P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS"

Átírás

1 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/ , P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 62/2011. (V. 30.) határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosítás 7/2011. (V. 31.) rendelettel megállapított szabályozási terv módosítás Dokumentálás dátuma: Győr, Munkaszám: Rp.I.113-8,10

2 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/ , Munkaszám: Rp.I.113-8,10 PETŐ HÁZA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 62/2011. (V. 30.) határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosítás 7/2011. (V. 31.) rendelettel megállapított szabályozási terv módosítás Felelős tervezők: Németh Gergely okl. településmérnök vezető településtervező Településrendezés... Tervezői névjegyzék szám: TT Pekkerné Szabó Piroska Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész okl. táj- és környezetrendezési szakmérnök táj- és kertépítész vezető tervező... Tervezői névjegyzék szám: TK Tervezői névjegyzék szám: TT Ferenczi Huba okl. gépészmérnök Közműrendszer... Tervezői névjegyzék szám: TE-T Tervezői névjegyzék szám: TV-T Tervezői névjegyzék szám: TH-T Réder Tibor Közlekedési szakág okl. építőmérnök okl. közlekedésépítő szakmérnök... Tervezői névjegyzék szám: K1d Munkatársak: Kalmár Ágnes, Szeredi Gábor, Ficzek Istvánné, Juhász Mária Ügyvezető igazgató Pekkerné Szabó Piroska GYŐR, Felelős tervezőink a Győr-Moson-Sopron Megyei Építész ill. Mérnök Kamarának tagjai.

3 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/ , Munkaszám: Rp.I.113-8,10 PETŐ HÁZA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 62/2011. (V. 30.) határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosítás 7/2011. (V. 31.) rendelettel megállapított szabályozási terv módosítás TARTALOMJEGYZÉK Jóváhagyott munkarészek: Településszerkezeti terv Területfelhasználási terv TSZ-J1M M 1 : Határozat a településszerkezeti terv módosításáról Szabályozási terv Szabályozási és övezeti helyszínrajz I. (belterület) SZ-J1M M 1 : Rendelet a helyi építési szabályzat módosításáról Alátámasztó munkarészek: 03. Műszaki leírás Szövegközi rajzok: Módosítással érintett területek Örökségvédelem 1. sz. módosításhoz: Tulajdonvizsgálat Funkcióvizsgálat Épület/építmény vizsgálat Táj és természet vizsgálat Közlekedés vizsgálata Közlekedés fejlesztési terve Vízellátás vizsgálata Vízellátás fejlesztési terve Szennyvízelvezetés vizsgálata Szennyvízelvezetés fejlesztési terve Csapadékvíz-elvezetés vizsgálata Csapadékvíz-elvezetés fejlesztési terve Energiaellátás és hírközlés vizsgálata Energiaellátás és hírközlés fejlesztési terve

4 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/ , Munkaszám: Rp.I.113-8,10 PETŐ HÁZA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 62/2011. (V. 30.) határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosítás 01. HATÁROZAT A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

5 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/ , Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról Petőháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályos településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja: Területfelhasználás: a 199/5 hrsz-ú telek egy részének kereskedelmi, szolgáltató területi felhasználása (1. sz. módosítás), a 135/61 hrsz-ú telek falusias lakóterületi felhasználása (2. sz. módosítás), a 269/37 hrsz-ú telek vízgazdálkodási területi felhasználása (4. sz. módosítás), a 269/3, valamint 269/114 hrsz-ú telek beépítésre nem szánt különleges területi felhasználása (4. sz. módosítás) a TSZ-J1M jelű, Rp.I.113-8,10 munkaszámú tervlapon jelölteknek megfelelően. Közlekedésszerkezet: A Kossuth L. utca, valamint a Gyári út összekötése. Táj- és örökségvédelem: Fertődi Eszterházy kastély vue-jének tengelyvonalának feltüntetése, mely által kijelölt sávba a látványt zavaró építmény nem kerülhet. Piskolti Béla polgármester Horváthné dr. Dávid Mária jegyző Petőháza, június 22.

6 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/ , Munkaszám: Rp.I.113-8,10 PETŐ HÁZA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 7/2011. (V. 31.) rendelettel megállapított szabályozási terv módosítás 02. RENDELET A ÁRÓL

7 2 PETŐHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011. (V. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A helyi építési szabályzatról szóló 9/2003. (VIII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az évi LXXVIII. tv. 6. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. A helyi építési szabályzatról szóló 9/2003. (VIII. 01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) a) az SZ-J1 jelű, Rp.I munkaszámú, Szabályozási és övezeti helyszínrajz I. (belterület) című mellékletén a jelen rendelet mellékletét képező b) az SZ-J1M jelű, Rp.I.113-8,10 munkaszámú, Szabályozási és övezeti helyszínrajz I. című terven módosítással érintett területként lehatárolt területekre vonatkozó szabályozást át kell vezetni, egyúttal ezen melléklet munkaszámát Rp.I.113-8,10-re kell változtatni. 2. A Rendelet 1. helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A rendelet a) az SZ-J1 jelű, Szabályozási és övezeti helyszínrajz I. (belterület) (továbbiakban: SZ-J1 terv), Rp.I.113-8,10 munkaszámú, b) az SZ-J2 jelű, Szabályozási és övezeti helyszínrajz II. (külterület) (továbbiakban: SZ-J2 terv), Rp.I munkaszámú tervlapokkal, mint mellékletekkel együtt alkalmazandó. 3. A Rendelet 4. b) pontja a következővel egészül ki: Különleges beépítésre nem szánt terület Kk

8 3 4. A Rendelet 9. (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: 9. (1) Helyi védelem A helyi védett értékeket, valamint azok védelmének részletes szabályait külön önkormányzati rendelet 1 tartalmazza. 5. A Rendelet 10. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 10. (3) Az SZ-J1 terven jelölt Fertődi Eszterházy kastély vue-jének tengelyvonalától számított 25,0-25,0 méter széles területsávban megvalósuló építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni, melyben igazolni kell, hogy a megvalósuló építmény a tájképi érték fennmaradását nem veszélyezteti. 6. A Rendelet 16. (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 16. (1) c) Lf SPORTPÁLYA Az építési övezetben sportépítmény és kiszolgáló építményei (sportpálya, öltöző stb.), valamint a pihenést, testedzést szolgáló építmények, játszószerek helyezhetők el ca) 10%-os beépítettséggel, cb) cc) legfeljebb 4,5 m-es építménymagassággal, a zöldfelület mértéke a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész GYA/156-2/2011. számú, az Étv. 9. (6) bekezdése szerinti szakmai véleményében rögzített, az OTÉK 25. (1) bekezdés előírása alóli felmentés alapján legalább 4%. 7. A Rendelet 19. (1) bekezdés a) pontja a következő táblázattal egészül ki: [Övezeti előírások:] övezeti besorolás: Gksz 3 beépítési mód: szabadonálló megengedett legnagyobb 30% beépítettség: kialakítandó legkisebb 50% zöldfelület: megengedett legnagyobb 6,0 m építménymagasság: 1 Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 23.) rendelete

9 4 kialakítható legkisebb telekterület: szélesség /m/ mélység /m/ telekméret /m 2 / építési hely határai: előkert /m/ oldalkert /m/ hátsókert /m/ 8. SZT (Szabályozási terv szerint) 10,0 m 5,0 m 6,0 m (1) A Rendelet 20. címe helyébe a következő cím lép: A volt petőházi cukorgyár, valamint a volt ülepítőtavak területére vonatkozó építési előírások (2) A Rendelet 20. (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 20. (4) a) Övezeti előírások: övezeti besorolás: Gip 1 beépítési mód: szabadonálló megengedett legnagyobb beépítettség: 50% kialakítandó legkisebb zöldfelület: 25% megengedett legnagyobb építménymagasság: 9,0 m kialakítható legkisebb telekterület: szélesség /m/ mélység /m/ telekméret /m 2 / m 2 építési hely határai: Közterülettel határos telek-határok mentén: 10,0 m. Az azonos területfelhasználású telkek között: oldalkert: 6,0 m; hátsókert: 9,0 m. funkció, rendeltetés: Az építési övezetben mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület 2, csomagolási, tárolási, raktározási, gyártási, termelési, összeszerelési, bio- ill. zöldenergetikai, valamint energiaszolgáltatási 2 nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület: azok a létesítmények, melyeknek rendeltetéséből, üzemeléséből eredő közvetlen és közvetett hatások (emissziós értékek) nem haladják meg a környező területfelhasználási egységekre (általában lakóterületre) megengedett határértéket

10 5 egyéb: tevékenységek számára és ezek kiszolgálására irodai, szociális, igazgatási épületek építhetők. Az építési övezetben megvalósuló építmények lakóépület felé eső homlokzatán pontszerű zajforrást kibocsátó berendezések nem helyezhetők el. övezeti besorolás: Gip 5 beépítési mód: szabadonálló megengedett legnagyobb beépítettség: 50% kialakítandó legkisebb zöldfelület: 25% megengedett legnagyobb építménymagasság: 11,5 m kialakítható legkisebb telekterület: szélesség /m/ mélység /m/ telekméret /m 2 / m 2 építési hely határai: Az azonos területfelhasználású telkek között: előkert: 10,0 m; oldalkert: 6,0 m; hátsókert: 11,5 m. Az eltérő területfelhasználású területek között: 12,0 m. funkció, rendeltetés: Az építési övezetben mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, csomagolási, tárolási, raktározási, gyártási, termelési, összeszerelési, bio- ill. zöldenergetikai, valamint energiaszolgáltatási tevékenységek számára és ezek kiszolgálására irodai, szociális, igazgatási épületek építhetők. övezeti besorolás: Gip 6 beépítési mód: szabadonálló megengedett legnagyobb beépítettség: 30% kialakítandó legkisebb zöldfelület: 50% megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m kialakítható legkisebb telekterület: szélesség /m/ mélység /m/ telekméret /m 2 / m 2

11 6 építési hely határai: funkció, rendeltetés: egyéb: Közterülettel határos telek-határok mentén: 10,0 m. Az azonos területfelhasználású telkek között: oldalkert: 6,0 m; hátsókert: 6,0 m. Az eltérő területfelhasználású területek között: 10,0 m. Az építési övezetben mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület 3, csomagolási, tárolási, raktározási, gyártási, termelési, összeszerelési, bio- ill. zöldenergetikai, valamint energiaszolgáltatási tevékenységek számára és ezek kiszolgálására irodai, szociális, igazgatási épületek építhetők. Az építési övezetben megvalósuló építmények lakóépület felé eső homlokzatán pontszerű zajforrást kibocsátó berendezések nem helyezhetők el. övezeti besorolás: Gip 7 beépítési mód: szabadonálló megengedett legnagyobb beépítettség: 30% kialakítandó legkisebb zöldfelület: 50% megengedett legnagyobb építménymagasság: 11,5 m technológiához szükséges épületrész, műtárgy, kemény stb. esetén 25,0 m kialakítható legkisebb telekterület: szélesség /m/ mélység /m/ telekméret /m 2 / m 2 építési hely határai: Az azonos területfelhasználású telkek között: előkert: 10,0 m; oldalkert: 6,0 m; hátsókert: 11,5 m. Az eltérő területfelhasználású területek között: 12,0 m. funkció, rendeltetés: Az építési övezetben csomagolási, tárolási, raktározási, gyártási, termelési, összeszerelési, bio- ill. zöldenergetikai, valamint 3 nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület: azok a létesítmények, melyeknek rendeltetéséből, üzemeléséből eredő közvetlen és közvetett hatások (emissziós értékek) nem haladják meg a környező területfelhasználási egységekre (általában lakóterületre) megengedett határértéket

12 7 egyéb: energiaszolgáltatási tevékenységek számára és ezek kiszolgálására irodai, szociális, igazgatási épületek építhetők. Az építési övezetben elhelyezhetők a védőtávolságot is igénylő bio- ill. zöldenergetikai, valamint energiaszolgáltatási tevékenységek számára épülő épületek, létesítmények. Az ilyen létesítmények védőtávolsága nem lehet több 300,0 méternél (3) A Rendelet 20. -a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 20. (8) Közlekedés a) A volt petőházi cukorgyár területének feltárására kiszolgáló útként közforgalom számára megnyitott magánutakat (Gip-Út) lehet kialakítani az SZ-J1 terv szerint. Az iparterületi kiszolgáló utak területén elhelyezendő útépítési elemek: aa) legalább 7,0 m széles útburkolat, ab) kétoldali 1,5-1,5 m széles padka, ac) csapadékvíz elvezetésére legalább egyoldali árok, ad) térvilágítás, ae) legalább egyoldali 1,5 m széles járda. b) A volt petőházi cukorgyár területén kamionparkolót (Gip-Pk) lehet kialakítani az SZ- J1 terv szerint. A területen közműtárgyak is elhelyezhetők. c) Az iparvágánynak fenntartott, az SZ-J1 terven be nem építhető területként jelölt sávot szabadon kell hagyni. A telekalakítás során ez a sáv a telek része kell, hogy legyen, továbbá az építési telekre eső területsáv területe az építési telek területébe beszámítható, viszont a zöldfelület mértékébe nem vehető figyelembe. 9. (1) A Rendelet 28. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 28. (2) Vízgazdálkodási terület az Ikva-patak, valamint a petőházi tó területe. (2) A Rendelet 28. -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 28. (4) A V tó jelű övezetben a (3) bekezdésben foglaltakon túl csak horgászállások alakíthatók ki, valamint a part mentén padok és hulladékgyűjtők helyezhetők el. a) A vízparton csak nyitott horgászállások építhetők. b) Horgászállások egymástól legalább 10,0 m-re, a vízfelület fölé legfeljebb 2,0 m-re benyúlóan építhetők.

13 8 10. A Rendelet az alábbi 28/A. -sal egészül ki: Különleges beépítésre nem szánt terület 28/A. Különleges beépítésre nem szánt terület az SZ-J1 terven a Kk jellel jelölt terület. Arborétum területe: Kk AR A övezetben a terület működésével, fenntartásával, pihenéssel, környezeti neveléssel kapcsolatos, környezetbe illő építmények helyezhetők el. A beépítés megengedett legnagyobb mértéke 2%. 11. A Rendelet 1. és 2. függeléke helyébe a következő 1. és 2. függelék lép: 1. függelék a 7/2011.(V.31.) önkormányzati rendelethez Régészeti lelőhelyek által érintett helyrajzi számok: 1. Ülepítő tó: 042/2-6 hrsz /2-4, 029, 030/1-3, , 038, 042/8,9, 043/6,7, 046/3, 047/6,7 hrsz 3. Cukorgyár I.: 199/1,5 hrsz 4. Cukorgyár II.: 199/5 hrsz 5. Kossuth L. utca: , 201, 213, 214/1,2, 217, 218, 219/1, 220/1, 222, 223/1 hrsz sz. főút mellett: 269/91 (egy része), , , függelék a 7/2011.(V.31.) önkormányzati rendelethez Régészeti érdekű területek által érintett helyrajzi számok: 1. 45/68,69 hrsz 2. 45/107,108, 45/138,139, 45/ , hrsz 12. (1) A Rendelet 20. (2) bekezdése hatályát veszti. (2) E rendelet hatályba lépésének napja július 1. Piskolti Béla polgármester Horváthné dr. Dávid Mária jegyző

14 9 Ezen rendeletet Petőháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a május 30. napján tartott ülésén fogadta el. A kihirdetés napja: Petőháza, május 31. Horváthné dr. Dávid Mária jegyző

15 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/ , Munkaszám: Rp.I.113-8,10 PETŐ HÁZA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 62/2011. (V. 30.) határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosítás 7/2011. (V. 31.) rendelettel megállapított szabályozási terv módosítás 03. MŰSZAKI LEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK TERVEZÉSI, DOKUMENTÁLÁSI FOLYAMAT TERVI ELŐZMÉNYEK RENDEZÉSI LEÍRÁS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK Országos Területrendezési Terv Győr-Moson-Sopron megyei területrendezési terv RENDEZÉSI LEÍRÁS Elhelyezkedés Történeti kialakulás, örökségvédelem Táj és természet vizsgálata Demográfiai vizsgálatok sz. módosítás (volt cukorgyár területe) Előzmények Tulajdonosi/befektető elképzelések Terület elhelyezkedése Tulajdonvizsgálat Funkcióvizsgálat, épületvizsgálat Területhasználat, területhasznosítás és beépítési javaslat Tájvédelem, zöldfelület-fejlesztés Környezetalakítás Közlekedés Közművek... 49

16 2 2. sz. módosítás (Ifjúság utcai saroktelek) Előzmények Terület elhelyezkedése Területhasználat, területhasznosítás Közlekedés Közművek sz. módosítás (Dózsa Gy. utcai telektömb) Előzmények Terület elhelyezkedése Területhasználat, területhasznosítás és beépítési javaslat sz. módosítás (un. arborétum területe) Előzmények Terület elhelyezkedése Tulajdonvizsgálat Funkcióvizsgálat, területhasználatok Területhasználat, területhasznosítás Táj- és zöldfelület-fejlesztés, környezetalakítás Közlekedés Közművek Egyéb módosítás TERVIRATOK/MELLÉKLETEK... 68

17 3 1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK Petőháza településszerkezeti tervét a község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003-ban a 67/2003. (VI. 27.) számú határozatával, a szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát a 9/2003. (VIII. 01.) rendeletével hagyta jóvá. A településrendezési terv azóta két alkalommal (2007., 2008.) módosításra került. A terv jóváhagyása óta eltelt időben olyan gazdasági változások történtek, olyan új igények jelentkeztek, amelyek szükségessé teszik a településrendezési terv módosítását. A módosítási igényeket elsősorban a befektetők, a terület tulajdonosai, valamint az Önkormányzat jelezték Tervezési, dokumentálási folyamat A jóváhagyást követően a településrendezési terv jóváhagyandó munkarészei közül a településszerkezeti terv 1:4 000-es, a szabályozási terv 1:8 000-es, illetve 1:2 000-es méretarányú térképen, illetve térképrészleten kerül dokumentálásra, a jelenleg hatályos rendezési terv dokumentálásának tematikája szerint Tervi előzmények A településrendezési terv módosításának programját a képviselő-testület a szándékok, a lehetőségek és vélt következmények ismeretében az alábbiak szerint határozta meg: Petőháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 63/2010. (VI. 7.), 84/2010. (VI. 28.), valamint a 97/2010. (IX. 6.) határozataival a településrendezési tervének módosítását határozta el: 1. A Petőházi Cukorgyár termelés megszűnése következtében felszabadult területének ipari-gazdasági hasznosítása, telephelyek kialakítása céljából tulajdonosi/befektetői kezdeményezésre készült településrendezési tanulmánytervben foglaltakat támogatja az alábbi feltételek mellett: - a volt cukorgyári területeken csak olyan tevékenységek folytathatók, amelyek létesítményei nem jelennek meg markánsan a tájban, valamint a település termálfejlesztési elképzeléseit nem korlátozzák, illetve nem akadályozzák, - a volt cukorgyári területeken kialakuló magánutak a területen tulajdonszerzők közös tulajdonában kell, hogy legyenek.

18 4 2. A 135/61 hrsz-ú, Ifjúság utcai saroktelket a település lakosai, oktatási, nevelési intézményei részére sportolási lehetőség biztosítása céljára kívánja hasznosítani. 3. Felülvizsgálja a Dózsa Gy. utcai telektömb feltárásával kialakuló lakóterület övezeti előírásait, illetve kialakíthatóságát, annak érdekében, hogy a területen a mai igényekhez jobban igazodó telkek alakulhassanak ki. A lakótelkek kialakításával a Képviselő-testület célja a fiatal családok építési telkekhez való juttatása, ezáltal a lakónépesség növelése, valamint az intézmények jobb kihasználása. 4. Felülvizsgálja a 85. sz. főút, valamint a vasútvonal közötti, a termálfejlesztésre kijelölt terület melletti közparkként szabályozott terület besorolását a megváltozott tulajdonviszonyok, valamint a terület mai használatának biztosítása érdekében, szem előtt tartva a módosítandó terület jelenlegi biológiai aktivitási értékét. Az utolsó, 2008-ban jóváhagyott módosítás érintette az 1. sz. tervezési területet, az akkori módosítás célja - egyrészt az volt, hogy a Cukorgyár és a Gyár utcai településközpont vegyes terület közötti környezeti konfliktusok mérséklése miatt a Gyári út keleti oldalán lévő telektömb egy részének területfelhasználási besorolásának felülvizsgálata, településközpont vegyes területből gazdasági területi besorolásra változtatása és ekként való szabályozása. A szabályozás lehetővé teszi a területen az ottlakást, a nem zavaró kisipari-gazdasági tevékenységek végzését is, - másrészt a Cukorgyár övezeti előírásának - a telekalakításra vonatkozó részének - felülvizsgálata, annak érdekében, hogy a gyár területén lévő lakóingatlanok és a hozzá tartozó gazdasági épület önálló helyrajzi számon szerepelhessen. A településrendezési tervi módosítások, a rendezési tervbe javasolt beavatkozások olyan jellegűek, illetve mértékűek, hogy azok nem ellentétesek a település korábban elfogadott településfejlesztési koncepciójával. Jelen módosítás a koncepcióban megfogalmazott célokkal és elhatározásokkal összhangban van, nem igényli annak módosítását.

19 5 2. RENDEZÉSI LEÍRÁS 2.1. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az alábbi táblázat tartalmazza azokat, akik az előzetes tájékoztató eljárás során nyilatkoztak, valamint azt, hogy a további eljárásban részt kívánnak-e venni, vagy sem. Rp.I (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek küldött nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész X X 2. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség X X 3. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Sopron-Fertődi Kistérségi Intézete X X 4. Győr-Moson-Sopron megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és X X Talajvédelmi Igazgatóság 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság X ezügyben nem nyilatkozott 7. Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugatdunántúli Regionális Igazgatósága X X 8. Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság X X 9. Győr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal X ezügyben nem nyilatkozott 10. HM Hadműveleti és Kiképzési Főosztály X X 11. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyugatdunántúli Iroda X X 12. Veszprémi Bányakapitányság X ezügyben nem nyilatkozott 13. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság X X 14. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság X ezügyben nem nyilatkozott 15. Fertőd Város Polgármesteri Hivatal X X Egyéb szervek 16. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson- Sopron Megyei Igazgatósága Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt. X ezügyben nem nyilatkozott 18. ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Győri Kirendeltség X ezügyben nem nyilatkozott 19. E-ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. X ezügyben nem nyilatkozott 20. Magyar Telekom Nyrt. X ezügyben nem nyilatkozott 21. Vodafone Magyarország Zrt. X X 22. Telenor Magyarország Zrt. X ezügyben nem nyilatkozott 23. T-Home Antenna Hungária Zrt. Logisztikai és infrastruktúra-menedzsment osztály Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat X X 26. Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság X ezügyben nem nyilatkozott 27. Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. X X Egyéb 28. Lakosság -

20 6 Rp.I (3. és 4. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek küldött nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész X X 2. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség X X 3. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Sopron-Fertődi Kistérségi Intézete X X 4. Győr-Moson-Sopron megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és X ezügyben nem nyilatkozott Talajvédelmi Igazgatóság 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság X X 7. Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugatdunántúli Regionális Igazgatósága X X 8. Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság X X 9. Győr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal X X 10. HM Hadműveleti és Kiképzési Főosztály X X 11. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyugatdunántúli Iroda Veszprémi Bányakapitányság X ezügyben nem nyilatkozott 13. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság X X 14. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság X X 15. Fertőd Város Polgármesteri Hivatal X X Egyéb szervek 16. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson- Sopron Megyei Igazgatósága X X 17. Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt. X ezügyben nem nyilatkozott 18. ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Győri Kirendeltség X ezügyben nem nyilatkozott 19. E-ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. X X 20. Magyar Telekom Nyrt. X X 21. Vodafone Magyarország Zrt. X X 22. Telenor Magyarország Zrt T-Home Antenna Hungária Zrt. Logisztikai és infrastruktúra-menedzsment osztály Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat X X 26. Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság X ezügyben nem nyilatkozott 27. Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. X X Egyéb 28. Lakosság -

21 7 Az előzetes nyilatkozatok közül konkrét észrevételt, javaslatot, feltételt tartalmaz az alábbi: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (5539-3/2010): 1. sz. módosításhoz: Az Ikva patak partján 6 méteres parti sávot kell biztosítani, a vízgazdálkodási szakfeladatok ellátásának zavartalan biztosítására. Vizsgálni kell, és alátámasztó munkarészben igazolni kell a rendezési terv módosítása kapcsán az 1. számú módosítás esetében, a kijelölni kívánt általános iparterület funkciót ellátó terület, és a majdani telephelyek üzemeléséből és a tevékenységekből származó környezeti zajkibocsátást és a zajterhelési határértékek teljesülését. Az ipari és gazdasági területek kialakítása, kijelölése során a lakó és zajtól védendő egyéb területek esetében megfelelő védőtávolság tartása szükséges, hogy a zaj- és rezgésterhelési határértékek betartása teljesüljön. A véleményben leírtakat figyelembe vettük. ÁNTSZ Sopron-Fertődi Kistérségi Intézete (3463-2/20010.): 1. sz. módosításhoz: Az ipari területen tervezett tevékenységnél, a zajtól védendő lakókörnyezet távolságának figyelembe vétele. A véleményben leírtakat figyelembe vettük. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (410/5055/01/2010.): 1. sz. módosításhoz: Az 1. sz. módosítás több régészeti lelőhelyet érint. A lelőhelyeket a földmunkával járó fejlesztésekkel lehetőség szerint el kell kerülni. Amennyiben erre nincs mód, a földmunkák csak előzetes régészeti kutatások után folyhatnak, melynek költségeit a fejlesztések megvalósításának idő- és költségvonzatába bele kell számítani. A véleményben leírtakat tudomásul vettük.

22 8 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (25-77/2010.): 4. sz. módosításhoz: A 4. számú módosítás esetében a tervből nem derül ki, mi az önkormányzat terve a területtel, így azt véleményezni információ hiányában nem tudjuk. Kérjük az említett területen tervezett tevékenységek ismertetését. A település képviselői tájékoztatták a FHNP-ot az elképzelésekről. Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Megyei Főépítész (01/867-2/2010): 2. sz. módosításhoz: A 2. számú területen kialakítandó sportpályával kapcsolatosan véleményem szerint a meglévő zöldterület- játszótér funkció megtartása szerencsésebb, mint egy műfüves pálya kialakítása. A vasút túloldalán több, már megépült sportpálya is rendelkezésre áll a sportolni vágyók részére. A vasút túloldalán lévő sportpályák nem az Önkormányzat tulajdonában vannak, valamint ezek a területek messze vannak az iskolától, óvodától. A módosítandó területen a mai igényeknek megfelelő modern kisméretű pálya kerülne kialakításra, amit a helyi intézmények is használni tudnának. Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (27-34/2010.): 1. sz. módosításhoz: Meg kívánom ugyanakkor jegyezni, hogy a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. középtávú fejlesztési tervei között szerepel a Győr-Sopron országhatár vasútvonal kétvágányú pályává történő fejlesztése. A jelenlegi állomás felvételi épületével szemben a volt cukorgyári épületek miatt meglehetősen szűk hely áll rendelkezésre a vasút számára. A kétvágányúsítással kapcsolatban kialakításra kerülő új állomás nem fér el a jelenleg rendelkezésre álló helyen. Ez a probléma érinti a helyszínrajzon szereplő 1. jelű terület szabályozását. A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. képviselőivel egyeztettünk /ld. Terviratok/, a szükséges szabályozási beavatkozásokat megtettük.

23 9 E-ON Zrt. (251/2606/2010): 3. sz. módosításhoz: Megjegyezzük, hogy a telekosztással érintett terület egy részén 20 kv-os hálózat halad keresztül. Ezt a terület beépítésénél kérjük figyelembe venni. A beépítésnél az MSZ Erősáramú szabadvezetékek szabvány, és a 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosmű biztonsági övezetéről előírásait maradéktalanul be kell tartani, vagy a hálózatot a beruházó költségén más nyomvonalra kell helyezni. A véleményben leírtakat tudomásul vettük Véleményezési eljárás A véleményezési dokumentáció alapján lezajlott a véleményezési folyamat. A véleményezésbe bevont államigazgatási szervezetek közül négy szerv tett tervezői választ, illetve módosítást igénylő észrevételt. Az alábbi táblázat tartalmazza azokat, akik az előzetes tájékoztató eljárás során nyilatkoztak, hogy a további eljárásban is részt akarnak venni, valamint azt, hogy a megküldött véleményezési dokumentációra adtak-e véleményt. Államigazgatási szervek küldött 1. Gy-M-S Megyei Közigazgatási Hivatal Nyugat-dunántúli Állami Főépítészi Iroda X 2. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség X 3. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Sopron-Fertődi Kistérségi Intézete X 4. Győr-Moson-Sopron megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és X Talajvédelmi Igazgatóság 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X 6. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság X 7. Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugatdunántúli Regionális Igazgatósága X 8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatala X 9. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyugatdunántúli Iroda X 10. Veszprémi Bányakapitányság X 11. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság X 12. Fertőd Város Polgármesteri Hivatal X Egyéb szervek 13. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson- Sopron Megyei Igazgatósága X 14. Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt. X 15. ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Győri Kirendeltség X 16. E-ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. X 17. Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. X Egyéb 18. Lakosság -

24 10 Gy-M-S Megyei Közigazgatási Hivatal Nyugat-dunántúli Állami Főépítész (GYA/354-4/2010): A határozati javaslat pontosításra került. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (5539-8/2010.): Az 1. sz. módosítás területéhez írt táj- és természetvédelmi szempontú véleményükkel egyet értünk. A község önkormányzata kezdeményezte az érintett terület ökológiai folyosó övezetből történő kivonását. A kérelem alapján módosításra került az ökológiai hálózat területe, besorolása. /ld.: Terviratok/Mellékletek/ A levegőtisztaság-védelmi munkarészt a januárban hatályba lépő jogszabályok szerint átdolgoztuk. A zaj- és rezgésvédelemmel összefüggő előírásokat megtettük a HÉSZ-ben, véleményünk szerint ezek megfelelő garanciát nyújtanak az új letelepedő vállalkozások esetében. A lakóházak közvetlen szomszédságában lévő cukorgyár a megállapított zajkibocsátási határértékeket a répa-feldolgozási technológia során nem tudta teljesíteni, ezért érkeztek rendszeresen lakossági panaszok. Mivel a gyártást megszüntették, így a gyár mai működése során annak környezeti zajkibocsátása jóval a megállapított határértékek alatt vannak. A 3. sz. módosításhoz írt észrevételük irreleváns, mivel ahogy azt le is írtuk a véleményezési dokumentációban időközben ez a terület kikerült a módosítandó területek közül. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ( /2010): Az Igazgatóság is jelezte, hogy az 1. sz. módosítás területét érinti az ökológiai hálózat. Az ökológiai hálózatból történő kivonást, területmódosítást az önkormányzat kezdeményezheti, ezügyben egyezető tárgyalást tartottunk a nemzeti park képviselőivel, mely során megfogalmazásra került az ökológiai hálózatból történő kivonás kérelme is. A kérelem alapján módosításra került az ökológiai hálózat területe, besorolása. /ld.: Terviratok/Mellékletek/ Sopron és Környéke Víz és Csatornamű Zrt. (9082-6/2010): A véleményükben leírtaknak megfelelően kiegészítettük, valamint pontosítottuk a dokumentációt.

25 Területrendezési tervek Országos Területrendezési Terv Az Országos Területrendezési Tervet (OTrT) az Országgyűlés április 28-i ülésnapján fogadta el törvény formájában. Az OTrT 2008-ban került felülvizsgálatra. Petőháza Országos Területrendezési Terv Kivonat Az Ország Szerkezeti Tervéből A tervezési területet és a térségét érintő vonalas elemek: Gyorsforgalmi út ( ) M85 gyorsforgalmi út: Győr térsége (M1)-Csorna-Nagycenk-Sopron-(Ausztria). A gyorsforgalmi út nem érinti a település közigazgatási területét, a tervezett út a községtől D-re halad el. Főút ( ) 85. sz. főút: Győr térsége (1. sz. főút)-csorna-kapuvár-nagycenk (84. sz. főút). A főút érinti a település közigazgatási területét, a főút a tervezési terület D-i határa.

26 12 Transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasútvonalak ( ) 8. sz. vasútvonal: Győr-Sopron-(Ausztria). A vasútvonal átszeli a települést, a vasútvonal egyben a tervezési terület É-i határvonala is. Ezen a vonalon a településnek vasúti megállója is van. 15. sz. vasútvonal: Szombathely-Sopron-Ágfalva-(Ausztria). A település közigazgatási területét nem érinti. Egyéb országos törzshálózati vasútvonal ( ) 9. sz. vasútvonal: Fertőszentmiklós-(Ausztria). A település közigazgatási területét nem érinti. Országos kerékpárút törzshálózat ( ) Dunántúli határmenti kerékpárút: A kerékpárút délről érkezik a Fertő-tóhoz, majd innentől kettéágazik. A 9.A szakasza továbbhalad Fertőd-Jánossomorja-Bezenye felé, a 9.I szakasza pedig Fertőhomok-Fertőrákos-(Ausztria) felé. A kerékpárutak nem érintik a település közigazgatási területét. Kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőtér ( ) Fertőszentmiklós területén lévő repülőtér fejlesztése. A tervezési területet és a térségét érintő elemek: Települési térség ( ) Mezőgazdasági térség ( ) Vízgazdálkodási térség ( ) A települési térség az országos területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe a települési területek közül a település belterülete, valamint az ahhoz csatlakozó beépítésre szánt területek tartoznak. A mezőgazdasági térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelyben elsősorban mezőgazdasági művelés alatt álló területek találhatók. A vízgazdálkodási térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe egyes folyóvizek, egyes állóvizek, egyes vízfolyások és egyes csatornák medre és parti sávja tartozik. Petőháza esetében az Ikva-patak területe és parti sávja tartozik a vízgazdálkodási térségbe.

27 13 A következő országos övezetek érintik a tervezési területet: Országos ökológiai hálózat övezete Az övezet által érintett területek: Ikva menti területek, valamint a cukorgyár feletti volt ülepítőtavak területe. Az 1. sz. tervezési területet határos ezzel az övezettel. Petőháza Országos Területrendezési Terv Kivonat az Országos ökológiai hálózat övezete tervlapból Országos ökológiai hálózat: országos területrendezési tervben megállapított övezet, amelybe az országos jelentőségű természetes, illetve természetközeli területek és az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, és amelynek részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek. Országos ökológiai hálózat övezetére vonatkozó előírások 4 : (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. (2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet. (3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni. 4 Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. Tv a

28 14 Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete Az övezet érinti Petőháza teljes közigazgatási területét, így a módosítandó területeket is. Petőháza Országos Területrendezési Terv Kivonat az Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete tervlapból Országos jelentőségű tájképvédelmi terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a természeti vagy kulturális örökség adottságai alapján a kilátás-rálátás szempontjából védendő tájképpel, illetve tájképi elemmel rendelkező területek, valamint a védett történeti tájjá nyilvánított területek tartoznak. Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetére vonatkozó előírások 5 : (1) Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. (2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. (3) Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. (4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. (5) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. 5 Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. Tv a

29 15 Győr-Moson-Sopron megyei területrendezési terv Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervét 2005-ben a közgyűlés a területrendezési szabályzatról szóló 10/2005. (VI. 24.) sz. rendeletével, valamint 85/2005. (VI. 10.) sz. határozatával hagyta jóvá ben a rendelet a 12/2010. (IX. 17.) számú rendelettel módosításra került, valamint 85/2005. (VI. 10.) sz. határozat helyébe a 190/2010. (IX. 17.) KH határozat lépett. A megyei területrendezési terv tartalmazza az országos területrendezési terv megyére vonatkozó térszerkezeti és övezeti besorolásait. Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési terve Kivonat a Térségi szerkezeti tervből A megyei területrendezési terv a módosítással érintett területeket hagyományosan vidéki települési térségként ( ) kezeli.

30 16 A következő megyei elemek érintik a módosítandó területeket és közvetlen környezetét: Főút ( ): 85. sz. főút, Mellékút ( ):8519 j. Fertőszentmiklós-Fertőd mellékút A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasútvonal ( ): 8. sz. Győr-Sopron vasútvonal, Térségi kerékpárút-hálózat eleme ( ): Fertőd-Fertőszentmiklós között, Térségi szénhidrogén szállítóvezeték ( ). A tervezés alá vont területekre vonatkozó módosítások a területrendezési tervekben foglaltakkal összhangban vannak.

31 Rendezési leírás Elhelyezkedés Petőháza Közép-Európa két, gazdaságilag legjelentősebb fővárosának Bécs, Pozsony vonzáskörzetében található, de a régió más alközpontjai is elérhető közelségben vannak. Nyugat-Dunántúl egyik meghatározó városa Sopron 28 km távolságra van. A településen keresztül halad át 85-ös számú Győr-Nagycenk főút, valamint a 8-as számú Győr-Sopron-Ebenfurt vasútvonal. A településen átmegy a 8519-es jelű országos mellékút is, mely a térség két városát, Fertődöt és Fertőszentmiklóst köti össze. 34 km 67 km 28 km 63 km 17 km Település elhelyezkedése A település távolsága a nagyobb városoktól és határátkelőktől: Sopron 28 km, Győr 63 km, Mosonmagyaróvár 67 km. A pamhageni-határátkelő 17 km-re, míg a soproni 34 km-re található. Petőháza a Nyugat-Magyarországi Peremvidék és a Kisalföld határához közel, a Sopron-Vasi síkságon (középtáj), azon belül pedig az Ikva síkságon (kistáj), az Ikva völgyében terül el. A patak a Soproni medencéből hozza a vizét a táj magasabban fekvő hegyeiből, így a nagyobb esőzések után megduzzad.

32 18 Történeti kialakulás, örökségvédelem A kőkorszaktól fogva lakott hely. Ezen a területen már Kr. e körül éltek emberek. Több lelet is tanúskodik a régi korokról: 1880-ban kelta sírokra bukkantak a Kr. e. IV. sz-ból. Száz évvel később, az 1980-as évek elején római kori villa alapjaira bukkantak. A honfoglalás korának egyik kiemelkedő régészeti leletét szintén Petőházán találták, az ún. CUNPALD -kelyhet, az avarokat térítő frank püspök IX. sz-i sírjában. 6 A lakosság az 1535 körül végbement horvát bevándorlás folytán vált nagyobb részben horváttá. A század végétől a Zeke család volt a birtokosa. A falu kifejlődését a szűk határ akasztotta meg. A parasztság megélhetése ennek ellenére, ha szűkösen is, biztosítva volt ben a II. József-féle népszámlálás szerint 256-an éltek a településen ra megépült a GYSEV vasútvonala Sopron-Győr között, 3 évvel később pedig a cukorgyár már készen állt és megkezdte működését. A település életében az odatelepült gyár nagy változásokat hozott, jelentős fejlesztések kezdődtek meg, amely a település minden területét érintette. Az 1880-as népszámlálás szerint a településnek 577 katolikus magyar lakosa volt, s ez több mint kétszerese az egy évszázaddal korábbi felmérésnek ben a községben 50 házhelyet osztottak ki. A meglevő négy utca mellé egyszerre 3 új épült. Ez nem volt elég, ezért 1964-ben 26 új jelentkező kapott házhelyet ban felépült a művelődési ház, amelyben mozi, üzemi konyha és étkezde, könyvtár, postahivatal és vendégszobák vannak. Felépült a községi kádfürdő, az üzemorvosi rendelő és a fogászati épület is. Az élénkülő sportélettel együtt annak színvonalas infrastruktúrája is kiépült, például fedett lelátójú labdarúgó pálya, a 60-as években kialakított strandfürdő, termálkúttal. Mindezek létrehozása, a sportélet fejlettsége a cukorgyáron alapult. 9 A petőházi lakosok legnagyobb részének egzisztenciája a cukorgyártól függött, ezért is érte őket nagy csapásként a cukorgyár 2007-ben történet termelés leállítása. 6 Magyarország megyei kézikönyvei 761. old. 7 Tuba László szerkesztésében Győr-Moson-Sopron megye települései 164. old. 8 Tuba László szerkesztésében: Győr-Moson-Sopron megye települései 164. old. 9 Rozsonits Géza: Petőháza krónikája 47. old.

33 19 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás 4. sz. módosítás 3. sz. módosítás I. katonai felmérés térképe (1784.) II. katonai felmérés térképe (1845.) Fontos szerepe volt a község fejlődésében a tőle délre húzódó fontos (nemzetközi) kereskedelmi útvonalnak, amely Sopronból vezetett Kapuváron keresztül Győr felé. Az út már a kora középkorban is azon nyomvonalon haladhatott, amelyen a században (és részben még ma is). A középkori falu nagyjából azon a helyen állhatott, ahol a 18. században. A középkori és kora újkori Petőháza maradványait tehát a történeti falumag területén kereshetjük: a Dózsa György, a Petőfi, a Malom és a Kinizsi utcák környékén. Ennek megerősítése a jövőbeli régészeti kutatások feladata lesz. A módosítandó területek a században határbeli mezőgazdasági (szántó, gyep) területekként jelennek meg, s minden valószínűség szerint a középkorban is ugyanez volt a helyzet. Megjegyzendő azonban, hogy a 2. és a 4. sz. terület a történeti falumag közelében fekszik. Vármegyei kataszteri térkép (1856.) A módosítással érintett területeken országos védelem alatt álló művi érték nem található, viszont a 3. sz. módosítás területén Petőháza község értékvédelmi rendelete alapján egy helyi védettséget élvező lakóház (Dózsa Gy. u. 10, 12 hrsz) található. A cukorgyár területén a bejárat mellett megmaradt az első tulajdonos, az építtető villája, melynek építészeti és főként érzelmi értéke jelentős.

34 20 A hatályos településrendezési tervhez 2006-ban készítette le Takács Károly régész, történész a régészeti hatásvizsgálatot. A település viszonylag szűk közigazgatási területén hat régészeti lelőhelyet ismerünk. A lelőhelyeken őskori, római kori, és népvándorlás kori telepek, települések és temetők maradványai kerültek elő. A lelőhelyek mindegyike az Ikva-patak közelében helyezkedik el. Régészeti lelőhely: 1. Ülepítő tó: 042/2-6 hrsz /2-4, 029, 030/1-3, , 038, 042/8,9, 043/6,7, 046/3, 047/6,7 hrsz 3. Cukorgyár I.: 199/1,5 hrsz 4. Cukorgyár II.: 199/5 hrsz 5. Kossuth L. utca: , 201, 213, 214/1,2, 217, 218, 219/1, 220/1, 222, 223/1 hrsz sz. főút mellett: 269/91 (egy része), , , Régészeti érdekű terület: 1. 45/68,69 hrsz 2. 45/107,108, 45/138,139, 45/ , hrsz A felsoroltak közül az 1. sz. módosítás területét két ismert régészeti lelőhely (3., 4.) érinti. A gyár területén két lelőhely ismert, az egyik (4. lelőhely) az Ikva mellett a gázfogadó állomást és környékét érinti, a másik (3. lelőhely) a pedig a SEFRA festéküzem melletti területet. Mivel a régészeti lelőhelyek kiterjedése általában nem állapítható meg pontosan ezért az említetteken túlmenően régészeti érdekű területnek számít a már ismert lelőhelyek közvetlen környéke is. Amennyiben nincs lehetőség a régészeti lelőhely elkerülésére, akkor a KÖH különféle szempontok figyelembe vételével mérlegelni fogja a tervezett beruházások és az általuk a régészeti örökségben keletkező visszafordíthatatlan folyamatok arányát, viszonyát, majd ezek alapján döntést hoz arról, hogy engedélyezi-e az egyes fejlesztéseket, s ha igen, milyen feltételekkel járul hozzá az engedély megadásához (pl.: a beruházó költségére történő megelőző feltárás, próbafeltárás vagy régészeti megfigyelés elrendelésével stb.).

35 21 Táj és természet vizsgálata A tervezési területek a Nyugat-magyarországi peremvidék nagytáj Sopron-Vasi síkság középtájának Ikva-sík kistájában helyezkednek el. A kistáj területe aszimmetrikus, teraszos eróziós sík a Soproni-hegység, a Fertő-medence és a Répce-síkság között. Területét különböző korú és származású kavicstakarók és kavicstakaró-maradványok fedik. Ezek nagyobb része az Ős-Ikva rendszerhez tartozik. A kistáj területén 200 l/p-nél nagyobb hozamú C-os hévizet lehet nyerni. Mérsékelten hűvös, mérsékelten nedves, de már közel a mérsékelten száraz éghajlathoz. Napfényes órák száma évente 1850 óra. Az évi középhőmérséklet 9,5-10,0 C. Az évi csapadékösszeg 650 mm. A hótakarós napok átlagos száma évente 45, a maximális hóvastagság átlaga 28 cm. Ariditási index: 1,08. Uralkodó szélirány az ÉNy-i, átlagos szélsebesség 3,5-4,0 m/s közötti. A kistáj az Ikva vízgyűjtőterületén fekszik. Az Ikva vízminősége, különösen a kisvizes nyári hónapokban III-IV osztályú. Petőháza hévízkútja C-os vizet szolgáltat. A terület a Vasi (Castriferreicum), Lajtai (Laitaicum) és a Kisalföldi (Arrabonicum) flórajárás találkozása mentén helyezkedik el. A kistáj potenciális növénytársulásai a mészkerülő gyertyános tölgyesek (Luzulo-Querco-Carpinetum) a mezofil gyertyános kocsánytalan tölgyesek (Querco petraeae Carpinetum) és a cseres kocsánytalan tölgyesek (Quercetum petraeae-cerris). Az Ikva árterén réti öntéstalajok találhatók. Mechanikai összetételük vályog, agyagos vályog, vízgazdálkodásuk kedvező. Petőháza község területe tájképi szempontból a fertődi Eszterházy kastély hatásterülete. A barokk kertépítészet a kerti koncepcióba bekapcsolta a távoli táji elemeket, hangsúlyos települési helyeket. A kastélypark három főútja (vue) közül a középső a szentmiklósi templom tornyára irányul, a nyugati vue végén Monbijou emeletes vadászkastélya állt. A keleti vue vonala érinti, átmetszi az 1. sz., valamint a 4. sz. módosítás területét.

36 22 Az 1. sz. módosítás területén országos és helyi védett táji, természeti érték is található: A tervi előzményeknél jeleztük, hogy a tervezési területet érinti az Országos területrendezési Tervben (OTrT) lévő országos ökológiai hálózat övezete. A Fertő- Hanság Nemzeti Park adatszolgáltatása szerint a tervezési területen belül az ökológiai hálózat részeként ökológiai folyosó érinti - az Ikva-patak területét, - a volt tüzivíz tározó és a volt radiális ülepítő műtárgy területeit. Az OTrT előírásai szerint a fenti területeken csak olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti, valamint ugyanezen, jogszabály alapján beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Az cukorgyár területén az igazgatási épület környékén lévő értékes, idős fák helyi védettséget 10 élveznek. A termelés leállításából eredő rengeteg negatív hatás mellett pozitív hatásról is beszélhetünk: Termelés leállítás óta jelentősen csökkent a termelésből, valamint a kampány idején a közlekedésből eredő zaj mértéke. Csökkent a termelésből és a közlekedésből adódó a gyár, valamint a Gyári út, Kossuth L. utcai, Kinizsi P. utcai lakókörnyezet közötti környezethasználati, területhasználati konfliktus mértéke. Jelentősen csökkent a környezetterhelés mértéke is. 10 Petőháza község Helyi Építési Szabályzatának 20. /7/ bekezdésnek a) pontja

KÓNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

KÓNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu KÓNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 105/2011.(XI.29.) határozattal

Részletesebben

REGIOPLAN PANNONHALMA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS. (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Dokumentálás dátuma:

REGIOPLAN PANNONHALMA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS. (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Dokumentálás dátuma: REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu PANNONHALMA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1.

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2010. (IX. 29.) rendelete

Pannonhalma Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2010. (IX. 29.) rendelete Pannonhalma Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2010. (IX. 29.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló, módosított 7/2005. (IV. 19.) rendelet módosításáról Pannonhalma Város Képviselő-testülete

Részletesebben

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

Részletesebben

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció 2014. december TH-13-02-22 Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

REGIOPLAN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ FELÜLVIZSGÁLAT

REGIOPLAN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ FELÜLVIZSGÁLAT 0 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu FERTŐRÁKOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.116-19 H E G Y E S H A L O M TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

T P. Dunakiliti Szabályozási terv. Végső szakmai véleményezési terv

T P. Dunakiliti Szabályozási terv. Végső szakmai véleményezési terv T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. ; Tel: 96/418 373 Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu www.talent plan.hu Dunakiliti Szabályozási

Részletesebben

REGIOPLAN GÖNYŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS GYİR-GÖNYŐ ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ KIKÖTİ TERÜLETÉRE

REGIOPLAN GÖNYŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS GYİR-GÖNYŐ ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ KIKÖTİ TERÜLETÉRE REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu GÖNYŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS GYİR-GÖNYŐ ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzatának 6/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Kópháza Község Önkormányzatának 6/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Kópháza Község Önkormányzatának 6/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Kópháza Község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I /2. Tel/Fax:/46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu SAJÓPETRI

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete Hajdúbagos Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról Hajdúbagos Község Önkormányzatának

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 219/2011. (XII. 29.) KT. HATÁROZATA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL ALBERTIRSA VÁROS

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. szeptember TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. szeptember TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. szeptember TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

BAG NAGYKÖZSÉG Településrendezési tervek módosítása Jóváhagyandó munkarész - Alátámasztó munkarész

BAG NAGYKÖZSÉG Településrendezési tervek módosítása Jóváhagyandó munkarész - Alátámasztó munkarész BAG NAGYKÖZSÉG Településrendezési tervek módosítása Jóváhagyandó munkarész - Alátámasztó munkarész Tervező: TECHNO-TREND Bt. 1115 Budapest, Halmi u. 6/B BAG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2011. november PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST 1085,

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/3-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

Részletesebben

BAG NAGYKÖZSÉG Településrendezési tervek módosítása Jóváhagyandó munkarész - Alátámasztó munkarész

BAG NAGYKÖZSÉG Településrendezési tervek módosítása Jóváhagyandó munkarész - Alátámasztó munkarész BAG NAGYKÖZSÉG Településrendezési tervek módosítása Jóváhagyandó munkarész Alátámasztó munkarész Tervező: TECHNOTEND Bt. 1115 Budapest, Halmi u. 6/B BAG TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEV, SZABÁLYOZÁSI TEV ÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.116-18 H E G Y E S H A L O M TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzat módosítás ELFOGADVA: 2011. március 3.

Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzat módosítás ELFOGADVA: 2011. március 3. Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzat módosítás ELFOADVA: 2011. március 3. 2 Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (III. 16.) rendelete Tótvázsony Helyi Építési Szabályzatáról

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

REGIOPLAN GÖNYŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA A 156/2013.(XII.16.) HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

REGIOPLAN GÖNYŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA A 156/2013.(XII.16.) HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu GÖNYŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA A 156/2013.(XII.16.) HATÁROZATTAL

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/2-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 7 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4.. VASASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/003. (V. 30.) SZÁMÚ RENDELETE VASASSZONYFA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 7/2001. (X. 19.) SZ. RENDELETE A 8/2006. (VIII. 08.), 14/2008. (XI. 25.), ÉS A 7/2010.

Részletesebben

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

-1- KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2006/II.17./önkormányzati rendelete

-1- KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2006/II.17./önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK -1-4/2006/II.17./önkormányzati rendelete a Kengyel Településrendezési Terv részeit képező Kengyel Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ Előzmények, tervmódosítás rövid ismertetése: Őcsény község Önkormányzatának képviselő testülete 100/2015. (VI. 24.) Kt.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ. 2015. június

A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ. 2015. június DÖMSÖD NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ 2015. június PEST

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. RENDELETE (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

(06.26.) VSTRB állásfoglalás

(06.26.) VSTRB állásfoglalás #$$$'"'o"#+(&,""!" #$ "#"%!"&'()" rendezési tervvel érintett területről augusztusban előterjesztés készült. területért felelős Városstratégiai Bizottság 2007. június 26-i ülésén a módosításról készült

Részletesebben

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a 4. számú főút 02637 hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer. Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.hu Iktatószám: /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pusztaszer Község Önkormányzata

Részletesebben

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fa: 96 418 699 email: talent_plan@arrabonet.hu Előlap KÖRNYE Településrendezési eszközök

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS TERÜLETRENDEZÉSI, VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG 7624 Pécs, Attila u. 19. Tel./Fax/üz : (72) 532 755 (72) 532 756 E - mail : bhregio@t-online.hu KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

EMESBŐD. Településrendezési eszközök módosítása. Partnerségi egyeztetés. Tárgyalásos eljárás

EMESBŐD. Településrendezési eszközök módosítása. Partnerségi egyeztetés. Tárgyalásos eljárás NEMES EMESBŐD Településrendezési eszközök módosítása Partnerségi egyeztetés Tárgyalásos eljárás Megrendelő: Nemesbőd Község Önkormányzata 9749 Nemesbőd, Kossuth Lajos u. 15. Email: akkerg6@gmail.com Tervező:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.) A rendelet területi hatálya kiterjed HEJŐKÜRT teljes közigazgatási területére.

A rendelet hatálya. 1.) A rendelet területi hatálya kiterjed HEJŐKÜRT teljes közigazgatási területére. Hejőkürt Község Önkormányzatának 4/2003. (IV. 28.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről. (A módosításokkal egységes szerkezetben) HEJŐKÜRT község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9 / 2007 (VI. 27.) sz. önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. Tiszasas Község Képviselő - testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti

Részletesebben

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TT HÉ 1 PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSERKEZETI

Részletesebben

CSERÉPFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. egységes szerkezetben

CSERÉPFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. egységes szerkezetben PROVINCI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9.I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/003. (III. 0.) számú RENDELETE A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetben a 8/0. (V.07.), a 6/0. (VII.04.)

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11-3/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP KAPOSVÁR

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA JÓVÁHAGYVA A 64/2013.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA JÓVÁHAGYVA A 64/2013.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

BUGYI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A 01601/12 HRSZ ALATTI IPARTERÜLETRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Répcelak Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 323-332/2010. (XI. 25.) számú határozataival megindította

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Vértesboglár Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről (a 6/2008.(IX.15.) sz. Önkormányzati

Részletesebben

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4)

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4) I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4) Megrendelő: Berkenye Község Önkormányzata Berkenye Kossuth u. 20. 2641 Tervező: TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. Salgótarján Mártírok

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Iktatószám: 50-2/2016/B. Tárgy: Bánk község településrendezési eszközeinek

Részletesebben

ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA

ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA, A TELEPÜLÉSI TERÜLETEN KÍVÜLI KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE S A R U D KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉSZAKTERV-PANORÁMA KFT. 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel./ fax: 46/508-728 e-mail: eszakterv@gmail.com 2009. november ÉSZAKTERV-PANORÁMA Kft. Miskolc, Zsigmondy

Részletesebben

KAPOLCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (A 323 hrsz-ú út rendezése érdekében) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Kr. 36.

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

Hajdúszovát község településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG

Hajdúszovát község településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2009. RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT H.É.SZ.

Részletesebben

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁTERV95 KFT 2015. SZEPTEMBER TÖRZSSZÁM: 155/2015. 3. 2. 2 ESZTERGOM VASÚTÁLLOMÁS KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁI II., VÁGÁNYÉPÍTÉSI MUNKÁK TERVEZÉSE MEGVALÓSÍTÁSA TÁRGYÚ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben