmat. A közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel 2030 évre 1,85 szorzóval lehet figyelembe venni. Ez E/h forgalomnagyságot prognosztizál. A vonatkozó előírások szerint a megfelelő szinthez tartozó forgalomnagyság 800 E/h. A kiépítendő út szélességi méretét 5,5 méterben határoztam meg. Távlatban a város szabályozási terve, és közlekedésfejlesztési koncepciója szerint biztosítani kell egy kétirányú forgalomra alkalmas kerékpárutat, az u.n. Zselici kerékpárút részeként. (Egyes anyagokban ez Szennai kerékpárút néven szerepel.) Javasolt keresztmetszeti elrendezés a jelenlegi állapot figyelembe vételével K-ről Ny-i irányba haladva: 0,20 m széles zöldterület a szabályozási vonal előtt (jelenlegi kerítésvonal előtt) 1,50 m széles járdafelület 0,50 m széles zöldfelület a járda és a létesítendő kerékpárút között (elválasztó sáv) 2,00 m széles létesítendő kerékpárútnak helybiztosítása 0,80 m széles zöldfelület- biztonsági sáv a kerékpárút és a közúti burkolat között 5,50 m széles közúti burkolat (jelenleg 4,00 m széles útburkolat van). 1,50 m széles útpadka a Ny-i oldalon, alatta csapadékvíz elvezető csatornával. össz.: 12,00 méter. A forgalom összetétele személygépkocsi és kis tehergépkocsi, iránya a zártkertek megközelítése. A kerékpárút távlati iránya Szenna. Javaslat: a 12,00 méter szabályozási szélesség kialakítása támogatható JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 94

95 3. számú módosítás Kaposvár, Irányi D. utca- Fő utca-dózsa Gy. utca- Budai N.A. utca által határolt tömb építési előírásainak felülvizsgálata. A tömbbelső szabályozási előírásainak módosítását egy Fő utcai magánvállalkozó kezdeményezte, akinek az ingatlanát a szabályozási terv közkertként, alatta mélygarázsként és parkolóként szabályozza. A módosítás aktualitását előtérbe helyezte az a körülmény is hogy a Dózsa Gy. és Irányi D. utcák korszerűsítési munkái befejeződtek, és 2013-ban elkészült az intermodális csomópont részletes megvalósítási tanulmányterve is, mely közvetlen érinti (aluljáró kivezetése) a tömb déli részét. Távlati fejlesztési célként már korábban is szerepelt a tömbbelső rendezése, szabályozási tervének felülvizsgálata. A módosítással összefüggésben indokolt a tömbbelső közlekedési kapcsolatainak felülvizsgálata is. A tömb Vt-Z/5 építési övezetbe tartozik. A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a megjelölt utcák telkeinek beépítettsége már ma sem teszi mindenütt lehetővé a jelenleginél intenzívebb beépítést illetve annak közlekedési kapcsolatát sem lehet kielégíteni, továbbá a zöldterület kialakítása sem oldható meg. A terület D-i irányból történő feltárása megkezdődött a Budai N.A. utcához csatlakozóan kiépített üzlet és irodaház felépítésével. Kialakításra került az épület földszinti parkolója valamint a térszínen megépült a parkoló sor. A terület megfelelő hasznosítása megköveteli a zavarmentes járműforgalmi kapcsolatok torlódásmentes kialakítását. A jelenlegi forgalmi kapcsolatok életképesek. Ami jelenleg is hiányzik az a tömbbelső É-D irányú tengelyén vezetett illetve az itt kialakított gépjármű közlekedést biztosító úthálózat. Továbbra is fenn kell tartani az Irányi D utca 21 számú ingatlan D-i oldalán kialakított feltáró utat és az utca 7. számú ingatlanán kiépített átjárót, valamint a Fő utca 20 szám alatti gyalogos átjárót. Ez a két forgalomi kapcsolat valamint a Budai N.A. utcára nyitott korlátozott forgalomfeltáró kapcsolat a tömbbelső közlekedési igényét zavartalanul biztosítani tudja a távlatban is. A forgalmi kapcsolatok biztosításával egyidejűleg a zöldterületek csökkennek, helyette Vt-Z/104 övezet kerül kialakításra, alatta megmarad a tervezett közcélú garázs (G/k). A tömb belső további részében megmarad a hatályos szabályozásnak megfelelő Vt-Z/5 övezet, megtartva az építési helyek kijelölését is. A parkolási igények meghatározásánál csak becsült beépítés alapján és rövid idejű parkolási megfigyeléssel, felméréssel tudunk kiinduló adatokhoz jutni. A rövid megfigyelés, felmérés alapján levonható az a következtetés hogy az Irányi D. utca K-i, és a Dózsa Gy. utca Ny-i oldalán lévő üzletek, vendéglátó létesítmények parkolási igénye kielégítésre került. A napi forgalom lefolyása a fizetős parkolóhelyek kijelölése alapján a nyitvatartási idő alatt ugyan tartósan kihasználatlan parkolóhely nincs, de a forgalom és várakozás üteme mindig biztosít megállási és parkolási lehetőséget. Az utcákban új közparkolók kialakítására nincs igény és lehetőség sem. A évi közlekedési vizsgálat, valamint a évben elkészült és még jóvá nem hagyott Kaposvári közlekedésfejlesztési koncepció sem tárt fel, vagy jelzett már rövidtávon igényelt parkoló fejlesztést. Az utcák és a hozzájuk kapcsolódó területek fizetőssé tétele itt is azt eredményezte, hogy a szabad (fizetés nélküli) parkolóhelyek hiánya a nappali nyugvó forgalmat a város külső területeire szorította ki. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 95

96 Az éjszakai órákba a parkolóhelyek foglaltsága nem éri el az 50%-ot. Ez megfelel a évi közlekedésfejlesztési koncepciónak, mely szintén nem tárt fel a területre rövidtávon kielégítendő hiányosságot. A tervezett É-D irányú tengely mentén a tömbbelső felé is építhetők üzletek és társasházak, de parkoló igényeiket saját telken belül kell megoldani a hatályos szabályozás szerint. A tömb területe m 2 a beépítettséget figyelembe véve m 2 az a terület (50%-os beépítettség mellett) melyet figyelembe vettünk a parkolási mérleg számításánál. Lakások: a beépíthető területből (14200 m 2 ) m 2 lakásterület, ahol 75 m 2 /lakással számolva 151 gk elhelyezése szükséges. A fennmaradó részen 2840 m 2 -en kereskedelmi létesítmény van illetve helyezhető el. Ezen létesítmények parkolási igénye 172 db. A megépült üzlet és irodaház számított parkolóhely igénye 93 db. Összes várható parkolási igény 416 férőhely. Kielégíthető számított parkolási igény 470 db férőhely, az alábbiak szerint: A meglévő, valamint még kialakítható lakások parkolóhely igénye 145 db. Ezekkel telken belüli elhelyezéssel vesszük alapul legalább 134 db-ot. Dózsa Gy utcában kialakított 48 db, Irányi D. utcában kialakított 36 parkolóhely van. Az élelmiszer áruház és irodaház kiépített parkolóhelyeinek igénye a felszínen és épület földszintjén 93 db. Irányi D utca 7 számnál kialakítható 42 db parkolóhely. Irányi D. utca 21 szám melletti útnál 45 db alakítható. Az É-D-i tengelyen kialakított gyalogos felület mellett egyirányú útszakaszokon párhuzamos parkolással szükség szerint kialakítható 20 db férőhely. A tömbbelső É-i részén kialakítandó Vt-Z/104 övezet alatt 41 férőhelyes tömb garázs helyezendő el. Végső soron megállapítható, hogy a parkolási igények egyensúlyban vannak azzal a feltétellel, hogy a Vt-Z/104+G/k jelű területen létesítendő építményből eredő parkolási igény a telken belül alakítandók ki a létesítmény alatt mélygarázs formájában. Gyalogos közlekedés: A terület feltárása és a létesítmények megközelítése érdekében javasolható a Petőfi térhez kapcsolódóan tervezett Donner i városrészhez összeköttetést biztosító aluljáró áthelyezése a tömbbelsőhöz kapcsolódóan. Az aluljáróban 2,25 m széles gyalogos járdát és 2,20 m széles kerékpárutat szükséges kialakítani. Minimális szélessége a biztonsági zónával (űrszelvénnyel) együtt 5,00 m + szerkezeti rész 2x0,75 m. Az aluljáró mellett a tervezett feltáró út kialakítható 6,00 m szélességben. Ehhez az üzlet és irodaház melletti É-D-i irányú támfalhoz kapcsolódó 12 parkolóhely megszűnésével kell számolni, melyet a parkoló igények meghatározásánál már figyelembe vettünk. A tervezett gyalogos és kerékpáros utat össze kell kapcsolni az É-D-i irányú tengely gyalogos felületével. Járműközlekedés: A tömbbelső járműforgalmi útjait egyirányú közlekedéssel kell kialakítani legalább 6,00 m szélességgel. Ez alól kivétel az Irányi D utca 21 számú telek D-i oldalán kialakított útszakasz melynek kétirányú forgalmát fenn kell tartani. A Budai Nagy A. utca csatlakozásának jelenlegi kialakítása korrekcióra szorul. Amennyiben a javasolt aluljáró elhelyezése lehetővé teszi, konkrét tervek ismeretében a 7,00 méter burkolatszélesség kialakítását akkor felülvizsgálat után az útszakasz kétirányú forgalmúvá alakítható át, természetesen a korlátozott csatlakozás fenntartásával. A tömbbelső szabályozási tervének felülvizsgálata a fentiek betartásával támogatható. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 96

97 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 97

98 5. számú módosítás Kisgáti városrész főút melletti szakaszának felülvizsgálata körforgalom kialakításának érdekében: Meglévő állapot: A kisgáti városrészben több éve megkezdődött építési engedély alapján a SPAR- Interspar és egyéb áruházak építése, de az építkezés leállt, csak a tervezett épületek betonvázának felállításáig jutott el. A felszámoló a területet és a rajta lévő betonvázat értékesíteni eddig nem tudta. A területet most a Fort Impex Kft. (2724 Újlengyel, Dánosi dűlő 8.) kívánja hasznosítani azzal a feltétellel, hogy a terület ÉK-i sarkán kialakíthasson egy üzemanyagtöltő állomást, az épületek tervezett funkciójának megtartása mellett. A létesítmények hosszú távú zavarmentes közforgalmi megközelítését körforgalmú csomópont kialakításával tervezi megoldani. Ennek érdekében a területre vonatkozó településrendezési előírások, szabályozások felülvizsgálata és lehetőség szerinti módosítása szükséges. A 610 sz. út km, a 6505 sz. Kaposvár-Szántód összekötő út km és a Kaposvár Mező utca északi végpontjában jelzőlámpás forgalomszabályozás van kiépítve. A évben mért, illetve a Mező utcában becsült forgalomnagyság alapján a mértékadó óra forgalomnagysága 4000 E/h (személygépkocsi egység/óra). A csomópont elméleti megfelelő forgalomnagysága 5600 E/h, tehát a kihasználtsága 71%-os. Kapacitás kimerülése a közeljövőben várható mivel a K-i iparterület valamint a Videoton Ipari parkfejlesztése tervezett. Tervezett állapot: A helyi lehetőségek figyelembe vételével az országos közutakra vonatkozó előírások szerint meghatározásra került a 610 sz. út tengelyvonalának meghagyása mellett és a 6505 sz. út tengelyvonalának 8 méterrel ÉNy-i irányba való eltolásával (természetesen ez magával vonta a Mező utca tengelyvonalának kisebb elmozdítását is) egy spirális körforgalmú csomópont helyigényének biztosítása. A tervezett kialakítás szerint a jelenlegi, minden irányú forgalmi kapcsolatot az irányított forgalmú spirális csomópont képes a legkisebb helyigénnyel megoldani. Az Útügyi Műszaki Előírások szerint mellékirányból kétsávos csatlakozást is kialakítottuk. Ennek a Mező utcai ágán jelenleg még nem lenne szükséges, első ütemben, történő kiépítése, de helyigényével számolni kell. A szabályozási terv már ezzel az igénnyel már számolt. Az üzemanyagtöltő állomás bejárati csomópontja illeszkedik a Mező utca É-i ágához. Itt a jobbra való kihajtási nyom is kialakítható bár ezt a megbízó Fort Impex Kft. nem igényli. Az üzemanyagtöltő állomás területéről korlátozott kihajtás biztosítható az Árpád utcai irányába. A csomóponti gyalogos kapcsolatok minden irányban biztosítottak maradtak. Át kellett helyezni három autóbusz öblözetet. Ezek mindegyike a szabályozási szélességen belül kialakítható, de az áthelyezésnél nagymértékben igazodni kell a lakóépületek bejáratához. A Guba Sándor utca DK-i oldalán lévő autóbusz megállóhelyen keresztül vezettük a tervezett É- D-i irányú kerékpárutat, mert ennek helybiztosítása az autóbusz megállóhelyen kívül csak kisajátítással lenne megoldható, amit a hatályos szabályozási tervek sem irányoztak elő. Lényegében minden közlekedési létesítmény a szabályozási vonalak kismértékű korrekciójával elhelyezhető, megoldható. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a csomópont kialakításával egyidejűleg a területen lévő közművek áthelyezése szükséges, a gravitációs szennyvízcsatorna kivételével (gázvezeték, távközlési kábelek, kábeltv hálózat, vízellátás vezetékei, elektromos kábelek). A csomóponti területen belül ki kell sajátítani a 2368/1, a 2368/2,hrsz-ú ingatlanokat teljes egészében, a 3606, a 3613 és a 3612, 2370 hrsz-ú területek egy részét. Meg kell azonban jegyezni, hogy a város hatályos szabályozási terve is már számolt ezeknek a területeknek az igénybevételével. Mindezek figyelembe vételével a szabályozási vonal kisebb mértékű módosítása támogatható. 12. számú módosítás Kaposvár, 7083, 7082 és 7090/2 hrsz alatti ingatlanokon 50 méteres fedett sportuszoda elhelyezése Kaposvár város a 7083 hrsz ingatlan lévő uszoda területén rendelkezik egy 25 m-es fedett és egy 50 méteres nyitott sportolásra alkalmas medencével. A város az úszás és vízilabdázás területén ért el sikereket. Az uszoda a közelmúltban felújításra került, az épületkomplexum mellett kiépítésre került a megközelítést biztosító Csík Ferenc sétány útburkolata és kiépítésre kerültek a parkolóhelyek. Az Önkormányzat célul tűzte ki a területének fejlesztését, egy 50 m-es fedett sportuszoda létesítmény megépítését a szükséges infrastrukturális létesítményekkel együtt. A tervezett 50 méteres fedett JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 98

99 uszoda és a meglévő létesítmények a nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmasak lesznek. A tervezett fedett uszoda lelátó férőhelyigénye 350 fő épített lelátó, mely mobil lelátóval bővíthető. A medence 10 pályás kialakítású lesz a tervezet szerint, mögötte egy tanmedencével. Közlekedési létesítmények: A Csík Ferenc sétány jelenlegi kiépítettségi állapotában alkalmas a tervezett, meg forgalom levezetésére. A megfelelő forgalomnagyság, az út szélességét figyelembe véve1500 E/h akadályoztatás mentes állapotban. A sétány melletti parkolók kialakítása miatt akadályoztatás mértékét 20%.ban lehet megadni, ami csökkenti az útszakasz kapacitását. Az akadályoztatás abból adódik, hogy a manőverező járművek közvetlen a sétány forgalmi nyomát használják. A még maradó kapacitás is elegendő a tervezett forgalom lebonyolítására. (Fejlesztési igényként megfogalmazható, éves távlatra, hogy a sétány kiépítése a Béla király utcáig kell, hogy megtörténjen) ezzel elméletben az IMCS is tervez. A parkoló-igények kielégítésének meghatározása során arra törekedtünk, hogy valamennyi meglévő parkoló megmaradjon, sőt az új parkoló helyekkel egészüljön ki. A jelenlegi 77 fh-es nagyparkoló további 73 férőhellyel növelhető. Az OTÉK 4. számú mellékletének előírásai szerint a sportolás, strandolás céljára szolgáló egységekhez 5 férőhely után 1 gépjárműparkolót kell biztosítani. Az 50 méteres fedett versenymedence megépítésével, rendezvények idején további 350 fővel emelkedik a férőhelyszám, mely 70 db parkoló építését teszik szükségessé. A kialakítani javasolt új parkoló helyét a területre vonatkozó beépítési terv szerint javasoljuk elhelyezni. Kaposvár, augusztus 23. Endrédi János közlekedési tervező kam.reg.: / Kaposvár, Kanizsai u JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 99

100 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 100

101 SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ AZ IRÁNYI DÁNIEL UTCA-FŐ UTCA-DÓZSA GYÖRGY UTCA-BUDAI NAGY ANTAL UTCA ÁLTAL HATÁROLT TÖMBRE A tömb városon belüli elhelyezkedése, funkciója, beépítettségének értékelése Elhelyezkedés: A tömb a városközpont déli részén, a vasútállomástól és az Áchim András- Budai Nagy Antal- Baross Gábor utcákból álló helyi gyűjtőút északi részén helyezkedik el. Északról a belváros legforgalmasabb gyalogos utcája a Fő utca, keletről a városközpontot a vasúttal összekötő Dózsa György utca, nyugatról az Irányi Dániel utca határolja. A tömb a történelmi városközpont szerves része, melynek rehabilitációja, viszonylag későn és ellentmondásosan indult meg a 80-as évek végén. Az Irányi Dániel déli részén ma is zömében földszintes, rendkívül rossz állapotú, avult, komfort nélküli lakóházak találhatók, rendezetlen belső udvarokkal, az utca északi fele fokozatosan átépült, emeletes kistársasházakkal. Ezzel szemben a Dózsa György utca és Fő utca utcafronti épületei még a múlt század elején létesült polgári lakóházak, melyek földszinti részén kereskedelmi egységek létesültek. Az ingatlanok belső, udvari szárnyai azonban itt rendezetlenek, számos melléképülettel, melyek egy részében prosperáló vállalkozások működnek. A tömb rehabilitációra korábban számos tervi megoldás született. Ezek mindegyikében közös szándék volt: - a tömbbelső déli irányú megnyitása, feltárása, mely megindult, - lakóépületek és kereskedelmi, szolgáltató célú létesítmények megvalósítása a tömb határán és annak belső területein, - parkoló szám biztosítása, - új zöldterületek létrehozása, - az avult épületek lebontásával, döntően magánerőből megvalósuló átépítés támogatása. - A kitűzött célokkal elviekben ma is egyet lehet érteni, de szembesülni kellett a megvalósítást gátló körülményekkel: - a tömbbelső beépítése kizárólag önerőből nem indult meg, - a zöldterületek kijelölésével komoly akadályt gördítettünk néhány érintett helyi vállalkozó elé, - a szükséges közterületek igénybevételére, a járulékos beruházások megvalósítására nincs kellő fedezet, e nélkül viszont a tömbbelső átépítése nem indul meg, - a tervezett mélyparkoló nem épült meg. Funkció A tömbben lakóépületek vannak, földszintjeiken üzletekkel a telkek belső részén szolgáltató kisüzemekkel, garázsokkal. A tömb déli, önálló részén irodaházak és nagyobb kereskedelmi egységek találhatók. A terület egyetlen önkormányzati intézménye a tömbbelsőben lévő egykori óvoda. A kialakult állapotnak megfelelően a KÉSZ a területet településközpont vegyes Vt övezetbe sorolja, a tömb délnyugati sarkán lévő üzlet-irodaház kivételével, zártsorú beépítés mellett. Beépítettség A tömb legnagyobb részét kitevő övezeti besorolás Vt-Z/5, ahol a beépítettség legfeljebb 60%, saroktelek esetén 70% lehet. Az építménymagasság 7,5-10,5 m között változhat, a minimális telekméret 600 m 3. Ezt a szabályozást továbbra is fenntartjuk. Új építési övezetet csak a hatályos szabályozási terven Z/kp övezetbe sorolt területen jelölünk ki, megtartva az itt álló épületeket. A tömb déli részén viszont, a 63 hrsz-ú ingatlan nyugati kiszögelésén tervezett beépítés elhagyását javasoljuk. Javasolt szabályozás 1. A tömböt észak-déli irányba feltáró közterület szabályozási szélességét, indokolt megtartani.

102 2. Ennek északi részén lévő zöldterület (Z/kp) terület szabályozásának felülvizsgálatát javasoljuk. A területén működő vállalkozásnak szabályozott keretek között történő megtartása érdekében. A szint alatti közcélú garázsépítésre (G/k) vonatkozó szabályozás megtartása mellett. 3. A tömbbelső zöldterületi fedettségét amennyire az lehetséges meg kell tartani, ezért az északdéli irányú belső út és a tömb északi felében tervezett beépítés körül a parkolókat kísérő zöldterület kialakítása tervezett. 4. A tömbbelsőt feltáró közterület északi részén megmaradó épület szabályozását a jelenlegi állapothoz igazodóan célszerű megadni; maximális 70%-os beépítettség, legfeljebb 6,5 méteres építménymagasság mellett. Ezen a területen indokolt a kerítés építésének lehetőségét és a szolgáltató létesítmények számát korlátozni, hogy az ingatlant körülvevő zöldterülettel a kert egységet alkosson. Erre a területre szintén új övezet létrehozását javasoljuk Vt-Z/104 övezettel. 5. A tömbbelső feltáró útjának középső részén egy fás, utcabútorokkal rendelkező sétány kialakítását javasoljuk Kaposvár, augusztus. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 102

103

104

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11-3/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP KAPOSVÁR

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/2-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/3-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11/2-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Város-Teampannon Kft. 2015. november ALSÓÖRS TRT MÓDOSÍTÁS EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS 2015. NOVEMBER 2 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a 4. számú főút 02637 hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra Véleményezésre elkészített terv 2016. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA Megbízó Csopak község Önkormányzata 8229 Csopak, Petőfi Sándor u. 2. (87) 446 250 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083 Solymár,

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

Város Polgármester e

Város Polgármester e Város Polgármester e 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu E l ő t e r j e s z t é s A lakosság felé 2011

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/003. (III. 0.) számú RENDELETE A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetben a 8/0. (V.07.), a 6/0. (VII.04.)

Részletesebben

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/523-100 Email: rosenfeld.istvanne@sarvar.hu

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14 /2011 (V.10.) ÖR. sz. rendelete Aszód Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 14/2011. (V. 10.) Ör. sz. rendelettel jóváhagyott dokumentum

Részletesebben

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TT HÉ 1 PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSERKEZETI

Részletesebben

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA DÖRGICSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 33/2003.(IX.30.), 75/2008. (XI.5.), 17/2011.(II.11.), 32/2012.(VI.15.), 34/2012.(VI.15.), 35/2012.(VI.15.), 36/2012.(VI.15.), 37/2012.(VI.15.),

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A L Á T Á M A S Z T Ó J A V S L A T 1 - M E G A L A P O Z Ó V I Z S G Á L A T 2 - A L Á

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (......) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A szabályozási elemek típusai 3.. Telekalakítás 4.. Épületek, építmények elhelyezése,

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECEN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK - a 37. városrendezési körzet Kishatár út, 17191/15 hrsz-ú út, Harsona utca és Házgyár utca által határolt területére vonatkozó - MÓDOSÍTÁSA Törzsszám: P7/2015 VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083,

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI Ajka város Képviselő-testületének 24/2015. (X.28.) önk. rendelete

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI Ajka város Képviselő-testületének 24/2015. (X.28.) önk. rendelete AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI Ajka város Képviselő-testületének 24/2015. (X.28.) önk. rendelete VÁROS-TEAMPANNON KFT. 2015. október Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (X.28.)

Részletesebben

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYVA: Helyi Építési Szabályzat és a szabályozási terv módosítása: 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelettel, Településszerkezeti terv módosítása: 56/2011.(IV.21k)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE S A R U D KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉSZAKTERV-PANORÁMA KFT. 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel./ fax: 46/508-728 e-mail: eszakterv@gmail.com 2009. november ÉSZAKTERV-PANORÁMA Kft. Miskolc, Zsigmondy

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ 2015.12.09. egyeztetésekről

EMLÉKEZTETŐ 2015.12.09. egyeztetésekről Tárgy: Sárbogárd Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata Hely: Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos tárgyalója (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. földszinti tárgyaló) Idő: 2015.

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS TERÜLETRENDEZÉSI, VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG 7624 Pécs, Attila u. 19. Tel./Fax/üz : (72) 532 755 (72) 532 756 E - mail : bhregio@t-online.hu KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása I. kötet HÉSZ és SZT módosítás Alátámasztó

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének. ./2014. ( ) önkormányzati rendelete

KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének. ./2014. ( ) önkormányzati rendelete KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2014. ( ) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer. Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.hu Iktatószám: /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pusztaszer Község Önkormányzata

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

BUGYI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A 01601/12 HRSZ ALATTI IPARTERÜLETRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9 / 2007 (VI. 27.) sz. önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. Tiszasas Község Képviselő - testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Répcelak Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 323-332/2010. (XI. 25.) számú határozataival megindította

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET SÁRISÁP TSZT- HÉSZ- MÓDOSÍTÁSA HÉSZ-MÓDOSÍTÁS 18/2006. (IX. 27.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítása JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET PRO-TERRA Kft. MOBIL City Bt.

Részletesebben

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I /2. Tel/Fax:/46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu SAJÓPETRI

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1/57 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. J Ó V Á H A G Y Á S I S Z A K A S Z

Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. J Ó V Á H A G Y Á S I S Z A K A S Z Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. T e l j e s e l j á r á s J Ó V Á H A G Y Á S I S Z A K A S Z Megbízó: Jánoshalma Város Önkormányzata 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

Részletesebben

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR BALATONAKALI Község Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR 04. Balatonakali Község Önkormányzat Képviselõtestületének../2010. (...) számú rendelete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. június 28. 6. szám R E N D E L E T E K 27/2012. (VI.29.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011. (VI.30.) önkormányzati

Részletesebben

TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS

TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS BALATONAKALI Község Településrendezési terv részleges módosítása TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS 03. BALATONAKALI, Településszerkezeti terv Készítette Balatonakali község önkormányzata

Részletesebben

Petőfibánya Község Építési Szabályzata

Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Önkormányzatának 14/2005.(IX.20.) rendelete Petőfibánya Építési Szabályzata (PÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról Petőfibánya Község

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Helyi Építési

Részletesebben

GÁRDONY. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően

GÁRDONY. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően GÁRDONY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően véleményezésre elkészített terv 2015.október Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 122008/16 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Településrendezési terv Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs község Önkormányzata képviselõ-testületének 80/2010. (IX.22.) határozata község Településszerkezeti terv leírásról és településszerkezeti

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA TÖBB RÉSZTERÜLETEN VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2014.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról

a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról ZÁMOLY község 11/2016. (IV.4.) Ökt. sz. rendelete a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA 2016. április 1065 BUDAPEST, NAGYMEZŐ U. 25. tel:1-3318494

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23.

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2010. (...) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási

Részletesebben