Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek"

Átírás

1

2 Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Mélyépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható feladatrészeket tartalmaznak. 2. A Szilárdságtan vizsgatantárgy szóbeli a) tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható feladatrészeket tartalmaznak, a b) tételek egyszerű számítási, méretezési, ellenőrzési feladatait pedig a kérdező tanároknak kell összeállítani és a vizsgázók által húzandó tételekhez mellékelni. 3. A Szervezési és vállalkozási ismeretek" vizsgatantárgy szóbeli tételei két, szóban megválaszolandó kérdést tartalmaznak. 2

3 Mélyépítéstan 1. a) Építésföldtani ismeretek. Ismertesse a föld felépítését, szerkezetét, az ásvány és kőzet fogalmát, a kőzetek keletkezését, főbb tulajdonságaikat! Sorolja fel a felszíni és a felszín alatti vizek jellemzőit! Ismertesse a föld külso és belső erőinek hatását! b) Alátámasztó szerkezetek. Ismertesse az alátámasztó szerkezetek fajtáit, rendeltetésüket, a teherhordó és térelhatároló szerkezetek tulajdonságait! Határozza meg az oszlopok, pillérek fogalmát és osztályozza! 2. a) Talajfeltárások. Ismertesse az alábbiakat: a talajfeltárás célja, módszerei, a helyszíni adatgyűjtés, közvetlen és közvetett feltárások. Sorolja fel a mintavétel módjait, fajtáit b) Áthidaló teherhordó szerkezetek. Határozza meg a födémek fogalmát, rendeltetését, fajtáit. Ismertesse a nyílásáthidalások módjait és a lépcsők fajtáit, rendeltetését. 3. a) Talajok alkotórészei, konzisztenciahatárai. Ismertesse a talajok alkotóelemeit (s, l, v,), a szemeloszlás vizsgálatának menetét, a talajfizikai jellemzőket és a konzisztencia-határok vizsgálatát! Osztályozza a talajokat és sorolja fel, hogy milyen tulajdonságok alapján lehet felismerni! b) Nem teherhordó szerkezetek. Ismertesse a térelhatároló-, és válaszfalak szerkezeti kialakítását, fajtáit, valamint a kéményeket, szellőzőket, burkolatokat, aljzatokat, járdákat! 4. a) Vízmozgások a talajban. Ismertesse a vízmozgások fajtáit, a "k" tényező meghatározásának módjait. Sorolja fel a hidraulikai problémák jellemzőit, magyarázza el a vízmennyiség számítás menetét, a buzgárképződés okait! Sorolja fel a víztelenítési módszereket és ismertesse azok lényegét! b) Állványok. Ismertesse az állványok fogalmát, rendeltetését, fajtáit, a munkaállványok, alátámasztó-, és merevítő állványok szerkezeti kialakítását! 5. a) A talajok szilárdsági jellemzői, alakváltozásai.

4 Ismertesse a talajok szilárdsági vizsgálatával kapcsolatos alapfogalmakat (feszültség, szilárdság, összenyomódás, összenyomódási modulus), Jellemezze a vizsgálat eszközeit, a nyírószilárdság vizsgálatának menetét! Értelmezze a súrlódási szög és a kohézió b) Zsaluzatok. Ismertesse a zsaluzatok fogalmát, rendszereit az alátámasztó szerkezetek zsaluzatait, az áthidaló szerkezetek zsaluzatait és a korszerű zsaluzatokat! 6. a) Földnyomások. Értelmezze a földnyomásokat, ismertesse a földnyomások fajtáit és jellemezze azokat! b) Épületgépészeti ismeretek. Ismertesse a vízellátás és csatornázás berendezéseit a gázellátás berendezéseit, a fűtés fajtáit, rendszereit, berendezéseit! 7. a) Rézsűk és támfalak. Ismertesse a függőleges és ferde rézsűk állékonyságát, a rézsűs munkagödör kialakításának feltételeit. Értelmezze a támfalak fogalmát, fajtáit, méretezését! b) Építési anyagok. Ismertesse az építőiparban használt anyagok fizikai, szilárdsági, kémiai tulajdonságait! Fogalmazza meg, mit értünk a hő-, és hangszigetelő képességen! Csoportosítsa az anyagokat felhasználási területeik szerint! 8. a) Dúcolások. Ismertesse a dúcolások fajtáit, rendszereit és rendeltetését, a pallós rendszerű dúcolások szerkezeti elemeinek méretezési elvét! b) Homogén anyagok az építőiparban. Ismertesse a homogén, izotróp anyagok fogalmát, tulajdonságait, a fémek tulajdonságait, alkalmazási területeit! 9. a) Földművek. Osztályozza a földműveket, ismertesse azok fogalmát, kitűzését, elkészítésének módját! Ismertesse a töltések alapozási módjait, indokolja a tömörítés szükségességét, tömörségi fok megválasztását és a földművek romlásának okait! 4

5 b) Acélszerkezetek anyagai. Ismertesse az alábbiakat: Az acél tulajdonságai, gyártása. Az acélok minőségi csoportosítása, jelölése. Hengerelt acéltermékek fajtái, gyártása, jellemzői. Az acélok korrózióvédelme. 10. a) Síkalapozás. Ismertesse az alábbiakat: az alapozás fogalma, célja, feladata, fajtái, a síkalap fogalma, fajtái, a síkalapok fő méretei, és meghatározásuk, alapozási hibák! b) Az építőiparban használt műanyagok. Ismertesse a műanyagok fajtáit, jellemzoit, előnyeit, hátrányait. Jellemezze a műanyag termékeket (hőszigetelő, vízáteresztő, vízszigetelő anyagok, csövek)! 11. a) Mélyalapozások. Ismertesse a mélyalapok fogalmát, alkalmazásának feltételeit, a mélyalapok fajtáit, szerkezeti kialakítását, készítésének technológiáját! b) Az építési faanyagok. Sorolja fel a faanyagok fajtáit, tulajdonságait, ismertesse a fa szerkezetét, a fa felhasználási területeit! 12. a) A talajban lévő szerkezetek nedvesség elleni védelme. Csoportosítsa a szerkezeteket érő nedvességhatásokat, a szárazsági követelményeket, a talajnedvesség és talajvíz elleni szigeteléseket b) Építési kövek. Ismertesse a kőzetek eredetét, osztályozza a kőzeteket tulajdonságaik, felhasználási területeik szerint! 13. a) Útépítés I. Ismertesse az útépítéssel kapcsolatos alapfogalmakat, a közúti közlekedés közúthálózatát Magyarország úthálózatát! Osztályozza, rendszerezze a közutakat! Ismertesse az utak vonalvezetését! b) Építési kötőanyagok. Ismertesse a kötőanyagok fajtáit, rendszerező osztályozását, az építési mész fogalmát, előállítását, fajtáit, tulajdonságait, alkalmazási körét! 5

6 14. a) Útépítés II. Sorolja fel az út alkotóelemeit, jellemezze az alépítményt, felépítményt, az utak keresztmetszeti kialakítását, a különféle útburkolatokat! Ismertesse az utak műtárgyait, úttartozékait! b) Hidraulikus kötőanyagok. Ismertesse a hidraulikus kötőanyagok fogalmát, a cement alapanyagait, gyártását, összetételét! Indokolja a cementtel szemben támasztott követelményeket, a cement tulajdonságait, fajtáit! Ismertesse vizsgálati, minősítési, jelölési rendszerét! 15. a) Vasútépítés. Ismertesse az alapfogalmakat, a vasutak vonalvezetését! Határozza meg a vasúti alépítmény és felépítmény fogalmát, szerkezeti kialakítását! Ismertesse vasútépítés technológiái! b) Habarcsok. Ismertesse az alábbiakat: a habarcsok fogalmát, alkotórészeit, kötési, szilárdulási folyamatát, a habarcsok készítését, bedolgozását, minősítését! 16. a) Hídépítés. Ismertesse a hídépítéssel kapcsolatos alapfogalmakat, a hidak osztályozási rendszerét, a hidak szerkezeti rendszerét, építését! b) A beton. Ismertesse a beton fogalmát, jelölési rendszerét, a beton tulajdonságait, a beton alkotóelemeit és ezek tulajdonságait, a betonok vizsgálatát, minősítését! 17. a) Közművesítés. Ismertesse a közmű fogalmát, rendszerezze és osztályozza! Mi a közművesítési igény? Mit értünk a közművesítettség mértékén? Sorolja fel a közművek elhelyezési lehetőségeit! A hagyományos és a korszerű közművesítés különbségeit részletezze! b) Építési bitumen. Mi a bitumen? Ismertesse tulajdonságait, gyártását, vizsgálati módszereit, a bitumenes termékeket és alkalmazási területeit! 6

7 18. a) Gravitációs közművek. Mit nevezünk csatornának? Osztályozza, rendszerezze a csatornázást! Ismertesse a csatornahálózatok kialakítását, vonalvezetését, keresztmetszeti kialakítását, a csőanyagokat, a csatornák építését, átadását, minősítési szempontjait! b) Aszfalt. Ismertesse az aszfalt fogalmát, fajtáit, az aszfalt előállítását és bedolgozási technológiáját! 19. a) A csatornázás műtárgyai. Ismertesse a csatornákhoz kapcsolódó műtárgyakat, a szennyvíztisztító kisberendezéseket! b) Geodéziai alapfogalmak. Mi a geodézia és milyen területei vannak? Ismertesse a Föld alakját, a helymeghatározás alapelvét! Értelmezz a vízszintes irányt és a függőleges irányt, a távolság és a magasság fogalmát! 20. a) A vízellátás. Ismertesse a vízellátás feladatát, a vízellátó rendszereket, a vízellátó rendszerek alkotóelemeit! A vízigény meghatározásának, a vízminőség biztosításának módszereit írja le! Ismertesse a vízbeszerzés és víztisztítás műtárgyait, a víztározás különféle megoldásait! b) Egyszerű geodéziai eszközök és használatuk. Ismertesse a függőleges és vízszintes kitűzés eszközeit, vázolja az egyenes és a merőlegesek kitűzésének módszerét, a távolságmérés eszközeit és azok alkalmazását! 7

8 Szilárdságtan 1. a) Erők, erőrendszerek. Ismertesse az erő, a forgatónyomaték, ez erőpár jellemzőit, a statika alaptételeit, az erőrendszerek, eredőjének és egyensúlyának összefüggéseit! b) Vasbeton gerenda méretezése. Mutassa be egyszerű példával a négyszög-keresztmetszetű vasbeton gerenda kötött tervezését! 2. a) Tartószerkezetek. Ismertesse a tartószerkezetek fajtáit, jellemzőit, támaszelemeit, egyensúlyának feltételeit! Ismertesse a tartószerkezetek anyagait, azok szilárdsági jellemzőit, a tartószerkezetek állékonysági vizsgálatát! b) Vasbeton gerenda ellenőrzése. Mutassa be egyszerű példával egy megadott vasalású kéttámaszú vasbeton gerenda ellenőrzését hajlításra és nyírásra lépcsős nyomatéki ábra alapján! 3. a) Külső és belső erők. Ismertesse a tartókra ható külső erőket, a keresztmetszetre ható belső erők meghatározását, a tartók jellemző igénybevételeit! A rácsos tartók rúderőit jellemezze! b) Vasbetongerenda méretezése. Mutassa be egyszerű példával egy négyszög-keresztmetszetű vasbeton gerenda méretezését adott gerendaszélesség esetét! 4. a) Tartók méretezése. Ismertesse a tartószerkezetekkel szemben támasztott követelményeket, tartószerkezet méretezésének folyamatát, a teherbírás igazolásának elveit és módszereit! b) Konzolos kéttámaszú vasbeton gerenda. Mutassa be egyszerű számítási példával egy konzolos kéttámaszú, négyszög keresztmetszetű vasbeton gerenda ellenőrzését hajlításra! 5. a) Központos húzás. Ismertesse a központosan húzott tartószerkezetek húzófeszültségét, alakváltozását a központosan húzott tartó teherbírásának meghatározását! 8

9 b) Konzolos vasbeton lemez. Mutassa be egyszerű példával egy megadott vasalású konzolos vasbeton lemez ellenőrzését! 6. a) Központos nyomás. Ismertesse a zömök szerkezeti elemek központos nyomó-igénybevételét, a. felfekvéseknél átadódó nyomást, jellemezze a külpontos igénybevételt, a központosan nyomott oszlop teherbírását! b) "Fejlemezes" vasbeton gerenda. Mutassa be egyszerű példával a lemezzel együttdolgozó kéttámaszú vasbeton gerenda ellenőrzését hajlító-igénybevételre! 7. a) Hajlító igénybevétel. Ismertesse a hajlítás fogalmát, eseteit, az egyenes hajlításból keletkező feszültségek meghatározását! Hogyan számítható a hajlítással egyidejű nyíróigénybevételnek kitett tartó teherbírása? b) Vasbeton oszlop méretezése. Mutassa be egyszerű példával a négyszög-keresztmetszetű központosan nyomott vasbeton oszlop tervezését! 8. a) Tartók alakváltozása. Ismertesse a hajlított tartók alakváltozását, a befogott, két- és többtámaszú tartók jellemző alakváltozásait vázolja! Melyek az alakváltozás mértékét meghatározó tényezők? b) Vasbeton gerenda nyírási ellenőrzése. Mutassa be egyszerű példával a kéttámaszú négyszög keresztmetszetű vasbeton gerenda vasalásának ellenőrzését hajlításra és nyírásra a határnyomatéki és a határnyíróerő ábra együttes felrajzolásával! 9. a) A betonacél. Ismertesse a betonacélok fajtái jelölésének értelmezését, a betonacélok felületi kialakítását, hegeszthetőségét! Részletezze a betonacél szilárdságvizsgálatát! b) Vasbeton lemez méretezése. Mutassa be egyszerű példával a kéttámaszú túlnyúló vasbeton lemez vasalásának méretezését! 10. a) A szilárd beton. 9

10 Ismertesse a beton szilárdulásának folyamatát, a szilárdulást meghatározó tényezőket és körülményeket! Melyek a nyomószilárdság vizsgálatának eszközei, a megszilárdult beton jellemzői? b) ERŐRENDSZER egyensúlyozása. Mutassa be egyszerű példával a statikailag határozott tartószerkezetre ható erőrendszer egyensúlyozását két erővel! 11. a) Vasbeton szerkezetek. Ismertesse a vasbeton szerkezet lényegét, alkalmazását, az acélbetétek szerepét a hajlított és a nyomott vasbetonszerkezetekben! b) Háromtámaszú tartó. Mutassa be egyszerű példával a vegyes terhelésű háromtámaszú tartó igénybevételi ábrának meghatározását! 12. a) A vasbeton gerenda méretezése. Ismertesse a hajlított vasbeton gerenda feszültségi állapotait, a szerkezet képlékeny törési határállapotának ábráját, a hajlított gerenda ellenőrzésének és tervezésének alapösszefüggéseit! b) Acélgerenda méretezése. Mutassa be egyszerű példával a kéttámaszú hengerelt acélgerenda ellenőrzését hajlításra és nyírásra! 13. a) Vasalási vázak. Ismertesse a vasbeton gerenda vasalási vázának tervét, vázolja acélbetéteinek ábrázolását! Melyek az acélbetétek kialakításának, védelmének előírásai? b) Központosan nyomott oszlop. Mutassa be egyszerű példával a központosan nyomott fa és acéloszlopok ellenőrzését! 14. a) Vasbeton oszlop. Ismertesse a vasbeton oszlop vasalási rendszerét, az egyes acélbetétek szerepét az igénybevétel függvényében a központosan nyomott vasbeton oszlop teherbírásának meghatározását! 10

11 b) Húzott acél tartó. Mutassa be egyszerű példával egy központosan húzott acélanyagú szerkezeti elem méretezését, megnyúlásának számítását! 15. a) Vasbeton fal és koszorú. Ismertesse a vasbeton fal és faltartó fogalmát, a vasbeton falak alkalmazását! A vasbeton fal vasalási rendszere. Részletezze a vasbeton koszorú szerepét, kialakításának szabályait! b) Súlypont. Mutassa be egyszerű példával egy összetett keresztmetszetű tartószerkezet súlypontjának meghatározását! 16. a) Monolit vasbeton gerenda. Ismertesse a monolit vasbeton gerenda fajtáit, alkalmazását! Vázolja fel a gerenda vasalási rendszerét, a fő acélbetétek vezetését, a gerenda keresztmetszetére, vasalására vonatkozó szerkesztési előírásokat! b) Inercianyomaték. Mutassa be egyszerű példával egy összetett keresztmetszet fő inercianyomatékainak meghatározását! 17. a) Vasbeton lemez. Ismertesse a vasbeton lemez fajtáit, alkalmazását! Vázolja fel a lemez vasalási rendszerét, a fő acélbetétek vezetését, a lemez keresztmetszetére, vasalására vonatkozó szerkesztési előírásokat! b) Kéttámaszú tartó. Mutassa be egyszerű példával a vegyes terhelésű, vízszintes és ferde tengelyű kéttámaszú tartó belső erő ábráit! 18. a) Bordás vasbeton lemez. Ismertesse a bordás vasbeton lemezek fajtáit, vázolja fel a lemezek és bordák teherviselési vasalási rendszerét, a bordás vasbeton lemez méretezését! b) Csuklós többtámaszú tartó. Mutassa be egyszerű példával a vegyes terhelésű csuklós többtámaszú tartó belső erő ábráinak meghatározását! 11

12 19. a) Előregyártott vasbeton szerkezetek. Ismertesse az előregyártás lényegét, alkalmazását, az elemek gyártásának technológiáját! Jellemezze az elemek tárolása, emelése helyes elveit az előre gyártott vasbeton födém fajtáit, méretezésének elveit! b) Szegecskötés. Mutassa be egyszerű példával a központosan húzott hevederes acélszerkezet és szegecskötés méretezését! 20. a) Feszített vasbeton szerkezetek. Ismertesse a feszített vasbetonszerkezetek fogalmát, anyagait, alkalmazását, feszültségeit az. elő- és utófeszített tartószerkezet készítését! b) Összetett keresztmetszetű fagerenda. Mutassa be egyszerű példával az I szelvényű, összetett keresztmetszetű fagerenda ellenőrzését hajlításra és hajlítással egyidejű nyírásra! 21. a) Különleges vasbeton szerkezetek. Ismertesse a vasbeton keretszerkezetek igénybevételeit, szerkezeti kialakítását vasalási rendszerét, az ív és héjszerkezetek alkalmazását, fajtáit! b) Téglapillér. Mutassa be egyszerű példával a központosan nyomott téglapillér ellenőrzését! 22. a) Talajok. Ismertesse a talajok fajtáit, jellemzőit, vizsgálatát, állapotváltozásait, az alapozások tervezése szempontjából kedvező és kedvezőtlen, alapozásra nem alkalmas talajokat! b) Erőrendszer eredője. Mutassa be egyszerű példával a szétszórt síkbeli erőrendszer eredőjének meghatározását számítással! 23. a) Síkalapok. Ismertesse a sávalapok kialakításának, méretezésének elveit, vázolja a vasbeton pilléralap és lemezalap vasalási rendszerét! b) Előre gyártott vasbeton gerenda. Mutassa be egyszerű példával az előre gyártott vasbetongerendás, béléstestes födém-gerenda ellenőrzését súlyelemzés alapján! 12

13 24. a) Acélszerkezetek anyagai. Ismertesse az acél tartószerkezetek anyagait, az acéltermékek és kötőelemek választékát, minőségi jellemzőit, az acél korrózióvédelmét! b) Kéttámaszú vasbeton lemez. Mutassa be egyszerű példával a kéttámaszú vasbeton lemez vasalásának ellenőrzését és tervezését! 25. a) Acélszerkezeti elemek. Ismertesse az acélgerendák, rácsos tartók. egy és többtagú acéloszlopok kialakítását, az alap, oszlop és oszlop gerenda kapcsolatai! b) Vasbeton oszlop. Mutassa be egyszerű példával a négyszög-keresztmetszetű központosan nyomott vasbeton oszlop vasalásának ellenőrzését! 13

14 Szervezési és vállalkozási ismeretek 1. a) Építés, beruházás. Ismertesse az építmények létrehozásával és fenntartásával kapcsolatos tevékenységek rendszerét! Mutassa be példával egy beruházás megvalósításának szereplőit és lebonyolításának folyamatát! b) Vállalkozási formák. Ismertesse, milyen vállalkozási formákat ismer, jellemezze a jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozásokat! Melyek a vállalkozás beindításának feltételei, mi a marketing tevékenység? 2. a) Műszaki szabályozás, építési igazgatás. Ismertesse az építésszabályozás célját, területeit, részletezze az országos és helyi szabályozás eszközeit! Fejtse ki, melyek az építésigazgatás szervei, milyen feladatot látnak el az építési hatóságok! b) Üzleti terv. Mutassa be az üzleti terv részeit! Melyek a gazdálkodás szempontjából fontos információk, amelyeket egy vezető felhasználhat a döntés során? Ismertesse a hitelfelvétel lehetőségeit! 3. a) Tervezés, építési engedélyezési eljárás. Ismertesse a tervezési tevékenység tartalmát, feladatait, feltételeit! Részletezze az építési tervek fajtáit és azok tartalmát! Egy családi ház példáján mutassa be az építési engedélyezési és használatbavételi eljárás folyamatát! b) Könyvvezetési kötelezettség. Milyen bejelentkezési és könyvelési kötelezettségük van a vállalkozásoknak? Mit kell tartalmaznia egy ÁFA elszámoláshoz használt bizonylatnak? Mi a különbség számla és nyugta között? 4. a) Vállalkozásba adás, vállalkozási szerződés. Ismertesse a beruházások vállalkozásba adását, az ajánlati felhívástól a szerződéskötésig! Részletezze az építési szerződések fajtáit, mutassa be egyszerű példával a szerződés tartalmát! b) Vállalkozás működése. Sorolja fel a vállalkozás indításának teendőit! Mit értünk a gazdálkodás eredményén, mikor nyereséges a vállalkozás? Hogyan kezelhetők a veszteségek? Mik az eladósodás okai? Ismertesse a csődeljárást! Melyek a vállalkozás megszűnésének módjai? 14

15 5. a) Építési szervezetek, az építés irányítása. Ismertesse az építés főbb vállalkozási formáit, az építési központi és helyszíni irányításának szervezeti felelősségi rendszerét! Részletezze az építésvezető és a művezető feladatait, kiválasztásának szempontjait! b) Társasági formák. Mutassa be a jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás formáit, jellemzőit! Mit tartalmaz egy társasági szerződés? 6. a) Műszaki előkészítés, építésirányítás. Ismertesse a műszaki előkészítés fogalmát, feladatait a vállalkozói ajánlat előkészítésében! Részletezze az építés műszaki vezetőjének a kivitelezés előkészítésével összefüggő feladatait! b) Hitel, törlesztés. Ismertesse egyszerű példával a vállalkozás hitelfelvételének lehetőségét, mutassa be a kamat és a törlesztés meghatározását! 7. a) Költségvetési kiírás. Ismertesse a költségvetési kiírás és az építési költségvetés fogalmát, szerepét! Részletezze a tételes költségvetés készítésének menetét, eszközeit! b) Éves beszámoló. Ismertesse a vállalkozás éves beszámolójának készítését, a mérlegkészítés, eredmény-kimutatás tartalmát! 8. a) Költségek, az építmény ára. Ismertesse egyszerű példával az építmények árképzésének sémáját! Részletezze közvetlen meghatározásának eszközeit, módszereit és a közvetett költségeket! b) Jogszabályok, munkaügyi szabályozás. Ismertesse a jogszabályok hierarchiáját, mutassa be a Polgári Törvénykönyv jogrendszerét! 9. a) Munkamenet ütemtervek. Ismertesse az építési ütemtervek fajtáit, alkalmazásuk területeit! Egyszerű példával mutassa be a munkaidő-, létszám és anyagszükséglet meghatározását! b) Munkaügyi szabályozás. 15

16 Ismertesse a munkaügyi szabályozás formáit! Mely szervezetek alkotják az Országos Érdekegyeztető Tanácsot, mi az OÉT feladata? 10. a) Építési ütemtervek építési időtartam. Ismertesse, hogyan készül egy építmény kiviteli munkáinak munkamenet ütemterve! Mutassa be egyszerű példa segítségével az építési folyamat grafikus ábrázolását, a sávos és a hálódiagramos ütemtervet! b) Kollektív szerződés. Ismertesse a munkaviszony létesítésének jogi kereteit! Mi a kollektív szerződés, mit tartalmaz? Hogyan rendezhető a munkaügyi vita? 11.a) Szerkezetépítés. Ismertesse egy alápincézett, talajvíznyomás elleni szigeteléssel készülő, magastetős épület szerkezetépítésének technológiai menetét! b) Munkabér. Mi alapján történhet a munkabérek meghatározása? Mi a bérpótlék, a munkaidő és a pihenőidő? Ismertesse a munkavállalót megillető szabadság fajtáit! 12. a) Szakipari munkák. Ismertesse egy hagyományos szerkezetű családi ház szakipari és épületgépészeti munkálatainak technológiai sorrendjét! b) Munkavédelem, anyagi felelősség. Ismertesse a munkahelyi balesetek, foglalkozási ártalmak elleni védelem eszközeit! Mi a teendő üzemi baleset esetén? Milyen egészségügyi ellátás illeti meg a munkavállalót? Mi a munkáltató és a munkavállaló anyagi felelőssége? 13. a) Felvonulás, anyagfogadás, kezelés. Ismertesse az építési munkahely átvételének, az építési helyszín berendezésének feladatait! Részletezze, milyen szempontokat kell figyelembe venni a belső közlekedési úthálózat kiépítése, az igazgatás, szociális ellátás, és raktározás felvonulási épületeinek kialakítása során! b) Fegyelmi felelősség. Ismertesse a fegyelmi felelősségre vonás menetét! Mit kell tartalmaznia a fegyelmi határozat jegyzőkönyvének? 14. a) Organizációs elrendezési terv, az építés közműellátása. 16

17 Ismertesse az organizációs elrendezési terv készítésének menetét, egyszerű példával szemléltesse annak tartalmát! Részletezze, milyen módon biztosítható az építkezés közmű és energiaellátása! b) Adórendszer. Mi az adórendszer szerepe a gazdaságban? Ismertesse a gazdálkodást érintő legfontosabb adóelőírásokat és azok értelmezését! 15 a) Munkahelyi adminisztráció, számlázás. Ismertesse az építés helyszíni kivitelezésének nyilvántartási, adminisztrációs eszközeit, részletezve az építési naplótartalmát, vezetését és a számlázás technikáját! b) Munkaviszony megszűnése. Ismertesse a munkaviszony megszűnésének és megszüntetésének feltételeit! Mi a felmondási idő, a felmentési idő, a végkielégítés, hogyan állapítják meg ezek mértékét? Melyek a munkanélküliek ellátásának formái? 16. a) Műszaki ellenőr. Ismertesse a műszaki ellenőrzés jelentőségét, a műszaki ellenőr feladatait és jogait a munkahely átadás-átvételi eljárástól a próbaüzemig! b) Érdekvédelem Ismertesse a vállalkozáson belüli és kívüli érdekegyeztetési folyamatokat! Mi az érdekvédelmi szervezetek szerepe, hatásköre? 17. a) Földmunkák gépesítése, alapozások gépesítése. Ismertesse a földkiemelés, földszállítás, földfeltöltés és tömörítés jellemző gépeit, a talajszint süllyesztés berendezéseit, az alapozások, mélyalapozások (kútalap, fúrt és vert cölöpalap) gépesítését! b) Társadalombiztosítás. Ismertesse a társadalombiztosítás és egészségbiztosítás rendszerét és eszközeit! Mutassa be példával a társadalombiztosítási járulékot! 18. a) Anyagellátás, gépellátás. Ismertesse az építéshelyi anyagfogadás, anyagtárolás anyagnyilvántartás. bevételezés, utalványozás és anyagkiadás feladatait, a munkahelyi gépellátás, gépkezelés tennivalóit. b) Vezetési eszközök, stílusok. Ismertesse a vezetés eszközeit és a jellemző vezetési módszereket, 17

18 stílusokat! 19. a) Szállításgépesítés, emelőgépek. Ismertesse az építési anyagok és termékek rakodásának, szállításának gépesítését! Milyen emelőgépek használhatók az előre gyártott elemek elhelyezésére? b) A termék értéke, amortizáció. Melyek a termékek értékének részei? Mi az amortizáció? Jellemezze az amortizációs leírási módokat! Ismertesse az amortizációs körforgást! 20. a) Műszaki átadás-átvételi eljárás. Ismertesse a próbaüzem, a műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítását, a. mennyiségi, minőség hiányok felvételét, a hiánypótlás követelményeit! Milyen szavatossági, jótállási kötelezettségei vannak a kivitelezőnek? b) Termelési költség. Elemezze a termelés költségeit! Mutassa be a költségek és az árbevétel közötti kapcsolatot (grafikonon)! Mi a fedezeti pont? Határozza meg, hogy milyen termelési mennyiség mellett érhető el a megadott nyereség! (számpélda) 21. a) Építmény minősége, szavatosság, jótállás. Ismertesse az építési termékek, építési munkák minőségi alkalmasságának, minőségi osztályba sorolásának eszközeit, eljárásait, a jótállás és a szavatosság értelmezését! b) Személyi jövedelemadó. Ismertesse a SZJA fogalmát és az adóbevallás készítésének menetét! Milyen adófizetési és adóbevallási kötelezettségei vannak az egyéni vállalkozóknak? 22 a) Épületek üzemeltetése, fenntartás, felújítás. Ismertesse az üzemeltetés, karbantartás, felújítás, korszerűsítés fogalmát, feladatait! Részletezze egy épület felújítási folyamatának lépéseit, a jellemző szerkezeti felújítási munkáinak szervezési sajátosságait. b) Általános forgalmi adó. Határozza meg a az általános forgalmi adó fogalmát, ismertesse főbb jellemzőit! Hogyan épül be az ÁFA a végtermék árába? Mit jelent az alanyi adómentesség? 23. a) Települések üzemeltetése. 18

19 Ismertesse a települések kommunális szolgáltatásainak feladatait, azok ellátásának szervezeti kereteit! Részletezze egy településen az üzemeltetési minőség jellemző javítási lehetőségeit a köztisztaság, hulladékkezelés, zöldterületek fenntartása, útfenntartás, szennyvízelvezetés és tisztítás területén! b) Nemzetgazdaság, gazdálkodás. Mi a nemzetgazdaság, melyek a legfontosabb területei és mutatói? Mi az infláció? Melyek a termelési tényezők? Mutassa be az építőipari gazdálkodás sajátosságait! 24 a) Környezetvédelem. Ismertesse az építési-szerelési tevékenységből adódó jelentősebb környezeti terheléseket és szennyezéseket, valamint azok csökkentésének lehetőségeit! Műemlék fogalma, jelentősége! Melyek az épített és természetes környezet védelmének eszközei, szervezetei? b) Piac, pénz. Ismertesse a piac fogalmát, szerepét a gazdaságban, jellemezze a piac mozgásait! Mutassa be a gazdálkodás körfolyamatát! Ismertesse a pénz kialakulását, szerepét, az értékpapírt és a tőzsdét! 19

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Magasépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Magasépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

Gazdálkodás. 2. Ismertesse a reklám kialakításának szempontjait, a fogyasztói és a vásárlói magatartást, a piackutatás elveit és módszereit!

Gazdálkodás. 2. Ismertesse a reklám kialakításának szempontjait, a fogyasztói és a vásárlói magatartást, a piackutatás elveit és módszereit! 2 Gazdálkodás 1. Ismertesse a vállalkozás előkészítését, az előkészítés szempontjait termék vagy szolgáltatás esetében, a vállalkozások sikerének legfontosabb tényezőit, a vállalkozás egyensúlyi feltételeit,

Részletesebben

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány 1. Ismertesse az állékonyság alapkérdését. 2. Ismertesse szabadon álló és megtámasztott földtestek egyensúlyi kérdését! 3. Ismertesse a földmunkák végzése során

Részletesebben

KOMPLEX KÉRDÉSEK. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén

KOMPLEX KÉRDÉSEK. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGA KOMPLEX KÉRDÉSEK 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén 2. Lakópark építése mozgásveszélyes területen 3. Kereskedelmi épület építése felhagyott gyártelepen,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Anyag- és gyártásismeret 2. Szakmai ismeret Megjegyzések: 1. Az Anyag- és gyártásismeret vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban megválaszolható feladatrészeket tartalmaznak.

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGA KÉRDÉSEK 2005.

ÁLLAMVIZSGA KÉRDÉSEK 2005. ÁLLAMVIZSGA KÉRDÉSEK 2005. 1. Adott egy lejtős terület, lejtőirányú réteghajlással, ahol lakóparkot építenek. A területet alulról patak határolja. G) A Bizottság által megadott talajrétegződés figyelembevételével

Részletesebben

31 582 04 0000 00 00 Építményszigetelő Építményszigetelő 31 582 04 0100 31 02 Vízszigetelő Építményszigetelő 2/45

31 582 04 0000 00 00 Építményszigetelő Építményszigetelő 31 582 04 0100 31 02 Vízszigetelő Építményszigetelő 2/45 077-0 Speciális szigetelési feladatok A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0606 Közlekedésépítő technikus általános feladatai 0606/3 Közlekedésépítésirányítás

Részletesebben

Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei

Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei Az államvizsga szakirányok szerint szerveződik. A vizsga anyagát minden tárgyból kb. 10-20 előre kiadott témakör rögzíti. Közlekedési infrastruktúra

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kőműves szakképesítés

SZAKMAI PROGRAM. Kőműves szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Kőműves szakképesítés OKJ azonosító szám 33 815 01 1000 0000 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: Beruházás folyamata, résztvevői, kapcsolatuk, a kapcsolattartás módjai és vállalkozási ismeretek, mélyépítési technológiák, gépesítésük és munka valamint környezetvédelme A

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A tételhez segédeszköz nem használható. A feladatsor első részében található 1 25-ig

Részletesebben

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás KERETSZERKEZETEK Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése 10. előadás Definíciók: Oszlop definíciója: Az oszlop vonalas tartószerkezet, két keresztmetszeti mérete (h, b) lényegesen kisebb, mint a

Részletesebben

7. előad. szló 2012.

7. előad. szló 2012. 7. előad adás Kis LászlL szló 2012. Előadás vázlat Lemez hidak, bordás hidak Lemez hidak Lemezhidak fogalma, osztályozása, Lemezhíd típusok bemutatása, Lemezhidak számítása, vasalása. Bordás hidak Bordás

Részletesebben

a burkolat meghibásodásának okait, azok javítási módszereit, hasonlítsa össze a terazzó és a simított betonpadló burkolatot anyagának összetételét,

a burkolat meghibásodásának okait, azok javítási módszereit, hasonlítsa össze a terazzó és a simított betonpadló burkolatot anyagának összetételét, Szakismeret 1. 2. 3. a) Sorolja fel az építőipari alapfogalmak közül az épület és az alaprajz fogalmát, az épületek csoportosítását, alapvető követelményeit, az épületet érő hatásokat, az épületszerkezet

Részletesebben

Szakmai ismeretek. A Szakmai ismeretek szóbeli tételsor felépítése: a) Szakmai alapismeretek b) Munkavédelem c) Vállalkozási és munkajogi ismeretek

Szakmai ismeretek. A Szakmai ismeretek szóbeli tételsor felépítése: a) Szakmai alapismeretek b) Munkavédelem c) Vállalkozási és munkajogi ismeretek Szakmai ismeretek A Szakmai ismeretek szóbeli tételsor felépítése: a) Szakmai alapismeretek b) Munkavédelem c) Vállalkozási és munkajogi ismeretek 1. a) Ismertesse a szárazépítésben alkalmazásra kerülő

Részletesebben

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam Tankönyv: Herczeg Balázs, Bán Tivadarné: Vasbetonszerkezetek /Tankönyvmester Kiadó/ I. félév Vasbetonszerkezetek lényege, anyagai, vasbetonszerkezetekben alkalmazott betonok

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek MKEH-40 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti közzétételéről Az iparügyekért

Részletesebben

A szóbeli tételekhez a vizsgaszervezőnek csatolnia kell a tétel tartalmához előírt segédanyagként felhasználandó:

A szóbeli tételekhez a vizsgaszervezőnek csatolnia kell a tétel tartalmához előírt segédanyagként felhasználandó: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MAGASÉPÍTÉSTAN I. 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó:

MAGASÉPÍTÉSTAN I. 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó: 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó: 2012/2013 II. szemeszter Medgyasszay Péter PhD egyetemi docens, BME Magasépítési Tanszék TARTALOM 1. Bevezetés, visszacsatolás 1.1 Tárgyalt szerkezetek

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza. A tételekhez segédeszköz

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek MKEH-42 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti közzétételéről Az iparügyekért

Részletesebben

Tanulmányi tájékoztató 2013 - Építőmérnök BSc. Mintaterv. Differenciált szakmai ismeretek

Tanulmányi tájékoztató 2013 - Építőmérnök BSc. Mintaterv. Differenciált szakmai ismeretek Tanulmányi tájékoztató - Építőmérnök BSc oldal / Mintaterv Természettudományos alapismeretek Anyagtan. Mechanika. (statika) Matematika a/ Informatika. Ábrázoló geometria. Mechanika. (szil.tan) Fizika Matematika

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 06-06/2 A közlekedésépítéssel kapcsolatos gyakori hibák felismerése (segédanyag felhasználásával)

Részletesebben

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5. NFGM közlemény a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító ek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/200. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 4/999.

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

54 582 03 0000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus

54 582 03 0000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014.

D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014. D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. D. 11. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014. 2/279 MÁV ZRT. D.11.I. Jóváhagyta a Magyar Államvasutak

Részletesebben

T E T Ő F E D Ő MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

T E T Ő F E D Ő MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK Magyar Kereskedelmi és Iparkamara T E T Ő F E D Ő MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK - 1997 - I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI A) A mestervizsgához szükséges szakképesítések adatai A szakma (szakképesítés)

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGASÉPÍTŐ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. november 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Néhány szakmai értékelő gondolat az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat egyes előírásaihoz

Néhány szakmai értékelő gondolat az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat egyes előírásaihoz Néhány szakmai értékelő gondolat az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat egyes előírásaihoz Országos Tűzvédelmi 2011. szeptember 15-16. Rendező: TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Előadó: dr. Bánky Tamás

Részletesebben

8. előadás Kis László Szabó Balázs 2012.

8. előadás Kis László Szabó Balázs 2012. 8.. előad adás Kis LászlL szló Szabó Balázs 2012. Kerethidak Előadás vázlat Csoportosítás statikai váz alapján, Viselkedésük, Megépült példák. Szekrény keresztmetszetű hidak Csoportosítás km. kialakítás

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

33 521 01 1000 00 00 Elektromechanikai műszerész Elektromechanikai műszerész

33 521 01 1000 00 00 Elektromechanikai műszerész Elektromechanikai műszerész A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár TARTÓK

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár TARTÓK web-lap : www.hild.gyor.hu DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár e-mail : deme.ferenc1@gmail.com STATIKA 19. TARTÓK FOGALMA: TARTÓK A tartók terhek biztonságos hordására és azoknak a támaszokra történő

Részletesebben

ELMÉLETI VIZSGAKÉRDÉSEK

ELMÉLETI VIZSGAKÉRDÉSEK Tűzvédelmi Szakmérnök / Építő-építész BSc tűz szi. 2015/2016. TARTÓSZERKEZETEK TŰZVÉDELME SGYMTB7081XL/2326XA N + L + SZ ELMÉLETI VIZSGAKÉRDÉSEK I. Bevezetés - tüzek 1. Mi a láng és mitől világít? Milyen

Részletesebben

Magasépítéstan alapjai 3. Előadás

Magasépítéstan alapjai 3. Előadás MAGASÉPÍTÉSTAN ALAPJAI Magasépítéstan alapjai 3. Előadás BME MET Előadó: 2014/2015 II. szemeszter egyetemi docens, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék BME MET 2014 / 2015 II. szemeszter 3. Előadás

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, minőségbiztosítás 3. Gazdasági alapismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, minőségbiztosítás 3. Gazdasági alapismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, minőségbiztosítás 3. Gazdasági alapismeretek 2 1. Szakmai ismeretek szóbeli vizsgatételei "A" tételek: 1. Az alapanyagok

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek MKEH-21 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti közzétételéről Az iparügyekért

Részletesebben

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. Előkészítő munka. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. Előkészítő munka. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. Forrai Jánosné Előkészítő munka A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. A követelménymodul száma: 0482-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-30 ELŐKÉSZÍTŐMUNKA

Részletesebben

I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYOS ALAPJAI TÉMAKÖR TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYOS ALAPJAI TÉMAKÖR TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A közigazgatási alapvizsga tananyagának témakörei: I. A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai II. A közigazgatás felépítése és működése III. Államháztartási

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. A tételhez segédeszköz nem használható.

Részletesebben

Födémszerkezetek megerősítése

Födémszerkezetek megerősítése Födémszerkezetek megerősítése FÖDÉMEK MEGERŐSÍTÉSE FASZERKEZETŰ TARTÓK CSAPOS GERENDAFÖDÉM A csapos gerendafödémek károsodása a falazatra felfekvő végek bütüinek és az 50..10 cm hosszra kiterjedő felső

Részletesebben

LÉPCSŐ I. ÉPSZ 1. ELŐADÁS. (alapismeretek, lebegő és gyámolított lépcsők) Összeállította: dr. Czeglédi Ottó. ÉPSZ 1 ea. LÉPCSŐK I.

LÉPCSŐ I. ÉPSZ 1. ELŐADÁS. (alapismeretek, lebegő és gyámolított lépcsők) Összeállította: dr. Czeglédi Ottó. ÉPSZ 1 ea. LÉPCSŐK I. LÉPCSŐ I. (alapismeretek, lebegő és gyámolított lépcsők) ÉPSZ 1. ELŐADÁS Összeállította: dr. Czeglédi Ottó ÉPSZ 1 ea. LÉPCSŐK I. 1 1. ALAPFOGALMAK: Rendeltetése: - áthidalása - függőleges irányú közlekedés

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza. A tételekhez segédeszköz

Részletesebben

BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK S Z E R K E Z E T E K M E G E R Ő S Í T É S E BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a szakmai és vizsgakövetelmények 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulok témaköreinek mindegyikét

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: Környezetvédelemmel, biztonságtechnikával, tűzvédelemmel, egészségvédelemmel, kel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok, utasítások alapfogalmak, dokumentációk és eljárások

Részletesebben

AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN

AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN Dr. Farkas János Kocsis Ildikó Németh Imre Bodor Jenő Bán Lajos Tervező Betontechnológus

Részletesebben

Záróvizsga tételek Pénzügy Számvitel BA. A tételek

Záróvizsga tételek Pénzügy Számvitel BA. A tételek A tételek 1. Jellemezze a piac főbb tényezőit (kereslet, kínálat, ár) és befolyásoló elemeit a Marshall kereszt felhasználásával! Határozza meg az egyéni és a piaci kereslet viszonyát! Hasonlítsa össze

Részletesebben

1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, mérés-ellenőrzés (minőségbiztosítás)

1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, mérés-ellenőrzés (minőségbiztosítás) Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, mérés-ellenőrzés (minőségbiztosítás) 3. Vállalkozási alapismeretek, az Üzleti terv megvédése. A jelölt a bizottság által

Részletesebben

Szakmai program. Kőműves OKJ.: 31 582 15 1000 00 00. SZVK: 17/2010. (XI. 25.) NFM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény

Szakmai program. Kőműves OKJ.: 31 582 15 1000 00 00. SZVK: 17/2010. (XI. 25.) NFM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

Munkanem összesítő. 0 0 elhelyezése és szerelése Fém- és könnyű épületszerkezetek. 0 0 szerelése Ácsmunka 0 0 Összesen: 0 0

Munkanem összesítő. 0 0 elhelyezése és szerelése Fém- és könnyű épületszerkezetek. 0 0 szerelése Ácsmunka 0 0 Összesen: 0 0 Név : Cím : Kelt: 20.. év...hó...nap Szám :... KSH besorolás:... Teljesítés:20.. év...hó...nap A munka leírása: Készítette :... Csengersima, külterület HRSZ.: 0138/88 ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCSPIAC ÉPÍTÉSE STATIKAI

Részletesebben

Építőmérnöki alapképzési szak

Építőmérnöki alapképzési szak Építőmérnöki alapképzési szak Építőmérnöki alapképzési szak PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2009/2010 Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes.

A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII: 27.) OM rendelet 27. (1) bekezdése szerint "A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter

Részletesebben

III. M Ű SZAKI LEÍRÁS

III. M Ű SZAKI LEÍRÁS III. MŰSZAKI LEÍRÁS I. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁS 1. Feladatleírás Az Ajánlattételi felhívás II.2.1) pont alatt meghatározásra került a tervezési szerződés tárgya és az előirányzott beavatkozások,

Részletesebben

Magasépítéstan alapjai 4. Előadás

Magasépítéstan alapjai 4. Előadás MAGASÉPÍTÉSTAN ALAPJAI Magasépítéstan alapjai 4. Előadás BME MET Előadó: 2014/2015 II. szemeszter egyetemi docens, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék 4. Előadás Födémek, koszorúk, áthidalók 1. Födémek

Részletesebben

2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)! 1.) Ismertesse az oldható és oldhatatlan kötéseket és azok fő jellemzőit, valamint a hegesztés fogalmát a hegesztés és a forrasztás közötti különbséget! 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés,

Részletesebben

31 582 06 0010 31 01 Emelőgépkezelő Építő- és anyagmozgatógép kezelője

31 582 06 0010 31 01 Emelőgépkezelő Építő- és anyagmozgatógép kezelője A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

2. Körvonalazza a gázhegesztésnél alkalmazott gázok tulajdonságait és tárolásukat!

2. Körvonalazza a gázhegesztésnél alkalmazott gázok tulajdonságait és tárolásukat! 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a gázhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőségét! Az ömlesztő hegesztési

Részletesebben

az épületszerkezetek megépítéséhez szükséges építési segédszerkezetek elkészítése (állványok, zsaluzatok), különböző fajta habarcsok és betonok

az épületszerkezetek megépítéséhez szükséges építési segédszerkezetek elkészítése (állványok, zsaluzatok), különböző fajta habarcsok és betonok 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet Hatályos: 2005.07.16-31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 7. -ának (3)

Részletesebben

ERKÉLYEK, FÜGGŐFOLYOSÓK ÉS FELÚJÍTÁSUK

ERKÉLYEK, FÜGGŐFOLYOSÓK ÉS FELÚJÍTÁSUK TÁMOP JEGYZET PÁLYÁZAT Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre és azok fejlesztésére (Projektazonosító:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben Az adaptált

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamosságtani és gépészeti alapismeretek A) Mechanika, gépelemek B) Műszaki ábrázolás, anyag- és gyártásismeret C) Műszaki villamosságtan 2. Szakmai ismeretek A) Szerkezettan

Részletesebben

ÉPÍTŐANYAGIPARI GÉPEK

ÉPÍTŐANYAGIPARI GÉPEK Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszék Dr. Rácz Kornélia ÉPÍTŐANYAGIPARI GÉPEK BME ÉAGT Budapest 200. - - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK....

Részletesebben

ÚTÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÚTÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÚTÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 18 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Útépítő 3. Szakképesítések

Részletesebben

Készült az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben

Készült az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben Készült az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben A szóbeli vizsgatételek felhasználását az 2001-től tartandó szakmai vizsgákon az OM 183/2001.

Részletesebben

a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építõmérnöki Minõségvizsgáló és Fejlesztõ Kft. Minõségvizsgáló

Részletesebben

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Fényképész és fotótermék-kereskedő mester

Fényképész és fotótermék-kereskedő mester Fényképész és fotótermék-kereskedő mester 3 (Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése) 063-09-2 Technológiai ismeretek, munka- és környezetvédelmi ismeretek, etika () Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Szakmai ismeretek 1.

Szakmai ismeretek 1. Szakmai ismeretek 1. Ismertesse az épületek - fogalmát, - rendeltetését, - kivitelezési formáit, - szerkezeti részeit! Határozza meg a tető feladatait, sorolja fel a tetőformákat! Ismertesse a tetőszerkezetek

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ

STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ SZUMMAPLAN Mérnök Szolgáltató Kft. Levelezési cím, iroda: H-8776 Bocska, Ady Endre u. 13. Tel: +36-93-950-219 Mobil: +36-30-6500534; E-mail: szummaplan@gmail.com STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ Murakeresztúr,

Részletesebben

Faipari gépek és technológiák

Faipari gépek és technológiák 1. 2. 3. Faipari gépek és technológiák pont Technológia: az iparág gyártási eljárásai pont Anyagismeret: az anyagok, és alkalmazási eljárásai vagy géptan: - a gép helye a technológiában - a gép felépítése,

Részletesebben

31 341 03 0000 00 00 Töltőállomás-kezelő Töltőállomás-kezelő 2/43

31 341 03 0000 00 00 Töltőállomás-kezelő Töltőállomás-kezelő 2/43 A 10/07. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06. (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Verseny kérdések az általános iskola hatodik osztálya számára

Verseny kérdések az általános iskola hatodik osztálya számára I. ÉPÍTÉSZET Verseny kérdések az általános iskola hatodik osztálya számára 1. Írd le az építészet három meghatározó oszloprendjét: 1)... 2)... 3)... 2. Az oszloprendek képe mellé írd oda a megfelelő stílust:

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ . HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ ÉPÍTTETŐ: LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3021 LŐRINCI,

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK . ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

A méretezés alapjai I. Épületek terheinek számítása az MSZ szerint SZIE-YMMF BSc Építőmérnök szak I. évfolyam Nappali tagozat 1. Bevezetés 1.1. Épületek tartószerkezetének részei Helyzetük szerint: vízszintes:

Részletesebben

MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN

MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN 2015 MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN Szerkesztette: Dr. Primusz Péter Témavezető: Dr. Péterfalvi József Lektorálta:

Részletesebben

Hevesi járóbeteg szakrendelő felújítása, bővítése vállalkozási szerződés keretében 1.sz. szerződésmódosítás

Hevesi járóbeteg szakrendelő felújítása, bővítése vállalkozási szerződés keretében 1.sz. szerződésmódosítás Hevesi járóbeteg szakrendelő felújítása, bővítése vállalkozási szerződés keretében 1.sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/2 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Beton és vasbeton szerkezetek korai terhelésének problematikája a vasúti hídak gyakorlatában

Beton és vasbeton szerkezetek korai terhelésének problematikája a vasúti hídak gyakorlatában A A legszebb dolog amit kutathatunk: a rejtély. Ez a művészet m és s az igazi tudomány forrása sa. Einstein Beton és vasbeton szerkezetek korai terhelésének problematikája a vasúti hídak gyakorlatában

Részletesebben

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14.1. Bevezetés A gerendák talán a legalapvetőbb szerkezeti elemek. A gerendák különböző típusúak lehetnek és sokféle alakú keresztmetszettel rendelkezhetnek

Részletesebben

BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék HOMLOKZATBURKOLATOK. 2012. május

BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék HOMLOKZATBURKOLATOK. 2012. május BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék Épületszerkezettan 3. Ellenőrző kérdések Előadó: dr. Hunyadi Zoltán HOMLOKZATBURKOLATOK 2012. május ÁTTEKINTÉS, KÖVETELMÉNYEK Ismertesse a homlokzatburkolat

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK 0521 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A) feladatrész: Teszt jellegű kérdéssor

Részletesebben

Foglalkozási napló. Útépítő 10. évfolyam

Foglalkozási napló. Útépítő 10. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Útépítő 10. évfolyam (OKJ száma: 34 582 11) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ EUROCODE SZERINT 1 ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETÉNEK RÉSZEI Helyzetük

Részletesebben

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj.

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/57 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1722-09/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február AutoN cr Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben elméleti háttér és szemléltető példák 2016. február Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 2 Célkitűzések és alkalmazási korlátok... 4 3 Módszertan...

Részletesebben

33 582 03 1000 00 00 Burkoló Burkoló 33 582 03 0100 31 01 Hidegburkoló Burkoló

33 582 03 1000 00 00 Burkoló Burkoló 33 582 03 0100 31 01 Hidegburkoló Burkoló Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. Szakmai ismeretek Munkajogi, munkavédelmi ismeretek Gazdasági ismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak. Szakmai ismeretek Munkajogi, munkavédelmi ismeretek Gazdasági ismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak Szakmai ismeretek Munkajogi, munkavédelmi ismeretek Gazdasági ismeretek 2 Szakmai ismeretek szóbeli vizsgatételei 1. a/ Ismertesse a gázpalackok, oxigénpalackok szerkezetét, szerelvényüket,

Részletesebben