A Képviselő-testület december 6-i ülésén hozott határozatok:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Képviselő-testület 2010. december 6-i ülésén hozott határozatok:"

Átírás

1 A Mi Újságunk január Önkormányzat 1 394/2010. (XII. 06.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat: 1.) Felszíni csapadékvíz és belvíz okozta károk elleni védekezéssel kapcsolatos döntések 2.) Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása V. ütem, szennyvíztisztító telep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása megnevezésű, KEOP azonosító számú beruházás II. fordulójához szükséges hitelkeret beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadása. Pénzes Andrásné Bírálóbizottság 3.) Gubovics Zoltán ingatlanvásárlási kérelme Gerecz Attila Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 4.) Egyebek A Képviselő-testület december 6-i ülésén hozott határozatok: 395/2010. (XII. 06.) határozat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy kutasson fel pályázati lehetőségeket a település egészén jelentkező felszíni csapadékvíz elvezetés és belvizek okozta problémák kezelése és megoldása érdekében. Határidő: folyamatos Felelős: 396/2010. (XII. 06.) határozat Képviselő-testülete a település egészén jelentkező felszíni csapadékvíz elvezetés és belvizek okozta problémák kezelése és megoldása érdekében benyújtandó pályázathoz szükséges tervdokumentáció elkészítése vonatkozásában felkéri a Polgármesteri Hivatalt a tervező kiválasztásához szükséges eljárás megindításával kapcsolatosan ajánlatok bekérésére a becsült érték meghatározásához, a évi költségvetésben biztosítja a tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges öszszeget. Határidő: december 15., 397/2010. (XII. 06.) határozat Képviselő-testülete a település egészén jelentkező felszíni csapadékvíz elvezetés és belvizek okozta problémák kezelése és megoldása érdekében benyújtandó pályázat pozitív elbírálása esetén a szükséges önrészt lakossági hozzájárulásból kívánja finanszírozni. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a lakossági hozzájárulás jogi feltételeinek kidolgozására. Határidő: december 15. Felelős: 398/2010. (XII. 06.) határozat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a KEOP azonosító számú Kiskunlacháza szennyvíz csatornázása V. ütem, szennyvíztelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása megnevezésű beruházás II. fordulójához szükséges Ft-os hitelkeret beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának III.1.1. pontjában szerződést biztosító mellékkötelezettségként jelzáloggal terhelhető ingatlanokat ajánl fel. 399/2010. (XII. 06.) határozat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a KEOP azonosító számú Kiskunlacháza szennyvíz csatornázása V. ütem, szennyvíztelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása megnevezésű beruházás II. fordulójához szükséges Ft-os hitelkeret beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációjában a hitel fedezeteként a következő helyrajzi számú ingatlanokat jelöli meg: kiskunlacházi 0579/15-40 és 0579/42-50 Határidő: december /2010. (XII. 06.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy név szerinti szavazással dönt Kiskunlacháza szennyvíz csatornázása V. ütem, szennyvíztelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása megnevezésű beruházás II. fordulójához szükséges Ft összegű hitelkeret közbeszerzési eljárásának ajánlati felhívásának elfogadásáról.????? Határidő: december /2010. (XII. 06.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a KEOP azonosító számú Kiskunlacháza szennyvíz csatornázása V. ütem, szennyvíztelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása megnevezésű beruházás II. fordulójához szükséges Ft összegű hitelkeret közbeszerzési eljárásának ajánlati felhívását és felkéri a hivatalos közbeszerzési tanácsadót, hogy intézkedjen a hivatalos lapban történő megjelentetésről. Határidő: december /2010. (XII. 06.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 117/2010. (IV. 22.) sz. határozatával elfogadott közbeszerzési tervét a következők szerint módosítja: 1.) a terv I. Árubeszerzés főcímét kiegészíti két általános egyszerű eljárású, nemzeti eljárásrendbe tartozó közbeszerzéssel, a villamos energia beszerzése és Kiskunlacháza közvilágítási fogyasztási helyeinek villamos energia beszerzése tárgyakkal, 2.) a terv III. Szolgáltatás megrendelés főcímét kiegészíti egy közösségi, nyílt eljárású közbeszerzéssel, a Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása V. ütem szennyvíztelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása tárgyú, KEOP azonosító számú projekt, önrészének finanszírozására a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében az éven túli lejáratú beruházási hitelt nyújtó banki szolgáltató kiválasztása tárggyal. 403/2010. (XII. 06.) határozat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a volt szovjet reptér önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanai 0579/15-40, 0579/42-50 hrsz-ok- vonatkozásában kérjen be árajánlatokat hivatalos értékbecslőktől a jelzett ingatlanok értékének megállapítására. Határidő:: december /2010. (XII. 06.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 083/11 hrsz-ú ingatlant versenytárgyalás nélkül értékesíti területcsere útján, mivel önkormányzati közfeladat ellátási érdek fűződik hozzá.

2 2 Önkormányzat A Mi Újságunk január 405/2010. (XII. 06.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a Gubovics Zoltán 2340 kiskunlacháza, József A. u. 66. szám alatti lakossal történő területcseréhez, a 083/11 és a 083/8 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában azzal, hogy az értékkülönbözet Ft, melynek és az ingatlancsere járulékos költségeinek viselése Gubovics Zoltánt terhelik. A Képviselő-testület november 29-i rendkívüli ülésén hozott határozat: 393/2010. (XI. 29.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint: Nyílt ülés napirendi pontjai: 1.) Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása V. ütem, szennyvíztisztító telep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása megnevezésű, KEOP azonosító számú beruházás II. fordulójához szükséges hitelkeret beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadása.(az anyag pénteken kerül kiküldésre!) Pénzes Andrásné Bírálóbizottság 2.) Egyebek A Képviselő-testület december 15-i ülésén hozott határozatok: 406/2010. (XII. 15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint: Napirendek előtt szót kér: petőné Horváth Éva és Gerecz Attila képviselő 1.) Előző képviselő-testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 2.) Beszámolók Huszty Sándorné csoportvezető Pénzes Andrásné pénzügyi vezető dr. Sződi Károly osztályvezető 3.) Beszámoló a költségvetés ¾ évi teljesítéséről Gerecz Attila Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 4.) Javaslat személyi jellegű kérdésben (helyszíni szóbeli előterjesztés) 5.) évi költségvetés módosításnak előterjesztése Gerecz Attila Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 6.) évi költségvetési koncepció előterjesztése Gerecz Attila Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 7.) évre vonatkozó rendeletmódosítások vízfogyasztás díjainak módosítása szennyvízdíjak módosítása szemétszállítási díjak módosítása étkezési térítési díjak módosítása közterület használati díjak módosítása mezőőri díjak módosítása temető szolgáltatási díjak módosítása helyi adórendelet módosítása Gerecz Attila Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 8.) Lakáshasználat szóló rendelet elfogadása Gerecz Attila Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság dr. Galambos Eszter Jogi és Ügyrendi Bizottság 9.) Piaci helypénz díjainak elfogadása Gerecz Attila Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 10.) Kunépszolg Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása dr. Galambos Eszter Jogi és Ügyrendi Bizottság 11.) Csapadékvíz elvezetés tervezéséhez árajánlatok bekérése 12.) Munkaügyi megállapodással kapcsolatos kezességvállalás ügyében döntés Gerecz Attila Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság dr. Galambos Eszter Jogi és Ügyrendi Bizottság 13.) Gyejó szakmai programjának elfogadása Petőné Horváth Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság 14.) Általános Iskolai Társulás Pedagógiai program elfogadás dr. Szabó Attila Művelődési, Oktatási és Sport bizottság 15.) Bizottságok előterjesztései Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Művelődési, Oktatási és Sport bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Előadók: bizottságok i 16.) Egyebek 407/2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete elfogadja az előző testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 408/2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete elfogadja szóbeli beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszak önkormányzatot érintő fontosabb eseményeiről. 409/2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete elfogadja Huszty Sándorné Települési és intézmény-fenntartási csoport vezetőjének a csoport munkavégzésével kapcsolatos írásos és szóbeli beszámolóját. 410/2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete elfogadja Pénzes Andrásné pénzügyi vezető október-november hónap pénzügyi gazdálkodásáról szóló írásos és szóbeli beszámolóját. 411/2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete elfogadja dr. Sződi Károly osztályvezető írásos és szóbeli beszámolóját.

3 A Mi Újságunk január Önkormányzat 3 412/2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete elfogadja írásos és szóbeli beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszak Hivatalt érintő eseményeiről. 413/2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a i tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. Törvény, valamint az SzMSz 52/A. -a alapján Tóth Imrét külső alnek megválasztja. 414/2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete a évi költségvetés ¾ éves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 415/2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete 1.) a részletes tervező munka alapjául elfogadja az önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést. 2.) A évi költségvetés tervezésénél kiemelt célkitűzései a következők: a helyi intézményhálózat fenntartása és működőképességének megőrzése, a kötelező feladatok prioritása; a bevételek és kiadások egyensúlyban tartása, az adósságállomány rendezése érdekében bevételi források biztosítása. 3.) A évi költségvetés tervezésénél kiemelt feladatnak tekinti a következőket: a.) az előterjesztésben bemutatott törvényi kötelezettségeknek megfelelő működési kiadások tervezését; b.) a nem kötelező feladatok finanszírozásának felülvizsgálatát; c.) az önkormányzati tulajdonú épületek és építmények ütemezett állagmegóvását, különös tekintettel az oktatási és szociális intézményekre (karbantartás, energia megtakarítást eredményező beruházások) 4.) A évi költségvetés készítéséhez az alábbi intézkedési tervet fogadja el: a.) A Pénzügyi Osztály határozza meg az intézmények évi működését biztosító költségvetési keret összeget. A számításnál vegye figyelembe az intézmények eltérő, sajátos gazdálkodását, az állam által biztosított normatív támogatások nagyságát, az önkormányzat saját forrás lehetőségeit. Határidő: január 20. Felelős: b.) A Hivatal készítse el a kötelezően és nem kötelezően ellátandó feladatok listáját. Mutassa ki feladatonként, hogy a feladatellátás milyen mértékben igényel önkormányzati saját pénzeszközt. Határidő: január 20. Felelős: c.) A Műszaki Csoport mérje fel az élet-és balesetveszély elkerülése érdekében elvégzendő felújításokat intézményenként, és határozza meg a feladat ellátáshoz szükséges kiadási öszszeget. Készítsen összefoglaló kimutatást az önkormányzati ingatlanok jelenlegi állagáról, a felmérésben értékelje állapotukat az elfogadható mértékhez képest. Határidő: január 20. Felelős: d.) A Pénzügyi Osztály a költségvetés összeállításához szükséges helyi rendeletek módosítását, a rendelet tervezeteket készítse elő /helyi adókról, mezőőri díjakról, talajterhelési díjról szóló rendeletek/. Vizsgálja meg a közüzemi szolgáltatások díjaira, kegyeleti szolgáltatási díjakra, közétkeztetésre szóló módosítások szükségességét. Felelős: e.) Az Igazgatási és Jogi Osztály mutassa ki az önkormányzat által ellátandó szociális feladatokhoz szükséges kiadások összegét. A évre vonatkozó változásokat röviden ismertesse. Határidő: január 20. Felelős: 5.) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények álláshelyeinek számát nem növeli. Készítse el a Hivatal intézményenként, szakfeladat bontásban a feladatellátásához szükséges létszám kimutatást, és vizsgálja meg a feladat milyen minimális létszámmal látható el. Határidő: január 20. Felelős: 6.) A Képviselő-testület felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában segítsék az önkormányzat költségvetésének tervezését. 416/2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete nem fogadja el Balogh Zoltán képviselő javaslatát, melyben szerint a kommunális adó mértéke 1250 Ft/hó összegről 990 Ft/hó összeg legyen. 417/2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a bevezetendő kommunális adóról név szerinti szavazással dönt. 418/2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kommunális adó mértékét ingatlanonként Ft/hó, azaz Ft/ év összegben állapítja meg. 419/2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete a piac helyfoglalási díjait az alábbiak szerint fogadja el: Negyedéves helyfoglalás őstermelők esetében Negyedéves helyfoglalás kiskereskedők esetében áfa Ft/m/ negyedév áfa Ft/m/ negyedév Helyfoglalással rendelkezők napi helypénze: Őstermelők esetében áfa Ft/m Kiskereskedők esetébe áfa Ft/m Helyfoglalással nem rendelkezők napi helypénze: Őstermelők esetében áfa Ft/m Kiskereskedők esetében áfa Ft/m Határidő: január /2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete, mint a Kunépszolg Kft alapítója úgy dönt, hogy a Kunépszolg Kft. Felügyelőbizottságába tagként Balogh Zoltánt nem választja meg. 421/2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete, mint a Kunépszolg Kft alapítója, a Kunépszolg Kft. Felügyelőbizottságába tagnak dr. Galambos Esztert (2340 Kiskunlacháza, Bocskai u. 7., an.: Szmoleniczky Anikó) választja. A Felügyelőbizottság tagjának megbízása ig szól. Határidő: január 1.

4 4 Önkormányzat A Mi Újságunk január 422/2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete, mint a Kunépszolg Kft alapítója, a Kunépszolg Kft. Felügyelőbizottságába tagnak dr. Földváry Zsuzsannát nem választja meg. Határidő: január /2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete, mint a Kunépszolg Kft alapítója, a Kunépszolg Kft. Felügyelőbizottságába tagnak Gerecz Attilát (2340 Kiskunlacháza, Váci Mihály utca 13., an.: Kulcsár Ildikó) választja. A Felügyelőbizottság tagjának megbízatása ig szól. Határidő: január /2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete, mint a Kunépszolg Kft alapítója, a Kunépszolg Kft. Felügyelőbizottságába tagnak Balogh Zoltánt (2340 Kiskunlacháza, Toldi Miklós utca 47. an.: Nemoda Jolán Borbála) választja. A Felügyelőbizottság tagjának megbízatása ig szól. Határidő: január /2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete, mint a Kunépszolg Kft alapítója, a Kunépszolg Kft. felügyelőbizottsági tagjainak tiszteletdíját bruttó Ft/hó, a Felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíját bruttó Ft/hó összegben határozza meg. Határidő: január /2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri t, hogy kérjen be ajánlatokat Kiskunlacháza belterületi csapadékvíz-elvezetésének tervezésére a határozat mellékletei szerinti tartalommal. Határidő: január /2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy kézfizető kezesként szerepeljen a Kunépszolg Kft. és Kovács Imre közötti munkaügyi megállapodásban, az abban meghatározott tartalommal. Felhatalmazást kap a a megállapodás aláírására. A megállapodás jelen határozat mellékletét képezi. 428/2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunlacháza- Áporka Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás módosított szakmai programját. 429/2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunlacháza- Áporka Általános Iskolai és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Társulás módosított pedagógiai programját. 430/2010. (XII. 15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a.) Sallai József Kiskunlacháza Duna u. 5. szám alatti lakos által az ingatlanára felvett hitelét nem tudja átvállalni. A Képviselő- testület kéri a Hivataltól, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse. b.) felhatalmazza a t, hogy hasonló jellegű kérelem esetén saját hatáskörben döntsön a kérelem elutasításáról. 431/2010. (XII. 15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4 fő védőnő és a 2 fő laboráns részére a munkaruha költségtérítés kifizetését engedélyezi évben Ft összegben. A munkaruha összegével megemeli a évi előirányzatot a tartalék terhére, és kéri a hivatalt a évi költségvetési rendelet módosításáról készítsen előterjesztést. 432/2010. (XII. 15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a es költségvetés elkészítésénél fontolóra veszi a notebook beszerzés lehetőségét. 433/2010. (XII. 15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem vásárolja meg Sztojka Miklós Kiskunlacháza, Móricz Zs. u.2. szám alatt található ingatlanát. 434/2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el Dénes Ferencné, Orosz Jánosné és Ruzsa Jánosné ingatlan tulajdonrész felajánlását. Felajánlókkal nem kíván ingatlan ajándékozási szerződést kötni. 435/2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja Bojtos János területvásárlási kérelmét, a megjelölt ingatlanrészt továbbra is közlekedési területként kívánja használni. 436/2010. (XII. 15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vételi szándékkal megkeresi a 0636/14 és 0636/15 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosait. Felkéri a Polgármester urat az egyeztető tárgyalások lefolytatására (vételi ár, stb.). Kéri a Hivatalt az adás-vételi szerződés tervezet elkészítésére. A vételár kerüljön beépítésre a KEOP azonosító számú Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása V. ütem, szennyvíztelep rekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása pályázat költségei közé. 437/2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja Kiss Miklósné Parkerdei u.22. szám alatti lakos kérelmét. Felkéri a Polgármestert, hogy rendelje meg a Parkerdei úton 1 db közvilágítási lámpatest kihelyezését. 438/2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mortak Fruit Kft. és az Iker és Társa Kft., mint a Központi Konyha közbeszerzési eljáráson nyertes nyersanyag-beszállítói kérelmének nem ad helyt, nem módosíthatja a szállítói szerződéseket a közbeszerzésről szóló évi CXXIX. Törvény (1) bekezdése alapján.

5 A Mi Újságunk január Önkormányzat 5 439/2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Uzelmen József ajánlatát és megrendeli a MOL kút melletti közút mentén található veszélyes nyárfák kivágását. A Képviselő-testület felhatalmazza a t a szerződés aláírására és a t annak ellenjegyzésére. 440/2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szabadság utca 1. szám alatt található ingatlanát nem értékesíti Sztojka Zoltán részére. Határidő: december 3o. 441/2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évre vonatkozóan a közvilágítási aktív elem üzemeltetési szerződést a holdfény csomagban foglalt szolgáltatásokra az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft-vel köti meg általános forgalmi adó nélkül Ft/hó összegben. Felhatalmazza a Képviselő-testületet a t a szerződés aláírására, a t annak ellenjegyzésére. Határidő: december 31. Képviselő-testületének 16/2010. (XI.05.) önkormányzati rendelete a 29/2009. (XII.15.), a 20/2009.(VI.23.), a 24/2008. ( ), a 9/2008. ( ), a 21/2007. ( ) és a 18/ ) rendelettel módosított, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/1996. (08.05.) rendelet módosításáról Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV: törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi LXV. törvény -ában kapott felhatalmazás alapján, a 29/2009. (XII.15.), a 20/ /2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete felkéri a V.I.P Ambulance Kft-ét, hogy az önkormányzat és közte létrejött Szolgálati Szerződésnek eleget téve Áporka Község Önkormányzatával kötött megállapodást december 31. napjáig mondja fel és a kiskunlacházi ügyeleti ellátást szerződésszerűen folytassa tovább. Határidő: december /2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete lemond az Erdély és Kárpát utca felújítása elnevezésű, U számú, TEÚT pályázaton elnyert Ft öszszegű pályázati pénzeszközökből Ft öszszegben. 444/2010. (XII. 15.) határozat kezdeményezi a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásból történő kiválás, valamint Apaj Község, Áporka Község, Dömsöd Nagyközség, Kiskunlacháza Nagyközség, Lórév Község, Makád Község, Ráckeve Város, Szigetbecse Község, Szigetcsép Község, Szigetszentmárton Község, Szigetújfalu Község települések közötti új együttműködési forma kialakításának vizsgálatát, előkészítését, és ennek érdekében együttműködik az érintett településekkel. 445/2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ráckevei Városi Bíróság előtt 2.P /2009. ügyszám alatt folyamatban lévő, a Bárdi Autó Zrt. és 16/2010 (XI. 5.) rendelet (VI.23.), a 24/2008. ( ), a 9/2008. ( ), a 21/2007. ( ) és a 18/ ) rendelettel módosított, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/1996.(08.05.) rendelet (a továbbiakban:r.) módosítására a következőket rendeli el: Részletes rendelkezések Az R. 6. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (4) a)a szemétszállítási díj fizetésénél az Önkormányzat az alábbi kedvezményeket biztosítja az állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárok részére: 1.) házaspár esetén, ha legalább egyik személy 70 éven felüli, a kedvezmény mértéke 50%, 2.) egyedülálló, 70 éven felüli személy esetén a kedvezmény mértéke 100%. az Önkormányzat közötti szorgalmi jog alapítása iránt indított peres eljárásban a bíróság felkéri dr. Mód Kristóf Ügyvédi Irodát a bírósági ítélet elleni fellebbezés benyújtására. 446/2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete A Kiskunlacháza-Áporka Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működésével kapcsolatos fenntartói belső vizsgálat elvégzésére ad-hoc bizottságot hoz létre, melynek dr. Galambos Eszter a Jogi és Ügyrendi Bizottság. 447/2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete A Kiskunlacháza-Áporka Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működével kapcsolatos fenntartói belső vizsgálat elvégzésére felállított ad-hoc bizottság tagjának Foki Vilmos képviselőt választja. 448/2010. (XII. 15.) határozat Képviselő-testülete A Kiskunlacháza-Áporka Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működésével kapcsolatos fenntartói belső vizsgálatok elvégzésére felállított ad-hoc bizottság tagjának Balogh Zoltán képviselőt választja. b.) Amennyiben az ingatlanban a kedvezményre jogosult személy(ek)en kívül olyan személyek is laknak, akiket a kedvezmény nem illet meg, a szemétszállítási díjat jelen Rendelet általános szabályai szerint kell az ingatlan után megfizetni. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után indult ügyekben kell alkalmazni. Kihirdetve: november 5.

6 6 Önkormányzat A Mi Újságunk január Képviselő-testületének 17/2010.(XI.05.) önkormányzati rendelete a közterület rendeletetéstől eltérő célú használatáról, továbbá a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: (1) A rendelet hatálya kiterjed Kiskunlacháza közigazgatási területén a.) a közterületre, b.) minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra. (2) E rendelet alkalmazásában: a.) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami, önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat. A közterület rendeltetése különösen a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb) a közművek elhelyezése. b.) mozgó árusítóhely: mobil jellegű, talajhoz nem rögzített, helyét változtató árusítóhely c.) mozgóárusítás: a kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak. d.) jármű tárolása: ha a jármű engedély nélkül 8 óránál hosszabb ideig közterületen várakozik. e.) vásár: helyi jelleggel rendezett olyan adásvételi lehetőség, ahol az áruk kínálatát kirakodással mutatják be. f.) rendezvény: a külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint megtartott békés összejövetel, felvonulás, tüntetés. g.) alkalmi árusítás: 30 napot meg nem haladó időszakban, ideiglenes árusítóhelyen, alkalomszerűen, idényjellegű cikkek árusítása h.) hirdető-berendezés: h/a.) cégér: valamely mesterség jelvényként használt, rendszerint a műhely, üzlet bejárata fölé kifüggesztett tárgy vagy címszerű ábra, / rendeletek h/b.) cégtábla: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség nevét és az ott folyó tevékenységet bejáratnál feltüntető tábla, h/c.) címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, egyéb adatait feltüntető tábla, h/d.) hirdetőtábla: hirdetések, reklámok, közlemények kifüggesztésére használt tábla, h/e.) megállító tábla: nyitvatartási idő alatt az üzletek elé kihelyezett mobil reklámtábla, h/f.) reklámtábla: valaminek a reklámozását szolgáló, nyilvános helyen elhelyezett tábla, h/g.) hirdetmény: a falragasz, felirat, plakát, szórólap, értesítés, tájékoztató, valamint választási hirdetmény és kampányanyag akár nyomdai úton vagy házilag, illetve felfestéssel készül. h/h.) cégreklám: az üzlet tevékenységét reklámozó berendezés. (1) A közterület használójának a közterületet úgy kell használnia, hogy ne zavarja a közterület más részeinek, valamint a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, balesetveszélyt ne okozzon. (2) A közterületen elhelyezett tárgyak anyagainak és formájának összhangban kell lennie a környezetében lévő létesítmények alapanyagával, formájával. (3) A közterületre élősövények, bokrok, fák kizárólag engedéllyel ültethetők. A már meglévőket amennyiben a biztonságos közlekedést zavarják-, a felszólítástól számított egy héten belül el kell távolítani. (4) Közművek (víz, gáz, telefon, szennyvízcsatorna) fölé tilos növényzetet telepíteni. (5) Az üzlethelyiségek tulajdonosai, bérlői kötelesek gondoskodni az üzlet nagyságának megfelelő, az I. fokú építéshatóság által előírt számú parkolóhely kialakításáról. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 4. (1) Közterületen anyagot lerakni és tárolni, közterületet elfoglalni, illetve a rendeltetésétől eltérő módon használni csak engedély alapján lehet az abban foglaltak szerint. (2) A közterület használati engedély kiadásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületen levő berendezések, felszerelési tárgyak, fák, növények szabadon maradjanak és ne rongálódjanak. A kiadott engedélyben meg kell határozni az esetleges helyreállítás módját, idejét és a költségviselési kötelezettséget, beleértve a környezetszennyezés megszüntetését is. (3) A közterületek, sportolás céljára szolgáló területek beszennyezése tilos. A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése végett az említett területeken a szemetet, hulladékot, szennyező, vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni, kiengedni, vagy eldobni nem szabad. (4) Közterület alkalmi árusításhoz történő igénybevételére csak akkor adható engedély, ha a.) a mobil árusítóhely esztétikus, dekoratív, a gyalogos forgalmat nem akadályozza és a napi árusítás befejezésével eltávolítható, b.) az árusítás esztétikus, erre a célra rendszeresített és az áru minőségét is védő, elsősorban természetes anyagú tárolóedényekből történhet, melyeket folyamatosan tisztán kell tartani. (5) Közterület használati engedély szükséges: a.) az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi, továbbá b.) belterületi földrészletek, illetve építmények közhasználatra átadott részeinek rendeltetéstől eltérő használatához. 5. (1) A közterület használatot a engedélyezi. (2) Közterület használati engedélyt kell beszerezni az 1.sz.mellékletben felsorolt esetekben, a 4. (5) bekezdésében meghatározottak fennállása esetén. (3)A közterület használati engedélyt meghatározott időtartamra: évre, hónapra és napra lehet kiadni. (4) A közterület használati engedélyt a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (5) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a) az engedélyt kérő nevét, lakhelyét, székhelyét, b) a közterület használat célját, időtartamát, c) a közterület használat helyének és mértékének pontos, d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat tartalmát, e) a külön jogszabályban előírt illetéket. 6. (1) A közterület használati engedély kiadása során figyelembe kell venni a helyi építési szabályzat, a rendezési terv vonatkozó előírásait, valamint a köztisztasági szempontokat. (2) A közterület használati engedélynek tartalmaznia kell: a.) az engedélyes nevét, lakhelyét, székhelyét, b.) a közterület használat célját, időtartamát, a terület helyét, mértékét, c.) az engedélyező eljárásban közreműködő szakhatósági hozzájárulásban foglalt előírásokat,

7 A Mi Újságunk január Önkormányzat 7 d.) az engedély megszüntetése, vagy visszavonása esetén az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását, e.) az igénybe vett terület tisztán tartására, a környezet megóvására vonatkozó felszólítást, f.) az engedélyes kártalanítási igényeinek kizárását, g.) a közterület használati díjfizetési kötelezettség mértékét, illetőleg a fizetés határidejét, módját. (3) Az engedélyes a közterület használati engedélyt más személyre nem ruházhatja át. 7. (1) A közterület használati engedély megszűnik: a.) az engedélyben foglalt határidő elteltével, b.) visszavonással. (2) A közterület használati engedély közérdekből bármikor visszavonható. (3) Vissza kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra, mértékben használja, díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére nem tesz eleget. (4) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó a hatóság felhívására a.) köteles a használatot megszüntetni és az eredeti állapotot visszaállítani, vagy b.) az engedély kiadásához szükséges feltételek fennállása esetén azt haladéktalanul megkérni. (5) Nem szükséges közterület használati engedély a.) az út tartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez, b.) a legfeljebb 4 óra időtartamú rendezvényhez, amennyiben a közlekedést nem akadályozza, c.) tüzelőanyag, építési munka végzéséhez szükséges építési anyag legfeljebb 1 hét időtartamú tárolásához. (6) Nem adható ki közterület használati engedély a.) ha a közterületi árusítóhely tervezett helyétől számított 100 méteren belül hasonló árucikket árusító üzlet működik, b.) szeszes ital árusításához, kivéve vendéglátóipari előkert, vásár, búcsú, c.) a közlekedés biztonságát zavaró (utak, útkereszteződések, közúti és jelzőtáblákat takaró) berendezésekre és anyagok elhelyezésére, továbbá a közúti útkereszteződések esetén 50 méteren belül, főúti útkereszteződések esetén 100 méteren belül, d.) mozgóboltból történő árusítás és mozgóárusítás céljára, kivéve rendezvények, vásár alkalmával, e.) olyan mobil építmény, berendezés létesítésére, melynek külső megjelenítését a főépítész előzetesen nem hagyta jóvá, f.) üzlet kitelepült árusítására, abban az esetben, ha a területhasználat meghaladja a kérelmező üzlet alapterületének 50 %-át, illetve vendéglátóipari előkert esetén a 100 %-át, g.) 3,5 t össztömeget meghaladó teher és áruszállításra szolgáló járművek, valamint mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, nehézpótkocsi, lakókocsi, munkagép, mezőgazdasági eszköz, autóroncs közterületen történő tárulására, parkolására és árusítására, h.) erdő és közpark területére. i.) üzleten kívüli kereskedés során csak közismert rendeltetésű, bontatlan csomagolású áru forgalmazható. j.) Nem forgalmazható üzleten kívüli kereskedés során jövedéki termék, vetőmag és növényi szaporítóanyag, kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak minősülő áru, gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy készítmény, veszélyesnek minősülő anyag és készítmény, növényvédő szer, növényvédelmi célú és termelésnövelő anyag, valamint állatgyógyászati készítmény, fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, illetve tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó maradvány és leválasztott anyag, nemesfém, drágakő és az abból készült ékszer, díszműáru, élelmiszer (ideérve a gombát is) a zöldség és a gyümölcs kivételével, olyan áru, amelynek értékesítését külön jogszabály előzetes engedélyhez köti vagy tiltja, illetve csak üzletben (piacon) történő értékesítését engedi, k.) Üzleten kívüli kereskedés céljából a fogyasztó a lakásán 19 és 9 óra között nem kereshető fel, kivéve, ha ehhez előzetesen hozzájárult, l.) A fogyasztót a lakásán, munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén felkereső személy köteles személyazonosságát és ha nem a saját nevében jár el, képviseleti jogosultságát a fogyasztónak igazolni. 8. (1) A hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű közterületen történő tárulása tilos. (2) A hatósági jelzéssel rendelkező jármű közterületen történő tárolására, árusítására közterület bérleti szerződés köthető kizárólag e célra kijelölt területen, amely Kiskunlacházán a Rákóczi úti parkoló (hrsz.:.). Képviselő-testületi határozattal erre a célra egyéb önkormányzati ingatlanok jelölhetők meg. 9. A közterület használati díj mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 10. (1) Közterületen építési és bontási munkát a közúti közlekedésről szóló évi I. törvényben foglaltak szerint lehet végezni. (2) Közterület felbontásához hozzájárulást új közmű létesítése, közmű rekonstrukciója esetén a beruházó kérelmére lehet kiadni. (3) Közműjavítás esetén a bontási hozzájárulást a közmű kezelője is kérelmezheti. Nem kell hozzájárulást kérni közműhiba elhárításának sürgőssége esetén. (4) Közterület bontási hozzájárulás kiadására kérelem alapján kerül sor (3. számú melléklet) (5) A kérelemnek a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.) KHVM rendeletben foglaltakon túlmenően tartalmaznia kell a felbontást kérő nevét és címét az igénybevétel céljának és módjának leírását, időtartamát az igénybevett közterület jellegét (közút, járda, parkoló, kapubejáró, stb) az elfoglalni kívánt terület pontos nagyságát és paramétereit (hosszúság, szélesség, mélység stb) az igénybevételért és szakszerű helyreállításért felelős személy nevét és címét. (6) Amennyiben technológiai okokból a munkavégzés szünetel, úgy a kérelemben ennek okát és időtartamát külön meg kell határozni. (7) Közművek kiépítése illetve javítása esetén a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kiadása hatáskörébe tartozik. 1 (1) a.) A közterület használati díjat az igénybevevőnek a hozzájárulás átvételekor kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetnie, vagy annak előzetes átutalását igazolnia. b.) Amennyiben a közterület felbontása legfeljebb 2 napot vesz igénybe, ezen időszakra nem kell közterület használati díjat fizetni. (2) Amennyiben a kérelmező olyan mértékű közterületbontáshoz kér engedélyt, amelynek mértéke vagy egyéb ok miatt szakaszolás indokolt, a hozzájárulás - helyszíni bejárás alapján - szakaszolt közterületbontáshoz adható meg. (3) Ha a körülmények indokolják, a hozzájárulásban a helyreállításra vonatkozóan két határidő állapítható meg: a.) ideiglenes helyreállítás határidejét b.) végleges helyreállítás határidejét.

8 8 Önkormányzat A Mi Újságunk január (4) A kezelői hozzájárulásban forgalombiztonsági okok miatt előírható a közterület azonnali helyreállítása. (5) Amennyiben a hozzájárulásban foglaltaktól eltérő nyomvonal igénybevételére vagy határidő módosítására van szükség, úgy haladéktalanul módosítást kell kérni. (6) November 15. és március 15. közötti időszakban a közterületet felbontani különösen indokolt esetben, a külön engedélye alapján lehetséges- kivéve az azonnali hibaelhárítási munkák végzését. 1 Újonnan létesített út- vagy járdaburkolat elkészültétől számított 5 éven belül, illetve park- vagy zöldterület létesítésétől számított 2 éven belül közterület bontási hozzájárulás csak különösen indokolt esetben, a külön engedélye alapján adható. 1 A benyújtott közterület felbontási kérelem, illetve közmű hibabejelentés alapján adott írásos hozzájárulásnak tartalmaznia kell: a fizetendő díjat, a közterület helyreállítására vonatkozó határidőt és minőségi követelményeket, a helyreállításért felelős személy nevét, címét, a késedelmes helyreállítás esetén felszámolásra kerülő késedelmi díj mértékét, nem teljesítés esetén az önkormányzat általi közterület-helyreállítás jogát és a helyreállítás költségének azonnali beszedési megbízással, vagy más ezzel egyenértékű pénzügyi garanciával történő érvényesítési lehetőségét. 14. (1) A felbontott közterületek helyreállításának folyamatos ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A helyreállítást az érvényben lévő műszaki szabályok és irányelvek figyelembe vételével kell elvégezni. (2) Amennyiben a burkolatfelbontással járó munkavégzés bármely ok miatt szünetel, úgy a kérelmező köteles azt a Polgármesteri Hivatalban bejelenteni. Ez esetben előírható a közterület azonnali helyreállítása. (3) Ha a munkavégzés technológiai okból határidőre nem fejeződött be, vagy egyéb okból 3 napnál tovább szünetel, az önkormányzat jogosult a felbontott közterületet a kérelmező költségére helyreállítani. (4) a) Aszfaltos utak felbontása során a munkaárok csak földdel vagy az engedélyben előirt anyaggal tölthető vissza, a kiviteli terv szerinti tömörséggel. A visszatöltés minőségét tömörségi könyvvel kell igazolni. b) A tömörségi mérések elvégzése után kerülhet sor a burkolat építésére, a műszaki ellenőr írásos nyilatkozata alapján. (5) A helyreállított közterületet külön műszaki átadás-átvételi eljárás során kell átadni a közút kezelőjének. 15. (1) A közterület igénybevevő köteles: a.) A bontási munkákkal érintett közterülettel szomszédos ingatlantulajdonosokat a megkezdés előtt 8 nappal írásban értesíteni kell a bontás megkezdésének és a helyreállítás befejezésének várható időpontjáról, b.) a közterület szakszerű helyreállítását elvégezni/elvégeztetni, c.) a hozzájárulást a munkavégzéskor a munka helyszínén tartani, az ellenőrzésre jogosultnak azt bemutatni, d.) a kivitelezési munkák megkezdését megelőzően 3 munkanappal a Polgármesteri Hivatalt értesíteni, e.) gondoskodni a folyamatos munkavégzésről, f.) az érintett területet tisztán tartani, a felesleges földet, törmeléket, hulladékot és szemetet folyamatosan a saját költségén elszállítani a kijelölt lerakóhelyre, g.) a munka során a növényzet védelméről gondoskodni, h.) az érintett területen a szemétszállító jármű munkája zavartalanságát biztosítani vagy a hulladékgyűjtés többletköltségét megtéríteni, i.) a munkaterületen lévő csapadékvíznyelő rácsokat letakarni, a munka befejezése után az aknákat felülvizsgálni és gondoskodni az eredeti állapot helyreállításáról, j.) a munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig a nyomvonalat biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban tartani, a bekövetkező süllyedéseket azonnal kijavítani, k.) a munka befejezése után azonnal gondoskodni az eredeti állapotnak megfelelő forgalmi rend visszaállításáról. (2) Amennyiben a helyreállított szilárd burkolat a garanciális idő alatt megsüllyed, a kérelmező köteles a burkolatot a megsüllyedt szakaszon teljes szélességben helyreállítani. Ha ezt nem teszi meg, a munkát a Polgármesteri Hivatal jogosult a kérelmező terhére elvégezni, és a helyreállítási költségeket a kérelmező bankszámlájáról azonnal beszedési megbízással leemelni. 16. (1) Hirdetmény a.) csak vízoldékony ragasztóval rögzíthető, b.) a köztisztasági előírások betartásával terjeszthető (különösen szórólapos hirdetmény). (2) Megállító tábla elhelyezéséhez a közút kezelőjének írásos hozzájárulása szükséges. (3) Az érintett közút kezelőjének vagy a rögzítésre igénybevett építmény tulajdonosának, kezelőjének hozzájárulásával építési engedély nélkül elhelyezhető az önkormányzat által történő lakossági tájékoztatást szolgáló ideiglenes jellegű hirdetés. (4) Hirdető-berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlan rendeltetésszerű használatát, illetve a közterület fenntartási munkáit. (5) A hirdető-berendezések közutak melletti elhelyezésének szabályait a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény szabályozza. (6) Nem helyezhető el hirdető-berendezés közterületi út, járda, gyalogút, szilárd burkolatára festett kivitelben közparkban középületek falain közterületen álló fákon, padokon emlékműveken szobrokon kegyeleti helyeken buszmegállóban közműveken (pl. kapcsolószekrényeken, villanyoszlopon) buszmegállókban, buszvárókban 17. (1) Az 1 m2 feletti hirdető-berendezés kihelyezésével kapcsolatos kérelemhez mellékelni kell: a.) a pontos helyszínrajzot és műszaki tervet b.) az egyéb engedélyeket, hozzájárulásokat: b/a.) közút esetén annak kezelőjétől b/b.) az ingatlan tulajdonosától c.) főépítészi szakvéleményt. (2) Közterületen hirdető-berendezést és hirdetményt elhelyezni csak a közterület használati engedély és e rendelet 1. mellékletében meghatározott díj megfizetése alapján lehet. (3) A közterület hirdetési célú használatára vonatkozó engedélyt az építésügyi hatóság engedélyének figyelembe vételével a adja meg. (4) Az e rendelet előírásainak megszegésével elhelyezett hirdető berendezéseket a tulajdonos a felszólítást követő 8 napon belül köteles saját költségén eltávolítani. (11) Amennyiben a hirdető-berendezés eltávolítását a hirdető-berendezés tulajdonosa a felszólítás ellenére nem hajtja végre, a végrehajtás tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény előírásai szerint kell eljárni. (5) Magántulajdonú ingatlanon felállított hirdető-berendezés elhelyezéséért és eltávolításáért az ingatlan tulajdonosa a hirdető-berendezés tulajdonosával egyetemlegesen felelős. (6) Az adott tevékenység megszüntetésétől számított 8 napon belül a tulajdonos köteles eltávolítani a kihelyezett hirdető-berendezést.

9 A Mi Újságunk január Önkormányzat (1) Ez a rendelet napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Képviselő-testületének a közterület rendeletetéstől eltérő célú használatáról, továbbá a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló, a 31/2009.(XII.15.) és a 18/2008. (X.14.) és a 14/2008.(VIII.19.) rendelettel módosított 10/2008.(06.24.) számú rendelete hatályát veszti. (3) Jelen rendeletben foglaltak érvényesülését a Polgármesteri Hivatal a közterület-felügyelet által rendszeresen ellenőrzi. (4) Aki e aiban meghatározott kötelezettségeket megszegi - amennyiben más jogszabályban meghatározott szabálysértést nem valósít meg - szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Kihirdetve: november 5. Képviselő-testületének 18/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2010 (VI.22.); a 13/2010 (IX.06) és a 4/2010 (IX.22) rendelettel módosított 1/2010 (III.17.) rendelet módosításáról Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2010 (VI.22.); a 13/2010 (IX.06.) és a 14/2010 (IX.22) rendelettel módosított 1/2010 (III.17.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. Az R. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 1) Az önkormányzat évi költségvetésének módosított kiadási főösszegét e Ft-tal módosított bevételi főösszegét e Ft-tal megemeli a Képviselő-testület, az önkormányzat évi módosított kiadási főösszegét eFt-ban módosított bevételi főösszegét eFt-ban állapítja meg. 1. számú melléklet A Képviselő-testület által megállapított közterület-használatra és hirdetési berendezésekre vonatkozó díjak az alábbiak: a.) A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, (portál, kirakatszekrény, üzleti védőtető, előtető, ernyőszerkezet, hirdető berendezés, fényreklám, cím- és cégtáblák, cégreklám) Ft m2/hó b.) Árusító- és egyéb fülke Ft/m2/hó c.) Teher- és különleges gépjárművek, valamint ezek vontatványai után Ft/m2/hó d.) Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag törmelék Ft/m2/hó e.) Idényjellegű árusítás Ft/m2/nap f.) Alkalmi- és mozgó árusítás Ft/m2/nap g.) Javító- és szolgáltató tevékenység Ft/m2/nap h.) Vendéglátóipari előkert Ft/m2/hó i.) Üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával hordók, ládák, göngyölegek elhelyezése, árukirakása Ft/m2/nap j.) Mutatványos tevékenység Ft/m2/nap k.) Közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítása Ft/m2/év l.) Gépkocsi árusítás személygépkocsi Ft/hó - tehergépkocsi 2 t alatt Ft/hó - tehergépkocsi 2 t felett Ft/hó m.) Egyéb (a fent felsoroltak alá nem eső esetkben) Ft/m2/nap Közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak (a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet szerint) Közutak kategóriái Igénybevétel jellege II. rendű főút Belterületi másodrendű út sport-, kulturális rendezvény vásár, egyéb építési munkaterület 10.-Ft/m2/nap- 15.-Ft/m2/nap 50 Ft/m2/nap Bekötőutak, állomáshoz Belterületi mellékutak, vezető utak, gyorsforgalmi lakó- és kiszolgáló utak, utak csomóponti ágai és pihenőhelyi útjai, egyéb or- kerékpárutak, gyalogutak külterületi közutak, 5.- Ft/m2/nap 10.- Ft/m2/nap 20 Ft/m2/nap szágos közutak csomóponti és járdák ágai, parkolóhelyi útjai Figyelembe vehető egyéb szempontok Szorzószám Városközpont, belváros 2 Közút teljes lezárása 5 Amennyiben valaki nem kér közterület-használati engedélyt, úgy a díjon felül bírságként a díj 200%- át köteles megfizetni. (1) Az R. 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) Az R. 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) Az R. 4/a és 4/b számú melléklete helyébe jelen rendelet 3/a és 3/b számú melléklete lép. (4) Az R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) Az R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (6) Az R. 13/a-13/b. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6/a-6/b. számú melléklete lép. (7) Az R. 15. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (8) Az R. 16. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetve: Kiskunlacháza, december 16.

10 10 Önkormányzat A Mi Újságunk január Képviselő-testületének 19/2010. (XII.16.)rendelete a 27/2009. (12.15.), a 17/2009. (VI.23.) a 22/2008.(12.16.) a 19/2007.(12.12.) és a 16/2006. (12.12.) rendelettel módosított, a vízfogyasztás díjáról szóló 9/1996.(08.05.) rendelet módosításáról Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az évi LXXXVII. törvényben biztosított jogkörében a vízközmű ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról, a vízfogyasztás díjáról szóló a 27/2009. (12.15.) a 17/2009. (VI.23.) a22/2008.(12.16.) a 19/2007.(12.12.) a 16/2006.(12.12.) rendelettel módosított 9/1996.(08.05.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el: (1) Az R. 4. (1) helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az ivóvíz-szolgáltatás fogyasztási díj mértéke a községben és az üdülőterületen: Lakossági vízfogyasztás díja: áfaFt/hó Közületi vízfogyasztás díja: áfaFt/hó (2) Az R. 4. (2) helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az ivóvíz-szolgáltatás alapdíj mértéke a községben és az üdülőterületen: Lakossági alapdíj: áfaFt/hó Közületi alapdíj: 84.-+áfaFt/hó Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Kihirdetve: december 16. Képviselő-testületének 20/2010. (XII.16.) rendelete a 28/2009.(12.15.), a 18/2009. (VI. 23.) a 23/2008.(12.16.) a 20/2007.(12.12.), a 11/2007.(05.22.) és a 17/2006. (12.12) rendelettel módosított, a település folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a szennyvízelvezetésről szóló 4/1998. (06.26.) rendelet módosításáról Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és az évi LIII. törvény 46. (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a tiszta, rendezett települési környezet kialakítása és védelme érdekében a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a szennyvízelvezetésről szóló, 28/2009.(XII.15.) a 18/2009.(VI. 23.) a 23/2008.(12.16.) a 20/2007.(12.12.), a 11/2007.(05.22.) és a 17/2006.(12.12) rendelettel módosított 4/1998.(06.26.) rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el: 2. (1) Az R. 6. -ának 6.3./ pontjának helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: E rendeletben szabályozottak lapján a szennyvízelvezetési díj és szennyvíztisztítás összege közületi fogyasztó esetén áfa Ft/m3, lakossági fogyasztó esetén áfa Ft/m3. A szennyvízelvezetési díj számlázásának alapját a házi ivóvíz csatlakozáson elhelyezett ivóvízmérőn mért vízmennyiség képezi. A szennyvízelvezetési díj megállapításánál figyelembe vehető szennyvízkibocsátási mennyiséget évente hat hónapon keresztül az áprilistól szeptemberig történő időszakban az alapul vett ivóvízfogyasztás 90%-a adja. (2) Az R. 7. -ának 7.2./ pontjában a áfa Ft/m3 szövegrész helyébe a áfa Ft/m3 szövegrész lép. (3) Az R. 7. -ának 7.3./ pontjában az áfa Ft/m3 szövegrész helyébe az áfa Ft/m3 szövegrész lép. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Kihirdetve: december 16. Képviselő-testületének 21/2010. (XII.16.) rendelete a 29/2009.(XII.15.), a 24/2008. ( ), a 9/2008. ( ), a 21/2007. ( ) és a 18/ ) rendelettel módosított, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/1996. (08.05.) rendelet módosításáról Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény és a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló a 29./2010.(XII.15.), a 9/2008.(06.24.) 9/2008. (06.24.), a 21/2007.(12.12.) és a 18/2006. (12.12.) rendelettel módosított 10/1996. (08.05.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el: Az R. 6. (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (2) A évi szemétszállítási szolgáltatás díja a) Kiskunlacháza belterületén Ft+ÁFA/kuka/hó (heti elszállítás) b) Kiskunlacháza üdülőterületén, Bankházán és a külterületeken Ft+ÁFA/kuka/hó (heti elszállítás) c) A műanyag zsákos elszállításának díja egységesen a közigazgatási területen: 224.-Ft+ÁFA/zsák Ez a rendelet január 1-én lép hatályba. Kihirdetve: december 16. Képviselő-testületének 22/2010. (XII.16.) rendelete az étkezési térítési díjakról Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény rendelkezései alapján az étkezési térítési díjakról a következőket rendeli el:

11 A Mi Újságunk január Önkormányzat 11 Képviselő-testülete január 1-től a következő térítési díjak fizetését írja elő: Megnevezés Térítendő összeg áfa nélkül (Ft/adag ) Tízórai 60.- Óvodai ebéd Tanuló ebéd Uzsonna 44.- Felnőtt ebéd (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. (2) január 1. napjától a 30/2009.(XII.15.) rendelet hatályát veszti. Kihirdetve: december 16. Kiskunlacháza nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (XII.16.) rendelete a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatáról, továbbá a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 16/2010. (XI.05.) rendelet módosításáról 1. számú melléklet A Képviselő-testület által megállapított közterület-használatra és hirdetési berendezésekre vonatkozó díjak az alábbiak: a.) A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, (portál, kirakatszekrény, üzleti védőtető, előtető, ernyőszerkezet, hirdető berendezés, fényreklám, cím- és cégtáblák, cégreklám) Ft m2/hó b.) Árusító- és egyéb fülke Ft/m2/hó c.) Teher- és különleges gépjárművek, valamint ezek vontatványai után Ft/m2/hó d.) Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag törmelék Ft/m2/hó e.) Idényjellegű árusítás Ft/m2/nap f.) Alkalmi- és mozgó árusítás Ft/m2/nap g.) Javító- és szolgáltató tevékenység Ft/m2/nap h.) Vendéglátóipari előkert Ft/m2/hó i.) Üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával hordók, ládák, göngyölegek elhelyezése, árukirakása Ft/m2/nap j.) Mutatványos tevékenység Ft/m2/nap k.) Közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítása Ft/m2/év l.) Gépkocsi árusítás személygépkocsi Ft/hó - tehergépkocsi 2 t alatt Ft/hó - tehergépkocsi 2 t felett Ft/hó m.) Egyéb (a fent felsoroltak alá nem eső esetkben) Ft/m2/nap Közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak (a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet szerint) Közutak kategóriái Igénybevétel jellege II. rendű főút Belterületi másodrendű út sport-, kulturális rendezvény vásár, egyéb építési munkaterület 10.-Ft/m2/nap- 15.-Ft/m2/nap 50 Ft/m2/nap Bekötőutak, állomáshoz Belterületi mellékutak, vezető utak, gyorsforgalmi lakó- és kiszolgáló utak, utak csomóponti ágai és pihenőhelyi útjai, egyéb or- kerékpárutak, gyalogutak külterületi közutak, 5.- Ft/m2/nap 10.- Ft/m2/nap 20 Ft/m2/nap szágos közutak csomóponti és járdák ágai, parkolóhelyi útjai Figyelembe vehető egyéb szempontok Szorzószám Városközpont, belváros 2 Közút teljes lezárása 5 Amennyiben valaki nem kér közterület-használati engedélyt, úgy a díjon felül bírságként a díj 200%- át köteles megfizetni. Kiskunlacháza nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatáról, továbbá a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 16/2010.(XI.05.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el: Az R. 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet Melléklete lép. Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba. Kihirdetve: december 16. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010. (XII.16.) rendelete a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Mezei Őrszolgálat létrehozásáról és a mezőőri járulékról szóló 5/2010.(VI.23.) rendelet módosításáról Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló évi CLIX. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - figyelemmel a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM. rendeletben foglaltakra -, a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Mezei Őrszolgálat létrehozásáról és a mezőőri járulékról szóló 5/2010.(VI.23.) rendelet (a továbbiakban:r.) módosítására a következőket rendeli el: Az R. 5. -ának helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

12 12 Önkormányzat A Mi Újságunk január 5. (1) A mezőőri járulék mértéke egy naptári évre: a.) szántó művelési ágba tartozó termőföld esetén Ft/ha b.) szőlő, gyümölcsös és zártkert művelési ágba tartozó termőföld esetén Ft/ha. Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. Kihirdetve:2010. december 16. Képviselő-testületének 25/2010. (XII.16.) rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2005. (12.05.) rendelet módosításáról Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló évi XLIII: törvény 6. (4) bekezdése, a 16. -a, a 40. ( 1) és (3) bekezdése, a 4 (3) bekezdése és a 4-a alapján, a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2005. (12.05.) rendelet (a továbbiakban R.) módosítására a következőket rendeli el: Az R. 4. számú mellékletének helyébe jelen rendelet Melléklete lép. Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba. Kihirdetve: december 16. Melléklet A kegyeleti közszolgáltatás díjai 1. Épületbérleti díj: Ft 2. Ravatalozó berendezés és a temetéshez szükséges kellékek díja Ft 3. Temetőn belüli szállítás: Ft 4. Hűtőhasználati díj + tárolás 72 órán belül Ft 5. Hűtés 72 órán túl, napi: Ft 6. Sír kiásása Ft 7. Gyermeksír ásása Ft 8. Urnás sírás Ft 9. Sírnyitás Ft 10. Hantolás Ft 11. Gyermeksír hantolása Ft 12. Urnás sír hantolása Ft 13. Halott átvétel-kiadás munkaidőben Ft 14. Halott átvétel-kiadás munkaidőn túl Ft 15. Kellékek átvételi díja (darabonként) Ft/db 16. Hamvak átvételi-kiadási díja Ft Az igazságügyi szakértői boncolás költségeit a boncolás napján éjfélig az ORFK fizeti. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 17. Sírhelyárak: (25% ÁFA-val) Egyes sírhely Ft Kettes sírhely Ft Kriptasírhely: - kettő koporsó esetén Ft - négy koporsó esetén Ft - hat koporsó esetén Ft Urnafal (15 évre) Ft Urnasírhely (15 évre) Ft Fekvőpárnás keszon (15 évre) Ft 18. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőüzemeltetési hozzájárulási díj (az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5%-át nem haladja meg, ÁFA-val): Ft Képviselő-testületének 26/2010. (XII.16.) rendelete a helyi adókról szóló, a 20/2008. (12.15.), a 24/2007. (12.12.) és a 19/2006. (12.12) rendelettel módosított 17/2004. (12.16.) rendelet módosításáról Képviselő-testülete a helyi adókról szóló évi C. törvényben biztosított jogkörében, a helyi adókról szóló, a 20/2008. (12.15.), a 24/2007. (12.12), a 19/2006. (12.12.) rendelettel módosított 17/2004. (12.16.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el: Az R. 2. francia bekezdésében, az építmények után fizetendő idegenforgalmi adó szövegrész helyébe a magánszemélyek kommunális adója szövegrész lép. Az R. 5. -ának helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 5. Magánszemélyek kommunális adója (1) Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján az önkormányzat illetékességi területén lévő: Lakás, nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész tulajdonosa (a továbbiakban együtt: építmény) Magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult személy az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának.. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok. (2) Az adó mértéke építményenként, illetőleg lakásbérleti jogonként Ft/év. (MEGJEGYZÉS: A i hivatal hirdetőtábláján rossz összeg lett feltüntetve, amely már javításra került! A helyes összeg Ft/év.) 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. (2) január 1. napjától az R. 9. -a hatályát veszti, ezzel együtt az R ának számozás 9-re módosul. Kihirdetve: december 16.

13 A Mi Újságunk január Önkormányzat 13 Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010.(XII.16.) rendelete a lakások és egyéb helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról 1. Kiskunlacháza nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: lakástörvény) ában (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati tulajdonban lévő valamennyi lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre (továbbiakban: lakás, illetve helyiség). (2) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek legjelentősebb ismérveit tartalmazó jegyzék a rendelet 1. számú melléklete. (3) A közérdekű célú lakások esetében a rendelet általános rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha a rendelet eltérő szabályokat nem tartalmaz. 3. (1) A lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének jogát a Képviselő-testület gyakorolja. (2) A lakások nyilvántartásával, átadásával, viszszavételével, lakásbérleti szerződések megkötésével, a lakbérek beszedésével a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát bízza meg. (3) A helyiségekre vonatkozóan a (2) bekezdésben foglalt feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. (4) A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésével kapcsolatos kérdésekben a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság minden esetben állást foglal, javaslatot tesz, a bérbeadás tekintetében, átruházott hatáskörben önállóan dönt. 4. (1) A Képviselő-testület a tulajdonában álló lakásokat, melyeket értékesítésre nem jelöli ki, megüresedés esetén bérbe adja. (2) A bérbeadás csak lakás céljára - kivételes esetben, egyedi elbírálás alapján nem lakás céljára - határozott időre történhet. Önkormányzati lakás szolgálati jelleggel csak meghatározott időre, de legfeljebb a közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszony, illetve a munkaviszony fennállásának időtartamára adható bérbe. E feltétel megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles az önkormányzati lakást üres, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésre bocsátani. (3) Önkormányzati lakás szociális helyzet alapján csak meghatározott időre adható bérbe. A lakás bérbeadásakor a kérelmező jövedelmi és vagyoni körülményeit kell figyelembe venni. Jövedelmi és vagyoni feltételek: A kérelmező nem rendelkezik a kérelem benyújtásakor lakás tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával vagy önkormányzati lakás bérleti jogával, Az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át. A feltételek megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles az önkormányzati lakást üres, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésre bocsátani. (4) A bérbeadás szolgálati jelleggel, illetve közérdekű feladatok megvalósítása érdekében történhet. (5) A bérleti igényt benyújtókat a Polgármesteri Hivatal a (3) bekezdésben foglaltak felsorolás szerint nyilvántartja. 5. (1) Az önkormányzati szolgálati lakás bérbeadási kérelmet a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon, az ott meghatározott mellékletekkel a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. (2) A bérbeadási kérelmekről a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság dönt. (3) A kérelem teljesítésénél előnyt jelent: - ha a munkavállaló lakáskörülményei ezt indokolják (alacsony komfortfokozat, nem megfelelő körülmények, stb.) ha a munkavállaló hosszabb ideje áll közszolgálati, közalkalmazotti, illetve munkaviszonyban, ha a munkavállaló a kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 éve áll közszolgálati, közalkalmazotti, illetve munkaviszonyban. (4) A lakásbérleti szerződésnek tartalmaznia kell: a.) a szerződést kötő felek pontos megnevezését és jellemző alapadatait, b.) a szerződés tárgyának, azaz a lakásnak a pontos leírását, alapadatait, c.) a bérleti szerződés létrejöttét, kezdő időpontjának és hatályának pontos megjelölését, d.) a bérleti díj összegét, megfizetésének módját, feltételeit, e.) a szerződésből következő bérbeadói és bérlői jogokat és kötelezettségeket, f.) a szerződés megszűnésének és megszüntetésének lehetőségeit és jogkövetkezményeit, g.) a bérbeadás jogcímét. (5) A lakás átadásakor az átadáskori állapotot rögzíteni kell, a lakás berendezéseiről leltárt kell készíteni, s azt a lakásbérleti szerződés mellékleteként kell kezelni. 6. Közérdekűnek minősül az önkormányzat közigazgatási területén dolgozó köztisztviselő, közalkalmazott, a településen jelentős szerepet betöltő személy, a lakástörvény hatályba lépése előtt kötött megállapodás alapján a bérlő-kiválasztási joggal rendelkezők által ellátott feladatok. 7. (1) Közérdekű, szolgálati lakásba fogadáshoz csak kivételes esetben adható hozzájárulás a lakásba fogadáshoz. (2) Közérdekű célú lakásoknál bérleti jogviszony folytatására tartási szerződés nem köthető. (3) A lakás, illetve annak része albérletbe adásához a kérelmet kell benyújtani, melyet a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság engedélyez vagy dönt az elutasításról. (4) A lakásra a házastársak közös kérelmére bérlőtársi szerződést kell kötni. (5) A lakásra bérlőtársi szerződést lehet kötni az alábbi feltételekkel: a házasságot bírósági ítélet jogerősen nem bontotta fel. (6) A bérlőtársak jogai és kötelezettségei egyenlőek, jogaikat együttesen gyakorolják. Kötelezettségük a bérbeadóval szemben egyetemleges. 8. (1) A bérleti szerződés aláírását követően 3 napon belül a lakást a bérlő részére birtokba kell adni. A bérleti szerződés mellékletét képezi a 3. számú mellékletben lévő nyilatkozat. (2) A birtokra adásról könyvet kell készíteni, melyet a bérbeadó és a bérlő is aláír. (3) A könyvnek tartalmaznia kell: a lakás állagára vonatkozó megállapításokat, a lakás berendezéseinek, tartozékainak állapotát, víz-, gáz- és villanyóra állását, közös udvar esetén a használati jogosultságot.

14 14 Önkormányzat A Mi Újságunk január (4) A bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni. A bérlő lakáshasználatára vonatkozó egyéb rendelkezéseket a bérleti szerződés tartalmazza. (5) A bérbeadó a rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egyszer ellenőrzi a Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportja által. Az ellenőrzésről könyv készül, melyet mindkét fél aláír. A bérlő arra alkalmas időben a lakásba történő bejutást biztosítani és az ellenőrzést tűrni köteles ez a rendelkezés irányadó a rendkívüli káresemény, illetőleg a vészhelyzet fennállása miatt a lakáson belül szükséges hibaelhárítás elvégzésének biztosítása esetén. A fentieket a bérleti szerződés tartalmazza. 9. (1) Bérlő a lakást a bérbeadóval kötött előzetes megállapodás alapján átalakíthatja, korszerűsítheti a saját költségére. Ha ezzel a lakás komfortfokozata megváltozik, a bérlő a bérleti díjat az előző komfortfokozat után fizeti. (2) Szociális helyzet alapján bérbe adott lakás burkolatainak, ajtóinak ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartásával, felújításával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek viselése a bérlőt terheli. A munkák költségeit a lakás bérleti díjának meghatározásakor figyelembe kell venni. 10. A lakásban jogcím nélkül lakók közül azok, akik cserelakásra nem tarthatnak igényt, a jogcím nélküli használat kezdetétől számított 2 hónap elteltétől a lakáshasználati díjat (továbbiakban: használati díj) az alábbiak szerint kötelesek fizetni: a.) első évben a lakbér kétszeresét, b.) második évben a lakbér négyszeresét, c.) harmadik évben a lakbér nyolcszorosát, d.) negyedik évtől a lakbér tízszeresét. 1 A lakásbérleti jogviszony felmondása a bérbeadó hatásköre. 1 (1) A lakásbérleti jogviszony folytatására jogosult személyek kötelesek a bérlő halálától számított 30 napon belül jogosultságukat a Polgármesteri Hivatalnál bejelenteni. (2) A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a bérleti jogviszony folytatásra jogosult személlyel köteles bérleti jogviszonyt létesíteni, s gondoskodni a lakásbérleti szerződés megkötéséről. (3) A lakásban a bérlő halála után visszamaradt olyan személy, aki a lakásbérleti jogviszony folytatására jogosult, elhelyezéséről maga köteles gondoskodni, a lakást 30 napon belül el kell hagynia, kivéve a 16. -ban foglalt esetet. (4) A lakásba a bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhatja házastársát, gyermekét, befogadott gyermekének a gyermekét, valamint szülőjét, minden más esetben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása szükséges. (5) A lakásban megüresedett társbérleti lakrészt ismételten, önálló bérletként bérbe nem adható. (6) A megüresedett társbérleti lakrész a lakásban maradó társbérlő részére azzal a feltétellel adható bérbe, ha szociális helyzete igazoltan szükségessé teszi. 1 (1) Közérdekű feladatok megvalósítása érdekében bérbeadott (szolgálati) lakások lakbére 460- Ft/m2/hó + rezsiköltség. Az önkormányzat a bérleti díj mértékét évente a költségvetési rendelet elfogadásakor felülvizsgálja. (2) A szociális helyzet alapján bérbe adott lakás bérleti díja 400.-Ft/m2/hó + rezsiköltség. (3) A kényszerbérletekre vonatkozó hatósági ár megegyezik az (1) bekezdésben szabályozott lakások lakbérének mértékével. 14. (1) Bérbe adhatók azok az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek, melyek üresek, bérleti joggal nem terheltek. (2) A helyiségek csak határozott időre adhatók bérbe. 15. (1) Az üresen álló helyiségeket nyílt pályázat útján kell bérbe adni. (2) Ha a pályázati eljárás eredménytelen, új pályázat kiírásáról kell gondoskodni. 16. (1) A pályázatot a megüresedéstől számított 30 napon belül ki kell írni. (2) Közzététele a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a helyi újságban és az Önkormányzat honlapján történik. (3) A pályázati hirdetmény tartalma: a.) a helyiség fekvési helye (település, utca, szám), alapterülete, felszereltsége, b.) bérbe adás időtartama, c.) a pályázati ajánlat benyújtásának helye, módja, határideje, d.) a pályázati tárgyalás megtartásának helye, időpontja. (4) A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani. (5) A tárgyalást a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság legalább 2 tagja és a vezeti. 17. (1) A bérbeadó köteles a helyiséget megállapodásban rögzítettek szerint átadni a bérlő részére. (2) A bérlő köteles a szerződés lejártakor a helyiséget tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, leltár szerint, a megállapodásban foglaltaknak megfelelően visszaadni. (3) Egyéb jogokra és kötelezettségekre a felek megállapodása az irányadó. 18. A bérlő egyedi kérelem alapján, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság hozzájárulásával a helyiség bérleti jogát másra átruházhatja, elcserélheti, vagy a helyiséget albérletbe adhatja. Az erre vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. 19. (1) Önkormányzati tulajdonú lakást elidegenítésre csak a Képviselő-testület jelölhet ki. (2) Ha az épületben több lakás található, illetve közös használatú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek is vannak, elő kell készíteni az épület társasházzá alakítását. (3) Az értékesítés során közös tulajdonba kerülő épületek esetében a.) meg kell határozni a közös tulajdoni hányadokat, b.) meg kell jelölni a kizárólagos és közös használatú helyiségeket, c.) pontosan fel kell mérni az épület műszaki állapotát, d.) el kell készíteni a társasházi alapító okirat tervezetét. (4) Az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg a társas ház tulajdon végleges alapító okiratát is el kell készíteni, és az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre előterjeszteni. 20. (1) A rendelet 5. -ában közérdekűnek minősített önkormányzati lakások csak nyomós indokkal értékesíthetők. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott lakások elidegenítése esetén előzetesen a közérdekű (szolgálati) jelleget meg kell szüntetni. (3) Az elidegenítésre történő kijelölésnél elsősorban azt kell mérlegelni, hogy a lakás eladása nem hátráltatja-e az üres közérdekű álláshelyek betöltését.

15 A Mi Újságunk január Önkormányzat Polgárőrség 15 2 Az értékesíteni kívánt lakások vételára: (1) Elővásárlási joggal terhelt lakás csak a lakástörvény 50. -ában szabályozott esetben lehetséges. (2) Az értékesíteni kívánt lakás vételárát a lakástörvény 5-ában foglaltak figyelembevételével kell megállapítani. 2 (1) Ha az elővásárlási jog jogosultja e jogával nem él, illetve a lakás üresen álló, az értékesítés pályázat útján történik. (2) A pályázat kiírására és elbírálására a rendelet 2-ában foglalt rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. 2 (1) A rendelet 2. (2) pontja esetén a vételárat egy összegben, a szerződés megkötésekor kell megfizetni, kivéve a (2) bekezdésben foglalt esetet. (2) Ha a vételárajánlat az átlagos forgalmi értéket 20 %-kal meghaladja, 1 évre részletfizetés engedélyezhető. Ez esetben is a vételár 40 %-át egy összegben a szerződés megkötésekor kell befizetni. 24. (1) A rendelet 2. 1./ pontja esetén - ha a vevő ezt kifejezetten kéri részére legalább 15 évi részletfizetési kedvezményt kell biztosítani. (2) Részletfizetés biztosítása esetén a vételár legfeljebb 20%-ának megfelelő összeget a vevő köteles megfizetni a szerződés megkötésekor. Az első vételárrészlet befizetése után fennmaradó hátralékra a havonta fizetendő részleteket egyenlő mértékben kell megállapítani. (3) Ha az elővásárlási jog jogosultja a teljes vételárat a szerződés megkötésekor megfizeti, a vételárból 20 % árengedmény illeti meg. 25. (1) A Képviselő-testület által értékesítésre kijelölt lakásoknál az elővásárlási jog jogosultjának az ajánlatot a kijelöléstől számított 15 napon belül meg kell tenni. (2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell: a.) az értékesítendő lakás adatait, b.) a megállapított forgalmi értéket, c.) a vételárat, d.) a fizetés módját, a kedvezmény lehetőségét. (3) A jogosult részére az elővásárlási jog az ajánlattételtől számított 1 évig, az ajánlat 90 napig áll fenn 26. (1) Önkormányzati tulajdonú helyiséget elidegenítésre csak a Képviselő-testület jelölhet ki. (2) A helyiség vételára elővásárlási jog esetén a forgalmi érték, egyéb esetben a legkedvezőbb vétel ajánlat. (3) A vételár 50 %-át a vevő a szerződés megkötésekor köteles megfizetni. (4) A fennmaradó összegre a vevőt 2 évre részletfizetés illeti meg, melyet havi egyenlő részletekben, a mindenkori évi jegybanki kamattal együtt kell megfizetni. 27. A Képviselő-testület minden évben - az éves költségvetési rendelet részeként - meghatározhatja az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek korszerűsítését, felújítását szolgáló tervet. A lakbérek és a bérleti díjak elsősorban a fenti terv megvalósítását szolgálják. 28. (1) Az önkormányzati lakások bérletével és elidegenítésével kapcsolatos az érintett állampolgárokra vonatkozó - adatok, a személyazonosító adat nélkül a statisztikai adatszolgáltatás teljesítése érdekében felhasználhatók. (2) Az érintett állampolgárok adatainak a vonatkozó jogszabályok szerinti kezelését az adatkezelő köteles biztosítani. (3) Az adatok védelméről, egyéb felhasználásáról a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 29. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) Hatályba lépésével egyidejűleg Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, a 11/2009.(VI.23.) és a 3/2006.(03.28.) rendelettel módosított 8/2004.(06.30.) rendelet hatályát veszti. (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Kihirdetve: december számú melléklet I. Szolgálati lakások: Helye Méret (m2) komfort fokozat 1. Kazinczy F. u. 7/a. 86 m2 komfortos 2. Kazinczy F. u. 7/b. 86 m2 komfortos 3. Kazinczy F. u. 7/c. 86 m2 komfortos 4. Kazinczy F. u. 7/d. 86 m2 komfortos II. Házi- és gyermekorvosok, fogorvosok térítésmentes használatába adott helyiségek: 1. Központi orvosi rendelő, Dózsa Gy. u. 95. dr. Budavári Attila használatában dr. Vancsura Tamás használatában dr. Nagy Anita használatában 2. Gárdonyi úti rendelő, Gárdonyi u. 1. dr. Bertényi Dominika használatában dr. Diamant János használatában dr. Vass Lucia használatában 3. Gyermekorvosi rendelő, Dózsa Gy. u. 69. dr. Szabó Attila használatában III. Bérbe adott Egyéb Helyiségek: 71,1 m2 84,9 m2 23,5 m2 81,5 m2 76,9 m2 66,2 m2 75,1 m2 1. Dózsa Gy. u m2 2. Dózsa Gy. u m2 3. Dózsa Gy. u m2 4. Dózsa Gy. u m2 5. Dózsa Gy. u (pince) 9 m2 6. Rákóczi u m2 7. Kinizsi u. Disco + 1 büfé,1 presszó + raktár 439 m2 (Művelődési Központ használatában, disco nem üzemel) Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület Várjuk mindazok jelentkezését, akik a magyar értékek megőrzésében aktívan részt kívánnak venni! Jelentkezzen a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület kiskunlacházi szervezetébe! Jelentkezzen amenynyiben szeretne riadóláncunk tagja lenni! Vigyázunk Önre! Vállaljuk különböző rendezvények biztosítását, személy és vagyonvédelmet! Egyedi igényével is forduljon hozzánk bizalommal! Várjuk támogatók jelentkezését is! Tegyünk közösen egy Szebb Magyar Jövőért! Bővebb információ, felvilágosítás: Incze Gyula tel.: 06/70/

16 16 Rendőrség Közérdekű A Mi Újságunk január A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság F E L H Í V Á S A Megjött a tél, a vizet szerető ember vágyik télen is a vizek partjaira, a befagyott vizek jegére. A Dunai Vízirendészet információi szerint a Duna lassúbb folyású mellékvizein megjelent az egybefüggő, de még vékony jégtakaró. A gyorsabb mellékvizeken és a főmederben egyre nagyobb mértékben zajlik a jég. Ahogy a nyári fürdési idénynek megvannak az áldozatai, sajnos az előírások nem ismeretéből vagy be nem tartásából eredően a jeges vizek is szedik áldozataikat. A Vízirendészeti szolgálat szeretné, ha ebben az évben csökkennének a balesetek, ezért indokoltnak tartja, kellő időben felhívni a lakosság figyelmét a jégen való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb rendelkezéseire. A 46/2001. (XII.27.) BM. számú rendelet ide vonatkozó rendelkezései sajnos kevés ember előtt ismertek. Indokolt felidézni saját jól felfogott érdekünkben a legfontosabbakat. A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad illetve nem mozog. A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy meghaladja a 10 cm-t. TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni: éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével, kikötők és veszteglőhelyek területén, folyóvizeken. Teherbírást csökkentő tényezők: fenékről előtörő kisebb, nagyobb források csatorna bekötések áradás, apadás által kialakított jégmozgás felmelegedés a jégréteget elvékonyítja, ami a jégen tartózkodók számára veszélyes lehet. Folyóvizeken jellemző a befagyás folyamatában, hogy a már beállt jégmezőre újabb és újabb táblák torlódnak, rakódnak, ezek nem biztonságosak, rajtuk való közlekedés életveszélyes és tilos! A folyóvizek jég alatti vízszintváltozásai jégmozgást idéznek elő, apadás következtében a látszólag még szilárd jég állapota megváltozik, beroppanása várható. Több napos melegebb idő hatására a felület mosódik, a jég vastagsága csökken, szilárdsága romlik, ezért a rajta való közlekedés, sportolás, tartózkodás veszélyes. Nagyobb jégfelületen különös veszélyeket rejthet a friss havazás, mert a jég tényleges állapotát nem lehet időben felismerni. Ezeken a területeken az éjszakai tartózkodás különösen veszélyes. Felhívjuk azon gazdálkodó egységek, horgászegyesületek, horgászok és magánszemélyek figyelmét, akik valamely vízterület tulajdonosai, kezelői, hogy amennyiben a jégen léket vágnak, jégkitermelést folytatnak, kötelesek a jégmentessé vált területet távolról felismerhető módon, egy méter magasságban elhelyezett, legalább cm széles piros-fehér csíkozású korláttal megjelölni, körülhatárolni! Jégkitermelés, vagy más jégen történő - munkavégzés esetén a munkáltató köteles figyelőszolgálatot szervezni és mentőeszközt biztosítani. Ajánljuk még, hogy azokon a területeken, ahol felnőttek vagy gyermekek tömeges megjelenése várható, pl.: szabadstrandok jegén, átkelési helyeknél, a jégből való mentéshez felúszó, nagyfelületű tárgyakat, pl.: falétrát, pallót és megfelelő erősségű és karbantartott kötélzetet tartsanak készenlétben. Fontos tanács, hogy a jeges vízből a jégből mentett embert azonnal ne vigyük túlfűtött meleg helyre, dörzsöléssel próbáljuk a vérkeringését beindítani, természetesen előzőleg a jeges ruházatától meg kell szabadítani. Az ilyen személyt minden esetben orvosi elsősegélyben, orvosi ellátásban kell részesíteni. Részletesebb tájékoztatást a Dunai, Tiszai és Balatoni Vízirendészeti szolgálatnál, az életmentéssel foglalkozó karitatív egyesületeknél kérhetnek. A vízirendészet felhívja a figyelmet, hogy télen is hatályban vannak a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályai! A folyóvizekben, állóvizekben, vízi létesítmények (pl. csatornák) vízében fürödni téli időszakban is veszélyes, sőt ilyenkor a legveszélyesebb. Mindenki számára belátható, hogy az alacsony hőmérsékletű víz milyen veszéllyel jár, milyen veszélyt jelent az emberi szervezetre, az egészségre a hideg víz hatása. Óvva int mindenkit a vízirendészet, hogy kövesse a legendás hírű Schirilla György valamint az ifj. Schirilla példáját és megpróbál- ja átúszni a Dunát, vagy bármelyik vízfolyásunkat, állóvizünket! Ezeknek a közismert embereknek a szabad vizekben történő fürdőzése, úszása vízi rendezvénynek minősül, melyet a vízirendészeti szervek engedélyeznek szigorú feltételek előírásával. Minden esetben az emberi élet, az egészség elsődlegessége a szempont, és ezeket figyelembe véve kerülnek meghatározásra azok a szigorú feltételek, amelyek betartása mellett engedélyezik a vízirendészeti szervek ezeket a még sportembereknek is igen nagy fizikai és egészségi terhet jelentő fürdőzéseket. Ahhoz, hogy a már említett sportemberek ezeket a téli úszásokat végre tudják hajtani, komoly, intenzív, speciális felkészülés szükséges, melyet szigorú orvosi felügyelet mellett hajtanak végre. Jól példázza a fentiekben leírtakat az ez év elején Mohácson történt tragédia, ahol is felkészületlenül, megfelelő kondíció hiányában próbált egy személy a Dunában úszni. A Belügyminiszter 46/2001. (XII.27.)BM rendelete alapján a jégen tartózkodás szabályait, a jégbeszakadások miatt bekövetkezett balesetek megelőzése érdekében a vízirendészet fokozottan ellenőrizni fogja! Felhívásunk betartása, az állampolgárok törvénytisztelete megelőzheti a tragikus balesetek bekövetkezését.. Tisztelettel: A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, Budapesti Rendőr - Főkapitányság, Budapesti Vízirendészeti Rendőrőrs Budapest XI. ker., Kopaszi gát 1. (Postacím: 1117 Budapest Kopaszi gát 1.) Telefon: (06-1) ( főügyelet), Telefax: (06-1) /

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata (jogharmonizációs

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 42

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben a 39/2007. (V.31.)* és az 58/2007.(IX.6.)** 88/2007.(XII.19.)*** 34/2008.(V.8.)****,

Részletesebben

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 25/2008. (VI.20.), valamint

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2014.

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról Aba Nagyközség Képviselő-testülete 21/2003. (XI.1.) számú rendelete a közterületek használatáról /Egységes szerkezetbe foglalása 2008. április 17./ Aba Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2001. (II. 20.) sz. rendelete a helyi környezet védelmének szabályairól az 5/2005.(VIII.30.), 7/2008.(V.30.), 11/2009.(IX.25.), 13/2011.(XI.29.),

Részletesebben

Gerecz Attila Megoldható-e, hogy a Vízüggyel felvegyék a kapcsolatot, összefogjon a térség?

Gerecz Attila Megoldható-e, hogy a Vízüggyel felvegyék a kapcsolatot, összefogjon a térség? Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2o1o. december 6-i-i nyílt üléséről Időpontja: 2o1o. december 6. 18 óra Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Pénzes Andrásné pénzügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE a közterület rendeltetésétől eltérő használatának szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e. a közterületek használatáról

IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e. a közterületek használatáról IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Igal

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

Kövegy Község Önkormányzatának. 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Kövegy Község Önkormányzatának 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Egységes szerkezetben a 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelettel. Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Egyházashollós község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005.(XII.1.) rendelete a közterületek használatáról Egyházashollós község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.. /2/ bekezdésében,

Részletesebben

FADDI HÍREK MELLÉKLET 2009.DECEMBER

FADDI HÍREK MELLÉKLET 2009.DECEMBER (4) Egyéb rendezvények tervezett megtartása esetén az üzletvezető bejelentése alapján a rendezvény helyének, idejének megjelölésével a jegyző határozattal dönt. A bejelentést a rendezvény megtartása előtt

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1..

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1.. ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNBYZATÁNAK 17/2010.(XI.30.) sz. RENDELETE a közterület használatáról és a közterület rendjéről szóló 3/2002. ( III. 18) sz. rendeletének módosításáról Egységes szerkezetbe Újhartyán

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Módosítások: - 2/2016. (II.16.) ökr. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének..//2015. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról Balatonfüred

Részletesebben

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről UZSA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Tárgy: a város közterületeinek rendjéről és a közterület használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K Ö Z L Ö N Y 9/2006. (V. 10.) Ör. rendelet Oroszlány Város Önkormányzata

Részletesebben

2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma

2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. február 15-i ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2010. február 15-i ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2010. február 15-i ülésén hozott határozatok: 29/2010. (II. 15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartott soros testületi ülésének könyvéből: Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2013 (X. 30.) sz. határozata a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről szóló beszámolóról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2007. (XII. 1.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Biharnagybajom

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti 102/2012.(V.11.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007.(XII.28) RENDELETE a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007.(XII.28) RENDELETE a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007.(XII.28) RENDELETE a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 5/2013. (IX. 09.) ÖR egységes szerkezetben. Sárhida Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 Képviselő-testületének 19/2000. (IX. 11.) rendelete a közterület használatáról a módosító 25/2003. (VI. 27.), 12/2004. (IV. 16.), 41/2006. (XII. 27.), 13/2008. (IV.

Részletesebben

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2006. (XII. 1.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről Módosítások: a) 11/2007.

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

11/1997. (V. 21.) önkormányzati 1 rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL

11/1997. (V. 21.) önkormányzati 1 rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/1997. (V. 21.) önkormányzati 1 rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL Általános és értelmező rendelkezések 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25. ) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Egységes szerkezet 2014. december l. Budapest Főváros X.

Részletesebben

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához TÁJÉKOZTATÁS! Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint szociális célú tűzifa támogatást biztosít a szociálisan rászorulók

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól

Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól 1 Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól Göd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata 4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 22.-én a községi önkormányzat tanácstermében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Fejlesztés összköltsége: támogatási szerződésben fejlesztés összköltsége: 28.147.031,- Ft. Fejlesztési összköltség módosult összege 27.758.

Fejlesztés összköltsége: támogatási szerződésben fejlesztés összköltsége: 28.147.031,- Ft. Fejlesztési összköltség módosult összege 27.758. 33/2009.(III.19.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A hajdúhadházi Központi Orvosi Rendelő fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítése témában nyertes

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (VI.3.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának következményeiről Balatonfenyves Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101367-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

1. A z Ö n k o r m á n y z a t J e l k é p e i

1. A z Ö n k o r m á n y z a t J e l k é p e i BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 27/2008. (VII.11.) számú rendelete BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK JELKÉPEIRŐL CÍMERÉRŐL ÉS ZÁSZLAJÁRÓL Budakalász Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat az 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2009. (I.29.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről készült

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

szerződést kötött a szolgáltatóval, melynek megnevezését és adatait (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza.

szerződést kötött a szolgáltatóval, melynek megnevezését és adatait (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza. Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. (III. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Sukoró Község Önkormányzat

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.18.)Kt. rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről 1 ZÁRADÉK A rendelet hiteléül: Maglód,. Margruber János jegyző 1 Egységes

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának. 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Nagymaros Város Önkormányzatának. 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003. (12.17.) Kt. számú rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben

KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003. (12.17.) Kt. számú rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003. (12.17.) Kt. számú rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének /. (...) rendelete

Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének /. (...) rendelete Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének /. (....) rendelete a közterület-használat, és a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételének szabályairól Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

Forrás: CARTOGRÁFIAI Kft. térképe

Forrás: CARTOGRÁFIAI Kft. térképe Forrás: CARTOGRÁFIAI Kft. térképe TAKSONY Szabályozási Tervének (belterület), és Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony 6189-es hrsz-ú út és az 541-es hrsz-ú közterület szabályozására vonatkozóan)

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére. Császár László polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére. Császár László polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek

Részletesebben

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/269/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére

10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/269/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/269/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A közterület használatáról szóló

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben