küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6."

Átírás

1 Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az alábbi táblázat tartalmazza azokat, akik az előzetes tájékoztató eljárás során nyilatkoztak, valamint azt, hogy a további eljárásban részt kívánnak-e venni, vagy sem Államigazgatási szervek Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Szakigazgatási Szerve Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága küldött a további folyamatban részt kíván venni nem kíván részt venni 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 6. Katasztrófavédelmi Igazgatóság 7. Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség 8. Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 9. Kormányhivatal Földhivatala 10. Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség Győr-Moson-Sopron Megyei 11. Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 12. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság 13. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság 14. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Önkormányzatok 15. Önkormányzat Megyei Főépítész 16. Écs Község Önkormányzata Tényő Község Önkormányzata Sokorópátka Község Önkormányzata Ravazd Község Önkormányzata 20. Tarjánpuszta Község Önkormányzata Nyalka Község Önkormányzata 22. Pázmándfalu Község Önkormányzata 23. Győrság Község Önkormányzata 24. Nyúl Község Önkormányzata - Egyéb szervek 25. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson- Sopron Megyei Igazgatóság Egyéb 26. Lakosság, civil szervezetek -

2 Az előzetes nyilatkozatok közül konkrét észrevételeket, javaslatokat, feltételeket tartalmaznak az alábbiak: 1. Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 410/3234/01/2011. számú véleménye: 1. sz. módosításhoz: Különös gondot kell fordítani az építménymagasság és beépítési százalék szabályozási előírások meghatározásánál a történeti táj értékeinek megőrzése érdekében. Az 1-es és a 2-es számú terület közvetlen környezetében régészeti nyilvántartott lelőhely található, ezért a földmunkával járó tevékenységek során régészeti értékek előkerülésével kell számolni. 2. Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész GYA/246-2/2001. számú véleménye: 2. sz. módosításhoz: A rendezési tervben szereplő gyűjtőút elvetése csak nagyon indokolt esetben fogadható el. 3. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2011. számú véleménye: 1. sz. módosításhoz: Fontos, hogy a védett területekkel való szomszédság és az általános tájvédelmi szempontok a szabályozás során figyelembe vételre kerüljenek. 2. sz. módosításhoz: A tervezett gyűjtőút nyomvonalának részleges, rendezési tervből történő lehetséges törlése, a város forgalmi viszonyainak átrendeződését hozza magával, ezért ezen alternatíva kidolgozásánál kérjük a prognosztizált forgalmak figyelembe vételével vizsgálni a közlekedési környezetterhelési következményeket. A vizsgálati eredmények elősegíthetik a gyűjtőút létjogosultságával kapcsolatos döntést is. 4. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 239-5/2011. számú véleménye: 1. sz. módosításhoz: Pannonhalma közigazgatási területe az Országos Tájképvédelmi Övezetbe tartozik, ezért az épület nagyságának és a stílusának kialakítása során tekintetbe kell venni, hogy az Apátság épülete a meghatározó tájképi elem.

3 5. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság VNK/2234/2/2011. számú véleménye: 1. sz. módosításhoz: Pannonhalma területén több felszínmozgásos terület található, konkrét mozgások a Várhegy lejtőén történtek, így a 1132 hrsz-ú terület is ilyen szempontból érintett. 6. Önkormányzat Megyei Főépítész 01/630-2/2011. számú véleménye: 2. számú módosításhoz: A tervezési területen lévő gyűjtőút megszűntetése Pannonhalma város közlekedés szerkezeti rendszerét alapvetően megváltoztatná, ez csak alapos vizsgálat és indoklás alapján képzelhető el, jelenleg ennek realitását nem tudom elképzelni. A város Képviselő-testülete a beérkezett előzetes vélemények, valamint szakmai állásfoglalásunk alapján a 2. számú módosítást kivette a rendezési tervi módosítás alól. A többi módosításra vonatkozó észrevételeket figyelembe vettük a tervezés során Munkaközi egyeztetések A Hospodár területén tervezett tornacsarnok elsősorban a gimnázium kiszolgálására épül, ezért feltétlenül szükséges a két épület összekötése. A két épület között egy kb. 3,0-3,5 m széles, a terepviszonyok miatt részben terepszint alatt, részben terepszint felett hídszerű kialakítású átjáró kerülne kialakításra, mely a gimnázium és a tervezett új tornacsarnok közötti kapcsolatot biztosítaná. A tervezett tornaterem és a gimnázium meglévő pinceszinti főlépcsőházát összekötő alagút és híd megépítése közvetlen és egyedüli funkcionális kapcsolatot biztosít a két épületrész között, így megépítése az új tornacsarnok megfelelő működése szempontjából feltétlenül szükségszerű. A két épületet összekötő műtárgy egy kis részen érinti az Apátság és a Hospodár közé beékelődött erdőterületet, ami többek között a Tájvédelmi Körzet része is, ezért állásfoglalást kértünk a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságától, valamint a Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságától

4 A Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság a következőt nyilatkozta: Az érintett erdőterület arborétum besorolást kapott, így az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásáról szóló törvény (Evt.) szerint már nem terjed ki rá az Evt. hatálya. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága a következő állásfoglalást adta: Ez az építészeti megoldás természetvédelmi szempontból elfogadható. Véleményezési eljárás A véleményezési dokumentáció alapján lezajlott a véleményezési folyamat. A véleményezésbe bevont államigazgatási szervezetek közül két szerv tett tervezői választ, illetve módosítást igénylő észrevételt. Az alábbi táblázat tartalmazza azokat, akik az előzetes tájékoztató eljárás során nyilatkoztak, hogy a további eljárásban is részt akarnak venni, illetve akik nem reagáltak újabb megkeresést kaptak valamint azt, hogy a megküldött véleményezési dokumentációra adtak-e véleményt. Államigazgatási szervek küldött 1. Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítésze 2. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3. Kormányhivatal Népegészségügyi és Szakigazgatási Szerve 4. Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 6. Katasztrófavédelmi Igazgatóság 7. Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség 8. Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 9. Kormányhivatal Földhivatala 10. Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 11. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság 12. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Egyéb szervek 13 Magyar Közút Nonprofit Zrt. Igazgatóság Önkormányzatok 14 Önkormányzat Megyei Főépítész 15 Écs Község Önkormányzata - 16 Tényő Község Önkormányzata 17 Sokorópátka Község Önkormányzata - 18 Tarjánpuszta Község Önkormányzata - 19 Nyúl Község Önkormányzata - Egyéb 20. Lakosság -

5 Gy-M-S M. Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész GYA/246/2001. sz. véleményére: A véleményben leírtaknak megfelelően korrigáljuk a dokumentációt. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság /2011. sz. véleményére: A FHNP leírta, hogy a tájképvédelmi övezeti érintettség miatt hiányolják a látványtervet a tervanyagból. Az OTrT 14. (3) bekezdése azt mondja, hogy a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni, vagyis ez a kötelezettség nem a településrendezési tervhez köthető. Viszont Pannonhalma Város 2005-ben jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatának 8. (10) bekezdése rendelkezik a látványvédelmi előírásokról, rögzíti a főbb kilátási pontokat, védendő tájképi értékeket. A látványvédelem követelményeinek való megfelelőség igazolása érdekében az építési hatóság az építési engedélyezési folyamatban fotódokumentáció és látványvédelmi vizsgálat készítését írhatja elő. Továbbá, mivel a tervezett tornacsarnok világörökségi, valamint műemléki jelentőségű területen kerül elhelyezésre, így a 37/2007. (II. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló jogszabály 48. (3) bekezdése szerint kötelező a látványterv készítése az építészeti-műszaki dokumentációhoz. Az építészeti tervezés folyamán készült, az építész tervezőtől kapott munkaközi látványterveket már tartalmazza a jelen dokumentáció. Egyeztető tárgyalás: A tornacsarnokot tervező építészek a véleményezésre kiküldött terv átnézése után jelezték, hogy pár helyen változtatni szeretnének a szabályozási terven. Az Állami Főépítészi Iroda munkatársával történt konzultáción arra jutottunk, hogy a változtatásokról valami módon értesíteni kell a véleményezésben részt vetteket is, ezért egyeztető tárgyalás összehívását javasolta. Az egyeztető tárgyalás lezajlott, mely során az építész tervezőktől kért változtatásokat senki sem kifogásolta.

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1.

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

Jóváhagyási dokumentáció

Jóváhagyási dokumentáció Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Komárom város településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Dokumentum fájlneve:

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS R E G I O P L A N KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 96/311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ V-T VÉGH-TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG Tel/fax.: (36-96) 314-382 9023 Győr, Buda u. 40. Tel.: (36-30) 9471-180 B O K O D TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 2012. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem Tisztelt Közgyűlés! Jelen előterjesztés a Főépítészi Csoporthoz

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok

Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok válasz 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 9. melléklet szerinti résztvevő államigazgatási

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ FÁZIS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Véleményezési anyag KÖTÁG BT. VÁROS-TEAMPANNON KFT. 2011. Június CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 59/2006. (VII.31.) sz. Kt. határozattal elfogadott Szerkezeti terv és 9/2006. (VII.31.) sz. Önk. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Csanytelek Község Polgármesterétől

Csanytelek Község Polgármesterétől Csanytelek Község Polgármesterétől 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu 76-52/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanytelek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2005 (IV.5.) rendelet folyamatban

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Véleményezési dokumentáció ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2014. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 30-án megtartott üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint Város Önkormányzatának

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁSA II/2. FEJEZET EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁS. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2010.(VIII.26.) sz. rendelete a 11/2005.(IV.14.) sz. rendeletével jóváhagyott

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám: 42-4/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

EGYEZTETÉSEK Írta Szerkesztette: Auer Jolán, Hanczár Zsoltné, Németh Iván Győr MJV PMH Városépítési Iroda

EGYEZTETÉSEK Írta Szerkesztette: Auer Jolán, Hanczár Zsoltné, Németh Iván Győr MJV PMH Városépítési Iroda 5.sz. MELLÉKLET EGYEZTETÉSEK Írta Szerkesztette: Auer Jolán, Hanczár Zsoltné, Németh Iván Győr MJV PMH Városépítési Iroda Győr Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 2003-2005

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben