SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS"

Átírás

1 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS I. KÖTET Megbízó: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Szigetszentmiklós Kossuth Lajos u Tervező: Archi-Profil Bt. Budapest Lehel u MÁRCIUS

2 TERVEZŐK NÉVSORA Szigetszentmiklós Településszerkezeti Terv módosítás és Leírás Településrendezés: Csarkóné Kelemen Ágnes TT/1É Zöldfelületek, környezetvédelem: Nemes Zoltán K Közlekedés: Polányi Péter K1d Közműellátás: Halász Adrienn TE-T TV-T Hírközlés: Hódos Jenő TH-T MÁRCIUS 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. HATÁROZAT II. III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV (A határozat 1. számú melléklete) A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (A határozat 2. számú melléklete) 1. Fejezet: Általános leírás 1.1 A településrendezés célkitűzései 1.2 A Településszerkezeti Terv módosítás hatálya 1.3 Igazgatási és belterületi határ 1.4 A tervezett területfelhasználást veszélyeztető tényezők 1.5 A Településszerkezeti Terv elemei 2. Fejezet: A területfelhasználási egységek 2.1 Területfelhasználás 2.2 A település területének területfelhasználása és módosításai Beépítésre szánt területek Beépítésre nem szánt területek 3. Fejezet: A település védendő értékei 3.1 Építészeti értékvédelem 3.2 A település területén található régészeti lelőhelyek 3.3 Természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területek IV. TERÜLETI MÉRLEG (A határozat 3. számú melléklete) V. NYILATKOZAT MÁRCIUS 3

4 I. HATÁROZAT SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS Szigetszentmiklós Város Képviselő-testületének 71/2012. (III. 12.) sz. határozata a 6/2009. (I. 27.) sz. Kt. határozattal módosított 25/2007. (II. 25.) Kt. határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervének módosításáról és Leírásáról MÁRCIUS 4

5 2012. MÁRCIUS 5

6 2012. MÁRCIUS 6

7 II. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZT-1/M M=1:10000 (A határozat 1. sz. melléklete) MÁRCIUS 7

8 III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (A határozat 2. sz. melléklete) 1. Fejezet: Általános leírás 1.1 A településrendezés célkitűzései A településszerkezeti terv az a településrendezési terv, amely meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és a térségi érdek, a szomszédos vagy más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett. Kiemelt területként kell kezelni: az infrastrukturális hálózatok fejlesztését (út, közlekedés, közműhálózatok, szennyvíztisztítás, stb.), a környezetvédelmi szempontok érvényesítését, egyéb információs kapcsolatrendszerek, a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági tevékenység folytatására alkalmas területek fejlesztését, illetve a lakóterület-fejlesztést. Szigetszentmiklós Város Településszerkezeti Tervének alapja az elfogadott településfejlesztési koncepció. A településrendezés során további fontos alapelvek: - Környezettudatosság Nagyobb figyelmet kell fordítani az utca- és településkép rendezésére: különösen az utak és járdák műszaki állapotának javításával és a zöldfelületek karbantartásával, fejlesztésével. - Kellemes lakókörnyezet és élettér A település fejlesztése során elsősorban a minőségi szempontokat, a települési környezet, az életkörülmények javítását kell előtérbe helyezni. Meg kell őrizni az értékes települési adottságokat. - Széleskörű társadalmi részvétel Az egyes feladatok meghatározásakor és a végrehajtásában mind teljesebb körben kell ismertetni a lakossággal a várható hatásokat, és be kell vonni őket az előkészítésbe éppúgy, mint a feladat megvalósításába. 1.2 A Településszerkezeti Terv módosítás hatálya A Településszerkezeti Terv módosítás (továbbiakban: a Terv) hatálya Szigetszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki. A településszerkezeti tervlapon a módosításra szánt elemek tervezettként kerültek megjelölésre. 1.3 Igazgatási és belterületi határ A Településszerkezeti Terv módosítás igazgatási határ változást nem irányoz elő. A belterületi határ módosításával érintett területeket és azok rendeltetését a Terv határozza meg. A belterületbe vonás feltételeként kell kezelni, hogy a belterületbe vonás legalább egy önálló területegységre terjedjen ki, mely lehet meglévő területfelhasználási egység, vagy a településszerkezeti tervben meghatározott új területfelhasználási egység is. A lakóterületeket és a településközponti vegyes területeket kivéve a beépítésre szánt területfelhasználások esetében a belterületbe vonás nem kötelező. A területek belterületbe vonása a konkrét fejlesztési és építési igények függvényében és időpontjában szakaszosan is végrehajtható MÁRCIUS 8

9 1.4 A tervezett területfelhasználást veszélyeztető tényezők - a közigazgatási területen áthaladó közművezetékek és védőtávolságaik - egyéb korlátozások, védőövezetek 1.5 A Településszerkezeti Terv elemei A közterületek és egyéb területfelhasználási egységek meghatározása; A közlekedési rendszer jelölt elemei és hierarchiája; A területfelhasználási és funkcionális besorolás; Az egyes területegységekre vonatkozó környezetvédelmi besorolások; A nyomvonal jellegű infrastruktúra hálózat jelölt elemei és védőtávolsága; A beépítésre szánt területek szintterület-sűrűsége MÁRCIUS 9

10 2. Fejezet: A területfelhasználási egységek 2.1 Területfelhasználás A település közigazgatási területe a fejlesztés és építés szempontjából beépítésre szánt (beépült vagy a terv alapján távlatában beépülő) és beépítésre nem szánt területre tagozódik. A beépítésre szánt terület jellemzően, de nem kizárólag a meglévő és tervezett belterület. A beépítésre szánt területek a felhasználási igények szerint, ütemezetten belterületbe vonhatók. A beépítésre nem szánt terület jellemzően, de nem kizárólag a külterület. 2.2 A település területének területfelhasználása és módosításai Szigetszentmiklós Város területe a Településszerkezeti Terv módosításon feltüntetetteknek megfelelően beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területre tagozódik. A település igazgatási területének beépítésre szánt területei az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak. (L) Lakóterületek (kertvárosias, kisvárosias), (V) Vegyes területek (településközpont vegyes terület, központi vegyes terület) (G) Gazdasági területek (kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület) (K) Különleges terület (temető, sport, szennyvíztisztító, antenna, rekreációs, szabadidő központ, egyéb helyi sajátosságot hordozó terület, nagy kiterjedésű zöldfelülettel rendelkező oktatási, egészségügyi és sportterület) A beépítésre nem szánt területek az alábbi terület-felhasználási egységekre tagolódnak (Kö) Közlekedési és közműterületek (Z) Zöldterületek (E) Erdőterületek (M) Mezőgazdasági területek (V) Vízgazdálkodási terület A beépítésre szánt területek felhasználása, ill. a belterületek bővítése csak ütemezetten, műszaki, környezeti és gazdasági szempontból szigorú feltételekhez kötötten, a fejlesztésben érdekeltek finanszírozásában valósíthatók meg Beépítésre szánt területek Lakóterületek Meglévő területek: A település teljes területére a kisvárosias és kertvárosias lakóterületi kialakítás a jellemző mind a beépítés módja, intenzitása, mind az épületek használati módja tekintetében. Kisvárosias lakóterületi besorolást kaptak a város meglévő lakótelepi részei és környezetük, a város egyéb lakóterületei kertvárosias lakóterület besorolásúak. A meglévő lakóterületek vonatkozásában az értékmegőrzést kell előirányozni. Ehhez alapvető a közterületek rehabilitációja (út- és járdaépítés, fasorok, közparkok, játszókertek, stb. kialakítása és fejlesztése). A lakóterület-bővítés településszerkezeti tervben való megjelenése során figyelembe kell venni az infrastruktúra-fejlesztési lehetőségeket, a jelenlegi területhasználatot, a természeti adottságokat, a természeti értékeket és a várható környezeti terhelés mértékét. Településrendezési szempontból csak a MÁRCIUS 10

11 település szerkezetéhez és jellegéhez igazodó bővítés engedhető meg. A településszerkezeti tervben a fejlesztési területek kijelölésével fenti elv betartása fontos feladat. Településszerkezeti Terv módosításában tervezett fejlesztési területek: - Felsőtag, Tihanyi úti lakóterülethez kapcsolódó terület kertvárosias lakóterületként tervezett (2. sz. módosítás) - Felsőtag, Tagi út melletti tervezett kertvárosias lakóterület (6. sz. módosítás) - Lakihegy, kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület módosítása kertvárosias lakóterületre (12. sz. módosítás) - Lakihegy, kisvárosias lakóterület területfelhasználás módosítása kertvárosias lakóterületre (13. sz. módosítás) - Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület módosítása kertvárosias lakóterületre (17. sz. módosítás) - Kisvárosias lakóterület területfelhasználás módosítása kertvárosias lakóterületre (23. sz. módosítás) Üdülőterületek Meglévő területek Hétvégi házas üdülőterületi besorolású a Ráckevei (Soroksári) Dunaág mentén meglevő parti szakasz területe, valamint Felsőtag területén a Szellős utca mentén, a Településszerkezeti tervlap jelölése szerint. Fejlesztési terület: - A meglévő bányatavak már jelenleg is beépített környezete zöldterület területfelhasználásának módosítása üdülőterületi besorolásra (16. sz. módosítás) Településközpont vegyes terület Meglévő területek: Településközpont vegyes területi besorolást kaptak a település központi részén található intézményi területek. Ezek az oktatási, igazgatási, egészségügyi, művelődési, egyházi, kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épületek: községháza, templom, iskola, stb. (Lakihegy, II. Rákóczi u. menti terület; Bercsényi u. Petőfi u. környezete, Szent Erzsébet tér környéke, Gyári út melletti területek, Bucka-tó területe; Szigethalom közigazgatási határ és a HÉV környéke) Fejlesztési területek: - A Szebeni utca melletti kertvárosias és zöldterület egy részének módosítása településközpont vegyes területté a tervezett ÁJTI beruházás megvalósítása érdekében (20. sz. és 21. sz. módosítás) - ÁTI-Sziget területén - a HÉV és Szigethalom közigazgatási határ mentén lévő - kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek módosítása (26. sz. módosítás) Központi vegyes területek Meglévő területek: Központi vegyes területfelhasználású az M0 autóúttól északra, Felsőtag területén, a Sós-hegytől délre a Nyughatatlan dűlőben, illetve a Csepeli út és a Kavicsos tó által közrezárt területek. Fejlesztési terület: - Felsőtag területén, a Tihanyi úti lakóterülettől délre lévő általános mezőgazdasági terület módosítása (3. sz. módosítás) MÁRCIUS 11

12 Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek Meglévő területek: Szigetszentmiklós gazdasági területei az M0 autóút mentén (Leshegy, Auchan, Sáméhegy), illetve a Csepeli és a Gyári út mellett helyezkednek el. Ezeken felül kisebb szolgáltató egységek a lakóterületbe ágyazottan is előfordulnak. Az ipari és szolgáltató, illetve mezőgazdasági tevékenységek a településen a helyi foglalkoztatás érdekében fontos szerepet töltenek be. A településen lakóterületek között kizárólag környezetbarát és lehetőleg munkahelyteremtő üzemek tarthatók fenn. A meglévő gazdasági területek fejlesztése környezet- és természetkímélő beruházások megvalósításával, korszerű technológiák és tevékenységek befogadásával lehetséges, amelyek hozzájárulnak a népesség helyben történő foglalkoztatásának növeléséhez. Zöldfelületi eszközökkel biztosítani kell a gazdasági területek elszigetelését a lakóterületektől. Ipari gazdasági terület fejlesztése céljára a város területén a terv nem jelölt ki területet. Fejlesztési területek: - Kertvárosias lakóterület besorolás módosítása kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területre meglévő üzem (18. sz. módosítás) - Általános mezőgazdasági terület módosítása a Gyári út melletti gazdasági terület folytatásaként (24. sz. módosítás) - Általános mezőgazdasági terület módosítása a Gyári út melletti gazdasági terület és a Különleges sportterület közötti területen (27. sz. módosítás) Különleges terület Meglévő területek: Különleges temető területe A településen meglévő temető lakóterületek és mezőgazdasági terület által határolt. A Településszerkezeti Terv további temető terület kijelölését, a meglévő terület bővítését nem tervezi. Különleges sport terület A település meglévő sportpályája különleges terület sport terület besorolást kapott a településszerkezeti tervlapon. Különleges sportterület besorolású még a Mogyoró utca Prés utca 8657 hrsz.-ú utca Szilva utca Gyári út 8675 hrsz.-ú ingatlan által határolt terület. Különleges rekreációs terület A településen meglévő rekreációs terület a Tököli- Felsőpáskom út által határolt (Oázis), valamint a Kéktó utca - Jegenye utca és Diófa utcák által határolt terület, mely a településszerkezeti terv jelölése szerint különleges rekreációs terület. Különleges adótornyok területe A település területén meglévő adótornyok területe, a Településszerkezeti Tervlapon jelöltek szerint, a város Halásztelekhez csatlakozó közigazgatási határa és a II. Rákóczi Ferenc út mentén. Különleges szabadidőközpont területe Felsőtag településrészen kijelölt terület a Sós-hegyi üdülőterület és a bányató környezetében Fejlesztési területek: - Felsőtag, Tagi út melletti településközpont vegyes terület területfelhasználás módosítása különleges nagy zöldfelülettel rendelkező egészségügyi, oktatási és sportterületre (7. sz. módosítás). A területen elhelyezhetők sportolási, oktatási, valamint egészségügyi, rekreációs és MÁRCIUS 12

13 idegenforgalmi célú építmények. A terület nagy zöldfelülettel rendelkező, alacsony beépítettséget igénylő létesítmények elhelyezésére szolgál. Egyéb helyi sajátosságot hordozó különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezkedő építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) és más beépítésre szánt területfelhasználású területektől eltérnek. Szigetszentmiklós Településszerkezeti Terv módosításában az alábbi két terület tervezett különleges - egyéb helyi sajátosságot hordozó területként. - A meglévő Kavicsos-tó környezetében lévő különleges- horgásztanyák területfelhasználás módosítása különleges egyéb helyi sajátosságot hordozó területre.(10. sz. módosítás) A területnek csak az elnevezése változik, funkciója horgásztanyák területe megmarad, de a területfelhasználás elnevezés a terület speciális, meglévő, kialakult állapotára utal. - Általános mezőgazdasági terület módosítása különleges egyéb helyi sajátosságot hordozó területre, a volt Lokátor-domb területe (22. sz. módosítás) A területen olyan funkció javasolható, mely a meglévő állapothoz alkalmazkodik, a környezetében lévő mezőgazdasági területre nincs zavaró hatással. A terület szabadidős funkciók, illetve szolgáltatás befogadására alkalmas. Javasolt funkció lehet növénykertek kialakítása, szabadtéri játékok területe, kalandpark, egyéb speciális sporttevékenység, mely a területen folytatható, valamint kiszolgáló, szolgáltató létesítmények. A beépítésre szánt területek egyes területfelhasználási egységei építési használatának (terhelhetőségének) megengedett felső határát, ill. jellemző mértékét az alábbi táblázat tartalmazza: Területfelhasználási egységek Legnagyobb szintterület-sűrűség 1 Kisvárosias lakóterületek 1,5 Kertvárosias lakóterületek 0,6 Hétvégi házas üdülőterület 0,2 Településközpont vegyes terület 2,0 Központi vegyes terület 1,5 Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 1,5 Különleges terület temető 0,1 Különleges terület sportterület 0,75 Különleges terület rekreációs terület 0,4 Különleges terület szennyvíztisztító terület 0,4 Különleges terület adótornyok területe 0,2 Különleges terület egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület 0,2 Különleges terület bányaterület 0,1 Különleges nagy zöldfelülettel rendelkező oktatási, egészségügyi és sportterület 0,1 A beépítésre szánt területfelhasználási egységeket a tervezett szerkezeti elemek figyelembe vételével, a területi adottságok alapján építési övezetekbe kell felosztani a továbbtervezés során. 1 Szintterület-sűrűség: a beépítésre szánt terület egyes területfelhasználási egységein elhelyezhető épületek összes szintterületének és a területfelhasználási egység területének viszonyszáma (OTÉK 1. sz. melléklet 91.) MÁRCIUS 13

14 2.2.2 Beépítésre nem szánt területek Szigetszentmiklós igazgatási területének beépítésre nem szánt területei használatuk általános, valamint sajátos jellege szerint az alábbi terület-felhasználási egységekre tagolódnak: Zöldterületek, erdőterületek Meglévő területek: A település zöldfelületi hálózatának elemei: meglévő és már kijelölt zöldterületek, lakóterület fejlesztés tervezett zöldterületei, fásítási rendszer, települést körülvevő fásítás, erdősávok. A településen belül a meglévő zöldterületek megőrzendők. A belterületi közös használatú zöldfelületek aránya a domináns kertes-családiházas települési arculatnak megfelelően alacsony. Jelentősebb közös használatú zöldfelületek melyek a város üzemeltetésében gondozottak leginkább csak a lakótelepeken (József Attila lakótelep, Szent Miklós lakótelep) fordulnak elő. A zöldfelület használat minőségét javítja, hogy néhány játszótér-köztér a közelmúltban felújításra, átépítésre került, így nőtt a korszerű, dekoratív zöldfelületek aránya. A belterületi zöldfelületi rendszer túlnyomó részét a magántelkek alkotják, melyeknek a települési mezoklíma alakításában meghatározó szerepük van. Ápoltságuk, funkció szerinti kialakításuk (díszkert, haszonkert) növényfaj összetételük rendkívül vegyes. Fejlesztési területek: - Általános mezőgazdasági terület módosítása védelmi célú erdőterületre Felsőtag területén, a közigazgatási határ mentén 200 m-es szélességben (1. sz. módosítás) - Vízgazdálkodási terület módosítása védelmi célú erdőterületre - az Erdészeti Igazgatóság kérése szerint (11. sz. módosítás) - Általános mezőgazdasági terület módosítása védelmi célú erdőterületre - az Erdészeti Igazgatóság kérése szerint ( sz. módosítás) Mezőgazdasági területek Meglévő területek: Szigetszentmiklóson jellemző a jó talajadottságú mezőgazdasági területek mintegy 75 %-os aránya az összes mezőgazdasági területhez képest. Domináns a szántóföldi művelés, előfordul gyümölcstermesztés és igen alacsony jelentéktelen a rét-legelő és a szőlőművelési ágba tartozó mezőgazdasági területek aránya. Alacsony arányú a tájfásítottság, külterületi fasorok, erdősávok elenyésző mértékben fordulnak elő. Fentiek következtében a táj kevéssé attraktív, inkább monotonnak nevezhető. Ezen távlatban módosíthat az, hogy a nagyparcellás, nagyüzemi, kevés élőmunka ráfordítású termelési mód várhatóan háttérbe fog szorulni a nagyobb élőmunka igényű termeléssel szemben (pl: dísznövénytermesztés), így a tájkép is előnyösen változhat. Fejlesztési területek: - Felsőtag, általános mezőgazdasági terület módosítása a környezete területfelhasználásához igazodva mezőgazdasági kertes területre (8. sz. módosítás) - Felsőtag, védelmi célú erdőterület módosítása a környezete területfelhasználásához igazodva mezőgazdasági kertes területre (9. sz. módosítás) MÁRCIUS 14

15 Vízgazdálkodási területek SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS Meglévő területek: A vízgazdálkodási területek közé tartozik a fő Duna-ág és a Ráckevei (Soroksári)- Duna-ág medre és a vízbázis belső védőterülete, valamint a bányatavak vízfelületének területe. A vízgazdálkodási területek lehatárolása a meglévő állapot szerinti. Fejlesztési területe: - Felsőtag, különleges bányaterület módosítása vízgazdálkodási területre, a bányászati tevékenység felhagyása miatt ( sz. módosítás) MÁRCIUS 15

16 Szigetszentmiklós Településszerkezeti Terv módosítás - területi mérleg: Közigazgatási terület 4576 ha Területfelhasználási egység Terület nagyság Terület nagyság Változás jelenleg (ha) tervben javasolt (ha) Beépítésre szánt területek: 2277, ,46 +76,47 Kisvárosias lakóterület 79,42 83,10 +3,68 Kertvárosias lakóterület 972, ,66 +36,56 Településközpont vegyes terület 54,19 42,16-12,03 Központi vegyes terület 77,85 112,80 +34,95 Üdülőterület 75,35 82,42 +7,07 Különleges - sportterület 11,33 11,33 - Különleges - szabadidőközpont 22,17 22,17 - Különleges - rekreációs terület 3,83 3,83 - Különleges - horgásztanyák területe 46, ,83 Különleges egyéb helyi sajátosságot - 51,32 +51,32 hordozó terület Különleges nagy zöldfelülettel - 19,26 +19,26 rendelkező egészségügyi, oktatási és sportterület Különleges - bánya 31,66 11,75-19,91 Különleges - antenna 34,10 34,10 - Különleges szennyvíztisztító területe 2,15 2,15 - Különleges - temető terület 6,43 6,43 - Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 860,58 862,98 +2,40 Beépítésre nem szánt területek: 2298, ,54-76,47 Mezőgazdasági terület általános 1091,89 975,68-116,21 Mezőgazdasági terület - gyep 93,55 93,55 - Mezőgazdasági terület - kertes 155,98 171,67 +15,69 Erdő - védelmi 152,92 179,18 +26,26 Zöldterület 28,64 20,93-7,71 Vízgazdálkodási terület 375,67 381,17 +5,50 Közlekedési terület autóút, autópálya 115,77 115,77 - Közlekedési terület gyűjtőút, kiszolgáló út 260,31 260,31 - Közlekedési terület - vasút 23,28 23, MÁRCIUS 16

17 3. Fejezet: A település védendő értékei 3.1 Építészeti értékvédelem 1. Műemlék: Lakihegy 314 m-es antennatorony ipartörténeti emlék. Hrsz: Műemléki környezet: A műemlék környezetében lévő ingatlanok területe Helyrajzi számok:0250/1-2, 0251/38, 0251/73-74, 0262/2, 0265/6-23, 12154, 12155/2, 12156/1-2, Helyi értékvédelem Csepeli út 1. - Dézsma ház és pince. Hrsz: /2011. (XI. 23.) sz. Önkormányzati Határozat a helyi értékvédelem alá helyezést megszüntette MÁRCIUS 17

18 3.2 A település területén található régészeti lelőhelyek 1. Szigetszentmiklós 1. lh.: Felsőtag, Gere tanya (Felsőtag u. 1): középső bronzkori temető (Vatya kultúra), részben feltárva. Ismert kiterjedése: Királyerdő út Üdülősor Tagi dűlő (Felsőtagi út) (MNM Adt. XI./301/1963; KALICZ SCHREIBER 1995) 2. Szigetszentmiklós 2. lh.: Nyilasokra dűlő 1. és Hídfő: Árpád kori település, kora bronzkori temető, telep (BTM Adt ; KALICZ SCHREIBER 1981, 86, Taf ; ENDRŐDI 1992, 1. k.). KÖH azonosító: Szigetszentmiklós 3. lh.: Alsó Bán dűlő 1.: Árpád kori telep és temető. 4. Szigetszentmiklós 4. lh.: Üdülőtelep (M0, BTM feltárásai, 1988, ): középső rézkori (Ludanice kultúra) és kora bronzkori (Harangedény Csepel csoport) telep (BTM Adt ; VIRÁG 1992; ENDRŐDI 1992; VADÁSZ 1992; HANNY 1992). KÖH azonosító: Szigetszentmiklós 5. lh.: Les hegy: középső bronzkori (Vatya k) telep. KŐH azonosító: Szigetszentmiklós 6. lh.: Ürge-hegy (Auchan áruház): középső bronzkori temető (Vatya k) (Vicze M. ásatása, 2002). KÖH azonosító: Szigetszentmiklós 7. lh.: Vízműtelep 2. lh.: (MOL 1999): Kora bronzkori temető, kelta telep, népvándorláskori telep (BTM adattár: ). 8. Szigetszentmiklós 8. lh.: Alsó Középdűlő 1.: Árpád-kori település (BTM Adt ). 9. Szigetszentmiklós 9. lh.: Laki-hegy: kora bronzkori telep és sírok, Árpád-kori telep (BTM Adt ; RKM 2003, 296; REMÉNYI TEREI 2004) 10. Szigetszentmiklós 10. lh.: Teleki út 45.: kora bronzkori temetkezés (KALICZ SCHREIBER 1997, 178, 6. k. 1 2.). 11. Szigetszentmiklós 11. lh.: Vízcsőárok II.: kora bronzkori temetkezések (KALICZ SCHREIBER 1981, 86, Taf ; Taf. 2; KALICZ SCHREIBER 1997, ). Szigetszentmiklós 4., 7., és 11. számú lelőhelyek valószínűleg ugyanannak a nagy kiterjedésű, több korszakban is lakott, részben feltárt lelőhelynek a részei. 12. Szigetszentmiklós 12. lh.: Alsóbucka: Szarmata telep és temető.valószínűleg ugyanitt kora bronzkori sírok is előkerültek (KALICZ SCHREIBER 1997, 178, 2, 5. kép). 13. Szigetszentmiklós 13. lh.: 7. kilométerkő (Repülőgépgyár): kora bronzkori leletek (BÓNA , 13, 17 18, VI. t. 6, VII. t. 5 10, XIV. t. 1 5, 7 14, XV. T. 1 12; KALICZ SCHREIBER 1981, 86, Taf ). AZONOSÍTHATATLAN! 14. Szigetszentmiklós 14. lh.: kora bronzkori (harangedényes) és avar temető (CSALLÁNY 1956, 200; KALICZ 1955, 46). AZONOSÍTHATATLAN! 15. Szigetszentmiklós 15. lh: Felső Ürge hegyi dűlő: kora bronzkori temető és település (Harangedény kultúra), késő bronzkori temető és település (Urnamezős kultúra), Árpád kori település. (Patay R. ásatása ) (RKM 2007, 285). 16. Szigetszentmiklós 16. lh. KÖH azonosító: Kovács-dűlő: bronzkori és középkori telepnyom 17. Szigetszentmiklós 17. lh. KÖH azonosító: Nyilas-dűlő: római kori éremlelet MÁRCIUS 18

19 18. Szigetszentmiklós 18. lh., Nagylapos. Középkori telepnyom KÖH azonosító: Szigetszentmiklós 19. lh. KÖH azonosító: Szigetszentmiklós 20. lh., Alsó Bán dűlő 2.: a terepbejárás során római, és árpád kori kerámia került elő. 21. Szigetszentmiklós 21. lh., Nyughatatlan dűlő: a terepbejárás során bronzkori és árpád kori kerámia került elő. 22. Szigetszentmiklós 22. lh., Alsó Bán dűlő 3.: a terepbejárás során római, és árpád kori kerámia került elő. 23. Szigetszentmiklós 23. lh., Alsó Közép dűlő 2.: a terepbejárás során bronzkori és árpád kori kerámia került elő. 24. Szigetszentmiklós 24. lh., Kőkuti dűlő Alsó Bán dűlő 4.: a terepbejárás során bronzkori és árpád kori kerámia került elő. 25. Szigetszentmiklós 25. lh., Alsó Bán dűlő 4.: a terepbejárás során római kori kerámia került elő. 26. Szigetszentmiklós 26. lh., Nyilasokra dűlő 2.: a terepbejárás során őskori, római, és árpád kori (?) kerámia került elő. 27. Szigetszentmiklós 27. lh., Nyilasokra dűlő 3.: a terepbejárás során őskori és középkori kerámia került elő. 28. Szigetszentmiklós 28. lh., Nyilasokra dűlő 2.: a terepbejárás során római kori kerámia került elő. 29. Szigetszentmiklós 29. lh., Alsó Páskomi dűlő: a terepbejárás során újkőkori (középső neolitikum?) és őskori (bronzkori?) kerámia került elő. Azonosítatlan lelőhelyek: 30. Kavicsbánya: népvándorláskori temető (58527) 31. Háros-dűlő: bronzkori, vaskori és népvándorláskori temető (58528) 32. Lakihegy: bronzkori telepnyom (58532) 33. Duna parton, Csepeli Autógyár felé: középkori templom és temető (58762) MÁRCIUS 19

20 3.3 Természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területek - A szigetszentmiklósi hókonyok (103,0 ha) 1979 óta állnak természetvédelmi oltalom alatt óta védett az M0 autópálya hídja melletti Czuczor-sziget közel 65,0 ha-os, orchideás láp és mocsárrétje. - A település területén találhatóak olyan természet közeli állapotokat tükröző területek, amelyek nem állnak védelem alatt, de megőrzésük természetvédelmi szempontból fontos, mivel védett növény- és állatfajoknak, illetve egyéb vadon élő szervezeteknek élőhelyül szolgálnak. Lehatárolása a Szabályozási Terven jelöltek szerint. - Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvényben lehatárolásra került az országos ökológiai hálózat övezete, mely természetvédelmi szempontból jelentős területeket és a fennmaradásukhoz szükséges ökológiai kapcsolatokat biztosító összekötő folyosókat foglalja magába - A Natura2000 területek európai szintű védettségű területek, kijelölésükre az Európai Uniós csatlakozás kötelezi az országot. A területlehatárolást Európai Uniós irányelvek határozzák meg. Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területnek jelölt területek 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az Európai Közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 1. HUDI Duna és ártere Helyrajzi szám: HUDI Szigethalmi homokbuckák Helyrajzi szám 5848/9 5851/3 5852/ /5 6036/6 6036/ / / / / MÁRCIUS 20

21 3. HUDI Ráckevei Duna-ág Helyrajzi szám /6 075/7 075/8 075/9 075/11 075/12 075/14 075/16 075/19 075/23 075/24 075/25 075/27 075/30 075/38 075/91 075/93 075/99 075/ / / / / / / / / / / /1 077/20 077/21 Helyrajzi szám 077/26 077/27 077/28 077/29 077/45 077/ / / / /3 9678/4 9678/5 9678/6 9678/7 9678/ / /1 9681/2 9681/3 9681/ / / / / / / / / / / / / MÁRCIUS 21

22 Helyrajzi szám 9681/ / / / / /32 Helyrajzi szám 9681/ A település területén a Ráckevei(Soroksári) Duna jelentős része a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 23. (2) bekezdése alapján lápként országos jelentőségű védett természeti terület. 8005/2001. (MK 156.) KöM tájékoztató a természet védelméről szóló évi LIII. törvény erejénél fogva védett lápok jegyzékéről A védett terület helyrajzi számai a következők: Helyrajzi szám Terület 075/6 0, /7 0, /8 1, /9 0, /11 0, /12 0, /14 0, /16 3, /19 0, /23 0, /24 0, /25 075/27 a 0, /27 b 0, /27 c 0, /38 1, /91 5, /93 7, /94 28, /99 3, /102 12, /192 0, /198 0,3425 Helyrajzi szám Terület 077/21 3, /26 4, /27 3, /28 0, /29 0, /32 077/45 0, /248 a 8, /248b 0, /248c 0, /248d 0, , a 0, b 0, c 0, /1 a 1, /1 b 0, , , , , , , MÁRCIUS 22

23 Helyrajzi szám Terület , , , , , MÁRCIUS 23

24 IV. TERÜLETI MÉRLEG (A határozat 3. sz. melléklete) A évi LXIV. törvény (BATrT) által megengedett, a Településszerkezeti Terv módosítás szerinti, valamint a további fejlesztési lehetőségek az alábbi táblázat és számítás alapján: 1. Települési térség (városias ill. hagyományosan vidéki) 2. Városias települési térség részét képező nagy kiterjedésű zöldterület 3. Magas zöldfelületi arányú települési térség 4. Erdőgazdálkodási térség 5. Mezőgazdasági térség 6. Zöldövezet részét képező mezőgazdasági térség 7. Egyéb rendeltetésű terület 8. Vízfelületek, vízfolyások évi LXIV. tv. BATrT szerint Földhivatali adatszolgáltatás alapján készült térképről mért adatok BATrT szerinti fejlesztési lehetőségek aug. 31. előtt jóváhagyott fejlesztések 25/2007. (II. 20.) határozattal jóváhagyott TSZT ben elfogadott szerint Ø 2747,00 55,57 62,71 +83, ,04 25/2007. (II. 20.) határozattal jóváhagyott TSZT szerinti fejlesztések 2949, , ,55 6/2009.(I.27.) határozattal jóváhagyott TSZT módosítás szerinti fejlesztések Területfelhasználás módosítás a BATrT szerinti települési térség területén belül történt Jelen TSZT módosítás szerinti fejlesztési területek Települési térség területén: Beépítésre nem szánt terület: 1. sz. erdő (Ev) 12,88 ha Beépítésre szánt területek: 2., 3., 6., 7., 12., 13., 16., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 26., 27. sz. össz.:130,65 ha További - beépítésre szánt terület - fejlesztési lehetőség Mezőgazdasági térség területéből fejlesztési lehetőség +34,79 (bármely települési területfelhasználási egység) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø ,6 (30%) 46,83 (65%) (Kht) sz. beépítésre szánt + 8,74 (12,1%) (Vk) sz. településközpont vegyes,üdülő-, Össz:55,57 (77,1%) és különleges terület Ø 21,34 (10,5%) (Lke) - G 10,17 ( 5,0%) (Lke) - H ,20 (15,5%) (Lke) - H 2 Össz:62,71 (31%) ,3 (10%) bármely települési területfelhasználási egység Összesen ,0 88,95 (15%) erdő megengedett összes fejlesztés 68,33 (beépítésre szánt terület 3%-a) ,9 (5%) bármely települési területfelhasználási egység 12,08 (1,89%) (Kb) A 14,40 (2,25%) (Üh) B 2 -B 4 7,18 (1,12%) (Lke) B 1 46,31 (7,25%) (Vk) C + 3,79 (0,59%) (Gksz) - F Össz:83,76 (13,1%) Ø 22,36(3,8%) (Ka) - D + 2,15(0,3%) (Kszt) - E Össz:24,51 (4,1%) Ø Ø 46,83 (Kehs) 10. sz. nagysága nem változik, csak a megnevezése (Kht = Kehs) Ø Ø Beépítésre nem szánt terület: 11. sz. - erdő (Ev)-3,62 ha Ø Ø További fejlesztési lehetőség 68,33 ha (11,5%) Ø Ø Ø 1,12(0,19%) (Ev) 14. sz. + 2,2 (0,38%) (Ev) 15. sz. Össz: 3,32 (0,56%) Ø Ø Beépítésre nem szánt területek: 4., 5. sz. vízgazdálkodási (V) 7,04 ha 8., 9. sz. - mezőgazdasági kertes (Mk) 15,69 ha 11. sz. erdő (Ev) 0,41 ha További fejlesztésre nincs lehetőség További fejlesztésre nincs lehetőség 34,79 (5,9%) bármely települési területfelhasználási egység 33,54 (5,6%) erdő További fejlesztésre nincs lehetőség Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Beépítésre nem szánt területek: 4., 5. sz. vízgazdálkodási (V)12,87ha 11. sz. erdő (Ev) 10,38 ha Ø. Szigetszentmiklós, március MÁRCIUS 24

25 2012. MÁRCIUS 25

26 Területfelhasználás-változások: - 1. Felsőtag, általános mezőgazdasági területfelhasználás módosítása védelmi erdőterület besorolásra (Érintett földrészletek: 12455/ /7 hrsz., 12455/8 hrsz. terület egy része; hrsz., hrsz. terület egy része) - 2. Felsőtag, általános mezőgazdasági területfelhasználás módosítása kertvárosias lakóterület besorolásra (Érintett földrészletek: 12455/8 hrsz. terület egy része; 12455/9-18 hrsz.; hrsz. terület egy része; hrsz.,) - 3. Felsőtag, általános mezőgazdasági területfelhasználás módosítása központi vegyes területfelhasználásra (Érintett földrészletek: 097/ hrsz. területek egy része; 097/ ; 099/7 hrsz.) - 4. Felsőtag, különleges bányaterület területfelhasználás módosítása vízgazdálkodási területre (Érintett földrészlet:11500/4 hrsz.) - 5. Felsőtag, különleges bányaterület területfelhasználás módosítása zöldterületre (Érintett földrészlet: 11500/13 hrsz.) - 6. Felsőtag, általános mezőgazdasági területfelhasználás módosítása kertvárosias lakóterület besorolásra (Érintett földrészletek: 11200/8 hrsz, 11200/10-13 hrsz.; 11200/17-19 hrsz.; 11200/23-39 hrsz.; 11200/48-53 hrsz.; 1120/55-60 hrsz.; 11200/63-65 hrsz.; 11200/69-71 hrsz.; 11200/74-78 hrsz.) - 7. Felsőtag, településközpont vegyes terület területfelhasználás módosítása különleges nagy zöldfelülettel rendelkező egészségügyi, oktatási és sportterület területfelhasználásra (Érintett földrészletek: 011/ hrsz.; 11500/15-21 hrsz.; 11500/ hrsz.; 11500/ hrsz.; 11500/ hrsz.; hrsz) Felsőtag, általános mezőgazdasági terület területfelhasználás módosítása mezőgazdasági kertes területfelhasználásra (Érintett földrészletek: 11508/72-82 hrsz.; 090/39-44 hrsz.) - 9. Felsőtag, védelmi célú erdőterület területfelhasználás módosítása mezőgazdasági kertes területfelhasználásra (Érintett földrészletek: 11508/72-82 hrsz.; 090/39-44 hrsz084/11-14 hrsz.; 084/17 hrsz.; 084/19 hrsz..) Különleges horgásztanyák terület elnevezés megváltoztatása különleges egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület területfelhasználásra (Érintett földrészletek: 0127/17 hrsz.) Vízgazdálkodási terület területfelhasználás módosítása védelmi célú erdőterülete (Érintett földrészletek: 0212 és 0213 hrsz. területek egy része) Lakihegy, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület területfelhasználás módosítása kertvárosias lakóterületre (Érintett földrészletek: hrsz.; 8173/1-2 hrsz.; 8174/1-2 hrsz.; hrsz; 8202/1, 8202/3 hrsz.; 8202/6, 8202/8, 8202/10, 8202/12 hrsz.; hrsz.; 8206/11-13 hrsz.; 8206/18-19 hrsz.; 8208 hrsz.; 8209/9-10;8209 /27 hrsz) MÁRCIUS 26

27 - 13. Lakihegy, kertvárosias lakóterület területfelhasználás módosítása kisvárosias lakóterületre (Érintett földrészletek: hrsz.; hrsz.; hrsz.; 13143, hrsz.; 0225/7, 0225/11, 0225/14-16 hrsz.; 0225/19 hrsz.) Általános mezőgazdasági terület területfelhasználás módosítása védelmi célú erdőterülete (Érintett földrészletek: 0251/74 hrsz. terület egy része) Általános mezőgazdasági terület területfelhasználás módosítása védelmi célú erdőterülete (Érintett földrészletek: 0267/19-20 hrsz.; 0267/22 hrsz. terület egy része; 0267/41-42 hrsz.) Zöldterület területfelhasználás módosítása üdülőterületi besorolásra (Érintett földrészletek: 0192/19-20 hrsz.; 0192/22-23 hrsz.; 0192/25-31 hrsz.; 0194/33 és 0194/35 hrsz. területek egy része, 10705/2 hrsz., hrsz.) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület területfelhasználás módosítása kertvárosias lakóterületre (Érintett földrészletek: 0231/ hrsz.) Kertvárosias lakóterület területfelhasználás módosítása kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület besorolásra (Érintett földrészletek: 1459 hrsz) Általános mezőgazdasági terület területfelhasználás módosítása kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület besorolásra (Érintett földrészletek: 0164/1 hrsz., 0165/2-9 hrsz.; 0165/53-54 hrsz.) Kertvárosias lakóterület területfelhasználás módosítása településközpont vegyes terület besorolásra (Érintett földrészletek: hrsz) Zöldterület területfelhasználás módosítása településközpont vegyes terület besorolásra (Érintett földrészletek: 0298 hrsz. terület egy része) Általános mezőgazdasági terület területfelhasználás módosítása különleges egyéb, helyi sajátosságot hordozó területre (Érintett földrészletek: 0298/77 és 0299 hrsz.) Kisvárosias lakóterület területfelhasználás módosítása kertvárosias lakóterületre (Érintett földrészletek: 3394/5 hrsz) Általános mezőgazdasági terület területfelhasználás módosítása kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület besorolásra (Érintett földrészletek: 8761/2 hrsz., hrsz.; hrsz.) Kertes mezőgazdasági terület területfelhasználás módosítása kertvárosias lakóterület besorolásra (Érintett földrészletek: 5856/9-11 hrsz.; 5861/3-9hrsz.; 5862 hrsz.; 6024/2-35 hrsz., 6029/1-5 hrsz.; 6031/1-15 hrsz.; 6032/2 hrsz, hrsz.; 6036/2-4 hrsz., 6038/1-6 hrsz.; hrsz.; 6068/1-5 hrsz., 6071, 6072/1-2 hrsz., 6077/5-11 hrs.; 6077/19-21 hrs.; 6078/4-8 hrsz.; 6078/31-33 hrsz.; 6079/4-5 hrsz.; 6080/2-3 hrsz.) MÁRCIUS 27

28 - 26. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület területfelhasználás módosítása településközpont vegyes területre (Érintett földrészletek: 12001/15 hrsz, 12001/39 hrsz., 12001/54 hrsz., 12001/70-73hrsz.) Általános mezőgazdasági terület területfelhasználás módosítása kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területre (Érintett földrészletek: hrsz, 8702/1-3 hrsz., 8703 hrsz.) MÁRCIUS 28

29 V. NYILATKOZAT SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS A tervezés során figyelembe vettük, hogy a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló évi LXIV. törvény (továbbiakban: BATrT) Szigetszentmiklós közigazgatási területét térségi területfelhasználási kategóriái közül az alábbiak szerint sorolja be: - települési térség, ezen belül: - városias települési térség, - magas zöldfelületi arányú települési térség, - erdőgazdálkodási térség, - mezőgazdasági térség, - zöldövezet részét képező mezőgazdasági térség. Szigetszentmiklóst a BATrT kiemelt térségi övezetek közül a következők érintik: - zöldövezet, - az országos és térségi ökológiai hálózat, ezen belül - természeti területek, - ökológiai zöldfolyosó, - térségi tájrehabilitációt igénylő területek, - vizek védelme érdekében védendő területek, - komplex környezeti rehabilitációt igénylő területek övezete, - kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek, - honvédelmi és katasztrófavédelmi területek. Az elkészített Szigetszentmiklós Város Településszerkezeti Terv módosítás megfelel a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló évi LXIV. törvény térségi területfelhasználásának és előírásainak. Csarkóné Kelemen Ágnes településrendező tervező kamarai szám : TT/1 É MÁRCIUS 29

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS III. KÖTET Megbízó: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Szigetszentmiklós Kossuth Lajos u. 2. 2134 Tervező: Archi-Profil Bt. Budapest Lehel

Részletesebben

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A L Á T Á M A S Z T Ó J A V S L A T 1 - M E G A L A P O Z Ó V I Z S G Á L A T 2 - A L Á

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TT HÉ 1 PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSERKEZETI

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09.

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09. PORVA Település-szerkezeti terv 2004. december 09. 2 Porva, Településszerkezeti terv Készítette Porva Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV Kft.

Részletesebben

Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz.

Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz. Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz. melléklete 2. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 2.1. A területfelhasználás Nyékládháza

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA JÓVÁHAGYVA A 64/2013.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA JÓVÁHAGYVA A 64/2013.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

Nyékládháza Város Helyi Építési Szabályzata Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) rendelete

Nyékládháza Város Helyi Építési Szabályzata Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) rendelete Nyékládháza Város Helyi Építési Szabályzata Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) rendelete Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2011. november PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST 1085,

Részletesebben

Helyi Építési Szabályzat hatálybaléptetése 21/2013. (XII.23.) sz. rendelet

Helyi Építési Szabályzat hatálybaléptetése 21/2013. (XII.23.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Helyi Építési Szabályzat hatálybaléptetése 21/2013. (XII.23.) sz. rendelet PILISSZENTKERESZT ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HATÁLYBA LÉPTETÉSE Megbízó: Pilisszentkereszt Önkormányzat

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától illetve

Részletesebben

U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS Bük Város Településrendezési terve - Felülvizsgálat 2015 Településszerkezeti terv

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

Csanytelek Község Polgármesterétől

Csanytelek Község Polgármesterétől Csanytelek Község Polgármesterétől 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu 7-51/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanytelek

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA FŐÉPÍTÉSZI ÉS KIFÜGGESZTÉSI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉTV 9. (6) 2 0 1 2. Máj us Hó Z. É. M Ű

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Város Polgármester e

Város Polgármester e Város Polgármester e 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu E l ő t e r j e s z t é s A lakosság felé 2011

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET Újhartyán Önkormányzata Képviselő Testületének./2012. (.) számú határozata Újhartyán Község Településszerkezeti Tervének Jóváhagyásáról

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: Egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet tervezete Budapest, 2007. január Az

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

Petőfibánya Község Építési Szabályzata

Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Önkormányzatának 14/2005.(IX.20.) rendelete Petőfibánya Építési Szabályzata (PÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról Petőfibánya Község

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2010. 1. Melléklet AKTUALIZÁLVA 2013. 1. MELLÉKLET Budakalász

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása Egyes településrészek VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG

Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása Egyes településrészek VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG EGYES TERÜLETRÉSZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁSA, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Készült Vértesszőlős Község Önkormányzatának megbízásában EGYEZTETÉSI

Részletesebben

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408 DERECSKE VÁROS Egyeztetések lezárását követõen összeállított, javított dokumentáció: 0. augusztus. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BELTERÜLETTEL KAPCSOLATOS - 00.(-0.) ÉVI MÓDOSÍTÁS K K D J E K C C K H H B B A

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu PAGONY TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ IRODA 1111. Budapest, Budafoki út 53. Telefon: 06-1-365-1805,

Részletesebben

OTÉK 4. sz. melléklet szerinti államigazgatási szervek

OTÉK 4. sz. melléklet szerinti államigazgatási szervek OTÉK 4. sz. melléklet szerinti államigazgatási szervek 3. Érd MJV területére készülõ Szabályozási Terv, Helyi Építési Szabályzat Étv. 9. (3) bek. szerinti véleményezése 12-1561/13/2009. sz. levélre érkezett

Részletesebben

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP MEZŐNYÁRÁD KÖRNYEZET. Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. sz. Tel./fax: 36-06 - /46/ 327-924

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP MEZŐNYÁRÁD KÖRNYEZET. Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. sz. Tel./fax: 36-06 - /46/ 327-924 RÉGIÓ árosépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. sz. Tel./fax: 36-06 - /46/ 327-924 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Tervezők Tervezői nyilatkozat Településrendezési terv ÁTTEKINTŐ

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA DÖRGICSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 33/2003.(IX.30.), 75/2008. (XI.5.), 17/2011.(II.11.), 32/2012.(VI.15.), 34/2012.(VI.15.), 35/2012.(VI.15.), 36/2012.(VI.15.), 37/2012.(VI.15.),

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Településrendezési terv Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs község Önkormányzata képviselõ-testületének 80/2010. (IX.22.) határozata község Településszerkezeti terv leírásról és településszerkezeti

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 20- i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV:5.) rendelet módosítása

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra Véleményezésre elkészített terv 2016. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 219/2011. (XII. 29.) KT. HATÁROZATA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL ALBERTIRSA VÁROS

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

CSETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

CSETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA CSETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 39/2015.(04.08.) SZ ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 36. SZERINTI TELJES

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l f o g a d o m,

H A T Á R O Z A T. e l f o g a d o m, NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 903-1/18/2011./I.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/3-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ Előzmények, tervmódosítás rövid ismertetése: Őcsény község Önkormányzatának képviselő testülete 100/2015. (VI. 24.) Kt.

Részletesebben

ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE I. KÖTET TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2008 július TARTALOMJEGYZÉK KÉSZÜLT A MONS REGALIS KFT GONDOZÁSÁBAN 8000 Székesfehérvár, Géza utca 43 sz. Tel/fax: 22/349

Részletesebben

SZERZŐK BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL

SZERZŐK BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSÉPÍTÉSI FŐOSZTÁLY Finta Sándor főépítész Pongrácz Katalin Somogyi Judit Pártos Judit SZERZŐK TELEPÜLÉSRENDEZÉS:

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2000./VII.31./ számú rendelete a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Melléklet a./2016. (I. 29.) Kt. határozathoz: Helyi kérelmek összefoglalása. Belterület. 1. Kérelmező neve: EURO-UNIOR Kft

Melléklet a./2016. (I. 29.) Kt. határozathoz: Helyi kérelmek összefoglalása. Belterület. 1. Kérelmező neve: EURO-UNIOR Kft Melléklet a./2016. (I. 29.) Kt. határozathoz: Helyi kérelmek összefoglalása Belterület 1. Kérelmező neve: EURO-UNIOR Kft Központi telephely rendeltetésének felülvizsgálata: Lk >> Gksz Indoklás: A Táncsics

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Répcelak Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 323-332/2010. (XI. 25.) számú határozataival megindította

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Üllő Város Önkormányzatának 9/2004.(III.20.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/2006. (III.25.) számú, a 20/2006. (VII.22.) sz., a 23/2006. (IX.08.)

Részletesebben

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 2006. NOVEMBER RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Felelős tervező: Havas Mária TT1 01-1065/01

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz.

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz. HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz. határozattal I./a I./b TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÓ

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

EDELÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 Mobil.06/70/530-6676

Részletesebben

Az érintett területek területrendezési terveinek értékelése (tervezet)

Az érintett területek területrendezési terveinek értékelése (tervezet) II. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. április 30.) a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül ek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című projekthez

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1. melléklet A Településfejlesztési Koncepció célja Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (a továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer. Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.hu Iktatószám: /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pusztaszer Község Önkormányzata

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI Ajka város Képviselő-testületének 24/2015. (X.28.) önk. rendelete

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI Ajka város Képviselő-testületének 24/2015. (X.28.) önk. rendelete AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI Ajka város Képviselő-testületének 24/2015. (X.28.) önk. rendelete VÁROS-TEAMPANNON KFT. 2015. október Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (X.28.)

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

VERESEGYHÁZ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - előzetes döntés-előkészítő anyag -

VERESEGYHÁZ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - előzetes döntés-előkészítő anyag - VERESEGYHÁZ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA előzetes döntéselőkészítő anyag A településszerkezeti terv módosítása A hatályos településszerkezeti

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása

1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása 2. melléklet a 161/2013. (VII.3.) képviselő-testületi határozathoz 1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása 1.1 Térségi szerepkör Páty Község alapfokú, térségi szerepköre nem változott,

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 122008/16 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

13/2010.(X.01.) Ör. sz. rendeletével módosított 10/2008.(VI.27.) Ör. sz. rendelete A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

13/2010.(X.01.) Ör. sz. rendeletével módosított 10/2008.(VI.27.) Ör. sz. rendelete A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2010.(X.01.) Ör. sz. rendeletével módosított 10/2008.(VI.27.) Ör. sz. rendelete A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Jánoshalma város Önkormányzat

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 7 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4.. VASASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/003. (V. 30.) SZÁMÚ RENDELETE VASASSZONYFA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról 1 Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról (Egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2006.(IX.29., 1/2007.(I.25.),

Részletesebben

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009. (IX.30.) rendelete Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról KISTOKAJ Község Önkormányzatának Képviselő testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS 1 MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2011 A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV ELFOGADVA A 3/2012. (I. 26.) ÖK. RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2012. JANUÁR 2 ALÁÍRÓLAP TELEPÜLÉSTERVEZÉS:.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

HATÁROZAT. Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselőtestülete

HATÁROZAT. Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselőtestülete HATÁROZAT Nemesgörzsöny község Önkormányzata Képviselőtestületének 55/2011. (X.6.) határozata Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy Nemesgörzsöny község településszerkezeti

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, HATÁLYOS TERVDOKUMENTÁCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A 15/2004. (IV.28.) ÖKT sz. határozattal megállapított szöveges munkarész A 35/2008. (IX.22.) ÖKT. határozat

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben