K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról"

Átírás

1 K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról A Képviselő-testület 1. Elfogadja, hogy Tiszalök város településrendezési tervét és helyi építési szabályzatát érintő módosításainak a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési szakaszát lezártnak tekinti. A dokumentáció a véleményezés során beérkezett javítások átvezetése után kerüljön végső szakmai véleményezésre az állami főépítész elé, annak érdekében, hogy a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának jóváhagyása mielőbb megtörténhessen. 2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg. Felelős: Gömze Sándor polgármester Határidő: június 30. Tiszalök, június 30. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző

2 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján beérkezett vélemények kiértékelése Tiszalök Város településrendezési tervmódosítására vonatkozóan (ipari terület övezeti átsorolása) Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze 1. MAGASABB SZINTŰ TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG A jelen figyelembe veendő magasabb szintű területrendezési tervek: a évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv (OTrT) előírásai, melyet a évi CCXXIX. Tv.-vel megállapított rendelkezések módosítottak és a 12/2011. (XLL. 1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Megyei Területrendezési terv (MTrT). Mivel a megyei területrendezési terveket december 31-ig kell az OTrT tv évi CCXIX. Tv-el (továbbiakban: Mtv) megállapított rendelkezéseit összhangba hozni, ezért a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az Mtv. átmeneti rendelkezéseit kell alkalmazni. Ezt a dokumentáció nem tartalmazza. A dokumentációhoz mellékeltük a vonatkozó munkarészt, a tervezési területre vonatkozóan. 2. A településrendezési terv tárgyi módosítása kapcsán a mellékelt joghatályos terv részlete, csak részletben tükrözi a módosítás szándékát, Bár elvileg valamennyi ipari-gazdaági területhez tartozó építési övezet (IG IG-6) módosul, de ténylegesen az IG-6 jelű építési övezetben történő változás a kiindulás. A jelenlegi szabályos és annak módosítása, illetve a településrendezési indoka és pontos helye (elmosódott szabályozási tervkivonat miatt) nem azonosítható be. A végső szakmai véleményem megadásához, kérem a dokumentációt pontosítani! A tervkivonat térképét nagyfelbontásúra cseréltük a dokumentációban. A rendelet vonatkozó részében új elem csak az IG-6 övezetre vonatkozó bekezdés. Ez a mellékelt hatályos HÉSZ-ből egyértelműsíthető. A további bekezdések nagyobbrészt a jogszabályszerkesztésből adódó átstrukturálásból adódik. 3. Helyi építési szabályzat módosítása a) A megértés érdekében a tényleges, új szövegészt eltérő módon, kiemelten kérem jelölni, a törölt részeket pedig kérem megjeleníteni és áthúzással jelölni. b) A szakmai véleményezési dokumentációban már a jogszabályszerkesztésnek megfelelő HÉSZ módosítást lehet és kell szerepeltetni. Hivatkozás: 61/2009. (XII. 14) IRM rendelet A hatályos HÉSZ teljes dokumentumát mellékeljük CD-n. A szakmai véleményezésre megküldött dokumentáció, a rendelet tervezetet a jogszabály szerkesztési szabályoknak megfelelő

3 Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Földhivatala Felső-Tisza- Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Növény- és Talajvédelmi Megyei Katasztrófavédelmi változatban tartalmazza. (mint ahogy az eredetileg is volt) c) Ad. 1. : Vélhetően nem indokolt az ipari gazdasági területek -hez tartozó valamennyi építési övezet szabályozásának módosítása, de a kérdéskör áttekintését továbbra is javaslom. A város teljes közigazgatási területére kiterjedő új terv munkálatai jelenleg is folynak, így ez a kérdéskör már annak a tárgya kell legyen. a tervezett módosítás ellen kifogást nem emelünk, elfogadásra javasoljuk. Tiszalök Város településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának egyeztetési anyag szerinti módosításához környezet-egészségügyi szempontból hozzájárulok. A településrendezési eszközök fentiek szerint tervezett módosítása a mellékelt dokumentáció alapján a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó termőföld igénybevételével jár, termőföldet érintő jelentős hatást nem feltételez. A fentiek alapján a Megyei Kormányhivatala Földhivatala Tiszalök Város településrendezési eszközei tervezett módosításával kapcsolatban földvédelmi szempontból észrevétel nem tesz. Az ügyben a felügyelőségünk illetékességének hiányát állapítottam meg Tiszalök Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének évi módosításához (ipari terület övezeti átsorolása) feltétel nélkül hozzájárulok, mivel a tervezett változások termőföldet nem érintenek, talajvédelmi érdekeket nem sértenek. Tiszalök Város szabályozási tervének a helyi építési szabályzatának módosítását áttanulmányoztuk, kifogást nem

4 Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Közlekedési felügyelőség Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály Megyei Telephely NKH Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Tiszántúli Vízügyi Hatóság Tiszalök Város helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása (ipari terület övezeti átsorolása) örökségvédelmi szempontból hozzájárulok. A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem teszek. Tiszalök Város hivatkozott számon megküldött településrendezési terve módosításával kapcsolatban, mivel az az alátámasztó munkarészben foglaltak alapján közlekedési munkarészt nem érint, kifogást nem Erdészeti szakigazgatási szempontból kifogást nem A levele mellékleteként papír alapon megküldött - - dokumentáció alapján az érintett ipari területek (IG-6) övezeti előírásainak módosításával kapcsolatban észrevételt nem teszek. A település helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosításának elfogadását támogatom. 1. Amennyiben a tervezett módosítások a meglévő ivóvízvezeték, vízrendezési, és szennyvíz-elvezetési létesítmények építésével, átépítésével járnak, úgy az vízjogi engedély köteles tevékenyég melybe a vízügyi hatóságtól vízjogi létesítési engedélyt kell kérni a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet mellékleteinek csatolásával. A vízilétesítmények építése, átépítése csak jogerős vízjogi

5 létesítési engedély birtokában kezdhető el. 2. Amennyiben vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatása válik szükségessé, úgy vízkönyvi nyilvántartásba való betekintést a vízügyi hatóság biztosítja, és az adatokat rendelkezésre bocsátja. NKH Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Megyei Rendőr- Főkapitányság Miskolci Bányakapitányság Tiszántúli Vízügyi Forster Központ Hortobágyi Nemzeti Park a településrendezési eszközei módosításához hozzájárul. Tiszalök Város nem határterület, így általános határrendészeti szakkérdés nem merül fel e tekintetben. A megkereséshez melléklet irat és adathordozó alapján megállapítottam, hogy a településrendezési terv módosítása nem befolyásolja a rendőrség mélységi ellenőrzési tevékenységét, így a tárgykörben szereplő településrendezés tekintetében további egyeztetést nem tartok indokoltnak. A Miskolci Bányakapitányság, Tiszalök város településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának 452-8/2014. számon megküldött, kikötő és kalandpark területét, illetve az ipari terület átsorolását érintő módosításához észrevétel nélkül hozzájárul. A településrendezési terv módosítása ellen kifogást nem Tiszalök Város nem tartozik a Világörökségi és világörökségi várományos terület övezetébe, ezért fenti témájú tervezettel kapcsolatban a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ észrevétel nem tesz. A dokumentációban leírt szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása természetvédelmi szempontból kérdéseket nem vet fel, mivel természeti területet nem érint, ezért észrevételt nem teszünk.

VÁROSI FŐÉpíTÉSZ MEGYEI JOGÚ VÁROS ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

VÁROSI FŐÉpíTÉSZ MEGYEI JOGÚ VÁROS ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA VÁROSI FŐÉpíTÉSZ MEGYEI JOGÚ VÁROS 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42 310-647 E-MAIL: VERES.ISTVAN@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24. napján tartandó testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24. napján tartandó testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24. napján tartandó testületi ülésére Tárgy: Balatonkenese Város Önkormányzata Településrendezési Eszközeinek módosítása

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA V É G S Ő V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K E G Y S Z E R Ű S Í T E T T E L J

Részletesebben

1. MELLÉKLET. 1.1 ÉD. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

1. MELLÉKLET. 1.1 ÉD. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1. MELLÉKLET TATA VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSÁRA BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK ÉS TERVEZŐI VÁLASZ Fekete út - Gyertános utca - Akácos út által határolt terület (Gottwald) 1. Véleményében

Részletesebben

AZ ELŐKÉSZÍTŐ MUNKARÉSZEK KIÉRTÉKELÉSE

AZ ELŐKÉSZÍTŐ MUNKARÉSZEK KIÉRTÉKELÉSE 1073 2_UJHARTYAN_TRT2015 dok.sz.: 1/2 2015. ÚJHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (HÉSZ) SZABÁLYOZÁSI TERVI (SZT) MELLÉKLETÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA AZ IPARI PARK TERÜLETÉN AZ ELŐKÉSZÍTŐ MUNKARÉSZEK KIÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/7/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 28-i ülésére Tárgy: A) Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől

Kunfehértó Község Polgármesterétől Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s Új Településrendezési eszközök véleményezési eljárásának lezárására, a tervanyag végső véleményezésre bocsátására (Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

NAGYBERKI. településrendezési tervének M4/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

NAGYBERKI. településrendezési tervének M4/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NAGYBERKI településrendezési tervének M4/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ Fotó Szűts András JÓVÁHAGYVA: Helyi Építési Szabályzat: 10/2015.(VI.22.) Kt. rendelettel Településszerkezeti

Részletesebben

A rendelettervezet egyhónapos lakossági közzététele 2013. augusztus 15-én lezárult, ez idő alatt lakossági észrevétel nem érkezett.

A rendelettervezet egyhónapos lakossági közzététele 2013. augusztus 15-én lezárult, ez idő alatt lakossági észrevétel nem érkezett. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je ~t~. szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest X. ker., Gyömrői út - Sibrik Miklós út - Vaspálya utca - Vasgyár

Részletesebben

ÉRDEKELTEK HOZZÁSZÓLÁSAI

ÉRDEKELTEK HOZZÁSZÓLÁSAI ÉRDEKELTEK HOZZÁSZÓLÁSAI Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészi Iroda 314/2012 (XI. 8. ) Korm.r. 9. melléklet szerinti Államigazgatási szervek 1. záró dokumentációhoz

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat. 2. A 2015. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról. Előadó: jegyző

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat. 2. A 2015. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról. Előadó: jegyző Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülést tart 2014.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZOK

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZOK NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONEPCIÓ ÉS ITS KÉSZÍTÉSE 1 NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSA SORÁN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEKRE

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány

1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány 1. Napirend településrendezési eszközök módosítása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány Tolmács Község módosított településrendezési eszközeinek elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS)

ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) 01.: A TFK ELŐZETES SZAKASZÁNAK LEZÁRÁSA ÉS KIÉRTÉKELÉSE, VIZSGÁLATI ELŐZETES

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ DOKUMENTÁCIÓJA

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ DOKUMENTÁCIÓJA Lenzsér és Társa Építészeti és Mérnöki KFT. 1012 Budapest, Kuny D. u. 9. lenzserkft@gmail.com ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ DOKUMENTÁCIÓJA Paks több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Tervének

Részletesebben

Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok

Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok válasz 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 9. melléklet szerinti résztvevő államigazgatási

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 44/2015.(III.11.), 45/2015.(III.11.)

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 44/2015.(III.11.), 45/2015.(III.11.) NAGYVÁZSONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 44/2015.(III.11.), 45/2015.(III.11.) és 54/2015.(V.26.) számú kt. SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-5/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:06/29-372-133

Részletesebben

KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben