Balatonakarattya Településrendezési eszközeinek módosítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonakarattya Településrendezési eszközeinek módosítása"

Átírás

1 Raw Development Kft. és TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. Környezeti értékelés Balatonakarattya Településrendezési Budapest, május

2 BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 132/2015. (XII.28.) sz. önk. határozat melléklete szerinti területekre vonatkozóan) KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT MEGBÍZÓ: BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GENERÁL TERVEZŐ: RAW DEVELOPMENT KFT Budapest, Károly krt. 9. TÁJOLÓ-TERV TERÜLETRENDEZÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI KFT Budapest, Rottenbiller utca 24. Véleményezési tervdokumentációk tartalma: VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ I. ÖNKORMÁNYZATI JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása Településszerkezeti terv leírása Településszerkezeti tervlap módosításai Helyi építési szabályzat módosítása HÉSZ normaszöveg módosítása HÉSZ rajzi mellékleteinek, Szabályozási terv és Övezeti terv módosítása VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK A tervezett módosítások ismertetése, szakági javaslatok jelen dokumentáció május 1

3 2016. május 2

4 TERVEZŐK: GENERÁLTERVEZŐ Raw Development Kft Budapest, Károly krt em. 906.; és TÁJOLÓ-TERV Kft Budapest, Rottenbiller utca 24. II.em. 5. KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Dr. Boromisza Zsombor okl. tájépítészmérnök SZTjV 22/2011 Mészáros Szilvia, okl. tájépítészmérnök TELEPÜLÉSRENDEZÉS TÁJOLÓ-TERV Kft Budapest, Rottenbiller utca 24. II.em. 5. Auer Jolán vezető településtervező és területrendező tervező TT1, TR M. Andrási Ágnes településmérnök TÁJRENDEZÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM TÁJOLÓ-TERV Kft Budapest, Rottenbiller utca 24. II.em. 5. Auer Jolán vezető településrendezési zöldfelületi és tájrendező tervező TK M. Andrási Ágnes településmérnök, okl. tájépítészmérnök KÖZLEKEDÉS TERRAQUIA Kft Budapest, GÖD, Bodza u. 2. Becsák Péter településtervezési közlekedés tervező Tkö KÖZMŰ KÉSZ TERVEZŐ Kft Budapest, Naphegy utca 26. Bíró Attila okl. építőmérnök településtervezési energia-közmű, -hírközlés, -vízközmű tervező TE, TH, TV Hanczár Zsoltné okl. gépészmérnök és községrendező szakmérnök településtervezési energia-közmű, -hírközlés, -vízközmű tervező TE, TH, TV május 3

5 2016. május 4

6 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE ELŐZMÉNYEK, TEMATIKA A KAPCSOLÓDÁSA A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATÁHOZ A KÉSZÍTÉSE SORÁN TETT JAVASLATOK HATÁSA A TERV ALAKULÁSÁRA A KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT FELELŐS SZERVEK ÉS AZ ÉRINTETT NYILVÁNOSSÁG BEVONÁSA, AZ ÁLTALUK ADOTT VÉLEMÉNYEKNEK, SZEMPONTOKNAK A KÉSZÍTÉSE SORÁN TÖRTÉNŐ FIGYELEMBEVÉTELE A KÉSZÍTÉSÉHEZ FELHASZNÁLT ADATOK FORRÁSA, AZ ALKALMAZOTT MÓDSZER KORLÁTAI A TERV RÖVID ISMERTETÉSE A TERV CÉLJA, TARTALMA, A SZEMPONTJÁBÓL FONTOS RÉSZEI, JELLEMZŐI A TERV ÖSSZEFÜGGÉSE MÁS RELEVÁNS TERVEKKEL, ILLETVE PROGRAMOKKAL Fejlesztéspolitikai dokumentumok Terület- és településrendezési tervek A VÁLTOZATOK KÖZÖTTI VÁLASZTÁS INDOKAI, A VÁLASZTÁST ALÁTÁMASZTÓ VIZSGÁLAT RÖVID LEÍRÁSA A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖRNYEZETI HATÁSAINAK, KÖVETKEZMÉNYEINEK FELTÁRÁSA A TERV CÉLJAINAK ÖSSZEVETÉSE A TERV SZEMPONTJÁBÓL RELEVÁNS NEMZETKÖZI, KÖZÖSSÉGI, ORSZÁGOS VAGY HELYI SZINTEN KITŰZÖTT KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI CÉLOKKAL KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK ÉS SZEMPONTOK MEGJELENÉSE, ILLETVE FIGYELEMBEVÉTELE A TERVBEN A TERV CÉLJAINAK EGYMÁS KÖZTI, ILLETVE A RELEVÁNS TERVEK, ILLETVE PROGRAMOK (2.2.) CÉLJAIVAL VALÓ KONZISZTENCIÁJA KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL A JELENLEGI KÖRNYEZETI HELYZET RELEVÁNS, A TERVVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN LÉVŐ ELEMEINEK ISMERTETÉSE A terület azon környezeti jellemzőinek azonosítása, amelyeket a terv megvalósítása valószínűleg jelentősen befolyásol A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartóképesség, terhelhetőség) A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható alakulása, ha a terv nem valósulna meg A TERV MEGVALÓSULÁSÁVAL KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE KÖRNYEZETI HATÁST KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK, OKOK FELTÁRÁSA Természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelés közvetlen előidézését járó módosítások Társadalmi, gazdasági folyamatokat kiváltó, ösztönöző módosítások, amelyek közvetett módon környezeti következménnyel járhatnak A TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESETÉN VÁRHATÓ, A KÖRNYEZETET ÉRŐ HATÁSOK, KÖRNYEZETI KÖVETKEZMÉNYEK ELŐREJELZÉSE Jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés a közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése A KÖRNYEZETI KÖVETKEZMÉNYEK ALAPJÁN A TERV ÉRTÉKELÉSE, A KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL ELFOGADHATÓ VÁLTOZATOK MEGHATÁROZÁSA május 5

7 4. A TERVI VÁLTOZÁSOK KÁROS HATÁSAINAK ELKERÜLÉSÉRE, CSÖKKENTÉSÉRE VONATKOZÓ, A TERVBEN SZEREPLŐ INTÉZKEDÉSEK HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE, JAVASLATOK EGYÉB SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEKRE JAVASLAT OLYAN KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ INTÉZKEDÉSEKRE, ELŐÍRÁSOKRA, FELTÉTELEKRE, SZEMPONTOKRA, AMELYEKET A TERV ÁLTAL BEFOLYÁSOLT MÁS TERVBEN, ILLETVE PROGRAMBAN FIGYELEMBE KELL VENNI A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓAN FELLÉPŐ KÖRNYEZETI HATÁSOKRA VONATKOZÓ MONITOROZÁSI JAVASLATOK ÉRTÉKELÉSE KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ május 6

8 1. A KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 1.1. Előzmények, tematika A 2010-es években kezdeményezés indult Balatonakarattya önálló településsé történő nyilvánítására. Ezt követően a lakosság a év decemberében tartott népszavazáson a településrész különválásáról döntött. Balatonakarattya 2014-től önálló község. A különválás óta még nem készültek el a település önálló településrendezési eszközei. Önálló Településfejlesztési Koncepcióval nem rendelkezik a település, jelenleg Balatonkenese Településfejlesztési koncepciójának Balatonakarattya területére vonatkozó elhatározásainak hatályba léptetéséről a 130/2015. (XII.28) sz. határozatával döntött a testület Az Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2014. (XII.8.) ök. rendeletében megállapította Balatonakarattya község helyi építési szabályzatát, amelynek értelmében átmenetileg Balatonakarattya község közigazgatási területére a Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének helyi építési szabályzat megállapításáról szóló, 10/2012. (IV.5.) Ök. rendelet november 6-át megelőzően hatályos, Balatonakarattya területére vonatkozó rendelkezései hatályosak. A hatályban lévő településrendezési eszközök a következők: Településfejlesztési Koncepció: 130/2015. (XII.28.) határozat Településszerkezeti terv: 2/2016. (II.18.) sz. határozat Helyi építési szabályzat és szabályozási terv: 10/2012. (IV.5.) Ök. rendelet Balatonakarattya Község Önkormányzatának képviselő testület 131/2015 (XII.28.) számú határozatában döntött az alapvető működéshez szükséges településrendezési eszközök részleges és foltszerű módosításáról, valamint a 132/2015 (XII.28.) számú határozatában módosítás tervezési programjáról. A határozat mellékletében a tervezett módosítások (18 db) jellegük szerint 4 fő csoportba kerültek besorolásra. 1. a településszerkezeti tervet, a HÉSZ normaszövegét és annak rajzi mellékletét képező szabályozási tervet és övezeti tervet érintő módosítások 2. a HÉSZ normaszövegét és annak rajzi mellékletét képező szabályozási tervet és övezeti tervet érintő módosítások 3. csak a HÉSZ normaszövegét érintő módosítások 4. csak a HÉSZ rajzi mellékletét képező szabályozási tervet és övezeti tervet érintő módosítások A településrendezési eszközök egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 36. alapján a teljes eljárás szabályai szerint történik. A településrendezési eszközök módosítását az Önkormányzat a hatályos településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításával, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) május 7

9 augusztus 6-án hatályos tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával kívánja végrehajtani. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet] 1. (2) bekezdése és 1. melléklete szerint a település egészére készülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv esetében a környezeti vizsgálat lefolytatása kötelező. Jelen környezeti vizsgálat tematikája a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. mellékletében szereplő tartalmi követelményeket követi A környezeti értékelés kapcsolódása a településrendezési terv készítésének folyamatához A környezeti értékelés a településrendezési eszközök kidolgozásával és egyeztetésével párhuzamosan zajlik. A környezeti értékelés dokumentuma az elkészült településrendezési tervekkel együttesen kerül megküldésre az előzetes tájékoztatási szakaszban részvételi szándékát jelző államigazgatási szerveknek. A véleményezési szakasz során beérkezett vélemények alapján a vizsgálati dokumentáció pontosításra, szükség esetén módosításra kerül. A közgyűlés a környezeti értékelést a településrendezési eszközökkel egyidejűleg fogadja el A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására A környezeti értékelés készítői és a szakági tervezők, valamint a településrendezési eszközök tervezői folyamatosan együttműködnek a legmegfelelőbb módosítási változatok kidolgozása érdekében. A környezeti értékelés dokumentációjának véleményezésébe be kell vonni a jogszabály szerinti államigazgatási véleményezőket is. Az előzetes tájékoztatási szakasz során beérkezett észrevételek, nagyban elősegítik, hogy a készülő tervek megfelelő választ adjanak a feltárt korlátozó tényezőkre felmerülő egyéb problémákra. A tervkészítés során ez az együttműködés teszi lehetővé, hogy a készülő településrendezési eszközök a lehető legnagyobb figyelmet fordítsanak a települési értékek, környezeti elemek, valamint a táji-és természeti adottságok megóvására május 8

10 1.4. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembevétele A környezeti értékelés készítésekor figyelembe vettük a felelős szervek által adott előzetes véleményeket, adatszolgáltatásokat. A beérkezett előzetes véleményeket táblázatos formában foglaltuk össze. Véleményező szerv Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat - Országos Tisztifőorvosi Hivatal Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Balatonkenese Város Önkormányzata Balatonvilágos Község Önkormányzata Vélemény összefoglalása A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. számú melléklet 22. pontja szerint az Országos Tisztifőorvosi Hivatal természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak védelmére vonatkozóan csak érintettség esetén vesz részt az egyeztetési eljárásban, és ad véleményt. A benyújtott dokumentáció alapján megállapította, hogy természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. Ismerteti a hatás- és illetékességi körébe tartozó főbb irányadó jogszabályokat. Az eljárás további szakaszaiban részt kíván venni. Tájékoztat az előzetes megkereséssel kapcsolatban, hogy országos szempontból is kiemelkedő a település területéhez tartozó leszakadó partfalak természetvédelmi értéke. Ezek az unikális élőhelyek számos védett növény és állatfaj élőhelyéül szolgálnak napjainkban is, függetlenül a területi besorolástól. Az előzetes megkeresésben foglalt változtatási tervek érintik ezeket a magasparti élőhelyeket, kérik, hogy a tervezési program további munkafázisai során a fentieket vegyük figyelembe. Tájékoztat, a települést érintő magasabb szintű tervekkel és a természetvédelmi szempontú kijelöléssel érintett területekről. Megküldi a településre vonatkozó Natura 2000 területek lehatárolását, a Nemzeti Ökológiai Hálózat területi lehatárolását. Az egyeztetési dokumentációt papír alapon és CD mellékletként is kérik megküldeni. A jóváhagyott tervet csak CD formátumban kell részükre megküldeni. Azon változtatásokkal egyetért, amelyek már a különválás előtt megfogalmazódtak és a korábbi településrendezési tervben szerepeltek. A vagyonmegosztástól független tulajdonviszonyokat érintő módosításokkal kapcsolatban észrevételt nem tesz. A két település vagyonmegosztásában szerepet játszó, önkormányzati tulajdonviszonyokat érintő módosításokkal kapcsolatban településrendezési szakmai észrevételt nem tesznek. Nyilatkozatot tesznek arról, hogy közigazgatási határvonal véglegesítése után Balatonkenese közigazgatási területére eső tervezett módosításokat a helyi településrendezési eszközeikben átveszik, amennyiben annak nincsen jogi akadálya. Tájékozatnak, hogy a HM. Hatósági Hivatal már a korábbi módosításkor is indítványozta a Honvéd-üdülő és kemping 3633/1, 3633/2, 3657, 4837/2 alatti ingatlanokat különleges honvédelmi területté történő átsorolását. A döntést megalapozó Képviselő-testületi határozatok és jegyzőkönyveket tájékoztatásként csatolták. Az eljárás további szakaszaiban részt kívánnak venni. A települések csatlakozó pontjain a kialakult övezeteken nem kívánnak változtatni. Az eljárás további szakaszaiban nem kívánnak részt venni. 5. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tájékoztat, hogy a módosítással érintett területek kijelölt vagy előzetesen lehatárolt vízbázis védőövezetét, felszíni vízminőségvédelmi területet, valamint vízfolyás parti sávját nem érintik. Részét képezik azonban a Balaton tónak a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet szerint meghatározott 6 méteres parti sávjának, amelyen belül csak a hivatkozott jogszabály szerinti tevékenység folytatható. A település közigazgatási területén a felszín alatti május 9

11 Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti felszín alatti víz érzékenysége alapján fokozottan érzékeny és érzékeny területek találhatóak. A település külterületi részeinek jelentős része felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület. A volt szennyvíztisztító területe - a tervezett különleges-kikötő területtel szemben - Balatonkenese vízpartrehabilitációs szabályozási követelményeiről szóló 23/2009. (IX.18.) NFGM rendelet mellékletének 7/7 tervlapja alapján csak oktatási központ területe és egészségügyi terület területfelhasználási egységbe sorolható. Felhívja a figyelmet, hogy a szennyvíztisztító telep terület meglévő vízlétesítmények elbontása csak jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában végezhető. A belterületi, beépítésre szánt területeket érintő módosításokkal kapcsolatban előzetesen nem emelnek kifogást. Kéri, hogy szabályozási előírások kidolgozása során, különösen az építménymagasságot, beépítési százalékot érintően a tájképvédelmi szempontokra kiemelt figyelmet kell fordítani. Ez a vízparti területre vonatkozóan (tervezett kemping, szennyvíztelep területe, MÁV üdülő) különösen érvényes. A különleges kikötő terület kijelölésével kapcsolatban felhívja a figyelmet, hogy érinti a Balaton elnevezésű Natura 2000 különleges madárvédelmi területet (275/2004. (X.8.) Korm. rendelet vonatkozó jogszabályi helyek hivatkozása). Tekintette arra, hogy a tervben új beépítésre szánt területek kerülnek kijelölésre kéri a biológiai aktivitás érték számítás elvégzését, és a megfelelés igazolását. Az eljárás további szakaszaiban részt kíván venni, az elkészült terveket papír alapon és CD-n is kéri megküldeni. Megküldi az örökségvédelmi hivatal nyilvántartásában szereplő a terv szempontjából releváns adatokat az egykori település teljes közigazgatási terültére vonatkozóan. Kérik, hogy a települési dokumentumok értékvédelmi fejezeteit az adatszolgáltatásnak megfelelően aktualizáljuk. Az előkészítése során vegyék figyelembe a Kötv. 85/A. (1) bekezdése szerinti és a Kr mellékletében meghatározott tartalommal összeállított, aktualizált örökségvédelmi hatástanulmány megállapításait. Az eljárás további szakaszaiban nem kíván közreműködni. A 3644/1 hrsz.-ú ingatlanon működik Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ, amelynek jelenlegi funkcióját a honvédelmi tárca hosszú távon fenn kívánja tartani. Az OTrT tv. előírja, hogy Honvédelmi a honvédelmi terület övezetét a településrendezési eszközökben kell Minisztérium Hatósági tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni és a szerkezeti tervben Hivatal beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület területfelhasználási egységben kell sorolni. Kéri az ingatlan - a funkció zavartalan működését biztosító - különleges honvédelmi terület övezetbe való átsorolását, amelynek szabályozási paramétereit pontosan meghatározza. A további véleményezési eljárásban részt kíván venni. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltsége Nemzeti Közlekedési Hatóság Út- és Hídügyi Főosztály 10. Engedélyezési és Forgalomszabályozási Osztály Térképi melléklet nélkül a beérkezett dokumentációt nem tudják véleményezni. Tájékoztat, közúti szempontból hogy a településrendezési tervek kötelező, alátámasztó közúti közlekedési munkarészeinek tartalmi követelményeiről, a terv kidolgozása során kötelezően alkalmazandó előírások, jogszabályok köréről. Ismerteti a vasúti szempontból a hatáskörébe tartozó kérdésekben a településre vonatkozó jogszabályokon alapuló követelmények és a koncepció tartalmi követelményeivel kapcsolatos elvárásokat, a települést érintő ágazati elhatározásokat. Felhívja a figyelmet a hajózási szempontból követendő jogszabályok, előírások körére, valamint mellékeli az érintett területen hajózási engedéllyel működő hajózási létesítmény alapadatait. Az eljárás további szakaszaiban részt kíván venni. A véleményezési dokumentációt elektronikus formátumban kéri megküldeni május 10

12 Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Felügyeleti 11. Főosztály - Repülőtéri és Repülésvédelmi Osztály A további egyeztetési eljárásban nem kíván részt venni. Nemzeti Média- és 12. Hírközlési Hatóság Tájékoztat, hogy a rendezés alá vont területen a hatósági nyilvántartásba bejegyzett elektronikus hírközlési szolgáltatókról és szolgáltatásokról a Hatóság internetes honlapján a teljes körű nyilvántartás megtalálható. Ismerteti a témakörhöz kapcsolódó hatályos jogszabályok körét. Kéri, hogy az elektronikus hírközlési építmények elhelyezését taglaló munkarész elkészítése során az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet előírásait kerüljenek alkalmazásra. 13. Országos Atomenergia Hivatal Siófok Város 14. Önkormányzata Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, 15. Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és 16. Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztály Veszprém Megyei Rendőr- 17. Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Tájékoztat, hogy nincs a hatáskörébe tartozó létesítmény a község tervezési területének figyelembe veendő közelségében. Hatályos ágazati elhatározás ilyen létesítmény létrehozásával vagy helykijelölésével Balatonakarattya községet érintően nem számol. Tárgyi vonatkozásban a véleményezéssel nem érintett államigazgatási szerv, a település fejlesztési- és rendezési kérdéseiben nem rendelkezik semmilyen kapcsolódó feladat- és hatáskörrel. Az eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni, azokról értesítés vagy további adatokat nem kér. A tervezett módosítások Siófok Város közigazgatási területét és a két település infrastrukturális kapcsolatait nem érintik, káros környezeti hatás a városra nézve nem várható. A dokumentációval kapcsolatban észrevételt nem tesz, az eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni. Tájékoztat, hogy a település hatályos rendezési eszközei hol érhetőek el. Ismerteti Balatonakarattya településrendezési eszközeivel kapcsolatos előzményeket, valamint az előzetes tájékoztatásban benyújtott módosítási javaslatokat. A módosításokkal kapcsolatban érdemi szakmai véleményt csak a konkrét módosítási javaslatok jogszabálynak megfelelően kidolgozását követően tud adni, előzetes véleményében csak általános megállapításokat tesz, fontosabb jogszabályi helyek, előírások megjelölésével. Az elkészült dokumentációt papíralapon és digitális formátumban is kéri benyújtani. Ismerteti a településrendezési eszközök módosítása során az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőket érintően figyelembe veendő jogszabályok körét. Tájékoztat, hogy Balatonakarattya településrendezési eszközeinek módosításához nem tud konkrét adatokat, statisztikát küldeni, mivel a nyilvántartás még nem történt meg a két település adatainak szétválasztása. Az eljárás és a végrehajtás folyamatában, a külterületi erdők és fásítások, esetleges erdőigénybevételének és erdőtelepítések vonatkozásában a későbbiekben részt kívánnak venni. A véleményezési dokumentációt elektronikus úton kérik benyújtani. A településre vonatkozóan követelményük, ehhez kapcsolódóan elvárásuk a településrendezési terv módosítása ügyében nincsen. Határrendészeti egyeztetési szakterület az ügyben nem merül fel. Az eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni. Veszprém Megyei 18. Katasztrófavédelmi Igazgatóság 12 pontban ismerteti, hogy a készülő tervnek, a hatáskörébe tartozó jogszabályok mely pontjainak kell megfelelnie. A további egyeztetési eljárásban rész kíván venni, az elkészült tervdokumentációt elektronikus formában kéri benyújtani május 11

13 Veszprém Megyei Kormányhivatal 19. Népegészségügyi Főosztály Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási 20. Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály Veszprém Megyei 21. Önkormányzat Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki 22. Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya Bányászati Osztály Felhívja a figyelmet, hogy a rendezés alá vont területen biztosítani kell a közművesítést, gondoskodni kell az ivóvíz minőségű víz, valamint a keletkező szilárd- és folyékony hulladék előírásoknak megfelelő gyűjtésének, elhelyezésének biztosításáról. A jogszabályok érvényre juttatása érdekében az eljárás további szakaszaiban részt kíván venni. A területtel kapcsolatos felhasználható adatokat nem tart nyílván. Megállapított, hogy a módosítási szándékok örökségvédelmi szempontból elfogadhatóak. A tervezett módosítások közvetlen örökségvédelmi érdeket nem sértenek. A terv elfogadása ellen nem emel kifogást. Tájékoztat, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatása örökségvédelmi szempontból nem indokolt. Az eljárás további szakaszaiban részt kíván venni, a dokumentációt papír alapon kéri benyújtani. Tájékoztat, hogy a település a Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balaton Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló jogszabály hatálya alá tartozik, amelynek rendelkezéseit figyelembe kell venni. A további véleményezési eljárásban részt kíván venni. A véleményezendő dokumentációt elektronikus adathordozón kéri benyújtani. Tájékoztat, hogy a tervezési területen több módosítás - a magas part helyzet miatt - felszínmozgás-veszélyes területet érint. Felhívja a figyelmet, hogy az érintett területek esetében építési tevékenységet csak geotechnikai szakvélemény alapján lehet végezni, a szakértői véleményben foglaltak szigorú betartásával. A tervezett módosításokkal szemben nem emel kifogást. A további egyeztetési eljárásban részt kíván venni A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai A környezeti értékelés készítése során felhasználtuk az előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett államigazgatási szervek által adott véleményeket, adatszolgáltatásokat, a területre készült környezetvédelmi vonatkozású terveket, tanulmányokat és egyéb szakirodalmi adatokat. A felhasznált források közül kiemelendők a következő tervek, programok, tanulmányok: Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP IV) és IV. Nemzeti Természetvédelmi Alapterv Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia (NFFS) (2013) Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) ( , kitekintéssel 2050-re) Veszprém Megye Környezetvédelmi Programja ( ) Nemzeti Fejlesztés 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (2014) Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója (2013) Veszprém Megye Területfejlesztési Programja (2014) Balaton Területfejlesztési Koncepció (2014) Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program (2015) Balatonkenese Településfejlesztési Koncepciója (2006) Országos Területrendezési terv (OTrT) (2003. évi XXVI. tv.) Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv (BTv) (2000. évi CXII. törvény) Vízpart-rehabilitációs szabályozási terv május 12

14 283/2002. (XII.21.) kormányrendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről és a 14/2005. (IV.21) TNM rendelet Balatonkenese vízpart rehabilitációs szabályozás követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról 2. A TERV RÖVID ISMERTETÉSE 2.1. A terv célja, tartalma, a környezeti értékelés szempontjából fontos részei, jellemzői S.sz. Érintett helyrajzi szám Leírás I /24 I.2.A 2759/14 I.2.B 2774 I /7 I.4. ELMARAD ELMARAD I.5. I /20-21 több ingatlan 3525, 3477 Balatonkenesétől való szétválást követően a településnek szüksége van temetőre, amelynek helybiztosítását az Önkormányzat a 1984/24 hrsz.-ú ingatlanon kívánja megoldani. Ennek érdekében az ingatlan egy részét, beépítésre nem szánt különleges temető terület területfelhasználási egységbe kell visszasorolni. A Rákóczi park és a Kisfaludy sétány között elhelyezkedő közpark egy részén református egyházi és közösségi épületet kíván építeni. Az épület elhelyezésére több koncepcióterv is készült. Jelen terv két helyszín esetében vizsgálja a településrendezési vonatkozásokat. Az egyházi épület elhelyezésének második változata. Ebben a verzióban a tervezett közösségi épület a közpark területén kerülne elhelyezésre. Az Önkormányzat ezen a területen hangsúlyosabbá kívánja tenni a településközponti funkciókat. Ennek érdekében biztosítani kívánja újabb kereskedelmi, szolgáltató létesítmények elhelyezhetőségét, a terület nagyságának illetve egyes építési paraméterinek növelésével. A módosítás célja egy a Kisfaludy sétány és a Koppány sor között kialakítandó kötöttpályás közlekedési eszköz szabályozási hátterének biztosítása. Tulajdonosi kérésre a Sirály utca Gáspár telepi szakaszán a jelenlegi erdőterületi besorolást kívánják üdülőházat üdülőterületbe átsorolni. Beépítésre nem szánt különleges - mezőgazdasági üzemi terület kijelölése tervezett az ingatlan északi-keleti részén a település zöldhulladékok komposztálása céljából. Az Esze Tamás utca, Attila utca, Mátyás király utca és a Rákóczi utca által határolt területet teljes egészében településközponti vegyes területbe kerül besorolásra. Az Önkormányzat szándéka szerint a területen egy környezetétől jól elhatárolható, "kiemelkedő" településközpontot kíván létrehozni. A módosítás által a korábban hibásan közlekedési célú területbe sorolt területek, valós területfelhasználásba (erdőterület) besorolásba kerülnek május 13

15 I /4 II.1. II /3, , 3611/4 II /6 II /1 II /8 II II.7. ELMARAD III.1. III.2. A módosítás célja a településrendezési eszközök felülvizsgálata során észlelt hiba. A Balatonakarattya 0203/4 hrsz.-ú ingatlan a Településszerkezeti Terv a Szabályozási terv és az Övezeti terv összhangba hozása történt meg. A módosítás célja a MÁV üdülő területén tervezett fejlesztés településrendezési szempontú megalapozása. A módosítás együttesen vonatkozik a Bezerédy strand és a Lidó strand területére. A strandok építési paramétereinek felülvizsgálatának keretében elsősorban a megengedett maximális építménymagasság kis mértékű emelése a cél, a már korábban elkészített konkrét fejlesztési terv ismeretében. Az Önkormányzat a Bercsényi strand fejlesztését, rekonstrukcióját tervezi, amelynek konkrét tervei már elkészültek. A megvalósításhoz szükség van a településrendezési eszközökben szabályozott beépítési magasság növelésére. A tulajdonos a Piroska kemping fejlesztését tervezi, amelyet az Önkormányzat támogat. A módosítás célja a településrendezési eszközök összhangba hozása a fejlesztési tervben foglaltakkal. Az Önkormányzat további célja, hogy Piroska kemping és a volt szennyvíztisztító közötti közjóléti erdőterület közjóléti jellege erősödjön. A jelenleg állami tulajdonban lévő volt szennyvíztisztító területén az Önkormányzat az idegforgalmat serkentő fejlesztéseket kíván megvalósítani. Az ehhez szükséges településrendezési háttér megteremtésével szeretné ösztönözni a beruházásokat. Az Önkormányzat az ingatlan beépítésre nem szánt jellegét szeretné megőrizni, de a sportterületen kiszolgáló létesítményeket (öltöző, vizesblokk) kíván elhelyezni, amelyhez a beépítési százalék és a legnagyobb építménymagasság értékének növelésére lenne szükség. A módosítás feltétele az OTÉK alóli felmentés, amely lehetővé teszi a beépítési százalék 2%-ról 5%-ra való növelését. Akarattya-puszta területén a közszolgáltatások (pl. szemétszállítás) működtethetőségének megteremtése érdekében a kialakult használhatatlan utak szabályozása megfelelő szélességűre Fácános köz területén a jelenlegi kusza osztatlan közös tulajdoni forma rendezését célzó, előkészített állapotban lévő telekalakítás segítése. A védelmi (védett vagy védő) jellegű erdőterületek szabályozási előírásainak felülvizsgálata a közjóléti rendeltetéshez tartozó létesítmények optimális elhelyezhetősége érdekében. A módosítás a helyi építési szabályzat normaszövegben található Balatonkenesére aktuális, illetve a jelenlegi jogszabályi környezettel ütközésben lévő előírások törlésére, pontosítására vonatkozik, különös tekintettel a kivételesen alkalmazható előírások konkrét meghatározására május 14

16 2.2. A terv összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal Ezen fejezet a tervnek a releváns fejlesztéspolitikai dokumentumokkal (országos és megyei területfejlesztési koncepciók és programok) való illeszkedésének vizsgálatát foglalja össze, valamint a rendezési típusú tervekkel (terület- és településrendezési tervek) való összhangját mutatja be. A környezetvédelmi szempontú stratégiákhoz, programokhoz való illeszkedést a 3.1. fejezet tárgyalja. A 2.1 fejezetben részletezett, tervezett településrendezési eszközök változtatásai az alábbi változásokra ad lehetőséget a települési környezetben: 1. Meglévő beépítések intenzitásának növekedése, építménymagasságok emelkedése (I.3. jelenlegi parkoló helyén településközponti vegyes terület kijelölése; meglévő üdülők, strandok, kemping területén az építménymagasságok növelése: II.1., II.2., II.3., II.4.) 2. Zöldterület kialakítása (I.3. a jelenlegi parkoló egy részén, illetve az I.2.A változat megvalósítása esetén kompenzációs területként) 3. Temető kialakítása (erdő igénybevételével, csereerdősítéssel) (I.1.) 4. Zöldterület beépítése (átsorolása településközponti vegyes területté, más helyszínen kijelölt zöldterülettel, azaz kompenzációval I.2.A vagy OTÉK alóli felmentéssel a beépíthetőség növelésével I.2.B) vagy meglévő sportpálya beépítettségének növelése (funkciónak megfelelő kiszolgáló létesítmények építése II.6.) 5. Kötöttpályás közlekedési eszköz kiépítése erdőterületen (I.4.) 6. Korábbi szennyvíztisztító turisztikai célú fejlesztése (II.5.) A további változtatások környezetvédelmi szempontból értékelhető hatással nem járnak: I.5. településközponti vegyes területen a belső úthálózat potenciális elhagyása; I.6. meglévő út nyomvonalának igazítása a valós vonalvezetéshez; I.7. közlekedési területsáv átsorolása településközponti vegyes, illetve turisztikai fejlesztési területté a településrendezési eszközök egymás közötti összhangjának megteremtése érdekében; II.7. a közszolgáltatások (pl. szemétszállítás) működtethetőségének megteremtése érdekében a kialakult használhatatlan utak szabályozása megfelelő szélességűre, ezzel a telekszerkezet kedvezőbb kialakítása hosszú távon; ezért ezek összefüggéseit nem vizsgáljuk más releváns tervekkel, programokkal. A településrendezési eszközök módosulásának potenciális következményeit a fent felsorolt sorszámokkal azonosítjuk a továbbiakban jelen fejezetben (1-6) május 15

17 Fejlesztéspolitikai dokumentumok Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 1. táblázat: A terv illeszkedése az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz Az OFTK átfogó céljai (2030-ig) Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom Szakpolitikákban érvényesítendő specifikus célok (2030- ig) Versenyképes, innovatív gazdaság Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség-és sportgazdaság Kreatív tudásalapú társadalom, piacképes készségek, KFI Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom, romaintegráció Illeszkedés / Balatonakarattya településrendezési eszközeinek módosításával való kapcsolat 1. Elősegíti a kis-és középvállalkozások és a helyi gazdaság szerepének megerősítését, kiépítését, így összhangban van a specifikus céllal Potenciálisan elősegítheti a kis-és középvállalkozások kiépítését, így közvetett kapcsolatban van a specifikus céllal 1. A belföldi turizmus erősítését, kiemelt turisztikai vonzerők fejlesztését, az üzleti turizmus kiaknázást potenciálisan elősegíti a terv, így összhangban van a specifikus céllal. 2. Az egészséges életet lehetővé tevő közösségi terek potenciális biztosításával összhangban van a specifikus céllal. 4. A zöldfelületek csökkenése nem segíti elő a településökológiai állapot javulását, ugyanakkor a sportolási célú szolgáltatások fejlesztése hozzájárul a társadalom egészségtudatosságának ösztönzéséhez. 6. Potenciálisan turisztikai vonzástényező létrehozásához járul hozzá, így közvetett kapcsolatban van a specifikus céllal. Jó állam: szolgáltató állam és biztonság Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk védelme Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata és környezetünk védelme A zöldfelületek csökkenésével és a vízpart intenzívebb beépítésével nem illeszkedik a stratégiai célhoz, ugyanakkor a korszerűbb építészei megoldásokkal várhatóan hozzájárul az energiahatékonyság növeléséhez. 2. A minőségi zöldfelületek növekedésével hozzájárul a települési környezeti értékek fennmaradásához és fenntartható hasznosulásához. 3. Az erdőterület (korábbi beerdősült temető) csökkenését egy másik helyszínen erdőtelepítéssel kompenzálják, így települési szinten nem ellentétes a stratégiai céllal. 4. A zöldfelületek csökkenésével nem illeszkedik a stratégiai célhoz, ugyanakkor az építészeti örökség bővítésével várhatóan új táji értéket teremt. 5. Potenciálisan meglévő erdőterület csökkenéshez vezethet, azonban ebben az esetben a megfelelő csereerdősítéssel nem ellentétes a stratégiai céllal május 16

18 Az OFTK átfogó céljai (2030-ig) Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet Szakpolitikákban érvényesítendő specifikus célok (2030- ig) Az ország markoregionális szerepének erősítése Többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása Illeszkedés Balatonakarattya településrendezési eszközeinek módosításával való kapcsolat 6. Barnamezős beruházás ösztönzésével hozzájárul a természeti erőforrások fenntartható hasznosulásához. 1, 6. Potenciálisan hozzájárulnak a város sajátos gazdasági profillal történő fejlesztéséhez, ezért közvetett kapcsolatban van a specifikus céllal A foglalkoztathatóság javításával hozzájárulhat a specifikus célhoz. 2. A klímaváltozás hatásainak potenciális mérséklésével közvetetten járulhat hozzá a stratégiai célhoz A foglalkoztathatóság kismértékű javításával hozzájárulhat a specifikus célhoz. 1. A Balaton és térsége programalapú fejlesztéséhez potenciálisan hozzájárul a turisztikai szolgáltatások bővítésével : közös cél : közvetett kapcsolat 0: nincs összefüggés/az illeszkedés nem egyértelműen eldönthető : nem illeszkedik 4. A Balaton és térsége programalapú fejlesztéséhez potenciálisan hozzájárul új turisztikai vonzástényező létrehozásával (templom). 5. A Balaton és térsége programalapú fejlesztéséhez közvetetten hozzájárulhat a turisztikai szolgáltatások bővítésével. 6. A Balaton és térsége programalapú fejlesztéséhez potenciálisan hozzájárul a turisztikai szolgáltatások bővítésével. 1, 5-6. A turisztikai szolgáltatások bővülése gazdasági ösztönzőként hat a településre, bár nem perifériáról vagy elmaradott térségről van szó, így közvetetten illeszkedik a célhoz Lokális szinten (településen belül) javítja a part elérhetőségét, ezért közvetetten illeszkedik a célhoz A településrendezési eszközök módosításával potenciálisan megvalósuló fejlesztések elsősorban az OFTK a versenyképes, innovatív gazdaság, a gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség-és sportgazdaság, valamint a kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése specifikus céljaihoz illeszkednek május 17

19 Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció 2. táblázat: A terv illeszkedése a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz (VMTK) A VMTK átfogó céljai (2020-ig) Gazdasági növekedés, a térségi potenciálokra alapozó, a versenyképességet fokozó gazdaságfejlesztés A lakosság életminőségének javítása, jól léte biztosítása, a társadalom fejlesztése A térszerkezet tudatos alakítása, a versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, várostérségek összehangolt fejlesztése A VMTK stratégiai céljai (2020-ig) Gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a foglalkoztatás bővítésével A térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a Balaton térségére és az ipari, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal Vidékies térségek értékalapú megújítása, a vidék élhetőségének és életképességének fokozása e térségek leszakadásának megállítása, és újbóli fejlődési pályára állítása Egészséges társadalom megteremtése Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása Természeti-, táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások megőrzése, fenntartható használata, energiahatékonyság és környezetünk védelme Illeszkedés május Balatonakarattya településrendezési eszközeinek módosításával való kapcsolat 1, 5-6. A turizmus fejlesztésével, turisztikai kínálat bővítésével illeszkedik a célhoz. 1. Hozzájárul a közös, egymást kiegészítő turisztikai kínálat kialakításához és amennyiben a szezonalitás csökkentéséhez is, fenntartható módon, illeszkedik a célhoz Különböző szempontokból (pl. minőségi zöldfelületek kialakítása, épített érték létrehozása) közvetetten hozzájárulhatnak az európai szinten igényes, vonzó lakókörnyezet kialakításához Hozzájárulhatnak a közös, egymást kiegészítő turisztikai kínálat kialakításához, így közvetetten illeszkednek a célhoz. 1, 5-6. A VMTK alapján Balatonkenese és térsége a turizmus célterületei közé tartozik, így a turisztikai szolgáltatások bővülésével, a foglalkoztatás javításával illeszkedik a célhoz , 5-6. Közvetetten hozzájárulhat a helyi lakosság egészséges életmódjának támogatásához a rekreációs helyszínek és lehetőségek bővítésével Közvetetten hozzájárulhatnak a települési szolgáltatások színvonalának emeléséhez A térség elhanyagolt ingatlanjainak, üdülőinek felújítását szolgálja, így illeszkedik a célhoz. 2. Minőségi zöldfelületek kialakítása esetén közvetetten hozzájárulhat az egészséges életmódra való ösztönzéshez. 3. A helyi identitástudat növelésével hozzájárul a helyi közösség megújulásához. 4. A sportcélú létesítmény szolgáltatási színvonalának emelésével hozzájárul a környezettudatos életmódra való ösztönzéshez, a templom kialakításával erősíti a helyi identitástudatot és hozzájárul az épített örökségi helyszínek bővítéséhez Új rekreációs helyszínek biztosításával, illetve a rekreációs helyszínek jobb megközelíthetőségével közvetetten elősegítheti a társadalmi megújulást. 1. A zöldfelületek csökkenésével és a vízpart intenzívebb beépítésével nem illeszkedik a stratégiai célhoz, ugyanakkor a korszerűbb építészei megoldásokkal várhatóan hozzájárul az energiahatékonyság növeléséhez. 2. A minőségi zöldfelületek növekedésével hozzájárul a települési környezeti értékek fennmaradásához és fenntartható

20 A VMTK átfogó céljai (2020-ig) A VMTK stratégiai céljai (2020-ig) Térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképessége javítását szolgáló fenntartható térszerkezet kialakítása A városok és várostérségek összehangolt és integrált fejlesztése A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a közlekedés fejlesztése Illeszkedés / : közös cél : közvetett kapcsolat 0: nincs összefüggés/az illeszkedés nem egyértelműen eldönthető : nem illeszkedik Balatonakarattya településrendezési eszközeinek módosításával való kapcsolat hasznosulásához. 3. Az erdőterület (korábbi beerdősült temető) csökkenését egy másik helyszínen erdőtelepítéssel kompenzálják, így települési szinten nem ellentétes a stratégiai céllal. 4. A zöldfelületek csökkenésével nem illeszkedik a stratégiai célhoz, ugyanakkor az építészeti örökség bővítésével várhatóan új táji értéket teremt. 5. Potenciálisan (a beruházás megvalósulásával) meglévő erdőterület csökkenéshez vezethet, azonban ebben az esetben a megfelelő csereerdősítéssel nem ellentétes a stratégiai céllal. 6. Barnamezős beruházás ösztönzésével hozzájárul a természeti erőforrások fenntartható hasznosulásához. 1. Hozzájárul a Balatonalmádi és térségének turisztikai fejlesztéséhez, így összhangban van a céllal A terv alapján várhatóan a település biológiai aktivitásértéke nem növekszik majd, ugyanakkor az igénybevett zöldfelületek kompenzációja megvalósul (új zöldterület kijelölése, új erdőterület kijelölése) Hozzájárulhatnak a Balatonalmádi és térségének turisztikai fejlesztéséhez, és a barnamezős területek újrastrukturálásához, így összhangban vannak a céllal. 1. Összefüggésben az előző stratégiai céllal, kiegészítve, hogy továbbá közvetetten illeszkedhet a célhoz, amennyiben klímabarát építészeti megoldásokkal valósulnak meg a fejlesztések Hozzájárulhatnak a minőségi zöldfelületek kialakításához, így illeszkedik a célhoz. 4. A sportolási célú területek szolgáltatásának fejlesztésével mozgásra, egészséges életmódra ösztönöz, így közvetetten illeszkedik a célhoz. 5. A part megközelítésének javításával közvetetten illeszkedik a célhoz. 6. A barnamezős beruházás ösztönzésével illeszkedik a célhoz Lokális szinten (településen belül) javítja a part elérhetőségét, ezért közvetetten illeszkedik a célhoz. A településrendezési eszközök módosításával potenciálisan megvalósuló fejlesztések elsősorban a VMTK a gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság; a közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása; a térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképessége javítását szolgáló fenntartható térszerkezet kialakítása; valamint a városok és várostérségek összehangolt és integrált fejlesztése specifikus céljaihoz illeszkednek. Veszprém Megyei Területfejlesztési Program május 19

21 A Veszprém Megyei Területfejlesztési Program átfogó és stratégiai céljai azonosak a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció átfogó és stratégiai céljaival (természetszerűleg, hiszen a koncepcióra épül a program), amelyekhez való illeszkedés az előzőekben bemutatásra került. Az alábbi táblázatban a VMTK-ban meghatározott prioritástengelyeknek megfelelő beavatkozási területek kerülnek bemutatásra, amelyeket (potenciálisan) a településrendezési eszközök módosítása ösztönöz/lehetővé tesz. 3. táblázat: A terv illeszkedése a Veszprém Megyei Területfejlesztési Programhoz (VMTP) A VMTP prioritástengely megnevezése A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, foglalkoztatás bővítése a megye hagyományos foglalkoztató központjaiban illetve vidéki térségeiben A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás Városok és várostérségük, településcsoportok összehangolt és integrált fejlesztése Kapcsolódó beavatkozási terület Egyik beavatkozási terület sem releváns, így nem kerül felsorolásra. A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás Veszprém megye egyedülállóan gazdag turisztikai potenciáljának hasznosítása Városok ellátó szerepének növelése a környező települések tekintetében Illeszkedés május Balatonakarattya településrendezési eszközeinek módosításával való kapcsolat (a terv kereteinek megfelelő, potenciálisan kapcsolódó intézkedés megnevezése a VMTP alapján) 1. A zöldfelületek csökkenésével és a vízpart intenzívebb beépítésével nem illeszkedik a célhoz, ugyanakkor a korszerűbb építészei megoldásokkal várhatóan hozzájárul az energiahatékonyság növeléséhez. Amennyiben a beruházások a Balaton jó vízminőségének megőrzését, annak hosszú távú fenntartását és az üdülési potenciál megőrzését kiemelten figyelembe veszik, illeszkedhetnek a célhoz. 2. A minőségi zöldfelületek növekedésével hozzájárul a települési környezeti értékek fennmaradásához és fenntartható hasznosulásához. 3. Az erdőterület (korábbi beerdősült temető) csökkenését egy másik helyszínen erdőtelepítéssel kompenzálják, így települési szinten nem ellentétes a céllal. 4. A zöldfelületek csökkenésével nem illeszkedik a stratégiai célhoz, ugyanakkor az építészeti örökség bővítésével várhatóan új táji értéket teremt. 5. Potenciálisan (a beruházás megvalósulásával) meglévő erdőterület csökkenéshez vezethet, azonban ebben az esetben a megfelelő csereerdősítéssel nem ellentétes a céllal. 6. Barnamezős beruházás ösztönzésével hozzájárul a természeti erőforrások fenntartható hasznosulásához. 1. Hozzájárulhat a fenntartható és versenyképes turizmus megteremtéséhez, a térség változatos vonzerőire és erőforrásaira épített új és komplex turisztikai termékek kialakításához, valamint magas színvonalú szolgáltatásokhoz Új turisztikai vonzástényezők potenciális megteremtésével illeszkedhet a célhoz. 1. A veszprémi várostérségen belül a balatonalmádi térség esetén a sajátos üdülési-, rekreációs funkciók prioritása elsődleges, így összhangban van a céllal Hozzájárulhatnak a minőségi zöldfelületek kialakításához, így illeszkedik a célhoz. 4. A sportolási célú területek szolgáltatásának fejlesztésével mozgásra, egészséges életmódra ösztönöz, így közvetetten illeszkedik a célhoz. 5. A veszprémi várostérségen belül a balatonalmádi térség esetén a sajátos üdülési-, rekreációs funkciók

22 A VMTP prioritástengely megnevezése A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése A lakosság életminőségének javítása, jól léte biztosítása, a helyi közösségek fejlesztése Kapcsolódó beavatkozási terület A városok az energiafüggőség csökkentéséért és a klímavédelemért, alternatív energia a településeken Az elérhetőség fejlesztése A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása Illeszkedés május 21 Balatonakarattya településrendezési eszközeinek módosításával való kapcsolat (a terv kereteinek megfelelő, potenciálisan kapcsolódó intézkedés megnevezése a VMTP alapján) prioritása elsődleges. A part megközelítésének javításával közvetetten illeszkedik a célhoz. 6. A barnamezős beruházás ösztönzésével illeszkedik a célhoz. 1. Amennyiben klímabarát építészeti megoldásokkal valósulnak meg a fejlesztések, közvetetten illeszkedhet a célhoz Lokális szinten (településen belül) javítja a part elérhetőségét, ezért közvetetten illeszkedik a célhoz : közös cél : közvetett kapcsolat 0: nincs összefüggés/az illeszkedés nem egyértelműen eldönthető : nem illeszkedik 1. Közvetetten hozzájárulhat a helyi lakosság egészséges életmódjának támogatásához a rekreációs helyszínek és lehetőségek bővítésével Közvetetten hozzájárulhatnak a települési szolgáltatások színvonalának emeléséhez Közvetetten hozzájárulhatnak a helyi lakosság egészséges életmódjának támogatásához a rekreációs helyszínek és lehetőségek bővítésével. A településrendezési eszközök módosításával potenciálisan megvalósuló fejlesztések elsősorban a VMTP természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás, Veszprém megye egyedülállóan gazdag turisztikai potenciáljának hasznosítása, valamint a városok ellátó szerepének növelése a környező települések tekintetében beavatkozási területeihez illeszkednek. Balaton Területfejlesztési Koncepció 4. táblázat: A terv illeszkedése a Balaton Területfejlesztési Koncepcióhoz (BTK) A BTK átfogó céljai (2025-ig) Megbízható jövedelem-szerzést és javuló életminőséget biztosítson a térség a helyi lakosok számára Illeszkedés Balatonakarattya településrendezési eszközeinek módosításával való kapcsolat 1. A munkalehetőségek bővülésével a helyi lakosság egyre nagyobb részének egész éves munkavállalását biztosíthatják potenciálisan a fejlesztések. 2. A települési minőségi zöldfelületek kialakításával a helyi lakosság életminősége javul. 3. A temető kialakításával a helyi lakosok identitástudata erősödik, közvetetten az életminőség is javul. 4. A sportolási célú szolgáltatások színvonalának emelésével, a helyi identitástudat erősítésével nő az életszínvonal és potenciálisan magas minőségű épített elemmel gazdagodik a település. 5. A kötöttpályás közlekedési eszköz biztosítja a part könnyebb elérhetőségét, ezáltal a rekreációs helyszínek könnyebb megközelíthetőségét, így közvetetten illeszkedik a célhoz. 6. Barnamezős beruházás ösztönzésével hozzájárul a természeti erőforrások fenntartható hasznosulásához, és potenciális rekreációs helyszín a helyi lakosság részére is.

BALATONALMÁDI KRISTÓF KEMPING YACHT KEMPING ÉS KÖRNYÉKE

BALATONALMÁDI KRISTÓF KEMPING YACHT KEMPING ÉS KÖRNYÉKE BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI (Balaton tó 2313/17 hrsz ú terület 2314 hrsz ú terület Véghelyi Dezső utca 2299 hrsz ú közpark Széchenyi sétány által határolt terület) SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

A TERVEZÉSI FELADAT. CÍME: Badacsonytördemic község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének módosítása

A TERVEZÉSI FELADAT. CÍME: Badacsonytördemic község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének módosítása KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELEMZÉSE Badacsonytördemic településrendezési tervének jelen módosítása a jóváhagyott településrendezési terv kisebb módosításait jelenti, amely helyi szinten kis

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2015.

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2015. VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. www.vatikft.hu TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS MEGBÍZÓ: TERVEZŐ: Ócsa Város Önkormányzat 2364 Ócsa Bajcsy Zsilinszky út 2. KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 1927 ÓCSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra Véleményezésre elkészített terv 2016. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075

Részletesebben

GÁRDONY. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően

GÁRDONY. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően GÁRDONY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően véleményezésre elkészített terv 2015.október Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező

Részletesebben

U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal. Dr. Tárnoki Richárd jegyző. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére

BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal. Dr. Tárnoki Richárd jegyző. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal POLGÁRMESTERI HIVATAL nem ellentétes POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Dr. Tárnoki Richárd jegyző Szám:.../2005. Előkészítő: Lipták János

Részletesebben

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA DÖRGICSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 33/2003.(IX.30.), 75/2008. (XI.5.), 17/2011.(II.11.), 32/2012.(VI.15.), 34/2012.(VI.15.), 35/2012.(VI.15.), 36/2012.(VI.15.), 37/2012.(VI.15.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. októberi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. októberi ülésére S I Ó F O K V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E É S J E G Y Z Ő J E 8600 Siófok, Fő tér 1. Tel.:84/504-100 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. októberi ülésére Tárgy: Törvényességi felhívás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS

TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS BALATONAKALI Község Településrendezési terv részleges módosítása TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS 03. BALATONAKALI, Településszerkezeti terv Készítette Balatonakali község önkormányzata

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA Megbízó Csopak község Önkormányzata 8229 Csopak, Petőfi Sándor u. 2. (87) 446 250 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083 Solymár,

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. T Á J O L Ó T E R V K F T. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a 2/2005. (I.11.)

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció 2014. december TH-13-02-22 Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ Előzmények, tervmódosítás rövid ismertetése: Őcsény község Önkormányzatának képviselő testülete 100/2015. (VI. 24.) Kt.

Részletesebben

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a 4. számú főút 02637 hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

2008. évi LVII. törvény indokolása

2008. évi LVII. törvény indokolása 2008. évi LVII. törvény indokolása a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének elfogadásáról és a balatoni területrendezési szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

BALATONALMÁDI. dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG

BALATONALMÁDI. dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI VOLT NEVELŐOTTHON ÉS KÖRNYÉKE dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ Balatonalmádi

Részletesebben

Készítette: Budapest 2009. április hó

Készítette: Budapest 2009. április hó A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosítása Készítette: Magyar Regionális Fejlesztési

Részletesebben

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09.

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09. PORVA Település-szerkezeti terv 2004. december 09. 2 Porva, Településszerkezeti terv Készítette Porva Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV Kft.

Részletesebben

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS Bük Város Településrendezési terve - Felülvizsgálat 2015 Településszerkezeti terv

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától illetve

Részletesebben

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083,

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete Söréd (jelenleg hatályos) Településrendezési terv Az 1-es jelű terület a külterületi településszerkezeti tervlapon mezőgazdasági, a belterületi településszerkezeti tervlapon, és a Szabályozási Tervlapon

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

Törzsszám: VO-3/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-3/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a Debrecen, 0632 hrsz-ú Panoráma út - 01051 hrsz-ú út- 0752/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület 0756 hrsz-ú út 0752/14 hrsz-ú út 0752/17 hrsz-ú

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fa: 96 418 699 email: talent_plan@arrabonet.hu Előlap KÖRNYE Településrendezési eszközök

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 959-4 / 2011. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TT HÉ 1 PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSERKEZETI

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECEN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK - a 37. városrendezési körzet Kishatár út, 17191/15 hrsz-ú út, Harsona utca és Házgyár utca által határolt területére vonatkozó - MÓDOSÍTÁSA Törzsszám: P7/2015 VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

ANYAGA. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV és HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAÖRS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV-MÓDOSÍTÁS 2013. JÚLIUS HÓ

ANYAGA. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV és HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAÖRS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV-MÓDOSÍTÁS 2013. JÚLIUS HÓ BUDAÖRS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV-MÓDOSÍTÁS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV és HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ANYAGA Ez a dokumentáció a VÁTI Városépítési Kft. szellemi terméke. KILATAS A VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TA RODA

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

VÁROSLŐD Egyeztetési anyag Város Teampannon Kft. 2015. szeptember

VÁROSLŐD Egyeztetési anyag Város Teampannon Kft. 2015. szeptember VÁR ROSLŐD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEKK MÓDOSÍTÁSA A 8. SZ. Ú FŐÚT KIEMELT ELSŐRENDŰ FŐÚTTÁ FEJLESZTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN Egyeztetési anyag Város Teampannon Kft. 2015. szeptember VÁROSLŐD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

CSERÉPFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. egységes szerkezetben

CSERÉPFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. egységes szerkezetben PROVINCI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9.I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, HATÁLYOS TERVDOKUMENTÁCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A 15/2004. (IV.28.) ÖKT sz. határozattal megállapított szöveges munkarész A 35/2008. (IX.22.) ÖKT. határozat

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE

HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete 342/2015. (XII.31.)határozatának 1. melléklete HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁRÓL

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Város-Teampannon Kft. 2015. november ALSÓÖRS TRT MÓDOSÍTÁS EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS 2015. NOVEMBER 2 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA

5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA 5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA 60 5.1 TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK SZOLNOKOT ÉRINTŐ ELHATÁROZÁSAI A 2014. január 1.-én hatályban lévő OTrT-t jóváhagyó 2003. évi XXVI. törvény

Részletesebben

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I /2. Tel/Fax:/46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu SAJÓPETRI

Részletesebben

MÁRIAPÓCS VÁROS T ELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÉS HÉSZ 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁS

MÁRIAPÓCS VÁROS T ELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÉS HÉSZ 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁS ETALON 2000 Kft. NYÍRSÉGTERV Kft. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245 MÁRIAPÓCS VÁROS T ELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat T Á J T E R V M Ű H E L Y SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 8261 Badacsony, Római u. 197. e-mail: laposaj@bazaltbor.hu Megalapozó vizsgálat Óbudavár településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1855/2015

Részletesebben

A hazai fejlesztéspolitika keretei 2015. 10.09.

A hazai fejlesztéspolitika keretei 2015. 10.09. A hazai fejlesztéspolitika keretei 2015. 10.09. Tartalom nemzeti, térségi és települési rendezési és fejlesztési tervdokumentumok Magyarország Partnerségi Megállapodása (2014 2020) tervezési folyamat operatív

Részletesebben

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS EGYEZTETÉSI ANYAG

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ Balatonalmádi Város Önkormányzata 8220 Balatonalmádi, Széchenyi

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 68-1/15/2011./I. Műszaki

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/3-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu PAGONY TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ IRODA 1111. Budapest, Budafoki út 53. Telefon: 06-1-365-1805,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Püspökladány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról

ELŐTERJESZTÉS. Püspökladány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS Püspökladány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról Püspökladány

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZ AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK SZAKMAI VÉLEMÉNYEIRE

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZ AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK SZAKMAI VÉLEMÉNYEIRE ÖSSZEFOGLALÁS ÉS ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZ AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK SZAKMAI VÉLEMÉNYEIRE CSERSZEGTOMAJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE SORÁN ZALA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Észrevételt nem tesz,

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év február 21.-ei ülésére Tárgy: Állami ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba adása. Előadó: Horváth

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l f o g a d o m,

H A T Á R O Z A T. e l f o g a d o m, NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 903-1/18/2011./I.

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció TAKSONY Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területére vonatkozóan a 9/2016. (II.16.) KT határozatban foglaltak alapján) Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

dátum vélemény tervezői válasz státusz

dátum vélemény tervezői válasz státusz 1. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 2. BAZ Megyei Földművelődésügyi és Erdőgazdálkodási 3. BAZ Megyei Népegészségügyi 4. BAZ Megyei Földhivatali 2015. 06. 8. A Településfejlesztési

Részletesebben

TIHANY VÍZPART-REHABILITÁCIÓS TANULMÁNYTERV MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERV 1 EGYEZTETÉSI ANYAG KOMPKIKÖTŐ ÉS KÖRNYÉKE

TIHANY VÍZPART-REHABILITÁCIÓS TANULMÁNYTERV MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERV 1 EGYEZTETÉSI ANYAG KOMPKIKÖTŐ ÉS KÖRNYÉKE TIHANY VÍZPART-REHABILITÁCIÓS TANULMÁNYTERV MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERV 1 1. BEVEZETŐ Jelen dokumentáció Tihany község Önkormányzat kezdeményezésével készülő, a település területére jelenleg hatályos Tihany

Részletesebben

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/523-100 Email: rosenfeld.istvanne@sarvar.hu

Részletesebben

REGIOPLAN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ FELÜLVIZSGÁLAT

REGIOPLAN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ FELÜLVIZSGÁLAT 0 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu FERTŐRÁKOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA II. FÁZIS: MÁSODIK MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. augusztus Projektszám:

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról 1 Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról (Egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2006.(IX.29., 1/2007.(I.25.),

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1/57 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyirat: 2562-26/2009.X. Ügyintéző: Huczman Melinda NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524/121 Fax: (42)

Részletesebben

SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA FŐÉPÍTÉSZI ÉS KIFÜGGESZTÉSI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉTV 9. (6) 2 0 1 2. Máj us Hó Z. É. M Ű

Részletesebben

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ /2014.(07 ) sz. Határozat JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ JÖVŐKÉP ÉS CÉLOK (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2. melléklet I. fejezet tartalmi követelményei szerint) 2 0 1

Részletesebben

B U D A P E S T, V. K E R Ü L E T

B U D A P E S T, V. K E R Ü L E T B U D A P E S T, V. K E R Ü L E T B e l v á r o s - L i p ó t v á r o s K e r ü l e t i V á r o s r e n d e z é s i é s É p í t é s i S z a b á l y z a t á r ó l é s S z a b á l y o z á s i T e r v T e

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2011. november PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST 1085,

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú e 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától

Részletesebben

Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához

Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció "Mód osít ások-2016" Tervező: Urban D imen sio Tervező és Szolgált at ó Bt.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/2-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS 4. KÖTET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGBÍZÓ: MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MAGLÓD VÁROS 4. KÖTET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGBÍZÓ: MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÓ: MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZŐ: TSZ: 1951 MAGLÓD VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT A 314/2012.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010-ben döntött arról, hogy a településrendezési eszközök (településszerkezeti

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 62/2011. (V. 30.) határozattal

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE Sztrilich Pál Cserkészpark épületeinek felújítása, bővítése érdekében 314/2012. KORM. R. 42. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ. 2015. június

A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ. 2015. június DÖMSÖD NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ 2015. június PEST

Részletesebben

Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. J Ó V Á H A G Y Á S I S Z A K A S Z

Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. J Ó V Á H A G Y Á S I S Z A K A S Z Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. T e l j e s e l j á r á s J Ó V Á H A G Y Á S I S Z A K A S Z Megbízó: Jánoshalma Város Önkormányzata 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

Részletesebben

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR BALATONAKALI Község Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR 04. Balatonakali Község Önkormányzat Képviselõtestületének../2010. (...) számú rendelete

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK

Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK 1.1. Tervi előzmények: 2010-ben kezdődött el Kocs község településrendezési tervének módosítása. A módosítás célja új területfelhasználások

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

ZÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ZÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 41/2013.(IV.29.), 78/2013.(IX.11), 98/2013.(X.30.), 121/2013.(XI.11.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN

Részletesebben

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A L Á T Á M A S Z T Ó J A V S L A T 1 - M E G A L A P O Z Ó V I Z S G Á L A T 2 - A L Á

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9 / 2007 (VI. 27.) sz. önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. Tiszasas Község Képviselő - testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti

Részletesebben

A hatályos településszerkezeti és szabályozási terv módosítása. Falusias lakóterület kijelölése az 505 és 506 hrsz-ú ingatlanokon.

A hatályos településszerkezeti és szabályozási terv módosítása. Falusias lakóterület kijelölése az 505 és 506 hrsz-ú ingatlanokon. HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2014. ÉVI 2.SZ. MÓDOSÍTÁSA M3 4. 3502 3501 " 1. 3317 Hajdúnánás 3508 " 3502 " 2. 3317 3. Településrendezési módosításra vonatkozó kezdeményezéssel érintett

Részletesebben