EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁTERV95 KFT SZEPTEMBER TÖRZSSZÁM: 155/ ESZTERGOM VASÚTÁLLOMÁS KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁI II., VÁGÁNYÉPÍTÉSI MUNKÁK TERVEZÉSE MEGVALÓSÍTÁSA TÁRGYÚ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN ESZTERGOM-KERTVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

2 VÁTERV95 TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Budapest, Logodi utca 50. Postacím: 1013 Budapest, Logodi utca 50. Telefon: (36-1) ; Fax:(36-1) TÖRZSSZÁM: 155/ ESZTERGOM VASÚTÁLLOMÁS KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁI II., VÁGÁNYÉPÍTÉSI MUNKÁK TERVEZÉSE MEGVALÓSÍTÁSA TÁRGYÚ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN ESZTERGOM-KERTVÁROS településrendezési eszközeinek módosítása. egyeztetési dokumentáció Készült: Esztergom Város Önkormányzatának megbízásából, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt költségviselésével és Lux Éva koordinálásával szeptember EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁTERV95

3 Ez a dokumentáció a VÁTERV95 Kft szellemi terméke. A hozzá kötődő a szerzői jogról szóló évi LXXVI törvényben meghatározott vagyoni jogok a szerzőket illetik. A dokumentációt készítették a VÁTERV95 Kft munkatársai Témafelelős városrendező Molnár Attila (TT ) Közlekedés tervező Mezey András Tájrendező Kurcz Judit Térinformatikus Varga Krisztián Minőségügyi vezető Mokry Ferenc Ügyvezető igazgató Molnár Attila Tartalom: Bevezetés Településszerkezeti terv módosítása Határozati javaslat Településszerkezeti tervlap módosítása jelmagyarázat... 7 a) közigazgatási terület (módosítással egybe szerkesztett)... 8 b) Kertváros városrész... 9 c) a módosítási helyszín és környezete A módosítások változtatási tervlapja Esztergom Helyi Építési Szabályzatának módosítása Rendeletalkotási javaslat Módosítással érintett szabályozási tervlapok átnézeti vázlat Jelmagyarázat szabályozási tervlap (D jelű) A módosítás alátámasztó, indokló munkarészei Módosítás ismertetése, indoklása Területrendezési terveknek való megfelelés igazolása a) Az Országos Területrendezési Terv Esztergomra vonatkozó elhatározásai b) Esztergom-Komárom Megye területrendezési Tervének elhatározásai c) A területrendezési tervi elhatározások teljesülése a módosítandó településrendezési terveken d) OTrT-t jóváhagyó évi XXVI. törvény 7-8. előírásainak való megfelelés A biológiai aktivitásérték számítás Környezeti hatások táblázatos összefoglalása Területi mérleg Tervezői nyilatkozatok Nyilatkozat a területrendezési tervekkel való összhangról Nyilatkozat az alátámasztó munkarészek módosításáról Mellékletek sz. melléklet: Testületi határozat a módosítási kezdeményezés befogadásáról sz. melléklet: A joghatályos 54/2007 évi (XI.14.) önkormányzati rendelet Esztergom Kertváros Helyi Építési Szabályzatáról sz. melléklet: Forster Központ régészeti adatszolgáltatása EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁTERV95

4 BEVEZETÉS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁTERV95

5 A szabályozási terv készítésére a megbízást a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. költségviselése mellett, Esztergom Város Önkormányzatától kapta a VÁTERV95 Kft. Esztergom város módosítás előtti érvényes településrendezési tervei: -- településfejlesztési koncepció, jóváhagyása: a módosított 180/2003.(VI.15.) öh. határozattal; -- településszerkezeti terv, jóváhagyása: a többször módosított 563/204.(XI.9.) öh. határozattal -- Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv, jóváhagyva: az 54/2007.(IX. 14.) önkormányzati rendelettel. A NIF Zrt. mint építtető közreműködésével valósul meg az Esztergom vasútállomás kiegészítő építési munkái II. vágányépítési munkák tervezése és megvalósítása tárgyú beruházás, mely érinti a Esztergom közigazgatási területét. Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvántartásáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet és annak 1. számú melléklet 27. pontjára való tekintettel a jelen egyeztetés során tárgyalásos eljárás alkalmazható. A jelen módosítás a 314/2012 Korm. rendelet 45. Átmeneti rendelkezéseknek megfelelően az OTÉK augusztus 6-án hatályos előírásai szerint készült. A tervezési terület: Esztergom - Kertváros külterülete, 047/1 hrsz. telek és környéke. Feladat a külterületen elhelyezkedő villanytelepre vonatkozó Gi (ipari gazdasági) terület kibővítése, a mezőgazdasági terület rovására. A módosítási helyszín a településszerkezeti tervlapon jelölve EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁTERV95

6 1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁTERV95

7 1.1 A településszerkezeti terv módosítását elfogadó határozati javaslat /2015.( ) esztergomi öh.: Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az általa 563/2004.8XII.9.) esztergomi öh. határozattal elfogadott Esztergom Város Településszerkezeti Tervét Esztergom- Kertváros területén a mellékletnek megfelelő tartalommal --. módosítja. Melléklet. módosított településszerkezeti tervlap Felelős :Romanek Etelka polgármester Határidő : 2015 december Romanek Etelke polgármester EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁTERV95

8 1.2 Településszerkezeti tervlap módosítása (1. sz. melléklet) Jelmagyarázat EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁTERV95

9 ESZTERGOM-KERTVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA. a) Esztergom közigazgatási területe (módosítással egybeszerkesztett tervlap)

10 b) Esztergom - Kertváros városrész EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁTERV95

11 c) a módosítás helyszíne és környéke EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁTERV95

12 1.3 Módosítások változási tervlapja EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁTERV95

13 2. ESZTERGOM ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁTERV95

14 2.1 Rendeletalkotási javaslat Esztergom Város Képviselő-testülete megalkotja az Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestületének /2015. (..) önkormányzati rendeletét az Esztergom-Kertváros helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 54/2007. (IX.14.) ör rendelet módosításáról. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (..) ör. rendelete az Esztergom-Kertváros helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 54/2007. (IX.14.) ör. rendeletének módosításáról Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdése, és a 6/A. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében felsorolt szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az Esztergom-Kertváros helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 54/2007. (IX. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. mellékletét képező A települési terület szabályozási tervlapjai (Külterület) D tervlap helyére jelen rendelet 1. melléklete lép. 2. (1) Ez a Rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba. Romanek Etelka polgármester Dr. Sarkantyú Lajos Adrián aljegyző A rendeletet kihirdettem: aljegyző EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁTERV95

15 2.2. Módosítással érintett szabályozási tervlapok (a módosító rendelet melléklete) Átnézeti vázlat 14

16 A szabályozási tervlap jelmagyarázata 15

17 A D szabályozási tervlap ESZTERGOM-KERTVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA. 16

18 3. ALÁTÁMASZTÓ, INDOKLÓ MUNKARÉSZEK 17

19 3.1 MÓDOSÍTÁS ISMERTETÉSE, INDOKLÁSA Módosítás tárgya: területfelhasználás, építési övezet, övezet módosítása Módosítás helyszíne: Esztergom - Kertváros külterület, Villanytelep (071/3-5, 0472/5-6 új hrsz) Módosítás kezdeményezője: NIF Zrt. A módosítási igény leírása: A Budapest - Esztergom vasútvonal villamosításával kapcsolatban új vonatatási alállomást kell létesíteni, mely a Dorog mellett lévő villanytelep kibővítésével alakítható ki. A joghatályos településrendezési tervek a bővítési területet mezőgazdasági területként jelölik, ezért szükséges a településrendezési tervek módosítása. Tervezői vélemény, javaslat: A Villanytelep jelenlegi építési övezeti besorolása Ge (szabadon álló beépítési mód, min m2 telekterület, max. 20% beépítettség, max. 7.5 m épületmagasság). A környezete Ma (általános mezőgazdasági) terület. A módosítási igény nem jelentős. A mellékelt kisajátítási átnézeti térkép szerint, délen a Ge terület csökken. Így a Ge terület 3990 m2 el növekedne, és 1913 m2 területtel csökkenne, azaz összességében a Ge terület 2077 m2 el növekedne és az Ma terület ugyanennyivel csökkenne. A biológiai aktivitási érték gyakorlatilag változatlan marad, mert a szántó csökkenése miatt az aktivitási érték el (3990x3) csökken. A csökkenés ellentételezésére a Ge területből kizárt 1913 m2 telekrészt Ev területbe javasoljuk sorolni. Ez a terület jelenleg nem áll művelés alatt, a spontán szukcesszió már megindult, ezért a javaslat megvalósításának várhatóan akadálya nincs. A részletes számítást a 3.3 fejezet tartalmazza. Régészeti lelőhely a tervezési területet és környékét a Forster Központ adatszolgáltatása alapján nem érinti (3. sz. melléklet). Környezeti hatásokat nézve a módosítás összességében jelentéktelen. A biológiai aktivitási szint kissé csökkenne, de a javasolt Ev terület kijelöléssel az aktivitási érték növekedni fog.. A módosítás a településszerkezeti tervet érinti. Államigazgatási szervek, ill. önkormányzati képviselők negatív, ill. feltételeket kikötő észrevételei: Településszerkezeti tervlap részlete, a joghatályos állapot szerint Településszerkezeti tervlap részlete, a módosítandó állapot szerint 18

20 Joghatályos szabályozási terv szerinti részlet Módosítás szerinti szabályozási tervlap részlete Légifelvétel Kisajátítási átnézeti térkép Módosulnak, illetve kiegészülnek: -- a településszerkezeti tervlapon a területfelhasználás: Ma Ge -- a szabályozási tervlapon az építési övezet határa. Ma Ge-5 (vegyes karakter, szabadon álló beépítési mód, min m 2 telekterület, max. 20% beépítettség, max. 7.5 m épületmagasság). 19

21 a joghatályos megye tervben szereplő övezetek korábbi rendelkezés magterület puffer terület ökológiai folyosó pontosított országos kiváló szántó pontosított országos kiváló erdő erdőtelepítésre alkalmas terület térségi jelentőségű tájképvédelem pontosított világörökségi és várományos terület történeti település pontosított országos kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület felszíni vízvminőségvédelmi terület ásványi nyersanyagvagyon t. rendszeresen belvízjárta terület földtani veszélyforrás t. széleróziónak kitett terület vízi eróziónak kitett terület térségi komplex tájrehabot igénylő t. törvényi előírás szerinti megyei övezetek új rendelkezés magterület puffer terület ökológiai folyosó erdőtelepítésre javasolt terület 0 0 honvédelmi terület ásványi nyersanyagvagyon t. rendszeresen belvízjárta terület földtani veszélyforrás t. 0 tanyás térség tájrehabot igénylő terület (ajánlott) szélerőmű telepítéshez vizsg. t. térségi árvízi kockázatkezelési t. OTrT-ben szereplő országos övezetek új rendelkezés országos ökológiai hálózat kiváló termőhelyi adottságú szántó jó termőhelyi adottságú szántó kiváló termőhelyi adottságú erdő tájképvéd. szempontból kiemelten kezelendő t. világörökségi és várományos terület országos vízminőség-védelmi t. nagyvízi meder és Vásárhelyi terv kiemelt fontosságú honvédelmi terület ESZTERGOM-KERTVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA. 3.2 TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA A január 1.-én hatályban lévő OTrT-t jóváhagyó évi XXVI. törvény a megyei területrendezési tervek átdolgozást írta elő december 31.-ig. Az átdolgozásig átmenteti rendelkezéseket írt elő. E szerint az országos műszaki hálózatoknál, és az országos és térségi övezeti lehatárolásánál az OTrT. előírásait kell figyelembe venni. A térségi területfelhasználásnál a megyei terv a meghatározó, az OTrT előírásainak figyelembe vételével. A fentiekből következően az alábbiakban -- az országos területrendezési terv szerkezeti tervlapját mutatjuk be, mert annak infrastrukturális elemei a mértékadók, -- az országos övezeteket bemutatjuk: - azokat az országos övezeteket, melyek határai a hatályban lévő megyei terv pontosításaihoz képest módosultak, az országos tervben lehatároltak, és a vonatkozó joghatályos törvényi rendelkezések, valamint az előzetes államigazgatási adatszolgáltatások szerint vettük figyelembe; - azokat az országos övezeteket, melyek újak és a megyei tervben még nem kerülhettek pontosításra ugyancsak az országos tervben lehatároltak, és a vonatkozó módosított törvényi rendelkezések, valamint az előzetes államigazgatási adatszolgáltatások szerint vettük figyelembe; - azokat a megyei övezeteket, melyek a joghatályos törvényben szerepelnek, de a megyei terv még nem tudta alkalmazni, a lehatárolásánál az előzetes államigazgatási adatszolgáltatás és a vonatkozó joghatályos törvényi rendelkezések szerint vettük figyelembe; - azokat a megyei övezeteket, melyeket a joghatályos törvényi rendelkezések megszüntettek, a vizsgálatnál nem vettük figyelembe; - azokat a megyei övezeteket, melyek a vonatkozó módosított törvényi rendelkezések szerint megmaradtak, a lehatárolásokat az 5%-os a törvényi előírások szerint pontosítottuk. -- a megyei területrendezési terv térségi területfelhasználását vizsgáltuk a 6. (3) bekezdésének figyelembe vételével. (a törvényi megyei területfelhasználási szabályoknak a település közigazgatási területére vetítve kell teljesülniük). Az országos és térségi övezetek figyelembe vétele a megyei terv és az adatszolgáltatás szerint, pontosítással vettük figyelembe adatszolgáltatás, illetve tervezői javaslat szerint vettük figyelembe az új törvényi szabályozás szerint megszüntetett megyei tervi övezetek az országos tervi lehatárolás és az adatszolgáltatás szerint vettük figyelembe 0 20

22 ajánlott megyei térségi övezetek Esztergomot nem érintő övezetek honvédelmi terület a) Országos Területrendezési Terv (OTrT) Esztergomot érintő elhatározásai A január 1.-én hatályban lévő OTrT-t jóváhagyó évi XXVI. törvény a megyei területrendezési tervek átdolgozást írta elő december 31.-ig. Az átdolgozásig átmenteti rendelkezéseket írt elő. E szerint az országos műszaki hálózatoknál, és az országos és térségi övezeti lehatárolásánál az OTrT. előírásait kell figyelembe venni. A térségi területfelhasználásnál a megyei terv a meghatározó, az OTrT előírásainak figyelembe vételével. A fentiekből következőek az alábbiakban -- az országos szerkezeti tervet mutatjuk be, mert annak infrastrukturális elemei mértékadók (megjegyezzük az országos úthálózatra vonatkozó elhatározások Esztergom közigazgatási területén megegyeznek a hatályos megyei terv szerkezeti tervlapján feltüntette nyomvonallal), -- az országos övezeteket is bemutatjuk, mert azok pontosítására még a megyei tervben nem került sor. Az országos ökológiai hálózatot a természetvédelmi hatóság adatszolgáltatása szerint korrigáltuk. Az országos területrendezési terv szerkezeti tervlapjának részlete Gyorsforgalmi út Főút Vasúthálózat Nagy sebességű vasútvonal Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya Repülőtér Nemzetközi kereskedelmi repülőtér Egyéb kereskedelmi repülőtér és kereskedelmi repülőtérré fejleszthető repülőtér Közös felhasználású katonai és polgári repülőtérré fejleszthető repülőtér Országos jelentőségű kikötő és határkikötő Országos jelentőségű kikötő Határkikötő Országos kerékpárút törzshálózat eleme Erőmű Atomerőmű Egyéb erőmű Villamos energia 750 kv-os átviteli hálózat távvezetékeleme 400 kv-os átviteli hálózat távvezetékeleme 220 kv-os átviteli hálózat távvezetékeleme Földgázszállító vezeték Kőolajszállító vezeték Termékvezeték Országos jelentőségű csatorna Elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal Veszélyeshulladék lerakó és égetőmű Veszélyeshulladék lerakó Veszélyeshulladék égetőmű Térségi területfelhasználási kategóriák Erdőgazdálkodási térség Mezőgazdasági térség Vegyes területfelhasználású térség Vízgazdálkodási térség Települési térség Vásárhely terv továbbfejlesztése /VTT/ keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározó Országos jelentőségű vízkárelhárítási célú tározó 10 millió m3_t meghaladó térfogatú vízkárelhárítási célú tározási fejlesztési lehetőség Kiemelt jelentőségű vízi építmény Radioaktívhulladék tároló Települési térség 1000ha alatt Országhatár ha között ha között ha között 100 ha alatt Az alábbiakban bemutatjuk Esztergom közigazgatási területére vonatkozó országos övezeteket. 21

23 Az országos ökológiai hálózat országos övezete Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület országos övezete Jó termőhelyi adottságú szántóterület országos térségi övezete Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület országos övezete Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület országos övezete A világörökségi és világörökség várományos terület országos övezete 22

24 Az országos vízminőség védelmi terület övezete A kiemelt fontosságú honvédelmi terület országos térségi övezete A nagyvizi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete b) Esztergom-Komárom Megyei Terv Esztergomot érintő elhatározásai A Jász - Nagykun - Szolnok Megye Területrendezési Tervét a megyei közgyűlés ben módosította a 10/2011. (IV.29.) KR. rendeletével. Az alábbiakban bemutatjuk a megyei területrendezési terv legfontosabb elhatározásait. A megyei tervi elhatározásokat -- a térségi szerkezeti és területfelhasználás, -- a térségi övezetek, melyeket az OTrT övezetei nem módosítottak, valamint -- az ajánlások jelenítik meg. b/1) Esztergom-Komárom Megyei Terv térségi szerkezeti és területfelhasználási elhatározásai Az alábbiakban Esztergom területére vonatkozó térségi szerkezeti tervet mutatjuk be. Útpajzs Folyami nagyműtárgy Kiserőmű Térségi jelentőségű logisztikai központ Térségi jelentőségű hulladéklerakó hely Kikötők Nemzetközi és országos jelentőségű közforgalmú kikötő Térségi közforgalmú kikötő Személyforgalmi kikötő Kompátkelőhely Repülőterek Kereskedelmi repülőtérré fejleszthető repülőtér Közúthálózat Gyorsforgalmi út Főút Térségi mellékút Kerékpárút törzshálózat Országos kerékpárút törzshálózat eleme Térségi kerékpárút hálózat eleme Vasúti hálózat Nagysebességű vasútvonal Egyéb országos törzshálózati vasútvonal Vasúti mellékvonal Elsőrendű árvízvédelmi fővonal Másodrendű árvízvédelmi fővonal Országos jelentőségű öntözőcsatorna Szükségtározó 10 millió köbmétert meghaladó térfogattal tervezhető tározási lehetőség Vásárhelyi terv továbbfejlesztése I. ütemében megvalósuló árvízi tározó Megyehatár Település közigazgatási határa Egyéb mellékúthálózati elemek Vízfolyás Területfelhasználás rendszere Hidak Közös felhasználású katonai és polgári repülőtér Egyéb nyilvános és nem nyilvános polgári célú repülőtér Szénhidrogén szállítóvezetékek Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték Erdőgazdálkodási térség Mezőgazdasági térség Gyorsforgalmi úton főúton és vasúti törzshálózaton tervezett nagy híd Térségi mellékúton és vasúti mellékvonalon lévő híd Térségi szénhidrogén szállítóvezeték Villamosenergia átviteli hálózat távvezetékek Vegyes területfelhasználású térség Vízgazdálkodási térség 750 kv átviteli hálózat eleme Városias települési térség 400 kv átviteli hálózat eleme Hagyományosan vidéki települési térség 220 kv átviteli hálózat eleme Térségi ellátást biztosító 120 kv elosztó hálózat eleme 23

25 Jász-Nagykun-Szolnok megye területrendezési tervének szerkezeti tervlap részlete b/2) Esztergomot érintő megyei térségi övezetek elhatározásai Azokat a térségi övezeteket mutatjuk be, melyek a joghatályos tervben szerepelnek és az új törvényi szabályozás életben tartotta. A magterület a puffer terület és az ökológiai folyosó megyei tervi övezetei Rendszeresen belvízjárta terület és nagyvizi meder megyei tervi övezetei 24

26 Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terülte ajánlott megyei tervi övezete Ásványi nyersanyag gazdálkodási terület megyei tervi övezete Földtani veszélyforrás terület megyei tervi övezete c) A területrendezési tervi elhatározások teljesülése a módosítandó településrendezési tervekben c/1) A megyei tervi szerkezeti és területfelhasználási elhatározások teljesülése a településszerkezeti tervben A szerkezeti elemek nem érintik a módosítási területeket. A térségi területfelhasználásának való megfelelésnél megállapítható, hogy a módosítási terület térségi mezőgazdasági területre esik. A törvényi előírás: a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges honvédelmi, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület, vagy természetközeli területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes területfelhasználási egység nem jelölhető ki. A módosítási terülten nincs sem nagyvárosias lakóterület, és nincs vegyes területfelhasználási települési terület. A tervezett beépítésre szánt területbővülés 2077 m 2, ami jelentéktelen, az összes mezőgazdasági térségi területhez mérten. Az alábbi ábra a térségi területfelhasználási területeket mutatja be Esztergom közigazgatási területétnek geodéziai felvételén. 25

27 A megyei területrendezési terv térségi területfelhasználási területeinek Esztergom közigazgatási terültére vetített egységei. A TÉRSÉGI TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK TERÜLETE -- városias települési térség 1409,75 ha -- hagyományosan vidéki települési térség 219,94 ha -- vegyes területfelhasználású térség 2676,07 ha -- erdőgazdálkodási térség 3707,37 ha -- mezőgazdasági térség 1243,68 ha -- vízgazdálkodási térség 777,43 ha A módosítási területen a mezőgazdasági térséget érintő változás - 0,2077 ha (-0,17%), az erdőgazdálkodást érintő változás +0,1913 ha (+0,05%). MEGÁLLAPÍTHATÓ. HOGY A MEGYEI TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVBEN JELÖLT SZERKEZETI ELEMEKNEK ÉS A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ELHATÁROZÁSOKNAK A MÓDOSÍTÁSI TERVI KEZDEMÉNYEZÉS CSEKÉLY MÉRTÉKŰ VÁLTOZÁST OKOZ, EZÉRT MEGFELEL. c/2) Az országos és megyei térségi övezeti elhatározások teljesülése a településszerkezeti tervben Az országos övezetek közül a módosítási területet -- a világörökségi és világörökség-várományos terület övezete, -- az országos vízminőség-védelmi terület övezete érinti. A módosítási területen nincs védett, vagy védelemre érdemes objektum és terület. Országos vízminőség-védelmi terület országos övezetének törvényi előírásai: (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből kivezetéséről és övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. (2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetekre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 26

28 (3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. A Helyi Építési Szabályzat vízvédelmi előírásokat tartalmaz, melyek a területre is érvényesek. A megyei övezetek közül a módosítási területet -- az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezet, -- a földtani veszélyforrás terület övezete érinti. Ásványi nyersanyagvagyon-terület térségi övezetének törvényi előírásai: (1) Az ásványi nyersanyaga vagyon-terület térségi övezetét településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. (2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el. A módosítási területen nincs nyersanyagvagyont érintő terület. A földtani veszélyforrás terület övezetének törvényi előírásai: (1) A földtani veszélyforrás területének övezetét a településrendezési eszközben kell a tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni. (2) Az övezet területén új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a bányafelügyelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul. A településrendezési eszközök nem jelölte ki a módosítási terülten földtani veszélyforrást. MEGÁLLAPÍTHATÓ. HOGY AZ OTrT-BEN ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVBEN JELÖLT TÉRSÉGI ÖVEZETEK ELHATÁROZÁSAIVAL NEM ÜTKÖZIK A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS. d) OTrT-t jóváhagyó évi XXVI. törvény 7-8. előírásainak való megfelelés A 7. előírásai: (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területek a településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni. (2) A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúra-hálózatok erdőterülten áthaladó szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolítását és biztonságát, az elektronikus hírközlés működését, illetve a villamos energia és más energiahordozók továbbítását szolgáló építmények helyezhetők el. A módosítással az erdőterültek növkednek0,1913 ha-ral. Így a módosítás szerinti településrendezési tervek erdő lehatárolása nem lehet kedvezőtlenebb a joghatályos tervhez képest A 8. előírásai: (1) Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó földrészlet a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével beépítésre szánt területté nem minősíthető. (2) Az Országos Gyümölcs Termőhelyi Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével beépítésre szánt területté nem minősíthető. Esztergom nem esik borvidéki területre. A módosítási terület nem esik az Országos Gyümölcs Termőhelyi Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészletre. A melléklet adatszolgáltatás ezt igazolja. 27

29 28

30 3.3 A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS MÓDOSÍTÁS SZERINTI AKTUALIZÁLÁSA Az érintett terülteken néztük meg, hogy a biológiai aktivitási érték, hogyan változik a módosítás szerint. A vizsgált terület lehatárolása Területfelhasználás megnevezése Vizsgálati állapot szerinti (2014. évi joghatályos terv szerinti) Értékmutató Terület Vizsgálati érték Értékmutató Terület (m 2 ) (m 2 ) A 2015 évi tervezett módosítás szerinti Vizsgálati érték Egyéb gazdasági terület (Ge) 0, ,0 8364,0 0, ,0 9194,8 Általános mezőgazdasági terület (Ma) 3,7 3990, ,0 3,7 0,0 0,0 Védelmi célú erdőterület (Ev) 9,0 0,0 0,0 9,0 1913, ,0 Összesen 24900, , , ,8 Biológiai aktivitásérték 0,929 1,061 Megállapítható, hogy a módosítással a biológiai aktivitási szint növekszik. 29

31 3.4 KÖRNYEZETI HATÁSOK TÁBLÁZATOS ÖSSZEFOGLALÁSA Esztergom város településrendezési rendezési eszközök módosítása 2015, környezeti elemekre gyakorolt hatásai összefoglalva az alábbiak: Az értékelést a jelenlegi állapothoz képest bekövetkező változásokra értelmeztük. a környezeti elemek, melyekre a módosítás hatással lehet 1. sz. a módosítás tárgya zaj, rezgés -1 A módosítás célja a Budapest - levegő 0 Esztergom vasútvonal villamosításával kapcsolatban új vonatatási alállomás víz 0 létesítése, mely a Dorog mellett lévő föld 0 villanytelep kibővítésével alakítható élővilág, ökoszisztémák 0 ki. A joghatályos településrendezési tervek a bővítési területet táj 0 mezőgazdasági területként jelölik. A települési elemek, művi 0 módosítás arra irányul, hogy 2077 m környezet mezőgazdasági terület Gi gazdasági területbe átsorolásra kerüljön. településökológia 0 ember, társadalom +2 0 nincs környezeti hatásváltozás +2 pozitív változás várható -1 enyhe negatív hatás várható a módosítás környezeti hatásainak összefoglaló értékelése A területen a zaj és rezgéshatás a kibővítéssel a környezetben növekszik, mivel a terület beépített terültektől távol esik, ez kevésbé okoz negatív hatást. A biológiai aktivitási érték nem csökken, mert a déli határ mentén erdőterület került kijelölésre. Ugyanakkor a vasút villamosításából jelentős társadalmi előny származik Esztergom lakossága számára, mert a budapesti közlekedési kapcsolat, mind utazási időben mind kényelemben kedvezőbbé válik. Összességében a módosítás környezeti hatásai pozitívnak ítélhetők. 30

32 3.5 TERÜLETI MÉRLEG AKTUALIZÁLÁSA Az alábbiakban Esztergom - Kertváros joghatályos településszerkezeti terv szerinti és a módosított területi mérleget hasonlítottuk össze egymással. (A módosított területeket az alászínezés jelzi). Joghatályos terv szerinti Módosítás szerinti Területfelhasználási egység megnevezése % [ha] Területfelhasználási egység megnevezése % [ha] L LAKÓTERÜLET 13,19 213,46 L LAKÓTERÜLET 13,19 213,46 LN nagyvárosias 0,60 9,64 LN nagyvárosias 0,60 9,64 LKE kertvárosias 12,60 203,82 LKE kertvárosias 12,60 203,82 V VEGYES TERÜLET 0,79 12,84 V VEGYES TERÜLET 0,79 12,84 VT településközponti 0,52 8,36 VT településközponti 0,52 8,36 VI intézményi 0,28 4,48 VI intézményi 0,28 4,48 G GAZDASÁGI TERÜLET 3,73 60,41 G GAZDASÁGI TERÜLET 3,74 60,6 GK kereskedelmi, szolgáltató 2,17 35,14 GK kereskedelmi, szolgáltató 2,17 35,14 Ge egyéb ipari 1,56 25,27 Ge egyéb ipari 1,57 25,46 Ü ÜDÜLŐTERÜLET 0,00 0 Ü ÜDÜLŐTERÜLET 0,00 0 K KÜLÖNLEGES TERÜLET 7,17 116,07 K KÜLÖNLEGES TERÜLET 7,17 116,07 KI különleges intézményi 0,57 9,2 0,57 9,2 KH hulladék elhelyezési és kezelési 1,18 19,02 KH hulladék elhelyezési és kezelési 1,18 19,02 KB bányászati célokat szolgáló 0,40 6,44 KB bányászati célokat szolgáló 0,40 6,44 KKÖ különleges közlekedési 5,03 81,41 5,03 81,41 K KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET 4,41 71,37 K KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET 4,41 71,37 KÖ általános közúti 3,82 61,88 KÖ általános közúti 3,82 61,88 KÖV vasúti 0,59 9,49 KÖV vasúti 0,59 9,49 Z ZÖLDTERÜLET 0,24 3,92 Z ZÖLDTERÜLET 0,24 3,92 E ERDŐTERÜLET 23,63 382,37 E ERDŐTERÜLET 23,64 382,58 M MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 45,00 728,15 M MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 44,97 727,74 MÁ általános extenzív 15,30 247,57 MÁ általános extenzív 15,27 247,16 MK korlátozott funkciójú 29,70 480,58 MK korlátozott funkciójú 29,70 480,58 V VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 1,83 29,65 V VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 1,83 29,65 VGA vízgazdálkodási terület vízfelületen kívül 0,69 11,14 vízgazdálkodási terület vízfelületen kívül 0,69 11,14 VGV vízfelület 1,14 18,51 vízfelület 1,14 18,51 100, ,23 100, ,23 31

33 3.6 TERVEZŐI NYILATKOZATOK Tervezői nyilatkozat a területrendezési tervi elhatározások érvényesítéséről Mint az Esztergom - Kertváros településrendezési eszközeinek módosítását készítő tervezők nyilatkozunk, hogy az általunk összeállított tervanyag összhangban van az Országos Területrendezési Tervvel és a Komárom-Esztergom megye területrendezési tervével, mind területfelhasználás, mind térségi infrastruktúra-hálózatok és építmények, mind térségi övezetek vonatkozásában. Molnár Attila településrendező tervező Kurcz Judit tájépítész szeptember Tervezői nyilatkozat a joghatályos tervek alátámasztó munkarészeinek kiegészítéséről Mint Esztergom - Kertváros településrendezési eszközeinek módosítását készítő felelős tervezők az alábbi nyilatkozatot adjuk: 1. A jelen településrendezési módosítások a joghatályos Esztergom Kertváros alábbi alátámasztó fejezeteit érintik (a teljes alátámasztó fejezeti listából aláfestéssel jeleztük az érintett fejezeteket): 2. Alátámasztó munkarészek 2.1. Városszerkezeti kapcsolatok és összefüggések A megyei tervvel való megegyezés A Kertváros illeszkedése a településszerkezeti tervbe 2.2. Területfelhasználás 2.3. Összefoglaló értékelés és problémamegoldó javaslatok Probléma összefoglaló A fejlesztés területi korlátai Fejlesztési lehetőségek A településszerkezetet befolyásoló tervjavaslatok 2.4. Környezetalakítás Vizsgálatok Telekstruktúra és beépítés Épületállomány, épületmagasság, épületállag, építési karakter Földszinti közfunkciók, ill. idegenforgalmi vonzerők Közterületi zöldfelületek vizsgálata Javaslatok ismertetése Beépítési javaslat Zöldfelületek rendezése 2.5. Jogi vizsgálatok Tulajdonjogi vizsgálatok Építésjogi vizsgálatok 2.6. Örökségvédelem Vizsgálatok Településtörténet Régészeti örökség Településszerkezeti értékek, természeti, táji környezet Településkép vizsgálata (fotódokumentációval) Épített környezeti elemek és értékek Hatástanulmány, a tervezett változások várható hatása az örökségre A régészeti területeket érintő tervezett változások és várható hatásaik A védett és védendő épületeket érintő tervezett változások és hatásaik, a megújulás és hasznosíthatóság lehetőségei Örökségvédelmi összefoglaló Régészeti összefoglaló A településkarakterrel kapcsolatos összefoglaló A védett, ill. védelemre érdemes építészeti értékekkel kapcsolatos összefoglaló Nyilatkozatok Régészeti nyilatkozat Városrendezői és építészeti nyilatkozat 2.7. Közlekedés Vizsgálatok Javaslatok ismertetése 2.8. Tájrendezés Vizsgálatok Morfológiai adottságok 32

34 Táji elemek Természeti értékek Tájrendezési, természetvédelmi javaslat A tájszerkezet elemeinek változása A tájhasználat változás területi jellemzői A tervezési terület ökológiai potenciáljának tervezett változása Természetvédelmi területek 2.9. Környezetvédelem Vizsgálatok, a jelenlegi környezeti állapot Levegőtisztaság Zajterhelés Vízminőség Talajállapot Hulladékkezelés Javaslatok Levegőtisztaság-védelem Zaj- és rezgésvédelem Vízvédelem Talajvédelem Hulladékgazdálkodás Közműellátás Vízellátás Vizsgálatok Javaslatok Szennyvízcsatornázás és tisztítás Vizsgálatok Javaslatok Árvízvédelem Vizsgálatok Javaslatok Csapadékvíz elvezetés Vizsgálatok Javaslatok Villamosenergia ellátás Vizsgálatok Javaslatok Vezetékes gázellátás és megújuló energiák Vizsgálatok Javaslatok Távhő ellátás Vizsgálatok Javaslatok Elektronikus hírközlés Vizsgálatok Javaslatok 2. A joghatályos szabályozási terv még nem az új tartalmi előírások rendszerében készült, ezért kiegészítésként a jelen módosítási dokumentáció tartalmazza még a módosítási területre vonatkozó biológiai aktivitási érték számítást, a környezeti hatások táblázatos összefoglalását, és a területi mérleget. 3. Az egyéb alátámasztó munkarészek változatlan tartalommal továbbra is érvényben tartandók. Budapest szeptember 5. Molnár Attila településtervező: Kurcz Judit tájépítész: 33

35 MELLÉKLETEK 34

36 1. sz. melléklet: Testületi határozat a módosítási kezdeményezés befogadásáról 35

37 2. sz. melléklet: A joghatályos 54/2007.(XI.14.) önkormányzati rendelet Esztergom Kertváros Helyi Építési Szabályzatáról Esztergom Város Önkormányzatának 54/2007. (IX.14) ör. rendelete Esztergom-Kertváros helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 27/2010.(IX.9.)* módosító rendelettel Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: Étv.) 6. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelme érdekében Esztergom-Kertváros helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről a következő rendeletet alkotja. I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA 1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Esztergom Város (a továbbiakban a város) közigazgatási területének a tervezett M100 gyorsforgalmi úttól délre eső, a közigazgatási határig terjedő területére, kivéve a Tópart utca és északi folytatása, a hulladéklerakó telep déli telekhatára, 0559/10 és 0566/1 hrsz. telkek DNy-i határa, a Pataksor utca, a Bocskai sor és a Palatinusz-tó partja által határolt területet. (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, épületet, építményt, építényményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) és ezekre hatósági engedélyt adni csak az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) és az e területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv együttes alkalmazásával szabad. 2. A rendelet 1. számú mellékletét a beépítésre szánt települési terület szabályozási tervlapjai (belterület) M=1:2000, 2. számú mellékletét a beépítésre nem szánt települési terület szabályozási tervlapjai (külterület) M=1: képezik. A 3. számú melléklet az építési övezetekhez tartozó táblázatokat tartalmazza. Értelmező rendelkezések 3. E rendelet alkalmazásában 1. Adottságoktól függő beépítési mód: A kialakult karakterű építési övezetekben alkalmazott szabályozási fogalom, mely az építési övezetben jellemző beépítési módra, módokra utal. 2. Áttört kerítés: Olyan kerítés, amelynél a tömör felületek aránya a kerítés teljes felületének 50 %-át nem haladja meg, és az egybefüggő tömör felületek külön-külön nem érik el a kerítés teljes hosszának 10 %-át, valamint a kerítés lábazatának magassága nem haladja meg az 50 cm-t. 3. Épülettömeg: A beépítési % szerinti m 2 és az építménymagasság szorzatával kapott érték. 4. Értékvédelmi zóna: Az értékvédelemmel kapcsolatos előírások homogén területei. 5. Félig (hézagosan) zártsorúan elhelyezett épület: Az építési helyen belül az épület olyan elhelyezése, amelynél az épület az egyik oldalhatáron áll és az utcavonalon elhelyezkedő épületszárny magastetős gerincvonala az utca tengelyével párhuzamos. Az utcavonalon elhelyezkedő épületszárny és a nem beépített oldalkert közötti legkisebb távolság az előírt tűztávolság, de legalább 3,0 m és a szabadon maradó oldalkert utcavonalán tömör kerítés létesül. 6. Főépület: Az építmények azon csoportja, melyek a rendeltetési övezet előírásokban megnevezett funkciók befogadói. A főépületektől a jelen rendelet megkülönbözteti a melléképületeket. 7. Helyi jelentőségű természetvédelmi terület: A természeti értékek helyi védelméről szóló rendeletben használt helyi védelmi kategória. 8. Háromszintes növényállomány: Olyan fásított terület, illetve területsáv, ahol legalább egy nagy vagy közepes lombtömegű fa és legalább 40 db lombhullató vagy örökzöld cserje telepített 15 méterenként, és a többi felület a talajszinten gyeppel vagy talajtakaró növényzettel borított. 36

38 9. Homlokzatok karaktere: A homlokzatok legfontosabb jellegzetességét adó építészeti elemek összessége. Ilyenek a párkányok, nyílászárók, lábazatok, tagozatok, rusztikus vakolat, tetőformák, attika falak, ereszkiugrások. 10. Ideiglenes kerítés: olyan közterület felé eső kerítés, mely engedéllyel épült, de nem a tervezett szabályozási vonalra esik, és a közterület szabályozás végrehajtása során bontásáért kártalanítás nem jár. 11. Kézműipari építmény: Olyan építmény, ahol nem gépi technológiával állítanak elő termékeket, ahol a kézi munka a jellemző. 12. Kisgarázs: Gépkocsi tárolására szolgáló épület vagy épületrész, melyben legfeljebb 2 gépkocsi állás alakítható ki. 13. Közhasználatú kert: A szabályozási tervlapon lehatárolt szabadonálló-telepszerű beépítési módon vagy közhasználatú építményi telkeken belüli zöldfelület. E zöldfelület területe lehet önkormányzati, illetve magántulajdonú. 14. Közösségi cél: A település közösségének közös érdekeit szolgáló célkitűzés. A közösségi célok érdekében lehet közcélú tilalmakat, korlátozásokat elrendelni. Ilyen közösségi célt szolgáló tilalom pl. a közutak, a zöldfelületek létesítése, vagy a közösségi intézmények építése érdekében elrendelt területbiztosítás. Az építési hatóság határozatban értesíti ki az érintett telektulajdonosokat. 15. Lakótelepi telektömb területe: A szabályozási tervlapon a meglévő lakótelepek szabályozási vonallal, vagy övezethatárral lehatárolt területe. Az így lehatárolt területre kell értelmezni az építési övezet előírásait. 16. Melléképületek: Az építmények azon csoportja, amelyek a rendeltetési övezet előírásaiban megnevezett építmények használatát kiegészítik, különállóan épülnek és nem minősülnek melléképítménynek. A melléképületeket csak építési helyen belül szabad elhelyezni. 17. Mezőgazdasági építmény: A növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építménye. 18. Mezőgazdasági major: Új birtokközpont nem létesíthető, ezért csak a korábban kialakult mezőgazdasági birtokközpontok tartoznak ide. E későbbi birtokközpontok, majorok mezőgazdasági funkciója megszűnt vagy megszűnőben van. Ezért ezeket a szabályozási terv gazdasági zónákba sorolja. 19. Nem kialakult szabályozási kategóriájú terület: Az építési övezetek csoportosításánál használt fogalom. Olyan építési övezet, amely vagy beépítetlen, vagy a kialakult építészeti karakter jobbításra, illetve változtatásra szorul. Az utóbbi általában a beépítési mód, a beépítési % és/vagy építménymagasság változásával jár. Ilyen helyen a normatív építési szabályozás több elemet tartalmaz, mint a kialakult területen. 20. Nem központi települési terület: A központi települési területen kívüli belterületek és külterületi beépítésre szánt területek együttvéve. 21. Összes nettó szintterület: Az építmény-szintek összes nettó - falak nélküli - területe, kivéve a terepszint alatti helyiségek területe, ha azok rendeltetése az építmény jellemző rendeltetéséhez közvetlen kapcsolódik. (pl. előírások szerinti gépkocsi tárolók) Az építmény fő rendeltetéséhez közvetlen nem kapcsolódó helyiségek területét az összes nettó szintterületbe be kell számítani. 22. Pavilon: Olyan építmény, amely huzamos tartózkodásra alkalmas helyiséget foglal magában, épületszerkezete könnyűszerkezetű, továbbá egy-egy rendeltetési egysége nem nagyobb, mint 20 m 2, valamint építmény magassága legfeljebb 3,0 m., 23. Rendeltetési előírások: az építési övezetek előírásainak egyik csoportja, mely a telkek használatát szabályozza. 24. Rekreáció: A különleges közhasználatú építményi zónánál rögzített egyik különleges használati mód, mely alatt olyan tevékenységek értendők, melyek a mindennapi pihenéssel függnek össze. Ilyenek a sporttal, szabadidő eltöltésével kapcsolatos tevékenységek. Rekreációs célú különleges közhasználatú építményi zónában olyan építmények helyezhetők el, melyek a sportolást, az aktív (azaz fizikai erőfeszítést is igénylő) szabadidő eltöltést szolgálják. 25. Saroktelek: Az a telek, amely a közterülettel egynél több, egymással szöget bezáró határvonallal érintkezik. 26. Szabályozási elem: A rendelet előírásainak egységei (elemei). A szabályozási elemek csoportosíthatók témakörönként, illetve aszerint, hogy szövegben vagy csak rajzilag rögzíthetők. A szöveges szabályozási elemeket a szabályzat, a rajzi szabályozási elemeket pedig a Szabályozási Terv részét képező szabályozási tervlap rögzíti. 27. Szabályozási szélesség: Az utca két oldalán az egymással szemben lévő telkek között megengedett legkisebb távolság; a közút építési területének megengedett legkisebb szélessége, a közterület szélessége a nem közterületek között. 28. Támfal-kerítés: A szabályozási vonalon létesült, illetve létesítendő 1,0 m magasságot meghaladó kerítés, melynek terepet megtámasztó funkciója is van. 29. Telek homlokvonala: Az utca vagy közterület felőli telekhatár. 30. Települési terület: A belterület és a külterületi beépítésre szánt területek együttes területe. 31. Utcai épület, épületrész: A telek homlokvonalától 15,0 m-en belül álló épület, illetve épületrész. 32. Úszótelek: Az épület kontúrjával vagy attól 1,0 m-re meghúzott határvonallal határolt terület, amely általában nem felel meg az építési telek kritériumainak (pl.: a közterülettel való közvetlen kapcsolat, a telekméretek, a beépítettség mértéke stb. alapján), és amelyet a tulajdoni lapra önálló helyrajzi számmal bejegyeztek. 37

39 33. Védőterület, védősáv: A védelmet igénylő építmények védelmére és a környezeti károk mérséklésére szolgál. A védőterületet valamely építmény körül, míg a védősávot valamely építmény, objektum mentén kell kialakítani. Az előbbiek kiterjedését a védőtávolság határozza meg. A Szabályozási Terv kötelező, nem kötelező és tájékoztató elemei 4. (1) A Szabályozási Terv felületként, határvonalként, vonalként, pontszerűen vagy jelképesen megjelenő szabályozási elemeket rögzít. A rajzi és szöveges kötelező szabályozási elemek egyrészt I. (első), másrészt II. (másod)rendűek. (2) I. rendű kötelező szabályozási elemek: - az övezeti határok és az övezeti előírások, kivéve az építési övezetek betűjelén és első két számkódján túli előírásokat, - az I. rendű közterületek, - az I. rendű közlekedési célú közterületen belül a szabályozási tervlapon jelölt szabályozási elemek (úttengelyek, szabályozási szélességek stb.). (3) II. rendű kötelező szabályozási elemek: a (2) bekezdésben nem említett kötelező szabályozási elemek. (4) Az irányadó szabályozási elemek: az irányadó szabályozási vonal, a tervezett telekhatárok, a tömbfeltáró, illetve alternatív utak és a magánutak. (5) A Szabályozási Terven jelölt építési helyek határai csak akkor módosíthatók, ha a módosítások elvi építési engedélyezési eljárás keretében igazolhatók. Az elvi építési engedélyezési tervben elemezni kell az építési hely változtatásának építészeti, ökológiai, gazdasági következményeit. (6) Az I. rendű kötelező szabályozási elemek módosítására csak a Településszerkezeti Terv felülvizsgálata és módosítása keretében kerülhet sor. (7) A II. rendű kötelező szabályozási elemek módosítása belterületen és külterületi beépítésre szánt területen legalább a tömb egészére, külterületen beépítésre nem szánt területen vagy a tömb egészére, vagy a terület felhasználási egységre kiterjedő Szabályozási Terv készítésével történhet meg. (8) Az irányadó szabályozási elemek betartása ajánlott. A más jogszabályokban nem említett, engedélyhez kötött építési munkák köre 5. (1) Csak építési engedély alapján végezhető, az egyéb jogszabályban meghatározottakon túlmenően az alábbi építéssel járó tevékenység is: a) a közterületről látható épület-homlokzaton, építményfelületen, kertben, kerítésen alkalmazott mérettől függetlenül mindenfajta reklám, hirdetés létesítése, festése, felszerelése; b) mindenfajta építménynek a közterületről látható külső felületképzése, színezése, burkolata és héjalása. (2) Az építési engedélyezési tervdokumentációhoz kertépítészeti tervet is kell csatolni, ha: a) az építési helyen a terep --az építési hely két legtávolabbi pontja között-- több mint 20 %-ot meghaladó lejtésű b) 2000 m²-t meghaladó méretű telken új épület épül, c) a telek közterület. (3) A (2) bekezdés szerinti kertépítészeti tervnek tartalmaznia kell: a) az építéssel érintett közterület egészét bemutató terven, legalább M=1:500-as léptékben a burkolatok, szegélyek, felhajtók és akadálymentesítésre szolgáló lejtők, burkolati jelek jelölését, az épületek kontúrjainak feltüntetetésével együtt, b) a burkolatfajtákat és anyagokat, a burkolatmintázatok javasolt módját, c) a parkolóhelyek kialakítását, d) a növényzet fajtáját, kiültetési módját és helyét, e) közterület esetén a köztárgyak típus- vagy egyedi terveit, valamint azok helyét és méreteit, f) szükség esetén az elbíráláshoz szükséges egyéb részleteket M=1:200, M=1:100-as méretarányban. Ütemezett megvalósítás esetén a tervben az ütemhatárokat is fel kell tüntetni. (4) Új épület építése, meglévő épület 20 m²-t meghaladó bővítése esetén az építési tervdokumentációhoz: a) geodéziai felmérést kell csatolni, ha a telek lejtésviszonyai a telek két legtávolabbi pontja között a 10 %-ot meghaladják b) talajmechanikai szakvéleményt kell csatolni, ha a telek lejtésviszonyai a telek két legtávolabbi pontja között a 20 %-ot meghaladják. (5) Az illetékes tervtanács, vagy a főépítész előzetes véleményét ki kell kérni a külön jogszabályban meghatározott esetekben, valamint: a) új épületek, építmények elhelyezéséhez, b) meglevő épületek tömegének, tetőformájának megváltoztatásához, 38

40 c) közterületen bármely berendezés létesítéséhez, d) egyedi vagy területi védelem alatt álló épületet érintő bármely engedélyköteles építési munka esetén. II. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Területfelhasználás 6. (1) A rendelet hatálya alá tartozó terület a Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Terv szerint: a) beépítésre szánt területre és b) beépítésre nem szánt területre tagozódik. (2) Beépítésre szánt területek: a.) lakóterület, ezen belül: - kertvárosias lakóterület, - nagyvárosias lakóterület, b.) vegyes terület, ezen belül: - településközpont vegyes terület, - központi vegyes terület, c.) gazdasági terület, ezen belül: -kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület, - egyéb ipari gazdasági terület, d.) különleges terület, ezen belül: - honvédségi terület, - sportterület, - temető, - hulladék-elhelyezés területe, (3) Beépítésre nem szánt területek: a.) zöldterület, b.) erdőterület, ezen belül: - véderdő, - turisztikai és egészségügyi erdő, - gazdasági erdő, c.) mezőgazdasági terület, ezen belül: - korlátozott használatú mezőgazdasági terület, - általános (árutermelő) mezőgazdasági terület, - kertes mezőgazdasági terület, d.) közlekedési terület, ezen belül: - általános (közúti) közlekedési terület, - vasútterület, - légiközlekedési terület (repülőtér), e.) vízgazdálkodási terület (vízfelület és vízmű terület). Az építés általános előírásai 7. (1) Ha a tervezett szabályozási vonal meglévő épületen keresztül halad, és a) az épület lakóépület, akkor a meglévő lakóépület közterületi kontúrját kell szabályozási vonalnak tekinteni. A szabályozási vonallal érintett meglévő lakóépületet nem kell elbontani, az felújítható. Amennyiben a meglévő lakóépületet elbontják, úgy a szabályozási tervlap szerinti szabályozási vonalat kell telekhatárként kialakítani és ettől a vonaltól mért előkerten belül épület nem helyezhető el, b) a meglévő épület bővítésre kerül, akkor a bővített épületrész a tervezett szabályozási vonaltól mért előkertekbe nem eshet. (2) A tervezett szabályozási vonallal érintett telkeken, ha az ingatlantulajdonos ingatlanának tervezett közterületi részét ellenérték nélkül Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonába adja, és felajánlását az önkormányzat elfogadja, a) akkor az építési telkek beépítettsége a 4. számú melléklet szerint számítható, b) akkor az építési telek megosztásánál a figyelembe vehető legkisebb telekméret a 4. számú melléklet szerint számítható. (3) A Szabályozási Terven jelölt a közterület felől rögzített, általános előírásoktól eltérő hátsókert terület 50 %-át a beépítettség számításánál figyelmen kívül kell hagyni. 39

5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA

5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA 5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA 60 5.1 TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK SZOLNOKOT ÉRINTŐ ELHATÁROZÁSAI A 2014. január 1.-én hatályban lévő OTrT-t jóváhagyó 2003. évi XXVI. törvény

Részletesebben

A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ. 2015. június

A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ. 2015. június DÖMSÖD NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ 2015. június PEST

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu PAGONY TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ IRODA 1111. Budapest, Budafoki út 53. Telefon: 06-1-365-1805,

Részletesebben

ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELTETÉS

ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELTETÉS ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELTETÉS Csongrád Megye Közgyűlése 2012. év márciusában fogadta el a megye területrendezési tervét (CsmTrT), amely március 20-án hatályba lépett. Rendelkezéseit

Részletesebben

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a 4. számú főút 02637 hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció 2014. december TH-13-02-22 Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

SZERZŐK BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL

SZERZŐK BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSÉPÍTÉSI FŐOSZTÁLY Finta Sándor főépítész Pongrácz Katalin Somogyi Judit Pártos Judit SZERZŐK TELEPÜLÉSRENDEZÉS:

Részletesebben

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fa: 96 418 699 email: talent_plan@arrabonet.hu Előlap KÖRNYE Településrendezési eszközök

Részletesebben

VITUKI Hungary Kft. 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42

VITUKI Hungary Kft. 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42 02.NMT.01 SZÁMÚ NAGYVÍZI MEDERKEZELÉSI TERV DUNA IPOLY TORKOLAT A DUNA BAL PARTON,

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

REGIOPLAN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ FELÜLVIZSGÁLAT

REGIOPLAN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ FELÜLVIZSGÁLAT 0 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu FERTŐRÁKOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA

ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA, A TELEPÜLÉSI TERÜLETEN KÍVÜLI KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra Véleményezésre elkészített terv 2016. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA GYÓGYHELY KIJELÖLÉSÉRE 2015. ÉVBEN EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

CSERKESZŐLŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA GYÓGYHELY KIJELÖLÉSÉRE 2015. ÉVBEN EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ CSERKESZŐLŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA GYÓGYHELY KIJELÖLÉSÉRE 2015. ÉVBEN EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Megbízó: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő,

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció TAKSONY Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területére vonatkozóan a 9/2016. (II.16.) KT határozatban foglaltak alapján) Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA II. FÁZIS: MÁSODIK MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. augusztus Projektszám:

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2011. november PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST 1085,

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 122008/16 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TT HÉ 1 PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSERKEZETI

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE S A R U D KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉSZAKTERV-PANORÁMA KFT. 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel./ fax: 46/508-728 e-mail: eszakterv@gmail.com 2009. november ÉSZAKTERV-PANORÁMA Kft. Miskolc, Zsigmondy

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET SÁROSPATAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVKARBANTARTÁS 2016 TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET 1.1. ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK 1.1.1.

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e Tárgy: Elıterjesztı: Elıadó: Beszámoló a megyei területrendezési terv követelményeinek

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától illetve

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I /2. Tel/Fax:/46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu SAJÓPETRI

Részletesebben

Fejér megye területrendezési tervér l

Fejér megye területrendezési tervér l Fejér Megye Közgy lése 1/2009. (II. 13.) K. r. sz. rendelete Fejér megye területrendezési tervér l A Fejér Megyei Önkormányzat Közgy lése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. (1)

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK

Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK 1.1. Tervi előzmények: 2010-ben kezdődött el Kocs község településrendezési tervének módosítása. A módosítás célja új területfelhasználások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.-i ü l é s é r e VI-5/2013

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.-i ü l é s é r e VI-5/2013 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI-5/2013 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.-i ü l é s é r e Tárgy: Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI.

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ Előzmények, tervmódosítás rövid ismertetése: Őcsény község Önkormányzatának képviselő testülete 100/2015. (VI. 24.) Kt.

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer. Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.hu Iktatószám: /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pusztaszer Község Önkormányzata

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

-1- KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2006/II.17./önkormányzati rendelete

-1- KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2006/II.17./önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK -1-4/2006/II.17./önkormányzati rendelete a Kengyel Településrendezési Terv részeit képező Kengyel Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Nagy Géza Körjegyző. Szabó József Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT. Nagy Géza Körjegyző. Szabó József Polgármester HATÁROZATI JAVASLAT Kemeneshőgyész Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2010. (. ) határozata Kemeneshőgyész Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Kemeneshőgyész

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Köszönettel. Gyenes Levente polgármester s.k.

Tisztelt Lakosság! Köszönettel. Gyenes Levente polgármester s.k. Tisztelt Lakosság! Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Gyömrő Város 46 hrsz-ú területére vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat részleges módosítását a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/3-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 62/2011. (V. 30.) határozattal

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2000./VII.31./ számú rendelete a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

NAGYKÖRŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA

NAGYKÖRŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 NAGYKÖRŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA a helyi építési

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE I. KÖTET TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2008 július TARTALOMJEGYZÉK KÉSZÜLT A MONS REGALIS KFT GONDOZÁSÁBAN 8000 Székesfehérvár, Géza utca 43 sz. Tel/fax: 22/349

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft. 7621 Pécs,

Részletesebben

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E g y e z t e t é s i a n y a g I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft. 7621 Pécs, Rákóczi út 1., 2016 februárjában

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE Sztrilich Pál Cserkészpark épületeinek felújítása, bővítése érdekében 314/2012. KORM. R. 42. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

Az érintett területek területrendezési terveinek értékelése (tervezet)

Az érintett területek területrendezési terveinek értékelése (tervezet) II. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. április 30.) a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül ek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című projekthez

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete és szabályozási tervéről Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

Petőfibánya Község Építési Szabályzata

Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Önkormányzatának 14/2005.(IX.20.) rendelete Petőfibánya Építési Szabályzata (PÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról Petőfibánya Község

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/523-100 Email: rosenfeld.istvanne@sarvar.hu

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 2006. NOVEMBER RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Felelős tervező: Havas Mária TT1 01-1065/01

Részletesebben

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96)

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96) I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96) Megrendelő: Berkenye Község Önkormányzata Berkenye Kossuth u. 20. 2641 Tervező: TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. Salgótarján

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Sárospatak város kül- és belterületének Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím : 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely:3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ - 356-345 E-mail: provinciaterv@freemail.hu

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9 / 2007 (VI. 27.) sz. önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. Tiszasas Község Képviselő - testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET Újhartyán Önkormányzata Képviselő Testületének./2012. (.) számú határozata Újhartyán Község Településszerkezeti Tervének Jóváhagyásáról

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. RENDELETE (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

tervezési terület CSANÁDPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2015 EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

tervezési terület CSANÁDPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2015 EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ tervezési terület CSANÁDPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2015 EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ CSanádpalota Város Településrendezési Tervének módosítása 2015 TARTALOMJEGYZÉK CSANÁDPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Iktatószám: 50-2/2016/B. Tárgy: Bánk község településrendezési eszközeinek

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1 Településhálózati összefüggések A település az Aszódi Járáshoz tartozik. A település Aszód és Gödöllő vonzáskörzetébe tartozik. 1.2 A területfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 20- i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV:5.) rendelet módosítása

Részletesebben

PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2 K Ü L Z E T L A P Településtervező: Építész munkatárs:

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete A település igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról A Képviselő- testület! Az épített környezet alakításáról

Részletesebben