ELŐTERJESZTÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Száz Attiláné osztályvezető SZUNYOGH LÁSZLÓ FŐÉPÍTÉSZ. Edelény, július 9.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Száz Attiláné osztályvezető SZUNYOGH LÁSZLÓ FŐÉPÍTÉSZ. Edelény, 2014. július 9."

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÚLIUS 10-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 30 DB TÁRGY: A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 34/2003. (XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTŐ: Molnár Oszkár polgármester ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Vártás József jegyző VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság Igazgatási, Szociális Osztály: július 8. Pénzügyi Osztály: július 8. Ambrusics Tibor aljegyző Száz Attiláné osztályvezető EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETEKKEL: SZUNYOGH LÁSZLÓ FŐÉPÍTÉSZ TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA: Vártás József jegyző július 8.. Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Molnár Oszkár polgármester Edelény, július 9.. Polgármester

2 Tisztelt Képviselő-testület! Edelény Város Önkormányzata a május 21. napján tartott ülésén hozott 67/2014.(V.21.) határozatával döntött a Edelény Város Önkormányzat 34/2003. (XII.15.) önkormányzati rendeletének - Helyi Építési Szabályzat M-k jelű övezetére vonatkozó előírások módosításáról. I. Előzmények: Garainé Bajnok Ildikó Edelény, Árpád út 3. szám alatti lakos pályázati forrás igénybevételével szálláshely szolgáltató épület létesítését kívánja megvalósítani a tulajdonában lévő Edelény Nagycsászta 5552 hrsz ingatlanon. A szálláshely szolgáltató épület létesítésére vonatkozó terv építési engedélyezése akadályba ütközik, ugyanis az ingatlan övezeti besorolás a jelenleg hatályban lévő Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv szerint Kertgazdálkodásra szolgáló terület, gyümölcsös terület (M-k), mely szerint a kérelmezett funkciójú épület az ingatlanon nem létesíthető. Tekintettel arra, hogy Edelény város közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközök módosítása és annak hatályba lépése várhatóan nem realizálódik arra az időpontra mely biztosítaná a Kérelmező által a pályázatban vállalt határidőre történő szálláshely megépítését, a szabályozási feltételek megteremtése csak a Helyi Építési Szabályzat egyszerűsített eljárásban történő módosításával lehetséges. A módosítás ügymenete a BAZ Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala részéről Bernáth Mihály Állami Főépítész úrral egyeztetésre került. Kérelmező vállalta a módosítás tervezetének és az azt megalapozó településrendezési tervdokumentációjának az elkészítésével kapcsolatban felmerült költségeket. Ahhoz, hogy a Császtán szálláshely szolgáltató épület engedélyezhető legyen a magasabb rendű jogszabály az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 29. -ában foglaltak alapján az alábbi módosítás szükséges: Törölni kell a ) bekezdés 2. és 3. mondatát: Az övezetben egy gazdasági épület helyezhető el, melynek alapterülete 30 m 2. Lakó vagy pihenőtér elhelyezésének feltétele 3000 m 2 telekterület és legalább 5 ha ültetvény tulajdonlása szükséges. Törölni kell a 49/A. (1) bekezdését : Az övezetben nem helyezhető el tanya-, lakóház, és új birtoktest központ nem létesíthető. A XIV. sz. táblázatban meghatározott SZ Szabadon álló beépítési mód a 10 m-nél kisebb szélességű teleknél megvalósíthatatlan, O oldalhatáron álló kell, (SZ) lehetőség szerint szabadon álló. A legnagyobb építménymagasság 3,5 m-es értéke nem megfelelő, min. 4,5 m-ben kell meghatározni. II. Véleményezési szakasz: A 67/2014.(V.21.) határozat alapján a HÉSZ módosításhoz szükséges dokumentáció elkészült, és a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet által megahatározott szerveknek, illetve településeknek megküldésre került. A módosításhoz kapcsolódó teljes dokumentáció az előterjesztés mellékletét képezi. A véleményezésbe bevont szervek az alábbiak: 2

3 KIMUTATÁS az Edelény HÉSZ módosítás véleményezésébe bevont államigazgatási szervekről és településekről Államigazgatási szerv Bernáth Mihály Állami Főépítész Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 3525 Miskolc, Városház tér 1. (tel: 46/ ) Megkeresést átvette Válasz érkezett Kitételt tett vagy nem Kifogást nem emel Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér Kifogást nem emel Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. (tel: 46/ ) Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. (tel: 48/ ) Kifogást nem emel Nemzeti Környezetügyi Intézet 1012 Budapest, Márvány u. 1/d, (tel:1/ ) Kofogást nem tett, én leírta Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Miskolc, Vörösmarty u. 77. (tel: 46/ ) Postacím: 3501 Miskolc, Pf Nem kifogásolja Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 3525 Miskolc, Dózsa György u. 15. (tel: 46/ ) Postacím: 3501 Miskolc, Pf Kitételeket tett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 12. (tel: 46/ ) Postacím: 3501 Miskolc, Pf Kifogást nem emel. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 1066 Budapest, Teréz körút 38. (tel: 1/ ) Postacím: 1389 Budapest, Pf: Észrevételt nem tesz Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 1066 Budapest, Teréz körút 38. (tel: 1/ ) Postacím: 1389 Budapest, Pf: hozzájárul Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 3527 Miskolc, József Attila út 20. (tel: 46/ ) Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: Egyetért, általános kitételeket tett Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 1014 Budapest,Táncsics Mihály utca 1. (tel:1/ ) Postacím: Budapest, Pf Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 3530 Miskolc, Petőfi utca 23. (tel: 46/ ) Nem írt elő kiegészítést Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatala 3525 Miskolc, Vologda utca 4. (tel: 46/ ) 3525 Pf.: Kifogást nem emel Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 3526 Miskolc, Blaskovics László utca 24. (tel: 46/ ) 3501 Pf.: tudomásul veszi 3

4 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 3526 Miskolc, Blaskovics László utca 24. (tel: 46/ ) 3501 Pf.: kifogást nem emel Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője 1135 Budapest, Lehel utca (tel: 1/ ) Postacím: Budapest Pf Észrevételt nem tesz. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. (tel: 46/ ) Postacím: 3501 Miskolc Pf.: 161 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (tel: 46/ ) Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: Észrevételt nem tesz. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom utca (tel: 1/ ) Postacím: 1525 Pf.: Nem áll módjában véleményezni. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Megyei Főépítésze 3525 Miskolc, Városház tér 1. (tel: 46/ ) Borsodszirák Község Önkormányzata Borsodszirák, Fő út 35. Nyomár Község Önkormányzata 3795 Nyomár, Szabadság út 45. Hangács Község Önkormányzata 3795 Hangács, Szabadság út 21. Damak Község Önkormányzata 3780 Damak, Szabadság út 35. Balajt Község Önkormányzata 3780 Balajt, Fő út Észrevételt nem tesz. Szendrőlád Község Önkormányzata 3751 Szendrőlád, Fő út 63. Mucsony Nagyközség Önkormányzata 3744 Mucsony, Fő út nincs ellenvetés Rudolftelep Község Önkormányzata 3742 Rudolftelep, József A. út 1. Szendrő Város Önkormányzata 3752 Szendrő, Hősök tere 1. nem válaszolt Izsófalva Község Önkormányzata 3741 Izsófalva, Izsó Miklós u. 64. A véleményezésre vonatkozó szabályok: 27. A véleményezési szakasz 38. (1) A településrendezési eszközök elkészült tervezetét az elfogadás előtt véleményeztetni kell. (2) A véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült tervezetet véleményezteti a) a partnerekkel, a partnerségi egyeztetésben rögzítettek szerint, b) az eljárásban való részvételi szándékáról nyilatkozó államigazgatási szervvel, c) településszerkezeti terv esetén a tájékoztatást adó érintett területi, települési önkormányzattal, továbbá 4

5 d) a fővárosi településrendezési eszköz esetén az érintett kerületi önkormányzattal. (3) A véleményezési szakaszban a véleményezők a tervezet átvételétől számított 30 napon belül adhatnak írásos véleményt. (4) A véleménynek tartalmaznia kell: a) az államigazgatási szerv esetében a feladat- és hatáskörébe tartozó követelmények megállapítását, b) a területi önkormányzat esetében a megyei területrendezési terveknek való megfelelés megállapítását, továbbá c) a települési önkormányzat esetében a közigazgatási területét érintő infrastrukturális kapcsolatokra, valamint egyéb környezteti hatásokra vonatkozó észrevételeket. (5) A vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai indokolással kell igazolni. 39. (1) Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. (2) A véleményezést követően a beérkezett véleményeket - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselőtestület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. (3) A véleményezési szakasz lezárul a (2) bekezdés szerinti döntés dokumentálásával és közzétételével. 28. A végső szakmai véleményezési szakasz 40. (1) A polgármester, a véleményezési szakasz lezárását követően a településrendezési eszköz tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón megküldi végső szakmai véleményezésre az állami főépítésznek. (2) Az állami főépítész a beérkezett dokumentumokat áttanulmányozza, és a beérkezésétől számított a) 21 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a településrendezési eszköz elfogadásához, vagy b) 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati és az érintett területi, települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására. (3) Záró szakmai vélemény akkor adható, ha az (1) bekezdés szerinti valamennyi dokumentum hiánytalanul megküldésre került. (4) 19 Az állami főépítész a (2) bekezdés b) pontja szerinti egyeztető tárgyalásra a hely és az időpont megjelölésével a tárgyalás előtt legalább 8 nappal elektronikus úton meghívja a polgármestert, valamint a) a véleményezési szakaszban véleményt adó valamennyi államigazgatási szervet, b) településszerkezeti terv esetében az érintett területi, települési önkormányzat képviselőjét, továbbá c) 20 a fővárosi településrendezési eszköz esetén az érintett kerületi vagy a fővárosi önkormányzat képviselőjét. (5) Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a felmerült valamennyi véleményeltéréssel kapcsolatos döntést, és a településrendezési eszköz elfogadására alkalmassá tételéhez szükséges feltételeket. (6) Az állami főépítész a jegyzőkönyvet és - a (7) bekezdésben foglalt eset kivételével - a záró szakmai véleményét az egyeztetést követően 8 napon belül megküldi a polgármesternek, a településrendezési eszköz elfogadásához. (7) Amennyiben az egyeztető tárgyalás eredményeként a településrendezési eszköz jelentős átdolgozása szükséges, a polgármester az átdolgozást követően a településrendezési eszköz tervezetét ismételten benyújtja az állami főépítésznek, aki ezt követően a (2) bekezdés a) pontja szerint jár el. A fenti szervek és önkormányzatok részéről eltérő vélemény nem fogalmazódott meg, így a 39. (1) bekezdése szerinti egyeztetést nem kellett lefolytatni. 5

6 A partnerségi egyeztetésre az önkormányzat honlapján oldalon keresztül került sor, melynek során vélemény, javaslat nem érkezett, A beérkezett vélemények teljes terjedelmükben az előterjesztés mellékletét képezik. A képviselő-testület a véleményezési szakaszt a 86/2014.(VII.07.) határozatával lezárta. A záró főépítészi vélemény a Képviselő-testület július 7. napján tartott ülésén hozott 86/2014.(VII.07.) határozata alapján július 8. napján a reggeli órákban megkérésre került, és kiadásának várható időpontja július 9. (szerda). A megérkezését követően az előterjesztéshez csatolásra kerül. A fentiek alapján a záró szakmai vélemény megérkezését követően a HÉSZ módosítását a Képviselőtestület elfogadhatja, és megküldésre kerülhet a Korm. rendelet szerinti szerveknek. A szervekhez történő megérkezést követő 15. napon léphet hatályba a módosítás, így a rendelet-tervezet záró rendelkezésében a hatályba lépés ennek megfelelően került megállapításra. Előzetes hatásvizsgálat Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a következők állapíthatóak meg: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: a módosítás eredményeként önkormányzati oldalon gazdasági hatása közvetlenül nincs, ugyanakkor a vállalkozói szektorban megvalósulós beruházás eredményeként a város fejlődik. b) Környezeti és egészségi következményei: A rendelet tervezet környezeti és egészségügyi következményei terén negatív hatás nem redeményez. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendelet tervezet végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. d) Egyéb hatása: nincs e) A rendelet megalkotásának szükségessége, jogalkotás elmaradásának várható következményei: A módosítás elmaradása esetén a városban elmaradna egy 40 mft összértékű beruházás. f) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szól 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelet tervezet az önkormányzat honlapján társadalmi egyeztetésre közzétételre kerül. Az egyeztetés az előterjesztés kiküldésekor folyamatban van, amennyiben vélemények, javaslatok érkeznek azok a bizottsági tagok, és a képviselők részére megküldésre kerülnek. Előterjesztés mellékletei: HÉSZ módosítás dokumentációja, vélemények, állami főépítész záró szakmai véleménye. Kérem a Képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására, és a rendelt megalkotására. 6

7 Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.(..) önkormányzati rendelete (TERVEZET) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 34/2003. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a 13. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség, Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság, Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága, Nemzeti Környezetügyi Intézet, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Vezetője, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitánysága, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala Állami Főépítész, Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.19 pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 7

8 Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatról szóló 34/2003. (XII.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 49. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Mk Kertgazdálkodásra szolgáló terület, gyümölcsös terület 49. (1) Az övezetbe azok a területek tartoznak, amelyekben a telkek túlnyomó többsége megfelel az XIV. táblázatban elírtaknak. Az övezetbe azok a mezgazdasági területek tartoznak, ahol kertgazdálkodást, túlnyomórészt szőlő, gyümölcstermesztést folytatnak, illetve azok a földrészletek, melyeket korábban zártkertnek parcelláztak. XIV. táblázat A B C D E 1. 2 Övezet jele Mk Beépítési mód O Oldalhatáron álló Kialakítható legkisebb telekterület Legnagyobb beépítettség Legnagyobb építménymagasság 1500 m 2 3% 4,5 m (2) A legnagyobb homlokzatmagasság tájképvédelmi övezetben a völgy felől nézve 6,5 m. (3) A legkisebb beépíthető telek területe szőlő, gyümölcsös, vagy kertművelési ág esetén 720 m2, szántó vagy gyep művelés esetén 1500 m2. (4) Az I. kategóriájú szőlőkataszterbe tartozó területek építési feltétele: a) az övezetben állattartó épületek nem helyezhetők el, b) növénytermesztés célját szolgáló fóliasátor I. termőhelyi kategóriájú szőlőültetvényeken nem létesíthető, c) földbevájt pince létesíthető. (5) Az Mk belterületen lévő kertségben építményt elhelyezni nem lehet. 2. A Rendelet 59. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) E rendeletnek a Helyi Építési Szabályzatról szóló 34/2003. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló./2014.( ) önkormányzati rendelettel megállapított 8

9 rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell." 3. Hatályát veszti a Rendelet 49/A. -a. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő 20. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Vártás József jegyző Molnár Oszkár polgármester Kihirdetési záradék: Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.20.) önkormányzat rendelet 43. (1) bekezdése alapján kihirdetve az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel hó napján. Edelény, Vártás József jegyző 9

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2014. május 26. napján 14:00 órakor megtartott rendkívüli képvisel -testületi

Részletesebben

1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány

1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány 1. Napirend településrendezési eszközök módosítása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány Tolmács Község módosított településrendezési eszközeinek elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság Szám: 74847-1-12/2010. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó El adó: dr. Séra Judit (jogi) Kft.

Részletesebben

2. (1) Az Ör. 2. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, a következő f) ponttal egészül ki:

2. (1) Az Ör. 2. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, a következő f) ponttal egészül ki: Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(III..) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 3/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88294-1-15/2012. El adó: dr. Séra Judit (EJT) Privitzer Jen (KEX) Tárgy: Dékány László Balástya - üvegház el zetes vizsgálati

Részletesebben

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS 4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk község településrendezési eszközei módosításával összefüggő döntésekre (beérkezett vélemények

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 4/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 4/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 4-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2014. december 11.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2014. december 11. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. DECEMBER 17-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar, valamint a kerti

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80079-1-9/2011. Tárgy: engedély, a FODOR FUVAR Kft. (Izsák) részére - veszélyes hulladékok kezelésére (közúton történ

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére Tárgy: A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról,

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Elıterjesztés 1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történı elhelyezésére

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 16/2013.(IX. 28.) önkormányzati rendelete a Képvisel -testület szervezeti és m ködési szabályzatáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2015. április 28. napján 19:00 órakor megtartott képvisel -testületi

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszer bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszer bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu El terjesztést készítette és el terjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. február 1-jén megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. február 1-jén megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. február 1-jén megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény belváros Településrendezési

Részletesebben

4. Napirend Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása

4. Napirend Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend HATÁROZATI JAVASLAT Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása Tolmács község településrendezési

Részletesebben

Javaslatok beérkezésének határideje: 2014. szeptember 23. 15:00 óra. Munkaanyag közzétételének időpontja: 2014. szeptember 19.

Javaslatok beérkezésének határideje: 2014. szeptember 23. 15:00 óra. Munkaanyag közzétételének időpontja: 2014. szeptember 19. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 24-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, A KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010.(V.27.)

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. május 23. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. május 23. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. május 23. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/7/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 28-i ülésére Tárgy: A) Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

Jegyz könyv Készült a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. május 12. napján tartott ülésér l

Jegyz könyv Készült a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. május 12. napján tartott ülésér l Jegyz könyv Készült a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. május 12. napján tartott ülésér l Az ülés helye: A Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Jelen vannak:

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPL~N MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPL~N MEGYEI KORMÁNYHIVATAL I BORSOD-ABAÚJ-ZEMPL~N MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ Üi.szám: BODIOI 1187-212015 Tárgy: Apc község Ui.: Szunyoghné Rácz Zsuzsanna településrendezési eszközök

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 1122 1/ 2015 Javaslat Salgótarján Bajcsy-Zsilinszky út és Kun utca, Bóna Kovács Károly út, Budapesti út 29. és Ipari Park III. területét érintő településrendezési

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat. 2. A 2015. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról. Előadó: jegyző

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat. 2. A 2015. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról. Előadó: jegyző Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülést tart 2014.

Részletesebben