MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÉKLÁDHÁZA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ [314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÉKLÁDHÁZA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ [314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal]"

Átírás

1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÉKLÁDHÁZA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ [314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal] 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok Nyékládháza város Miskolc Megyei Jogú Város vonzáskörzetében, a 3. sz. elsőrendű főközlekedési út mentén fekszik, az igazgatási terület mellett halad az M30-as autópálya. A térségben számos hasonló adottságokkal rendelkező település található, kapcsolódási pontot jelent pl. a kavicsbányászat által kialakult bányatavak: Mályi, Kistokaj, Hejőkeresztúr, Ónod, Muhi, Nagycsécs; de a Hejő patak több települést érintő nyomvonala is együttműködést kíván; ahogyan a domboldali zártkertek kezelésének kérdésköre is A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések vizsgálata A többször módosított évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről az alábbiakat tartalmazza Nyékládháza igazgatási területére: 2. sz. melléklet Az Ország Szerkezeti Terve 3.1. sz. melléklet Országos ökológiai hálózat övezete A Hejő-patak mentén, illetve a külterületen foltokban került kijelölésre. A várost érintő pontos területek a Bükki Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján kerülnek átvezetésre a Településszerkezeti Terven és a Szabályozási Terveken sz. melléklet Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete nem érinti A város igazgatási területét nem érinti kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete sz. melléklet Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete nem érinti Az igazgatási területet foltokban érinti a jó minőségű szántóterület övezete, a belterület keleti és déli határában, továbbá a bányatavaktól dél-nyugatra.

2 3.4. sz. melléklet Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete A kiváló termőhelyi adottságú terület az igazgatási terület nyugati részét minimális mértékben érinti. Az Erdészeti Hatóság adatszolgáltatásában megadta az erdőtervezett erdők területének határát, illetve az elsődleges rendeltetést, ezek a Településszerkezeti Terven és a Szabályozási Terveken átvezetésre kerülnek sz. melléklet Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete nem érinti A várost igazgatási területének nyugati, domboldalra felkúszó részét (Pingyom, zártkertek) érinti az országos tájképvédelmi terület övezete sz. melléklet Világörökségi és világörökség várományos terület övezete nem érinti A város igazgatási területét nem érinti világörökségi, illetve várományos terület. A védett elemekre vonatkozóan a Forster Központ megküldte közhiteles adatszolgáltatását sz. melléklet Országos vízminőség-védelmi terület övezete Az országos vízminőség-védelmi terület övezete nem érinti az igazgatási területet sz. melléklet Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése kertében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete nem érinti Nagyvízi meder nem érinti a város igazgatási területét sz. melléklet Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete nem érinti Kiemelt fontosságú honvédelmi terület nem érinti a város igazgatási területét A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata A város belterületét települési térségként ábrázolja a Térségi Szerkezeti Terv. A települési térséggel fedett területek jellemzően lakóterületek, kisebb részben településközpont, vegyes, üdülő és közlekedési terület. A kavicsbányászat miatt kialakult vízfelületek (bányatavak) vízgazdálkodási területként vannak ábrázolva a Térszerkezeti Terven. A folyamatos bányászati tevékenység miatt a vízfelület mértéke jelenleg nagyobb a terven ábrázolt mértéknél, ugyanakkor a földhivatali nyilvántartásban művelés alól kivett területként szerepelnek nevezett területek. 2

3 A belterülettől keletre eső részeket jellemzően mezőgazdasági térségként hozza a Térszerkezeti Terv. A hatályos Településszerkezeti Terv a tényleges állapothoz igazodóan részben mezőgazdasági, részben vízgazdálkodási területként ábrázolja a terület-egységet. A belterülettől nyugatra eső részeket jellemzően vegyes területfelhasználású térségként hozza a Térszerkezeti Terv. A terület-egység a hatályos Településszerkezeti Terven részben kertes mezőgazdasági terület (zártkertek), részben mezőgazdasági szántó, kijelölt bányaterület és védelmi célú erdő. A Térszerkezeti Terv erdőgazdálkodási térséget nem jelöl a város igazgatási területére, az erdőtervezett erdőterületek mérték, illetve a földhivatali nyilvántartásban erdő és fásított terület művelési ágban szereplő földrészletek részaránya csekélynek mondható ( 1,64%) A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott település fejlesztését befolyásoló - vonatkozó megállapításai Az alábbiakban a szomszédos települések településszerkezeti terveit kivonatoljuk. A térségről elmondható, hogy számos, a kavicsbányászat után fennmaradó tó-rendszer alakult ki, melyek egységes kezelése, összehangolt területhasználat kialakítása nem valósult meg. Jelentős gondot okoz még az ún. Pingyom településrész, ahol a zártkerteket lakóterületként kezdték el használni a tulajdonosok, annak ellenére, hogy a műszaki infrastrukturális adottságok nem megfelelőek. Miskolc MJV Miskolc Megyei Jogú Város hatályos Településszerkezeti Terve (többször módosított VI-145/ /2004. (VI.01.) határozat) mezőgazdasági kertes zónaként határozta meg a Nyékládházával szomszédos területeket, az ún. Pingyom területen lévő kerteket lakóterületként kezdték el használni. Mályi Mályi hatályos településszerkezeti terve (többször módosított 23/2004. (III.30.) határozat) Nyékládháza igazgatási határa mentén kertvárosias lakóterület és hétvégi házas üdülőterület fejlesztést irányoz elő. A meglévő területhasználat mezőgazdasági szántó, gyep, erdő, vízfelület (bányató), kert (zártkert), különleges bányaterület. Mályi településsel közigazgatási terület-csere tervezett a tó környezetében. Bükkaranyos Bükkaranyos hatályos településszerkezeti terve (többször módosított 46/2008. (VIII.28.) határozat) jellemzően mezőgazdasági területhasználatot (szántó, gyep, erdő) tartalmaz Nyékládháza igazgatási területének szomszédságában, illetve egy ún. lakópark-fejlesztési javaslatot, amely még nem valósult meg. 3

4 Hejőkeresztúr Hejőkeresztúr hatályos településszerkezeti terve (többször módosított 24/2004. (II.10.) határozat) jellemzően mezőgazdasági területhasználatot (szántó), illetve vízfelületet (bányatavak) tartalmaz Nyékládháza igazgatási területének szomszédságában. A folyamatban lévő településszerkezeti terv módosítása a bányaterületek (kavicsbánya) növelését, illetve hosszú távon a vízfelületek növelését irányozza elő. Célszerű a bányatavak együttes kezelése, illetve a bányaterületekkel fedett ingatlanrészletek korlátlan növekedésének megállítása; a területhasználatok összehangolása. Sajólád Sajólád hatályos településszerkezeti terve (többször módosított 41/2006. (IX.12.) határozat) mezőgazdasági területhasználatot (szántó) jelöl Nyékládháza igazgatási területének szomszédságában. Ónod Ónod hatályos településszerkezeti terve (többször módosított 96/2001. (XII.12.) határozat) mezőgazdasági területhasználatot (szántó) jelöl Nyékládháza igazgatási területének szomszédságában. 4

5 Muhi Muhi község településrendezési eszközeit a Provincia Kft készítette 2008-ban, a tervi anyag nem áll rendelkezésre. Emőd Emőd hatályos településszerkezeti terve (többször módosított 68/2005. (X.27.) határozat) mezőgazdasági területhasználatot (szántó) jelöl Nyékládháza igazgatási területének szomszédságában Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása A hatályos fejlesztési koncepció megállapításai A település nem rendelkezik hatályos településfejlesztési koncepcióval, az új településrendezési eszközökkel együtt új településfejlesztési koncepció is készül Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések A település hatályos településrendezési terve 2004-ben készült, így az abban foglalt munkarészek az időközben megváltozott magasabb szintű előírások, térségi tervek nem felelnek meg a jelenlegi előírásoknak, elvárásoknak. A képviselőtestület pályáztatás útján választott településtervezőt az új, hatályos előírásoknak megfelelő terv készítésére; a munka elkészítésére a Régió Kft.-vel kötött településrendezési szerződést A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata A hatályban lévő településrendezési eszközök A város igazgatási területén jelenleg az alábbi településrendezési eszközök hatályosak: módosított 70/2004. (XII.21.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv módosított 22/2004. (XII.27.) rendelettel elfogadott HÉSZ és Szabályozási Terv A Településszerkezeti Terv az alábbiak szerint módosult 2004-től: 33/2008. (II.26.) határozat 60/1, 62, 64/1, 64/2 hrsz. területe A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv az alábbiak szerint módosult 2004-től: 14/2006. (VIII.30.) rendelet Sövény utca területe 33/2008. (II.26.) rendelet 60/1, 62, 64/1, 64/2 hrsz. területe 5/2009. (III.18.) rendelet Delta utca területe 11/2009. (VII.1.) rendelet Viola utca, Hargita utca területe 18/2011. (VII.13.) rendelet Larix faiskola területe 5

6 15/2011. (XI.1.) rendelet Öreghegyi csatorna, Hejő árok területe 24/2011. (XI.31.) rendelet 63 hrsz. területe A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 1.7. A település társadalma Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság {forrás: KSH} A város lakossága a vizsgált időszakon belül ben érte el maximumát, akkor 5151 fő állandó lakos volt. A korcsoportos összetétel nemek szerinti változásait az alábbi ábrák összegzik. A bázisévhez képest csökkent a gyermekek, fiatalok száma, míg az idősek száma növekedett. A hatályos településszerkezeti terv a lakóterületek (kisvárosias és kertvárosias jellegű) északi irányban történő jelentős mértékű bővítését tartalmazza a 3. sz. főút mentén egészen az igazgatási határig. A terület még nem épült be, megvalósulás esetén Mályi tervezett lakóterületeivel összeépülhet Nyékládháza város. További kertvárosias lakóterületfejlesztés észak-keleti irányban tervezett (Hejőn túl), ennek igénybevétele nem történt meg. A 3. sz. főút nyugati oldalán meglévő kereskedelmi gazdasági területek bővítésére is területet jelöl a terv, ennek igénybevételére sem került sor. A 35. sz. főút és az iparvágány között ipari területfejlesztést irányzott elő a terv, amely szintén nem valósult meg. A nemek arányát tekintve öszszességében női többlet van, a fiatalok körében még a férfiak vannak többségben, de a kor előrehaladtával megfordul az arány ban a teljes népességet tekintve 1000 fő férfira 1106 nő jutott. A házasságkötések száma csökkent, az utóbbi években a válások száma is csökkenő tendenciát mutat. A csecsemőhalálozás gyakorlatilag megszűnt a városban Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok Nyékládházán városrészek hivatalos lehatárolása nem történt. A város Mezőnyék és Ládháza települések egyesülésével jött létre {1932}, a területrészek közötti különbségek fennmaradtak. A fejlődés során új területek kerültek beépítésre. Konfliktusforrásként jelentkezik a lakóterületek és üdülőterületek keveredése, az üdülőterületek számára kijelölt területekre beköltözők és életvitelszerűen ott élők az üdülőkre kivetett helyi adó, a közszolgál- 6

7 tatások minőségének lakóterülethez mért különbségeit kérik számon. Ugyanakkor az üdülőterület ellakóterületesítése az üdülési funkció jelentős romlásával jár. A város területének nagy részén kavicsbányászat folyt, illetve folyik; a vízfelületek és környezetük rendezése, használata közösségi és egyéni érdekek ütközéséhez vezet, a bányatavak tulajdonosa üzleti vállalkozásként profitorientált, míg a lakosság rekreációs célra szeretné használni a terület-együtteseket, amely költségigényes beruházásokat tenne szükségessé Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, egyházak stb.) A településen a városiasodás folyamata még nem indult be igazán, hiányoznak azok a közösségi terek, amelyek jellemzően a városi életformának adnak helyet. A városban az alábbi kulturális, közösségi és sportolási célú egyesületek működnek: Atilla Sólymai Ónod-Nyékládháza Hagyományőrző Íjász Egyesület: 2010-ben alakult 17 fő ónodi és nyékládházi lakossal hagyományőrzési céllal. Foglalkoznak előadások, bemutatók, tanfolyamok szervezésével, lebonyolításával Búzavirág Nyugdíjasklub Egymás közt Nőszövetség Nyékládházi Focisuli Sportegyesület Nyékládházi Hagyományőrző Íjász Egyesület Nyékládházi Sportegyesület Nyékládházi Tóbarátok Őszirózsa Nyugdíjasklub Polgárőr Egyesület A város egyházai: Római katolikus egyház Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templom (Szent István u. 56.) Nyékládháza-Ládházai Református egyházközség temploma (Munkácsy Mihály u. 7.) 1.8. A település humán infrastruktúrája Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) Az alap humán közszolgáltatások a városban biztosítottak: Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda (Mátyás király út 2.) Munkácsy úti tagóvoda (Munkácsi út 2.) Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola (Kossuth u. 54/B.) Furmann Imre Művelődési ház és Könyvtár (Kossuth u. 56.) Idősek klubja (Szent István út 18.) Háziorvosi szolgálat (Kossuth u. 47., Széchenyi u. 50.) Gyermekorvosi rendelő (Kossuth u. 47.) Központi orvosi ügyelet (Kossuth u. 47.) Csecsemő, várandós tanácsadás, védőnő (Kossuth u. 47., Széchenyi u. 50.) Fogászat (Kossuth u. 47.) Nőgyógyászat (Kossuth u. 47.) Laboratórium (Kossuth u. 47.) Gyógytorna (Kossuth u. 47.) 1.9. A település gazdasága A település gazdasági súlya, szerepköre A város jelentős gazdasági súllyal nem rendelkezik, a lakosság nagy része más településekre jár el dolgozni. Hosszú távú célként szerepel a lakosság magasabb mértékű helyben foglalkoztatása, a városi szerepkör erősítése. A cél elérése érdekében megfelelő területhasználatok és szabályozási előírások kialakítására van szükség, biztosítani kell a lakosságnak az igényekhez igazodó képzését és továbbképzését. 7

8 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői A városban tevékenységet folytató vállalkozások száma és összetétele (2014.): Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat: 32 Bányászat, kőfejtés: 4 Feldolgozóipar: 3 Vízellátás, szennyvízgyűjtés: 1 Építőipar: 32 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás: 24 Szállítás, raktározás: 33 Közigazgatás: 2 Egyéb: 257 A város két legnagyobb iparűzési adó befizetője: Lasselsberger Hungária Kft. kavicsbányászat A-Beton Viacolor Kft. térbeton gyártás A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési elképzelése A város önkormányzata a időszakra vonatkozó gazdasági programját a 32/2015. (IV.29.) KT határozatával fogadta el. A város célkitűzései között szerepel a meglévő vállalkozások megtartása, új gazdasági vállalkozás betelepítéséhez terület előkészítése. A Lasselsberger Hungária Kft., mint a város és térségének egyik legnagyobb bányavállalkozója további bányatelkeket kíván igénybe venni, ennek azonban korlátai vannak. {A kavics-homok kitermeléssel kapcsolatban a Termőföld védelmére vonatkozó törvény 15/B. (3) és (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy a célkitermelőhely létesítése céljából kizárólag átlagosnál gyengébb minőségű termőföld végleges más célú hasznosítása engedélyezhető és az is csak abban az esetben, ha a kérelemmel érintett település területén lévő földrészletek összterületének 25%-át nem haladja meg az ilyen célból már igénybe vett, és az ilyen célra felhasználni engedélyezett, de még igénybe nem vett termőföldek együttes területe.} A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő képzettsége stb.) A város fekvését és közlekedési kapcsolatait tekintve jó pozícióban van, a nagyobb foglalkoztatást biztosító Miskolc és Tiszaújváros is percen belül elérhető személyautóval. A város relatív munkanélküliségi rátája a megyei átlag alatti volt az elmúlt években és sokszor az országos átlagtól is kedvezőbben alakult a munkanélküliségi ráta. A nyilvántartott álláskeresők között elsősorban szakmunkás végzettségűek, illetve 8 általánost végzett szakképzetlenek vannak, akik fizikai munkát keresnek. A magasabban kvalifikált lakosság relatíve hamar talál magának munkát, vagy saját vállalkozást indít, így biztosítva a megélhetést. A munkát keresők életkorát tekintve a évesek között van a legtöbb álláskereső Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) A város és térsége elmúlt időszakbeli értékesítéseinek adatait összegzi az alábbi táblázat: Statisztikai adatok lakóingatlanok ( ) Település Átlag m² ár (e Ft) Átlag m² (m²) Átlagár (M Ft) Legolcsóbb m² (e Ft) Legdrágább m² (e Ft) Legolcsóbb (M Ft) Legdrágább (M Ft) Nyékládháza , ,0 30,0 Kistokaj , ,5 42,0 Mályi , ,5 28,0 Bükkaranyos , ,0 46,0 Miskolc , ,2 160,0 Ónod , ,9 11,0 8

9 Négyzetméter árak alakulása: Az átlagos m 2 árakat tekintve Nyékládházán a környező településekhez hasonlóan alakultak az értékesítési árak, azonban Mályiban és Kistokajban valamivel magasabb áron értékesíthetők a lakóingatlanok. A városban nemcsak eladásra szánt lakóházak vannak, de lakóház építésére alkalmas telkek is. Az otthontérkép internetes portál 29 hirdetést tart nyílván, a legtöbbet a település észak-keleti részén: Zrínyi utcában, Táncsics utcában, Arany János utcában, Rákóczi Ferenc utcában. Itt az átlagostól nagyobb méretben és valamivel drágább áron kínálják eladásra a családi házakat Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program Az ábra a város bevételeinek és kiadásainak alakulását mutatja. Az adatokból kiderül, hogy a város bevételeinek alakulása meghaladja a kiadási oldalt a vizsgált időszakban. Az önkormányzat részére átengedett személyi jövedelemadó átlagosan 164 millió forint volt, a gépjárműadó közel 22 millió forint volt. A város részére nyújtott állami támogatás mértéke csökkenő tendenciát mutat (2003-ban 571 millió forint, 2011-ben 236 millió forint) A város időszakra készített Gazdaságfejlesztési program 2015 áprilisában készült el. A dokumentumban rögzített fejlesztési alapelvek: Bevételek és kiadások hosszú távú egyensúlyának megteremtése az önkormányzati kötelező feladatainak szinten tartásával; fizetőképesség megtartása Stratégiai tervezés és az EU alapelveire építő fejlesztés Gazdasági környezet és regionális kapcsolatok élénkítése, térségi szerepvállalás hangsúlyozása Önkormányzati ingatlanvagyon hatékony hasznosítása A munkaerő-piaci kihívásokra reagáló humánerő-fejlesztési stratégia megvalósítása Aktív foglalkoztatáspolitika megvalósítása, helyi vállalkozások élénkítése Szociális ellátások rászorultságtól függő biztosítása Költséghatékonyabb közszolgáltatások biztosítása Természeti környezet megőrzése Intézménystruktúra átalakítása, kihasználtság javítása A korábbi ciklusban megvalósult, illetve folyamatban lévő fejlesztések: Miskolc Kistokaj Mályi Nyékládháza kerékpárút kiépítése { } Óvoda felújítása { } Idősek otthonának fejlesztése { } Hejő patak rekonstrukciója { } 9

10 Közbiztonsági centrum kialakítása { } Önkormányzati mikrobusz beszerzése { } Védekezés, ár és belvíz elhárítás { } Könyvtárfejlesztés { } Közfoglalkoztatás 389 fő bevonásával { } Körforgalmi csomópont tervezése { } Műfüves sportpálya { } Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje { } Egészségügyi alapellátás fejlesztése { } Önkormányzati szervezetfejlesztés { } Adósság konszolidációban nem részesült települések támogatása { } Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere A város a kötelező feladatellátás fejlesztésén túl az alábbi településfejlesztési célú tevékenységeket végzi: Intézmények építési, felújítási, átalakítási szükségességének feltárása, ütemezése Turizmus-fejlesztés Borturizmus fejlesztése, nyitott pincék program Lovas turizmus népszerűsítésében közreműködés Vízi turizmus érdekében önkormányzati TSZ-tó fejlesztése Védett kastély hasznosíthatóságának biztosítása Megújuló energiák hasznosítása Közterületek fejlesztése (fásítás, virágosítás, utcabútorozás) Helyi épített környezet védelme, közterületi elemek állag-megőrzése Realista adópolitika alkalmazása (a helyi adó meghatározásánál olyan terhek megállapítása, amely elviselhető a lakosság és vállalkozások számára) Zártkerti településrész rendezése, ott élők és építkezők feltárása Új gazdasági, kereskedelmi vállalkozások alapjainak megteremtése A város a településfejlesztési tevékenységének végzéséhez külső kapcsolatrendszerét is erősíti: Önkormányzatok közötti partnerség erősítése (Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás; Nyékládháza és Környéke Területfejlesztési Önkormányzati Társulás; Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás) Nemzetközi kapcsolatok ápolása (Szlovákia Feketenyék, Ipolynyék, Nyékvárkony; Lengyelország Chrzanow; Románia - Kézidszentlélek) A településfejlesztési tevékenységet a polgármesteri hivatalban dolgozó szakszemélyzet végi, szükség esetén külső szakértők bevonásával Gazdaságfejlesztési tevékenység A város gazdaságfejlesztési tevékenysége során egyrészt korábbi, jelenleg hatályos településrendezési eszközeiben próbált a megfelelő tevékenységekhez igazodva, illetve azok fejlesztési lehetőségeinek biztosítására területhasználatot biztosítani, a hivatali ügyintézések során partnerként és nem akadályozó szervezetként fellépni, folyamatos kapcsolatok ápolása érdekében fórumok rendezése, építményadó bevezetésének elmaradása. A lehetőségek függvényében, a környező településekkel összehangolt, adottságokhoz igazodó fejlesztési akciók szervezése elsősorban a meglévő vállalkozások megtartása, illetve turisztikai fejlesztések támogatása, aktív közreműködés Foglalkoztatáspolitika A munkahelyteremtés, foglalkoztatás elősegítése érdekében az önkormányzat az alábbi célokat tűzte ki: Megyei Munkaügyi Központtal és annak kirendeltségével történő együttműködés és kapcsolattartás, közmunka program lehetőségeinek további kihasználása Felnőtt képzési központ létrehozása, képzésben részt vevő intézményekkel kapcsolattartás kialakítása, álláskeresők továbbképzési lehetőségeinek segítése Vállalkozások, üzemek letelepedésének segítése 10

11 Kézműves manufaktúrák létrehozása önkormányzati tulajdonú ingatlanokon a tényleges piaci igényekre alapozva (pl. aprítékoló üzem, egyedi térkő gyártó üzem, varroda, asztalos üzem) Lakás- és helyiséggazdálkodás Az alábbi ábrák a lakásállomány alakulását, továbbá az új építésű lakások és üdülők számának változásait mutatja KSH adatok alapján. A lakásállomány állapota jónak mondható, a régebbi építésű házak felújítása, karbantartása, szükség esetén elbontása és új építése jellemzően folyamatos. Az alábbi képek a lakásállományra, utcaképekre ad rálátást: Lehel vezér utca Béke utca Szabadság tér Radnóti utca Ifjúság utca Zrínyi utca Kölcsey utca Nagy László utca 11

12 Intézményfenntartás A Nyékládházai Kossuth Lajos Általános Iskola fenntartója a KLIK Miskolci Tankerülete. A Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda, illetve a Munkácsy úti tagintézmény, továbbá az Idősek Klubja önkormányzati fenntartású Energiagazdálkodás A városban összehangolt energiagazdálkodási program még nincs, de a ciklusra vonatkozó program tartalmazza a megújuló energiaforrások hatékonyabb kihasználását. A 35. sz. főúttól délre solár park kialakítása tervezett, továbbá a geotermikus energia kistérségi (Mályi, Kistokaj, Miskolc, Bükkaranyos, Harsány) együttműködéssel történő hasznosítására is irányulnak törekvések Településüzemeltetési szolgáltatások A településüzemeltetési szolgáltatások biztosításával a városban élő lakosság, működő intézmények, gazdálkodó szervezetek, egyéni és közösségi közszolgáltatási szükségleteinek, igényeiknek folyamatos és zavartalan kielégítése, az élhető település feltételeinek megteremtése, a fenntarthatóság biztosítása. A települési önkormányzatnak vannak kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt feladatai. A város az alábbi, településüzemeltetési feladatokat látja el: Temetkezés: köztemetők kialakítása és fenntartása Közvilágítás Kéményseprő-ipari szolgáltatás Helyi közutak és tartozékainak kialakítása, fenntartása Közparkok és közterületek kialakítása Közösségi közlekedés biztosítása Parkolás Víziközmű szolgáltatás Hulladékgazdálkodás Egészségügyi alapellátás Környezet egészségügy (köztisztaság, rovar- és rágcsáló irtás) Közterületek, önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezése Óvodai ellátás A táji és természeti adottságok vizsgálata Természeti adottságok Nyékládháza város a Sajó-Hernád-sík kistájhoz tartozik Magyarország Kistájkatasztere szerint. A kistáj a felső-pannóniai rétegekre átmenet nélkül települ a pleisztocén durva üledéke, amely a süllyedés miatt vastagon borítja a korábbi képződményeket. A folyók teraszai Miskolc és Szikszó fölött elvégződnek, illetve belesimulnak a hordalékkúpba, amelynek anyag a Sajótól nyugatra kavicsos, keletre inkább finom üledékekből áll. A hordalékkúp építése az egész pleisztocénban tartott, különösen a Sajó-Hernádtól nyugatra rakódott le több rétegben sok kavicsos üledék. A felszín legelterjedtebb képződménye a folyóvízi kavics, gyakran homok és murva is kapcsolódik hozzájuk. A kistájban rendkívül sok, nagy készlettel rendelkező kavics-előfordulás ismert. Mélyföldtan (MFGI) - Prequarter Pre-kainozoos földtan (MFGI) E-water (MFGI) 12

13 Tájhasználat, tájszerkezet tájtörténeti vizsgálat A topográfiai térkép város külterületén a belterülettől keletre és délre jellemzően szántót és vízfelületet, nyugatra kerteket, szőlőket jelöl. Az aktív kavicsbányászati tevékenység miatt a vízfelületek mértéke nőtt a szántók kárára, illetve a szőlőművelési is visszaesett tájhasználat értékelése A város egyre kevesebb mezőgazdasági művelésre alkalmas területtel rendelkezik, a vízfelületek térnyerése egy más jellegű tájhasználatot kíván. A zártkertek több típusa is megtalálható a belterülettől nyugatra húzódó domboldalon, ezek állapota mindenképpen komplex beavatkozást igényel Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek A város nyugati felén tájképvédelmi övezettel fedett terület található. A terület állapota jelenleg rendezést, fejlesztést kíván. Az egykori szőlők területén a borturizmushoz kapcsolódó fejlesztési igények merültek fel, melyekhez kilátó építése és pinceterület-rendezés is felmerült. A készülő új helyi építési szabályzatnak és szabályozási tervnek olyan sajátos előírásokat kell meghatároznia, melyek a fejlesztési elképzeléseknek keretet szab nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló terület, érték, emlék A város igazgatási területét Natura 2000 védelem alatt álló terület nem érinti. 13

14 ökológiai hálózat A város igazgatási területét a Hejő mentén, illetve a 3. sz. főúttól nyugatra ökológiai folyosó érinti Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése A városban felmerült tájhasználati konfliktusok: az igazgatási területnek jelentős részét kavicsbánya tavak fedik, azonban ezek rekreációs célú felhasználása jelenleg akadályokba ütközik a zártkerti területek rendezetlenek, a tisztázatlan tulajdonviszonyokon túl a vegyes területhasználat is folyamatos konfliktus-forrás a városon áthaladó nagy forgalmat bonyolító 3. sz. és 35. sz. főutak a környezetállapot terhelésén túl az épületállományra és a biztonságra is káros hatással vannak, ugyanakkor könnyebb elérhetőséget biztosítanak Zöldfelületi rendszer vizsgálata A települési zöldfelületi rendszer elemei szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, zöldfelületi karaktert meghatározó elemek A városban a mikrokörnyezet állapotának javításában szerepe van a vízfelületeknek. A kertvárosias, falusias lakóterületeken kialakult zöldfelületek, továbbá az utcák menti fasorok, zöldfelületek kondicionáló hatással bírnak zöldfelületi ellátottság értékelése A városban az erdőterületek és a fásított területek aránya csekélynek mondható, az igazgatási területnek mindössze 1,51%, illetve 0,13%-át fedik. A településen erdőtervezett erdők is alacsony mértékűek. A zártkerti területeken a zöldfelületi fedettség nagy, azonban itt egyrészt a kevert területhasználat, másrészt a kezeletlen ingatlanok rontják a helyzetet A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái A zöldfelület alacsony mértéke részben az utak, vasutak, kavicsbányák általi közrezártság miatt alakult ki, egyes területeken a szűk szabályozási szélességek nem teszik lehetővé a minőségi zöldfelületi sávok kialakítását, máshoz a beláthatóság biztosítás érdekében nem telepíthetők fásítások. A zártkerti területek esetében a tulajdonviszonyok rendezetlensége, a nagy felületű és különböző használatú ingatlanok keveredése, alacsony műszaki infrastrukturális ellátottsága jelent problémát. A kavicsbánya-területeken a művelés felhagyását követő vízfelület-kezelés, illetve a környezetrendezés szabályait kell tisztázni, ezeken a területeken lehetőség lesz a zöldfelületek növelésére Az épített környezet vizsgálata Területfelhasználás vizsgálata a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata A város két településből: Mezőnyék és Ládháza alakult ki; a szerkezetet elsősorban a 3. sz., a 35. sz. utak, valamint a 80. sz. vasútvonal határozta meg. A város sajátosságai közé tartozik a jelentős területeket fedő, kavicsbányászat következtében kialakult tó-rendszer, melyek egy része körül üdülőterületek alakultak ki. Az ún. Pingyom zártkerti területegység több, környékbeli település igazgatási területéhez tartozik, a terület kezelésének még sincsen igazán gazdája. 14

15 ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és minőségi osztályok A település igazgatási területe 2466,913 ha. Földrészlet statisztika fekvésenként: belterület 16,35% külterület 59,90% zártkert 23,75% Az átlagos aranykorona értékek a településen: szántó: 18,95 AK szőlő: 22,65 AK gyümölcsös: 38,97 AK A művelés alatt álló földrészletek esetében az alábbi minőségi osztályokat tartja nyilván a Földhivatal: erdő: 3 fásított terület: 4 legelő: 7 rét: 6 gyümölcsös: 4, 7 kert: 8 szántó: 3, 4, 5, 6, 7 szőlő: 4, beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek A hatályos településrendezési eszközök (jóváhagyva 2004-ben) az alábbiak szerint határozták meg a terület-felhasználásokat: beépítésre szánt terület: lakó: kisvárosias, kertvárosias, falusias vegyes terület: településközpont gazdasági terület: kereskedelmi, ipari üdülőterület: üdülőházas, hétvégi házas különleges terület (temető, kegyeleti park, kavicsbánya, sport, szabadidőközpont) beépítésre nem szánt terület: közlekedési területek zöldterületek erdőterületek: gazdasági, védőerdő, egészségügyi-turisztikai mezőgazdasági terület: szántó, rét, legelő, szőlő, gyümölcsös, belterületi kert, zártkert vízgazdálkodási területek funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolat) A városban az alap intézményi infrastrukturális ellátottság biztosított, de vannak még fejlesztésre váró funkciók, pl: bölcsőde létesítése óvodai kapacitás bővítése idősek ellátásának szélesítése kereskedelmi egységek bővítése, termékkínálat szélesítés meglévő önkormányzati ingatlanvagyon hasznosításának racionalizálása alulhasznosított barnamezős területek Alulhasznosított területeknek nevezik a használaton kívüli, alulhasznosított, leromlott fizikai állapotú, környezetszennyezéssel terhelt iparterületet, gazdasági területet; de ide sorolhatók az alacsony laksűrűségű és leromlott állagú lakóterületek és a hasznosítatlan mezőgazdasági területek. Nyékládházán rendezendő terület: vasútállomás és környezete konfliktussal terhelt terület A városban konfliktusforrást az üdülőterületek és lakóterületek keveredése, illetve az üzemelő bányák és kialakult bányatavak helyzete, kezelése, tervezett területhasználata jelenti. 15

16 Üdülő-lakóterület Bányatavak A telekstruktúra vizsgálata telekmorfológia és telekméret vizsgálat Az alábbi táblázat a Földhivatal telekméretekre vonatkozó adatait tartalmazza. Az adatokból elmondható, hogy az átlagos alrészlet területek kezelhető méretűek, azonban kialakultak olyan alrészletek pl. a külterületen, melyek önmagában kezelhetetlenek (úgy, mint 9 m 2 -nyi rét, 10 m 2 -nyi gyümölcsös, 14 m 2 -nyi kert). művelési ág földrészletek alrészletek legkisebb legnagyobb átlagos alrészlet száma száma alrészlet terület alrészlet terület terület erdő fásított terület legelő rét gyümölcsös kert kivett szántó szőlő A belterületi kivett, beépítésre szánt ingatlanok esetében a minimális telekméretek meghatározását úgy kell megállapítani, hogy az a szomszédos ingatlanok zavarása, korlátozása nélkül a beépítést ne akadályozza tulajdonjogi vizsgálat Tulajdonjogra vonatkozó információk nem állnak rendelkezésre, általánosságban elmondható, hogy az ingatlanállomány jelentős része magántulajdonban (magánszemély, jogi személyiségű vállalkozás), kisebb részt önkormányzati, állami tulajdonban van Önkormányzati tulajdon kataszter Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról a 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet intézkedik. A forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes törzsvagyont és üzleti vagyont a rendelet mellékletei tartalmazzák. A rendelet értelmében 277 elem alkotja a forgalomképtelen vagyont mindösszesen m 2 területnagyságban; ezek többek között: közterületek, utcák, árkok. A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak elemből állnak, úgy, mint egészségház, óvoda (3), iskola (2), városháza, városgondnokság, orvosi rendelő, művelődési ház; ezek összterülete m 2 ; továbbá temető, ravatalozó, sporttelep, csatornahálózat, fizikoterápia épülete, tűzoltósági szertár m 2 nagyságban. A forgalomképes vagyoni elemeket 178 db ingatlan (beépítetlen terület, üdülő, szántó, gyep, kert, szőlő, gyümölcsös, erdő) alkotja m 2 területnagyságban 16

17 Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése A földhivatali digitális alaptérképet 2015-ben vásárolta meg Nyékládháza Önkormányzata. Az egyes épületek geodéziai felméréséről nincs információ Az építmények vizsgálata funkció, kapacitás A település méretét és lakosságszámát, illetve a Nyék és Ládháza településrészek lefedettségét tekintve az alapellátás (óvoda, iskola, orvosi ellátás, élelmiszerüzlet) kielégítőnek mondható. A városban bölcsőde nincs beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) A beépítési módok közül az oldalhatáron álló beépítés a leggyakoribb, de szabadon álló beépítések is előfordulnak. A beépítési mód alacsonynak tekinthető, nem csak a lakóterületek esetében jellemző a 30%-ot el nem érő beépítettség, de egyes gazdasági területeknél és településközponti területeknél is magasság, szintszám, tetőidom A városban a függőleges irányú terjeszkedés kevésbé jellemző, a lakásállomány jelentős része földszint + 1 szintes, a közintézmények magassága sem haladja meg a kettő szintet. A tető jellemzően magas tető, kivételt képez ez alól néhány épült (pl. iskola, művelődési ház, Coop ABC), amelynek a technológiából adódóan lapos tető a fedése. A tetőidomok változatosan alakultak ki, sátortető, nyeregtető, kontytető, csonka kontytető. A tetőfedés anyaga jellemzően cserép településkarakter A település karakterét az alábbi néhány fotó mutatja be: Szent István u. Rákóczi u. Kossuth u. Táncsics u. Hejő u. Árpád u. 17

18 Az épített környezet értékei településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag I. Katonai felmérés II. Katonai felmérés III. Katonai felmérés Nyék és Ládháza 1932-ben egyesült, ekkortól hívják a települést Nyékládházának. A múltban mindkét település életében nagy jelentősége volt a kiváló földrajzi fekvésnek, a főbb utakhoz és a vásáros helyekhez való közelség, kedvező természeti környezet, amely jó lehetőséget teremtett a szántóföldi művelésre, szőlő- és gyümölcstermesztésre, illetve állattartásra, halászatra, vadászatra. Nyék a XI-XII. században már biztosan létezett. Egyes részei birtokosuk után, vagy helyzetük, jellegük alapján megkülönböztető neveket kaptak: Kelemenesnyék, Ládháza, Felnyék, Egyházasnyék, Mezőnyék, Kisnyék; ezek közül egyedül Ládháza lett külön település. Ládháza első okleveles említése 1416-ból származik, feltehetően a XV. században vált külön Ládháza Nyéktől. Ládháza egytelkes nemesek faluja volt, tipikus kuriális falu, nem rendelkeztek jobbágyokkal, de földjük szabad nemesi földnek számított és 1595-ig adómentességet élveztek. Nyék döntően jobbágyfalu volt, közbirtokosság alakult ki, felosztották egymás között a földet és a jobbágyokat. Nyéken egyre nagyobb számban szereztek részbirtokot olyan középbirtokos és arisztokrata családok, akik nem helyben laktak. A szórt birtokszerkezet miatt nem alakult ki majorsági birtok. Miskolc és a felvidéki városok közelsége, kenyérgabona-igénye, illetve a virágzó szőlőtermesztés és borkereskedelem jövevény jobbágyok befogadását tette szükségessé. Az 1600-as évek elején az agrárkonjunktúra megszűnt, a gabonaárak pangása nem kedvezett az árutermelésnek. A népességhiány miatt nem volt elegendő munkáskéz, Ládháza pusztává változott, egy része a XVII. században Miskolc városé lett. Nyék üres falu lett, ahová zselléreket telepítettek. A XVIII. században Ládházán indult meg először a fejlődés, mert a terület az egyre nagyobb gazdasági jelentőségű Miskolchoz kötődött ban Ládháza a diósgyőri kamarauradalom tulajdona lett, a falu külterületén malmot építettek, a hagyományos művelési ágak mellett megjelent a dohánykultúra, majd a burgonya. Nyék újjáépítéséhez csak 1770-es évek végén kezdtek, a régi paraszti családoknak nyoma sem volt, új katolikus népesség próbált gyökeret verni. Az 1785-ös népszámláláskor Ládházán 89 házban 480 fő élt 103 családban, Nyéken 55 házban 295 fő 65 családban. A két falu társadalma különbözött, Nyéken heted-annyi nemes élt, mint Ládházán. Ládháza azonban elérte eltartó képessége határát már a XIX. század elején, míg Nyékre folyamatosan költöztek be, így visszanyerhette vezető szerepét. A két község egyesülését 1932-ben belügyminisztériumi rendelet írta elő. A városi rangot július 1-én kapta meg Nyékládháza. 18

19 régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület A város igazgatási területén az alábbiak a nyilvántartott régészeti lelőhelyek: név védelem Hrsz. Pap-dűlő 1. szakmai 058/3, 058/2, 059, 058/8, 058/9, 058/4, 058/10, 058/7, 0109 II. sz. kavicsbánya szakmai 066/267 III. sz. kavicsbánya szakmai 099, 085/4 Ónodi u. 17. szakmai 978, 1743, 992, 994, 997 Vasútállomás szakmai 911, 910, 909/2, 909/1, 908, 912, 901, 913, 900, 892/4, 747, 748, 745, 739, 735, 737, 738, 740, 732, 733, 736, 734, 892/3 Szepessy-kert kiemelten védett 331, 330, 329, 328, 326, 325, 324, 323, 322, 321, 320, 319, 318, 317/2, 316/4, 316/3, 316/1, 313 István-tó szakmai 4096, 1762/2, 4288, 4226, 4219, 4247, 4323, 4322, 4320, 4321, 4319, 4248, 4309, 4308, 4317, 4315, 4314, 4313, 4311, 4310, 4316, 4306, 4302, 4301, 4312, 4262, 4265, 4266, 4269, 4270, 4252, 4251, 4275, 4268, 4267, 4279, 4278, 4277, 4274, 4271, 4272, 4273, 4264, 4276, 4225, 4227, 4228, 4249, 4258, 4257, 066/267, 4250, 4255, 4256, 4259, 4253, 4254, 4260, 4261, 4263, 4229, 4230, 4231, 4232, 4224, 4223, 4222, 4221, 4220, 4307, 4289, 4296, 4304, 4305, 4303, 4300, 4280, 4284, 4285, 4297, 4286, 4294, 4295, 4298, 4299, 4292, 4293, 4281, 4290, 4291, 4287, 4283, 4282, 4352/133, 4352/105, 4352/106, 4352/109, 4352/110, 4352/132, 4352/111, 4352/107, 4352/108, 4352/131, 4352/130, 14370, 14372, 14438, 14379, 14368, 14369, 14374, 14373, 14371, 14376, 14377, 14401, 14375, 14378, 14400, 14405, 14406, 14404, 14403, Rákóczi u. 48. szakmai 1384, 1225, 1221, 1219, 1220, 1217, 1218, 1388, 1387, 1386 Törekvés Tsz kavicsbánya szakmai 4352/37, 4352/49, 4352/66, 4352/98, 4352/67, 4352/70, 4352/92, 4352/93, 4352/94, 4352/95, 4352/48, 4352/97, 4352/96, 051/3, 054/1, 050/2, 050/3, 055, 076, 057/6, 057/5, 066/267, 057/11, 057/8, 057/13, 057/14, 057/15, 056/1, 057/12 Papok telke szakmai 0131, 0130, 0129/5, 015/1, 013/5, 013/4, 013/3, 013/6, 012/2, 011/8 Nyék szakmai 113, 115/2, 109, 110, 108, 107, 111, 104, 128/5, 112, 117/8, 106, 105, 2307/4, 2308/1, 2308/2, 2307/3, 2307/1, 2307/2, 2284/1, 2278, 2284/2, 2050, 2284/3, 2303, 2304, 2048, 131/3, 132/3, 134/3, 133/3, 135/2, 117/7, 102/3, 115/1, 103, 102/5, 114, 101/5, 101/4, 101/2, 102/4, 101/3, 102/2, 117/4, 117/1, 117/3, 118, 2310/1, 2311, 2312 Pap-telke szakmai 0234/6, 05/8, 0234/7, 0234/9 Béta szakmai 0237 Gombos-rét 1. szakmai 053/130, 053/17, 053/16, 053/15, 053/22, 053/18, 053/21, 053/20, 053/19, 053/23, 053/24, 1000, 1739, 979, 1740/4, 1740/3, 1740/5, 1001, 033/11, 053/25, 1740/1, 1740/2 Gombos- rét 2. szakmai 053/9, 033/10, 053/130, 053/14, 053/15, 053/10, 053/12, 053/29, 053/30, 053/11, 053/8, 053/31, 053/28 Paptelke szakmai 015/1 Pusztatemplom szakmai 102/4 Hejő-csatorna - III. szakmai 062/2, 062/5, 099, 085/4 kavicsbánya köze Közép-országútra szakmai 0114/6, 0114/5, 0114/7, 0114/4 járó dűlő, Észak Hejő-melletti dűlő szakmai 099, 0109, 059, 058/2 (Almáskert) Déta dél szakmai 020/4 Miskolci rét I. szakmai 021, 022/4, 020/1, 022/5, 022/7, 022/6, 019/2, 022/3, 020/3 Gombos-rét Észak szakmai 019/2, 033/16, 033/8, 033/7 Csurgó rét szakmai 033/12 19

20 védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők A mellékelt ábra a regisztrált régészeti lelőhelyek elhelyezkedését mutatja a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ adatszolgáltatása alapján. A nyilvántartott régészeti lelőhelyeken a földmunkával járó fejlesztéseket, beruházásokat (ide értve az ásványi vagyon kitermelését is) lehetőség szerint el kell kerülni. A városban a helyi védelmet helyi rendelet szabályozza. A városban nincsenek egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők világörökségi és világörökségi várományos terület A várost nem érinti világörökségi és világörökségi várományos terület műemlék, műemlék-együttes A város nyilvántartott műemlékei a Forster Központ közhiteles adatszolgáltatása szerint: név védelem helyrajzi szám v. Szepessy kúria Műemlék 725/2, 725/4 v. Szepessy kúria ex-lege műemléki környezete Műemléki környezet 369/46, 397, 398, 494, 698, 699, 727, 725/3 A kastély között épült barokk stílusjegyekkel, tulajdonosa a település módosabb birtokosai közé tartozó Szepessy család. A kastély építése a korabeli jegyzőkönyvek szerint egy időben folyhatott a református templom építésével, Klir Vencel miskolci építőmester irányításával. A copf-stílusú ablakrácsokkal kivitelezett, manzárdtetős kastély földszinti helyiségei teknőboltozatosak. A kastélyt övező kertben a régészeti kutatások hun és avar sírokat tártak fel. Az egykori kastélykertet pihenőparkká alakították. A kastélykertben ma is látható egy hatalmas japán akácfa. Szepessy Aranka, a kastély egykori tulajdonosa a vármegyei főügyész felesége volt. Szepessy Aranka, férje halálát követően, a kastély államosítása után is benn lakhatott a kastélyban, egy helyiség a rendelkezésére állt egészen a haláláig. A kastélyhoz tartozó egykori szántó területén gazdálkodást folytattak. A kastély államosításakor az épület a helyi tanács tulajdonába került, ekkor több funkciót is kapott. A felső szinten napközi volt és iroda, melyek később kikerültek az épületből és a szint kettéosztásával két tanácsi szolgálati lakás került kialakításra. Később az alsó szintre idősek otthona költözött. Az egykori kastély alsószintjén találhattuk a konyhát, az ebédlőt és a kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket. A felső szintre vezető falépcsőn keresztül lehetett eljutni, itt helyezkedett el a nappali, egy kártyaszoba és különböző lakóterek. A falakat egykor freskók díszítették. A freskók különböző vezéreket ábrázolhattak. A falfestések nyomai még ma is láthatóak a lépcsőház boltíves részén, az épületben a korabeli falképeket konzerválták. A fűtést a kályhafülkékbe helyezett szemes majolika cserépkályha biztosította egykor, melyeknek a 60-as évek folyamán nyoma veszett. 20

21 A kastélyt a helyi önkormányzat pályázati úton felújítatta. Az épület jelenleg szociális és kulturális funkciókat tölt be. Az általános állagmegóvás mellett a felújítás során kicserélték a nyílászárókat, felújították a copfstílusú ablakrácsokat és két ablakon sikerült megtartani az eredeti homokkő keretet is. {forrás: kastelyutak.hu} műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely A város temetője a 3. sz. főúttól nyugatra, domboldalon található. A temető műemléki vagy helyi védelem alá nem tartozik. A temető részben fehér kerítéssel van lehatárolva, a ravatalozó a Szemere Bertalan utcába bekötő névtelen útról érhető el. A déli és nyugati telekhatár mentén fásított műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet A Forster Központ közhiteles adatszolgáltatása szerint az egykori Szepessy kúria környezete van nyilvántartva műemléki környezetként lásd fejezet. Műemléki jelentőségű terület nincs nyilvántartva a város igazgatási területén nemzeti emlékhely Nemzeti emlékhelyről nincs ismeret helyi védelem A városban helyi védelem alá tartozik: 1. Katolikus templom Szent István utca 60. A Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére szentelt templomot 1944-ben szentelték fel. Mohai Attila üvegtervező által készített ólomüveg ablakai a magyar történelem jeles eseményeit, illetve a biblia jeleneteit ábrázolják. 21

22 2. Református templom Munkácsy utca 7. (Ládháza) 1746-ban népesült be a falu reformátusokkal, akiknek már nem volt elégséges a kicsiny templom, de igen avult volt a templom mellett álló harangláb is. Az építkezésre engedélyt nyerve, szeptember 7-én az aranyosi kőbányából a hívek megkezdték a követ hordani március 18-án kezdték a templomot építeni. A fundamentumot április 16-án megásták, betették a fundamentumkövet a nyéki hegy felől való végső szögletbe. Alamizsnaosztogatás is volt az építők számára. Bort, pénzt, terményt, aranyakat, borjút, lovat, mindenféle értéket adtak össze, csakhogy a templom felépüljön. A templom 1801-re épült fel. Szószékkoronájának tetején szárnyas angyallal. A tornyot a nyugati homlokzat elé 1927-ben építették. A belső mennyezete sík, vakolt. A tornyon látjuk az I. világháború hőseinek három emléktábláját. Az orgonáját 1992-ben felújították, egy új sípsorral gazdagodott. Három harangja van. A 315 kg-osat (66 cm) Szlezák László öntötte Bp-en, felirata: Az élőket hivogatom, a holtakat elsiratom, a felhőket szétoszlatom! Isten dicsőségére öntették a ládházi egyház buzgó hívei közadakozásból a háborúba elvitt harangjuk helyett az Úrnak 1926ik évében. A 180 (50 cm) és 80 kg-okat (43 cm) Seltenhofer Frigyes öntötte Sopronban, a nagyobbik felirata: Öntették mint a ládházai ref. énekkar tagjai évben: Ötvös Ferenc, Petyka Pál karnagy, Hegedűs József, Kiss András, Kiss Gyula, Kiss Imre, Kiss József, Kiss Sándor, Mészáros Gyula, Mészáros István, Mészáros Miklós, Nagy Papp László, Orosz Gusztáv, Paksy Elek, Paksy József, Paksy Kálmán, Petra Károly. No A kicsié: Ne csüggedj el kicsiny sereg! Tebenned bíztunk elitől fogva! Készíttették a ládházi ref. énekkar tagjai, No {Forrás: Várady József templomos könyvei} 3. Posta Kossuth u

23 4. Városháza Vasút u Hősök emlékműve Petőfi-Kossuth u. kereszteződés 6. Emlékművek Szabadság tér Az épített környezet konfliktusai, problémái Az épületállomány elég vegyes képet fest, ugyan az általános műszaki állapot jellemzően megfelelőnek mondható, azonban a legtöbb utcakép nem egységes, nagyon különböző stílusú épületállománnyal rendelkezik a település (úgy az épületek formája, homlokzati színe, mint a tető formája, tetőfedés anyaga, a telket határoló kerítés milyensége). A lakó és üdülőterületek gyakorlatilag összenőttek és keveredtek, sokan kiköltöztek az üdülőkbe, majd átminősítették az üdülőterületen lévő ingatlanokat lakóházzá, amely jelentős konfliktust eredményez, úgy a közszolgáltatások, ingatlanértékének meghatározása és hitelképessége, mint a helyi adók tekintetében. A zártkertek nagyon vegyes képet festenek, több funkció, több méret, vegyes állapotok a jellemzőek, melyek folyamatos probléma-forrást jelentenek. 23

24 1.15. Közlekedés Hálózatok és hálózati kapcsolatok A település hálózati kapcsolatai biztosítottak, mind közúton, mind vasúton: 3. sz. elsőrendű főközlekedési út 35. sz. Nyékládháza-Debrecen másodrendű főközlekedési út sz. összekötő út sz. állomáshoz vezető út A város eleme a kötött pályás közlekedési hálózatnak is: országos vasúti fővonal és nemzetközi törzshálózat eleme: 80-as számú Hatvan Miskolc Szerencs - Sátoraljaújhely/Nyíregyháza vasútvonal Tiszapalkonya Erőmű Tiszaújváros - Miskolc vasútvonal Közúti közlekedés A 3. sz. elsőrendű főút forgalomszámlálási adatait (forrás: Magyar Közút) összegzi a mellékelt ábra és évi mért adatok alapján. Az ábráról leolvasható, hogy nőtt a közúti forgalom a vizsgált időszakban ( ), illetve, hogy a forgalom legnagyobb hányadát a személyautók adják, de igen jelentős a kisteher gépjármű forgalom is. A út szabályozási szélessége a hatályos tervben nagyobb, mint amit a tényleges állapotok indokolnának, ezért a tervben ennek korrigálás tervezett. A 3. sz. főút és a kapcsolódó közlekedési területek csomópontjainak szabályozásai jelenleg nem megfelelőek, ezek korrigálás tervezett. A 35. sz. másodrendű főút Nyékládháza és Debrecen (3. sz. elsőrendű főközlekedési út és 4. elsőrendű főközlekedési út) között biztosít közlekedési kapcsolatot, hossza 86 km. Az út 2x1 sávos. A forgalom a forgalomszámlálási adatok szerint valamelyes csökkent a vizsgált időszakban. Az út forgalmának legnagyobb részét a személyautók és kisteher gépjárművek adják. Az utat érintően beavatkozási javaslat jelenleg nem tervezett. A sz. Nyékládháza-Tiszacsege összekötő út forgalmára vonatkozó adatokat mutatja az ábra. A vizsgált időszakban az út forgalma nőtt. A forgalom elsősorban személygépjármű forgalomból adódik, e jelentős a kisteher gépjármű forgalom is. A sz. összekötő út 3. sz. elsőrendű főútba történő bekötésére új nyomvonal kialakítása tervezett, amely biztosítja, hogy az átmenő forgalom a várost elkerülje, nem viszi be a motoros forgalmat a lakott területekre. 24

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ MEDINA KÖZSÉG MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ. Készítette: Meridián Mérnöki Iroda Kft 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. Deák Varga Dénes vezető településtervező Tóth Dóra Kata

Részletesebben

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEVEZETŐ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben megfogalmazott tartalommal és véleményezési eljárás lebonyolításával

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, HATÁLYOS TERVDOKUMENTÁCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A 15/2004. (IV.28.) ÖKT sz. határozattal megállapított szöveges munkarész A 35/2008. (IX.22.) ÖKT. határozat

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1. melléklet A Településfejlesztési Koncepció célja Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (a továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció TAKSONY Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területére vonatkozóan a 9/2016. (II.16.) KT határozatban foglaltak alapján) Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz.

Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz. Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz. melléklete 2. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 2.1. A területfelhasználás Nyékládháza

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 2015 Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 122008/16 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Településrendezési terv Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs község Önkormányzata képviselõ-testületének 80/2010. (IX.22.) határozata község Településszerkezeti terv leírásról és településszerkezeti

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA

5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA 5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA 60 5.1 TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK SZOLNOKOT ÉRINTŐ ELHATÁROZÁSAI A 2014. január 1.-én hatályban lévő OTrT-t jóváhagyó 2003. évi XXVI. törvény

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

RÁCALMÁS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 1 RÁCALMÁS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A megalapozó vizsgálatot

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától illetve

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem Örökségvédelmi hatástanulmány Művi értékvédelem A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Tv.) 66. (2) bekezdése alapján kötelező az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR 1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS Készült Nyírlugos Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. JANUÁR Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve EREDETI LEÍRÁS ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROZATOK (2015. decemberig bezárólag) VÁROS ÉS HÁZ BT 2016 JANUÁR SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

Részletesebben

NAV 1 % Érvényesen rendelkező magánszemélyek száma: na. Balkányi Polgárőr Egyesület

NAV 1 % Érvényesen rendelkező magánszemélyek száma: na. Balkányi Polgárőr Egyesület NAV 1 % kedvezményezett adatok 2013-ban Szervezet típusa Cél szerinti besorolás Cél leírása NAV 1 % kedvezményezett adatok 2013-ban Szervezet típusa Cél szerinti besorolás Cél leírása NAV 1 % kedvezményezett

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyékládháza Város Helyi Építési Szabályzata Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) rendelete

Nyékládháza Város Helyi Építési Szabályzata Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) rendelete Nyékládháza Város Helyi Építési Szabályzata Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) rendelete Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ZALAKAROS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STARATÉGIÁJA

ZALAKAROS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STARATÉGIÁJA ZALAKAROS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STARATÉGIÁJA Készült: Zalakaros Város Önkormányzata megbízásából az MTA Regionális Kutatások Központja - Dunántúli Tudományos Intézete Pécs- által összeállított

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK

Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK 1.1. Tervi előzmények: 2010-ben kezdődött el Kocs község településrendezési tervének módosítása. A módosítás célja új területfelhasználások

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEVEZETŐ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben megfogalmazott tartalommal és véleményezési eljárás lebonyolításával

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

MAGYARBÁNHEGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG. Buella Mónika okl. táj- és kertépítész mérnök K1 01-5013/04 (Pagony Kft)

MAGYARBÁNHEGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG. Buella Mónika okl. táj- és kertépítész mérnök K1 01-5013/04 (Pagony Kft) 1 MAGYARBÁNHEGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG Megbízó Magyarbánhegyes Község Önkormányzata 5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 1. Szokola Béla polgármester Tervező: Benedek Kft - Településrendezési

Részletesebben

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája KD-ITS Konzorcium KPRF Ex Ante LLTK MAPI PESTTERV Trenecon COWI Város Teampannon 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG

PÁTY KÖZSÉG. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK, TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Hajdúdorog Város Önkormányzata INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2015-2020 (előzetes munkaközi egyeztetési anyag) Készítette: Kassai Zsolt építész Régió Terv Kft 4032 Debrecen, Böszörményi út 161.

Részletesebben

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SELLYE INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható A megalapozó

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat T Á J T E R V M Ű H E L Y SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 8261 Badacsony, Római u. 197. e-mail: laposaj@bazaltbor.hu Megalapozó vizsgálat Óbudavár településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1855/2015

Részletesebben

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Alátámasztó leírás Szomód község hatályos, 2006-ban elfogadott településrendezési tervét jelen megbízással egyezően a Fülöp Építésziroda készítette,

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2015.

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2015. VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. www.vatikft.hu TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

VITUKI Hungary Kft. 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42

VITUKI Hungary Kft. 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42 02.NMT.01 SZÁMÚ NAGYVÍZI MEDERKEZELÉSI TERV DUNA IPOLY TORKOLAT A DUNA BAL PARTON,

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA I. számú módosítással egységes szerkezetben Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító:

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1 Településhálózati összefüggések A település az Aszódi Járáshoz tartozik. A település Aszód és Gödöllő vonzáskörzetébe tartozik. 1.2 A területfejlesztési

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Nagy Géza Körjegyző. Szabó József Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT. Nagy Géza Körjegyző. Szabó József Polgármester HATÁROZATI JAVASLAT Kemeneshőgyész Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2010. (. ) határozata Kemeneshőgyész Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Kemeneshőgyész

Részletesebben

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011.

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012.

Részletesebben

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA TÖBB RÉSZTERÜLETEN VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2014.

Részletesebben

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS Bük Város Településrendezési terve - Felülvizsgálat 2015 Településszerkezeti terv

Részletesebben

Preambulum. Értelmező rendelkezések. e) Integrált Szociális Városrehabilitáció: az egyes akcióterületi krízisterületekre vonatkozóan

Preambulum. Értelmező rendelkezések. e) Integrált Szociális Városrehabilitáció: az egyes akcióterületi krízisterületekre vonatkozóan Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelete 1 Józsefváros fejlesztéséről 2 Preambulum Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (a

Részletesebben

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete Söréd (jelenleg hatályos) Településrendezési terv Az 1-es jelű terület a külterületi településszerkezeti tervlapon mezőgazdasági, a belterületi településszerkezeti tervlapon, és a Szabályozási Tervlapon

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete)

III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete) III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete) I.1. Térségi szerepkör Tahitótfalu a Szentendrei sziget legnagyobb települése, a szentendrei

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 20- i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV:5.) rendelet módosítása

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21.

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21. Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21. A Gazdasági Program készítés céljainak rövid bemutatása A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 16/2006.(VIII.24.) Alap Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Részletesebben

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I /2. Tel/Fax:/46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu SAJÓPETRI

Részletesebben

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA Tér és Terület Bt Településrendezési terv 2 Településszerkezet A település szerkezetét alakító legfőbb természeti elem a Tisza

Részletesebben

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

SZERZŐK BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL

SZERZŐK BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSÉPÍTÉSI FŐOSZTÁLY Finta Sándor főépítész Pongrácz Katalin Somogyi Judit Pártos Judit SZERZŐK TELEPÜLÉSRENDEZÉS:

Részletesebben

Városi Önkormányzat. 2013. július hó. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 1

Városi Önkormányzat. 2013. július hó. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezési, Hatósági és Humánpolitikai Osztály Városi Főépítész Székhely: Kazincbarcika, Fő tér 4. Levelezési cím: 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu.

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 10843 2 / 2010

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 10843 2 / 2010 SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 10843 2 / 2010 Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC II. Határozati javaslat melléklete BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC 1. Bevezetés A gyermekek védelméről és a

Részletesebben

SZIKSZÓ 2014-2020 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS 2015. MÁJUS 18. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. ITS 2014 Konzorcium Kft.

SZIKSZÓ 2014-2020 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS 2015. MÁJUS 18. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. ITS 2014 Konzorcium Kft. SZIKSZÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS 2015. MÁJUS 18. Készítette: ITS 2014 Konzorcium Kft. Tartalomjegyzék 2 Helyzetelemző munkarész... 2 2.1

Részletesebben

Nyékládháza Város új Településrendezési eszközök készítése Környezeti értékelés

Nyékládháza Város új Településrendezési eszközök készítése Környezeti értékelés Nyékládháza Város új Településrendezési eszközök készítése Környezeti értékelés Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 1. Bevezető 2 1.1. Előzmények 2 1.2. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 2014. szeptember 10. Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. INNOVA Észak-alföld

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/523-100 Email: rosenfeld.istvanne@sarvar.hu

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁTERV95 KFT 2015. SZEPTEMBER TÖRZSSZÁM: 155/2015. 3. 2. 2 ESZTERGOM VASÚTÁLLOMÁS KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁI II., VÁGÁNYÉPÍTÉSI MUNKÁK TERVEZÉSE MEGVALÓSÍTÁSA TÁRGYÚ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

Domborzati és talajviszonyok

Domborzati és talajviszonyok Domborzati és talajviszonyok Domborzat VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Sárpilis az Alföld, mint nagytájhoz, a Dunamenti - Síkság, mint középtájhoz és a Tolna - Sárköz nevezetű kistájhoz tartozik. A Sárköz

Részletesebben

AKCIÓTERÜLETI TERV FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT

AKCIÓTERÜLETI TERV FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT SZÉCHENYI LAKÓVÁROS REHABILITÁCIÓJA FUNKCIÓBŐVÍTÉSSEL AKCIÓTERÜLETI TERV FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT Pályázó: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Konzorciumi partner: PRIVÁT TRANS BEFEKTETŐ

Részletesebben

Törzsszám: VO-3/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-3/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a Debrecen, 0632 hrsz-ú Panoráma út - 01051 hrsz-ú út- 0752/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület 0756 hrsz-ú út 0752/14 hrsz-ú út 0752/17 hrsz-ú

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI ÉSZREVÉTELEI ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT VERZIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi

Részletesebben