REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA Érd, János u.15. Telefon: , ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu"

Átírás

1 REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA Érd, János u.15. Telefon: , , PAGONY TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ IRODA Budapest, Budafoki út 53. Telefon: , , BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLET TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE VONATKOZÓ KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KÉSZ) MÓDOSÍTÁSA HONVÉD UTCA PINTYŐKE UTCA SZENTHÁROMSÁG UTCA ROMHÁNYI JÓZSEF UTCA ANGELI ÚT BUDAPEST-PUSZTASZABOLCS VASÚTVONAL ÁLTAL HATÁROLT TERÜLETRE (EPRES-KERT TERÜLETÉRE) VONATKOZÓ FSZKT MÓDOSÍTÁS KERETÖVEZET MÓDOSÍTÓ HATÁSTANULMÁNY ÉTV 9. (3) SORÁN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK ALAPJÁN JAVÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ Budapest, október hó Kizárólag a REND-ENG-TERV Építész Iroda és a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda hozzájárulásával, a szerződésben meghatározottak szerint használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembe vételével!

2 TERVEZŐK NÉVSORA, ALÁÍRÓLAP TELEPÜLÉSRENDEZÉS: Szabóné Pányi Zsuzsanna - Rend-Eng-Terv Építész Iroda. vezető településrendező tervező KÖRNYEZETRENDEZÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM: TT Illyés Zsuzsanna - Pagony Kft. táj- és kertépítész TK /12 Demetrovics Márton - Pagony Kft. KÖZLEKEDÉS: Szálka Miklós - Pro Urbe Kft. közlekedéstervező K1D VÍZI KÖZMŰELLÁTÁS: Fleck Györgyné vízi közműtervező VZ-T GÁZELLÁTÁS: Fülöp László - FL-Gáz Bt. gázellátás közműtervező ENERGIAELLÁTÁS: Zsolnai József - Mátra-Phone Kft. energiaellátás közműtervező V-T 2305/2009. HÍRKÖZLÉS: Mátrai Sándor - Mátra-Phone Kft. hírközlés tervező HI-T MEGBÍZÓ: Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata (1221. Budapest, Városház tér 11.) Szabolcs Attila polgármester Rend-Eng-Terv Építész Iroda -2- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

3 TARTALOMJEGYZÉK Borítólap Tervezők névsora, aláírólap Tartalomjegyzék SZÖVEGES MUNKARÉSZEK: 1. Bevezetés, előzmények, a tervezési feladat ismertetése 2. Vizsgálatok 2.1. A tervezési területre hatályos területrendezési tervek elemzése 2.2. A tervezési területre hatályos településrendezési tervek vizsgálata, elemzése 2.3. A területfelhasználás, a beépítettség és az építészeti értékek vizsgálata 2.4. Közlekedési vizsgálat 2.5. Zöldfelületi, környezetvédelmi vizsgálat 2.6. Közművek vizsgálata szakáganként 3. Javaslatok, az átsorolások alátámasztása 3.1. Területfelhasználási javaslat, szabályozási koncepció 3.2. FSZKT módosítási javaslat 3.3. Közlekedési javaslat 3.4. Környezetrendezési javaslat 3.5. Környezetvédelmi javaslat 3.6. Közműjavaslat szakáganként 4. A keretövezet átsorolással járó változások hatásai 5. Örökségvédelem 6. Az átsorolással érintett ingatlanok (táblázat) MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: Térképmásolat 2. sz. melléklet: M. Telekom Nyrt. Budapesti fejlesztési osztály tájékoztatása és térképi adatszolgáltatása 3. sz. melléklet: A Novotron Zrt. tájékoztatása 4. sz. melléklet: A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. tájékoztatása 5. sz. melléklet: Emlékeztető a BKK Zrt.-vel megtartott egyeztetésről 6. sz. melléklet: Emlékeztető a BKK Zrt.-vel megtartott egyeztetésről 7. sz. melléklet: A MÁV Zrt. Stratégiai Pályavasúti Fejlesztés és Lebonyolítás Hálózatfejlesztés üzletágának nyilatkozata 8. sz. melléklet: A Telenor Magyarország Zrt. tájékoztatása 9. sz. melléklet: Az MVM tájékoztatása és hálózati térképi adatszolgáltatása 10. sz. melléklet: A Vodafon Magyarország Zrt. tájékoztatása 11. sz. melléklet: Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi Főosztály Kulturális Örökségvédelmi Osztálya tájékoztatása 12. sz. melléklet: A Fővárosi Vízművek előzetes tájékoztatása a vízellátásról Rend-Eng-Terv Építész Iroda -3- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

4 13. sz. melléklet: Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztály nyilatkozata a lokalizációs töltés megszüntetésének feltételeiről 14. sz. melléklet: A Fővárosi Víz Csatornázási Művek nyilatkozata a lokalizációs töltés megszüntetésének feltételeiről 15. sz. melléklet: A Fővárosi Víz Csatornázási Művek előzetes tájékoztatása a csatornázásról FELHASZNÁLT TERVEK, ADATSZOLGÁLTATÁSOK Budapest, XXII. kerület Epres-kert terület Övezetmódosítási hatástanulmány- BFVT Kft december A kerület 315/2008. (10.16.) önk. határozattal jóváhagyott Integrált Városfejlesztési Stratégiája A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal márciusi adatszolgáltatása RAJZI MUNKARÉSZEK Vizsgálatok Területfelhasználási és épületvizsgálat M = 1 : Jelenlegi úthálózat M = 1 : Közösségi közlekedés jelenlegi hálózata M = 1 : Javaslatok Keretövezet módosítási terv M = 1 : Módosított övezeti terv (A KÉSZ 1. sz. melléklet - övezeti tervlap módosítással érintett része) M = 1 : Módosított szabályozási terv (A KÉSZ 2. sz. melléklet szabályozási tervlap módosítással érintett része) M = 1 : Távlati úthálózat M = 1 : Közösségi közlekedés távlati hálózata M = 1 : Mintakeresztszelvények M = 1 : 100 Közmű vizsgálatok és javaslatok Közművizsgálat javaslat: Vízellátás, csatornázás M = 1 : Közművizsgálat javaslat: Gázellátás M = 1 : Közművizsgálat javaslat: Elektromos energiaellátás M = 1 : Közművizsgálat javaslat: Távközlés M = 1 : Rend-Eng-Terv Építész Iroda -4- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

5 1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK, A TERVEZÉSI FELADAT ISMERTETÉSE Budapest XXII. kerület délnyugati harmada Nagytétény városrész. A kerület e történelmi egysége szerkezetileg három részből áll, jellemző módon fő közlekedési utak szabdalják szét: az M0-tól északra elhelyezkedő Óhegy térsége, a 6-os út és a Duna közötti parti szakasz, valamint a kerületrész gerince, mely magába foglalja a kiterjedt lakó-, gazdasági és egyéb beépítésre szánt területeket. Ebben a sávban fekszik a jelen tervezés tárgyát képező ún. Epres-kert területe. A kerület egészére a 12/2010.(VI.30.) Ör. rendelettel jóváhagyott KVSZ van hatályban. A KVSZ felülvizsgálata után merült fel ismét az Epres-kert elnevezésű területen belül található ingatlanok övezeti átsorolásának igénye, amelyhez a 48/1998.(X.15.) Főv. Kgy. számú rendelet értelmében a tervezett területfelhasználásnak megfelelően a Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) módosításának indokoltságát igazoló hatástanulmány (keretövezet módosító hatástanulmány) készítése is szükségessé vált. A jelen tervezés tárgya a Budapest XXII. kerület teljes közigazgatási területére vonatkozó kerületi városrendezési és építési szabályzat (KÉSZ) módosítása című keretszerződésen belül a Honvéd utca Pintyőke utca Szentháromság utca Romhányi József utca Angeli út Budapest-Pusztaszabolcs vasútvonal által határolt területre (Epres-kert területére) vonatkozó FSZKT módosítás. Az FSZKT jelen módosítása és a KÉSZ tárgyi területre vonatkozó módosítása egységes tervezési folyamatban zajlik, de jelen dokumentáció a keretövezet módosításhoz célirányosan kapcsolódó leírásokat és rajzi munkarészeket tartalmazza csak. Az FSZKT módosítás tervezési programja a kerületi önkormányzat feladatmeghatározása alapján: A jelenlegi L5 jelű lakóövezet valamint az F1 jelű MG-MF fejlesztési terület felülvizsgálata szükséges. Az IVS-ben rögzített célok szerint az alacsony környezetterheléssel járó, modern, szolgáltató jellegű gazdasági tevékenységek telepítését elősegítő, de alapvetően vegyes, intézményi és lakófunkciókat magában foglaló tervjavaslat kidolgozása szükséges, mely figyelembe veszi a környezet és a telek adottságait. Vizsgálni szükséges a tervezendő L5 jelű övezetben a lakásszám korlátozás feloldását, a korlátozás szigorúságának csökkentését. Az FSZKT módosítási eljárással párhuzamosan készül a hatástanulmánnyal szinkronban a KÉSZ módosítás. A tervkészítés célja a módosított FSZKT-nak való megfeleltetés. A KÉSZ módosítás jóváhagyása csak az előzetes FSZKT módosítás jóváhagyása után történhet meg. A tervezés során egyeztetéseket tartottunk a Főpolgármesteri Hivatal és a XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájának munkatársaival, amely tárgyalások eredményeképpen alakult ki a dokumentált övezetátsorolási javaslat. Az FSZKT eseti módosításának célja az Epres-kert területén belül kijelölt L5 keretövezet egy részének átsorolása I jelű intézményi övezetbe, illetve az MG- MF F1 (IZ) jelű célzott területfelhasználású terület IZ övezetként történő felhasználása. Rend-Eng-Terv Építész Iroda -5- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

6 2. VIZSGÁLATOK 2.1. A TERVEZÉSI TERÜLETRE HATÁLYOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ELEMZÉSE A fővárosban és a vonzáskörzetében fekvő településeken a tervezett fejlesztések, beruházások lehetőségét alapvetően a hatályban lévő magasabb szintű tervek határozzák meg. Az Epres-kert elnevezésű, a Honvéd utca Pintyőke utca Szentháromság utca Romhányi József utca Angeli út Budapest-Pusztaszabolcs vasútvonal által határolt terület jelenlegi módosítási javaslatainak területrendezési szempontú elemzése érdekében az alábbi területrendezési terveket vizsgáltuk meg: Hatályos területrendezési tervek: évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (BATrT) A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény 5. -ának c) pontja kimondja: a területrendezési terv: az ország, illetve egyes térségek műszakifizikai szerkezetét meghatározó és befolyásoló tervdokumentum, amely biztosítja a területi adottságok és erőforrások hosszú távú, illetve nagy távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését és a területfelhasználás rendszerét, optimális hosszú távú területi szerkezetét; E két magasabb szintű jogszabály jelentős mértékben meghatározza a települések területhasználati lehetőségeit, műszaki infrastruktúra-hálózatait, amelyeket a településrendezési tervek készítése és módosítása során figyelembe kell venni. Országos Területrendezési Terv 2. SZ. MELLÉKLET: AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVE RÉSZLET AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV BAN JÓVÁHAGYOTT SZERKEZETI TERVÉBŐL (AZ ORSZÁGOS TERÜLETFELHASZNÁLÁS RENDSZERE) Rend-Eng-Terv Építész Iroda -6- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

7 Az OTrT Szerkezeti tervlapja szerint a tervezési terület az M0-tól, mint meglévő gyorsforgalmi úttól és a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasútvonaltól délre fekvő, 1000 ha feletti települési térség részét képezi. 3. SZ. MELLÉKLET: AZ ORSZÁGOS ÖVEZETEK HATÁRAI 3/1. AZ ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖVEZETE A TERVEZÉSI TERÜLET AZ ÖVEZETET NEM ÉRINTI! 3/2. A KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLET ÖVEZETE A TERVEZÉSI TERÜLETEN BELÜL KISEBB FOLTOK AZ ÖVEZET RÉSZÉT KÉPEZIK. OTrT országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, így az övezet határát a kiemelt térség területrendezési terve (BATrT) pontosítja. 3/3. A KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTERÜLET ÖVEZETE A TERVEZÉSI TERÜLET AZ ÖVEZETET NEM ÉRINTI! Rend-Eng-Terv Építész Iroda -7- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

8 3/4. AZ ORSZÁGOS KOMPLEX TÁJREHABILITÁCIÓT IGÉNYLŐ TERÜLET ÖVEZETE A TERVEZÉSI TERÜLET AZ ÖVEZETET NEM ÉRINTI! 3/5. AZ ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE A TELJES KERÜLET AZ ÖVEZET TERÜLETÉRE ESIK! OTrT országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet 14/A. (1) Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. (2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. (3) Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. Rend-Eng-Terv Építész Iroda -8- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

9 3/6. A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG SZEMPONTJÁBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLET ÖVEZETE A TELJES KERÜLET AZ ÖVEZET TERÜLETÉRE ESIK! OTrT 14/B. A kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben a világörökség és világörökség-várományos terület vagy a történeti települési terület övezetbe kell sorolni, továbbá az érintett települések közigazgatási területének megjelölésével kell meghatározni. A fenti térségi övezetek tényleges kiterjedésének megfelelő határát a településrendezési tervben kell meghatározni. 3/7. A KIEMELTEN ÉRZÉKENY FELSZÍN ALATTI VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE A TELJES KERÜLET AZ ÖVEZET TERÜLETÉRE ESIK! OTrT 15. A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 3/8. A FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉG- VÉDELMI VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉNEK ÖVEZETE A TELJES KERÜLET AZ ÖVEZET TERÜLETÉRE ESIK! OTrT 16. Felszíni vizek szennyezésre érzékeny vízgyűjtő területén keletkező, illetve a vízgyűjtőn kívül keletkezett szennyvizek vízgyűjtő területre történő bevagy kivezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. Rend-Eng-Terv Építész Iroda -9- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

10 3/9. AZ ÁSVÁNYI NYERSANYAG- GAZDÁLKODÁSI TERÜLET ÖVEZETE A TERVEZÉSI TERÜLET AZ ÖVEZETET NEM ÉRINTI! 3/10. AZ EGYÜTT TERVEZHETŐ TÉRSÉGEK ÖVEZETE A TERVEZÉSI TERÜLET A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ RÉSZÉT KÉPEZI! 3/11. A KIEMELT FONTOSSÁGÚ MEGLÉVŐ HONVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE A TELJES KERÜLET AZ ÖVEZET TERÜLETÉRE ESIK! 16/C. (1) A kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezetét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben a tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni. (2) Az (1) bekezdésben kijelölt területeket a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. Az országos övezetek közül a tervezési területet: a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete, az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, a kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület övezete, a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete, a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete, valamint a kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete érinti. Rend-Eng-Terv Építész Iroda -10- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

11 Az Országos Területrendezési Tervben ábrázolt, a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozó területek lehatárolását a kiemelt térség területrendezési terve (BATrT) pontosítja. A kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület övezetének védendő területeit a BATrT az OTrT előírásainak megfelelően a világörökség és világörökségvárományos terület vagy a történeti települési terület övezetbe sorolja. Az OTrT a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetére kizárólag a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése, lehatárolása során figyelembe veendő előírásokat határozza meg. Ezen előírást a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve készítése során figyelembe vették. A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetére érvényes országos előírások kizárólag a bányászati tevékenységre vonatkozó szabályt tartalmaznak, amely jelen tervezés során nem releváns. Az OTrT 12. (6) bekezdése szerint Ahol a törvény külön övezeti előírásokat nem tartalmaz, ott a vonatkozó ágazati szabályokat kell alkalmazni. Ahol a törvény övezeti előírásokat tartalmaz, ott azokat a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. Budapest térségére a vonatkozó kiemelt térségi területrendezési terv a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve (a továbbiakban a BATrT), amit a főváros Településszerkezeti tervének készítése során figyelembe kell venni. A fővárosi TSZT felülvizsgálata jelenleg tervezés alatt áll, éppen a BATrT 2011 szeptembere óta hatályban lévő, a 2005-ben elfogadott törvényhez képest módosult elhatározásainak és előírásainak érvényre juttatása érdekében! Rend-Eng-Terv Építész Iroda -11- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

12 Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve A évi LXIV. számú BATrT Szerkezeti terve térségi területfelhasználási kategóriákat különböztet meg. A települések beépített és beépítésre szánt területei általában a települési térség a főváros esetében a városias települési térség elnevezésű területfelhasználási kategóriába soroltak. Mint a Térségi Szerkezeti Terv alábbi részletén látható, az Epres-kert környezete a BATrT alapján a városias települési térség területébe tartozik. A kiemelt térség Szerkezeti tervén is megjelenik az OTrT-ben ábrázolt gyorsforgalmi út és a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasútvonal, amelyektől a tervezési terület délre fekszik. 2. SZ. MELLÉKLET: TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV RÉSZLET A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVÉBŐL (A TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS RENDSZERE) 3. SZ. MELLÉKLET: TÉRSÉGI ÖVEZETI TERV 3.1. SZ. MELLÉKLET: MAGTERÜLET ÖVEZETE 3.2. SZ. MELLÉKLET: ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ ÖVEZETE 3.3. SZ. MELLÉKLET: PUFFER TERÜLET ÖVEZETE A TERVEZÉSI TERÜLET AZ ÖVEZETEKET NEM ÉRINTI! Rend-Eng-Terv Építész Iroda -12- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

13 3.4. SZ. MELLÉKLET: A KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLET ÖVEZETE A TERVEZÉSI TERÜLET AZ ÖVEZETET NEM ÉRINTI! 3.5. SZ. MELLÉKLET: A KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTERÜLET ÖVEZETE 3.6. SZ. MELLÉKLET: ERDŐTELEPÍTÉSRE ALKALMAS TERÜLET ÖVEZETE A TERVEZÉSI TERÜLET AZ ÖVEZETET NEM ÉRINTI! 3.7. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS KOMPLEX TÁJREHABILITÁCIÓT IGÉNYLŐ TERÜLET ÖVEZETE 3.8. SZ. MELLÉKLET: TÉRSÉGI KOMPLEX TÁJREHABILITÁCIÓT IGÉNYLŐ TERÜLET ÖVEZETE A TERVEZÉSI TERÜLET AZ ÖVEZETET NEM ÉRINTI! Rend-Eng-Terv Építész Iroda -13- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

14 3.9. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE SZ. MELLÉKLET: TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE A TERVEZÉSI TERÜLET AZ ÖVEZETET NEM ÉRINTI! SZ. MELLÉKLET: VILÁGÖRÖKSÉG ÉS VILÁG-ÖRÖKSÉG-VÁROMÁNYOS TERÜLET ÖVEZETE A TELJES KERÜLET AZ ÖVEZET TERÜLETÉRE ESIK! OTrT 14/B. a világörökség és világörökség-várományos terület vagy a történeti települési terület övezet tényleges kiterjedésének megfelelő határát a településrendezési tervben kell meghatározni SZ. MELLÉKLET: TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSI TERÜLET ÖVEZETE A TELJES KERÜLET AZ ÖVEZET TERÜLETÉRE ESIK! OTrT 14/B. a világörökség és világörökség-várományos terület vagy a történeti települési terület övezet tényleges kiterjedésének megfelelő határát a településrendezési tervben kell meghatározni. Rend-Eng-Terv Építész Iroda -14- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

15 3.13. SZ. MELLÉKLET: KIEMELTEN ÉRZÉKENY FELSZÍN ALATTI VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE A TELJES KERÜLET AZ ÖVEZET TERÜLETÉRE ESIK! OTrT 15. A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni SZ. MELLÉKLET: FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉG- VÉDELMI VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉNEK ÖVEZETE A TELJES KERÜLET AZ ÖVEZET TERÜLETÉRE ESIK! OTrT 16. Felszíni vizek szennyezésre érzékeny vízgyűjtő területén keletkező, illetve a vízgyűjtőn kívül keletkezett szennyvizek vízgyűjtő területre történő be- vagy kivezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell SZ. MELLÉKLET: ÁSVÁNYI NYERSANYAG-GAZDÁLKODÁSI TERÜLET ÖVEZETE A TELJES KERÜLET AZ ÖVEZET TERÜLETÉRE ESIK! OTrT 16/A. Az ásványi nyersanyaggazdálkodási terület övezetét a településrendezés eszközeiben tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, és az építési övezetre vagy övezetre szabályokat megállapítani. Rend-Eng-Terv Építész Iroda -15- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

16 3.16. SZ. MELLÉKLET: RENDSZERESEN BELVÍZJÁRTA TERÜLET ÖVEZETE A TERVEZÉSI TERÜLET AZ ÖVEZETET NEM ÉRINTI! SZ. MELLÉKLET: NAGYVÍZI MEDER ÖVEZETE A TERVEZÉSI TERÜLET AZ ÖVEZETET NEM ÉRINTI! SZ. MELLÉKLET: FÖLDTANI VESZÉLYFORRÁS TERÜLETÉNEK ÖVEZETE A TELJES KERÜLET AZ ÖVEZET TERÜLETÉRE ESIK! OTrT 25. Földtani veszélyforrás területének övezetébe tartozó település veszélyeztetett területein a település településszerkezeti tervében beépítésre szánt terület csak kivételesen, geológiai szakvélemény alapján jelölhető ki. Rend-Eng-Terv Építész Iroda -16- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

17 3.19. SZ. MELLÉKLET: VÍZERÓZIÓNAK KITETT TERÜLET ÖVEZETE A TERVEZÉSI TERÜLET AZ ÖVEZETET NEM ÉRINTI! SZ. MELLÉKLET: SZÉLERÓZIÓNAK KITETT TERÜLET ÖVEZETE A TERVEZÉSI TERÜLET AZ ÖVEZETET NEM ÉRINTI! SZ. MELLÉKLET: KIEMELT FONTOSSÁGÚ MEGLÉVŐ HONVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE SZ. MELLÉKLET: HONVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE A TERVEZÉSI TERÜLET AZ ÖVEZETET NEM ÉRINTI! A térségi övezetek közül a tervezési területet: a világörökség és világörökség-várományos terület övezete, a történeti települési terület övezete, a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete, a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete, az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete, valamint a földtani veszélyforrás területének övezete érinti. Rend-Eng-Terv Építész Iroda -17- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

18 Az OTrT 14/B. -a alapján a világörökség és világörökség-várományos terület vagy a történeti települési terület övezet tényleges kiterjedésének megfelelő határát a településrendezési tervben kell meghatározni. Budapest esetében ez a főváros Településszerkezeti terve, illetve a Fővárosi Szabályozási Keretterv. E településrendezési tervekben részletes vizsgálatok alapján lehatárolásra kerültek a védelem alatt álló területek (ld. FSZKT Védelmi és korlátozási terv). Az Epres-kert elnevezésű területen nem található az épített örökség védelme alatt álló terület, létesítmény. A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület és a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetét a törvény 12. m) és n) pontja határozza meg. Ezekre az övezetekre a BATrT 2011 májusában elfogadott módosítása óta az OTrT-ben szereplő szabályokon túl további előírások nem vonatkoznak. Az OTrT 12. (6) bekezdése szerint Ahol a törvény külön övezeti előírásokat nem tartalmaz, ott a vonatkozó ágazati szabályokat kell alkalmazni. Ahol a törvény övezeti előírásokat tartalmaz, ott azokat a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. (A évtől évig hatályban lévő törvény szövegében A vizek védelme érdekében védendő területek -re vonatkozó szabályok voltak érvényesek ezekre a területekre, amelyeket a BATrTMÓD hatályon kívül helyezett.) Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetét a településrendezés eszközeiben tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, és az építési övezetre vagy övezetre szabályokat megállapítani. A földtani veszélyforrás területének övezetébe tartozó település veszélyeztetett területein a település településszerkezeti tervében beépítésre szánt terület csak kivételesen, geológiai szakvélemény alapján jelölhető ki. Budapest hatályban lévő magasabb szintű településrendezési terveiben lehatárolásra kerültek az ásványi nyersanyaggazdálkodás tényleges területei és a település földtani veszélyforrás által veszélyeztetett területei, amelyek nem érintik a tervezési területet. Az Epres-kert területe a főváros Településszerkezeti tervének funkcionális szerkezeti terve szerint a vegyes városias területek közé tartozik, a területfelhasználási terve szerint pedig a tervezési terület keleti része (a es hrsz.-ú ingatlan) az Lke jelű kertvárosias lakóterület területfelhasználási kategóriába sorolt, a nyugati rész (a /1-es /2-es hrsz.-ú földrészletek) a Vk jelű központi vegyes terület területfelhasználási kategóriába tartozik. Az FSZKT szerint a TSZT-nek megfelelően a keleti területrrész az L5 jelű laza, kertvárosias, jellemzően szabadonálló beépítésű lakóterület övezetébe tartozik, a nyugati rész a fejlesztési illetve tartalékterületek közül az F1 jelű infrastrukturális feltételhez kötött fejlesztési területbe sorolt. Ez a külterületi terület-rész jelenleg az MG-MF F1 (IZ) jelű, mezőgazdasági rendeltetésű, távlatban fejlesztésre kijelölt terület, amely a fejlesztés során IZ jelű jelentős zöldfelületű intézményterület övezeteként belterületbe vonható. Fentiekből látható, hogy a főváros hatályban lévő településrendezési eszközeit figyelembe véve a tervezés során új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik! Rend-Eng-Terv Építész Iroda -18- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

19 Tervezői nyilatkozat Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló évi LXIV. törvény (BATrT), valamint a Honvéd utca Pintyőke utca Szentháromság utca Romhányi József utca Angeli út Budapest-Pusztaszabolcs vasútvonal által határolt területre (Epres-kert területére) vonatkozó FSZKT módosítás című terv összhangjáról Alulírott, mint a Honvéd utca Pintyőke utca Szentháromság utca Romhányi József utca Angeli út Budapest-Pusztaszabolcs vasútvonal által határolt területre (Epres-kert területére) vonatkozó FSZKT módosítás című terv vezető településrendező tervezője nyilatkozom, hogy a tervezett módosítás megfelel az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvényben (OTrT) és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló évi LXIV. törvényben foglaltaknak. (BATrT). A tervezési terület a városias települési térség elnevezésű területfelhasználási kategóriába tartozik, más kategóriát nem érint, így a településre vonatkozó a törvény mellékletét képező területi mérleg jelen módosítás során nem változik. 1. Budapest városias települési térség 35841,42 68,25 2. nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 1446,30 2,75 3. erdőgazdálkodási térség 10238,93 19,50 4. mezőgazdasági térség 2054,92 3,91 5. építmények által igénybe vett térség 1311,70 2,50 6. vízgazdálkodási térség 1620,28 3,09 Budapest, április hó Szabóné Pányi Zsuzsanna vezető településrendező tervezője Tervezői nyilvántartási szám: TT Rend-Eng-Terv Építész Iroda -19- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

20 2.2. A TERVEZÉSI TERÜLETRE HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK VIZSGÁLATA, ELEMZÉSE Budapest Településszerkezeti Terve (TSZT) I. Funkcionális szerkezeti terv kivonata Az Epres-kert területe a főváros funkcionális szerkezeti terve szerint a vegyes városias területek közé tartozik, amelynek szomszédságában az Angeli úti és a Romhányi József utcai temetők jelentős zöldfelülettel rendelkező különleges területei találhatók. A területet délről Nagytétény belvárosának a városképi, városszerkezeti szempontból védendő karakterű területe határolja. Északon a vasút, illetve azon túl az M0 Barackos úti csomópontjának közlekedési területe, a nyugati oldalon az Angeli út, mint a terv szerint meglévő főhálózati elem képezi a tervezési terület határát. E terven a belterületi határvonal az Epres-kert északi határvonalán került ábrázolásra. Rend-Eng-Terv Építész Iroda -20- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

21 Tárgyi tervezési terület a főváros településszerkezeti tervében meghatározott zónarendszer szerint az elővárosi zóna területén található. II. Területfelhasználási terv kivonata Budapest Településszerkezeti tervének területfelhasználási terve szerint az Epres-kert területének keleti része (a es hrsz.-ú ingatlan) az Lke jelű kertvárosias lakóterület területfelhasználási kategóriába sorolt, amire a terv jelmagyarázata szerint az alábbiak vonatkoznak: laza beépítésű, 7,5 m-t meg nem haladó megengedett legnagyobb építménymagasságú lakóterület, szt. max. 0,6. A terület környezetében is ez a kategória a jellemző. A tervezési terület nyugati része (a /1-es /2-es hrsz.-ú földrészletek) a Vk jelű központi vegyes terület (szt. max. 3,5) területfelhasználási kategóriába tartozik. Rend-Eng-Terv Építész Iroda -21- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

22 Az Angeli út mellett, a vasúti átjáró szomszédságában fekvő néhány ingatlan szintén az Lke jelű kertvárosias lakóterület területfelhasználási kategóriába sorolt. A tervezési terület szomszédságában fekvő temetők a K-T jelű különleges területbe, a temetők területei (szt. max. 0,5) kategóriába tartoznak. A tervezési területet északról a KÖk jelű vasútterület, attól MÉG északabbra pedig a KÖu jelű általános közlekedési terület határolja. A terület mellett húzódó Angeli út közlekedési főhálózati elem, míg az Epres-kert mentén található utcák a terv szerint a területfelhasználási egységet kiszolgáló közterület jelöléssel bírnak. Az Angeli út vonalában a vasúti területen egy műtárgy került ábrázolásra. A területfelhasználási terven a tervezett belterületi határvonal az Epres-kert északi határán húzódik. A III. 1. jelű Közúti közlekedési hálózat elnevezésű terven az Angeli út kerületközi, kerületi jelentőségű főútként ábrázolt, a vasúti keresztezés helyén közúti, vasúti felüljáró jelöléssel. A III. 2. jelű Kötöttpályás közlekedési hálózat elnevezésű terven a vasút közforgalmú vasútvonalként ábrázolt, az Angeli út másik oldalán található vasúti megállóhelynél tervezett P+R parkoló jelöléssel. A IV. 1. jelű Épített környezet értékeinek védelme című terven magasház építése nem megengedett jelölés érinti a tervezési területet, és déli határainál városszerkezeti, városképi szempontból védendő karakterű helyi jelentőségű terület került kijelölésre. A IV. 2. jelű Talajvédelmi beavatkozás térségei című terven potenciális talajszennyezettségű térségek kategóriába sorolt a 2005-ben készült TSZT-ben a Metallochemia üzem azóta felszámolt környezetszennyezése miatt. A tágabb térség a Nagytétényi fémfeldolgozó térsége egyedi nehézfémhatárértékek területébe tartozik. A IV. 5. jelű Egyéb korlátozások című terven az M0 mentén kijelölt meglévő gyorsforgalmi utak és főútvonalak védőtávolsága és az országos közforgalmú vasútvonalak védőtávolsága fed rá az Epres-kert területének északi sávjára. A Településszerkezeti terv egyéb tervlapjai nem tartalmaznak a tervezési területre vonatkozó elemeket. A TSZT szöveges munkarészei nem említik az Epres-kert területét sem a Lakóterületek fejlesztése az elővárosi zónában, sem a Vegyes területek fejlesztése az elővárosi zónában című fejezetben. A lakóterületek vonatkozásában csupán az alábbi megállapítás szerepel: Rend-Eng-Terv Építész Iroda -22- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

23 Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelettel jóváhagyott Fővárosi Szabályozási Keretterv az Epres-kert területének keleti felét és az Angeli út mellett fekvő néhány lakóingatlant az L5 jelű laza, kertvárosias, jellemzően szabadonálló beépítésű lakóterület övezetbe sorolja a környező lakóterületekhez hasonlóan. A terület nyugati része a fejlesztési illetve tartalékterületek közül az F1 jelű infrastrukturális feltételhez kötött fejlesztési területbe tartozik. Ez a külterületi terület-rész jelenleg az MG-MF F1 (IZ) jelű, mezőgazdasági rendeltetésű, távlatban fejlesztésre kijelölt terület, amely a fejlesztés során belterületbe vonható. A terület a TSZT központi vegyes területfelhasználási besorolásának megfelelően az FSZKT szerint az IZ jelű jelentős zöldfelületű intézményterület övezetébe sorolt. Rend-Eng-Terv Építész Iroda -23- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

24 A Budapest Településszerkezeti Terve, a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat (BVKSZ), valamint a Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT), illetve a Kerületi Szabályozási Tervek (KSZT), Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatok (KVSZ) összhangjához szükséges követelményekről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza az FSZKT-ben alkalmazható keretövezeteket. Az 1. számú táblázat szerint a TSZT-ben kertvárosias lakóterület területfelhasználási egységnek megfelelő, FSZKT-ben alkalmazott keretövezet az L4, L5, L6, L6/A, L7, TSZT alapján az FSZKT-ben alkalmazható egyéb keretövezetként pedig az L3, I, IZ, K-EÜ került meghatározásra. Központi vegyes terület területfelhasználási egységben az FSZKT-ben alkalmazott keretövezet az I, IZ, K-EÜ, KV-IK, KV-EN, KV-TB, TSZT alapján az FSZKT-ben alkalmazható egyéb keretövezet az L1, L2, L2/A, L3, L4, L5, L6, L6/A, L7 keretövezet lehet a környező beépítés függvényében. A tervezési területtől északra a vasút és az M0 Barackos úti csomópontjának KL jelű közlekedési területe található, amely az Angeli út vasúttól délre eső szakaszán egy távlati különszintű közlekedési csomópont megvalósítása érdekében kiszélesedő közlekedési területhez csatlakozik. Az Epres-kert szomszédságában fekvő Angeli úti és a Romhányi József utcai temetők a KV jelű különleges városüzemeltetési területek övezetébe soroltak. Az FSZKT az Epres-kert területének keleti részét (a es hrsz.-ú ingatlan) belterületként, nyugati részét (a /1-es /2-es hrsz.-ú földrészletek) pedig külterületként ábrázolja. Védelmek és korlátozások című terv kivonata A Védelmek és korlátozások című terv az Epres-kert vonatkozásában nem tartalmaz előírást. A terület szomszédságában temető terület és városkép szempontjából kiemelt terület került ábrázolásra. Rend-Eng-Terv Építész Iroda -24- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

25 Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat (BVKSZ) A Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 32. -a szabályozza az Epres-kert területének keleti felére és az Angeli út mellett fekvő lakóingatlanokra vonatkozó L5 jelű laza, kertvárosias, jellemzően szabadonálló beépítésű lakóterület keretövezetét, amelyben a telkenként kialakítható lakásszámot a 32. (2) bekezdésének figyelembe vételével KVSZ határozhatja meg, és a keretövezetben elhelyezett épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg az 1000 m 2 -t. A lakóterületek elsősorban egy- vagy többlakásos lakóépületek elhelyezésére szolgálnak, melyekben olyan funkciók is elhelyezhetők, melyek terhelési határértékei nem haladják meg a lakóterületekre vonatkozó egyéb jogszabályban rögzített előírt határértékeket és a keretövezeti előírások lehetővé teszik. A lakóterületek általános előírásait a 24. tartalmazza, melynek (3) bekezdése szerint a lakóterületeken a lakóépületeken kívül szálláshely-szolgáltató épület, közintézmény épület, irodaház, 1000 m 2 bruttó szintterületű kiskereskedelmi épület, sportépítmény és ahol azt a keretövezet előírásai lehetővé teszik parkolóház is elhelyezhető. A lakóterületeken önálló raktárépületet és nagykereskedelmi épületet elhelyezni, meglévő épület használati módját e célra megváltoztatni nem lehet. Önálló ipari épület sem helyezhető el a keretövezetben, csak az alábbiak szerint: A keretövezet területén legalább tömbméretű területet érintően létrehozható olyan építési övezet, melyben a lakóépületen kívül önálló épületben - a keretövezet terhelési kategóriájának megfelelő - kisipari funkciók is elhelyezhetők. A BVKSZ 6. táblázata határozza meg a KVSZ-ben az építési övezet képzésénél alkalmazható általános határértékeket, melyek az L5 keretövezet esetében az alábbiak: az építési telek kialakítható legkisebb területe 1000 m 2, a telek legnagyobb beépítési mértéke 20 % és legnagyobb megengedett szintterületi mutatója 0,5 m 2 /m 2. A jellemzően szabadonálló beépítésű keretövezetek területein mint például a tervezési terület legnagyobb részére érvényben lévő L5 keretövezet a KVSZ-ben speciális alapintézményi építési övezetek hozhatók létre, amelyeken oktatási épületek, művelődési és kulturális célú épületek, egészségügyi épületek és igazgatási épületek, valamint a keretövezetben meghatározott maximális bruttó szintterületi mutatójú kiskereskedelmi épületek helyezhetők el. Ezekben az övezetekben az általános keretszabályozási határértéktől el lehet térni az alábbiak szerint: az építési telek kialakítható legkisebb területe 2000 m 2, a telek legnagyobb beépítési mértéke 30 % és legnagyobb megengedett szintterületi mutatója 0,6 m 2 /m 2. A terület nyugati része az MG-MF F1 (IZ) jelű, távlatban fejlesztésre kijelölt mezőgazdasági rendeltetésű terület. A BVKSZ 54. -a szabályozza a mezőgazdasági területek általános előírásait, mely szerint a keretövezetbe tartoznak azok a külterületi, beépítésre nem szánt nagyüzemi és kistelkes mezőgazdasági rendeltetésű területfelhasználási egységek, melyek a településszerkezeti tervben meghatározott esetekben távlati hasznosítás területeivé is válhatnak. A keretövezet területén építményt elhelyezni csak a legalább 720 m 2 -t meghaladó méretű telkek esetén lehet. A keretövezetben elsősorban a mezőgazdasággal kapcsolatos építmények helyezhetők el, lakóépület az egyes célzott területfelhasználási területeken megengedettek kivételével, önálló ipari épület, önálló raktárépület, nagykereskedelmi létesítmény, üzemanyagtöltő állomás és szolgáltató létesítmények nem. Rend-Eng-Terv Építész Iroda -25- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

26 A mezőgazdasági építményeken túlmenően elhelyezhető a terület rendeltetéséhez tartozó épület, szálláshely-szolgáltató épület, maximum 500 m 2 bruttó alapterületű kiskereskedelmi létesítmény illetve sportlétesítmény is. Az MG-MF célzott területfelhasználási módú területek a mezőgazdasági területek közül a növénytermesztés, állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás tevékenységei, valamint az ahhoz kapcsolódó építmények elhelyezésére szolgálnak, melyek a távlatban beépítésre szánt belterületbe sorolhatók. A keretövezetben elhelyezhető épületek, építmények csak ideiglenes jellegűek lehetnek, és azokat a telek más célú felhasználásakor kártalanítási igény nélkül el kell távolítani. A terület belterületbe vonása és övezetbe sorolása akkor lehetséges, ha az átsorolásra kijelölt terület egészének szennyvizét befogadó, illetve a víz- és elektromos ellátását biztosító műtárgyai megvalósultak, és mindezt környezeti hatáselemzés is alátámasztja. A területen a mezőgazdasági tevékenység mellett ipari tevékenység nem folytatható. A területen az ottlakást igénylő egyéni gazdasági terület csak a legalább 2 ha-nál nagyobb telken alakítható ki, melyen maximum 1 lakás építhető részleges közművesítettség biztosításával. Az 5 ha-nál kisebb méretű telken az ottlakást szolgáló önálló épület nem helyezhető el. Az egyéni, gazdasági területen az egybefüggő és legalább 6000 m 2 kiterjedésű, 50 m átlagos szélességű telken, annak legfeljebb 3%-os beépítettségével lehet a gazdasági épületeket elhelyezni. Az ilyen telek 6000 m 2 -nél kisebb, illetőleg a megengedett beépítettséget túllépő területűvé utólag sem alakítható. Ez a külterületi terület-rész az FSZKT-ban mint F1 jelű (infrastrukturális feltételhez kötött) fejlesztési tartalékterület került rögzítésre, amely a fejlesztés érdekében belterületbe vonható. A területre a TSZT kijelölte a távlati területfelhasználást, ami központi vegyes területként került meghatározásra, az FSZKT pedig a 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú melléklete alapján az Epres-kert területének nyugati részét jelentős zöldfelületű intézményterületként javasolja belterületbe vonni. Rend-Eng-Terv Építész Iroda -26- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

27 Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KÉSZ) Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat 12/2010. (VI. 30.) Ör. rendelete szól a Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat 1. melléklet - Övezeti terv kivonata A KÉSZ az FSZKT-nak megfelelően az Epres-kert területének keleti felét az L5- NT/2 jelű építési övezetbe sorolja. A rendelet 23. -a tartalmazza a lakóterületek általános rendelkezéseit, amely szerint a telkeken a lakóépületeken kívül a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi épületet, egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális-, szálláshely-szolgáltató- és a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építményt valamint sportépítményt is el lehet helyezni. Ezeken túlmenően lakóépületben olyan funkció is elhelyezhető, melynek terhelési határértéke nem haladja meg a lakóterületre egyéb jogszabályban előírt értéket. Rend-Eng-Terv Építész Iroda -27- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

28 A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat 2. melléklet - Szabályozási terv kivonat Rend-Eng-Terv Építész Iroda -28- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

29 A rendelet 23. (7) bekezdése a BVKSZ felhatalmazása alapján meghatározza az L5 jelű keretövezet lakótelkein elhelyezhető lakásszámot a teleknagyság függvényében, illetve a fő rendeltetésű épületben kialakítható rendeltetési egységek számát. Szintén általános előírásként került meghatározásra, hogy az L5 jelű lakóterület nem alapintézményi övezeteiben 3000 m 2 -t meghaladó területű telek nem alakítható ki és az L5 és L6 jelű építési övezetek területén az alapintézményi építési övezetek kivételével az épület összes bruttó szintterületének legalább 50%-án lakást kell építeni. A rendelet 38. -a pedig a Nagytétény területén található laza, kertvárosias, jellemzően szabadonálló beépítésű lakóterület szabályozási előírásait tartalmazza, melynek (2) bekezdése szerint az L5-NT/2 jelű építési övezet szabadon álló beépítési mód szerint beépített, illetve beépíthető terület. Az építési övezet kötelezően betartandó paramétereit az alábbi táblázat foglalja össze: keretövezeti jele Építési övezet helyi övezet jele beépítési módja legkisebb Az építési telek kialakítható legnagyobb beépítettsége terepszint legkisebb zöldfelülete Szintterületi mutató m 2 / telek m 2 Az épület építménymagassága területe felett alatt min. max. m 2 m % % % m m L5 -NT/2 SZ * 0,5 3,2 6,0 Az Angeli út mellett, illetve a Honvéd utca és a Pintyőke utca mentén fekvő lakóingatlanok az Epres-kert környezetében fekvő lakóterületekhez hasonlóan a KÉSZ L5-NT/1 jelű építési övezetébe tartoznak. Ez az övezet a lakóterület jellemzően kialakult része, amelynek építési paraméterei megegyeznek az L5-NT/2 jelű építési övezet fent ismertetett előírásaival, csak a beépítés módja nem került meghatározásra a kialakult állapotok figyelembe vételével. A terület nyugati része az FSZKT-hoz igazodva a KÉSZ-ben az MG-MF-NT/1 jelű mezőgazdasági rendeltetésű, távlatban fejlesztésre kijelölt területbe sorolt, amelynek előírásait a rendelet 92. -a tartalmazza. Ebbe az övezetbe tartoznak a növénytermesztés, állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos tevékenységek céljára szolgáló, távlatban beépítésre szánt területek. A beépítésre nem szánt terület tárgyi övezetében a jelenlegi szabályok szerint legfeljebb 150 m 2 alapterületű állattartó építményt lehet elhelyezni, a mindenkor hatályos állattartási rendelet egyéb előírásainak figyelembe vételével. Az övezetben az alábbi táblázat szerinti határértékeket kell alkalmazni: keretövezeti jele Övezet helyi övezet jele szélessége beépítési mód A telek kialakítható legkisebb legnagyobb beépítettsége szélessége területe terepszint legkisebb zöldfelülete Szintterületi mutató m 2 / telek m 2 Az épület építménymagassága felett alatt min. max. m 2 m % % % m m MG-MF -NT/1 SZ ,15-4,5 Rend-Eng-Terv Építész Iroda -29- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

30 2.3. A TERÜLETFELHASZNÁLÁS, A BEÉPÍTETTSÉG ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK VIZSGÁLATA Nagyon kedvezőtlen településszerkezeti sajátossága a kerületnek, különösen a nagytétényi városrésznek, hogy a vasútvonalak, országos jelentőségű közutak és közművezetékek szétszaggatják a településrész szerkezetét. A településrészek szabdaltságát az újabb forgalmas közutak, csomópontok megvalósítása (pl. M0) tovább fokozta. A nagytétényi városrész területfelhasználása rendkívül heterogén. A terület belterületi részének településszerkezete "mozaikszerű", azaz a területfelhasználás nem folyamatos, egymástól igen eltérő, gyakran egymást, vagy a városképet zavaró funkciójú, beépítési módú, intenzitású területek csatlakoznak egymáshoz. A beépített illetve beépítetlen területek, valamint az intenzív lakótelepszerű beépítésű területek és a családiházas területek ugyancsak keverednek egymással, beékelődik egyik a másikba. Ez az infrastruktúra kihasználását, illetve kapacitását teszi igen rapszodikussá. Az Angeli út közelében fekvő Epres-kert területén épület nincs, jelenleg használaton kívüli ugar. A tervezési terület nyugati oldalán az Epres-kert területe mentén egy változó magasságú lokalizációs gát húzódik, amely északon a vasút szintjében indul, és a szomszédos terepszinthez képest kb. 3-4 méteres szintkülönbséget jelent, majd déli irányba haladva ez a terepszint feletti magasság fokozatosan csökken, míg a Szentháromság utca vonalát elérve kb. 1,5-1,0 méterre csökken. Innen a gát keleti irányba fordul, és a kegyeleti park északkeleti sarkával szemben magassága 0-ra csökken a környező terepszinthez viszonyítva. A terület mellett, a gát és a Romhányi József utca másik oldalán a nagytétényi urnatemető működik, a Szentháromság utcától délre pedig izraelita kegyeleti park található. A terület ingatlanjainak tulajdoni viszonyait a évi önkormányzati és földhivatali adatszolgáltatás alapján az 5. fejezet tartalmazza. Rend-Eng-Terv Építész Iroda -30- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

31 Az Angeli úti urna-temetőtől északra, a es hrsz.-ú ingatlan a temető kijelölt bővítési területe. Ennek déli sávjában egy parkoló épült ki, amelyen keresztül vezet jelenleg a Szentháromság utca illetve a Romhányi József utca Angeli útra kikötő szakasza. A parkolótól északra fekvő beépítetlen területet az Önkormányzat nemrégen befásította a Romhányi József utca kiszabályozott vonalának és az Angeli út távlatban tervezett csomópontja helyigényének figyelembe vételével. A parkoló közelében egy kihelyezett kőszikla látható, amely majdan az Elhurcoltak emlékműve lesz. Az Angeli út másik oldalán, a tervezési területtel szemben a Sport utca mentén fekvő sportpálya, valamint lakóépületek közé ékelődve kisebb szolgáltató jellegű létesítmények találhatók. Az Epres-kert környezetében, déli és keleti irányban családiházas lakóterületek alakultak ki. A tervezési területtel határos tömbökben m 2 nagyságú ingatlanok a jellemzőek, amelyeken általában földszintes, vagy földszint + tetőtérbeépítéses lakóépületek figyelhetők meg. Az épületek állaga szinte kivétel nélkül jó. A területtől északra a Budapest Pusztaszabolcs vasútvonal területsávja húzódik, s ettől északra az M0 autóút és az M6 autópálya Barackos úti, jelentős kiterjedésű, nagy forgalmú csomópontja terül el. Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület 2008 szeptemberében készült Integrált Városfejlesztési Stratégia című dokumentuma már foglalkozott az Epres-kert elnevezésű fejlesztési területtel. Az akcióterületi fejlesztések fontossági sorrendje és ütemezése az egyes programok megkezdésének várható időpontja szerint elnevezésű 13. táblázat szerint az Epres-kert hasznosítása között volt tervezve. Az IVS Akcióterületi ingatlanok és a tervezett fejlesztések című fejezete így ír a tervezési területről: EPRES-KERT A területen három forgalomképes és egy törvény alapján korlátozottan forgalomképes, egyébként kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan található. Közülük három beépítetlen terület. A gazdasági jellegű fejlesztésre alkalmas, mintegy 7.5 hektár nagyságú Szentháromság utcai terület jelenleg intézményi övezeti besorolású. Lakótelkek létesítését az autópálya és a temető közelsége eleve kérdésessé teszi, a funkció végső pontosítása az átfogó szabályozási terv keretében történhet meg. A területen az infrastruktúra a telekhatárig ki van építve, az alacsony fekvés miatt azonban a csapadékvíz és a szennyvíz elvezetésének technikai lehetőségeit külön is meg kell vizsgálni. A hasznosítás tervezésénél ezt a körülményt, mint esetleges többletköltségek forrását, figyelembe kell venni. Ugyanígy előzetesen komoly mérlegelést igényel, hogy a területet körülvevő lakókörnyezet milyen, a lakosság számára elviselhető, intézményi funkció megvalósítását teszi lehetővé. A szükséges korlátozásokat a szabályozási tervben célszerű érvényesíteni, a potenciális befektetői kör pedig ezt követően határozható meg. Az Epres-kert területének FSZKT szerinti besorolása jelenleg (a fenti IVS idézettel ellentétben) L5, illetve részben fejlesztésre kijelölt terület. A hatályos KÉSZ megtartotta a terület keretövezeti besorolását és az Epres-kert keleti felére lakóterületi szabályozást állapított meg. A javaslatot azonban a kerület felülvizsgálta, és a bevezetőben ismertetett elvek szerint a keleti terület-rész vonatkozásában az intézményterületi felhasználás lehetősége került előtérbe. Rend-Eng-Terv Építész Iroda -31- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

32 Képek a területről és környékéről A TÖLTÉS ÉSZAKI VÉGÉNEK KÖRNYEZETE A VASÚT MELLETT A TÖLTÉS DÉLI SZAKASZA A KEGYELETI PARK KÖRNYEZETÉBEN, A TERVEZÉSI TERÜLET ÉSZAKI, VASÚT MENTI SÁVJA AZ EPRES-KERT LÁTKÉPE HÁTTÉRBEN A NAGYTÉTÉNYI TEMPLOMMAL ÉS A LAKÓTELEPI HÁZAKKAL, VALAMINT A TÖLTÉS VÉGE ÉS A TERÜLETET ÁTSZELŐ KITAPOSOTT UTAK A TERÜLET DÉLI RÉSZE Rend-Eng-Terv Építész Iroda -32- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

33 AZ ANGELI ÚTI URNA-TEMETŐ BŐVÍTÉSI TERÜLETE AZ ELHURCOLTAK EMLÉKMŰVÉNEK HELYSZÍNÉVEL AZ ANGELI ÚTI TEMETŐ PARKOLÓJA ÉS A SZENTHÁROMSÁG UTCA HÁTTÉRBEN A TÖLTÉSSEL AZ ANGELI ÚT KÖRNYEZETE A VASÚTI KERESZTEZÉS TÉRSÉGÉBEN A SZENTHÁROMSÁG UTCAI IZRAELITA KEGYELETI PARK A tervezési területen védendő építészeti érték nem található. Jelen tervezési terület egésze a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal számon nyilvántartott régészeti lelőhelye a KÖH i adatszolgáltatása alapján. A Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi Főosztály Kulturális Örökségvédelmi Osztálya által írt előzetes állásfoglalása alapján a tervezési területen belül három nyilvántartott régészeti lelőhely van: - Nagytétényi út 275. Campona erőd római kori vicusa, temető (47237) - Tétény középkori falu (78625) - Angeli u. 19., Angeli u. 25. római kori sír (78629, 78631). A nyilvántartott régészeti lelőhelyek környezetében régészeti érdekű területeket kell kijelölni a vonatkozó jogszabályok szerint. (Az Örökségvédelmi Osztály nyilatkozatát ld. a 11. számú mellékletben!) Rend-Eng-Terv Építész Iroda -33- Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁTERV95 KFT 2015. SZEPTEMBER TÖRZSSZÁM: 155/2015. 3. 2. 2 ESZTERGOM VASÚTÁLLOMÁS KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁI II., VÁGÁNYÉPÍTÉSI MUNKÁK TERVEZÉSE MEGVALÓSÍTÁSA TÁRGYÚ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN

Részletesebben

U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ. 2015. június

A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ. 2015. június DÖMSÖD NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ 2015. június PEST

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE Sztrilich Pál Cserkészpark épületeinek felújítása, bővítése érdekében 314/2012. KORM. R. 42. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

Budapest XII. kerület,

Budapest XII. kerület, Budapest XII. kerület, Istenhegyi út (hrsz.: 9814/1) Szendrő utca (hrsz.: 9725) 9716/23 hrsz. ú közterület 9716/20 hrsz. ú közterület által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve Tsz.: I 597 1/2011.

Részletesebben

BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI

BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI TSZT és FSZKT MÓDOSÍTÁS HATÁSTANULMÁNY I. kötet: Helyzetfeltárás, helyzetértékelés EGYEZTETÉSRE Budapest 2014. április hó 1 BEVEZETÉS A FINA

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

SZERZŐK BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL

SZERZŐK BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSÉPÍTÉSI FŐOSZTÁLY Finta Sándor főépítész Pongrácz Katalin Somogyi Judit Pártos Judit SZERZŐK TELEPÜLÉSRENDEZÉS:

Részletesebben

5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA

5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA 5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA 60 5.1 TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK SZOLNOKOT ÉRINTŐ ELHATÁROZÁSAI A 2014. január 1.-én hatályban lévő OTrT-t jóváhagyó 2003. évi XXVI. törvény

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció TAKSONY Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területére vonatkozóan a 9/2016. (II.16.) KT határozatban foglaltak alapján) Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2011. november PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST 1085,

Részletesebben

SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA FŐÉPÍTÉSZI ÉS KIFÜGGESZTÉSI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉTV 9. (6) 2 0 1 2. Máj us Hó Z. É. M Ű

Részletesebben

GÁRDONY. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően

GÁRDONY. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően GÁRDONY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően véleményezésre elkészített terv 2015.október Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező

Részletesebben

BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI. TSZT és FSZKT MÓDOSÍTÁS HATÁSTANULMÁNY II. kötet: a módosítás leírása EGYEZTETÉSRE

BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI. TSZT és FSZKT MÓDOSÍTÁS HATÁSTANULMÁNY II. kötet: a módosítás leírása EGYEZTETÉSRE BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI TSZT és FSZKT MÓDOSÍTÁS HATÁSTANULMÁNY II. kötet: a módosítás leírása EGYEZTETÉSRE Budapest 2014. április hó 1 ELŐZMÉNYEK A tervezési területre

Részletesebben

ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELTETÉS

ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELTETÉS ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELTETÉS Csongrád Megye Közgyűlése 2012. év márciusában fogadta el a megye területrendezési tervét (CsmTrT), amely március 20-án hatályba lépett. Rendelkezéseit

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI

BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY ÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI TSZT és SZKT MÓDOSÍTÁS HATÁSTANULMÁNY III. kötet: alátámasztó munkarészek (KSZT tervezet) EGYEZTETÉSRE Budapest 14. április hó A BUDAPEST,

Részletesebben

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció 2014. december TH-13-02-22 Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat véleményezésére

Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat véleményezésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ Előzmények, tervmódosítás rövid ismertetése: Őcsény község Önkormányzatának képviselő testülete 100/2015. (VI. 24.) Kt.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz kapcsolódó 2013. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz kapcsolódó 2013. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti- egyszerűsített eljáráshoz Véleményezési szakasz 2013. 11. TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra Véleményezésre elkészített terv 2016. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075

Részletesebben

KVSZ MÓDOSÍTÁS BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA I.

KVSZ MÓDOSÍTÁS BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA I. BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 COMPART STÚDIÓ TERVEZŐ ÉS BERUHÁZÓ KFT. 1034 BUDAPEST, BÉCSI ÚT 88-90. TEL.: 430-1720, FAX: 430-1719

Részletesebben

III. FEJEZET TERÜLETFELHASZNÁLÁS. Beépítésre szánt területek 26.

III. FEJEZET TERÜLETFELHASZNÁLÁS. Beépítésre szánt területek 26. 1 (1) A kerület beépítésre szánt területe a) lakó-, b) vegyes-, c) gazdasági -, d) különleges-, vagy e) különleges városüzemeltetési terület. III. FEJEZET TERÜLETFELHASZNÁLÁS Beépítésre szánt területek

Részletesebben

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A L Á T Á M A S Z T Ó J A V S L A T 1 - M E G A L A P O Z Ó V I Z S G Á L A T 2 - A L Á

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelete Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról (KVSZ) (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 122008/16 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve EREDETI LEÍRÁS ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROZATOK (2015. decemberig bezárólag) VÁROS ÉS HÁZ BT 2016 JANUÁR SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fa: 96 418 699 email: talent_plan@arrabonet.hu Előlap KÖRNYE Településrendezési eszközök

Részletesebben

REGIOPLAN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ FELÜLVIZSGÁLAT

REGIOPLAN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ FELÜLVIZSGÁLAT 0 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu FERTŐRÁKOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2012. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2012. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2012. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK FELÜLVIZSGÁLATA (Előkészítő munkák) 1. A felsőbbszintű tervekkel való összhang előzetes értékelése 2. Örökségvédelem

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a 4. számú főút 02637 hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET Újhartyán Önkormányzata Képviselő Testületének./2012. (.) számú határozata Újhartyán Község Településszerkezeti Tervének Jóváhagyásáról

Részletesebben

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete Söréd (jelenleg hatályos) Településrendezési terv Az 1-es jelű terület a külterületi településszerkezeti tervlapon mezőgazdasági, a belterületi településszerkezeti tervlapon, és a Szabályozási Tervlapon

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

tervezési terület CSANÁDPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2015 EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

tervezési terület CSANÁDPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2015 EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ tervezési terület CSANÁDPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2015 EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ CSanádpalota Város Településrendezési Tervének módosítása 2015 TARTALOMJEGYZÉK CSANÁDPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA II. FÁZIS: MÁSODIK MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. augusztus Projektszám:

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA, TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT helyzetfeltárás és helyzetelemzés, helyzetértékelés

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT A CSEPELI KÖZTEMETŐ SZABÁLYOZÁSI TERVÉVEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI DÖNTÉSEKRE

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT A CSEPELI KÖZTEMETŐ SZABÁLYOZÁSI TERVÉVEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI DÖNTÉSEKRE BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT A CSEPELI KÖZTEMETŐ SZABÁLYOZÁSI TERVÉVEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI DÖNTÉSEKRE Készítette: Előterjesztő: dr. Polinszky Tibor főépítész Al -

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

Az érintett területek területrendezési terveinek értékelése (tervezet)

Az érintett területek területrendezési terveinek értékelése (tervezet) II. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. április 30.) a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül ek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című projekthez

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/3-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Köszönettel. Gyenes Levente polgármester s.k.

Tisztelt Lakosság! Köszönettel. Gyenes Levente polgármester s.k. Tisztelt Lakosság! Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Gyömrő Város 46 hrsz-ú területére vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat részleges módosítását a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 62/2011. (V. 30.) határozattal

Részletesebben

I. ELŐZMÉNYEK, ÉS A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA

I. ELŐZMÉNYEK, ÉS A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA I. ELŐZMÉNYEK, ÉS A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA Alcsevica Pomáz legnagyobb újonnan beépítésre szánt területe; a teljes kiépülés után közel 1000 lakással, és a hozzá tartozó alapfokú intézményekkel, valamint

Részletesebben

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása I. kötet HÉSZ és SZT módosítás Alátámasztó

Részletesebben

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE AZ EGYEZTETÉSEK EREDMÉNYEI ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT DOKUMENTÁCIÓ MÁSODIK KÖTET ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1)

Részletesebben

VITUKI Hungary Kft. 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42

VITUKI Hungary Kft. 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42 02.NMT.01 SZÁMÚ NAGYVÍZI MEDERKEZELÉSI TERV DUNA IPOLY TORKOLAT A DUNA BAL PARTON,

Részletesebben

OTÉK 4. sz. melléklet szerinti államigazgatási szervek

OTÉK 4. sz. melléklet szerinti államigazgatási szervek OTÉK 4. sz. melléklet szerinti államigazgatási szervek 3. Érd MJV területére készülõ Szabályozási Terv, Helyi Építési Szabályzat Étv. 9. (3) bek. szerinti véleményezése 12-1561/13/2009. sz. levélre érkezett

Részletesebben

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete A település igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról A Képviselő- testület! Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Biatorbágy Város Településrendezési Eszközeinek módosításáról (A Tópark Projekttel összefüggő kérdésekről)

Város Polgármestere. Előterjesztés. Biatorbágy Város Településrendezési Eszközeinek módosításáról (A Tópark Projekttel összefüggő kérdésekről) Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Településrendezési

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Gyömrői út Újhegyi út Vaspálya utca Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Főépítész Al - Hajal Sándor Területrendezési ügyintéző. Szenteczky János Vezérigazgató; CSEVAK Zrt.

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Főépítész Al - Hajal Sándor Területrendezési ügyintéző. Szenteczky János Vezérigazgató; CSEVAK Zrt. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL RÓZSA U. II. RÁKÓCZI FERENC ÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR - NAGY-DUNA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET Készítette: Előterjesztő:

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA DÖRGICSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 33/2003.(IX.30.), 75/2008. (XI.5.), 17/2011.(II.11.), 32/2012.(VI.15.), 34/2012.(VI.15.), 35/2012.(VI.15.), 36/2012.(VI.15.), 37/2012.(VI.15.),

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA GYÓGYHELY KIJELÖLÉSÉRE 2015. ÉVBEN EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

CSERKESZŐLŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA GYÓGYHELY KIJELÖLÉSÉRE 2015. ÉVBEN EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ CSERKESZŐLŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA GYÓGYHELY KIJELÖLÉSÉRE 2015. ÉVBEN EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Megbízó: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő,

Részletesebben

Város Polgármester e

Város Polgármester e Város Polgármester e 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu E l ő t e r j e s z t é s A lakosság felé 2011

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA szakmai véleményezésre 2015. augusztus Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK: JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

B U D A P E S T, V. K E R Ü L E T

B U D A P E S T, V. K E R Ü L E T B U D A P E S T, V. K E R Ü L E T B e l v á r o s - L i p ó t v á r o s K e r ü l e t i V á r o s r e n d e z é s i é s É p í t é s i S z a b á l y z a t á r ó l é s S z a b á l y o z á s i T e r v T e

Részletesebben

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/523-100 Email: rosenfeld.istvanne@sarvar.hu

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

36/2000. (VII. 14.) sz. önk. rendelete

36/2000. (VII. 14.) sz. önk. rendelete 36/2000. (VII. 14.) sz. önk. rendelete a Budapest, VIII. kerület Százados út - Tisztes utca - Önkéntes utca - Ciprus utca által határolt 38 839/22 helyrajzi számú területre vonatkozó helyi építési szabályzatról

Részletesebben

f!-t_ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

f!-t_ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere f!-t.j_t_. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Főváros Fővárosi Településszerkezeti Tervének és Fővárosi

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/2-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE S A R U D KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉSZAKTERV-PANORÁMA KFT. 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel./ fax: 46/508-728 e-mail: eszakterv@gmail.com 2009. november ÉSZAKTERV-PANORÁMA Kft. Miskolc, Zsigmondy

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya A Budapest XIII. kerület Kámfor utca - Béke utca - Gyöngyösi utca - Nővér utca - Fiastyúk utca - Göncöl utca által határolt terület építési szabályzata módosításának szakmai javaslata* I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSIDOKUMENTÁCIÓ (A 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 32. (3) bekezdése

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9 / 2007 (VI. 27.) sz. önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. Tiszasas Község Képviselő - testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11-3/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP KAPOSVÁR

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG SZENTENDRE VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSHOZ KÉSZÜLT

VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG SZENTENDRE VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSHOZ KÉSZÜLT SZENTENDRE VÁROS OMV BENZÍNKÚTTAL SZEMBENI TERÜLET SZENTENDRE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK OMV BENZINKÚTTAL SZEMBENI TERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSA 2014. SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat T Á J T E R V M Ű H E L Y SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 8261 Badacsony, Római u. 197. e-mail: laposaj@bazaltbor.hu Megalapozó vizsgálat Óbudavár településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1855/2015

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2005. (IX.6.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2005. (IX.6.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2005. (IX.6.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET KALAP UTCAI SPORTKÖZPONT (KALAP U. HÉVÍZI ÚT CSEREPES U. RÁDL ÁROK 18782 HRSZ. KELETI

Részletesebben

7/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

7/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 7/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Mádi utca - Sibrik Miklós út - Harmat utca - Lavotta utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK /TSZT ÉS HÉSZ/ MÓDOSÍTÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK /TSZT ÉS HÉSZ/ MÓDOSÍTÁSA BAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK /TSZT ÉS HÉSZ/ MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (A 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 32. szerinti teljes eljáráshoz kapcsolódó, a 38. -ban megjelölt véleményezési

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA I. számú módosítással egységes szerkezetben Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben