NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ"

Átírás

1 Ügyiratszám: / Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) Fax: (42) E L Ő T E R J E S Z T É S a Közgyűléshez Nyíregyháza településrendezési tervei 10 területének és a Helyi Építési Szabályzat előírásainak módosítására vonatkozó környezeti vizsgálat elkészítésével kapcsolatos állásfoglalásra a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján Veres István városi főépítész az érintett belső szervezeti egység vezetőjének aláírása Giba Tamás alpolgármester az adott területért felelős tisztségviselő aláírása Véleményező bizottságok: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személy aláírása

2 Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 119/2008.(VI.28.) és 260/2008.(I.22.) számú határozatával döntött Nyíregyháza településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló módosított 21/2007. (VI. 12.) KGY rendelet módosításának elkészítéséről. A tervezési területek az alábbiak: 1) Művelődési Központ területére vonatkozó szabályozási előírások módosítása 2) Debreceni út Rozsréti csomópont és az M3 autópálya közötti terület szabályozási előírásainak módosítása 3) Törzs utca- Lehár Ferenc utca sarkában található terület szabályozási előírásainak módosítása 4) Naplemente utcától nyugatra lévő terület szabályozási előírásainak módosítása 5) Rozsrétszőlő 4-es út mentén gazdasági terület kijelölése 6) Üdülőterület kijelölése a Múzeumfalu északi oldalán 7) Botanikus kert területén övezeti határvonal módosítása 8) Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Berenát u.15157/2, 15257/3, 15157/4 és a hrsz-ú ingatlanra vonatkozó szabályozási előírások módosítása 9) Nyíregyháza, Kossuth u. Vay Á. Krt sarkán lévő terület előírásainak Módosítása 10) Nyíregyháza, Búza tér déli oldalára (Piaccsarnok, külső piac, COOP ABC) vonatkozó szabályozási előírások módosítása. A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint a település részterületeire készülő településrendezési tervek készítésénél környezeti vizsgálat elkészítésének szükségességéről az államigazgatási szervektől beérkezett Étv. 9. (2) bek. b.) pontja szerinti előzetes vélemények figyelembe vételével a Közgyűlésnek állást kell foglalnia. A fent felsorolt tervezési területekre a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben meghatározott környezeti vizsgálat szükségességével kapcsolatban a jogszabályban meghatározott környezet védelméért felelős szervektől az előzetes vélemények, észrevételek megérkeztek. (2.sz. melléklet) Tervezői válasz a környezeti vizsgálat szükségességéről az alábbiak voltak: A környezet védelméért felelős szervek megadták véleményüket a környezeti vizsgálat szükségességéről, a 10 módosítás esetében. A válaszadók a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartották szükségesnek, figyelembe véve, hogy a módosítások várható hatásai nem járnak számottevő környezeti károkozással. A környezet védelméért felelős szervek közül, volt, aki csak a tematikára nézve adott választ, a környezeti vizsgálat szükségességére vonatkozólag nem. A vélemények összessége alapján környezeti vizsgálat lefolytatására nincsen szükség. Testületi határozat szükséges. Összeségében a táblázatba foglalt vélemények alapján - az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Főépítész véleménye kivételével - a környezet védelméért felelős szervek nem tartják szükségesnek a felsorolt területekre a környezeti vizsgálat lefolytatását.

3 -2- Tekintettel arra, hogy a környezeti vizsgálat szükségességével kapcsolatban véleményeltérés alakult ki, az eltérő vélemények tisztázására a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján én megbeszélést tartunk. Az évi LVIII., az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 9. -ban előírt véleményezési eljárás lebonyolítása még folyamatban van. Kérem Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalva a mellékelt határozattervezetek elfogadásával döntését meghozni szíveskedjen. Nyíregyháza, január 08. Veres István városi főépítész

4 1. sz. melléklet a / sz. előterjesztéshez H a t á r o z a t - t e r v e z e t Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../2009. (I.19.) sz. h a t á r o z a t a Nyíregyháza településrendezési tervei 10 területének és a Helyi Építési Szabályzat előírásainak módosítására vonatkozó környezeti vizsgálat elkészítésével kapcsolatos állásfoglalásról a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján A Közgyűlés Nyíregyháza településrendezési tervének a 1) Művelődési Központ területére vonatkozó szabályozási előírások módosítására 2) Debreceni út Rozsréti csomópont és az M3 autópálya közötti terület szabályozási előírásainak módosítására 3) Törzs utca- Lehár Ferenc utca sarkában található terület szabályozási előírásainak módosítására 4) Naplemente utcától nyugatra lévő terület szabályozási előírásainak módosítására 5) Rozsrétszőlő 4-es út mentén gazdasági terület kijelölésére 6) Üdülőterület kijelölésére a Múzeumfalu északi oldalán 7) Botanikus kert területén övezeti határvonal módosítására 8) Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Berenát u.15157/2, 15257/3, 15157/4 és a hrsz-ú ingatlanra vonatkozó szabályozási előírások módosítására 9) Nyíregyháza, Kossuth u. Vay Á. Krt sarkán lévő terület előírásainak Módosítására 10) Nyíregyháza, Búza tér déli oldalára (Piaccsarnok, külső piac, COOP ABC) vonatkozó szabályozási előírások módosítására és Helyi Építési Szabályzat előírására vonatkozó módosításhoz a beérkezett államigazgatási szervek által kiadott vélemények figyelembe vételével az Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. -ában kapott felhatalmazása alapján kinyilvánítja, hogy a terv módosításához környezeti vizsgálat készítését nem tartja szükségesnek. Nyíregyháza, január 08. A határozatot kapják: 1.) a Közgyűlés tagjai 2.) a jegyző és a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

5 Az érintett szervek állásfoglalásai a következők voltak: 2. sz. melléklet a / sz. előterjesztéshez 119/2008. (IV.28.) számú határozat (8 terület) 260/2008.(I.22.) számú határozat (3 terület) Művelődési Központ területére vonatkozó szabályozási terv és előírások módosítása Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Berenát u /2, 15157/3, 15157/4, és a hrsz-ú ingatlanra vonatkozó szabályozási Debreceni út Rozsréti csomópont és az M3 autópálya közötti terület előírások módosítása szabályozási terv és előírásainak módosítása előírások Nyíregyháza, Kossuth u.-vay Á. Krt. sarkán lévő terület szabályozási Törzs u. Lehár F. utca sarkában található terület előírások módosítása szabályozási előírásainak módosítása Nyíregyháza Búza tér déli oldalára (Piaccsarnok, külső piac, Naplemente utcától nyugatra lévő terület szabályozási terv és előírásainak módosítása COOP ABC) vonatkozó szabályozási előírások módosítása. Rozsrétszőlő 4-es út mentén beépítésre szánt gazdasági terület kijelölése Múzeumfalu északi oldalán beépítésre szánt üdülőterület kijelölése Botanikus kert területén övezeti határvonal módosítása Véleményező szervezet Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Főépítész Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A 119/2008. (IV.28.) számú határozatban foglaltakra (8 terület) a 2/2005. (I.11.) Korm. Rendelet alapján készítendő, környezeti tanulmány szükségességét megalapozó vélemény A környezeti értékelés tartalmának megállapításához adott szakmai véleményt. A kötelező tartalmi tematika kiegészítésének javaslata: -a fenntartható fejlődés Étv.8 -a szerinti településrendezési követelményeivel -az építészeti, táji értékmegőrzés célja és a fejlesztési irányok közötti összhang vizsgálata -ajánlott meghatározó országos, térségi koncepciók, programok vizsgálat Az általános tartalmi tematika pontjaiba be kell építeni a javaslatokat. A mellékelt tervdokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján az ismertetett 8 változtatási szándék esetében nem tartja indokoltnak a környezeti vizsgálat lefolytatását, amennyiben a korábban tett észrevételeknek megfelelően készül a rendezési tervdokumentáció. Amennyiben más, a környezet védelméért felelős közigazgatási szerv indokoltnak tartja a környezeti vizsgálat lefolytatását, amely alapján környezeti értékelés kerül kidolgozásra, a Felügyelőségnek a környezeti értékelés tematikája, tartalma vonatkozásában a jogszabály i(2/2005.(i.11.) Korm. Rendelet 4.sz. melléklete szerinti) tartalmi követelményeken túl egyéb szakmai elvárása nincs. A 260/2008. (I.22.) számú határozatban foglaltakra (3 terület) a 2/2005. (I.11.) Korm. Rendelet alapján készítendő, környezeti tanulmány szükségességét megalapozó vélemény A környezeti értékelés tartalmának megállapításához adott szakmai véleményt. A kötelező tartalmi tematika kiegészítésének javaslata: -a fenntartható fejlődés Étv.8 -a szerinti településrendezési követelményeivel -az építészeti, táji értékmegőrzés célja és a fejlesztési irányok közötti összhang vizsgálata -ajánlott meghatározó országos, térségi koncepciók, programok vizsgálat Az általános tartalmi tematika pontjaiba be kell építeni a javaslatokat. A mellékelt tervdokumentáció és a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a Felügyelőség a tervmódosítás során nem tartja indokoltnak a környezeti vizsgálat lefolytatását, azonban felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a tervezett tevékenység, területhasználat a 314/2005. (II.25.) Korm. Rendelet hatálya alá tartozik, csak a jogszabály szerinti eljárásokat követően folytatható le a tevékenységgel összefüggő egyéb (pl: építésügyi hatósági) engedélyezési eljárások. Amennyiben más, a környezet védelméért felelős közigazgatási szerv indokoltnak tartja a környezeti vizsgálat lefolytatását, amely alapján környezeti értékelés kerül kidolgozásra, a Felügyelőségnek a környezeti értékelés tematikája, tartalma vonatkozásában a jogszabályi tartalmi követelményeken túl egyéb szakmai elvárása nincs.

6 ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézetének Bereg megyei Kirendeltsége Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Debreceni Regionális Iroda Hortobágyi Nemzeti A környezeti vizsgálatra vonatkozó tematika környezet-egészségügyi szempontból a jogszabályi előírásoknak megfelel, külön előírásokat, kikötéseket a tematikára vonatkozóan nem tesz. A Nyíregyháza-Rozsrétszőlő 01108/221 hrsz-ú és a Simonyi Óbester u. 33. sz. alatt alsó küszöbértékű veszélyes üzem létesült, a súlyos ipari balesetek megelőzése érdekében veszélyességi övezeti határát a terveken fel kell tüntetni. Nincs észrevétel A környezeti vizsgálatra vonatkozó tematika környezet-egészségügyi szempontból a jogszabályi előírásoknak megfelel, külön előírásokat, kikötéseket a tematikára vonatkozóan nem tesz. Az érintett területen veszélyes ipari üzem nem létesült Park Igazgatósága Állami Erdészeti Szolgálat Debreceni Igazgatósága Bereg megyei Növényegészségüg yi és Talajvédelmi Állomás Bereg megyei Földhivatal Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Miskolci Bányakapitányság Országos Tisztiorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága Országos Kémiai A talajvédelmi szempontból nem szükséges a környezeti vizsgálat elkészítése. A módosítással kapcsolatban a termőföld mennyiségi védelmére, környezeti vizsgálat elkészítését nem tartjuk szükségesnek. A módosítással egyetért, a kijelölt területeken szilárdásvány-kutatás, bejelentett előkutatás nincs, a vizsgált területeken az Állami Ásványvagyon Nyilvántartásban nem szerepeltetünk megkutatott, ipari készletekkel rendelkező ásványi nyersanyag lelőhelyeket, a módosításoknak ásványvagyonnal összefüggő kérdései nincsenek. Nem ismer olyan földtani tényezőt, aminek a rendezési terv térkép alapján, ill. szöveges részében való feltüntetését elengedhetetlenül szükségesnek tartaná. A 8 területre vonatkozó módosítás kapcsán környezeti vizsgálat elkészítését természetes gyógytényezők tekintetében nem tartja szükségesnek A terv megvalósításával kapcsolatban észrevétel nincs, kémiai biztonsági szempontból a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja szükségesnek. A dokumentáció alapján a tervezett módosításokkal szemben kifogással nem élt, a 3 terület erdőt nem érint Erdővédelem szempontjából környezeti vizsgálat lefolytatására nincs szükség. A talajvédelmi szempontból nem szükséges a környezeti vizsgálat elkészítése. Környezeti vizsgálat végzését földtani, vízföldtani és bányászati szempontból nem tartjuk szükségesnek. A 3 területre vonatkozó módosítás kapcsán környezeti vizsgálat elkészítését természetes gyógytényezők tekintetében nem tartja szükségesnek A terv megvalósításával kapcsolatban észrevétel nincs, kémiai biztonsági szempontból a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja szükségesnek. Biztonsági Intézet Megyei Jogú Város Jegyzője

7

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem Tisztelt Közgyűlés! Jelen előterjesztés a Főépítészi Csoporthoz

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 19., péntek Tartalomjegyzék 340/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról 7/8.4 Egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosítása A 25/2014. (II. 7.) kormányrendelet három területrendezésről szóló kormányrendeletet módosított: területrendezési hatósági eljárásokról

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 29., csütörtök Tartalomjegyzék 4/2015. (I. 29.) Korm. rendelet A fogyasztóknak állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú hitelek eltérő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CLVII. törvény A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggõ egyes

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Ügyrendje

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Ügyrendje Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Ügyrendje I. Általános rendelkezések A Bizottság részt vesz a Város városfejlesztési és rendezési, környezetvédelmi,

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére

E L Ő T ER J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T ER J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály E L Ő T E R J E S Z T É S az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2005 (IV.5.) rendelet folyamatban

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

Budapest, 2012. június

Budapest, 2012. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7675. számú törvényjavaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A

Részletesebben

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben