Rp.I (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1."

Átírás

1 Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az alábbi táblázat tartalmazza azokat, akik az előzetes tájékoztató eljárás során nyilatkoztak, valamint azt, hogy a további eljárásban részt kívánnake venni, vagy sem. Rp.I.1138 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek küldött nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Nyugatdunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész 2. Északdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat SopronFertődi Kistérségi Intézete 4. GyőrMosonSopron megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság 5. FertőHanság Nemzeti Park Igazgatóság 6. Katasztrófavédelmi Igazgatóság ezügyben nem nyilatkozott 7. Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugatdunántúli Regionális Igazgatósága 8. Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság 9. Földhivatal ezügyben nem nyilatkozott 10. HM Hadműveleti és Kiképzési Főosztály 11. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyugatdunántúli Iroda 12. Veszprémi Bányakapitányság ezügyben nem nyilatkozott 13. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság 14. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság ezügyben nem nyilatkozott 15. Fertőd Város Polgármesteri Hivatal Egyéb szervek 16. Magyar Közút Nonprofit Zrt. GyőrMoson Sopron Megyei Igazgatósága 17. Sopron és Környéke Víz és Csatornamű Zrt. ezügyben nem nyilatkozott 18. ÉGÁZDÉGÁZ Zrt. Győri Kirendeltség ezügyben nem nyilatkozott 19. EON Északdunántúli Áramszolgáltató Zrt. ezügyben nem nyilatkozott 20. Magyar Telekom Nyrt. ezügyben nem nyilatkozott 21. Vodafone Magyarország Zrt. 22. Telenor Magyarország Zrt. ezügyben nem nyilatkozott 23. THome 24. Antenna Hungária Zrt. Logisztikai és infrastruktúramenedzsment osztály 25. Önkormányzat 26. Északdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ezügyben nem nyilatkozott 27. GyőrSopronEbenfurti Vasút Zrt. Egyéb 28. Lakosság

2 Rp.I (3. és 4. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek küldött nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Nyugatdunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész 2. Északdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat SopronFertődi Kistérségi Intézete 4. GyőrMosonSopron megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény és ezügyben nem nyilatkozott Talajvédelmi Igazgatóság 5. FertőHanság Nemzeti Park Igazgatóság 6. Katasztrófavédelmi Igazgatóság 7. Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugatdunántúli Regionális Igazgatósága 8. Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság 9. Földhivatal 10. HM Hadműveleti és Kiképzési Főosztály 11. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyugatdunántúli Iroda 12. Veszprémi Bányakapitányság ezügyben nem nyilatkozott 13. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság 14. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 15. Fertőd Város Polgármesteri Hivatal Egyéb szervek 16. Magyar Közút Nonprofit Zrt. GyőrMoson Sopron Megyei Igazgatósága 17. Sopron és Környéke Víz és Csatornamű Zrt. ezügyben nem nyilatkozott 18. ÉGÁZDÉGÁZ Zrt. Győri Kirendeltség ezügyben nem nyilatkozott 19. EON Északdunántúli Áramszolgáltató Zrt. 20. Magyar Telekom Nyrt. 21. Vodafone Magyarország Zrt. 22. Telenor Magyarország Zrt. 23. THome 24. Antenna Hungária Zrt. Logisztikai és infrastruktúramenedzsment osztály 25. Önkormányzat 26. Északdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ezügyben nem nyilatkozott 27. GyőrSopronEbenfurti Vasút Zrt. Egyéb 28. Lakosság

3 Az előzetes nyilatkozatok közül konkrét észrevételt, javaslatot, feltételt tartalmaz az alábbi: Északdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (5539 3/2010): Az Ikva patak partján 6 méteres parti sávot kell biztosítani, a vízgazdálkodási szakfeladatok ellátásának zavartalan biztosítására. Vizsgálni kell, és alátámasztó munkarészben igazolni kell a rendezési terv módosítása kapcsán az 1. számú módosítás esetében, a kijelölni kívánt általános iparterület funkciót ellátó terület, és a majdani telephelyek üzemeléséből és a tevékenységekből származó környezeti zajkibocsátást és a zajterhelési határértékek teljesülését. Az ipari és gazdasági területek kialakítása, kijelölése során a lakó és zajtól védendő egyéb területek esetében megfelelő védőtávolság tartása szükséges, hogy a zaj és rezgésterhelési határértékek betartása teljesüljön. A véleményben leírtakat figyelembe vettük. ÁNTSZ SopronFertődi Kistérségi Intézete (34632/20010.): Az ipari területen tervezett tevékenységnél, a zajtól védendő lakókörnyezet távolságának figyelembe vétele. A véleményben leírtakat figyelembe vettük. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (410/5055/01/2010.): Az 1. sz. módosítás több régészeti lelőhelyet érint. A lelőhelyeket a földmunkával járó fejlesztésekkel lehetőség szerint el kell kerülni. Amennyiben erre nincs mód, a földmunkák csak előzetes régészeti kutatások után folyhatnak, melynek költségeit a fejlesztések megvalósításának idő és költségvonzatába bele kell számítani. A véleményben leírtakat tudomásul vettük.

4 FertőHanság Nemzeti Park Igazgatóság (2577/2010.): 4. sz. módosításhoz: A 4. számú módosítás esetében a tervből nem derül ki, mi az önkormányzat terve a területtel, így azt véleményezni információ hiányában nem tudjuk. Kérjük az említett területen tervezett tevékenységek ismertetését. A település képviselői tájékoztatták a FHNPot az elképzelésekről. Önkormányzat Megyei Főépítész (01/8672/2010): 2. sz. módosításhoz: A 2. számú területen kialakítandó sportpályával kapcsolatosan véleményem szerint a meglévő zöldterület játszótér funkció megtartása szerencsésebb, mint egy műfüves pálya kialakítása. A vasút túloldalán több, már megépült sportpálya is rendelkezésre áll a sportolni vágyók részére. A vasút túloldalán lévő sportpályák nem az Önkormányzat tulajdonában vannak, valamint ezek a területek messze vannak az iskolától, óvodától. A módosítandó területen a mai igényeknek megfelelő modern kisméretű pálya kerülne kialakításra, amit a helyi intézmények is használni tudnának. GyőrSopronEbenfurti Vasút Zrt. (2734/2010.): Meg kívánom ugyanakkor jegyezni, hogy a GyőrSopronEbenfurti Vasút Zrt. középtávú fejlesztési tervei között szerepel a GyőrSopron országhatár vasútvonal kétvágányú pályává történő fejlesztése. A jelenlegi állomás felvételi épületével szemben a volt cukorgyári épületek miatt meglehetősen szűk hely áll rendelkezésre a vasút számára. A kétvágányúsítással kapcsolatban kialakításra kerülő új állomás nem fér el a jelenleg rendelkezésre álló helyen. Ez a probléma érinti a helyszínrajzon szereplő 1. jelű terület szabályozását. A GyőrSopronEbenfurti Vasút Zrt. képviselőivel egyeztettünk /ld. Terviratok/, a szükséges szabályozási beavatkozásokat megtettük.

5 EON Zrt. (251/2606/2010): 3. sz. módosításhoz: Megjegyezzük, hogy a telekosztással érintett terület egy részén 20 kvos hálózat halad keresztül. Ezt a terület beépítésénél kérjük figyelembe venni. A beépítésnél az MSZ 1511 Erősáramú szabadvezetékek szabvány, és a 122/2004. (. 15.) GKM rendelet a villamosmű biztonsági övezetéről előírásait maradéktalanul be kell tartani, vagy a hálózatot a beruházó költségén más nyomvonalra kell helyezni. A véleményben leírtakat tudomásul vettük. Véleményezési eljárás A véleményezési dokumentáció alapján lezajlott a véleményezési folyamat. A véleményezésbe bevont államigazgatási szervezetek közül négy szerv tett tervezői választ, illetve módosítást igénylő észrevételt. Az alábbi táblázat tartalmazza azokat, akik az előzetes tájékoztató eljárás során nyilatkoztak, hogy a további eljárásban is részt akarnak venni, valamint azt, hogy a megküldött véleményezési dokumentációra adtake véleményt. Államigazgatási szervek küldött 1. GyMS Megyei Közigazgatási Hivatal Nyugatdunántúli Állami Főépítészi Iroda 2. Északdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat SopronFertődi Kistérségi Intézete 4. GyőrMosonSopron megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság 5. FertőHanság Nemzeti Park Igazgatóság 6. Katasztrófavédelmi Igazgatóság 7. Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugatdunántúli Regionális Igazgatósága 8. Kormányhivatal Földhivatala 9. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyugatdunántúli Iroda 10. Veszprémi Bányakapitányság 11. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 12. Fertőd Város Polgármesteri Hivatal Egyéb szervek 13. Magyar Közút Nonprofit Zrt. GyőrMoson Sopron Megyei Igazgatósága 14. Sopron és Környéke Víz és Csatornamű Zrt. 15. ÉGÁZDÉGÁZ Zrt. Győri Kirendeltség 16. EON Északdunántúli Áramszolgáltató Zrt. 17. GyőrSopronEbenfurti Vasút Zrt. Egyéb 18. Lakosság

6 GyMS Megyei Közigazgatási Hivatal Nyugatdunántúli Állami Főépítész (GYA/354 4/2010): A határozati javaslat pontosításra került. Északdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (5539 8/2010.): Az 1. sz. módosítás területéhez írt táj és természetvédelmi szempontú véleményükkel egyet értünk. A község önkormányzata kezdeményezte az érintett terület ökológiai folyosó övezetből történő kivonását. A kérelem alapján módosításra került az ökológiai hálózat területe, besorolása. /ld.: Terviratok/Mellékletek/ A levegőtisztaságvédelmi munkarészt a januárban hatályba lépő jogszabályok szerint átdolgoztuk. A zaj és rezgésvédelemmel összefüggő előírásokat megtettük a HÉSZben, véleményünk szerint ezek megfelelő garanciát nyújtanak az új letelepedő vállalkozások esetében. A lakóházak közvetlen szomszédságában lévő cukorgyár a megállapított zajkibocsátási határértékeket a répafeldolgozási technológia során nem tudta teljesíteni, ezért érkeztek rendszeresen lakossági panaszok. Mivel a gyártást megszüntették, így a gyár mai működése során annak környezeti zajkibocsátása jóval a megállapított határértékek alatt vannak. A 3. sz. módosításhoz írt észrevételük irreleváns, mivel ahogy azt le is írtuk a véleményezési dokumentációban időközben ez a terület kikerült a módosítandó területek közül. FertőHanság Nemzeti Park Igazgatóság (25773/2010): Az Igazgatóság is jelezte, hogy az 1. sz. módosítás területét érinti az ökológiai hálózat. Az ökológiai hálózatból történő kivonást, területmódosítást az önkormányzat kezdeményezheti, ezügyben egyezető tárgyalást tartottunk a nemzeti park képviselőivel, mely során megfogalmazásra került az ökológiai hálózatból történő kivonás kérelme is. A kérelem alapján módosításra került az ökológiai hálózat területe, besorolása. /ld.: Terviratok/Mellékletek/ Sopron és Környéke Víz és Csatornamű Zrt. (90826/2010): A véleményükben leírtaknak megfelelően kiegészítettük, valamint pontosítottuk a dokumentációt.

Jóváhagyási dokumentáció

Jóváhagyási dokumentáció Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Komárom város településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Dokumentum fájlneve:

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem Tisztelt Közgyűlés! Jelen előterjesztés a Főépítészi Csoporthoz

Részletesebben

MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 59/2006. (VII.31.) sz. Kt. határozattal elfogadott Szerkezeti terv és 9/2006. (VII.31.) sz. Önk. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2005 (IV.5.) rendelet folyamatban

Részletesebben

Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok

Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok válasz 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 9. melléklet szerinti résztvevő államigazgatási

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám: 42-4/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 30-án megtartott üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁSA II/2. FEJEZET EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁS. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2010.(VIII.26.) sz. rendelete a 11/2005.(IV.14.) sz. rendeletével jóváhagyott

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint Város Önkormányzatának

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ FÁZIS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Véleményezési anyag KÖTÁG BT. VÁROS-TEAMPANNON KFT. 2011. Június CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

CSABAGYÖNGYE Környezetvédelmi Érdekvédelmi Egyesület 2081 Piliscsaba Kilátó u. 9. adószám: 18709292-113

CSABAGYÖNGYE Környezetvédelmi Érdekvédelmi Egyesület 2081 Piliscsaba Kilátó u. 9. adószám: 18709292-113 CSABAGYÖNGYE Környezetvédelmi Érdekvédelmi Egyesület 2081 Piliscsaba Kilátó u. 9. adószám: 18709292-113 Postacím: 2081 Piliscsaba Pf. 31 E-mail: pilis.csabagyongye-online.hu Kérdések és vélemények a Piliscsaba

Részletesebben

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településrendezési terv Szerkezeti terv és leírás módosítása elfogadva a 8/2011. (II.14.) sz. határozattal Szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása jóváhagyva a 3/2011. (II.14.) önkormányzati

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA. Egyeztetési terv Alátámasztó munkarészek

SÁRVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA. Egyeztetési terv Alátámasztó munkarészek SÁRVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Egyeztetési terv Alátámasztó munkarészek Településtervezés: Fülöp Péter TT/1É 01-0940 Nyári Balázs Örökségvédelem: Fülöp Péter É/1 01-0940 Tájtervezés,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához 3. Napirend helyi építési szabályzat módosításának előkészítése 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

Részletesebben