Az érintett területek területrendezési terveinek értékelése (tervezet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az érintett területek területrendezési terveinek értékelése (tervezet)"

Átírás

1 II. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. április 30.) a 2006/18/ számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül ek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című projekthez 4. sz. melléklet Az érintett ek rendezési terveinek értékelése (tervezet) Készítette: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság 1016 Budapest, Gellérthegy u Budapest április 30.

2 4. sz. melléklet Az érintett ek rendezési terveinek értékelése (tervezet) A megbízó témafelelőse: Pallag Orsolya projektfelelős, vezető főtanácsos KvVM TKSZÁT Nemzeti parki és tájvédelmi Főosztály, Tájvédelmi és Ökoturisztikai Osztály Vállalkozó képviselője: Göncz Annamária projektvezető helyettes VÁTI Kht. Vállalkozó szakmai témafelelőse: Dr. Podmaniczky László projektvezető, egyetemi docens SZIE KTI Készítők: Schneller Krisztián rendezési tervező, VÁTI Kht Fejes Ágnes gyakornok VÁTI Kht. Faragóné Huszár Szilvia rendezési tervező,projektasszisztens VÁTI Kht. Tornyánszki Éva. Térinformatikus, VÁTI Kht.

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Területrendezési tervek rendszere és értékelése Az Országos Területrendezési Terv Országos Ökológiai Hálózat övezete Az országos ökológiai hálózat és a mintaek átfedése Településrendezési tervek feldolgozása A határainak megjelenése A et érintettsége beépítésre szánt ekkel A érintettsége tervezett közlekedési elemmel 4 3.A i tervek értékelése enként Alsó-Zala-völgy (HUBF) Berhidai löszvölgyek (HUBF20024) Dél-Balatoni berkek (HUDD20041) Dél-Őrjeg (HUKN20032) Dudlesz-erdő (HUFH20006) Fertőmelléki dombsor HUFH Gátéri Fehér-tó (HUKN30002) Hejő mente (HUBN20030) Izsáki Kolon-tó (HUKN30003) Jánosházi erdő és Égett-berek (HUDD20014) Lajoskomáromi löszvölgyek (HUDI 20031) Miklósfai Mórichelyi-halastavak (HUBF10001) Pirtói Nagy-tó (HUKN20030) Szigeti homokok (HUDI20047) Szilvásváradi Aszaló és Szilvás-patak mente (HUBN20067) Tengelici homokvidék (HUDD20040) Turjánvidék (HUDI20051) Velencei-hegység (HUDI20053) Veresegyházi-medence (HUDI20055) Zámolyi-medence (HUDI3000) 9

4 1. sz. táblázat Az érintett településrendezési tervek értékelése 10 MELLÉKLET A vizsgált ek által érintett települések georeferált településrendezési térképei digitálisan csatolva 1. sz. mellékletalsó-zala-völgy (HUBF) 2. sz. mellékletberhidai löszvölgyek (HUBF20024) 3. sz. mellékletdél-balatoni berkek (HUDD20041) 4. sz. mellékletdél-őrjeg (HUKN20032) 5. sz. mellékletdudlesz-erdő (HUFH20006) 6. sz. mellékletfertőmelléki dombsor HUFH sz. mellékletgátéri Fehér-tó (HUKN30002) 8. sz. melléklethejő mente (HUBN20030) 9. sz. mellékletizsáki Kolon-tó (HUKN30003) 10. sz. mellékletjánosházi erdő és Égett-berek (HUDD20014) 11. sz. mellékletlajoskomáromi löszvölgyek (HUDI 20031) 12. sz. mellékletmiklósfai Mórichelyi-halastavak (HUBF10001) 13. sz. mellékletpirtói Nagy-tó (HUKN20030) 14. sz. mellékletszigeti homokok (HUDI20047) 15. sz. mellékletszilvásváradi Aszaló és Szilvás-patak mente (HUBN20067) 16. sz. melléklettengelici homokvidék (HUDD20040) 17. sz. mellékletturjánvidék (HUDI20051) 18. sz. mellékletvelencei-hegység (HUDI20053) 19. sz. mellékletveresegyházi-medence (HUDI20055) 20. sz. mellékletzámolyi-medence (HUDI3000)

5 1. Területrendezési tervek rendszere és értékelése A rendezési tervek a fejlesztés társadalmi, gazdasági céljaival összehangolt, hierarchikusan egymásra épülő, műszaki és ökológiai szempontok alapján elkészített tervek, amelyeknek alapvető funkciója a térségi szerkezet meghatározása és a térségi használat szabályozása. A rendezési tervek feldolgozása során az Országos Területrendezési Terv (OTrT) egyes övezeteinek a mintaekkel való átfedését vizsgáltuk. A mintaeket érintő megyei tervek feldolgozására azért nem került sor bár hatályban vannak, mert ezek a 2003 évi XXVI. az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény megyei tervekre vonatkozó övezeti rendszere alapján készültek. Az OTrT 2008-ban történt módosításával megváltozott a megyei tervek övezeti rendszere is. Mivel a megyei terveket a 2010 december 31-ig összhangba kell hozni a módosított törvénnyel okafogyottá vált jelen feldolgozás. 1.1 Az Országos Területrendezési Terv Magyarországon a rendezési tervek hierarchiájában az OTrT az ország egészére meghatározza és ábrázolja léptékének megfelelő mélységben a használatra és az infrastruktúra térbeli rendjére vonatkozó jövőképet és az annak elérését szolgáló szabályokat. Az országos terv egy olyan keretterv, amelynek előírásai megfelelő szintű elfogadásukat és pontosításukat követően döntően az alacsonyabb szintű rendezési-, valamint a településrendezési terveken keresztül érvényesülnek. 1.2 Országos Ökológiai Hálózat övezete Az országos ökológiai hálózat fogalma A módosított évi XXVI. törvény a következőképp határozza meg az ökológiai hálózat fogalmát: Az országos ökológiai hálózat: országos rendezési tervben megállapított övezet, amelybe az országos jelentőségű természetes, illetve természetközeli ek és az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, és amelynek részei a magek, az ökológiai folyosók és a pufferek Az országos ökológiai hálózat kijelölése az OTrT módosítása során Az országos ökológiai hálózat övezete (ÖH) a természetes és természetközeli élőhelyek rendszere, amely az élőhelyek közötti ökológiai folyosók által biztosított biológiai kapcsolattal elősegíti a fajok vándorlását, terjedését és ezzel a biológiai diverzitás megőrzését ban hatályba lépett OTrT-ben szereplő országos ökológiai hálózat a 2008-as felülvizsgálat során i át és övezeti felbontását tekintve egyaránt módosult. Az új övezeti az eredetileg lehatárolt ek nagyságrendjéhez képest bővült, tekintettel az országos hálózatba került ekre. A ekről szóló hazai jogszabály megjelenését követően szükségessé vált e ek OTrT-ben való figyelembe vétele is, ami kétféle módon - a kiemelten fontos ÉTT-hez hasonlóan egy önálló övezeti lapon, vagy az ÖH övezetbe integráltan lett volna megoldható. Az egyeztetések során az utóbbi javaslat került elfogadásra tekintettel arra, hogy az érintett 1

6 ek nagy része már korábban is az ökológiai hálózat részét képezte. Mivel a ek felhasználás és ökológiai funkcionalitás szempontjából nem egységesek, kiemelt térségi és megyei szintű szabályozásuk nem oldható meg egy övezeten belül. Ezért a ek az országos ökológiai hálózatba, majd annak megyei övezetibe integráltan ábrázolandók, azonban az egyes ekről szakmai szempontok alapján kellett eldönteni, hogy beletartozzanak-e az ökológiai hálózatba, illetve a hálózatba betöltött szerep szerint mely kategóriába sorolódjanak-e. Ezek alapján a hálózat teljes e lett az ökológiai hálózat része. Az országos ökológiai hálózatra vonatkozó szabályok 13. (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei felhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. (2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet. (3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei rendezési tervekben mag, ökológiai folyosó, valamint puffer övezetbe kell sorolni. A megyei tervek készítése során tehát az ökológiai hálózatot mag ökológiai folyosó és pufferbe kell sorolni. 1.3 Az országos ökológiai hálózat és a mintaek átfedése Azt hogy a országos ökológiai hálózat milyen mértékben foglalja magában a 2000 mintaeket. egyfelől a településrendezési tervek táblázatos feldolgozása során értékeltük (1. sz. táblázat), másrészt az egyes ek fenntartási tervének térképi mellékleteiben is megjelenítettük. A összevetésekből megállapítható volt, hogy a a módosított OtrT ökológiai hálózat részét képezi, így a megyei- és településrendezési terveket ez alapján illetve a ennek figyelembevételével kell készíteni. 2. Településrendezési tervek feldolgozása A településrendezés célját és a célok elérését szolgáló eszközöket az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 évi LXXVIII. örvény határozta meg a következőképpen. A településrendezés célja a települések -felhasználásának és infrastruktúra-hálózatának kialakítása, az építés helyi rendjének szabályozása, a környezet természeti, táji és épített értékeinek fejlesztése és védelme, továbbá az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának megteremtése, az érdekütközések feloldásának biztosítása, valamint az erőforrások kíméletes hasznosításának elősegítése. A településrendezés feladata, hogy a település ének, telkeinek felhasználására és beépítésére vonatkozó helyi szabályok kialakításával: a) meghatározza a település összehangolt, rendezett fejlődésének térbeli-fizikai kereteit; b) a település adottságait és lehetőségeit hatékonyan kihasználva elősegítse annak működő képességét a környezeti ártalmak legkisebbre való csökkentése mellett; c) biztosítsa a település (településrészek) megő rzésre érdemes jellegzetes, értékes szerkezetének, beépítésének, építészeti és természeti arculatának védelmét. (3) A településrendezés eszközei: a) a településfejlesztési koncepció, amelyet a települési önkormányzat képviselő -testülete határozattal állapít meg); b) a településszerkezeti terv, amelyet az önkormányzati településfejlesztési döntés figyelembevételével a települési önkormányzat képviselő-testülete dolgoztat ki, és határozattal állapít meg 2

7 c) a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv, amelyet a településszerkezeti terv alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete dolgoztat ki, és rendelettel állapít meg). A településszerkezeti terven a ek tagolására országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szerint felhasználási egységeket kell alkalmazni. A települések igazgatási ét építési szempontból beépítésre szánt (legalább 10%-os beépítettség ) és beépítésre nem szánt (legfeljebb 5%-os beépítettség) be kell sorolni. A felhasználási egységek közül a lakó, a vegyes, a gazdasági, az üdülő és a különleges a beépítésre szán ek közé tartozik. A közlekedési, a mezőgazdasági, a zöld az erdő, a vízgazdálkodási és a különleges beépítésre nem szánt pedig a beépítésre nem szánt ek része. A 20 minta 94 település érinti. Ezek közül 85 település rendezési terv feldolgozásra került (ez több, mint 90%-os arányt jelent). A fennmaradó 9 terv beszerzése folyamatban van. E településeken módosítás alatt áll a terv, jelenleg az egyeztetés fázisában tart a tervezés. A rendezési tervek elemzésekor elsősorban a szerkezeti tervre összpontosítottunk, hiszen a szerkezeti terv ad keretet a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat elkészítéséhez. Ott ahol indokolt volt, a szabályozási tervek is feldolgozásra kerültek. A részletes elemzés az 1. sz táblázat foglalja magába. A sárga kiemelésű szöveg a en előforduló konfliktust jelzi. A településrendezési tervek értékelésének fő szempontjai A határai megjelennek-e a tervben (ez a 2004 után készült településrendezési tervek esetében volt lényeges)? A településszerkezeti tervben a et mely felhasználási egységek érintik,illetve van-e köztük olyan, amely a beépítésre szánt ek közé tartozik? Érinti-e a et tervezett közlekedési elem? 2.1 A határainak megjelenése A feldolgozott 85 terv közül 32-ben megjelenik a határa. 31 tervben bár 2004 után készült nem került ábárázolásra. Jelentős volt azon tervek száma is, ahol bár megjelent a határvonal, de eltért az KÜVET-hez illesztett általunk használt tól. 2.2 A et érintettsége beépítésre szánt ekkel A ek elsősorban védelmi erdő és általános mezőgazdasági felhasználási egységbe lettek sorolva. A szabályozási tervekben a mezőgazdasági ek főként korlátozott használatú mezőgazdasági övezetként jelentek meg, amelyhez szigorúbb építési előírásokat rendeltek. A felhasználási egységek elemzésénél kiemelt fontosságot tulajdonítottunk a és a beépítésre szánt ek közötti átfedésnek. 28 tervben fordil elő i érintettség lakó-, gazdasági és különleges ekkel. Többségében a beépítésre szánt ekkel való átfedés viszonylag kismértékű, de esetenként nagyobb et érintő fejlesztések is tervezettek. (pl. Pátka lakó-fejlesztés). 3

8 2.3 A érintettsége tervezett közlekedési elemmel eket érinthetnek tervezett közlekedési elemek is. Ezek többsége mellékút és települési gyüjtőút, a gyorsforgalmi utak közül az M85 érint et (pl. Sopron én Dudlesz-erdő). 3. A i tervek értékelése enként 3.1 Alsó-Zala-völgy (HUBF) Általános adatok: a ek a 103,880 ha-on Alibánfa (a település 17,80%-a), 203,264 ha-on Batyk (25,14%), 173,292 ha-on Bókaháza (25,87%), 60,709 ha-on Dötk (35,45%), 480,348 ha-on Esztergályhorváti (28,82%), 465,373 ha-on Kehidakustány (23,58%), 198,360 ha-on Kemendollár (12,36%), 12,7 ha-on Nemesapáti (1,23%), 53,588 haon Nemesbük (5,37%), 233,784 ha-on Pakod (18,64%), 120,962 ha-on Pethőhenye (10,60%), 66,595 ha-on Pókaszepetk (3,57%), 608,463 ha-on Sármellék (17,22%), 330,39 ha-on Szentgyörgyvár (28,46%), 51,412 ha-on Vöckönd (18,38%), 573,912 ha-on Zalaapáti (24,51%), 117,891 ha-on Zalabér (9,23%), 223,294 ha-on Zalacsány (13,91%), 338,048 ha-on Zalaegerszeg (3,39%), 124,482 ha-on Zalaistvánd (11,54%), 971,375 ha-on Zalaszentgrót (Csáford, Zalakoppány, Zalaudvarnok) (11,91%), 157,524 ha-on Zalaszentiván (12,03%), 591,012 ha-on Zalaszentlászló (30,07%), 353,031 ha-on Zalavár (11,37%) település ét érinti. Településrendezési leírás: 14 település szerkezeti terve nem jelöli a 2000 t, ebből 8 településnek 2004 utáni a településszerkezeti terve. Egyéb védelmi kategória a en: helyi jelentőségű, országos ökológiai hálózat, hidrogeológiai védő, tájképvédelmi, régészeti. 3.2 Berhidai löszvölgyek (HUBF20024) Általános adatok: a 126, 299 ha-on Berhida település ére esik (a település 2, 96%-a). Településrendezési leírás: a -es ek a megjelenik a településszerkezeti tervben. Ökológiai folyosó és tájképvédelmi van a településen. Általános mezőgazdasági és erdő felhasználási egységbe esik a településsel átfedő része. A HÉSZ tiltja épület elhelyezését a berhidai löszvölgyek én, azt eredeti állapotában kell megőrizni. Tervezett közlekedési elem nem érinti a településre eső részét. 3.3 Dél-Balatoni berkek (HUDD20041) Általános adatok: a 16, 833 ha-on Balatonföldvár (a település 1, 10%-a), 106, 073 ha-on Balatonőszöd (7, 04%), 42, 348 ha-on Balatonszárszó (1, 41%), 92, 606 ha-on Kőröshegy (4, 27%), 23, 661 ha-on Szólád (1, 19%), és 41, 745 ha-on Zamárdi és Szántód (1, 26%) ére esik. Településrendezési leírás: a -es ek a megjelenik Balatonföldvárnál, Szántódnál és Zamárdinál, Balatonőszöd terve 2004 előtti, a többi település 4

9 terve nem jelöli. 3 településen országos jelentőségű, Zamárdiban nemzeti ökológiai hálózat, és Ramsari is található, 2 településen, pedig régészeti. A települések Naturával átfedő részén, Szántódon és Kőröshegyen kertvárosias lakó, Zamárdiban különleges idegenforgalmi övezet, Balatonszárszón és Kőröshegyen, pedig zöld (közpark) található. A főként mezőgazdasági és vízgazdálkodási használati egységbe tartozik. Megjelenik a be nem építhető és a korlátozott használatú mezőgazdasági övezet. Közlekedési is érinti a Naturát. Az M7-es autópálya keresztülhalad a en, valamint gyűjtőút, tervezett összekötőút illetve tervezett gyalogút és kerékpárút érinti a ét. 3.4 Dél-Őrjeg (HUKN20032) Általános adatok: a 656,181 ha-on Császártöltés (a 8 %-a), 337,183 haon Hajós (3,75%), 2 699,361 ha-on Homokmégy (38,28%), 434,506 ha-on Kecel (3,79%), 55,872 ha-on Miske (1,33%), 401,953 ha-on Öregcsertő (9,35%) ére esik, 14,31%; 7,35%; 58,87%; 9,48%; 1,22%; 8,77% arányban osztozva a ből. Településrendezési leírás: csak Miskének és Császártöltésnek volt elfogadott településszerkezeti terve. Miske tervét 2001-ben, Császártöltését 2008-ban fogadták el, egyikben sem szerepel Egyéb védettségi kategóriák: ex lege védett, helyi, természeti, tájvédelmi körzet. A települések főként mezőgazdasági felhasználási egységbe esnek, de erdő és vízgazdálkodási is érinti. Császártöltés én különleges bányatelek van, Homokmégyet, pedig ipari gazdasági érinti. Megjelenik az Má-2-es mezőgazdasági övezet, valamint Kecel e jelentőséggel bíró. Homokmégy ét országos közút, tervezett összekötőút, és kerékpárút, Öregcsertő ét tervezett összekötőút, Császártöltést tervezett gyalogút érinti. 3.5Dudlesz-erdő (HUFH20006) Általános adatok: a Sopron településre esik. A településre eső része: 1077, 131 ha, részesedése a település éből 6, 38%. Településrendezési leírás: A 2006-ban elfogadott településszerkezeti terv nem jelöl t. A települést érintő része erdőgazdálkodási felhasználási egységbe esik. Az M9 autópálya tervezett nyomvonala érinti a ét. 3.6Fertőmelléki dombsor (HUFH20003) Általános adatok: a 240,205 ha-on Fertőboz (a 17,63%-a), 959,613 ha-on Fertőrákos (43,90%), 159,081 ha-on Hegykő (5,93%), 292,115 ha-on Hidegség (17,40%), 892,698 ha-on Sopron (5,29%) települések ére esik, melyek 9,44%; 37,73%; 6,25%; 11,48%; 35,1% arányban osztozik a en. Településrendezési leírás: Fertőrákosnak, Hegykőnek és Sopronnak van elfogadott településszerkezeti terve és mindegyiket 2004 után fogadták el, de Sopron településszerkezeti terve nem jelöli a 2000 t. Egyéb védettségi kategóriák: világörökségi, országos, fokozottan védett természeti, országos ökológiai folyosó, országos tájképvédelmi, hidrogeológiai védő, Fertő-Hanság Nemzeti park, műemléki környezet, régészeti. Mindhárom település átfed különleges tel, 5

10 de főként erdő, illetve mezőgazdasági felhasználási egységbe esnek. Hegykő ét vasút, Fertőrákost, pedig tervezett összekötőút és kerékpárút érinti. 3.7Gátéri Fehér-tó (HUKN30002) Általános adatok: a 491, 956 ha-on Gátér (a 15, 94 %-a), 100, 687 ha-on Pálmonostra (1, 89 %) és 221, 744 ha-on Tömörkény (4, 11 %) települések ére esik. Gátér 60, 41%, Pálmonostora 12, 36%, Tömörkény 27, 23% arányban osztozik a en. Településrendezési leírás: a egyik településszerkezeti tervben sem jelenik meg, bár Gátér, és Tömörkény tervét 2004 után fogadták el. A által érintett ek többségében általános mezőgazdasági felhasználási egységbe soroltak, Gátér és Pálmonostra esetében, pedig megjelenik a Má-2-es védelmi övezet. 3.8 Hejő mente (HUBN20030) Általános adatok: a 149,133 ha-on Hejőbába (a 7,97 %-a), 10,729 ha-on Hejőkürt (0,72 %) és 327,639 ha-on Nemesbikk (13,60 %) települések ére esik. Hejőbába 30,59 %, Hejőkürt 2,2 %, Nemesbikk 67,21 % arányban osztozik a en. Településrendezési leírás: A településekről nem érkezett be hatályos településrendezési terv. 3.9Izsáki Kolon-tó (HUKN30003) Általános adatok: a 714, 559 ha-on Csengőd (a település ének 14, 62%-a), 2 097, 05 ha-on Izsák (18, 43%), és 792, 727 ha-on Páhi (20, 34%) települések ét érinti. Csengőd 19, 83%, Izsák 58, 18%, Páhi 21, 99% arányban osztozik a en. Településrendezési leírás: a egyik településszerkezeti terven sem jelenik meg, bár Csengőd szerkezeti tervét 2004 után fogadták el. A településekkel átfedő e a Kiskunsági Nemzeti Park része. Egyéb védett státuszként ex-lege védett természeti, régészeti jelenik meg. A Naturával lehatárolt ek főleg mezőgazdasági (tanyás gazdasági; nem beépíthető; védelmi), vízgazdálkodási (csatorna) és erdő (gazdasági; egészségügyi, szociális, turisztikai) felhasználási egységekbe tartozik. Kis mértékben érinti tervezett lakó és gazdasági Izsákon, illetve gazdasági Páhi én. A természeti védelem alatt álló ekre külön övezeti vonatkozik Izsákon (MVÖ, VGYEN, VN, EVO, EV). 3.10Jánosházi erdő és Égett-berek (HUDD20014) Általános adatok: a 0, 91 ha-on Beleg (a település 0, 05%-a), 143, 958 ha-on Nagykorpád (4, 31%), 282, 93 ha-on Ötvöskónyi (10, 21%), 192, 419 ha-on Szabás (10, 63%) települések ére esik. Beleg 0, 15 %, Nagykorpád 23, 21 %, Ötvöskónyi 45, 62%, Szabás 31, 02% arányban osztoznak a en. Településrendezési leírás: a egyik településszerkezeti terven sem jelenik meg, de nem is rendelkeznek hatályos tervvel. Egyéb védett státusz a en: ; természeti ; ex lege védett ; régészeti. A településre eső része főként mezőgazdasági, vízgazdálkodási illetve erdő felhasználási egységbe tartozik. Az erdőek javarészt védelmi erdők, a vízgazdálkodási, pedig 6

11 tervezett ökológiai rendeltetésű tározó, ami Nagykorpád és Szabás ét érinti. A et gyalogút, illetve kerékpárút érinti. 3.11Lajoskomáromi löszvölgyek (HUDI 20031) Általános adatok: a 179,682 ha-on Igar (a település 4,37%-a), 431,617 ha-on Lajoskomárom (5,71%), 84,884 ha-on Mezőkomárom (2,92%), 20,304 ha-on Mezőszilas (0,31%), 1,152 ha-on Ozora (0,02%) települések ére esik, amelyek 25,04%; 60,14%; 11,83%; 2,83%; 0,16% arányban osztoznak a en. Településrendezési leírás: Lajoskomáromtól nem érkezett településrendezési terv, a többi településé 2004 után lett elfogadva, de csak Ozoráé nem jelöli a -es t. Egyéb védett státusz a en: ökológiai hálózat, helyi jelentőségű. A települések tel átfedő része mezőgazdasági és erdő felhasználási egységbe esik. Megjelenik Igarnál, illetve Ozoránál a korlátozott használatú, illetve a védett általános mezőgazdasági övezet. Ozora ét tervezett gyűjtőút érinti. 3.12Miklósfai Mórichelyi-halastavak (HUBF10001) Általános adatok: A teljes egésze Nagykanizsa közigazgatási ére esik 651, 803 ha-on, ami a település ének 4, 39 %-a. Településrendezési leírás: megjelenik, és a helyrajzi számos felsorolást tartalmazza a terv. Egyéb védett státusz: országos ökológiai hálózat. A településszerkezeti terven a nagy része vízgazdálkodási felhasználási egységbe esik. A fennmaradó részen általános mezőgazdasági (rétlegelő), illetve gazdasági erdő jelöltek ki. Tervezett főút érinti a site szélét. 3.13Pirtói Nagy-tó (HUKN20030) Általános adatok: a Pirtó és Tázlár településekre esik. Pirtó ét 247, 086 ha-on érinti, ami a település ének 7, 17%-a, Tázlárt 9, 457 ha-on, ami ének 0, 13%-a. A en Pirtó és Tázlár 96, 1 és 3, 9 % arányban osztozik. Településrendezési leírás: Pirtó szerkezeti tervét 2004-ben fogadták el, Tázlárét, pedig ban módosították, de egyikben sem jelenik meg a -es. Pirtó én, ex-lege védett található. Mindkettő mezőgazdasági felhasználási egységbe tartozik. 3.14Szigeti homokok (HUDI20047) Általános adatok: a Pócsmegyer ét 171,330 ha-on érinti, ami a település ének 13,11 %-a, Szigetmonostort 517,549 ha-on, ami ének 63,11 %-a és Tahitótfalut 131,191 ha-on érinti, ami ének 3,35 %-a. A en a három település 20,89, 63,11 és 16 % arányban osztozik. Településrendezési leírás: Pócsmegyer terve nem jelöli a t. A települések ei a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal átfednek. A tervek a et mezőgazdasági, mezőgazdasági -gyep, védelmi erdő (meglévő, tervezett) és gazdasági erdő településfelhasználási egységbe sorolják.. Jellemzően a Szentendrei- 7

12 sziget védett vízbázisvédelmi övezetébe is beletartoznak. A teleüléseket nem érinti jelentősebb közlekedési infrastrukturális elem. 3.15Szilvásváradi Aszaló és Szilvás-patak mente (HUBN20067) Általános adatok: a 70, 459 ha-on Nagyvisnyó (a település1, 64%-a), 111, 433 ha-on Szilvásvárad (2, 95%) település ét érinti. Nagyvisnyó 38,74 % és Szilvásvárad 61,26 % arányban osztozik a en. Településrendezési leírás: a mindkét település szerkezeti tervében megjelenik. Országos jelentőségű, ökológiai hálózat és nemzeti park található Nagyvisnyó Naturával átfedő én. Általános és korlátozott funkciójú mezőgazdasági, valamint védelmi rendeltetésű erdő felhasználási egységbe tartozik a két település Naturába eső része. Tervezett közlekedési elem nem érinti a et. 3.16Tengelici homokvidék (HUDD20040) Általános adatok: a 201, 835 ha-on Alsószentiván (a település 5, 09%-a), 1546, 222 ha-on Bikács, 1564, 290 ha-on Cece, 23, 224 ha-on Györköny, 1470, 058 ha-on Németkér, 376, 143 ha-on Paks, 576, 640 ha-on Vajta települések ét érinti. Alószentiván 3, 5 %, Bikács 26, 85 %, Cece 27, 17 %, Györköny 0, 4 %, Németkér 25, 53 %, Paks 6, 53 %, Vajta 10, 01 % arányban osztozik a en. Településrendezési leírás: a egyedül Németkérnél nem jelenik meg. Egyéb : országosan védett, régészeti, ökológiai hálózat, tájvédelmi körzet, nyilvántartott régészeti lelőhely. A települések Naturával átfedő ei főként mezőgazdasági és erdő felhasználási egységbe esnek, és 3 településnél vízgazdálkodási is található. Bikácsnál ipari gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 3.17Turjánvidék (HUDI20051) Általános adatok: a 6096,053 ha-on Dabas (a település 36,72 %-a), 351,765 haon Inárcs (15,62 %), 430,211 ha-on Kakucs, 2606,998 ha-on Ócsa (19,73%), 275,456 Örkény (7,56%), és 60,917 ha-on Táborfalva (1,49 %) települések ét érinti. Dabas 62,07, Inárcs 3,58, Kakucs 4,38, Ócsa 26,54, Örkény 2,81 és Táborfalva 0,62 % arányban osztozik a en. Településrendezési leírás: a Dabas kivételével nem jelenik meg. Egyéb : országosan védett, régészeti, ökológiai hálózat, tájvédelmi körzet, nyilvántartott régészeti lelőhely. A települések Naturával átfedő ei főként mezőgazdasági és vízgazdálkodási felhasználási egységbe esnek. Dabason Ócsán ipari gazdasági be, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági be, különleges bánya, különleges be (honvédelmet és belbiztonságot szolgáló illetve temető) sorolás is megjelenik. Ócsa ét érinti meglévő országos mellékút Velencei-hegység (HUDI20053) 8

13 Általános adatok: a Lovasberényt 1 501, 587 ha-on (a település ének 24, 77%-a), Nadapot 270, 075 ha-on (38, 93%), Pákozdot 1 175, 242 ha-on (27, 13%), Pátkát 619, 232 ha-on (15, 34%), és Sukorót 361, 719 ha-on (22, 24%) érinti. A legkisebb mértékben Pázmándot 10, 197 ha-on (0, 38%) és Székesfehérvárat 82, 588 ha-on (0, 48%) érinti. Lovasberény 37, 35%, Nadap 6, 72%, Pákozd 29, 23%, Pátka 15, 4%, Sukoró 8, 99%, Pázmánd 0, 25%, Székesfehérvár 2, 06% arányban osztozik a en. Településrendezési leírás: a egyedül Pázmándnál jelenik meg. Székesfehérvár szerkezeti tervét 2008-ban módosították, de nem jelenik meg a, viszont a tervezett tájvédelmi körzetbe a teljes beleesik. A többi terv 2004 előtti, illetve Nadapé 2004-es. Egyéb ok: 5 településen tervezett tájvédelmi körzet, 4 településen ökológiai hálózat, Pákozdon ex-lege védett. A et érinti beépítésre szánt : Pákozdon különleges honvédségi övezet, és különleges intézményi idegenforgalmi övezet, Pátkán kisvárosi lakóövezet, és különleges (sport). Nadap és Székesfehérvár Naturával átfedő én megjelent a mezőgazdasági - általános-természeti övezet. Közlekedési elemek, melyek érintik a et: tervezett országos mellékút nyomvonala, gyűjtőút, főbb küli út, kerékpárút; meglévő gyalogosút, turistaút, mellékút Veresegyházi-medence (HUDI20055) Általános adatok: a 175, 343 ha-on Mogyoród (a település ének 5, 09%- a), 202, 313 ha-on Szada (12, 13%), 0, 126 ha-on Veresegyház (nem érinti a shp fájl, ugyanakkor a rendeletben hrsz érinti) települések ét érinti. Mogyoród 46, 41%, Szada 53, 55%, Veresegyház 0, 04% arányban osztozik a en. Településrendezési leírás: Mogyoród és Szada településszerkezeti terve jelöli a t, de Veresegyházé nem, bár a szerkezeti terve 2008-ban lett elfogadva. Egyéb védett státusz a en: országos ökológiai hálózat, régészeti, országos jelentőségű és természeti, Szadán tájvédelmi körzet, Mogyoródon ex-lege védelmi. A tel átfedő részei a településeknek többségében mezőgazdasági és erdő felhasználási egységbe esnek. Megjelenik a be nem építhető, illetve a korlátozott mezőgazdasági övezet. Szadán különleges (golf, rekreáció) és lakó, Veresegyházon, pedig zöld (közpark) felhasználási egység is által lehatárolt. A et tervezett gyorsforgalmi út és kerékpárút, meglévő gyűjtőút és kőolaj vezeték érinti Zámolyi-medence (HUDI3000) Általános adatok: a 1 696, 156 ha-on Csákvár (a település ének 14, 28%- a), 161, 767 ha-on Pátka (4, 01%), 737, 903 ha-on Zámoly (15, 21%) települések ét érinti. Csákvár 65, 34%, Pátka 6, 23%, Zámoly 28, 43% arányban osztozik a en. Településrendezési leírás: Nem jelenik meg a a tervekben, mert Csákvárnak nincs hatályos szerkezeti terve, a másik két településé, pedig 2004-es, vagy az előtti. Egyéb védett státusz: országos ökológiai hálózat, felszíni vizek védőe, érzékeny természeti, tájvédelmi körzet, nyilvántartott régészeti lelőhely. A települések et érintő részei mezőgazdasági, vízgazdálkodási és erdő felhasználási egységekbe 9

14 soroltak. Megjelenik a védelmi erdőövezet és a korlátozott használatú mezőgazdasági. Tehermentesítő útszakasz tervezett nyomvonala, és tervezett főút érinti a et. 10

15 Az érintett településrendezési tervek értékelése 1. sz. táblázat Sorszám Kód helyszín Településnév adott településre eső része(ha) részesedése a település éből %-os megoszlása települések között A településszerkezet i terv elfogadásának időpontja megjelenése a tervben Egyéb védett státusz a 2000 en et érintő települési felhasználási egységek et érintő et érintő közlekedésiinfrastrukturális elemek (meglévő és tervezett) HÉSZ előírások (csak extrák) Az OTrT 2008-as módosításában újonnan lehatárolt ökológiai hálóval való koherencia Egyéb települési elképzelés, szándék, terv a en (telefon, interjú alapján) 1. 1 HUBF Alsó-Zala-völgy Alibánfa 103,880 17,80% 1,57 HÉSZ: 2003-as egyeztetési anyag Nem jelenik meg. Helyi védelemre javasolt Általános mezőgazdasági Gazdasági rendeltetésű erdő Vízgazdálkodási (a Zala folyó medre és partja) Kötött pályás közlekedési Meglévő vasút és tervezett gyűjtőút HUBF 3. 1 HUBF Alsó-Zala-völgy Batyk 203,264 25,14% 3,07 Településszerkeze ti terv 16/2007 HÉSZ: 5/2007. Alsó-Zala-völgy Bókaháza 173,292 25,87% 2,62 Településszerkeze ti terv 59/2005. HÉSZ: 8/2005. t jelöli a terv. A hálózattal érintett helyrajzi számokat felsorolja. Védett természeti Tájképvédelmi Régészeti Helyi jelentőségű Általános mezőgazdasági (szántó) Általános mezőgazdasági (gyep, legelő) Vasút Erdő Vízgazdálkodási Nem jelöli. Nincs. Általános mezőgazdasági Vízgazdálkodási Vízjárta Vízmeder övezet Má-1t: természeti et érintõ szántó Má-2t: természeti et érintõ gyep (gyep, legelő) Má-2: Általános mezőgazdasági övezet Má 2 (Zala folyó mentén elhelyezkedő ökológiai folyosó része, be sorolt) V vízgazdálkodási Vasút. A HÉSZ figyelembe veszi a hálózati kijelölést Má 2 jelű övezethez tartozó ekre épületet, építményt elhelyezni tilos HUBF 5. 1 HUBF 6. 1 HUBF 7. 1 HUBF 8. 1 HUBF Alsó-Zala-völgy Dötk 60,709 35,45% 0,92 Településszerkeze ti terv 38/2006. HÉSZ: 9/2006. Alsó-Zala-völgy Esztergályhorv áti t jelöli a terv. A hálózattal érintett helyrajzi számokat felsorolja. 480,348 28,82% 7,26 HÉSZ 5/2006 Nem jelöl A HÉSZ-ban szerepel szövegesen Alsó-Zala-völgy Kehidakustány 465,373 23,58% 7,04 Településszerkeze ti terv: 122/2008. HÉSZ: 10/2008. Alsó-Zala-völgy Kemendollár 198,360 12,36% 2,999 Településszerkeze ti terv 38/2006 HÉSZ: 15/2006 Alsó-Zala-völgy Nemesapáti 12,700 1,23% 0,19 Településszerkeze ti terv: 13/2007. HÉSZ: 4/2007. t jelöli a terv. Helyi természeti értékvédelmi Ökológiai hálózat Nem szerepel Felszíni víz védőe Régészeti Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Falusias lakó Ipari gazdasági Különleges Általános mezőgazdasági Gazdasági erdő Vízgazdálkodási Falusias lakó Településközpont vegyes Különleges Zöld (közpark) Gazdasági erdő Védelmi erdő Általános mezőgazdasági Vízgazdálkodási Vízjárta (ártér) Nem jelöli Nincs Különleges Általános mezőgazdasági Védelmi erdő Vízgazdálkodási t jelöli a terv. Védett természeti, természeti Mezőgazdasági -általános Gazdasági erdő Vízgazdálkodási Általános mezőgazdasági övezet Mezőgazdasági korlátozott használatú védő Mezőgazdasági gyep Vf - folyóvizek medre és partja Általános mezőgazdasági Má2 övezetbe sorolja a eken Lf-2 falusias lakóövezet Vt-6 kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és szálláshely szolgáltató, egészségügyi épület Ksp övezet e sport Kszt övezet a szennyvíztisztító e Z zöld állandó növényzettel fedett köz, közpark Eg gazdasági rendeltetésű erdő Ev védelmi rendeltetésű erdő Má-1 szántó művelésű Má-2 övezet e a Zala áre, természeti védettséggel rendelkező K különleges (valószínűleg sportpálya) Má2 en lévő mg EV Védelmi erdő Vízgazdálkodási Általános célú rét-gyeplegelőgazdálkodású mezőgazdasági Gazdasági célú erdő Vízgazdálkodási, árok, patak, folyó Tervezett kerékpárút. Tervezett és meglévő országos mellékút Gyalogút A HÉSZ figyelembe veszi a hálózati kijelölést Épületet elhelyezni nem lehet az Má2 en A HÉSZ figyelembe veszi a hálózati kijelölést A site települést érintő részének jelentős hányada kívül esik az országos hálózaton A site települést érintő részének jelentős hányada kívül esik az országos hálózaton A Zala folyó mederrehabilitáció ja 11

16 Az érintett településrendezési tervek értékelése 1. sz. táblázat Sorszám Kód helyszín Településnév adott településre eső része(ha) részesedése a település éből %-os megoszlása települések között A településszerkezet i terv elfogadásának időpontja megjelenése a tervben Egyéb védett státusz a 2000 en et érintő települési felhasználási egységek et érintő et érintő közlekedésiinfrastrukturális elemek (meglévő és tervezett) HÉSZ előírások (csak extrák) Az OTrT 2008-as módosításában újonnan lehatárolt ökológiai hálóval való koherencia Egyéb települési elképzelés, szándék, terv a en (telefon, interjú alapján) 9. 1 HUBF Alsó-Zala-völgy Nemesbük 53,588 5,37% 0, HUBF 11.1 HUBF Alsó-Zala-völgy Pakod 233,784 18,64% 3,53 Településszerkeze ti terv 63/2006 HÉSZÍ: 10/2006 Alsó-Zala-völgy Pethőhenye 120,962 10,60% 1,83 HÉSZ: 7/2006. Településszerkeze ti terv 81/2006. Jelöli Helyi védett Falusias lakó (kismértékben érinti) Gazdasági (kismértékben érinti) Általános mezőgazdasági Mezőgazdasági korlátozott használatú Mezőgazdasági gyep Gazdasági erdő Vízgazdálkodási Jelöli. A jelölt részben eltér a jelenlegi határoktól. Régészeti Hidrogeológiai védő Általános mezőgazdasági Védett vagy védőerdő Falusias lakó (kismértékben érinti) Gazdasági (kismértékben érinti) Általános mezőgazdasági Mezőgazdasági korlátozott használatú Mezőgazdasági gyep Gazdasági erdő Vízgazdálkodási Nem érinti Országos közút M9 javasolt nyomvonala része átfed az ökológiai hálózattal része átfed az ökológiai hálózattal 12.1 HUBF Alsó-Zala-völgy Pókaszepetk 66,595 3,57% 1,01 Településszerkeze ti terv: 52/2006 HÉSZ Nem jelöli Helyi védett Általános mezőgazdasági Vízgazdálkodási 13.1 HUBF 14.1 HUBF 15.1 HUBF Alsó-Zala-völgy Sármellék 608,463 17,22% 9,2? Településszerkeze ti terve készítésének időpontja: Alsó-Zala-völgy Szentgyörgyvá r Nem jelöli Régészeti Felszíni víz védőe Helyi jelentőségű 330,395 28,46% 5 6/2003. rendelet Nem jelöli Természeti Tervezett helyi jelentőségű határa Régészeti (tervezett) Alsó-Zala-völgy Vöckönd 51,412 18,38% 0,78 Településszerkeze ti terv: 20/2006 HÉSZ 12/2006 Általános mezőgazdasági Védelmi erdő Gazdasági erdő Vízgazdálkodási Általános mezőgazdasági (szántó, gyep) Vízvédelmi gyep (tervezett) Erdő elsődlegesen védelmi rendeltetéssel Erdő elsődleges turisztikai rendeltetéssel (tervezett) Különleges Vízgazdálkodási Nem jelöli Nem jelöl Általános mezőgazdasági Gazdasági erdő Vízgazdálkodási ML - különleges mezőgazdasági MV vizes élőhelygyepgazdálkodás E-1g - Meglévő erdőgazdasági Ev - Meglévő védelmi rendeltetésű erdő V-3 Ökológiai hálózattal érintett egyéb Má2 Ökológiai folyóson elhelyezkedő általános mezőgazdasági Eg Gazdasági erdő Meglévő másodrendű főút, kerékpárút Nem érinti tervezett elem. Nincs tervezett elem Má2 Építményt elhelyezni nem lehet része átfed az ökológiai hálózattal 16.1 HUBF 17.1 HUBF Alsó-Zala-völgy Zalaapáti 573,912 24,51% 8,68 Településszerkeze ti terv 3/2005 Alsó-Zala-völgy Zalabér 117,891 9,23% 1,78 Településszerkeze ti terv: 11/2005. HÉSZ: 2/2005. Nem jelöli Nem jelöli. Helyi védelemre javasolt Régészeti lelőhely Kereskedelmi, szolgáltató Ipari Különleges Védelmi erdő Gazdasági erdő Általános mezőgazdasági (Má 2) Mezőgazdasági és erdő rendeltetésű ek Egyéb (vízgazdálkodási) Eg - gazdasági erdő rendeltetésű V - Vízgazdálkodási egyéb Má Általános mezőgazdasági Országos főút (déli településelkerülő szakasz) Tervezett kerékpárút, gyalogút A nemzeti Ökológiai Hálózat nagyrészt átfed, kivéve a fejlesztésekkel érintett ek Kerékpárút, gyalogút fejlesztés Zala folyó holtágának kiszélesítése és élővé tétele 12

17 Az érintett településrendezési tervek értékelése 1. sz. táblázat Sorszám Kód helyszín Településnév adott településre eső része(ha) részesedése a település éből %-os megoszlása települések között A településszerkezet i terv elfogadásának időpontja megjelenése a tervben Egyéb védett státusz a 2000 en et érintő települési felhasználási egységek et érintő et érintő közlekedésiinfrastrukturális elemek (meglévő és tervezett) HÉSZ előírások (csak extrák) Az OTrT 2008-as módosításában újonnan lehatárolt ökológiai hálóval való koherencia Egyéb települési elképzelés, szándék, terv a en (telefon, interjú alapján) 18.1 HUBF 19.1 HUBF Alsó-Zala-völgy Zalacsány 223,294 13,91% 3,38 Településszerkeze ti terv: 46/2003 HÉSZ: 9/2003 Alsó-Zala-völgy Zalaegerszeg 338,048 3,39% 5,1 Településszerkeze ti terv 58/2008 ZÉSZ: 13/2008 Nem jelöli Nem jelöl Kertvárosias lakó Kereskedelmi szolgáltató Erdő Korlátozott funkciójú mezőgazdasági Vízgazdálkodási Jelöli Országos ökológiai hálózat Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltaó Erdő Általános mezőgazdasági Vízgazdálkodási (vízmű) Lke-7 Kertes Kertvárosias lakó Ee egészségügyi-turisztikai erdő Ev védelmi erdő Mko korlátozott funkciójú mezőgazdasági Gksz 4 Gazdasági kereskedelmi szolgáltató Eg Gazdasági erdő Má-2 (építmény nem helyezhető el) V Vízgazdálkodási Nem érinti Meglévő közút Meglévő vasút Felszín alatti vízbázis védelmi Hosszútáv fejlesztési 20.1 HUBF 21.1 HUBF Alsó-Zala-völgy Zalaistvánd 124,482 11,54% 1,88 Településszerkeze ti terv: 71/2006. HÉSZ: 17/2006. Alsó-Zala-völgy Zalaszentgrót (Csáford, Zalakoppány, Zalaudvarnok) Nem jelöli. Régészeti Általános mezőgazdasági Vízgazdálkodási Vízjárta (ártér) Má-1: szántó Má-2 a Zala folyó mentén elhelyezkedő ökológiai folyosó része, be sorolt V vízgazdálkodási 971,375 11,91% 14,69??? Má - általános mezőgazdasági Kh, Kgy - Különleges Z - Zöld P Lke - kertvárosi lakó Meglévő országos mellékút Közút Má-2-n épületet elhelyezni közműépítmény és út kivételével tilos HUBF Alsó-Zala-völgy Zalaszentiván 157,524 12,03% 2,38 HÉSZ: 8/2006. Településszerkeze ti terv 94/2006. Jelöli. A jelölt részben eltér a jelenlegi határoktól. Régészeti Hidrogeológiai védő Általános mezőgazdasági Védett vagy védőerdő Meglévő vasút M9 lehetséges nyomvonala Nagynyomású gázvezeték 23.1 HUBF 24.1 HUBF 25.2 HUBF Alsó-Zala-völgy Zalaszentlászló 591,012 30,07% 8,94 HÉSZ: 18/2005 Településszerkeze ti tervhez nincs adat. Alsó-Zala-völgy Zalavár 353,031 11,37% 5,34 HÉSZ: 2002 Településszerkeze ti tervhez nincs adat. Berhidai löszvölgyek (V) Berhida 126,299 2,96% 100 Településszerkeze ti terv: 112/2006. HÉSZ: 27/2007 Nem jelöli. Nem jelöli. Jelöli. A jelölt kis mértékben eltér. Helyi védelemre javasolt Régészeti lelőhely Balaton-felvidéki NP Helyi jelentőségű Régészeti védelem e Műemléki környezet Ökológiai (zöld) folyosó Tájképvédelmi Mezőgazdasági általános Erdő gazdasági erdő Vízgazdálkodási Vegyes - központi Mezőgazdasági Erdő Különleges Vízgazdálkodási (Kis-Zala) Általános mezőgazdasági Erdő V vízgazdálkodási egyéb Má- általános mezőgazdasági Eg gazdasági erdő rendeltetésű Vk-1 központi vegyes Erdő E-1g: meglévő erdőgazdasági E-1t: meglévő, elsődlegesen turisztikai rendeltetésű erdő Ev: meglévő védelmi rendeltetésű erdő E-2: gazdasági rendeltetésű erdősítésre kijelölt Mezőgazdasági ML: különleges mezőgazdasági MV: védendő természeti és vízvédelmi Különleges K-kö: Különleges kultúrális örökség e Má3: szántó, szőlő, gyümölcs, gyep Ev: védelmi rendeltetésű erdő Gyűjtőút. Tervezett elem nem érinti. Tervezett elem nem érinti. A ébe tartozó 089/10, 0112/5, 0112/7 és 0115 hrsz-ú ek a berhidai löszvölgyek ét alkotják. A et jelen állapotában kell megőrizni, amelyen építmény sem helyezhető el. része. Récéskúti Bazilika kiépítése, történelmi szabadidő-park kialakítása 13

18 Az érintett településrendezési tervek értékelése 1. sz. táblázat Sorszám Kód helyszín Településnév adott településre eső része(ha) részesedése a település éből %-os megoszlása települések között A településszerkezet i terv elfogadásának időpontja megjelenése a tervben Egyéb védett státusz a 2000 en et érintő települési felhasználási egységek et érintő et érintő közlekedésiinfrastrukturális elemek (meglévő és tervezett) HÉSZ előírások (csak extrák) Az OTrT 2008-as módosításában újonnan lehatárolt ökológiai hálóval való koherencia Egyéb települési elképzelés, szándék, terv a en (telefon, interjú alapján) 26.3 HUDD HUDD Dél-Balatoni berkek Balatonföldvár 16,833 1,10% Településszerkeze ti terv: 105/2005. HÉSZ: 13/2006. Dél-Balatoni berkek Balatonőszöd 106,073 7,04% A szabályozási tervlap a 8/2005(X.15.) és a 13/2003 (12.17) sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 9/2003 ( ) sz. rendelet melléklete t jelöli a terv. A jelölt részben eltér a jelenlegi határoktól. Nem jelenik meg Nincs. Országos jelentőségű Általános korlátozott mezőgazdasági Vízgazdálkodási Védelmi erdő Védelmi rendeltetésű erdő Korlátozott általános mezőgazdasági Védelmi erdő (nem beépíthető) Vízgazdálkodási (nem beépíthető) KÖu M M7 autópálya, meglévő Tervezett kerékpárút, gyalogút KÖu M M7 autópálya, meglévő A HÉSZ figyelembe veszi a hálózati kijelölést 28.3 HUDD HUDD HUDD Dél-Balatoni berkek Balatonszárszó 42,348 1,41% Településszerkeze ti terv: 26/2005. HÉSZ: 10/2005. módosítva a 6/2007 Dél-Balatoni berkek Kőröshegy 92,606 4,27% Településszerkeze ti terv: 67/2005. HÉSZ: 7/2005. Dél-Balatoni berkek Szántód Településszerkeze ti terv 80/2007. HÉSZ: 7/2007. Nem jelenik meg. Régészeti Mezőgazdasági - általános Zöld Vízgazdálkodási (nádas) Közlekedési Nem jelöli. t jelöli a terv. Helyrajzi számos felsorolást tartalmazza. Országos természetvédelem re javasolt Helyi jelentőségű Zöld Lakó tervezett Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Közlekedési -út nemzetközi ökológiai hálózat e Má 3-n: Mezőgazdasági (nem beépíthető) Z Zöld (közpark, közkert) KÖu - Közlekedési -út V-n - Vízgazdálkodási (nem beépíthető) V - Vízgazdálkodási Tervezett közpark Kertvárosias lakó Be nem építhető mezőgazdasági általános ek Vízgazdálkodási (Sédpatak) Közlekedési -közutak M 7 tervezett útvonala. Tervezett országos út nyomvonala Meglévő gyűjtőút, lakó kiszolgáló út A eken a művelési ág változást az illetékes igazgatósággal engedélyeztetni kell. Ökoturizmus 31.3 HUDD Dél-Balatoni berkek Szólád 23,661 1,19% HÉSZ: 7/2005. Településszerkeze ti terv: 77/2005. Nem jelöli. Régészeti. Országos természetvédelem re javasolt Mezőgazdasági általános, be nem építhető Egyéb vízgazdálkodási (patak) Be nem építhető mezőgazdasági övezetek (Má-01, Má-03) Vízgazdálkodási Tervezett összekötő út HUDD Dél-Balatoni berkek Zamárdi 41,745 1,26% Településszerkeze ti terv: 1/2006. HÉSZ: 1/2006 t jelöli a terv. Nemzeti ökológiai hálózat Ramsari Korlátozott használatú mezőgazdasági Különleges (tervezett idegenforgalmi) Nádas Korlátozott használatú mezőgazdasági övezet Különleges idegenforgalmi övezet Tervezett elem nem érinti. Amíg nincs konkrét helyrajzi számos meghatározása a 2000-es eknek, nem alkalmazhatóak a védelmi előírások a re HUKN Dél-Őrjeg Császártöltés 656,181 8,00% 14,31 Településszerkeze ti terv: 3/2008. HÉSZ: 3/2008. Nem jelöli. Természeti Ex lege védett Általános mezőgazdasági (gyep, legelő, halastó) Vízgazdálkodási Különleges Má-1, Má-2 mezőgazdasági övezetei Vízállás (halastó) Vízgazdálkodási Bányatelek Tervezett gyalogút, tanösvény érinti Dél-Őrjeg Hajós 337,183 3,75% 7,35 14

19 Az érintett településrendezési tervek értékelése 1. sz. táblázat Sorszám Kód helyszín Településnév adott településre eső része(ha) részesedése a település éből %-os megoszlása települések között A településszerkezet i terv elfogadásának időpontja megjelenése a tervben Egyéb védett státusz a 2000 en et érintő települési felhasználási egységek et érintő et érintő közlekedésiinfrastrukturális elemek (meglévő és tervezett) HÉSZ előírások (csak extrák) Az OTrT 2008-as módosításában újonnan lehatárolt ökológiai hálóval való koherencia Egyéb települési elképzelés, szándék, terv a en (telefon, interjú alapján) 35.4 Dél-Őrjeg Homokmégy 2 699,361 38,28% 58,87 t jelöli a terv Dél-Őrjeg Kecel 434,506 3,79% 9,48 A tervezés folymatban 37.4 HUKN Fejlesztés és rendezés főbb i elemei Dél-Őrjeg Miske 55,872 1,33% 1,22 Településszerkeze ti terv: 91/2001. HÉSZ: 7/2001 Nem jelöli. Ex-lege védett Helyi Tájvédelmi körzet Javasolt Általános mezőgazdasági Erdő-gazdasági Vízgazdálkodási Természetközeli Ipari gazdasági Természetvédelmi jelentősséggel bíró Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Általános mezőgazdasági övezet Védett mezőgazdasági övezet Védelmi erdőövezet Vízgazdálkodási övezet Országos közút Tervezett összekötőút Kerékpárút hálózatának része 38.4 HUKN Dél-Őrjeg Öregcsertő 401,953 9,35% 8,77 A tervezés folyamatban Jelöli Ex lege Általános mezőgazdasági (szántó) Általános mezőgazdasági (gyep) Általános mezőgazdasági Má-1 Má 2 Védelmi erdő Tervezett összekötő út (jelenleg földút) 39.5 HUFH Dudlesz-erdő Sopron 1 077,131 6,38% 100 Településszerkeze ti terv 74/2006 Nem jelöli Nincs Erdő M9 tervezett nyomvonala 40.6 HUFH Fertőmelléki dombsor Fertőboz 240,205 17,63% 9, HUFH HUFH Fertőmelléki dombsor Fertőmelléki dombsor Fertőrákos 959,613 43,90% 37,73 Településszerkeze ti terv 13/2007. HÉSZ: 4/2007. Hegykő 159,081 5,93% 6,25 Településszerkeze ti terv: 86/2007 Jelöli, de a jelölt részben eltér a jelenlegi határoktól. Jelöli, bár kismértékben eltér a KÜVET-hez illesztett tól Világörökségi Országos Fokozottan védett természeti Országos ökológiai folyosó Országos tájképvédelmi Hidrogeológiai védő Fertő-Hanság Nemzeti park Műemléki környezet Régészeti Különleges Védett-védő erdő Gazdasági erdő Egészségügyi, szociális, turisztikai erdő Kertes mezőgazdasági Általános mezőgazdasági (szántó, gyep, legelő, szőlő) Erdő_gazdasági A site kismértékben átfed különleges sal (ez a rendezési terv szerint azonban nem ) K-03 Kavicsbánya K-05 kőbánya-homokbánya K-09 rekultiválandó szemét és fahulladék telep Má-1 szántó Má-2 rét gyep legelő Má-3 szőlő Mk kertes mezőgazdasági Ev Védett-védő erdő Eg Gazdasági rendeltetésű Ee Egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésű A nagy része gazdasági erdő A KÜVET es ezen felül érint egy különleges (K-8) települési üzemeltetési) övezetet is (ez a rendezési terv szerint viszont nem ) Tervezett összekötőút, meglévő és tervezett kerékpárút. Meglévő vasúti és közút áthalad a en része. 15

20 Az érintett településrendezési tervek értékelése 1. sz. táblázat Sorszám Kód helyszín Településnév adott településre eső része(ha) részesedése a település éből %-os megoszlása települések között A településszerkezet i terv elfogadásának időpontja megjelenése a tervben Egyéb védett státusz a 2000 en et érintő települési felhasználási egységek et érintő et érintő közlekedésiinfrastrukturális elemek (meglévő és tervezett) HÉSZ előírások (csak extrák) Az OTrT 2008-as módosításában újonnan lehatárolt ökológiai hálóval való koherencia Egyéb települési elképzelés, szándék, terv a en (telefon, interjú alapján) 43.6 HUFH HUFH Fertőmelléki dombsor Fertőmelléki dombsor Hidegség 292,115 17,40% 11,48 Tervezés folyamatban Sopron 892,698 5,29% 35,1 Településszerkeze ti terv 74/2006 Nem jelöli Fertő-Hanság Nemzeti Park határa Erdő Mezőgazdasági Különleges -bánya Má-1: szántó Má-2: gyep Mk-1: szőlő, kiskert E-v: védelmi erdő K sport, lovas V-1 vízgazdálkodási Lke: nagykertes lakóövezet Meglévő út érinti 45.7 HUKN HUKN Gátéri Fehér-tó (V) Gátér 491,956 15,94% 60,41 Településszerkeze ti terv 52/2005 HÉSZ10/2005 Gátéri Fehér-tó (V) Pálmonostora 100,687 1,89% 12,36 Településszerkeze ti Terv: 33/2003 HÉSZ: 4/2003 Nem jelenik meg Ex lege Természeti Nem jelenik meg Tervezett Védett mezőgazdasági (ez a legnagyobb kiterjedésű felhasználás) Általános mezőgazdasági Tanya telek Általános mezőgazdasági Má-1 általános övezet Má-2 védelmi övezet ( nagy része ebbe az övezetbe került besorolásra) Általános mezőgazdasági Általános mezőgazdasági Má-1 általános övezet Má-2 Védelmi övezet Tervezett elem nem érinti. Tervezett elem nem érinti része teljes egészében része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak része teljes egészében része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak 47.7 HUKN Gátéri Fehér-tó (V) Tömörkény 221,744 4,11% 27,23 Településszerkeze ti terv:141/2005 HÉSZ: 24/2005 Nem jelenik meg Általános mezőgazdasági Tervezett elem nem érinti része teljes egészében része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak Belvízi vésztározó 48.8 HUBN Hejő mente Hejőbába 149,133 7,97% 30, HUBN Hejő mente Hejőkürt 10,729 0,72% 2, HUBN Hejő mente Nemesbikk 327,639 13,60% 67, HUKN HUKN Izsáki Kolon-tó Csengőd 714,559 14,62% 19,83 HÉSZ: 4/2005. rendeletet a 10/2006. módosította A településrendezési tervet módosította a 74/2006. határozat Nem jelenik meg. Nemzeti park Ex lege természeti Természeti Izsáki Kolon-tó Izsák 2 097,050 18,43% 58, Nem jelenik meg. Nemzeti park Védett régészeti Természeti védelem alatt álló ek Mezőgazdasági Erdő Vízgazdálkodási Mezőgazdasági (gyep, szántó), Vízgazdálkodási (nádas, mocsár), Erdő, Lakó (tervezett), Gazdasági (tervezett) Má-1: Általános mezőgazdasági tanyás gazdaság Má-3: Általános mezőgazdasági, építés nem megengedett Ee: Egészségügyi, szociális és turisztikai erdő V: csatorna nyomvonala Mezőgazdasági övezet MVÖ: a KNP védőzónájában MGY: gyep Természeti védelem alatt álló VGYEN: gyep, erdő, nádas VN: nádas Erdőövezet Nem érinti tervezett elem Meglévő településszerkezeti jelentőségű út Nem érinti tervezett elem A nemzeti parkra, ex lege re és természeti re külön szabályozás vonatkozik. Minden tevékenységhez a NP engedélye szükséges. Építmény nem helyezhető el ezen a en. Jellegét és felhasználását megváltoztatni nem lehet. 16

21 Az érintett településrendezési tervek értékelése 1. sz. táblázat Sorszám Kód helyszín Településnév adott településre eső része(ha) részesedése a település éből %-os megoszlása települések között A településszerkezet i terv elfogadásának időpontja megjelenése a tervben Egyéb védett státusz a 2000 en et érintő települési felhasználási egységek et érintő et érintő közlekedésiinfrastrukturális elemek (meglévő és tervezett) HÉSZ előírások (csak extrák) Az OTrT 2008-as módosításában újonnan lehatárolt ökológiai hálóval való koherencia Egyéb települési elképzelés, szándék, terv a en (telefon, interjú alapján) 53.9 HUKN Izsáki Kolon-tó Páhi 792,727 20,34% 21, ben Nem jelenik meg. Nemzeti park Ex lege természeti Természeti Régészeti Mezőgazdasági -védelmi Erdőgazdasági Vízgazdálkodási (nyílt csatornák és partjaik) Gazdasági Tanya EVÖ: a KNP védőzónájában EV: oltalom alatt álló en EG: gazdasági fakitermelési V-1: vízgazdálkodási - Főcsatorna G: gazdasági övezet- ipari gazdasági (major) Mezőgazdasági védelmi övezete (gyep) Ipari gazdasági -általános Nem érinti tervezett elem Mezőgazdasági védelmi en csak a vízügyi és kezeléshez, kutatáshoz kötődő létesítmények helyezhetők el HUDD Jánosházi erdő és Égett-berek (V) Beleg 0,910 0,05% 0,15 HÉSZ: 18/2001 Nem jelenik meg Vízgazdálkodási??? M00e nem építhető mezőgazdasági Nem érinti tervezett elem 55.1 HUDD HUDD Jánosházi erdő és Égett-berek (V) Jánosházi erdő és Égett-berek (V) Nagykorpád 143,958 4,31% 23,21 Nem jelenik meg. Természetvédelmi Ex lege védett Régészeti Mezőgazdasági (szántó, gyep) Erdő Vízgazdálkodási (tervezett): nagyméretű, ökológiai rendeltetésű víztározó tó VTv: egyéb (természeti) ek VTt: egyéb övezet Ev: védett erdő Mv: védett mezőgazdasági Ötvöskónyi 282,930 10,21% 45,62 HÉSZ: 7/2000 nem nem E Erdő gazdasági erdő VT Egyéb vízgazdálkodási (tó, csatorna) Tervezett kerékpárút és kiszolgálóút érinti a határát Nem érinti tervezett elem Minden tevékenység engedélyezési eljárásába a hatóság bevonandó. része. része átfed az országos ökológiai hálózattal 57.1 HUDD HUDI HUDI Jánosházi erdő és Égett-berek (V) Lajoskomáromi löszvölgyek (V) Lajoskomáromi löszvölgyek (V) Szabás 192,419 10,63% 31,02 Nem jelöli Helyi (tervezett) Természeti Igar 179,682 4,37% 25, 04 Településszerkeze ti terv: 70/2007 határozat, HÉSZ: 7/2000 rendelet Lajoskomárom 431,617 5,71% 60,14 t jelöli a terv. A hálózattal érintett helyrajzi számokat felsorolja. Mezőgazdasági (gyep) Gazdasági rendeltetésű erdő Egyéb (vízgazdálkodási) (tervezett): nagyméretű, ökológiai rendeltetésű víztározó tó A része a korlátozott hasznosítású mezőgazdasági és védelmi rendeltetés erdőként van a szerkezeti tervben jelölve. M Mezőgazdasági (gyep) E Gazdasági rendeltetésű erdő VT VTv egyéb (természeti) ek Övezetek Mko Korlátozott hasznosítású mezőgazdasági Ev Védelmi rendeltetésű erdő Tervezett gyalogút és kerékpárút érinti a határát. Nem érinti tervezett elem A HÉSZ figyelembe veszi a hálózati kijelölést részének majdnem teljes része. Mezőgazdasági múzeum 60.1 HUDI Lajoskomáromi löszvölgyek (V) Mezőkomárom 84,884 2,92% 11,83 Településszerkeze ti terv: 20/2005 határozat, HÉSZ: 5/2005 rendelet t jelöli a terv. A jelölt részben eltér a jelenlegi határoktól. Ökológiai hálózat Helyi jelentőségű Általános mezőgazdasági (gyep, tervezett gyep) Erdő védelmi Tervezett erdő (védelmi) Má-1 (, ökológiai hálózat és helyi védett en fekvő általános mezőgazdasági ) Ev-1 Eg-1 hálózattal átfedő erdőek (védelmi és gazdasági) Nem érinti tervezett elem A HÉSZ figyelembe veszi a hálózat kijelölését az övezeti besorolást is ehhez igazítja (Má 1, Ev-1 és Eg-1 övezet) Ezekre a ekre szigorúbb építési szabályokat ír elő a terv. része. 17

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/523-100 Email: rosenfeld.istvanne@sarvar.hu

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2011. november PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST 1085,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 20- i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV:5.) rendelet módosítása

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TT HÉ 1 PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSERKEZETI

Részletesebben

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A L Á T Á M A S Z T Ó J A V S L A T 1 - M E G A L A P O Z Ó V I Z S G Á L A T 2 - A L Á

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

SZERZŐK BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL

SZERZŐK BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSÉPÍTÉSI FŐOSZTÁLY Finta Sándor főépítész Pongrácz Katalin Somogyi Judit Pártos Judit SZERZŐK TELEPÜLÉSRENDEZÉS:

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra Véleményezésre elkészített terv 2016. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075

Részletesebben

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁTERV95 KFT 2015. SZEPTEMBER TÖRZSSZÁM: 155/2015. 3. 2. 2 ESZTERGOM VASÚTÁLLOMÁS KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁI II., VÁGÁNYÉPÍTÉSI MUNKÁK TERVEZÉSE MEGVALÓSÍTÁSA TÁRGYÚ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN

Részletesebben

5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA

5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA 5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA 60 5.1 TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK SZOLNOKOT ÉRINTŐ ELHATÁROZÁSAI A 2014. január 1.-én hatályban lévő OTrT-t jóváhagyó 2003. évi XXVI. törvény

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu PAGONY TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ IRODA 1111. Budapest, Budafoki út 53. Telefon: 06-1-365-1805,

Részletesebben

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1 Településhálózati összefüggések A település az Aszódi Járáshoz tartozik. A település Aszód és Gödöllő vonzáskörzetébe tartozik. 1.2 A területfejlesztési

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I /2. Tel/Fax:/46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu SAJÓPETRI

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Hárskút község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (V. 31.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL valamint a SZABÁLYOZÁSI TERV jóváhagyásáról 2 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz.

Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz. Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz. melléklete 2. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 2.1. A területfelhasználás Nyékládháza

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 19/2014. (VIII.8.) Önkormányzati rendelettel) Mályi Község

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1. melléklet A Településfejlesztési Koncepció célja Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (a továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

Nyékládháza Város Helyi Építési Szabályzata Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) rendelete

Nyékládháza Város Helyi Építési Szabályzata Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) rendelete Nyékládháza Város Helyi Építési Szabályzata Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) rendelete Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete Söréd (jelenleg hatályos) Településrendezési terv Az 1-es jelű terület a külterületi településszerkezeti tervlapon mezőgazdasági, a belterületi településszerkezeti tervlapon, és a Szabályozási Tervlapon

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2012. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2012. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2012. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK FELÜLVIZSGÁLATA (Előkészítő munkák) 1. A felsőbbszintű tervekkel való összhang előzetes értékelése 2. Örökségvédelem

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyirat: 2562-26/2009.X. Ügyintéző: Huczman Melinda NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524/121 Fax: (42)

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától illetve

Részletesebben

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408 DERECSKE VÁROS Egyeztetések lezárását követõen összeállított, javított dokumentáció: 0. augusztus. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BELTERÜLETTEL KAPCSOLATOS - 00.(-0.) ÉVI MÓDOSÍTÁS K K D J E K C C K H H B B A

Részletesebben

ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELTETÉS

ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELTETÉS ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELTETÉS Csongrád Megye Közgyűlése 2012. év márciusában fogadta el a megye területrendezési tervét (CsmTrT), amely március 20-án hatályba lépett. Rendelkezéseit

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1..

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1.. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008. (X. 9.) rendelete Úrkút helyi építési szabályzatáról Úrkút község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK

Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK 1.1. Tervi előzmények: 2010-ben kezdődött el Kocs község településrendezési tervének módosítása. A módosítás célja új területfelhasználások

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Előzetes településfejlesztési döntések, szerkezeti terv módosítását igénylő rendezési terv módosítási eljárások megindításához. Tisztelt Közgyűlés Jelen előterjesztés

Részletesebben

GÁTÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Tervtári példány

GÁTÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Tervtári példány Gátér Településrendezési terve GÁTÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Tervtári példány 2005. szeptember 28-ai képviselő-testületi ülésen jóváhagyott Gátér Településrendezési terve

Részletesebben

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Alátámasztó leírás Szomód község hatályos, 2006-ban elfogadott településrendezési tervét jelen megbízással egyezően a Fülöp Építésziroda készítette,

Részletesebben

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET Újhartyán Önkormányzata Képviselő Testületének./2012. (.) számú határozata Újhartyán Község Településszerkezeti Tervének Jóváhagyásáról

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. RENDELETE (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS 1 MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2011 A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV ELFOGADVA A 3/2012. (I. 26.) ÖK. RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2012. JANUÁR 2 ALÁÍRÓLAP TELEPÜLÉSTERVEZÉS:.

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA DÖRGICSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 33/2003.(IX.30.), 75/2008. (XI.5.), 17/2011.(II.11.), 32/2012.(VI.15.), 34/2012.(VI.15.), 35/2012.(VI.15.), 36/2012.(VI.15.), 37/2012.(VI.15.),

Részletesebben

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve EREDETI LEÍRÁS ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROZATOK (2015. decemberig bezárólag) VÁROS ÉS HÁZ BT 2016 JANUÁR SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Város Polgármester e

Város Polgármester e Város Polgármester e 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu E l ő t e r j e s z t é s A lakosság felé 2011

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09.

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09. PORVA Település-szerkezeti terv 2004. december 09. 2 Porva, Településszerkezeti terv Készítette Porva Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV Kft.

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE

HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete 342/2015. (XII.31.)határozatának 1. melléklete HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁRÓL

Részletesebben

-1- KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2006/II.17./önkormányzati rendelete

-1- KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2006/II.17./önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK -1-4/2006/II.17./önkormányzati rendelete a Kengyel Településrendezési Terv részeit képező Kengyel Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ. 2015. június

A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ. 2015. június DÖMSÖD NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ 2015. június PEST

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 62/2011. (V. 30.) határozattal

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2000./VII.31./ számú rendelete a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról 1 Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról (Egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2006.(IX.29., 1/2007.(I.25.),

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ Előzmények, tervmódosítás rövid ismertetése: Őcsény község Önkormányzatának képviselő testülete 100/2015. (VI. 24.) Kt.

Részletesebben

SZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2006.(V.26.) sz. rendelete

SZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2006.(V.26.) sz. rendelete SZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006.(V.26.) sz. rendelete a község igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terveinek megállapításáról (egységes szerkezetben

Részletesebben