Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 4/2005. (.30) Ú D H Í Ó ᔇ卷- Ü Balatongyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az évi LXV. törvény 16. -ban, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében - az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket magába foglalóan - az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg. D H. (1) A rendelet hatálya Balatongyörök Község teljes közigazgatási területére kiterjed, kivéve az alábbiakban felsorolt, változtatási tilalommal érintett területek határát, melyeket a Sza-1 és Sza-4 jelű szabályozási tervlapok tüntetnek fel: -098 hrsz-ú, Má-3 jelű általános mezőgazdasági terület (gyep, rét, legelő, nád) terv szerinti részlete; -097 hrsz-ú Becehegyi állomás; -098/1-, 098/2 hrsz-ú Mihályháza puszta; -0104/82 hrsz-ú, Má-3 jelű általános mezőgazdasági terület (gyep, rét, legelő, nád) terv szerinti részlete; (2) A változtatási tilalommal érintett területeken a folyamatban levő jogvita lezárultáig, de legfeljebb 3 évig változtatási tilalom lép érvénybe, e rendelet kihirdetését követő 30 napon belül. ᔗ卧 i LXXVIII. T Ti c ű ᔗ卧ᔗ卧. ᔗ卧 ᔗ卧1ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧1. ᔗ卧. ᔗ卧1ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧. ᔗ卧. ᔗ卧1ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧.. (3) E rendelet hatálya alá eső területen területet alakítani, építményt, építmény részt, épületet tervezni, kivitelezni, építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, használni vagy elmozdítani, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az országos érvényű rendelkezések megtartása mellett csak és kizárólag e rendelet és a hozzá tartozó szabályozási tervek (továbbiakban tervek) és az integrált örökségvédelem című terv együttes alkalmazhatóságával szabad. ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧1 ᔗ卧 űᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i T ᔗ卧ᔗ卧1ᔗ卧ᔗ卧.ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧1ᔗ卧 1ᔗ卧.ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 űᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i T ᔗ卧ᔗ卧1ᔗ卧ᔗ卧.ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧1ᔗ卧 ᔗ卧.ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ű 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 c ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i T ᔗ卧ᔗ卧1ᔗ卧ᔗ卧.ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧1ᔗ卧 ᔗ卧.ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 I 卧 ᔗ卧 űᔗ卧 I ᔗ卧 卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧1ᔗ卧ᔗ卧.ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧1ᔗ卧 1ᔗ卧.ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 (4) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező előírásokat tartalmaz, amelyek alól az első fokú építési hatóság jegyző - csak azon a területen és csak abban a körben biztosíthat eseti eltérést, ahol, és amely tárgyat érintően erre az önkormányzati rendelet kifejezetten feljogosítja. (5) A csillaggal jelölt szabályozási elemek OTÉK-ban foglalt határértékeknél megengedőbb értékek, melyekhez a minisztériumi hozzájárulást a BM Balatoni Területi Főépítészi iroda 90-3/2005. számú hozzájárulásában megadta.

2 2 Í D. F J 2. Engedélyhez kötött építési munkák: A Képviselő-testület az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet 9. -ában meghatározott építési munkák körét bővíti és az alábbi építési munkákat is az engedélyköteles építési munkákhoz sorolja: a.) mindenfajta hirdetési és reklám célú építmény, reklámszerkezet és reklám-, cég-, vagy címtábla, fényreklám felszerelését. b.) mindenfajta kerítés létesítését. A vízpart rehabilitációs tanulmánytervvel érintett parti sáv minden övezetében, továbbá a település településközpont vegyes-, üdülőházas üdülő- és különleges területeinek övezetein, a műemléki környezetben és a helyi védett utcasorok mentén: c.) A főfunkciót kiegészítő építmény -, továbbá d.) mindenfajta homlokzatot és tetőzetet érintő beavatkozás -homlokzatszínezés, nyílászáró csere, redőny, redőnyszekrény, antenna, védőrács, riasztó, közmű berendezések- végzését illetve elhelyezését. 3. (1) Az építési engedélykérelmekhez a 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 5. -ában meghatározott Új építmény esetén az építési engedélyezési tervdokumentációnak különösen az alábbiakat kell tartalmaznia: felsorolt pontok, az alábbi műszaki munkarészekkel egészülnek ki: a.) Bármely építmény, épület építési engedélyezési eljárása során be kell szerezni a területi tervtanács állásfoglalását a következő övezetekben és területeken: üdülőházas üdülőterületen, településközpont vegyes területen, különleges területen, zöldterületen, közterületen, a helyi védett utcasorok mentén, a Vízpart-rehabilitációs szabályozási tanulmánytervvel érintett parti sávban (vprt jelű övezetekben), illetve minden olyan esetben amikor az építési hatóság úgy ítéli meg, hogy a tervezett létesítmény a környezetétől tetőhajlásszög, tetőforma, anyaghasználat, homlokzati színek vonatkozásában jelentősen eltér. ᔗ卧 iᔗ卧 ᔗ卧 i iᔗ卧 ű i c ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧1999. ᔗ卧IV.ᔗ卧ᔗ卧.ᔗ卧 ᔗ卧Vᔗ卧 ᔗ卧.ᔗ卧 ᔗ卧1ᔗ卧 ᔗ卧. ᔗ卧 卧 b.) Kertépítészeti, illeszkedési tervet a a teljes vízpart-rehabilitációs tanulmánytervvel érintett parti sávban (vprt jelű övezetekben), különleges területen, zöldterületeken, külterületen bármilyen építési engedély kérelemhez. ᔗ卧 iᔗ卧 i i. 1. 卧 ᔗ卧 c.) A Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal állásfoglalását, a vonatkozó jogszabályban meghatározott eseteken túl a helyi védett épületek esetén és a helyi védett utcasorok mentén. 卧 卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧1. i LXIV. d.) a benövényesítést igazoló fotó(ka)t, mindenütt ahol beültetési kötelezettséget, illetve kötelező védőfásítást ír elő e rendelet.

3 (2) Az e rendelet 2. -ában építési engedélyhez kötött építési munkák esetében az építési engedélyhez csatolni kell: a.) Mindenfajta hirdetési és reklám célú építmény, reklámszerkezet és reklám-, cég-, vagy címtábla, fényreklám felszerelése esetén M=1:50-es méretben minden eltérő nézetet, M=1:100-as homlokzati rajzot, fotómontázst, műszaki leírást a reklám anyagáról, színéről, felszerelésének módjáról. b.) Kerítés létesítése esetén M=1:500-as helyszínrajzot, M=1:100-as méretarányú alaprajzot, legalább 1 jellemző metszetet, minden eltérő homlokzatot, fotómontázst, műszaki leírást a szerkezetről, anyaghasználatról, színtervről. c.) Főfunkciót kiegészítő építmény esetén m=1:500-as helyszínrajzot, m=1:50-es méretarányú alaprajzot, legalább 1 jellemző metszetet, minden eltérő homlokzatot, fotómontázst, műszaki leírást a szerkezetről, anyaghasználatról, színtervről. d.) Mindenfajta homlokzatot és tetőzetet érintő beavatkozás esetén: Homlokzat színezésnél színtervet, ᔗ卧. ᔗ卧. 卧 ᔗ卧 Nyílászáró cserénél m=1:100-as méretarányú rajzot a csere előtti, és utáni állapotot egyaránt bemutatva, legalább a cserével érintett, továbbá minden közterületre néző és nem oldalhatáron álló homlokzatról. Meg kell határozni az új nyílászáró anyagát, szerkezetét, színezését. Redőny, redőnyszekrény-, antenna-, védőrács-, riasztó-, közmű berendezések felszereléséhez be kell mutatni a szerkezet minden eltérő nézetét m=1:50-es méretben, továbbá m=1:100-as homlokzati rajzot, fotómontázst, az érintett homlokzatról, műszaki leírást a szerkezet anyagáról, színéről, felszerelésének módjáról. e.) A sugárzás céljára(adóantenna) is felhasználni kívánt antenna a tervezési területen nem létesíthető. 3 Í D Í 4. (1) Az építésügyi hatóság a kérelem elbírálása során vizsgálja mindazon szempontokat, melyeket számára a 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet kötelezően meghatároz. (2) Azokon a területeken, ahol a terület-felhasználás vagy az építés minősége a szabályozási terven jelöltek szerint megváltozik, építés csak a változásnak megfelelően engedélyezhető. (3) Azokon a beépítésre szánt területeken, melyeken az építés a ban részletezett feltételei nem biztosítottak építési engedély nem adható, elvi építési engedély igen, de ez esetben az építés feltételeit a határozatban közölni kell. (4) Épület építése csak olyan telken engedélyezhető, amelynek közterületről vagy magánútról gépjárművel közvetlenül történő megközelítése biztosított. (5) Azon kialakult esetekben, ahol az építmények-, épületek közti távolság kisebb mint az OTÉK 36. (2) bekezdésében meghatározott távolság, az építési engedélyezési eljárás során minden esetben be kell szerezni tűzvédelmi szakhatósági véleményt. (6) Minden beépítésre szánt területen az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. -ában meghatározott mértékű járműtárolót, gépkocsi várakozó helyet és rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet kell biztosítani. (7) A közigazgatási terület beépítésre nem szánt területein külterületen tömör kerítés nem létesíthető, a kerítés magassága legfeljebb 2,0 m lehet. c ᔗ卧 ᔗ卧 L ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧. 卧 i ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧. ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 c ᔗ卧 iᔗ卧 ᔗ卧i ᔗ卧 ᔗ卧iᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 卧. 7. ᔗ卧ᔗ卧 卧. 卧. ᔗ卧ᔗ卧 卧 卧ᔗ卧 卧 7ᔗ卧. ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧.

4 4 Ü D 5. (1) A szabályozási tervlapokon kötelező erejű szabályozási elemek módosítása a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítását vonja maga után. (2) A kötelező szabályozási elemek a következők: a terv határa, szabályozási vonal - közterületet nem közterülettől elválasztó vonal: - meglévő, megmaradó ingatlanhatár, - újonnan kialakított, módosított határok, eltérő terület-felhasználási módok, területegységek határa, építési övezet határa; területegységre, építési övezetre vonatkozó előírások; építési hely határa (az övezetenkénti előírások paraméterei szerint, a kialakult vagy kialakítandó telekhatárokhoz igazítva); kötelező fásítás, beültetési kötelezettség határa; be nem építhető kertfelület, védelmi kategóriák és határvonalak, változtatási tilalom határa (ld. jelen rendelet 1.. (2) bek.). (3) Amennyiben szabályozási vonallal, terület-felhasználási egységgel vagy övezethatárral egybeeső telekhatár változik, a közterület határa, a használat illetve az övezet értelemszerűen a változással egyezően alakul. (4) Telekhatár(ok) kialakítása illetve megváltoztatása esetén, az építési hely és határvonala a tényleges határ(ok)tól mért kötelező elő-, oldal és hátsókertek betartásával értelemszerűen alakítható. (5) A meglévő, megtartható épület (terven kitöltéssel jelölt) építési helyet is jelent. (6) Az építési helyen kívül meglévő (terven kitöltés nélkül jelölt) épületek megtarthatók, de bontás esetén új építés csak a jelen előírás szerint lehatárolt építési területen létesíthető. (7) Ahol a terv építési helyet nem jelöl, ott az övezeti előírásokban meghatározott paraméterek szerinti elő-, oldal- és hátsókertek értelemszerűen biztosítandók. (8) Ahol a terv beültetési kötelezettséget ír elő, ott az OTÉK 25 -ában meghatározott gyep, cserje és lombkoronaszinten is zárt többszintes növényállomány telepítendő, ha a terv övezetenkénti előírása másképpen nem rendelkezik. (9) A növényesítés csak őshonos növényállomány telepítésével végezhető (ld. jelen rendelet 1. számú függelék a Növényalkalmazás elvei). (10) Az övezeti jelekben előforduló K betűjelzés kialakult állapotot jelent. Ha az övezetre előírt paramétereket a kialakult állapot szerinti adatok meghaladják a.)a kialakult állapot tartható: telekméret, beépítettség, építménymagasság, előkert vonatkozásában újjáépítés esetén is. Beépítettség és építménymagasság a konkrét telken, előkert pedig egy teljes utcasoron tartható. b.)oldal- és hátsókert vonatkozásában, ha a kialakult állapot szerint az épületek közti távolság OTÉK 36. (2) bekezdésében meghatározott értéknél kisebb, ez az érték csak átépítés esetén tartható. Új építésnél a távolságokat az előírás szerint biztosítani kell (ld. Még 4.. (5) bekezdés). (11) Az övezetenkénti előírásokban csillaggal jelölt ( ) szabályozási elemek OTÉK-ban foglalt határértékeknél megengedőbb értékek, melyekhez a minisztériumi hozzájárulást a Területi Főépítészeti Iroda övezetenként megadta. (12) A terv rövidítéssel minden esetben a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. Törvényre utal. (13) A terv vprt rövidítéssel minden esetben a Balaton Vízpartrehabilitációs Tanulmánytervvel érintett övezeteire utal.

5 5 (14) Az irányadó jellegű szabályozási elemek vagy a szabályozás egy lehetséges változatára utalnak, vagy pontosításuk további részlettervezést igényel, ezért azok értelemszerűen módosíthatók az építésügyi hatóság jogkörében. Építésügyi hatóság ilyen esetben a Területi Tervtanács véleményét kikérheti. (15) Az irányadó szabályozási elemek a következők: irányadó szabályozási vonal, javasolt telekhatár, megszüntető jel, javasolt funkciók; (16) A kialakult, változó beépítésű területeken a szabályozási terv beépítési módra tett javaslata a kialakult telekhatárokhoz, illetve a javasolt telekhatárokhoz igazodó irányadó lehetőség. Eltérés esetén a kérdéses ingatlan közvetlen környezetére (minden irányban legalább 3-3 szomszédos ingatlanra) be kell mutatni, hogy a tervezett új beépítés a szomszédos telkek átépítését illetve beépítését nem akadályozza.. F J Ü, Ü F H 6. (1) A tervezési terület építésügyi szempontból a.) beépítésre szánt területre és b.) beépítésre nem szánt területre osztott. (2) A tervezési területen az építési engedély teljes közművesítettséghez kötött. A teljes közművesítettség mértéke OTÉK 8. (2) bekezdés a.) pontja szerint értendő, továbbá légkábel nem létesíthető. (3) A tervezési terület beépítésre szánt területei 1. lakó- jelű, 1.1 falusias -, f- jelű, (megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 0,5) 1.2 kertvárosi lakó-, ke- jelű, (megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 0,4) 1.3 kertvárosi lakó-, ke-2 jelű, (megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 0,5) 1.4 kertvárosi lakó-, ke-3 jelű, (megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 0,6) 1.5 kertvárosi lakó-, ke-4 jelű, (megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 0,6) 1.6 kertvárosi lakó-, ke-5 jelű, (megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 0,6) 2. vegyes-, jelű, 2.1. településközpont vegyes-, t- jelű, (megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 0,8) 2.2. településközpont vegyes-, t-2 jelű, (megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 1,0) 2.3. településközpont vegyes-, t-3 jelű, (megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 0,9) 3. üdülő Ü ᔇ卷el嚗 3.1. üdülőházas üdülő-, Üü- jelű, (megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 0, 9) 3.2. üdülőházas üdülő-, Üü-2 jelű, (megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 0, 8) 3.3. hétvégiházasházas üdülő- Üh- jelű, (megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 0, 2) 3.4. hétvégiházasházas üdülő- Üh-2 jelű, (megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 0, 2)

6 6 4. különleges 4.1.Elsősorban települési szintű szabadidő eltöltésével, sportolással kapcsolatos tevékenységek folytatására szánt terület, (megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 0,4) -sp jelű, 4.2 Elsősorban térségi szerepkörű strand, látványfürdő, szabadidő eltöltésével kapcsolatos létesítmények elhelyezésére szolgál. (megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 0,3) -st vprt jelű, 4.3 Elsősorban településüzemeltetési létesítmények elhelyezésére szolgáló (megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 1,2) -tü jelű, területekre tagolódnak. (4) A beépítésre szánt területekre vonatkozó főbb szabályozási elemeket az alábbiakban értelmezett övezeti jel tartalmazza: vezeti ᔇ卷el ke-2 eépítési mód ( z,, kr)/ / kr pítménymagasság(m) (..)/5,0 eépítettség (%) /30 eleknagyság(m 2 ) /600/450 a.) z övezeti ᔇ卷elben a betűjel a területfelhasználásra utal, a szám pedig az azonos területfelhasználáson belül eltérő karakterű alövezetek számát mutatja. b.) Az övezeti jelben indexszel feltüntetett betűjel az elsődleges használatra utal, melyek jelentése a következő: p sportolással kapcsolatos -, t szabadidős létesítmények, strand, látványfürdő -, y gyógyászattal kapcsolatos gyógyszálló, gyógyüdülő -, z szállodák, kereskedelmi szálláshelyek -, f fitness-wellness célú vendéglátó létesítmények -, vsp-vizisport és létesítményei, b.rek. rekultiválandó bánya, tü települési szintű szolgáltató, karbantartó, településüzemeltetés létesítményeinek elhelyezésére szolgáló területek, -temető, usz utóbusz pályaudvar, c.) beépítési mód sorában a K betűjel után zárójelben levő betűjelek az övezetben kialakult beépítési módokat mutatják, a betűjelek sorrendje többségi előfordulást is tükröz. A / jelekkel elválasztott betűjelek a beépítési módra vonatkozó, szabályozási tervben rögzített lehetőséget mutatják, a betűjelek sorrenje elsőbbséget is jelent, tehát a beépítési mód kizárásos alapon kerülhet meghatározásra a részletes övezeti előírás szerint. d.) beépítettség(%) sorában a K betűjel kialakult állapotra utal (ld.jelen előírás 5..(8) bekezdésének a.) pontját), az első szám az övezet telkeinek maximális beépíthetőségét mutatja. Ahol második szám van, az saroktelek eltérő beépíthetőségére, vagy más övezeti sajátosságra utal, melyet a szabályzat övezetenként részletez. e.) z építménymagasság(m) sorában a K betűjel és ahol előfordul, a zárójelben levő szám kialakult állapotra utal (ld.jelen előírás 5..(8) bekezdésének a.) pontját). A / jel utáni első szám az övezet létesíthető maximális építménymagasságát mutatja. Ahol második szám is van, az általában a kialakítható épület/építmény legnagyobb vagy legkisebb homlokzatmagasságát jelenti, melyet a szabályzat övezetenként részletez. f.) teleknagyság(m 2 ) sorában a K betűjel kialakult állapotra utal (ld.jelen előírás 5..(8) bekezdésének a.) pontját). A / jel utáni első szám az övezetben kialakítható teleknagyság legkisebb méretét mutatja. Ahol második szám is van, az-az övezetben előforduló sajátos beépítésekre vonatkozó legkisebb kialakítható telekméretet jelenti, melyet a szabályzat övezetenként részletez. g.) telekalakítás lehetőségeire vonatkozóan: amennyiben a telekalakításban résztvevő kialakult telkek együttes mérete a telekalakítás során nem csökken, de a telekalakítás után sem éri el külön-külön a telkek mérete az övezetre előírt kialakítható telek legkisebb méretét, úgy a telekalakítás engedélyezhető.

7 h.) elekfelosztás esetén: ha a kialakult telek az övezetre előírt legkisebb telekméret szerint felosztható, a felosztás engedélyezhető akkor is, ha az így létrejött új telkek szélessége az övezetben előírtnál kisebb, de nagyobb 14 m-nél, vagy ha a telek közterületi kapcsolata legalább 3 m(nyúlványos telek). i.) yelestelek kialakítása esetén: az oldalkertek távolságát a 11. számú melléklet szerint kell meghatározni. (5) A tervezési terület beépítésre nem szánt területei 1. közlekedési-, közm嚗elhelyezési-, öu jelű, 2. zöld-, jelű, 3. általános mezőgazdasági területekre, á-, á-2, á-3 jelű, 4. kertgazdasági területek, k-, k-2 jelű, 5. erdőterületre 5.1 véderdő-, -v jelű, 5.2 turisztikai célú erdő-, -t jelű, 5.3 gazdasági célú erdőterületekre tagolódnak. -g jelű, 7 Í Ó Ü 7. (1) A lakóterületek övezeti tagolódását a szabályozási terv tünteti fel és a következő táblázatok tartalmazzák a vonatkozó részletes előírásokat. Ü (2) Az (, z)/, z /20 ke- /4,5/6,5 / 000 jelű övezet Csetény összefüggő kertes, villa-szerű lakóövezete, amely a 4,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.. ᔗ卧 ᔗ卧 űᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧. 卧. ᔗ卧. ᔗ卧1ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 z övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 13.. (2) bekezdés: 1,2, 3, 4 pontja szerinti, valamint kivételesen (3) bekezdés 2. pontja szerinti építmények és a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület. ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧1. ᔗ卧.ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧iᔗ卧 ᔗ卧 i. 2. z övezetben a közm嚗vesítettség mértéke: 6. (2) bekezdés szerint. 3. telekalakítás Telekalakítás, telekhatár-rendezés az alábbi paraméterek szerint lehetőségei engedélyezhető. Nyeles telek létesíthető. kialakítható telek legkisebb területe K tartható vagy 1000(800) m 2 legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 18,0 (15) m ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 i. ᔗ卧 卧ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧 i i ᔗ卧 ᔗ卧i ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 c. 4. z övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett egnagyobb eépítési módᔇ卷a beépítettsége % egkisebb zöldfelület (%) Kialakult oldalhatáron álló, szabadon álló illetve ikresen csatlakozó beépítés tartható, új beépítés oldalhatáron álló illetve szabadon álló lehet ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧i ᔗ卧 ᔗ卧.

8 8 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ű ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 c ᔗ卧 ᔗ卧i ᔗ卧 ᔗ卧. 5. beépítés paraméterei z övezet telkein lhelyezhető egengedett legkisebb épületek száma előkert oldalkert hátsókert K K tartható ill. tartható Több is lehet 6,0 m ill. K tarható ill. 6,0/12/0 K tartható ill. 6,0-18 m m 3,0 m eépítési mód függvényében Oldalhatáron álló Szabadon álló ᔗ卧 ᔗ卧 71ᔗ卧 卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 1ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 iᔗ卧 卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧. T ᔗ卧 iᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. ᔗ卧i 卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧. 卧 i 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 i 卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧. ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. 卧 i 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ű i ᔗ卧 ᔗ卧. 卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧. iᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 i i ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. ᔗ卧. 卧 ᔗ卧. ᔗ卧 ᔗ卧 i 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 1ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧. 卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. 卧 i ᔗ卧. ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 i i ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 c ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧. ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 iᔗ卧 ᔗ卧 i. 卧 ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 i ᔗ卧 i T ᔗ卧 i T c ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧. 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 卧 ᔗ卧 i 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i T ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 i I ᔗ卧 9ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 卧. 卧 ᔗ卧 ᔗ卧. 6. z övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések egengedett építménymagasság etőzet és a tető haᔇ卷lásszöge 5,0/6,5 m Jellemzően magastető lehet agastető legnagyobb szélessége 12,0 m ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧ᔗ卧 卧 ᔗ卧. 7. gyedi előírások ető héᔇ卷azata Hullámpala nem lehet..ᔗ卧 ᔗ卧 i i ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧 卧 c i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i i ᔗ卧 ᔗ卧 卧 卧1997. ᔗ卧XII. ᔗ卧9.ᔗ卧 ᔗ卧Tᔗ卧 1ᔗ卧. ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 i 17. ᔗ卧ᔗ卧 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 i i ᔗ卧 ᔗ卧 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. I ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 i c. ᔗ卧.ᔗ卧 ᔗ卧 卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 iᔗ卧 ᔗ卧 iᔗ卧 i i ᔗ卧 ᔗ卧. 1. 卧 ᔗ卧.

9 9 8. aᔇ卷átos ᔇ卷ogintézmények: 8. pítési tilalom: Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő leᔇ卷egyzés érinti a következő ingatlanokat:2/1-, 2/2-, 3-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 10/1-, 10/2-, 11-, 16/1-, 16/2-, 17/1-, 17/2-, 1//3-, 20-, 21-, 25/4-, 28/4-, 30/3-, 33/3-, 3269-, 3270-, 3271-, 3283-, 3284-, 3289-, 3290-, 3291-, 3292-,3293-,3295-, 3298-, 3299-, 3300-, 3301-, 3304/5-, 3288-, 3310-, 3313-, 3314-, 3315-, 3318-, 3325/1-, 3327-, 3328-, 3330-, 3335-, 3340-, 3341-, 3345-, 3346-, hrsz-ok. 8.3 lővásárlási ᔇ卷og: - 9. onatkozó védelmi kategóriák a.) rökségvédelem szerint: a 6. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlanokat: 2/1-, 3-, 5-9-, 10/1-,./2, , 16/1-, 3264/1-, 3267 hrsz-ok (ld. 5. számú melléklet); b.) szerint: Településkép védelmi övezetbe tartozik, - Nagyrészt felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny területen elhelyezkedő övezetek - Eróziónak fokozottan kitett terület -2 Az övezet ingatlanjainak belterületbe vonása a évi CXII. Törvény hatályba lépésének időpontjáig megtörtént, így a Bt. IV. fejezet Záró Rendelkezések 54. a.) pontja alpján települési területként kezelhetők. U- (3) Az ke-2 (, z, kr)/, z /25 /5,0/6,5 /900 jelű övezet jellemzően nagykertes, újabban folyamatosan átstrukturálódó, átépülő lakóövezet, amely az 5,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.. ᔗ卧 ᔗ卧 űᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧. 卧. ᔗ卧. ᔗ卧1ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 z övezetben elhelyezhető funkció:oték.13. (2) bekezdés: 1,2,3,4 pontja szerinti, valamint kivételesen (3)bekezdés 1,2 pontja szerinti építmények és a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület. ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧1. ᔗ卧.ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧iᔗ卧 ᔗ卧 iᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 c 1ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. 2. közm嚗vesítettség mértéke: 6. (2) bekezdés szerint. 3. telekalakítás lehetőségei Telekalakítás, telekhatár-rendezés az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. Nyeles telek létesíthető. legkisebb területe K tartható vagy 800 m 2 kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 18,0 m ᔗ卧i ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 i. ᔗ卧 卧ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧 i i ᔗ卧 ᔗ卧i ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 c.

10 0 4. z övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett egnagyobb eépítési módᔇ卷a beépítettsége % egkisebb zöldfelület (%) Oldalhatáron álló, szabadon álló ill. ikresen csatlakozó beépítés tartható, új beépítés oldalhatáron álló lehet, kivételesen szabadon álló is engedélyezhető 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 c ᔗ卧 ᔗ卧i ᔗ卧 ᔗ卧. ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 iᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 c ᔗ卧 ᔗ卧i ᔗ卧 ᔗ卧. 5. beépítés paraméterei z övezet telkein lhelyezhető egengedett legkisebb épületek száma előkert oldalkert hátsókert K tartható ill. K tartható ill. 6,0 Több is lehet 6,0/12,0/0 m /5,0m K tartható ill.3,0 m eépítési mód függvényében K tarható ill. Oldalhatáron álló 6,0-36 /0,0 m Szabadon álló ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 i 卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 1ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧. ᔗ卧i 卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧. 卧 i 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 i 卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧. ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. A ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 i 卧 卧 c i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 <1 卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧ᔗ卧ᔗ卧. 卧 i 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ű i ᔗ卧 ᔗ卧. 卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧. iᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 i i ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. ᔗ卧. 卧 ᔗ卧. ᔗ卧 ᔗ卧 i 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 1ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧. 卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. 卧 i ᔗ卧. ᔗ卧i ᔗ卧 ᔗ卧 卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧 ᔗ卧. ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧.ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ű ᔗ卧 i 卧 ᔗ卧. 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧 卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧 ᔗ卧 i 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i T ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 i I ᔗ卧 9ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 卧. 卧 ᔗ卧 ᔗ卧. 6. z övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések egengedett építménymagasság etőzet és a tető haᔇ卷lásszöge agastető legnagyobb szélessége ető héᔇ卷azata 5,0/6,5 m Jellemzően Hullámpala nem 12,0 m magastető lehet lehet. ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧ᔗ卧 卧 ᔗ卧.

11 7. gyedi előírások A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató utcaképi fotómontázzsal egészíttesse ki az építési engedélykérelmet a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 12. -án, illetve 17. -án túlmenően, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetőhajlásszöge, tetőformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentős eltérést mutat(nak) a környezettől. Ilyen esetben be kell szerezni a területi tervtanács szakvéleményét. 8. aᔇ卷átos ᔇ卷ogintézmények: 8. pítési tilalom: Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő leᔇ卷egyzés érinti a következő ingatlanokat: 75-, 76-, , 86/1-, 86/2-, , 91/2-, 92-, 94/2-, 96/1-, 96/2-, 498-, 504/3-, 506-, 517-, 585/2-, /1-, 627-, 628-, 630-, 631/2-, , 640/, 640/2-, 641/2-, 641/3-, 643/1-, 644/1-, 646-, 647-, 650/6-, 651-, 654/1-, 655/1-, 659/1-, 659/2-, 660/6-, 660/8-, 661/1, 661/4-, 662/3-, 662/4-, 663/1-, 663/2-, 664-, 665/2-, 665/3-, 666-, 667-, 669/2-, 670-, 671-, 672/1-, 675-, 685-, , 693/1-, 695/1-, 695/2-, 696-, 697/1-, 697/2-, 700/1-, 701/1-, 701/2-, 702 hrsz-ok. 8.3 lővásárlási ᔇ卷og: - 9. onatkozó védelmi kategóriák a.) rökségvédelem szerint: A 3. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlanokat: 75-, , 84/1-,./2-,./3-, 86/1-,./2-, , 91/2-, 92 hrsz-ok. A 6. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlanokat: 563-, 564-, 568-, 569-, 570/3-, 574/3-, 574/4-, 575/4-, 576/4-, 577/2-, 578-, 579/5-, 580/4-, 580/5-, 581/3-, 583/3 hrsz-ok (ld. 5. számú melléklet); b.) szerint: Települési terület U- Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny területen elhelyezkedő övezetek, - (4) Az ( z,, kr)/ z,, kr /30 ke-3 /5,0/6,5 /700 jelű övezet apró telkes lakóövezet, amely az 5,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú, legfeljebb kétlakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál.. ᔗ卧 ᔗ卧 űᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧. 卧. ᔗ卧. ᔗ卧1ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 z övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK (2) bekezdés: 2, 3, 4 pontja szerinti, valamint kivételesen (2) bekezdés 1 és (3) bekezdés 2, 3 pontja szerinti építmények és a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület. ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧1. ᔗ卧.ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧iᔗ卧 ᔗ卧 iᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 c 7ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. 2. közm嚗vesítettség mértéke: 6. (2) bekezdés szerint. 3. telekalakítás lehetőségei Telekalakítás, telekhatár-rendezés az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. Nyeles telek csak a terv szerint létesíthető. legkisebb területe K tartható vagy 700 m 2 kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 16,0 m

12 2 4. z övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett egnagyobb beépítettsége % eépítési módᔇ卷a Kialakult szabadon álló, oldalhatáron álló ill. ikresen csatlakozó beépítés tartható, új beépítés a tömbben jellemző beépítési mód szerint szabadon álló ill. oldalhatáron álló lehet, kivételes esetben ikresen csatlakozó is engedélyezhető egkisebb zöldfelület (%) 30 % 50 I c ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i c ᔗ卧 ᔗ卧i ᔗ卧 ᔗ卧. 5. beépítés paraméterei z övezet telkein lhelyezhető egengedett legkisebb épületek száma előkert oldalkert hátsókert < 500 m 2 teleknagyság esetén csak egy épület, egyéb esetekben több is lehet K tartható ill.5,0/12,0/ 0 m K tartható ill. 5,0 m K tartható ill.3,0 m eépítési mód függvényében 6,0 36 m Oldalhatáron álló Szabadon álló Ikresen csatlakozó ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 1ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧. ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧. 卧 i 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 i 卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i c ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧. ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. 卧 i 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i c ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ű i ᔗ卧 ᔗ卧. 卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧. ᔗ卧 ᔗ卧 i 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 1ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧. 卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. 卧 i ᔗ卧. ᔗ卧i ᔗ卧 ᔗ卧 卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧 ᔗ卧. ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧.ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ű ᔗ卧 i 卧 ᔗ卧. 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧 卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i c ᔗ卧 ᔗ卧 卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧 ᔗ卧 i 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i T ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 i I ᔗ卧 9ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 卧. 卧 ᔗ卧 ᔗ卧. 6. z övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések egengedett építménymagasság 5,0/6,5 m etőzet és a tető haᔇ卷lásszöge Jellemzően magastető lehet agastető legnagyobb szélessége 12,0 m ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧ᔗ卧 卧 ᔗ卧. 7. gyedi előírások ető héᔇ卷azata Hullámpala nem lehet. A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató utcaképi fotómontázzsal egészíttesse ki az építési engedélykérelmet a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 12. -án, illetve 17. -án túlmenően, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetőhajlásszöge, tetőformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentős eltérést mutat(nak) a környezettől. Ilyen esetben be kell szerezni a területi tervtanács szakvéleményét.

13 3 8. aᔇ卷átos ᔇ卷ogintézmények: 8. pítési tilalom: Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő leᔇ卷egyzés érinti a következő ingatlanokat: 453-, 585/1-, , 625/1-, 627-, 790-, 791-, 805-, 86-, 809-, 810-, 813-, 829-, 830/2-, hrsz-ok. 8.3 lővásárlási ᔇ卷og: - 9. onatkozó védelmi kategóriák a.) rökségvédelem szerint: A. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlanokat: 436/2-, 458/2-, 461-, 469/1-, 469/2-, 470/4-, 471-, 472/2-, 473-, , 396/2-, 404-, 408-, 409/2-, 412/1-, 413/2-, 414/2-, 415/3 hrsz-ok. A 6. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlant: , 570/1-, 570/2-, /2-, 574/1-, 574/2-, 575/1-, 576/1-, 577/1-, 579/1-, 579/2-, 580/1-, 580/2-, 582-, 583/1-, 584/1 hrsz (ld. 5. számú melléklet); b.) szerint: Települési terület U- Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny és érzékeny területen területen fekszenek az övezet egységei -, -2 (5) Az (, )/ / z /25/30 ke-4 /5,0/6,5 /700 jelű övezet összefüggő nagykertes lakóövezet, amely az 5,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.. ᔗ卧 ᔗ卧 űᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧. 卧. ᔗ卧. ᔗ卧1ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 z övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK (2) bekezdés: 2, 3, 4 pontja szerinti, valamint kivételesen (2) bekezdés 1 pontja valamint (3) bekezdés 2, 3 pontja szerinti építmények és a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület. ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧1. ᔗ卧.ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧iᔗ卧 ᔗ卧 iᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 c 7ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. 2. közm嚗vesítettség mértéke: 6. (2) bekezdés szerint. 3. telekalakítás lehetőségei Telekalakítás, telekhatár-rendezés az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. Nyeles telek létesíthető. legkisebb területe K vagy 700 m 2 kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K vagy 18,0 m 4. z övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett egnagyobb eépítési módᔇ卷a beépítettsége % egkisebb zöldfelület (%) Kialakult szabadon álló ill. oldalhatáron álló beépítés tartható, új beépítés oldalhatáron álló 25/30 % 50 vagy szabadon álló legyen ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 i 卧 ᔗ卧 1 卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i 卧 ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧. ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 i i ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧i ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧. ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧

14 4 5. beépítés paraméterei z övezet telkein lhelyezhető egengedett legkisebb épületek száma előkert oldalkert hátsókert K vagy K /2,5 m Több is lehet 6,0/0,0/2,5 m K 5,0 m eépítési mód függvényében 6-36 Szabadon álló Oldalhatáron álló ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. ᔗ卧 ᔗ卧 i 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧 ᔗ卧. 卧 i 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 i 卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. ᔗ卧 ᔗ卧 i 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 1ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. 卧 i 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ű i ᔗ卧 ᔗ卧. 卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧. 卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. 卧 i ᔗ卧. 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧 卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧 ᔗ卧 i 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i T ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 i I ᔗ卧 9ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 卧. 卧 ᔗ卧 ᔗ卧. 6. z övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések egengedett építménymagasság etőzet és a tető haᔇ卷lásszöge agastető legnagyobb szélessége ető héᔇ卷azata 5,0/6,5 m Jellemzően Hullámpala nem 12,0 m magastető lehet lehet. ᔗ卧 ᔗ卧 7. gyedi előírások A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató utcaképi fotómontázzsal egészíttesse ki az építési engedélykérelmet a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet án, illetve 17. -án túlmenően, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetőhajlásszöge, tetőformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentős eltérést mutat(nak) a környezettől. Ilyen esetben be kell szerezni a területi tervtanács szakvéleményét. 8. aᔇ卷átos ᔇ卷ogintézmények: 8. pítési tilalom: Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő leᔇ卷egyzés érinti a következő ingatlanokat: 146/10-,./11-,./12-,./13-,./14-,./15-,./16-,./17-,./18-, 155/2-, 156/2-, 157/4-, 158/4-, 159/4-, 166/6-, 171/3-, 174/4-,./5-, 187/2-, 189/4-,./5-, 199/4-, 200/4-, 257-, 130/4-,./5-,./6-,./7-,./8-,./9-,./10-,./11-,./12-,./13-, , 144/1-,./2-, , , 3364-, 3365-, , 3144 hrsz-ok. 8.3 lővásárlási ᔇ卷og: - 9. onatkozó védelmi kategóriák a.) rökségvédelem szerint: A 2. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlanokat: 3097 hrsz. A 3. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlanokat: , , , , hrsz-ok.

15 5 Az 5. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlanokat: 166/4-,./5-,171/1-,./4-, 174/3-,./4-,./5-, 175/3-,./4-, 179/3-, 182/2-, 186/3-,./6-, 187/1-,./2-,188/2-,./5-,189/1-,./2-,./4-,./5-, 190/1-,191-,192-,199/4-,200/1-,./3-,./4-,201/2-,202/3-,./4-,./5-,205/2-,./4-,207/1-,./3-,210/1-,./3 hrsz-ok (ld. 5. számú melléklet); b.) szerint: Települési terület U- Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny ill. érzékeny területen fekszenek az övezet egységei -, -2 (6) Az 25/30 ke-5 5,0/6,5 /900 jelű övezet összefüggő nagykertes lakóövezet, amely az 5,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.. ᔗ卧 ᔗ卧 űᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧. 卧. ᔗ卧. ᔗ卧1ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 z övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 13. (2) bekezdés: 1,2,3,4 pontja szerinti, valamint kivételesen (3)bekezdés 1,2,3 pontja szerinti építmények és a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület. ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧1. ᔗ卧.ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧iᔗ卧 ᔗ卧 iᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 c 9ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. 2. közm嚗vesítettség mértéke: 6. (2) bekezdés szerint. 3. telekalakítás Telekalakítás, telekhatár-rendezés az alábbi paraméterek szerint lehetőségei kialakítható engedélyezhető. legkisebb területe K tartható vagy 900 m 2 telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 18,0 m 4. z övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett egnagyobb egkisebb eépítési módᔇ卷a beépítettsége % zöldfelület (%) Szabadon álló beépítés engedélyezhető 25/30 50 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 5. beépítés paraméterei lhelyezhető z övezet telkein egengedett legkisebb eépítési mód épületek száma előkert oldalkert hátsókert függvényében Több is lehet K tartható ill. 3,0 m 6,0 m 6,0-36 m Szabadon álló 卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. 卧 i ᔗ卧. 6. z övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések egengedett építménymagasság 5,0 /6,5 m ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 etőzet és a tető haᔇ卷lásszöge Jellemzően magastető lehet agastető legnagyobb szélessége 14,0 m ető héᔇ卷azata Hullámpala nem lehet.

16 6 7. gyedi előírások A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató utcaképi fotómontázzsal egészíttesse ki az építési engedélykérelmet a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet án, illetve 17. -án túlmenően, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetőhajlásszöge, tetőformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentős eltérést mutat(nak) a környezettől. Ilyen esetben be kell szerezni a területi tervtanács szakvéleményét. 8. aᔇ卷átos ᔇ卷ogintézmények: 8. pítési tilalom: Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő leᔇ卷egyzés érinti a következő ingatlanokat: 105/1-, 105/2-, , , 118/1-, 118/2-, 119-, , 124-, 125/1-,./2-,./3-,./4-, 126/1-,./2-,./3-,./4-,./6-,./7-, 127-, 128-, 130/15-,./16-,./17-,./18-,./19-,./20-,./21-,./22-,./23-,./24-,./25-, 130/63-,./64-,./68-,./70-,./71-,./79-,./80-,./81-,./82-,./83-,./84-,./85-,./86-,./87-,./88-,./89-,./90-,./91-, 3071/2-, 3087 hrsz-ok. 8.3 lővásárlási ᔇ卷og: - 9. onatkozó védelmi kategóriák a.) rökségvédelem szerint: A 2. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlant: 3080-, 3095 hrsz. A 3. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlanokat: , , , , hrsz-ok (ld. 5. számú melléklet); b.) szerint: Települési terület U- Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny területen fekszenek az övezetek - Az övezet, a BTSZ Tájképvédelmi, ill. tájkarakter megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű területe övezethatárának természetes határvonalakhoz történő kisebb kiigazítása után, települési terület U- (7) Az (, z)/, kr, z /25 f- /4,5 /900 jelű övezet Zsöllehát összefüggő kertes lakóövezete, amely az 4,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál. ᔗ卧 ᔗ卧 űᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧. 卧. ᔗ卧. ᔗ卧1ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. z övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 14.. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8 pontja szerinti épületek. 2. z övezetben a közm嚗vesítettség mértéke: 6. (2) bekezdés szerint. 3. telekalakítás Telekalakítás, telekhatár-rendezés az alábbi paraméterek szerint lehetőségei engedélyezhető. Nyeles telek létesíthető. kialakítható telek legkisebb területe K tartható vagy 900(700) m 2 legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 18,0(14,0) m ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 i. ᔗ卧 卧ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧 i i ᔗ卧 ᔗ卧i ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 c.

17 7 4. z övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett egnagyobb eépítési módᔇ卷a beépítettsége % egkisebb zöldfelület (%) Oldalhatáron álló, illetve szabadon álló beépítés tartható, új beépítés oldalhatáron álló legyen, kivételesen ikresen csatlakozó, illetve szabadon álló is lehet. I c ᔗ卧 ᔗ卧 1ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 c ᔗ卧 ᔗ卧i ᔗ卧 ᔗ卧. 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 c ᔗ卧 ᔗ卧i ᔗ卧 ᔗ卧. 5. beépítés paraméterei z övezet telkein lhelyezhető egengedett legkisebb épületek száma előkert oldalkert hátsókert K tartható K tartható ill. ill. 5,0 m Több is lehet 5,0/12,0/0 K tarható vagy 6,0-18 m m K tartható ill. 3,0 m eépítési mód függvényében Oldalhatáron álló Ikresen csatlakozó Szabadon álló ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 1ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧. ᔗ卧i 卧 ᔗ卧 i i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧. 卧 i 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 i 卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i c ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧. ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. 卧 i 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i c ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ű i ᔗ卧 ᔗ卧. 卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧. iᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 i i ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. 卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. 卧 i ᔗ卧. 卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧 ᔗ卧 i 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧 ᔗ卧 i 卧 ᔗ卧 i c ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i T ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 i I ᔗ卧 9ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 卧. 卧 ᔗ卧 ᔗ卧. 6. z övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések egengedett építménymagasság 4,5 m 7. gyedi előírások etőzet és a tető haᔇ卷lásszöge Jellemzően magastető lehet. agastető legnagyobb szélessége 12,0 m ető héᔇ卷azata Hullámpala nem lehet. a.) A helyi építési hatóság a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató utcaképi fotómontázzsal egészíttesse ki az építési engedélykérelmet a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 12. -án, illetve 17. -án túlmenően, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetőhajlásszöge, tetőformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentős eltérést mutat(nak) a környezettől. Ilyen esetben be kell szerezni a területi tervtanács egyetértő szakvéleményét. b.) A 8 %-os tereplejtést meghaladó telkeken az építési engedélykérelmhez kilátásvédelmet, rálátásvédelmet igazoló kertépítészeti, illeszkedési terv készítendő (ld.1. számú melléklet).

18 8 8. aᔇ卷átos ᔇ卷ogintézmények: 8. pítési tilalom: Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő leᔇ卷egyzés érinti a következő ingatlanokat: 51/2-, 55/2-, 58-, 59-, 60/1-, 63-, 67/3-, 68/1-, 69/1-, 72-, 73/2-, 74/1-, 1506/2-, 1507-, 1508-, 1509-, 1510-, 1511/4-, 1511/5-, 1512-, 1513/3-, 1514-, 1515/1-, 1517-, 1518-, 1519/1-, 1519/2-, 1520-, 3192-, 3193-, 3196-, 3197-, 3198-, 3228/1-, 3233/1-, 3234-, 3235-, 3236-, 3238/2-, 3243-, 3247-, 3260/2-, hrsz-ok. 8.3 lővásárlási ᔇ卷og: - 9. onatkozó védelmi kategóriák a.) rökségvédelem szerint: A 2. számú régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: 1504-,1506/2-, , 1511/2-,./4-,./5-,./6-,1512-,1513/1-, /3-,1514-,1515/2-,1516-,1518-,3148-,3149-,3200-, , ,3208-, , , , 3228/1-,./2 hrsz-ok. A 3. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlanokat: 69/2-, 73/1-,./2 hrsz-ok. A 4. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlanokat: ,51/2-,52/1-,./2-,54/2-,./3-,55/2-,./6-,56/2-,1516-,1518-,1519/3-,1520-,1521-,1522/1-,./2-, ,3184/1-,./2-, 3185-,3186-, ,3233/1-,./3-, ,3237/2-,./4-,3238/2-,./4-, ,3245 hrsz-ok (ld. 5. számú melléklet); b.) szerint: Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny, érzékeny és kevésbé érzékeny területek egyaránt végighúzódnak az övezetben. -, -2, -3 Az övezet, a BTSZ Tájképvédelmi, ill. tájkarakter megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű területe övezethatárának természetes határvonalakhoz történő kisebb kiigazítása után, települési terület U- (1) A 8. Ü (, z)/, /35/40 t- /4,5/6,0 /700 jelű övezet az ősi településmag vegyes, lakó- és települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási és egészségügyi létesítményeinek elhelyezésére szolgál, jellemzően a 4,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú épületekkel.. ᔗ卧 ᔗ卧 űᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧. 卧. ᔗ卧. ᔗ卧1ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 z övezetben elhelyezhető funkció továbbá: OTÉK 16.. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 5, 6 pontja szerinti építmények. 2. közm嚗vesítettség mértéke: 6. (2) bekezdés szerint. 3. telekalakítás lehetőségei Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. Nyeles telek létesíthető. legkisebb területe K tartható vagy 700 m 2 kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 14,0 m ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧

19 9 4. z övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett egnagyobb eépítési módᔇ卷a beépítettsége % egkisebb zöldfelület (%) Kialakult oldalhatáron ill. szabadon álló beépítés tartható, új beépítés oldalhatáron álló legyen, 35/40 40 kivételes esetben zártsorúvá fejleszthető, 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 卧 c i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 c 卧 c ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. 卧 卧 c i ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. 卧 ᔗ卧 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 1ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧 c i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. 卧 ᔗ卧 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 卧 c i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 c 卧 c ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧. ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧. ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i c ᔗ卧 ᔗ卧i ᔗ卧 ᔗ卧. ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 卧 5. beépítés paraméterei z övezet telkein lhelyezhető egengedett legkisebb épületek száma előkert oldalkert hátsókert K tartható vagy Több is lehet 4,5 K tartandó vagy 0,0 m 3,0 K tarható vagy 6,0-36 m eépítési mód függvényében Oldalhatáron álló ill. zártsorú Szabadon álló ᔗ卧 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧ᔗ卧 卧 ᔗ卧 T ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. 卧 i ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. ᔗ卧i ᔗ卧 ᔗ卧 卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧 ᔗ卧. ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧.ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ű ᔗ卧 i 卧 ᔗ卧. 6. z övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések egengedett építménymagasság etőzet és a tető haᔇ卷lásszöge agastető legnagyobb szélessége ető héᔇ卷azata K tartható ill. 4,5 m magastető lehet 9,0 m Cserépfedés lehet. 7. gyedi előírások Az építési engedélyezési dokumentáció jelen rendelet 3.. (1) bekezdés a.) és c.) pontjai szerint kiegészítendő. 8. aᔇ卷átos ᔇ卷ogintézmények: 8. pítési tilalom: Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő leᔇ卷egyzés érinti a következő ingatlanokat: hrsz-ok. 8.3 lővásárlási ᔇ卷og: - 9. onatkozó védelmi kategóriák a.) rökségvédelem szerint: Az 5. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlanokat: 179/1-, 182/1-, 186/4-, 188/1-, , 201/3-, 204-, 205/3-, 207/1-, 209 hrsz-ok. A. számú régészeti terület érinti az alábbi ingatlanokat: 154-, 157/1-, 158/5-, 159/6-, , 166/3-, , 176/1-,./2-, , 179/1-, 182/1-, 186/4-, 188/1-, , 201/3-, 204-, 205/3-, 207/1-, , 212/2-, 213/6-, 215-, 221-, 222/4-, 223-, , 242/1-, 396-, 398/1-, , , 409/1-, 410/1-, 412/2-, 413/1-, 414/1-, 415/2-, 418-, 419/2 hrsz-ok (ld. 5. számú melléklet); Helyi védett utcasor a Kossuth u. mindkét oldala az övezetben (ld.8.számú melléklet) -he-

20 20 b.) szerint: Települési terület U- Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny területen fekszenek az övezetek - (2) A t-2 (, )/, /40/50 /4,0 /500 jelű övezet az ősi településmag apró telkes, sűrű beépítésű vegyes, lakó- és települési szintű kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, kulturális és egészségügyi létesítményeinek elhelyezésére szolgál, jellemzően a 4,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú épületekkel.. ᔗ卧 ᔗ卧 űᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧. 卧. ᔗ卧. ᔗ卧1ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 z övezetben elhelyezhető funkció továbbá: OTÉK 16.. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 5 pontja szerinti építmények. 2. közm嚗vesítettség mértéke: 6. (2) bekezdés szerint. 3. telekalakítás lehetőségei Telekhatár-rendezés engedélyezhető, telekegyesítés akkor, ha a korábbi telkek utcai homlokvonalán a beépítési vonalakat az új beépítés megtartja. legkisebb területe K tartható vagy 500 m 2 kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 14,0 m 4. z övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett egnagyobb egkisebb zöldfelület eépítési módᔇ卷a beépítettsége % (%) Oldalhatáron álló illetve zártsorú beépítés tartandó, 40/50 30 卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 c 卧 c ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. 卧 ᔗ卧 卧 ᔗ卧 卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 1ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧 c i ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧. Zártsorú c 卧 c ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧. ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧 5. beépítés paraméterei z övezet telkein lhelyezhető egengedett legkisebb épületek száma előkert oldalkert hátsókert K tartandó Egy lehet vagy 0,0 m eépítési mód függvényében K tartható vagy K tarható vagy Oldalhatáron álló, zártsorúan 4,0 6,0/0,0 m csatlakozó ᔗ卧 卧 i c ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 卧T 卧ᔗ卧 ᔗ卧 卧 ᔗ卧. ᔗ卧ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧.ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 i ᔗ卧 ᔗ卧ᔗ卧 ᔗ卧 ᔗ卧 ű ᔗ卧 i 卧 ᔗ卧. 6. z övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések egengedett építménymagasság etőzet és a tető haᔇ卷lásszöge agastető legnagyobb szélessége 4,0 m magastető lehet 9,0 m ető héᔇ卷azata Égetett agyagcserép fedés lehet.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2008.(II.27.), 28/2008. (V.22.), 31/2009.(IX.10.) (egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról), 28/2011.(VII.5.) és 37/2013.

Részletesebben

1 ᔇ卧- Ü 6/2007. (.21.) Ú D H Í Ó Gombosszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -ban, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Pécs Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2001. (01.25.) sz. rendelete

Pécs Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2001. (01.25.) sz. rendelete Pécs Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2001. (01.25.) sz. rendelete 1. sz. melléklet PÉCS BELVÁROS szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának (HÉSZ) megállapításáról. Pécs Megyei

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról 1 VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ᔇ卷- Ü 4/2009. (.26.) számú rendelete özigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 5/2006. (.05.) számú rendeletének módosításáról a ᔇ卷- Ü 5/2006. (. 05.) számú rendeletével egységes szerkezetben

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2006. (V. 25.) számú, 8/2008. (X. 27.) számú, 3/2009. (I. 29.) számú, 5/2009. (I. 29.) számú, 8/2010. (X.28.) rendelettel módosított 15/2004.

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

7/2008. (X. 9.) Ú D H Í Ó ᔇ卷- Ü ᔗ厇- ü 1990. LXV. 16. -b, í í ó d ᔗ厇 ó ó 1997. LXXVIII. b f h j í h dj b í d b - b f ᔗ厇, b d ü ü f h b í, bb, j í d c, h fű ᔗ厇dᔗ厇 j h, j b f ó - bb d j. D H. ᔗ厇1ᔗ厇 ᔗ厇 d h

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról 1 Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról (Egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2006.(IX.29., 1/2007.(I.25.),

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (X.11.) rendelete Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-el módosított 1990.

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím : 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely:3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ - 356-345 E-mail: provinciaterv@freemail.hu

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE. a község Helyi Építési Szabályzatáról

RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE. a község Helyi Építési Szabályzatáról RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE a község Helyi Építési Szabályzatáról (1)RÉPÁSHUTA Önkormányzatának képviselőtestülete az 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007. (IV.23.) önkormányzati rendelete Balatonendréd község helyi építési szabályzatáról. 1 1 Módosította a 2/2010. (I.13.) önkormányzati rendelet.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

Petőfibánya Község Építési Szabályzata

Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Önkormányzatának 14/2005.(IX.20.) rendelete Petőfibánya Építési Szabályzata (PÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról Petőfibánya Község

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9 / 2007 (VI. 27.) sz. önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. Tiszasas Község Képviselő - testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 7/2001. (X. 19.) SZ. RENDELETE A 8/2006. (VIII. 08.), 14/2008. (XI. 25.), ÉS A 7/2010.

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2002. (VI.21.) rendelete a helyi építési szabályzatról Berzék község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzat módosítás ELFOGADVA: 2011. március 3.

Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzat módosítás ELFOGADVA: 2011. március 3. Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzat módosítás ELFOADVA: 2011. március 3. 2 Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (III. 16.) rendelete Tótvázsony Helyi Építési Szabályzatáról

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2 K Ü L Z E T L A P Településtervező: Építész munkatárs:

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003. (X. 03.) rendelete 1, A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003. (X. 03.) rendelete 1, A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL HÉSZ 1 Dörgicse Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003. (X. 03.) rendelete 1, A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dörgicse Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, módosított

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) számú rendelete (egységes szerkezetben a módosításokkal)

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) számú rendelete (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves Község Önkorányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) száú rendelete (egységes szerkezetben a ódosításokkal) BALATOFENYVES KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonfenyves Község

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete Hajdúbagos Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról Hajdúbagos Község Önkormányzatának

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének. ./2014. ( ) önkormányzati rendelete

KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének. ./2014. ( ) önkormányzati rendelete KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2014. ( ) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Tevel Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2009. (V. 29.) sz. rendelete Tevel község helyi építési szabályozásáról Tevel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Épített

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény,

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 20- i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV:5.) rendelet módosítása

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 5. szám 2010. február 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 9/2010. (II. 23.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete és szabályozási tervéről Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1..

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1.. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008. (X. 9.) rendelete Úrkút helyi építési szabályzatáról Úrkút község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos.

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos. SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁS ELŐZMÉNYEK Baracs településrendezési eszközei a 2006. év folyamán elkészültek. > A Településszerkezeti Tervet (a 2004. évi korábbi terv módosításaként) a 81/2006. (VII.28.) számú

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

32/2000. (09.22.) Kgy. sz. rendelet 1

32/2000. (09.22.) Kgy. sz. rendelet 1 32/2000. (09.22.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló

Részletesebben

4 számú rendelet: CSÉSZ- FEJEZET A rendelet hatálya és tartalma... 1. 1.old. Alkalmazási előírások... 2. Közterület-alakítási Terv /KAT/... 3. Kötelező Elvi Engedélyezési Terv /KELEN/... 4. FEJEZET...

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE GARA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GARA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Gara Község Önkormányzat képviselő testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL I. F E J E Z E T Vizsoly község önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14 / 2006. (VI. 1.) Rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL (1.) Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009. (IX.30.) rendelete Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról KISTOKAJ Község Önkormányzatának Képviselő testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

VÁRPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tervező: Rosivall Tervező Iroda Kft. 9026 Győr, Rónay Jácint u. 2/b VÁRPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Várpalota

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (Módosításokkal egységes szerkezetben.) Edelény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET SÁROSPATAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVKARBANTARTÁS 2016 TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET 1.1. ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK 1.1.1.

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

CSERÉPFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. egységes szerkezetben

CSERÉPFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. egységes szerkezetben PROVINCI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9.I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013.(III.04.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Siófok

Részletesebben