Forrás: CARTOGRÁFIAI Kft. térképe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Forrás: CARTOGRÁFIAI Kft. térképe"

Átírás

1 Forrás: CARTOGRÁFIAI Kft. térképe TAKSONY Szabályozási Tervének (belterület), és Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony 6189-es hrsz-ú út és az 541-es hrsz-ú közterület szabályozására vonatkozóan) Egyeztetési anyag (amely készült: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerint.)

2 BAU-URB Tsz.: 58/2013. Tervező és Tanácsadó Kft Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: Tervezők névsora Taksony Szabályozási Tervének (belterület), és Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony 6189-es hrsz-ú út és az 541-es hrsz-ú közterület szabályozására vonatkozóan) Egyeztetési anyag (készült: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet és 4. melléklete szerint.) Településtervezési vezető tervező Településrendezés Közlekedés Tájrendezés, zöldfelületek és környezetalakítás Munkatárs Füredi Éva TT/ Füredi Éva TT/ Rhorer Ádám K Auer Jolán TT/1T /11 TK/ /07 Szijné Béres Mónika K Közműellátás Településrendezési hírközlési tervező Simon Bálint SIENGI Kft. (MKNYSZ: ) Dr. Lecső Gyuláné TRh-t Budapest, október hó Füredi Éva ügyvezető Jelen dokumentációban foglaltak a BAU-URB Kft. szellemi tulajdonát képezik.

3 BAU - URB Tsz.: 58/2013. Tervező és Tanácsadó Kft Budapest, Dayka Gábor u. 94 Tel/Fax.: Tartalomjegyzék Taksony Szabályozási Tervének (belterület), és Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony 6189-es hrsz-ú út és az 541-es hrsz-ú közterület szabályozására vonatkozóan) Egyeztetési anyag (készült: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet és 4. melléklete szerint.) Megbízás Megalapozó vizsgálati munkarészek 1. Helyzetfeltárás 2. Helyzetelemzés 3. Helyzetértékelés Helyi Építési Szabályzat módosítása Helyi Építési Szabályzat módosítása Rajzi melléklet: Szabályozási Terv (belterületi) módosítása T-6/mód/2 Helyi Építési Szabályzat alátámasztó javaslati munkarészei 1. Szakági javaslatok 2. Közlekedési javaslat 3. Közművesítési javaslat 4. Környezeti hatások 5. Hatályos Településszerkezeti tervvel való összhang Tervirat 127/2013. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi határozat Felmérési vázrajz a helyrajzi számú földrészletekről 2

4 Megbízás Jelen tervezési munkát Taksony Nagyközség Képviselő-testületének megbízásából készítjük. A tervezés alá vont a 6189-es hrsz-ú út és az 541-es hrsz-ú közterület, Taksony belterületének északi részén található, az un. Pacsirta-domb déli oldalán. A 6189-es hrsz-ú út külterületen, az 541-es hrsz-ú közterület belterületen helyezkedik el. A tervezési feladatot a fenti utak hatályos Szabályozás Terv szerinti szabályozásának módosítása jelenti a 127/2013. (VI.25.) KT határozatban (lásd.: Tervirat c. fejezetet) foglaltak szerint. A hatályos Szabályozási Terv módosításának rajzi munkarésze a hatályban lévő településrendezési tervek, módosítással érintett területére vonatkozó digitális térképi állományára készült, amely az aktuális ingatlan-nyilvántartási adatok és geodéziai felmérés alapján kiegészítésre került (készítette: Gamzisz kft.). Jelen tervmódosítás a 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet szerint készül, egyeztetése, ill. véleményeztetése az ún. egyszerűsített eljárás szerint történik. Ezen Egyeztetési anyag kerül kiküldésre az ún. véleményezési szakaszban résztvevő véleményezők részére, akik a kézhezvételtől számított 15 napon belül (314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. (3) bekezdés) adhatnak írásos véleményt a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint. Az egyszerűsített eljárás ezt követően a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend szerint folytatódik. Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet (314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 39. ), amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. A véleményezési szakasz lezárul a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 39. (2) bekezdés szerinti döntés dokumentálásával és közzétételével. A véleményezési szakasz lezárását követően a Véglegesített tervdokumentáció benyújtásra kerül végső szakmai véleményezésre az állami főépítésznek. Az állami főépítész 21 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a településrendezési eszköz elfogadásához, vagy 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati és az érintett területi, települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására. A településrendezési eszköz legkorábban: - az egyszerűsített eljárás esetén a településrendezési eszköz a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti közlését követő 5. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 15. napon lép hatályba. A polgármester gondoskodik az Étv. 8. (4) bekezdése szerinti településrendezési eszközök nyilvánosságáról. 3

5 Megalapozó vizsgálati munkarészek (E munkarész a tervezési terület adottságainak figyelembevételével a településrendezési feladatnak megfelelően - került összeállításra a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint.) 1. Helyzetfeltáró munkarész Településhálózati összefüggések Jelen tervezés illetve módosítás alá vont út (6189-es hrsz) és a belterület északi szélén húzódó közterület (541-es hrsz) a hatályos településrendezési tervekben foglalt kismértékű korrekciója településhálózati változást nem fog eredményezni. Ezen utak kiépítése a település északi területrészének (Pacsirta-domb) azaz a hatályos Településszerkezeti Tervben kijelölt lakóterület-fejlesztés megvalósulásakor fog realizálódni. A település területét érintő hatályos területrendezési tervek Országos Területrendezési Terv (továbbiakban: OTrT), mely a évi XXVI. törvénnyel került elfogadásra, amely 2008-ban módosult (2008. évi L. tv.). Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve (továbbiakban: BATrT) a évi LXIV. törvénnyel került elfogadásra, amely 2011-ben módosult (2011. évi LXXXVIII. tv.). A fenti területi tervekben megfogalmazottakat, melyek a módosítással érintett területre vonatkoznak figyelembe vettük. A módosítással érintett terület a BATrT-ben települési térségbe sorolt terület, a térségi övezetek nem érintik. Hatályos településfejlesztési döntés bemutatása Jelen tervmódosításról a település 127/2013. (VI.25.) Képviselő-testületi határozata döntött (lásd.: Tervirat című fejezetet). A 127/2013. (VI.25.) KT. határozat alapján a tervezési feladat: A Helyi Építési Szabályzat módosítása A Helyi Építési Szabályzat a korábbi előírásokhoz képest a 127/2013. (VI.25.) KT határozatban foglaltak szerint, az OTÉK keretein belül kerül módosításra. A Helyi Építési Szabályzat mellékletét képező Szabályozási Terv (belterületi) módosítása Taksony északi területén 6189 hrsz-ú út és az 541 hrsz-ú közterület szabályozása kerül módosításra a hatályos Szabályozási Tervben meghatározottaktól eltérően. A település hatályos településrendezési tervei: Taksony hatályos Településszerkezeti Tervének (26/2005. (II.16.) sz. KT. hat.) és Helyi Építési Szabályzatának (4/2005. (II.16.) Önk. rendelet) módosítása a 2010-es és 2012-es években (készítette: Bau-Urb Tervező és Tanácsadó Kft.). készült az Étv. (1997. évi LXXVIII. tv.) és az OTÉK (253/1997. (XII.20. Korm. rendelet) előírásainak figyelembevételével. A Településszerkezeti Terv módosítása a 136/2013. (VIII.26.) Ök. határozattal, a Helyi Építési Szabályzat és annak rajzi mellékletét képező kül-, és belterületi Szabályozási tervlapok módosítása (T-6/mód és T-7/mód) a 12/2013. (VIII.28.) Ök. rendelettel kerültek elfogadásra. 4

6 A táji és természeti adottságok, zöldfelületek vizsgálata A vizsgált terület Taksony belerületének északi részén helyezkedik el. A módosítással érintett út (6189 hrsz.) és közterület (541 hrsz.) burkolatlan, amely részben lakóházakat illetve szőlő művelési ágú ingatlanokat szolgál ki. A szóban forgó utak É-i irányban a település külterületi szőlő művelésű tájhasználatú területével, D-i irányban pedig a belterület kertvárosias lakóterületével határos. A vizsgált terület növényföldrajzi besorolása alapján az Alföld flóravidékének Duna-Tisza közi flórajárásához tartozik. Taksony, Pacsirta-domb területe a települési tájhasználat folyamán korábban teljes mértékben szőlő művelésű volt. Az utóbbi évtizedek településrendezési döntései alapján a terület területfelhasználási besorolása változni fog, melyet a tájhasználat folyamatos átalakulása mutat. Jelenleg a területen a szőlőművelés cca. 60%-ra esett vissza a módosítással érintett 25 db ingatlanból 15 ingatlanon található jelenleg szőlő. A szőlőállomány elöregedett. A területen található gazdasági és hétvégi házas épületek közvetlen környezetében gyümölcsös és haszonkert használat van, néhány ingatlan a 6189 hrsz-ú út felől kerítéssel határolt. 5

7 A módosítással érintett területtől (541 hrsz és 6189 hrsz-ú utak) D-re kertvárosias lakóterület található. A meglévő lakóingatlanok kertjei a település zöldfelületi rendszeréhez tartoznak, amelyek dísz- és haszonkerti állománnyal rendelkeznek. A fenti 2007-es légifotón jól látszanak a szőlőterületen a meglévő gazdasági és hétvégi házak épületei. A 6189-es hrsz-ú út használatban van, a szőlőterület körbejárására használják. A vizsgált területen és közvetlen térségében védett vagy védelemre tervezett természeti terület, ex lege terület, továbbá európai jelentőségű élőhely (Natura 2000 terület) nem található. A terület nem része és nem szomszédos nemzeti ökológiai hálózat részét képező területtel. Az épített környezet vizsgálata -Terület-felhasználás vizsgálata (településszerkezet, beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek) A 6189-es hrsz-ú út és az 541-es hrsz-ú közterület terület-felhasználás szempontjából beépítésre nem szánt közlekedési területek. Ezen földút és közterület burkolatlan, amely részben lakóházakat illetve szőlőművelési ágú ingatlanokat szolgál ki. -Telekstruktúra vizsgálata A vizsgált területen a közterület déli oldalán lakótelkek, a földút északi oldalán szőlőművelésű volt zártkerti ingatlanok találhatók. 6

8 -Telekméret vizsgálata Az 541-es hrsz-ú közterület déli oldalán található lakótelkek 550m m 2 közötti telekméretűek, a 6189-es hrsz-ú út északi oldalán fekvő szőlőművelésű ingatlanok (volt zártkertek) 1100 m m 2 közötti telekméretűek. -Tulajdonjogi vizsgálat Az alábbi táblázat mutatja a módosítással érintett ingatlanok tulajdonviszonyát Hrsz Tulajdonos Művelési ág Terület (m 2 ) 6166 Pelikán László szőlő Pelikán László szőlő Rózsahegyi László szőlő Lőrincz Gábor szőlő Lukácsovics László szőlő Istovics László szőlő Kiss Iván szőlő Gergő Ferencné szőlő Fisli Zoltán szőlő Fuszkó Anna szőlő Dobák Lászlóné Takács Éva szőlő Egyed Tünde Kriszta szőlő Puskás Tibor szőlő Fuszkó János szőlő Király Árpádné szőlő Ecker Péter szőlő Latinovics Zoltán szőlő Galambos András szőlő Fuszkó Balázs szőlő Fuszkó Balázs szőlő Ecker Péterné szőlő Veres Attila szőlő Veres Péter szőlő tsz. földhasználati jog Kivett 1041 (Petőfi Ipari és Szolgáltató Szövetkezet) Cím:2336 Dunavarsány Sport utca 9) saját használatú út 541 önkormányzat Kivett közterület 2197 A táblázat alapján megállapíthatjuk, hogy a 6166-os hrsz-ú ingatlanoktól a 6188-as hrsz-ú ingatlanok magántulajdonban vannak, a 6189-es hrsz-ú út a Petőfi Ipari és Szolgáltató Szövetkezet tulajdonát képezi, az 541-es hrsz-ú közterület önkormányzati tulajdonban van. 7

9 -Építmények vizsgálata A helyszíni bejárás alapján derült ki, hogy a hrsz-ú és a 6177-es hrsz-ú ingatlanok gazdasági illetve hétvégi házas, faházakkal beépített ingatlanok. Gazdasági épület építésére építési engedéllyel csak a 6169-es hrsz-ú ingatlan rendelkezik, a többi ingatlan beépítése illegális. Szerkezetűket tekintve az épületek könnyűszerkezetes faházak, amelyek szabadonálló beépítéssel kerültek elhelyezésre, melyet az alábbi fotó mutat. -Épített környezet értékei A tervezés alá vont területen régészeti és műemléki értékek nem találhatók, az engedéllyel és az illegálisan épített építmények kiemelkedő környezeti értékkel nem rendelkeznek. Közlekedés -Közúti hálózati kapcsolatok A terület 510. sz. főút felől a belterület északi határán a Nyárfás utca vonalán, illetve a Szent Mihály utcán közelíthető meg. A két megközelítő utat a területtől nyugatra a Mátyás király utca köti össze. A területen belül kiépített út jelenleg nincs. A nyugati és déli területhatáron 3-4 m széles közterület húzódik. -Közösségi közlekedési hálózati kapcsolatok A terület közösségi közlekedési kapcsolatát az 510 sz. főúton közlekedő VOLÁNBUSZ helyközi járatok biztosítják. A 655 sz. Budapest Taksony Délegyháza járatnak a területhez legközelebbi megállója: Taksony Fő u. 24. a területtől átlagosan 400 m-re van. -Kerékpáros és gyalogos közlekedés A terület megközelítését biztosító kis forgalmú közutakon önálló kerékpáros utak kialakítására nincs szükség. A gyalogos közlekedés, a közterületek telekhatár menti járdáján bonyolódik le. -Parkolás A területen meglevő beépített telkek parkolása telken belül történik. 8

10 Közművesítés (Vízi-közművek, gázellátás, villamos energia, elektronikus hírközlés) Vízellátás A tervezés alá vont földúton és közterületen még nem épült ki a vezetékes ivóvíz ellátás. A területen található építmények a vízigényüket saját, fúrt kútjaikból fedezik. A meglévő ivóvíz vezeték hálózaton üzemelő utolsó tűzcsap a 8011/1. hrsz-ú lakóépület előtt van a Szent Mihály utcában. Szennyvízelvezetés A tervezés alá vont területhez kapcsolódó Szent Mihály utca folytatásában, a MECOF épületéig van kiépített gravitációs szennyvízcsatorna hálózat, de erre a szennyvízcsatornára a meglévő építmények nincsenek rákötve. Az építményekben keletkező szennyvizeket részben saját szikkasztógödrökbe vezetik, részben az ingatlanokon árnyékszékek épültek. Csapadékvíz elvezetés A 6189-es hrsz-ú földúton jelenleg semmilyen csapadékvíz elvezető hálózat nem üzemel, a lehullott csapadék a területen elszikkad. A környező utcákban nyílt földárkokban szikkad el a csapadék. Gázellátás A tervezés alá vont melletti Szent Mihály út folytatásában a MECOF épületéig kiépült a vezetékes gázhálózat, az út jobb oldalán, a padkában. Erre a hálózatra a területen található építmények nincsenek rákötve. A hétvégi házak nyári, főzési energia igényét szilárd tüzelővel, vagy PB gázzal oldják meg. Elektromos energia ellátás A tervezés alá vont területen 4 db ingatlan, (a hrsz., a 6168hrsz, a 6169-es hrsz-ú, és a 6170-es hrsz-ú) van bekötve a villamos energia ellátásba. Ezen ingatlanokhoz a Szent Mihály úton meglévő kisfeszültségű szabadvezetékes hálózat megfelelő oszlopairól van földkábelben kiépített lecsatlakozás az ingatlanok részére, és a telkeken belül szabadon álló villanyóra szekrényeken keresztül történik az elektromos energiavételezés. 9

11 A fenti fotón látható a telken elhelyezett elektromos lecsatlakozás (a mérőóra szekrény). Elektronikus hírközlés A módosítás alá vont területen nincsen kiépített távközlési rendszer. A helyszíni bejárás alkalmával észleltük, hogy a 6168-as hrsz-ú ingatlanon a Szent Mihály utca felől légkábelen keresztül kábeltelevíziós hálózati bekötés van. Környezetvédelem A módosítással érintett terület nem minősül jó minőségű termőföldnek. A jó minőségű termőföldek védelme érdekében a Budapesti Agglomeráció területrendezési terve lehatárolta a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületeket, a terület nem tartozik az övezetbe. A vizsgált terület vízeróziónak, földtani veszélyforrásnak nem kitett terület, azonban szélerózióra érzékeny. Taksony település területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint ún. érzékeny terület besorolású. A módosítással érintett területet É-i irányból érintő ingatlanok a települési infrastruktúrahálózatra nincsenek rákötve. A talaj és a felszín alatti vizek állapotát az esetleges szennyvízszikkasztások veszélyeztethetik. A talaj szennyezésének feltárására vizsgálat nem történt. A területhasználat kis intenzitásából adódóan a szennyezés mértéke minimális lehet. Vízbázis védőterülete, ill. hidrogeológiai védőidoma nem érinti a tervezési területet. Levegőtisztaság-védelem szempontjából a település a Budapest és környéke légszennyezettségi agglomerációba tartozik. A levegő, mint környezeti elem állapota jónak mondható, a tervezett terület környezetében minimális szennyező hatás. A módosítással érintett földút burkolatlan, a gépjárműforgalomból származó szálló por aránya kicsi. A tervezési területen vizsgált földúton zajló forgalom minimális, az ebből eredő környezeti közlekedési zaj nem számottevő. A hulladékelszállítás Taksony településen megoldott. 10

12 2. Helyzetelemző munkarész A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése A tervezés alá vont 6189-es hrsz-ú út és az 541-es hrsz-ú közterület beépítésre nem szánt beépítetlen közlekedési területek. A 6189-es hrsz-ú utat jelenleg általában a volt zártkerti tulajdonosok, az 541-es hrsz-ú közterületet az erre nyíló lakótelkek tulajdonosai használják. A vizsgált földút és közterület alatt közművek még nem kerültek kiépítésre. 3. Helyzetértékelő munkarész A helyzetelemzés eredményeinek értékelése - Településfejlesztés és rendezés kapcsolata Az önkormányzat képviselő-testülete a 127/2013. (VI.25.) KT. határozatában foglaltak szerint támogatta a 6189-es hrsz-ú út és az 541-es hrsz-ú közterület szabályozási korrekcióját. A szőlőművelésű területen a szőlők elöregedése miatt, a tervezett szabályozási korrekció megvalósításának akadálya nincsen. A jelenleg infrastruktúra nélküli földút és közterület a hatályos Településrendezési tervekben kijelölt lakóterület-fejlesztési terület megvalósításakor fog kiépítésre kerülni. 11

13 Szabályozási Terv (belterületi) és a Helyi Építési Szabályzat módosítása Szabályozási Terv (belterület) módosítása A belterületi Szabályozási Tervlap módosításának rajzi munkarésze a hatályban lévő Szabályozási Terv, módosítással érintett területére vonatkozó digitális térképi állományra készült, amely az aktuális ingatlan-nyilvántartási adatok és geodéziai felmérés alapján kiegészítésre került, készítette: Gamzisz kft. (lásd: Tervirat c. fejezetet). A megbízás (szerződés) értelmében a település hatályos belterületi Szabályozási Tervlapja (belterület: T-6/mód) a 127/2013. (VI.25.) számú KT határozatban foglaltak szerint az alábbiakban kerül módosításra: a tervezési feladatot a település északi területén található 6189-es hrsz-ú út és 541-es hrsz-ú közterület hatályos Szabályozási Tervben meghatározott szabályozásának korrekciója illetve módosítása jelenti a szőlőművelésű (volt zártkerti) ingatlanok irányába. Rajzi melléklet T-6/mód/2 Taksony Szabályozási Terv (belterület) módosítása 12

14 Helyi Építési Szabályzat módosítása Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. ( ) Önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról Taksony Nagyközség Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja Taksony 4/2005. (II. 16.) KT. rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzatát és a belterületi Szabályozási Tervét: 1. Taksony Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) az alábbi 1/B. -val egészül ki: 1/B. Jelen módosítás hatálya az alábbi területekre terjed ki: Belterületen 541-es hrsz-ú közterület Külterületen 6189-es hrsz-ú út hrsz-ú ingatlanok területére. 2. A R. 6. (8) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: Azokon az ingatlanokon, melyeken a szennyvízelvezetés közmű törzshálózata nem került még kiépítésre szivárgásmentes zárt szennyvíztározó létesíthető. A közműhálózat kiépítését követően az ingatlan tulajdonosa köteles a közműhálózatra történő rácsatlakozást megoldani és a zárt szennyvíztározó használatát megszüntetni. 3. A R. 10. (3) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: Azokon az ingatlanokon, melyeken a szennyvízelvezetés közmű törzshálózata nem került még kiépítésre szivárgásmentes zárt szennyvíztározó létesíthető. A közműhálózat kiépítését követően az ingatlan tulajdonosa köteles a közműhálózatra történő rácsatlakozást megoldani és a zárt szennyvíztározó használatát megszüntetni. 4. A R. 13. (7) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: Azokon az ingatlanokon, melyeken a szennyvízelvezetés közmű törzshálózata nem került még kiépítésre szivárgásmentes zárt szennyvíztározó létesíthető. A közműhálózat kiépítését követően az ingatlan tulajdonosa köteles a közműhálózatra történő rácsatlakozást megoldani és a zárt szennyvíztározó használatát megszüntetni. 5. A R. 17. (12) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: Azokon az ingatlanokon, melyeken a szennyvízelvezetés közmű törzshálózata nem került még kiépítésre szivárgásmentes zárt szennyvíztározó létesíthető. A közműhálózat kiépítését követően az ingatlan tulajdonosa köteles a közműhálózatra történő rácsatlakozást megoldani és a zárt szennyvíztározó használatát megszüntetni. 13

15 6. A R. 21. (4) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: Azokon az ingatlanokon, melyeken a szennyvízelvezetés közmű törzshálózata nem került még kiépítésre szivárgásmentes zárt szennyvíztározó létesíthető. A közműhálózat kiépítését követően az ingatlan tulajdonosa köteles a közműhálózatra történő rácsatlakozást megoldani és a zárt szennyvíztározó használatát megszüntetni. 7. A R. 45. az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Helyi közút céljára történő lejegyzés: a Szabályozási Tervmódosításon a T-6/mód/2 jelű tervlapon a hrsz-ú ingatlanok területén jelölt területrészeket a lakóterületfejlesztési terület (Pacsirta-domb) megvalósulásakor szükséges lejegyezni, e területrészbe eső elektromos bekötések ekkor áthelyezendők. 8. (1) E rendelet melléklete a T-6/mód/2 jelű Taksony Szabályozási Terv (belterület) módosítása című tervlap. Az elfogadást követően a T-6/mód jelű tervlap a változással/módosítással érintett területen hatályát veszti. Jelen rendelet a módosított tervlappal együtt érvényes, azzal együtt alkalmazandó. (2)E rendelet az elfogadás napjától számított 15. napon lép hatályba. A rendelet előírásait a hatályba lépését követően indított ügyekben kell alkalmazni. Taksony, Kreisz László polgármester. dr. Széll Attila címzetes főjegyző A rendelet kihirdetve: dr. Széll Attila címzetes jegyző 14

16 A Helyi Építési Szabályzat alátámasztó javaslati munkarészei [A tervezési terület adottságainak figyelembevételével került összeállításra a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerint.] I.Szakági javaslatok 1. Tájrendezési javaslat A tervezett módosítás nem befolyásolja a település tájhasználatát, tájszerkezetét, a hatályos Településszerkezeti terv Tájrendezési javaslat alátámasztó munkarészében foglaltak a módosítás okán kiegészítést nem igényelnek. Újonnan beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, így a biológiai aktivitás érték szinten tartását nem kell értékelni. 2.Közlekedési javaslat Közúti hálózati kapcsolatok, belső úthálózat A terület főúti kapcsolata nem változik: az 51 sz. főúttól a megközelítés a Nyárfás utcán és a Szent Mihály utcán történik. A hatályos tervhez képest az 541 hrsz. és 6189 hrsz út szabályozása továbbra is 16 m, amely a jelenlegi szabályozásban szereplő úthoz képest pár méterrel északabbra kerül. A terület nyugati határán húzódó, változatlan szélességű közterülethez csatlakozik. A Szent Mihály utcai csatlakozásnál a fordulási igényeknek megfelelő csomópont terület biztosítandó. Közösségi közlekedési kapcsolatok A jelenlegi közösségi közlekedési kiszolgálás távlatban is megfelelő. Kerékpáros és gyalogos közlekedés A terület közúthálózatának várhatóan kis forgalma miatt önálló kerékpárutak kiépítése nem szükséges. A gyalogos közlekedés min. 1,5 m széles járdákkal biztosítandó. Parkolás A területen a parkolási igényeket telken belül az OTÉK előírásai szerint kell kielégíteni. 3. Közművesítési javaslat A módosítással érintett terület közműfejlesztési szempontból a hatályos Településszerkezeti Tervben foglaltakhoz képest kiegészítést nem igényel, az abban foglaltak a meghatározók. A módosítás alá vont területen a közművek csak akkor fognak kiépítésre kerülni, ha a lakóterület-fejlesztési terület megvalósulásra kerül. Jelen tervmódosításakor a távlatban kiépülő közművek számára kell a megfelelő terület biztosítása. 4. Környezeti hatások Az út paraméterei, várható forgalma így várható környezeti hatásai- nem módosul a jelenlegi szabályozásban szereplő úthoz képest, csak pár méterrel északabbra kerül. A hatályos településrendezési tervhez készült környezetalakítási alátámasztó munkarész a környezeti elemek és rendszereik védelmére, a települési környezetvédelemre vonatkozóan széleskörű javaslatokat tartalmaz, ezért jelen módosítás során is az ebben foglaltak a mérvadók, az előírások kiegészítésére nincsen szükség. 15

17 5. Hatályos településszerkezeti tervvel való összhang Jelen tervmódosítás nem ellentétes a hatályos Településszerkezeti Tervben megfogalmazott elhatározásokkal. A hatályos Településszerkezeti terv a területet lakóterület-fejlesztési területként jelöli ki. A Szabályozási Terv feladata a fejlesztési területek kiszolgáló utjainak kiszabályozása. Ezért az utak szabályozásának megváltoztatása nem Településszerkezeti Tervi módosítási feladat, hanem Szabályozási terv módosítását jelenti. 16

18 BAU-URB Tsz.: 58/2013. Tervező és Tanácsadó Kft Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: Tervirat 127/2013. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi határozat Felmérési vázrajz a helyrajzi számú földrészletekről 17

19

20

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció TAKSONY Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területére vonatkozóan a 9/2016. (II.16.) KT határozatban foglaltak alapján) Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

SZÁRLIGET Helyi Építési Szabályzatának módosítása Véleményezési tervdokumentáció

SZÁRLIGET Helyi Építési Szabályzatának módosítása Véleményezési tervdokumentáció Forrás: CARTOGRAPHIA KFT. térképe SZÁRLIGET Helyi Építési Szabályzatának módosítása Véleményezési tervdokumentáció BAU-URB Tsz.: 64/2015. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.:

Részletesebben

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 VÁMOSSZABADI Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 2 Vámosszabadi településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása I. kötet HÉSZ és SZT módosítás Alátámasztó

Részletesebben

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció 2014. december TH-13-02-22 Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési terv módosítására

Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési terv módosítására 35704-31/2005 SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FİÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96)

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96) I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96) Megrendelő: Berkenye Község Önkormányzata Berkenye Kossuth u. 20. 2641 Tervező: TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. Salgótarján

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG SZENTENDRE VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSHOZ KÉSZÜLT

VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG SZENTENDRE VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSHOZ KÉSZÜLT SZENTENDRE VÁROS OMV BENZÍNKÚTTAL SZEMBENI TERÜLET SZENTENDRE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK OMV BENZINKÚTTAL SZEMBENI TERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSA 2014. SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 17/2003.(VIII.1.) ÖR.sz. RENDELETE Óhegy-szılı lakóterület Helyi Építési Szabályzatáról Aszód város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.-ben

Részletesebben

Záradék: az egyeztetésekhez szükséges dokumentációk példányainak előállítási költségei:

Záradék: az egyeztetésekhez szükséges dokumentációk példányainak előállítási költségei: Záradék: az egyeztetésekhez szükséges dokumentációk példányainak előállítási költségei: Tájékoztatási anyag: 25 példány 35 000,- Ft + ÁFA Egyeztetési anyag: 25 példány 105 000,- Ft + ÁFA Véglegesített

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.1.1-15 kódszámú, Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére tárgyú pályázatra

Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.1.1-15 kódszámú, Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére tárgyú pályázatra Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.1.1-15 kódszámú, Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére tárgyú pályázatra Ózd, 2016. május 20. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.

LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello. LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu GACSÁLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Köszönettel. Gyenes Levente polgármester s.k.

Tisztelt Lakosság! Köszönettel. Gyenes Levente polgármester s.k. Tisztelt Lakosság! Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Gyömrő Város 46 hrsz-ú területére vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat részleges módosítását a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE PÁTY TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 1. ELŐZMÉNYEK A tervezési terület jelentős részére 2005-ben

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Biatorbágy Város Településrendezési Eszközeinek módosításáról (A Tópark Projekttel összefüggő kérdésekről)

Város Polgármestere. Előterjesztés. Biatorbágy Város Településrendezési Eszközeinek módosításáról (A Tópark Projekttel összefüggő kérdésekről) Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Településrendezési

Részletesebben

GÁRDONY. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően

GÁRDONY. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően GÁRDONY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően véleményezésre elkészített terv 2015.október Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 362/2012. (XII. 12.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ Előzmények, tervmódosítás rövid ismertetése: Őcsény község Önkormányzatának képviselő testülete 100/2015. (VI. 24.) Kt.

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. december 6-i ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2010. december 6-i ülésén hozott határozatok: A Mi Újságunk 2011. január Önkormányzat 1 394/2010. (XII. 06.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat: 1.) Felszíni csapadékvíz és belvíz okozta károk elleni védekezéssel

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Módosítások: - 2/2016. (II.16.) ökr. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

Abony város településrendezési terve

Abony város településrendezési terve Abony város településrendezési terve Határozat-tervezet Abony Város Önkormányzat Képviselő Testületének. / 2013. (.) számú határozata a 176/2003.(XII.17.) számú ÖK határozattal jóváhagyott és többször

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE Sztrilich Pál Cserkészpark épületeinek felújítása, bővítése érdekében 314/2012. KORM. R. 42. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselı-testületének ülésére. Tisztelt Képviselı-testület!

ELİTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselı-testületének ülésére. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármester A Képviselı-testület nyílt ülésének anyaga /SzMSz 17. (1) bek./ ELİTERJESZTÉS a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. április 4.-i ülésére.

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. április 4.-i ülésére. 6 1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. április 4.-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest, XVI. kerület, Sasvár u. -

Részletesebben

Biatorbágy Város Tópark Projekt

Biatorbágy Város Tópark Projekt Biatorbágy Város Tópark Projekt Településrendezési eszközei Településszerkezeti terve, Helyi Építési szabályzata és Szabályozási terve 2016. május hó OBELISZK Stúdió Tervező és Szolgáltató Kft. H-1056

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

26/1995. (XI.28.) Kt. rendelete a A KÖZTISZTASÁGRÓL

26/1995. (XI.28.) Kt. rendelete a A KÖZTISZTASÁGRÓL 1 SZIGETHALOM 1 VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 26/1995. (XI.28.) Kt. rendelete a A KÖZTISZTASÁGRÓL (egységes szerkezetben a 13/1996. (V.14.), a 36/2008.(XII.30.), a 6/2010.(III.26.) és a 16/2012.(V.29.) önkormányzati

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2004.(IV.07.) Ök. számú rendelete. a helyi építészeti értékek védelméről

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2004.(IV.07.) Ök. számú rendelete. a helyi építészeti értékek védelméről Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004.(IV.07.) Ök. számú rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Kozármisleny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-3627-4/2008. Témafelelős: Juhász Márta, Czirokné Tárgy: Szentes-Alsórét Részletes Szabályozási terv módosítása

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT, SZABADHÁZI-HEGY SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - I. ÜTEM 10 II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK (a hatályos előírásokhoz képest történő változásokat pirossal kiemelve jelöltük) TÖRÖKBÁLINT, SZABADHÁZI-HEGY

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Lovas község Önkormányzata 8228 Lovas, Fő út 8. Megrendelő képviselője: Ferenczy Gáborné Polgármester Kéri Katalin Telpülési főépítész

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. december 01. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

FENYŐFŐ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2013. november TH-13-02-19

FENYŐFŐ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2013. november TH-13-02-19 FENYŐFŐ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2013. november TH-13-02-19 2 Fenyőfő Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

BALATONALMÁDI KRISTÓF KEMPING YACHT KEMPING ÉS KÖRNYÉKE

BALATONALMÁDI KRISTÓF KEMPING YACHT KEMPING ÉS KÖRNYÉKE BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI (Balaton tó 2313/17 hrsz ú terület 2314 hrsz ú terület Véghelyi Dezső utca 2299 hrsz ú közpark Széchenyi sétány által határolt terület) SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E- /2013. Tárgy:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyott, végleges tervdokumentáció LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA LEPSÉNY T E L E P Ü L

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 59/2014.(V.29.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 36.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 87368-3-21/2014. Ügyintéz : Privitzer Jen dr. Ruzsáli Pál Sipos László Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Kiskunfélegyházi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (VI. 21.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és környezetvédelemről. Cibakháza Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!!

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; adószáma: 15731292-2-13; statisztikai számjele: 15731292-8411-321-13;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy, 087/14 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelemről

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy, 087/14 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelemről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/230, 229, 295 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: epitesipont@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu : ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy,

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online. REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.hu DIÓSD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Iktatószám: 50-2/2016/B. Tárgy: Bánk község településrendezési eszközeinek

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció BAU-URB Tsz.: 54/2008. Tervezı és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezık névsora SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

MÁTÉSZALKA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Mátészalka V á r o s Polgármestere Mátészalka, Hősök tere 9. Tel: 44/501-358. Fax. 44/501-360. e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 592/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú 02/7 és 02/8 hrsz.-ú ingatlanok hasznosítása

Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú 02/7 és 02/8 hrsz.-ú ingatlanok hasznosítása 38/2016.(II.17.) Kt. határozat: Tárgy: A Belsőmajor utca feletti építési telkek értékesítése 1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a Belsőmajori utca feletti építési telkeket.

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105739-1-14/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Király Dániel Tel.: 62/553-060/44253 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Akasztó-

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Száz Attiláné osztályvezető SZUNYOGH LÁSZLÓ FŐÉPÍTÉSZ. Edelény, 2014. július 9.

ELŐTERJESZTÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Száz Attiláné osztályvezető SZUNYOGH LÁSZLÓ FŐÉPÍTÉSZ. Edelény, 2014. július 9. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 10-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 30 DB TÁRGY: A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 34/2003. (XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (3) bekezdése alapján Nyírbátor Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 14. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. NOVEMBER 27. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 205/2015. (XI.19.) sz. hat. Javaslat Zalaegerszegért Díj odaítélésére (Zárt

Részletesebben

A hatályos településszerkezeti és szabályozási terv módosítása. Falusias lakóterület kijelölése az 505 és 506 hrsz-ú ingatlanokon.

A hatályos településszerkezeti és szabályozási terv módosítása. Falusias lakóterület kijelölése az 505 és 506 hrsz-ú ingatlanokon. HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2014. ÉVI 2.SZ. MÓDOSÍTÁSA M3 4. 3502 3501 " 1. 3317 Hajdúnánás 3508 " 3502 " 2. 3317 3. Településrendezési módosításra vonatkozó kezdeményezéssel érintett

Részletesebben