SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA"

Átírás

1 SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA FŐÉPÍTÉSZI ÉS KIFÜGGESZTÉSI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉTV 9. (6) Máj us Hó Z. É. M Ű H E L Y V Á R O S R E N D E Z É S I É S É P Í T É S Z E T I K F T BUDAPEST, BÜKKÖNY UTCA 28. TEL: 06-20/

2 T E R V E ZŐ K NÉVSORA SZOB VÁROS RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA SZAKÁG NÉV Generáltervezés Czene Éva ügyvezető Településtervezés Czene Éva településtervező TT/ Horváth Adrienne vezető településtervező TT/ Szántai Linda településtervező Közlekedés Heckenast Judit közlekedésmérnök MMK és K1d-1 Zöldterületek, táj- és környezetvédelem Tóthné Pocsok Katalin táj- és kertépítész mérnök TK és TT/1T Közműfejlesztés Dima András építőmérnök MMK TV-T, TE-T, TH-T, VZ-T Műszaki grafika Szántai Linda településtervező Z. É. Műhely KFT Székhely: 3123 Cered Vörösmarty u. 4. Iroda: 1116 Budapest, Bükköny utca / Tervszám:8/ május hó Étv. 9. (6) Z. É. MŰHELY KFT. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK SZOB VÁROS RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY.49 TERVIRATOK JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYANDÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK SZOB - TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS HATÁROZAT TERVEZET JÓVÁHAGYANDÓ RAJZI MUNKARÉSZEK Rajzszám: Rajz megnevezése Méretarány TSZT/M 1 Szob - Park utca déli része tervezett kempingterület Településszerkezeti M= 1: 2000 tervmódosítása Szob - Csákhegyi Tematikus Park (élmény-tanya, zarándokszállás, ökoskanzen) TSZT/M 2 Mária-út zarándokúthálózat mentén Településszerkezeti M= 1: 6000 TSZT/M 4 tervmódosítása Szabályozási Szob - Bányatelep tervmódosítása utca melletti terület Településszerkezeti tervmódosítása M= 1: 2000 TSZT/M 5 TSZT/M 6 Szob - Széchenyi-sétány Folyami Régészeti és Hajózási Örökség M= 1: 2000 Központ Településszerkezeti tervmódosítása Szob Park utca folytatásában tervezett kerékpárút Településszerkezeti M= 1: 3000 tervmódosítása Z. É. MŰHELY KFT. 3

4 SZABÁLYOZÁSI TERVMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYANDÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK SZOB - HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - RENDELET TERVEZET JÓVÁHAGYANDÓ RAJZI MUNKARÉSZEK Rajzszám: SZT/M 1 SZT/M 2 SZT/M 3 Rajz megnevezése Szob - Park utca déli része tervezett kempingterület Szabályozási tervmódosítása Szob - Csákhegyi Tematikus Park (élmény-tanya, zarándokszállás, ökoskanzen) Mária-út zarándokúthálózat mentén Szabályozási tervmódosítása Szabályozási Szob - Arany tervmódosítása János utca melletti CBA kereskedelmi létesítmény fejlesztése Szabályozási tervmódosítása Méretarány M= 1: 2000 M= 1: 6000 M= 1: SZT/M 4 Szob - Bányatelep utca melletti terület Szabályozási tervmódosítása M= 1: 2000 SZT/M 5 Szob - Széchenyi-sétány Folyami Régészeti és Hajózási Örökség Központ Szabályozási tervmódosítása M= 1: 2000 TARTALOMJEGYZÉK CD MELLÉKLET FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY FENTI SZÖVEGES ÉS RAJZI MUNKARÉSZEKEN KÍVÜL A MELLÉKLET CD AZ ALÁBBI MUNKARÉSZEKET IS TARTALMAZZA!!!!: Szob Város Településfejlesztési Koncepció (209/2007. (XI.29).Kt. sz. határozat) Szob Helyi Építési Szabályzata (36/2004. (VII.21.) ök. sz. rendelet) és módosításának (23/2008.(X.31.) ök. sz. rendelet) egységes szerkezetbe foglalt rendelete, amelyben jelen módosításokat követhető módon, azaz a kiegészítéseket szürke háttérrel, a törlésre kerülő szövegrészeket. áthúzással jelöltük. Z. É. MŰHELY KFT. 4

5 ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 1. ELŐZMÉNYEK, TERVKÉSZÍTÉS CÉLJA Szob Város Önkormányzata megrendelte Településszerkezeti tervének, Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának részterületekre történő módosítását. A tervezéssel a Z. É. Műhely Városrendezési és Építőipari Kivitelező Kft.-t bízta meg. Tervszám: 7/2011. Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2012. (II.28.) Kt. sz. határozatában döntött arról, hogy módosítani kívánja a község Településszerkezeti tervét (továbbiakban:tszt), Szabályozási Tervét (továbbiakban:szt) és Helyi Építési Szabályzatát (továbbiakban:hész). E döntései megvalósítása érdekében decemberében az Önkormányzat megkezdte ezen tervmódosítási elképzeléseinek egyeztetését - az Étv. 9. (2) bek. szerint - az érdekelt államigazgatási szervekkel. Az államigazgatási egyeztetés ún. elsőkörös véleményei beérkeztek, ezek figyelembe vételével került elkészítésre jelen - Étv. 9. (3) bek. szerinti - egyeztetési tervdokumentáció. Szob város Településrendezési terve 2004-ben került jóváhagyásra, az elmúlt időben egy alkalommal 2008-ban részterületekre vonatkozó módosítása is megtörtént. Jelen tervmódosítás a fejlesztési területekre, mint részterületekre készül el. E készülő terv keretében a Helyi Építési Szabályzat, korábbi a 2008-as módosításával egységes szerkezetbe foglalása, valamint magasabb szintű jogszabályoknak való megfeleltetés céljával történő módosítása is megtörténik. A tervdokumentációhoz mellékelt CD tartalmazza, Szob város 209/2007. (XI.29).Kt. sz. határozattal jóváhagyott Szob Város Településfejlesztési Koncepcióját, valamint Szob Helyi Építési Szabályzata (36/2004. (VII.21.) ök. sz. rendelet) és módosításának (23/2008.(X.31.) ök. sz. rendelet) egységes szerkezetbe foglalt rendeletét, amelyben jelen módosításokat követhető módon, azaz a kiegészítéseket szürke háttérrel, a törlésre kerülő szövegrészeket. áthúzással jelöltük. Jelen módosítás magába foglal olyan kisebb hibajavításokat, amelyek a TSZT, SZT és HÉSz közötti eltéréseket korrigálja. Jelen tervmódosítás alátámasztó munkarészei támaszkodnak Szob 2004-ben jóváhagyott Településrendezési terve során elkészítésre került alátámasztó munkarészek vizsgálati munkarészeire, amelyek jelen terv részterületekre vonatkozó rajzi és szöveges munkarészeiben aktualizálásra kerülnek. A tervmódosítás jóváhagyandó munkarészei Szob 2004-ben készült Településrendezési terv jóváhagyott munkarészeinek (TSZT, SZT és HÉSZ) módosításai lesznek. Szükséges megemlíteni, hogy az Étv. 9. (2) szerint az államigazgatási szervek részére megküldött véleménykérő levélben szereplő fejlesztési részterületek közül két részterület kikerült, ezért jelen Étv. 9. (3) bek. szerinti egyeztetési anyag már nem tartalmazza a Tompa Mihály utca melletti tervezett lakóterület északi részének (082/12 hrsz) kereskedelmi, szolgáltató területbe történő átsorolását, valamint a Márianosztra felé vezető a Máriaút zarándokúthálózat keleti oldalán lévő (070/1 hrsz) meglévő, felhagyott majorsági üzemi terület bővítését és fejlesztését. 1. Tervi előzmények Szob Településrendezési tervének jóváhagyása ben, az alábbiak szerint történt: Településfejlesztési Koncepció - 209/2007(XI.29).Kt. sz. határozat, Településszerkezeti Terv - 153/2004 (VII.20.)Kt. sz. határozat, Szabályozási terv, Helyi építési szabályzat 36/2004(VII.21.) Ök. sz. rendelet. Z. É. MŰHELY KFT. 5

6 2. Országos területrendezési terv - OTRT AZ OTRT, SZOB TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSOK ILLESZKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA Az alábbiakban az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (továbbiakban OTRT) összhangja, valamint Szob TSZT módosításai kerülnek bemutatásra: AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVE Az OTrT-ben Szob települési térségbe tartozó területe egy pöttyként van ábrázolva, a települési térség területének a részletesebb tervekben, azaz a Településszerkezeti tervben lehatárolt települési területek tekinthetők. Z. É. MŰHELY KFT. 6

7 Az OTrT-ben jelen TSZT módosítással érintett területek közül az Országos Ökológiai Hálózat övezetét a 6. sz. tervezési területet érinti, ahol a feladat a Park u. folytatásában tervezett kerékpárút. A TERVEZÉSI TERÜLETEK AZ OTRT TERV ALÁBBI TÉRKÉPI MELLÉKLETEI ÉRINTIK SZOB KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT: 3/1. sz. melléklet Országos ökológiai hálózat övezete 3/5. sz. melléklet Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 3/6. sz. melléklet Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület övezete 3/7. sz. melléklet Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 3/8. sz. melléklet Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete Összefoglalva elmondható, hogy mivel a, 3/5. sz., 3/6 sz. és a 3/8. sz mellékletet Szob teljes közigazgatási területét lefedik, ezért a tervezési területeket is érintik. A felszíni és a felszín alatti vizek védelme szempontjából kiemelt figyelmet kell fordítani a település szennyvízkezelésére elvezetésére. A Helyi Építési Szabályzat biztosítja a megfelelő kezelést, mind a tájképvédelem, mind az örökségvédelem szempontjaiból. A TERVEZÉSI TERÜLETEK AZ OTRT ALÁBBI TÉRKÉPI MELLÉKLETEI NEM ÉRINTIK SZOB KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT: 3/2. sz. melléklet Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 3/4. sz. melléklet Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 3/9. sz. melléklet Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 3/10.sz. melléklet Együtt tervezhető térségek övezete 3/11.sz. melléklet Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete 3.Pest Megye Területrendezési Terve Pest Megye Közgyűlésének 21/2006. (IX.8.) Pm. sz. rendelete Pest Megye Területrendezési Tervéről. Az alábbiak szerint jelen tervmódosítás a Pest Megye Területrendezési Tervével nem ellentétes, annak megfelel. PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Z. É. MŰHELY KFT. 7

8 Szob város településszerkezeti terve Pest Megye Területrendezési tervének (továbbiakban: PMTrT) a 2. sz. tervezett Tematikus Park területeinek kivételével megfelel. Jelen tervmódosítások a 2. sz. területen kívül nem tartalmaznak a megyei terv által beépítésre szánt területeken túl kijelölést. A tervezett Tematikus Park területe meglévő mezőgazdasági üzemi területének felújításával megvalósuló beruházás. A területet Pest megyei Területrendezési tervének Településszerkezeti tervlapja külterjes mezőgazdasági térség -ként tartalmazza. A PMTrT 7. (1) előírja, hogy a külterjes mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági terület kategóriába kell sorolni és, hogy a fennmaradó részen városias települési térség nem jelölhető ki. Területkimutatás a Márianosztra felé vezető Máriaút zarándokúthálózat mellett tervezett Tematikus Park területére, Pest Megye Területrendezési tervének függvényében: Sorszám Megnevezés Területfelhasználás Terület Pest megye TSZT % külterjes mezőg-i terület összesen Jelenlegi Tervezett m 2 m 2 2. Gmg 065/1 és 065/11 hrsz Ktu ,18% c alrészlete "Csákhegyi tematikus Park" (élménytanya, zarándokszállás, ökoskanzen) Má 065/11 hrsz a,b,d alrészletei Ktu ,27% Fenti táblázatból kimutatható, hogy a tervezett 2. Tematikus park területen történő változás a PMTrT Településszerkezeti terve alapján, Szob teljes közig területére vonatkozó külterjes mezőgazdasági területének (0,18+0,27%) 0,45%-át teszi ki (megjegyezzük, hogy ez abban az esetben, amennyiben a meglévő és TSZT-ben 2004-ben már kijelölt (065/1 és a 065/11 hrsz c alrészlet) területet mezőgazdasági területként tekintjük, ahogy a PMTrT ábrázolja. Z. É. MŰHELY KFT. 8

9 Fentiek mellett mindazonáltal megjegyezzük, hogy a jelen terv által újonnan beépítésre szánt területnövekedés ténylegesen csupán 065/11 hrsz a és b, valamint d alrészletek területén történik (miután a 065/1 és a 065/11 c alrészlet területe a hatályos TSZT-ben már beépítésre szánt gazdasági mezőgazdasági üzemi terület). Amennyiben beépítésre szánt területként történő átsorolást csupán a TSZT szerinti általános mezőgazdasági területet érintő területek figyelembe vételével számítjuk, abban az esetben a módosítás a 0,27%-át teszi ki Szob teljes közigazgatási területén található külterjes mezőgazdasági területnek. Tehát a módosítás mindkét számítás szerint megfelel a PMTrT által előírtaknak. A TERVEZÉSI TERÜLETEK AZ PMTrT TERV ALÁBBI TÉRKÉPI MELLÉKLETEI ÉRINTIK SZOB KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT: 2/2. sz. melléklet Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 2/3. sz. melléklet Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete 2/5. sz. melléklet Országos ökológiai hálózat részét képező megyei övezete 2/7. sz. melléklet Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 2/12. sz. melléklet Vízeróziónak kitett terület övezete 2/13. sz. melléklet Széleróziónak kitett terület övezete 4. A 2007-ban jóváhagyott Településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott fejlesztési szándékok, célok, önkormányzati döntések, valamint jelen tervmódosítás illeszkedése Tehát jelen módosítások megfelelnek az Önkormányzat Településfejlesztési Koncepciójában megfogalmazott célkitűzéseinek az alábbiak szerint: Természeti adottságok kiaknázása a gyönyörű táji környezet, érintetlen természet mind olyan lehetőséget ad a városnak, amelyet a későbbiekben jól ki lehetne használni, akár Budapest rekreációs területévé válhatna a város és környéke. Idegenforgalom átfogó fejlesztése gazdaságilag a legjobb lehetőség ez lenne a városnak Víz kihasználása A Duna közelsége egyenlőre még nem kihasznált erőforrása a városnak Amelyek többek között a lakossági szolgáltatások, és ellátás terén történő bővítés és minőségi fejlesztés végrehajtását szolgálják, egy élhetőbb település érdekében. Jelen tervmódosítás szintén e célok megvalósítására, újabb területeket szabályoz ki, ill. a korábbi szabályozási elhatározásokat jelen módosítások körében hajtja végre. 5. Tervezési területek, fejlesztési szándékok SZOB HELYZETÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA, FEJLESZTÉSI SZEMPONTBÓL A közép-magyarországi turizmusban számos kihasználatlan lehetőség rejlik. A gazdag történelem és kultúra, a Duna-kanyar valamint a régió egyéb, felfedezetlen természeti adottságai és kultúrkincsei egyaránt megbecsülést és támogatást érdemelnek. Szob város az Ipoly és a Duna folyó mellett, a Börzsöny hegység lábánál, a magyar-szlovák határon, Budapesttől mintegy 60 km-re északkeletre a 12 főközlekedési út mellett elterülő, közel 3000 fős kisváros. Szob és az egész kistérség igen komoly megélhetési forrásokat veszített el azzal, hogy Szlovákia és Magyarország decemberétől csatlakozott a Schengeni Egyezményhez, amellyel a korábbi határőrség és vámellenőrzés valamint az ezekhez kapcsolódó számos kereskedelmi és egyéb tevékenység megszűnt, a határmenti forgalom a nagy főutak irányába húzódott. Szintén a Szob város helyi tragédiája, hogy az egykori piacvezető szobi szörpcéget 1967-ben hét észak-magyarországi termelőszövetkezet alapította, 1990-től részvénytársasági formában működött Z. É. MŰHELY KFT. 9

10 tovább. A céget 2007 augusztusában bezárták. Termelés mai napig nincsen a néhai híres szörpüzemben. A munkanélküliség növekedése és az életszínvonal süllyedése a szobi kistérségben folyamatos, a gazdasági világválság nyomán sorra szűnnek meg helyi kis- és középvállalatok. Jelen fejlesztések nagy része a munkahelyteremtés, valamint az idegenforgalom növelése szempontjából is jelentősnek mondhatók. FEJLESZTÉSI RÉSZTERÜLETEK AZ ALÁBBIAK: 1. Park utca déli része tervezett kempingterület 2. Csákhegyi Tematikus Park (élmény-tanya, zarándokszállás, öko-skanzen) Mária-út zarándokúthálózat mentén 3. Arany János utca melletti CBA kereskedelmi létesítmény fejlesztése 4. Bányatelep utca melletti terület 5. Széchenyi-sétány Folyami Régészeti és Hajózási Örökség Központ hrsz: 580/1, 580/2, 579, Park u. tervezett kerékpárút Megjegyzendő, hogy miután az Étv. 12. (1) bek. szerint Szabályozási terv legalább telektömb nagyságú területre készülhet, ezért jelen módosítások némelyike esetében a tervezési terület lényegesen nagyobb, mint a módosítással érintett terület. Ennek értelmében jelen Szabályozási tervmódosítás tervezési területeinél megkülönböztetendő a tervezési terület, a változással érintett projektterülettől. Z. É. MŰHELY KFT. 10

11 Tervmódosítás, tervezési feladatok TSZT mód. SZT HÉSz mód. 1.SZ. TERÜLET - PARK UTCA DÉLI RÉSZE A) TERVEZETT KEMPINGTERÜLET Szob város déli részén, a Duna-parton a TSZT által kertvárosias lakóterületbe sorolt területet a terület tulajdonosa kempingterületként szeretné kialakítani. Ennek érdekében szükséges a TSZT módosítása. B)A VÍZMŰTERÜLETÉRE vonatkozóan a TSZT-n hibajavítás történik, mivel a vízmű (kékszínű) területfelhasználás nem a vízmű ( 598/6 hrsz) területére került, + + hanem a tőle nyugatra lévő területre. 2. SZ. TERÜLET: CSÁKHEGYI TEMATIKUS PARK HRSZ: 065/1, 065/11 TERÜLET A TERVEZETT MÁRIA-ÚT ZARÁNDOKÚTHÁLÓZAT MENTÉN A)Szob város külterületének északi részén, a Márianosztra felé vezető út nyugati (065/1 hrsz, 065/11hrsz) találhatók a jelenlegi Gmg jelű mezőgazdasági üzemi területeken a tulajdonos vendéglátó, szálláshely és turisztikai célú látványállattartás funkcióival, ún. Tematikus parkot (élmény-tanya, zarándokszállás, öko-skanzen) kíván megvalósítani. 3.SZ. TERÜLET: - ARANY JÁNOS U., HRSZ: CBA TERÜLETFEJLESZTÉSE Szob város déli részén, található a CBA áruház, amelyet a tulajdonos korszerűsíteni kíván, mind az eladótér, mind az épületállomány tekintetében. A tervezési feladat a jelenleg településközpont vegyes övezet legnagyobb megengedett beépítési százalékának 40%-ró 80%-ra történő módosítása. A + + telek feltárásának és a parkolás meghatározásához előzetes egyeztetés történt a Közútkezelő Hatósággal. A CBA és környezete parkolási rendjének biztosítása érdekében Parkolási rendelet készül majd, jelen tervvel párhuzamosan készülő Közlekedési tanulmányterv alapján. 4.SZ. TERÜLET - BÁNYATELEP UTCA, HRSZ: 735 Szob belterületének nyugati részén, a vasút északi oldala menti területen, a lakó és az iparterület közti közpark (Z) és közlekedési - vasúti terület tömbjének délkeleti részén, kb m 2 -es terület, az Önkormányzat új fejlesztési elképzelése szerint, beépítésre szánt településközpont vegyes (Vt) területfelhasználásba kerül átsorolásra, kereskedelem, vendéglátás és szolgáltatás céljára. Ehhez szükséges a TSZT és az SZT módosítása is. 5.SZ. TERÜLET - SZÉCHENYI-SÉTÁNY FOLYAMI RÉGÉSZETI ÉS HAJÓZÁSI ÖRÖKSÉG KÖZPONT, HRSZ:580/1, 580/2, 579, 592 Folyami Régészeti és Hajózási Örökség Központ elhelyezése céljával a Széchenyi-sétány mentén a településközpont (Vt) és központi vegyes (Vk) besorolású terület egy része és a különleges sportterület (Ks) 580/2, 579 hrsz összevonásra és településközpont vegyes (Vt) területfelhasználásba kerül átsorolásra, a megkezdett sportcsarnok épületének felhasználásával. 6. PARK U. TERVEZETT KERÉKPÁRÚT A Park utcában tervezett kerékpárút nyugati irányú továbbvezetése, a 02/21 hrsz ingatlanon keresztül, a tervezett kisvasút parti rakodóba érkező + + nyomvonaláig meghosszabbítva, a tervezett vízgazdálkodási terület (öböl) megszüntetésével. Szob város az érvényes Településrendezési terve 2004-ben került jóváhagyásra, és 2008-ban részterületekre vonatkozóan módosításra. E készülő terv keretében a Helyi Építési Szabályzat a korábbi 2008-as módosításával egységes szerkezetbe foglalásán túl, az időközben módosításra került magasabbszintű jogszabályoknak való megfeleltetést is magába foglalja. Z. É. MŰHELY KFT. 11

12 2. VIZSGÁLATOK SZOB RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI 1. TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 1. sz. terület: PARK UTCA DÉLI RÉSZE TERVEZETT KEMPINGTERÜLET VIZSGÁLAT TSZT kivoat SZT kivonat Tervezési feladat: Szob város déli részén, a Duna-parton, a Kompkikötő nyugati oldalán, a terület tulajdonosának célja kemping kialakítása. Ennek érdekében szükséges a TSZT módosítása. Figyelembe véve a fejlesztési szándékot, valamint a magasabbszintű jogszabályokat (OTrT) a Duna menti terület csak beépítésre nem szánt övezetként jelölhető ki. Figyelembe kell venni azonban a területen a szerzett jogokat is, mivel terület 2004-óta beépítésre szánt kertvárosias lakóterületként szerepel a hatályos településrendezési tervben, tehát nem jelen terv keretében kerül beépítésre szánt területi besorolásba. Hatályos Településrendezési terv szerinti besorolás: TSZT: a kertvárosias lakóterület területfelhasználásba (Lke) sorolt terület. SZT: a terület Lke-3 kertvárosias lakóterület építési övezetbe sorolt, tehát jelenlegi jogi státusza szerint, lakóterületi építési övezet. Fejlesztési elképzelés érdekében történő Településrendezési tervi módosítás: TSZT: A fejlesztéshez szükséges a TSZT módosítása. SZT: A fejlesztéshez szükséges az SZT módosítása. Tervezési terület lehatárolása: A Park utca Rév utca (kompkikötő) - Duna-folyam üzemen kívüli betonüzem. Tervezési terület fekvése, településszerkezeti kapcsolatai: A terület a Duna-folyam partján, a kompkikötő mellett fekszik. Domborzati viszonyok: A terület jellemzően - tervezési szempontból síknak tekinthető, a Dunától vízvédelmi töltés, gát határolja. Tulajdonvizsgálat: A terület magántulajdonban, illetve a vízmérőállomás területe állami tulajdonban van. Területfelhasználás: A terület az érvényes településszerkezeti terv és szabályozási terv szerint beépítésre szánt besorolásban van. A terület tömbjének nyugati részén található a vízmérőállomás épülete, valamint a kompkikötő mellett, a kompállomáshoz kapcsolódó vendéglátó létesítmény (grillterasz) található. A Z. É. MŰHELY KFT. 12

13 tervezett kempingterület beépítés nélküli belterületi telek, amely a jelenlegi jogi státusza szerint, lakóterületi építési övezet. Adottságok és konfliktusok vizsgálata: A terület fejlesztése, rendezése során figyelembe kell venni, illetve célszerű kihasználni a terület exponált fekvését (Duna-part, kerékpárút, kompkikötő, Duna-part menti sétány). Régészeti lelőhely vizsgálata: A TSZT szerint a fejlesztési területen nem található régészeti lelőhely. SZOB RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI 2. TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2. sz. terület: CSÁKHEGYI TEMATIKUS PARK HRSZ: 065/1, 065/11 TERÜLETEK A TERVEZETT MÁRIA-ÚT ZARÁNDOKÚTHÁLÓZAT MENTÉN a F E TSZT kivonat SZT ivonat VIZSGÁLAT Tervezési feladat: Szob város külterületének északi részén, a Márianosztra felé vezető út nyugati oldalán (065/1 hrsz, 065/11hrsz) található jelenlegi Gmg jelű mezőgazdasági üzemi területeken a tulajdonos vendéglátó, szálláshely és turisztikai célú látványállattartás funkcióival, ún. Tematikus parkot (élmény-tanya, zarándokszállás, öko-skanzen) kíván megvalósítani. A tervezett beruházás helyszínéül szolgáló tanyagazdasági terület közvetlenül kapcsolódik a Mária-út néven ismert zarándokúthálózat részét képező Márianosztra felé vezető úthoz. Amely adottság révén a tervezett beruházás ún. helyhezkötött beruházás. Hatályos Településrendezési terv szerinti besorolás: TSZT: a terület nagy része (065/1 hrsz és a 065/11 hrsz c alrészlet) gazdasági-mezőgazdasági üzemi területként kijelölt terület, a (065/11 hrsz b, d alrészlet) egy része általános mezőgazdasági terület. SZT: a terület Gmg jelű mezőgazdasági üzemi beépítésre szánt övezet, mely állattartó telepek, mezőerdő- és vadgazdálkodással kapcsolatos tevékenységek elhelyezésére szolgál, valamint általános mezőgazdasági terület, mely a mezőgazdasági árutermelés célját szolgálja. Fejlesztési elképzelés érdekében történő Településrendezési tervi módosítás: TSZT: A fejlesztéshez szükséges a TSZT módosítása. SZT: A fejlesztéshez szükséges az SZT módosítása. Tervezési terület lehatárolása: A tervezési terület tömbjét északi irányból erdőterületek, nyugati irányból általános mezőgazdasági területek, keletről mezőgazdasági területek, valamit a Márianosztra felé vezető út határolják. A Z. É. MŰHELY KFT. 13

14 tervezett Tematikus Park által érintett területet, a konkrét projekt területét minden irányból mezőgazdasági területek, valamint a Márianosztra felé vezető út határolják. Domborzati viszonyok: A tervezési terület délnyugati lejtéssel rendelkezik. Tulajdonvizsgálat: A terület magántulajdonban van. Településszerkezet, területfelhasználás: A terület Szob város északi külterületi részein található, a Márianosztra felé vezető út mentén. A területek felhagyott tanyagazdasági terület, meglévő épületekkel. A területet a hatályos településrendezési terv 2004-óta beépítésre szánt területként tartalmazza. 065/1 hrsz majoringatlan (Szob-Csákhegy Felső-major) és a közvetlenül ahhoz csatlakozó, 065/11 hrsz terület szántó és tanya minősítésű ingatlanok, épületekkel és közműkapcsolatokkal (víz, villany, csatorna, tüzivíz) rendelkeznek. E területekhez kapcsolódóan 16,4 ha szántó és további 33,8 ha rét-legelő tartozik, amelyek egy része legelőként hasznosul, nagyobb része kaszáló, amelyen lucerna termesztése folyik téli szénatakarmány előállításához. Az ingatlan elhelyezkedése ideális szálláshely-fejlesztéshez, lakott településtől távoli, csendes környezete és festői elhelyezkedése miatt is. Az ingatlan előtt helyi gyűjtőút (a TSZT szerint) besorolású út halad, ennek állapota azonban gyenge, infrastrukturális beruházás szükséges. Vezetékes telefon és internetkapcsolat bármikor kiépíthető az ingatlanon áthaladó, Márianosztra községet ellátó szolgáltatói fővezetékekről. A tervezett beruházás helyszíne régebben tanyaközpont volt, ma egy nagy épület funkcionál (jó statikai állapotban lévő, cca. 300 m 2 alapterületű volt szálláshely és gabonatároló, újszerű tetőzettel), illetve a meglévő víz, villanyáram és közcsatorna kapcsolatok (fejlesztendő) maradtak meg. Régészeti lelőhely vizsgálata: A TSZT szerint a fejlesztési területet régészeti lelőhelyek érintik. Adottságok és konfliktusok vizsgálata: A terület közvetlenül kapcsolódik a Mária-út néven ismert zarándokútvonal hálózat részét képező Márianosztra felé vezető úthoz, amely a tervezett beruházások alapját képező meglévő tanyagazdasági területek szempontjából igen kedvező. Ezen adottság révén a tervezett beruházás ún. helyhezkötött beruházás. ZARÁNDOKÚT HÁLÓZAT SZOB VÁROS KÖRNYEZETÉBEN Z. É. MŰHELY KFT. 14

15 KÖZÉP-EURÓPÁBAN FORMÁLÓDÓ ZARÁNDOKÚT - MAGYARORSZÁGON Európában (illetve a Világon) jelenleg csak egy zarándokút hálózat létezik, a spanyolországi Santiago de Compostella végponttal rendelkező Szent Jakab-út (az El Camino ), ezt keresi ma fel a Világon minden zarándok, aki hosszútávon magányosan szeretne zarándokolni. Az 1980-as évek második felétől az El Camino reneszánszát éli, a zarándokok száma az ezredforduló óta minden évben 50 ezer felett van (az 1999-es Szentévben 150 ezer fő volt). A 2004-es Szentévben minden addigi rekordot megdöntött: ebben az esztendőben a zarándokok száma megközelítette a 180 ezret, a tavalyi Szentévben, 2010-ben ez a szám jóval meghaladta a 200 ezret. Az El Camino adta a gondolatot a hazai kezdeményezéshez, amely Mária-út néven kezdett egy zarándokútvonal hálózat kialakításához ( A Mária-út gerincét kelet-nyugati irányban a Máriazell-Budapest (Esztergom)-Máriapócs-Csíksomlyó útvonal illetve észak-déli irányban a Czestochowa-Medugorje útvonal képezi, amely áthalad Szob területén. E két fő irány mentén számtalan kegyhely és kulturális érték található, ezért az út mellett jó néhány mellékút is kijelölésre került. A közép-európai zarándokút szervezőinek távlati célja, hogy a spanyolországihoz hasonló zarándok infrastruktúrával várja a lélekben megújulni vágyókat. Azon túl, hogy turisztikai fejlődést jelent az Országnak, a Máriaút egyúttal növeli Magyarország presztízsét is a nemzetek feletti vallási közösségben. Z. É. MŰHELY KFT. 15

16 SZOB RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 3. ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 3. sz. terület: ARANY JÁNOS U., HRSZ: CBA TERÜLETFEJLESZTÉSE VIZSGÁLAT TSZT kivonat SZT kivonat Tervezési feladat: Szob város belterületének déli részén, található a kereskedelmi áruház (CBA), amelyet a tulajdonos korszerűsíteni kíván, mind az eladótér, mind az épületállomány tekintetében. A tervezési feladat a jelenleg településközpont vegyes építési övezet (Vt) megengedett beépítési százalékának 40%-ról 80%-ra történő módosítása. A telek feltárásához és a parkolás meghatározásához előzetes egyeztetés történt a Közútkezelő Hatósággal. A CBA és környezete parkolási rendjének biztosítása érdekében jelen tervvel párhuzamosan, forgalomszámláláson alapuló Közlekedési tanulmányterv készült, amely Parkolási rendelet alapjául szolgál majd. Hatályos Településrendezési terv szerinti besorolás: TSZT: jelenleg településközpont vegyes terület. SZT: a terület Vt jelű építési övezet Fejlesztési elképzelés érdekében történő Településrendezési tervi módosítás: TSZT: A fejlesztéshez nem szükséges a TSZT módosítása. SZT: A fejlesztéshez az SZT és HÉSz módosítása szükséges. Tervezési terület lehatárolása: A tervezési terület tömbjét északról a Petőfi Sándor utca, keletről az Arany János utca, délről a MÁV vasút és közműterület terület, nyugatról pedig a Tompa Mihály utca határolja. A konkrét fejlesztéssel érintett terület a CBA áruház 222 hrsz telke, amely az Arany János utca mentén található, a tömb keleti szélén. Tervezési terület fekvése, településszerkezeti kapcsolatai: A terület Szob belterületének központi részén, igen frekventált helyen található. Domborzati viszonyok: A terület síkterület. Tulajdonvizsgálat: A terület magántulajdonban van. Településszerkezet, területfelhasználás: A terület az Arany János utca mentén a település központjában található. A területet nyugatról kervárosias lakóterület, északról és keletről településközpont vegyes területek, valamint az Arany János utca menti lakó- és intézményterületek, délről pedig a vasút közlekedési területe veszi körül. A területen jelenleg is kereskedelmi létesítmény (CBA áruház) található, amelyet a tulajdonos a településen betöltött szerepéből és a vásárlói igényekből adódóan, jelen fejlesztés keretében bővíteni Z. É. MŰHELY KFT. 16

17 és korszerűsíteni kíván. Adottságok és konfliktusok vizsgálata: A terület frekventált elhelyezkedése indokolja tervezett bővítési szándékot. Ugyanakkor a területen tervezett fejlesztéshez szükséges a közlekedési kapcsolatok és parkolási lehetőségek vizsgálata, valamint a parkolási rendelet megalkotása is. Régészeti lelőhely vizsgálata: A TSZT szerint a fejlesztési területen nem található régészeti lelőhely. SZOB RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI 4. TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 4. sz. terület: BÁNYATELEP UTCA, HRSZ: 735 VIZSGÁLAT TSZT kivonat SZT kivonat Tervezési feladat: Szob belterületének nyugati részén, a vasút északi oldala menti területen, a lakó és az iparterület közti közpark (Z) és közlekedési vasúti terület (KÖk) tömbjének délkeleti részén 735/2 hrsz, kb m 2 -es terület az Önkormányzat új fejlesztési elképzelése szerint beépítésre szánt településközpont vegyes (Vt) területfelhasználásba kerül átsorolásra, kereskedelem, vendéglátás és szolgáltatás céljára. Ehhez szükséges a TSZT és az SZT módosítása is. A jelenlegi TSZT és SZT nem illeszkedik egymáshoz, ezért jelen módosítás a területen hibajavítást is tartalmaz. A TSZT szerinti közlekedési - vasúti terület (KÖk) délkeleti része településközpont vegyes (Vt), északi fennmaradó része zöldterület (Z) közparkból a jelenleg kialakított parkolóterületnek megfelelően közlekedési területként kerül átsorolásra. Hatályos Településrendezési terv szerinti besorolás: TSZT: a terület északi részét zöldterületként, középső és déli részeit pedig kötöttpályás közlekedési (KÖk) területként tartalmazza. SZT: a terület egész része zöldterület Zkp-1 övezet. Fejlesztési elképzelés érdekében történő Településrendezési tervi módosítás: TSZT: A fejlesztéshez szükséges a TSZT módosítása. SZT: A fejlesztéshez szükséges az SZT módosítása. Tervezési terület lehatárolása: A területet északról és keletről a 12. sz. út belterületi szakasza a Bányatelep utca, délről az Ipolysági út, valamint a vasút területe határolja. Domborzati viszonyok: A terület tervezési szempontból síknak tekinthető. Z. É. MŰHELY KFT. 17

18 Tulajdonvizsgálat: A terület keleti részén a Bányatelep utca mentén kialakított kb m 2 nagyságú telek magántulajdonban van, a tömb fennmaradó része önkormányzati tulajdonú. Településszerkezet, területfelhasználás: A terület a település belterületének nyugati részén, a vasúti területekhez északról szervesen kapcsolódva helyezkedik el. A terület nagy részén parkoló terület került kialakításra, amely a vasúti és autóbusz közlekedést igénybevevőknek nyújt parkolási lehetőséget. Adottságok és konfliktusok vizsgálata: A területen ellentmondás van a tényleges területhasználat és a TSZT és SZT szerinti besorolás között, amelyet jelen módosítás keretében javítani szükséges. Régészeti lelőhely vizsgálata: A TSZT szerint a fejlesztési területen nem található régészeti lelőhely. SZOB RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI 5. TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 5. sz. terület: SZÉCHENYI-SÉTÁNY FOLYAMI RÉGÉSZETI ÉS HAJÓZÁSI ÖRÖKSÉG KÖZPONT HRSZ: 580/1, 580/2, 579, 592 E.R. TSZT kivonat SZT kivonat VIZSGÁLAT Tervezési feladat: A Duna-parti területen Folyami Régészeti és Hajózási Örökség Központ (Kutató - restauráló - bemutató csarnok) elhelyezése céljával, a Széchenyi-sétány mentén a településközpont vegyes (Vt) és központi vegyes (Vk) besorolású terület egy része, valamint a különleges sportterület (Ks) összevonásra kerül, mint településközpont vegyes (Vt) terület. A Folyami Régészeti és Hajózási Örökség Központ a befejezetlen sportcsarnok épületében valósul meg. A tervezési területen a konkrét projekttel érintett terület a 579 hrsz, az 580/1 és 580/2hrsz, valamint az 592 hrsz területeket foglalja magába. A jelenlegi TSZT és SZT nem illeszkedik egymáshoz, ezért jelen módosítás a területen hibajavítást is tartalmaz. A Rév utca mentén, annak keleti oldalán lévő lakóingatlanok a TSZT-n településközpont vegyes területként, míg az SZT-n hibásan lakóterületként szerepelnek településközpont vegyes besorolás helyett. Megjegyzendő, hogy a környező lakóterületek is Vt besorólásúak. Hatályos Településrendezési terv szerinti besorolás: TSZT: a településközpont (Vt) és központi vegyes (Vk) besorolású terület egy része és a különleges sportterület (Ks), valamint közpark (Zkp) SZT: településközpont Vt jelű építési övezet és központi vegyes Vk jelű építési övezet, különleges Z. É. MŰHELY KFT. 18

19 sportterület Ks jelű építési övezet, valamint közpark Zkp-2 jelű övezet. Rév utca keleti oldala hibásan Lke besorolású, Vt helyett. Fejlesztési elképzelés érdekében történő Településrendezési tervi módosítás: TSZT: A fejlesztéshez szükséges a TSZT módosítása. SZT: A fejlesztéshez szükséges az SZT módosítása. Tervezési terület lehatárolása, a terület fekvése: A Duna-parti területet nyugati irányból a Rév utca, délről a Duna-parti Széchenyi sétány, keletről a Szent László utca északról pedig az Árpád utca határolja. Domborzati viszonyok: A terület síkterület. Tulajdonvizsgálat: A terület délnyugati része a 579 hrsz, az 580/2hrsz, és az 592 hrsz önkormányzati tulajdonban, az 578/2, és az 578/3 hrsz területek egyházi tulajdonban, a fennmaradó lakóingatlanok pedig magántulajdonban vannak. A tervezési terület a konkrét projekttel érintett területe az önkormányzati tulajdonú (579 hrsz, az 580/2hrsz, valamint az 592 hrsz) és magátulajdonban lévő (580/1 hrsz) területeket foglalja magába. Településszerkezet, területfelhasználás: A terület Szob város belterületének, belső, központi részén helyezkedik el, lakó és intézményi területek közé ágyazottan, a Dunától északra. A tömb északnyugati és keleti részén főként lakóingatlanokat találunk. Az északi részen az Árpád utca mentén található a gimnázium területe. A tömb délnyugati részén, a projektterületen egy közpark, tőle keletre pedig sportterület található, pályákkal és egy sportcsarnokkal. Adottságok és konfliktusok vizsgálata: A sportcsarnok épületét 1980-as években kezdték építeni sportcsarnok céljára árvízjárta területen. Építése félbe maradt. Fekvése turisztikai szempontból kiváló: Duna-parti sétány és országos (és Eu-Velo) bicikli út mentén fekszik, közel a Révátkeléshez. A közpark északi területrészén kialakításra kerülő útterülettel, a Folyami Régészeti és Hajózási Örökség Központ és Restauráló Üzem közúti kapcsolatot kap a Rév utcán keresztül a kompkikötőhöz, amely biztosítani tudja a Dunán ide vonatott felújításra váró hajótestek beszállítását a hajórestauráló üzem épületébe. Árvíz idején való megközelítése az Árpád utca felőli telken át lehetséges, amely szintén önkormányzati tulajdonú ingatlan. Régészeti lelőhely vizsgálata: A TSZT szerint a fejlesztési területen nem található régészeti lelőhely. Projekt leírás: Folyami Régészeti és Hajózási Örökség Központ (Kutató - restauráló - bemutató csarnok) A hazai álló- és folyóvizekben számos régészeti szempontból érdekes római kori, középkori és koraújkori lelet (hajómaradványok, kikötőerődök, stb.) találhatók, amelyek a Duna-medence több ezer éves folyami hajózási történetének tárgyi dokumentumai. A Duna-medence legnagyobb és központi területe a Kárpát-medence, amelynek víz alatti régészeti kutatási eredményei egyre jelentősebbek. Ezek tudományos kutatása több, mint egy évtizede kezdődött. Rövid helyzetkép: A víz alatti régészeti kutatásoknak, ezek tervezésének, végrehajtásának és eredményei bemutatásának eddig nem volt gazdája, és ilyen központ működéséhez alkalmas helyszíne. Z. É. MŰHELY KFT. 19

20 Az Argonauta Kutatócsoport víz alatti régészeti szakmai szervezetként (közhasznú egyesületként) ezért alakult meg 2011-ben. Rendelkezik mindazokkal a képességekkel és jogosítványokkal, amelyekkel a szakmai tudományos és szakhatósági szervezetek felé is eljárhat tevékenysége folytatása során. Szob Város Önkormányzata rendelkezik egy olyan Duna-parti ingatlannal, amelyen egy befejezetlen csarnoképület áll, és amely megfelelő övezeti besorolás esetén és átalakítás esetén alkalmas egy ilyen muzeális értékű gyűjtemény bemutatására. A szobi önkormányzat szándéknyilatkozatban határozta el magát, hogy az Argonauta Kutatócsoporttal közösen készülő Folyami Régészeti és Hajózási Örökség Központ létrehozását eredményező projekt számára ezt a helyszínt biztosítja. E fejlesztéshez Szob hajós múltja, mint történeti érdekesség is kapcsolódik. A Helemba és Letkés hajósaival együtt a XIV. és XV. században királyi oklevelekkel biztosított kiváltságokkal rendelkezve hajóztak a teljes magyar Duna-szakaszon (mai Pozsonytól a mai Belgrádig). Projekt cél: A búvárrégészek által a Dunakanyarban és más folyókban felderített közép- és koraújkori hajóroncsok, egyéb víz alatti régészeti leletek konzerválási és bemutatási feltételeinek kialakítása. Egy megfelelő méretű körbejárható medence elhelyezése a csarnokban, amelynek árvízi helyzetben is használhatónak kell lennie tárolás és konzerválás céljából. Csarnok és környezete Az árvízjárta területen (hrsz: 850/2) található épületet az 1980-as években kezdték építeni sportcsarnok céljára. Építése félbe maradt. A csarnok jelenlegi padlószintje a 2006-os évi árvízszint (107,82 mbf) alatt 0,9-1 m-re van. Z. É. MŰHELY KFT. 20

21 SZOB RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI 6. TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 6. sz. terület: PARK U. VIZSGÁLAT TSZT kivonat Tervezési feladat: A Park utcában tervezett kerékpárút nyugati irányú továbbvezetése, a 02/21 hrsz TSZT-ben különleges beépítésre szánt rekreációs területként besorolt ingatlanon keresztül, a tervezett kisvasút parti rakodóba érkező nyomvonaláig meghosszabbítva, a tervezett vízgazdálkodási terület (öböl) megszüntetésével. Feladat a kerékpárút szerepeltetése a TSZT-n. Hatályos Területrendezési terv szerinti besorolás: Az Országos Ökológiai Hálózat Övezete érinti a területet. Hatályos Településrendezési terv szerinti besorolás: TSZT: a terület különleges beépítésre szánt rekreációs területként, valamint vízgazdálkodási területként van lehatárolva a TSZT-ben. Fejlesztési elképzelés érdekében történő Településrendezési tervi módosítás: TSZT: A fejlesztéshez szükséges a TSZT módosítása. Domborzati viszonyok: A terület tervezési szempontból síknak tekinthető. Tulajdonvizsgálat: A terület magántulajdonban van. Településszerkezet, területfelhasználás: A terület Szob belterületének nyugati, a 2004-ben rekreációs területfelhasználásra kijelölt részén található, e területen tervezetten kijelölésre került egy kikötő öböl is. A területen a már nem működő betonüzem épületei találhatók. Adottságok és konfliktusok vizsgálata: A területen a betonüzem épületei között a tervezett kerékpárút megvalósítható, hosszútávú cél azonban az épületek elbontása. SZOB RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 7. Szob város érvényes Településrendezési terve 2004-ben került jóváhagyásra, 2008-ban módosításra. Jelen készülő terv keretében a Helyi Építési Szabályzat a korábbi 2008-as módosításával egységes szerkezetbe foglalásra került. Jelen módosítás során a Helyi Építési Szabályzatnak, az időközben módosításra került magasabbszintű jogszabályoknak való megfeleltetése is megtörténik. Z. É. MŰHELY KFT. 21

22 3. TERVI JAVASLATOK 3.1. Településszerkezeti tervmódosítás Az egyes területekre vonatkozó Településszerkezeti tervmódosítások jelen dokumentáció jóváhagyandó munkarészei között kerülnek bemutatásra, területrészenként külön-külön Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv módosítása Az egyes területekre vonatkozó Szabályozási terv, ill. a szükség esetén a Helyi Építési tervmódosítások jelen dokumentáció jóváhagyandó munkarészei között kerülnek bemutatásra, területrészenként különkülön. Tervezői megjegyzés: A jelenleg hatályos, 2004-ben jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat egy építési övezeten belül több paramétert is tartalmaz ugyanazon előírás tekintetében, amely módosítást így csak a szabályozási tervlapon lehet érzékelni! (pl.:lke-2 építési övezet, kialakítható legkisebb telekmérete 700, 800, 900, 1000m 2 ). Jelen tervmódosítás során fenti rendszer nem kerül módosításra, de új övezetek kijelölésénél, az övezetek számozással kerültek megkülönböztetésre, a különböző építési paraméterek szerint Településrendezési javaslatok Az alábbiakban - területrészenként külön-külön - kerülnek az alátámasztó munkarészek bemutatásra. A Környezetalakítási javaslat rajzi formában, az egyéb alátámasztó javaslatok - Területfelhasználási javaslat, Településszerkezeti tervmódosítás, Szabályozási elvek, övezeti előírások javaslata szöveges formában kerülnek bemutatásra, területenként. SZOB RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI 1. TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 1. sz. terület: PARK UTCA DÉLI RÉSZE TERVEZETT KEMPINGTERÜLET JAVASLAT Területfelhasználási javaslat: A terület jelenlegi kertvárosias lakóterületi TSZT és SZT besorolása különleges beépítésre szánt rekreációs (Kre) területre kerül módosításra. Ezzel lehetőség nyílik a terület középső részén, kemping elhelyezésére (Kre-4), keleti részén a meglévő vendéglátó épület (Grill-terasz) szintén beépítésre szánt különleges (Kre-5) terület besorolásban marad. A terület nyugati részén vízmérőállomás területe különleges beépítésre (Kkkm) nem szánt közműterület lesz. A beruházáshoz szükséges figyelembe venni a területen a szerzett jogokat is, mivel terület 2004-óta beépítésre szánt (kertvárosias lakó) területként szerepel a hatályos településrendezési tervben. Környezetalakítási javaslat: Z. É. MŰHELY KFT. 22

23 A kemping területén, tervezetten a telek keleti oldalán kerül majd elhelyezésre a fogadóépület, a recepcióval és a vizesblokkokkal, a terület középső zónájában sátorhelyek kerülnek kijelölésre, több sávban, valamint a terület nyugati részén a vízmérőállomás épülete és a Park utca között teniszpálya kap majd helyet. A terület keleti részén kompkikötőnél kialakított grillterasz egyszintes épülete, a Duna felé tájolt terasszal megtartásra kerül. Településszerkezeti tervmódosítás: A TSZT által a terület nyugati részén, a vízmérőállomás területére kijelölt kertvárosias lakóterület (Lke) területfelhasználása átsorolása a beépítésre szánt övezetből különleges beépítésre nem szánt közmű területfelhasználásba (Kkkm). A terület középső részén a tervezett kempingterületre vonatkozóan a jelenlegi kertvárosias lakóterület (Lke) területfelhasználás átsorolása különleges beépítésre szánt rekreációs területre (Kre). A terület keleti részén pedig a meglévő vendéglátó épület (Grill-terasz) telkének jelenlegi kertvárosias lakóterület (Lke) területfelhasználás átsorolása különleges beépítésre szánt rekreációs területre (Kre). Szabályozási elvek: Az alábbi funkciók épületei, létesítményei helyezhetők el: szálláshely-szolgáltatás, közösségi, kereskedelmi, vendéglátó, valamint a tulajdonos/személyzet számára szolgáló legfeljebb 1 lakás. Az építési övezet által megadott legnagyobb építménymagasság, a mértékadó árvízszint figyelembevételével számítandó. A vendéglátó épület területére vonatkozóan az alábbiak Kre-5: A javasolt teleknagyság 1000 m 2 a meglévő telekméretnek megfelelően. A beépült, beállt telek építésjogi helyzetét tekintve, valamint a jogfolytonosság érdekében, a terület beépítési paraméterei a hatályos lakóterületei övezeti besorolás kivételével megtartásra kerülnek. Az alábbi funkciók épületei, létesítményei helyezhetők el: vendéglátás, kereskedelem, szolgáltatás. Az építési övezet által megadott legnagyobb építménymagasság, a mértékadó árvízszinttől, azaz a felett számítandó. Övezeti előírások: az övezet a HÉSz 16. -ába épül be. (4) Kre-4 és Kre-5 JELŰ ÖVEZET ELŐÍRÁSAI AZ ALÁBBIAK Övezet jele Kialakítható legkisebb telekméret TM2/Sm Beépítési mód Megengedett legnagyobb beépítettség % Megengedett legnagyobb építménymagasság m* % Kre SZ 10 4,5* 70 Ke SZ 20 4,5* 40 Legkisebb zöldfelület * Az építési övezet által megadott legnagyobb építménymagasság, a mértékadó árvízszint figyelembevételével számítandó. Z. É. MŰHELY KFT. 23

24 Közlekedési, tömegközlekedési, kerékpáros, gyalogos kapcsolatok: A módosítás a településrész tervelőzmények szerinti közlekedési hálózatát nem változtatja meg. Az érintett terület közterületi kapcsolatait továbbra is a Rév utca (12311j. országos út) és a Park utca (helyi kiszolgálóút) biztosítja, új közterület kiszabályozására nincs szükség. A tömegközlekedési ellátást továbbra is a vasút, az országos utakon közlekedő autóbuszjáratok, valamint a komp biztosítja. A terület déli (Duna-part) és keleti (Rév utca) oldalán önálló kerékpárút/sáv halad. Parkolás: A parkolást, rakodást a tervezett létesítmény esetében is az OTÉK-nak megfelelően, telken belül kell megoldani. A telken belüli parkolásnak nincs akadálya. A HÉSZ vonatkozó közlekedési előírásainak módosítására nincs szükség. Környezetvédelem, zöldfelületek: Az új területhasználat érdekében történő tervmódosítás eredményeként a kemping területén egy nagyobb összefüggő, parkosított zöldfelület kialakítása várható. A tervezett és a már meglévőmegmaradó területhasználatoknak nincs zavaró hatása a környezetre sem a zajkibocsátás, sem a légszennyező anyag kibocsátás tekintetében. Az új területhasználatként megjelenő kemping legfeljebb szezonálisan vonz akkora, vagy egy kicsit nagyobb forgalmat, mint a hatályos tervek szerint lehetséges kertvárosi lakóterület. A kemping létesítési feltételeként meghatározott szükséges közműellátás környezetvédelmi szempontból megfelelő. A kemping területének látványa a Duna és a túlsó part irányába megnyíló, ezért mind az épületek, mind a zöldfelületek kialakítása jelentősen befolyásolhatja a településképet, a Duna-part arculatát. A látványvédelem érdekében fontos szempont az épületek tájba illeszthetősége, valamint a kemping fás növényzetének megválasztása. Az alkalmazott fás növényfajtáknál kerülni kell, illetve a minimálisra kell szorítani az örökzöldek használatát, mert ezen a helyen a létük, a látványuk meghatározóan tájidegen. Javasolt a vízkedvelő, ősszel színesedő lombú fajták választása. A területen új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, de a településszerkezeti terv módosítását igénylő építési övezet módosítás történt. A 3 BIA étékű Lke jelű kertvárosias övezet részben beépítésre nem szánt, 6 BIA értékű Kkkm jelű különleges közműterületté (BIA= -3+6=+3; +3 x 0,099= +0,3), továbbá beépítésre szánt, 70%-os kötelező zöldfelületű, 5 BIA értékű Kre-4 jelű különleges rekreációs övezetre (BIA= -3+5=+2; +3 x 0,767= +2,3) és 6 BIA értékű beépítésre nem szánt vízgazdálkodási terület övezetére (BIA= -3+6=+3; +3 x 0,065= +0,2) módosult, így ezen változtatás az 1.számú terület esetében +2,8 BIA érték növekedést eredményez. ra nem vonatkoznak az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Tv. (Étv.) biológiai aktivitásérték megőrzését szabályozó 8. (2) bek. b) és c) pontja előírásai. Közművesítés: A tervezési területen a kemping részére minimum alap-közműellátást vízellátást, szennyvízcsatornázást, csapadékvíz-elvezetést villamosenergia-ellátást - kell biztosítani. A gázellátást, távközlést az igényeknek megfelelően célszerű kiépíteni. A Park utcában a közművek kiépültek. Az utcában kiépült közművekről bekötővezetékekkel lehet az ellátást biztosítani. A várható becsült közműigények a következők: Vízigény: 10,0 m3/d Tűzi-vízigény: 600 l/min 10,0 l/s Szennyvízmennyiség: 10,0 m3/d Villamosenergia-igény: 50,0 kw Gázigény: 1,0 gnm3/h Hírközlés vonaligény: minimum 1 fővonal A csapadékvíz-elvezetést mind a közterületen, mind az ingatlanon belüli út, és parkolónál meg kell oldani. Z. É. MŰHELY KFT. 24

25 A közműigények konkrét meghatározása az engedélyezési terv során történik. A közműellátás biztosítására a közműnyilatkozatok alapján a közmű-üzemeltetők adják meg a szükséges fejlesztéseket. 1. sz. területtől nyugatra, a vízmérőállomás melletti terület HIBAJAVÍTÁS TSZT - kivonat TSZT módosítási javaslat A Vízmérőállomás területére vonatkozóan a TSZT-n hibajavítás történik, mivel a vízmű (kékszínű) területfelhasználása nem a vízmű ( 598/6 hrsz) területére került jelölésre, hanem a tőle nyugatra lévő területre. Tervezői javaslat: jelen tervmódosítás során a tévesen lehatárolt vízgazdálkodási (V) terület zöldterületként (Z) kerül átsorolásra, a tényleges területfelhasználásnak és a hatályos SZT-nek megfelelően. Z. É. MŰHELY KFT. 25

26 SZOB RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI 2. TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2. sz. terület: CSÁKHEGYI TEMATIKUS PARK HRSZ: 065/1, 065/11 TERÜLETEK A TERVEZETT MÁRIA-ÚT ZARÁNDOKÚTHÁLÓZAT MENTÉN TSZT javaslat kivonat SZT javaslat - kivonat JAVASLAT Területfelhasználási javaslat: A tervezett beruházás helyszínéül szolgáló tanyagazdasági terület közvetlenül kapcsolódik a Mária-út néven ismert zarándokútvonal hálózat részét képező Márianosztra felé vezető úthoz, amely adottság a tervezett beruházás helyhezkötöttségét indokolják. A zarándokúton a tervezett beruházás, mint szakaszhatár valósulna meg, ami azt jelenti, hogy az ajánlott szakaszbeosztás szerinti Esztergomból indulva 24 km megtétele után a zarándok (vagy zarándokcsoport) délutánra (estére) éri el Csák-hegyet és itt tölti éjszakáját, hogy aztán másnap 35 km megtétele után érje el Nagyoroszit. Adottságai miatt Csákhegy ideálisan kialakítható az alapfunkción túl további lelki wellness célú hasznosításra is. A lakott területtől való 3 kilométeres távolsága jó lehetőséget nyújt az elvonulásra, egyéni és csoportos formában is. Az épület és az egész major kialakítása, valamint a természet közelsége rendkívüli atmoszférát sugároz. Projektleírás, funkciók ismertetése: A területen, a tervezett beruházás egy ökológiai gazdálkodásra és a desztináció (Dunakanyar, Duna- Ipoly NP, Mária út, Börzsöny hg., Szob város és a szobi kistérség) népi-, építészeti-, és gasztronómiai hagyományaira épülő tematikus park, élmény tanya vagy öko-skanzen és zarándokház, lelkigyakorlatos hely létrehozása, melynek révén a régió és különösen a desztináció turisztikai szempontú versenyképessége javul, a vendégéjszakák számának növekedése és a helyben elköltött pénzek miatt a helyi gazdaság és az önkormányzat bevételei megnövekednek és a térség foglalkoztatási helyzete is javul. A fejlesztés által munkahelyek jönnek létre, enyhítve a szobi kistérség súlyos gondjait. A cél olyan fejlesztés megvalósítása, amelynek létesítményei új élményelemekkel gazdagítják a meglévő idegenforgalmi vonzerők kínálatát és ezáltal elősegítik a hosszabb, tartalmasabb helyi időtöltést. A főbb tervezett tevékenységek: élmény tanya hagyományőrző vendéglátó helyiségek (interaktív látványkonyha, étterem és Z. É. MŰHELY KFT. 26

27 söntés) kialakítása, szálláshelyfejlesztés (20-30 férőhely, falusi vendéglátás vendégház színvonalon); a fejleszteni kívánt épület az ingatlan mellett vezető Mária út -hoz kapcsolódóan zarándokházként és lelkigyakorlatos helyként is funkcionálni fog. tematikus élménypark kialakítása, melynek keretében az ökológiai gazdálkodás testközelből megismerhető, megtapasztalható (ugyan a tervezett fejlesztés a mezőgazdasági tevékenységek témája köré szerveződik, annak egyik része sem nevezhető mezőgazdasági tevékenységnek); az őshonos, tájjellegű flóra bemutatása (a környéken gazdálkodók földjein és erdőségeiben tanösvények kialakítása, szervezett tanséták lebonyolítása, az ehhez szükséges eszközök beszerzése) fontos, hogy itt a flóra bemutatása nem mezőgazdasági tevékenységek bemutatására irányul, az őshonos fauna (különleges apró- és nagyvadak, valamint házi- (puli, pumi, komondor, kuvasz stb.) és haszonállatok (magyar szürke, mangalica, racka, stb) bemutatása mellett tenyészfajok (sertések, szarvasmarhák, lovak és baromfi fajták) tartása demonstrációs, animációs és génmegőrzés céljából (az állatok tartásához szükséges kifutók, istállók és ólak kialakítása a desztináció építészeti hagyományainak megfelelő módon, de az állatok életminőségét a mai kor elvárásainak megfelelően biztosító feltételekkel); bio- és hagyományos élelmiszerek (tejtermékek, gyümölcs- és zöldségtermékek, száraz- és füstölt húsáruk, gabonatermékek) demonstratív jellegű előállítása a park lakói és látogatói számára (az ehhez szükséges épületrészek kialakítása és technológiájának beszerzése); IKT fejlesztés, melynek keretében a park és igény esetén a teljes desztináció színvonalas, interaktív honlapját, közösségi platformját és vállalatirányítási felületét alakítjuk ki. A környéket a GPS és a legújabb mobil technológiák felhasználásával úgy dolgozzuk fel, hogy a végül kapott interaktív térképet okostelefon segítségével erdőn, mezőn és az istállókban - úgy lehet használni, hogy az a városi ember és különösen a fiatalok számára még vonzóbbá tudja tenni a parkot; oktatások, tréningek, lelki gyakorlatok helyszínéül szolgáló terek létrehozása (falusias jellegű előadó és konferenciaterem létrehozása juhakolban, fészerben, és a nagyvadak kifutójában); A park üzemeltetéséhez szükséges irodakapacitás kialakítása, mely később alkalmas lehet helyi és térségi TDM szervezetek befogadására is, és a park látogatók igényének megfelelő programok szervezése és a szükséges eszközök (kerékpárok, csónakok stb.) biztosítása. A beruházáshoz szükséges figyelembe venni a területen a szerzett jogokat is, mivel terület 2004-óta jellemzően beépítésre szánt gazdasági-mezőgazdasági üzemi területként szerepel a hatályos településrendezési tervben. Környezetalakítási javaslat: Z. É. MŰHELY KFT. 27

28 A tervezett fenti területfelhasználási funkcióknak a területen a most is meglévő épület, a korszerűsítése után méltó helyszínt tud biztosítani, ezenkívül az állattartás számára további épületek kerülnek elhelyezésre. Településszerkezeti tervmódosítás: A projektterület különleges beépítésre szánt turisztikai (Ktu) terület besorolásba kerül, a meglévő gazdasági-mezőgazdasági üzemi (Gmg), valamint az általános mezőgazdasági (Má) területfelhasználás helyett. Szabályozási elvek: Az alábbi funkciók épületei, létesítményei helyezhetők el: szálláshely-szolgáltatás, egyházi, közösségi, vendéglátó, szolgáltató, oktatási, kereskedelmi, látványállattartás, valamint a tulajdonos/személyzet számára szolgáló legfeljebb 1 lakás. Övezeti előírások: az övezet a HÉSz 16. -ába épül be. ( 4 ) Ktu-1 JELŰ ÖVEZET ELŐÍRÁSAI AZ ALÁBBIAK Övezet jele Kialakítható legkisebb telekméret TM2/SZm Beépítési mód Megengedett legnagyobb beépítettség Megengedett legkisebblegnagyobb építménymagasság % m % Ktu SZ 30 6,5 40 Legkisebb zöldfelület Közlekedési, tömegközlekedési, kerékpáros, gyalogos kapcsolatok: A módosítás a településrész tervelőzmények szerinti közlekedési kapcsolatait nem változtatja meg. A megközelítést a TSZT szerint gyűjtőút funkciójú, Márianosztrára vezető út biztosítja. A terület tömegközlekedési ellátását a vasút, valamint az országos utakon közlekedő autóbuszjáratok biztosíthatják. A terület funkciójából fakadóan a várható (zarándok) forgalom jellemzően gyalogos forgalom lesz. A gyűjtőút mentén kerékpárút is tervezett. Parkolás: A parkolást, rakodást a tervezett létesítmény esetében is az OTÉK-nak megfelelően telken belül kell megoldani. A telken belüli parkolásnak nincs akadálya. A HÉSZ vonatkozó közlekedési előírásainak módosítására nincs szükség. Környezetvédelem, zöldfelületek: A tervezett fejlesztési program szerint megvalósuló létesítmény együttes építése és üzemeltetése várhatóan nem okoz zavaró mértékű környezeti hatásokat sem a zajkibocsátás, sem a légszennyező anyag kibocsátás tekintetében. A területen tervezett fejlesztést vezetékes közműellátással kell Z. É. MŰHELY KFT. 28

29 kiépíteni, ami környezetvédelmi szempontból kedvező. A tervezett létesítmény együttes külterületi fekvésű, a Márianosztra felé vezető út irányába megnyíló. A látványvédelem érdekében fontos szempont az épületek tájba illeszthetősége, valamint a létesítmény zöldfelületeinek kialakítása, a tájban honos fás növényfajták alkalmazása. Az állattartó épületek és építmények helykiválasztásánál, műszaki kialakításánál és üzemeltetésénél figyelembe kell venni a vonatkozó közegészségügyi, állategészségügyi, valamint környezetvédelmi előírásokat. A tervezett fejlesztés helyhez kötött beruházásnak tekinthető, hiszen a fejlesztési programja a területhez közeli máriaúthoz kötődik és már meglévő kivett terület bővítéseként merül fel a szomszédos mezőgazdasági területek egy részének művelés alóli kivonása és beépítésre szánt területté alakítása. A művelési ágból való kivonással is járó fejlesztések előtt, azok mezőgazdasági területekre vonatkozó hatásait a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény, a 49/2001. (IV.3.) Korm. rend, valamint az 50/2001. (IV.3.) Korm. rend. előírásai szerint vizsgálni szükséges. A termőföld más célú hasznosításával megvalósuló új létesítmények környezetvédelmi engedélyezésének keretében az engedélyezésben résztvevő hatóságok vizsgálják az igénybe vételre kerülő területek minőségi jellemzőit, aranykorona értékét, a tervezett fejlesztések környezetre, azon belül a talajra, a felszíni- és felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatásait, a csapadékvíz elvezetés, a földmunkákkal együtt járó humuszgazdálkodás, szükséges feltételeit. Az újonnan beépülő területrészeket fedő humuszos termőtalajt a talajvédelmi hatóság engedélyével és előírásai szerint le kell termelni. A termőföldön történő beruházások megvalósítása során a humuszos termőréteg mentéséhez, az építésengedélyezéshez a 29/2006. (IV. 10.) FVM rendelet előírásainak megfelelő talajtani szakvéleményt kell készíteni. A területen a fejlesztés a beépítésre szánt terület 2,2217 ha területű növelését igényli, tehát új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, így ezen változtatásra vonatkoznak az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Tv. (Étv.) biológiai aktivitásérték (BIA) megőrzését szabályozó 8. (2) bek. b) és c) pontja előírásai. Az új beépítésre szánt terület kijelölésével a jogszabályi előírások alapján számított biológiai aktivitásérték 1,55 értékkel csökken (ált. mg. ter. BIA különleges ter. BIA= 3,0-3,7=-0,7; -0,7 x 2,2217= (-1,55)). A kötelező zöldfelületek egy részének (kb. 0,52 ha; ligetes fás ter. BIA különleges ter. BIA=6-3= +3; +3 x 0,52=+1,56)) ligetesen fásított felületminőségű kialakításával a területfelhasználás változtatásából eredő BIA-csökkenés visszapótolható. Lásd Biológiai Aktivitásértéket összesítő és bemutató táblázata. Közművesítés: Szob város külterületének északi részén, a Márianosztra felé vezető út mentén található Csákhegyi fejlesztési területén minimum részleges-közműellátást vízellátást, szennyvízcsatornázást, csapadékvíz-elvezetést villamosenergia-ellátást - kell biztosítani. A távközlést az igényeknek megfelelően célszerű kiépíteni. A hő-ellátás megoldására megújuló energiahordozók is szóba jöhetnek. A tervezési terület meglévő épületei, fogyasztói jelenleg is rendelkeznek közüzemi vízellátással és villamosenergia-ellátással. A várható becsült többlet közműigények a következők: Vízigény: 5,0-10,0 m3/d Tűzi-vízigény: 900 l/min 15,0 l/s Szennyvízmennyiség: 5,0-10,0 m3/d Villamosenergia-igény: 50,0 100,0 kw Hírközlés vonaligény: vezetékes - igény szerint - minimum 2 fővonal, továbbá vezeték nélküli táv- és hírközlési (T-Mobile, Telenor, Vodafone) rendszer A tervezési terület vízellátása Márianosztra felé vezető út mentén húzódó NÁ 150 mm-es regionális vízvezetékről oldható meg. A többlet kommunális és tűzi-vízigények a vezetékről biztosíthatók. A terület szennyvíz-csatornázhatósága kedvezőnek mondható, mivel Márianosztrai közút mentén került kiépítésre az a szennyvízvezeték mely a Márianosztra település szennyvizeit a Szobi regionális Z. É. MŰHELY KFT. 29

30 tisztítótelepre vezet. A vezeték szabad kapacitással rendelkezik, tehát fogadni tudja a Csákhegyi Tematikus Park szennyvizeit. A csapadékvíz-elvezetést mind a közterületen, mind az ingatlanon belüli út és parkolónál meg kell oldani. A tervezési területen mind a kis-, mind a középfeszültségű villamosenergia-hálózat kiépült. A többlet energiaigények megfelelő fejlesztésekkel szintén biztosíthatók. A terület hő-ellátását, mint azt már jeleztük megújuló energiahordozókkal is, kívánják megoldani. Az megújuló energiahordozók megvalósításához, külön előtervek, tanulmányok kidolgozása szükséges. A közműigények konkrét meghatározása az engedélyezési terv során történik. A közműellátás biztosítására a közműnyilatkozatok alapján a közmű-üzemeltetők adják meg a szükséges fejlesztéseket. SZOB RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI 3. TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 3. sz. terület: ARANY JÁNOS U., HRSZ: CBA TERÜLETFEJLESZTÉSE JAVASLAT SZT kivonat Területfelhasználási javaslat: A területen jelenleg kereskedelmi létesítmény, CBA áruház található, amely a fejlesztés keretében bővítésre és korszerűsítésre kerül. A tervezési tömb további részei megtartják kertvárosias lakóterületi besorolásukat. A tervezett területfelhasználás megegyezik a jelenlegivel, a módosítás nem igényel TSZT módosítást. Környezetalakítási javaslat: A 222 hrsz területen a CBA áruház épülete kerül korszerűsítésre és bővítésre, magastetővel, az Arany János utca és a Petőfi Sándor utca mentén elhelyezett épülettömeggel. Szabályozási elvek: Az építési övezet által előírt 700 m 2 teleknagyság, további telekosztást nem tesz lehetővé. A meglévő létesítmény bővítése érdekében a beépíthetőség 40%-ról 80%-ra megnövelése vált szükségessé, valamint ennek okán a legkisebb zöldfelület mértéke csökkentésre kerül. Az építési övezetben kialakítható tető kiselemes anyaghasználatával kapcsolatban a HÉSz 6. (3) bb) bekezdése rendelkezik. A kialakítható homlokzat anyaghasználatára a HÉSz 6. (3) be) bekezdése rendelkezik. Ezen városközponti megjelenésre vonatkozó előírások kiegészülnek, a településképbe való illeszkedéssel, mind az anyag-, mind a színhasználat tekintetében, a hatályos HÉSZ bevezető Z. É. MŰHELY KFT. 30

31 jogszabályalkotási céljainak megfogalmazásában. Övezeti előírások: az övezet a HÉSz 14. -ába a vegyes területek előírásai közé épül be. ( 4 ) Vt-2 JELŰ ÖVEZET ELŐÍRÁSAI AZ ALÁBBIAK Övezet jele Kialakítható legkisebb telekméret TM2/SZm Beépítési mód Megengedett legnagyobb beépítettség % Megengedett legkisebblegnagyobb építménymagasság m Legkisebb zöldfelület % Vt SZ 80 6,5 10 Közlekedési, tömegközlekedési, kerékpáros, gyalogos kapcsolatok: A módosítás a településrész tervelőzmények szerinti közlekedési hálózatát nem változtatja meg. A megközelítést továbbra is a 12127j. országos út (Dózsa György út) és az Arany János utca (helyi kiszolgálóút) biztosítják. Az áruszállítás az Arany János utcáról nyíló kapun keresztül történik, jellemzően a Dózsa György utcán érkező (és távozó) járművekkel. A tömegközlekedési ellátást továbbra is a vasút, valamint az országos utakon közlekedő autóbuszjáratok biztosítják. A területet önálló kerékpárút vagy sáv a tervelőzmények szerint nem érinti. Parkolás: A parkolást, rakodást a tervezett létesítmény esetében is az OTÉK-nak megfelelően kell megoldani. Az új övezeti előírások szerint lehetséges bővítéshez szükséges új parkolók száma kb. 8 db. A telken belüli parkolásnak akadályai vannak. A közterületi parkolás helyi parkolási rendelet alapján lesz lehetséges, amihez a közlekedési megalapozó tanulmány készítése folyamatban van. A tanulmány alapján előzetesen az állapítható meg, hogy az Arany János utca üzlet előtti szakaszán lehet majd kialakítani az üzlethez szükséges közterületi parkolókat, és, a szintén szükséges időkorlátozott rakodóhelyet. A HÉSZ vonatkozó közlekedési előírásainak módosítására nincs szükség. Környezetvédelem, zöldfelületek: A kereskedelmi létesítmény fejlesztése csak abban az esetben valósulhat meg, ha a Vt-2 jelű építési övezetébe sorolt telek beépíthetősége 80%-ra növekszik. A létesítmény egyedi fekvése, a kialakult állapot ezt a beépítési intenzitást igényli. A 10% kötelező zöldfelület a közhasználatra megnyitott telek esztétikai minőségének javítására alkalmas, de számottevő kondicionáló hatása a terjedelme miatt nem alakulhat ki. A bővítésre tervezett áruháznak nincs zavaró hatása a környezetre sem a zajkibocsátás, sem a légszennyező anyag kibocsátás tekintetében. Az élelmiszer-áruház gépészeti berendezéseit úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy környezeti zajjal ne terheljék a szomszédos, zajra érzékeny épületeket. A tevékenységből keletkező hulladékokat részben a közszolgáltatás keretei között, részben egyénileg megoldva kell a vonatkozó előírásoknak megfelelően gyűjteni és elszállíttatni. A területen új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre és a településszerkezeti terv módosítását igénylő építési övezet módosítás sem történt, így ezen változtatásra nem vonatkoznak az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Tv. (Étv.) biológiai aktivitásérték megőrzését szabályozó 8. (2) bek. b) és c) pontja, illetve a területek biológiai aktivitásérték számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet előírásai. Közművesítés: A tervezési terület közterületén a Petőfi Sándor utcában valamennyi közmű kiépült. A jelenleg üzemelő CBA üzlet közműellátása biztosított. A CBA üzlet fejlesztésének közműellátása a meglévő Z. É. MŰHELY KFT. 31

32 közművezetékekről megoldható. Vízellátás A tervezett CBA szolgáltató létesítmény vízellátása a Petőfi Sándor utcai közcsővezetékről a kiépített bekötővezetékkel biztosítható. A Petőfi Sándor utcában körvezetékes vízellátó hálózat üzemel. Várható becsült többlet kommunális vízigény: 5,0 10, m3/d Becsült javasolt tűzi-vízigény: 1800 l/min 30,0 l/s A közcsőről NA 100/25 mm-es felbővített kombinált bekötést javaslunk kiépíteni. Az ingatlanon belül a bekötés után NA 100 mm-es tűzi-vízhálózatot javaslunk létesíteni. A konkrét vízigények és a hálózatfejlesztések az engedélyezési terv során lehet pontosítani. Szennyvízcsatornázás A vízellátáshoz hasonlóan az Petőfi Sándor utcában a szennyvíz-csatornahálózat kiépítésre került. A tervezési terület becsült szennyvízmennyisége: 5,0 10,0 m3/d. A Petőfi Sándor utcában kiépült szennyvíz közcsatorna a keletkező többlet szennyvízmennyiséget háttérfejlesztés nélkül tudja fogadni. Csapadékcsatornázás A CBA ingatlanon belüli csapadékvíz-elevezetését zárt felszínközeli csatornával javasoljuk megoldani. A tetőfelületek csapadékvizeit összegyűjtő csatornarendszer befogadójaként zárt csapadéktározót javaslunk. A tározott un. tiszta csapadékvizek újrafelhasználásra javasolható. A 20 állásos parkoló csapadékvizeit az előzőekhez hasonlóan zárt felszín-közeli csapadékcsatornával javasoljuk elvezetni olaj és hordalékfogó műtárgyon keresztül. A csatorna befogadója a Petőfi Sándor utcai csapadékcsatorna lehet, melyet felül kell vizsgálni a befogadóig. A csapadékvíz-elvezetés konkrét megoldására - a hidrológiai méretezéssel - külön szakági terv készítése szükséges. Villamosenergia-ellátás A tervezési területen a Petőfi Sándor jelenleg is üzemel villamosenergia-ellátó hálózat. A tervezési terület - CBA bevásárló udvar becsült villamosenergia-igénye: kW. A becsült energiaigényt transzformátorállomás fejlesztésével javasoljuk megoldani. A tervezési területen ki kell építeni a közvilágítás rendszerét, felújítva az Eperjesi utca jelenlegi közvilágítását. A konkrét energiaigényeket az engedélyezési terv során lehet pontosítani, melyhez a szolgáltató adja a hálózatfejlesztések. Gázellátás A tervezési területen a Petőfi Sándor utcában jelenleg is üzemel gázvezeték. A Petőfi Sándor utcában kiépült középnyomású hálózatról a CBA becsült többlet gázigénye biztosítható. A tervezési terület - CBA bevásárló udvar becsült gázigénye: 10,0 20,0 gnm3/h Hírközlés A hírközlési létesítmények elhelyezési lehetőségét a 7/2006 (V.17.) IHM rendelettel többször módosított 29/1999 (X. 6.) KHVM rendelet szabályozza, valamint a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet az elektronikus hírközlésre vonatkozó előírásait szabályozza, melyet a további tervezések engedélyezési és kiviteli tervek során figyelembe kell venni. A tervezési területen a CBA üzlet bővítésénél az igényeknek megfelelő 2,0 3,0 fővonal igényt javaslunk biztosítani. A földkábeles hálózati kialakításnál a közterületek alatti járda területe biztosított a hírközlési alépítmény elhelyezésére. A telefonhálózat fejlesztésével együtt biztosítani kell a kábeltévé kiépítésének lehetőségét is. A tervezési területen valamennyi vezeték nélküli táv- és hírközlési szolgáltató (T-Mobile, Telenor, Vodafone) megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. Z. É. MŰHELY KFT. 32

33 SZOB RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI 4. TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 4. sz. terület: BÁNYATELEP UTCA, HRSZ: 735 JAVASLAT Területfelhasználási javaslat: A lakó és az iparterület közötti terület lakóterülethez kapcsolódó, keleti részén, a 735/2 hrsz, kb m 2 -es településközpont vegyes (Vt) terület kerül elhelyezésre, kereskedelem, vendéglátás és szolgáltatás céljára. Ehhez szükséges a TSZT és az SZT módosítása is. Környezetalakítási javaslat: A tervezési területen a jelenlegi területhasználat a terület északi és középső részein közlekedési terület, parkolóterületként kialakítva. A terület keleti részén a tervezett Vt övezetben tervezetten kereskedelmi szolgáltató épület kerül elhelyezésre. Településszerkezeti tervmódosítás: A lakó és az iparterület közti közpark (Z) és közlekedési vasúti terület (KÖk) tömbjének délkeleti részén 735/2 hrsz, kb m2-es terület településközpont vegyes (Vt) területfelhasználásba kerül átsorolásra, kereskedelem, vendéglátás és szolgáltatás céljára. Ehhez szükséges a TSZT és az SZT módosítása is. A területen ellentmondás van a tényleges területhasználat és a TSZT és SZT szerinti lehatárolás között, amelyet jelen módosítás keretében javításra kerül. A terület északi, TSZT szerint zöldterületi (Z) része átsorolásra kerül közlekedési területté, a terület északkeleti részén pedig a kötöttpályás közlekedési terület (KÖk) átsorolásra kerül településközpont vegyes (Vt) területté. Szabályozási elvek: A kijelölésre kerülő Vt övezet a jelenleg a HÉSz-ben leszabályozott Vt övezet paramétereivel kerül leszabályozásra. Övezeti előírások: az övezet a HÉSz 14. -a szerint ( 4 ) Vt JELŰ ÖVEZET ELŐÍRÁSAI AZ ALÁBBIAK Övezet jele Kialakítható legkisebb telekméret TM2/SZm Beépítési mód Megengedett legnagyobb beépítettség % Megengedett legkisebblegnagyobb építménymagasság m Vt 700/30 O, SZ 40% 3,5-6,5; 40% Legkisebb zöldfelület % Z. É. MŰHELY KFT. 33

34 Közlekedési, tömegközlekedési, kerékpáros, gyalogos kapcsolatok: A módosítás a településrész tervelőzmények szerinti közlekedési hálózatát nem változtatja meg. A megközelítést továbbra is az Ady Endre utca (12sz. Főút) és az Ipolysági utca (12127j. országos út) biztosítja. A tömegközlekedési ellátást továbbra is a vasút, valamint az országos utakon közlekedő autóbuszjáratok biztosítják. A területet önálló kerékpárút vagy sáv a tervelőzmények szerint nem érinti. Parkolás: A parkolást, rakodást a tervezett létesítmény esetében is az OTÉK-nak megfelelően, telken belül kell megoldani. A telken belüli parkolásnak nincs akadálya. A HÉSZ vonatkozó közlekedési előírásainak módosítására nincs szükség. Környezetvédelem, zöldfelületek: A tervmódosítás következtében nem várható a települési környezet minőségét veszélyeztető új környezeti hatás, mert a módosítás célja a jelenlegi területhasználatnak megfelelő területfelhasználás meghatározása és szabályozása. A hatályos tervekben, a Településszerkezeti tervben és a Szabályozási tervben meghatározott zöldterületet a település önkormányzata sem a közeljövőben, sem a későbbiekben nem kívánja megvalósítani, mert alapvetően a továbbiakban is közlekedési területként parkolókra van szüksége ezen a helyen a városnak. A tervmódosítás, illetve annak megvalósítása tehát a jelenlegi környezeti állapot jó minőségét nem veszélyezteti. A terület északi, TSZT szerint zöldterületi (Z) része, mintegy 0,1271 ha átsorolásra kerül a kialakult használatnak megfelelő közlekedési területté. A településrendezési terv tényleges használatnak megfelelő tartalmú módosítása erre a területrészre vonatkoztatva nem jár új beépítésre szánt terület kijelölésével, de a településszerkezeti terv módosítását igénylő építési övezet módosítás történt. A 6 BIA étékű Z jelű beépítésre nem szánt zöldterület övezete beépítésre nem szánt, 0,6 BIA értékű KÖk jelű közlekedési terület övezetévé módosult (BIA= -6+0,6=-5,4; -5,4 x 0,13= -0,7), így a településszerkezeti terv ezen változtatása az -0,7 BIA érték csökkenést eredményez. A településszerkezeti terven jelölt közlekedési vasúti terület (KÖk) tömbjének délkeleti részén, a 735/2 hrsz-ú telekből, 0,1253 ha területrész kereskedelem, vendéglátás és szolgáltatás céljára településközpont vegyes (Vt) területfelhasználásba kerül átsorolásra, tehát új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, így ezen változtatásra vonatkoznak az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Tv. (Étv.) biológiai aktivitásérték (BIA) megőrzését szabályozó 8. (2) bek. b) és c) pontja előírásai. Az új beépítésre szánt településközpont vegyes terület (40% zöldfelülettel) kijelölésével a jogszabályi előírások alapján számított biológiai aktivitásérték +0,23 értékkel nő (BIA= - 0,6+2,4=+1,8; +1,8 x 0,13= +0,23). A 4.számú terület esetében összesítve -0,47 BIA érték csökkenést eredményez, ami az 1.számú terület esetében adódó +2,8 BIA érték növekedésből visszapótolható. A parkolók fásítását az OTÉK 47. (7) bekezdése szerinti minőségben meg kell valósítani: (7) A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó-(parkoló) helyet fásítani kell. A fásítást minden megkezdett 4 db várakozó-(parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros lombos fa telepítésével kell megoldani. A terület DK-i sarkában a tervezett Vt jelű övezetben kialakítható építési telken a kötelező zöldfelületek kialakítása és a telek fásítása a terület kondicionáló zöldfelületeinek mértékét és értékét növeli. Közművesítés: A tervezési terület közterületein a Bányatelep és az Ipolyság út mentén valamennyi közmű kiépült. A területen településközpont vegyes (Vt) terület kerül elhelyezésre, kereskedelem, vendéglátás és szolgáltatás céljára. A beépítés fejlesztésének közműellátása a meglévő közművezetékekről megoldható. Vízellátás Z. É. MŰHELY KFT. 34

35 A tervezett létesítmények vízellátása a Bányatelep utcai közcsővezetékről a kiépített bekötővezetékkel biztosítható. A Bányatelep utcában és az Ipolyság út mentén körvezetékes vízellátó hálózat üzemel. Kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás funkciójú terület várható becsült többlet kommunális vízigénye: 5,0 10, m3/d Becsült javasolt tűzi-vízigény: 1800 l/min 30,0 l/s A becsült kommunális és tűzi-vízigényeket a Bányatelep utcában húzódó NÁ 300 mm-es fővezetékről biztosítható. A közcsőről NÁ 100/25 mm-es felbővített kombinált bekötést javaslunk kiépíteni. A konkrét vízigények és a hálózatfejlesztések az engedélyezési terv során lehet pontosítani, és az üzemeltetőtől megkért közműnyilatkozat alapján Szennyvízcsatornázás A vízellátáshoz hasonlóan a Bányatelep utcában a szennyvíz-csatornahálózat kiépítésre került. A tervezési terület becsült szennyvízmennyisége: 5,0 10,0 m3/d. A Bányatelep utcában kiépült szennyvíz közcsatorna a keletkező többlet szennyvízmennyiséget háttérfejlesztés nélkül tudja fogadni. Csapadékcsatornázás A tervezési terület csapadékvíz-elevezetését zárt felszínközeli csatornával javasoljuk megoldani. A tetőfelületek csapadékvizeit összegyűjtő csatornarendszer befogadójaként zárt csapadéktározót javaslunk. A tározott un. tiszta csapadékvizek újrafelhasználásra javasolható. A 20 állásos parkoló csapadékvizeit az előzőekhez hasonlóan zárt felszín-közeli csapadékcsatornával javasoljuk elvezetni olaj és hordalékfogó műtárgyon keresztül. A csatorna befogadója a Bányatelep utcai és az Ipolyság úti csapadékcsatornák lehetnek, melyet felül kell vizsgálni a befogadóig. A csapadékvíz-elvezetés konkrét megoldására - a hidrológiai méretezéssel - külön szakági terv készítése szükséges. Villamosenergia-ellátás A tervezési területen a Bányatelep utca és az Ipolyság út mentén jelenleg is üzemel kis-, és középfeszültségű villamosenergia-ellátó hálózat. A tervezési terület - kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás funkciójú terület - becsült villamosenergia-igénye: kw. A becsült energiaigényt transzformátorállomás fejlesztésével javasoljuk megoldani. A tervezési területen fejleszteni kell a közvilágítás rendszerét, felújítva a Bányatelep utca és az Ipolyság út beépítésre szánt területén a jelenlegi közvilágítást. A konkrét energiaigényeket az engedélyezési terv során lehet pontosítani, melyhez a szolgáltató adja a hálózatfejlesztések. Gázellátás A tervezési területen a Bányatelep utcában jelenleg is üzemel gázvezeték. A tervezési terület - kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás funkciójú terület becsült gázigénye: 10,0 20,0 gnm3/h. A Bányatelep utcában kiépült középnyomású hálózatról a többlet gázigénye biztosítható. Hírközlés A hírközlési létesítmények elhelyezési lehetőségét a 7/2006 (V.17.) IHM rendelettel többször módosított 29/1999 (X. 6.) KHVM rendelet szabályozza, valamint a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet az elektronikus hírközlésre vonatkozó előírásait szabályozza, melyet a további tervezések engedélyezési és kiviteli tervek során figyelembe kell venni. A tervezési területen - kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás funkciójú területen az igényeknek megfelelő 4,0 5,0 fővonal igényt javaslunk biztosítani. A földkábeles hálózati kialakításnál a közterületek alatti járda területe biztosított a hírközlési alépítmény elhelyezésére. A telefonhálózat fejlesztésével együtt biztosítani kell a kábeltévé kiépítésének lehetőségét is. A Z. É. MŰHELY KFT. 35

36 tervezési területen valamennyi vezeték nélküli táv- és hírközlési szolgáltató (T-Mobile, Telenor, Vodafone) megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. SZOB RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI 5. TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 5. sz. terület: SZÉCHENYI-SÉTÁNY FOLYAMI RÉGÉSZETI ÉS HAJÓZÁSI ÖRÖKSÉG KÖZPONT JAVASLAT HRSZ: 580/1, 580/2, 579, 592 E.R. Tervezési feladat: Folyami Régészeti és Hajózási Örökség Központ (Kutató - restauráló - bemutató csarnok) elhelyezése céljával a Széchenyi-sétány mentén a településközpont (Vt) és központi vegyes (Vk) besorolású terület egy része és a különleges sportterület (Ks) 580/2, 579 hrsz összevonásra és településközpont vegyes (Vt) területfelhasználásba kerül átsorolásra, Folyami Régészeti és Hajózási Örökség Központ, a megkezdett sportcsarnok épületének felhasználásával kerül elhelyezésre. A tervezési területen a konkrét projekttel érintett terület (a 579 hrsz, az 580/1 és 580/2hrsz), valamint az 592 hrsz területeket foglalja magába. A befejezetlen csarnok mérete alapján alkalmas a tervezett funkciók befogadására megfelelő építészmérnöki tervezés alapján történő átépítés, környezetrendezés után. Csarnokban tervezett funkciók: Megfelelő méretű speciális medence: amelybe a víz alól kiemelt leletek kerülnek kiemelés utáni és konzerválás előtti tárolás, majd konzerválás céljából. Ez körbejárható módon egyúttal a látogató-bemutató tér is. A medence körül alakítandó ki a munka- és a bemutatási terület padlószintje (minimum 50 cmre a 107,82 mbf) felett). Megvalósíthatónak látszik, hogy a konzerválás és a bemutatás ne váljon el egymástól időben, a projekt tervezésekor az egyidejű biztosítására lehet és érdemes törekedni. Makett tár (a roncsok alapján készülő makettek számára). Információs pult (+ büfé és szuvenír) e funkciót kiszolgáló raktárral és melegedővel. Iroda öt fő számára (2 szakmai és 3 technikai személyzet). Kamaraterem (kb. 50 m 2 ) kisebb kiállítások, bemutatók, csoportos foglalkozások, képzések számára. szociális helyiségek. Szerszám- és a restauráláshoz szükséges vegyszerraktár. Területfelhasználási és környezetalakítási javaslat: A projekt területen Folyami Régészeti és Hajózási Örökség Központ és egyben hajórestauráló üzem megvalósítását tervezik, a jelenlegi sportterületen található sportcsarnok épületének átépítésével, az Árpád utca mentén konferencia terem kialakításával. A közpark területén kialakításra kerülő útterülettel közvetlen kapcsolatot kap a kompkikötőhöz, amely biztosítani tudja a Dunán ide vonatott felújításra váró hajótestek beszállítását a hajórestauráló üzembe, ahol maga a restaurálási folyamat is bemutatásra kerül. Z. É. MŰHELY KFT. 36

37 Településszerkezeti tervmódosítás: Széchenyi-sétány mentén a településközpont (Vt) és központi vegyes (Vk) besorolású terület egy része és a különleges sportterület (Ks) településközpont vegyes (Vt) területfelhasználásba kerül átsorolásra. Szabályozási elvek: Vt-3 (szabadonálló és oldalhatáronálló beépítési mód, 30% maximális beépíthetőség, 9,5 m építménymagasság, minimálisan kialakítható teleknagyság: 2 000m 2 ) A kijelölésre kerülő Vt övezet a projekt területen lehetőséget biztosít 2 telek kialakítására, Övezeti előírások: az övezet a HÉSz 14. -a szerint ( 4 ) Vt-3 JELŰ ÖVEZET ELŐÍRÁSAI AZ ALÁBBIAK Övezet jele Kialakítható legkisebb telekméret TM2/SZm Beépítési mód Megengedett legnagyobb beépítettség % Megengedett legkisebblegnagyobb építménymagasság m Vt O,SZ 30% 9,5 40% Legkisebb zöldfelület % Közlekedési, tömegközlekedési, kerékpáros, gyalogos kapcsolatok: A módosítás a településrész tervelőzmények szerinti közlekedési hálózatát alapvetően nem változtatja meg. Az érintett terület közterületi kapcsolata jelenleg is biztosított (közparkkal), a közútkapcsolatot a közparkból övezetileg lehatárolt 8 méter széles útterülettel javasoljuk megadni. A feltáró út a Rév utcához kapcsolódik. A tömegközlekedési ellátást továbbra is a vasút, az országos utakon közlekedő autóbuszjáratok, valamint a komp biztosítja. A terület déli (Duna-part) és nyugati (Rév utca) oldalán önálló kerékpárút/sáv halad. Parkolás: A parkolást, rakodást a tervezett létesítmény esetében is az OTÉK-nak megfelelően, telken belül kell megoldani. A telken belüli parkolásnak nincs akadálya. A HÉSZ vonatkozó közlekedési előírásainak módosítására nincs szükség. Környezetvédelem, zöldfelületek: A tervmódosítás következtében nem várható a települési környezet minőségét veszélyeztető új környezeti hatás, mert a módosítás célja, hogy a településközpont vegyes terület növelésével biztosítható legyen a Hajózási Múzeum (Folyami Régészeti és Hajózási Örökség Központ) megvalósításához szükséges terület. A tervmódosítás által biztosított fejlesztési lehetőségek megvalósulása esetén várható, hogy a környezetrendezés eredményeként a környezet állapota a jelenlegihez képest javulni fog. A tervmódosítás nem jár új beépítésre szánt terület kijelölésével, de a településszerkezeti terv módosítását igénylő építési övezet módosítás történt. A 3 BIA értékű beépítésre szánt, Ksp jelű különleges nagykiterjedésű sportolási célú terület a 2,4 BIA értékű falusias beépítésű lakóterületnek megfelelő 40%-os kötelező zöldfelületű Vt jelű településközpont vegyes terület övezetévé alakul át (BIA= -3+2,4=-0,6; -0,6 x 0,8= -0,48), így ezen változtatás az 5.számú terület esetében -0,48 BIA érték csökkenést eredményez, aminek visszapótlására az 1.számú terület esetében adódó +2,8 BIA érték növekedéséből, a 4. sz. terület BIA érték-hiányának (-0,47 BIA) visszapótlása után visszamaradó +2,33 BIA érték-növekmény még elegendő. Közművesítés: A tervezési terület közterületein a Rév, Árpád utcák mentén valamennyi közmű kiépült. A Folyami Régészeti és Hajózási Örökség Központ és egyben hajórestauráló üzem beépítés fejlesztésének közműellátása a meglévő közművezetékekről megoldható. Vízellátás Z. É. MŰHELY KFT. 37

38 A tervezett létesítmények vízellátása a kiépített vízellátó hálózatról biztosítható. A Rév, Árpád utcák mentén körvezetékes vízellátó hálózat üzemel. Folyami Régészeti és Hajózási Örökség Központ várható becsült többlet kommunális vízigénye: 5,0 10, m3/d Becsült javasolt tűzi-vízigény: 1800 l/min 30,0 l/s A becsült kommunális és tűzi-vízigényeket a Rév és az Árpád utcai vezetékekről biztosítható, oly módon, hogy a Folyami Régészeti és Hajózási Örökség Központhoz kialakított közterületeken NÁ 100 mm-es közcsöveket javaslunk kiépíteni végtűzcsappal. A Folyami Régészeti és Hajózási Örökség Központ konkrét vízigényeit és a hálózatfejlesztések az engedélyezési terv során lehet pontosítani, és az üzemeltetőtől megkért közműnyilatkozat alapján lehet végrehajtani. Szennyvízcsatornázás A vízellátáshoz hasonlóan a Rév és az Árpád utcákban a szennyvíz-csatornahálózat kiépítésre került. A Folyami Régészeti és Hajózási Örökség Központ becsült szennyvízmennyisége: 5,0 10,0 m3/d. A kiépült szennyvíz közcsatorna a keletkező többlet szennyvízmennyiséget háttérfejlesztés nélkül tudja fogadni. Csapadékcsatornázás A tervezési terület csapadékvíz-elevezetését zárt felszínközeli csatornával javasoljuk megoldani. A tetőfelületek csapadékvizeit összegyűjtő csatornarendszer befogadójaként zárt csapadéktározót javaslunk. A tározott un. tiszta csapadékvizek újrafelhasználásra javasolható. A 20 állásos parkoló csapadékvizeit az előzőekhez hasonlóan zárt felszín-közeli csapadékcsatornával javasoljuk elvezetni olaj és hordalékfogó műtárgyon keresztül. A csatorna befogadója a Rév utcai csapadékcsatorna lehet, melyet felül kell vizsgálni a befogadóig, a Dunáig A csapadékvíz-elvezetés konkrét megoldására - a hidrológiai méretezéssel - külön szakági terv készítése szükséges. Villamosenergia-ellátás A tervezési területen a Rév és az Árpád utcák mentén jelenleg is üzemel kis-, és középfeszültségű villamosenergia-ellátó hálózat. A Folyami Régészeti és Hajózási Örökség Központ becsült villamosenergia-igénye: kw. A becsült energiaigényt transzformátorállomás fejlesztésével javasoljuk megoldani. A tervezési területen fejleszteni kell a közvilágítás rendszerét, felújítva a Rév és Árpád utcák beépítésre szánt területén a jelenlegi közvilágítást. A konkrét energiaigényeket az engedélyezési terv során lehet pontosítani, melyhez a szolgáltató adja a hálózatfejlesztések. Gázellátás A tervezési területen a Rév és Árpád utcákban jelenleg is üzemel gázvezeték. A Folyami Régészeti és Hajózási Örökség Központ becsült gázigénye: 20,0 30,0 gnm3/h. A Rév vagy az Árpád utcában kiépült középnyomású hálózatról a többlet gázigénye biztosítható. Hírközlés A hírközlési létesítmények elhelyezési lehetőségét a 7/2006 (V.17.) IHM rendelettel többször módosított 29/1999 (X. 6.) KHVM rendelet szabályozza, valamint a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet az elektronikus hírközlésre vonatkozó előírásait szabályozza, melyet a további tervezések engedélyezési és kiviteli tervek során figyelembe kell venni. A tervezési területen - kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás funkciójú területen az igényeknek megfelelő 4,0 5,0 fővonal igényt javaslunk biztosítani. A földkábeles hálózati kialakításnál a közterületek alatti járda területe biztosított a hírközlési alépítmény elhelyezésére. A telefonhálózat fejlesztésével együtt biztosítani kell a kábeltévé kiépítésének lehetőségét is. A tervezési területen valamennyi vezeték nélküli táv- és hírközlési szolgáltató (T-Mobile, Telenor, Vodafone) megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. Z. É. MŰHELY KFT. 38

39 SZOB RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI 6. TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 6. sz. terület: PARK U. FOLYTATÁSÁBANTERVEZETT KERÉKPÁRÚT JAVASLAT Tervezési feladat: A Park utcában tervezett kerékpárút nyugati irányú továbbvezetése TSZT-n, a 02/21 hrsz különleges beépítésre szánt rekreációs területként tervezett ingatlanon keresztül. Területfelhasználási és környezetalakítási javaslat: A terület Szob belterületének nyugati részén, a 2004-ben kijelölt rekreációs területfelhasználásra kijelölt részén található, a tervezési területen a TSZT-n tervezetten kijelölésre került egy kikötő öböl is. A területen a már nem működő betonüzem épületi találhatók. A TSZT és SZT nem illeszkedik egymáshoz, ezért hibajavítás történik a TSZT-ről a tervezett vízgazdálkodási terület lekerül, az SZT-vel összhangba. Településszerkezeti tervmódosítás: A Park utcában tervezett kerékpárút nyugati irányú továbbvezetése. A tervezett vízgazdálkodási terület északi része különleges rekreációs (Kre) területként kerül átsorolásra, a SZT-vel való illeszkedés érdekében. A HÉSZ Kre-2 építési övezetében kerékpárút átvezethető. Közlekedés: A módosítás a Park utcai kerékpárút nyugati irányú továbbvezetését jelöli, a 02/21 hrsz ingatlanon keresztül, a tervezett kisvasút parti rakodóba érkező egyik lehetséges nyomvonaláig meghosszabbítva, a tervezett vízgazdálkodási terület (öböl) megszüntetésével. A módosítás egyelőre csak szerkezeti szinten jelenik meg, a kerékpárút számára szükséges területsáv kiszabályozását ugyanis nem célszerű elválasztani a kisvasút tervezett nyomvonalának véglegesítésétől, a kisvasúti nyomvonal számára szükséges terület kiszabályozásától. A kisvasút vonalvezetésével kapcsolatban pedig alternatívák vetődtek föl (volt iparvasút vonalán, volt betonüzem nyugati oldalán (hatályos tervek szerint), Ipolysági u./rév u. vonalán). Ezek vizsgálata, és a legkedvezőbb megoldás kiválasztása után célszerű a kerékpárút és a vasút számára szükséges közterületet kiszabályozni. Közművesítés: A kerékpárút mentén javasoljuk kiépíteni a közvilágítási hálózatot. A kerékpárút vízelvezetését biztosítani kell. Z. É. MŰHELY KFT. 39

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2011. november PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST 1085,

Részletesebben

A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ. 2015. június

A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ. 2015. június DÖMSÖD NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ 2015. június PEST

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE Sztrilich Pál Cserkészpark épületeinek felújítása, bővítése érdekében 314/2012. KORM. R. 42. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu PAGONY TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ IRODA 1111. Budapest, Budafoki út 53. Telefon: 06-1-365-1805,

Részletesebben

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A L Á T Á M A S Z T Ó J A V S L A T 1 - M E G A L A P O Z Ó V I Z S G Á L A T 2 - A L Á

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra Véleményezésre elkészített terv 2016. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075

Részletesebben

VITUKI Hungary Kft. 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42

VITUKI Hungary Kft. 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42 02.NMT.01 SZÁMÚ NAGYVÍZI MEDERKEZELÉSI TERV DUNA IPOLY TORKOLAT A DUNA BAL PARTON,

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 219/2011. (XII. 29.) KT. HATÁROZATA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL ALBERTIRSA VÁROS

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1. melléklet A Településfejlesztési Koncepció célja Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (a továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA II. FÁZIS: MÁSODIK MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. augusztus Projektszám:

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a 4. számú főút 02637 hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET Újhartyán Önkormányzata Képviselő Testületének./2012. (.) számú határozata Újhartyán Község Településszerkezeti Tervének Jóváhagyásáról

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Köszönettel. Gyenes Levente polgármester s.k.

Tisztelt Lakosság! Köszönettel. Gyenes Levente polgármester s.k. Tisztelt Lakosság! Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Gyömrő Város 46 hrsz-ú területére vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat részleges módosítását a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

Részletesebben

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TT HÉ 1 PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSERKEZETI

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció TAKSONY Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területére vonatkozóan a 9/2016. (II.16.) KT határozatban foglaltak alapján) Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció 2014. december TH-13-02-22 Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

BAG NAGYKÖZSÉG Településrendezési tervek módosítása Jóváhagyandó munkarész - Alátámasztó munkarész

BAG NAGYKÖZSÉG Településrendezési tervek módosítása Jóváhagyandó munkarész - Alátámasztó munkarész BAG NAGYKÖZSÉG Településrendezési tervek módosítása Jóváhagyandó munkarész - Alátámasztó munkarész Tervező: TECHNO-TREND Bt. 1115 Budapest, Halmi u. 6/B BAG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ Előzmények, tervmódosítás rövid ismertetése: Őcsény község Önkormányzatának képviselő testülete 100/2015. (VI. 24.) Kt.

Részletesebben

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása I. kötet HÉSZ és SZT módosítás Alátámasztó

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP Kaposvár

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA, TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT helyzetfeltárás és helyzetelemzés, helyzetértékelés

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ /2014.(07 ) sz. Határozat JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ JÖVŐKÉP ÉS CÉLOK (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2. melléklet I. fejezet tartalmi követelményei szerint) 2 0 1

Részletesebben

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS Bük Város Településrendezési terve - Felülvizsgálat 2015 Településszerkezeti terv

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK /TSZT ÉS HÉSZ/ MÓDOSÍTÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK /TSZT ÉS HÉSZ/ MÓDOSÍTÁSA BAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK /TSZT ÉS HÉSZ/ MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (A 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 32. szerinti teljes eljáráshoz kapcsolódó, a 38. -ban megjelölt véleményezési

Részletesebben

SZERZŐK BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL

SZERZŐK BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSÉPÍTÉSI FŐOSZTÁLY Finta Sándor főépítész Pongrácz Katalin Somogyi Judit Pártos Judit SZERZŐK TELEPÜLÉSRENDEZÉS:

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

Melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. szerinti előzetes tájékoztatáshoz

Melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. szerinti előzetes tájékoztatáshoz Melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. szerinti előzetes tájékoztatáshoz Újhartyán településrendezési eszközei részleges módosításának tartalma Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE AZ EGYEZTETÉSEK EREDMÉNYEI ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT DOKUMENTÁCIÓ MÁSODIK KÖTET ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1)

Részletesebben

EMESBŐD. Településrendezési eszközök módosítása. Partnerségi egyeztetés. Tárgyalásos eljárás

EMESBŐD. Településrendezési eszközök módosítása. Partnerségi egyeztetés. Tárgyalásos eljárás NEMES EMESBŐD Településrendezési eszközök módosítása Partnerségi egyeztetés Tárgyalásos eljárás Megrendelő: Nemesbőd Község Önkormányzata 9749 Nemesbőd, Kossuth Lajos u. 15. Email: akkerg6@gmail.com Tervező:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI

BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI 1. Balmazújváros Város Településrendezési terv 2009. évi módosítás Belterület 6. sz. területegység

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS I. KÖTET Megbízó: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Szigetszentmiklós Kossuth Lajos u. 2. 2134 Tervező: Archi-Profil Bt. Budapest Lehel u.

Részletesebben

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408 DERECSKE VÁROS Egyeztetések lezárását követõen összeállított, javított dokumentáció: 0. augusztus. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BELTERÜLETTEL KAPCSOLATOS - 00.(-0.) ÉVI MÓDOSÍTÁS K K D J E K C C K H H B B A

Részletesebben

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁTERV95 KFT 2015. SZEPTEMBER TÖRZSSZÁM: 155/2015. 3. 2. 2 ESZTERGOM VASÚTÁLLOMÁS KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁI II., VÁGÁNYÉPÍTÉSI MUNKÁK TERVEZÉSE MEGVALÓSÍTÁSA TÁRGYÚ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN

Részletesebben

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

2008. évi LVII. törvény indokolása

2008. évi LVII. törvény indokolása 2008. évi LVII. törvény indokolása a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének elfogadásáról és a balatoni területrendezési szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról

Részletesebben

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA DÖRGICSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 33/2003.(IX.30.), 75/2008. (XI.5.), 17/2011.(II.11.), 32/2012.(VI.15.), 34/2012.(VI.15.), 35/2012.(VI.15.), 36/2012.(VI.15.), 37/2012.(VI.15.),

Részletesebben

Város Polgármester e

Város Polgármester e Város Polgármester e 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu E l ő t e r j e s z t é s A lakosság felé 2011

Részletesebben

BALATONALMÁDI KRISTÓF KEMPING YACHT KEMPING ÉS KÖRNYÉKE

BALATONALMÁDI KRISTÓF KEMPING YACHT KEMPING ÉS KÖRNYÉKE BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI (Balaton tó 2313/17 hrsz ú terület 2314 hrsz ú terület Véghelyi Dezső utca 2299 hrsz ú közpark Széchenyi sétány által határolt terület) SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

Melléklet a./2016. (I. 29.) Kt. határozathoz: Helyi kérelmek összefoglalása. Belterület. 1. Kérelmező neve: EURO-UNIOR Kft

Melléklet a./2016. (I. 29.) Kt. határozathoz: Helyi kérelmek összefoglalása. Belterület. 1. Kérelmező neve: EURO-UNIOR Kft Melléklet a./2016. (I. 29.) Kt. határozathoz: Helyi kérelmek összefoglalása Belterület 1. Kérelmező neve: EURO-UNIOR Kft Központi telephely rendeltetésének felülvizsgálata: Lk >> Gksz Indoklás: A Táncsics

Részletesebben

BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI

BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY ÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI TSZT és SZKT MÓDOSÍTÁS HATÁSTANULMÁNY III. kötet: alátámasztó munkarészek (KSZT tervezet) EGYEZTETÉSRE Budapest 14. április hó A BUDAPEST,

Részletesebben

V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT

V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE 280 I.1 Kaposvár stratégiai céljai és az érintett városrészek viszonya Városrész stratégai fejlesztési céljai A) Fenntartható emberi léptékű

Részletesebben

ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA szakmai véleményezésre 2015. augusztus Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK: JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS

TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS BALATONAKALI Község Településrendezési terv részleges módosítása TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS 03. BALATONAKALI, Településszerkezeti terv Készítette Balatonakali község önkormányzata

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2015. május hó ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2015. május hó ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ L E Í R Á

Részletesebben

OTÉK 4. sz. melléklet szerinti államigazgatási szervek

OTÉK 4. sz. melléklet szerinti államigazgatási szervek OTÉK 4. sz. melléklet szerinti államigazgatási szervek 3. Érd MJV területére készülõ Szabályozási Terv, Helyi Építési Szabályzat Étv. 9. (3) bek. szerinti véleményezése 12-1561/13/2009. sz. levélre érkezett

Részletesebben

Törzsszám: VO-3/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-3/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a Debrecen, 0632 hrsz-ú Panoráma út - 01051 hrsz-ú út- 0752/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület 0756 hrsz-ú út 0752/14 hrsz-ú út 0752/17 hrsz-ú

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSIDOKUMENTÁCIÓ (A 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 32. (3) bekezdése

Részletesebben

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/523-100 Email: rosenfeld.istvanne@sarvar.hu

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA TÖBB RÉSZTERÜLETEN VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2014.

Részletesebben

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083,

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE

HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete 342/2015. (XII.31.)határozatának 1. melléklete HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁRÓL

Részletesebben

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE PÁTY TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 1. ELŐZMÉNYEK A tervezési terület jelentős részére 2005-ben

Részletesebben

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fa: 96 418 699 email: talent_plan@arrabonet.hu Előlap KÖRNYE Településrendezési eszközök

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ 2015.12.09. egyeztetésekről

EMLÉKEZTETŐ 2015.12.09. egyeztetésekről Tárgy: Sárbogárd Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata Hely: Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos tárgyalója (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. földszinti tárgyaló) Idő: 2015.

Részletesebben

5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA

5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA 5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA 60 5.1 TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK SZOLNOKOT ÉRINTŐ ELHATÁROZÁSAI A 2014. január 1.-én hatályban lévő OTrT-t jóváhagyó 2003. évi XXVI. törvény

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 64/2005.(XI. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 12/2005.

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA I. számú módosítással egységes szerkezetben Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

BALATONALMÁDI. dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG

BALATONALMÁDI. dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI VOLT NEVELŐOTTHON ÉS KÖRNYÉKE dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ Balatonalmádi

Részletesebben

PILISCSABA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 17. MÓDOSÍTÁSA (HEGYI KILÁTÓ ÉPÍTÉS LEHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN)

PILISCSABA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 17. MÓDOSÍTÁSA (HEGYI KILÁTÓ ÉPÍTÉS LEHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN) PILISCSABA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 17. MÓDOSÍTÁSA (HEGYI KILÁTÓ ÉPÍTÉS LEHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN) (314/2012.(XI.8.) korm.rendelet 42. szerinti Tárgyalásos eljárás tervdokumentáció) 2 0

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS SZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ A PÉCS, ZSOLNAY VILMOS U. 46. (40513/4 HRSZ), EGYKORI BALOKÁNY FÜDRŐ

Részletesebben

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1 Településhálózati összefüggések A település az Aszódi Járáshoz tartozik. A település Aszód és Gödöllő vonzáskörzetébe tartozik. 1.2 A területfejlesztési

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11-3/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP KAPOSVÁR

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 122008/16 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

MAGYARBÁNHEGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG. Buella Mónika okl. táj- és kertépítész mérnök K1 01-5013/04 (Pagony Kft)

MAGYARBÁNHEGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG. Buella Mónika okl. táj- és kertépítész mérnök K1 01-5013/04 (Pagony Kft) 1 MAGYARBÁNHEGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG Megbízó Magyarbánhegyes Község Önkormányzata 5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 1. Szokola Béla polgármester Tervező: Benedek Kft - Településrendezési

Részletesebben

REGIOPLAN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ FELÜLVIZSGÁLAT

REGIOPLAN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ FELÜLVIZSGÁLAT 0 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu FERTŐRÁKOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete)

III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete) III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete) I.1. Térségi szerepkör Tahitótfalu a Szentendrei sziget legnagyobb települése, a szentendrei

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA Jóváhagyási dokumentáció: 2013. június 10. I. II. ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - RAJZI MUNKARÉSZ ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - LEÍRÓ MUNKARÉSZ C Í

Részletesebben

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Társadalmi egyeztetés

Társadalmi egyeztetés Társadalmi egyeztetés Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy Gyömrő Város Önkormányzata a jogszabályváltozások miatt felülvizsgálja és részlegesen módosítani kívánja Településszerkezeti tervét, Szabályozási

Részletesebben

GÁRDONY. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően

GÁRDONY. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően GÁRDONY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően véleményezésre elkészített terv 2015.október Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező

Részletesebben

Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat véleményezésére

Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat véleményezésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, HATÁLYOS TERVDOKUMENTÁCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A 15/2004. (IV.28.) ÖKT sz. határozattal megállapított szöveges munkarész A 35/2008. (IX.22.) ÖKT. határozat

Részletesebben

Készítette: Budapest 2009. április hó

Készítette: Budapest 2009. április hó A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosítása Készítette: Magyar Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete Söréd (jelenleg hatályos) Településrendezési terv Az 1-es jelű terület a külterületi településszerkezeti tervlapon mezőgazdasági, a belterületi településszerkezeti tervlapon, és a Szabályozási Tervlapon

Részletesebben