TT-1/É Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK /06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK TRv-T-(13)/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408"

Átírás

1 DERECSKE VÁROS Egyeztetések lezárását követõen összeállított, javított dokumentáció: 0. augusztus. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BELTERÜLETTEL KAPCSOLATOS - 00.(-0.) ÉVI MÓDOSÍTÁS K K D J E K C C K H H B B A K H G I I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II. SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK MÓDOSÍTÁSA III. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IV. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

2 C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 0 Debrecen, Derék utca Iroda:0 Debrecen, Széchenyi utca sz. Tel:(0) -, Tel/fax: () - civisterv.hu DERECSKE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BELTERÜLETTEL KAPCSOLATOS 00.(-0.) ÉVI MÓDOSÍTÁS Egyeztetések lezárását követően összeállított, javított dokumentáció: 0. augusztus. Vezető településtervező: Zsemberi István TT-/É-0-00 Környezetalakítás, tájrendezés: Zsila László kert- és tájtervező TK-0-0/0 Környezetvédelmi tervező: Lévai Béla HBM MK 0-00 Közlekedés tervező: Gulyás Imre Kd-()/0-00 Vízi közmű tervező: Szabó Lóránt TRv-T-()/0-00 Energia közmű tervező: Szabó Lóránt TRe-T-()/0-00 Térinformatika: Dr. Pázmányi Sándor helyességéért és az aláírások hitelé D e b r e c e n, 0. augusztus. / Zsemberi István / Ügyvezető Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 00. (-0.) ÉVI MÓDOSÍTÁSA II. III. IV. SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Külterület szabályozási tervének módosítása SZ-mx Belterület szabályozási tervének módosítása SZ-mx A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZÉSI FELADATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK:. A 00. (-0.) évi módosítás felsőbbszintű tervekkel való összhangjának igazolása. Környezetvédelem, tájrendezés. A biológiai aktivitásérték szinten tartásának igazolása. Örökségvédelem. Közlekedésfejlesztés. Vízi közművek fejlesztése. Energia közművek fejlesztése TERVLAPOK JEGYZÉKE: Jele tervlap megnevezése léptéke T-mx Településszerkezeti terv (Igazgatási terület) M= T-mx Településszerkezeti terv (Belterület és környezete) A/ SZ-mx Külterület Szabályozási terv M=:0 000 (módosításokkal egybeszerkesztve, változó területek határának feltüntetésével) SZ-mx Belterület szabályozási terv M=:000 (módosításokkal egybeszerkesztve, változó területek határának feltüntetésével) * Az alátámasztó munkarészek szövegközi rajzként találhatók meg, fejezetenként. A mellékelt CD a hatályos településszerkezeti tervet, szabályozási tervet és Helyi építési szabályzatot is tartalmazza. Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

4 BEVEZETÉS Előzmények: Derecske jelenleg hatályos településrendezési tervét 00. évben hagyta jóvá a város önkormányzata, melyet néhány kisebb területre vonatkozóan 00. évben módosított. 00. évben településfejlesztési akciótervet készíttetett az önkormányzat, a Pro Regio Településrehabilitációs Konzorcium közreműködésével. Az akciótervet alapul véve 00. évben városrehabilitációs pályázat került benyújtásra, melynek elbírálása a terv kidolgozásakor még folyamatban volt. A városrehabilitációs pályázat kidolgozásakor megfogalmazásra kerültek a megvalósítás érdekében szükséges településrendezési tervmódosítási feladatok. Jelen rendezési tervmódosítás meghatározó részét az ott megfogalmazott feladatok képezik. A tervmódosítás feladatai kiegészültek az előzetes véleményezés időszakában beérkezett azon lakossági és vállalkozói igényekkel, melyek szakmai szempontból is megalapozottnak bizonyultak, ill. amelyeket az önkormányzat képviselő-testülete előzetesen támogatott. A településrendezési tervmódosítás feladatköre kiegészült a rendezési terv újbóli, teljes körű rajzi feldolgozásával, mert a digitális tervezési alaptérkép beszerzése is megtörténhetett. A tervek feldolgozása Arc View. térinformatikai szoftver segítségével történt. A térinformatikai adatbázisok kiépítése a tervek szélesebb körű használatát is lehetővé teszik. A Településrendezési terv 00. évi módosítását tartalmazó (jelen) dokumentáció a következő módon épül fel. Az I. fejezet a településszerkezeti terv módosítását tartalmazza. A Fejezetben a településszerkezeti tervlap és a szerkezeti terv leíró munkarészének módosítása is megtalálható. Utóbbi határozattervezet formájában. A dokumentáció a hatályos és a módosításokkal javított településszerkezeti tervet is tartalmazza, a változások könnyebb megértése érdekében. A II. fejezet a szabályozási terv módosítását tartalmazza. A szabályozásában megváltozó (önállóan lehatárolt) területek sorban kerülnek bemutatásra, összehasonlítva a jelenleg hatályos szabályozást a tervezett módosítással. A dokumentáció a módosítással érintett tervlapokat a változásokkal egybeszerkesztve, teljes egészében is tartalmazza. Az egyeztetésre kerülő tervlapokon a módosítással érintett területek lehatárolása és azonosító jele is megtalálható. A III. fejezet a Helyi építési szabályzat módosítását tartalmazza, rendeleti formában. A IV. Fejezet az Alátámasztó munkarészek találhatóak, a tervezett változtatások által igényelt kidolgozással. Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

5 I. FEJEZET DERECSKE VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV BELTERÜLETTEL KAPCSOLATOS 00. (-0.) ÉVI MÓDOSÍTÁS Egyeztetések lezárását követően összeállított, javított dokumentáció: 0. augusztus. Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 0/00(IX.0.) Kt. sz. határozatával jóváhagyott, és /00(IV..) Kt. sz. határozatával módosított Településszerkezeti terv./0(..) Kt. sz. módosítása - A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA - A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAP MÓDOSÍTÁSAI Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

6 DERECSKE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BELTERÜLETTEL KAPCSOLATOS ) ÉVI MÓDOSÍTÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVBEN TERVEZETT VÁLTOZTATÁSOK N Gksz->Gip K Lf->Ev Mk->Ev Mk->Kkm D K Má->Ev Má->Gmg J E Gksz->Ev Kid->Gksz K Lf->Z C K C H H Lf->Lke Lke->Ksp-sz Z->KÖu Z->Vt B B A A Z->Vt KÖgy-Vt Lk->Vt H K Ev->Mk Mk->Lke G Mk->Gksz Lf->Mk Lf->Gksz Lf->Ev Gip->Ee I Felhasználásában változó terület - a változás módja Módosítással érintett területegység határa és azonosító jele

7 TERVEZETT TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZTATÁSOK TÉTELES FELSOROLÁSA: Derecske Város településszerkezeti tervét és ezzel összhangban szabályozási tervét az előkészítő munkákat, előzetes véleményeket figyelembe véve a város képviselő-testülete az alábbiak szerint kéri módosítani. A település szerkezeti terv módosítását bemutató fejezethez mellékelve megtalálható a hatályos településszerkezeti terv másolata, valamint a módosításokkal javított településszerkezeti tervlap is. Utóbbi tervlapon külön lehatárolásra kerültek a megváltozó területek, településszerkezeti elemek. A tervlapon a megváltozó területeket azonosító szám jelöli, melyhez a műleírás külön magyarázatot, indoklást tartalmaz. T-mx- jelű tervlap: Településszerkezeti terv - Közigazgatási terület T-mx- jelű tervlap: Településszerkezeti terv - Belterület és környezete A) A városközpont területére vonatkozó módosítások ) A Köztársaság útja Nap utca találkozásánál korábban tervezett közpark területe településközpont vegyes területfelhasználásba kerül vissza. ) A Szaszar-patak mentén tervezett sétány nyugati oldalán tervezett közpark területe a jelenlegi hasznosításnak megfelelően településközpont vegyes felhasználásba kerül visszasorolásba. ) A településfejlesztési akciótervben elhatározott helyeken gyalogos kapcsolat kiépítését irányozza elő a településszerkezeti terv a Szaszar-patak menti sétány és a főút között. ) A Köztársaság útját Piac térrel összekötő tervezett sétányt a településszerkezeti terv továbbra is tartalmazza, de nem önálló területfelhasználású területként, hanem településközpont vegyes területen belül kialakítandó szerkezeti elemként. ) A Szováti út Kinizsi utca Városház utca között tervezett gyalogos főtér bővítés fásított parkoló területként lesz figyelembe véve, ennek megfelelően közlekedési célú területfelhasználásba kerül átsorolásra. B) A Sáros-tó sport és rekreációs területet érintő módosítások A sport és rekreációs célú terület kiegészítésre kerül a Kossuth Lajos utca. és 0. szám alatti, jelenleg kertvárosias lakóterület felhasználásba tartozó ingatlanok területével. (Hrsz: 0, ) C) Közpark kialakítása falusias lakóterületen A Budai Nagy Antal Téglás Nyárfa utcák által határolt tömb belsejében a Téglás utcához csatlakozóan új közpark kerül kialakításra, jelenleg falusias lakóterületi felhasználásba sorolt / Hrsz-ú ingatlan területéből leválasztva. D) A város északi, -es főút bevezető szakasza melletti gazdasági zónát érintő módosítás A -es főút Sáránd felőli bevezető szakasza északi oldalán kialakult és fejlesztésre szánt kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetének lakóterületektől távolabbi, északnyugati fejlesztési területei ipari gazdasági területfelhasználásba kerül átsorolásra. Területkijelölés kutyamenhely számára, a város északi széle mellett A településszerkezeti terv módosítása K-km jelű, (kutya menhely számára szolgáló) különleges területet jelölt ki a Kanda utca északi oldalán, a belterület északi szélén lévő, fejlesztési területekkel bővítésre szánt gazdasági zóna, a zártkert és a lakóterületek között. Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

8 A kutya menhely körül 00 m-es védőzónát jelöl ki a rendezési terv. A védőzónát a lakóterületek felé, csaknem teljes mértékben tervezett védőerdő foglalja el. A zártkert felé 0 méter szélességű háromszintű védőerdő telepítését irányozza elő a tervmódosítás. A védőzónába eső, Kanda utca északi oldalán korábban tervezett lakóterületi fejlesztés elhagyásra kerül. Helyén is védőerdő telepítésére ad javaslatot a módosítás. E) Földes, Kaba irányába kivezető utak környezetét érintő módosítások ) A Kaba és Földes irányába kivezető mellékutak, a városközpontba bevezető Rákóczi utca, a belterület északnyugati oldalán (Nyugati utcán) tervezett gyűjtőút, valamint ennek, a belterület délnyugati oldalán (Külső utcán, Szabadság utcán) tervezett folytatásának találkozásánál egy körforgalmú csomópont kiépítését, az ahhoz szükséges területbiztosítást tartalmazza a településszerkezeti tervmódosítás, ill. a délnyugati külső gyűjtőút becsatlakozásának Mikes Kelemen utcáról Nyugati utcára történő áthelyezését. ) A Földesi út Külső utca találkozásánál jelenlegi szerkezeti terven idegenforgalmi hasznosításként kijelölt terület kereskedelmi szolgáltató gazdasági felhasználásba kerül átsorolásra. F) A -es számú főút, belterület keleti oldalán tervezett elkerülő szakaszának újragondolása A településrendezési tervmódosítás során feladatként határozta meg az önkormányzat megvizsgálni a hatályos településrendezési tervben (településszerkezeti és szabályozási tervben) szereplő belterület keleti oldalán tervezett főúti elkerülő szakasz szükségességét, nyomvonalvezetését. Körültekintő szakmai előkészítés, az érdekeltekkel történő egyeztetések után az a javaslat született, hogy jelen településrendezési tervmódosítás során az érintett fejlesztés nem kerül módosításra. A főút elkerülő szakaszának kérdésköre szorosan összefügg a város igazgatási területét érintő M-ös autópálya építésével, nyomvonalának kijelölésével. Tekintettel arra, hogy az országos területrendezési tervben és az ennek figyelembe vételével kidolgozás alatt álló (előterjesztési stádiumban lévő) Megyei Területrendezési Tervben Derecske város belterületétől nyugati irányban kijelölt autópálya nyomvonalat a helyi gazdák az engedélyezés időszakában hivatalosan megkifogásolták, és egy belterülettől keleti irányban, korábban meghatározott nyomvonal kijelölését kérték, az engedélyezés folyamata 00. november elejéig felfüggesztésre került. Emiatt a településszerkezeti tervmódosítás során az önkormányzat egyelőre nem kívánja egyik nyomvonalváltozatot sem szerepeltetni, ez nem képezi jelen módosítás tárgyát. A hivatalos döntést követően külön rendezési tervmódosítás során kell majd az autópálya nyomvonalát szerepeltetni és annak településszerkezeti, szabályozási vonzatait megoldani. Az önkormányzat ezen elhatározásától függetlenül a tervet készítő szakemberek és az önkormányzat is átérzi az autópálya megvalósulásának hatásait és felelősségét. Emiatt a közlekedési területet tartalmazó alátámasztó munkarészben megtalálhatóak azok a településszerkezeti (közlekedésfejlesztési) változatok, melyek az autópálya belterülettől nyugati irányban vagy keleti irányban megvalósuló nyomvonala esetén lehetséges szakmai alternatívák lehetnek. A településrendezési tervmódosítás kidolgozása során valamennyi lehetséges közlekedésfejlesztési alternatíva figyelembe vételre került, olyan fejlesztések nem kerültek betervezésre, melyek bármelyik közlekedésfejlesztési változat megvalósítását akadályoznák. A településrendezési tervmódosítás jelen dokumentációban elhatározott elemeivel az autópálya nyomvonaláról szóló döntést, az elindított pályázatok miatt szükséges rendezési tervi egyezőségek biztosítása miatt, az önkormányzatnak nem állt módjában bevárni. Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

9 G) A belterület délnyugati oldalát, a -es főút városból kivezető szakaszának nyugati oldalát érintő módosítások ) A hatályos településrendezési terv a belterület délnyugati oldalán tervezett új gyűjtőút külső részéhez csatlakozó zártkert egy részének felhasználásával új, falusias lakóterületfejlesztést tartalmaz. A lakóterület-fejlesztést a tervmódosítás megtartja, de az ésszerű telekalakításokat is figyelembe véve a kialakult telekstruktúrához igazítja hozzá. ) A Szőlő utca és -es sz. főút találkozásánál, a főút mentén, arról történő megközelítéssel korábban tervezett falusias lakóterület elhagyásra kerül, ezzel egyidejűleg a Szőlő utcáról ill. a zártkert belső feltáró útjának megfelelő kiépítését is előirányozva egy új kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület került kijelölésre. (A gazdasági terület déli határvonalának meghatározásakor az M-ös autópálya belterülettől nyugatra létesülő nyomvonal változata esetén itt kijelölendő főúti elkerülő szakasz nyomvonala is figyelembe vételre került.) H) Falusias lakóterületbe sorolt tömb kertvárosias felhasználásba való átsorolása A Szováti út, Mátyás király utca, Tüzér utca által határolt tömb falusias lakóterület felhasználásból kertvárosias lakóterület felhasználásba kerül átsorolásra. A területfelhasználás módosítását a rendkívül apró telekméretek tették szükségessé, de a délkeleti oldalról csatlakozó kertvárosias zóna is megfelelő indokul szolgál. I) A -es főút városból kivezető szakasza menti déli iparnegyedet és környezetét érintő módosítás ) A város déli oldalán lévő iparterület és hatályos rendezési tervben elhatározott jelentős mértékű fejlesztése nagyobb részt továbbra is részét képezi a rendezési tervnek, annak ellenére, hogy a NATURA 000 területek kijelölésekor a hatóságok figyelmen kívül hagyták a város hatályos szabályozási tervét. Az iparterület -es úttal párhuzamos feltáró útjától keletre kijelölt részét a rendezési tervmódosítás azonban elhagyja és a területet a tömb többi részével azonos ligeterdő felhasználásba sorolja át. ) A város igazgatási területének délkeleti részéhez Tépe község igazgatási területe csatlakozik, melynek közvetlen közelében található a község északi lakóterülete. A rendezési tervmódosítás a Tépéről kivezető út gyalogos-kerékpáros továbbvezetését tartalmazza Derecske irányába. Amennyiben a -es főút várost elkerülő szakasza nem itt a belterület délkeleti oldalán valósul meg, nemcsak gyalogos-kerékpáros kapcsolat, hanem kiszolgáló út kiépítése is lehetővé válik. Amennyiben a rendezési tervben jelenleg szereplő főúti elkerülő szakasz valósul meg, a jelen módosításban tervezett gyalogoskerékpáros utat a főút alatt aluljáróval szükséges átvezetni. J) A Kasz-Coop Kft.. számú telepével és környezetével kapcsolatos módosítások A településszerkezeti tervmódosítás során a sertéstelep északnyugati irányban, a 0/ Hrsz-ú terület egy részének a felhasználásával kerül bővítésre. Utóbbi területbővítés egy biogáz üzem telepítését tenné lehetővé. Csak a major északi irányú bővítése esetén áll rendelkezésre olyan terület, melynek megfelelő védőtávolsága biztosított a major déli oldalához csatlakozó szociális otthontól. A tervezett bővítések miatti biológiai aktivitás értékcsökkenés kompenzálására, ill. az észak-északkeleti irányú szélátfújás megakadályozására az új bővítési terület északi oldalán, ugyancsak a 0/ Hrsz-ú terület egy részét felhasználva általános mezőgazdasági terület felhasználásból védőerdő terület kerül kijelölésre. Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

10 Gmg 0/ Eg Gksz / / / 0 / / 0 / / 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / / 0 / 0 Lke 0. 0/ Ev Gksz Ev Gksz Kkegy 0 Lke.. / 0 / 0 0 / 00// 0/ 0 / 0 / /0 0 / 0 k# k# 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ " 0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/! &! #! Mk 0/ ". Lf Lke Z 0 Lf G Gksz Mk 0/ / 0/ 0/ Ev V 0/ 0/ 0/ 0/ V 0 Ee 0/ 0/ 00// 00// / / 00//// 0 0/ 0 0/ 0 Z 0 0/ / 0 Mv 0/ # 0/ 0 / 0/ Mk '!. 0/ 0 0/ / 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0 0/ 0/ 0/0 0/ 0 0/ 0/ / 0/ / /!! 0/ Ee 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0 0/ 0/!! " # 0/ Má 0/ 0/ 0/0 0/0 Mv 00 0/ #! 0/ 0.0. I 0/ 00 0 Gip 0/ 0!" "#$ % &"'( )*+,"-"".-%&/ ("'0 *& &$!"&$ 0 0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ Eg 0 /.. &! Lke 0/ 0 / 0 Lke Lf 0 0 0/ Ev MK /! $ % / Gip Ev / 0/ 0/ Gksz Lk 0/ Gksz E Lk 0/ 0 Lke / 0/ Gip Gip / Lke / 0 0/ 0/ 0 Lf # Lk! Lk Vt Vt. Vt Z A Lk Lk A Vt o# ú# p# # û. #Lk #Vti # Vtz o. 0 Lke / 0/ 0/ 0/ 0/ Gip 0 / Lke H. 0/ Eg Z Lf #! á# d# s# Lk 00 C 0/ 0/ Lf 0 0 / Lf 0 Eg 0 0. / 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ Gksz 0 0/ 0 " #! Lke B Ksp Lke 0/ 0/ 0/ Ksz / Eg Gksz 0/ 0/. 00/ Mk 0 / 00/ 00/0 / 0/ 0/ 00/ #! Lke 0 00/ 0/ 0/ 0 / 0/ 0 00/ 0 0 / 0 / 0 / 00/ / 00/ 0/ Lf 0 0 0/0 0 00/ 0/0 0/ j#z Má 0/ 0 Ktem Gksz 0/ / 0/. Kkegy 0/. / 0 0 0/ D VT: 00 M 0! 00 E TÉP 0 / / / /. Ev K-km Lf Kzt / / / 0 / / Lf k# Mk / 0 / / 0/ 0 / / / 0 0 / Ev 0/ 0 / 0 / 0/ 0 / / 0 00/ / 0/ 0 0 0/ / 0 0 0/ / 0 / 0 / / 0/ 0 0/ 0/ / 0 0/ 0 / 0/ Gip 0/!$ 0 / 0 0 / 0 0 / / 0 0/ / 0/ Gmg 0 00/ / 0/ / / 0 / 0 /! 0/ / Má Eg 0/ 0 0 0/ 0 / 0 0 0/ 0/! 0 / 0/ 0 0 ( ) $ 0/ Mk / 0/N 0 0 0/ Mk 0 0/ 0 0/ 0 0/ Meters

11 DERECSKE VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK 00. ÉVI MÓDOSÍTÁSA J E L M A G Y A R Á Z A T Változás - Érintett területegység határa és azonosító száma Védõtávolság Belterületi határ - meglévõ, megmaradó Belterületi határ tervezett Belterületi határ - megszûnõ KÖZLEKEDÉS Vasútvonal Országos fõút - meglévõ Országos fõút tervezett Országos mellékút - meglévõ Országos mellékút tervezett Helyi gyûjtõút - meglévõ (vagy. meglévõ nyomvonalon tervezett) Fõ-dûlõút (kiemelt jelentõségû mezõgazdasági út) Helyi gyûjtõút - tervezett Kerékpárút - meglévõ Kerékpárút tervezett Gyalogút - meglévõ.shp Gyalogút tervezett.shp! Fontosabb szintbeni közúti csomópont " Vasúti átjáró TERMÉSZET - KÖRNYEZET- ÉS MÛVI ÉRTÉKVÉDELEM Mûemléki környezet határa Régészeti nyilvántatásba vett terület # Kunhalom Bihari - sík Tájvédelmi körzet Natura Különleges természetmegõrzõ terület Ex-lege védett terület KÖZMÛVEK Elektromos vezeték külterületen TERÜLETFELHASZNÁLÁSI MÓDOK Területhasználat szerkezet KÖu Közlekedési terület közúti KÖu Közlekedési terület közúti - Tervezett KÖk Közlekedési terület kötöttpályás (vasúti) KÖk Közlekedési terület kötöttpályás (vasúti) - Tervezett Zöldterület közpark Z Zöldterület közpark - Tervezett Ee Erdõterület egészségügyi Ee Erdõterület egészségügyi - Tervezett Eg Erdõterület gazdasági Eg Erdõterület gazdasági - Tervezett Ev Erdõterület védelmi Ev Erdõterület védelmi - Tervezett Má Mezõgazdasági általános Má Mezõgazdasági általános - Tervezett Mv Mezõgazdasági védett (tájvédelmi körzet) Mv Mezõgazdasági védett (tájvédelmi körzet) - Tervezett Mk Mezõgazdasági kertes Mk Mezõgazdasági kertes - Tervezett Tk Természetközeli terület Tk Természetközeli terület - Tervezett Vízgazdálkodási terület V Vízgazdálkodási terület - Tervezett Lk Lakóterület kisvárosias Lk Lakóterület kisvárosias - Tervezett Lke Lakóterület kertvárosias Lke Lakóterület kertvárosias - Tervezett Lf Lakóterület falusias Lf Lakóterület falusias - Tervezett Vt Vegyes terület településközpont Vt Vegyes terület településközpont - Tervezett Vk Vegyes terület központi Vk Vegyes terület központi - Tervezett Gip Gazdasági terület ipari Gip Gazdasági terület ipari - Tervezett Gksz Gazdasági terület kereskedelmi Gksz Gazdasági terület kereskedelmi - Tervezett Gmg Gazdasági terület mezõgazdasági major Gmg Gazdasági terület mezõgazdasági major - Tervezett Ksp Különleges terület sportolási célú Ksp Különleges terület sportolási célú - Tervezett Kid Különleges terület idegenforgalmi hasznosítású Kid Különleges terület idegenforgalmi hasznosítású - Tervezett Kk Különleges beépítésre nem szánt terület Kk Különleges beépítésre nem szánt terület - Tervezett Ktem Különleges terület temetõ terület Ktem Különleges terület temetõ terület - Tervezett Kkegy Különleges terület kegyeleti park Kkegy Különleges terület kegyeleti park - Tervezett Ksz Különleges terület folyékony hulladék tisztítására Ksz Különleges terület folyékony hulladék tisztítására - Tervezett Kzp Különleges terület záportározó Kzp Különleges terület - záportározó - Tervezett Kszoc Különleges terület szociális otthon Kszoc Különleges terület - szociális otthon - Tervezett INTÉZMÉNYEK igazgatási központ i oktatási központ o mûvelõdési központ z egyházi központ ú egészségügyi központ p kereskedelmi központ û kiránduló központ a sport központ s d á szabadidõközpont j strand temetõ kegyeleti park k

12 DERECSKE VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Leíró munkarészének módosítása DERECSKE VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA Derecske Város Önkormányzatának 0/00 (IX.0.) sz. határozatával elfogadott, /00.(IV..) Kt. sz. és./0( ) sz. határozattal módosított, egybeszerkesztett dokumentáció. Derecske településszerkezeti tervének jövőbeni fejlődését, jelentősen befolyásolják a települést érintő főközlekedési utak, fejlesztései, a szükségesé vált iparterület-fejlesztések, lakó- és intézményterület-fejlesztések. A 00. áprilisában elfogadott, 00. évben módosított településfejlesztési koncepció megfelelő iránymutatást adott a település fejlődéséhez. Eszerint a település népességszáma várhatóan továbbra is stagnálni fog, távlatban is fővel kell számolni. Jelentősebb nagyságú új lakóterületek bevonására nincs igény. A belterület és annak közvetlen környezete elegendő lakóterület-fejlesztést biztosít. A gazdaság feltételeinek javítása, új gazdasági területek kijelölése, a városközpont közlekedési problémáinak megoldása, kisvárosias arculatának fejlesztése, az intézményhálózat továbbfejlesztése, egy városi strand és gyógyfürdő kialakítása a településfejlesztés fontos feladatai. Derecske kistérségi szerepét tovább kell erősíteni. A város vonzását, Tépe, Konyár és Hajdúszovát településeken kívül azok felé a települések felé is javítani kell, amelyek ma csak igazgatási ellátási szempontból kötődnek Derecskéhez. Derecske Településszerkezeti terve a teljes közigazgatási területre kiterjedően, egységesen került meghatározásra. - T- jelű M=:0 000 léptékű (valamint kicsinyített, színezett) tervlap ábrázolja az igazgatási terület szerkezeti tervét - T- jelű M=: 000 léptékű (valamint kicsinyített, színezett tervlap tartalmazza a jobb áttekinthetőség és eligazodás érdekében a belterület és környezete szerkezeti tervét. A településszerkezeti terven alkalmazott területfelhasználási besorolások, és azok maximálisan megengedett szintterület- sűrűség értékei: Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás 0

13 Lakó- és általános intézmény területek:.) Beépítésre szánt területek: - Vt-, településközpont vegyes terület Teljes közművesítettség - Lk-,0 kisvárosias lakóterület Teljes közművesítettség - Lke-0, kertvárosias lakóterület Legalább részleges közm. - Lf-0, falusias lakóterület Legalább részleges közm. Gazdasági területek: - Gk-0, kereskedelmi- szolgáltató gazdasági terület - Teljes közm. - Gip-0, ipari- gazdasági terület - Teljes közm. - Gmg-0, mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó ipari gazdasági terület - Legalább részl. közművesítettség Különleges területek: -Legalább részl. közművesítettség - Kid-0, Idegenforgalmi- pihenő és rekreációs célra hasznosítható terület - Ksp-0, Sportolási célú terület - Ktem-0, Temetők területe - Kkegy-0, Kegyeleti parkok területe - Ksz-0, Szennyvíztisztító, elhelyezésére szolgáló, védőtávolságot igénylő terület. - K-km-0, Kutyamenhely számára szolgáló, védőtávolságot igénylő terület. Közlekedési területek:.) Beépítésre nem szánt területek: - KÖu Közúti - KÖk Kötöttpályás (Vasúti terület) Zöldterületek: - Z Közparkok területe Erdőterületek: - Ev védelmi - Eg gazdasági Mezőgazdasági területek: - Mk kertgazdálkodási - Má általános - Mv védett terület- tájvédelmi körzet Vízgazdálkodási terület: - V Vízgazdálkodási terület Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

14 I. A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE.) A külterületi úthálózat fejlesztése A) Az M gyorsforgalmi út nyomvonalának végső kijelölését követően (a belterülettől keletivagy nyugati irányban kijelölt változatok egyike) kell a város településszerkezeti tervén feltüntetni annak nyomvonalát. Ekkor szükséges újraértékelni és szükség esetén módosítani a sz. főút várost elkerülő szakaszának nyomvonalát, és a gyorsforgalmi út egyéb településszerkezeti hatásait. A gyorsforgalmi út nyomvonalának véglegesítéséig közlekedésszerkezeti koncepció alternatívákat kell kidolgozni, annak érdekében, hogy a nyomvonalról szóló végleges döntésig is lehessen bármelyik változat megvalósulása esetén is megfelelő településszerkezeti fejlesztésekről dönteni. B) A megyei közlekedésfejlesztési koncepcióval összhangban országos főúttá lép elő a 0 sz. Hajdúszoboszló irányába vezető országos mellékút térségi jelentősége, forgalma az M autópályával kiépülő csomópontja miatt megnövekszik. C) A külterületet a belterület felé futó főutak sugárirányban tagolják. Ezek kiegészítéseként sugárirányú ill. ezeket összekötő gyűrű irányú utakként, mint fő-dűlőutakat kell kiépíteni, a szerkezeti terven ábrázoltak szerint: - a Földesi úttól délkeleti irányban kiindulva a víztározó nyugati oldalán vezetve a külterület déli részét feltáró mezőgazdasági utat - az fenti pontban jelölt fődűlő utat a 0-as sz. Földesi úttal, majd a 0-es sz. Kabai úttal összekötő mezőgazdasági utat - 0-es sz. Kabai utat és a 0-es sz. Hajdúszoboszlói utat összekapcsoló mezőgazdasági utat - a belterület keleti szélétől a -es sz. Konyári úttól kiinduló és Hajdúbagos felé továbbvezető mezőgazdasági utat, mely egyben a külterület északkeleti részét is feltárja..) A belterület meghatározó úthálózatának fejlesztése A tervezett főúthálózati fejlesztésekhez igazodik a település fő közlekedési szerkezete és annak távlati fejlesztése is. A közlekedésszerkezet fejlesztését jelentik: - A 0-es számú Kabai út és a 0-es számú Hajdúszoboszlói út összekötése egy településszerkezeten belüli gyűrű irányú új útszakasszal a Nyugati utca kiépítésével - a településközpontot körülvevő gyűjtőút gyűrű kiépítése, annak megfelelő nyomvonalú és szabályozású megvalósításával az Árpád utca Erzsébet utca Erkel utca - Hétvezér utca Honvéd utca nyomvonalon - gyűrű irányú gyűjtőutca kiépítése összekötve a -es főutat és a 0-es számú főutat az Akácfa u. Vasvári Pál u. Arany János u. nyomvonalon - új elkerülő tehermentesítő gyűjtőút kiépítése a -es sz. út Berettyóújfaluból bevezető szakaszát és a Kabai út városból kivezető szakaszát összekötve a Szőlő utca Szabadság u. Mikes Kelemen Külső utca nyomvonalon - a Bajcsy Zs. u. gyűjtőútként való kiépítése, mely a város délnyugati részének forgalmát szervezi Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

15 - a -es sz. főút belterületet tehermentesítő új elkerülő szakaszának kiépítése a város keleti, délkeleti szélén. Az M gyorsforgalmi út nyomvonalának végső kijelölését követően (a belterülettől keleti- vagy nyugati irányban kijelölt változatok egyike) újra kell értékelni és szükség esetén a településszerkezeti terven módosítani, a sz. főút várost elkerülő szakaszának nyomvonalát..) A vasúthálózat fejlesztése A település északkeleti részén elhaladó vasútvonal, annak szerepköre a jövőben is közép távon megmarad. Hosszú távon a megyei területrendezési terv előzetes javaslatával összhangban, Derecske- Debrecen között elővárosi vasútként történő hasznosításra kell felkészülni (a városközpontig új villamos nyomvonal helyének, kiépítésének lehetőségét is megvizsgálni.) A vasútvonal Debrecen- Nagyvárad közötti forgalmának várható megnövekedése miatt, a vasútvonal nemzetközi szerepével is számolni kell. A településszerkezeti tervben rendezni szükséges a vasútállomás környezetét, javítani szükséges annak gyalogos és kerékpáros megközelíthetőségét. A vasútvonal északi részén tervezett ipari területek számára vasúti kapcsolódási lehetőséget (iparvágány építési lehetőséget) kell teremteni..) Gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztése - A városközpont gyalogos rendszerének továbbfejlesztéseként a műemléki védettségű templomok környezetében kialakult dísztérhez kapcsolódva, a főút keleti oldalán, a piactéri fejlesztéseket is figyelembe véve városi főteret kell kialakítani. - A Szováti utca Köztársaság útja- Kinizsi utca közötti szakaszát a gyalogos tér fejlesztéseként kell figyelembe venni. - A Szaszar-patak menti sétány és a Köztársaság útja (főút) közötti tömbön keresztül, a településszerkezeti terven feltüntetett helyeken gyalogos sétányok kialakításával kell kapcsolatot kialakítani. - A közigazgatási terület déli, Tépe Községhez csatlakozó részén, gyalogos- kerékpáros út kiépítésével kell kapcsolatot biztosítani a két település lakóterületei között. A. sz. főút elkerülő szakaszának itt történő megvalósulása esetén a főút alatt alujáróval szükséges a kerékpáros és gyalogos forgalmat átvezetni. Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

16 II. A TERÜLETFELHASZNÁLÁS FEJLESZTÉSE A fejlesztési igényeket alapul véve, a távlatban tervezett közúti fejlesztésekhez igazodva, a belterülethez csatlakozó mezőgazdasági területek termőértékét, a területek megközelítését és a meglévő településszerkezethez való kapcsolódását figyelembe véve határozza meg a fejlesztési terv a területek távlati hasznosítását. Ennek megfelelően:.) Ipari- gazdasági területek kijelölése: Gip ipari-gazdasági terület és ilyen célú fejlesztési terület kell kijelölni: A) A belterülettől déli irányban, a -es számú főút keleti oldalán korábbiakban már kijelölt, településszerkezeti terven körülhatárolt területeken. B) A Debrecen Nagykereki vasútvonaltól északkeleti irányban a belterülettel ellentétes oldalon kijelöl területeken. C) A. sz. főút városba északról bevezető szakaszának keleti oldalán (az északi gazdasági zónában) a településszerkezeti terven ábrázoltak szerint, a korábban kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület fejlesztésre jelölt területek főúttól távolabbi, zártkertek felé eső belső oldalán, mintegy, ha nagyságú területen. A meglévő külterületi majorokat a jövőben Gmg, azaz mezőgazdasági gazdasági területként lehet hasznosítani. A) A belterületen, lakókörnyezetben működő illetve létesíthető gazdasági vállalkozások esetében az elhelyezhető, létesíthető tevékenységek körét az országos előírásokhoz viszonyítva nem szükséges szigorítani, de alapvető feltétel, a csatlakozó lakóterületek, lakóingatlanok védelme. Ennek érdekében lakóterületek közé ékelődő ipari területek nem kerültek kijelölésre, meghatározásra. A működő gazdasági vállalkozások ezekben az esetekben L lakóterületi besorolást kapnak. B) A Városból Kaba város irányába kivezető út északi oldalán lévő. sz. mezőgazdasági major területe északi irányban általános mezőgazdasági területből mintegy, ha nagyságú területtel bővíthető, a településszerkezeti terven ábrázoltak szerint, az ott jelölt területen új védőerdő terület kialakítása mellett..) Kereskedelmi- szolgáltató gazdasági területek kijelölése: Gksz kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területet és ilyen célú fejlesztési területet kell kijelölni: A) a belterület északi részén a -es út északi oldalán. Valamint ettől a belterülettől kissé távolabb, a főút keleti oldalán Kis-Derecske és a tőle északi irányban lévő erdő közötti területen. B) A -es számú Konyári út déli oldalán, a belterület keleti szélének közelében lévő volt homokbánya területét hasznosítva. Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

17 C) A 0-es számú Hajdúszoboszlóra vezető főút északkeleti oldalán, a belterület szélétől mintegy 00 méter távolságra a szomszédos központi major és a főút közötti területen. D) A 0-es számú Kabai út északi oldalán a belterület közvetlen szomszédságában, az itt lévő zártkert leginkább beépített részén. E) A Kabai út és Földesi út találkozásánál lévő háromszög alakú területen. F) A Konyári út és Vágóhíd utca vasútvonal közötti területen lévő gazdasági terület északi irányban bővül az egykori Bagosi út területének bevonása által. G) A 0 sz. Derecske- Földes irányú út városból kivezető szakasza és a Külső utca közötti, korábban idegenforgalmi hasznosításra szánt, mintegy, ha nagyságú tömb a jövőben Kereskedelmi- szolgáltató gazdasági területként hasznosítható. H) A. sz. főút városból kivezető szakaszának nyugati oldalán, a Nagyszőlő elnevezésű zártkertből korábban lakóterület fejlesztésre szánt ingatlanok egy részének átsorolásával, illetve a területet kiegészítő kertségi ingatlanok bevonásával, mintegy, hektár nagyságú területen kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület alakítható ki..) Lakó és intézmény területek fejlesztések : A lakóterületek jellemző használatát, településszerkezeten belüli helyzetét figyelembe véve az intézményekkel vegyesen kialakult területek, mint Vt, településközpont- vegyes területek, a településközpontban lévő lakóterületek, mint Lk kisvárosias lakóterületek kerültek besorolásra. A külső településrészen nagytelkes intenzív gazdálkodásra szolgáló lakóterületek Lf falusias lakóterületként, míg a kisvárosias és falusias részek között elhelyezkedő területek pedig Lke kertvárosias lakóterületként kerültek kijelölésre. Derecske településszerkezeti terve a településfejlesztési koncepcióban prognosztizált távlati fős népességszámot alapul véve határozza meg a lakásépítés, a lakóterület fejlesztés lehetséges területeit. Lakásépítési, új telekalakítási lehetőséget jelent a széles telkek megoszthatósága, a tömbbelsők feltárásának igény szerinti fokozatos továbbvezetése és ezzel új telkek kialakítása. Új lakóterület alakítható a belterület délnyugati szélén a Szabadság utca - Szőlő utca zártkert felőli szélének belterületbe vonásával. Új telekosztás létesíthető a belterület északi szélén a Vasvári Pál u. északnyugati irányú folytatása mellett, az itt lévő zártkert út menti részének belterületbe vonásával. Új telekosztás létesíthető a város keleti szélén a Hajnal utca keleti oldalán a szerkezeti terven jelölt területek bevonásával. Falusias lakóterület alakítható a köztemető mellett a Nyugati utca folytatásában kiépíteni tervezett új út temetővel ellentétes oldalán, a szerkezeti terven jelöltek szerint. Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

18 .) Különleges területek kijelölése: A környezetükkel szemben sajátságos igényeket támasztó, vagy a külső hatásoktól különleges védelmet igénylő területeket a szerkezeti terv különleges területként jelöli ki, célzott területfelhasználással. A) Ktem -jelű, temető felhasználású terület a település működő köztemetője. A temető területe a szerkezeti terven jelöltek szerint északnyugati irányban, a szomszédos zártkert ingatlanjainak bevonásával bővíthető. B) Kkegy -jelű, kegyeleti parkként tarthatók meg a szerkezeti terven feltüntetett egykori, bezárt temetők. C) Ksp-sz -jelű sportolási, pihenési és szabadidős célú területként vehető igénybe: - A belterület északi részén lévő Sáros-tó nevű területrész, ahol városi strand és gyógyfürdő kialakítását, a létesítmények ellátásához szükséges megújuló energiaforrásokat hasznosító, energiatermelő létesítmények elhelyezhetőségét is lehetővé kell tenni. - A belterület déli részén, a Szaszar patak keleti oldalán, a Semmelweis utca és a Kállócsatorna közötti szakaszon a szerkezeti terven jelöltek szerint. D) Kid jelű Idegenforgalmi- pihenő és rekreációs célra hasznosítható - a belterület déli szélén a -es sz. főút keleti oldala és a Kálló csatorna északi oldala által határolt háromszög alakú területen - a belterülettől délnyugati irányban, a Földesi út mellett, attól délkeleti irányban lévő víztározó által közrefogott erdős területen - a belterület nyugati szélén, a Földesi út Mikes utca és a Bajcsy Zs. utca folytatásában lévő, jelenleg burkolatlan útszakasz által közrefogott háromszög alakú területen. (a vadásztársaság által működtetett területen, ahol a jelenlegi hasznosítás is tovább folytatható, ill. tovább fejleszthető) E) Ksz -jelű szennyvíztisztító különleges terület alakítható a belterülettől délnyugati irányban lévő zártkert szerkezeti terven jelölt részén, a belterülettől mintegy 00 méternyi távolságra. F) Kzt Záportározó különleges terület alakítható ki a Szél utca nyugati oldalán, a 0/ hrszú területen, a településszerkezeti terven jelöltek szerint. G) Területkijelölés kutyamenhely számára, a város északi széle mellett A településszerkezeti terv módosítása K-km jelű, (kutya menhely számára szolgáló) különleges területet jelölt ki a Kanda utca északi oldalán, a belterület északi szélén lévő, fejlesztési területekkel bővítésre szánt gazdasági zóna, a zártkert és a lakóterületek között. A kutya menhely körül 00 m-es védőzónát jelölendő ki..) Zöldterületek, zöldfelületi rendszer fejlesztése: A település belterületének és közvetlen környezetének fejlesztésekor meghatározó szempont a zöldfelületi rendszer egységes, egybefüggővé tétele. A tervezett közlekedéshálózati és területfelhasználási fejlesztésekhez igazodva erdőtelepítések lettek előirányozva. Erdőtelepítésre a gyengébb termőképességű mezőgazdasági területek lettek jelölve. Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

19 Zöldfelületi rendszer: A) A belterület keleti-délkeleti szélén húzódó Kálló csatorna környezetét a vízfolyást kísérő fás területekként kell megtartani, körülötte erdő és park területeket kell kialakítani, a szerkezeti terven jelöltek szerint. B) A belterületet észak-déli irányban kettészelő Szaszar patak környezetét fás, ligetes formában kell megőrizni, illetve tovább fejleszteni. A vízfolyás városközponti részén sétányt és közparkokat, valamint a vízfolyás nyugati oldalán a Semmelweis utca és Kállócsatorna közötti szakaszon tervezett települési szintű sport- és pihenőterület kell kialakítani. C) A belterület északi harmadában lévő Sáros-tó területén, a városi szintű sportcentrum és sportcsarnok mellett, egy új városi strandot és gyógyfürdőt kell létesíteni, a szükséges zöldterületi fejlesztéseket megvalósítva. D) A zöldfelületi rendszer meghatározó része kell, hogy legyenek a legszélesebb belterületi főutakat kísérő utcafásítások. Ennek értelmében kiemelt figyelmet kell fordítani: - a Rákóczi utca, - Köztársaság utca, - Kossuth Lajos utca Dózsa Gy. utca Konyári út, - Semmelweis utca - Arany János Vasvári Pál Akácfa utca, - Bajcsy Zs. utca, - Szabadság utca Szőlő utca, - Nyugati utca fásítására. - Szováti út Erdősítés: A településszerkezeti terv a belterület határán gazdasági és védő erdő telepítéseket jelöl, melyek előkészítését, előfásítását a rendezési terv szerint ütemezetten kell elvégezni. A.) Gazdasági erdő telepítésére szánt területek: - A belterület nyugati szélén, a Nyugati utca külső oldalán lévő zártkert szerkezeti terven jelölt része, mely erdőtelepítés egyben, a lakóterületek védelmét is szolgálja. - A belterület északnyugati szélén külterületi, mezőgazdasági területen a Hajdúszoboszlói út északkeleti oldalán lévő központi major és a belterület közötti területen. - A rekultiválásra kerülő szeméttelep vasúti területtől 0 méternél távolabb eső területén. B.) Védőerdőt szükséges telepíteni a településszerkezeti terven kijelölt területeken: - a tervezett szennyvíztisztító környezetében a Földesi úttól számított mintegy 00 méter sávszélességben a zártkerti ingatlanok felhasználásával - a belterület északkeleti szélén, a Debrecen Nagykereki vasútvonal északnyugati oldalán 0 méter szélességű erdősáv formájában - a rekultiválásra kerülő szeméttelep vasúttól mért 0 méter távolságon belüli területén - a Kis-Derecske településrész és a tőle délnyugati irányban lévő ipari területek között - a Konyári út déli oldalán lévő kegyeleti park és a homokbánya területén tervezett gazdasági terület között - a Konyári út északi oldalán lévő gazdasági terület, ill. annak északi irányú bővítése, valamint a tőle északi irányban lévő lakóingatlanok között - a volt téglagyárhoz bevezető út északi oldalán, a feltáró út és a Kálló csatorna közötti területen, a közeli lakó- és idegenforgalmi hasznosítású terület érdeke védelmében. Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

20 C.) Egészségügyi, szociális, turisztikai erdőt szükséges telepíteni a településszerkezeti terven kijelölt területeken: - a Kálló csatorna és a -es út települést elkerülő szakasza között, a város délkeleti részén, a szerkezeti terven jelölt területeken Közparkok létesítése: A) Új közparkot kell kialakítani a művelődési ház északi oldalával szemben, a Piac utca - Köztársaság utca sarkán a jelenlegi óvoda telkén és az ahhoz keleti oldalon csatlakozó kisebb ingatlanokat felhasználva. Új közparkot (játszóteret) kell kialakítani a Nyárfa utca- Budai Nagy Antal utca- Téglás utca közötti tömbben a Téglás utca melletti, településszerkezeti terven kijelölt helyen, mintegy 0, ha nagyságú területen. B) Új közparkot kell kialakítani a Szaszar patak mentén tervezett sétány mellett, a szerkezeti terven jelölt területet felhasználva. B) A városi köztemető délkeleti oldalán, a Nyugati utca kiépítésével tervezett gyűjtőút és a temető között közparkot kell kialakítani. C) Közparkot kell kialakítani a Dózsa Gy. utca Csokonai utca találkozásánál lévő, szigetszerűen elhelyezkedő, 0-. Hrsz.-ú ingatlanok felhasználásával..) Mezőgazdasági területek fejlesztése: A mezőgazdasági területeket a Településszerkezeti terv a következő felhasználásokba sorolja: - Má Általános mezőgazdasági terület - Mv Védett, tájvédelmi körzethez tartózó gyep-legelő terület - Mk Kertgazdálkodás területei A területek fejlesztésének meghatározásakor a földterületek adottságait, termőképességét, a gazdaság igényeit veszi alapul a szerkezeti terv. A településszerkezeti terv által nem meghatározott művelési ágváltások a gazdaságfejlesztési koncepcióval összhangban, az erre vonatkozó rendeleteknek és szabályozásoknak megfelelően történhet, a tulajdonosok elhatározásainak, érdekeinek megfelelően. (Szántóterület gyep- legelőterületté, gazdasági erdővé alakítása a tulajdonos elhatározása alapján történhet, gyepterület felszántása csak az illetékes természetvédelmi hatóság engedélyével.) A belterülettel határos mezőgazdasági területek esetében a T- jelű Belterület és környezete - című tervlapon feltüntetett fejlesztésekkel és területfelhasználási változásokkal kell számolni. A közlekedési létesítmények fejlesztéseinek következtében az új nyomvonalszakaszok kialakításához a létesítmények szabályozási szélességének megfelelő területsáv igénybevételével kell számolni. Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

21 III. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME.) Az épített környezet védelme A település építészeti értékeiről készített kataszter és a védelemre adott javaslatok alapján, a településszerkezetet is befolyásoló javaslatok a szerkezeti tervbe is beépítésre kerültek. A) Lehatárolásra került a műemléki védettségű templomok körül kijelölt műemléki környezet. B) Műemléki védelem alatt áll:. Református templom. Katolikus templom C) A Helyi értékvédelmi vizsgálat alapján külön értékvédelmi rendelet készítendő..) A természeti környezet védelme A külterületen található gyep legelő területek meghatározó részek a Bihari Sík Tájvédelemi körzethez tartozik. A területek felhasználása, az ott folytatott művelés és tevékenység így jelentős korlátozás alá esik. Az engedélyezési eljárásokban a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, mint eljáró hatóság vesz részt minden esetben. A Kabai út északi részétől néhány százméternyi távolságra külterületen lévő kiemelten védett régészeti lelőhelyet, és további három régészeti lelőhelyet, az előírásoknak megfelelően védeni szükséges. Védeni szükséges a településszerkezeti terven feltüntetett külterületi halmokat. A külterület kiemelkedő természeti értékét képezik a belterülettől délnyugati irányban, a Földesi út déli oldalán található víztározó- horgásztó és a körülötte lévő erdőterület, mely megyei védelem alatt áll. A külterület szerkezetét is jelentősen meghatározó fontosabb vízfolyások a Kálló és a Sárréti csatorna közvetlen környezetét természetes állapotában szükséges megőrizni, így ezeket a területeket helyi védelem alá kell helyezni. Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

22 IV. A KÖZMŰHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE.) Vízellátás fejlesztése A vízigény számítás és üzemeltetési adatok alapján a vízmű a jelenlegi és távlati vízellátási igényeket ki tudja elégíteni. A vízbázis növelése nem szükséges, mivel a kutak vízhozama meghaladja a távlati igények vízhasználását is. A kutak vize vízminőség szempontból az EU előírásoknál nagyobb nitrát tartalommal rendelkezik, ezért távlatban (00-ig) meg kell valósítani a vízellátáshoz szükséges ivóvíz minőségű technológiai berendezések beépítését. A meglévő hálózat kialakítása, kapacitása megfelelő. A nyitandó új utcákban vállalkozási területen kell vízvezetéket létesíteni, kapcsolódva a meglévő hálózathoz közvezetékes rendszer fenntartásával. Az ágvezetékeket meg kell szüntetni. Az új vezetékekre tüzivíz vételezés céljából földfeletti tűzcsapokat kell elhelyezni. A meglévő vízellátó rendszer a település szükséges tűzoltóvizet biztosítani tudja. Vízvételezés a meglévő altalaj-földfeletti, valamint a létesítendő új vezetékek földfeletti tűzcsapjain keresztül lehetséges. A meglévő altalaj tűzcsapokat fokozatosan földfeletti tűzcsapokra kell átépíteni..) Szennyvízelvezetés fejlesztése A településen szükséges és sürgető a szennyvízhálózat továbbfejlesztése. Tekintettel a környezeti talajvíz szennyezésének megakadályozására. A település egészére vonatkozó szennyvízcsatornázási tervek elkészültek, amelyre az elvi vízjogi, ill. vízjogi létesítési engedélyt is meg van (Ht. /00). A szennyvíz csatornahálózat gravitációs csatornarendszer KG. PVC csővezetékekből fog megvalósulni közbenső átemelőkkel. A mélyebben fekvő területeken a gazdaságosabb csatornaépítés miatt nyomásalatti rendszert kell kialakítani, amely a gravitációs rendszerbe csatlakozik. A csatornázási rendszer több ütemben kell kiépítésre, a pénzügyi lehetőségek és csatornák elvezetési rendszerbe való csatlakozási lehetőségeinek figyelembe vételével. A szennyvíztisztító telep szennyvíztisztítási technológiája nem felel meg a korszerű eljárásoknak, ezért új szennyvíztisztító telephely került kijelölésre. A településtől DK-i irányban mintegy 0 m távolságban a 0 hrsz.-ú zártkerti ingatlanon. Az önkormányzat az új tisztítóművet és hálózatfejlesztést központi támogatás igénybevételével kívánja elvégezni. Az új telephely szennyvíztisztítási technológiájára az AQUA VITA KÖZMŰ Kft. készített vízjogi létesítési engedélyes terveket, amelyre a TIVIZIG a Ht.//00 sz. határozatában az engedélyt megadta. Organica élőgépek tisztítástechnológia A tervezett szennyvíztisztítási technológia: fixfilmmel intenzifikált eleveniszapos biológiai szennyvíztisztítás. Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás 0

23 .) Felszíni vízelvezetés fejlesztése A település külterületi vízrendezés vonatkozásában három belvízöblözeti vízgyűjtőhöz tartozik. A külterületi befogadó csatornák megfelelőek. Bővítést, mélyítést nem igényelnek. Szükséges azonban a belterületi felszíni vizek gyűjtőcsatornáinak a befogadóig való vezetése. A belterületi területrész felszíni vízelvezetésére tanulmányterv és kiviteli terv készült. Ezek alapján nyílt és zárt szelvényű csatornák építését megvalósítani. A belterület felszíni vizeinek rendezett elvezetésének minél előbb meg kell oldani. Ehhez el kell készíteni az egész településre vonatkozó geodéziai felmérésen alapuló állapotfelvételi és üzemeltetési vízjogi engedélyes terveket. Meghatározva a szükséges vízrendezési intézkedéseket és kiépíteni a vízelvezető csatornarendszert. A belterületi főbb gyűjtőcsatornák kialakítását településszerkezeti terv alátámasztó munkarésze tartalmazza. Derecske, 00. szeptember 0. Módosítva: 0... hónapban Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

24 II. FEJEZET DERECSKE VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV BELTERÜLETTEL KAPCSOLATOS 00.-(0.) ÉVI MÓDOSÍTÁS Egyeztetések lezárását követően összeállított, javított dokumentáció: 0. augusztus. Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletével jóváhagyott Helyi építési szabályzat rajzi mellékleteinek módosítása. SZ-m Külterület Szabályozási terv M=:0 000 (módosításokkal egybeszerkesztve, változó területek határának feltüntetésével) SZ-m Belterület szabályozási terv M=:000 (módosításokkal egybeszerkesztve, változó területek határának feltüntetésével) Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

25 A szabályozás tervlap módosításait, a módosítással érintett területek tájékoztató lehatárolásával ábrázolja a szabályozási terv. Az ott feltüntetett azonosító betűjel alapján lehet a tervezett módosításhoz tartozó információkat az alábbiakban megismerni. A változások ismertetéséhez tartozó rajzi mellékletek egymás mellett mutatják be a jelenleg hatályos szabályozást és a tervezett módosítást. Az egyeztetési dokumentáció mellékletét képezik a hatályos szabályozási tervlapok (CD adathordozón, kép formátumban), valamint a változásokkal egybeszerkesztett kül- és belterületi szabályozási tervlapok. Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

26 Sz-m Külterület szabályozási terv a tervlap 00.-(0.) évi módosításai A 00. évi rendezési tervi módosítások többsége a belterület szabályozási tervén jelentkezik. Ez alól kivételt a Kasz-Coop Kft. által kezdeményezett változtatások jelentenek. (J, H- jelű változással érintett területek) A külterület szabályozási tervén szabályozási tervmódosítást nem igénylő további változtatások is történtek az alábbiak szerint: - A hatályos szabályozási tervlap digitális térképen, térinformatikai rendszerben történő újrafeldolgozása. - Az államigazgatási szervektől adatszolgáltatásként megkapott adatbázisok (NATURA 000 védettségű területek, régészeti nyilvántartásba vett területek, kunhalmok) térképi feltüntetése. - A külterületi majorok önálló tervlapokon alkalmazott szabályozásának egybeszerkesztése a tervmódosításkor újrarajzolt külterületi szabályozási tervvel. (Jelen tervmódosítás elfogadását követően a külterületi majorok önálló szabályozási tervlapjai egybeszerkesztve találhatók majd meg az Sz-m jelű tervlapon.) A külterület szabályozási tervén változó területek: J) A Kasz-Coop Kft.. számú telepével és környezetével kapcsolatos módosítások: ) A major belső, észak-déli irányú feltáró útjának keleti oldalán lévő IG-b jelű (egyéb ipari területbe) övezetbe sorolt területe IG-a jelű (jelentős mértékű, zavaró hatású) övezetbe kerül átsorolásra. ) A major nyugati oldalán lévő 0/ Hrsz-ú hatályos szabályozási tervben IG-b övezetbe sorolt gazdasági terület IG-a jelű övezetbe kerül átsorolásra. ) A. pontban jelzett területhez északi irányban csatlakozó 0/ Hrsz-ú terület a, c alrészlete általános mezőgazdasági övezetből IG-a jelű mezőgazdasági ipari övezetbe kerül átsorolásra. A terület bevonására egy biogáz üzem elhelyezhetősége miatt van szükség, ugyanis a major déli oldalához csatlakozó szociális otthontól csak így biztosítható a minimális védőtávolság. ) A biogáz üzem elhelyezését is lehetővé tevő új területhez északi irányból csatlakozóan a 0/ Hrsz-ú terület b-jelű alrészletén védőerdő kialakítását tartalmazza a tervmódosítás. A major nyugati oldalán található vízfolyás mentén 0 méter szélességű gazdasági területen belüli védőzóna, fásított terület kialakítását teszi kötelezővé a szabályozási terv. Ezen felül a vízfolyás szélétől számított 0 méter távolságig olyan védőterület biztosítását írja elő a szabályozás, mely a természetes vízfolyás szennyeződésének elkerülését segíti. H- A hatályos szabályozás szerint Sz-/ jelű szabályozási terven (északi gazdasági övezet és környezetében) tervezett módosítás A területegységen belül a 00. évi tervmódosítás során a 0/ Hrsz-ú, -es sz. főútra merőleges magánút északnyugati irányban tervezett méter szabályozási szélességű meghosszabbításának elhagyása a szabályozási tervből. Az út elhagyását ugyanaz a társaság kezdeményezte, aki annak idején a kialakítását is. Más tulajdont a változtatás nem érint. Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

27 ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' % % % % % % % % % % % % % % 0 d d 0/ b a a d f 0/ c a 0/ 0/ 0/ 0/ ' ' ' ''' '''' 0 /a c E E / 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ b a b ' ' ' # 0/ 0/0 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 0/ IG-b d a VT = 0 M ' 0/ 0/ c 0 d VT = 0 M VT = 0 M IG-Z * 0/ IG-b 0/ Ev 00/ b 00/ a 0/ IG-a 0/ 0/ 0/ 00/ b c 00/ c b a 00/ % % % % % % % % % % % % % % % % % %%% ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' d f 0/a 0/ 0/ ' % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 0/0 0/ a b b DERECSKE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 00. ÉVI MÓDOSÍTÁSA J 0/ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Ev 00/0 0/ 0/ a IG-b Má 00/ 0/ 0 0/ b Kszoc Gksz- d 0/ Eg c 00. évtõl- hatályos szabályozási terv részlete Kid ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' % % % % % %%% ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' IG-a VT = 0 M E a 0/0 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' 0/ VT = 0 M IG-Z * % % % % % %% % % % %%%%% % ' '' ' 0/ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' '' ' ' 0/ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 00/ S Z É L K E R T % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' % % % % % % % % % % % % % % % % % %%% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % a 0 M 0/ 0/ 0/ d 0 IG-b 0/ 0/ 0 d Ev b c VT = 0 M IG-Z * 0 d d VT = 0 M Kszoc 0/ 0/ a 00/ Eg Eg 0/ a Eg Gksz- 0/ b IG-b Ev 0/ IG-a 0/ 0/ b "J" - jelû területegység b IG-b 0/ 0/ 0/ 0/ VT = 0 M IG-Z * 00/ 0/ L Má 00/ c % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 00/ 00/ Ev 0/ c b a E 00/0 00/ E E d b c 00/ b a S Z É L K E R T 0/ d Tervezett módosítások: 00.(-0.) évben tervezett módosítás. IG-b övezet egy részének átsorolása IG-a övezetbe.. IG-b övezet egy részének átsorolása IG-a övezetbe.. 0 m-es gazdasági területen belüli védõsáv kiszabályozása a vízfolyás mentén.. Mezõgazdasági övezetbe sorolt terület átsorolása IG-a - jelû gazdasági övezetebe (biogáz üzem elvi elhelyezhetõsége) és védõerdõ kijelölése E E E 0/ E 0/ Nyugati utca Nyugati utca 0/ yugati utca Lf-

28 Sz-m Belterület szabályozási terv, 00.-(0.) évi módosításai A belterület szabályozási tervlap tervezett módosításait azonosító számuk szerint sorba véve az alábbiakban tételesen ismertetjük. Egymás mellett kerül bemutatásra az érintett területegység hatályos szabályozási terve és a tervezett módosítás. A belterület szabályozási tervén elhatározott módosításokon kívül, a külterület szabályozási tervéhez hasonló módon, rendezési tervmódosítást nem igénylő további változás, hogy a teljes szabályozási tervlap újbóli rajzi feldolgozása megtörtént, digitális alaptérképen, térinformatikai rendszerben. A változásokkal egybeszerkesztett szabályozási tervlap is dokumentálásra kerül, melyen jelölésre kerültek a változással érintett egybefüggő területek (területegységek). A.) A városközpont területére vonatkozó módosítások: ) A Köztársaság útja Nap utca találkozásánál korábban tervezett közpark területe településközpont vegyes Vt- jelű övezetbe kerül. ) A Szaszar-patak mentén tervezett sétány nyugati oldalán tervezett közpark területe a jelenlegi hasznosításnak megfelelően településközpont vegyes Vt- jelű övezetbe kerül visszasorolásba. ) A településfejlesztési akciótervben elhatározott helyeken gyalogos kapcsolat kiépítését irányozza elő a településszerkezeti terv a Szaszar-patak menti sétány és a főút között. A belterület szabályozási terve, mint településközpont vegyes övezeten belül kötelezően kialakítandó, közterületként működtetendő gyalogos útvonalat jelöl. ) A Köztársaság útját Piac térrel összekötő tervezett sétányt a településszerkezeti terv továbbra is tartalmazza, de nem önálló területfelhasználású területként, hanem településközpont vegyes területen belül kialakítandó szerkezeti elemként. A szabályozási terv ezen elhatározásnak megfelelően a gyalogos tér és gyalogos kapcsolat kialakításának kötelezettségét tartalmazza, de a gyalogos terület önálló övezetként történő kiszabályozása nem történt meg, mert a beépítési javaslatok sokszínűsége miatt erre nem volt lehetőség. ) A Szováti út Kinizsi utca Városház utca között tervezett gyalogos főtér bővítés fásított parkoló területként lesz figyelembe véve, ennek megfelelően közlekedési célú övezetbe kerül átsorolásra az érintett területrész. Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

29 0 Lk- Lk- Lke- Lk- Lk- Lk- Lke Lk- Lk- Lke- Lke- Lk- Lk- Vt- Lk- Lk- Lk- Lk- Lk- Vt- A Vt- Lk- Z- Z- Lk- Lk- Lk- Vt- Vt- Vt- Lke- Z- Vt- Lk- Vt- Lk- Vt- 00. évtõl- hatályos Lk- szabályozási Lke- terv részlete Lk- Lk- Lk- Lke- Lke 0 Lk- Lk- Vt- Lk- Lke- Lke- Lk- Lk- Vt- Lk- A / Lk- Lk- Lk- Vt- Lk- Z- Lk- Vt- Lk- Vt- Vt- Lke- /a / / Vt- Z- Lk- 00. évben H Vt- Lk- Tervezett módosítások: Vt- Lk-tervezett módosítás Lke- / Hold utca 0 / Erzsébet utca / 0 0 / / / 0 0 0/b /a /a 0 0/a Hold utca 0/b0/a / / / Ipar utca / Lengyel utca /a /a / Deák Ferenc utca Szováti út / / 0 0/ / 0/ 0/ 0/ /A /B Ipar utca Lengyel utca /A /B 00 0/ Deák Ferenc utca Szováti út 0/b 0/b / 0/ DERECSKE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 00. ÉVI MÓDOSÍTÁSA 0/a / /a / 0 0 /a /a 0 0 Híd utca 0 / 0 /a /a Kinizsi utca /a /a / / Híd utca Kinizsi utca 0 / / 0 0 /a 0 /a /a Árpád utca Iskola utca Szováti út / Városház utca / / / / 0 // /a /a / Iskola utca Városház utca Árpád utca 0 / / / Szováti út 0 Bocskai utca 0/ 0/ / 0 0 Köztársaság útja 0 0 Bocskai utca 0 / / c utca / Köztársaság útja Kis utca 0 /C "A" - jelû területegység Kis utca /C 0 0 Dr. Mustó Sándor utca / 0 / / József Attila utca 0 0 / 0 / / / /B /B Dr. Mustó Sándor utca 0 0 /a József Attila utca /a /A /A /A 0 0 / /0 0 0 / / / / 0 / / / Nap utca / / / / 0 0 /A /A Nap utca / / / 0 / / / 0 / / 0 / / / / 0 / / / / 0 /0 / / / 0/ / / /a / 0 / Radnóti utca / / 0/ / / / / / / / /a /a /c /a Radnóti utca /c k rforgalom /b / / k rforgalom / / /0 / / / / 0 / / /b /a /a / /. sz. közút Kígyó utca Jókai utca / / 0 / / 0/ / / /B /B /. sz. közút Kígyó utca Jókai utca /A /A / /F /F / / Nap utca Dózsa György u. 0 0 / / / 0 / / / / / / 0 /D Nap utca 0 0 /C /D /C / / / Dózsa György u. 0 /B /A /B /A 0 / / 0/ 0/ / / 0 Bihari tér Jókai utca Bihari tér 0 - Jókai utca 0 - / Malom utca Dózsa György u. / 0/ 0 0 0/ / Jókai utca / 0/ Dózsa György u. 0 0 Malom utca 0/ / / 0/A 0 0/B 0/B Attila utca / / /. tervezett közpark helyett településközpont vegyes terület. tervezett közpark helyett településközpont vegyes terület. kisvárosias lakóövezet helyett településközpont vegyes övezet. tervezett sétány helyett gyalogos tér "Vt" övezeten belül, gyalogos kapcsolatok a fõút és Szaszar sétány között. Tervezett közpark bõvítés helyett fásított parkolóterület Jókai utca 0/A 0 0/ Attila utca /. sz. közú / /A / /. sz. közú /A / / / /

30 B) A Sáros-tó sport és rekreációs területet érintő módosítások: ) A terület övezeti besorolása jelenleg sportolási célú hasznosítást tesz lehetővé. Tekintettel arra, hogy a város a sportolási tevékenység mellett a szabadidős tevékenység széles skáláját szeretné a jelentős kiterjedésű területen megvalósítani, az övezet elnevezése Ksp -ról Ksp-sz -re változik, hangsúlyozva az elhelyezhető létesítmények körének bővülését, az építési szabályok rugalmasabbá tételét. Az elnevezésbeli változás mögött természetesen a HÉSZ érdembeli módosítása jelenti a lényeget. ) A sport és rekreációs célú terület kiegészítésre kerül a Kossuth Lajos utca. és 0. szám alatti, jelenleg kertvárosias lakóterület felhasználásba tartozó ingatlanok területével. (Hrsz: 0, ) ) A sport és rekreációs terület jelenleg északi és déli oldalán közelíthető meg. A terület csatlakozó városrészek felöli megközelítését javítja az a szabályozási tervi módosítás, mely a területet keleti oldalon határoló Arany János utca felöl alakít ki egy méter szélességű gyalogos-kerékpáros megközelítési lehetőséget a területet határoló kertvárosias lakózóna átvágásával. Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

31 0 0 0 /A Arany János utca /A Arany János utca 0 DERECSKE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 0. ÉVI MÓDOSÍTÁSA "B" - jelû területegység /a /a 0/a /a Ady Endre utca /a /a /b /c /a 0 Lke- /a 0 0 /a /a Híd utca /b 0 0/a a /a /a Lf- Görbe utca Vasvári Pál utca /a 0 /a /a Thököly utca 0 Iskola utca Lke- Kossuth Lajos utca Árpád utca Szováti út Móricz Zsigmond utca /a 0 /A Bocskai utca 0 0 Móricz Zsigmond utca 0/A. sz. ök. út Kis utca /C /a /B /B /b Dr. Mustó Sándor utca Lke- /A /A 0 0 /A József Attila utca Irányi Dániel utca Ksp B 0 0 Vasvári Pál utca Virág utca 0 0 /A 0 Lke- 0 b /a 0 /a /A /a /b /b k rforgalom /A Arany János utca Arany János utca Kígyó utca 0 0/B 0/A KÖu Lke- /A 0 /B /a Köztársaság útja. sz. közút 0 Arany János utca Kossuth Lajos utcadózsa György u /A Keskeny u sz. fõút 0 Arany ca 0/ / 0 Deák Ferenc utca ajos utca / Bihari té / Jóka u 0/ / Ady Endre utca cz Zsigmond utca / 0 0 0/ 0/ 0 0 / 0/ / / 0/ / / / / 0 / 0/ 0/ Híd utca 0 0 / 0 / / / / / / Lke- 0 / / / Görbe utca Vasvári Pál utca Lf- / 0 0 / / / Kossuth Lajos utca Thököly utca / / 0 / / / Árpád utca Iskola utca / 0 // Szováti út / Móricz Zsigmond utca 0 / 0 Bocskai utca 0/ 0/ 0 Móricz Zsigmond utca /. sz. ök. út 0 / / 0 Kis utca 0 0 Dr. Mustó Sándor utca / 0 / / / B József Attila utca 0 0 / / 0 0 Vasvári Pál utca / / / 0 / 00 K 0 / / / Irányi Dániel utca / Lke / / / 0/ 0/ 0/ Lke- 0 / / / / / 0/ 0 Virág utca / / Ksp-sz 0/ / / / / / / / Arany János utca Arany János utca Kígyó utca Köztársaság útja. sz. közút Arany János utca Kossuth Lajos utcadózsa György u. / 0 / / / / 0 / / / / 0/ / Lke- 0 0/ / / / 0 / 0/ / / / / / / / / / / 0/ / / / / 0 0 / / / / / 0 / / 0 / / 0/ / 0 / / / 0 / / / / / / / / / / / / / /0 / / / / / / / / / / 0 / / / / Lke- 0 / / 0 0 / / / / / / 0 / Keskeny u sz. fõút 0 / Lke- Lk- KÖu Lke- Lk- KÖu / Lke- Lk- Lk- Lk- Lk- Lke-0 Lk- Lk- Lk- Lk- Lk- Lk- Lk- Lk- Lk- Lk- Lk- Lk- Lk- Vt- Lk- Lk- Vt- Lk- Lk- Lk- Lk- Vt- Lk- Lk- Vt- A A / Lk- Vt- Vt- Z- Z- Lk- Lk- Z- Lk- Vt- 00. évtõl- hatályos szabályozási terv részlete 00.(-0.) évben tervezett módosítás b 0 0 /a 0 0/a 0 /a /a /a /a /b /c /a /a 0 0 /a 0 /a /a /b 0 0/a a /a /a 0 /a /a /a 0 /a 0 /A /A /C /a /B /B /b /A /A /A /A 0 b /a 0 /a /a /A a /b /b k rforgalom KÖu /A 0/B 0/A 0 /A 0 /B /a A 0 0 / 0/ 0/ Arany / / /A / / 0 0/ 0/ 0 / / / / 0 0 0/ Bihari té Jókai u 0-0 Tervezett módosítások:. Sportolási célú különleges terület építési elõírásainak módosítása (egyéb szabadidõs tevékenységre való tekintettel). A különleges övezet bõvítése kertvárosias lakóingatlanoki bevonásával. gyalogos- kerékpáros utca nyitása a megközelítés javítása érdekében

32 C) A Budai Nagy Antal Nyugati Tavasz Győzelem Nyárfa utcák által határolt tömbben tervezett módosítások ) A Budai Nagy Antal Téglás Nyárfa utcák által határolt tömb belsejében a Téglás utcához csatlakozóan új közpark kerül kialakításra, jelenleg falusias lakóterületi övezetbe sorolt / Hrsz-ú ingatlan területéből leválasztva. ) A Tavasz és Téglás utca közötti tömb belső feltárását az ott lévő keskeny dűlőút méter szabályozási szélességűre történő kibővítésével oldja meg a hatályos szabályozási terv. A tömb ily módon való feltárását a tervmódosítás is tartalmazza, de a feltáró út kivezetését nem a Győzelem útra kivezetve, hanem a Téglási útra átfordítva tartalmazza az új szabályozás. A Győzelem útra való kivezetés jelenlegi keskeny sávon, mint gyalogos-kerékpáros közterületi sáv továbbra is megmarad. ) A Budai Nagy Antal Téglás utca találkozásánál lévő közterületi bővületet a csatlakozó falusias övezethez csatolja a hatályos szabályozási terv. A tervmódosítás a területet visszahelyezi közterületi funkciójába tekintettel arra, hogy itt egy közmű műtárgy elhelyezésére van szükség. Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

33 0 DERECSKE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 00. ÉVI MÓDOSÍTÁSA "C" - jelû területegység (0.0.) Á S K E R T /A 0 b Eg u /b 0/ Sas utca /a /b 0 0/ Budai Nagy A. utca 0 Budai Nagy A. utca Ktem 0/ 0 0 /a /b 0/ Téglás utca C Z- 0 /a 0/a Nyárfa utca Lf- 0 0/ 0/ Lf- Rákóczi utca 0/ Lf- Bezerédi utca 0/ KÖu 0 0 0/a 0 /a Kkegy 0 Bezerédi utca /b 0/ Téglás utca 0 Tavasz utca Lf- út KÖu 0/ út 0 /b 0 0 /a Lf- 0 Lke- Szent István u. /a /a 0 00 Gyõzelem u. Rákóczi utca 0/A /A Homok utca 0. sz. ök. út 0. sz. ök. út Szováti út 0 Lf- 0 Huszár utca 0 0 Lf- R Á S K E R T 0 /b /a /b Lf- Eg Öu / Nyugati utca 0 Lf 0 0 R 0/ 0/ 0/ 0 Sas utca 0 / / / 0 0/ 0 0 Budai Nagy A. utca 00 K / / / 0 Mk / Budai Nagy A. utca 0 Mk 0/ 0 / / 0/ 0/ 0 0/ / 0 Téglás utca / / / 0 / / / / Nyárfa utca / 0/ 0/ Mk Mk 0/ Rákóczi utca 0/ Mk Bezerédi utca Bezerédi utca Téglás utca Tavasz utca út út Szent István u. Gyõzelem u. Rákóczi utca Homok utca 0. sz. ök. út 0. sz. ök. út / / út útmk / / / 0 Ktem / / / / 000 út 0 / 0 0 C KÖu Z- Lf- / / Lf- Mk / / / / / / / / 0/ 0/ ag Mk Szováti út 0 0 Huszár utca / / 00/ / 0 0/ 0/ Lf / Lf- 0/ 00/ 0 00/ / 00 0 Lf- 00/ 00 út 0 Mk 0 / / 0 00/ 0 0 / / 0 00/ Lf- 0/ / / / / / / 0/ 0/ 0 / / 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ Mk / 0 / / / 0 0/ 0/0 / / / / 0/ / 0/ 0/ 0/ / / / / 0/ / / / / / / 0 / / / / / / / 0/ Lke- KÖu / KÖu 00. évtõl- hatályos szabályozási terv részlete 00.(-0.) évben tervezett módosítás /A 0 /b /a /b /a /b Z- 0 /a /b 0/a 0 0 0/a 0 0 /a 0 Ktem /b KÖu /b 0 /a 0 /a 0/ 0 0/ Lf- /a 0 0 M / /A 0/A / 00 / 0/ 0/ / 0/ 0 0/ 0 0 /b / 0/ 0 0/ / / 0 0/ 0/ Lf- / / /a /a /b Lf Tervezett módosítások:. Új közpark kijelölése falusias lakóterületbe sorolt, beépítetlen területbõl. Tömbbelsõt feltáró út kivezetõ szakaszának áthelyezése. Külsõ gyûjtõút gyûrû megvalósult nyomvonalának átvezetése

34 D) A város északi, -es főút bevezető szakasza melletti gazdasági zónát érintő módosítás: ) A -es főút Sáránd felőli bevezető szakasza északi oldalán kialakult és fejlesztésre szánt kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetének lakóterületektől távolabbi, északnyugati fejlesztési területei ipari gazdasági övezetbe kerül átsorolásra. A területet feltáró északnyugat-délkelet irányú út középső részén, arra merőlegesen további feltáró utak kerültek kialakításra magánútként. Ezen utakat a tervmódosítás közterületi út övezetbe sorolja át. ) Az iparterülettel szemközti főúton túli területen, a Kisderecske nevű városrész főúttal párhuzamos utcáját (Vasút utcát) vezeti tovább a szabályozási terv módosítása délnyugati irányban, az itt lévő gazdasági területek megközelíthetőségét is javítva. Ezen méter szabályozási szélességű kiszolgáló út kialakítását tartalmazza a tervmódosítás. ) Területkijelölés kutyamenhely számára, a város északi széle mellett A településszerkezeti terv módosítása K-km jelű, (kutya menhely számára szolgáló) különleges területet jelölt ki a Kanda utca északi oldalán, a belterület északi szélén lévő, fejlesztési területekkel bővítésre szánt gazdasági zóna, a zártkert és a lakóterületek között. A kutya menhely körül 00 m-es védőzónát jelöl ki a rendezési terv. A védőzónát a lakóterületek felé, csaknem teljes mértékben tervezett védőerdő foglalja el. A zártkert felé 0 méter szélességű háromszintű védőerdő telepítését irányozza elő a tervmódosítás. A védőzónába eső, Kanda utca északi oldalán korábban tervezett lakóterületi fejlesztés elhagyásra kerül. Helyén is védőerdő telepítésére ad javaslatot a módosítás. Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

35 /A 0 /A /B /A 0 /A /B Arany János utca /A /C /B 0/a /a /A 0 0 0/A /A 0 /A /a f 0 0 a b /A Arany János utca 0 DERECSKE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 00. ÉVI MÓDOSÍTÁSA "D" - jelû területegység (0.0.) 0/ Sz Sz Mk-/a 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ / 0/ Sz 0/0 Sz 0/ Sz 0/ Sz 0 / / 0/ 0/ 0 Eg % % %%% % % % % % % % % % % % % % % % % %% % % % % N D I J A Lf- Arany János utca 0/B 0/A KÖu Lke- Kandia utca Lf- Arany János utca 0 Keskeny utca % % % % % % Arany János utca KÖu % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 0/ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %% % % % % % % % % % 0/ 0/ 0/ 00/ 00/ %%% 0/ S Z A K A R I N A - K E R T Kandia utca 0 Lke- 0 Keskeny utca Mk-/a /A /A Lke- Mk-/a 0 00/ sz. fõút 00/ b c Ev KÖk KÖu b 00/ b b a c a b D Gksz- a a 0/ 0/ a 0/ 0/ a 0/ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % b 0/ a d 0/ 0/ 0/ b 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0 0/Gip- 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ Köztársaság útja Köztársaság útja Köztársaság útja Eg b b c 0/0 0/ 0/ a 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0 Gip- 0/ K I S - L E G E L Õ b Gksz- c a 0 Ev % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % n d Gip- Vasút utca Má sz. fõút KÖk 0/ Ev b 0 % % %%% 0 0/ 0/ 00 0 Eg % % % % % % % % % % % 0 % % % % % % % % % % % % % % N D I J A 0 / / 0 / Arany János utca nos utca / / / / / 00/ / Lf- / / / Lke- KÖu /A 0 % % % % % % % % % % % % % % % / Lf- /A/B 0/B /A 0/A Kandia utca / 0 / Arany János utca % % 0 0 %% % % % % % % % % 0 0 / / Keskeny utca 0 0 Arany János utca 0/ / 0/ % % % % % % % % % % % % % S Z A K A R I N A - K E R T /B a / 0/ 0/ / 0 / /A / / VT: 00 M 0 / / / 0 / / 0 0 0/ 0/ / / KÖu Ev 0 / / 0/ / Kandia utca / 0 / 0 0/ / 0 0 M 0 00/ 00/ 0 / / 0 // Keskeny utca / / közút 0 Lke- /C 0/a K-km /B /a 0 /A / 0 / / / 0 0 / / / Mk / 0/A 0 / /A / 0 0 / / / /A /A Lke- K /A 0 0/ 0/ / 0 / / 0 / 0/ / 00/ /a / / Sz 0 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %% 0 Gip- 0/ L 0/ 0/ sz. fõút 00/00/ Sz Sz 0/ 0/ Sz E E lebontßsra ÝtÚlt ÚpØlet Gksz- Ev KÖk KÖu 0 Sz 0/ 0/ / 0 0 % % % % % % % % % D 0 ad torony telefon 00/ 00/ E L E E E E E E E. 0/ 0/ 0/ %%% 0/ L 0/ L 0/ 0/ 0/ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % K I S - L E G E L Õ Köztársaság útja Köztársaság útja Köztársaság útja mk mk R Sz Sz L L út L L 0/ 0/ 0/ 0/ Mk Mk 0/ udvar Eg út mk L Mkút Gip- 0/ 0 0 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ Gip- 0/ L 0 0/ / E E mk 0/ L Sz Sz Sz Sz E E E 0 Sz 0/ 0/ / / mk 0/ udvar Mk 0 MHSZ Mk Mk 0 telephely Mk 0/ telephely Gip- Mk 0/ telephely Mk R 0/ L 0/ L 0/ L 0/ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % mk Ev E 0/ / / / 0 0 mk Sz Sz Sz Sz / / / mk Gip- mk Sz Sz 0/ / Vasút utca Mk 0 udvar / / / /0 Sz Gksz- 0 / / / sz. fõút KÖk / / Gip- mk 0/ 0/ Mk % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %%%% %%%%%%%%%% Lf- Bem utca % % % % % % % % % % % 00. évtõl- hatályos szabályozási terv részlete 00.(-0.) évben tervezett módosítás Tervezett módosítások:. Ipari gazdasági övezet kijelölése tervezett kereskedelmi- szolgáltató gazdasági területbõl.. Utcanyitás gazdasági területek jobb megközelíthetõsége érdekében.. Kutya menhely különleges területének (övezetének) kijelölése Lf-.. %%%%%%%%%%%%%% / / / 0 / 0 Ev L % % % % % % % % % % % 0 / Lf- 0 0 a b 0 0 Bem utca Lf-

36 E) Földes, Kaba irányába kivezető utak környezetét érintő módosítások ) a) A Kaba és Földes irányába kivezető mellékutak, a városközpontba bevezető Rákóczi utca, a belterület északnyugati oldalán (Nyugati utcán) tervezett gyűjtőút, valamint ennek, a belterület délnyugati oldalán (Külső utcán, Szabadság utcán) tervezett folytatásának találkozásánál egy körforgalmú csomópont kiépítését, az ahhoz szükséges területbiztosítást tartalmazza a szabályozási terv módosítása. b) A Külső Rákóczi Mikes Kelemen utcák által határolt tömb falusias lakóövezetét déli irányban a Szabadság utca kiépítésével tervezett gyűjtőút méter szélességű közterületi sávjáig bővíti a tervmódosítás. c) A délnyugati külső gyűjtőút becsatlakozásának Mikes Kelemen utcáról Külső utcára történő áthelyezését tartalmazza a településszerkezeti terv. Ennek megfelelően a szabályozási terv módosítása a Külső utca szabályozási szélességét méterre növeli meg. ) A Földesi út Külső utca találkozásánál a hatályos szabályozási terven idegenforgalmi hasznosításként kijelölt terület kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetbe kerül átsorolásra. ) A területegység déli részén tartalmazza a hatályos szabályozási terv az új szennyvíztisztító telep területét. A szennyvíztisztító 00. évben elhatározott helye megfelelőnek bizonyult, mely alapján a vonatkozó tervek is elkészültek. A szabályozási terv módosítása a telep konkrét pontosított területét tartalmazza, mint Ksz -jelű övezetet. További változást jelent, hogy a szennyvíztisztító telep körül tervezett védőerdő területe is pontosításra került. A telep körül 0 méter szélességben jelöli ki a tervmódosítás a védőerdő területét. A hatályos szabályozási terv a csatlakozó zártkert igénybe vételével délkeleti irányban ennél lényegesen nagyobb védőerdő övezetet jelöl. Tekintettel arra, hogy ebben az irányban a védelem ilyen mértékű megvalósítására nincs szükség, ill. hogy ebben az irányban a szennyvíztisztító létesítményére alapozottan energiafűz telepítését tervezik elegendő a módosítás során javasolt 0 méteres védőzóna biztosítása. Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

37 0 0 DERECSKE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 00. ÉVI MÓDOSÍTÁSA "E" - jelû területegység Má % % % % % 0/ b 0/ 00/0 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % d % % % % % % % % % % d Ev b d d b b 00/ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % d Ksz Eg S Z É L K 0 0/ Ev % % % % % / 0/ 0/ %% 00/0 E E % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %%%% a Gksz- 0/ 0/ Gksz- 0/ b 0/ Kid 0/ 0/ E c 0/ Eg a Nyugati utca Nyugati utca 0/ Nyugati utca Lf- /b Mikes Kelemen utca KÖu b g mk E E 0 0 / / S 00/ út 0 0 E E E E E E E E Eg E E E E E E Ksz 0 Z É L K E Mk-/B / E E 0 út % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Mk Ev 0 0/ Mk telephely 0/ ud E 0 0 0/ E Gksz- udvar Mk Gksz- 0 0 Mk udvar 0/ 0/ 0/ 0/ E telephely Mk Gksz- E E Eg / 0/ Nyugati utca Külsõ utca 0/ Külsõ utca 0 út 0 / / / / / Mk / 00. évtõl- hatályos szabályozási terv részlete 00.(-0.) évben tervezett módosítás Tervezett módosítások: a. Körforgalmú csomópont helyének kiszabályozása b. Lakóterület kiegészítése közterületi teresedés rendezésével. c. Útszélesítés gyûjtõút kialakítása érdekében.. Idegenforgalmi hasznosítású különleges övezet átsorolása Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági övezetbe.. Szennyvíztisztító telep területének pontosítása a körülötte kialakítandó védõerdõ módosítása. / / / 0 0 Lf- / / Mikes Kelemen utca KÖu /b / / 0 0

38 G) A belterület délnyugati oldalát, a -es főút városból kivezető szakaszának nyugati oldalát érintő módosítások: ) A hatályos településrendezési terv a belterület délnyugati oldalán tervezett új gyűjtőút külső részéhez csatlakozó zártkert egy részének felhasználásával új, falusias lakóterület-fejlesztést tartalmaz. A lakóterület-fejlesztést a tervmódosítás megtartja, de az ésszerű telekalakításokat is figyelembe véve a kialakult telekstruktúrához igazítja hozzá. ) A Szőlő utca és -es sz. főút találkozásánál, a főút mentén, arról történő megközelítéssel korábban tervezett falusias lakóterület elhagyásra kerül, ezzel egyidejűleg a Szőlő utcáról ill. a zártkert belső feltáró útjának megfelelő kiépítését is előirányozva egy új kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület került kijelölésre. (A gazdasági terület déli határvonalának meghatározásakor az M-ös autópálya belterülettől nyugatra létesülő nyomvonal változata esetén itt kijelölendő főúti elkerülő szakasz nyomvonala is figyelembe vételre került.) Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás 0

39 0 /b /a /a /b /b /a 0 /b /c /c /d /e /a 0 0 /b /c /a /a /a 0 / /b 0 /a /a /a 0 /a 0 /a /a /a /a /a /b /a /a /b 0 0 /a /a /a 0 /a /a 0 a /b 0 0 /a 0 0 a 0/ út E Ev 0 0 Mk Ev Mk 0/ ud 0/ / 0/ E 0 0 DERECSKE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 00. ÉVI MÓDOSÍTÁSA 0 / 0 / / 0 KÖu % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % KÖu / 0/ / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % évtõl- hatályos szabályozási terv részlete / 0 0 / Szabadság utca Szabadság utca 0 / 00.(-0.) évben tervezett módosítás /b 0 / / / / / / / Lorántffy utca Bajcsy-Zsilinszky utca / G Lf N A G Y S Z Õ L Õ S K E R T Mk-/B "G" - jelû területegység /a / / /a / / /b Lf- / / / Lf- / 0/ 0/ / 0 / Lorántffy utca / / 0 Lf- Lf- /b / / 0 0 /a / /b /d 0 Bajcsy-Zsilinszky utca 0 N A G Y S Z Õ L Õ S K E R T /e 0/ 0/ / / / 0 0/ / / / / / 0 /a erenc u. / Bethlen Gábor utca /b erenc u. Bethlen Gábor utca 0 Szabadság utca / 0 / / / 0 0 / 0 / / /c /a Bethlen Gábor utca Lf- Szabadság utca Bethlen Gábor utca /a 0 Lf / / Pázmány Péter utca // Pázmány Péter utca 0/ / / / 0 Nádasdy utca Szõlõ utca Mester utca 0 Bajcsy-Zsilinszky utca 0 0/ 0/0 0 Pázmány Péter utca Lf- Lf / 0 0 Lf- Lf- / 00 / / 0 0 Lke- /b 0 Pázmány Péter utca Nádasdy utca / / / /a 0 0 0/ 0 / 0 0/ 0 / / /a / 0 / / 0 /a 0/ 0/ / 0 / 0 Szõlõ utca Lf- / Gksz Dobó utca Szabadság utca % % % % % % % %% % % % % % Mester utca 0 % % %% % % % % % % 0 Pacsirta utca Köztársaság utca sz. fõút sz. fõút Dobó utca Köztársaság utca 0/ sz. fõút Zsák utca 0/ mocsár MkKid mocsár mk 0/ y-zsilinszky utca / 0/ 0 0 / / / 0 / / / / / 0/ / / Lke- / / 0/ 0/ 0/ 00 0 / / 0/ 0/ 0/ / Lke- Lke- Lke- / / 0/ / 0 KÖu / / / 0 / 0 / / / / / 0 Lke- / / 0 / / / / / 0 / / / Lf- Lf- 0 Lf- 0 // 0 0 KÖu 00 Lf Lf- 0 0 Lf- Lf- Lke- Lf- Mester utca /a Bajcsy-Zsilinszky utca 0 / / 0 0 /a Dobó utca Szabadság utca % % % % % % % %% % % % % / / /a /a / 0 /a / % % %% % % % % % % / / KÖu Mester utca / L Pacsirta utca c / / 0 0 Köztársaság utca sz. fõút 0 sz. fõút / / 0 Dobó utca Lf- KÖu 0/ /b /a /b /c Köztársaság utca /c /a 0/ / 0 / Köztársaság utca Darabos utca sz. fõút Délibáb utca Sirály utca Derecskei-Kálló 0/ E 0 / / / / / 0 /a 0/ 0/ 0 /a 0 / /a sz. fõút Zsák utca / / / 0 / // /a /a a 0 /a Mk Zsilinszky utca Köztársaság utca Darabos utca 00 / / út 0 / / L E Ev út sz. fõút b Délibáb utca 0 0 / Mk 0 / / / Petõfi Sándor utca / / Kuruc utca Batthyány utca / / / 0/ L 0/ / / a Sirály utca / 0/ a Kuruc utca Batthyány utca Derecskei-Kálló Tervezett módosítások:. sz. fõút mellett korábban kijelölt lakóterület helyett gazdasági terület (belsõ megközelítéssel). Tervezett lakóterület és csatlakozó kertség kapcsolatának rendezetté tétele. G 0 Lke- Lke- Lke- Lf- KÖu Lke- Kid Lf- Petõfi Sándor utca Lke- Lke- KÖu Lf- Ev Lke- Lf- / /b 0 Sirály utca Kálló utca / E E /a 0 0 Kálló utca 0 Sirály utca 0 0/ Gip- Gip- /a Petõfi Sándor utca 0 / / V- Petõfi Sándor utca Lf- 0/ V a

40 H-) Falusias lakóterületbe sorolt tömb kertvárosias felhasználásba való átsorolása: A Szováti út, Mátyás király utca, Tüzér utca által határolt tömb falusias lakóterület felhasználásból kertvárosias lakóterület felhasználásba kerül átsorolásra. A területfelhasználás módosítását a rendkívül apró telekméretek tették szükségessé, de a délkeleti oldalról csatlakozó kertvárosias zóna is megfelelő indokul szolgál. Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

41 / 0/ 0/ út / / / / 0 / / / 0 0 Lf- 0/ 0/ / 0/ Lf- /a /a Szent István u. Gyõzelem u / Szent István u / DERECSKE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 00. ÉVI MÓDOSÍTÁSA 0 Huszár utca 0 / / /a /a / 0 Gyõzelem u. 0 / / / 0 0 0/A / 0/A Huszár utca 0 Lf- Lf- / 0 0 /b 0 00/ 00/ 0 0 / / 0 /a 0/ /a /b évtõl- hatályos szabályozási terv részlete 0/ 0 Huszár utca / / 0 / Tüzér utca / / / / / Szent István u /b /a /a /b 00 / Lf- Lf- b 0/a Lf- /A Lf- 0/a /A / 0 0 0/ 0 0 Huszár utca Tüzér utca Szent István u. 0/ Gyõzelem u. Szováti út 0 / / 0/ 0/ H 0/ 0/ / / 0 / 0 0/ 0/ Szováti út / / / Csillag utca Szováti út 00.(-0.) évben tervezett módosítás 0 0/b 0/b 0/a 0/a /a /a 0 "H" - jelû területegység Gyõzelem u. Szováti út 0 Lke- 0 0 Lke / / Lf- Lke- 0 /a Lf- /b /a /b / Lf- Szováti út Csillag utca Z Hunyadi utca 0/ Rövid utca / / / / Lke- / / Hunyadi utca 0/ 0/a 0/a 0/ / 0 0/ /a / / / / 0 /a Rövid utca Lke- 0 0/ Lke- 0/ 0/ 0 0 / 0/ 0 0 0/ 0 0 Lke- 0 0 Lke /b 0/b / / / Hunyadi utca / / 0 / / / / 0 Lke- 0/a 0/a 0/h 0 /a 0/h Lke- 0 /a 0/g Szováti út 0/g /a /a 0/f /b / / 0 Kert utca 0 / Lke- /a /b 0/f /b /a b b Hunyadi utca Lke- Tervezett módosítások:. Falusias lakóterületei övezetbe sorolt tömb átsorolása kertvárosias lakóövezetbe. /b 0/d 0/d 0 0/a 0/a /a /b /a /a 0 /b /a 0/c Kert utca Lke- 0/c Erzsébet utca 0 / / / / / 0 Ipar utca / Lke- 0 Deák Ferenc utca Szováti út / / 0 0/ 0/ / 0/ 0/ / Lk- 0 a Lk- Lk- Lk- /a 0/b 0/b0/a /a /a 0/a 0 0 Lke- Erzsébet utca Ipar utca /A /A /B /B Deák Ferenc utca Szováti út 0/b 0/b Lk- Lk- Lk- Lk- 0 0/ 0 0

42 H-) Semmelweis Attila Csokonai utcák által határolt tömböt érintő módosítások: ) A tömbbelsőt feltáró tervezett utca Csokonai utcára történő kivezető szakaszát, mely egy épületet is tartalmazó lakóingatlan kisajátításával lenne csak megvalósítható, a szabályozási terv módosítása elhagyja. ) A tervezett útkikötés helyett a mintegy 0 méter hosszúságú zsákutca végén, egy gépjárművel való megfordulásra is lehetőséget biztosító térbővületet szabályoz ki a terv. ) Északnyugati irányban a Piac térhez (városközponthoz) vezető Nap utca felé egy méter szélességű gyalogos-kerékpáros sávot jelöl ki a szabályozási terv módosítása, ahol az ivóvíz vezeték körvezetékes kiépítésének lehetősége is biztosítható. Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

43 0 Csokonai utca Csokonai utca Z- Z- Lk- Vt- Z- Vt- Vt- Lk- - Lk- Lke- Lk- Lk- Lke- Lk- Lke- Lke- / / / 0 Piac utca 0 Semmelweisz utca Honvéd utca Köztársaság útja Piac utca 0 0 Semmelweisz utca Honvéd utca /a Patak utca /A Patak utca 0 Nap utca /a 0 Rózsa utca Semmelweisz utca Nap utca Rózsa utca 0 Radnóti utca /a /c /A 0 /b /a /a /b Lke- Radnóti utca Vt- Lk- - Lk- Lke- /- 0/ Lk- / Lk- Lke- Lk- Lke- Lke- 0 0 Z- 0 / / 0 0 / / / // / / / / / 0 / / 0 / / / /a / /0 / DERECSKE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 00. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Vt- / / / / / / 00 / / / 0 / / / / / /a /A 0 0 Semmelweisz utca / 0 0 / / 0 / / Jókai utca /B Lk- /A /F /D Nap utca 0 0 /C Semmelweisz utca Jókai utca Nap utca 0/ 0/ 0 / / Lk- / /0 / / 0 / / / / / / 0 0 0/ 0 0/ /0 / /A / / 0 / / / / / / 0 0 0/ 0 0 Semmelweisz utca 0/ / / Lke- 0/ 0 / / 0 / / /B /A 0 Vt- / / / / / 0 / / / Lke- 0 Attila utca 0 / Attila utca 0/ 0/ 0/ /a 0/ 0 0 0/a Lke- / / /a /c /a 0 /b /a /a/b /B /F /A /D /C "H" - jelû területegység / 0 0/a 0/B Attila utca 0/A 0 0 /a /A Lke- / 0 0 / 0 Attila utca 0 0/ KÖu 0 0 Csokonai utca H / / 0/ Lke /a 0 / / / / / / / 0 0 / 0 Csokonai utca / 0/ / /a a / /a 0 KÖu /a 0 0/ 0 / 0/ 0/ / / /. sz. közút Lke- / / /. sz. közút / 0 / / 0 Hajnal utca Lke- 00. évtõl- hatályos szabályozási terv részlete 0 /B /A 0 0/A 0 0/B /A /a a 0 / Lke- 0 / Kkegy Hajnal utca 0 M 0 M 0 Lke- 00.(-0.) évben tervezett módosítás Tervezett módosítások:. Tömbbelsõt feltáró új utca építési tilalommal járó kivezetésének elhagyása 00 0/ Ktem 0/ 0/ 0 M 0/ Ev Ev 0 0/ 0/ Vágóhíd utca 0 0/0 0/ 0 Gks Vágóhíd utca 0 0 Gks 0 00

44 I) A -es főút városból kivezető szakasza menti déli iparnegyedet és környezetét érintő módosítás ) A város déli oldalán lévő iparterület és hatályos rendezési tervben elhatározott jelentős mértékű fejlesztése nagyobb részt továbbra is részét képezi a szabályozási tervnek, annak ellenére, hogy a NATURA 000 területek kijelölésekor a hatóságok figyelmen kívül hagyták a város hatályos szabályozási tervét. Az iparterület -es úttal párhuzamos feltáró útjától keletre kijelölt részét a szabályozási tervmódosítás azonban elhagyja és a területet a tömb többi részével azonos ligeterdő övezetbe sorolja át. ) A város igazgatási területének délkeleti részéhez Tépe község igazgatási területe csatlakozik, melynek közvetlen közelében található a község északi lakóterülete. A szabályozási tervmódosítás a Tépéről kivezető út gyalogos-kerékpáros továbbvezetését tartalmazza Derecske irányába. Amennyiben a -es főút várost elkerülő szakasza nem itt a belterület délkeleti oldalán valósul meg, nemcsak gyalogos-kerékpáros kapcsolat, hanem kiszolgáló út kiépítése is lehetővé válik a méter szélességűre kiszabályozott közlekedési sávon keresztül. Amennyiben a rendezési tervben jelenleg szereplő főúti elkerülő szakasz valósul meg, a jelen módosításban tervezett gyalogos-kerékpáros utat a főút alatt aluljáróval szükséges átvezetni. Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

45 % % 00 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %%% 0/ 0/ 0/ 0 0/ a 0/ 0/ 0/ Gip- 0/ 0/ 0/0 % % % % % % % % %% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 00 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % c 0/ Derecskei-Ká a b c Ev a b K I S - S Z I G E T Derecskei-Ká 0/ 0/ 0/ 0/ 0 0/ Gip- d c b a Gip- 0/ K I S - S Z I G E T 0/ 0/0 Ev 0/ 0/ Gip- DERECSKE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 00. ÉVI MÓDOSÍTÁSA "I" - jelû területegység c f 0/ b 0 d h b 00/ a a V- d Ee g b 0/ c d 0 0/ 0/ 0 0/ b 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 a Ee 0/ 0/ b 0 0 L I L % % % % % % % % %% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Gip- Ee 0/ 0/ 0 I. 00/ V- Ee TÉPE KÖZSÉG 00. évitõl- hatályos szabályozási terv részlete 0/ 0 0/ 0/ 00. évben tervezett módosítás 0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ Tervezett módosítások:. Tervezett ipari terület egy részének elhagyása, átsorolása parkerdõ övezetbe.. Gyalogos- kerékpáros út kijelölése- kapcsolódás Tépe Község közeli belterületéhez. (Déli irányban) 0/ Ee 0/ 0/ 0 0/ 0 L I L

46 K) A rendezési tervmódosításra beérkezett, lakossági- közösségi vélemények alapján: A rendezési tervmódosítás kiinduló feladatai között szerepelt a hatályos szabályozási terv tömbbelső feltárásra vonatkozó, korlátozásokat jelentő megoldásainak felülvizsgálata. A tervmódosításban adott javaslattatokkal kapcsolatosan több egyet nem értő vélemény érkezett. A beérkezett vélemények alapján az önkormányzat külön egyeztetett a tömbbelső feltárásokkal érintett tömbök lakóival. Azon lakótömbök estében, ahol a hatályos szabályozási terv jelentős kártérítési igényt jelentő szabályozási beavatkozást tartalmaz a feltáró út kialakítása érdekében, és az érintett lakosság többsége sem igényli a feltáró út megvalósítását, szabályozási tervből elhagyásra kerül a feltáró út kialakításának kötelezettsége. Lakóterület fejlesztés elnevezésű alátámasztó munkarészként, javaslatként szerepelnek majd ezek a javaslatok a jövőben. Ezen feltáró utak megvalósítása magánútként történhet majd. (K-> K) Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

47 0 Malom utca /A 0 Malom utca DERECSKE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 00. ÉVI MÓDOSÍTÁSA "K" - jelû területegység (0.0.) /a Arany János utca 0 Arany János utca /A 0 sz. fõút évtõl- hatályos szabályozási terv részlete Arany János utca 0 Bihari tér 0 Malom utca Lke- Dózsa György u. 0/a /a 0 Szabó Pál utca Szabó Pál utca 0 0 0/A 0 /A /A /A 0 Lke- KÖu Lke- Lk- Lke- Lke Lke- Lk- 0 /A 0 Lke- Gksz- Ev KÖk KÖu / útja 0 0 A 0 / Arany János utca Arany János utca zsa György u. /B /a / / 0 sz. fõút Arany János utca / / / Lk- 0 / 0 /A 0/ / / 0/ / / / / Bihari tér Jókai u 0/ 0 0 0/ 0/ / KÖu 0 / Malom utca 0 Dózsa György u. Szabó Pál utca Szabó Pál utca 00.(-0.) évben tervezett módosítás / 0 0/ 0 0 / / 0 0/ 0 / / / / / / 0/ 0 Lke- 00/ 00/ 0 / / / / / 0 // / /0 / / Lke- Lke- Lk- 0 / / / / / / / / / / K 0 / / / / / Lke- Lke- /a 0 0/a 0/ / / / / // / / / / / / / / / /0 / / / / / Lke- 0/A /A 0 0 /A /A / / / / /0 0/ /A 0 0 / 0 0 / 0 / 0/ / 0 / / / Lke- 0 / / Gksz- Ev KÖk KÖu

48 0 /A /B Arany János utca /A Arany János utca DERECSKE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 00. ÉVI MÓDOSÍTÁSA "K-" - jelû területegység (0.0.) J A - K E R T %% % % % % % % Lf- s r z Kzt /b /a / 0 Szél utca / /a Ady Endre utca % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % /b /c /a 0 0 / /b 0 /a /b /a /b /a Lf- /a / /c /d Lf- 0 Vasvári Pál utca /e /a Lf- Legelõ utca /b /c /a Móricz Zsigmond utca /b Szél utca 0 0 Móricz Zsigmond utca Eg 0/A /c % % % % % % % évtõl- hatályos szabályozási terv részlete 0 0 Lf- 0 % % % %%%%% % 0 0 /A % % % % % % %% Arany János utca 0 Lf- Lke- 0 0 Irányi Dániel utca Vasvári Pál utca % % % % % % % % % 0 00 Lke- 0 b 0/ % % % % % % % %%% 0 0 /A Arany János utca a /A /B 0 Eg /A Arany János utca 0 Arany János utca % % % % % % % % K A N D I J A /A /B Lf- 0/B 0/A KÖu Lke- /A 0 J A - K E R T Lf- Lf Kandia utca %%% 0 % % % % % % / 0/ s r z / / 0/ Kzt / 0 0/ / /b /a / nd utca Szél utca / Ady Endre utca / 0 Legelõ utca % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % / / / /a / / 0 0 / 0 0 / 0/ / / Vasvári Pál utca / / Móricz Zsigmond utca Szél utca 0 / 0 / Móricz Zsigmond utca % % % % % % % 0/ / / 0/ K 0/ / 00.(-0.) évben tervezett módosítás /b /c /a /b 0 0/ 0/ / / / / / / / / Lf- /b /a /a Lf- / / / 0 % % % %%%%% % Arany János utca 0 0 % % % % % % %% / / 0 Vasvári Pál utca / / / / 0 / 00 K 0 / / / Irányi Dániel utca / /a /a /b /c /d / / / Lf- /e /a 0 /b /b /c /a 0 / Eg / 00 0 /c 0 0/A út 00 E Lf- 0 0 / Lf- / Lke- 0 0 /A / Mk / / / % % % % % % % % % 0 / 0 0 / / %%% % % % % % % %% % % % % % % % Mk K A N D I J / / Lke b / / / Arany János utca / / / / / /A / a / 0/ mocsár / 0 Eg / 0 0 Arany János utca Arany János utca / / 0 0 / / 00/ / 0 /A /B 0 / Lf- / / / Lke Lf- KÖu /A 0 /A/B 0/B 0/A /A Kandia utca / 0 /B /

49 /b /a 0 0 a Gksz- 0/ 0/ Gksz- 0/ 0 0/ Mk telephely 0/ ud E b 0/ Kid 0/ E Gksz- udvar Mk Gksz- 0/ 0/ 0/ 0 Mk udvar 0/ 0/ 0/ telephely Mk Gksz- E E 0/ Eg Eg Nyugati utca Nyugati utca 0/ Nyugati utca Nyugati utca Külsõ utca 0/ Külsõ utca DERECSKE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 00. ÉVI MÓDOSÍTÁSA 0 Lf- /b Mikes Kelemen utca KÖu /a Rákóczi utca Rákóczi utca /b 0 /a /a Nyárfa utca Lf- /a Bercsényi utca Nyárfa utca // / 0 / / /Lf- / / Mk / út / / 0 / Mikes Kelemen utca KÖu / /b / / "K-K" - jelû területegységek (0.0.) 0 / 0/ / / Bercsényi utca / / 0 0 /b /a Lf- / / 0 0 /b / / / 0 0/a Sas utca /a /b Bajcsy-Zsilinszky utca 0 y A. utca Bercsényi utca 0 /a Bors utca Esze Tamás utca /b /a /b 0/a Nyárfa utca Lf- KÖu Rákóczi utca Bezerédi utca 0 0/a /a Bezerédi utca /a Lorántffy utca 0 út /c út Lf- 0 /b 0 Lorántffy utca 0 stván u. Lehel utca 0 Rákóczi utca 0. sz. ök. út 0. sz. ök. út Sas utca Bajcsy-Zsilinszky utca y A. utca Bercsényi utca Bors utca Esze Tamás utca Lf- Nyárfa utca Rákóczi utca Lf- 00. évtõl- hatályos szabályozási terv részlete 0 0 /a /b Lf- 0 /a /a Lf- /a /b /a 0 0 Bezerédi utca Bezerédi utca Lorántffy utca út út Lorántffy utca Lehel utca Lf- Lehel utca stván u. Rákóczi utca Lehel utca Zsilinszky utca /b Lf- 0. sz. ök. út 0. sz. ök. út 0 / / K / / /b 0 0 / / 0 0/a / /a 0/ /b / / / 0/ 0/ 0 / 0 / / / / / / 0 / / / / / /a / / / / 00 /b 0 / / / / Lf- KÖu / 00 0 /a 0 Erkel Ferenc u. 0 Erkel Ferenc u. 0/b 0 0/a 0 Tüzér utca a Lke- 00/ / 0 0/ 0/ Lf / Lf- 0/ 00/ 0 00/ / / 00 00/ K 0/ 0/ Lf- 0 0 / / 0 / 0 Lf- 0 0 / / 0 0/ 0/ 0/ 0 00/ 0 0 / / / 0 / 0/ / 0 / / / / 0 00.(-0.) évben tervezett módosítás 0 0 /a /b 0/a 0/a 0 /a 0 /a 0 00/ 0/ 0 /a /b /c / / / 0 0/ 0 /b 0/ 0/ 0/ / 0/ / 0 0/ Lf / / 0 0 / 0/ 0 / / / / /b 0 0 / / / /a / 0/ / 0 0/ 0/ Tüzér utca 0/ Lke- 0/b 0 0/a / 0 0 /a

50 III. FEJEZET DERECSKE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BELTERÜLETTEL KAPCSOLATOS 00.(-0.) ÉVI MÓDOSÍTÁS Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

51 DERECSKE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 00. (-0.) ÉVI MÓDOSÍTÁSA A piros színnel kiemelt részek a tervezett módosítást jelzik! DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../0. (..) önkormányzati rendelete a Derecske Helyi építési előírásairól szóló 0/00. (IX. 0.) önkormányzati rendelet módosításáról Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.). () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Étv.. () bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló /. (XII. 0.) Korm.rendelet (továbbiakban: OTÉK). () bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási szerve Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Tiszántúli Környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Hajdú- Bihar megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség, Nemzeti Hírközlési Hatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatósága Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság, Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, HM Honvéd Vezérkar Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnökség, Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság az épített környezet alakításáról és védelméről szóló. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Étv.).. () bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló /00. (XII..) Korm. rendelet.. () bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Derecske Város önkormányzatának Jegyzője, mint I. fokú építésügyi hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

52 ... () A szabályzat mellékletét képező tervlapok számozása, utalva a tervlapokon történt módosításokra, kiegészül egy x jelzéssel. A. sz. melléklet (északi gazdasági övezet és környezetének szabályozási terve) hatályát veszíti, mert az érintett területrész szabályozását módosítást követően az Sz- mx tervlap fogja egybeszerkesztve tartalmazni. () Jelen szabályzat szerves részét képezik az igazgatási területre készített szabályozási tervlapok:.sz. melléklet - Sz- mx Külterület szabályozási terv M= :0.000.sz. melléklet - Sz- mx Belterület szabályozási terv M= :.000.sz. melléklet - Sz-*-* Külterületi Majorok Szabályozási Terve M= :.000.sz. melléklet - Sz-mx.sz. külterületi major és környezetének Szabályozási terve M=: 000. sz. melléklet - Sz-/ Északi gazdasági övezet és környezetének Szabályozási terve M=:0 000.sz. melléklet Belvízzel veszélyeztetett területek A/.sz. melléklet Országos- és térségi övezetek lehatárolása A/.... () A szabályzat Építési telkek beépítésének általános előírásait tartalmazó része kiegészül egy új () bekezdéssel, mely a Belvízzel érintett telkekre vonatkozó külön előírásokat vezet be. () Belvízzel érintett telekre vonatkozó külön előírások: a) a) Belvízzel veszélyeztetett területeket a Hész.sz. melléklete ábrázolja b) b) Belvízzel veszélyeztetett telken akkor lehet építeni, - ha a telket, vagy a telek belvízzel érintett részét feltöltik, vagy a belvizet elvezetik - az épület olyan alapozással, lábazattal, fal és padlószigeteléssel készül, hogy az eseti kisebb belvíz az épületre nézve veszélyt nem jelent, az épület károsodás nélkül használható marad. c) alagsor, pince nem, illetve az építtető felelősségére, a kártérítés kizárásával létesíthető. d) szennyvízgyűjtő műtárgy csak fokozottan vízzáró lehet e) a hatóság a helyi viszonyok ismeretében előírhatja talajmechanikai szakvélemény készítését. 0.. () A kertvárosias lakóterületek részletes előírásait tartalmazó fejezet () sz. bekezdés táblázatában az övezetben alakítható telek legkisebb területe 0 m -ről 00 m -re csökken, nagyobb lehetőséget biztosítva ezzel a városiasodó telekhasználattal is összefüggésben jelentkező telekmegosztási igényekkel. () a) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében - a következő táblázat szerint kell meghatározni.

53 A z é p í t é s i t e l e k Beépítési módja Övezeti jele Oldalhatáron álló* Lke- Legkisebb Területe (m) 0 00 Legkisebb Szélessége (m) Legkisebb Mélysége (m) Legnagyobb Beépítettsége % Építmények legnagyobb magasság (m) 0,0 *Saroktelek, valamint közbülső telek esetében, jelen szabályzat.. () bekezdése szerint, ha annak szélessége a métert eléri, szabadonálló épület elhelyezés is engedélyezhető, az oldalhatáron álló beépítési módhoz tartozó építésin helyen belül.... () A Falusias lakóterületek részletes előírásait tartalmazó fejezet () sz. bekezdés táblázatában az övezetben alakítható telek legkisebb területe 00 m -ről 0 m -re csökken, jobb lehetőséget biztosítva ezzel a városiasodó telekhasználattal is összefüggésben jelentkező telekmegosztási igényekkel. () Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét, az építhető építménymagasság mértékét, valamint a telkek kialakítása, rendezése során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, a következő táblázat szerint kell meghatározni. Beépítési módja Övezeti jele A z é p í t é s i Legkisebb Területe (m) t e l e k Legkisebb Szélessége (m) Legkisebb Mélysége (m) Legnagyobb Beépítettsége % Építmények legnagyobb magasság (m) Oldalhatáron álló* Lf , *Saroktelek, valamint közbülső telek esetében, jelen szabályzat.. () bekezdése szerint, ha annak szélessége a métert eléri, szabadonálló épület elhelyezés is engedélyezhető, az oldalhatáron álló beépítési módhoz tartozó építésin helyen belül.... A Sport központ különleges terület övezetének elnevezése és ezzel összefüggésben részletes előírásai kiegészülnek a szabadidő eltöltés létesítményeinek körével. A legnagyobb beépíthetőség %-ról %-ra, a megengedett legnagyobb építménymagasság, m-ről, m-re növekszik. Ksp-sz jelű övezet Sport és szabadidő központ különleges terület.. () Az övezet a jelentős területigényű, zöldterületbe-ágyazottan kialakítható intézmények: sportterület, sportcsarnok, strand, kemping, gyógyfürdő, gyógyszállóegyéb egészségügyi létesítmények és ezekhez tartozó, a tulajdonos vagy a működtető személyzet számára lakások, szabadidő eltöltését szolgáló egyéb létesítmények, építmények, elhelyezésére szolgál. Ezeken kívül elhelyezhetőek a környezethez és alapvető hasznosításához illeszkedő módon megújuló (napenergia, szélenergia, geotermikus energia) energiatermelés építményei is

54 () Az építési engedélyes terv benyújtását megelőzően, amennyiben az önkormányzat tervtanácsot működtet, a terveket tervtanácson kell bemutatni, melyben az érintett tömböt is tartalmazó helyszínrajzzal, legalább m=:00 léptékű vázlattervvel és utcaképekkel kell az övezeti előírások betarthatóságát és a környezethez való alkalmazkodást igazolni. () a) A beépítés módja szabadonálló. b) A legnagyobb beépíthetőség mértéke, a telekterület 0 %-a. c) A meglévő telekösszetétel tovább nem bontható. Telekösszevonás, telekhasználatot javító telek-kiegészítés engedélyezhető, de a csökkenéssel érintett telek területe nem maradhat kevesebb, mint 000 m d) A létesíthető legnagyobb építménymagasság,, méter. () A övezetben csak magastetős épületek helyezhetők el.... A közlekedési területek általános előírásairól szóló fejezet kiegészül a gyalogos zónák kiépítésére vonatkozó külön előírásokkal: () A gyalogos zónák kiépítésére vonatkozó külön előírások: a. A szabályozási terven biztosítandó gyalogos kapcsolat -ként kijelölt útvonal által érintett ingatlanok a Köztársaság utca Szaszar-patak között gyalogos kapcsolatot kötelesek biztosítani, melyet a közterülettől nem zárhatnak el. A műemléki templomok körül kialakított dísztér és a piactér közötti Vt- jelű (településközpont vegyes) övezetben városi szintű gyalogos főteret kell kialakítani, továbbá a Köztársaság útja és piactér között közforgalom elől nem elzár gyalogos kapcsolatot kiépíteni.. A Rendelet. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Elővásárlási jog. A településrendezési tervben jelölt intézményterület bővítések, városi jelentőségű idegenforgalmi- pihenő és rekreációs területek megvalósíthatósága érdekében, az Étv.. alapján, az önkormányzatot illető elővásárlási jog jegyezendő be: - A Dózsa György út - sz. Hrsz: 0, valamint a Hrsz: / alatti ingatlanokra közút létesítése érdekében. - A Hrsz:, 0 ingatlanokra, Piac terület bővítésének, rekonstrukciójának megvalósítása érdekében. - A Nagyszőlő zártkerten belül: /-

55 önkormányzati lakótelkek kialakítása érdekében, - 0/ 0/ 0/ - 0/-0/ - 0/-0/ önkormányzati ipari területek kialakítására, - 0/ 0/ 0/ közúti csomópont átépítése érdekében.. A Rendelet. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Kisajátítás jogintézménye. A kisajátítás jogintézményét kell alkalmazni: - Köztársaság út. szám alatti telekre (Hrsz: ) a. sz. főút tervezett elkerülő szakaszának kiépítése érdekében.. () Ez a rendelet és a rendelet mellékletét képező Szabályozási terv 0..-jén lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. () A rendelet előírásait a hatályba lépést követően indított engedélyezési eljárásoknál kell alkalmazni. E rendelet hatálybalépése előtt benyújtott, folyamatban lévő ügyek esetén e rendeletben foglaltakat nem kell alkalmazni. () Hatályát veszti. a Derecske Helyi építési előírásairól szóló 0/00. (IX. 0.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló /00. (X. 0.) önkormányzati rendelet,. a Derecske Helyi építési előírásairól szóló 0/00. (IX. 0.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló /00. (IV..) önkormányzati rendelet. -a. D e r e c s k e, 0.. Bakó István polgármester Záradék: A kihirdetés időpontja: 0.. Iklódiné Szilágyi Katalin jegyző Iklódiné Szilágyi Katalin jegyző 0

56 IV. FEJEZET DERECSKE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BELTERÜLETTEL KAPCSOLATOS 00. (-0.) ÉVI MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK. A 00. (-0.) évi módosítás felsőbbszintű tervekkel való összhangjának igazolása. Környezetvédelem, tájrendezés. Örökségvédelem. Biológiai aktivitásérték szinten tartásának igazolása. Közlekedésfejlesztés. Vízi közművek fejlesztése. Energia közművek fejlesztése Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

57 . A FELSŐBBSZINTŰ TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Az Országos Területrendezési Tervvel való összhang Az Országos Területrendezési Terv Területfelhasználási rendszere Derecske igazgatási területét, a települési térségbe sorolt területeket leszámítva, teljes egészében mezőgazdasági térség területfelhasználási kategóriába sorolja. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 00. évi XXVI. Törvény megfogalmazása alapján: mezőgazdasági térség: országos területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban mezőgazdasági művelés alatt álló területek tartoznak..az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: a) a mezőgazdasági térséget legalább %-ban belterjes vagy külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen városias települési térség nem jelölhető ki;...megyei terv hiányában az Országos Területrendezési Terv előírásait a megyei terv készítésére vonatkozó szabályok szerint kell érvényesíteni...a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: a mezőgazdasági térséget legalább %-ban belterjes vagy külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni; Az országos jelentőségű infrastruktúra hálózat elemei közül Derecske igazgatási területét az M gyorsforgalmi út érinti, mely az OTrT szöveges mellékletében, mint kötelezően érintendő település nem szerepel. A gyorsforgalmi út jelölt nyomvonalát az engedély hatályosulása előtt Derecskei gazdálkodók megfellebbezték, és kérték a várostól keleti irányban korábban kidolgozott másik nyomvonal változat megvalósítását. Az engedélyezési folyamat 00 november.-ig felfüggesztésre került. A gyorsforgalmi út nyomvonalának véglegesítéséig a város településszerkezeti tervében nem kerül feltüntetésre az M út. A 00. évi módosítások azonban a lehetséges nyomvonalváltozatok és közlekedésszerkezeti vonzataik figyelembe vételével kerültek elkészítésre. A nyomvonalváltozatok és hozzá igazított közlekedésfejlesztési javaslatok koncepció vázlatokban lettek kidolgozva és a közlekedésfejlesztési munkarészhez csatolva. Az OTrT Derecske teljes közigazgatási területét, a vízgazdálkodási és települési és építmények által igénybe vett térséget leszámítva mezőgazdasági térségbe sorolja. Település RT. (Ha) OTrT (Ha) Mezőgazdasági térség 0 Min: 0 Erdőgazdálkodási térség - Vízgazdálkodási térség Települési térség Építmények által igénybe vett 0 0 Igazgatási terület összesen 0 Ha 0 Ha Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

58 OTrT Szerkezeti tervének részlete (településnevek utólagos feltüntetésével) HAJDÚSZOVÁT DERECSKE TÉPE KONYÁR A településszerkezeti terv alapján számított területfelhasználási mutatókat az OTrT településre vonatkozó előírásaival látható: - A mezőgazdasági térség gyakorlatilag 00 % egyezőséget mutat. - A megengedett települési térségnél hektárral kevesebb van kijelölve - A vízgazdálkodási és építmények által igénybe vett térség esetében nincs új fejlesztés a gyorsforgalmi út építését nem számítva, mely az OTrT-ben is szerepel. - Erdőgazdálkodási térséget az OTrT Derecske vonatkozásában nem tartalmaz, de a fennmaradó területekből és eltérésekből ekkora erdő területfelhasználás kijelölhető. Derecske településrendezési terve az OTrT szerkezeti tervében meghatározottaknak megfelel! Derecske Város Településrendezési terv, Belterülettel kapcsolatos 00. (-0.) évi módosítás

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz.

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz. HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz. határozattal I./a I./b TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÓ

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA Jóváhagyási dokumentáció: 2013. június 10. I. II. ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - RAJZI MUNKARÉSZ ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - LEÍRÓ MUNKARÉSZ C Í

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 07.22. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.1- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/523-100 Email: rosenfeld.istvanne@sarvar.hu

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

II.4.6. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

II.4.6. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ Szabályozás alapelvei a következőkben foglalhatók össze: 1. Jogfolytonosság a hatályos szabályozáshoz viszonyítva 2. Építési övezeti, övezeti differenciálás alapja a kialakult vagy

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS 1 MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2011 A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV ELFOGADVA A 3/2012. (I. 26.) ÖK. RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2012. JANUÁR 2 ALÁÍRÓLAP TELEPÜLÉSTERVEZÉS:.

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 Biharnagybajom község Képviselő-testületének 9/2015.(IV.23.) rendelete BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1. MELLÉKLET: KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE: SZ-1 2.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

EDELÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 Mobil.06/70/530-6676

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 34/2003. (XII. 15.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 34/2003. (XII. 15.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 34/2003. (XII. 15.) számú R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat (Módosításokkal egységes szerkezetben.) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE I. KÖTET TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2008 július TARTALOMJEGYZÉK KÉSZÜLT A MONS REGALIS KFT GONDOZÁSÁBAN 8000 Székesfehérvár, Géza utca 43 sz. Tel/fax: 22/349

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Alátámasztó leírás Szomód község hatályos, 2006-ban elfogadott településrendezési tervét jelen megbízással egyezően a Fülöp Építésziroda készítette,

Részletesebben

ALATTYÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

ALATTYÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Településrendezési és Műszaki Társulás 5001 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel: (56) 419-087 e-mail: tmt@chello.hu Szám: 45 / 2005. HATÁROZATTAL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZ ALATTYÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete Söréd (jelenleg hatályos) Településrendezési terv Az 1-es jelű terület a külterületi településszerkezeti tervlapon mezőgazdasági, a belterületi településszerkezeti tervlapon, és a Szabályozási Tervlapon

Részletesebben

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TT HÉ 1 PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSERKEZETI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 20- i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV:5.) rendelet módosítása

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

A hatályos településszerkezeti és szabályozási terv módosítása. Falusias lakóterület kijelölése az 505 és 506 hrsz-ú ingatlanokon.

A hatályos településszerkezeti és szabályozási terv módosítása. Falusias lakóterület kijelölése az 505 és 506 hrsz-ú ingatlanokon. HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2014. ÉVI 2.SZ. MÓDOSÍTÁSA M3 4. 3502 3501 " 1. 3317 Hajdúnánás 3508 " 3502 " 2. 3317 3. Településrendezési módosításra vonatkozó kezdeményezéssel érintett

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

-1- KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2006/II.17./önkormányzati rendelete

-1- KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2006/II.17./önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK -1-4/2006/II.17./önkormányzati rendelete a Kengyel Településrendezési Terv részeit képező Kengyel Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA JÓVÁHAGYVA A 64/2013.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA JÓVÁHAGYVA A 64/2013.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától illetve

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A L Á T Á M A S Z T Ó J A V S L A T 1 - M E G A L A P O Z Ó V I Z S G Á L A T 2 - A L Á

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1. melléklet A Településfejlesztési Koncepció célja Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (a továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz kapcsolódó 2013. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz kapcsolódó 2013. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti- egyszerűsített eljáráshoz Véleményezési szakasz 2013. 11. TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2011. november PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST 1085,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2008.(II.27.), 28/2008. (V.22.), 31/2009.(IX.10.) (egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról), 28/2011.(VII.5.) és 37/2013.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. október 16-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. október 16-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. október 16-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 129/2013. (X. 16.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2014

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2014 EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ: 2014. JÚNIUS BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2014 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1. MELLÉKLET: KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE: SZ-1 2. MELLÉKLET: BELTERÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK

Részletesebben

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m. (4) A zöldterületi mutatóba csak a min 0,6 m-es földtakarású területrészek számítók be.

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m. (4) A zöldterületi mutatóba csak a min 0,6 m-es földtakarású területrészek számítók be. KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005 (III.22. Ör). sz. rendelete a helyi építési szabályokról 1 Kunszállás Község Képviselő-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 53/2016. (III.24.) számú határozatához É R D MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2012. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2012. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2012. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK FELÜLVIZSGÁLATA (Előkészítő munkák) 1. A felsőbbszintű tervekkel való összhang előzetes értékelése 2. Örökségvédelem

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Báránd Község Önkormányzatának 15/2008.(XII.22.) KT rendelete Báránd Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-elmódosított 1990. évi LXV. tv. 8. (1) bekezdése

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása

1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása 2. melléklet a 161/2013. (VII.3.) képviselő-testületi határozathoz 1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása 1.1 Térségi szerepkör Páty Község alapfokú, térségi szerepköre nem változott,

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról

a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról ZÁMOLY község 11/2016. (IV.4.) Ökt. sz. rendelete a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA 2016. április 1065 BUDAPEST, NAGYMEZŐ U. 25. tel:1-3318494

Részletesebben

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA Megbízó Csopak község Önkormányzata 8229 Csopak, Petőfi Sándor u. 2. (87) 446 250 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083 Solymár,

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete Hajdúbagos Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról Hajdúbagos Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I /2. Tel/Fax:/46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu SAJÓPETRI

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 122008/16 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

Város Polgármester e

Város Polgármester e Város Polgármester e 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu E l ő t e r j e s z t é s A lakosság felé 2011

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA TÖBB RÉSZTERÜLETEN VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2014.

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010-ben döntött arról, hogy a településrendezési eszközök (településszerkezeti

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9 / 2007 (VI. 27.) sz. önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. Tiszasas Község Képviselő - testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti

Részletesebben

CSETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

CSETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA CSETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 39/2015.(04.08.) SZ ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 36. SZERINTI TELJES

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Nagy Géza Körjegyző. Szabó József Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT. Nagy Géza Körjegyző. Szabó József Polgármester HATÁROZATI JAVASLAT Kemeneshőgyész Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2010. (. ) határozata Kemeneshőgyész Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Kemeneshőgyész

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/003. (III. 0.) számú RENDELETE A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetben a 8/0. (V.07.), a 6/0. (VII.04.)

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

Melléklet a./2016. (I. 29.) Kt. határozathoz: Helyi kérelmek összefoglalása. Belterület. 1. Kérelmező neve: EURO-UNIOR Kft

Melléklet a./2016. (I. 29.) Kt. határozathoz: Helyi kérelmek összefoglalása. Belterület. 1. Kérelmező neve: EURO-UNIOR Kft Melléklet a./2016. (I. 29.) Kt. határozathoz: Helyi kérelmek összefoglalása Belterület 1. Kérelmező neve: EURO-UNIOR Kft Központi telephely rendeltetésének felülvizsgálata: Lk >> Gksz Indoklás: A Táncsics

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 2006. NOVEMBER RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Felelős tervező: Havas Mária TT1 01-1065/01

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS 3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület 178/2013.(XI.20.) Kt. határozatában kezdeményezte a településrendezési terv módosítását a 083/9 hrsz-ú térségben.

Részletesebben