KVSZ MÓDOSÍTÁS BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KVSZ MÓDOSÍTÁS BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA I."

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: , FAX: COMPART STÚDIÓ TERVEZŐ ÉS BERUHÁZÓ KFT BUDAPEST, BÉCSI ÚT TEL.: , FAX: VÁROS-TEAMPANNON KFT BUDAPEST, VERES PÁLNÉ UTCA 7. TEL.: , FAX: BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA KVSZ MÓDOSÍTÁS I. KÖTET Étv. 9. (6) bekezdése szerinti véleményezési eljárásra Budapest, november

2 BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA Tsz.: I-592-1/2011. Településrendezés: Albrecht Ute BFVT Kft. Dél-hegyvidék: TT/1É Munkatársak: Balla Mariann Cseh András Szűcs András Tóth Attila Észak-hegyvidék: Turai-Krausz Emőke CompArt Stúdió Kft. TT /12 Munkatársak: Marosi Krisztina Nyúl Péter Kelet-hegyvidék: Koszorú Lajos Város-Teampannon Kft. TT/1É Munkatársak: Győri Benjámin ur-ben design Kft. Bárdosi Andrea Város-Teampannon Kft TT Közlekedés: Pető Zoltán BFVT Kft. K1d Rhorer Ádám Közlekedés Kft Közművek: Román Péter BFVT Kft. Dél- Hegyvidék: TV-T Pető László BFVT Kft. TE-T Észak- Hegyvidék: Halász Adrienn CompArt Stúdió Kft TE-T, TV-T, VZ-T0, Kelet-hegyvidék: Biró Attila Kész Kft Zöldfelület és Pogány Aurél BFVT Kft. TK Dél- Hegyvidék: Niedetzky Andrea BFVT Kft. K/ /12 Észak- Hegyvidék: Drobni Mária CompArt Stúdió Kft TK/1, K/1, TR TT /02 Kelet-hegyvidék: Mlakár Vivien Város-Teampannon Kft Ügyvezetők: Albrecht Ute Buda Miklós Koszorú Lajos BFVT Kft. Compart Stúdió Kft. Város-Teampannon Kft. A tervdokumentáció a tervezők tulajdona, szellemi alkotása, melyet a Megrendelő csak a szerződésben foglaltak szerint használhat fel. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés, előzmények 2. A szabályozás alapelvei 2.1. Célok, rendezési koncepció 2.2. A szabályozási terv (KSZT) módosításának módszere, technikai megoldásai 2.3. Örökségvédelmi hatások 2.4. A KVSZ módosítása 3. KVSZ módosítási javaslat 3.1. Rendelet (Jóváhagyandó munkarész) 3.2. Alátámasztó munkarészek a változtatások indokolása 3

4 1. Bevezetés, előzmények Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának megbízására ben - közbeszerzési pályázaton elnyert munkaként - elkészült, majd jóváhagyást nyert a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) és ahhoz kapcsolódóan a Kerületi Szabályozási Terv (KSZT), amely három önálló rendeletként három területegységre került elfogadásra. A kerület nagyságára és a pályázatban megfogalmazott feladat sajátos, a jogszabályi tartalmon jóval túlmutató elvárásaira tekintettel a kerület három területi egységre lett bontva, melyekre más-más tervező team kapott megbízást. Ettől függetlenül az Észak-Hegyvidék, Kelet-Hegyvidék és Dél- Hegyvidék kerületi szabályozási tervei összehangoltan, azonos elvek és metodika alapján készültek, a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat a három tervező team közös munkája volt. Az építési törvényben előírt egyeztetési eljárást követően Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 10.-én 14/2005. (VIII. 10.) számú rendeletként elfogadta a KVSZ-t, 15/2005 (VIII. 10.) számú rendelettel a Dél-Hegyvidék, 16/2005 (VIII. 10.) számú rendelettel az Észak-Hegyvidék, 17/2005 (VIII. 10.) számú rendelettel pedig a Kelet-Hegyvidék KSZT-t. Mind a négy rendelet augusztus 20-án lépett hatályba. Az ezt követő időszakban mind az Önkormányzat, illetve egyes képviselők, mind a lakosság részéről érkeztek észrevételek, változtatási szándékok a kerület egy-egy pontjára, ingatlanára vonatkozóan. Az Önkormányzat folyamatosan gondoskodott a hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálatáról, aktualizálásáról. Legutóbb május 27. közbeszerzési eljárás keretében kerültek kiválasztásra jelen KVSZ és KSZT felülvizsgálattal megbízott tervező csoportok. A felülvizsgálat céljai, a folyamat során kezelendő feladatok: 1. A KSZT-k alaptérképének az aktualizálása az épületállományra vonatkozóan egyrészt új alaptérkép felhasználásával, másrészt a 2011-ben újból elkészített ortofotó sorozaton észlelt változások alapján is. 2. A lakosság és a hivatal részéről a jóváhagyást követő időszakban beérkezett vélemények, észrevételek, változtatási szándékok összefüggésrendszerben történő szakmai értékelése, s összhangban az önkormányzati szándékokkal, jogszabályi környezettel, azaz javaslat tétel a KVSZ és a KSZT módosítására. 3. A kerület által kezdeményezett, fővárosi önkormányzat elfogadott keretövezet-módosítással kapcsolatban meg kell teremteni az összhangot. Az ezzel összefüggő változásokat a szabályozási terven szükséges átvezetni. 4. A jogszabályi környezet változása indokolja a KVSZ rendelkezéseinek felülvizsgálatát oly módon, hogy egyes rendelkezések törlése szükséges Jelen dokumentáció az alátámasztó munkarészek vonatkozásában - tekintettel az igen részletes előzményanyagokra - a szakági fejezeteknél csak a változásokra utaló leírásokat, ismertetéseket tartalmazza. 4

5 2. A szabályozás alapelvei 2.1. Célok, rendezési koncepció A bevezetésben ismertetett felülvizsgálati célok, feladatok összehangolásakor törekedtünk a hatályos, karakterelvű településrendezési eszközök készítése során axiómaként kezelt alapelvek megtartására, s esetenként hangsúlyosabb érvényesítésére. Ezek idézve a korábbi anyagunkból az alábbiak: A TERV LEGFONTOSABB ALAPELVEI: értékőrzés az épített és a természeti környezetre vonatkozóan, jogi helyzet rendezése, jogbiztonság megteremtése, közösségi érdek előtérbe helyezése, hegyvidéki karakter megmentése és visszaállítása, túlépítések megakadályozása, megfelelő infrastruktúra biztosítása. Ennek megfelelően a terv - karakterelvű az építészeti karakter megőrzése és kiteljesítése érdekében; - jogfolytonosságot jelentő jogbiztonság a tulajdonosoknak; - értékőrző, azaz szigorú ott, ahol védeni kell az értékeket; - az azonos pozíciójú, adottságú ingatlanokon - a közérdek és a szomszédsági jogok sérülésének kizárásával azonos értékű építési jogok biztosítására törekvő (OTÉK 7. (2) bekezdés), - a közösségi érdeknek prioritást biztosító. A rendezési koncepció a változtatási szándékok városrendezési kiértékelésein alapuló önkormányzati döntésekből volt kibontható, mely az alábbi főbb rendező elvek mentén körvonalazható: a jogos észrevételek befogadása; a hatósági munka kapcsán felmerült problémák egyértelmű megoldása érdekében pontosítások beépítése a KVSZ-be, összhangban a jogszabályi környezet változásából következő korrekciókkal A szabályozási terv (KSZT) módosításának módszere, technikai megoldásai Jelen felülvizsgálat egyik fontos eleme a terv legutóbbi módosítását követő időszakban született, tervre vonatkozó észrevételek, vélemények, s változtatási szándékok szakmai értékelése. Az észrevételek, változtatási szándékok tematikus csoportosítása fenti elemek szerint történt.: a közterületek szabályozásának felülvizsgálata, építési övezeti, övezeti besorolás módosítása, telekalakítás övezethatár pontosítással, illetve módosítással, építési hely jelölése, illetve módosítása, lapostető nem építhető területi lehatárolás kijelölése, reklámhordozók, hirdetőtáblák telepítési helyének törlése, ajánlott telekhatár módosítása, épületre, építményekre, ingatlanokra vonatkozó jelölések felülvizsgálata, zöldfelületi szabályozási elem módosítása, földhivatali alaptérkép aktualizálásából adódó szabályozást érintő változások, ill. korrekció, hibajavítás, FSZKT módosítás elfogadásához kötött övezetátsorolás. 5

6 A szabályozási terv módosításának technikai megoldásai A KSZT a KVSZ mellélete, és a kerület teljes közigazgatási területére vonatkozik. A szabályozási terv tartalmát jelkulcs rögzíti. Az OTÉK szerinti jelkulcsi elemek a specifikációk függvényében bővültek. A módosítás ebbe illeszthetően készült, de tekintettel arra, hogy nem lehet egyértelműen megkülönböztetni a hatályos és a módosított elemeket az OTÉK jelkulcs erre nem ad lehetőséget -, ezért szabályozási tervi részleten mutatjuk be a jelenlegi és a módosított tervi változatot. Ezzel a jóváhagyás tárgya egyértelmű a döntéshozók számára is. Ezeket az értékelő lapokat a 4. fejezet tartalmazza. A 4. fejezet záró eleme egy szabályozási tervi jelkulcs Örökségvédelmi hatások A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény 66. (1) bekezdésének értelmében Nem kell elkészíteni a hatástanulmányt, ha a helyi önkormányzat a településrendezési eljárás alá vont terület tekintetében tíz évnél nem régebbi hatástanulmánnyal rendelkezik, vagy a területre elkészített korábbi hatástanulmány alapján a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett. Az egész kerületre készült szabályozási tervet a 14/2005. (VIII.10.) rendelettel fogadta el a XII. kerületi Önkormányzat. A szabályozási terv azóta kisebb részterületek vonatkozásában többször módosult. A 2005-ös tervhez az egész kerületre vonatkozóan elkészült az örökségvédelmi hatástanulmány (2008-ban a részterületek módosításához aktualizálásra került), így jelen szabályozási tervhez nem szükséges a hatástanulmány elkészítése A KVSZ módosítása A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat módosításait az alábbiak indokolták: a jogszabályi környezet változása, a befogadott változtatási szándékok miatti beavatkozások, valamint az építés hatósági eljárások során felmerült KVSZ kiegészítési igények. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat módosításánál az alábbi technikai megoldást választottuk: Dokumentáljuk az egységes tervezetet a módosítások kiemelésével: megőrizve a hatályos KVSZ eredeti szerkezetét, a változásokat úgy érzékeltettjük, hogy a szövegben piros színnel jelennek meg az új szövegrészek,áthúzással szerepelnek a kihagyandó részek. Az alkalmazott módszer világosan kiemeli az egyeztetés és jóváhagyás témáját, illetve tárgyát, hiszen mind az új szövegrészekről, mind a törlésre kerülő, most hatályos előírási részekről dönteni kell. Ezzel párhuzamosan elkészült a változtatásokat tartalmazó rendelettervezet is. Az egyes módosításokat az alátámasztó munkarészben külön-külön indokoljuk. 6

7 3. KVSZ módosítási javaslat 3.1. Rendelet (Jóváhagyandó munkarész) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat /2011. (.) rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendeletének módosításáról és a Budapest XII. kerület Hegyvidék Kerületi Szabályozási Tervének megállapításáról A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. -a (3) bekezdésének c) pontjában,14. -ának (3) bekezdésében, valamint 14. -a (4) bekezdésének c) pontjában, továbbá a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Budapest Főváros Közgyűlése rendeletének 1. -a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendeletének (a továbbiakban: KVSZ) módosításáról és a Budapest XII. kerület Hegyvidék Kerületi Szabályozási Tervének megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A KVSZ 4. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az épület bruttó szintterületébe a BVKSZ 3. (2) bekezdésének figyelembevételével nem kell bele számítani a) az első pinceszintnek minősülő építményszint területének az egy lakáshoz tartozó tárolóhelyiség, L1, L2, L2/A jelű építési övezetekben 15m 2 -t, egyéb építési övezetekben 30m 2- t nem meghaladó részét. b) a személygépjármű-tároló terület a rendeltetésszerű használathoz szükséges parkoló állásonként a 30 m2-t nem meghaladó részét az L3, L6 és az L6/A keretövezetekben és az IZ- XII/L jelű építési övezetben, abban az esetben, ha az az eredeti terepszint alatt helyezkedik el, valamint c) a személygépjármű-tároló terület a rendeltetésszerű használathoz szükséges parkoló állásonként a 30 m2-t nem meghaladó részét az L3, L6 és az L6/A keretövezetekben és az IZ- XII/L jelű építési övezetben, abban az esetben, ha a telek felső útkoronától való lejtése meghaladja a 15%-ot, és a személygépjármű-tároló teljes egészében az útkorona szintje alatt helyezkedik el. (1) A KVSZ 5. (2) bekezdése törlésre kerül. 2. (2) A KVSZ 5. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A zártsorú beépítésű területeken meglévő magastetőnek az érintett ingatlannal határos közterület felől látható felülete tetőterasz, erkély, loggia kialakítása céljából nem bontható meg. (1) A KVSZ 6. (1) bekezdése törlésre kerül. 3. (2) A KVSZ 6. (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 7

8 (6) Meglévő kémény magasítása, átalakítása csak a meglévő anyaghasználat folytatásával, vagy tégla, vagy természetes burkolóanyag felhasználásával építhető. 4. (1) A KVSZ 7. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az L6, L6/A keretövezetek, valamint az L3-XII/SZ és IZ-XII/L jelű építési övezetek ingatlanjainak kiszolgálására, az L6-XII/Cs és L6-XII/AI építési övezet kivételével az ingatlanhoz tartozó utcaszakaszonként a gépjármű behajtást szolgáló kapuk és garázskapuk szélessége együttesen nem haladhatja meg a 4,0 m-t. Ez az érték meglévő beépítés bővítésekor figyelmen kívül hagyható, ha a meglévő garázskapun keresztül az előírt új parkoló megközelítése műszaki okokból nem lehetséges. Az önálló gyalogos közlekedést szolgáló kapuk, bejáratok szélessége az ingatlanhoz tartozó utcaszakaszonként együttesen nem haladhatja meg a 2 m-t. (2) A KVSZ 7. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Támfalgarázs csak teremgarázsként létesíthető, kivételt képeznek a meglévő támfalgarázssorok hiányzó, közbülső elemei (foghíj). Az ingatlanhoz tartozó utcaszakaszonként csak egy garázskapu létesíthető, maximálisan 4,0 m-es szélességgel. 5. (1) A KVSZ 8. -a egy új (2) bekezdéssel egészül ki: (2) Lapos tetős épület a szabályozási tervlapon lapos tető nem építhető jelkulccsal jelölt területeken nem helyezhető el. (2) A KVSZ 8. meglévő (2) - (3) bekezdései helyébe az alábbi (3) - (4) bekezdések rendelkezései lépnek: (3) A terepszint feletti elektronikus hírközlési építmény engedélyezési tervében látványtervvel kell bizonyítani a városképhez és a tájképhez való illeszkedést. Hírközlési torony csak kilátóval kombinált módon, a természeti és épített környezettel összhangban, a KSZT-ben jelölt helyeken helyezhető el. (4) Kilátó csak a KSZT-ben jelölt helyeken, kőből és fából építhető. A kilátó legmagasabb pontja nem haladhatja meg a KSZT-ben jelölt értéket. (3) A KVSZ 8. -a egy új (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Az építési telek homlokvonalán és az építési telek ettől mért 5,0 m-es teleksávjában építendő támfal és támfalgarázs külső falait természetes kőburkolattal kell kialakítani, kivételt képeznek a más jellegű anyagból épült építményrészek bővítései. 6. (1) A KVSZ 9. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Védett és védelemre javasolt épületek esetében azok homlokzatán a nyílászárók színe, osztásai tok és profilszélességének megváltoztatása csak a nyílászáró eredeti-építéskori állapot szerinti visszaállítása vagy teljes homlokzat átalakítás során megengedett. Az épületek utcai homlokzati struktúrája csak teljes homlokzat átalakítás vagy az épület eredeti tervek szerinti visszaállítása során változtatható meg. (2) A KVSZ 9. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 8

9 (2) Beépítésre szánt területek telkein elektronikus hírközlési építmények és berendezései (antennák, antenna tartó szerkezetek, stb.)kizárólag az épületeken belül (tetőtérben), vagy homlokzaton, annak architektúrájához igazodóan helyezhetők el. (3) A KVSZ 9. -a egy új (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Beépítésre szánt területen álló épületek az ingatlant is tartalmazó tömböt határoló közterületekről nem látható homlokzatán és lapos tetején légkondicionáló és egyéb gépészeti berendezések elhelyezhetőek; közterületről látható homlokzatokon kizárólag a homlokzati síkon belül, a homlokzati architektúrához igazodó takarással helyezhetők el. A légkondicionáló berendezéseket hangszigeteléssel kell ellátni.. (4) A KVSZ 9. meglévő (3) - (9) bekezdései helyébe az alábbi (4) - (10) bekezdések rendelkezései lépnek: (4) Zártsorú övezetekben az épületek homlokzatain külső tokos redőny beépítése és kirakatszekrény kihelyezése tilos. (5) ) Védett és védelemre javasolt épületek esetében az egyes homlokzati felületek részleges felújítása és részleges átszínezése nem megengedett. Egyéb épületek esetén a homlokzatok közül az utcai homlokzat részleges felújítása és részleges átszínezése csak az épület földszintjére vonatkozóan, az építészeti tagolást figyelembe vételével megengedett. (6) Az épületek, homlokzatainak, nyílászáróinak és az ingatlanok kerítéseinek színezésére rikító színek (pl.: citromsárga, lila, neon színek, stb.) használata városképvédelmi szempontból nem megengedett. (7) Bitumenes zsindely, bitumenes lemez, műanyag és fém hullámlemez, hullámpala tetőfedés kialakítása műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, városképileg kiemelt területen, városképileg kiemelt főútvonal mellett, védett (műemlékileg, fővárosilag, helyi rendelettel védett) épületeken, védelemre javasolt épületen nem megengedett. (8) Előtető bitumenes zsindely, bitumenes lemez, műanyag hullámlemez, hullámpala anyagok alkalmazásával nem alakítható ki. Az előtetők szélességi mérete a védeni kívánt bejáratok szélességi méretének 1,5-szeres szélességét nem haladhatja meg, kivéve az új beépítéseket, illetve a teljes homlokzat-felújítás eseteit. (9) Napkollektor az épület architektúrájához illeszkedő kialakítással helyezhető el. (10) Új beépítés során keletkező takaratlan tűzfalak építészeti, kertépítészeti eszközökkel való eltakarása szükséges (vakolatarchitektúra, növényrács). 7. A KVSZ 10. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A kerület területén reklámhordozó az IZ-XII/RE4, I-XII/AK3 övezetek és a VK keretövezeten kívül kizárólag tömegközlekedési utasváró részeként, telefonfülkén, hirdetőoszlopon, vagy építési reklámhálón, illetve a kerületi reklámrendeletben erre a célra jelölt helyeken helyezhető el. (2) Óriásplakát csak a KSZT-ben jelölt helyeken létesíthető. (3) Kereskedelmi célú reklámberendezés (az óriásplakátok kivételével), közszolgálati hirdetés a kerületi reklámrendeletben meghatározott helyen létesíthető. (4) A reklámokra, hirdetésekre és reklámhordozókra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni közszolgálati hirdetés, kizárólag építészeti és, vagy természeti értékeket ismertető eszközök, kulturális rendezvényt, műsort hirdető plakátok (mozi, színház, múzeum, galéria, stb.) az 9

10 arra állandósított és engedélyezett hirdetőberendezésen vagy a közterületen átfeszített reklámhordozón történő elhelyezése, valamint a választási plakátok kihelyezése esetében. (5) Az IZ-XII/RE4, I-XII/AK3 övezetekbe és a VK keretövezetbe sorolt területeken a reklám, hirdetés, cégtábla elhelyezésére szolgáló felület egy-egy homlokzatra vetítve nem haladhatja meg az érintett homlokzat összfelületének 20%-át. (6) Az IZ-XII/RE4, I-XII/AK3 övezetekbe és a VK keretövezetbe sorolt területeken reklám, hirdetés, cégtábla elhelyezéséhez (méretre való tekintet nélkül) a főépítésszel előzetes egyeztetés szükséges. 8. A KVSZ 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Egy rendeltetési egységre vonatkozó cégtábla felülete a rendeltetési egység alapterületének függvényében változik a következők szerint: m 2 alapterületig az elhelyezhető cégtábla mérete 1 m2 lehet, ami minden további megkezdett 100 m 2 után 0,5 m 2 -el növelhető. Egy rendeltetési egységhez tartozó cégtábla összefüggő szélessége nem haladhatja meg az érintett rendeltetési egység utcai üzlethelyiségének alaprajzi szélességét. Ez a szabályozás az IZ-XII/RE4, I-XII/AK3 övezetekbe és a VK keretövezetbe sorolt területekre nem vonatkozik. (2) Az IZ-XII/RE4, I-XII/AK3 övezetek és a VK keretövezeten kívül 2,0 m 2 -es felületnagyságot meghaladó cégtábla elhelyezése esetén a főépítésszel előzetes egyeztetés szükséges, amelyre az egyeztetést megelőzően a tervezett kialakítást bemutató dokumentumot szükséges benyújtani. (3) Az épületben található egyes rendeltetési egységekhez tartozóan, homlokzatonként csak 1 cégér elhelyezése megengedett. Ez a szabályozás az IZ-XII/RE4, I-XII/AK3 övezetekbe és a VK keretövezetbe sorolt területekre nem vonatkozik. (4) A homlokzatra merőlegesen elhelyezett cégér áttört, vagy tömör kivitelben alakítható ki. Tömör kialakítás esetén legfeljebb 0,5 m2 felülettel és 0,3 m szerkezeti vastagsággal létesíthető. A cégér felülete az (1) bekezdésben említett cégtáblára vonatkozó felületnagyságba nem számítandó bele. Védett, valamint védelemre javasolt épületek esetében cégér kialakítása, csak áttört kivitelben megengedett. (5) Villogó, mozgó, UV fényt kibocsátó, vagy káprázást okozó reklám, hirdetés, cégtábla nem létesíthető. (6) Rikító színű (pl.: citromsárga, lila, neon színek, stb.) reklám, hirdetés, cégtábla létesítése városképvédelmi szempontból nem megengedett. (7) Az épületek homlokzati síkjában elhelyezett cégtábla (kivéve az arculathoz tartozó logókat) áttört formában, szerkezeti vastagsággal bíró különálló betűkből képezve is kialakítható. Különálló betűk alkalmazása esetén a felirat által befoglalt felület 50 %-át kell figyelembe venni. (8) Az épületek tetőzetén IZ-XII/RE4, I-XII/AK3 övezetekbe és a VK keretövezetbe sorolt területek kivételével reklám, hirdetés, vagy cégtábla nem helyezhető el. (9) Az ingatlannal határos közterületről látható reklám, hirdetés, cégtábla, vagy cégér azokon a szakaszokon, ahol a reklámrendelet mellékletét képző arculati terv ezt meghatározza, csak az arculati terv szerint létesíthető. A KVSZ 12. -a törlésre kerül

11 10. A KVSZ 16. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Az oldal- és hátsókerti kerítéseknél hullámpala, fém- és műanyaglemezek alkalmazása nem megengedett. 11. (1) A KVSZ 17. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az építési telek természetes terepszintje tartós, végleges jelleggel: a) a közterületi telekhatár menti 5,0 m-es teleksávban, valamint a kötelező oldal- és hátsókertben felfelé nem, lefelé legfeljebb 1,0 méterrel, b) a telek többi területén felfelé legfeljebb 1,0 m-rel és lefelé legfeljebb 2,0 m-rel változtatható meg. (2) A KVSZ 17. -a egy új (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Angolakna legfeljebb egy építményszínt bevilágítására és szellőztetésére szolgálhat. (3) A KVSZ 17. meglévő (4) bekezdésének számozása (5) bekezdésre változik. 12. A KVSZ 18. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Újonnan létesülő lapostetők és meglévő lapostetők rekonstrukciója (a védett épületek kivételével) során, ha a meglévő épület szerkezete (statikai szakvélemény alapján) azt lehetővé teszi, a tetőfelületet legalább extenzív tetőkertként kell kialakítani. 13 A KVSZ 19. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az országos jelentőségű védett természeti területek határától számított 20 méteres sáv nem lehet az építési hely része. Kivételt képez az olyan építési telek, ami ily módon beépíthetetlenné válna, vagy ahol a szabályozási terv építési helyet jelöl. 14. (1) A KVSZ 20. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A telkek zöldfelületén (a be nem épített és burkolattal nem fedett területen) a beépítéssel egyidejűleg annyi lombos fát kell telepíteni és fenntartani, hogy minden megkezdett 100 m 2 -ére legalább egy fa jusson. (2) A KVSZ 20. (4)- (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (4) Az építési övezetekben, övezetekben meghatározott, a telek legkisebb zöldfelületi mértékébe kizárólag a növényzettel borított területek számíthatók be. (5) Zöldterületek, erdőterületek és a különleges városüzemeltetési területek övezeteiben közmű építményt csak növényzettel takart módon lehet elhelyezni. (3) A KVSZ 20. (6) bekezdése törlésre kerül. 11

12 (4) A KVSZ 20. meglévő (6) - (8) bekezdései helyébe az alábbi (6) - (7) bekezdések rendelkezései lépnek: (6) A tetőkertek beszámítását a telekre előírt zöldfelület mértékébe, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 5. számú mellékletének 2. pontja alapján lehet figyelembe venni. A homlokzati zöldfelület a legkisebb zöldfelület mértékébe nem számítható bele. (7) Helyiséget tartalmazó új építmény építése esetén az építési engedélyezési dokumentációnak tartalmaznia kell kertépítészeti tervet. 15. (1) A KVSZ 22. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az építési telken 1 m magasságban mért 10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fát kivágni csak növényegészségügyi-, élet- és vagyonvédelmi okból, illetve építési tevékenység miatt lehet, kivéve a gyümölcs-, a kiszáradt és az inváziós fajú fákat.. (2) A KVSZ 22. -a egy új (2) bekezdéssel egészül ki: (2) A szabályozási terven jelölt megtartandó fa kivágása csak élet-, egészség- és vagyonvédelmi okokból, kertészeti szakvélemény alapján lehetséges. (3) A KVSZ 22. meglévő (2) - (7) bekezdései helyébe az alábbi (3) - (8) bekezdések rendelkezései lépnek: (3) Az építési telken kivágott 10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fák pótlásáról a (4) bekezdésben felsorolt esetek kivételével - ugyanazon a telken kell gondoskodni úgy, hogy a pótlást a kivágott fa (fák) 1 m magasságban mért össztörzsátmérőjének 100%-ában, előnevelt fákból kell telepíteni. (4) Építési telken a gyümölcs, kiszáradt, inváziós fajú, valamint a növény-egészségügyi, élet- és vagyonvédelmi okból kivágandó fák esetén a pótlás mértékét úgy kell meghatározni, hogy telek zöldfelületének minden megkezdett 100 m 2 -re legalább egy, legfeljebb három fa jusson. (5) Fapótlásra csak nem inváziós fajú lombos és a nagy lombkoronát növelő örökzöld fák vehetők figyelembe (nem telepíthetők thuja és hamis ciprus fajok, oszlopos örökzöldek). (6) A fapótlást pénzben kell előírni, amennyiben a fapótlás vagy annak egy része a telek adottságai miatt az adott telken belül nem teljesíthető és a) a fakivágásra építési tevékenység miatt kerül sor, vagy b) a fát az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés megsértésével vágják ki. (7) A fapótlási kötelezettség pénzbeli értékének meghatározásánál az előző naptári évben közterületen elültetett fák ültetési költséggel együtt számított átlagárát és ötéves gondozási költségét kell alapul venni. A befolyt bevételt közterületen és erdőterületen faültetésre kell felhasználni. (8) Ha a telek előtti vagy a telekhez vezető közterületen fás szárú növény kivágására a telek tulajdonosának, használójának érdekében került sor, a kivágott fás szárú növény pótlását, a gyümölcs, kiszáradt és inváziós fajú fás szárú növények kivételével, a (7) bekezdésben foglaltak szerinti pénzben kell előírni. Gyümölcs, kiszáradt és inváziós fajú, valamint szakvéleménnyel/ szakvélemény által igazolt növényegészségügyi, élet- és vagyonvédelmi okból, történő fakivágás esetén a pótlás mértéke a kivágott fa darabszámával azonos. 12

13 16. (1) A KVSZ 26. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Szomszédos párkányhoz úgy kell csatlakozni, hogy a legfelső építményszint új párkány magassága egyik szakaszán sem haladhatja meg a csatlakozó magasabbik párkány magasságát, kivéve a homlokzat hosszának 1/3-át meg nem haladó, a csatlakozó párkánymagasság mértékénél 3,5 méternél nem magasabb szakaszát. (2) A KVSZ 26. (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (10) Meglévő épület tetőterének, vagy lapostetős épület magastetős ráépítésének új, önálló rendeltetési egység kialakítása céljából tervezett beépítése esetén, a tetőtér bruttó alapterületének minden teljes 120 m2-e után egy rendeltetési egység létesíthető. Meglévő, 120 m2-nél kisebb bruttó alapterület esetén 1 db új rendeltetési egység hozható létre. 17. (1) A KVSZ 28. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A KSZT-ben jelölt építési hely kivételével, az L jelű építési övezetekben az építési hely a telek közterület felőli első fele, kivéve, az 5. (5) bekezdés szerinti eredeti állapot rekonstrukciója esetén, valamint, ha a (3) bekezdés előírásai ezt lehetővé teszik. (2) A KVSZ 28. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A (2) bekezdés szerinti építési helytől a következő esetekben lehet eltérni: a) átmenő, sarok, nyúlványos telek esetén; b) megtartandó facsoport növényállománnyal érintett, vagy jelentős fás növényzettel fedett telek esetén; c) több épület elhelyezése esetén, d) amennyiben a telek méreteiből, geometriájából adódóan az építési övezetben meghatározott paraméterek nem kihasználhatóak; e) amennyiben a telek legnagyobb mélysége nem éri el a 40 m-t; f) amennyiben a telek lejtése meghaladja a 15%-ot; g) meglévő épület bővítése esetén; h) amennyiben a területen a kialakult állapot ettől eltérő. 18. (1) A KVSZ 30. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A beépítésre szánt területeken az alábbi melléképítmények helyezhetők el: a) közmű-becsatlakozási műtárgy, b) hulladéktartály tároló, c) kerti építmény a kerti pavilon és lábon álló kerti tető kivételével, d) a telek hátsó felében a 10m 2 összesített vízszintes vetületet meg nem haladó kerti pavilon és lábon álló kerti tető, e )napkollektor, f) zászlórúd. (2) A KVSZ 30. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A beépítésre nem szánt területeken az alábbi melléképítmények helyezhetők el: a) közmű-becsatlakozási műtárgy, 13

14 b) hulladéktartály tároló, c) kerti építmény, d) komposztáló, e) zászlórúd. (3) A KVSZ 30. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Lakó rendeltetést lehetővé tevő építési övezetben telkenként egy hulladéktartály tároló helyezhető el, épületenként legfeljebb 8,0 m 2 alapterülettel, melynek az utcai kerítéssel együtt építettnek és ahhoz anyagában is illeszkedőnek kell lennie. Kivételt képez a nyeles telek, ahol az oldal- és hátsókert betartása mellett önálló melléképítményként létesíthető. 19. A KVSZ 32. helyébe a következő rendelkezés lép: E rendelet hatályba lépésekor meglévő üzemanyagtöltő állomás megtartható, és a szabályozási tervlapon jelölt építési helyen belül építési tevékenység végezhető a 60. (2) bekezdés figyelembe vételével, azonban új önálló üzemanyagtöltő állomás a kerület területén nem helyezhető el. 20. A KVSZ 33. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az L3, L6 és L6/A jelű keretövezetekben az előkert mérete 0,0 m. A közterületi telekhatártól mért 5,0 m-es teleksávban kizárólag az eredeti terepszint alatti támfalgarázs, terepszint alatti gépjármű tároló vagy garázst kiszolgáló (lefedés nélküli) 3,5 méternél nem szélesebb lift- vagy hídépítmény valamint kerítés, hulladéktároló, közmű-becsatlakozási műtárgy, előlépcső és akadálymentes közlekedést biztosító rámpa helyezhető el. L3-XII/AI4 jelű építési övezetben a közterületi telekhatártól mért 5,0 m-es teleksávban építményrész is állhat. 21 A KVSZ 34. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az L3, L6 és L6/A keretövezetben az épület terepszint feletti, közterületi telekhatárra merőleges vetületi hossza új épület építése és meglévő épület bővítése esetén teraszház kivételével nem haladhatja meg a 25 m-t. 22 A KVSZ sz. táblázatának helyébe az alábbi táblázat lép: 1. sz. táblázat Az építési övezet jele A telek Az épület legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb területe beépítési szintterületi terepszint alatti szélessége mélysége zöldfelületi megengedett mértéke mutatója beépítettsége mértéke építménymagassága (m2) (%) (m2/ m2) (%) (m) (m) (%) (m) L1-XII/Z ,0 +(0,3)* +(0,6)** L1-XII/Z S*** 2,4 4,0 S*** +(0,35)* +(0,6)** ,5 13, S*** 12,5 20,0 14

15 Az építési övezet jele Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. - CompArt Stúdió Kft. - Város-Teampannon Kft. A telek Az épület legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb területe beépítési szintterületi terepszint alatti szélessége mélysége zöldfelületi megengedett L1-XII/Z S*** mértéke mutatója beépítettsége mértéke építménymagassága (m2) (%) (m2/ m2) (%) (m) (m) (%) (m) 2,4 4,4 S*** +(0,3)* +(0,7)** L1-XII/Z ,75 +(0,6)** L1-XII/Z ,6 +(0,8)** L1-XII/Z ,7 +(0,8)** L1-XII/Z ,4 +(1,0)** L1-XII/Z ,6 +(0,8)** L1-XII/Z ,5 +(0,35)* +(0,6)** L1-XII/Z L1-XII/Z ,2 +(0,6)** 2,0 +(0,6)** S*** 12,5 17, ,5 13, ,5 20, ,5 17, ,5 13, ,5 20, ,5 13, ,5 13, ,5 15,0 * Kizárólag tetőtér beépítés és emeletráépítés esetén. ** Kizárólag a kötelező, számított parkolóférőhely szám feletti parkoló létesítésére valamint a rendeltetési egységekhez tartozó tárolók, gépészeti helyiségek és ezekhez szükséges közlekedő területek kialakítására felhasználható szintterület, ha a helyiség teljes egészében az eredeti terepszint alatt, ablak nélkül épül. S*** Csak mindkét oldalon zártsorúan csatlakozó saroktelek esetén alkalmazható. 23 A KVSZ sz. táblázatának helyébe az alábbi táblázat lép: 2. sz. táblázat Az építési övezet jele A telek Az épület legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb területe beépítési szintterületi terepszint alatti szélessége mélysége zöldfelületi megengedett mértéke mutatója beépítettsége mértéke építménymagassága (m2) (%) (m2/ m2) (%) (m) (m) (%) (m) L2-XII/Z S*** L2-XII/Z S*** 2,0 3,0 S*** +(0,35)* +(0,6)** 1,6 3,0 S*** +(0,2)* +(0,5)** L2-XII/Z ,4 +(0,3)* +(0,6)** * Kizárólag tetőtér beépítés és emeletráépítés esetén S*** S*** 12, , ,5 20

16 ** Kizárólag a kötelező, számított parkolóférőhely szám feletti parkoló létesítésére valamint a rendeltetési egységekhez tartozó tárolók, gépészeti helyiségek és ezekhez szükséges közlekedő területek kialakítására felhasználható szintterület, ha a helyiség teljes egészében az eredeti terepszint alatt, ablak nélkül épül. S*** Csak mindkét oldalon zártsorúan csatlakozó saroktelek esetén alkalmazható. 24 A KVSZ sz. táblázatának helyébe az alábbi táblázat lép: 3. sz. táblázat Az építési övezet jele A telek Az épület legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb területe beépítési szintterületi terepszint alatti szélessége mélysége zöldfelületi megengedett mértéke mutatója beépítettsége mértéke építménymagassága (m2) (%) (m2/ m2) (%) (m) (m) (%) (m) L2/A-XII/Z ,0 +(0,3)* +(0,5)** L2/A-XII/Z ,6 +(0,3)* +(0,6)** L2/A-XII/Z ,9 +(0,35)* +(0,6)** L2/A-XII/Z ,9 +(0,15)* +(0,4)** ,5 7, ,5 12, ,5 7, ,5 12,5 * Kizárólag tetőtér beépítés és emeletráépítés esetén. ** Kizárólag a kötelező, számított parkolóférőhely szám feletti parkoló létesítésére valamint a rendeltetési egységekhez tartozó tárolók, gépészeti helyiségek és ezekhez szükséges közlekedő területek kialakítására felhasználható szintterület, ha a helyiség teljes egészében az eredeti terepszint alatt, ablak nélkül épül. 25 (1) A KVSZ sz. táblázatának helyébe az alábbi táblázat lép: 4. sz. táblázat Az építési övezet jele A telek Az épület legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb területe beépítési szintterületi terepszint alatti szélessége mélysége zöldfelületi megengedett mértéke mutatója beépítettsége mértéke építménymagassága (m2) (%) (m2/ m2) (%) (m) (m) (%) (m) L3-XII/Z , ,5 6,5 L3-XII/Z ,65 +(0,1)** L3-XII/Sz ,50 +(0,1)** L3-XII/Sz ,45 +(0,1)** ,5 9, ,5 7, ,5 6,5 16

17 Az építési övezet jele Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. - CompArt Stúdió Kft. - Város-Teampannon Kft. A telek Az épület legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb területe beépítési szintterületi terepszint alatti szélessége mélysége zöldfelületi megengedett mértéke mutatója beépítettsége mértéke építménymagassága (m2) (%) (m2/ m2) (%) (m) (m) (%) (m) L3-XII/Sz ,65 +(0,1)** L3-XII/Sz ,45 +(0,1)** L3-XII/Sz ,65 +(0,1)** ,5 9, ,5 6, ,5 12,0 L3-XII/Sz , ,5 12,0 L3-XII/KSz ,65 +(0,1)** L3-XII/Al ,1 +(0,1)** L3-XII/Al ,7 +(0,1)** L3-XII/Al ,65 +(0,1)** ,5 7, ,5 10, ,5 7, ,5 7,5 L3-XII/Al , ,5 9,0 ** Kizárólag a kötelező, számított parkolóférőhely szám feletti parkoló létesítésére valamint a rendeltetési egységekhez tartozó tárolók, gépészeti helyiségek és ezekhez szükséges közlekedő területek kialakítására felhasználható szintterület, ha a helyiség teljes egészében az eredeti terepszint alatt, ablak nélkül épül. (2) A KVSZ 39. -a egy új (4) bekezdéssel egészül ki: (4) L3-XII/Sz4 övezet területén nem zavaró hatású, a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató célú rendeltetési egység (legfeljebb 100 m 2 alapterületű) elhelyezhető a meglévő épületekben. 26. A KVSZ sz. táblázatának helyébe az alábbi táblázat lép: 5. sz. táblázat Az építési övezet jele A telek Az épület legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb területe beépítési szintterületi terepszint alatti szélessége mélysége zöldfelületi megengedett mértéke mutatója beépítettsége mértéke építménymagassága (m2) (%) (m2/ m2) (%) (m) (m) (%) (m) L6-XII/IK ,35 +(0,05)** L6-XII/IK ,3 +(0,1)** L6-XII/Sz ,35 +(0,05)** L6-XII/Sz ,3 +(0,1)** L6-XII/Sz ,3 +(0,1)** ,5 6, ,5 5, ,5 6, ,5 5, ,5 6,5 17

18 Az építési övezet jele A telek Az épület legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb területe beépítési szintterületi terepszint alatti szélessége mélysége zöldfelületi megengedett mértéke mutatója beépítettsége mértéke építménymagassága (m2) (%) (m2/ m2) (%) (m) (m) (%) (m) L6-XII/Sz ,3 +(0,1)** L6-XII/Sz ,25 +(0,05)** L6-XII/Sz ,25 +(0,05)** ,5 6, ,5 5, ,5 6,5 L6-XII/Sz , ,5 5,5 L6-XII/E ,3 +(0,1)** L6-XII/KSz ,35 +(0,05)** L6-XII/Cs ,35 +(0,05)** ,0 4, ,5 6, ,5 6,5 L6-XII/AI , ,5 7,0 L6-XII/AI , ,5 6,5 L6-XII/AI , ,5 6,0 ** Kizárólag a kötelező, számított parkolóférőhely szám feletti parkoló létesítésére valamint a rendeltetési egységekhez tartozó tárolók, gépészeti helyiségek és ezekhez szükséges közlekedő területek kialakítására felhasználható szintterület, ha a helyiség teljes egészében az eredeti terepszint alatt, ablak nélkül épül. 27. A KVSZ sz. táblázatának helyébe az alábbi táblázat lép: 6. sz. táblázat Az építési övezet jele A telek Az épület legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb területe beépítési szintterületi terepszint alatti szélessége mélysége zöldfelületi megengedett mértéke mutatója beépítettsége mértéke építménymagassága (m2) (%) (m2/ m2) (%) (m) (m) (%) (m) L6/A-XII/Sz , ,0 6,5 L6/A-XII/Sz , ,0 6,5 L6/A-XII/Sz , ,0 7,5 L6/A-XII/Sz , ,0 6,0 L6/A-XII/E , ,0 4,5 L6/A-XII/AI , ,5 6,5 L6/A-XII/AI , ,5 6,5 " 28. A KVSZ sz. táblázatának helyébe az alábbi táblázat lép: 18

19 7. sz. táblázat Az építési övezet jele Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. - CompArt Stúdió Kft. - Város-Teampannon Kft. A telek Az épület legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb területe beépítési szintterületi terepszint alatti szélessége mélysége zöldfelületi megengedett mértéke mutatója beépítettsége mértéke építménymagassága (m2) (%) (m2/ m2) (%) (m) (m) (%) (m) L7-XII , ,5 6,0 +(0,05)** L7-XII/ÖT , ,5 12,5 ** Kizárólag a kötelező, számított parkolóférőhely szám feletti parkoló létesítésére valamint a rendeltetési egységekhez tartozó tárolók, gépészeti helyiségek és ezekhez szükséges közlekedő területek kialakítására felhasználható szintterület, ha a helyiség teljes egészében az eredeti terepszint alatt, ablak nélkül épül. 29. A KVSZ 46. -a új, (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Az I-XII/L építési övezetek a helyi lakosságot közvetlenül kiszolgáló szolgáltató funkciók és lakófunkciók elhelyezésére szolgálnak, ahol a lakófunkció elhelyezése a teljes szintterületen megengedett. 30. (1) A KVSZ sz. táblázatának helyébe az alábbi táblázat lép: 9. sz. táblázat Az építési övezet jele A telek Az épület legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb területe beépítési szintterületi terepszint alatti szélessége mélysége zöldfelületi megengedett mértéke mutatója beépítettsége mértéke építménymagassága (m2) (%) (m2/ m2) (%) (m) (m) (%) (m) I-XII/AK , ,5 7,5 I-XII/AK , ,5 10,5 I-XII/AK , ,5 10,5 I-XII/AK , ,0 22,5 I-XII/AK , ,5 4,5 I-XII/AK ,2 +(2,5)** ,5 5,5 I-XII/AK , ,5 10,5 I-XII/AI , ,5 10,5 I-XII/KSz , ,5 7,5 I-XII/KSz , ,5 7,5 I-XII/KSZ , ,5 9,0 I-XII/ Sz , ,5 7,5 I-XII/ Sz , ,5 4,5 I-XII/ Sz , ,5 I-XII/ Sz (30) TSZ 0,6 (0,75 +0,2**) TSZ 40 (50) TSZ (50) TSZ 4,5 10,5 19

20 Az építési övezet jele A telek Az épület legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb területe beépítési szintterületi terepszint alatti szélessége mélysége zöldfelületi megengedett mértéke mutatója beépítettsége mértéke építménymagassága (m2) (%) (m2/ m2) (%) (m) (m) (%) (m) I-XII/ Sz , ,5 4,5 I-XII/ Sz , ,5 10,5 I-XII/ Sz , ,5 17,0 I-XII/ Sz , ,0 12,0 I-XII/ Sz , ,5 12,0 I-XII/ Sz , ,5 10,5 I-XII/ Sz , ,5 30,0 I-XII/ Sz , ,5 7,5 I-XII/Sz , ,5 10,5 I-XII/Z , ,0 17,0 I-XII/Z , ,0 19,5 I-XII/Z (60) TSZ 2,0 (2,5) TSZ 75 (100) TSZ (20) TSZ 5,5 10,5 I-XII/Z , ,5 12,0 I-XII/Z , ,0 12,0 I-XII/Z , ,0 22,5 I-XII/L , ,5 6,5 +(0,05)** ** Kizárólag a kötelező, számított parkolóférőhely szám feletti parkoló létesítésére, valamint a rendeltetési egységekhez tartozó tárolók, gépészeti helyiségek és ezekhez szükséges közlekedő területek kialakítására felhasználható szintterület, ha a helyiség teljes egészében az eredeti terepszint alatt, ablak nélkül épül. TSZ Kizárólag megkötött településrendezési szerződés esetén alkalmazható beépítési paraméterek. (2) A KVSZ 47. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető építési övezetekben új épület elhelyezése esetén a szükséges parkoló férőhelyek legalább 50%-át épületben, terepszint alatt kell elhelyezni, kivételt képez ez alól az alsó- és középfokú nevelési-oktatási egység 20 parkoló férőhelyig, és az I- XII/AK5 jelű építési övezet területe. (3) A KVSZ 47. (7) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: (7) Lakófunkció az épületek földszinti helyiségcsoportjaiban nem megengedett, kivételt képeznek az I-XII/L építési övezetek. (4) A KVSZ 47. (10) bekezdése törlésre kerül. (5) A KVSZ 47. (14) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (14) Az I-XII/AK3 jelű építési övezetben a terepszint feletti oldalkert a szomszédos telek határától mért 5,25 m, a terepszint alatti beépítés oldalkerti mérete 2,50 m. 31. (1) A KVSZ sz. táblázatának helyébe az alábbi táblázat lép: 20

21 10. sz. táblázat Az építési övezet jele A telek Az épület legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb területe beépítési szintterületi terepszint alatti szélessége mélysége zöldfelületi megengedett mértéke mutatója beépítettsége mértéke építménymagassága (m2) (%) (m2/ m2) (%) (m) (m) (%) (m) IZ-XII/L , ,5 6,5 IZ-XII/L ,40 +(0,05)** ,5 6,5 IZ-XII/L , ,5 4,5 IZ-XII/L , ,0 7, ,5 6,5 IZ-XII/L ,35 +(0,05)** IZ-XII/L , ,5 7,5 +(0,35+ 0,05**) TSZ IZ-XII/L (0, ,5 6,5 +0,1**) TSZ IZ-XII/RE , ,5 10,5 IZ-XII/RE , ,5 7,5 IZ-XII/RE , ,5 10,5 IZ-XII/RE , ,5 17,5 IZ-XII/RE , ,5 10,5 IZ-XII/RE , ,5 6,0 IZ-XII/RE , ,5 4,5 IZ-XII/RE , ,5 30,0 IZ-XII/RE , ,5 7,5 IZ-XII/RE , ,5 17,5 IZ-XII/KV , ,5 10,5 IZ-XII/AI , ,5 7,5 IZ-XII/AI , ,5 7,5 IZ-XII/AI , ,5 9,0 IZ-XII/AI , ,5 10,5 IZ-XII/AI , ,5 10,5 IZ-XII/AI , ,5 4,5 IZ-XII/AI , ,5 7,0 IZ-XII/AI , ,5 9,0 IZ-XII/T , ,5 7,5 IZ-XII/T , ,5 7,0 ** Kizárólag a kötelező, számított parkoló férőhely szám feletti parkoló létesítésére valamint a rendeltetési egységekhez tartozó tárolók, gépészeti helyiségek és ezekhez szükséges közlekedő területek kialakítására felhasználható szintterület, ha a helyiség teljes egészében az eredeti terepszint alatt, ablak nélkül épül. TSZ Kizárólag megkötött településrendezési szerződés esetén alkalmazható beépítési paraméterek. (2) A KVSZ 49. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Lakófunkció csak az IZ-XII/L jelű építési övezetekben helyezhető el. Meglévő lakás más IZ jelű övezetben is megtartható, de bővítése nem megengedett. Lakóépület terepszint feletti, közterületi telekhatárra merőleges vetületi hossza új épület építése és meglévő épület bővítése esetén teraszház kivételével nem haladhatja meg a 25 m-t. 21

22 32. (1) A KVSZ sz. táblázatának helyébe az alábbi táblázat lép: 11. sz. táblázat Az építési övezet jele A telek Az épület legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb területe beépítési szintterületi terepszint alatti szélessége mélysége zöldfelületi megengedett mértéke mutatója beépítettsége mértéke építménymagassága (m2) (%) (m2/ m2) (%) (m) (m) (%) (m) Ü-XII/H , ,0 4,5 Ü-XII/H , ,0 4,5 Ü-XII/H , ,0 4,5 Ü-XII/H , ,5 5,5 (2) A KVSZ 50. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Az Ü-XII/H építési övezetekben az előkert mérete 0,0 m. A közterületi telekhatártól mért 5,0 m- es teleksávban kizárólag az eredeti terepszint alatti támfalgarázs vagy garázst kiszolgáló (lefedés nélküli) 3,5 méternél nem szélesebb lift- vagy hídépítmény valamint kerítés, hulladéktároló, közműbecsatlakozási műtárgy, előlépcső és akadálymentes közlekedést biztosító rámpa helyezhető el. 33. A KVSZ 60. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az övezet közutak, csomópontok, pályatestek várakozóhelyek (parkolók) járdák, mindezek zöldfelületei és környezetvédelmi létesítményei, továbbá köztárgyak, közművek és hírközlési létesítmények elhelyezésére szolgál. A meglévő üzemanyagtöltő állomás megtartható és a jelölt építési helyen belül építési tevékenység végezhető. 34. (1) A KVSZ 65. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Közkert területén csak játszótér, sportkert, pihenőkert létesíthető. Az övezet területén a BVKSZben meghatározott építmények közül: a) pihenést, testedzést szolgáló építmény, b ) ismeretterjesztés építményei, c) vendéglátó épületek közül konyhaüzemi egység nélküli cukrászda, fagylaltozó, kávézó, d) nyilvános illemhely helyezhető el. (2) A KVSZ 65. -a új (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Az övezet területén vágány kapcsolat, vagy gépjárműforgalmi kapcsolat csak a KSZT által jelölt helyen valósítható meg. 22

23 35. A KVSZ 69. -a új (7) bekezdéssel egészül ki: (7) Az övezet területén gépjárműforgalmi kapcsolat csak a KSZT által jelölt nyomvonalon tartható meg. 36. A KVSZ 72. -a (2)-(5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (2) Üzemtervvel érintett (Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott) erdőterületeken kizárólag erdészeti építmények helyezhetők el. (3) Parkolás csak terepszinten, az erdőterületet igénybevevők részére alakítható ki, fásítottan, 2 gépkocsibeálló-helyenként 1-1 előnevelt, őshonos fa, vagy annak fajtái telepítésével. (4) Az övezet területén erdészeti építmény csak természetes anyaghasználattal (fa, kő, égetett tégla, cserép, vályog, növényi eredetű anyagok) és legalább önálló szennyvíztisztító kisberendezéssel létesíthető. (5) A közhasználat elől elzárt terület a telek területének legfeljebb 20%-a lehet, de nem haladhatja meg a 2000 m²-t. A KVSZ 73. (5) bekezdése törlésre kerül A KVSZ sz. táblázatának helyébe az alábbi táblázat lép: 21. sz. táblázat Kerületi parkolási előírások Ssz. Funkció Belső zóna Hegyvidéki zóna A [%] B [%] A [%] B [%] 1a. Lakás, üdülőegység 150 m 2 bruttó szintterületig 0 0 (50)* 0 0 1b. Lakás, üdülőegység 150 m 2 bruttó szintterület fölött (50)* a. Kereskedelem 100 m 2 bruttó szintterületig b. Kereskedelem m 2 bruttó szintterület között c. Kereskedelem 1000 m 2 bruttó szintterület fölött Szálláshely-szolgáltatás b. Szálláshely-idősek otthona a. Vendéglátás főút útkategória besorolással rendelkező útvonal mellett 4b. Vendéglátás gyűjtőút vagy kiszolgálóút kategória besorolással rendelkező útvonal mellett Alsó és középfokú nevelés, oktatás Felsőfokú oktatás Egyéb közösségi szórakoztatás Egyéb művelődés

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

KVSZ MÓDOSÍTÁS BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA I.

KVSZ MÓDOSÍTÁS BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA I. BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 COMPART STÚDIÓ TERVEZŐ ÉS BERUHÁZÓ KFT. 1034 BUDAPEST, BÉCSI ÚT 88-90. TEL.: 430-1720, FAX: 430-1719

Részletesebben

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ)

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatáról Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Budapest-Zugló Képviselő-testületének 9/00.(VII.08.) sz. rendelete Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Budapest IV. kerület, Újpest, Váci út Fóti út Czuczor u. Pintér J. u. által határolt

Részletesebben

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy Zs. út 31. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: 312 4570, 312 4573, /FAX: 312 2598 E MAIL: muhely.nb@mail.matav.hu ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../... (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../... (...) önkormányzati rendelete Rendelettervezet Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../... (...) önkormányzati rendelete a Budapest, XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 56/2001.

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2001. (XII.20.) Ö.K. számú rendelete 1

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2001. (XII.20.) Ö.K. számú rendelete 1 Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatának jelen kötete, valamint mellékletei és függelékei 2013 májusában a Főépítészi Iroda útmutatásával, az Urban-Lis Stúdió Kft. közreműködésével

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (X.20.) rendelete a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. Üllői út Budapest-Keleti pu. Hegyeshalom

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete a Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros Ferenc körút Üllői út Haller utca Mester utca által határolt rehabilitációs terület

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (.) rendelete a Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér Gyáli út által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete Budapest, IV. kerület Újpest Óceánárok u. Megyeri út kereszteződés környezete (az Óceánárok

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT, SZABADHÁZI-HEGY SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - I. ÜTEM 10 II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK (a hatályos előírásokhoz képest történő változásokat pirossal kiemelve jelöltük) TÖRÖKBÁLINT, SZABADHÁZI-HEGY

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET Egységes szerkezetbe foglalva 2014.06.30.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS 2007. november egyeztetési anyag Alátámasztó munkarész Leírás Jóváhagyandó munkarész Rendelettervezet Változással érintett tervlapok (a korábbi és a

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A szabályozási tervlappal és a mellékletekkel kapcsolatos módosulások

A szabályozási tervlappal és a mellékletekkel kapcsolatos módosulások Az Esztergomi Önkormányzat 40/2005.(XI.5.) ör. rendelete Esztergom, Szenttamás városrész helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelek módosításáról Esztergom Város Önkormányzatának

Részletesebben

44/2004. (XI.16.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt rendelete

44/2004. (XI.16.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt rendelete 44/2004. (XI.16.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt rendelete a Budapest, XXI. ker., Csepel Városrendezési és Építési szabályzatáról szóló többször módosított, 6/2002. (III. 26.) Kt. rendelet módosításáról.

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

2008. szeptember 12. el tt 2008. szeptember 12. után (a változott vagy új szövegrészek kékkel jelölve)

2008. szeptember 12. el tt 2008. szeptember 12. után (a változott vagy új szövegrészek kékkel jelölve) Összehasonlító táblázat az OTÉK 2008. szeptember 12-ei módosításáról 2008. szeptember 12. el tt 2008. szeptember 12. után (a változott vagy új szövegrészek kékkel jelölve) TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK A

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyott, végleges tervdokumentáció LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA LEPSÉNY T E L E P Ü L

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testületének / (III..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 0. évi X. törvény

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

NAGYTARCSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

NAGYTARCSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE NAGYTARCSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE KÖZIGAZGATÁSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ - tervi munkarészek az Étv. 9. (3) bek. szerinti egyeztetési eljárás megismételt lefolytatásához-

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 42/2007. (VI.28.) ör. rendelete Esztergom Prímás-sziget helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Esztergom Város Önkormányzatának 42/2007. (VI.28.) ör. rendelete Esztergom Prímás-sziget helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Esztergom Város Önkormányzatának 42/2007. (VI.28.) ör. rendelete Esztergom Prímás-sziget helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.18.)Kt. rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről 1 ZÁRADÉK A rendelet hiteléül: Maglód,. Margruber János jegyző 1 Egységes

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-3627-4/2008. Témafelelős: Juhász Márta, Czirokné Tárgy: Szentes-Alsórét Részletes Szabályozási terv módosítása

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest, X. kerület Mázsa utca Barabás utca (38403/4) hrsz-ú közterület által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának

Részletesebben

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezet) Nagyvázsony Község

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14 /2011 (V.10.) ÖR. sz. rendelete Aszód Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 14/2011. (V. 10.) Ör. sz. rendelettel jóváhagyott dokumentum

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2008. (XII. 5.) önkormányzati rendelet a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása I. kötet HÉSZ és SZT módosítás Alátámasztó

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

BALATONALMÁDI KRISTÓF KEMPING YACHT KEMPING ÉS KÖRNYÉKE

BALATONALMÁDI KRISTÓF KEMPING YACHT KEMPING ÉS KÖRNYÉKE BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI (Balaton tó 2313/17 hrsz ú terület 2314 hrsz ú terület Véghelyi Dezső utca 2299 hrsz ú közpark Széchenyi sétány által határolt terület) SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról a 13/2006.(VII.27.), a 10/ 2011.(XI. 29.), a 2/2012. (IV.2.) és a 5/2013. (VI. 03. ), a 10/2014.(X.31.)

Részletesebben

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE F E L S S Z Ö L N Ö K K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2 0 0 7. FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE Fels szölnök Község Képvisel

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Megrendelő: Alsóörs Község Önkorányzat Polgáresteri Hivatal 8226 Alsóörs, Ady Endre u. 7. Generáltervező: M-Teapannon Építész és Mérnöki Iroda Kft 1053 Budapest, Veres Pálné

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006.

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006. S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006 SZAKONYFALU T K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Altus Savaria

Részletesebben

(tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

(tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 (tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bóly Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05. Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.01- hatályos Ászár Község Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési terv módosítására

Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési terv módosítására 35704-31/2005 SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FİÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Az érvényes rendeletet és a változást feltüntető kéthasábos formát a 4. sz. mellékletben tüntettük fel.

POLGÁRMESTERE. Az érvényes rendeletet és a változást feltüntető kéthasábos formát a 4. sz. mellékletben tüntettük fel. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: A Budapest XVI. kerület, Felsőmalom utca - Vágás utca - Alsómalom utca - Ostoros út által határolt területre vonatkozó szabályozási terv

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út 31. I. / POSTACÍM: 1368 BP 5. PF 215 TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573 / FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BP. X. KERÜLET

Részletesebben

RENDELET-TERVEZET /A 314/2012. XI. 8.) Korm. rendelet 38. -a szerinti véleményezési szakasz/

RENDELET-TERVEZET /A 314/2012. XI. 8.) Korm. rendelet 38. -a szerinti véleményezési szakasz/ EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A DK-I VÁROSRÉSZ TIHAMÉRI SZŐLŐK TERÜLETRÉSZEN, A VOLT KŐBÁNYA - BOLYKI PINCÉSZET TERÜLETÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE VONATKOZÓAN RENDELET-TERVEZET /A 314/2012.

Részletesebben

1. Településképi véleményezési eljárás

1. Településképi véleményezési eljárás Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 21/2015.(IV.30.) Ör-rel módosított 12/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya A Budapest XIII. kerület Kámfor utca - Béke utca - Gyöngyösi utca - Nővér utca - Fiastyúk utca - Göncöl utca által határolt terület építési szabályzata módosításának szakmai javaslata* I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Részletesebben