Véleményezési dokumentáció

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Véleményezési dokumentáció"

Átírás

1 TAKSONY Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területére vonatkozóan a 9/2016. (II.16.) KT határozatban foglaltak alapján) Véleményezési dokumentáció (amely készült: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében és az egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. számú melléklet II. pontjában meghatározott államigazgatási szervek, társadalmi-, civil szervezetek és a helyi lakosság részére)

2 BAU-URB Tsz.: 63/2016. Tervező és Tanácsadó Kft Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: Tervezők névsora Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területére vonatkozóan a 9/2016. (II.16.) KT határozatban foglaltak alapján) Véleményezési tervdokumentáció (készült: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerint.) Településtervezési vezető tervező Településrendezés Közlekedés Tájrendezés, zöldfelületek és környezetalakítás Munkatárs Munkatárs Közműellátás Füredi Éva TT/ Füredi Éva TT/ Rhorer Ádám K Auer Jolán TT/1T /11 TK/ /07 Pisák Brigitta okl. tájépítészmérnök Szijné Béres Mónika okl. tájépítészmérnök K Simon Bálint SIENGI Kft. (MKNYSZ: ) Budapest, május hó Füredi Éva ügyvezető Jelen dokumentációban foglaltak a BAU-URB Kft. szellemi tulajdonát képezik.

3 BAU - URB Tsz.: 63/2016. Tervező és Tanácsadó Kft Budapest, Dayka Gábor u. 94 Tel/Fax.: Tartalomjegyzék Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területére vonatkozóan a 9/2016. (II.16.) KT határozatban foglaltak alapján) Véleményezési tervdokumentáció (készült: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerint.) Megbízás Megalapozó vizsgálati munkarészek 1. Helyzetfeltárás 2. Helyzetelemzés 3. Helyzetértékelés Helyi Építési Szabályzat módosítása Helyi Építési Szabályzat módosítása (Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területére vonatkozóan) Rajzi melléklet: Szabályozási Terv (az Általános Iskola területére vonatkozóan) Helyi Építési Szabályzat alátámasztó javaslati munkarészei 1. Szakági javaslatok 2. Közlekedési javaslat 3. Közművesítési javaslat 4. Környezeti hatások 5. Hatályos Településszerkezeti tervvel való összhang 6. Szabályozási koncepció Tervirat 9/2016. (II. 16.) számú Képviselő-testületi határozat 70/2016. (IV.26.) számú Képviselő-testületei határozat Melléklet Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének részére készített tájékoztatás 3

4 Megbízás Jelen tervezési munkát Taksony Nagyközség Képviselő-testületének és a Német Nemzetiségi Önkormányzat megbízásából készítjük, melynek költségviselője Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola. A Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola a meglévő multifunkciós sportpályájának területén egy új tornatermet kíván létesíteni. A Képviselő-testület a 9/2016. (II.16.) KT határozatában (lásd.: Tervirat c. fejezetet) foglaltak alapján támogatta a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony és a Brózik Tibor Diák Sportegyesület kérését, amely szerint egy új tornaterem épülhet a meglévő rekortán sportpálya elbontásával, azaz annak a helyén. Az előbbiek értelmében válik szükségessé az általános iskola területére vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzat, és mellékletének, azaz a hatályos belterületi Szabályozási Terv tervlapjának a módosítása. A fentiek értelmében a tervezés alá vont területek a 198 hrsz-ú (Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területe) és a hrsz.-ú ingatlanok területe. Összefoglalva: a tervezési feladatot a fenti ingatlanok építési szabályainak meghatározása jelenti a 9/2016. (II.16.) KT határozatban foglaltak szerint. A hatályos Szabályozási Terv módosításának rajzi munkarésze a hatályban lévő településrendezési tervek, módosítással érintett területére vonatkozó digitális térképi állományára készül. Jelen településrendezési eszközök tervmódosítása a 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet szerint készül, egyeztetése, ill. véleményeztetése az ún. egyszerűsített eljárás szerint fog történi. Ezen Véleményezési tervdokumentáció kerül kiküldésre az ún. véleményezési szakaszban résztvevő véleményezők részére, akik a kézhezvételtől számított 15 napon belül (314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. (3) bekezdés) adhatnak írásos véleményt a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint. Az egyszerűsített eljárás ezt követően a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend szerint folytatódik. Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet (314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 39. ), amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. A véleményezési szakasz lezárul a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 39. (2) bekezdés szerinti döntés dokumentálásával és közzétételével. A véleményezési szakasz lezárását követően a Véglegesített tervdokumentáció benyújtásra kerül végső szakmai véleményezésre az állami főépítésznek. Az állami főépítész 21 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a településrendezési eszköz elfogadásához, vagy 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati és az érintett területi, települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására. A településrendezési eszköz legkorábban: - az egyszerűsített eljárás esetén a településrendezési eszköz a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti közlését követő 5. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 15. napon lép hatályba. A polgármester gondoskodik az Étv. 8. (4) bekezdése szerinti településrendezési eszközök nyilvánosságáról. 4

5 Megalapozó vizsgálati munkarészek (E munkarész a tervezési terület adottságainak figyelembevételével a településrendezési feladatnak megfelelően - került összeállításra a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerint.) 1. Helyzetfeltáró munkarész Településhálózati összefüggések Jelen tervezés illetve módosítás alá vont területek (198 hrsz., hrsz-ú) Taksony településközpontjában helyezkednek el. Az általános iskola a Fő útról a 201-es hrsz-ú ingatlanról és a Dózsa György utcából nyíló Iskola utcából, a as hrsz-ú ingatlanok a Fő utcáról közelíthetők meg. Az általános iskola a település egyetlen általános iskolája, ahol 1952-től a német nemzetiségi óvoda nyelvoktatására alapozva két-tannyelvű képzést folytatnak, mely nagyon népszerű a nem tősgyökeres, és nem német nemzetiségi tanulók körében is. Első osztálytól kezdődően valamennyi tanuló heti öt órában tanulja a német nyelvet ban Pest megyében elsőként vezette be az iskola a két-tannyelvű német nyelvoktatást, amely azóta is vonzó a környező községek tanulói számára is. A gyermekek sikeresen szerepelnek a területi, megyei és országos tanulmányi, kulturális és sportversenyeken. Az iskola mai területe ben alakult ki a multifunkciónális sportpálya megépítésével. A tornaterem megépülésével településhálózati változás nem fog történni. Területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata A területrendezési településrendezési tervek tervhierarchiájának legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, amelyet az Országgyűlés a évi XXVI. törvénnyel (a továbbiakban: OTrT) hagyott jóvá. A területrendezési tervek tartalmazzák az adott térség szerkezeti tervét, a térségi övezeti tervlapokat, valamint a térségi övezeti szabályokat. Határozatban ajánlásokat tehetnek a megyei szabályozásra. A kiemelt térségek területrendezési terve törvénnyel vannak elfogadva. Az OTrT határozza meg az ország egyes térségei térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, ill. erőforrások védelmére. Az OTrT-t elfogadása óta többször módosította az Országgyűlés. A 2014-től módosult OTrT felülírt néhány megyei övezeti lehatárolást, jogszabályi előírást. Bizonyos övezeteket megszüntetett, új övezeteket létrehozott. A térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási kategóriák és övezetek kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek figyelembe vételével, azok pontosításával. Taksony közigazgatási területére Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve (továbbiakban: BATrT) vonatkozik. A évi LXIV. törvényt legutóbb 2011-ben módosították. Az OTrT 2014-től érvényes új módosításait a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek még nem tudták lekövetni, ezért a két terv közötti különbségeket az OTrT átmeneti rendelkezései alapján kell kezelni. a térségi szerkezet (területfelhasználás) vonatkozásában a BATrT-et, az országos és felülírt térségi övezetek és az infrastrukturális elemek vonatkozásában az OTrT-et kell figyelembe venni. Ezért az OTrT és a BATrT előírásainak vizsgálata közösen, párhuzamosan történik. 5

6 Térszerkezeti tervek Az Ország Szerkezeti Terve (OTrT) BATrT Szerkezeti terve Az Ország Szerkezeti Tervére vonatkozó előírásokat alapvetően a kiemelt térségi és megyei tervek készítése során kell figyelembe venni. Jelen településrendezési eszközök módosítása esetében a térszerkezeti terveknek való megfelelést a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti tervének való megfelelésnél kerül értékelésre. A Taksony belterületén található tervezés alá vont telkek a következőek: 198, 206, 207 és 208 hrsz (a továbbiakban: módosítással érintett terület). A módosítással érintett terület a BATrT szerkezeti tervében városias települési térségben van. Térségi területfelhasználási követelmények BATrT területfelhasználási kategóriák Városias települési térség Területe a BATrT-ban: 619,96 ha, 29,79% Területrendezési követelmények A városias települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható. A városias települési térség kialakítására vonatkozóan a BATrT 5. -a további feltételeket fogalmaz meg. Megfelelőség igazolása a módosítással érintett területnél A módosítással érintett terület városias települési térség térségi területfelhasználásba tartozik. A módosítással érintett terület területfelhasználása nem változik. Megfelel. 6

7 Térségi övezetek Ebben a fejezetben az OTrT és BATrT térségi övezeteinek való megfelelőség kerül értékelésre. Az alábbi táblázatban bemutatjuk, hogy az OTrT országos övezetei közül melyek érintik Taksony közigazgatási területét, illetve melyek érintik a módosítással érintett területet: Az OTrT országos övezetei Taksony közigazgatási területén érintettség Módosítással érintett terület érintettsége 3.1 Az országos ökológiai hálózat övezete igen nem 3.2 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete igen nem 3.3 Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete igen nem 3.4 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete igen nem 3.5 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete igen nem 3.6 Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete nem nem 3.7 Országos vízminőség védelmi terület igen igen 3.8 Nagyvízi meder területének övezete nem nem 3.8 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében megvalósítható vízkár-elhárítási célú szükségtározók nem nem területének övezete 3.9 Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete nem nem Az alábbi táblázatban mutatjuk be, hogy BATrT mellékletei szerint Taksony közigazgatási területét melyik térségi övezetek érintik, illetve melyek érintik a módosítással érintett területet: A BATrT övezetei 3/1. Magterület övezete OTrT felülírta, lehatárolás új adatszolgáltatás alapján 3/2. Ökológiai folyosó övezete OTrT felülírta, lehatárolás új adatszolgáltatás alapján 3/3. Pufferterület övezete OTrT felülírta, lehatárolás új adatszolgáltatás alapján 3/4. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete OTrT felülírta, lehatárolás új adatszolgáltatás alapján 3/5. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete OTrT felülírta, lehatárolás új adatszolgáltatás alapján 3/6 Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete OTrT megszüntette Erdőtelepítésre javasolt terület övezete Új OTrT övezet, lehatárolás nem ismert, lehatárolás adatszolgáltatás alapján. Taksony közigazgatási területén érintettség igen igen nem nem igen nem - megszűnt Módosítással érintett terület érintettsége nem nem nem nem nem nem - megszűnt 7

8 3/7. Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete igen nem 3/8. Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete OTrT megszüntette nem nem 3/9. Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete OTrT megszüntette nem nem 3/10. Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete igenmegszűnt OTrT megszüntette nem 3/11. Világörökség és világörökség - várományos terület övezete OTrT felülírta nem nem 3/12. Történeti települési terület övezete OTrT megszüntette nem-megszűnt nem 3/13. melléklet: Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség - igenmegszűnt védelmi terület övezete OTrT megszüntette nem 3/14. melléklet: Felszíni vizek vízminőség védelmi vízgyűjtő területének övezete OTrT megszüntette igenmegszűnt igenmegszűnt 3/15. melléklet: Ásványi nyersanyag - gazdálkodási terület övezete OTrT átnevezte igen igen Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete - OTrT új övezete, adatszolgáltatás nem érkezett 3/16. melléklet: Rendszeresen belvíz járta terület övezete OTrT átnevezte nem nem 3/17. melléklet: Nagyvízi meder övezete OTrT felülírta, országos övezet, új adatszolgáltatás alapján nem-megszűnt nem 3/18. melléklet: Földtani veszélyforrás területének övezete nem nem 3/19. melléklet: Vízeróziónak kitett terület övezete OTrT megszüntette nem-megszűnt nem 3/20. melléklet: Széleróziónak kitett terület övezete OTrT igenmegszűnt megszüntette nem 3/21.Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete nem nem 3/22. Honvédelmi terület övezete OTrT megszüntette nem-megszűnt nem 1. Tanyás térség övezete új OTrT övezet, nem ismert, kijelölés új BATrT készítésekor 2. Tájrehabilitációt igénylő terület övezete új OTrT övezet, kijelölés új BATrT készítésekor, de most is érintett a Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetével. 3. Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete új OTrT övezet, kijelölés új BATrT készítésekor 4. Térségi árvízi kockázatkezelési terület övezete új OTrT övezet, kijelölés új BATrT készítésekor 1. OTrT-ben felülírt térségi övezetek Az OTrT 2014-ben életbe lépő módosításai után az alábbi övezeteknél az OTrT új térségi övezeti tervlapjait kell figyelembe venni a BATrT térségi övezeti tervlapjai helyett: 1. Országos ökológiai hálózat övezete 2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete 3. Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete (új övezet) 4. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 5. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete (új övezet) 8

9 6. Világörökség- és világörökség-várományos terület övezete (új övezet) 7. Országos vízminőség-védelmi terület övezete (új övezet) 8. Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete (új övezet) 9. Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete Alább az OTrT és a BATrT azon térségi övezeteit mutatjuk be párhuzamosan, melyeket az OTrT felülírt. A területrendezési követelményeket azon esetben tüntetjük csak fel, amennyiben az övezet érinti a módosítással érintett területet. Az OTrT újonnan bevezetett övezeteit a 3. pontban kerülnek bemutatásra. OTrT Országos ökológiai hálózat övezete BATrT Magterület övezete, Ökológiai folyosó övezete, Pufferterület övezete OTrT felülírta Nem érinti a módosítással érintett területet. OTrT Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete. Magterület. Ökológiai folyosó. Pufferterület BATrT Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete OTrT felülírta Nem érinti a módosítással érintett területet. 9

10 OTrT Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete BATrT Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete OTrT felülírta Nem érinti a módosítással érintett területet. OTrT Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület. Erdőtelepítésre alkalmas terület BATrT Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete, Honvédelmi terület övezete Nem érinti a közigazgatási területet. 2. Változatlan tartalommal hatályos BATrT kiemelt térségi övezetek Az alábbiakban a BATrT azon övezeteit mutatjuk be, melyeket az OTrT módosítása nem érintett, azok változatlanul érvényben vannak. A területrendezési követelményeket azon esetben tüntetjük csak fel, amennyiben az adott övezet érinti a módosítással érintett területet. Ezek a következők: 1. Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 2. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 3. Földtani veszélyforrás területének övezete 10

11 BATrT Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete Nem érinti a módosítással érintett területet. BATrT Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (OTrT átnevezte: Ásványi nyersanyag-vagyon terület övezetének) Területrendezési követelmények: Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. Az fent kijelölt területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el. Megfelelőség igazolása A településrendezési eszközökben tényleges területükkel lehatárolásra kerültek a megkutatott és nyilvántartott ásványi nyersanyag-vagyon területek. A módosítással érintett terület nem érint megkutatott és nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon területet. Megfelel. BATrT Földtani veszélyforrás terület övezete Nem érinti a módosítással érintett területet. 11

12 3. A 2013-ban módosított OTrT új térségi övezetei A 2014-től hatályba lépő OTrT új övezeteket is létre hozott. A területrendezési követelményeket azon esetben tüntetjük csak fel, amennyiben az adott övezet érinti a módosítással érintett területet. Ezek a következők: 1. Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 2. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 3. Világörökség- és világörökség-várományos terület övezete 4. Országos vízminőség-védelmi terület övezete 5. Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete OTrT Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete (országos övezet) Nem érinti a módosítással érintett területet. OTrT Világörökség- és világörökség-várományos terület övezete (országos övezet) Nem érinti a közigazgatási területet. OTrT Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete (országos övezet) Nem érinti a módosítással érintett területet. 12

13 OTrT Országos vízminőség-védelmi terület övezete (országos övezet) Területrendezési követelmények: Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. Megfelelőség igazolása A településrendezési eszközök lehatárolják a vízvédelemmel érintett területeket. A HÉSZ-ben lévő környezet- és vízvédelmi tárgyú előírásokkal a felszín alatti és felszíni vizek minőségének megóvása biztosítható. Jelen módosítás során új külszíni művelésű bányatelek nem került kijelölésre. Megfelel. OTrT Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete (országos övezet) Nem érinti a közigazgatási területet. 13

14 Hatályos településfejlesztési döntés bemutatása Jelen tervmódosításról a település 9/2016. (II.16.) Képviselő-testületi határozata döntött (lásd.: Tervirat című fejezetet). A 9/2016. (II.16.) KT. határozat alapján a tervezési feladat: A Helyi Építési Szabályzat módosítása A Helyi Építési Szabályzat a korábbi előírásokhoz képest a 9/2016. (II.16.) KT határozatban foglaltak szerint, az OTÉK keretein belül kerül módosításra. A Helyi Építési Szabályzat mellékletét képező Szabályozási Terv (belterületi) módosítása Taksony településközpont területén a 198 hrsz-ú és a hrsz-ú ingatlanok szabályozása kerül módosításra a hatályos Szabályozási Tervben meghatározottaktól eltérően. A település hatályos településrendezési tervei: Taksony hatályos Településszerkezeti Tervének (26/2005. (II.16.) sz. KT. hat.) és Helyi Építési Szabályzatának (4/2005. (II.16.) Önk. rendelet) módosítása a 2010-es és 2012-es években (készítette: Bau-Urb Tervező és Tanácsadó Kft.). készült az Étv. (1997. évi LXXVIII. tv.) és az OTÉK (253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet) előírásainak figyelembevételével. A Településszerkezeti Terv módosítása 2010-ben 177/2010. (IX.14.) sz.kt. határozattal, ben a 136/2013. (VIII.26.) KT. határozattal, a Helyi Építési Szabályzat és annak rajzi mellékletét képező kül-, és belterületi Szabályozási tervlapok módosítása (T-6/mód és T- 7/mód) 2010-ben 14/2010. (IX.29.) Ök. rendelettel, ben a 12/2013. (VIII.28.) Ök. rendelettel kerültek elfogadásra ben történt TSZT módosítás 227/2015. (XI.24.) számú KT határozattal, a Helyi Építési Szabályzat és annak a rajzi mellékletét képező belterületi Szabályozási tervlapjának módosítása 23/2015. (XI.26.) Ök. rendelettel kerültek elfogadásra. Zöldfelületi rendszer vizsgálata Egy település életében, a zöldfelületnek, azaz a növényzettel fedett területek összességének meghatározó szerepe van. A növényzet települési környezetre gyakorolt hatása sokrétű, egyszerre többféle funkciót is betölt, úgymint: ökológiai-, funkcionális-, településszerkezetiés esztétikai szerep. A zöldfelület, mint biológiailag aktív felület, jelentős ún. kondicionáló hatással bír a környezetére: kedvezően befolyásolja a klímát, a levegőminőséget, a vízháztartási viszonyokat, a felszíni és felszín alatti vizek minőségét, megakadályozza a talaj mennyiségi és minőségi romlását. E sokrétű szerepkörnek a zöldfelületek akkor tudnak optimálisan megfelelni, ha rendszerbe szervezettek. A települési zöldfelületi rendszer elemei A település zöldfelületi rendszerének elemei belterületi erdők közparkok, közkertek zöldfelületi intézmények (pl.: kemping, temető, sportpálya) egyéb, zöldfelülettel rendelkező intézmények (iskolák, óvodák, templomok stb.) közhasználat elől elzárt zöldfelületek (lakó-, üdülő-, hétvégi házak kertjei), vonalas, zöldhálózati összekötőelemek (utak, vízfolyások menti zöldfelület), továbbá a belterülethez kapcsolódó, jelentős zöldfelülettel rendelkező külterületi elemek (erdők, rétek, vízpartok stb.). 14

15 Belterületi erdők A vizsgálati terület teljes egészében belterületen található, egyik fele településközpont vegyes, másik fele kertvárosias lakóterület építési övezetbe, az Emlékmű tér pedig zöldterület övezetbe tartozik. A vizsgálati területen nem találhatók erdők. Közparkok, közkertek A vizsgált területen a Településszerkezeti terv egy közparkot tartalmaz, az Emlékmű teret, mely Z-1 zöldterület övezetként szabályozott. Az Emlékmű tér az első világháború hőseinek állít emléket. A tér keleti részén, az iskolához közelebb eső felén, az emlékmű körül háromszintű, dús növényzettel borított díszkert található. (Lásd: 1. ábra) Az utcafronthoz közelebb eső felén pedig egy régi típusú közkút található, melyet szintén többszintű növényzet vesz körül (Lásd: 2. ábra). A tér igényesen kialakított, nagykockakő burkolattal és gazdag, jó állapotú növénykiültetéssel rendelkezik, kellemes hangulatú, kitűnő kondicionáló zöldfelületű közpark. A vizsgált területen rekreációs funkciókkal ellátott közpark, közkert azonban nem található. Játszótér illetve sportpálya az iskola területén található. Ezen kívül beltéri rekreációra van lehetőség a főút mentén, ahol egy magán tulajdonban lévő, fedett squash pálya valamint egy játszóház található. 1. ábra: Emlékmű tér, I. világháború emlékműve 2. ábra: Emlékmű tér, régi közkút Zöldfelületi intézmények Zöldfelületi intézmények közé tartoznak azok a létesítmények, melyek zöldfelület nélkül nem tudják betölteni funkciójukat. A tervezési területen nem található zöldfelületi intézmény. Zöldfelülettel rendelkező intézmények Főként a közintézményekre jellemző, hogy rendeltetésük betöltéséhez zöldfelületre, kertre van szükség. A település életében főleg kondicionáló és esztétikai szerepet töltenek be. Zöldfelülettel rendelkező intézmények közé tartozhatnak tehát az iskolák, óvodák továbbá minden olyan intézmény, mely jellemzően kerttel, zöldfelülettel rendelkezik (templom, könyvtár, polgármesteri hivatal, művelődési ház/faluház stb.) A vizsgálati területen ilyen intézmény a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola valamint a Tájház. Mindkét intézmény nélkülözhetetlen része a park/kert. Annak ellenére, hogy az intézmények rendeltetésükből adódóan a lakosság csupán egy részének valamint meghatározott időben nyújt rekreációs lehetőséget, a zöld növényzettel borított felület kondicionáló szerepe meghatározó lehet a település központi részén. Az általános iskola a vizsgálati terület központjában fekszik, nagy telken, ám magas beépítettséggel rendelkezik. A területén található egy nagyobb és egy kisebb tornaterem, 2 bitumenes sportpálya valamint egy gumiburkolatú sportpálya. Az iskolakertben ezen kívül néhány kerti bútor (padok, asztalok) 2 betonból készült sakkasztal, valamint egy 8-14 éves korosztály számára készült játszótér található. (Lásd:3. és 4. ábrák) Az iskola zöldfelületeit 15

16 nagyrész cserjék és évelők teszik ki, ezen kívül néhány nagyobb lombkoronájú lombhullató és örökzöld fa is található, melyek azonban nem karakteresek. Az iskola udvarán jellemző a burkolatok magas aránya: a sportpályák területe, ezen kívül az épületek körül is nagy felületeket borít térkő, aszfalt vagy szórt burkolat. (Lásd:5. ábra) A fennmaradó részeken az intenzív használat következtében a gyep csaknem teljesen kikopott. (Lásd: 6. ábra) Összefüggő nagyobb gyepterület nem található a kertben. A meglévő kiültetések általában kaotikusnak mondhatók, nem funkcionálisak, rossz állapotúak, díszítő értékük alacsony. 3. ábra: Sakkasztalok, gyeprácsos burkolat 4. ábra: Játszótér 5. ábra: Nagy felületű, szórt burkolat az udvaron, kaotikus növénykiültetéssel 6. ábra: intenzív használat következtében kikopott gyep, nem funkcionális, karakter nélküli növényzet A Tájház a Dózsa György u. 52 szám alatt található. A hagyományosan hosszú parasztház 1892-ben épült, a 19. század elejének építészeti divatja szerint. Telke viszonylag nagyméretű, kertje főként gyeppel borított, mely azonban a telek hátsó részén nagyobb foltban kikopott. Fás szárú növényzet nem jellemző, leginkább a telekhatár mellett és a ház mögött találhatók fák, cserjék. (Lásd: 7. ábra) 7. ábra: A Tájház bejárata Közhasználat elől elzárt zöldfelületek Ide tartoznak a lakó-, üdülő-, hétvégi házak kertjei. A vizsgálati terület nagy része kertvárosias lakóterületbe tartozik, így meghatározó szerepük van a lakóházak kertjeinek a terület zöldfelületi rendszerében. A közhasználat elől elzártak, azonban a jelentős növényzettel borított felületeknek meghatározó kondicionáló szerepük van. A vizsgálati terület nyugati felén az Emlékmű tértől északra fekvő ingatlanok kertjei kiemelkedően gazdag 16

17 fás szárú növényzettel borítottak, de a terület többi magánkertjére is jellemző a magas zöldfelületi borítottság, főként díszkertek, nagy gyepfelülettel, változatos fákkal, cserjékkel. Vonalas, zöldhálózati összekötőelemek Ebbe a kategóriába tartoznak az utak, vízfolyások menti zöldfelületek. A vizsgálati területet körülölelő utak mentén különböző minőségű és milyenségű zöldsávok találhatóak. A főút mentén jellemző a parkolás, mely többféleképpen, de az útszakasz teljes hosszában jelen van. A parkolók körül többféle zöldfelület is található: sövények, gyepes sáv, fasor, egyéni kiültetések. Általánosan elmondható azonban, hogy a növényzet állapota rossz, karbantartása nem megfelelő. A gyepek a parkoló autók okozta taposás, valamint az útsózás következtében rossz állapotúak, kopottak. (Lásd:8. ábra) A nyírt sövény erősen hiányos. A főút mentén található egy idősebb, gömbkoronájú akácból (Robinia pseudoacacia Umbraculifera) ültetett fasor, melyet felújítottak, ám több helyen ez is hiányos. (Lásd:9. ábra) A vizsgálati területe keletről határoló út (Szent István tér) mellett meredek, gyepes rézsű található, melynek minősége jó. (Lásd: 10. ábra) A területet északról szegélyező Dózsa György utcára jellemző a rendkívül széles zöldsáv, melyet a lakók dús, általában háromszintű növényzettel vagy gyeppel beültettek. Az utca képe ebből adódóan nagyon kellemes, a növényzet kondicionáló szerepe jelentős. (Lásd: 11. ábra) A nyugati határoló utca a Hősök tere utca. Az északi részén az Emlékmű térig a járda mellett egy keskeny, gyepes zöldsáv húzódik, egy-egy évelő kiültetéssel, valamint az útpadka is félig gyepes. (Lásd: ábra) Az Emlékmű tértől délre azonban megszűnik a zöldsáv és csupán a többé-kevésbé gyepes padka fut az út mentén. A főút és a Hősök tere utca sarkán szórt burkolatú parkoló található, mely rézsűvel kapcsolódik a környező terepszinthez. A rézsű gyepes borítású, ám ezen kívül semmilyen növényzet nem található a parkoló területén. (Lásd: 13. ábra) A két utca találkozásánál egy kiemelt ágyásban kapott helyett Taksony vezér mellszobra, melyet háromszintű dísznövényzet vesz körül. (Lásd: 14. ábra) Parkoló található még a Fő út 54 szám mellett, az iskolához tartozó tornaterem és gumiburkolatú sportpálya telkének főúthoz kapcsolódó részén. Ez a parkoló szintén szórt burkolatú, azonban semmilyen növényzet nem található rajta. Az általános iskola főút felőli bejárata térkővel burkolt keleti oldalán 5 egyedből álló vegyes, viszonylag fiatal fasor található: 3 zöld juhar (Acer negundo) és 2 diófa (Juglans regia). Az iskolának a Dózsa György utca felől is van egy bejárata, mely egy térkövezett parkolóból áll, két oldalán széles gyepes zöldsávval és vegyes fasorral. (Lásd: 15. ábra) 8. ábra: Parkolás és rossz állapotú, hiányos zöldsáv a Fő út mentén 9. ábra: Hiányos, rossz állapotú gömbakác fasor a Fő út mentén 17

18 10. ábra: Gyepes rézsű a vizsgálati terület keleti határán 11. ábra: Gazdag, széles zöldsáv a Dózsa György utca mentén 12. ábra: Keskeny zöldsáv a Hősök tere utca mentén 13. ábra: Parkoló a Hősök tere utca és a Fő út sarkán, növényzet nélkül 14. ábra: Taksony Vezér mellszobra kiemelt ágyásban 15. ábra: Parkoló az iskola Dózsa György utca felőli bejáratánál Belterülethez kapcsolódó, jelentős zöldfelülettel rendelkező külterületi elemek A tervezési terület belterületen, a település központi részén fekszik, nem kapcsolódik hozzá külterületi zöldfelületi elem. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái A vizsgálati területen található intézmények zöldfelületei nem meghatározóak, erősen hiányosak. Az iskolakert növényzete általánosan rossz állapotú, zöldfelületei elhanyagoltak. A Tájház kertje nyújtotta lehetőségek kihasználatlanok. A vizsgálati területen nem található rekreációs funkcióval ellátott közkert, közpark. A vizsgálati területen csupán egyetlen játszótér található az iskola udvarán mely nem alkalmas minden korosztály számára. A Fő utca mentén található zöldsáv rossz állapotú, a nyírt sövények és a fasorok is több helyen hiányosak, a gyepfelületek a parkolásból és az út sózásától erősen kopottak. 18

19 19

20 Az épített környezet vizsgálata -Terület-felhasználás vizsgálata (településszerkezet, beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek) A tervezés alá vont területet a 198 hrsz-ú (Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területe) és a hrsz.-ú ingatlanok területe jelenti. A területek a település településközpontjában találhatók a Fő út, Hősök tere utca, Dózsa György utca és a Szent István tér által határolt tömbben. Mivel a tervezés alá vont területek tömbbelsőben helyezkednek el, vizsgálati szinten szükséges az egész tömb vizsgálata. Terület-felhasználás szempontjából a tömb beépítésre szánt terület-felhasználási egységei: a Fő út melletti településközpont és intézményterületek, a Dózsa György utca felöl a kertvárosias lakóterületek, amelyek a hátsókertjeikkel határosak az iskola területével. A beépítésre nem szánt területek az Emlékmű tér, valamint a Fő út és a Hősök tere utca sarkán található közkertek, melyek zöldterületként funkcionálnak. A tömböt határoló utak burkolt közutak. 20

21 21

22 -Telekstruktúra vizsgálata A vizsgált tömb területén intézménytelkek, lakótelkek és közhasználatú zöldterületek ingatlanjai találhatók. -Telekméret vizsgálata A mai állapot szerint a tervezés alá vont ingatlanok telekméretei: 198-as hrsz-ú ingatlan területe 8603 m as hrsz-ú ingatlan területe 3637 m es hrsz-ú ingatlan területe 800 m as hrsz-ú ingatlan területe 820 m 2 -Tulajdonjogi vizsgálat Az alábbi táblázat mutatja a módosítással érintett ingatlanok tulajdonviszonyát Terület Hrsz Tulajdonos Művelési ág (m 2 ) 198 Önkormányzat kivett 8603 általános iskola 206 Önkormányzat kivett 3637 tornaterem, multifunkciós sportpálya 207 Önkormányzat Kivett 800 lakóház udvar 208 Önkormányzat: tulajdoni hányada 473/820 Wágner Tamás: tulajdoni hányada 347/820 kivett lakóház udvar

23 A táblázat alapján megállapíthatjuk, hogy a tervezés alá vont területek az önkormányzat tulajdonában vannak. -Építmények vizsgálata A tervezés alá vont ingatlanok közöl a 198 és 206-os hrsz-ú ingatlanok területe intézmény területek, így a rajtuk lévő épületek a jellegüket illetve funkciójukat tekintve intézményépületek. A 207 és 208-as ingatlan a tulajdoni lap szerint kivett lakóház és udvar. Az alábbi ábra (16. ábra) bemutatja a tervezés alá vont ingatlanokon a jelenlegi használat szerinti funkciókat. 16. ábra a tervezés alá vont terület épületeinek mai használat szerinti bemutatása A 198-as hrsz-ú ingatlanon található általános iskola épületei közepes állagúak. Az épület együttesen a folyamatos bővítés figyelhető meg, a főbejárat bal oldalán található a régi iskola épülete, mely nem rég felújításra került. A régi iskola bővítéseként épült meg az új iskolarész (főépület) F+1 emelettel, majd később magastető került rá, amely időközben beépítésre került, majd ezt követte a főépület jobb oldali szárnyának megépítése F+1 emelettel, lapos tető kialakításával. A központi épületegyüttesben folyik az oktatás legnagyobb része. A főépülethez csatlakoztatva került elhelyezésre a beltéri sportpálya illetve tornaterem földszintes kialakítással. Az iskola területének dél-nyugati részén külön álló földszintes épületek találhatók oktatási és raktár funkciókkal. A 206-os hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon az épületben tornaszoba került kialakításra. 23

24 17. ábra a vizsgált terület épületeinek állaga -Épített környezet értékei A tervezés alá vont területen régészeti és műemléki értékek nem találhatók, az építmények kiemelkedő környezeti értékkel nem rendelkeznek. 24

25 Közlekedés Közúti kapcsolat Az iskola megközelítése közúton a Fő utca (510. számú országos főút) felől a Hősök tere utca Dózsa György utca Iskola utca útvonalon történik. Az Iskola utca az északi oldalon ferde beállású parkolóval, a déli oldalon leállósávval épült meg. A tömböt nyugat felől határoló Dózsa György utca a Fő utcához a Szent István tér-en egyirányú utcapáron csatlakozik. Közösségi közlekedés A Fő utcán közlekedő volánbusz helyközi járatok bonyolítják le a település központ és az iskola utasforgalmát. A Hősök terénél levő megálló jó kapcsolatot biztosít az intézmények számára, a tömb északi része a Fő utca 24 megállótól közelíthető meg. Kerékpáros gyalogos közlekedés A területen kiépített kerékpáros infrastruktúra nincs. A Fő utcát keresztező gyalogos forgalom számára jelzőlámpás átkelőhely létesült az iskola keleti gyalogos bejáratánál. A Hősök tere és a Dózsa György utca között az Emlékmű tér Iskola utca gyalogos átjárást biztosít. Parkolás A település központja számára a Fő utca Hősök tere csomópont északi oldalán van közcélú parkoló kialakítva. A Fő utca menti kereskedelmi szolgáltató létesítmények parkolói részben leállósávban, részben szerviz úton épültek ki. Az iskola számára az Iskola utcában 23 férőhelyes parkolót alakítottak ki. 18. ábra a meglévő közlekedési viszonyok vizsgálata 25

26 Közművesítés Vízellátás Az iskola jelenlegi vízellátása a Fő úton meglévő ivóvíz gerinchálózatról ágazik le. Az iskola udvarán lévő vízóra aknától két irányba indul a vezeték, részben a konyha felé, részben pedig a főépület felé. Szenyvízelvezetés Az iskola jelenlegi szennyvízelvezetése gravitációs módon történik a főépületből, és a konyhából, valamint a hátsó épületből. Az iskola udvarán levő vákuum szivattyú aknába kötnek bele ezek a csatornák, és innen kerül a települési szennyvízhálózatba, ami ezen a részen vákuumos rendszerű. Időnként előfordulnak problémák az iskola aknájából való továbbítással, ha a települési rendszer túltelített, ilyenkor szippantással távolítják el a szennyvizet. Csapadékvíz-elvezetés Az iskola területén a csapadékvíz elvezetése jelenleg nem megfelelően megoldott. A tetőről lefolyó vizek egy része bekerül a szennyvízcsatorna hálózatba, terhelve ezzel a vákuumos rendszerű szivattyúzást. A csapadékvizek másik része az első bitumenes pályától, ill. a főépületről az épület mögött megépült részben zárt csatornában, részben nyílt árokban megy le a jelenlegi gumiborítású pálya melletti szikkasztó árokba, ahol egy kavicságyon keresztül elszikkad. A korábban szennyvízemésztő aknában van egy szivattyú, az nyomja ki egy zárt csatornán keresztül a focipálya kerítése mellett a csapadékvizeket a szikkasztóágyig. Az épület büféjét rendszeresen elönti a csapadék, mivel az épületnek ez a része a legmélyebb fekvésű. Gázellátás Az iskola jelenlegi gázellátása a Fő úton meglévő középnyomású gázvezetékről ágazik le. A kerítésen belül épült meg a gáznyomás konyha ellátására, a másik a főépület felé. szabályozó, innen indul az egyik vezeték a Elektromos energia ellátás A meglévő hálózatról kielégíthető. Elektronikus hírközlés Megoldott, bővítést nem igényel. 26

27 Meglévő közműellátottság 19. ábra a meglévő vízvezeték hálózat bemutatása 20. ábra a meglévő szennyvízelvezető hálózat bemutatása 27

28 21. ábra a meglévő gázvezeték hálózat bemutatása 22. ábra a meglévő csapadékcsatorna hálózat bemutatása 28

29 Környezetvédelem Földtani közeg, talaj A tervezési terület települési területen, belterületen helyezkedik el, így kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete nem érinti. Taksony teljes közigazgatási területe nitrátérzékeny. A nitrátérzékeny területek művelésére az 59/2008 (IV.29.) FVM rendelet előírásai az irányadóak. Nitrátérzékeny területeken a mezőgazdasági műveléssel kapcsolatos trágyázásra és az állattartásra szigorúbb szabályok vonatkoznak. Mivel a tervezési terület belterületen van, így a mezőgazdasági művelésnél fennálló túlzott nitrát használat veszélye nem fenyeget. A vizsgálati területen nem ismert szennyezett talajú vagy kármentesítendő terület, továbbá nem található felszínmozgással érintett terület sem. Az új létesítmény közel 4 méterrel a jelenlegi terepszint alá kerül lesüllyesztésre, mely a jelenlegi terepviszonyok jelentős megváltoztatásával jár majd. Felszíni és felszín-alatti vizek Taksony település legjelentősebb felszíni vize a Ráckevei-Duna-ág és annak holtága. A vizsgálati területet a holtágtól mindössze egy teleksor átlagosan 100 méter választja el. A község országos úthálózatba illeszkedő főútja az 510-es jelű országos közút, amelynek 1375 m hosszú belterületi szakasza részben csatornázott. A vizsgálati terület mentén kétoldali járdával és csővezetékes elvezetéssel, az úttesten elhelyezett rácsos víznyelőkkel rendelkezik. A holtággal párhuzamos utcában, a Dózsa György utcában a magáningatlanok között (alatt) a csapadékvíz elvezetése csöves rendszerrel működik, a vizeket a holtágba vezeti. Taksony a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a felszín alatti víz szempontjából érzékeny vízminőség-védelmi területen levő település. Az ivóvízhálózatba bekötött lakások aránya 88% (2012) míg a csatornahálózatba bekötött lakások aránya 87% (2012). A Ráckevei-Duna-ágba és holtágába bevezetett tisztított, illetve a parti sávból bejutó tisztítatlan szennyvizek okozta tápanyagterhelés jelentős problémát jelent a folyó mentén. Törekedni kell arra, hogy minden ingatlan rá legyen kötve a szennyvízcsatorna hálózatra. Az új, terepszint alá süllyesztett létesítmény megváltoztathatja a talajvíz áramlási viszonyait és a területre hulló csapadékvíz lefolyási tulajdonságait. Az új létesítmény által megváltoztatott terepviszonyok miatt a terület csapadékvíz-elvezetését meg kell oldani. Az új létesítmény ezen kívül a felszíni és felszín alatt ivizekre gyakorolt hatása nem lesz jelentős, hiszen közművesítettsége teljes körű lesz. A területen szennyvízhálózat ki van építve, így a tervezett épület a már meglévő hálózatra rá tud kapcsolódni. Levegőtisztaság és védelme Taksony területén nem található légszennyezettségmérő állomás. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet az ország területét légszennyezettség szerint zónákba sorolja. Taksony a Budapest és környéke légszennyezettségi kategóriába tartozik. Szennyező anyagonkénti besorolásuk az A-tól F-ig (csökkenő sorrendben) terjedő skálán az alábbi: 29

30 Kéndioxi d Nitro géndioxid Szénmono xid PM 1 0 Benzo l Talajközeli ózon PM 10 Arzén (As) PM 10 Kadmiu m (Cd) PM 10 Nikke l (Ni) PM 10 Ólom (Pb) Taksony E B 1 D 2 B E 3 O-I 4 F 5 F F F B ábra: Zónacsoportok légszennyező anyagok szerint PM10 benz(a)- pirén (BaP) A B zóna-besorolás a levegőterheltség egészségügyi határértékének meghaladását jelenti. A fenti adatokból látható, hogy a zóna-besorolás szerint a levegőterheltség NO2 és talajközeli ózon tekintetében meghaladja a határértéket és a tűréshatárt, a szilárd szennyezőanyag mennyisége a határérték és tűréshatár fölött van, CO tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a határérték között, SO2 és benzol tekintetében pedig a felső és alsó vizsgálati küszöb között van. A község legjelentősebb lég- és zajszennyező forrásai a nagyforgalmú forrásai a nagyforgalmú 51-es, 510-es és az 5202-es számú utak forgalma, melyek közül az 510-es számú főút a vizsgálati területet délről határolja. Az új létesítmény levegőtisztaság-védelmi szempontból nem jelent majd számottevő terhelést, hiszen közművesítettsége teljes körű lesz. A téli időszakban a földgázzal történő fűtéssel pedig nem terhelik jelentősen a levegőt. Zaj és rezgésterhelés Taksony közigazgatási területén környezeti zaj elsősorban a közúti közlekedésből származik. A település legforgalmasabb közútja a nagy forgalmú 51-es és a 5202-es számú utak, melyek azonban a lakott területekről vezetik el a forgalmat. A vizsgálati területet délről határoló 510- es számú út ennek ellenére nagy forgalmat bonyolít, emiatt zajterhelése még így is jelentős. A vizsgálati területen a vasúti, a légi közlekedésből származó és üzemi zajterhelés nem figyelhető meg. Az új létesítmény nem okoz majd számottevő zajterhelést. Hulladék Taksonyban a kommunális szilárd hulladék szervezett gyűjtése és elszállítása megoldott, a szelektív gyűjtés megszervezett. A tervezési területen jelenleg található már épület, annak hulladékelszállítása megoldott, így a tervezett épület esetében sem okoz gondot a keletkezett hulladék elszállítása. A területen szennyvízhálózat ki van építve. A tervezett épület a már meglévő hálózatra rá tud kapcsolódni. A HÉSZ előírásai alapján az építmények elhelyezésének feltétele a teljes közművesítettség biztosítása. A vonatkozó környezeti feltételek, a HÉSZ és az országos szintű jogszabályok betartása esetén a hulladékkezelésből adódó környezetszennyezés elkerülhető. 1 B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt meghaladja. 2 D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van. 3 E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 4 O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 5 F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 30

31 2. Helyzetelemző munkarész A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése A tervezés alá vont területek beépítésre szánt intézmény és településközpont területek, melyek Taksony központjában helyezkednek el. A településen ez az egyetlen általános iskola van. Az ingatlan területén található épületek kissé kaotikus bővítéseikkel és szórt elhelyezkedésükkel mutatják, hogy a lakónépesség folyamatos növekedésével az ezredfordulóig, szükségessé vált a fokozatos bővítés. A bel és a kültéri sportpályák számai mutatják, hogy a gyermekek nevelésében a sportnak igen fontos szerep szán az iskola vezetése. 3. Helyzetértékelő munkarész A helyzetelemzés eredményeinek értékelése - Településfejlesztés és rendezés kapcsolata Az önkormányzat képviselő-testülete a 9/2016. (II.16.) KT. határozatában, foglaltak szerint támogatta a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony és a Brózik Tibor Diák Sportegyesület kérését, mely szerint egy új tornaterem épüljön a meglévő rekortán sportpálya elbontásával, annak a helyén. Az iskola közműellátása megoldott, az új tornaterem közmű igénye a telken belüli bekötővezetékekről biztosított, új bekötő vezetékekre nincs szükség. 31

32 Szabályozási Terv (belterületi) és a Helyi Építési Szabályzat módosítása Szabályozási Terv (belterület) módosítása A belterületi Szabályozási Tervlap módosításának rajzi munkarésze a hatályban lévő Szabályozási Terv, módosítással érintett területére vonatkozó digitális térképi állományra készült. A megbízás (szerződés) értelmében a település hatályos belterületi Szabályozási Tervlapja (belterület: T-6/mód) a 9/2016. (II.16.) számú KT határozatban foglaltak szerint az alábbiakban kerül módosításra: Az iskola területe kettő építési övezetbe kerül besorolásra. A 2005-ös állapot szerinti területet csökken 885,6 m 2 -el, ez a terület marad a hatályos helyi építési szabályzat szerinti besorolásban Vt-1* építési övezetben, az új tornaterem területe 3277 m 2 Vt-1** építési övezetbe kerül. A Vt-1** építési övezet a következő ingatlanok területéből kerül szabályozásra: a 198-as hrsz-ú területből 885,6 m 2, 206-os hrsz-ú ingatlanból 2392 m 2 terület került Vt-1** építési övezetbe. A as hrsz-ú ingatlanok a hatályos HÉSZ szerinti Vt-2 építési övezetben maradnak. Rajzi melléklet T-6/mód/9 Taksony Szabályozási Terv (belterület) módosítása (az általános iskola területére vonatkozóan) 32

33 Helyi Építési Szabályzat módosítása TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2016. ( ) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 4/2005. (II.16.) számú Önkormányzati rendelet módosításáról Taksony Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdésében, és a 62. (6) bekezdés 6) pontja által biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében felsorolt államigazgatási szervek véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 1. Taksony Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) az alábbi 1/C. -val egészül ki: 1/C. Jelen módosítás hatálya az alábbi területekre terjed ki: Belterületen a 198 hrsz-ú (általános iskola) és a hrsz-ú ingatlanok területére. 2. A R. 12. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (3) A településközpont vegyes területre (Vt) vonatkozó szabályok: Az építési telek Építési övezet jele Beépítési módja Legkisebb területe m 2 Legnagyobb beépítettsége terepszint felett % Legnagyobb beépítettsége terepszint alatt % Legkisebb zöldfelület % Építmények legnagyobb építménymagassága (H) m Vt-1 SZ K ,5 Vt-1* SZ K ,0 Vt-1** SZ ,0 Vt-2 O/Z ,5 Vt-3 O/SZ ,5 Vt-4 SZ K ,5 Vt 5 O ,5* SZ= szabadon álló O= oldalhatáron álló Z= zártsorú K= kialakult Vt-1* = Taksony Vezér Általános Iskola és a Fő téri katolikus templom területe 6,5* templom-torony magassági korlátozás nélkül kialakítható Vt-5 = az építési övezetben építés kizárólag talajvizsgálati jelentés szerint történhet. 33

34 3. A R. 12. (6) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: A Vt-1** építési övezetben az építési hely határainak meghatározásánál a következőket kell figyelembe venni: Előkert: 6,0 m Oldalkert: 6,0 m Hátsókert: 6,0 m. 4. A R. 12. az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki: (10) A terepszint alatti beépítés max80% lehet (telekhatártól 1 m-ig). 5. A R. 12. az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki: (11) A Vt-1** építési övezetben a 7,0 m építménymagasság a meglévő terepszinttől értendő. A meglévő terepszintnek a rekortán pálya szintje tekintendő. 6. A R. 12. az alábbi (12) bekezdéssel egészül ki: (12) A telek zöldfelületi arányába csak a 21cm t meghaladó termőföldvastagsággal kialakított tetőkert számítható be. 7. A R. 12. az alábbi (13) bekezdéssel egészül ki: (13) Az építési helyen kívül a terepszint megváltoztatása +/- 30 cm lehet. 8. (1) E rendelet melléklete a T-6/mód/9 jelű Taksony Szabályozási Terv (belterület) módosítása (az általános iskola területére vonatkozóan) című tervlap. Az elfogadást követően a T-6/mód jelű tervlap a változással/módosítással érintett területen hatályát veszti. Jelen rendelet a módosított tervlappal együtt érvényes, azzal együtt alkalmazandó. (2)E rendelet az elfogadás napjától számított 15. napon lép hatályba. A rendelet előírásait a hatályba lépését követően indított ügyekben kell alkalmazni. Taksony, /:Kreisz László:/ polgármester. /:Dr. Micheller Anita:/ jegyző A rendelet kihirdetve: Dr. Micheller Anita Jegyző 34

Forrás: CARTOGRÁFIAI Kft. térképe

Forrás: CARTOGRÁFIAI Kft. térképe Forrás: CARTOGRÁFIAI Kft. térképe TAKSONY Szabályozási Tervének (belterület), és Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony 6189-es hrsz-ú út és az 541-es hrsz-ú közterület szabályozására vonatkozóan)

Részletesebben

SZÁRLIGET Helyi Építési Szabályzatának módosítása Véleményezési tervdokumentáció

SZÁRLIGET Helyi Építési Szabályzatának módosítása Véleményezési tervdokumentáció Forrás: CARTOGRAPHIA KFT. térképe SZÁRLIGET Helyi Építési Szabályzatának módosítása Véleményezési tervdokumentáció BAU-URB Tsz.: 64/2015. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.:

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu PAGONY TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ IRODA 1111. Budapest, Budafoki út 53. Telefon: 06-1-365-1805,

Részletesebben

A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ. 2015. június

A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ. 2015. június DÖMSÖD NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ 2015. június PEST

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 122008/16 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA

5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA 5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA 60 5.1 TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK SZOLNOKOT ÉRINTŐ ELHATÁROZÁSAI A 2014. január 1.-én hatályban lévő OTrT-t jóváhagyó 2003. évi XXVI. törvény

Részletesebben

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS Bük Város Településrendezési terve - Felülvizsgálat 2015 Településszerkezeti terv

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁTERV95 KFT 2015. SZEPTEMBER TÖRZSSZÁM: 155/2015. 3. 2. 2 ESZTERGOM VASÚTÁLLOMÁS KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁI II., VÁGÁNYÉPÍTÉSI MUNKÁK TERVEZÉSE MEGVALÓSÍTÁSA TÁRGYÚ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN

Részletesebben

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1 Településhálózati összefüggések A település az Aszódi Járáshoz tartozik. A település Aszód és Gödöllő vonzáskörzetébe tartozik. 1.2 A területfejlesztési

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE Sztrilich Pál Cserkészpark épületeinek felújítása, bővítése érdekében 314/2012. KORM. R. 42. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA II. FÁZIS: MÁSODIK MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. augusztus Projektszám:

Részletesebben

REGIOPLAN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ FELÜLVIZSGÁLAT

REGIOPLAN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ FELÜLVIZSGÁLAT 0 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu FERTŐRÁKOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ MEDINA KÖZSÉG MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ. Készítette: Meridián Mérnöki Iroda Kft 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. Deák Varga Dénes vezető településtervező Tóth Dóra Kata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2011. november PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST 1085,

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.116-18 H E G Y E S H A L O M TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ Előzmények, tervmódosítás rövid ismertetése: Őcsény község Önkormányzatának képviselő testülete 100/2015. (VI. 24.) Kt.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Biatorbágy Város Településrendezési Eszközeinek módosításáról (A Tópark Projekttel összefüggő kérdésekről)

Város Polgármestere. Előterjesztés. Biatorbágy Város Településrendezési Eszközeinek módosításáról (A Tópark Projekttel összefüggő kérdésekről) Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Településrendezési

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA FŐÉPÍTÉSZI ÉS KIFÜGGESZTÉSI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉTV 9. (6) 2 0 1 2. Máj us Hó Z. É. M Ű

Részletesebben

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083,

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció 2014. december TH-13-02-22 Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a 4. számú főút 02637 hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA GYÓGYHELY KIJELÖLÉSÉRE 2015. ÉVBEN EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

CSERKESZŐLŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA GYÓGYHELY KIJELÖLÉSÉRE 2015. ÉVBEN EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ CSERKESZŐLŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA GYÓGYHELY KIJELÖLÉSÉRE 2015. ÉVBEN EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Megbízó: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő,

Részletesebben

MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft. 7621 Pécs,

Részletesebben

TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS

TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS BALATONAKALI Község Településrendezési terv részleges módosítása TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS 03. BALATONAKALI, Településszerkezeti terv Készítette Balatonakali község önkormányzata

Részletesebben

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Alátámasztó leírás Szomód község hatályos, 2006-ban elfogadott településrendezési tervét jelen megbízással egyezően a Fülöp Építésziroda készítette,

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz kapcsolódó 2013. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz kapcsolódó 2013. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti- egyszerűsített eljáráshoz Véleményezési szakasz 2013. 11. TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz

Részletesebben

Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása Egyes településrészek VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG

Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása Egyes településrészek VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG EGYES TERÜLETRÉSZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁSA, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Készült Vértesszőlős Község Önkormányzatának megbízásában EGYEZTETÉSI

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve EREDETI LEÍRÁS ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROZATOK (2015. decemberig bezárólag) VÁROS ÉS HÁZ BT 2016 JANUÁR SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA, TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT helyzetfeltárás és helyzetelemzés, helyzetértékelés

Részletesebben

I. ELŐZMÉNYEK, ÉS A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA

I. ELŐZMÉNYEK, ÉS A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA I. ELŐZMÉNYEK, ÉS A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA Alcsevica Pomáz legnagyobb újonnan beépítésre szánt területe; a teljes kiépülés után közel 1000 lakással, és a hozzá tartozó alapfokú intézményekkel, valamint

Részletesebben

tervezési terület CSANÁDPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2015 EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

tervezési terület CSANÁDPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2015 EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ tervezési terület CSANÁDPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2015 EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ CSanádpalota Város Településrendezési Tervének módosítása 2015 TARTALOMJEGYZÉK CSANÁDPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 2015 Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

BAG NAGYKÖZSÉG Településrendezési tervek módosítása Jóváhagyandó munkarész - Alátámasztó munkarész

BAG NAGYKÖZSÉG Településrendezési tervek módosítása Jóváhagyandó munkarész - Alátámasztó munkarész BAG NAGYKÖZSÉG Településrendezési tervek módosítása Jóváhagyandó munkarész Alátámasztó munkarész Tervező: TECHNOTEND Bt. 1115 Budapest, Halmi u. 6/B BAG TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEV, SZABÁLYOZÁSI TEV ÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Községi Önkormányzat Vámosszabadi K I V O N A T Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 28-án (kedden) 18.00 órakor kezdődő soron következő nyilvános testületi

Részletesebben

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09.

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09. PORVA Település-szerkezeti terv 2004. december 09. 2 Porva, Településszerkezeti terv Készítette Porva Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV Kft.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS MEGBÍZÓ: TERVEZŐ: Ócsa Város Önkormányzat 2364 Ócsa Bajcsy Zsilinszky út 2. KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 1927 ÓCSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERZŐK BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL

SZERZŐK BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSÉPÍTÉSI FŐOSZTÁLY Finta Sándor főépítész Pongrácz Katalin Somogyi Judit Pártos Judit SZERZŐK TELEPÜLÉSRENDEZÉS:

Részletesebben

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG SZENTENDRE VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSHOZ KÉSZÜLT

VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG SZENTENDRE VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSHOZ KÉSZÜLT SZENTENDRE VÁROS OMV BENZÍNKÚTTAL SZEMBENI TERÜLET SZENTENDRE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK OMV BENZINKÚTTAL SZEMBENI TERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSA 2014. SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem Örökségvédelmi hatástanulmány Művi értékvédelem A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Tv.) 66. (2) bekezdése alapján kötelező az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1. melléklet A Településfejlesztési Koncepció célja Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (a továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra Véleményezésre elkészített terv 2016. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075

Részletesebben

Biatorbágy Város Tópark Projekt

Biatorbágy Város Tópark Projekt Biatorbágy Város Tópark Projekt Településrendezési eszközei Településszerkezeti terve, Helyi Építési szabályzata és Szabályozási terve 2016. május hó OBELISZK Stúdió Tervező és Szolgáltató Kft. H-1056

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

polgármester városi főépítész

polgármester városi főépítész Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Lautner Emőke városi főépítész Tájékoztató a Kazincbarcika Városi Köztemető fejlesztési tanulmánytervének döntés előkészítő koncepciótervének tervezetéről

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA I. számú módosítással egységes szerkezetben Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK /TSZT ÉS HÉSZ/ MÓDOSÍTÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK /TSZT ÉS HÉSZ/ MÓDOSÍTÁSA BAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK /TSZT ÉS HÉSZ/ MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (A 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 32. szerinti teljes eljáráshoz kapcsolódó, a 38. -ban megjelölt véleményezési

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Településrendezési terv Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs község Önkormányzata képviselõ-testületének 80/2010. (IX.22.) határozata község Településszerkezeti terv leírásról és településszerkezeti

Részletesebben

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/523-100 Email: rosenfeld.istvanne@sarvar.hu

Részletesebben

AGOSTYÁN SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÉT TERÜLETRE 1. EMLÉKERDŐ, ÖKOFALU TELEKCSOPORT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2014

AGOSTYÁN SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÉT TERÜLETRE 1. EMLÉKERDŐ, ÖKOFALU TELEKCSOPORT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2014 TERVEZÉS - ST BT. 2800 Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 11/2013. AGOSTYÁN SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÉT TERÜLETRE 1. EMLÉKERDŐ, ÖKOFALU TELEKCSOPORT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2014

Részletesebben

ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELTETÉS

ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELTETÉS ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELTETÉS Csongrád Megye Közgyűlése 2012. év márciusában fogadta el a megye területrendezési tervét (CsmTrT), amely március 20-án hatályba lépett. Rendelkezéseit

Részletesebben

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ /2014.(07 ) sz. Határozat JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ JÖVŐKÉP ÉS CÉLOK (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2. melléklet I. fejezet tartalmi követelményei szerint) 2 0 1

Részletesebben

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fa: 96 418 699 email: talent_plan@arrabonet.hu Előlap KÖRNYE Településrendezési eszközök

Részletesebben

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A L Á T Á M A S Z T Ó J A V S L A T 1 - M E G A L A P O Z Ó V I Z S G Á L A T 2 - A L Á

Részletesebben

Ingatlan értékbecslési szakvélemény Szentendre, Ady Endre út, Hrsz.: 4777-4782 - Szenei Ferenc, 2015.11.24.

Ingatlan értékbecslési szakvélemény Szentendre, Ady Endre út, Hrsz.: 4777-4782 - Szenei Ferenc, 2015.11.24. 1 INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY Ingatlan címe:, Jellege: Belterület - Kivett beépítetlen terület Helyrajzi szám: 4777, 4778, 4779/1, 4781, 4782 Készítette: Szenei Ferenc Készítés dátuma: 2015.11.24.

Részletesebben

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA DÖRGICSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 33/2003.(IX.30.), 75/2008. (XI.5.), 17/2011.(II.11.), 32/2012.(VI.15.), 34/2012.(VI.15.), 35/2012.(VI.15.), 36/2012.(VI.15.), 37/2012.(VI.15.),

Részletesebben

VITUKI Hungary Kft. 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42

VITUKI Hungary Kft. 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42 02.NMT.01 SZÁMÚ NAGYVÍZI MEDERKEZELÉSI TERV DUNA IPOLY TORKOLAT A DUNA BAL PARTON,

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÉKLÁDHÁZA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ [314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal]

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÉKLÁDHÁZA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ [314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal] MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÉKLÁDHÁZA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ [314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal] 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések,

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I /2. Tel/Fax:/46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu SAJÓPETRI

Részletesebben

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása I. kötet HÉSZ és SZT módosítás Alátámasztó

Részletesebben

Budapest XII. kerület,

Budapest XII. kerület, Budapest XII. kerület, Istenhegyi út (hrsz.: 9814/1) Szendrő utca (hrsz.: 9725) 9716/23 hrsz. ú közterület 9716/20 hrsz. ú közterület által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve Tsz.: I 597 1/2011.

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

N Y Í R S É G T E R V K

N Y Í R S É G T E R V K N Y Í R S É G T E R V K f t. S z é k h e l y : 4 4 3 1. N y í r e g y h á z a, M a c k ó u. 6. s z. I r o d a : 4 4 0 0. N y í r e g y h á z a, S z e g f ű u. 7 3. s z. T e l e f o n / f a x : ( 4 2 )

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E g y e z t e t é s i a n y a g I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft. 7621 Pécs, Rákóczi út 1., 2016 februárjában

Részletesebben

KAPOLCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (A 323 hrsz-ú út rendezése érdekében) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Kr. 36.

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011.

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012.

Részletesebben

BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSIDOKUMENTÁCIÓ (A 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 32. (3) bekezdése

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, HATÁLYOS TERVDOKUMENTÁCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A 15/2004. (IV.28.) ÖKT sz. határozattal megállapított szöveges munkarész A 35/2008. (IX.22.) ÖKT. határozat

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/3-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

Törzsszám: VO-3/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-3/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a Debrecen, 0632 hrsz-ú Panoráma út - 01051 hrsz-ú út- 0752/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület 0756 hrsz-ú út 0752/14 hrsz-ú út 0752/17 hrsz-ú

Részletesebben

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete Söréd (jelenleg hatályos) Településrendezési terv Az 1-es jelű terület a külterületi településszerkezeti tervlapon mezőgazdasági, a belterületi településszerkezeti tervlapon, és a Szabályozási Tervlapon

Részletesebben

VÁROSLŐD Egyeztetési anyag Város Teampannon Kft. 2015. szeptember

VÁROSLŐD Egyeztetési anyag Város Teampannon Kft. 2015. szeptember VÁR ROSLŐD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEKK MÓDOSÍTÁSA A 8. SZ. Ú FŐÚT KIEMELT ELSŐRENDŰ FŐÚTTÁ FEJLESZTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN Egyeztetési anyag Város Teampannon Kft. 2015. szeptember VÁROSLŐD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat T Á J T E R V M Ű H E L Y SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 8261 Badacsony, Római u. 197. e-mail: laposaj@bazaltbor.hu Megalapozó vizsgálat Óbudavár településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1855/2015

Részletesebben

f!-t_ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

f!-t_ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere f!-t.j_t_. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Főváros Fővárosi Településszerkezeti Tervének és Fővárosi

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK

Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK 1.1. Tervi előzmények: 2010-ben kezdődött el Kocs község településrendezési tervének módosítása. A módosítás célja új területfelhasználások

Részletesebben