KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11-3/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ NOVEMBER HÓ

2 ALÁÍRÓLAP KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11-3/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA MEGBÍZÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE SZITA KÁROLY 7400 KAPOSVÁR, KOSSUTH TÉR 1. TEL:82/ NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTŐ ZRT. KÖLTSÉGVISELŐ SZÉKHELY: 1134 BUDAPEST VÁCI ÚT 45. LEVELEZÉSI CÍM: 1439 BUDAPEST Pf VEZETŐ TELEPÜLÉSTERVEZŐ, KÖZLEKEDÉSI TERVEZŐ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKÉRTŐ DR FAZEKAS SÁNDORNÉ KAMARAI REGISZTRÁCIÓK: TELEPÜLÉSTERVEZÉS TT KÖZLEKEDÉSI TERVEZÉS K1d-1/ KÖRNYEZETVÉDELEM: SZKV/ KAPOSVÁR, SZEGFŰ U.33. TEL:82/ ,mobil: / JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 2

3 JSZ: M11-3/2015-OTÉK TARTALOMJEGYZÉK ALÁÍRÓLAP... 2 TARTALOMJEGYZÉK... 3 TERVEZŐI NYILATKOZAT... 4 I. SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁSA... 5 II. KÉSZ MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA, ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK TERÜLETFELHASZNÁLÁS TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM ÖRÖKSÉGVÉDELEM KÖZLEKEDÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS TERÜLETI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IV. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁT JÓVÁHAGYÓ HATÁROZAT V. A MÓDOSÍTÁST MEGALAPOZÓ TESTÜLETI DÖNTÉSEK VI. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSRE VONATKOZÓ SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁSOK VII. NYILATKOZAT A PARTNERI EGYEZTETÉSRŐL VIII. ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ ZÁRÓ SZAKVÉLEMÉNYE TERVRÉSZLETEK 1./ HATÁLYOS ÉS MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV KIVONATAI 2./ HATÁLYOS ÉS MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV KIVONATAI 3./ JELMAGYARÁZATOK JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 3

4 TERVEZŐI NYILATKOZAT Kaposvár településrendezési tervének M11-3/2015-OTÉK jelzőszámú módosításához Alulírott településtervező nyilatkozom, hogy az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 14. alapján a tervezői munka elvégzésére jogosultsággal rendelkezem. A Magyar Építész Kamara tagja vagyok. A dokumentáció megfelel a magasabb rendű terveknek és jogszabályoknak, így elsősorban: - A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény; - az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT); - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv); - az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban OTÉK); - A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rend. (továbbiakban TFR.) - a Somogy Megye Területrendezési Terv (továbbiakban SMTrT, jóváhagyva: 15/2004.(XII.27.) rend.-el); - Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve (továbbiakban KÉSZ, jóváhagyva: KMJV Önkormányzata 70/2005.(XII.15.) önk. rend.- vel). A településrendezési eszközök módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rend. 45., átmeneti rendelkezései alapján, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet augusztus 6.-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült. Kaposvár, szeptember.. Dr Fazekas Sándorné vezető településtervező: TT JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 4

5 I. SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁSA Kaposvár közigazgatási területére készült településrendezési eszközöket decemberében hagyta jóvá a Közgyűlés, melyet az óta többször módosított. A módosítás célja A most tervezett módosítás az M9 gyorsforgalmú út Kaposvár-Szekszárd közötti szakasz környezeti hatástanulmány készítése, környezetvédelmi engedély megszerzése, és az M9 Kaposvár-Bonyhád szakasz autóúti építési engedélyezési tervek készítése tárgyú, KÖZOP projekt keretében kerül kidolgozásra. Célja hogy a településrendezési eszközöket az M9 gyorsforgalmi út építési engedélyezési terveivel összhangba hozza, annak megfelelően módosítsa. A fejlesztés várható hatása Az út regionális szinten a dél-dunántúlhoz tartozó három megye; Somogy- Baranya- Tolna, közlekedési kapcsolatait javítja, országosan és nemzetközi szinten egyaránt, ezzel tehermentesítve a túlterhelt főváros centrikus úthálózatot. A gyorsforgalmi út Kaposvár- Bonyhád közötti szakasza környezeti hatástanulmányának és az útépítés engedélyezési terveinek kidolgozásával a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) a RODEN-UVATERV konzorciumot bízta meg. Az úttervek a km szelvények közötti szakaszra készültek. Az engedélyezési terv a teljes szakaszt négy részre bontja: I km szelvények közötti, II. III. IV km szelvények közötti, szelvények közötti, szelvények közötti szakaszra. Közülük Kaposvárt a gyorsforgalmi út I. szakaszának km szelvényei közötti része érinti. A létesítmény teljes területére vonatkozó környezetvédelmi engedélyt az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség OKTF-KP/605-1/2015 számú határozatával, január 15.-én adta meg. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló évi CXXVIII. törvény, és a as programozási időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és elővárosi közlekedési fejlesztéseket meghatározó 1696/2014.(XI.26) számú Korm. határozatban a gyorsforgalmi út még nem szerepel, így az várhatóan a következő tervezési ciklusban; ig tartó időszakban valósul meg. A fejlesztés összhangja Kaposvár településfejlesztési, és közlekedésfejlesztési koncepciójával, a fejlesztési döntés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 53/2015.(IV.23.) számú önk. határozatával döntött a településrendezési eszközöknek az M9 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalának megfelelő módosításáról, az egyeztetés partnereiről. A fejlesztés célja összhangban van Kaposvár évekre vonatkozó, -195/2014. (IX.29.) és 196/2014.(IX.29.) önkormányzati határozatokkal jóváhagyott,- településfejlesztési koncepciójával. A közgyűlés által szeptemberében jóváhagyott közlekedésfejlesztési koncepció a fejlesztési javaslatok között emeli ki az M9-es gyorsforgalmi út kiépítését, mely hozzájárul a város gazdasági versenyképességének növeléséhez, ezáltal javítja a foglalkoztatást, erősíti a térség nemzetközi, országos és regionális kapcsolatait. A koncepcióban megfogalmazott részcélok és beavatkozási feltételek között kiemelt hangsúlyt kapott a térség elérhetőségének és belső mobilitási feltételeink javítása, melynek a gyorsforgalmi úthálózat megvalósítása fontos eszköze. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 5

6 A településrendezési terv módosításának eljárása Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1.1 pontjában szerepelnek a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló évi CXXVIII. törvény 1. számú mellékletében felsorolt projektek. A törvény 1. melléklete az M9 autóút M86-53 sz. főút közötti szakaszát tartalmazza. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (TFR.) 32. (6) bekezdésének a.) pontja szerint a településrendezési eszközök egyeztetésére tárgyalásos eljárás keretében kerül sor, mivel a településrendezési eszköz módosítása nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósítása érdekében történik. A módosítás előzetes egyeztetése Kaposvár Megyei jogú Város Közgyűlése 17/2013.(II.6.) önk. határozatával döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól. Ebben állandó partnerként az érintett lakosságot és az érdekképviseleti szervezeteket jelölte meg. Tájékoztatásuk hirdetményben, a tárgyalásos eljárás dokumentációjának közzétételével történt meg. Az eseti partnereket, minden esetben a településfejlesztési döntésben jelöli ki az önkormányzat. A Közgyűlés az M9 gyorsforgalmi úttal kapcsolatos eljárásba eseti partnerként;- 53/2015. (IV.23.) számú önk. határozatában,- a NIF Zrt.-t jelölte meg. Az egyeztetés megtörténtéről Kaposvár Polgármestere nyilatkozott. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1. (2) és (3) bekezdéseiben foglalt esetekben környezeti vizsgálat készítésének kötelezettségét írja elő, a településrendezési tervek megalapozása érdekében. Tekintettel arra, hogy az M9 gyorsforgalmi út környezetvédelmi hatástanulmánnyal rendelkezik, melyre az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség engedélyt adott, az érintett, kötelező egyeztetési körbe tartozó felelős államigazgatási szervek úgy nyilatkoztak, hogy ennek elkészítését nem tartják indokoltnak. A tervi feldolgozás A tervezett módosítás Kaposvár hatályos szabályozási és településszerkezeti terveiben kerül átvezetésre, a évi alaptérképi állapotoknak megfelelően. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 6

7 A szabályozási tervlapok tervezett módosítását a hatályos tervi szabályozások bemutatása mellett ismertetjük, meghatározva a módosítási igények helyét, a meglévő és tervezett övezeteket. A tervezett módosítás a szabályozási és településszerkezeti terveket egyaránt érinti. Mivel azonban új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre a biológiai aktivitásérték számításával az,- Étv. 7..(3) bek. b. pontja értelmében - nem kell foglalkoznunk. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 7

8 Az M9 gyorsforgalmi út Kaposvár keleti kivezető szakaszának módosítása Orci patak- a külterület déli határa- a 66-os számú közút- a 61-es számú közút /2 hrsz-ú út és annak az Orci patakig történő meghosszabbítása által határolt tömb külterületi tervlap Kezdeményező, testületi döntés: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 53/2015.(IV.23.) önkormányzati határozat 3. pont Érintett helyrajzi számok: 0275,0 0307/8, 0324/22, 0325/10, 0326/8, 0330/3,0331, 0333, 0341/4, 0342/8, 0342/10 Övezet a módosítás előtt: Övezet a módosítás után: KÖu-OF, KÖk, Kk-tt-Ev/2, Ev/2, Má1, Má/sz KÖu-OF, KÖk, Kk-tt-Ev/2, Ev/2, Má/sz, Má1 Változtatás indoklása, leírása, várható hatása: A hatályos szabályozási terv a csomópont bizonytalanságai miatt a 0340 hrsz-ú ingatlan keleti részét és a 0325/10 hrsz-ú ingatlan teljes területét közlekedési területként (KÖu övezet) szabályozta. A gyorsforgalmi út engedélyes tervei alapján a KÖu területe pontosításra kerülhetett. Az érintett területnagyság a hatályos tervben jelölt 35,9 ha-ról 27,7 ha-ra csökkenhetett. Hatályos külterületi szabályozás Tervezett külterületi szabályozás JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 8

9 JELMAGYARÁZAT belter. szab tervhez JELMAGYARÁZAT külter. szab. tervhez JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 9

10 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 10

11 61. és 610.számú utak csomópontja, Kaposvár felől 61. és 610.számú utak csomópontja, Taszár felől a vasúttól délre 61. és 610.számú utak csomópontjától, Taszár irányába JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 11

12 II. KÉSZ MÓDOSÍTÁSA Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 50/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 4. (2) e.) pontja a következő 19. ponttal egészül ki: / különleges területek:/ 19. turisztikai terület (Ktur) (2) A R. 4. (3) bekezdés f.) pontja a következő 3. ponttal egészül ki: / egyéb különleges beépítésre nem szánt terület: / 3. különleges közműövezet (Kk-kö). 2. A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Előkert nélküli beépítés esetén a közterületi homlokvonalon álló új épület utcára néző lakóhelyiségeinek padlószintje a járdaszinthez képest legalább 0,8 m, mely abban az esetben, ha az épület helyén a terep lejtése a hátsókert irányába legalább 10%-al lejt 0,6 m-ig csökkenthető. 3. A R. a következő 44/D. -al egészül ki: 44/D. (1) Az Irányi D. utca Fő utca Dózsa Gy. utca - Budai N. A. utca által határolt tömböt feltáró közterületet úgy kell kialakítani, hogy a megkülönböztetett és közszolgáltatást ellátó járművek számára minimum 6,0 méter széles vegyes használatú út, az ingatlanok megközelítésére biztosított legyen. (2) A Vt-Z/104 építési övezetben kerítés és különálló melléképület nem építhető. Az övezetben csak egy szolgáltató létesítmény, a tulajdonos, az ott dolgozók részére szolgálati lakás építhető, és a szint alatt közhasználatra átadott mélygarázs építhető. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 12

13 A R. 45. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza: Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max. mértéke % Min. max. építménymagasság m 4. Max. szintterületi mutató m2/m2 Min. telekterület m2 Min. zöldfelületi arány % Szint alatti beépítés % Közművesítettség Vt-Z/1 Z T Vt-Z/2 Z T Vt-Z/3 Z 70 (80) T Vt-Z/4 Z 60 (70) ,0 (2.4) T Vt-Z/5 Z 60 (70) (2.4) T Vt-Z/6 Z 60 (70) (2.1) T Vt-Z/7 Z 60 (70) (2.1) T Vt-Z/8 Z 50 (60) (2.1) T Vt-Z/9 Z 50 (60) (1.6) T Vt-Z/10 Z 30 3,0-5,0 0, T Vt-Z/100 Z T Vt-Z/101 Z T Vt-Z/102 Z T Vt-Z/103 Z ,0-17,5 4, T Vt-Z/104 Z 65 3,0-6,5 2, T Vt-SZ/1 SZ T Vt-SZ/2 SZ T Vt-SZ/3 SZ T Vt-SZ/4 SZ T Vt-SZ/5 SZ T Vt-SZ/6 SZ T Vt-SZ/7 SZ T Vt-SZ/8 SZ T Vt-SZ/9 SZ T Vt-SZ/10 SZ T Vt-SZ/11 SZ T Vt-SZ/12 SZ T Vt-SZ/13 SZ 40 5,0-10,5 1, T Vt-SZ/14 SZ ,0 1, T Vt-SZ/15 SZ 30 3,0-5,0 0, T Vt-SZ/100 SZ T Vt-SZ/101 SZ T Vt-O/1 O , T 5. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 13

14 A R. 46. (3) bekezdés e.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: /A központi vegyes területek építési övezeteinek területén önálló épületként és a fő rendeltetésű épülethez kapcsolódó önálló rendeletetési egységként nem helyezhető el:/ e.) üzemanyagtöltő állomás, kivéve II. és III. rendű főút mentén; 6. A R. 47. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Gazdasági területen lakó- és vegyes terület határától 100 m-en belül üzemanyagtöltő állomás nem alakítható ki, kivéve a volt Füredi II. laktanya területén és a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. Cseri úti telephelyén. A R. 48. (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (11) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza: Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max. mértéke % Min. max. építménymagasság m 7. Max. szintterületi mutató m 2 /m 2 Min. telekterület m2 Min. zöldfelületi arány % Szint alatti beépítés % Közművesítettség Gksz/1 SZ T Gksz/2 SZ T Gksz/3 SZ T Gksz/3/1 SZ (25) T Gksz/4 SZ T Gksz/5 SZ T Gksz/6 SZ T Gksz/7 SZ T Gksz/ SZ 40 (80,0) T Gksz/9 SZ T Gksz/10 SZ T Gksz/11 SZ T Gksz/12 SZ T Gksz/13 SZ T Gksz/14 SZ , T 3,0- Gksz/15 SZ 40 17,5(45,0) Gksz/16 SZ T Gksz/17 SZ T Gksz/18 SZ T Gksz/19 SZ T Gksz-Ev véderdő JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 14

15 8. A R. 55. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A Kbk építési övezetnek az Árpád utca Mező utca Dobó István utca által határolt területén: a) üzemanyagtöltő állomás is elhelyezhető; b) az elhelyezhető létesítmények árufeltöltését a zajterhelési szempontból nappalinak tekinthető óra között lehet végezni. Árufeltöltés, rakodás a Dobó István utcával határos lakóövezet felőli oldalon nem végezhető. Árurakodás és göngyöleg-tárolás csak zárt, fedett épületrészben történhet. A R. 61. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza 1 : Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max. mértéke % Min. max. építmény-magasság M 9. Max. szintterületi mutató m2/m2 Min. telekterület m2 Min. zöldfelületi arány % Szint alatti beépítés sítettség Közműve- % Kst SZ 45 3,0-12,0 0, T 10. A R. a következő 70/C. -al és az előtte lévő alcímmel egészül ki: Különleges turisztikai terület Ktur 70/C. (1) Az építési övezetbe a turisztikai szolgáltatás, múzeumi bemutatás és az örökségi értékek fenntarthatóságát és fenntartását szolgáló valamint az üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges építmények helyezhetők el. (2) A területek beépítésénél az örökségvédelmi értékek fenntarthatóságát figyelembe kell venni. (3) A terület ellátásához szükséges parkoló igényeket részben saját telken, részben a Monostor utcában kell biztosítani. (4) Az építési övezeti előírásokat az alábbi táblázat tartalmazza: Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max. mértéke % Min. max. építmény-magasság m Max. szintterületi mutató m2/m2 Min. telekterület m2 Min. zöldfelületi arány % Szint alatti beépítés % Közművesítettség Ktur SZ 40 6,0 0, T 1 Az Állami Főépítész SOD/08/ számú ügyiratában, - a Kst építési övezetre vonatkozóan,- az OTÉK előírásaitól eltérő követelmények megállapításához hozzájárult. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 15

16 11. (1) A R. 87. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az övezetben a pihenés, testedzés építményei és turisztikai építmények,- a (6) bekezdésben foglaltak kivételével,- nem helyezhetők el. (2) R. 87. a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A Szentjakabi Apátság védelmi erdőbe sorolt területén turisztikai építmény elhelyezhető. A területen legfeljebb egy kilátó építhető, amelynek építménymagassága a 25 métert nem haladhatja meg. 12. (1) A R. 106/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Kk-tt és Kk-sp övezetben csak a terület fenntartásához, őrzéshez szükséges épületek helyezhetők el, legfeljebb 2%-os beépítettséggel és legfeljebb 3,5 m építménymagassággal. (2) A R. 106/A. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) (Kk-sp) övezetbe tartozik a szabályozási terven jelölt sportpálya, játszótér és annak kerítése. (3) A R. 106/A. a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A Kk-kö övezetben a közműszolgáltatók üzemi létesítményei helyezhető el, legfeljebb 20%-os beépítettséggel, legfeljebb 150 m 2 bruttó alapterülettel, és 5,0 m maximális építménymagassággal (1) A rendelethez tartozó Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez tartozó Szabályozási Tervek közül; - A külterületi szabályozási terv Pécsi utca- Keskeny utca-a Szentjakabi Apátság déli telekhatára- Várdomb utca által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 1. számú melléklete normatartalmának-; - A K 15 tervlap, Kecelhegyalja utca szabályozási szélességére vonatkozó normatartalma e rendelet 2. számú melléklete normatartalmának-; - A K 16, K 17 tervlapok Irányi D. utca Fő utca Dózsa Gy. utca - Budai N. A. utca által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 3. számú melléklete normatartalmának-; - A külterületi szabályozási terv Ballakuti utca- külterületi határ belterületi határ által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 4. számú melléklete normatartalmának- ; 2 OTÉK előírásaitól való felmentést az Állami főépítész a SOD/08/180-6/2015. szám alatt az építési övezetnél a megengedett legnagyobb beépítettség (+15%) vonatkozásában megadta. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 16

17 - A K 10 tervlap 48-as Ifjúság útja Béke utca Füredi utca határolt tömbre vonatkozó módosítása e rendelet 5. számú melléklete normatartalmának; - A K 11, K 12, K 17, K 18. tervlapok Mező utca- Dombóvári út Árpád utca- Guba Sándor utca csomópontjára vonatkozó normatartalma e rendelet 6. számú melléklete normatartalmának-; - A K 15, K16, K21, K22 jelű tervlapok Tinódi L. S. utca Kenyérgyár u hrsz alatti út- Kapos folyó- Cseri út által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 7. számú melléklete normatartalmának-; - K 6, K 11 tervlapok Zaranyi út Arany János utca Zaranyi ltp. belterületi határvonal által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 8. számú melléklete normatartalmának-; - K22, K27 jelű tervlapok Kálvária utca Géza utca Bartók B. utca által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 9. számú melléklete normatartalmának-; - K 19 jelű tervlap Dombóvári út 3657/64 hrsz-ú út belterületi határvonal Deseda patak által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 10. számú melléklete normatartalmának-; - K22, K23 jelű tervlapok Csik Ferenc sétány Kapos folyó Bartók B. utca által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 11. számú melléklete normatartalmának megfelelően módosul. - A külterületi szabályozási terv Orci patak- a külterület déli határa- a 66-os számú közúta 61-es számú közút /2 hrsz-ú út és annak az Orci patakig történő meghosszabbítása által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 12. számú melléklete normatartalmának; - A külterületi szabályozási terv Magyaregresi bekötőút- 67. számú út- külterületi határ által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 13. számú melléklete normatartalmának megfelelően módosul. (2) A belterületi szabályozási terv jelmagyarázata e rendelet 14. számú melléklete szerint módosul. (3) A külterületi szabályozási terv jelmagyarázata e rendelet 15. számú melléklete szerint módosul. 14. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével december 15-én lép hatályba. (2) E rendelet 13. (1) bekezdés l.) és m.) pontja november 6-án lép hatályba. (3) Hatályát veszti a R. 106/A. (2) bekezdése. Kaposvár, november 5. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 17

18 1. melléklet az 50 /2015.(XI.5 ) önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 50 /2015.(XI.5 ) önkormányzati rendelethez JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 18

19 3. melléklet az 50 /2015.(XI.5 ) önkormányzati rendelethez 4. melléklet az 50 /2015.(XI.5 ) önkormányzati rendelethez JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 19

20 5. melléklet az 50 /2015.(XI.5 ) önkormányzati rendelethez 6. melléklet az 50 /2015.(XI.5 ) önkormányzati rendelethez JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 20

21 7. melléklet az 50 /2015.(XI.5 ) önkormányzati rendelethez 8. melléklet az 50 /2015.(XI.5.) önkormányzati rendelethez JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 21

22 9. melléklet az 50 /2015.(XI.5 ) önkormányzati rendelethez 10. melléklet az 50 /2015.(XI.5 ) önkormányzati rendelethez JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 22

23 11. melléklet az 50 /2015.(XI.5 ) önkormányzati rendelethez 12. melléklet az 50 /2015.(XI.5 ) önkormányzati rendelethez JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 23

24 13. melléklet az 50 /2015.(XI.5 ) önkormányzati rendelethez JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 24

25 14. melléklet az 50 /2015.(XI.5 ) önkormányzati rendelethez JELMAGYARÁZAT A BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVHEZ JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 25

26 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 26

27 JELMAGYARÁZAT A KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVHEZ 15. melléklet az 50 /2015.(XI.5 ) önkormányzati rendelethez JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 27

28 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA, ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS Kaposvár hatályos településrendezési tervének kidolgozásakor ( ) az M9 gyorsforgalmi út csomópontjának paraméterei még nem voltak kellően tisztázottak. Az előzetes tanulmánytervek erre nem adtak megfelelő alapot. A szükségesnél nagyobb területek kerülte közútként kijelölésre, döntően mezőgazdasági területek rovására. A módosítás következtében növelni lehetett a mezőgazdasági területeket, viszont kisebb mértékben csökkent a védelmi erdő területe, egyrészt a tározó tó mellett kijelölt védelmi erdő-, másrész a vasút és a 610. számú út közötti erdő területéből. A módosítás a közút fel- és lehajtó sávjait, az M9 autóút tervezett műtárgyait és a 66. számú út taszári átvezetését pontosította az alábbiak szerint: területfelhasználás (ha) hatályos terv szerint módosított terv szerint különbözet (ha) % Má 25,40 35,90 10, Ev 1,80 1,50-0,40-20 KÖu 35,90 27,70-8,20-30 KÖk 0,50 0, ,60 63,60 A gyorsforgalmi út módosítással érintett 1,22 km-es kaposvári szakasza a és a km szelvények közé esik. A hatályos terven ez a szakasz rövidebb 1,07 km. Az M9-es út OTrT ben jelölt nyomvonala a várost északról elkerülő 61. számú út nyomvonalából, - és a módosítással érintett útszakaszból áll. Az M9-es út azon szakasza, melynek nyomvonala a 61. számú főútéval azonos 12,8 km. A városon átvezető nyomvonal teljes szakasza az OTrT szerint 1,07+ 12,80= 13,87 km. A módosítással korrigált hossza 1,22+ 12,80=14,02 km. Az eltérés 0,15 km, ami 1,1 %-os eltérésnek felel meg. Orci patak- a külterület déli határa- a 66-os számú közút- a 61-es számú közút /2 hrsz-ú út és annak az Orci patakig történő meghosszabbítása által határolt tömb módosítása településszerkezeti terv részlet hatályos tervezett 3 A leírás a RODEN-UVATERV konzorcium által készített terv műszaki leírásának, és környezeti hatástanulmányának felhasználásával készült. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 28

29 Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény 9., mely az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények elhelyezésére vonatkozó szabályokat tartalmazza, előírja, hogy az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a tervezési területre vetített hossza legfeljebb ±10%-kal térhet el az ország szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt. Az M9 gyorsforgalmi út tervezett kaposvári nyomvonalának eltérése 1,1%, mely a megengedett 10%-nál kisebb. 2. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM A településszerkezeti terv módosítása ökológiai hálózattal érintett területet (Orci patak) érint, melyet a Somogy Megyei Területrendezési Terv ökológiai folyosó övezeteként szabályoz. A város közigazgatási területének keleti határán végighúzódó ökológiai folyosó érintettségét az M9 gyorsforgalmi út nyomvonalának módosítása kedvezően érinti, miután a közlekedési terület a hatályos terület felhasználáshoz képest csökken és az Orci patak mellett váltakozó szélességű sávban mezőgazdasági területet jelöl ki. Natura es és erdőkataszteri területeket a módosítás nem érint. Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterületek nincsenek az érintett területen. Az országos és a Somogy Megyei Területrendezési Tervekkel való összhangot külön munkarészben mutatjuk be. A tervezett út megváltoztatja a táj szerkezetét és a tájképben is maradandó változásokat okoz, de ez a körülmény a hatályos szabályozás szerint is fennállt, sőt nagyobb mértékben. Az út kiépítésével hosszútávon változik meg a környező élettér. Ez a hatás a kaposvári szakaszra fokozottan jellemző; az út töltésben halad és rajta három műtárgy is létesül (61-es feletti felüljáró, a 61-es és a vasút feletti felüljáró, és az Orci patak feletti felüljáró). A töltés és a műtárgyak megváltoztatják a természetes domborzati, lefolyási viszonyokat, a táj esztétikáját. Az érintett területeken módosul az élővilág, mivel az útszakasz meglehetősen tagolt. Az út szabályozási szélessége az engedélyezési tervek kisajátítási munkarészének megfelelően került meghatározásra. figyelemmel a forgalmi csomópontokra, a 61-es, 610-es és 66- os számú közúti kapcsolatokra, ezek fel és lehajtó sávjaira. A mezőgazdasági területeken az út tengelyétől számított 100 méteres sáv, természetes és természet közeli vegetációval borított területen pedig 200 méteres sáv tekinthető az út közvetlen hatásterületének. Az M9 gyorsforgalmi út Kaposvár keleti kivezető szakasza a Kapos völgye, a Külső Somogyi tájegységhez, ezen belül a Dél- Külső-Somogyi kistájhoz tartozik. Domborzati adottságait a belső somogyi hordalékkúpok jellemzik. Felszínének jellegzetes formái a Kaposba hegyesszöggel lefutó tágas völgyek, és a köztes, viszonylag sík teraszokra emlékeztető alacsony löszhátak. Összefoglalóan megállapítható. hogy a tervezett M9 gyorsforgalmi út Kaposvárt érintő szakasza természetvédelmi, tájképvédelmi érdekeket nem sért, a vonatkozó jogszabályokkal nem ellentétes, és a hatályos településszerkezeti tervben jelölt területhasználatnál kedvezőbb helyzetet eredményez. 3. ÖRÖKSÉGVÉDELEM A tervezési területen műemlék nem található. A tervezett nyomvonal négy régészeti lelőhelyet érint: - az R25 sorszámú, nyilvántartási számút (61-es elkerülő út 19. lelőhely) ahol őskor, középkor,viii.-ix. századi, avarkori leletek-, - az R26 sorszámú nyilvántartási számút (61-es elkerülő út 22. lelőhely), ahol őskor, ismeretlen kori leletek;- - az R27 sorszámú, nyilvántartási számút, (61-es elkerülő út 36. lelőhely) ahol őskori és középkori urna,kincsleletek;-, - az R32 sorszámú, nyilvántartási számút (61-es elkerülő út 20. lelőhely), ahol őskori leletek fordultak elő. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 29

30 A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV.tv. értelmében a régészeti lelőhelyekkel érintett területeken az útépítés megkezdése előtt megelőző feltárást kell folytatni. A 4/2003. (III.20.) NKÖM rendelet által meghatározott tartalommal és az illetékes múzeum bevonásával örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni. A nyomvonal lehumuszolása csak régészeti ellenőrzés mellett folytatható. Amennyiben megelőző ásatás, vagy leletmentés válik szükségessé, annak szakmailag indokolt költségeit a beruházó köteles viselni. A Kaposvári Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala szakhatósági előírásában az M9 gyorsforgalmi út környezetvédelmi hatásvizsgálatához adott szakvéleményében az alábbi kikötést tette: Mivel a beruházás nagyberuházásnak minősül, a végleges nyomvonal tekintetében a beruházással érintett területen előzetes régészeti dokumentációt (továbbiakban:erd) kell készítetni az erre jogosult intézménnyel (Magyar Nemzeti Múzeum 1088 Budapest, Múzeum körút 14-16) és ezt az útépítési engedélyezési eljárás mellékleteként Hivatalomhoz be kell nyújtani. A régészeti feladatellátás további menetét csak az ERD-ban foglaltak alapján tudom meghatározni. 4. KÖZLEKEDÉS Az M9 gyorsforgalmi út K.II.B tervezési osztályba tartozik. B környezeti körülmények figyelembevételével. Az ÚT: :2005 Közutak tervezése műszaki előírás szerint a K.II. a gyorsforgalmi utakon belül az autóutakat jelöli, a B a környezeti körülményekre utal, mely dombvidéki, épített környezeti korlátozásaitól mentes, vagy síkvidéki, ahol az építési korlátozások még lehetővé teszik az előírt tervezési sebességekhez kapcsolt paraméterek gazdaságos alkalmazását. Ennek megfelelően az út tervezési sebessége vt= 130 km/ó, mely a csomópontok direkt ágában 60 km/ó, indirekt szakaszán 40 km/ó. Az autóút tervezési szakaszának kezdő szelvénye km, melyben a meglévő 2x1 sávos 61. számú főúthoz csatlakozik. Ezt követően egy a tervezési sebességnek megfelelő, 1000 méteres ívvel fordul keleti irányba, majd a Gyékényes-Dombóvári vasútvonal és a Kapos folyó között halad tovább Taszár- Baté-Mosdós irányába. Az út főbb paraméterei: forgalmi sáv szélessége 3,50 m JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 30

31 forgalmi sáv száma középső elválasztó sáv szélessége padka szélessége koronaszélesség 2x2 3,00 m 2,50 m 22,00 m A főpálya teljes kopóréteg szélessége 2x3,50 m forgalmi sáv szélességből, a zöldsáv melletti 0,25 m belső biztonsági sávból, a padka melletti 0,25 m külső biztonsági sávból áll. A gyorsító és lassító sávok mellett 2,25 m széles padkával. A kaposvári csomópont kialakítását nagymértékben befolyásolták a meglévő kötöttségek (61. főút, a vasútvonal, szennyvíztelep). Ez tette szükségessé a 61. számú főút meglévő körforgalmat (66. sz. és 610. sz.út) követő korrekcióját. A csomópont északi oldalán a le és felhajtóágnak a korrigált 61. sz. úthoz történő csatlakoztatását. A szennyvíztelep figyelembevételével kerül kialakításra a 61. sz út déli kivezető szakasza. Az út érintett szakaszán három felüljáró létesül: - a 61. sz. főút felett, - a 61.számú út és a vasút felett, - az Orci patak felett. A közlekedési engedélyezési tervhez az üzemeltetőkkel egyeztetett közműtervek készültek, melyek a tervezett közmű-bontási és építési munkákat tartalmazzák. 5. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Kaposvár településrendezési eszközei M11-3/2015-OTÉK jelzőszámú módosításának célja a Kaposvárt Szekszárddal összekötő M9 gyorsforgalmi út Kaposvárt érintő, km szelvények közötti szakaszának szabályozása, ennek a településrendezési terveken történő átvezetése. A tervezési szakasz a Kaposvárt elkerülő 61. számú úthoz csatlakozik, és a közigazgatási határig terjed. A RODEN Mérnöki Iroda Kft és az UVATERV Zrt. konzorcium által tervezett gyorsforgalmi út környezetvédelmi hatástanulmánya alapján az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség a környezetvédelmi engedélyt a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére január 15.-én kelt OKTF-KP/605-1/2015 számú határozatával megadta. Ennek figyelembevételével, a településrendezési eszközök módosítását megalapozó,- az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11) Kormány rend. szerinti,- környezeti vizsgálat kidolgozása már nem szükséges. A környezeti hatások a közlekedési pálya létesítésével, üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységekből, valamint a közlekedő járművek által okozott környezetterhelésekből adóknak. Természetvédelem Élővilág védelme A tervezett nyomvonal kaposvári szakasza az ember által már erősen átalakított, mezőgazdasági területeket érint. Természet közeli élőhelyek elsősorban a nagyobb vízfolyások (Kapos folyó, Orci patak) mentén még előforduló nedves réteken, kaszálókon, puhafás ligeterdőkben találhatók. Országos jelentőségű védett természeti - és, Natura 2000 területet a tervezett nyomvonal nem érint. A botanikai vizsgálatok a város ezen szakaszán védett növényeket nem mutattak ki. Az út létesítésével és üzemeltetésével hosszútávon megváltozik a környezeti élettér, a töltésben vezetett nyomvonal megváltoztatja a domborzati, lefolyási viszonyokat, és ezáltal a terület mikroklímáját. A kialakuló fragmentációs hatás, az élőhelyeket erőteljesen szabdalja, mintegy negatív ökológiai folyosóként működik majd. Várhatóan terjednek majd a tájra nem jellemző, agresszív, nem őshonos fajok. Tájvédelem JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 31

32 Az M9-es út kaposvári szakasza a Dél- Külső-Somogyi kistáj dél-nyugati részén helyezkedik el. Domborzati adottságait a Kapos völgyétől m magasságig felfutó lankás domboldalak jellemzik. A kistáj üledékkel kitöltött lösszel fedett pannóniai dombság. A Kapos felé néző lejtőkön barnaföldek fordulnak elő. A talajvízszint a Kapos völgyében 2-4 m között változik. A tájhasznosításra alapvetően az üzemszerű mezőgazdasági művelés jellemző. A változatos felszínadottságú tájrészleten az eredeti növénytakaró napjainkban már csak mozaikos formában (pl. az Orci patak és Kapos-menti ártéri ligeterdőkben) maradt fenn. A vadgazdálkodási tájhasznosítás a területre csak kisebb mértékben jellemző. A mezőgazdaságilag művelt területek legnagyobb része szántó. Erdőterület csak kisebb foltokban jelenik meg. A tervezett nyomvonal a Zselic északi kapujánál, Kaposvár keleti határánál indul, majd a Kapos völgyében halad. A Kapos völgye a Zselic és a Mecsekhát északi határát képező fiatal völgy, melyre a tektonikus mozgások jellemzőek. A völgy északi oldalát a Somogyi dombság kíséri. A kaposvári csomópont kialakítása jelentős mértékben érinti az itt található nedves réteket ezért a megvalósult létesítmény élőhely-veszteséget okoz. A csomópont, annak le és felhajtó ágai mintegy 2,4 ha nedves rét megszűnését eredményezik, és ezt a hatását az előzőekben már jelzett fragmentációs hatás még csak tovább rontja. Egyedi tájérték a területen nincs. A tervezett csomópont új művi elemként jelenik meg a tájban, már messziről látható lesz, ezzel megbontja a táj egységét, területigénye a le és felhajtó sávokkal együtt bár a hatályos területrendezési tervhez viszonyítva csökken, még így is jelentős. Hulladékgazdálkodás Hulladékgazdálkodási hatótényező az építés és üzemeltetés során egyaránt jelentkezik. Az építési hulladék keletkezésének volumene a meghatározó, az üzemeltetési időszakban kevesebb hulladék keletkezik. Hulladékok keletkezése az útszakasz és kapcsolódó létesítményeinek kivitelezése során, az alkalmazott technológiáktól, a munkák ütemezésétől függően várható. Mennyiségének jelentős része elsősorban az építés és bontás során keletkezik, melyet az erre a célra kialakított lerakóra kell szállítani. A keletkező hulladék jelentős része nem minősül veszélyes hulladéknak. Az üzemeltetés során a pihenőhelyek és mérnöki telephelyek esetében keletkezik még építési törmelék, de ilyen létesítmények Kaposvár területén nem lesznek. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően a keletkező hulladék hasznosítását, környezetkímélő ártalmatlanítását és lerakását mennyiségének, veszélyességének csökkentésével, kell végezni. A hulladék termelőjének kötelezettségeit a törvény 31. és 32. határozza meg. A munkagépek karbantartása során keletkező és a pálya mellett összegyűjtött veszélyes hulladékot arra alkalmas, kijelölt veszélyes hulladékgyűjtő helyekre kell szállítani. Levegőtisztaság-védelem A közvetlen hatásterületen keletkező légszennyezés alapvetően közlekedési és települési eredetű. Jelentős légszennyezést okozó létesítmény nincs a területen, így a gyorsforgalmi út háttérszennyezése minimális. A mérőállomásokon mért adatok alapján a nitrogén-dioxid koncentrációk átlaga az egészségügyi határérték alatt van. A jelenlegi forgalom ismeretében prognosztizált távlati forgalom adataival számolva, az út tengelyétől számított 10 m-es referencia távolságon belül a szennyezőanyagokra előírt kibocsátási határértékek várhatóan teljesülnek. Így a kibocsátás nem okoz a határérték feletti terhelést a környezetre. Az építkezés során az anyagnyerő-helyek és keverőtelepek közelében várható nagyobb járműmozgás. A földmunkák során a környezet pontterhelésének átmeneti növekedésével kell számolni. Az ilyen por az építési terület m-es körzetén belül azonban kiülepedik. Ez a hatás azonban csak átmeneti jellegű, az építkezés után megszűnik. Kapcsolódó beruházásként új összekötő út épül az M9 és 61.sz. főút között, az út tengelyétől mért 25 m távolságon belül, de ezen a területen sincs védendő épület. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 32

33 A levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rend. 29. (1) bekezdés szerint: 29. (1) Autópálya, autóút vonalforrás létesítése esetén az autóút és autópálya működésével összefüggő építmény kivételével a közlekedési létesítmény tengelyétől számított 50 méteren belül, az egy- és kétszámjegyű országos közút, valamint vasút vonalforrás létesítése esetén a közlekedési létesítmény tengelyétől számított 25 méteren belül nem lehet és nem helyezhető el lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület. A hatályos szabályozási terv ezzel összhangban van.. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a gyorsforgalmi út megépítéséből jelentős környezet-terhelés nem várható. Zaj- és rezgésvédelem A nyomvonal kaposvári szakasza mentén mezőgazdasági területek találhatók, illetve az út nyugati oldalán van a kaposvári szennyvíztelep és a cukorgyári tározótó. A területen mért zajterhelés nappal 3,2 db-el, éjjel 6,7 db-el haladja meg a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. mellékletében előírt zajterhelési határértéket. A tervezett gyorsforgalmi út és a zajtól védendő területek ( lakóterület) távolsága 700 m. A hatásterületen a megadott és a távlati forgalmi adatok ismeretében a védendő épületek zajterhelése a megadott szint alatt marad, ezért zajvédelmi intézkedés megtétele nem indokolt. A kivitelezés időszakában a zajterhelés csökkentése kisebb zajteljesítményű gépek és technológiák alkalmazásával érhető el. Felszín alatti vizek védelme A 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet szerint Kaposvár érzékeny besorolású területnek minősül. A nyomvonal mentén két védőterülettel rendelkező, kijelölt vízbázis található; a Kaposvári-fácánosi (KV1) és a Kaposvár-nagyberki (KV2) kút. A védendő területen folytatható tevékenységekről a 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet előírásai az irányadók. Kaposvár közigazgatási területén lévő kijelölt vízbázisok védelme érdekében meghatározott hidrogeológiai védőövezet B zónájának határvonalán belül a tervezett út nyomvonala áthalad, ezért ezen területen a csapadékvízgyűjtő és elvezető rendszert burkolattal kell ellátni, megakadályozva ezzel a felszín alatti vizek szennyezését. A területre jellemző magas természetes talajvízszint miatt, hogy a csapadékvíz-hálózat méretezésénél a talajvízzel is számolni kell. Felszíni vizek védelme Az érintett terület felszíni csapadékvizeinek fő befogadója a Kapos folyó, és a terület keleti határán ennek mellékága, az Orci patak. Erre a szakaszra az enyhén dombvidéki jellegű, jellemzően szántóföldi művelés jellemző. A felszíni vizeknek az út üzemeltetéséből származó szennyezését, elsősorban az út kopása, a járművek gumiköpenyének morzsolódása, az út porszennyeződésének bemosódása és a motorolaj okozhatja. A töltéses szakaszokon, a padkán és rézsűn keresztül lefolyó csapadékvizeket a burkolt talpárokba kell vezetni. A töltésoldalakkal körbefogott zárt, részben zárt területen az összegyűlt csapadékvizeket az erre méretezett műtárgyakkal (puffer és záportározókkal) kell felfogni. 6. TERÜLETI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG A évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési terv és a15/2004.(xii.27.) számú rendelettel jóváhagyott Somogy Megyei Területrendezési Tervnek a tervezett módosítással való összhangját az alábbiakban mutatjuk be. Az Országos Területrendezési Terv szerint az M9 gyorsforgalmi út kaposvári szakaszának déli részét kismértékben érinti a közigazgatási határ keleti oldalán, az Orci patak mentén húzódó ökológiai hálózat övezete. A módosítás következtében ez az érintettség a hatályos szabályozásnál kisebb lesz. Az M9-es tervezett nyomvonalának Kaposváron átvezető szakasza +1,1%-tér el az OTrT-ben szereplő hossztól, mely az OTrT-ben megengedett 10% alatt van. További országos övezet a tervezési területet nem érinti. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 33

34 A Somogy Megyei Területrendezési Terv négy olyan övezetet jelöl, mely a teljes közigazgatási területet fedi, ezek: - a történeti települési terület-, - ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület-, - földtani veszélyforrás terület-, - vízeróziónak kitett terület övezete. Pontos helyüket a hatályos településrendezési terv kijelölte, a módosítással érintett területet nem érintik. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 34

35 Kaposvár JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 35

36 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 36

37 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 37

38 15/2004. (XII.27.) számú rendelettel jóváhagyott Somogy Megyei Területrendezési Terv részlete JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 38

39 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 39

40 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 40

41 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 41

42 IV. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁT JÓVÁHAGYÓ HATÁROZAT K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése november 5-i ülésének jegyzőkönyvéből 173/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének, valamint Szerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve M11/3 jelű módosítás partnerségi egyeztetési szakaszának lezárásáról szóló jegyzőkönyvet és úgy határozott, hogy az 53/2015. (IV. 23.) önkormányzati határozat 3) pontjában jóváhagyott, M11/ jelű módosítás tárgyában lefolytatott partnerségi egyeztetésről szóló, az előterjesztés 6. mellékletében rögzített jegyzőkönyvet elfogadja, ezzel a partnerségi egyeztetést lezárja. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve M11/4 jelű módosítás partnerségi egyeztetési szakaszának lezárásáról szóló jegyzőkönyvet és úgy határozott, hogy az 53/2015. (IV. 23.) önkormányzati határozat 2) pontjában jóváhagyott, M11/ jelű módosítás tárgyában lefolytatott partnerségi egyeztetésről szóló, az előterjesztés 7. mellékletében rögzített jegyzőkönyvet elfogadja, ezzel a partnerségi egyeztetést lezárja. 3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az M11/2015-OTÉK jelű településfejlesztési döntések tekintetében Kaposvár településszerkezeti tervét módosítja és az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal az alábbi tervezési pontok vonatkozásában elfogadja: a 24/2015.(II.26.) önk. hat. az 53/2015.(IV.23.) önk.hat. 1/a. pontjában jóváhagyott fejlesztés 1/b. pontjában jóváhagyott fejlesztés 1/d. pontjában jóváhagyott fejlesztés 1/e. pontjában jóváhagyott fejlesztés 1/h. pontjában jóváhagyott fejlesztés 1/f. pontjában jóváhagyott fejlesztés 4. pontjában jóváhagyott fejlesztés. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: azonnal 4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az M11-3/2015-OTÉK jelű, az 53/2015. (IV.23.) önk. határozat 3. pontjában meghatározott településfejlesztési döntés tekintetében Kaposvár településszerkezeti tervét módosítja. Az Orci patak- a külterület déli határa- a 66. számú közút- a 61. számú közút- a 0341/2 hrsz-ú út és annak az Orci patakig történő meghosszabbítása által határolt tömbre vonatkozó tartalmát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 42

43 Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: azonnal 5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az M11-4/2015-OTÉK jelű, az 53/2015. (IV.23.) önk. határozat 2. pontjában meghatározott településfejlesztési döntés vonatkozásában Kaposvár településszerkezeti tervét módosítja, a Magyaregresi bekötőút számú út- külterületi határ által határolt tömbre vonatkozó tartalmát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: azonnal 6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a településszerkezeti terv jelmagyarázatának módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja és elrendeli településszerkezeti terv egységes szerkezetben történő feldolgozását. Felelős: Közreműködik: Határidő: Szita Károly polgármester L. Balogh Krisztina főépítész azonnal 7. A Közgyűlés Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének a módosítását rendeli el a Szennyvíztisztító-telep melletti szántóterület területfelhasználási vonatkozásában. A 17/2013. (II.6.) településfejlesztéssel és a településrendezéssel kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati határozat alapján a véleményezésbe eseti résztvevőként a Magyar Cukor Zrt.-t, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a KAVÍZ Kft.-t valamint a NIF Zrt.-t bevonja. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: február 28. Kaposvár, november 5. Szita Károly sk. polgármester dr Kéki Zoltán sk. címzetes főjegyző JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 43

44 1. melléklet a 173/2015. (XI.5.) önk. határozathoz 1. Pécsi utca- Keskeny utca-a Szentjakabi Apátság déli telekhatára- Várdomb utca által határolt tömbre vonatkozó módosítás 2. Kecelhegyalja utca szabályozásának módosítása 3. Irányi D. utca Fő utca Dózsa Gy. utca - Budai N. A. utca által határolt tömbre vonatkozó módosítás hrsz-ú köz- Ballakuti utca- külterületi határ belterületi határ által határolt tömbre vonatkozó módosítás JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 44

45 5. 48-as Ifjúság útja Béke utca Füredi utca határolt tömbre vonatkozó módosítása 6. Mező utca- Dombóvári út Árpád utca- Guba Sándor utca csomópontjára vonatkozó módosítása 7. Csik Ferenc sétány Kapos folyó Bartók B. utca által határolt tömbre vonatkozó módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 45

46 2. számú melléklet a 173/2015. (XI.5.) önk. határozathoz Orci patak- a külterület déli határa- a 66-os számú közút- a 61-es számú közút /2 hrsz-ú út és annak az Orci patakig történő meghosszabbítása által határolt tömb módosítása 3. számú melléklet a 173/2015. (XI.5.) önk. határozathoz Magyaregresi bekötőút - 67.számú út- külterületi határ által határolt tömb által határolt tömb módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 46

47 4. számú melléklet a 173/2015. (XI.5.) önk. határozathoz JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 47

48 V. A MÓDOSÍTÁST MEGALAPOZÓ TESTÜLETI DÖNTÉSEK 53/2015. (IV. 23.) önkormányzati határozat: K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése április 23-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításával kapcsolatos javaslatról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 1.) A Közgyűlés Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítását rendeli el a Kaposvári hulladékgazdálkodási területen az övezet előírásainak felülvizsgálata és módosítása tárgyában. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: július ) A Közgyűlés Kaposvár Településszerkezeti Tervének, Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítását rendeli el Kaposvár 67. számú főközlekedési út Somogyaszalót elkerülő útszakasz fejlesztési beruházása kapcsán az útnyomvonal tekintetében. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: július ) A Közgyűlés Kaposvár Településszerkezeti Tervének, Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítását rendeli el az M9 gyorsforgalmi út Kaposvár-Szekszárd útvonal Kaposvár-Bonyhád közötti szakaszok Kaposvár közigazgatási területét érintően az útnyomvonal tekintetében. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: július ) A Közgyűlés Kaposvár Településszerkezeti Tervének, Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítását rendeli el a Csík Ferenc sétány melletti területen annak érdekében, hogy ott egy 50 m-es fedett uszoda beruházása megvalósítható legyen. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: október ) A Közgyűlés a 17/2013. (II.6.) településfejlesztéssel és a településrendezéssel kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati határozat alapján a véleményezésbe eseti résztvevőként bevonja: JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 48

49 a) az 1. pont vonatkozásában a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást; b) a 2. és 3. pontok vonatkozásában a NIF Zrt-t; c) a 4. pont vonatkozásában a Magyar Úszó Szövetséget és a Magyar Vízilabda Szövetséget. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: október ) Az önkormányzati kezdeményezésű módosítás tervezési díja a évi költségvetésben a felhalmozás kiadások szabályozási terv módosítása költségsor terhére biztosított. A vállalkozói kezdeményezésű módosítások költségének viselése a kezdeményezőket terheli. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: 2015.október 31. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 49

50 VI. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSRE VONATKOZÓ SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁSOK JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 50

51 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 51

52 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 52

53 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 53

54 VII. NYILATKOZAT A PARTNERI EGYEZTETÉSRŐL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 54

55 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 55

56 VIII. ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ ZÁRÓ SZAKVÉLEMÉNYE JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 56

57 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ / NOVEMBER 57

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP Kaposvár

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/2-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/3-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra Véleményezésre elkészített terv 2016. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075

Részletesebben

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a 4. számú főút 02637 hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11/2-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ Előzmények, tervmódosítás rövid ismertetése: Őcsény község Önkormányzatának képviselő testülete 100/2015. (VI. 24.) Kt.

Részletesebben

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

VÁROSLŐD Egyeztetési anyag Város Teampannon Kft. 2015. szeptember

VÁROSLŐD Egyeztetési anyag Város Teampannon Kft. 2015. szeptember VÁR ROSLŐD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEKK MÓDOSÍTÁSA A 8. SZ. Ú FŐÚT KIEMELT ELSŐRENDŰ FŐÚTTÁ FEJLESZTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN Egyeztetési anyag Város Teampannon Kft. 2015. szeptember VÁROSLŐD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

Törzsszám: VO-3/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-3/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a Debrecen, 0632 hrsz-ú Panoráma út - 01051 hrsz-ú út- 0752/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület 0756 hrsz-ú út 0752/14 hrsz-ú út 0752/17 hrsz-ú

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS TERÜLETRENDEZÉSI, VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG 7624 Pécs, Attila u. 19. Tel./Fax/üz : (72) 532 755 (72) 532 756 E - mail : bhregio@t-online.hu KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ M4 Autópálya Törökszentmiklós Kelet Püspökladány közötti szakasz KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ Készítette: Megbízó: Budapest -2014- UTIBER Kft.: Uvaterv Zrt.: Roden Kft.: Szentes László,

Részletesebben

GÁRDONY. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően

GÁRDONY. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően GÁRDONY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően véleményezésre elkészített terv 2015.október Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Város-Teampannon Kft. 2015. november ALSÓÖRS TRT MÓDOSÍTÁS EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS 2015. NOVEMBER 2 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 62/2011. (V. 30.) határozattal

Részletesebben

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4)

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4) I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4) Megrendelő: Berkenye Község Önkormányzata Berkenye Kossuth u. 20. 2641 Tervező: TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. Salgótarján Mártírok

Részletesebben

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Településrendezési terv Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs község Önkormányzata képviselõ-testületének 80/2010. (IX.22.) határozata község Településszerkezeti terv leírásról és településszerkezeti

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció 2014. december TH-13-02-22 Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083,

Részletesebben

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer. Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.hu Iktatószám: /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pusztaszer Község Önkormányzata

Részletesebben

CSOMA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA CSOMA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M3/2015-OTÉK MÓDOSÍTÁSA Az M9 gyorsforgalmú út Kaposvár-Szekszárd közötti szakasz környezeti hatástanulmány készítése,

Részletesebben

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fa: 96 418 699 email: talent_plan@arrabonet.hu Előlap KÖRNYE Településrendezési eszközök

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

LEVÉL. Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás Tárgyalásos eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. december TH-15-02-18

LEVÉL. Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás Tárgyalásos eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. december TH-15-02-18 LEVÉL Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás Tárgyalásos eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. december TH-15-02-18 Aláírólap Felelős tervező: Munkatársak: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

N Y Í R S É G T E R V K

N Y Í R S É G T E R V K N Y Í R S É G T E R V K f t. S z é k h e l y : 4 4 3 1. N y í r e g y h á z a, M a c k ó u. 6. s z. I r o d a : 4 4 0 0. N y í r e g y h á z a, S z e g f ű u. 7 3. s z. T e l e f o n / f a x : ( 4 2 )

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Iktatószám: 50-2/2016/B. Tárgy: Bánk község településrendezési eszközeinek

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2011. november PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST 1085,

Részletesebben

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TT HÉ 1 PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSERKEZETI

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYVA: Helyi Építési Szabályzat és a szabályozási terv módosítása: 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelettel, Településszerkezeti terv módosítása: 56/2011.(IV.21k)

Részletesebben

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete Söréd (jelenleg hatályos) Településrendezési terv Az 1-es jelű terület a külterületi településszerkezeti tervlapon mezőgazdasági, a belterületi településszerkezeti tervlapon, és a Szabályozási Tervlapon

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET Újhartyán Önkormányzata Képviselő Testületének./2012. (.) számú határozata Újhartyán Község Településszerkezeti Tervének Jóváhagyásáról

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 2006. NOVEMBER RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Felelős tervező: Havas Mária TT1 01-1065/01

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS Bük Város Településrendezési terve - Felülvizsgálat 2015 Településszerkezeti terv

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Helyi Építési

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

KAPOLCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (A 323 hrsz-ú út rendezése érdekében) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Kr. 36.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408 DERECSKE VÁROS Egyeztetések lezárását követõen összeállított, javított dokumentáció: 0. augusztus. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BELTERÜLETTEL KAPCSOLATOS - 00.(-0.) ÉVI MÓDOSÍTÁS K K D J E K C C K H H B B A

Részletesebben

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁTERV95 KFT 2015. SZEPTEMBER TÖRZSSZÁM: 155/2015. 3. 2. 2 ESZTERGOM VASÚTÁLLOMÁS KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁI II., VÁGÁNYÉPÍTÉSI MUNKÁK TERVEZÉSE MEGVALÓSÍTÁSA TÁRGYÚ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA DÖRGICSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 33/2003.(IX.30.), 75/2008. (XI.5.), 17/2011.(II.11.), 32/2012.(VI.15.), 34/2012.(VI.15.), 35/2012.(VI.15.), 36/2012.(VI.15.), 37/2012.(VI.15.),

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Köszönettel. Gyenes Levente polgármester s.k.

Tisztelt Lakosság! Köszönettel. Gyenes Levente polgármester s.k. Tisztelt Lakosság! Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Gyömrő Város 46 hrsz-ú területére vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat részleges módosítását a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (X.11.) rendelete Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-el módosított 1990.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2014. ÉVI DÖGEI KÖRFORGALMÚ CSOMÓPONT ÉS A FLÓRÁN TÉR TÖMBJÉNEK ÉPÍTMÉNYMAGASSÁGÁT ÉRINTŐ TRT.

KISVÁRDA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2014. ÉVI DÖGEI KÖRFORGALMÚ CSOMÓPONT ÉS A FLÓRÁN TÉR TÖMBJÉNEK ÉPÍTMÉNYMAGASSÁGÁT ÉRINTŐ TRT. NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1 Településhálózati összefüggések A település az Aszódi Járáshoz tartozik. A település Aszód és Gödöllő vonzáskörzetébe tartozik. 1.2 A területfejlesztési

Részletesebben

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Alátámasztó leírás Szomód község hatályos, 2006-ban elfogadott településrendezési tervét jelen megbízással egyezően a Fülöp Építésziroda készítette,

Részletesebben

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016. (.) rendelete Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Őrbottyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. J Ó V Á H A G Y Á S I S Z A K A S Z

Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. J Ó V Á H A G Y Á S I S Z A K A S Z Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. T e l j e s e l j á r á s J Ó V Á H A G Y Á S I S Z A K A S Z Megbízó: Jánoshalma Város Önkormányzata 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától illetve

Részletesebben

TASZÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 3/2003

TASZÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 3/2003 TASZÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 3/2003 JÓVÁHAGYVA A 179/2005. (VIII. 25.) SZ. HATÁROZATTAL ÉS A 13/2005. (VIII. 25.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT 2005.FEBRUÁR

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve EREDETI LEÍRÁS ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROZATOK (2015. decemberig bezárólag) VÁROS ÉS HÁZ BT 2016 JANUÁR SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 122008/16 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. november 27-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. november 27-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 12170/2014. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2014. november 27-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE Sztrilich Pál Cserkészpark épületeinek felújítása, bővítése érdekében 314/2012. KORM. R. 42. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben