1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása"

Átírás

1 2. melléklet a 161/2013. (VII.3.) képviselő-testületi határozathoz 1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása 1.1 Térségi szerepkör Páty Község alapfokú, térségi szerepköre nem változott, a község a Budapesti Agglomeráció ún. második gyűrűjének része, a a Budakeszi Járáshoz tartozik. 1.2 A fejlesztés általános célkitűzései: A fejlesztési általános célok nem változtak. 1.3 A igazgatási területének megoszlása: Igazgatási terület Belterület Külterület 3930 ha 738 ha 3192 ha A módosított területfelhasználású területek: 1.) a Kossuth L. utcától délre, a Pincehegytől északra lévő tömbben a 121, 122/2, 125, 126, 131, 136, 137, 141 és 142 hrsz-ú telkek beépítésre szánt különleges sportterületből (Ksp) kertes mezőgazdasági (Mk) területfelhasználási egységbe sorolandók, 2.) ugyancsak a Kossuth L. utcától délre eső tömbben a hrsz. telkeket a zöldterületbe (Z) kell sorolni, a 107 hrsz. marad Lf-1 területben, 3.) a Rákóczi F. és a Kossuth L. utcák között a tömbfeltáró út elmarad, a központ vegyes, valamint a falusias és kertvárosias lakóterületek határát a kialakult telekhatárokat figyelembe véve kell jelölni, 4.) a 07/2/a és /c hrsz. terület besorolása beépítésre szánt különleges sportterületből (Ksp) általános mezőgazdasági területbe (Má) sorolandó, a 07/2 /b alrészlet Ev erdőterületbe kerül, 5.) a Budakeszi országút melletti 0101/1-24 hrsz. telkek besorolása a beépítésre szánt különleges sportterületből (Ksp) általános mezőgazdasági területbe (Má) sorolandó, 6.) a Telki út menti beépítésre szánt különleges sportterületből: - beépítésre nem szánt területek: különleges beépítésre nem szánt sportterület (Kksp), védőzöld (Zv), általános mezőgazdasági terület és közlekedési területek, valamint beépítésre szánt különleges sportterületek (Ksp/0,45 és Ksp/1,0) kerültek kijelölésre, 7.) a déli gyűjtőút mellett a 0109/16, /17, /18 és /44 hrsz. telkek besorolása nem változik, marad általános mezőgazdasági (Má) terület, 8.) a szennyvíztisztító területének bővítéseként a 0145/4 hrsz. telek, az általános mezőgazdasági területből (Má) a Kkm/0,2, beépítésre szánt különleges közműterületbe sorolandó, 9.) a Dobogó részen a 1064/8. hrsz. telket zöldterületbe (Z) kell sorolni, a 1025 hrsz. zöldterületben marad, a 1024/8 és a 1026 hrsz. telkek zöldterületből (Z) kertvárosias lakóterületbe (Lke) kerülnek, 10.) a Rákóczi F. utca végén, a központban lévő 2096/5 hrsz. telek területfelhasználását a kertvárosias területből központ vegyes területbe (Vt/1,5) kell átsorolni. 1

2 1.4 A igazgatási területének területfelhasználási egységei: Területfelhasználási egység általános használat szerint Beépítésre szánt területek Területfelhasználási egység sajátos használat szerint Legnagyobb szintterület-sűrűség Terület ha Lakóterületek Kisvárosias - Lk 1,2 1,20 Kertvárosias Lke 0,6 303 Falusias - Lf 0,5 45,6 Vegyes terület Településközpont - Vt 2,0 29,2 Gazdasági terület Kereskedelmi, szolgáltatási 2,0 355,8 - Gksz Pincegazdasági - Gkszp 0,6 1,8 Különleges területek Temető - Kt 0,1 5,8 Sportterület - Ksp 0,2 45,51 Közműlétesítmények Kkm 0,2 0,8 Rekreáció - Kre 0,4 1, Lakóterületek: Kisvárosias lakóterületi egység területek kerültek kijelölésre a Rákóczi utcától északra, az Erkel utca mentén. Kertvárosias lakóterületek a Rákóczi úttól északra fekvő, és a Mézes-hegy alján kialakult és tervezett lakóterületek. Falusias lakóterületek a Kossuth L. utca menti, és a Torbágyi utca menti lakótömbök. A Rákóczi F. és a Kossuth L. utcák között a tömbfeltáró út elmarad, a központ vegyes, valamint a falusias és kertvárosias lakóterületek határát a kialakult telekhatárok figyelembe véve kell jelölni Vegyes területek: A vegyes területei központ vegyes területek, ahol az alapfokú intézmények vannak, főként a Rákóczi út mentén, központ vegyes terület számára új terület tervezett (10.)a Rákóczi F. utca végén, a 2096/5 hrsz. telek területfelhasználását a kertvárosias területből központ vegyes területbe (Vt/1,5) kell átsorolni Gazdasági területek: Új gazdasági terület nem tervezett. Meglévő, kialakult gazdasági terület a pincesorok gazdasági területe, valamint az M1 ap. északi és oldala mentén kijelölt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek Különleges területek: - Temető különleges terület: új terület nem tervezett - Sport különleges terület: a kijelölt területek változnak: - a Kossuth L. utcától délre, a Pincehegytől északra lévő tömbben a 121, 122/2, 125, 126, 131, 136, 137, 141 és 142 hrsz-ú telkek beépítésre szánt különleges sportterületből (Ksp) kertes mezőgazdasági területfelhasználási (Mk) egységbe sorolandók (1.), - a 07/2 hrsz. terület besorolása Ksp beépítésre szánt különleges sportterületből általános mezőgazdasági területbe (Má) és védőerdőbe (Ev) sorolandó (4.), - a Budakeszi országút melletti 0101/1-24 hrsz. telkek besorolása a beépítésre szánt különleges sportterületből általános mezőgazdasági területbe (Má) sorolandó (5.), - a Telki út menti különleges sportterület egy része marad különleges sportterületben (Ksp/0,45 és /1,0) (6.), - Közműlétesítmények különleges terület: 2

3 a szennyvíztisztító területének bővítéseként a 0145/4 hrsz. telek beépítésre szánt különleges közműterületbe (Kkm/0,2) sorolandó (8.) - Rekreációs különleges terület: a 3901 hrsz. terület Kre/0,4 területi egységbe tartozik. 1.5 Beépítésre nem szánt területek: Területfelhasználási egység általános használat szerint Közlekedési és közműterület Területfelhasználási egység sajátos használat szerint Terület ha Közutak - Köu 97,7 Vasutak - Kök 12,9 Zöldterület Közpark - Z 5,6 Védőzöld - Zv 5,2 Erdő Védelmi - Ev 108,3 Egészségügyi-szociális, 1198,7 turisztikai - Ee Mezőgazdasági Általános - Má 1460,44 Kertes - Mk 156,7 Vízgazdálkodási V 21,7 Különleges beépítésre nem szánt Sportterület - Kksp Közlekedési terület és közműterületek : Közlekedés A Településszerkezeti terv módosítása alapvetően megtartja a 2002-ben elfogadott, hatályos Településszerkezeti Terv szerinti közlekedési hálózatot. A tervben ugyanakkor egységesen jelennek meg az időközben történt részmódosítások, az időközben született elhatározásoknak, jogszabályi változásoknak, magasabb rendű terveknek megfelelő változtatások, pontosítások. Az egységes szerkezetbe foglalás érdekében a leírásban a Közlekedési területek leírása teljes egészében kicserélődik, annak ellenére, hogy a módosított területfelhasználású területek a közlekedéshálózatában érdemi változást nem eredményeznek. Országos utak: Páty közigazgatási területét jelenleg az M1 autópálya, az 1sz. főút, a 1102, 1103j. összekötőutak, valamint a 11102, és 81106j. bekötőutak érintik. Az autópálya a déli szélén, külterületen halad. Vele párhuzamos az 1sz. főút nyomvonala. A t átszelő 1102j. út a Zsámbék-Budakeszi/Budapest irányú kapcsolatot biztosítja. A külterületen haladó 1103j. út a Telki-Budakeszi/Budapest irányú összeköttetést teremti meg. Páty központjából a 11102j. út a 1103j. úthoz, a 81106j. út pedig Biatorbágyra vezet. A 11103j. Út a 1102j. Útból kiágazó egészen rövid bekötőút. Az országos utak tervezett fejlesztései: Koncepcionális szinten, országos fejlesztésként, a ig terjedő időszakra tervezik az M1 autópálya M0 autóút és Tatabánya közötti szakaszának 2 3 sáv + leállósáv keresztmetszetre történő bővítését. A magasabb rendű tervek szerinti országos útfejlesztés ezen kívül nem érinti Pátyot. A szerkezeti terv szerint a 81106j. út Páty belterületétől délnyugatra új nyomvonalra kerül (a Nyugati elkerülő út nyomvonalára, az új útszakasz országos mellékúthálózatba vételét követően), és egy tervezett úton (M1-Páty összekötő út) keresztül közvetlenül kapcsolódik az M1 autópálya Sasfészek tó átépülő pihenőhely/csomópontjához. A Szerkezeti Terv az elkészült engedélyezési/kiviteli tervek alapján pontosított, tervezett nyomvonalat tartalmazza. A 1102, 1103, és 11103j. utak megtartják jelenlegi nyomvonalukat, a 1102j. út (esetleg a 1103j. Út is) kisebb korrekciókkal. 73,4 3

4 Az országos utak tervezési kategóriák szerinti besorolása: M1 autópálya: K.I. 1sz. főút: K.III. 1102j. út: K.V.B., B.V.b-C., 1103j. út: K.V.B j. út: K.V.B., B.V.c-C., 11103j. út: B.V.c-C., 81106j. út: K.V.B., (B.V.b-C.) Települési utak: Helyi gyűjtőutak, kiszolgáló, ill. lakóutak, kiskerti utak, helyi külterületi utak A i utak tervezett fejlesztései: A szerkezeti terv szerint Pátyon három új gyűjtőút épül: az Északi gyűjtőút a 1102j. és a 11102j. utak között, a Déli gyűjtőút (a 1102j. és az új 81106j. utak között) és folytatása, az autópálya csomóponthoz és az 1sz. főúthoz közvetlen összeköttetést biztosító M1-Páty összekötő út, továbbá az M1 melletti gazdasági területek gyűjtőútja (az új 81106j. út és az 1sz. főút között). A Szerkezeti Terv az északi gyűjtőútnak a szabályozási tervekben pontosított nyomvonalát, a déli gyűjtőútnak és az M1-Páty összekötő útnak engedélyezési tervben kidolgozott, pontosított nyomvonalát tartalmazza. Az átmenő forgalom kiszorítása érdekében az Északi gyűjtőúton forgalomcsillapítást kell alkalmazni. A Déli gyűjtőút és az M1-Páty összekötő út viszont kifejezetten átmenő forgalomra tervezett, helyi útként, de országos útnak megfelelő paraméterekkel épülhet meg, később az országos úthálózat részévé válhat. Gyűjtőút szerepet kap az Északi gyűjtőutat a Rákóczi úttal összekötő két, túlnyomórészt meglévő utca, a Töki út és az Árpád utca is. A helyi kiszolgáló úthálózat bővítése a területfejlesztésekhez, illetve az új telekosztásokhoz kapcsolódik. A fejlesztések által nem érintett, kialakult úthálózat jellemzően megtartja szabályozási szélességét. A történetileg kialakult, jellegzetes szerkezetet őrző, ill. értékes beépítéssel szegélyezett úthálózat, mint helyi jellegzetesség, megőrzendő érték. Forgalomcsillapított térburkolat kialakítása javasolt (egységes szemléletben készített út, közmű, és kertépítészeti tervek alapján) a Kossuth Lajos utcában és az Iskola utcában, lakó-pihenő övezetbe vonás javasolt a Burgundia Mélyárok területen. A külterületi utaknál, mező- és erdőgazdasági utaknál, a mezőgazdasági járművek akadálymentes közlekedését, valamint a későbbiekben esetleg szükségessé váló útszélesítés lehetőségét az út menti beépítés szabályozásával kell biztosítani. A helyi úthálózat az alábbiaknak megfelelő tervezési kategóriák szerinti besorolást kapja: M1-Páty összekötő út: K.V.B. Déli gyűjtőút: K.V.B., B.V.b-C., Északi gyűjtőút, és a többi helyi gyűjtőút: K.V.C., B.V.c-C., kiszolgáló (lakó) utak: B.VI. d-d önálló kerékpárutak: K.VII., B.VII. önálló gyalogutak: K.VIII., B.VIII. helyi külterületi utak: K.VI.C. Gyalogos felületek, Kerékpárút, turistaút: A magasabb rendű tervek szerint Pátyot érinti a Biatorbágy - Telki - Perbál - Piliscsaba térségi kerékpárút. A szerkezeti terv a térségi kerékpárutat a magasabb rendű tervtől eltérő nyomvonallal tartalmazza, az eltérés mértéke 4.86%, ami kisebb 5%-nál. 4

5 A Szerkezeti Terv módosítása tartalmazza a tanulmánytervi tervelőzményekben szereplő jelentősebb tervezett helyi kerékpárutak elvi nyomvonalát is: a Füzes patak mentén, a 1102j. út mentén, a Kossuth L. és Mélyárok utcában, majd újra a 1102j. út mentén, a kis Gurgyalon át Herceghalom felé, a 1103j. út mentén, az 1sz. főút mellett a gazdasági terület mentén. A Szerkezeti Terv a pincéket felfűző tervezett kerékpárutat is tartalmazza. A gyalogos közlekedést önálló gyalogutak is szolgálják. A gyalogos közlekedés érdekében járdaépítés, ill. a gyalogutak kiépítése szükséges. Parkolás, rakodás: Jelentősebb telken kívüli parkolási igény a központban lévő helyi intézményeknél, és a nél, esetleg a pincéknél jelentkezhet. Az új létesítményekhez telken belül kell biztosítani az OTÉK szerint szükséges parkolóhelyeket és a rakodási lehetőséget, ez alól csak a meglévő épületek funkcióváltásánál lehet felmentést adni. A közterületi parkolás legalizálása és szabályozása a helyi parkolási rendeletnek megfelelően történhet. Tömegközlekedés: A tömegközlekedési ellátást továbbra is elsősorban a helyközi autóbuszjáratok biztosíthatják. A pátyi útfejlesztések a helyközi autóbuszok útvonalának új lehetőségeket kínálnak. A távlatban a járatok megoszthatóak lesznek a központon áthaladó, és azt különböző útvonalakon elkerülő járatokra. Vasúti közlekedés: Pátyot a Budapest (Hegyeshalom Ausztria), a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasútvonal érinti a déli szélén. A vasútvonalon elővárosi vasúti közlekedés (is) van. Megállók csak a szomszédos eken vannak, lesznek. si és közműterületek: Közműterületek: Településszerkezeti tervét érintő, területfelhasználást befolyásoló-korlátozó közműadottságok Vízellátás területén: A vízellátása regionális vízhálózatról biztosított, helyi vízbázist nem üzemeltetnek, figyelmet és nagyobb állóeszközére tekintettel védelmet a regionális vízvezeték igényel, de szükség esetén rövidebb, hosszabb szakaszának kiváltásának akadálya nincs. Szintén nagyobb állóeszköz értéke miatt védelmet igényelnek a vízellátást szolgáló műtárgyak, vízmű területek, fogadótározó és a víznyomást biztosító medencék. A nyílt karszt felett fekszik, ezért az egész en a vízbázis, a karsztvíz védelmét biztosítani kell. Szennyvízelvezetés, kezelést érintően: A en szennyvíztisztító telep üzemel, amelynek védőtávolság igénye 300 m. Jelentős állóeszközértéke, a kiépített hálózati kapcsolati rendszere miatt helyhez kötött közműadottsága a nek. Hasonlóan a en belül a szennyvízgyűjtő hálózat mélypontjaira telepített szennyvízátemelő műtárgyak és azok védőidoma is helyben tartást igényel. Ezeknek a közmű létesítményeknek a védőtávolságán belül korlátozott a területhasznosítás lehetősége. A korlátozásokat a helyi építési szabályzat rögzíti. 5

6 Felszíni vízelvezetés és csapadékvíz elvezetés vonatkozásában: A Füzes-patak, annak mellékága vízgazdálkodási területként szabályozva védelmet igényel, továbbá a felszíni vízrendezés biztosítását szolgáló vízfolyások, tavak (Sasfészek-tó, horgásztó) és a jelentősebb árkok helyét-nyomvonalát és annak védelmét, karbantartási lehetőségét biztosító területfelhasználás javasolható. Villamosenergia ellátás vonatkozásában: A 20 kv-os vezetékek nyomvonalát és védőtávolság igényét kell figyelembe venni. Földgázellátással kapcsolatosan: A nagy-középnyomású (8 bar-os) gerincvezeték hálózat nyomvonala, biztonsági övezetével és műtárgya a gázfogadó állomás és biztonsági övezete igényel helybiztosítást. Elektronikus hírközlés vonatkozásában: Az autópálya mentén haladó optikai kábel nyomvonala, a en elhelyezett antennák igényelnek helybiztosítást. A felett mikrohullámú összeköttetések haladnak. Ezek elméleti korlátozást okoznak, de valóst, a magassági elhelyezkedése miatt nem Zöldterületek: Új zöldterületek alakítandók ki: - A Kossuth L. utcától délre eső tömbben a hrsz. telkeket a zöldterületbe (Z) kell sorolni (2.), - A Dobogó részen a 1064/8. hrsz. telket zöldterületbe (Z) kell sorolni (9.), - a Telki út melletti 020/61 hrsz. terület védőzöld területbe (Zv) kerül Erdőterületek: Az igazgatási területen a védelmi és az egészségügyi-szociális, turisztikai erdőterületek csak kis mértékben változnak, a 07/2 hrsz. b) alrészletének besorolása (Ksp) beépítésre szánt különleges sportterületből védőerdőbe (Ev) sorolandó Mezőgazdasági területek: Az igazgatási terület északi és nyugati részén lévő általános, és a keleti és déli rész kertes mezőgazdasági területek jellemzően megmaradnak, de egyes területek besorolása változtatandó: - a Kossuth L. utcától délre, a Pincehegytől északra lévő tömbben a 121, 122/2, 125, 126, 131, 136, 137, 141 és 142 hrsz-ú telkek beépítésre szánt különleges sportterületből (Ksp) kertes mezőgazdasági területfelhasználási (Mk) egységbe sorolandók (1.), - a 07/2 hrsz. terület a) és c) alrészletének besorolása (Ksp) beépítésre szánt különleges sportterületből általános mezőgazdasági területbe (Má) sorolandó, (4.), - a Budakeszi országút melletti 0101/1-24 hrsz. telkek besorolása a beépítésre szánt különleges sportterületből (Ksp) általános mezőgazdasági területbe (Má) sorolandó (5.), - a déli gyűjtőút mellett a 0109/16, /17, /18 és /44 hrsz. telkek besorolása marad általános mezőgazdasági terület (Má) (7.) Vízgazdálkodási területek: V területbe a Füzes-patak és annak mellékágai, valamint a Sasfészek és a Kozáromi tavak tartoznak. 6

7 1.5.5 Különleges beépítésre nem szánt terület: A Telki felé eső, út menti területen különleges, beépítésre nem szán terület (Kksp) került kijelölésre golfpálya és ahhoz kapcsolódó létesítmények számára. 1.6 Tájrendezés: A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása szerint a Településszerkezeti terven pontosításra került a Natura 2000 területek, továbbá a nemzeti ökológiai hálózatba (magterület, ökológiai folyosó, pufferterület) tartozó területek lehatárolása. 1.7 Biológiai aktivitás Az 1.3 pont szerinti területfelhasználás változások 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet szerinti biológiai aktivitásérték egyenlege: +239, Épített értékek védelme Műemlékek és műemléki környezetük Országos jelentőségű egyedileg védett műemlékek (1) Római katolikus templom - Kossuth Lajos utca (493 hrsz.) (2) Református templom - Kossuth Lajos utca (1 hrsz.) (3) Splényi-féle (Várady-) kastély Rákóczi út (668 hrsz.) (4) Kúria - Rákóczi út (951 hrsz.) Műemléki környezetbe tartozó földrészletek: (1) Római katolikus templom: 483, 484, 491, 492, 494, 495, 496/1, 518, 522 hrsz. (2) Református templom: 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 327, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 338 hrsz. (3) Splényi (Várady- ) kastély: 362, 365, 370, 371, 661/1, 661/2, 662, 663, 664, 669/4, 669/5, 669/6, 669/8, 669/9, 669/10, 669/11, 669/12, 669/13, 669/14, 887, 888, 895 HRSZ. (4) Kúria: 232, 233, 240, 241, 246, 247, 950/1, 950/2, 950/3, 950/4, 952, 953/2, 953/3, 953/4, 954 hrsz Régészeti lelőhelyek Páty területén lévő azonosított régészeti lelőhelyei Nr Lelőhely neve Azon MRT Korszak Jelenség Nyilvántartott Hrsz. 1. Lövöldöző /13/1. késő-rézkor késő-vaskor, kelta 2. Hegyi-dűlő /13/2. kora-bronzkor késő-bronzkor 3. Fő-kút alja /13/3. késő-bronzkor késő-vaskor, kelta 4. Alsó-hegy alja /13/4. újkőkor kora-bronzkor középső-bronzkor népvándorlás-kor, hun 5. Tekerület /13/5. középső-újkőkor késő-bronzkor templom? villa, fürdő sír 0100/9, 0101/9-23, 0102, 0103/17-32, 0103/19-34, 0104, 0105/5-14, 0108, 0109/7,8, 0116, 0119/4-6, 0122, 0123/1, 0124, 0125, 0104, 0116, 4236/1, 3905, 2701/3, , 0112, 0113/4,5, 0114, 0116, 0119/1, 4214, 4215, 4216, 4220, 4221, 0143/1, 7

8 6. Hegyi-dűlő /13/6. középső-újkőkor 0143/1, 0113/5-7, 7. Tófenék-dűlő /13/7. népvándorlás-kor 013/5,6, , 1807/6 8. Malom-dűlő /13/8. bronzkor késő-vaskor, kelta villa 488, 0153, 0154, 0155/13, 0156/2, 0157/1,3,9,10, népvándorlás-kor 9. Malom-dűlő /13/9. bronzkor késő-vaskor, kelta népvándorlás-kor, avar honfoglalás-kor villa 0177/3, 0161/3-11,13,15-17,20,21,23,26, 0155/12, 0156/1, 4474, 4475, 0157/4,5, , 10. Nagy-hegy /13/10. épület 0177/3, 4067, 4070, 4072, 4074, 4075, 11. Nagy-hegy /13/11. őskor 3987/1,2, Nagy-hegy (Téglagyár) /13/12. középső-bronzkor raktárlelet 0134/62,63,69-73, 3937, 3940, 3941, , 3939, 3970, 3971, 3972/1,2, , 13. Dobogó-dűlő /13/13. késő-középkor 1027/2, 1024/4-10, 1023/2,3,5, 1022/2,3,4, 14. Erdő-alja /13/14. középső-újkőkor késő-bronzkor 1936, 1955/1,2, , 1974, , , Alsósori-Szabadföldek /13/ /5 épület 16. Nagy-Gyurgyál I /13/ templom 17. Nagy-Gyurgyál II /13/ Nagy-Gyurgyál III /13/ Laposi-dűlő /13/19. bronzkor késő-bronzkor szórvány épület vízvezeték , 0192/3, 0185/2,23-32, Hosszú-dűlő /13/20. népvándorlás-kor 0196/2, 0192/3, 0194/ Kis-Gurgyál /13/21. bronzkor 0200/4 honfoglalás-kor késő-középkor középkor 22. Kozárom /13/22. középkor 0200/4 templom 23. Gurgyál /13/ Szabad-föld /13/24. népvándorlás-kor 0187/7,14, Nagy-lapos-dűlő /13/25. honfoglalás-kor 0185/34, Nagy-lapos-dűlő /13/26. őskor Római-kor 0185/34,41 8

9 27. Disznó-lapos /13/27. késő-bronzkor 0167/15-18, Belterület /13/28. késő-bronzkor középkor 29. Belterület /13/29. őskor épület 371, , 389/1,2, , 397/1,2, , /2, 563, 565, 568, 570, 571/2, 573, , , 605, 489/2, Pince-hegy /13/30. őskor 0109/11,40, 0110, 0111, 1542/2, 1475, , Belterület /13/31. középkor templom 32. Somogyi Béla utca 19. 1, 2/1,2, 5/1, 9-12, 13/1,2, 17/1,2, 18-24, 25/1, 26-41, 44-46, 49-52, 55, 91, 92, , 270, 276, 289, , , , 315/1,2, , 327/1-3, 328, 329, 330/1, , /13/32. késő sír 1090, 1093, 1094, 1095, 1097, 1098, 1119/1,2, 1186, 1187, 1193, 1194, 1196/1 33. Várhegy /13/32. ismeretlen kor vár Sasfészek /13/33. újkor út 0179/30, Alsósori-Szabadföldek /13/ /6, 0191 II. 37. Malom-dűlő /13/35. kora-bronzkor középső-bronzkor késő-vaskor, kelta népvándorlás-kor, avar , 0157/3-5, 0161/3,15,18, 0177/3, 0156/2, Nagy-Gyurgyál IV /13/ / 21, Hegyi-dűlő /13/37. ismeretlen-kor 0105/12-14, 0108, 0109/7,8 40. Hosszú-dűlő II /13/ /42, Hegyi-dűlő, 13/30 és 13/2. lh között Helyi értékvédelem /13/39. bronzkor 0109/17-19,26-35,37,41-44, 0116 A helyi értékvédelem alatt álló épületek, építmények: (1) H1 jelű helyi védelmű épület: a) községháza 329 hrsz (8/1999.(III.22.) Kt. sz. rendelet szerint) (2) Helyi védelem alatt álló építmények: a) Splényi-(Várady-) féle kastélykert kerítése (668 hrsz.) (8/1999.(III.22.) Kt. sz. rendelet szerint) (3) Helyi védelem alatt álló tér: a) Hősök tere (Széchenyi tér) (948 hrsz.) (8/1999.(III.22.) Kt. sz. rendelet szerint) Helyi jelentőségű természetvédelmi területi (1) Sasfészek-tó 4604 hrsz 21/1997.(XI.27.),33/1999.(XI.18.) Kt. sz. rendelet szerint (2) kőbánya területe 077/1 hrsz 8/1999.(III.22.) Kt. sz. rendelet szerint (3) Főkút és környéke 097 hrsz 8/1999.(III.22.) Kt. sz. rendelet szerint (4) patakok és környékük 357,400, 633 hrsz. 8/1999.(III.22.) Kt. sz. rendelet szerint 9

10 Helyi értékvédelmi területek lehatárolása (1) A he-1 jelű - szerkezeti védelem alatt álló - területek: Kossuth L. u. - Rákóczi u. - Somogyi Béla u. - Bacsó Béla u. - Kossuth L. u hrsz. út, 147/2 hrsz. telek DK-i oldala, 142 hrsz. telek ÉK-i oldala, 1400 hrsz. út /1,2 hrsz. terület É-i határa, 1644/10 hrsz. terület É-i, Ny-i határa, 0148, 0153 hrsz. út hrsz. terület K-i, É-i határa. (2) A he-2 jelű - szerkezeti védelem alatt álló - területek: Bacsó Béla u. - Kossuth L. u hrsz. út, 147/2 hrsz. telek DK-i oldala hrsz. telek ÉK-i oldala, 1398, 1397, 1393/1, 1392 hrsz. telkek DK-i határa, 0106 hrsz. út - Bánya u hrsz. út hrsz. telek ÉNy-i határa hrsz. út , 1175, 1156 hrsz. telek DNy-i határa hrsz. telek D-i határa. (3) A he-3 jelű - szerkezeti védelem alatt álló - területek: 1542/1, 1542/2, 1644/10, 1644/14, 1644/16 hrsz. területek és úszótelkei (pincék). A helyi értékvédelemre kijelölt épületek, építmények: H1 jelű helyi védelmű épület: Kossuth Lajos utcában lakóház lakóház lakóház lakóház pince lakóház 3/1 hrsz. 37 hrsz. 355 hrsz. 439 hrsz. 482 hrsz. 566 hrsz. Pincehegyen (présházas pincék) 1542/1 hrsz. ingatlanon: pince hrsz. 1542/2 hrsz. ingatlanon: pince , hrsz. 1644/10 hrsz. ingatlanon: pince , hrsz. 1644/14 hrsz. ingatlanon: pince , , /16 hrsz. ingatlanon: pince , Iskola utcában lakóház 321 hrsz. (Iskola u. 8. sz.) H2 jelű helyi védelmű épület: Kossuth Lajos utcában lakóház 19 hrsz. lakóház 21 hrsz. lakóház 49 hrsz. lakóház 95 hrsz. lakóház 96 hrsz. lakóház 249 hrsz. lakóház 262 hrsz. lakóház 302 hrsz. lakóház 439 hrsz. lakóház 441 hrsz. lakóház 442 hrsz. lakóház 431 hrsz. lakóház 482 hrsz. 10

11 lakóház 575 hrsz. lakóház 589 hrsz. lakóház 590 hrsz. Iskola utcában lakóház 322,323 hrsz. (Iskola u. 10. sz.) Volt major épülete: istálló 672/2 hrsz. magtár, szárazmalom 672/4 hrsz. Helyi jelentőségű természetvédelmi területként kijelölt területek és egyedi tájértékek Fenyves: Legelő, ősgyep Lapos és Nagygurgyal, nádas Kozáromi rét Kozáromi rét Biai volt bánya védett madarak fészkelő helye védett madarak fészkelő helye 0100/1 hrsz. 0123/1, /2 hrsz. 0185/2 hrsz. 0203/b hrsz. 0203/d hrsz. 0170/2 hrsz. 0113/4 hrsz. 11

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú e 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA Jóváhagyási dokumentáció: 2013. június 10. I. II. ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - RAJZI MUNKARÉSZ ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - LEÍRÓ MUNKARÉSZ C Í

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 362/2012. (XII. 12.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

ALATTYÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

ALATTYÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Településrendezési és Műszaki Társulás 5001 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel: (56) 419-087 e-mail: tmt@chello.hu Szám: 45 / 2005. HATÁROZATTAL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZ ALATTYÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben)

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

2. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz Budaörs Város Településszerkezeti Tervi leírása

2. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz Budaörs Város Településszerkezeti Tervi leírása 2. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz Budaörs Város Településszerkezeti Tervi leírása SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. A TERÜLETFELHASZNÁLÁS A Településszerkezeti Terv a jóváhagyott Településfejlesztési

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

(hatályos: 2008. VII. 21 VII. 29-ig) 57/2008. (XII.18.)Kt.sz.,

(hatályos: 2008. VII. 21 VII. 29-ig) 57/2008. (XII.18.)Kt.sz., PÁTY-HELYI ÉPÍTÉSI ABÁLYZAT 18/2002.(X.15.) KT.. ÉS MÓDOSÍTÓ RENDELETEI EGYSÉGES ERKEZETBE FOGLALÁSA 51. KÖTET HATÁLYOS: 2009. IV.30 - TÓL 1. KÖTET 19/2003.(IX.10.)Kt.sz. (hatályos:2003.ix.10-ix.30- ig)

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 53/2016. (III.24.) számú határozatához É R D MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

SZABADBATTYÁN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (II. ÜTEM)

SZABADBATTYÁN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (II. ÜTEM) HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 11/2009 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 SZABADBATTYÁN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (II. ÜTEM) HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 11/2009 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK SZENTGOTTHÁRD VÁROS 4 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2015 2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK../2016.(..) önkormányzati határozat Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentgotthárd Város

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HEREND Város Településrendezési terv felülvizsgálat TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Jóváhagyandó munkarész ELFOGADVA: 2011. FEBRUÁR 23. 1 Herend Településszerkezeti terv Készítette Herend Város önkormányzata

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT HATÁROZATI JAVASLAT Bodorfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2005. (.) számú határozata Bodorfa Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Bodorfa Községi

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS A L Á T Á M A S Z T Ó J A V A S L A T

DUNAÚJVÁROS A L Á T Á M A S Z T Ó J A V A S L A T T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA A L Á T Á M A S Z T Ó J A V A S L A T TARTALOM S Z Ö V E G (önálló tartalomjegyzékkel)

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 14/2004. (IV.5.) rendelet módosításokkal egységes szerkezetben (HÉSZ) Szabályozási tervek (HÉSZ 1-2. számú mellékletei) Igazgatási terület szabályozásának

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától illetve

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról

a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról ZÁMOLY község 11/2016. (IV.4.) Ökt. sz. rendelete a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA 2016. április 1065 BUDAPEST, NAGYMEZŐ U. 25. tel:1-3318494

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

VERESEGYHÁZ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - előzetes döntés-előkészítő anyag -

VERESEGYHÁZ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - előzetes döntés-előkészítő anyag - VERESEGYHÁZ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA előzetes döntéselőkészítő anyag A településszerkezeti terv módosítása A hatályos településszerkezeti

Részletesebben

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408 DERECSKE VÁROS Egyeztetések lezárását követõen összeállított, javított dokumentáció: 0. augusztus. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BELTERÜLETTEL KAPCSOLATOS - 00.(-0.) ÉVI MÓDOSÍTÁS K K D J E K C C K H H B B A

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK ISMERTETİJE A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET Közigazgatási

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 3 2. 2.1. RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁSA A 49/2005.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 2.1.1. Az adottságok értékelése, a magasabbrendű tervfajták és a településfejlesztési koncepció

Részletesebben

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu KIRÁLD

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. VITNYÉD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám: MMI_R_04.06 Leíró: Kissné Dátum:2005.06.06. 01. VITNYÉD teljes közigazgatási terület

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Lovas község Önkormányzata 8228 Lovas, Fő út 8. Megrendelő képviselője: Ferenczy Gáborné Polgármester Kéri Katalin Telpülési főépítész

Részletesebben

1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) önkormányzati 1 rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET

1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET 1 1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET Görcsönydoboka Baranya megye keleti részén található. Távolsága a megyeszékhely Pécstől jelentős. A legközelebbi városok Pécsvárad és Mohács. Ezek közül egyértelműen

Részletesebben

Szerkezeti terv leírás 1 MÁZA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS 1. A TELEPÜLÉS SZERKEZETE

Szerkezeti terv leírás 1 MÁZA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS 1. A TELEPÜLÉS SZERKEZETE Szerkezeti terv leírás 1 MÁZA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS 1. A TELEPÜLÉS SZERKEZETE Máza Baranya és Tolna megye határán, a Kelet-Mecsek lábánál fekszik. Belterülete 153 ha, külterülete

Részletesebben

KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Műszaki leírás. 2. A tervezett beavatkozás...

KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Műszaki leírás. 2. A tervezett beavatkozás... 8 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Msz.: Rp.I.247-2 KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG

PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG 1 PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT KÉSZ KFT HECKENAST&HECKENAST BT 2010. FEBRUÁR 2 ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE I. KÖTET TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2008 július TARTALOMJEGYZÉK KÉSZÜLT A MONS REGALIS KFT GONDOZÁSÁBAN 8000 Székesfehérvár, Géza utca 43 sz. Tel/fax: 22/349

Részletesebben

Határozat-tervezet. /2016. határozat

Határozat-tervezet. /2016. határozat Határozat-tervezet /2016. határozat Tárgy: Településszerkezeti terv módosítása Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú írásos előterjesztésben foglaltakat és az alábbiakat

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Egyházasdengeleg község településszerkezeti tervének műszaki leírásához

TARTALOMJEGYZÉK. Egyházasdengeleg község településszerkezeti tervének műszaki leírásához R E G I O N Á L Tervező és Fővállalkozó Kft. Salgótarján, Mártírok útja 1. Msz.: T-675/2004. TARTALOMJEGYZÉK Egyházasdengeleg község településszerkezeti tervének műszaki leírásához I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÓ

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról 1 Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Alsózsolca Város képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2. A rendelet 7. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A rendelet 7. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XI.12.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 20/2006. (X. 11.) Ör. rendelet módosításáról Oroszlány város Önkormányzatának

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

NÉPSZAVAZÁS 2010. FEBRUÁR 14.

NÉPSZAVAZÁS 2010. FEBRUÁR 14. PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIX. évf. 1. szám 2010. JANUÁR NÉPSZAVAZÁS 2010. FEBRUÁR 14. BEKÖSZÖNTÔ T MAGYAR KULTÚRA NAPJA isztelt ünneplô Közönség! Kedves Barátaim! Én szeretem ezt az ünnepet.

Részletesebben

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE PÁTY TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 1. ELŐZMÉNYEK A tervezési terület jelentős részére 2005-ben

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2. 1 Harsány község Önkormányzatának 12/2004. (VIII.01.) önkormányzati rendelete Harsány község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Egységes szerkezetben a 15/2006. (X.01.), 19/2011. (X.19.),

Részletesebben

Dabrony község településrendezési terve Településszerkezeti leírás HATÁROZAT

Dabrony község településrendezési terve Településszerkezeti leírás HATÁROZAT HATÁROZAT Dabrny Községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 38/2007. (VIII. 16.) számú határzata Dabrny ának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Dabrny Községi Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes tájékoztatás eredményei alapján 2.3. Hatályos HÉSZ Tájékoztatási

Részletesebben

T P. Győrzámoly. Előzetes tájékoztatás. Településfejlesztési koncepció 3045/K. Munkaszám: 13045

T P. Győrzámoly. Előzetes tájékoztatás. Településfejlesztési koncepció 3045/K. Munkaszám: 13045 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu;www.talent plan.hu Győrzámoly Településfejlesztési

Részletesebben

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TT HÉ 1 PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSERKEZETI

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások

1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások 1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások 1.1 A szerkezetalakításra, a térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó ajánlások (a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS 2007. november egyeztetési anyag Alátámasztó munkarész Leírás Jóváhagyandó munkarész Rendelettervezet Változással érintett tervlapok (a korábbi és a

Részletesebben

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása I. kötet HÉSZ és SZT módosítás Alátámasztó

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Településrendezési terv Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs község Önkormányzata képviselõ-testületének 80/2010. (IX.22.) határozata község Településszerkezeti terv leírásról és településszerkezeti

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben