BALATONALMÁDI KRISTÓF KEMPING YACHT KEMPING ÉS KÖRNYÉKE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONALMÁDI KRISTÓF KEMPING YACHT KEMPING ÉS KÖRNYÉKE"

Átírás

1 BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI (Balaton tó 2313/17 hrsz ú terület 2314 hrsz ú terület Véghelyi Dezső utca 2299 hrsz ú közpark Széchenyi sétány által határolt terület) SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ Balatonalmádi Város Önkormányzata 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. TERVEZŐ Völgyzugoly Műhely Kft Solymár, Bimbó u. 20. Tel: , (20) , (30) Településrendezés, Ferik Tünde okl. építészmérnök, vezető településrendező tervező építészet: TT/1É /06 Südi Beáta építészmérnök Tájrendezés, Szilágyi Hajnalka okl. táj és kertépítészmérnök TK Környezetvédelem: Kéthelyi Márton okl. táj és kertépítészmérnök Közlekedés: Lelkesné Frenyó Mária közlekedéstervező építőmérnök KÉ T, K1 d Vízi közművek: Energiaellátás hírközlés: Benson Tiborné közműtervező Kovács Péter T közműtervező Gléz Dezső közműtervező december balmádi_scd_egy_ doc VZM 1148/09

2 BALATONALMÁDI 2 EGYEZTETÉSI ANYAG TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ, ELŐZMÉNYEK... 3 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK... 4 Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv... 4 MELLÉKLETEK... 9 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK VIZSGÁLATI ÖSSZEFOGLALÓ Alaptérkép A tervezési terület rövid ismertetése, elhelyezkedése Fejlesztési igények Jogszabályok adta lehetőségek és korlátok További korlátok A terület közlekedési rendszerének fejlesztése A TERÜLETRE VONATKOZÓ HATÁLYOS TERVEK ELEMZÉSE évi CXII. Törvény a Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Vízpart rehabilitációs tanulmányterv Településrendezési terv (16/2005. (VII.7.) sz. ÖK rendelet TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT A módosítási javaslat előírásai ÉRTÉKVÉDELMI JAVASLAT TÁJRENDEZÉSI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT Tájrendezési javaslat Zöldfelület Biológiai aktivitásérték változása Környezetvédelmi javaslat A felszíni és felszín alatti víz, talajvédelem Levegőtisztaság védelem Hulladékkezelés Zaj és rezgésvédelem Környezeti értékelés Helyzetértékelés vizsgálat A tervi változatok és a választás indokai, a tervben leírtak elmaradása A fennálló környezeti konfliktusok kezelése a tervben, illetve a terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások csökkentésére vonatkozó tervi megoldások A terv megvalósítása esetén kiváltandó környezeti hatások értékelése Intézkedési javaslatok Monitorozási javaslatok Összefoglaló KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT KÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLAT ELŐZMÉNYEK A TERVEZETT BEÉPÍTÉS VÍZI KÖZMŰVEK Vízellátás Szennyvízelvezetés és tisztítás ENERGIA KÖZMŰVEK Villamosenergia ellátás Hőenergia ellátás Elektronikus hírközlés MELLÉKLETEK... 44

3 BALATONALMÁDI 3 EGYEZTETÉSI ANYAG 1. BEVEZETŐ, ELŐZMÉNYEK Jelen dokumentum a Balatonalmádi területén található Yacht és Kristóf kempingek területére, illetve környezetükre készített szabályozási terv munkaközi anyaga, amely Balatonalmádi Város Önkormányzatának megbízásából készült. Az SCD csoport megvásárolta a Balatontourist Zrt t, mely többek között tulajdonosa volt a Balatonalmádi területén található 2302 hrsz ú Kristóf Kemping és Motelnek, valamint a 2311 és 2312/4 hrsz ú, Yacht Kemping elnevezésű ingatlanoknak. A tulajdonosok célja mindkét területen az SCD Holding által kezdeményezett Balaton Fejlesztési Program keretein belül egy igényesebb vendégkört kielégítő, magasabb minőségi szolgáltatásokat lehetővé tevő területfelhasználás biztosítása az időközben módosult jogszabályi környezet adta lehetőségek kihasználásával. A Yacht kemping területén Almádi Yacht Club néven Fejlesztő magasabb beépítettséggel, de továbbra is legfeljebb 4,5 m építménymagassággal a jelenlegi kemping minőségi fejlesztését határozta el. Cél egy családközpontú, vitorlás kikötővel rendelkező, magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtó létesítmény kialakítása. A Kristóf kemping területén Kristóf Ház néven a Fejlesztő egy magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtó üdülőházas klub létrehozását tervezi, magasabb beépítettség és építménymagasság igényével, a Balaton törvény és a vízpart rehabilitációs követelményekről szóló kormányrendelet módosítás adta lehetőségek kihasználásával. Jelen szabályozási terv készítését megelőzően a területre megalapozó vizsgálatok készültek, amelyben feltártuk a tervezési terület adottságait és a jogszabályi környezetet. A évi CXII. törvény (továbbiakban: Balaton törvény) évben történt módosítása a Balaton parti kempingek beépíthetőségét 10% ról 15% ra emelte, a nem vízparti kempingekről külön nem rendelkezik, azok további szabályozását a vízpart rehabilitációs szabályozási követelményekről szóló 152/2007. (VI.26.) számú kormányrendeletben foglaltak (továbbiakban: vízpart rehabilitációs kormányrendelet) szerint kell meghatározni. A vízpart rehabilitációs kormányrendelet a maximális beépíthetőségről azonban ugyancsak nem rendelkezik, a kempingterületekre vonatkozóan 8 méterben állapítja meg a kempingek területén megengedhető maximális építménymagasságot és 70% ban az aktív zöldfelület minimális mértékét. Ezek a jogszabályi változtatások lehetőséget kívánnak adni a kempingek nagyobb volumenű fejlesztésére. A Balaton törvény módosítása nyomán ugyancsak lehetőség nyílik a kempingek turizmus fejlesztését szolgáló településközpont vegyes terület, üdülőterület, illetve különleges terület területfelhasználási egységbe sorolására a vízpart rehabilitációs szabályozási követelményekben meghatározottak szerint. Ezt megismerve az ingatlan tulajdonosának elképzelései között szerepelt a terület üdülőházas üdülőterületté történő átsorolása. Balatonalmádi képviselőtestülete azonban a 338/2007. (XI.29.) Ök. számú határozatában kimondta, hogy a képviselőtestület a Kristóf Motel és Kemping területének kemping övezeti besorolását nem kívánja megváltoztatni. Ez a döntés egyértelművé tette, hogy a településrendezési terv felülvizsgálata során a Yacht kempinghez hasonlóan a Kristóf kempinggel is a kempingként kell számolni és eszerint kell a szabályozási koncepciót kidolgozni. A szabályozási koncepciót tervezők a fentiek figyelembevételével elkészítették. A szabályozási koncepció készítése során tervezők egyeztetéseket folytattak a kempingek tulajdonosával, a város főépítészével, az építési osztállyal és a város polgármesterével is. A szabályozási koncepcióban foglaltakat a kempingek tulajdonosa és az Önkormányzat megvitatta és elfogadta. Tervezők a szabályozás munkaközi anyagát Balatonalmádi további terveivel együtt október 14 én a Balatoni Területi tervtanács előtt bemutatták. A tervtanács a tervmódosítást elfogadta (lásd 2. sz. melléklet), de a 8m építménymagasságú épületek számára építési hely kijelölését tartja szükségesnek. Tervezők a tervtanács észrevétele szerint a tervet átdolgozták. Jelen munkarész a szabályozási terv egyeztetési anyaga, amely az OTÉK 3. sz. mellékletében meghatározott államigazgatási szervek részére kerül megküldésre.

4 BALATONALMÁDI 4 EGYEZTETÉSI ANYAG JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv

5 BALATONALMÁDI 5 EGYEZTETÉSI ANYAG Balatonalmádi város önkormányzat képviselő testületének./2009 (..) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2005. (VII.7.) sz. rendelet módosításáról Balatonalmádi város Önkormányzat Képviselő testülete a Helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésben biztosított felhatalmazás és az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c) pontja szerint a Helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2005. (VII.7.) sz. rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 1. Általános rendelkezések /1/ Jelen rendelet hatálya Balatonalmádi Balaton tó 2313/17 hrsz ú terület 2314 hrsz ú terület Véghelyi Dezső utca 2299 hrsz ú közpark Széchenyi István sétány által határolt területére terjed ki. /2/ A HÉSZ 1. /3/ bekezdése az alábbiak szerint kiegészül: 9/a,b. sz. melléklet: a VII. 7. után készült szabályozási tervek jegyzéke és térképe 10. sz. melléklet: a VII. 7. után készült szabályozási tervek tervlapjai /3/ A HÉSZ melléklete 9/a,b. sz. mellékletként kiegészül jelen rendelet 1/a,b. sz. mellékletével. /4/ A HÉSZ melléklete 10. sz. mellékletként kiegészül jelen rendelet 2. sz. mellékletével. 2. /1/ A HÉSZ 2. /2/ bekezdés az alábbiak szerint módosul: Kötelező erejű szabályozási elemek, melyek módosítása csak a Szerkezeti terv és a Szabályozási terv módosítása esetén lehetséges: - szabályozási vonal; - területfelhasználási egység határa; - területfelhasználási egység besorolása; - építési övezet/övezet határa, paraméterei; - belterület határa; - építési hely; - védőterületek, védőtávolságok; - sajátos jogintézmények; - telken belüli kötelező használatai mód (P, Sp, Park; - jellegében megtartandó fasor; - építési telken belüli védőterület, telek be nem építhető része. 3. /1/ A HÉSZ 4. /11/ bekezdés az alábbiak szerint módosul: Amennyiben egy építési telek: - területe nem éri el az 550 m 2 t és/vagy; - szélességi mérete legfeljebb 15 % al kisebb, mint a /8/ bekezdésben meghatározott; új épület építése esetén elvi építési engedélyt kell kérni a telek beépítésével kapcsolatos, követelmények tisztázására. /2/ A HÉSZ 4. /12/ bekezdés az alábbiak szerint módosul: Amennyiben egy építési telek: - kisvárosias lakóterület, - üdülőházas üdülőterület, - kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, - településközpont vegyes terület építési övezetben fekszik, új épület építése esetén elvi építési engedélyt kell kérni a településképi és építészeti követelmények tisztázására.

6 BALATONALMÁDI 6 EGYEZTETÉSI ANYAG 4. /1/ A HÉSZ 11. /1/ bekezdés az alábbiak szerint módosul: Üdülőházas üdülőterület a Szabályozási terven Üü jellel szabályozott építési övezet, mely olyan üdülőépületek elhelyezésére szolgál, amelyek elhelyezésük, méretük, kialakításuk és felszereltségük, valamint infrastrukturális ellátottságuk alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmasak, és amelyek túlnyomóan változó üdülői kör hosszabb tartózkodására szolgálnak. /2/ A HÉSZ 11. /4/ bekezdés törlésre kerül. /3/ A HÉSZ 11. /5/ bekezdés az alábbiak szerint módosul: Az üdülőházas üdülőterület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni: övezeti jele beépítési módja kialakítható legkisebb területe (m²) AZ ÉPÍTÉSI TELEK megengedett legnagyobb beépítettsége (%) építmények legnagyobb építmény magassága (m) minimális zöldfelületi aránya (%) Üü1 SZ K(1ha) 10 12,5 70 Üü2 SZ K(3000) 10 6,0 70 Üü3 SZ K 30 3,0 50 Üü4 SZ K 10 6,0 7,5* 70 K kialakult állapot SZ szabadonálló beépítés * lásd /6/ bekezdés /4/ A HÉSZ 11. /6/ bekezdés az alábbiak szerint módosul: Üü3 és Üü4 építési övezetben kialakult beépítés esetén, amennyiben új épület meglévő épület bontását követően épül, az új épület építménymagassága az elbontott épület építménymagassága, de legfeljebb 12,5 méter lehet. /5/ A HÉSZ 11. /9/ bekezdés az alábbiak szerint módosul: Az építési övezetben az építési engedélyezési eljárást a 4. /12/ bekezdésben foglaltak szerinti elvi építési engedélyezési eljárás kell, hogy megelőzze. /6/ A HÉSZ 11. /10/ bekezdés az alábbiak szerint módosul: Az építési övezet területén a 4. (12) bekezdés szerinti elvi építési engedélyezési eljárás során az új épület terveit, a 4. (15) alapján a Városi Főépítész által irányított tervtanács előtt véleményezés céljából be kell mutatni. 5. /1/ A HÉSZ 14. /4/ bekezdés az alábbiak szerint módosul: Új épület létesítése esetén az engedélyeztetésre benyújtott dokumentációnak kertépítészeti tervet is kell tartalmaznia. 6. /1/ A HÉSZ 16. /4/ bekezdés az alábbiak szerint módosul: Új épület létesítése esetén az engedélyeztetésre benyújtott dokumentációnak kertépítészeti tervet is kell tartalmaznia.

7 BALATONALMÁDI 7 EGYEZTETÉSI ANYAG 7. /1/ A HÉSZ 17. /3/ bekezdés az alábbiak szerint módosul: A különleges terület strandterület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni: AZ ÉPÍTÉSI TELEK övezeti jele beépítési módja kialakítható legkisebb területe megengedett legnagyobb építmények legnagyobb építménymagassága minimális zöldfelületi aránya (%) (m²) beépítettsége (%) (m) K str 1 SZ K 8 4,5 80 K str 2 SZ K(5000) 8 4,5 80 K str 3 SZ K(1ha) 8 4,5 80 K str 4 SZ K 10 8,0 65 SZ K szabadon álló beépítés kialakult állapot /2/ A HÉSZ 17. /4/ bekezdés az alábbiak szerint módosul: A K str4 építési övezetben újonnan épülő épület egyetlen homlokzatának magassága sem haladhatja meg a meglévő főépület legnagyobb homlokzatmagasságát (lásd: Fogalommagyarázat). /3/ A HÉSZ 17. /5/ bekezdés törlésre kerül. /4/ A HÉSZ 17. /6/ bekezdés az alábbiak szerint módosul: A strand területén a minimális zöldfelületi arány 50% án fás növényzet telepítendő 8. /1/ A HÉSZ 18. /3/ bekezdés az alábbiak szerint módosul: A különleges terület kemping terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni: övezeti jele beépítési módja kialakítható legkisebb területe (m²) AZ ÉPÍTÉSI TELEK megengedett legnagyobb beépítettsége (%) Építmények legnagyobb építmény magassága (m) mnimális zöldfelületi aránya (%) K kemp1 SZ K 20 8,0 70 K kemp2 SZ K 15 4,5 70 K SZ kialakult állapot szabadon álló beépítés /2/ A HÉSZ 18. /4/ bekezdés az alábbiak szerint módosul: Új épület létesítése esetén az engedélyeztetésre benyújtott dokumentációnak kertépítészeti tervet is kell tartalmaznia. /3/ A HÉSZ 18. az alábbi /6/ bekezdéssel egészül ki: K kemp2 építési övezetben új épület létesítése esetén az engedélyeztetésre benyújtott dokumentációnak látványtervet is kell tartalmaznia, amely a Balaton tó és az Öreghegy irányából is bemutatja a létesítendő épületek látványát /4/ A HÉSZ 18. az alábbi /7/ bekezdéssel egészül ki: K kemp1 építési övezetben a beültetési kötelezettséggel terhelt területet többszintes növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani. A beültetési kötelezettséggel terhelt terület a telken létesítendő épületek megközelítése céljából feltáró úttal megszakítható

8 BALATONALMÁDI 8 EGYEZTETÉSI ANYAG 9. /1/ A HÉSZ 1. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki: Homlokzatmagasság (H): az építmény terepcsatlakozása feletti vetületének átlagos magassága, melynek számítása során figyelmen kívül kell hagyni. a) a kémények, szellőzőkürtök, tetőszerelvények magasságát. b) a vizsgált homlokzatfelülettől 12 m nél távolabbi (hátrább álló) építményrészeket, c) a vizsgált homlokzatfelület vízszintes összhosszának egyharmadát meg nem haladó összhosszúságú és legfeljebb 3 m magasságútetőfelépítmény, építményrész, attika, álló tetőablak, d) terepbevágás mögötti homlokzatrész magasságát, e) a magastető és oromfalainak 6 m t meg nem haladó magasságú részét. A gömb, félgömb, donga vagy sátortető alakú építmények ( tetőépítmények ) homlokzatmagasságát, ha az a12 m magasságot nem haladja. 10. /1/ Jelen rendelet a kihirdetést követő 60. napon lép hatályba. /2/ Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően kell alkalmazni. Balatonalmádi, 2009 Ujlakiné Dr. Pék Éva Jegyző Keszey János polgármester

9 BALATONALMÁDI 9 EGYEZTETÉSI ANYAG MELLÉKLETEK

10 BALATONALMÁDI 10 EGYEZTETÉSI ANYAG 1a. sz. melléklet Sorszám M1* M2 Terület megnevezése Dr. Óvári Ferenc utca Verseny utca József Attila utca által határolt terület Balaton tó 2313/17 hrsz ú terület 2314 hrsz ú terület Véghelyi Dezső utca 2299 hrsz ú közpark Széchenyi István sétány által határolt terület Szabályozási Terv nyilvántartási száma SZTM1 SZTM2 * egyeztetési alatt

11

12

13 BALATONALMÁDI 13 EGYEZTETÉSI ANYAG ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

14 BALATONALMÁDI 14 EGYEZTETÉSI ANYAG 1. VIZSGÁLATI ÖSSZEFOGLALÓ 1.1. Alaptérkép A tervezési munka hiteles földhivatali nyilvántartási alaptérképre készült, mely Balatonalmádi digitális DAT alapú térképe. Az alaptérkép a pontosítások következtében egyes elemeiben eltérést mutat a korábbi papíralapú térképekhez képest. Ebből következik, hogy a vízpart rehabilitációs tanulmányterv, valamint a szabályozási terv alaptérképe különbözik, s ennek megfelelően a tervek alaptérképekhez igazított javaslatai a jelenlegi állapottal esetenként ellentmondásban vannak A tervezési terület rövid ismertetése, elhelyezkedése A tervezési terület az Önkormányzat Főépítészével egyeztetve a Wesselényi strand és a tőle délre fekvő, a Horgásztanyáig terjedő, a vasút és a Balaton közötti kb. 17 ha nagyságú terület, amely a két kemping területe mellett a környező telkeket is érinti. Így lehetőség nyílik a terület részletekbe menő vizsgálata mellett a tágabb összefüggések, kapcsolatok értelmezésére is, melynek eredményeit természetesen a két kemping területének szempontjából is értékeltünk. A tervezési terület Balatonalmádi egyik legjobb adottságokkal rendelkező parti területe, közvetlen szomszédságban az Öreg parkkal, a városközpont közelében. A területet a várostól a vasút és a 71. számú főút választja el, megközelítése a város felől 4 vasúti átjárón keresztül történik. A területre települt funkciók jellemzően közösségi céllal létesültek, az üdüléssel, szabadidő eltöltésével kapcsolatosak. A terület beépítettsége alacsony, az épületek jellemzően földszintesek. Az épületállomány nem jelentős, közepes állagú épületekből áll, jelentős építészeti értéket nem képviselnek.

15 BALATONALMÁDI 15 EGYEZTETÉSI ANYAG 1.3. Fejlesztési igények A tervezési területen vásárolták meg az SCD csoporthoz tartozó projektcégek a Kristóf kemping, valamint a Yacht kemping területét. A beruházó célja az elmúlt időszakban módosított jogszabályok adta többlet építési lehetőség kihasználásával magasabb minőségi szolgáltatást nyújtó területfelhasználás biztosítása. A Kristóf kemping területén kiegészítő közösségi szolgáltatásokat tartalmazó üdülőház, a Yacht kemping területén a magasabb beépítethetőség kihasználásával magasabb minőségi színvonalú, szolgáltatások széles körét nyújtó, családközpontú, vitorlás kikötővel rendelkező idegenforgalmi létesítmény kialakítása a cél. Mindezek mellett az Önkormányzat a városi strand (Wesselényi strand) területén a maximális beépítési százalék 8% ról 10% ra való emelését, valamint a megengedett legnagyobb építménymagasság 8m re való módosítását kezdeményezi, hogy megtörténhessenek a strand minőségi fejlesztéséhez elengedhetetlen beruházások. Felmerült továbbá a tervezési területen található városi sportpálya szabályozásának újragondolása is, azonban az Önkormányzat a terület fejlesztésének kérdését későbbi időpontra halasztotta Jogszabályok adta lehetőségek és korlátok A Balaton törvény vízparti kempingek esetében lehetőséget biztosít a kempingek területén a korábbi 8% beépítethetőség helyett 15% os maximális beépítettség szabályozására. Ezt a lehetőséget kívánja a tulajdonos a Yacht kemping területén kihasználni. A Kristóf kemping területén mivel nem közvetlenül vízparti területről van szó a megengedett legnagyobb beépítettség nincs meghatározva. A beépítettség korlátját a min. 70% zöldfelület biztosításának kötelezettsége jelenti. Mindkét kemping esetében a jogszabály módosítások következtében az építménymagasság akár 8m ig felemelhető. A strandok területe a Balaton törvény előírásai szerint legfeljebb 10% ban építhető be, s a terület legkevesebb 65% át növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani. Ezen kívül a balatoni vízpartrehabilitációs szabályozás követelményiről szóló rendelet rendelkezik arról, hogy az újonnan elhelyezhető épületek építménymagassága legfeljebb 8m lehet További korlátok Az egyes területek beépíthetőségénél további korlátozó elemeket is figyelembe kell venni: 30m es védőtávolság és beépítési korlátozás a Balaton part mentén; a vasút 50m es védőtávolsága, s a védőtávolságon belüli építési korlátozás; telken belül a fejlesztéseknek megfelelő parkolóterület biztosításának szükségessége A terület közlekedési rendszerének fejlesztése A jelenleg hatályos településrendezési terv a terület megközelíthetőségét biztosító vasúti átjárók egyszerűsítését javasolja, melynek eredményeként a sportpálya és a Lottó telep közötti, valamint a Yacht kemping előtti vasúti átjárók megszüntetésre kerülnének, s helyettük egy új vasúti átjáró épülne, a tervezett Felsőőrsi út új csomópontjában. Időközben e tervek annyiban megváltoztak, hogy nem egy új vasúti átjáró kiépítése tervezett, hanem a Lottó telep és a sportpálya közötti meglévő vasúti átjáró átépítése, bővítése. A Yacht kemping előtti balesetveszélyes vasúti átjáró megszüntetése továbbra is javasolt. A tervek szerint bár a Véghelyi Dezső utca jogilag rendezetlen utcaszakasza a hatályos szabályozási tervben kiszabályozásra került nem cél a part mentén az átmenő gépkocsi forgalom kiszolgálása teljes hosszban. Továbbra is megvalósítandó cél azonban: a meglévő kerékpárút jelenlegi nyomvonalán történő szabályozása; a parti sétány megtartása; az egyéb gyalogos utak helyigényének biztosítása; a Lottó telep és a Yacht kemping közötti gyalogos kapcsolat biztosítása.

16 BALATONALMÁDI 16 EGYEZTETÉSI ANYAG 2. A TERÜLETRE VONATKOZÓ HATÁLYOS TERVEK ELEMZÉSE évi CXII. Törvény a Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az ún. Balaton törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet térségi szerkezeti tervét és a kiemelt térségi övezetek tervlapjait, valamint a Balatoni Területrendezési Szabályzatot állapítja meg. Az övezetek szabályozási előírásainak területi hatályát a kiemelt térségi övezetek tervlapjai határozzák meg, s az egy területre vonatkozó szabályozási előírások közül a szigorúbb előírást kell alkalmazni. A BALATONI TERÜLETRENDEZÉSI SZABÁLYZAT 1. A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok

17 BALATONALMÁDI 17 EGYEZTETÉSI ANYAG A térségi szerkezeti terv a tervezési területet települési területként szabályozza. 4/B. (c) A települési térséget beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területbe kell sorolni úgy, hogy az új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200m nél közelebb nem jelölhető ki, kivéve, ha a külön jogszabályban meghatározott területrendezési hatósági eljárás keretében végzett területrendezési hatásvizsgálat az ettől való eltérést indokolja. Ezen övezeti besorolás nem jelent korlátot a tervezési terület hasznosíthatóságára nézve, hiszen új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 2. A Balaton kiemelt üdülőkörzet területére vonatkozó szabályok 6. A vízpart rehabilitációs tanulmánytervben, továbbá a településrendezési tervben zöldterületi területfelhasználási egységbe sorolt, vagy az ingatlan nyilvántartás szerint önkormányzati tulajdonban lévő parkként, díszkertként, közkertként, illetve közparkként bejegyzett területen a) más területfelhasználási egység nem jelölhető ki; b) vízgazdálkodási terület tómederben területfelhasználási területekkel közvetlenül érintkező vízfelület, medencés kikötő nem alakítható ki; c) a létesítmények megközelítésére szolgáló gépjárműforgalom számára tervezett út, más jogszabályban meghatározott, kötelezően kialakítandó parkoló, kerékpárút, gyalogút, vendéglátó, sport, szabadidőlétesítmény, illetve a terület gondozását szolgáló építmény a vízpart rehabilitációs tervben foglaltakkal összhangban létesíthető. 9. (3a) A kiemelt üdülőkörzet településeinek a beépítésre szánt területén a vezetékes ivóvízhálózatra rákötött telkeknek a megépült szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés kötelező. A zöldterületek tekintetében a terv összhangban van a vízpart rehabilitációs tervben foglaltakkal. 3. A Balaton kiemelt üdülőkörzet parti és partközeli településeire vonatkozó szabályok 19. (1) A kempingek területének más célra történő igénybevétele csak zöldterületként 4% os beépítettséggel vagy a turizmus fejlesztését szolgáló vegyes területként, üdülőházas üdülőterületként, illetve a különleges területfelhasználási egységek közül a vízpart rehabilitációs szabályozási követelményekben meghatározott települési területfelhasználási egységként a) közvetlen Balaton parti kapcsolat esetén 15% os beépítettséggel; b) amennyiben a közvetlen parti kapcsolattal rendelkező 30 méter széles közhasználatú parti sétány kialakítására alkalmas zöldterület települési területfelhasználási egységbe tartozó terület tulajdonjogát a települési önkormányzat megszerezte, a balatoni vízpart rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett, eredetileg közvetlen Balaton parti kapcsolattal rendelkező területen a visszamaradó telekre meghatározott települési területfelhasználási egység vízpart rehabilitációs szabályozási követelményekben meghatározott beépítési százalékával; c) a balatoni vízpart rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett, közvetlen Balaton parti kapcsolattal nem rendelkező területen meghatározott települési területfelhasználási egység vízpartrehabilitációs szabályozási követelményekben meghatározott beépítési százalékával; történhet. (2) A vízpart rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területeken, ahol a kempingek területe nem került átsorolásra, a kempingek beépítettségének mértéke legfeljebb 15% lehet. (3) A meglévő strandok területe a településrendezési tervekben és a helyi építési szabályzatban csak zöldterület kialakítása céljából csökkenthető. A strandok területén telekfelosztás csak zöldterület kialakítása céljából, telekhatár rendezés csak zöldterületbe sorolás vagy a strandterület növelése, illetve a telekhatár kiigazítása céljából végezhető. A telekhatár rendezés során a strandterület parthossza nem csökkenthető. A strandok területének: a) legfeljebb 10% a építhető be a külön jogszabályokban meghatározott feltételek szerint, b) legkevesebb 65% át legkésőbb a használatbavételi engedélykérelem benyújtásáig növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani." A tervben megfogalmazott szabályozási előírások a BTSZ fenti előírásaival összhangban vannak. Mindkettő kemping területe különleges kemping területként szabályozott, a szabályozási paraméterek pedig a magasabb rendű jogszabályok előírásait figyelembe véve kerültek megfogalmazásra, ugyanez igaz a Wesselényi strand területére is.

18 BALATONALMÁDI 18 EGYEZTETÉSI ANYAG 4. A KIEMELT TÉRSÉGI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A térségi szerkezeti terv mellett a törvény kiemelt térségi övezeti tervlapokat is tartalmaz. Ezek közül a tervezési területet a történeti települési terület övezete (T 2), a felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ 1) és a települési terület övezete (U 1) érinti. Történeti települési terület övezete (T 2) 27. (1) A történeti települési terület övezetének (T 2) területét a kulturális örökségvédelem tekintetében illetékes államigazgatási szervek állásfoglalása alapján a településrendezési tervekben a tényleges kiterjedésnek megfelelően a (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése érdekében szükség szerint védőövezetével együtt kell lehatárolni és e törvény előírásait a településrendezési tervekben lehatárolt területen kell érvényesíteni. (2) A történeti települési terület övezete (T 2) tekintetében az OTrT által meghatározott kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület országos övezetre, valamint a történeti települési terület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett a következő előírások alkalmazandók: a) a település szabályozási tervében, a helyi építési szabályzatban és a helyi építészeti örökség védelméről szóló rendeletben a külön jogszabályban meghatározottak szerint meg kell határozni, és elő kell írni a látványvédelmet, a településkép védelmet, a zöldfelületek fejlesztését, az épületek paramétereit, az építmények helyi építészeti hagyományokhoz illeszkedő megjelenését meghatározó előírásokat és a helyi építészeti hagyományoknak megfelelő építési anyagok használatát; b) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani; c) új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint hulladékártalmatlanító és hulladékátrakó állomás nem létesíthető. Mivel ilyen kiemelt térségi övezet a településrendezési terv készítésekor még nem érintette a települést, így a történeti települési terület nem került kijelölésre Balatonalmádiban. A hatályos településrendezési tervet azonban egy nagyon részletes örökségvédelmi hatástanulmány alapozta meg. Így Balatonalmádi területén 75 db helyi védett épület/építmény és három nagy kiterjedésű helyi értékvédelmi terület került kijelölésre. A hatályos helyi építési szabályzat ezen felül részletes építészeti előírásokat és a kilátás védelemre vonatkozó előírásokat is tartalmaz. A tervezési terület helyi értékvédelmi területtel nem érintett, és védett épület sem található rajta. Az épített értékek védelméről jelenleg csak a helyi építési szabályzat rendelkezik, de a város önálló örökségvédelmi rendelete előkészítés alatt áll. Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ 1) 31. A felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ 1) tekintetében az OTrT által meghatározott kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület országos övezetre vonatkozó övezeti előírások és a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet előírásai mellett a következő előírások alkalmazandók: a) korlátozott vegyszer és műtrágya használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés folytatható;

19 BALATONALMÁDI 19 EGYEZTETÉSI ANYAG b) új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), valamint a hulladékátrakó állomás és vegyszertároló nem létesíthető. A tervezési terület Balatonalmádi belterületén található beépítésre szánt terület, ahol mezőgazdasági tevékenység végzését, illetve új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep, hulladékátrakó állomás, valamint vegyszertároló létesítését a szabályozási előírások nem teszik lehetővé. Települési terület övezete (U 1) 37. A települési terület övezetén (U 1): a) a településszerkezeti terveknek a történeti, építészeti, településszerkezeti, környezeti és természeti adottságokkal, valamint a felszíni vízrendezéssel, közművesítéssel, környezetalakítással, tájrendezéssel foglalkozó szakági munkarészeit, illetve a vízpartrehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területekre készült tanulmányterveket a helyi építési szabályzatban kötelezően figyelembe kell venni; b) új beépítésre szánt terület határa utcahatárosan nem alakítható ki; c) az új beépítés szabályozásakor a meglévő beépítési magassághoz kell igazodni; d) a meglévő építmények felújításának, helyreállításának, átalakításának és korszerűsítésének lehetőségét e törvény szabályozási előírásainak figyelembevételével a helyi építési szabályzatban kell meghatározni; e) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani. Készítésének idején Balatonalmádi településszerkezeti terve a hatályos Balaton törvény előírásaival összhangban készült, jelen tervmódosítás a településszerkezeti tervet nem érinti. A területen alkalmazott szabályozási előírások és a környezetben lévő épületek építménymagasságához való alkalmazkodás a Balaton törvény előírásainak figyelembevételével készült (lásd a településrendezési javaslat fejezetben).

20 BALATONALMÁDI 20 EGYEZTETÉSI ANYAG 2.2. Vízpart rehabilitációs tanulmányterv A Balaton törvény a vízparti területekre vízpart rehabilitációs tanulmánytervek készítését írtra elő és feltételül szabta, hogy ez alapján kell a parti területeket a településrendezési tervben, illetve a helyi építési szabályzatban (HÉSZ) szabályozni. A Balaton törvény alapján elkészült vízpart rehabilitációs tanulmányterv tartalmát a 283/2002 (XII. 21.) Korm. rendelet határozta meg, amelyet a 152/2007 (VI. 26.) számú Korm. rendelet módosított. E rendelet határozza meg tulajdonképpen a part menti területekre vonatkozó építési követelményeket. A rendelet megalkotását követően a Balaton melletti települések vízpart rehabilitációs tanulmányterve elkészült. Balatonalmádi vízpartrehabilitációs tanulmányterve a 7/2005.(III.25.) TNM rendelet került jóváhagyásra. A rendelet mellékletét képezi egy M=1:2000 méretarányú tervlap is (lásd mellékelt térkép). Balatonalmádi vízpart rehabilitációs tanulmánytervében a tervezési területen több övezet került kijelölésre, melyek előírásait a rendelet szerinti sorrendben ismertetjük. A Lottó telep területe üdülőterület övezetbe került, melyre a rendelet 10. ának előírásait kell alkalmazni: (1) Üdülőterületen az OTÉK ában meghatározott építmények a 21. (3) bekezdésében meghatározottak kivételével helyezhetők el. (2) A hétvégi házas üdülőterületen az újonnan elhelyezhető épületek építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet. (3) Az üdülőházas üdülőterületen az épületek építménymagassága a) újonnan elhelyezhető épületek esetében legfeljebb 8 m lehet, b) kialakult beépítés esetén, ha az épület bontásra kerül, az elbontott épület építménymagassága, de legfeljebb 12,5 m lehet. Különleges területként kemping (a Kristóf kemping és a Yacht klub területe), szabadidőközpont (a sportpálya területe) és kikötő terület (a horgásztanya és a vízisporttelep területe) került kijelölésre, melyekre az alábbi előírásokat kell alkalmazni: (2) A kempingek területén a) a telkek legalább 70% án aktív zöldfelületet kell kialakítani, b) az újonnan elhelyezhető épületek építménymagassága legfeljebb 8 m lehet. (3) A szabadidőközpontok területén a) csak közösségi szórakoztató, kulturális, vendéglátó épületek, sport és játék céljára szolgáló építmények helyezhetők el, szálláshely nem létesíthető, b) a beépítettség mértéke legfeljebb 30% lehet, c) a telek legalább 50% án aktív zöldfelületet kell kialakítani, d) az újonnan elhelyezhető épületek építménymagassága legfeljebb 8 m lehet. (4) Strandterületen a) szálláshely nem létesíthető, b) újonnan elhelyezhető épületek építménymagassága legfeljebb 8 m lehet. (7) A vízi közlekedési, sport és turisztikai célú kikötők területén a) a beépítettség mértéke legfeljebb 10% lehet, b) a telek legalább 40% án aktív zöldfelületet kell kialakítani, c) az újonnan elhelyezhető épületek építménymagassága legfeljebb 8 m lehet, d) a telek legfeljebb 50% án alakítható ki vízfelület. A Lottó telepet övező közterületek és a parti sétány, valamint a strand melletti sétány területe zöldterületként szerepel a vízpart rehabilitációs tanulmánytervben: 13. (1) Zöldterületen a gépjárműforgalom számára tervezett út, más jogszabályban meghatározott, kötelezően kialakítandó parkoló, kerékpárút, gyalogút, vendéglátó, sport, szabadidő létesítmény, illetve a terület gondozását szolgáló építmény a vízpart rehabilitációs tanulmánytervek első felülvizsgálatát megelőzően a vízpart rehabilitációs tanulmánytervekben, azt követően a partvonal szabályozási és vízpart rehabilitációs tervekben kijelölt helyen, a helyi építési szabályzatban és a szabályozási tervben meghatározott módon létesíthető. (2) Az újonnan elhelyezhető épületek építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet. (3) A zöldterület legalább 80% án aktív zöldfelületet kell kialakítani. A vízpart rehabilitációs tanulmányterv a part menti 30 m es területsávot, amely a horgásztanya, a vízisporttelep, a Yacht kemping és a Lottó telep területét érinti, valamint a Yacht kemping északi telekhatára menti 6mes sávot beépítetlenül megőrzendő területként szabályozza. A vízisport telep nyugati telekrésze szabályozással érintett terület, ahol a jelenleg is közterületként, kerékpárútként használt területsáv újonnan kialakítandó közterületként szerepel. Bár a tervezési terület határán kívül esik, megjegyezni kívánjuk, hogy a

21 BALATONALMÁDI 21 EGYEZTETÉSI ANYAG szennyvízátemelő telep északi és keleti telekhatára mentén kötelezően megtartandó közterületet ábrázol a vízpart rehabilitációs terv, annak ellenére, hogy a terület jelenleg nem funkcionál közterületként, sőt a horgásztanya épületei belenyúlnak e területsávba és Balatonalmádi új DAT alapú térképe szerint a terület egy része már nem is közterület. A vízpart rehabilitációs tanulmányterv meghatározta továbbá a parti sétány kialakítására alkalmas nyomvonalakat, az elsődlegesen gyalogút kialakítására alkalmas nyomvonalakat és az önálló kerékpárút vagy kijelölt kerékpársáv kialakítására alkalmas nyomvonalakat. A parti sétány nyomvonala a Lottó telep és a sporttelep előtti partszakaszon került kijelölésre, míg a kerékpárút nyomvonala a tervezési terület nyugati részén a vasúttal párhuzamos területsávon halad. Elsődlegesen gyalogút kialakítására alkalmas nyomvonalként a strand melletti sétány, a Yacht kempingtől északra húzódó árok menti terület és a kerékpárúttal párhuzamosan a Lottó telep és a Vízisport telep előtti területsávok kerültek kijelölésre. A Horgásztanya és a vízisport telep előtti partszakasz szerepel a hajózási, sport és idegenforgalmi célú kikötők létesítésére felhasználható partszakaszok között, míg strandolásra alkalmas partszakasz a Yacht kempinghez tartozó Balaton parti terület. A Lottó telep előtti ( Négyméteres ) partszakaszon pedig a nádaskataszter szerinti III.a nádosztályba tartozó nádasterületet jelöl a vízpart rehabilitációs tanulmányterv. A szabályozási terv módosítási javaslatai a vízpart rehabilitációs tanulmányterv figyelembevételével készült, annak előírásait maradéktalanul betartottuk.

22

23 BALATONALMÁDI 22 EGYEZTETÉSI ANYAG 2.3. Településszerkezeti terv (177/2005. (VI.30.) sz. öh. határozattal módosított 213/2003. (X.30.) sz. öh. határozat) és szabályozási terv (16/2005. (VII.7.) sz. ÖK rendelet) A Balaton törvény és a vízpart rehabilitációs tanulmánytervre vonatkozó rendelet, valamint az érvényes egyéb kormányrendeletek és jogszabályi előírások figyelembevételével készült el Balatonalmádi településrendezési terve. A fent felsorolt elemek mindegyike beépítésre került a tervbe, kivéve a Balaton törvény 2006 ban és 2008 ban véghezvitt módosításait és a vízpart rehabilitációs terv tartalmi követelményeiről szóló Korm. rendelet 2007 ben történt módosításait, tekintve, hogy azok a településrendezési terv jóváhagyása után születtek. A hatályos településrendezési terv a két kiemelt területre a Kristóf kemping, illetve a Yacht kemping területére egyaránt különleges terület kemping övezeti besorolást és 10% os beépítettséget, 4,5 m es építménymagasságot írt elő, 60% os zöldfelületi arány mellett. A szabályozási előírások szerint a terület kizárólag kemping és létesítményeinek elhelyezésére szolgál, ahol a kemping kiszolgáló épületei (zuhanyzók, WC k, kabinok, öltözők stb.), a területet használók ellátását szolgáló kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató létesítmények és szállásépületek helyezhetők el. A Lottó telep területét a településrendezési terv Üü3 építési övezetként szabályozza. Az üdülőházas üdülőterület olyan üdülőépületek elhelyezésére szolgál, amelyek elhelyezésük, méretük, kialakításuk és felszereltségük, valamint infrastrukturális ellátottságuk alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmasak, és amelyek túlnyomóan változó üdülői kör hosszabb tartózkodására szolgálnak. A terület 30% ban építhető be 3,0 m építménymagasságú épületekkel, 50% os zöldfelületi arány megtartása mellett. Üdülőházas üdülőterületen kemping nem helyezhető el, kizárólag üdülőépület, a szálláshely szolgáltató épületek közül kereskedelmi szálláshely épülete, üdülőtábor, sportlétesítmény építhető, valamint olyan, az üdülőterület ellátását szolgáló kereskedelmi és szolgáltató funkciójú épület, melynek szintterülete legfeljebb az összes más funkciójú bruttó szintterület 25 % a. A település sportpályájának területe K sp3 építési övezetbe került. A terület beépítése legfeljebb 10% ban lehetséges, a megengedett legnagyobb építménymagasság pedig 4,5 m. A sporttelep területén sport építmények, sport építmények kiszolgáló létesítményei, a területet használók ellátását szolgáló kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató létesítmények helyezhetők el. Különleges terület vízisport területként került szabályozásra a tervezési terület déli részén fekvő vízisport telep és a Horgásztanya területe. Területükön kizárólag a vízisport építményei, a vízisport építmények kiszolgáló létesítményei, a területet használók ellátását szolgáló kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató létesítmények, szállásépületek, valamint a sportterületet üzemeltető tulajdonos, illetve a dolgozók szolgálati lakásai helyezhetők el. A megengedett legnagyobb beépítettség 10%, a legnagyobb építménymagasság 6,0m. A Wesselényi strand területe különleges strand területként szabályozott. A strand területen kizárólag a strand kiszolgáló épületei (zuhanyzók, WC k, kabinok, öltözők stb.) és a területet használók ellátását szolgáló vendéglátó, kereskedelmi és szolgáltató létesítmények helyezhetők el.. A megengedett legnagyobb beépítettség 8%, a legnagyobb építménymagasság 4,5m. A tervezési területen található beépítésre szánt területek mindegyikében az építmények bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében a kialakítandó épületek funkciójának megfelelő parkolási igényeket és szociális épületeket a telken belül kell biztosítani. A településrendezési terv a közterületeket a vízpartrehabilitációs tervvel összhangban szabályozta. A kerékpárút nyomvonala megegyezik a jelenleg is kerékpárútként kijelölt útvonallal. Gyalogútként a vízpart rehabilitációs tervben szereplő gyalogút kialakítására alkalmas nyomvonalat tartalmazza. A vízpart rehabilitációs tervben kötelezően megtartandó, illetve újonnan kialakítandó közterületeket a település szabályozási terve zöldterületként vagy közlekedési célú közterületként szabályozta. Emellett fontos eleme a tervnek, hogy a Yacht kemping előtti és a Verseny utcai vasúti átkelő megszüntetését és egy harmadik, a számú út folytatásaként új vasúti átkelő létesítését javasolja. A vasúti átjárók megszüntetése kapacitás problémákat nem okozna, hiszen mindkét átjáró csupán egy egy nagyobb forgalmú telket szolgál ki, amely forgalmat az új átjáró képes lenne átvezetni, továbbá a műszaki előírásoknak megfelelő, biztonságos közlekedést nyújtó többlet kanyarodó sávok kialakítása válna lehetővé, melyek a jelenlegi kis csomópontokban nem állnak rendelkezésre megfelelő minőségben. A Yacht kemping és a Wesselényi strand előtti partszakaszon strand, míg a horgásztanya és a vízisport telep előtti partszakaszon kikötő létesítését engedi a szabályozási terv. A vízpart rehabilitációs tervnek megfelelően a Yacht kemping, a vízisport telep és a horgásztanya 30m es parti sávja, valamint a Yacht kemping északi telekhatára menti 6m es területsáv építési telken belüli védőterületként került szabályozásra.

24

25

26 BALATONALMÁDI 23 EGYEZTETÉSI ANYAG 3. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT 3.1. A módosítási javaslat előírásai A vizsgálatokban, illetve jelen dokumentáció bevezetőjében részletezettek szerint, valamint Beruházó fejlesztési szándékainak ismeretében a tervezési területen javasolt szabályozási paramétereit az alábbiakban ismertetjük. Az egyes területek területfelhasználási besorolása nem változik, ezért a településszerkezeti terv nem módosul. A Balaton törvény módosítása nyomán lehetőség nyílik a kempingek turizmus fejlesztését szolgáló településközpont vegyes terület, üdülőterület, illetve különleges terület területfelhasználási egységbe sorolására a vízpart rehabilitációs szabályozási követelményekben meghatározottak szerint. Ezt megismerve a Kristóf kemping tulajdonosának elképzelései között szerepelt a terület üdülőházas üdülőterületté történő átsorolása. Balatonalmádi képviselőtestülete azonban a 338/2007. (XI.29.) Ök. számú határozatában kimondta, hogy a képviselőtestület a Kristóf Motel és Kemping területének kemping övezeti besorolását nem kívánja megváltoztatni. Ez a döntés egyértelművé tette, hogy a településrendezési terv felülvizsgálata során a Yacht kempinghez hasonlóan a Kristóf kempinggel is a kempingként kell számolni. A közvetlen vízparti kapcsolattal rendelkező Yacht kemping esetében a Balaton törvény 19. (1)/a bekezdése értelmében a megengedhető maximális beépítettség 15%. A vízpart rehabilitációs terv 11. (2)/a,b bekezdése az aktív zöldfelületek minimális mértékét 70% ban, valamint a megengedhető legnagyobb építménymagasságot pedig 8,0m ben állapítja meg. E területen a jelenleg szabályozott 4,5m maximális építménymagasság növelésének igénye nem merült fel. A Balaton törvény a Kristóf kemping esetében nagyobb szabadságot enged, hiszen nem állapít meg maximális beépíthetőséget. Így a szabályozási paraméterek közül a vízpart rehabilitációs terv 11. (2)/a,b bekezdéseiben foglalt 8,0 méterben megállapított maximális építménymagasság és a minimum 70% aktív zöldfelület kötelezettsége jelentenek kötöttséget. Ezek értelmében a megengedhető legmagasabb beépítési százalék 30% ban is megállapítható lenne, amelyet természetesen nem lehet teljes mértékben kihasználni, mivel a rendeltetésszerű használathoz tartozó burkolt felületek, az OTÉK 42. ban szabályozott számú telken belül biztosítandó parkolóhelyek, esetleges vízfelületek vagy sportpályák mind a tényleges beépítettség csökkenését eredményezik. Előzetes kalkulációk alapján ezen burkolat felületek várható nagysága az építési telek 10 12% a, ezért a megengedett legnagyobb beépítettséget 20% ban javasoljuk megállapítani, figyelembe véve, hogy Beruházó nem feltétlenül tudja azt teljes mértékben kihasználni. A fentiek alapján a két kemping területének szabályozási paraméterei: Terület neve Építési övezet Beépítési mód Beépítési százalék Minimális zöldfelületi arány Legkisebb kialakítható telekméret Legnagyobb megengedett építménymagasság Kristóf kemping K kemp1 SZ 20% 70% K 8,0m Yacht kemping K kemp2 SZ 15% 70% K 4,5m SZ szabadonálló K kialakult A különleges terület kemping területeken, a hatályos Helyi Építési Szabályzattal összhangban, kizárólag kemping és létesítményeinek elhelyezését javasoljuk engedélyezni, ahol a kemping kiszolgáló épületei (zuhanyzók, WC k, kabinok, öltözők stb.), a területet használók ellátását szolgáló kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató létesítmények és szállásépületek is elhelyezhetők. A felvázolt szabályozási paraméterek esetén a kempingek területén kialakítható épületek mutatói az alábbiak szerint alakulnak: Terület neve Beépítési százalék Jelenlegi telekméret Beépíthető terület Maximális szintterületi mutató Összesen beépíthető szintterület Yacht kemping 15% m m 2 0, m 2 Kristóf kemping 20% m m 2 0, m 2 A tervtanács észrevételét figyelembe véve a szabályozási tervben közvetve került kijelölésre építési hely a kempingek területén. Mindkét kemping nyugati telekhatárában 15m es sávban beültetési kötelezettséget, míg

27 BALATONALMÁDI 24 EGYEZTETÉSI ANYAG a keleti részén be nem építhető területet szabályoz a szabályozási terv. Az így fennmaradó területen, természetesen a további szabályozási előírások betartásával, alakul ki a telken beépíthető terület. Így biztosított, hogy a vasút és a 71. sz. főút zavaró hatását csökkentendő, a beültetési kötelezettséggel terhelt területen a már kialakult növényzet értékes állománya megmarad és kiegészül, valamint hogy a keleti telekrészeken nem épül a vízparti településképen zavaró épület. A beruházás során a környezet értékeinek védelme az átépítés, illetve a működés minél kevésbé zavaró jellege, az esztétikai vonzerő és a zöldbe ágyazottság megőrzése céljából szükséges: a fás növényzet minél nagyobb mértékben való megőrzése, különös figyelemmel a telekhatár közelében lévő idősebb növényzetre; a látvány, látképi értékek kiemelt figyelembe vétele; E szempontok érvényesülése érdekében az építési engedélyezésre benyújtott tervdokumentációnak kertépítészeti és látványtervet is kell tartalmaznia. A tervezési terület északi részén fekvő, önkormányzati tulajdonban levő Wesselényi strand területén a szabályozási paraméterek módosításának igénye felmerült a tulajdonos részéről. Erre a módosításra a jelenleg érvényben levő vízpart rehabilitációs tanulmányterv és a Balaton törvény lehetőséget biztosít. Így a területen a megengedett legnagyobb beépítési százalék 10% ban, a megengedett legnagyobb építménymagasság pedig 8 m ben került megállapításra és a szabályozási terv építési helyet jelöl kis annak érdekében, hogy a tervezett beruházás a városképhez igazodóan kerüljön megvalósításra. Ezen felül az építhető épületek legnagyobb homlokzatmagassága is szabályozásra került, a meglévő főépület jelenlegi homlokzatmagasságához igazodóan. A tervezési területen található vízisport telep, horgásztanya, illetve Lottó telep területére jelen szabályozási terv módosítás a hatályos településrendezési tervben szereplő szabályozási paraméterektől eltérő értékeket nem állapít meg, hiszen azok megfelelnek a magasabb rendű jogszabályokban előírtaknak és a tulajdonosok részéről sem érkezett azok módosítására vonatkozó kérés. 4. ÉRTÉKVÉDELMI JAVASLAT A tervezési területen országos vagy helyi védelem alatt álló épület, terület nem található, illetve nyilvántartott régészeti lelőhely sincs. Vizsgálataink szerint a területen található épületállomány nem képvisel magas építészeti értéket, ezért védelmük továbbra sem javasolt.

28 BALATONALMÁDI 25 EGYEZTETÉSI ANYAG 5. TÁJRENDEZÉSI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT A vizsgált terület a Balaton északi partjának egyik legértékesebb 17 ha nagyságú, beállt növényzettel borított területe. A víz közelsége, az 50 70% os növényborítottság, az idős, beállt, fás növényzet magas aránya, az időszaki üdülési szezon használat következtében a parti területsáv környezeti állapota viszonylag kedvezőnek nevezhető Tájrendezési javaslat A Balaton parti települések szerkezetét főként a Balatoni vízparttól való távolság, a domborzati viszonyok, továbbá a vonalas infrastruktúra tájszerkezeti elemei határozzák meg. A tervezési területre a nagy zöldfelületi aránnyal rendelkező területfelhasználási egységek jellemzők, mely összefüggő zöldfelületet, parti sávot formálnak, ami kedvező az üdülő és a különböző rekreációs célú funkciók megtelepedésének. A vonalas tájformáló elemek közül kiemelkedő jelentőségű a partvonallal párhuzamosan futó vasútvonal, illetve a 71. sz. főút, melyek markáns választóvonalat jelentenek a parti és a parttól távoli településrészek között, s korlátozzák a parti területek fejlesztését. További fontos vonalas tájalkotó elemek a fasorok a területen, melyek a műszaki infrastruktúra elemek környezeti hatásait tompítani képesek. A település területén a területhasználati javaslat készítése során alapvetően a vizsgálat megállapításaira támaszkodtunk. Elsődlegesen a meglévő használathoz alkalmazkodó területfelhasználás, valamint egy egy terület változásáról felállítható tendenciák szerinti területhasználat megtalálása volt a cél Zöldfelület A Helyi Építési Szabályzat módosítása, összhangban a Balaton törvénnyel, továbbá a vízpart rehabilitációs tervvel, a jelenleginél megengedőbb beépítési paramétereket határoz meg a két kemping és a strand területére. A közvetlen vízparti kapcsolattal rendelkező Yacht kemping (K kemp2) esetében a Balaton törvény 19. (1)/a bekezdése értelmében a megengedhető maximális beépítettség 15%. A Balaton törvény a Kristóf kemping (Kkemp1) esetében nem állapít meg maximális beépíthetőséget, azonban a minimum 70% aktív zöldfelület kötelezettsége, továbbá a burkolt felületek várható nagysága a beépítettség csökkenését eredményezi, így 20% ban állapítja meg a Helyi Építési Szabályzat a legnagyobb beépítettséget. Mindkét kemping területére a beépítési százalékot tekintve 5 illetve 10 százalékkal megengedőbb a módosítás, azonban a területfelhasználás jellege, valamint a jogszabályban meghatározott minimális zöldfelületi arány növekedés miatt a területre jellemző zöldfelületi arány, illetve zöldfelületi minőség fenntartható. A Wesselényi strand területén a legnagyobb beépítési százalékot a településrendezési terv módosítása 8% ról 10 % ra emeli, azonban a zöldfelület arányában változást nem enged a módosítás. A szabályozási terv paraméterei közül a vízpart rehabilitációs terv 11. (2)/a,b bekezdéseiben minimum 70% aktív zöldfelület kerül meghatározásra a kempingek területére, mely magasabb arányt jelent a korábbi Helyi Építési Szabályzatban meghatározott 60% nál. A magasabb zöldfelületi arány biztosítani tudja a jó állapotú, aktív zöldfelület megtartását, illetve fejlesztését. A vízpart rehabilitációs terv 8,0 méterben állapítja meg a maximális építménymagasságot a kempingek, továbbá a strand területére. A Kristóf kemping és a Wesselényi strand területére állapít meg a korábbi Helyi Építési Szabályzattól eltérő építménymagasságot a módosítás. A Kristóf kempinget és környezetét jól beállt intenzív zöldfelület telekhatár menti facsoportok, méter széles zöldsávok, fasorok jellemzi, mely jó takarást tud biztosítani a jelenleginél magasabb beépítés esetén is. A balatoni látkép megőrzése érdekében biztosítani kell az épületek takarását, az épületek minél magasabb fokú beleillesztését a környező zöldfelületi rendszerbe. A meglévő takaró növénysáv vegyes egészségi állapotú és esztétikai értékű, változatos fajösszetételű állomány, mely állomány minőségi felújításáról gondoskodni kell, s ennek során figyelembe kell venni kilátási rálátási viszonyokat. A kempingek és a strand területén törekedni kell a nagyarányú, intenzív zöldfelületek egységes kezelésére illetve fejlesztésére, valamint az értékes lombhullató és örökzöld faállomány megőrzésére.

BALATONALMÁDI. dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG

BALATONALMÁDI. dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI VOLT NEVELŐOTTHON ÉS KÖRNYÉKE dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ Balatonalmádi

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS EGYEZTETÉSI ANYAG

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ Balatonalmádi Város Önkormányzata 8220 Balatonalmádi, Széchenyi

Részletesebben

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT HATÁROZATI JAVASLAT Bodorfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2005. (.) számú határozata Bodorfa Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Bodorfa Községi

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

(tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

(tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 (tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bóly Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) ötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa, szabályozási

Részletesebben

TIHANY VÍZPART-REHABILITÁCIÓS TANULMÁNYTERV MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERV 1 EGYEZTETÉSI ANYAG KOMPKIKÖTŐ ÉS KÖRNYÉKE

TIHANY VÍZPART-REHABILITÁCIÓS TANULMÁNYTERV MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERV 1 EGYEZTETÉSI ANYAG KOMPKIKÖTŐ ÉS KÖRNYÉKE TIHANY VÍZPART-REHABILITÁCIÓS TANULMÁNYTERV MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERV 1 1. BEVEZETŐ Jelen dokumentáció Tihany község Önkormányzat kezdeményezésével készülő, a település területére jelenleg hatályos Tihany

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal. Dr. Tárnoki Richárd jegyző. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére

BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal. Dr. Tárnoki Richárd jegyző. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal POLGÁRMESTERI HIVATAL nem ellentétes POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Dr. Tárnoki Richárd jegyző Szám:.../2005. Előkészítő: Lipták János

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben)

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA szakmai véleményezésre 2015. augusztus Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK: JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú e 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától

Részletesebben

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 59/2014.(V.29.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 36.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE 10. IKTATÓSZÁM: 2-7/2012. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Balatonvilágos község településrendezési eszközei módosításának közbensı véleményezésére

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (X.20.) rendelete a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. Üllői út Budapest-Keleti pu. Hegyeshalom

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (.) rendelete a Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér Gyáli út által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Budapest IV. kerület, Újpest, Váci út Fóti út Czuczor u. Pintér J. u. által határolt

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. február 28-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. február 28-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. február 28-i ülésére Tárgy: Javaslat a Helyi Építési Szabályzat pontosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester 2 2 Tisztelt

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE A BALATONSZEMES KÖZSÉG BEL-ÉS KÜLTERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA DÖRGICSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 33/2003.(IX.30.), 75/2008. (XI.5.), 17/2011.(II.11.), 32/2012.(VI.15.), 34/2012.(VI.15.), 35/2012.(VI.15.), 36/2012.(VI.15.), 37/2012.(VI.15.),

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Lovas község Önkormányzata 8228 Lovas, Fő út 8. Megrendelő képviselője: Ferenczy Gáborné Polgármester Kéri Katalin Telpülési főépítész

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 15/2014.(X.10) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: Dombrád Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 53/2016. (III.24.) számú határozatához É R D MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE PÁTY TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 1. ELŐZMÉNYEK A tervezési terület jelentős részére 2005-ben

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

A szabályozási tervlappal és a mellékletekkel kapcsolatos módosulások

A szabályozási tervlappal és a mellékletekkel kapcsolatos módosulások Az Esztergomi Önkormányzat 40/2005.(XI.5.) ör. rendelete Esztergom, Szenttamás városrész helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelek módosításáról Esztergom Város Önkormányzatának

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei Az Esztergomi Önkormányzat 11/2009. (V.26.) ör. rendelete Esztergom, Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Ákospalota, valamint Búbánatvölgy helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Esztergom Város

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR BALATONAKALI Község Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR 04. Balatonakali Község Önkormányzat Képviselõtestületének../2010. (...) számú rendelete

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testületének / (III..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 0. évi X. törvény

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya Maklár Község Önkormányzatának 6/2009. (XI.2.) rendelete a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2005. (XI.15.) rendelete módosításáról Maklár Község Önkormányzatának

Részletesebben

KVSZ MÓDOSÍTÁS BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA I.

KVSZ MÓDOSÍTÁS BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA I. BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 COMPART STÚDIÓ TERVEZŐ ÉS BERUHÁZÓ KFT. 1034 BUDAPEST, BÉCSI ÚT 88-90. TEL.: 430-1720, FAX: 430-1719

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 VÁMOSSZABADI Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 2 Vámosszabadi településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 26. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALOM OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

V. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 26. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALOM OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALOM OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 27/2007.(IX.27.) ÖKT. r. A 2007. évi költségvetésről szóló 5/2007. 4. (III.1.) ÖKT rendelet módosításáról.

Részletesebben

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2005.(X.18.) számú rendelete. Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2005.(X.18.) számú rendelete. Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2005.(X.18.) számú rendelete Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről Szentendre Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 3 2. 2.1. RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁSA A 49/2005.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 2.1.1. Az adottságok értékelése, a magasabbrendű tervfajták és a településfejlesztési koncepció

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA Megbízó Csopak község Önkormányzata 8229 Csopak, Petőfi Sándor u. 2. (87) 446 250 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083 Solymár,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI

BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI 1. Balmazújváros Város Településrendezési terv 2009. évi módosítás Belterület 6. sz. területegység

Részletesebben