Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016."

Átírás

1 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a 4. számú főút hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA Törzsszám: VO-5/2014 A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ január

2 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz. (52) , (52) , fax.: DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a 4. számú főút hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA Felelős tervező: Gábor István okl. építészmérnök, településrendező tervező a Magyar Építész Kamara tagja TT TARTALOMJEGYZÉK Az alábbi határozattal (tervezet) jóváhagyandó munkarészek: A Közgyűlés az évi LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdése és a 9/B. (2) bekezdés a) pontja alapján: 1. módosítja Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozatot a melléklet szerinti TR/szt. rajzszámú Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének a Debrecen, 4. számú főút hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő módosítása megnevezésű tervlap és a terv leírása alapján. 2. Felkéri a főépítészt Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének településszerkezeti terv szerinti módosításának előterjesztésére. Rajzi munkarész: TR/szt. Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének a Debrecen, 4. számú főút hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő módosítása megnevezésű tervlap 1:2000 TR/v. Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének a 4. számú főút hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő módosítás - változások tervlapja megnevezésű tervlap. Szöveges munkarész: A terv leírása

3 / / / / /11 024/ / / / / / / /16 024/ /17 024/ / / / / /21 024/ / / / /40 Készült az állami alapadatok felhasználásával! 02636/38 Törzsszám: VO-5/2014 DMJV PH Főépítészi Iroda Felelős tervező: Gábor István okl. építészmérnök, településtervező TT /13 meglévő telekhatár alrészlet határ, hrsz, épület tervezési terület határa összevont védőterületek határa országos főút gyűjtő út egyéb ipari gazdasági terület (Ge) erdő terület (E) vasút terület Debrecen, 4. számú főút hrsz-ú út - Budapest-Záhony vasúti fővonal /25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrész településszerkezeti terv módosítás javaslata M=1:4000 TR/szt

4 / / / / /11 024/ / / / / /14 Ma Ge Ma E 02636/ /16 024/ / / / / / /21 024/2 024/ / / / / /38 Készült az állami alapadatok felhasználásával! Törzsszám:VO-5/2014 DMJV PH Főépítészi Iroda Felelős tervező: Gábor István okl. építészmérnök, településtervező TT /13 meglévő telekhatár, alrészlet határ, hrsz, épület tervezési terület határa egyéb ipari gazdasági terület (Ge) erdő terület (E) T e r ü l e t f e l h a s z n á l á s v á l t o z á s a hatályos településszerkezeti terv szerint általános mezőgazdasági terület Ma Ge településszerkezeti terv módosítása után egyéb ipari gazdasági terület Debrecen, 4. számú főút hrsz-ú út - Budapest-Záhony vasúti fővonal /25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrész változások tervlapja M=1:4000 TR/v

5 A terv leírása Debrecen településszerkezeti tervének a 4. számú főút hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érinti. A településszerkezeti terv módosítás javaslata szerint: A fejlesztési elképzelések megvalósításához szükséges beépítésre szánt területen belül egyéb ipari gazdasági terület, a kieső biológiai aktivitásérték pótlásának biztosítása érdekében a vasút felőli területsávon erdőterület terület felhasználás kerül rögzítésre. A módosítás lényegi eleme: A mezőgazdasági tanyás terület (Mt) területfelhasználás helyett, egyéb ipari gazdasági területfelhasználás (Ge) és erdőterület területfelhasználás (E) kerül rögzítésre. A módosítással érintett helyrajzi számok: 02636/5, 02636/8, 02636/11, 02636/13-21, 02636/24, 02636/34. A 02636/14, 02636/15, 02636/8, 02636/34 hrsz-ú ingatlanokon egyéb ipari gazdasági területfelhasználás, a 02636/5, 02636/11, 02636/13, 02636/16-21, 02636/24 hrsz-ú ingatlanok 4. számú főút felőli területrészén egyéb ipari gazdasági területfelhasználás (Ge), míg a keleti vasút felőli területrészén erdőterület területfelhasználás (E) kerül rögzítésre. Terület felhasználás területi változása: (területrészen belül) Területfelhasználás szerinti bruttó területnagyság Sajátos használat megnevezése érvényben lévő szerkezeti terv szerint (ha) szerkezeti terv módosítási javaslata szerint (ha) mezőgazdasági tanyás terület (Mt) 12,79 0 egyéb ipari gazdasági terület (Ge) 0 9,63 erdő terület (E) 0 3,16 Összesen 12,79 ha A tervezési területet érintő infrastrukturális elemek vizsgálata alapján elmondható, hogy a tervezési területtől nyugatra halad a 4. számú főút, mint országos főúthálózati elem, valamint a 100. számú Budapest-Záhony vasúti fővonal, mint az országos vasúthálózat fontos eleme. A terület megközelítése a 4. számú főútról a már meglévő csomópont fejlesztésével történik, míg a területrész feltárása a főúttal párhuzamos szervizútról biztosított. A területrészre vonatkozó településszerkezeti terv módosításának a település egészére nincs kedvezőtlen hatása. A területrész terv szerinti felhasználásának eredménye: A módosítással érintett területen belül egységes terület-felhasználás kerül megállapításra, mely lehetőséget teremt a fejlesztési elképzelések megvalósítására. Debrecen, január hó

6 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK a 4. számú főút hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA Törzsszám: VO-5/2014. B RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ január

7 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA 4024 Debrecen, Pi -513, (52) , fax.: DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK a 4. számú főút hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA Felelős tervező: Gábor István okl. építészmérnök településrendező tervező a Magyar Építész Kamara tagja TT TARTALOMJEGYZÉK Szöveges munkarész: Debrecen Megyei Jogú város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V.23.) Kr. számú rendelet módosítása (rendelettervezet) Rajzi munkarész: A R számú melléklet szerinti külterületi szabályozási tervlapok módosításaként VO-5/2014. törzsszámú TR/sz. szabályozási terv módosítása tervlap M 1:4000 léptékben

8 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK... /2016. (...) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 9/B. (2) bekezdés b) pontjában és a 62. (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 28. (1) bekezdésében és 42. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró állami főépítészi, környezetvédelmi és természetvédelmi, népegészségügyi, ingatlanügyi, erdészeti, közlekedési, növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró Debreceni Járási Hivatala, bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője, Hajdú-Bihar Megyei - vízvédelmi és vízügyi hatóságként is eljáró - Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, Debreceni Rendőrkapitányság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 40. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében az állami főépítészi hatáskörben eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.24.) önkormányzati rendelet 59. (2) bekezdésének 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A R sz melléklet szerinti külterületi szabályozási tervlapok módosításaként a TR/sz rajzszámú szabályozási terv módosítása tervlap szerint módosulnak. 2. Záró rendelkezések E rendelet a jóváhagyástól számított 30 nap után lép hatályba.

9 ek=10m ek=20m Ge Ev Ge ek=20m 40.5 Ev Készült az állami alapadatok felhasználásával! Törzsszám:5 /2014 DMJV PH Főépítészi Iroda 0636/13 meglévő telekhatár, alrészlet határ, hrsz, épület ek = 20 előkert határa és mértéke Felelős tervező: tervezési terület határa Ge javasolt építési övezeti kód összevont védőterületek határa I. rendű nem közlekedési és nem vízgazdálkodási célú közterület Gábor István okl. építészmérnök, településtervező TT javasolt beépítésre szánt terület határa szabályozási vonal I. rendű közlekedési célú közterület magánút javasolt telekhatár vasút terület Ge j a v a s o l t é p í t é s i ö v e z e t i k ó d építménymagasság értéke 7,0-9,5 méter megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 50% megengedett legkisebb építési telek nagysága 4000m2 beépítési mód - szabadonálló telepszerű építési övezet - nem kialakult építészeti karakter megnevezése - egyéb rendeltetési zóna megnevezése - Ge egyéb ipari gazdasági zóna Debrecen, 4.számú főút hrsz-ú út - Budapest-Záhony vasúti fővonal /25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrész szabályozási terv javaslata M=1:4000 TR/sz

10 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK a Debrecen, 4. számú főút hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZ Törzsszám: VO-5/2014 ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT MUNKARÉSZ 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ január

11 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK a Debrecen, 4. számú főút hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZ ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT MUNKARÉSZ Tervező: ALÁÍRÓLAP Gábor István okleveles építészmérnök várostervező névj. sz.: TT Környezetvédelmi szakági tervező: Tájrendezés szakági tervező: Lévai Béla környezetvédelmi szakmérnök, szakértő névj. sz.: SZKV-1.1/ , SZKV-1.2/ , SZKV-1.3/ , SZKV-1.4/ , Zsila László okleveles táj- és kertépítészmérnök névj. sz.: TK /16. Közlekedés szakági tervező: Gulyás Imre okleveles építőmérnök, közlekedéstervező névj. szám.: K1d-1/ , KÉ-T/ Vízi közművek, energiaellátás: Szabó Lóránt okleveles gépészmérnök névj. sz.: Tv-T , Te-T Hírközlés szakági tervező: *Az eredeti aláírásokat tartalmazó dokumentáció az Önkormányzatnál található. Ádám Veress Ferenc villamosmérnök,településtervezési hírközlési tervező névj. sz.: TH ,

12 1.KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE TARTALOMJEGYZÉK (készült a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti tematikával) 1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK Javasolt településszerkezeti, területfelhasználási rendszer bemutatása Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek védelmi és korlátozó elemek 1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI a településszerkezeti változások bemutatása a településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek bemutatása 2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK Tájhasználat, tájszerkezet javaslata Természetvédelmi javaslatok Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok Biológiai aktivitásérték változása 2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE Zöldfelületi ellátottság alakulása Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.1 Közúti hálózati kapcsolatok 3.2. Főbb közlekedési csomópontok 3.4. Közösségi közlekedés 3.6. Főbb gyalogos és kerékpáros közlekedés 3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás 4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 4.1. vízi-közművek (vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés) 4.2. energiaellátás 4.3. hírközlés (távközlés, műsorszórás, adatátvitel) 4.4. megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók 5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK A várható környezeti hatások elemzése Szinergikus hatások szerinti megítélés Országhatáron átterjedő hatás Környezetre kockázatos hatások megítélése A tervben megfogalmazott módosítás nagyságrendje alapján Védett területek érintettsége Társadalmi, gazdasági folyamatok, környezeti elemek változásai 5.3. Környezetterhelési szempontból a módosítás hatásai Települési környezet védelme 6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 8. BEÉPÍTÉSI TERV 9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

13 1.KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK Javasolt településszerkezeti, területfelhasználási rendszer bemutatása A hatályos településszerkezeti terv területfelhasználási adatai: területfelhasználás jellege területe (ha) mezőgazdasági tanyás terület 12,7871 összesen: 12,7871 a hatályos településszerkezeti tervlap a tervezési területet érintő kivonata A településszerkezeti terv módosítása révén beépítésre szánt terület kijelölésére kerül sor. A tervezési terület területfelhasználás tekintetében mezőgazdasági tanyás területfelhasználásba sorolt, de tekintettel arra, hogy a főút mentén folyamatosan megjelennek gazdaságfejlesztési és telephely igények támogató településfejlesztési döntést hozott az Önkormányzat. Az egy egységbe és településrendezési szerződésbe foglalható területre készült a telepítési tanulmányterv,mely alapján indult el az egyeztetési eljárás Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek nagysága kis mértékben változik. Területi mérleg jelenlegi területfelhasználás jellege területe területe tervezett területfelhasználás jellege (ha) (ha) egyéb ipari gazdasági terület 0 egyéb ipari gazdasági terület 9,6288 erdőterület 0 erdőterület 3,1583 mezőgazdasági tanyás terület 12,7871 mezőgazdasági tanyás terület 0 teljes terület: 12,7871ha beépítésre szánt területek 0 9,6288 változás:9,6288ha beépítésre nem szánt területek 12,7871 3, szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek - szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek (vasúti és országos úthálózati elemek) nem tagolják, csak határolják a tervezési területet. Jelen módosítás nem változtatja meg ezen elemek nyomvonalát, keresztmetszeti jellemzőit. - szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek nem változnak. A szerkezeti tervi javaslatban létrejön a gazdasági terület és a vasúti terület közötti zöld védősáv, közel a vasúti védőterület határa mentén (100m-re a vonaltengelytől). A tervezett erdőterület kiterjedése 3,16 ha.

14 védelmi és korlátozó elemek - védőtávolságok a területet két irányból is érintik, a vasúti védőtávolság (100-as vasúti fővonal) 100m, a közúti védőtávolság (4. számú főút) 50m-es szélességben jelet területhasználati korlátozást. - táji és természetvédelmi elemek, területek nem érintik a tervezési területet. - kulturális örökségvédelmi elemek közül régészeti érdek jelenik meg a területen, melyet az örökségvédelmi adatszolgáltatás rögzített. Egyéb védelmi, korlátozó elem nem jelenik meg a területen A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI a településszerkezeti változások bemutatása változások tervlapja Területfelhasználási elemek változásai: 1. beépítésre szánt területekből: mezőgazdasági tanyás területből egyéb ipari gazdasági terület (9,63 ha) mezőgazdasági tanyás területből erdőterület (3,16 ha) A területfelhasználás változásának indoklása: A cca. 12,79 ha nagyságú terület új területfelhasználását egyrészt az alacsony termőföld érték, másrészt a mezőgazdasági földhasználat korlátai indokolják, de a főút és vasút közötti zárványterület inkább használható telephely tevékenységre, mint az eddigi területhasználatok. Az elaprózott, vegyes tulajdon is azt indokolja, hogy építési telkek kialakításával, vagy egységes telephelyként legyen értékesítve, vagy hasznosítva a terület. Ennek közlekedési adottságai (csomópont a 4. sz. főközlekedési úton) megvannak, közművesítés feltételei adottak.

15 a településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek bemutatása A térségi területfelhasználás szintjén jelen elemzés a 13/2010. (IX.17.) Ör. rendelettel jóváhagyott Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Terve (továbbiakban: MTrT) alapján készült. Térségi területfelhasználás tekintetében a tervezési területen módosítással érintett terület jelenleg is beépítésre nem szánt területként vegyes területfelhasználású térséget érint. Vegyes területfelhasználású térség a város területén az MTrT szerint: 3773,23 ha, a DAT térképre konvertálás után ezen terület: 3658,78 ha. A módosítással érintett terület: 12,79 ha, beépítésre szánt terület: 9,63 ha. Az újonnan beépítésre szánt terület a vegyes területfelhasználású terület 0,255%-a. 1. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vegyes területfelhasználású térség követelmény: OTrT 6. (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: c) pont: a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület vagy erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület kivételével lakóterület kijelölhető. A település közigazgatási területén - a MTrT vegyes területfelhasználású térségének a területe összesen (A): 3773,23 ha, - a hatályos településszerkezeti tervben a vegyes területfelhasználású térség területén mezőgazdasági területbe sorolt terület: 3430,744 ha. erdőterületbe sorolt terület: 379,2268 ha. - a tervezett módosítással a vegyes területfelhasználású térség területén mezőgazdasági területbe sorolt terület csökkenése/növekedése: erdőterületbe sorolt terület csökkenése/növekedése: - a tervezett módosítás után a vegyes területfelhasználású térség területén mezőgazdasági területbe sorolt terület (B): erdőterületbe sorolt terület (C): -12,7871 ha. +3,1583 ha. 3417,9569 ha. 382,3851 ha.

16 3773,23 x 0.85 (3207,2455) < 3800,342ha, és a vegyes területfelhasználású térségben nagyvárosias lakóterület nem került kijelölésre, tehát a követelmény teljesül. Az infrastrukturális elemek tekintetében a két országos vonalas elem, az országos főút és a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vonal nyomvonala nem változik. A térségi jelentőségű mellékútként jelölt tervezett úthálózati elem szerepel az OTrT-ben is, mint főút és a tervezési terület környezetét (délről) érintheti, tekintettel arra, hogy a főút Pallagi úti szintbeli csomópontjának tovább fejlesztésével ez a főúthálózati elem. OTrT szerkezeti tervi kivonata csak a főúthálózat és a gyorsforgalmi úthálózat elemeivel, ill. az MTrT kivágata az OTrT-n mint tervezett főútszakasz jelenik meg a 471. és 354. sz. főutakat összekötő új útszakasz. Országos és térségi övezeti tervek: Országos övezetek szintjén az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Tftv.), a térségi övezetek szintjén jelen elemzés a 13/2010. (IX.17.) Ör. rendelettel jóváhagyott Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Terve (továbbiakban: MTrT) alapján készült. 1.Az ökológiai hálózat térségi övezetei, azaz ökológiai magterület, ökológiai puffer terület és ökológiai folyosó övezet (MTrT 3.1. sz. mell.) - a 282/2009. Korm. rendelet szerinti de korábbi adatszolgáltatás alapján nem érinti a tervezési területet. 2. Az Tftv. szerinti kiváló termőhelyi adottságú szántóterület az érintett államigazgatási szerv (FÖMI a FÖMI/1742-2/2015 ikt. sz. levele alapján) adatszolgáltatásának hiányában nem határozható meg. 12/A. (1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök készítése során a 12. (1) és (2) bekezdésében felsorolt térségi övezetek által érintett területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről szóló kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni. kivonat az Tftv. 3/2. mellékletéből és a módosítással érintett területen jelölt termőföld értékek kivonata A jogszabályban meghatározott államigazgatási szerv nem adott tájékoztatást (FÖMI a FÖMI/1742-2/2015 ikt. sz. levele alapján) a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek lehatárolásához és kiterjedéséhez. Az elhelyezkedése térképi beazonosítás alapján nem érinti az újonnan beépítésre szánt területek lehatárolását.

17 3. Az Tftv. szerinti jó termőhelyi adottságú szántó terület az Tftv. mely a hatályos településrendezési tervekben is beépítésre szánt területként jelenik meg. 12/A. (1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök készítése során a 12. (1) és (2) bekezdésében felsorolt térségi övezetek által érintett területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről szóló kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni. A jogszabályban meghatározott államigazgatási szerv (FÖMI a /2015 ikt. sz. levele alapján) nem adott tájékoztatást jó termőhelyi adottságú szántóterületek lehatárolásához, és kiterjedéséhez. 4. Az Tftv. szerinti kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete az erdőkataszteri nyilvántartásban rögzítettek és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által közölt adatok alapján (04.4/493-7/2015. ikt. sz. levele lapján) erdőtag és kiváló termőhelyi adottságú erdőterület a tervezési területet nem érinti. kivonat az Tftv. 3/4. mellékletéből 5. Az Tftv. szerinti tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének pontosítását a megyei területrendezési terv még nem tartalmazza, lehatárolásához és kiterjedéséhez a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága nem adott tájékoztatást. 6. Az Tftv. szerinti világörökségi és világörökségi várományos terület övezete a települést nem érinti.

18 7. Az Tftv. szerinti országos vízminőség-védelmi terület övezete - az érintett államigazgatási szerv adatszolgáltatása alapján (hivatkozással a TIVIZIG K /2015. ikt. számú levelében foglaltakra) érinti a tervezési területet. kivonat az Tftv. 3/7. mellékletéből államigazgatási szerv által jelölt védőterület 8. Az Tftv. szerinti nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete nem érinti a tervezési területet. 9. Az Tftv. szerinti kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete a település közigazgatási területét lefedi, a tényleges kiterjedésének meghatározásához a 282/2009. Korm. rendelet szerinti érinti érintett államigazgatási szerv tájékoztatása szerint (hivatkozással a HM Hatósági Hivatal HHI/1470-1/2015. ikt. számú levelében foglaltakra) a dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért abban foglaltakkal kapcsolatban észrevételt nem tett. Tftv.12. (2) bekezdése szerinti további megyei övezetekkel való összefüggések bemutatása: 10. Az MTrT és Tftv. 19/A. -a szerinti erdőtelepítésre javasolt terület övezete az érintett államigazgatási szerv tájékoztatásának hiányában nem határozható meg. 11. A Tftv. 19/B. -a szerinti ásványi nyersanyagvagyonterület övezete (hivatkozással a Miskolci Bányakapitányság MBK 478-4/2015. ikt. számú levelében foglaltakra) a tervezési területet nem érinti.

19 12. A Tftv a szerinti rendszeresen belvíz járta terület övezete (hivatkozással a TIVIZIG K /2015. ikt. számú levelében foglaltakra) a tervezési területen és annak közelében sérülékeny földtani közegű vízbázisra épült vízmű üzemel. A tervezési területen távlati ivóvízbázis nem található. 13. A Tftv a szerinti földtani veszélyforrás területének övezetét a hatályos MTrT nem tartalmazza, adatszolgáltatásában a (hivatkozással a Miskolci Bányakapitányság MBK 478-4/2015. ikt. számú levelében foglaltakra) nem érinti a tervezési területet földtani veszélyforrás. 13. A Tftv. 27/A. -a szerinti honvédelmi területövezetét a hatályos MTrT tartalmazza, (Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal HHI/1470-1/2015. sz. levele alapján) a tervezési területet nem érinti honvédelmi érdek. A Tftv. VI/A. fejezetében ajánlott megyei övezetek közül a hatályos MTrT tartalmazza a táj rehabilitációt igénylő terület övezetét. Az érintett tervezési területet nem érinti a lehatárolás TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK Tájhasználat, tájszerkezet javaslata Debrecen város településrendezési tervének évi felülvizsgálata a jelenleg Debrecen 4. számú főút hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt terület részét érintőövezeti átsorolási igények miatt merült fel. Az övezeti átsorolások külterületet érintenek. A tervezési területet illetően tervezett módosítások: mezőgazdasági tanyás terület > egyéb ipari gazdasági terület mezőgazdasági tanyás terület > erdő terület Természetvédelmi javaslatok A meglévő élőhelynek fenntartási, fennmaradási lehetőségeit csak mozaikos tájhasználat esetén lehet megtartani, ez a tervezett területfelhasználás ismeretében nem biztosítható. Ennek megfelelően javasolt az értékes élőhelyek részletes vizsgálata, az áttelepítési javaslatok mérlegelése.

20 Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok A tervezési területre vonatkozó területi mérleget a Településszerkezeti és Szabályozási terv módosító anyaga tartalmazza! A kijelölt beépítésre szánt építési övezet egységesen Ge jelű övezeti kóddal kerül kijelölésre. Javasolt előírni a kezdeményezés által érintett ingatlanokon a szükséges 30%-os zöldfelületi fedettséget. Javasolt a kijelölt erdők telepítését (teljes vagy kiegészítő telepítés) megkövetelni, gazdálkodását meghatározni, annak megtörténtéig elidegenítési tilalmat elrendelni. Javasolt továbbá a gazdasági terület ingatlanain (a telken belüli fásítás és a kijelölt erdő területeit nem beszámítva) a beépítések kivitelezése során a zöldfelületek számára legalább kétszintes növényállományok telepítésének kötelező előírása, így biztosítható a természetvédelmi oltalom alatt álló környezet miatt a tájkép védelme, a várhatóan megjelenően épületek, építmények tájba illesztése. Az erdőtelepítéssel biztosítható a biológiai aktivitás-érték szinten tartása, ill. emelése. Javasolt a többszintes növényállomány telepítésének garantálása érdekében jogosult táj- és kertépítész szaktervezővel készítendő engedélyezési tervek becsatolását megkövetelni. A változással érintett terület valódi biológiai potenciál értéke, a biodiverzitás növekedni fog az erdőterület megvalósítását követően Biológiai aktivitásérték változása A terület hatályos településszerkezeti tervén jelölt és a tervezett állapotnak az összehasonlító vizsgálata a biológiai aktivitás értékek összesítése miatt az Étv. 7. (3) bekezdése b.) pontja szerint szükséges. A 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet 1. melléklete szerint a területfelhasználások változásának követése alapján kis mértékben változhat a terület biológiai aktivitása. módosítással érintett területek hatályos szerkezeti terven értékmutató vizsgált terület vizsgálati érték 13. ipari terület 0, általános mezőgazdasági terület 3,7 12, , védelmi rendeltetésű erdőterület 9 0 összesen: 47,3123 módosítással érintett területek javasolt szerkezeti terven értékmutató vizsgált terület vizsgálati érték 13. ipari terület 0,4 9,6288 3, általános mezőgazdasági terület 3, védelmi rendeltetésű erdőterület 9 3, ,4247 összesen: 32,27622 A terület aktivitásértéke területfelhasználás alapján nem feleltethető meg a jogszabályi előírásoknak. A felületminőségek szerinti differenciált számítás: (feltételezve, hogy telken belüli burkolatok esetében a fele lélegző burkolat) hatályos terv módosítás felületminőség vizsgált vizsgálati vizsgált tervi értékmutató értékmutató terület (ha) érték terület (ha) érték 2. épület ált. elfoglalt terület ,7x0,5=4, közlekedés burkolt felület ,92+0,87=1, lélegző burkolat ,74/2=0,87 0, egyszintes növényzet ,61 13, szántó 3,2 12,79 40,93 3, erdő ,16 28,44 összesen: 40,93 41,49 eredmény (aktivitási érték + -) +0,56 0,56 pont Javasolt a külterületi építkezések engedélyezési eljárásának lefolytatásához kötelező tájvédelmi dokumentáció megkövetelése, melyet jogosult táj- és kertépítész szakember által kell elkészíttetni a vonatkozó törvényi rendelkezések szerint.

21 Javasolt tájrendezési szempontú intézkedések A szabályozási terv elkészítése során a következő tájrendezési vonatkozású szempontok érvényesítése kívánatos: A terület tájba illesztésének érdekében az erdő terület telepítése mielőbb megvalósítandó, és megkövetelendő, de a folyamatos növénnyel való borítottság biztosítása javasolt. A vasútvonal mentén meglévő erdősáv bővítése és tovább művelése nagyon fontos. Javasolt a terület beépítésével egy időben akár kétszintes növényállomány telepítése. A védelmi célú erdő telepítését telekosztási engedélyezési, valamint elidegenítési eljárás lefolytatásához javasolt megkövetelni, a telepítéseket pedig szaktervezővel kell megterveztetni, majd épületek, építmények megvalósítására építési engedély akkor legyen kiadható, ha a növényállományok telepítési tervei bemutatásra kerültek. Összefoglalás A tervmódosítás települési-táji környezetre gyakorolt hatása (a lokális környezeti alaphelyzetek változásától eltekintve) nem minősül jelentősnek. A környezeti hatások általánosan szintemelő, kedvezőbb környezeti állapotokat eredményeznek, mint a valóságos, eredeti területhasználat jelentett, a hatályos terv állapotaihoz képest pedig biodiverzitás emelkedést okoznak. A változtatás lokálisan az eredeti települési, táji környezetben a valós tájkép javítását okozva valósítható meg és tartható fenn. A tájrendezési vizsgálatot, illetve értékelést a jelenlegi szerkezeti terv terület felhasználási és szabályozási elemeiben bekövetkező változtatási igény tette indokolttá. A tájrendezési vizsgálat azzal, hogy feltárta a tervezett terület felhasználások, illetve beépítések által várható környezeti hatások mértékét, megalapozta a tervmódosítás megvalósításának jogszabályi és környezetvédelmi lehetőségét. A terv és módosítása alapvetően nem eredményez az eredeti állapottól a megengedettnél kedvezőtlenebb környezeti hatásokat, így hatásában távlatban elsősorban környezeti, tájképi és városképi vonatkozásban minősül jelentősebbnek! A tájrendezési vizsgálat a tájhasznosítási érdekeket szem előtt tartva megfelelőnek tartja a szerkezeti és szabályozási tervi célokat, azokat megfelelő részletességgel törekedett leírni és minősíteni. A teljes részletességű leírást a Településszerkezeti és Szabályozási terv módosító anyaga tartalmazza! A várható hatások tekintetében megoldhatatlan ellentmondásokat nem talált. A terv összességében biztosítja a fenntartható fejlődés gazdasági, infrastruktúrális, települési és társadalmi feltételeit. Megfogalmazza a környezeti és természeti, ökológiai értékekkel való hatékony gazdálkodás eszközeit, céljait. Összességében a tervmódosítás tájképre gyakorolt hatása a megengedett értékeken belüli változásokat eredményezi. Az elkészített tájrendezési vizsgálat, illetve tájrendezési értékelés a szerkezeti terv és szabályozási terv tájrendezési alátámasztó munkarészét megalapozó anyagként elfogadásra javasolt. A tájrendezési értékelés alapján a területre vonatkozó szerkezeti és szabályozási terv módosítása elfogadásra javasolt. Megjegyzés! A tájrendezési értékeléshez tartozó, szerkezeti és szabályozási tervlapot a településrendezési tervdokumentáció tartalmazza! 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK A fejlesztési elképzelések megvalósításához szükséges terület-felhasználás rögzítése. Az 1985-ben elfogadott településszerkezeti terv szerint, - mely a város hosszú és nagytávú működését kívánta megfogalmazni a város adottságaihoz igazodó reális elképzelésekkel a ig tartó időszakban a terület Intézményi besorolású volt, tehát beépítésre szánt területként irányozta elő. A korábbihoz hasonló, de a mai településrendezési, fejlesztési, várospolitikai feltételekhez igazodó beépítésre szánt területként történő besorolás rögzítése a cél.

22 3.1 Közlekedési javaslat: Közúti hálózati kapcsolatok Feladata: A tervezési terület feltárási rendszerének meghatározása, a közlekedési létesítmények területének, építési telkének, azok rendeltetésszerű felhasználásának szabályozása, a forgalmi csomópontok és az útkereszteződések kialakításának rögzítése. A közlekedési területek helybiztosítását a gépjármű terhelés telítettségi időszakára kell megtervezni. Ugyancsak ezt az időszakot kell figyelembe venni a településrész távlati mértékadó csúcsórai terhelésének és ebből a mozgó- és állóforgalom részére szükséges beépítési szélességek, valamint a gépjárművek elhelyezésével kapcsolatos területigények meghatározásánál. Közúthálózat és forgalmi rend: A közutak osztályba sorolását a településszerkezeti terv alapján kell megállapítani. (A belterületi közút hálózati besorolása azonos vagy magasabb osztályú legyen, mint a közvetlenül kapcsolódó külterületi közúté). Az osztályba sorolásnál ajánlott figyelembe venni a kialakult állapotokat, a kötöttségekből eredő kedvezőtlenebb környezeti viszonyokat, az időközben előírt belterületi sebességküszöböket. Határoló külső és belső utak: A határoló utak az országos úthálózathoz tartoznak. Műszaki paraméterek a közutak tervezése (ÚT ), szabályozási szélességeiket a Szabályozási Terv és Előírásai alapján kell meghatározni. Országos főutak: (külterületi főutak K.III.A.) 4. sz. I. rendű országos főút külterületi szakasza: A tervezési területet nyugatról határolja, 2x1 forgalmi sávos burkolattal rendelkezik. A város egyik legjelentősebb bevezető útvonala. Települési mellékutak: (külterületi lakó és kiszolgáló utak K.VI.B.) Kiszolgáló utak: A terület közlekedési rendszere nem kialakult, a feltárás tágabb értelmezésben a 4. számú főútról történik, ill. történhet. A tanya ingatlan a 02636/8 hrsz-ú út nyilvántartási ágú ingatlanról közelíthető meg. Földhivatalilag nincs útként kijelölve földrészlet, de gyakorlatilag a 4. sz. főút km szelvényéhez csatlakozik egy burkolt szerviz út, mely kiszolgálja a főúttól keletre és a csatlakozástól északra, délre található ingatlanokat. A tervezési terület megközelítése érdekében

23 javasolunk egy min m szabályozási szélességű észak déli (4. sz. I. rendű országos főúttal párhuzamosan) magánút létesítését. A javasolt szabályozási vonalak között kiépíthető egy 6.50 m széles kétirányú - útburkolat kétoldali 1.00 m széles padkával, egyik oldalon szikkasztó árokkal, másik oldalon 1.50 m széles gyalogos járdával Főbb közlekedési csomópontok: A tervezési területet a 4. sz. I. rendű főútról lehet megközelíteni a km szelvényben található Mezőgazdász út 4. sz. főút - kiépített kiszolgáló út csomópontján keresztül. A csomópont külön balra- és jobbra-kanyarodó sávokkal rendelkezik a két mellékirány vonatkozásában. Továbbfejlesztésére nincs szükség, mivel a jelenlegi és a várható forgalmakat is képes lesz kezelni. A tervezett Észak - Déli közforgalmú kiszolgáló út meglévő csomóponti ágában javaslunk a távlatban külön jobbra és egyenes-balra sávok kialakítását. A belső kiszolgáló utak keresztezéseiben, csatlakozásainál elsőbbségadás kötelező! jelzőtáblával kell a forgalmat szabályozni. A forgalmi csomópontok vagy útkereszteződések geometriai rendezését osztályozókkal való bővítését a napi csúcsóra forgalom függvényében kell végrehajtani. Ugyanez vonatkozik a jelzőlámpás forgalomirányítás bevezetésére is. Ennél azonban mérlegelni kell a forgalombiztonság fokozását, a tömegközlekedés elősegítését, a mellékági forgalmaknak a főáramlatba történő biztonságos becsatlakozásának lehetőségét is. A tervezési terület észak nyugati sarkában nem lehetséges közúti kapcsolat létesítése a 4. sz. I. rendű főúttal még a távlatban sem! A jelenlegi földútkapcsolat megszüntethető, mivel az új közforgalmú kiszolgáló úton keresztül a forgalom lebonyolódhat a hrsz.-út felé Közösségi közlekedés A tervezési terület tömegközlekedési ellátására nincs szükség, mivel várhatóan a gazdasági területet önállóan fogják megközelíteni az ott dolgozók. Amennyiben mégis igény adódna a közösségi közlekedésre, úgy azt a 4. sz. főúton a csomópontban kialakított öbölben elhelyezett autóbusz megállókkal lehet megoldani, mivel helyközi járatok közlekednek a főúton Főbb gyalogos és kerékpáros közlekedés A gyalogosok közlekedésére a kiépítendő kiszolgáló utak mentén adtunk javaslatot. A jellemző keresztszelvényen bejelöltük a lehetséges kialakítási módokat. A 4. számú országos I. rendű főút mellett vezetett kerékpárút tervei készen vannak a Mezőgazdász úti csomópontig. Amennyiben ez a kerékpárút kiépül, úgy a tervezési terület is el lesz látva kerékpáros létesítményekkel. A csomóponti átvezetésre szükséges akkor egy engedélyezési tervet készíteni és azt megvalósítani. A kiszolgáló úthálózat mellett külön kerékpárutat nem javasolunk kiépíteni, mivel a várható gépjármű és kerékpáros forgalom közösen haladhat a kiszolgáló utak burkolatán Gépjármű elhelyezés, parkolás A gazdasági területeken az álló gépkocsiforgalom elhelyezését saját telken belül kell biztosítani. Összefoglalás: A tervezési terület közlekedési feltárása, ellátása a jelenlegi állapotban is megfelelő, a vizsgálat során - a bemutatott fejlesztéseken túli - igények nem merültek fel. A közlekedési javaslatot a TR/beép. beépítési tervlap tartalmazza. 4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 4.1. vízi-közművek (vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés) Ivóvízellátás A területen közüzemi ivóvízellátó hálózat nincs kiépítve. A legközelebbi közüzemű ivóvíz hálózat a 4. számú főút másik oldalán, Pallag lakóövezetében üzemel (kb. 600 m).a területen található egy lakott tanya, amelynek saját fúrott kútja van. Ugyancsak saját, fúrott kúttal rendelkezik a terület D-i szélén lévő Trendix telephelye is. A terület ivóvíz ellátására két lehetőség van: kútfúrás és hidroforos saját kisvízmű létesítése, vagy a pallagi üzemelő ivóvíz rendszerre való csatlakozás. A saját vízmű létesítése gazdaságosabb a távolság és a főút átfúrása miatt.

24 Szennyvízelvezetés A területen közüzemi szennyvízcsatorna nincs. A tanya és a Trendix telephely saját, zárt szennyvíztárolóval rendelkezik. A területen a keletkező szennyvíz elhelyezésére javasolható zárt szennyvíztároló építése, mert a közüzemi csatornába való juttatás nem gazdaságos: átemelőt kell építeni, és kb. 600 m nyomott szennyvíz vezetéket. Csapadékvíz elvezetés A területen a 4. számú főút mellett, és a vasúti pályatest mellett van nyílt földmedrű csapadékcsatorna. A terület beépítése után a lehulló csapadékvíz elvezetésére nyílt árok javasolható. A lehullott csapadékot helyben kell tartani, és elszikkasztani. Csak a burkolt felületekről kell a csapadékvizet elvezetni. 4.2 energiaellátás (villamos energia, gázenergia, távhő, megújuló erőforrások, egyéb) Földgázellátás A terület É-i szélén haladó dűlőút nyomvonalán üzemel egy DN 90 középnyomású földgáz vezeték, amely a vasút K-i oldalán lévő telephelyeket látja el földgázzal, valamint a Trendix telephely is ellátott földgázzal. A terület földgázellátása erről a vezetékről biztosítható, amennyiben a gázigények nem haladják meg a vezeték kapacitását. Amennyiben igen, tartályos PB gázellátás javasolható. Elektromos energia ellátás A területen a tanya és a Trendix telephely kisfeszültségű elektromos árammal ellátott. A 72636/35 hrsz. telken (D-i irányban kb. 600 m) üzemel a számú, 22/0,4 kv oszloptrafó, melyről kisfeszültségű légkábel van kiépítve a Trendixig és a tanyáig. A légvezeték követi a 4. sz. főút nyomvonalát, illetve a tanyára vezető bekötőút nyomvonalát. Ennek a vezetéknek a kapacitása biztosan nem lesz elég a terület elektromos energia ellátására. A terület elektromos energia ellátására ki kell építeni megfelelő kapacitású légvezetéket. Amennyiben a trafó kapacitása nem elég, gépcserét kell végezni. A területen a közvilágítást szükség szerint ki kell építeni a légvezeték tartóoszlopaira szerelt korszerű, energiatakarékos lámpatestekkel. Az összesített közmű térképet a dokumentáció a TR/kö. rajzszámú tervlapja tartalmazza hírközlés (távközlés, műsorszórás, adatátvitel) A tervezési területen tárgyi területen a hírközlési szolgáltatókat nyilatkozatuk megtétele érdekében levélben megkerestük. A területről nyilatkozatot a DIGI Kft, a Magyar Telekom, és az Antenna Hungária adott. A nyilatkozatok alapján a területen a szolgáltatók az alábbi képességekkel rendelkeznek. A Magyar Telekomnak a 4.számú főút mentén, annak nyugati oldalán halad az országos gerinc optikai kábel Debrecen Nyíregyháza szakasza, melyről igény esetén a legközelebbi kötéspontból leágazás építhető, és a teljes terület ellátható hírközléssel. A DIGI Kft-nek a területen nincs hírközlő hálózata. Az Antenna Hungária sem rendelkezik hálózattal, és beépítési magasságokkal kapcsolatosan sincs kikötése. A UPC Magyarország Kft nem rendelkezik hálózattal a tervezési területen. Üzemelő hálózata a Debrecen belterületén van (szóbeli tájékoztatás). Az INVITEL-nek korábbi ismereteink szerint a vasúti oszlopsoron van optikai hálózata, de megkeresésünkre nem adtak választ. A hálózat fizikailag jelen van a terület közelében, tehát az ellátás elvileg nem akadályozott. Egyéb vezetékes szolgáltató a terület közelében nincs, illetve nincs róla tudomásunk. A vezeték nélküli szolgáltatókat megkerestük. Az Antenna Hungária kivételével nem kaptunk visszajelzést arra vonatkozóan, hogy a területen, illetve annak közelében bármilyen létesítményük lenne. Visszajelzésük hiánya miatt arra következtettünk, hogy a terület rendezése nem okoz a mobil eszközök számára problémákat. Az Antenna Hungária Zrt. részéről, mivel a területen, illetve annak közelében nem üzemeltet tornyokat, és nincs semmilyen alépítmény hálózata, nincs kikötés a rendezési tervvel kapcsolatosan. A Business to Business szolgáltatásuk nyújtására mikrohullámú technológiával képesek a területen. A rendezett területet egy központi helyen, a terület délnyugati sarkán célszerű optikai alépítménnyel megcsatlakozni. A csatlakozási helyen mm-es műanyag csövekkel egy rövid alépítmény szakaszt kell építeni, mely a terület határán nyugati irányból a Telekom hálózatát, keleti irányból az INVITEL hálózatát tudja bevezetni a területre.

25 A tervezett alépítményt valamint, az INVITEL és a TELEKOM meglévő hálózatát lenti helyszínrajzon jelöltük. Más szolgáltató megjelenése esetén azok hálózata is bevezethetővé válik az alépítmény segítségével. Az alépítmény béléscsövezésével a behúzható optikai kábelek száma a terület igényeit messze meghaladja. A belépési pontnál, valamilyen központi hely (épület v. terület) szükséges, amely ponton az érintett terület ellátásához esetlegesen szükséges végberendezések elhelyezhetők. A becsatlakozási helytől a terület részletes rendezése során alépítmény hálózatot kell kialakítani az egyes ide települő létesítmények igényelt pontjai felé, a közlekedési utak mentén. Ennek kapacitását a részletes tervezés során lehet majd meghatározni. Második belépési pont kialakítása akkor lehet szükséges, ha bármelyik, a területen már aktív szolgáltató az ellátási biztonság növelése érdekében fizikailag más irányból kíván szolgáltatási útvonalat (optikai kábelt) biztosítani. Ennek helye a belső alépítmény hálózathoz való csatlakozási lehetőség függvénye lesz. A területen szolgáltatási szándékát a Magyar Telekom jelezte, de csak konkrét igény esetén. Jelenleg vélhetően legkönnyebben a Magyar Telekom tud csatlakozni, mert a 4-es út mentén, a tervezési területtel ellentétes oldalon az országos optikai gerinc hálózatának Debrecen Nyíregyháza szakasza halad, így minimális nyomvonal építéssel elérheti a tervezett belépési pontot, de a lehetőséget minden szolgáltató részére biztosítani kell. Fontos, hogy csak földalatti csatlakozás történhet, optikai eszközökkel, mert hosszú távon megfelelő adatsebességet, ellátási biztonságot csak ilyen eszközökkel lehet megvalósítani. Vezeték nélküli (mobil) eszközök tekintetében a terület rendezése során a vételi viszonyok gyakorlatilag nem változnak, tehát a szolgáltatás nyújtható, illetve igénybe vehető lesz. A villamos vasút árnyékoló hatása jelenleg is létezik a területen, és ez a későbbiekben sem változik. Amennyiben az ipari területen belül mégis csökken a térerő, az oda települő létesítmények árnyékoló hatása miatt, akkor egy ponton kell kialakítani bázisállomás telepítésére alkalmas helyet az összes szolgáltató részére, ami lehetőség szerint (de nem kizárva) ne önálló torony legyen, hanem valamilyen más épített magasabb műtárgy, amelyen az antennák elhelyezhetők. Mivel ilyen esetekben a bázisállomások helyét nem lehet csak méréssel pontosan meghatározni, a telepítési pontot előre nem lehet eldönteni. A műsorszóró hálózat vételi viszonyai a területen nem változnak, mikrohullámú összeköttetések létesítése lehetséges lesz. 5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK A módosítási javaslat szerint a tervezési területen belül a fentebb megadott terület-felhasználás változását a szerkezeti terv ill a változások tervlapja rögzíti A várható környezeti hatások elemzése A várható hatások időtartama (I), gyakorisága (G), a bekövetkezés valószínűsége (V), reverzibilitása (R) alapján a módosítással érintett terület az alábbiak szerint értékelhető: I: a működés várható időtartama: a terv távlatán túli G: a környezet-igénybevétel az alapterhelésben kisebb mértékű növekedéssel jár, a hatás folyamatos, állandó, határértékek alatti, tehát számottevő változást nem okoz V: határértéket meghaladó környezeti hatás nem valószínűsíthető, erre biztosíték a területhasználat, a területen végzett tevékenységek számára előírt környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés R: irreverzibilis hatást a tervmódosítás nem indukál Szinergikus hatások szerinti megítélés A módosítással érintett terület a város északi határán helyezkedik el, pozíciójában és megjelenésében városképi jelleggel is bír. Ez, valamint terület elhelyezkedése, mérete által behatárolt terület-felhasználás egyedi, akár speciális beépítési módot, elhelyezéseket, technológiákat igényelhet.ezt a beépítésnél és zöldterület alakításnál, a zavaró hatású környezettől való, védelmi célú lehatárolás tervezésénél kiemelten figyelembe kell venni. A terület infrastrukturális és településgazdálkodási feltételeit fejlesztéssel biztosítani kell, a módosítás ebben változást jelent. A vizsgált területen belül a levegőt, talajt, felszíni és felszín alatti vizet érő, valamint zajterhelő hatások szabályozottak, így a módosítás után sem kell számolni a környezeti terhelések megengedettnél nagyobb mértékű megjelenésével Országhatáron átterjedő hatás Ilyen környezeti hatással nem kell számolni.

26 Környezetre kockázatos hatások megítélése A tervmódosítás által bekövetkező terület-felhasználás, illetve annak változása rendeltetésszerű környezet-igénybevétel, valamint a 2.2.) pontban jelzett kritériumok betartása esetén nem jelenthet a környezetre kockázatos, a megengedettnél nagyobb terheléseket A tervben megfogalmazott módosítás nagyságrendje alapján A módosítás a vizsgált terület esetében a területhasználat tényleges megváltozását eredményezi.az érvényes és módosított szabályozás szerinti terület-felhasználás alapvetően eltér egymástól. Jellegében más használatot, környezeti terheléseket jelent. A mezőgazdasági területhasználat idényjellegű, környezet-terhelései elsősorban a műveléshez kapcsolódó kemikáliák, szálló por, vagy pollenterhelésben jelenik meg. A módosítás utáni területhasználat elsősorban technológiai, tüzeléstechnikai terhelések növekedését okozza. Tekintettel arra, hogy a vizsgált tömb a 4-es főút és a vasút hartása miatt jelenleg is az átlagostól terheltebb, az érintett terület várható terhelése a módosítás utáni használattal csupán egy mérsékeltebb többlet terhelést fog jelenteni. Ennek azért van realitása, mert a gazdasági övezetek, illetve tevékenységek törvényi és hatósági kontrolláltsága jelentősen erőteljesebb a mezőgazdasági területhasználatokétól. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a jelenlegi tanyás, mezőgazdasági használat alapján nem észlelhető a területen zaj-, talaj-, vagy vízterhelés okozta környezeti ártalom. A levegőterhelésben a közlekedési főút levegőterhelő hatásterületének érvényesülése mellett talán a felszíni defláció a markánsabb hatás lokálisan. Ez a Ge övezet intenzívebb talaj-, és zöldfelületi fedettsége alapján mérséklődhet! Védett területek érintettsége A módosítással érintett területen nincs védett természeti érték, sem értékelhető biológiai, vagy természetközeli élőhely, egyed. A beépítéssel a gondozott zöldfelület-alakítás lehetőségei növekednek, így a biológiai aktivitásérték (BAÉ) a zöldfelületi mérlegének megtartása biztosítható Társadalmi, gazdasági folyamatok, környezeti elemek változásai A tervezett módosítás alapvetően jelentősebb eséllyel segíti a gazdaságélénkítést, a foglalkoztatást, a környezetvédelmi törekvést és a fenntartható fejlődés érvényesülését, mint az érvényes terv Környezetterhelési szempontból a módosítás hatásai Települési környezet védelme A módosítással érintett területen az épített környezet védelme a településrendezési és szabályozási követelmények alapján biztosított. Az építési övezet kijelölése, illetve a beépítettség és a városképi értékű építési karakter, valamint az előírt zöldfelületi környezet alakítása a módosítást követően is kell, hogy illeszkedjen a helyi sajátosságokhoz, város-, és tájképi értékekhez, igényekhez, valamint a korlátozó feltételekhez. Ezt a módosított szabályozási előírásokkal is biztosítani kell. A Ge övezetben elhelyezhető tevékenységek előre becsülhetően járműszámmal növelhetik a 4-es főút ezen érintett szakaszának ÁNF-át (átlagos napi forgalmát).az övezeten belüli parkolóigény ennek megfelelően hasonló mértékű lehet. A terület beépítése során elvárt legfontosabb települési és környezeti szempontok: - A területen a beépítése előtt teljes közmű-, és energia ellátottságot kell kiépíteni. - Az építéssel érintett területek terepszintjeit úgy kell kialakítani, hogy sem belvíz, sem rendkívüli csapadék a használatot ne akadályozza. - Az övezeten belül javasolt a 4-es főút és a 100-as vasút mentén övezeten belüli védelmi célú zöldsáv kialakítása. - A beépítéssel érintett területeken a még meglévő humuszréteg mentését el kell végezni. - A földmunkák megkezdését az örökségvédelmi hivatalnál be kell jelenteni. - Az övezeten belül, amennyiben valamely beruházás területigénye eléri/meghaladja a 3 ha-t, a tevékenység, vagy a terület beépítése a 314/2005. (XII. 25.)Korm.r. alapján környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozik. A települési környezetre gyakorolt hatás a szabályozási elemekkel elviselhető, a kialakuló állapot rendezett, városképileg értékesebb környezeti állapotokat teremt! A hatás javító!

Törzsszám: VO-3/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-3/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a Debrecen, 0632 hrsz-ú Panoráma út - 01051 hrsz-ú út- 0752/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület 0756 hrsz-ú út 0752/14 hrsz-ú út 0752/17 hrsz-ú

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK a 39. számú vrk. Medvefű utca 0378/19 hrsz-ú 18 méter szabályozási szélességű út Varjútövis utca Kígyóhagyma utca által

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECEN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK - a 37. városrendezési körzet Kishatár út, 17191/15 hrsz-ú út, Harsona utca és Házgyár utca által határolt területére vonatkozó - MÓDOSÍTÁSA Törzsszám: P7/2015 VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: FI-1/2015 Ügyiratszám: TERV- 392/2014.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: FI-1/2015 Ügyiratszám: TERV- 392/2014. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA 4024 Debrecen, Piac utca 20. sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda@ph.debrecen.hu Debrecen 53. számú vrk.

Részletesebben

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁTERV95 KFT 2015. SZEPTEMBER TÖRZSSZÁM: 155/2015. 3. 2. 2 ESZTERGOM VASÚTÁLLOMÁS KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁI II., VÁGÁNYÉPÍTÉSI MUNKÁK TERVEZÉSE MEGVALÓSÍTÁSA TÁRGYÚ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra Véleményezésre elkészített terv 2016. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció 2014. december TH-13-02-22 Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP Kaposvár

Részletesebben

tervezési terület CSANÁDPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2015 EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

tervezési terület CSANÁDPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2015 EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ tervezési terület CSANÁDPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2015 EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ CSanádpalota Város Településrendezési Tervének módosítása 2015 TARTALOMJEGYZÉK CSANÁDPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ. 2015. június

A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ. 2015. június DÖMSÖD NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ 2015. június PEST

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz kapcsolódó 2013. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz kapcsolódó 2013. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti- egyszerűsített eljáráshoz Véleményezési szakasz 2013. 11. TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 122008/16 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/3-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11-3/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP KAPOSVÁR

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ Előzmények, tervmódosítás rövid ismertetése: Őcsény község Önkormányzatának képviselő testülete 100/2015. (VI. 24.) Kt.

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE Sztrilich Pál Cserkészpark épületeinek felújítása, bővítése érdekében 314/2012. KORM. R. 42. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása I. kötet HÉSZ és SZT módosítás Alátámasztó

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA Az Étv. 9. (6) bekezdés szerinti

Részletesebben

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása Egyes településrészek VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG

Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása Egyes településrészek VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG EGYES TERÜLETRÉSZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁSA, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Készült Vértesszőlős Község Önkormányzatának megbízásában EGYEZTETÉSI

Részletesebben

KÉTVÖLGY KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ (314/2012.(XI.8.) KORM. R. 38. ) MUNKASZÁM: Rv59 2016. FEBRUÁR HÓ

KÉTVÖLGY KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ (314/2012.(XI.8.) KORM. R. 38. ) MUNKASZÁM: Rv59 2016. FEBRUÁR HÓ KÉTVÖLGY KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK M Ó D O S Í T Á S A MUNKASZÁM: Rv59 VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ (314/2012.(XI.8.) KORM. R. 38. ) 2016. FEBRUÁR HÓ KÉTVÖLGY KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ALTUS

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2011. november PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST 1085,

Részletesebben

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TT HÉ 1 PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSERKEZETI

Részletesebben

U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2014. ÉVI DÖGEI KÖRFORGALMÚ CSOMÓPONT ÉS A FLÓRÁN TÉR TÖMBJÉNEK ÉPÍTMÉNYMAGASSÁGÁT ÉRINTŐ TRT.

KISVÁRDA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2014. ÉVI DÖGEI KÖRFORGALMÚ CSOMÓPONT ÉS A FLÓRÁN TÉR TÖMBJÉNEK ÉPÍTMÉNYMAGASSÁGÁT ÉRINTŐ TRT. NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZ AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK SZAKMAI VÉLEMÉNYEIRE

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZ AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK SZAKMAI VÉLEMÉNYEIRE ÖSSZEFOGLALÁS ÉS ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZ AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK SZAKMAI VÉLEMÉNYEIRE CSERSZEGTOMAJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE SORÁN ZALA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Észrevételt nem tesz,

Részletesebben

EMESBŐD. Településrendezési eszközök módosítása. Partnerségi egyeztetés. Tárgyalásos eljárás

EMESBŐD. Településrendezési eszközök módosítása. Partnerségi egyeztetés. Tárgyalásos eljárás NEMES EMESBŐD Településrendezési eszközök módosítása Partnerségi egyeztetés Tárgyalásos eljárás Megrendelő: Nemesbőd Község Önkormányzata 9749 Nemesbőd, Kossuth Lajos u. 15. Email: akkerg6@gmail.com Tervező:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/2-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 62/2011. (V. 30.) határozattal

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.116-18 H E G Y E S H A L O M TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Köszönettel. Gyenes Levente polgármester s.k.

Tisztelt Lakosság! Köszönettel. Gyenes Levente polgármester s.k. Tisztelt Lakosság! Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Gyömrő Város 46 hrsz-ú területére vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat részleges módosítását a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSIDOKUMENTÁCIÓ (A 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 32. (3) bekezdése

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I /2. Tel/Fax:/46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu SAJÓPETRI

Részletesebben

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete Söréd (jelenleg hatályos) Településrendezési terv Az 1-es jelű terület a külterületi településszerkezeti tervlapon mezőgazdasági, a belterületi településszerkezeti tervlapon, és a Szabályozási Tervlapon

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA DÖRGICSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 33/2003.(IX.30.), 75/2008. (XI.5.), 17/2011.(II.11.), 32/2012.(VI.15.), 34/2012.(VI.15.), 35/2012.(VI.15.), 36/2012.(VI.15.), 37/2012.(VI.15.),

Részletesebben

SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA FŐÉPÍTÉSZI ÉS KIFÜGGESZTÉSI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉTV 9. (6) 2 0 1 2. Máj us Hó Z. É. M Ű

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS 3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület 178/2013.(XI.20.) Kt. határozatában kezdeményezte a településrendezési terv módosítását a 083/9 hrsz-ú térségben.

Részletesebben

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/523-100 Email: rosenfeld.istvanne@sarvar.hu

Részletesebben

KAPOLCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (A 323 hrsz-ú út rendezése érdekében) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Kr. 36.

Részletesebben

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4)

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4) I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4) Megrendelő: Berkenye Község Önkormányzata Berkenye Kossuth u. 20. 2641 Tervező: TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. Salgótarján Mártírok

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu PAGONY TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ IRODA 1111. Budapest, Budafoki út 53. Telefon: 06-1-365-1805,

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Város-Teampannon Kft. 2015. november ALSÓÖRS TRT MÓDOSÍTÁS EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS 2015. NOVEMBER 2 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

Kaba Város Településrendezési Tervének készítéséhez

Kaba Város Településrendezési Tervének készítéséhez Kaba Város Településrendezési Tervének készítéséhez Alátámasztó munkarész 2015. július Tervező: Art Vit al Tervező, Ép ít ő és Kereskedelmi Kf t. 2014. Külzetlap Település tervező/ Építész vezető tervező

Részletesebben

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fa: 96 418 699 email: talent_plan@arrabonet.hu Előlap KÖRNYE Településrendezési eszközök

Részletesebben

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1 Településhálózati összefüggések A település az Aszódi Járáshoz tartozik. A település Aszód és Gödöllő vonzáskörzetébe tartozik. 1.2 A területfejlesztési

Részletesebben

Budapest XII. kerület,

Budapest XII. kerület, Budapest XII. kerület, Istenhegyi út (hrsz.: 9814/1) Szendrő utca (hrsz.: 9725) 9716/23 hrsz. ú közterület 9716/20 hrsz. ú közterület által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve Tsz.: I 597 1/2011.

Részletesebben

Melléklet a./2016. (I. 29.) Kt. határozathoz: Helyi kérelmek összefoglalása. Belterület. 1. Kérelmező neve: EURO-UNIOR Kft

Melléklet a./2016. (I. 29.) Kt. határozathoz: Helyi kérelmek összefoglalása. Belterület. 1. Kérelmező neve: EURO-UNIOR Kft Melléklet a./2016. (I. 29.) Kt. határozathoz: Helyi kérelmek összefoglalása Belterület 1. Kérelmező neve: EURO-UNIOR Kft Központi telephely rendeltetésének felülvizsgálata: Lk >> Gksz Indoklás: A Táncsics

Részletesebben

NAGYKÖRŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA

NAGYKÖRŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 NAGYKÖRŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA a helyi építési

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA II. FÁZIS: MÁSODIK MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. augusztus Projektszám:

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 07.22. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.1- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 14. szám 2011. június 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 14. szám 2011. június 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 14. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

GÁRDONY. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően

GÁRDONY. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően GÁRDONY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően véleményezésre elkészített terv 2015.október Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA

5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA 5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA 60 5.1 TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK SZOLNOKOT ÉRINTŐ ELHATÁROZÁSAI A 2014. január 1.-én hatályban lévő OTrT-t jóváhagyó 2003. évi XXVI. törvény

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal. Dr. Tárnoki Richárd jegyző. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére

BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal. Dr. Tárnoki Richárd jegyző. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal POLGÁRMESTERI HIVATAL nem ellentétes POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Dr. Tárnoki Richárd jegyző Szám:.../2005. Előkészítő: Lipták János

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Törzsszám: P11/2015. Felelős tervező

Törzsszám: P11/2015. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTEV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció TAKSONY Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területére vonatkozóan a 9/2016. (II.16.) KT határozatban foglaltak alapján) Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010-ben döntött arról, hogy a településrendezési eszközök (településszerkezeti

Részletesebben

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A L Á T Á M A S Z T Ó J A V S L A T 1 - M E G A L A P O Z Ó V I Z S G Á L A T 2 - A L Á

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE S A R U D KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉSZAKTERV-PANORÁMA KFT. 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel./ fax: 46/508-728 e-mail: eszakterv@gmail.com 2009. november ÉSZAKTERV-PANORÁMA Kft. Miskolc, Zsigmondy

Részletesebben

LEVÉL. Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás Tárgyalásos eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. december TH-15-02-18

LEVÉL. Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás Tárgyalásos eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. december TH-15-02-18 LEVÉL Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás Tárgyalásos eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. december TH-15-02-18 Aláírólap Felelős tervező: Munkatársak: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI

BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI 1. Balmazújváros Város Településrendezési terv 2009. évi módosítás Belterület 6. sz. területegység

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK /TSZT ÉS HÉSZ/ MÓDOSÍTÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK /TSZT ÉS HÉSZ/ MÓDOSÍTÁSA BAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK /TSZT ÉS HÉSZ/ MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (A 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 32. szerinti teljes eljáráshoz kapcsolódó, a 38. -ban megjelölt véleményezési

Részletesebben

B U D A P E S T, V. K E R Ü L E T

B U D A P E S T, V. K E R Ü L E T B U D A P E S T, V. K E R Ü L E T B e l v á r o s - L i p ó t v á r o s K e r ü l e t i V á r o s r e n d e z é s i é s É p í t é s i S z a b á l y z a t á r ó l é s S z a b á l y o z á s i T e r v T e

Részletesebben

E G E R M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É N E K É S N A G Y L A P O S ÉS F E L N É M E T V Á R O S R É S Z E K S Z A B Á L Y O Z Á S I T E R V É N E K M Ó D

Részletesebben

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS Bük Város Településrendezési terve - Felülvizsgálat 2015 Településszerkezeti terv

Részletesebben

N Y Í R S É G T E R V K

N Y Í R S É G T E R V K N Y Í R S É G T E R V K f t. S z é k h e l y : 4 4 3 1. N y í r e g y h á z a, M a c k ó u. 6. s z. I r o d a : 4 4 0 0. N y í r e g y h á z a, S z e g f ű u. 7 3. s z. T e l e f o n / f a x : ( 4 2 )

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

VÁROSLŐD Egyeztetési anyag Város Teampannon Kft. 2015. szeptember

VÁROSLŐD Egyeztetési anyag Város Teampannon Kft. 2015. szeptember VÁR ROSLŐD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEKK MÓDOSÍTÁSA A 8. SZ. Ú FŐÚT KIEMELT ELSŐRENDŰ FŐÚTTÁ FEJLESZTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN Egyeztetési anyag Város Teampannon Kft. 2015. szeptember VÁROSLŐD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 5. szám 2010. február 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 9/2010. (II. 23.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408 DERECSKE VÁROS Egyeztetések lezárását követõen összeállított, javított dokumentáció: 0. augusztus. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BELTERÜLETTEL KAPCSOLATOS - 00.(-0.) ÉVI MÓDOSÍTÁS K K D J E K C C K H H B B A

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE

HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete 342/2015. (XII.31.)határozatának 1. melléklete HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁRÓL

Részletesebben

polgármester városi főépítész

polgármester városi főépítész Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Lautner Emőke városi főépítész Tájékoztató a Kazincbarcika Városi Köztemető fejlesztési tanulmánytervének döntés előkészítő koncepciótervének tervezetéről

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS TERÜLETRENDEZÉSI, VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG 7624 Pécs, Attila u. 19. Tel./Fax/üz : (72) 532 755 (72) 532 756 E - mail : bhregio@t-online.hu KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 Biharnagybajom község Képviselő-testületének 9/2015.(IV.23.) rendelete BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1. MELLÉKLET: KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE: SZ-1 2.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Iktatószám: 50-2/2016/B. Tárgy: Bánk község településrendezési eszközeinek

Részletesebben