A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE"

Átírás

1 A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési határidőn belül észrevételt (észrevételeket lásd 1. sz. melléklet): Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Nemzeti Környezetügyi Intézet Észak-magyarországi Kirendeltsége Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda Miskolci Bányakapitányság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatala A véleményezési határidőn belül beérkezett észrevételek és az azokra tett intézkedések összefoglalója: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész Megküldött közbenső állásfoglalás: BOD/01/10-4/2013 ügyiratszámú levél Az észrevételekre tett intézkedések: A Gip-3, Gip3 övezetek pontosításra kerültek, mely mind a jelmagyarázatban, mind a Helyi Építési Szabályzatban átvezetésre került. A 8. sz. módosításnál a terület déli részén haladó patak jelölése a terveken pontosításra került, bár megjegyzésként megemlítjük, ez a rész kívül esik a módosítással érintett terület lehatárolásán. A Gip2/SZ3 és a Gip2/Sz1 övezet között az övezeti határ pótlásra került. A szabályozási tervrészlet az észrevételnek megfelelően módosult. A módosított szerkezeti terven a szabályozási tervnek megfelelően a hiányzó vízgazdálkodási területek feltüntetése pótlásra került. A Gip-3, Gip3 övezetek pontosításra kerültek, mely mind a jelmagyarázatban, mind a Helyi Építési Szabályzatban átvezetésre került. A 13. és 15. sz. módosítási tételnél az 5%-os beépíthetőség az észrevételnek megfelelően pontosításra került. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Megküldött közbenső állásfoglalás: BO-02R/016/303-2/2013. ügyiratszámú levél Közegészségügyi szempontból kifogást nem emelnek, annak jóváhagyását támogatják. A véleményezéssel kapcsolatban megadták az észrevételeiket, azonban intézkedésre nem volt szükség. Nemzeti Környezetügyi Intézet Észak-magyarországi Kirendeltsége Megküldött közbenső állásfoglalás: ÉMA-NeKI/627-2/2013. ügyiratszámú levél A módosítás felszíni és felszín alatti vízgazdálkodási érdekeket nem sért. Kifogást nem emelnek. Megadták a betartandó törvények és jogszabályok gyűjteményét. Intézkedésre nem volt szükség.

2 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Megküldött közbenső állásfoglalás: BOT/02/609-1/2013. ügyiratszámú levél A tervezettel egyetértenek. A véleményezéssel kapcsolatban megadták az észrevételeiket, azonban intézkedésre nem volt szükség. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Megküldött közbenső állásfoglalás: BOF/01/2367-2/2013. ügyiratszámú levél A módosítási dokumentációval kapcsolatosan talajvédelmi szempontból kifogást nem emelnek. Intézkedésre nem volt szükség. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda Megküldött közbenső állásfoglalás: CM/ /2013. ügyiratszámú levél Megállapították, hogy a módosítási dokumentáció tartalmazza a hírközlési szakági anyagot, ezért intézkedésre nem volt szükség. A módosítás a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hatáskörébe tartozó érdeket nem érint. Miskolci Bányakapitányság Megküldött közbenső állásfoglalás: MBK/2386-2/2013. ügyiratszámú levél A tervezésre kijelölt területeket nem érint az Állami Ásványvagyon Nyilvántartásban szereplő megkutatott, ipari készlettel rendelkező ásványi nyersanyaglelőhely, ezért ásványvagyon-védelmi okok miatt építési tilalom bevezetésére nem volt szükség. Nem ismernek egyéb olyan földtani tényezőt, amely számottevően hátrányosan befolyásolná a rendezési terv módosítást. Az ásványi-nyersanyag kitermeléssel kapcsolatban megadták a betartandó joghelyeket. Intézkedésre nem volt szükség. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatala Megküldött közbenső állásfoglalás: /2013. ügyiratszámú levél Az 1, 2, számú és sz. módosítások belterületi, ill. kivett művelési ágú ingatlanokra vonatkoznak, melyek módosításával kapcsolatban ellenvéleményük nem volt. A 3. és 12. sz. módosítás külterületi termőföld végleges, más célú hasznosítását irányozza elő, de a módosítással kapcsolatban kifogást nem emeltek. A módosítás Képviselő-testületi jóváhagyását földvédelmi szakmai szempontból támogatják. Intézkedésre nem volt szükség. A közbenső véleményezési eljárás lezárulta után az Önkormányzat lehetőséget biztosított az illetékes államigazgatási szerveknek egyeztető tárgyalás formájában az eltérő vélemények tisztázására, valamint szóbeli vélemény-nyilvánításra. A véleményezési határidőn belül beérkezett észrevételek eltérő véleményeket nem tartalmaztak, azonban két államigazgatási szerv (a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és a Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti igazgatósága) az egyeztető tárgyalásra készítette el az állásfoglalását. A Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti igazgatósága HEG/EI/6714-2/2013. ügyiratszámú levelében nem emelt kifogást a módosításokkal szemben, azonban a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igen. (Egyeztető tárgyalás alkalmával 2 államigazgatási szerv részéről átadott észrevételeket lásd 3.sz. melléklet.) A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság I-692/2/2013. ügyiratszámú levelében kifogást emel a 3, 12, 15. sz. módosítási tételekkel kapcsolatban, azok országos ökológiai hálózati érintettsége miatt. A kifogásolt módosítandó területekkel kapcsolatban az egyeztető tárgyaláson elhangzottak nyújtanak kompromisszumos megoldást, melyet az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve rögzít (lásd 2. sz. melléklet). Megoldásként a HÉSZ

3 kiegészül egy új paragrafussal (39/A. ), mely a természetvédelemmel kapcsolatos sajátos előírások -ról rendelkezik. Ebben rögzítésre kerül, hogy a kifogásolt (helyrajzi szám szerint felsorolt) területeken az igénybevétel előtt természetvédelmi alapállapot felmérést kell készíteni és az építési hely kijelölését az illetékes természetvédelmi hatósággal egyeztetni szükséges. A közbenső véleményezési eljárás és az egyeztető tárgyalás lezárulta után még két államigazgatási szerv küldött észrevételt, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala (észrevételeket lásd 4. sz. melléklet). Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és vízügyi Felügyelőség Megküldött közbenső állásfoglalás: /2013. ügyiratszámú levél Megadták a betartandó törvények és jogszabályok gyűjteményét, valamint a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság véleményéhez hasonlóan kifogásolták az ökológiai hálózattal lefedett 3, 5, 9, 12, 15. sz. módosítással érintett területek besorolását. A kifogásolt módosítási tételek közül az 5. és 9. számú az egyeztetési anyagban már nem szerepel módosításként, mert azt a Képviselő-testület is elvetette még az előzetes egyeztetések alkalmával. A 3, 12, és 15. sz. módosítási tételekre megoldást nyújt az egyeztető tárgyaláson a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett megoldás, melynek végeredménye, hogy a HÉSZ kiegészül egy új paragrafussal (39/A. ), mely a természetvédelemmel kapcsolatos sajátos előírások -ról rendelkezik. Ebben rögzítésre kerül, hogy a kifogásolt (helyrajzi szám szerint felsorolt) területeken az igénybevétel előtt természetvédelmi alapállapot felmérést kell készíteni és az építési hely kijelölését az illetékes természetvédelmi hatósággal egyeztetni szükséges. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Megküldött közbenső állásfoglalás: BO-08D/ÉH/377-4/2013. ügyiratszámú levél Ismételten megadták az egyedileg védett műemlékeket, valamint a regisztrált régészeti lelőhelyeket. A településrendezési terv tartalmazza a felsorolt adatokat, mind a rajzi, mind a szöveges munkarészekben

4 1. SZ. MELLÉKLET A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI HATÁRIDEJÉN BELÜL VISSZAÉRKEZETT ÉSZREVÉTELEK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Nemzeti Környezetügyi Intézet Észak-magyarországi Kirendeltsége Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda Miskolci Bányakapitányság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatala

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 2. SZ. MELLÉKLET A SZEPTEMBER 3-ÁN MEGTARTOTT EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS JEGYZŐKÖNYVE

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 3. SZ. MELLÉKLET A SZEPTEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS ALKALMÁVAL ÁTADOTT ÉSZREVÉTELEK Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága

30

31

32

33

34

35 4. SZ. MELLÉKLET A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI HATÁRIDEJÉN TÚL ÉRKEZETT ÉSZREVÉTELEK Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és vízügyi Felügyelőség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

36

37

38

39

40

41

42

VÁROSI FŐÉpíTÉSZ MEGYEI JOGÚ VÁROS ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

VÁROSI FŐÉpíTÉSZ MEGYEI JOGÚ VÁROS ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA VÁROSI FŐÉpíTÉSZ MEGYEI JOGÚ VÁROS 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42 310-647 E-MAIL: VERES.ISTVAN@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:

Részletesebben

ÓZD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÓZD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu ÓZD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

AZ ELŐKÉSZÍTŐ MUNKARÉSZEK KIÉRTÉKELÉSE

AZ ELŐKÉSZÍTŐ MUNKARÉSZEK KIÉRTÉKELÉSE 1073 2_UJHARTYAN_TRT2015 dok.sz.: 1/2 2015. ÚJHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (HÉSZ) SZABÁLYOZÁSI TERVI (SZT) MELLÉKLETÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA AZ IPARI PARK TERÜLETÉN AZ ELŐKÉSZÍTŐ MUNKARÉSZEK KIÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

1. MELLÉKLET. 1.1 ÉD. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

1. MELLÉKLET. 1.1 ÉD. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1. MELLÉKLET TATA VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSÁRA BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK ÉS TERVEZŐI VÁLASZ Fekete út - Gyertános utca - Akácos út által határolt terület (Gottwald) 1. Véleményében

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24. napján tartandó testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24. napján tartandó testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24. napján tartandó testületi ülésére Tárgy: Balatonkenese Város Önkormányzata Településrendezési Eszközeinek módosítása

Részletesebben

a további folyamatban Államigazgatási szervek küldött nem kíván részt kíván venni részt venni 1.

a további folyamatban Államigazgatási szervek küldött nem kíván részt kíván venni részt venni 1. 27 RENDEZÉSI LEÍRÁS Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása

Részletesebben

TERVIRATOK ISZTIMÉR KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 2008. ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2008. 2008. december

TERVIRATOK ISZTIMÉR KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 2008. ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2008. 2008. december TERVIRATOK ISZTIMÉR KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 2008. ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2008. J ÓÓ VV ÁÁ HH AA GG YY OO TT TT DD OO KK UU MM EE NN TT ÁÁ CC I ÓÓ 2008. december ISZTIMÉR

Részletesebben

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1.

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZOK

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZOK NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONEPCIÓ ÉS ITS KÉSZÍTÉSE 1 NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSA SORÁN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEKRE

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA V É G S Ő V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K E G Y S Z E R Ű S Í T E T T E L J

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÁLLÁSFOGLALÁS /Az írásos véleményt adó közigazgatási szervek észrevételeire/

ÖNKORMÁNYZATI ÁLLÁSFOGLALÁS /Az írásos véleményt adó közigazgatási szervek észrevételeire/ ÖNKORMÁNYZATI ÁLLÁSFOGLALÁS /Az írásos véleményt adó közigazgatási szervek észrevételeire/ I. Az Étv. 9. (3) bekezdése értelmében a véleményezési eljárásban érdekelt (értesített) közigazgatási szervek

Részletesebben

1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány

1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány 1. Napirend településrendezési eszközök módosítása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány Tolmács Község módosított településrendezési eszközeinek elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

NAGYBERKI. településrendezési tervének M4/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

NAGYBERKI. településrendezési tervének M4/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NAGYBERKI településrendezési tervének M4/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ Fotó Szűts András JÓVÁHAGYVA: Helyi Építési Szabályzat: 10/2015.(VI.22.) Kt. rendelettel Településszerkezeti

Részletesebben

ÉRDEKELTEK HOZZÁSZÓLÁSAI

ÉRDEKELTEK HOZZÁSZÓLÁSAI ÉRDEKELTEK HOZZÁSZÓLÁSAI Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészi Iroda 314/2012 (XI. 8. ) Korm.r. 9. melléklet szerinti Államigazgatási szervek 1. záró dokumentációhoz

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

É P Í T É S Z - É S T E L E P Ü L É S T E R V E ZŐ K F T. 7 6 2 4 P é c s, B u d a i N a g y A n t a l ú t 1.

É P Í T É S Z - É S T E L E P Ü L É S T E R V E ZŐ K F T. 7 6 2 4 P é c s, B u d a i N a g y A n t a l ú t 1. É P Í T É S Z - É S T E L E P Ü L É S T E R V E ZŐ K F T. 7 6 2 4 P é c s, B u d a i N a g y A n t a l ú t 1. Siófok város tel epülésrende zési t erveinek és hel yi ép ítési szabályz atának módosítása

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől

Kunfehértó Község Polgármesterétől Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s Új Településrendezési eszközök véleményezési eljárásának lezárására, a tervanyag végső véleményezésre bocsátására (Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

PUSZTASZER KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2014-15. ÉVBEN V É G S Ő V É L EMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

PUSZTASZER KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2014-15. ÉVBEN V É G S Ő V É L EMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ PUSZTASZER KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2014-15. ÉVBEN V É G S Ő V É L EMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Megbízó: Pusztaszer Község Önkormányzata 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Főépítész: Palánkai

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám: 42-4/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/7/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 28-i ülésére Tárgy: A) Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ DOKUMENTÁCIÓJA

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ DOKUMENTÁCIÓJA Lenzsér és Társa Építészeti és Mérnöki KFT. 1012 Budapest, Kuny D. u. 9. lenzserkft@gmail.com ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ DOKUMENTÁCIÓJA Paks több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Tervének

Részletesebben

CSABAGYÖNGYE Környezetvédelmi Érdekvédelmi Egyesület 2081 Piliscsaba Kilátó u. 9. adószám: 18709292-113

CSABAGYÖNGYE Környezetvédelmi Érdekvédelmi Egyesület 2081 Piliscsaba Kilátó u. 9. adószám: 18709292-113 CSABAGYÖNGYE Környezetvédelmi Érdekvédelmi Egyesület 2081 Piliscsaba Kilátó u. 9. adószám: 18709292-113 Postacím: 2081 Piliscsaba Pf. 31 E-mail: pilis.csabagyongye-online.hu Kérdések és vélemények a Piliscsaba

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ FÁZIS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Véleményezési anyag KÖTÁG BT. VÁROS-TEAMPANNON KFT. 2011. Június CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Jelen tervezési feladatokat Tököl Város Képviselő-testületének megbízásából készítettük el.

Jelen tervezési feladatokat Tököl Város Képviselő-testületének megbízásából készítettük el. Megbízási előzmények Jelen tervezési feladatokat Tököl Város Képviselő-testületének megbízásából készítettük el. A megbízás (szerződés) értelmében a tervezési feladatot Tököl hatályos Településszerkezeti

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.)

Részletesebben