2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK"

Átírás

1 RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁSA A 49/2005.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE Az adottságok értékelése, a magasabbrendű tervfajták és a településfejlesztési koncepció alapján kidolgozott fejlesztési alapelvek Röjtökmuzsaj jövőbeli térségi szerepe: Győr- Moson- Sopron megye délnyugati része, Röjtökmuzsaj térsége aprófalvas, erősen városhiányos terület. A megye területrendezési terve a hiányosságot részben ellensúlyozandó helyi központtá javasolja fejleszteni jó közlekedési és infrastrukturális kapcsolatai miatt Lövőt és Fertőszentmiklóst. A statisztikai kistérségi besorolás szerint a Fertő menti kistérséghez tartoznak, annak déli szélén helyezkednek el. Az együttműködő községek köre átalakulóban van, Sopron Fertőd kistérségi társulást szeretnének létrehozni. Röjtökmuzsaj részleges alapellátással rendelkező kisfalu, gazdasági erejéhez képest jó felszereltséget ért el. Ezt hasznosítandó a kistérségi helyi központnál eggyel alacsonyabb szintű, a környező falvak közül 4-5-öt összefogó faluközponttá szeretné kinőni magát. A körjegyzőség személyi-szakmai állománya, a község oktatási és kulturális intézményei alkalmassá teszik a szerepre. Népességszám előrebecslés Röjtökmuzsaj Sopron munkalehetőségeinek közelsége és jó elérhetősége miatt fiatal betelepülőkre számít, akik a korstruktúrát kedvezően befolyásolva a lakónépesség kismértékű növekedését idézik elő. A becsült lakónépesség száma a terv távlatában 598 fő. (38db új telek betelepülőkkel való benépesedése esetén) A gazdasági élet fejlesztésének javaslata Ipar Röjtökmuzsaj gazdasága hagyományosan a mezőgazdaságra épül. A településfejlesztési koncepció a mezőgazdasági feldolgozóipar fejlesztését, valamint környezetbarát kisvállalkozások betelepedését célzó területet a majorban jelöli ki. Bővítési lehetőség van még átellenben az út túloldalán a 090/14-19 hrsz szántók felhasználásával. Mezőgazdaság A mezőgazdaság jövedelmezőségi viszonyai évtizedek óta nem túl kedvezőek. A földek minősége közepes. Adottságai folytán a jövőben is az intenzív a természetvédelmi területen extenzív mezőgazdasági művelés területei lesznek a község határában lévő földek. Sopron közelsége munkalehetőségeivel azt valószínűsíti, hogy a lakosság nagy része továbbra sem a mezőgazdaságot választja fő megélhetési forrásul. A művelést végző gazdasági társaságok telephelyet nem alakítottak ki, központjuk máshol van. Amennyiben telephelyre igény jelentkezik, a tervezett vállalkozói területeken erre van lehetőség, s a szerkezeti terv a külterületen a mezőgazdasághoz kapcsolódó gazdasági épületek építését, birtokközpontok kialakítását sem zárja ki. Idegenforgalom A község idegenforgalmi létesítményei magánberuházások keretében valósultak meg. Legjelentősebb a Szidónia kastélyszálló a volt Verseghy kastély épületében. Igényes szolgáltatásokat nyújt és folyamatosan fejlesztik ezek körét. Igyekeznek magyar specialitásokat is kínálni pl. a gasztronómia területén muzsaji vízimalomban, vagy a tervezett őshonos állatbemutató a község nyugati oldalán lévő gyepterületen. Külön vendéglátó ágazatuk a vadásztatás, így kapcsolatban állnak a környék vadásztársaságaival. Vendégkörük Röjtökmuzsajon és Ebergőcön is sétál, de a helyi lakosok által nyújtható szolgáltatásokat nem derítették fel. A Simon-Ranch Kft a község déli részén túl elterülő birtokán ügetőlovakat tart. Az Ilma majort is ők újítják fel, itt egyelőre irodákat létesítenek. Tevékenységük felfejlődőben van. Egy vállalkozó a községközpontból a temetőhöz vezető út melletti területen horgásztavat létesít és kemping kialakítását tervezi. Röjtökmuzsajon sok osztrák állampolgár vásárolt lakóingatlant, akik pihenőidejüket töltik a faluban. A közteherviselésben speciális adók formájában vesznek részt. A környék idegenforgalmi lehetőségeit bemutató információs központot célszerű létrehozni a kastélytól külön a községházán is. Intézményhálózat, kereskedelem, szolgáltatás fejlesztése. Meglévő intézményhálózata lehetőségeihez képest fejlett. Fenntartása, minőségi fejlesztése az önkormányzat feltett szándéka. Térségi mikroközpont szerepének betöltése után a községháza telke elbírja a szükséges további intézményi fejlesztéseket. Lakóterületek fejlesztése Röjtökmuzsaj lakásállománya 2002 végén 198 db volt. A népességszám az előrebecslés szerint 2014-ben 598 fő lesz, amelynek lakásszükséglete 598 Fő: 2,5 fő/lakás = 236 lakás, 10 év távlatában 38db lakótelekre van szükség. Az önkormányzat egyrészt a fiatalok helyben maradásának elősegítése és telekkínálat létrehozása miatt a beköltözők számára, másrészt hosszú távú szerkezeti terv megalkotása céljából minden lehetőséget megvizsgált és a megfelelőeket rögzítette A TERÜLETFELHASZNÁLÁS ELEMEI A településszerkezeti terv az egyes területegységek lehatárolásán túl, egy területegységen belül megkülönböztet meglévő-megmaradó, újonnan kijelölt-közvetlen felhasználású, valamint tartalék területeket. A tartalék területek jelenlegi funkciója a kijelölt célra történő felhasználásig változatlanul marad, a közbenső időben azonban olyan tevékenységek nem végezhetők, amelyek önmaguk, vagy következményük a későbbiekben akadályozza a kijelölt célra történő igénybevételt.

2 4 A településszerkezeti terv megkülönböztet: Beépítésre szánt területen belül: - lakó-, - kereskedelmi szolgáltató - üdülő és - különleges területet Beépítésre nem szánt területen belül: - közlekedési és közmű-elhelyezési-, - zöld-, - erdő-, - mezőgazdasági és - vízgazdálkodási területet. Lakóterületek A kialakult lakóterületek sajátos építési használatuk szerint falusias lakóterületek. A állattartási rend súrlódásokra eddig nem adott okot. Beállt, kialakult lakóterületek Falusias jellegű lakóterületek, kiegyensúlyozott jól használható méretű telkekkel, túlnyomórészt egyszintes lakóépületekkel. A melléképületek nagysága, használata, az állattartás a falusi lakókörnyezetnek megfelelő. Egyéb vállalkozás céljára épült nagyobb méretű hátsó épület építése nem jellemző. Új lakóterületek kijelölése az alábbi helyeken és ütemezésben: Röjtök: I. ütem: A Röjtöki utca déli végének kétoldalassá válásához belterületbe vonandó 1,92 ha. Útcsatlakozások és közműcsatlakozások és közműcsatlakozások közvetlenül a Röjtöki utcáról megoldhatók. Új telkek száma: 10db II. ütem: A fertőszentmiklósi közúttól északi irányban nyíló 116. sz., nagyrészt telekvégeken húzódó földút és a 0193 hrsz. földút között fekvő, külterületi szántókat is igénybe vevő lakóterület-fejlesztés. Belterületbe vonandó: 2,2 ha. A 019/10-12 hrsz. telkeket merőlegesen át kell osztani elkerülendő közvetlen csatlakozásukat a közúthoz. A 116. hrsz. útra nyíló telekvégek is felhasználhatók lakótelkek kialakítása céljára. Új lakótelkek száma max 13 db Telekvégek felhasználásával max 9 db összesen 22 db Muzsaj: III. ütem: A községrész északi belterületi határa melletti külterületi szántóföldek belterületbe vonásával tervezik a lakóterület bővítését. Úttal való feltárását megoldja a Muzsaji utca északi végének összekötése a közúttal. Erre a célra meglévő földutat használnak fel. Belterületbe vonandó: 2,83 ha Új telkek száma: 13 db Összesen: 13 db Röjtök: IV A, B ütem: A Röjtöki utcától nyugatra fekvő külterületi szántókat is igénybe vevő lakóterület-bővítés Belterületbe vonandó 11,75 ha. A terület a Röjtöki utcával párhuzamosan futó 2 új utca tárja fel, egyik közvetlenül a telekvégen, a másik a 034 hrsz. földút nyomvonalán vezetve. Az önkormányzat tudatosan tervezi egyoldalasra a szép fekvésű utcát erdőre néző házsorával. Kapcsolódásukat a Röjtöki utcához egyrészt a 268. hrsz. telek és a rajtlévő lakóház bontásával létrejövő merőleges áttörés és folytatása, másrészt a Röjtöki utca keletre kiágazó ágához való csatlakozás biztosítja. A fejlesztési területen két új teleksor alakítható ki, a harmadikként lehetővé válik a telekvégek felhasználása is. Új telkek száma Telekvégek felhasználásával Az ütemet önmagán belül is több részre lehet osztani. max 68 db max 42 db összesen 110 db V. ütem: Röjtöki utca déli teresedésének nyugati lakótömbje mögött kialakult, hézagosan beépült belterületi tömböt határoló jelenlegi földutak kiépítésével, telekmegosztásokkal növelhető a tömb kihasználtsága. A 152 hrsz útra nyíló telekvégek is beépíthetővé válnak. Gazdasági területek Új lakótelkek száma Telekvégek felhasználásával max 26 db max 16 db összesen 42 db A Szerkezeti Terv sajátos használata szerint kereskedelmi szolgáltató gazdasági területet határol körül. Közvetlen felhasználású kereskedelmi szolgáltató terület A fertőszentmiklósi út mellett meglévő major területe távlatban hasznosítható a mezőgazdasági tároló és feldolgozó ipar számára is. Betelepíthetősége függ a tehenészeti telep állatlétszámától, amely jelentősen nem bővíthető és megszűntetésre javasolt. A Szerkezeti Terven jelölt sávban a lakóterület védelme érdekében véderdőt kell telepíteni. A Beled- Pereszteg út keleti oldalán az út melletti 120m mély sáv szintén közvetlen felhasználású kereskedelmi szolgáltató terület. A közút két tervezett gazdasági terület által határolt szakaszát átkelési szakasznak célszerű nyilvánítani. Tartalék kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület. Az előbbi bekezdésben tárgyalt területnek az út melletti 120m-es sávon túl eső része tartalék területként tartandó fenn.

3 5 Üdülőterületek - Ilma major A major jelenleg magántulajdonban van, fokozatosan újítják fel idegenforgalmi hasznosításra. Épületei körben a telek szélén helyezkednek el irodákat, szálláshelyeket létesítenek benne középen parkszerű növényzet van. Kialakítása, hasznosítása hosszú távon megfelel. (A terület eredetileg ide tartozó keleti házsora más tulajdonosok kezében van, lakóház és műhely hasznosítással funkcióváltás hosszú távon sem várható, ezért lakóterületfelhasználási besorolásban maradt.) - Horgásztó és kemping A községközpontot a temetővel összekötő út melletti 180/2 hrsz. területen magánvállalkozó horgásztavat kezdett el létesíteni. Későbbiekben a tó partján kisebb befogadóképességű kemping építését is tervezi. Különleges területek A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek használatuk vagy a rajtuk elhelyezendő építmények miatt más területegységbe nem sorolhatók. Kialakult különleges területek - Szidónia Kastélyszálló, volt Verseghy kastély és parkja Jól szervezett rendezvény, rekreációs, vadásztatási szolgáltatásai sok vendéget vonzanak. A felújított kastélyépületet néhány kisebb szállóegység övezi, konferencia-terem építését is tervezik. Csak az épülethez méltó, a szálló- és rendezvény funkcióhoz illeszkedő létesítmények helyezhetők el területén. Túlzott beépítése kerülendő. - Volt erdőgazdasági terület A Verseghy kastély parkoló és gazdasági kiszolgáló létesítményeinek elhelyezésére szolgáló terület. - Római katolikus templom A Mária születésének szentelt templom a közel észak-déli tengelyű főutca északi végében áll. Telke falainak külső síkjáig terjed. Csak rendeltetésének megfelelő szakrális és ahhoz kapcsolódó funkciók helyezhetők el benne. - Temetők A két községrésznek külön temetője van. Röjtök temetője a lakóterülettől távolabb a Beled - Pereszteg út mellett található a tervezett vállalkozási zóna szélén. Bővítését nem tervezik. Muzsaj temetője szintén elkülönül a község belterületétől. A Beled - Pereszteg úton közelíthető meg, amellett terül el. Bővítését szintén nem tervezik. A röjtöki temető területe: 0,49ha A muzsaji temető területe: 0,25ha Összesen: 0,74ha Röjtökmuzsaj távlati becsült népességszáma 598fő. Normatív értékekkel számolva a temetők szükséges távlati területe: 598fő. 4m 2 /fő= 2392m 2 azaz 0,24ha, tehát megfelel. - Sportpálya Sportpálya Röjtökön a lövői út mellett van. Északnyugati végét, ahol figyelőkút található tartalék vízmű számára tartják fenn. Délnyugati részről útkorrekció vesz igénybe egy kisebb cikkelyt. Területének csökkenése ellenére megfelelő. - Szennyvíztisztító Röjtökmuzsaj Ebregőccel közösen megépítette gyökérzónás szennyvíztisztítóját a 019/30, 019/33 hrsz. területen, a két községet összekötő tervezett községközi út mellett. Üzemen kívül van, mert a csatornahálózat pályázati pénzek hiányában nem készült el. Kapacitását a jelenlegi helyzetre tervezték, a fejlesztésekből adódó többletszennyvizek fogadásához bővíteni kell. Közlekedési és közmű-elhelyezési területek Tágabb térség közlekedési kapcsolatai és fejlesztésük Röjtökmuzsaj közlekedési kapcsolatai jók. Tőle északra halad a 85 sz. másodrendű főút kelet-nyugati irányú idegenforgalmi folyosó, amelyen Győrnél az M1-es autópálya érhető el. Ellenkező irányban a 85-ös a 84-eshez csatlakozva Sopront elkerülve érkezik az osztrák határhoz. - Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése A térség legjelentősebb tervezett fejlesztése a gyorsforgalmi úthálózat teljessé válása. Az M85 gyorsforgalmi út lényegében a 85 sz. főút irányában halad. Ez a megye legjelentősebb kelet-nyugati irányú tengelye, mely az M1 és a jelenlegi 84. sz. főút, a leendő M9 között húzódva a megye öt városát érinti és a határátmenethez vezet. A Csornától nyugatra eső szakaszán új nyomvonalat jelölnek ki a településektől délre, a mai főúttal párhuzamosan. Röjtökmuzsaj térségét az új nyomvonal érinti. Feljutási lehetőséget biztosító csomópontot a Fertőszentmiklós Lövő út keresztezésnél terveznek. - Hálózati szerepű mellékutak A fejlesztésre tervezett hálózati szerepű mellékutak közül Röjtökmuzsajt a sz. Fertőszentmiklós Lövő Kőszeg út érinti. A meglévő nyomvonal korrekciója és korszerűsítése szükséges. - Kerékpáros közlekedés Térségi szinten az idegenforgalmi területeken illetve irányokban van igény kerékpárutak kijelölésére illetve létesítésére. Röjtökmuzsaj közelében a sz. Beled Pereszteg ök. út nyomvonalán jelöl a megye településrendezési terve egyéb, tehát nem kiemelt jelentőségű kerékpárutat. Mivel az út kisforgalmú és szerepe a jövőben nem változik, külön kerékpárút tervezése nem szükséges. - Vasúti közlekedési lehetőség Röjtökmuzsaj igazgatási területén vasútvonal nem halad át. A legközelebbi vasútállomás Fertőszentmiklóson van (Győr Sopron vasútvonal).

4 6 Kistérség közlekedési kapcsolatainak fejlesztése Röjtökmuzsaj legközelebbi szomszédja Ebergőc, akivel többrétű szoros kapcsolatot tart fenn. A Szerkezeti Terv a megyei tervekkel összhangban a röjtökmuzsaji sportpályától kiinduló 109/3 hrsz. földút önkormányzati kezelésű községközi úttá kiépítését javasolja. A község közlekedési területeinek változása. - A 8627 sz. Fertőszentmiklós Lövő Kőszeg ök út átkelési szakaszának nyomvonalkorrekciója. Az út áthaladásának korszerűsítése két ütemben történik: I. ütem: a jelenlegi nyomvonal szabályozási szélességének növelése a fő tértől keletre a 2 és 7 hrsz. ingatlanok, nyugatra a 118, 119 és 120 hrsz.-ok igénybevételével. II. ütem: a keleti oldal kanyarjának kiegyenesítése a 18/1 és 2 hrsz.-ok igénybevételével, részben felhasználva a már a Közútkezelő Kht. Tulajdonában lévő 19, 20, 21, 22, 23 hrsz. -okat is. A Szerkezeti Terv a terv távlatán túl a teljes községet elkerülő utat is ábrázol, amely azonban jelenleg nem szerepel az ágazati fejlesztési tervekben. - A két községrészt összekötő út Röjtököt és Muzsajt jelenleg az Ikva malomcsatornája mellett haladó gyalogos és kerékpáros út köti össze, gépkocsival közúton lehet átjutni egyik községrészből a másikba. A Szerkezeti Terv nagytávon a jelenlegi gyalogos nyomvonalon helybiztosítás jelleggel 14,0m szélességgel jelöli ki a gépkocsival járható közvetlen összeköttetést, amely egyben a kastély közútról történő jobb megközelítését is biztosítja. - Röjtöki utca déli vége 8612 sz. út összekötése A Röjtöki utca déli végétől a 8612 sz. Beled Pereszteg ök útig a jelenlegi földút kiépítése egyrészt még egy kijáratot ad a község számára a közlekedési úthálózatra, másrészt egyes buszjáratok azon bejőve végighaladhatnak a falu hosszú főutcáján, összeszedve a déli végen lakó utasokat is. Kiszolgáló utak és fejlesztésük A meglévő kiszolgáló utak a régi községszerkezet részei, szélességüket a szerkezeti terv csak a legszükségesebb helyeken korrigálja. - Községközpontot és a temetőt összekötő út Röjtök községközpontjából ferdén kiinduló 173 és 08 hrsz. földút a temetőhöz vezet, majd a 8612 sz. Beled Pereszteg ök útra csatlakozik. Új kiszolgáló utak Röjtökön - A Röjtöki utca déli szakaszától nyugatra fekvő lakóterület-fejlesztéshez két új, a Röjtöki utcával párhuzamos lakóutcát kell nyitni 16m építési szélességgel. A Röjtöki utcához ezek a 268 hrsz. telek igénybevételével kialakuló tömbáttöréssel csatlakoznak. A két új utca egymással a tömbáttörés folytatásában, valamint az Ilma major északi határán lesz összekötve. A telekvégeken haladó új utca a Buttor ér mellett fordulóként is szolgáló térben végződik. A tömbáttörés közelében a telekhosszak változását kihasználva megtörik és keskeny zöld közterületet fog közre. - Az előbbiekben tárgyalt területtől északra fekvő laza beépítésű tömböt a 152 hrsz földút kiépítésével, nyugati oldalán a 022/2 hrsz. földút, majd szántóterületen, új nyomvonalon haladó kiszolgáló út fogja közre szintén 16,0m építési szélességgel. - A 8627 sz. úttól északra a fő tér nyugati oldali telkeinek végében futó 116 hrsz. földutat is ki kell építeni 16,0m építési szélességgel, a végén fordulóval. Muzsajon - A két községrészt összekötő út a 084/3 hrsz. földút nyomvonalán jelenleg zsák Muzsaji utca déli végéhez érkezik kissé megváltoztatva a községrész fő megközelítésének helyét. - A lakóterület-fejlesztéshez új kiszolgáló utat kell építeni a Muzsaji utca északi végétől, arra merőlegesen a 067/2, 069/1 hrsz. földút nyomvonalán a 8612 sz. útig. Gyalogutak Önálló gyalogutat jelöl a Szerkezeti Terv a 150 hrsz. út nyomvonalán. A gyalogút a nyugati lakótömböt köti össze a Röjtöki utca nyugati ágával. Parkolók Meglévő parkoló a Polgármesteri Hivatal és az ÁFÉSZ bolt előtt, valamint a kastélyhoz annak gazdasági területén van. Az ÁFÉSZ Bolt és parkolója a 8627 sz. út korrekciója kapcsán megszűnik. Új parkoló kialakítására van szükség Röjtökön a temetőhöz és a sportpályához, Muzsajon a temetőhöz. Zöldterületek: Egyedi telkes lakókertek: A település zöldfelületi rendszerében a lakóterületeken található lakókertek összterületi kiterjedésükből adódóan meghatározó szerepet töltenek be: kondicionáló, rekreáló hatásuk mellett faluképet formáló elemek, növénytermesztő felületként pedig gazdasági jelentőségük sem elhanyagolható. A lakótelkeken belül a zöldfelületek a telek legalább 40 %-át tegyék ki. Közparkok, közkertek: Magánkertek nem pótolhatják a többféle korosztály, többféle szabadidős tevékenység (pihenés, sportolás, szórakozás, művelődés, játék, stb.) számára helyet adó közpark, közkert hiányát. A település végén lévő kastély és a hozzátartozó kastélypark mivel magántulajdonban van közcélú hasznosítása nem jöhet szóba. A településen lévő két kicsi játszótér nem tudja kielégíteni a lakosság igényeit megfelelően. Az elszigetelt kastélypark (lakosság elől elzárt) a benne lévő szabadtéri létesítményeivel (sportpályák, játszóterek, sétányok, pihenőterek) használati konfliktushoz (feszültséghez) vezet. A 035/3 hrsz-ú terület árokmenti részén javasoljuk egy nagyobb, legalább 7000 m2 alapterületű (50 m széles és kb. 140 hosszú), több célra alkalmas közkert létrehozását, amely elsősorban kisebb sportpályáknak, játszóterületnek adhatna helyet.

5 7 A muzsaji templom melletti játszóteret javasoljuk felújítani, a templomkerttel összefüggően, ahol is a játék mellett pihenő részeknek is helyet kell biztosítani. A zöldterületekre az OTÉK 27 -ában foglaltak a mérvadóak. A közkertek és a közpark kialakítása csak kertépítészeti kiviteli tervek alapján lehetséges. A játszókertbe csak az érvényes szabványoknak megfelelő játszótéri eszközök tervezhetők be. Intézményi zöldfelületek Az óvoda kertje a céloknak megfelel, kialakítása is kielégíti az igényeket. Az iskolakert ezzel ellentétben már jóval beépítettebb, sivárabb. Változást nem tervezünk az óvodakertnél. Az iskolakert esetében javasoljuk a területének bővítését, és ezzel együtt a zöldfelületének növelését. Utcafásítások, út menti zöldterek A meglévő utcákban, ahol nincs, de megfelelő hely áll rendelkezésre és a tervezett új utcákban fasorok telepítését javasoljuk. Így a 12 m széles utcákban legalább egyik oldalon, az ennél szélesebbekben lehetőleg mindkét oldalon fasor kialakítására kerüljön sor. A fásítás tervezésénél figyelemmel kell lenni a közművekre, a kereszteződésekben a belátás biztosítására. Lehetőleg kisméretű, a táj jellegéhez illő fafajok (elsősorban gyümölcsfafajok) kerüljenek kiültetésre. A Röjtöki utca felső szakaszát (széles keresztmetszetéből adódóan) többcélú közterületi zöldfelületté zöldtérré - javasoljuk alakítani. Ide olyan közterületi zöldfelületek tartoznak, amelyek méretüknél, funkcionális felépítésüknél fogva nem sorolhatók a közkertek közé, ugyanakkor rendezettek, dísznövényekkel kiültetettek, helyenként pihenésre alkalmas burkolt felületekkel, emlékművekkel is rendelkeznek és elsősorban az előnyösebb esztétikai megjelenést hivatottak szolgálni. A szóban forgó Röjtöki utca felső részét ennek megfelelően többféle közterületi létesítménnyel javasoljuk tagolni: helyet kaphat itt burkolt sétány kisebb pihenőkkel, padokkal, elhelyezhető emlékmű, szobor, szökőkút. Az utcában található fontosabb intézményeket zöldfelületi elemekkel, létesítményekkel is célszerű kihangsúlyozni. Az utca- és térfásításokat csak részletes kiültetési tervek alapján szabad elvégezni. Erdőterületek Védelmi rendeltetésű erdőterületek Védő erdő - Távlati erdőtelepítésként javasolt a szántóföldek termőföldjének defláció elleni védelme érdekében mezővédő erdősávrendszer kialakítása, amely egyben a helyi biotóphálózati rendszer létrehozásában is fontos szerepet tölt be. - A település az északnyugati szeleknek fokozottan kitett, így a község északiészaknyugati, nyugati határán a szél károsító hatásának mérséklése érdekében védőerdősáv (településvédelmi) telepítését javasoljuk. - A tervezett gyorsforgalmi úttól a települést javasoljuk 200 m széles (településvédelmi) erdősávval elválasztani. - A major és a tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület körül a település védelme érdekében erdősáv (település-, tájképvédelmi) telepítését javasoljuk. - A település fontosabb közlekedési útjai valamint a tervezett elkerülő út mentén a közlekedés biztonságát szolgáló (műtárgyvédelmi), hófogó erdősáv létrehozását javasoljuk. Védett erdő A NATURA 2000 hálózathoz sorolt erdőket védett erdőként kell kezelni, ahol a gazdálkodás és az egyéb tájhasználatok érdekeit alá kell rendelni a természetvédelmi érdekeknek. Ezekben az erdőkben az üzemterv előírásai, az erdőgazdálkodás általános szabályai szerint, de a természetvédelmi célkitűzésekkel összhangban, azok figyelembe vételével, természetkímélő módszerek alkalmazásával lehet gazdálkodni. Gazdasági erdő Az előbbiek által nem érintett erdők továbbra is megtartják rendeltetésüket. A tervezett védőerdősávok szélessége általában ne legyen kevesebb 20 m-nél (9-11 sornál ne legyen keskenyebb), mert csak így tölthetik be szerepüket. Több szintből álló növényállomány (cserjeszint, árnyéktűrő fafajok, fényigényes fafajok) és több korosztályú (eltérő vágásérettségű) állományból tevődjön össze. Az alkalmazott fafajok lehetőleg őshonosak legyenek. A tervezett erdőtelepítések következtében az erdőterületek mintegy 45 ha-ral növekednének. Mezőgazdasági területek A kedvező termőhelyi adottságoknak jobbára sík vagy enyhe lejtésű domborzat, kedvező klíma, zömében jó vízgazdálkodású talajok adottak köszönhetően a terület mezőgazdasági potenciálja jó. A földek többsége meliorált, mezőgazdasági utakkal feltárt. A termeléshez szükséges infrastrukturális háttér is kiépített. A mezőgazdasági területek aránya hosszútávon a tervezett fejlesztések következtében várhatóan kis mértékben csökkeni fog. Az állattartásnak évszázadokra visszamenő múltja van a térségben. Az állattartás a falu életében a jövőben továbbra is fontos szerepet fog betölteni. A gazdasági célú állattenyésztés mellett az idegenforgalmi, turisztikai célú állattartás egyre inkább teret kap. A község távlati tervei külterületek belterületbe-vonását illetve művelési ágak változását igényli. A lakóterületi bővítések és a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kialakítása a mezőgazdasági területek közül 19,8 ha szántót érint. A termőföld védelme érdekében a szántóföldi tábláknál javasoljuk a mezővédőerdősávrendszer kialakítását. A javasolt erdőtelepítések 45 ha mezőgazdasági terület

6 8 igénybevételét jelenti, főként szántókat. Ugyancsak a termőföld védelme érdekében a tervezett fejlesztéseket javasolt ütemezetten végrehajtani. A beruházások megvalósulása során a termőréteg megmentéséről, újrahasznosításáról (lehetőleg helyben) gondoskodni kell. Szabályozás szempontjából az általános mezőgazdasági övezeten belül további kategóriák megkülönböztetését tartjuk szükségesnek. Védendő mezőgazdasági területként javasoljuk kezelni a NATURA 2000 területként nyilvántartott mezőgazdasági területeket (szántók) valamint a természetvédelmi szempontból értékes természetközeli állapotban lévő mezőgazdasági területeket (gyepek). E területek jelenlegi állapotukban őrzendők meg, ezért a rajtuk folyó gazdálkodást elsősorban a természetvédelmi érdekeknek kell alárendelni. Az előbbi kategóriába nem tartozó mezőgazdasági területeken az általános mezőgazdasági területekre vonatkozó OTÉK előírások a mérvadók. Vízgazdálkodási területek: A vízgazdálkodási területek körébe a patakok medre és partja valamint az állóvizek felülete és partja tartozik, amelyek közül a legjelentősebb a községen átfolyó Surányi patak. Táj- és természetvédelem Védett területek A község külterületén a Röjtöki erdő egykori Nagyerdő összefüggő, erdővel borított területe NATURA 2000-es területként lett kijelölve. Itt ugyanis természetvédelmi szempontból értékes gyertyános-tölgyes, cseres-tölgyes erdei társulások találhatók. Védett természeti értékek A 092/2 hrsz-ú felhagyott bánya területén gyurgyalagok fészkelnek. Egyedi tájértékek A község külterületén több egyedi tájérték is fellelhető. Helyszíni bejárások alkalmával a következőket találtuk: - Településsel kapcsolatos kertépítészeti emlék: a röjtöki kastély tájképi stílusú kertje - Termeléssel kapcsolatos emlék az Ilma major épületegyüttese és udvara Helyi jelentőségű természeti védelemre javasolt terület - Fészkelőhely: a Fejkúti, urasági birtok dűlőben lévő, 092/2 hrsz-ú felhagyott kavicsbánya területén gyurgyalagok fészkelnek. Külterületen több helyen is találkoztunk szobrokkal, amelyek műemléki védettséget élveznek. Így ezek nem tartoznak az egyedi tájértékek közé Örökségvédelem Az országos védelem területei és tárgyai Régészeti védelem - Nyilvántartott régészeti lelőhelyek: /16; 019/3, 23, 30, 32-33; 020/ /18-19; 019/ / / / ; 169/ /1, /9, 12 - Régészeti érdekű területek: Az Ikva-patak partján fekvő dombhátak (különösen: 081/11; 086/10-13; 014/1; 068/12), a Széldombtól északra fekvő domboldal (035/5), valamint a község belterületén fekvő templom és egykori kastély környezete. Művi értékvédelem - Országos műemléki területi védelem alatt álló községrész nincs. - Országos egyedi védelem alatt álló épületek és objektumok: Vízimalom, Muzsaji utca 43. Mtsz.: hrsz.: 485/2 Szentháromság oszlop Mtsz.: hrsz.: 020 Szt. Anna szobor Mtsz.: hrsz.: 090 Temető, Szekeres János sírköve Mtsz.: hrsz.: 07 - Helyi területi védelemre az Ilma major üdülőterületi részét javasolja a Szerkezeti Terv (300, 302 hrsz). - Helyi egyedi védelem: Az alábbi épületek a hagyományos településkép megőrzése céljából, továbbá településtörténeti szempontból jelentős alkotások. Az előző rendezési terv védelem alá helyezte, jelen terv a védelem fenntartását javasolja: SZÁM Épület Utca, házszám Hrsz Funkció 1 volt Verseghy Röjtöki u , 80 Szidónia kastélyszálló kastély 2 R. kat. templom Röjtöki u. 79 templom 3 R. kat. kápolna Muzsaji u. 482 kápolna

7 9 További helyi védelemre javasolt épületek: SZÁM Épület Utca, házszám Hrsz Funkció 5 Volt tanácsház Röjtöki u közösségi ház 6 Lakóház Röjtöki u lakás Környezetvédelem A település kiépített gáz- és ivóvízhálózattal rendelkezik, szennyvízcsatornája nincsen. Az Ebergőc és Röjtökmuzsaj községek szennyvizeit tisztító gyökérzónás telep kiépítés alatt áll. A csatornázást pályázati pénzek elnyerésének függvényében tudja a község megvalósítani. Röjtökmuzsaj veszélyeztetett vízbázissal rendelkezik, biztonságba helyezési terve elkészült. A terv javaslatokat tesz az esetleges veszélyt jelentő szennyezőforrásokkal kapcsolatos intézkedésekre. Ezek: - Rötej Kft. állattartó telepén (fertőszentmiklósi út melletti major) a trágyakezelés megváltoztatására van szükség. A teljes felületről javasolják elszállítani a trágyát, az elfolyó trágyalé pedig kerüljön biztonságos tárolóba. - Üzemanyagtároló az előbbi állattartó telep közelében. A nagylózsi Ikva-menti Szövetkezet tulajdona. A tartály zártságát vizsgálni kell. A tervből hidrogeológiai B védőterület felszínt metsző részét egésze mezőgazdasági hasznosítású, ezen belül szántóföldi művelés alatt áll. Intenzív művelése környezeti határvizsgálat és környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően végezhető. Az illetékes hatóságok az alkalmazott technológiára vonatkozóan kikötést tehetnek. Az érzékeny vízbázis miatt a csatornázás megvalósítása rövidtávon elengedhetetlen s elkészülte után az egyes ingatlanoknak kötelezően rá kell kötniük. Közlekedésből eredő zaj-és levegőszennyezést a községen áthaladó sz. Fertőszentmiklós- Lövő- Kőszeg ök. Út okoz. A fejlesztési tervekben az úthálózati jelentőségű mellékútként szerepel. Az M85-ös gyorsforgalmi út távolságát a községtől és a szükséges műszaki védelmet zajszámítással kell meghatározni.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK SZENTGOTTHÁRD VÁROS 4 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2015 2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK../2016.(..) önkormányzati határozat Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentgotthárd Város

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú e 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások

1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások 1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások 1.1 A szerkezetalakításra, a térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó ajánlások (a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

BALATONALMÁDI KRISTÓF KEMPING YACHT KEMPING ÉS KÖRNYÉKE

BALATONALMÁDI KRISTÓF KEMPING YACHT KEMPING ÉS KÖRNYÉKE BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI (Balaton tó 2313/17 hrsz ú terület 2314 hrsz ú terület Véghelyi Dezső utca 2299 hrsz ú közpark Széchenyi sétány által határolt terület) SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET

1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET 1 1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET Görcsönydoboka Baranya megye keleti részén található. Távolsága a megyeszékhely Pécstől jelentős. A legközelebbi városok Pécsvárad és Mohács. Ezek közül egyértelműen

Részletesebben

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról 1 Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Alsózsolca Város képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT HATÁROZATI JAVASLAT Bodorfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2005. (.) számú határozata Bodorfa Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Bodorfa Községi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. VITNYÉD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám: MMI_R_04.06 Leíró: Kissné Dátum:2005.06.06. 01. VITNYÉD teljes közigazgatási terület

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2. 1 Harsány község Önkormányzatának 12/2004. (VIII.01.) önkormányzati rendelete Harsány község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Egységes szerkezetben a 15/2006. (X.01.), 19/2011. (X.19.),

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA Jóváhagyási dokumentáció: 2013. június 10. I. II. ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - RAJZI MUNKARÉSZ ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - LEÍRÓ MUNKARÉSZ C Í

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben)

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása

1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása 2. melléklet a 161/2013. (VII.3.) képviselő-testületi határozathoz 1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása 1.1 Térségi szerepkör Páty Község alapfokú, térségi szerepköre nem változott,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.

LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello. LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu GACSÁLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 362/2012. (XII. 12.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HEREND Város Településrendezési terv felülvizsgálat TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Jóváhagyandó munkarész ELFOGADVA: 2011. FEBRUÁR 23. 1 Herend Településszerkezeti terv Készítette Herend Város önkormányzata

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 53/2016. (III.24.) számú határozatához É R D MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE PÁTY TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 1. ELŐZMÉNYEK A tervezési terület jelentős részére 2005-ben

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 VÁMOSSZABADI Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 2 Vámosszabadi településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció

Részletesebben

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006.

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006. S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006 SZAKONYFALU T K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Altus Savaria

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05. Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.01- hatályos Ászár Község Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (.) rendelete a Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér Gyáli út által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

T P. Győrzámoly. Előzetes tájékoztatás. Településfejlesztési koncepció 3045/K. Munkaszám: 13045

T P. Győrzámoly. Előzetes tájékoztatás. Településfejlesztési koncepció 3045/K. Munkaszám: 13045 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu;www.talent plan.hu Győrzámoly Településfejlesztési

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

1.sz. melléklet. Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének. 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához

1.sz. melléklet. Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének. 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához 1.sz. melléklet Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 147/2006. (Vlll.29.), 253/2009.(Xll.22.), 149/2011.(Xll.15.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

BALATONALMÁDI. dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG

BALATONALMÁDI. dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI VOLT NEVELŐOTTHON ÉS KÖRNYÉKE dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ Balatonalmádi

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Lovas község Önkormányzata 8228 Lovas, Fő út 8. Megrendelő képviselője: Ferenczy Gáborné Polgármester Kéri Katalin Telpülési főépítész

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya Maklár Község Önkormányzatának 6/2009. (XI.2.) rendelete a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2005. (XI.15.) rendelete módosításáról Maklár Község Önkormányzatának

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

2. A rendelet 7. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A rendelet 7. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XI.12.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 20/2006. (X. 11.) Ör. rendelet módosításáról Oroszlány város Önkormányzatának

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

A városi úthálózat (belterületi közutak) a város jellegével és szerkezetével szoros összefüggésben alakul ki, annak alakítója és formálója.

A városi úthálózat (belterületi közutak) a város jellegével és szerkezetével szoros összefüggésben alakul ki, annak alakítója és formálója. 18. tétel Városi utak kialakítása, építése Mutassa be a forgalomtechnika követelményeit és a keresztszelvény elemeit! Ismertesse a víztelenítés és a közművek elhelyezésének megoldásait! Beszéljen a gyalogosok

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei Az Esztergomi Önkormányzat 11/2009. (V.26.) ör. rendelete Esztergom, Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Ákospalota, valamint Búbánatvölgy helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Esztergom Város

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE F E L S S Z Ö L N Ö K K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2 0 0 7. FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE Fels szölnök Község Képvisel

Részletesebben

A hatályos településszerkezeti és szabályozási terv módosítása. Falusias lakóterület kijelölése az 505 és 506 hrsz-ú ingatlanokon.

A hatályos településszerkezeti és szabályozási terv módosítása. Falusias lakóterület kijelölése az 505 és 506 hrsz-ú ingatlanokon. HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2014. ÉVI 2.SZ. MÓDOSÍTÁSA M3 4. 3502 3501 " 1. 3317 Hajdúnánás 3508 " 3502 " 2. 3317 3. Településrendezési módosításra vonatkozó kezdeményezéssel érintett

Részletesebben

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu KIRÁLD

Részletesebben

31/2005 (V.25.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

31/2005 (V.25.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete BUDÖRS, M1 M7 UTÓPÁLY BUDFOKI UTC HÁRSF UTC STEFÁNI ÚT ÁLTL HTÁROLT TERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZBÁLYZTÁRÓL SZÓLÓ a 46/2005. (IX.22.), 34/2006. (VI.21.), 41/2006.

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról 1 VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS A L Á T Á M A S Z T Ó J A V A S L A T

DUNAÚJVÁROS A L Á T Á M A S Z T Ó J A V A S L A T T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA A L Á T Á M A S Z T Ó J A V A S L A T TARTALOM S Z Ö V E G (önálló tartalomjegyzékkel)

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Budapest IV. kerület, Újpest, Váci út Fóti út Czuczor u. Pintér J. u. által határolt

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

Dabrony község településrendezési terve Településszerkezeti leírás HATÁROZAT

Dabrony község településrendezési terve Településszerkezeti leírás HATÁROZAT HATÁROZAT Dabrny Községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 38/2007. (VIII. 16.) számú határzata Dabrny ának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Dabrny Községi Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

NAGYTARCSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

NAGYTARCSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE NAGYTARCSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE KÖZIGAZGATÁSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ - tervi munkarészek az Étv. 9. (3) bek. szerinti egyeztetési eljárás megismételt lefolytatásához-

Részletesebben