Tanulmányi tájékoztató Építőmérnök BSc. Mintaterv. Differenciált szakmai ismeretek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulmányi tájékoztató 2013 - Építőmérnök BSc. Mintaterv. Differenciált szakmai ismeretek"

Átírás

1 Tanulmányi tájékoztató - Építőmérnök BSc oldal / Mintaterv Természettudományos alapismeretek Anyagtan. Mechanika. (statika) Matematika a/ Informatika. Ábrázoló geometria. Mechanika. (szil.tan) Fizika Matematika a/ Informatika. Épületenergetika Mechanika. (dinamika) Matematika a/- Gazdasági és humán ismeretek Települési ismeretek alapjai Közgazdaságtan. Menedzsment. Eu ismeretek. Menedzsment. Környezetvédelem mérnököknek Jogi ismeretek Vállalkozás a kivitelezésben Szakmai törzsanyag Geodézia. Geodézia. Anyagtan. építőanyagok Térinformatika alapjai. Méretezés alapjai Hidraulika és hidrológia Geológia Térinformatika alapjai. Fa-, falazott és kőszerkezetek Tartók statikája Végeselem modellezés Közművek Közlekedéstervezés. Épületgépészeti ismeretek Talajmechanika Épületszerkezetek. Szervezés. Acélszerkezetek. Vízgazdálkodás Vasbetonszerkezetek Épülettervezés. Földművek Közlekedéstervezés. Szervezés. Acélszerkezetek. Épületszerkezetek. Alapozás Hídépítés Vasbetonszerkezetek. Földalatti műtárgyak Differenciált szakmai ismeretek Magasépítési Geodézia mérőgyakorlat Hidrológia és vízépítésgyakorlat Szerkezetdiagnosztizáló laborgyakorlat Út-vasút mérőgyakorlat Mérnöki faszerkezetek Szerkezetek megerősítése Magasépítési öszvér szerkezetek Magasépítési acélszerkezetek Magasépítési vasbetonszerkezetek Épülettervezés.(ipari+mezőgazd) Diplomamunka Mérnöki menedzs Geodézia mérőgyakorlat Hidrológia és vízépítésgyakorlat Szerkezetdiagnosztizáló laborgyakorlat Út-vasút mérőgyakorlat /f/ /v/ /v/ /f/ /v/ /v/ /f/ /v/ /f/ /f/ /v/ /v/ PM-RURNB9 /v/ PM-KMENE /v/ PM-KMENB /v/ PM-KMENE9 /f/ PM-KMENE /f/ PM-KKONB /f/ PM-KMENE /f/ PM-TEKNB9 /f/ 9 PM-RKGNE9/ /v/ PM-TKGNB /v/ PM-RATNE /v/ PM-KKGNB9 /f/ PM-TSTNB /f/ PM-RKGNB9 /v/ PM-TSTNB /v/ PM-RKGNE9 /f/ PM-TSTNB /f/ PM-KSTNE /v/ PM-TSTNB /v/ PM-RKGNB9 /v/ PM-TKGNB /v/ PM-RGENE/ /f/ PM-TSTNB /f/ PM-TESNB /f/ PM-KEKNE/ /v/ PM-KSTNE /v/ PM-RKONB9 /v/ PM-RSTNE9 /v/ PM-TURNB /f/ PM-TATNB /f/ PM-TKGNB /f/ PM-KEKNE9 /v/ PM-TSTNB /v/ PM-TESNB /v/ PM-RATNE /v/ PM-TSTNB /f/ PM-TSTNB9 /v/ PM-TSTNB /f/ PM-KKONB/ PM-KSTNE PM-KMANB PM-TSTNB PM-KTENE/ PM-KSTNE PM-RVHNB9 PM-KMANB PM-TSTNB PM-KEGNE/ PM-KSTNE/ PM-KMANB PM-TKGNB PM-TKGNB PM-TSTNB PM-TKGNB9 PM-TSTNB9 PM-TSTNB PM-TSTNB PM-TSTNB PM-TSTNB PM-TURNB PM-TSTNB PM-TKGNB PM-TKGNB PM-TSTNB PM-TKGNB9 /f/ /f/ /f/ /f/ /f/ /f/ /f/ /f/ /v/ /f/ /f/ /v/ /v/ /v/ /f/

2 Tanulmányi tájékoztató - Építőmérnök BSc Mérnöki faszerkezetek Szerkezet szerelések szervezése Magasépítési acélszerkezetek Építésvállalkozás Mérnöki létesítmények megvalósítása Magasépítési vasbetonszerkezetek Diplomamunka Szabadon választható PM-TSTNB9 PM-TURNB PM-TSTNB PM-TTENB PM-TTENB PM-TSTNB PM-TSTNB oldal / /f/ /v/ /f/ /v/ /v/ /f/ /v/ /f/ /f/ /f/ /f/ /f/ /f/ 9 9 Összesített adatok a teljes képzésre Magasépítési Összes kredit Heti óraszám (összes) Heti óraszám (előadás) Heti óraszám (gyakorlat) Heti óraszám (labor) Vizsga Félévközi jegy Mérnöki menedzs Összes kredit Heti óraszám (összes) Heti óraszám (előadás) Rövid programok Heti óraszám (gyakorlat) Heti óraszám (labor) Ábrázoló geometria Vizsga PM-KTENE/ Félévközi jegy. -- /vizsga / Tárgyfelelős: Vörös László dr. Műszaki rajz alapismeretek. Térgeometriai alapfogalmak, alaptételek. Ábrázolási módok:. perspektíva. Axonometria. Ortogonális paralel projekció (Monge féle kétképsíkos ábrázolás) - Térelemek relatív és abszolút helyzete, transzformáció, ábrázolás I. II. III. IV. V. képsíkon. Síkidom, síkokkal határolt test transzformációja, síkmetszése, áthatása. Síkidom, Síkokkal határolt test, tetőidom szerkesztése. Szabálytalan görbe felületek ábrázolása, célorientált mérőszámos szerkesztések. Általános helyzetű sík és szabálytalan felület metszésvonala (út, rézsű, terep). Forgástestek ábrázolása, transzformációja, síkmetszése, áthatása Acélszerkezetek. PM-KSTNE -- /vizsga / előfeltételek: Mechanika. (szil.tan) Tárgyfelelős: Fülöp Attila dr. Szerkezeti acélok és termékek. Szerkezeti elemek: osztályozás, szerkezeti kialakítás, viselkedés, határállapot, szabványos méretezés: húzott és nyomott rúd, gerenda. Mechanikus és hegesztett kapcsolatok: osztályozás, technológia, alkalmazás. Csavarozott és hegesztett kötések: viselkedés, határállapot, szabványos méretezés. Egyszerű szerkezetek kialakítása, alkalmazása és méretezése: rácsos gerendatartó, tömör gerendatartó, osztott szelvényű nyomott rúd. Komplex acélszerkezetek osztályozása, alkalmazása, konstruálási elvei. Szerkezeti elemek stabilitási határállapotai: kifordulás, lemezhorpadás; viselkedés, méretezési eljárás. Acélszerkezetek. PM-TSTNB -- /vizsga / előfeltételek: Acélszerkezetek. Tárgyfelelős: Fülöp Attila dr. Komplex acélszerkezetek osztályozása, alkalmazása, konstruálási elvei. Szerkezeti elemek stabilitási határállapotai: kifordulás, lemezhorpadás; viselkedés, méretezési eljárás. Szilárdsági és stabilitási kölcsönhatási jelenségek szerkezeti elemek viselkedésében; méretezési módszerek ismertetése. Gerenda-gerenda és oszlop-gerenda kapcsolatok szerkezeti kialakítása és viselkedése, méretezése. Ridegtörés és fáradás jelensége, jellemzése és méretezési alapelvei. Alapozás PM-RATNE előfeltételek: Földművek -- /vizsga / Tárgyfelelős: Mecsi József dr.

3 Tanulmányi tájékoztató - Építőmérnök BSc oldal / Az alapozás fogalma, rendszerezése, alapozási mód megválasztás. Síkalapozás fogalma, fajtái, szerkezet, alak, anyag. Síkalapok tervezése, méretezése. Az alapozási sík megválasztása. A talajtörés fogalma, a határfeszültség. Biztonsági tényezők. A síkalapok süllyedése. Alapok alatti talajtömegben keletkező feszültségek. Süllyedésszámítás gyakorlati végrehajtása. Mélyalapozás fogalma, fajtái, alkalmazási szempontok. Cölöpalapozás. Cölöpalapok típusai, előregyártott cölöpök ismertetése és építése. Helyben készített cölöpök. Fúrt és vert cölöpök. Különleges cölöpök. Kút- szekrényalapok fogalma, típusai, szerkezeti kialakítások, építése. Résfalas alapozás fogalma, alkalmazása, építése, gépei. Méretezés alapelve. Különleges mélyalapozások. Jet-gruting, dugóalapozás, talajszilárdítások. Munkagödör oldalhatárolás: hagyományos dúcolás. Kistáblás dúcolatok. Siemens dúcolás. Szádfalazás alkalmazása, kivitele. Nyíltvíztartás. Keskeny munkaárok víztelenítése. Munkagödör víztelenítése: szűrőkút, mélykút, vákuumkút. Altalaj eredetű épületkárok. Alapok megerősítése. Anyagtan. PM-KKONB/ -- /félévközi jegy / Tárgyfelelős: Orbán József dr. Anyag és energia; Az atomok, a molekulák, a kristályok szerkezete; Kémiai rendszertan; Sztöchiometria; Halmazállapotok; Kémiai reakciók; Kémiai egyensúlyok; Fotokémiai alapok; Elektrokémia; Szervetlen kémia alapjai; Szervetlen vegyületek és csoportosításuk több szempont alapján. Anyagtan. építőanyagok PM-RATNE -- /vizsga / előfeltételek: Anyagtan. Tárgyfelelős: Orbán József dr. Építőanyagok kémiai-, fizikai- és mechanikai tulajdonságai. Betonok és habarcsok kötőanyagai, építési mész és gipsz. Cementek fajtái és tulajdonságai. Betonok adalékanyagainak tulajdonságai és minősítése. Frissbeton tulajdonságai és vizsgálatai. A betonok összetételének meghatározása. Betontechnológia, a beton készítés munkamenete, betonkeverés, szállítás, bedolgozás, tömörítés, utókezelés, szilárdítás és védelem. Betonok vegyi adalékszerei. A megszilárdult beton minősítése és jelölése. A megszilárdult betonok fizikai-, szilárdságtani-, és alakváltozási jellemzői. Roncsolásos és roncsolás-mentes vizsgálatok. Betonok és vasbeton szerkezetek korróziója és védelme. A beton tulajdonságát befolyásoló tényezők. Különleges betonok. Hő-és hangszigetelő anyagok tulajdonságai és építőipari alkalmazásuk. Vízszigetelő anyagok, bitumenek, vízszigetelő lemezek. Építési kerámiák gyártása, vizsgálatuk és tulajdonságaik. Kerámia falazó elemek választéka és alkalmazásuk. Habarcsok fajtái, tulajdonságaik és vizsgálatuk. Építési kőanyagok fajtái, tulajdonságai, vizsgálatuk és alkalmazásuk. Építőfák fajtái, a fa szerkezetei felépítése, fizikai és mechanikai tulajdonságai. Fahibák és faanyagvédelem. Fémek és betonacélok. Acél előállítása, mechanikai tulajdonságai. Betoncélok fajtái és szakítóvizsgálatuk. Építészeti üvegek tulajdonságai és alkalmazásuk. Diplomamunka PM-TSTNB -- /félévközi jegy / A választott témának megfelelően önálló diplomamunka készítése belső és külső konzulens irányítása és ellenőrzése mellett. Építésvállalkozás PM-TTENB -- /vizsga / Tárgyfelelős: Kondor Tamás dr. Általános vállalkozási ismeretek. Elméleti fogalmak a vállalkozási témakörből. Újratermelés és vállalat, a vállalkozás fogalma, gazdálkodás, vállalkozás és menedzsment összefüggései. A vállalkozás gazdasági környezete, piac, versenyviszonyok. Vállalati stratégia, taktika fogalma, vállalkozási műfajok. Speciális vállal-kozási ismeretek az építési beruházások piacán. Léte-sítmény megvalósítási ciklus fázisai. Versenytárgyalási (tender) eljárás a FIDIC ajánlások alapján. Tenderezés gyakorlata az Európai Unió országaiban. A tenderezés módjai. Szerződés típusai. A szerződésstratégia elemei. Épületenergetika PM-KEGNE/ -- /félévközi jegy / Tárgyfelelős: Fülöp László dr. A hőátvitel alapvető formái. Hőhidak. Időben nem állandósult folyamatok. Időjárási alapok. Az üvegházhatás. Szerkezetek sugárzási energiamérlege. Épületenergetika: az energiamérleg összetevői, követelmények, fajlagos hőigény, az energetikai méretezés és ellenőrzés módja és menete. Páradiffúzió. Állagvédelmi ellenőrzés. A helyiség nedvességmérlege. Komforttényezők. A hőszigetelés gazdaságossága, energiatudatos építészet, passzív szoláris rendszerek. Épületgépészeti ismeretek

4 Tanulmányi tájékoztató - Építőmérnök BSc PM-RGENE/ Az épületgépészet szakterületei és más szakágakkal való kapcsolatrendszere. Az épület energiafogyasztásának alakulása és a fogyasztásmérők elhelyezési módjai. A létesítményt kiszolgáló gépészeti berendezések és központok helyigényei és elhelyezési módjai. oldal / -- /félévközi jegy / Tárgyfelelős: Vajda József dr. Épületszerkezetek. PM-TESNB -- /félévközi jegy / Tárgyfelelős: Al-Hilal Safa'a dr. Az első félév során a hallgatók megismerték a teherhordó és Válasz falas építésmódot az alapozást, lépcsőszerkezeteket, vízszintes teherhordó szerkezetet Épületszerkezetek. PM-TESNB -- /vizsga / előfeltételek: Épületszerkezetek. Tárgyfelelős: Al-Hilal Safa'a dr. Az előző félév során a hallgatók megismerték a teherhordó és Válasz falas építésmódot az alapozást, lépcsőszerkezeteket, vízszintes teherhordó szerkezetet. Ebben a félévben a monolit vasbeton vázas építésmóddal, nyílászárokkal, teljes vízszigetelési témakörrel, a padlóburkolatokkal,álmennyezettel,és fedélszerkezetekkel kiegészítve. Épülettervezés. PM-TURNB -- /félévközi jegy / Tárgyfelelős: Szabó Éva dr. A tárgy célja az épülettervezés elveinek és módszerének, folyamatának, eszközeinek bemutatása aktuális hazai és külföldi példák segítségével. Az előadásokon a hallgatók megismerkednek a tervezés alapfogalmaival, a tervfajtákkal, a tervezési szempontokkal, a lakóépülettervezés alapjaival. Gyakorlatokon egyszerű tervezési feladatot kapnak ill. tanulmányokat készítenek. Épülettervezés.(ipari+mezőgazd) PM-TURNB -- /vizsga / Tárgyfelelős: Szabó Éva dr. Többszintes, többlakásos lakóépületek. Középület, ipari/mezőgazdasági építmény fogalma, rendszerezési szempontok. Az ipari park fogalma. Az épület külső környezeti kapcsolatai. Településszerkezeti kapcsolatok. Középületek típusai, jellemzőik. Az ipari/mezőgazdasági építmény fő funkcionális elemei. A technológia szerepe az ipari épület tervezésében. Az ipari/mezőgazdasági építmény teherhordó szerkezetei, szerkezeti típusok. ipari/mezőgazdasági csarnokok belső épületszerkezetei. Tűzvédelem. Az ipari/mezőgazdasági építészet történeti és aktuális példáinak bemutatása. Az ipari/mezőgazdasági építmény tervezési metodikája, megvalósulási folyamata. Eu ismeretek. PM-KMENE9 -- /félévközi jegy / Tárgyfelelős: Timár András dr. Az európai unió rövid története, intézményrendszere. A gazdasági és monetáris unió. A Maastrichti szerződés. Az egységes piac és a négy alapszabadság. Az Unió három pillére. Az EU szakpolitikái. Az EU regionális politikája. Az EU közlekedéspolitikája. Struktúrapolitika és versenyképesség. A lisszaboni stratégia. Foglalkoztatás és szociálpolitika. Oktatási- és képzési politika. Fa-, falazott és kőszerkezetek PM-TSTNB -- /félévközi jegy / előfeltételek: Mechanika. (szil.tan) Tárgyfelelős: Orbán Zoltán dr. Faszerkezetek méretezése az Eurocode alapján. Falazott szerkezetek méretezése az Eurocode alapján. Kőszerkezetek, boltozatok. Esettanulmányok. Fizika PM-RVHNB9 -- /félévközi jegy / Tárgyfelelős: Nyitray Gergely dr. Kinematika, kinetika (dinamika, statika), munka, energia, teljesítmény, munkatétel, a mechanika megmaradási tételei, ütközések, rezgések és hullámok, akusztika, folyadékok és gázok áramlása. Földalatti műtárgyak PM-TSTNB -- /félévközi jegy /

5 Tanulmányi tájékoztató - Építőmérnök BSc oldal / előfeltételek: Vasbetonszerkezetek Tárgyfelelős: Vásárhelyi Balázs dr. Földalatti műtárgyak csoportosítása feladatuk, anyaguk, szerkezetük alapján. A földalatti műtárgyakat érő terhek és hatások. Építési technológiák. Szerkezet és talajmodellek. Szerkezetek kialakításának szempontjai: mélygarázsok, alagutak, medencék, folyadéktárolók, csővezetékek, közműalagutak, bunkerok, silók. Talajjal együtt dolgozó szerkezetek. Erősített talajszerkezetek. Szálerősített betonok, hegesztett betonacél vázak. Földművek PM-TATNB -- /félévközi jegy / előfeltételek: Talajmechanika Tárgyfelelős: Vásárhelyi Balázs dr. A tananyag elsajátításával megismerik a földstatikai fogalmakat, a szabad rézsűk és a különböző támfalak szerkezeti kialakításait, a szerkezetek méretezési módszereit, a földmunkák rendszereit, a földművek védelmét szolgáló megoldások részleteit (szivárgók, rézsűvédelem, műszaki textíliák stb.), továbbá megismerik a különböző földmunkagépek típusait, munkafolyamatokat. Geodézia. PM-RKGNE9/ -- /vizsga / Tárgyfelelős: Aradi László dr. Az első félév során a hallgatók megismerik a terep, valamint meglévő létesítmények felmérésének módszereit, műszereit, valamint a felmérési eredmények ábrázolási módját. Az általános geodéziai ismeretek megszerzésével képet kap az állami földmérésben alkalmazott eljárásokról és azok termékeinek hasznosítási lehetőségeiről.. Geodézia. PM-TKGNB -- /vizsga / előfeltételek: Geodézia. Tárgyfelelős: Aradi László dr. A műszaki létesítmények tervezéséhez és kitűzéséhez szükséges geodéziai ismeretek megszerzése. Geodézia mérőgyakorlat PM-TKGNB -- /félévközi jegy / Tárgyfelelős: Aradi László dr. Egy expeditiv körülményekre tervezett gyakorlat során a szorgalmi időszakban elsajátított geodéziai ismeretanyagot összefüggésében ismerik meg egy tervezési térkép készítésének munkafolyamatai kapcsán, melyek sokszögeléssel; magassági alappontok létesítése vonalszintezéssel; ortogonális részletmérés; tahimetrikus részletmérés; épületek kitűzése. Fk.: A gyakorlat során el kell készíteni egy kb. ha nagyságú lakóterület tervezési térképét és végtermékként a team munkába később papír alapú térképet kell dokumentálni. Geológia PM-TSTNB -- /vizsga / Tárgyfelelős: Vásárhelyi Balázs dr. A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók a mérnökgeológia keretében megismerjék a Föld szerkezeti felépítését, a litoszféra anyagait, a felszínalakító erőket és a kőzetek/talajok keletkezési körülményeit. Ismerkedjenek meg az építőanyagok feltárásának lehetőségeivel, az anyagvizsgálatok céljaival is. Hídépítés PM-TSTNB -- /félévközi jegy / előfeltételek: Vasbetonszerkezetek, Acélszerkezetek. Tárgyfelelős: Orbán Zoltán dr. A hídépítés története az őskortól napjainkig. A magyar hídépítés nagyjai és eredményei. A hídtervezés, építés, használat és karbantartás előírásai. Szerkezeti anyagok: fa, kő, acél, beton és ezek kombinációi. Hidak kialakítása a rendeltetésnek megfelelően: állandó és mozgatható hidak. Többcélú hidak, különböző közmű átvezetések. Gyalogos, kerékpáros, közúti, vasúti forgalmat, ritkábban hajócsatornát, vízvezetéket átvezető hidak. Funkciójukban, ill. anyagukban kombinált hidak. Hidak funkcionális kapcsolata a rávezető utakkal és vasutakkal. Folyón, öblön átvezető hidak esetében a hajózhatóság biztosítása. Különböző szerkezeti rendszerek. Hídépítési technológiák. Hidraulika és hidrológia PM-RKGNB9 -- /vizsga / Tárgyfelelős: Lindenbach Ágnes dr.

6 Tanulmányi tájékoztató - Építőmérnök BSc oldal / A tantárgy keretén belül a Föld vízháztartása, vízkészletek jellemzése, a természetes vizek minősége témák kerülnek ismertetésre; csapadékeloszlás, csapadékmaximum függvény, az összegyülekező- lefolyó vízhozam meghatározása, a párolgás és beszivárgás folyamatának vizsgálata, a víz fizikai tulajdonságai, a hidrosztatika alapegyenletei és alkalmazásuk, nyomásábrák szerkesztése; áramlástani alapfogalmak, a Bernoulli-egyenlet és alkalmazása, a Reynolds szám mérése és meghatározása témák kerülnek ismertetésre. A tanterv része még a rövid- és hosszúcsővezeték méretezése, valamint a nyílt felszínű vízmozgáshoz kapcsolódó méretezés elsajátítása. Hidrológia és vízépítésgyakorlat PM-TKGNB -- /félévközi jegy / Tárgyfelelős: Lindenbach Ágnes dr. Hagyományos és korszerű vízmérések. Vízszintesés mérése; vízsebesség mérése; vízhozam-mérés kisvízfolyáson (koronggal, bukóval); forrás vízhozam-mérés (bukóval, köbözéssel). Part- és mederfelvétel, hordalék mintavételezés, vízmintavétel és vízminőségi komponensek meghatározása felszíni és felszín alatti vizekből. Vízhőmérséklet mérés. Vízminták vétele, helyszíni minősítés, gyorstesztek. Informatika. PM-TSTNB -- /félévközi jegy / Tárgyfelelős: Sárvári Csaba dr. Korszerű CAD és CAAD alkalmazásokon keresztül a hallgatók megismerik és elsajátítják a számítógéppel segített tervezés alapelveit, megoldásait, előremutató területeit. A virtuális épület koncepció, valamint az ebből származó előnyök megismerése elengedhetetlen a mérnöki munka során Informatika. PM-TSTNB -- /félévközi jegy / Tárgyfelelős: Sárvári Csaba dr. Korszerű CAD és CAAD alkalmazásokon keresztül a hallgatók megismerik és elsajátítják a számítógéppel segített tervezés alapelveit, megoldásait, előremutató területeit. A virtuális épület koncepció, valamint az ebből származó előnyök megismerése elengedhetetlen a mérnöki munka során Jogi ismeretek PM-KMENE -- /félévközi jegy / Tárgyfelelős: Tóth Bernadett Bevezetés a jog világába. Személyek joga: természetes személytől a jogi személyig. A tulajdonhoz való jog. Szerződések joga: általános szabályok. Az egyes szerződéstípusok szabályai. Kártérítési jog. Gazdasági társaságok létesítése, típusai, működési elvei. Egyéni vállalkozások. A közigazgatási hatósági eljárás. Az építésügy jogi szabályozása A munkajog alapintézményei. A szerzői jogok Környezetvédelem mérnököknek PM-KKONB -- /félévközi jegy / Tárgyfelelős: Fekete Jenő György dr. A hallgatók megismerkednek akörnyezetvédelem alapjaival, alapfogalmaival, a környezetvédelem történetével, fejlődésével, a környezetpolitika elveivel és a környezettudatos magatartás szükségességével. Súlyt helyezünk a globális változásokra, a fenntartható fejlődés elveinek ismertetésére, valamint a biodiverzitás kérdéseire. A hallgatók képet kapnak a természeti elemek védelméről, a védelem eszközeiről (levegő, felszíni és felszín alatti vizek, földtani közeg), a hulladékgazdálkodás technológiáiról, zaj- és rezgésvédelemről, az ipari környezetvédelemről, energetikáról, valamint a mérnöki létesítmények megvalósításának, üzemletésének és megszüntetésének környezetvédelmi szempontjairól. Külön foglalkozunk az ökológiával, az élővilág és a tájvédelem kérdéseivel, a szennyezett területek vizsgálatával és a védelem tervezésével. A hallgatók megismerkednek a mérnöki munka során végzendő állapotértékelés módszertanával, és a környezeti problémák megoldása során kezelendő mérnök-etikai kérdésekkel. Közgazdaságtan. PM-KMENE -- /vizsga / Tárgyfelelős: Katits Etelka dr. Nemzetgazdasági célok és eszközök. A gazdaság szereplői és pénzügyi kapcsolódásaik Az állam gazdasági szerepe. Pénzügyi rendszer rendszerszemléletű bemutatása. Pénz szerepe a gazdaságban. Bankrendszer szerepe. Monetáris és fiskális politikák. Árfolyam-politikák. Euro-övezet. Tőkepiac szereplői és intézményei. Nemzetközi pénzügyi válság. Közlekedéstervezés. PM-TKGNB -- /vizsga /

7 Tanulmányi tájékoztató - Építőmérnök BSc oldal / Tárgyfelelős: Zsákai Tibor Dr. A közúti közlekedés fejlődése. A magyarországi úthálózat jellemzői, utak osztályba sorolása. A gépjárműre ható erők, gépjárművek mozgása egyenesbe, ívben, emelkedőn. Ellenállások és látótávolságok, túlemelés és átmeneti ívek geometriája. A közúti forgalom elemzése: kapacitás és szolgáltatási szintek. A vízzszintes és magassági vonalvezetés összehangolása, tervezési határértékek, víztelenítés. Helyszínrajz, hossz-szelvény és keresztszelvény. Szintbeni és különszintű csomópontok. Közúti jelezések, jelzőlámpás forgalomirányítás. Közúti balesetek elemzése. Környezetvédelmi szempontok figyelembevétele a tervezésben és kivitelezésben. A pályaszerkezet felépítése, a földmű és a burkolati rétegek anyagai minősítő jellemzői. Hajlékony és merev útpályaszerkezetek méretezése. Burkolatalapok, kötő- és zárórétegek építéstechnológiája (építőanyagok, gyártás és beépítés gépei). Minőségbiztosítás, laboratóriumi vizsgálatok. Utak fenntartása, a burkolat-gazdálkodási (PMS) rendszer elemei. A Transz-Európai Úthálózat (TEN-R) az Európai Unióban. Közlekedéstervezés. PM-TKGNB -- /félévközi jegy / előfeltételek: Közlekedéstervezés. Tárgyfelelős: Zsákai Tibor Dr. Közlekedés, vasúti közlekedés. Közlekedésdinamikai ismeretek. Vasútvonalak nyomozása és nyomjelzése,vízszintes és magassági vonalvezetés. A vasúti vágány szerkezete. A vasúti vágány teherbírása. Hosszúsínes és hézagnélküli vágányok. Kitérők és átszelések. Vágánykapcsolások. Állomások, pályaudvarok. Építési és fenntartási munkák. Műtárgyak. Különleges vasutak Közművek PM-RKGNB9 -- /vizsga / előfeltételek: Hidraulika és hidrológia Tárgyfelelős: Lindenbach Ágnes dr. Közműellátás feladata, szerepe a társadalmi tevékenységben és fejlődésben. Közművek és várostervezés kapcsolata. Védőtávolságok. Közműellátó rendszerek részletes bemutatása; vízellátás, szennyvízelvezetés, elektromos energia ellátás, távhő ellátás, csapadékvíz elvezetés, egyéb speciális közművek. Minden közműtípus az alábbi szempontok szerint kerül tárgyalásra: helyszínrajzi vonalvezetés szabályai, hossz-szelvényi vonalvezetés szabályai, keresztszelvényi elhelyezés szabályai. Csőanyagok, csőbeágyazási módok, főbb szerkezetek és szerelvények. Méretezési alapelvek és módszerek. Rajzi jelölések, tervrajzi ábrázolás. Üzemeltetés. Környezetvédelmi vonatkozások. Szállított közeg minőségi változásai és kihatásuk a fogyasztási illetve termelési oldal kialakítására. Magasépítési acélszerkezetek PM-TSTNB -- /vizsga / Tárgyfelelős: Iványi Miklós dr. Magasépítési acélszerkezetek (csarnokok, egy és többszintes épületek, sportlétesítmények és speciális szerkezetek) típusainak és szerkezeti megoldásainak bemutatása. Szerkezetek tervezése az Eurocode szabványrendszer alapján: szerkezeti kialakítás, terhek felvétele, analízis, erőtani tervezés. A merevítési rendszer felvétele. A számítógéppel segített tervezés alapismeretei. Az Internet szerepe a mérnöki tervezésben. Magasépítési öszvér szerkezetek PM-TSTNB -- /félévközi jegy / Tárgyfelelős: Iványi Miklós dr. Öszvérszerkezetek tartószerkezeti elemi. Feszültségek meghatározása pillanatnyi és tartós terhek esetén. Öszvérgerenda tartók rugalmas és képlékeny analízise. Hosszirányú csúsztatóerő ábra meghatározása rugalmas alapon. Vizsgálatok használhatósági határállapotban. Hagyományos és korszerű együttdolgoztató kapcsolatok. Együttdolgoztató kapcsolatok méretezése. Teljes és részleges nyírt kapcsolatok. Öszvéroszlopok ellenőrzése. Trapézlemezes öszvérfödémek analízise. Különleges együttdolgozó szerkezetek méretezési kérdései. Magasépítési vasbetonszerkezetek PM-TSTNB -- /vizsga / Tárgyfelelős: Orbán Zoltán dr. Magas épületek szerkezeti kialakítása. Födémek, födémrendszerek, keretek, épületmerevítések, faltartók, csarnokok számítása. Matematika a/ PM-KMANB -- /vizsga / Tárgyfelelős: Dr. Perjésiné Hámori Ildikó dr. Logikai alapok. Számolás valós és komplex számokkal. Függvénytani alapfogalmak áttekintése. Egyváltozós valós függvények határértéke, folytonossága, differenciálszámítása. A derivált alkalmazása: L'Hospital szabály, függvényvizsgálat, szélsőérték feladatok megoldása. Vektorterek, vektorok geometriai alkalmazásai. Mátrixalgebra és egyenletrendszerek megoldása. Matematika a/

8 Tanulmányi tájékoztató - Építőmérnök BSc oldal / PM-KMANB -- /vizsga / előfeltételek: Matematika a/ Tárgyfelelős: Dr. Perjésiné Hámori Ildikó dr. A differenciálszámítás alkalmazásai közelítő- és hibaszámításokra: lineáris közelítés (differenciál), abszolút és relatív hiba, a számított érték hibájának becslése. Taylor polinom, egyenletek közelítő megoldása Newton-féle érintőmódszerrel. Primitív függvény és határozatlan integrál. Határozatlan integrálok számítási módjai: parciális integrálás, helyettesítéses integrálás. A Riemann-integrál értelmezése. Newton-Leibniz tétel. Terület, forgástest térfogata és ívhossz számítása integrálokkal. Improprius integrálok. Közönséges differenciálegyenletek osztályozása. Szétválasztható változójú differenciálegyenletek. Lineáris konstans együtthatós differenciálegyenletek. Másodrendű differenciálegyenletek. Kétváltozós függvények parciális deriváltjának, gradiensének, iránymenti deriváltjának értelmezése és számítása. Többváltozós függvények tartományon vett integrálja és kiszámítása. Matematika a/- PM-KMANB -- /vizsga / előfeltételek: Matematika a/ Tárgyfelelős: Dr. Perjésiné Hámori Ildikó dr. Az n dimenziós lineáris tér. Mátrix-számítás rang, determinánsok. Mátrix invertálhatósága. Lineáris egyenletrendszerek megoldása. Mátrix sajátértéke, sajátvektora. Vektor-skalár függvények. Térgörbe ívhossza. Görbület, torzió. Felület megadása, érintősík. Felületdarab felszíne. Skalár-vektor függvények. Vektor-vektor függvények differenciálhatósága. Felületek megadása r(u,v) függvénnyel. Deriválttenzor és invariánsai. Vektor-vektor függvények vonal és felületmenti integrálja. Divergencia és rotáció. Integrál-átalakító tételek. (Gauss, Stokes, Green). A potenciálelmélet elemei. Számsorok és függvénysorok. Taylor-sor, Fourier sor. Mechanika. (statika) PM-KSTNE -- /vizsga / Tárgyfelelős: Fülöp Attila dr. A statika alapfogalmai. Erőrendszerek eredője, egyensúlyozása. Tartószerkezetek fogalma, fajtái, terhei. Síkbeli, statikailag határozott tartók támaszerőinek meghatározása. A belső erők fogalma. Síkbeli, statikailag határozott tartók belső igénybevételi ábráinak meghatározása. Tartószerkezetek keresztmetszeti jellemzői. Mechanika. (szil.tan) PM-KSTNE -- /vizsga / előfeltételek: Matematika a/ Tárgyfelelős: Fülöp Attila dr. A szilárdságtan tantárgy a tartószerkezetek méretezéséhez, ellenőrzéséhez szükséges elemi szilárdságtani ismeretek feszültség fogalma, egyszerű és összetett feszültségi állapotok - készségszintű elsajátításához nyújt segítséget. A tantárgy tartalmazza az általános feszültségi, illetve alakváltozási állapot meghatározását, továbbá a munka és energia tételek alkalmazását. Mechanika. (dinamika) PM-KSTNE/ -- /vizsga / előfeltételek: Mechanika. (szil.tan) Tárgyfelelős: Fülöp Attila dr. A mechanika tárgy dinamika része is az építőmérnöki szerkezetek tervezési feladatai-nak nélkülözhetetlen alapismereteit tartalmazza és előfeltétele a szakmai törzsanyag, illetve differenciált szakmai ismeretek tantárgyainak. Dinamikai alapismeretek megszerzése. Kinematika. Anyagi pont kinematikája. Merev testek síkmozgása. Kinetika. A dinamika alaptörvénye. Anyagi pont kinetikája. Merev testek kinetikája. Ütközések. Leeső teher hatásának vizsgá-lata. Rezgések. Egyszabadságfokú rendszer szabad és harmonikus erővel gerjesztett rezgései. Többszabadságfokú rendszer mátrix differenciálegyenletei. Többszabadságfokú rendszer szabad és gerjesztett rezgései. Tetszőlegesen erővel és támaszmozgással gerjesztett rezgés. Földrengésszámítás rezgéstani feladatai. Menedzsment. PM-KMENB -- /vizsga / Tárgyfelelős: Pais Ella Regina dr. Rendszerszemlélet. A szervezetek, mint rendszerek. A szervezetek létrejöttének okai. A szervezetek elemei. Célok a szervezetekben. Egyéni és szervezeti célok. Szükségletek. A szervezetek ábrázolása, szervezet-leírási modellek. Szervezeti formák. Üzleti szervezetek (társaságok, szövetkezetek, állami vállalatok, magán vállalkozások). Az üzleti környezet, PEST és SWOT analízis. Tervezés és bizonytalanság. Funkciók a szervezetekben. Projektek. Ábrázolás-technikai eszközök. A vezetési tevékenység. A vezető erőforrásai. A vezetés funkciói. Vezetői viselkedési formák. Vezetői készségek. Vezetői stílus. Problémamegoldás és döntéshozatal. Probléma-megoldási módszerek. A kreatív gondolkodás. Döntési modellek, döntési racionalitás. Csoportos döntések. Döntés és kockázat. Menedzsment. PM-KMENE -- /félévközi jegy / Tárgyfelelős: Pais Ella Regina dr.

9 Tanulmányi tájékoztató - Építőmérnök BSc oldal 9/ Az emberi erőforrás menedzsment fogalma, célja, funkciói és speciális jellege, történeti előzményei, munkaerő-tervezés, munkakörök kialakítása, a toborzás forrásai és módszerei, az új munkatárs kiválasztása, ösztönzésmenedzsment, teljesítményértékelés, az emberi erőforrások fejlesztése. Méretezés alapjai PM-TSTNB -- /félévközi jegy / előfeltételek: Mechanika. (szil.tan) Tárgyfelelős: Iványi Miklós dr. A mérnöki tervezés elmélete. Tartószerkezetek fő típusai, a szerkezeti elemek viselkedési formái. Szerkezet alakzatának, anyagának és terhelésének modellezése. Tartószerkezeti MSz EN Eurocode szabványsorozat. Méretezés elméleti alapfogalmak. A tartószerkezetet érő állandó és esetleges hatások. Tervezési, karakterisztikus és reprezentatív értékek. Méretezés a parciális tényezős eljárással. Teherkombinációk. Teherbírási és használhatósági követelmények. Hó-, szél-, hőmérsékleti és rendkívüli hatások. Hidak forgalmi terhei. Igénybevételek mértékadó, maximális értékeinek meghatározása. Kísérlettel segített tervezés. Mérnöki faszerkezetek PM-TSTNB9 -- /vizsga / Tárgyfelelős: Bakó Tibor dr. Az épületek faszerkezeteinek átfogó megismertetése a hallgatókkal, különös tekintettel a fából készült épületszerkezeteknek a fának mint ortotróp anyagnak a tulajdonságaiból adódó specifikumaira. Mérnöki létesítmények megvalósítása PM-TTENB -- /félévközi jegy / Tárgyfelelős: Kondor Tamás dr. A mérnöki létesítmények köre, sokfélesége. A megrendelő, kivitelező, ellenőrző, üzemeltető szervezetek érdekellentétei. Egy létesítmény megvalósításának folyamata (a beruházás): előkészítés, finanszírozás, változatok értékelése, döntés, tervezés, hatósági engedélyez(tet)és, (köz)beszerzési eljárás (versenytárgyalás), szerződéskötés, kivitelezés (anyagok, technológia, szervezés), minőség-biztosítás és projekt-menedzsment, átadás-átvétel és üzembe helyezés. Megvalósíthatósági és környezeti hatástanulmányok tartalma. Döntéselőkészítő módszerek: költség-haszon és költség-hatékonyság-elemzés, többkritériumos elemzés. A tervezés szintjei, jogosultság, érvényes jogszabályok, szabványok és előírások. Tanulmánytervek, engedélyezési és kiviteli tervek Biztonság, kockázat, felelősség és mérnöki etika. Tervpályázatok és versenytárgyalások dokumentációjának összeállítása, lebonyolítása. Fő- és alvállalkozói, kivitelezési és szolgáltatói (tanácsadói) szerződések (FIDIC minták). Az érintettekkel való egyeztetések és a hatósági engedélyeztetés. Minőségellenőrzés és minőségbiztosítás. A terv szerinti megvalósítás és a költségek alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése: műszaki ellenőrzés, projekt-menedzsment. Szerkezet szerelések szervezése PM-TURNB -- /félévközi jegy / Tárgyfelelős: Kondor Tamás dr. Az építőipar sajátosságai, az építéstechnológia és a kapcsolódó tudományterületek kapcsolatai. Az építési terület átvétele, előkészítő munkák, bontások. Építőmesteri szerkezetek építési folyamatai: földmunkák, munkatérhatárolások, alapozási munkák. Az építőipari gépgazdálkodás feladatai, földmunkagépek, anyag-előkészítő munkák gépesítése. Szigetelések. Függőleges falazott teherhordó szerkezetek építése. Betontechnológia gépesítése, eszközei. Hagyományos állványok és zsaluzatok készítése. Daruk (emelőbikák, autódaruk, mobildaruk, toronydaruk, különleges daruk). Betonacélszerelések, betonozási munkák végrehajtása. Hagyományos fedélszerkezetek építése Építőipari gépesítés fokozatai, gépi munkaidő felosztása, fogalomrendszerei, elemzések. Habarcstechnológia géprendszerei, daruk jellemzői, alkalmazásuk. Vakolatrendszerek technológiai ismeretei. Hideg-, melegburkolatok készítése, festések, mázolások, asztalos-, lakatosszerkezetek beépítési és helyszíni szerelési kérdései. Fehérmunkák, műkőmunkák előregyártási-, helyszíni szerelési technológiai ismeretei, további szakipari és befejező munkák technológiai ismeretei. Az építőipari főfolyamatok és kiszolgáló folyamatok kapcsolódásai, vizsgálatuk. Az építéstechnológiai tervezés, szereléstechnológiai tervek készítése, részei, előre gyártott szerkezetek technológiai alapú elemzései, szerelési elvei, segédeszközei, eljárásai. Szereléstechnológiai tervezés hagyományos és számítógéppel támogatott eljárással. Korszerű monolit szerkezetépítési megoldások esz-közrendszere. Rendszerzsaluzatok fejlődése, elveik, gazdaságos alkalmazási feltételei, kondíciói. Szerkezetdiagnosztizáló laborgyakorlat PM-TSTNB -- /félévközi jegy / Tárgyfelelős: Fülöp Attila dr. Szerkezeti elemek erőjátékának és terhek hatására bekövetkező viselkedésének szemléltetése, bemutatása modelleken és szerkezeti részleteken. A mérési és kísérleti eljárások módszereinek, eszközeinek bemutatása, használatuk ismertetése. Korszerű építőanyagok és anyagvizsgálataik módszerei. Általános és speciális diagnosztikai eljárások acél, beton és faanyagú szerkezetekhez. Szerkezetek megerősítése PM-TSTNB -- /félévközi jegy /

10 Tanulmányi tájékoztató - Építőmérnök BSc oldal / Tárgyfelelős: Orbán Zoltán dr. Az épületdiagnosztikai vizsgálatok lebonyolításának általános elvei és a vizsgálat menete. Roncsolás-mentes és roncsolásos vizsgálatok (helyszíni és laboratóriumi) épületvizsgálati módszerek. A használati tapasztalatokon és/vagy erőtani számításon alapuló vizsgálati módszerek alkalmazása, a vizsgálatok kiértékelése. Régi teherhordó szerkezetek minősítési kategóriái, a szükséges intézkedések, a döntési változatok. A teherhordó szerkezetek közvetett és közvetlen károsodásának okai. A szerkezet-cserék és a szerkezet-megerősítések szempontjai és a felújítások hatékonysága. Szervezés. PM-KEKNE/ -- /vizsga / Tárgyfelelős: Kondor Tamás dr. Költségvetés fogalma, tartalma, készítésének folyamata. Költségvetés készítés segédletei. Normák fajtái, tartalmuk. Munkaidőnorma, anyagnorma, gépidőnorma. Költségvetés készítés, idomterv, méretszámítás. Árelemzés, költségtényezők, közvetlen és közvetett költségek. Fedezet részei és számítása. Elő- és utókalkuláció. Versenytárgyalás, költségtervezés. Számítógépes kv. készítés. Szervezés. PM-KEKNE9 -- /vizsga / előfeltételek: Szervezés. Tárgyfelelős: Kondor Tamás dr. Termelésszervezés fogalma, alkalmazása az építőiparban. Az építési folyamat részei, ábrázolásuk és kapcsolódásuk módjai. A termelés, illetve építésszervezés módszerei, összehasonlításuk, alkalmazási lehetőségeik. A lineáris, sávos időbeli ütemezés lényege az ütemterv részei, tartalmuk. A folyamatalkotás módja, feltételei, a munkaigény meghatározása. A pénz, mint erőforrás hatása a kivitelezés ütemezésére. Számítógépre alapozott építésszervezési módszerek. A hálódiagramos szervezési módok típusai. A kritikus út módszerének (CPM) lényege, elvi alapjai, készítési folyamata. A háló logikai és időelemzése. Talajmechanika PM-TSTNB A Föld felszín azon rétegeinek talajfizikai jellemzőinek megismerése, amelyben az építési folyamatok zajlanak. Talajok azonosító-, szilárdsági-, és összenyomódási jellemzői. A talajvíz helyzete. A víz áramlása talajban. A talajmechanikai szakvélemény felépítése. -- /félévközi jegy / Tárgyfelelős: Vásárhelyi Balázs dr. -- /félévközi jegy / Tartók statikája PM-KSTNE -- /vizsga / előfeltételek: Mechanika. (statika) Tárgyfelelős: Ghaemi Mohsen dr. Statikailag határozott tartók rugalmas alakváltozásainak számítása munkatételek segítségével. Statikailag határozatlan tartók fogalma, igénybevételeinek számítási módszerei. Erőmódszer. Mozgásmódszer. Statikailag határozott tartók reakció és igénybevételi hatásábrái. Települési ismeretek alapjai PM-RURNB9 -- /vizsga / Tárgyfelelős: Tóth Zoltán dr. A tárgy keretében a hallgatók előadások keretében ismerik meg a települések lényegét, funkcióit, szerkezetét működésük mechanizmusát, a regionális kapcsolatok jellegét, tartalmát, hatásaikat a települések formálódására. A hallgatók betekintést kapnak a településfejlődést mozgató társadalmi-gazdasági folyamatokba, az újkori urbanizáció egyes szakaszainak jellemzőibe. Az előadások foglalkoznak a fejlesztés és rendezés szereplőivel, a térségi és településtervezés hazai dokumentumaival, a településrendezési tervek vizsgálataival, munkarészeivel, magával a településrendezési tervvel. Továbbá a szabályozási terv és a helyi építésügyi szabályrendelettel, a településfejlesztési és rendezési elhatározásokat segítő úgynevezett sajátos jogintézményekkel, a térségi és településfejlesztéssel, településrendezés nemzetközi gyakorlatával. Térinformatika alapjai. PM-KKGNB9 -- /félévközi jegy / Tárgyfelelős: Aradi László dr.

11 Tanulmányi tájékoztató - Építőmérnök BSc oldal / A hallgatók egy félévben megismerkednek a térinformációs rendszerek jellemzőivel és szerepével, valamint a modellalkotás folyamatával. Képet kapnak az adatnyerési eljárásokról és adatforrásokról, valamint a térinformatikai rendszerek adatszerkezetéről ésa térinformációs rendszerek megvalósításának kérdéseiről, elsősorban felhasználói megközelítésben. Térinformatika alapjai. PM-RKGNE9 -- /félévközi jegy / előfeltételek: Térinformatika alapjai. Tárgyfelelős: Aradi László dr. A valós világ modellezésének folyamata. Analóg és digitális modellezések. Raszteres és vektoros térinformációs rendszerek felépítése. Térinformációs rendszerek technológiai háttere. Referencia rendszerek. Adatnyerési eljárások és adatforrásuk. Út-vasút mérőgyakorlat PM-TKGNB9 -- /félévközi jegy / Tárgyfelelős: Zsákai Tibor Dr. Útépítési mérőgyakorlat: Alapanyagok vizsgálatai. Alkalmassági vizsgálatok, keveréktervezés. Speciális aszfaltmechanikai vizsgálatok. Vasútépítési mérőgyakorlat: sínleerősítések összeszerelése, jellemző mechanikai paraméterek mérése. Vállalkozás a kivitelezésben PM-TEKNB9 -- /félévközi jegy / Tárgyfelelős: Kondor Tamás dr. Általános vállalkozási ismeretek. Elméleti fogalmak a vállalkozási témakörből. Újratermelés és vállalat, a vállalkozás fogalma, gazdálkodás, vállalkozás és menedzsment összefüggései. A vállalkozás gazdasági környezete, piac, versenyviszonyok. Vállalati stratégia, taktika fogalma, vállalkozási műfajok. Speciális vállalkozási ismeretek az építési beruházások piacán. Létesítmény megvalósítási ciklus fázisai. Versenytárgyalási (tender) eljárás a FIDIC ajánlások alapján. Tenderezés gyakorlata az Európai Unió országaiban. A tenderezés módjai. Szerződés típusai. A szerződésstratégia elemei. Vasbetonszerkezetek PM-RSTNE9 -- /vizsga / előfeltételek: Mechanika. (szil.tan) Tárgyfelelős: Orbán Zoltán dr. Vasbetonszerkezetek anyagai. Bevezetés a vasbeton szilárdságtanba. Repedésmentes és berepedt keresztmetszetek vizsgálata. Hajlított vasbeton gerendatartók keresztmetszetének ellenőrzése. Kötött és szabad tervezés. Nyomott-hajlított keresztmetszetek vizsgálata. Gerendatartók nyírásvizsgálata. Mörsch féle rácsostartó analógia. Gerendatartók komplex tervezése. Erőátadódás betonban. Használhatósági határállapotok. Vasbetonszerkezetek. PM-TSTNB9 -- /vizsga / előfeltételek: Vasbetonszerkezetek Tárgyfelelős: Orbán Zoltán dr. Határozatlan szerkezetek mértékadó leterhelése. Vasbeton lemezek méretezése. Egyirányban teherhordó lemezek ellenőrzése, tervezése. Kétirányban teherhordó lemezek. Rugalmas lemezegyenlet levezetése, peremfeltételek meghatározása. Közelítő módszerek lemezek igénybevételeinek meghatározására. Tartókereszt eljárás, Marcus módszer. Bares-Czerny táblázatok. Képlékeny lemezelmélet. Lemezek optimális tervezése képlékeny analízis alapján. Pontokon megtámasztott vasbetonlemezek. Átszúródás vizsgálat. Vasbeton keretszerkezetek. Keretszerkezetek mértékadó leterhelése. Igénybevételek meghatározása közelítő eljárásokkal. Vasbetonoszlopok mértezése. Keretszerkezetek csomópontjainak vizsgálata. Keretsarok vasalása, rövidkonzol. Végeselem modellezés PM-TSTNB -- /vizsga / előfeltételek: Épületenergetika Tárgyfelelős: Csébfalvi Anikó Borbála dr. A véges elemek módszerének alapelvei, megoldási módszerei. Szerkezettípusok számítási modelljének kialakítása. Rúdszerkezetek: gerendatartó, keretek. Tárcsák, lemezek és héjak végeselemes modellezése. Számítási feladatok végeselemes modellezése, a merevségi mátrix, illetve tehervektor meghatározása, az egyenletrendszer megoldása. Kereskedelmi végeselem-programok használata és gyakorlati feladatok megoldása ezek alkalmazásával. Vízgazdálkodás PM-RKONB9 előfeltételek: Hidraulika és hidrológia -- /vizsga / Tárgyfelelős: Dolgosné Kovács Anita dr.

12 Tanulmányi tájékoztató - Építőmérnök BSc oldal / A tantárgy keretén belül a hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései, vízrajzi adottságok, folyószabályozás, árvizek és belvizek, vízkészletek, vízigények és az éghajlatváltozás vízgazdálkodási hatásai kerülnek ismertetésre. A belvízrendezés, üzemi vízrendezés, ármentesítés, árvízvédelem, valamint a területi és települési vízgazdálkodás kérdései, műszaki megoldásai. Vízmosások megkötése, patakszabályozás, vízépítési burkolatok. A vízfolyások szabályozásának elvei, műtárgyai. A gátak fő típusai, duzzasztóművek, vízlépcsők szerkezete, vízi utak kialakítása kerül ismertetésre. A vízerő-hasznosítás műtárgyai, létesítményei.

Építőmérnöki alapképzési szak

Építőmérnöki alapképzési szak Építőmérnöki alapképzési szak Építőmérnöki alapképzési szak PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2009/2010 Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

Mintaterv. Technológiák gépei: hűtő, szerszám, finommech. Differenciált szakmai ismeretek. Szerkezeti anyagok technológiája 4.

Mintaterv. Technológiák gépei: hűtő, szerszám, finommech. Differenciált szakmai ismeretek. Szerkezeti anyagok technológiája 4. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 0 oldal /8 Mintaterv Természettudományos alapismeretek Fizika Mechanika. (statika) Matematika a/ Műszaki kémia Mechanika. (szil.tan) Matematika a/ Áramlástan Mechanika.

Részletesebben

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens. Ábrázoló geometria. nincs előfeltétel

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens. Ábrázoló geometria. nincs előfeltétel PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 0 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens oldal /7 Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek PM-SANF90 Felhasználói programok alkalmazása

Részletesebben

Építész osztatlan, egységes mesterképzési szak

Építész osztatlan, egységes mesterképzési szak Építész osztatlan, egységes mesterképzési szak Építész osztatlan, egységes mesterképzési szak PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2009/2010 A szak megnevezése: építész 1. Megszerzendő kreditek száma: 300 kredit

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Mélyépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei

Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei Az államvizsga szakirányok szerint szerveződik. A vizsga anyagát minden tárgyból kb. 10-20 előre kiadott témakör rögzíti. Közlekedési infrastruktúra

Részletesebben

KOMPLEX KÉRDÉSEK. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén

KOMPLEX KÉRDÉSEK. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGA KOMPLEX KÉRDÉSEK 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén 2. Lakópark építése mozgásveszélyes területen 3. Kereskedelmi épület építése felhagyott gyártelepen,

Részletesebben

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök A specializációk megnevezése: Szerkezetépítő mérnök ágazaton:

Részletesebben

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Gépipari mérnökasszisztens. Anyagtan és alkalmazások

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Gépipari mérnökasszisztens. Anyagtan és alkalmazások PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 0 - Gépipari mérnökasszisztens oldal / Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek Felhasználói programok alkalmazása Környezet- és munkavédelem

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kőműves szakképesítés

SZAKMAI PROGRAM. Kőműves szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Kőműves szakképesítés OKJ azonosító szám 33 815 01 1000 0000 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

Anyagmérnöki alapképzési szak

Anyagmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Anyagmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...10 Vállalatgazdaságtan II....10 Informatika...11

Részletesebben

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A tételhez segédeszköz nem használható. A feladatsor első részében található 1 25-ig

Részletesebben

AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN

AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN Dr. Farkas János Kocsis Ildikó Németh Imre Bodor Jenő Bán Lajos Tervező Betontechnológus

Részletesebben

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest HE LYI MINTA TANTERV (tervezet) Építészet SZAKMACSOPORT Magasépítő technikus OKJ SZÁMA: 54 582 03 0000 00 00 1 Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány 1. Ismertesse az állékonyság alapkérdését. 2. Ismertesse szabadon álló és megtámasztott földtestek egyensúlyi kérdését! 3. Ismertesse a földmunkák végzése során

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Magasépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Magasépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

Anyagmérnöki alapképzési szak

Anyagmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Anyagmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...10 Közgazdaságtan I....10 Mechanika I....11 Matematika

Részletesebben

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 810 01 2. A szakképesítés megnevezése: Mérnökasszisztens

Részletesebben

Sz e g a Bo o k s Kf t. Kö n y v k ata l ó g u s 2009

Sz e g a Bo o k s Kf t. Kö n y v k ata l ó g u s 2009 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra RSZ 0-01. Szerényi István - Gazsó Anikó: Építőipari alapgyakorlatok ISBN 963 210 834 5 Kiadás éve: 2003. Oldalszám: 224 oldal, A/4 Ábrák száma:

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Magyar Mérnöki Kamara A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Előterjeszti: Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata Összeállította: Szepesházi Róbert Közreműködtek:

Részletesebben

Gépészmérnöki alapképzési szak

Gépészmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gépészmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Mérnöki fizika... 12

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építészmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építészmérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok megnevezése:

Részletesebben

HAZAI VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉPZÉSEK ÖSSZEKAPCSOLÁSA ÉS FEJLESZTÉSE

HAZAI VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉPZÉSEK ÖSSZEKAPCSOLÁSA ÉS FEJLESZTÉSE ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS BELVÍZVÉDELMI KONFERENCIA 2015. ÁPRILIS 9. HAZAI VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉPZÉSEK ÖSSZEKAPCSOLÁSA ÉS FEJLESZTÉSE A JÖVŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKEI TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0016

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5 6. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során

Részletesebben

Ta rta l o m j e g y z é k

Ta rta l o m j e g y z é k Ta rta l o m j e g y z é k 1. Mé r t a n i a l a pf o g a l m a k... 5 1.1. Mértékegységek, a mérés... 5 1.2. A műszaki rajz eszközei, rajzi szabványok... 9 1.2.1. Rajzeszközök... 9 1.2.2. Szabványos papírméret...11

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0606 Közlekedésépítő technikus általános feladatai 0606/3 Közlekedésépítésirányítás

Részletesebben

D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014.

D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014. D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. D. 11. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014. 2/279 MÁV ZRT. D.11.I. Jóváhagyta a Magyar Államvasutak

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 06-06/2 A közlekedésépítéssel kapcsolatos gyakori hibák felismerése (segédanyag felhasználásával)

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során nyert tapasztalatok

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK

ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: építész mesterképzési szak /Architecture (a képesítési jegyzékről szóló 139/2015 kormányrendelet 3. melléklet 147. szerint). 2. A mesterképzési

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Műszaki menedzser alapképzési szak

Műszaki menedzser alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki menedzser alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 Műszaki menedzser alapszak tantárgyainak rövid leírása...12 Mérnöki fizika...12

Részletesebben

A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak kiviteli tervét. - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1.

A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak kiviteli tervét. - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. 1. ELŐZMÉNYEK: A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak ét. A tervezés során felhasznált szabályzatok: - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. - e-ut 07.01.12:2011

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Gazdálkodás. 2. Ismertesse a reklám kialakításának szempontjait, a fogyasztói és a vásárlói magatartást, a piackutatás elveit és módszereit!

Gazdálkodás. 2. Ismertesse a reklám kialakításának szempontjait, a fogyasztói és a vásárlói magatartást, a piackutatás elveit és módszereit! 2 Gazdálkodás 1. Ismertesse a vállalkozás előkészítését, az előkészítés szempontjait termék vagy szolgáltatás esetében, a vállalkozások sikerének legfontosabb tényezőit, a vállalkozás egyensúlyi feltételeit,

Részletesebben

ÉPÜLETEK MŰSZAKI TARTALMA ÉS MŰKÖDÉSE 2009. (Dr Lányi Erzsébet)

ÉPÜLETEK MŰSZAKI TARTALMA ÉS MŰKÖDÉSE 2009. (Dr Lányi Erzsébet) ÉPÜLETEK MŰSZAKI TARTALMA ÉS MŰKÖDÉSE 2009. (Dr Lányi Erzsébet) Az épületek műszaki tartalma. Az épületek értelmezhetők a külső környezettől sík vagy görbült felületekkel elválasztott térrendszerként is.

Részletesebben

31 582 04 0000 00 00 Építményszigetelő Építményszigetelő 31 582 04 0100 31 02 Vízszigetelő Építményszigetelő 2/45

31 582 04 0000 00 00 Építményszigetelő Építményszigetelő 31 582 04 0100 31 02 Vízszigetelő Építményszigetelő 2/45 077-0 Speciális szigetelési feladatok A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai 1.1. Szakképesítés azonosító száma: 32 2 7429 02 2 5 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Ipari termék- és formatervezői alapszak

Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács

Részletesebben

A szóbeli tételekhez a vizsgaszervezőnek csatolnia kell a tétel tartalmához előírt segédanyagként felhasználandó:

A szóbeli tételekhez a vizsgaszervezőnek csatolnia kell a tétel tartalmához előírt segédanyagként felhasználandó: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár TARTÓK

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár TARTÓK web-lap : www.hild.gyor.hu DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár e-mail : deme.ferenc1@gmail.com STATIKA 19. TARTÓK FOGALMA: TARTÓK A tartók terhek biztonságos hordására és azoknak a támaszokra történő

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

54 582 02 0010 54 02 Útépítő és -fenntartó technikus Közlekedésépítő technikus

54 582 02 0010 54 02 Útépítő és -fenntartó technikus Közlekedésépítő technikus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY

TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése. - segítse a gyermekeket

Részletesebben

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2011 - Médiatechnológus asszisztens. Adatbázisok. 0-3-0 /félévközi jegy /4. nincs előfeltétel.

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2011 - Médiatechnológus asszisztens. Adatbázisok. 0-3-0 /félévközi jegy /4. nincs előfeltétel. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató - Médiatechnológus asszisztens oldal / Mintaterv általános munkaszervezés a mozgóképgyártásban Projektmenedzsment. PM-PENF Minőségmenedzsment. PM-PENF Szociálpszihológia

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza. A tételekhez segédeszköz

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Technika, életvitel

Részletesebben

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam Tankönyv: Herczeg Balázs, Bán Tivadarné: Vasbetonszerkezetek /Tankönyvmester Kiadó/ I. félév Vasbetonszerkezetek lényege, anyagai, vasbetonszerkezetekben alkalmazott betonok

Részletesebben

A méretezés alapjai I. Épületek terheinek számítása az MSZ szerint SZIE-YMMF BSc Építőmérnök szak I. évfolyam Nappali tagozat 1. Bevezetés 1.1. Épületek tartószerkezetének részei Helyzetük szerint: vízszintes:

Részletesebben

szabvány & minőség Geodézia a magasépítésben (az európai szabályozások tükrében)

szabvány & minőség Geodézia a magasépítésben (az európai szabályozások tükrében) Geodézia a magasépítésben (az európai szabályozások tükrében) Szabvány és Minőség Kft. 1 I. Az építőipari szerkezetek szabályozása a 90-es években 2 90-es évek Építőipari szerkezetek szabványai MSZ-04-800

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: ACÉLSZERKEZETEK Tárgykód: PMKSTNE050 Heti óraszám 1 : 2 ea, 2 / 1 gy, 0 lab Kreditpont: 4 / 4 / 3 / 2 Szak(ok)/ típus 2 : Építőmérnök BSc / Gépészmérnök BSc.,

Részletesebben

5. évf. Technika, életvitel és gyakorlat. 5. évfolyam

5. évf. Technika, életvitel és gyakorlat. 5. évfolyam 5. évf. Technika, életvitel és gyakorlat 5. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGA KÉRDÉSEK 2005.

ÁLLAMVIZSGA KÉRDÉSEK 2005. ÁLLAMVIZSGA KÉRDÉSEK 2005. 1. Adott egy lejtős terület, lejtőirányú réteghajlással, ahol lakóparkot építenek. A területet alulról patak határolja. G) A Bizottság által megadott talajrétegződés figyelembevételével

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE

MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE SZAKVEZETŐ: Dr. Gugolya Zoltán egyetemi adjunktus -------------------------------- -------------------------------------

Részletesebben

ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Ács, állványozó mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Ács, állványozó mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamosságtani és gépészeti alapismeretek A) Mechanika, gépelemek B) Műszaki ábrázolás, anyag- és gyártásismeret C) Műszaki villamosságtan 2. Szakmai ismeretek A) Szerkezettan

Részletesebben

BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK S Z E R K E Z E T E K M E G E R Ő S Í T É S E BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi

Részletesebben

MAGASÉPÍTÉSTAN I. 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó:

MAGASÉPÍTÉSTAN I. 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó: 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó: 2012/2013 II. szemeszter Medgyasszay Péter PhD egyetemi docens, BME Magasépítési Tanszék TARTALOM 1. Bevezetés, visszacsatolás 1.1 Tárgyalt szerkezetek

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 04 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 04 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 04 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság

Részletesebben

Fizika. 7-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Fizika. 7-8. évfolyam. tantárgy 2013. Fizika tantárgy 7-8. évfolyam 2013. EMBER ÉS TERMÉSZET Fizika az általános iskolák 7 8. évfolyama számára FIZIKA A változat Az általános iskolai fizikatanítás az 1 4. évfolyamon tanított környezetismeret,

Részletesebben

Matematika. Specializáció. 11 12. évfolyam

Matematika. Specializáció. 11 12. évfolyam Matematika Specializáció 11 12. évfolyam Ez a szakasz az eddigi matematikatanulás 12 évének szintézisét adja. Egyben kiteljesíti a kapcsolatokat a többi tantárggyal, a mindennapi élet matematikaigényes

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK 0521 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A) feladatrész: Teszt jellegű kérdéssor

Részletesebben

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ EUROCODE SZERINT 1 ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETÉNEK RÉSZEI Helyzetük

Részletesebben

ÚTÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÚTÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÚTÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 18 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Útépítő 3. Szakképesítések

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 2. Előadás Eurocode bevezetés Keresztmetszetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 2. Előadás Eurocode bevezetés Keresztmetszetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 2. Előadás Eurocode bevezetés Keresztmetszetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Méretezés az Eurocode szabványrendszer szerint áttekintés Teherbírási határállapotok

Részletesebben

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak tanterve

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak tanterve Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak tanterve Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak tanterve PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2009/2010 Az alapképzési szak megnevezése:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

GEOTECHNIKA II. NGB-SE005-02 GEOTECHNIKAI TERVEZÉS ALAPJAI

GEOTECHNIKA II. NGB-SE005-02 GEOTECHNIKAI TERVEZÉS ALAPJAI GEOTECHNIKA II. NGB-SE005-02 GEOTECHNIKAI TERVEZÉS ALAPJAI 2014-15 1. félév Szabványosítás áttekintése 2 EU-program 2007-08 valamennyi tervezett európai szabvány megjelenése 6 hónapos nemzeti bevezetési

Részletesebben

ELMÉLETI VIZSGAKÉRDÉSEK

ELMÉLETI VIZSGAKÉRDÉSEK Tűzvédelmi Szakmérnök / Építő-építész BSc tűz szi. 2015/2016. TARTÓSZERKEZETEK TŰZVÉDELME SGYMTB7081XL/2326XA N + L + SZ ELMÉLETI VIZSGAKÉRDÉSEK I. Bevezetés - tüzek 1. Mi a láng és mitől világít? Milyen

Részletesebben

FIZIKA NYEK reál (gimnázium, 2 + 2 + 2+2 óra)

FIZIKA NYEK reál (gimnázium, 2 + 2 + 2+2 óra) FIZIKA NYEK reál (gimnázium, 2 + 2 + 2+2 óra) Tantárgyi struktúra és óraszámok Óraterv a kerettantervekhez gimnázium Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Fizika 2 2 2 2 1 9. osztály B változat

Részletesebben

A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes.

A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII: 27.) OM rendelet 27. (1) bekezdése szerint "A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter

Részletesebben

NT-17105 Fizika 9. (Fedezd fel a világot!) Tanmenetjavaslat

NT-17105 Fizika 9. (Fedezd fel a világot!) Tanmenetjavaslat NT-17105 Fizika 9. (Fedezd fel a világot!) Tanmenetjavaslat A fizika tankönyvcsalád és a tankönyv célja A Fedezd fel a világot! című természettudományos tankönyvcsalád fizika sorozatának első köteteként

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE Magyar Népköztársaság Országos Szabvány ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE MSZ 15023-87 Az MSZ 15023/1-76 helyett G 02 624.042 Statical desing of load carrying masonry constructions

Részletesebben

57. szám Budapest, 2004. december. Elõkészületben

57. szám Budapest, 2004. december. Elõkészületben 57. szám Budapest, 2004. december T ISZTELT K OLLÉGANÕK ÉS K OLLÉGÁK! Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, eredményes új esztendõt kívánunk minden tagtársunknak! 2005-ben folytatjuk az útügyi elõírások

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek MKEH-40 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti közzétételéről Az iparügyekért

Részletesebben

STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ

STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ SZUMMAPLAN Mérnök Szolgáltató Kft. Levelezési cím, iroda: H-8776 Bocska, Ady Endre u. 13. Tel: +36-93-950-219 Mobil: +36-30-6500534; E-mail: szummaplan@gmail.com STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ Murakeresztúr,

Részletesebben

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5. NFGM közlemény a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító ek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/200. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 4/999.

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapképzési szak

Műszaki szakoktató alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki szakoktató alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Matematika I.... 13 Közgazdaságtan I....

Részletesebben

Magasépítési vasbetonszerkezetek

Magasépítési vasbetonszerkezetek Magasépítési vasbetonszerkezetek k Egyhajós daruzott vasbetoncsarnok tervezése Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék Rövid főtartó

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 582 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Ács,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGASÉPÍTŐ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. november 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009 MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009 Szerkesztette: dr. Korda János Lektorálta: Péter Annamária A szakterület

Részletesebben

Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Gépipari mérnökasszisztens megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás KERETSZERKEZETEK Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése 10. előadás Definíciók: Oszlop definíciója: Az oszlop vonalas tartószerkezet, két keresztmetszeti mérete (h, b) lényegesen kisebb, mint a

Részletesebben

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Helyi tantervi ajánlás életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése.

Részletesebben

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

az épületszerkezetek megépítéséhez szükséges építési segédszerkezetek elkészítése (állványok, zsaluzatok), különböző fajta habarcsok és betonok

az épületszerkezetek megépítéséhez szükséges építési segédszerkezetek elkészítése (állványok, zsaluzatok), különböző fajta habarcsok és betonok 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet Hatályos: 2005.07.16-31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 7. -ának (3)

Részletesebben

az egészségügyi mérnök szakon

az egészségügyi mérnök szakon Az MSc képzés programja az egészségügyi mérnök szakon 2.3 rövidített verzió (Előzetes) 1 Tartalom I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANTERVI KERETEK... 5 II.1 Az egészségügyi mérnök mesterszak tantervi hálója...

Részletesebben

Építészmérnöki Intézet

Építészmérnöki Intézet 1. oldal, összesen: 5 Építészmérnöki Intézet Ábrázoló Geometriai és Rajzi Dr. Bölcskei Attila Babály Bernadett A karon oktatott, elismerni kívánt A korábban, más intézményben teljesített név kód képzés

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 6.2. fejezet 483 FEJEZET BEVEZETŐ 6.2. fejezet: Síkalapozás (vb. lemezalapozás) Az irodaház szerkezete, geometriája, a helyszín és a geotechnikai adottságok is megegyeznek az előző (6.1-es) fejezetben

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár Tantárgyfelelős tanszék kódja KI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár Tantárgyfelelős tanszék kódja KI Informatika alapok OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 GA1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Informatika alapok OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 GA1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár

Részletesebben