20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20/1996. (III. 28.) IKM rendelet"

Átírás

1 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. Az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet e rendelet melléklete szerint egészül ki. 2. E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Melléklet a 20/1996. (III. 28.) IKM rendelethez

2 * * * SZERSZÁM- ÉS KÉSZÜLÉKSZERKESZTŐ TECHNIKUS I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Szerszám- és készülékszerkesztő technikus II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 3117 Szerszám- és készülékszerkesztő 2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 3117 Gépgyártástechnológus 3153 Gyártóeszköz-gazdálkodó 3155 Időelemző, anyagnorma-készítő 3191 Újítási műszaki ügyintéző 3192 Minőségi, műszaki, biztonsági ellenőr 3193 Anyag- és termékvizsgáló, minősített laboráns 3194 Műszaki rajzoló, szerkesztő 3. A munkaterület rövid, jellemző leírása Az ipar területén mérnöki felkészültséget nem igénylő gépészeti jellegű technológiai fejlesztői, speciális szerszám-, készülék- és ellenőrzőeszköz-tervezői, gyártásirányítói és ellenőrző feladatok ellátása. Ennek érdekében: - Részt vesz = az új gyártmányok speciális szerszám, készülék és ellenőrzőeszközeinek tervezésében, = az új technológiák kidolgozásában és bevezetésében, = a speciális gyártó- és ellenőrzőeszközök gyártásában, = a speciális gyártó- és mérőeszközök hibáinak feltárásában, = a speciális gyártó- és mérőeszközök javítási technológiájának előírásában. - Ellenőrzi = a speciális gyártó- és mérőeszközök gyártása során a technológiai fegyelem betartását, = a speciális gyártó- és mérőeszközök üzemi próbáját. - Magasabb szakmai felkészültséget igénylő fizikai jellegű munkák végzése = laboratóriumi, géptermi és mérőszobai feladatok ellátása, = speciális gyártóeszközök próbaüzemeltetése, hibafeltárás, a hibák elhárítása, = kísérleti munkákban részvétel. III. A szakképesítés szakmai követelményei III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatcsoportok, feladatok

3 1. Vállalkozói, munkajogi, szervezési és vezetési ismeretek alkalmazása - Egy tervezett vállalkozás beindításával összefüggő hatósági, személyi, pénzügyi, tárgyi, piaci feltételeik elemzése. - Egyéni vállalkozás esetén (az érvényes rendeletek figyelembevételével) elvégzi az adózással kapcsolatos adminisztrációkat, pénzügyi teendőket. - Állandóan figyelemmel kíséri a piackutatás eredményeit, a kereslet-kínálat alakulását, a banki közleményeket. - Az adott munkahelyre vonatkozó kollektív szerződés ismerete és betartása. - Közreműködik a munkahelyén működő szakmai képviseletek, szakszervezetek munkájában, illetve igénybe veszi segítségüket egyéni és közösségi problémák megoldásában. - A munkáltató és a munkavállaló legfontosabb jogainak és kötelességeinek ismeretében szervezi saját és beosztottjai munkáját. 2. Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása és alkalmazása - A munkahelyre vonatkozó általános előírások betartása. - A munkahely megfelelő kialakítása, helyes anyagtárolás, közlekedési utak biztosítása. - A saját és a környezetében dolgozó munkatársak balesetvédelmének biztosítása. - Különböző technológiák, munkafolyamatok végzése során az általános és a speciális biztonsági előírások alkalmazása. - A munkahelyre vonatkozó általános és speciális tűzvédelmi előírások betartása. - A tűzvédelmi berendezések (tűzcsapok, tűzoltó készülékek stb.) elhelyezésének és működésének ismerete. - A kézi tűzoltó készülékek használatára vonatkozó előírások ismerete és alkalmazása. - A munkahely elhagyására vonatkozó előírások ismerete és betartása. - Az alkatrészek tisztítása során alkalmazott tisztítószerek tulajdonságainak ismerete. - Az anyagok tárolására, szállítására, felhasználására vonatkozó előírások betartása és a megfelelő védőfelszerelések használata. - A munkahelyre vonatkozó érintésvédelmi előírások betartása. - A feszültségmentesítés, az esetleges sérültnek az áramkörből történő kiszabadítási módjának ismerete. - A munkahelyi baleseteknél a sérült számára elsősegély nyújtása, a balesetet kiváltó ok megszüntetése, a segélynyújtó szolgálat értesítése. - Közreműködés a balesetek körülményeinek kivizsgálásában. - A munkahelyre vonatkozó általános és speciális környezetvédelmi előírások betartása. - A szerelés, javítás, karbantartás, az alkatrészek megmunkálása során felhasznált anyagok, segédanyagok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások betartása. A keletkező hulladékok, cserélt segédanyagok szelektív gyűjtése, szakszerű tárolása. - A zaj- és levegőszennyezés csökkentése, porelszívás alkalmazása. 3. Műszaki dokumentációk összeállítása, illetve felhasználása - Új gyártmányok rajzainak elemzése, a speciális gyártóeszközök különféle rendeltetésű rajzainak készítése, az érvényes szabvány előírásainak megfelelően. - Darabjegyzék összeállítása, anyagszükséglet meghatározása. - A speciális gyártóeszközök gyártási, javítási folyamatának megtervezése, a művelettervek, technológiai utasítások dokumentálása, illetve felhasználása. - A gépkönyv, gépkártya használata. 4. Speciális gyártó- és ellenőrzőeszközök tervezése - Dokumentációk tanulmányozása, az előírt gyártási eljárásokhoz és gépekhez (a szabványok és katalógusok felhasználásával) a célnak leginkább megfelelő szerkezeti megoldás kiválasztása. - A gyártóeszközre ható terhelések következtében létrejövő igénybevételek elemzése, értékelése, nagyságuk meghatározása. - Az igénybevételek hatására ébredő feszültségek jellegének, valamint az alkalmazni kívánt anyagok szilárdsági és keresztmetszeti jellemzőinek ismeretében a speciális gyártóeszközök geometriai méreteinek meghatározása, a szabványos elemek kiválasztása. - A rajzi dokumentációk elkészítése. 5. Az anyagok, előgyártmányok önálló megválasztása, anyagvizsgálatok

4 - Az anyagok tulajdonságainak ismeretében a speciális gyártó-, illetve ellenőrzőeszköz anyagminőségének megválasztása. - A gazdaságos anyagfelhasználás és a megkívánt mechanikai tulajdonságok biztosítása érdekében a megfelelő (öntött, kovácsolt, hengerelt és húzott stb.) előgyártmány előírása. - Az anyag mechanikai tulajdonságainak - célnak megfelelő - megváltoztatását biztosító hőkezelő technológia előírása. - A hűtő- és kenőanyagok rendeltetés szerinti kiválasztása. - Az anyagok és termékek hibáinak, tulajdonságainak megállapítására irányuló (összetétel, mechanikai, technológiai, szövetszerkezeti) laboratóriumi vizsgálatok elvégzése, a mérési eredmények dokumentálása, az anyag minősítése. 6. Speciális gyártó- és mérőeszközgyártás - A gyártás technológiai folyamatának összeállítása. - A gyártáshoz szükséges anyagok, szerszámok, gépek, készülékek, mérő- és ellenőrzőeszközök kiválasztása. - A technológiai sorrend figyelembevételével a gyártási műveletek elvégzése. - Végellenőrzés, minősítés. 7. Speciális gyártó- és mérőeszközök szerelése - A dokumentációk tanulmányozása, az alkalmazandó szerelési technológiák megválasztása. - A szerelés műveleti sorrendjének összeállítása, dokumentálása. - A szükséges segédanyagok, szerszámok, gépek, készülékek, mérő- és ellenőrzőeszközök kiválasztása. - A technológiai sorrend figyelembevételével a szerelési műveletek elvégzése. - Végellenőrzés, kipróbálás, minősítés. 8. Mérés és minősítés műhelyben, laboratóriumban és mérőszobában - A speciális gyártóeszközök alkatrészei, a gyártott alkatrészek, szerkezetek abszolút és relatív geometriai méreteinek meghatározása mérőeszközökkel, mérőműszerekkel és idomszerekkel. - A speciális gyártóeszközök próbája. - A mért jellemzők rögzítése, kiértékelése, a vizsgált alkatrész, speciális gyártó- és mérőeszköz minősítése. 9. Üzemeltetés, karbantartás, javítás - A hatáskörébe tartozó speciális gyártó- és ellenőrzőeszközök karbantartási ciklusának tervezése, időszakos karbantartási munkálatok és szükség szerinti javítások elvégzése, a helyes működés ellenőrzése. - Üzemzavar esetén a hiba okának feltárása, a szükséges szétszerelési munkák elvégzése, a meghibásodott alkatrészek javítása, cseréje; összeszerelés, próbagyártás, a helyes működés beállítása. - A karbantartási és javítási munkák bizonylatolása. III/2. Követelmények 1. Vállalkozói, munkajogi, szervezési és vezetési ismeretek alkalmazása A munka világában sikeres vállalkozói tevékenység kifejtése érdekében alkalmazás szintjén ismerni kell: - A gazdasági, a pénzügyi és a jogi alapfogalmakat. - A vállalati és a vállalkozási formákat. - A piaci igény felmérésének eszközeit, lehetőségeit. - A vállalkozás beindításának hatósági, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit. - A legfontosabb adójogszabályokat. - A vállalkozói szerződések tartalmát és formáját. - A kereslet-kínálat összefüggéseit. - A beruházások visszatérülési idejét befolyásoló tényezőket. - A vállalkozás gazdasági helyzetét meghatározó tényezőket. - A munkahelyszervezés módszereit. - A minőségszabályozó folyamatokat. - Az anyaggazdálkodás folyamatait, a folyamatos anyagellátás feltételeit. - A létszámelemzés módszereit és mutatóit. - A költségcsökkentés aktív és passzív módszereit.

5 - Számítógépes információs rendszer kialakításának és használatának legfontosabb követelményeit. - A munkáltató és a munkavállaló jogait és kötelességeit. - Az alapvető vezetési, irányítási módszereket. - A tárgyalások, értekezletek, megbeszélések levezetésének módszereit. 2. Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása és alkalmazása A balesetmentes, környezetkímélő munkavégzés érdekében az általános munka-, környezet- és tűzvédelmi, valamint biztonságtechnikai előírásokon túlmenően, alkalmazás szintjén ismerni kell: - A munkahely kialakításának alapvető ergonómiai szempontjait. - A különböző (előkészítési, gyártási, szerelési stb.) munkafolyamatok végzése során leggyakrabban előforduló baleseti veszélyeket, azok megelőzésének, illetve elhárításának lehetőségeit. - A különböző tűzveszélyességi osztályba sorolt munkahelyekre vonatkozó speciális tűzvédelmi előírásokat. - A mérgező, a tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárolására, kezelésére vonatkozó speciális előírásokat. - A villamos áram élettani hatásait, az áramütés elleni védekezés speciális szabályait és a szükséges intézkedéseket a villamos áram által okozott baleseteknél. - A szakterületre, a konkrét munkahelyekre, az egyes technológiákra jellemző környezetszennyezési forrásokat és a környezetszennyezést megakadályozó, illetve csökkentő eljárásokat, módszereket. - Az észlelt baleseteknél, tűzeseteknél vagy rendkívüli környezetszennyezéskor alkalmazandó intézkedéseket. 3. Műszaki dokumentációk összeállítása, illetve felhasználása A műszaki dokumentáció céljának megfelelő szabványos ábrázolási mód kiválasztása, a szükséges rajzok elkészítése érdekében alkalmazás szintjén ismerni kell: - A géprajzi ábrázolás érvényes szabványait. - A felvételi vázlatkészítés szabályait. - A technológiai dokumentációkban alkalmazott szabványos jelképes jelöléseket. - A kinematikai vázlatkészítés szabályait. - A technológiai dokumentációk tartalmát és fajtáit. - A gépkönyv olvasási szabályait. - A rajzeszközök használatát. - A számítógéppel támogatott szerkesztői (CAD) programokat. 4. Speciális gyártó- és ellenőrző eszközök tervezése - A speciális gyártó- és ellenőrző eszközök főbb csoportjainak ismeretében az idevonatkozó szabványok és katalógusok felhasználásával a célnak leginkább megfelelő anyag és szerkezeti megoldás kiválasztása. - A terhelt elemek szilárdsági és geometriai méretezése. - A gyártáshoz szükséges műszaki rajzok és utasítások elkészítése a gazdaságos gyárthatóság és szerelhetőség figyelembevételével. - A gyártás, szerelés és üzemeltetés során felmerülő konstrukcióváltoztatási javaslatok kidolgozása. A fenti tervezési folyamat elvégzéséhez alkalmazás szintjén ismerni kell: - A különböző rendeltetésű (az alábbi fő csoportokba tartozó) gép-, készülék- és szerszámelemek jellemző igénybevételeit és szilárdsági méretezési eljárásait = forgácsoló szerszámok, = kötőgépelemek, kötések, = ülékek, támaszok, szorítóelemek, = tengelyek és csapágyazásuk, = tengelykapcsolók, = fékek, kilincsművek, szabadonfutók, = rugók, = csövek, csőszerelvények, = súrlódásos hajtások, = kényszerkapcsolatú hajtások, = bütykös- és karos mechanizmusok. - A szerkezeti anyagok tulajdonságait, szilárdsági jellemzőit. - A szerkezeti elemek igénybevétele, valamint ezek következtében az anyagban ébredő feszültségek jellegének és nagyságának számítását. - A tervezést segítő számítógépes felhasználói programok alkalmazását.

6 - Az érvényes géprajzi szabványokat. - A működés közben fellépő dinamikus hatások csökkentésének lehetőségeit. 5. Az anyagok, előgyártmányok önálló megválasztása, anyagvizsgálatok Az anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai tulajdoságainak ismeretében az adott gépelem, speciális gyártó- és mérőeszköz anyagminőségének helyes megválasztása érdekében: - Tudja csoportosítani a gépipar területén használatos anyagokat. - Ismerje az anyagszabványok rendszerét. - Tudja jellemezni az egyes alapanyaggyártó és minőségjavító eljárásokat. - Tudja megkülönböztetni a szennyező- és ötvözőanyagokat, azok hatását az anyagok fizikai, mechanikai és technológiai tulajdonságaira. - Alkalmazás szintjén tudja a használatos anyagok főbb fizikai, mechanikai és technológiai jellemzőit. A gazdaságos anyagfelhasználást és a megkívánt mechanikai tulajdonságokat figyelembe véve (a különféle technológiákkal elérhető mechanikai tulajdonság, alak-, helyzet- és méretpontosság, valamint felületi minőség ismeretében) a megfelelő előgyártmány megválasztása, illetve az előgyártmány rajzának elkészítése érdekében: - Tudja jellemezni a különféle öntési eljárásokat, a felhasznált anyagok, segédanyagok, gépek, szerszámok, készülékek, berendezések ismeretében. - Tudja jellemezni a különféle kovácsoló eljárásokat, a felhasznált anyagok, gépek, szerszámok, készülékek, berendezések ismeretében. - Tudja jellemezni a különféle hengerlési eljárásokat a felhasznált anyagok, segédanyagok, gépek, szerszámok, készülékek, berendezések ismeretében. - Tudja jellemezni az egyéb képlékenyalakító eljárásokat a felhasznált anyagok, segédanyagok, gépek, szerszámok, készülékek, berendezések ismeretében. Az anyag mechanikai és technológiai tulajdonságai (szívósság, keménység, kopásállóság, egyneműség, feszültségmentesség, szemcseméret, szemcseszerkezet) célnak megfelelő megváltoztatásához szükséges hőkezelő technológia kiválasztása érdekében: - Tudja jellemezni a fémes anyagok metallográfiai szerkezetének befolyását az anyagok fent említett mechanikai és technológiai tulajdonságaira. - Tudja jellemezni és végrehajtani a fémes anyagok fenti tulajdonságait befolyásoló egyes hőkezelési eljárásokat. - Ismerje az egyes hőkezelési eljárások eszközeit, berendezéseit, segédanyagait. A gépelemek, speciális gyártóeszközök biztonságos üzeméhez, egyes technológiai folyamatokhoz - az üzemi viszonyokhoz és az alkalmazott technológiához - legjobban megfelelő hűtő- és kenőanyagok kiválasztása érdekében: - Tudja definiálni a hűtő- és kenőanyagok fő jellemzőit. - Katalógusból tudja kiválasztani - a fő jellemzők ismeretében - a célnak megfelelő hűtő- és kenőanyagot. - Tudja értékelni a hűtő- és kenőanyagok állapotának és jellemzőinek üzem közbeni változása okait. - Ismerje az alkalmazott hűtő- és kenőanyagok környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásait, ismerje és alkalmazza a környezetvédelmi módszereket. Az anyagok, előgyártmányok, félkész áruk, segédanyagok minősítésének érdekében: - Ismerje az anyagvizsgálat módszereit, berendezéseit és szabványait. - Tudja kiválasztani az alkalmazandó vizsgálati eljárást. - Tudja alkalmazni a matematikai statisztika módszereit a vizsgálandó darabszám és a mérési eredmények meghatározásához. - Alkalmazás szinten tudja elvégezni = a szilárdsági vizsgálatokat, = a keménységméréseket, = a fajlagos ütőmunkavizsgálatot, = a metallográfiai vizsgálatokat, = a technológiai próbákat (hajlító- és hajtogató-, mélyhúzó-, szikrapróba), = az edzhetőségi vizsgálatot (Jominy-próba), = a hibakereső vizsgálatokat (mágneses repedés-, ultrahangvizsgálat), = a viszkozitás meghatározását. - Ismerje a számítógép felhasználási lehetőségeit a mérési eredmények kiértékelésében, valamint az automatizált számítógép-vezérelt mérőrendszerekben. 6. Speciális gyártó- és mérőeszközgyártás A dokumentáció tanulmányozásához, az alkalmazandó gyártási folyamat helyes megválasztásához alkalmazás

7 szintjén ismerni kell: - A gyártási folyamat tervezéséhez szükséges műszaki dokumentációkon alkalmazott szabványos jelöléseket. - A gyártási eljárásokat. - A minőségbiztosítási feladatokat, eljárásokat. - A gyártási eljárások és az eljárások során alkalmazott segédanyagok környezetvédelmi hatását. A gyártás műveleti sorrendjének összeállításához, valamint a szükséges anyagok, segédanyagok, szerszámok, gépek, készülékek, mérő- és ellenőrzőeszközök helyes megválasztásához: - Tudja jellemezni az alkatrész előírt anyagának megmunkálhatóságát. - Tudja jellemezni az előírt pontossághoz és felületminőséghez tartozó gyártóeszközöket, gépeket, mérő- és ellenőrzőeszközöket. - Tudja elemezni és kiválasztani az anyagokon, előgyártmányokon létrehozandó alak-, méret-, helyzet-, érdességváltoztatás; mechanikai, fizikai, valamint kémiai tulajdonságváltoztatás folyamatában (a műszakilag legmegfelelőbb, gazdasági és környezetvédelmi szempontból legelőnyösebb) gyártási eljárásokat. - Tudjon bázisváltást számítani. - Tudjon ráhagyást számítani. - Tudjon művelettervet és műveleti utasítást készíteni. - Ismerje a gyártási folyamat tervezésében alkalmazható számítógépes szimulációs lehetőségeket. - Ismerje a számítógépes technológiai tervezőrendszereket. A gyártási műveletek elvégzése érdekében: - Tudjon előrajzolni (síkbeli és térbeli előrajzolás). - Tudja szakszerűen használni a kézi forgácsoló szerszámokat. - Tudja megválasztani és végrehajtani az alkalmazandó lágy- és keményforrasztási, valamint a láng- és kézi ívhegesztő eljárásokat. - Tudja megválasztani és végrehajtani a gyártás során szükséges hőkezelő eljárásokat. - Ismerje és tudja alkalmazni a kézi kovácsolás eszközeit, szerszámait és berendezéseit. - Tudja beállítani, kezelni a forgácsoló alapgépeket (eszterga-, gyalu-, véső-, maró-, köszörűgép). - Tudjon az NC vezérlésű szerszámgépekre programot készíteni, a programot bevinni, tesztelni. - Tudja az NC, CNC gépeket felszerszámozni, a szerszámbeméréseket végrehajtani. - Tudja az NC, CNC szerszámgépeken a szerszámkorrekciós értékeket beállítani. - Tudjon robotot programozni, betanítani. 7. Speciális gyártó- és mérőeszközök szerelése A dokumentáció tanulmányozása alapján a helyes szerelési technológia megválasztása, a szükséges segédanyagok, gépek, szerszámok, készülékek, mérő- és ellenőrzőeszközök előírása érdekében: - Tudja megválasztani a szerelt egység tűrése alapján az alkalmazandó szerelési módszert. - A szerelés jellegétől függően tudja megszervezni a munkafolyamatot és szakszerűen elvégezni a szerelési műveleteket. - Tudja mérlegelni a szerelési szempontokat. - Tudja előírni és elvégezni a szerelés közbeni ellenőrzéseket, a szükséges statikus és dinamikus kiegyensúlyozásokat. - Tudja jellemezni és szakszerűen használni a szerelésnél alkalmazott segédanyagokat, gépeket, szerszámokat, készülékeket, mérő- és ellenőrző eszközöket. A helyes végellenőrzés, kipróbálás, minősítés érdekében: - Tudja kiválasztani és szakszerűen használni a speciális gyártóeszközök segítségével előállított alkatrészek, gépegységek, szerkezetek előírt jellemzőinek vizsgálatához szükséges mérő- és ellenőrzőeszközöket. - Tudja megkülönböztetni a próbagyártás során felmerülő anyag-, gyártási és szerelési hibákat a speciális gyártóeszköz konstrukciós, illetve beállítási hibáitól. - Tudjon javaslatot tenni az esetleg felmerült hiba kiküszöbölésének módjára. - Tudja a speciális gyártóeszköz helytelen beállításából adódó hibákat korrigálni. 8. Mérés és minősítés műhelyben, laboratóriumban és mérőszobában A speciális gyártóeszköz-alkatrészek, továbbá a segítségükkel gyártott alkatrészek, gépegységek, szerkezetek abszolút és relatív geometriai méreteinek meghatározására tudja (az előírt pontosság függvényében) a szükséges mérőeszközt, mérőműszert, illetve idomszert megválasztani és a mérést végrehajtani. Ennek érdekében: - Tudja jellemezni és használni a hosszmérőeszközöket (mérőhasábkészlet, tolómérő, mikrométerek, indikátorok, optikai hosszmérőeszközök, pneumatikus hosszmérők, villamos hosszmérők).

8 - Tudja jellemezni és használni a szögmérőeszközöket (szögmérőtestek, szögmérőlapkészlet, állítható szögmérő, szinuszvonalzó). - Tudja jellemezni és használni az idomszereket. - Tudja ellenőrizni a gépelemek jellemző méreteit menetek, kúpok, fogaskerekek esetében. - Tudjon felületi érdességet mérni. - Tudja összeállítani a mérési elrendezést az alak-, helyzet-, illetve az összetett alak- és helyzetméretek meghatározásához. - Ismerje a kontaktusmentes méret- és minőség-ellenőrzés korszerű módszereit (látórendszerek). - Tudja a gépkönyv alapján elvégezni a szerszámgépek saját pontossági vizsgálatát. A gyakorlatban általánosan használt legjellemzőbb alapgépek minősítéséhez ismerje a főbb géptípusok működési elvét, jellemző paramétereit, azok befolyásoló tényezőit, a minősítésükhöz használható mérőberendezéseket és eszközöket, ezek szakszerű használatát - Tudja elvégezni az alábbi méréseket: = szerszámgépek pontossági vizsgálatai, = hajtóművek terhelhetőségének vizsgálata. A mért jellemzők rögzítése, kiértékelése, a vizsgált alkatrész, gépegység, szerkezet minősítése érdekében: - Ismerje a mérési jegyzőkönyvekre vonatkozó tartalmi előírásokat. - Tudja a mért jellemzőket a mérési jegyzőkönyvben rögzíteni, a szükséges számításokat elvégezni. - Tudja a mért, illetve számított eredményeket a műszaki dokumentációban szereplő értékekkel összehasonlítani. - Ismerje a vizsgált alkatrész, gépegység, szerkezet minősítési szempontjait. 9. Üzemeltetés, karbantartás, javítás - Tudja megtervezni és ütemezni a szükséges karbantartási munkákat. - Tudja felmérni a karbantartási és javítási munkák várható anyag-, segédanyag- és szerszámszükségletét. - Tudja a gépek, berendezések, szerszámok helyes működését ellenőrizni; tudja elvégezni a szükség szerinti javításokat, beszabályozásokat. - A rendelkezésre álló eszközök segítségével tudja behatárolni a meghibásodás helyét. - A hatáskörébe tartozó hibákat tudja kijavítani. - Tudja a javítás utáni próbagyártás alapján a helyes működést beállítani. IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei IV/1. A szakmai vizsgán számon kérhető ismeretek a szint megjelölésével A műszaki ábrázolás témakörében - Szakszerűen tudja használni a rajzeszközöket. - Ismerje és tudja megválasztani a különféle szabványos rajzlapméreteket, vonalfajtákat, betűméreteket és a használandó szövegmező típusát. - Műszaki rajzok készítésénél tudja alkalmazni a különféle síkmértani szerkesztési eljárásokat. - Ismerje a műszaki életben gyakran alkalmazott technikai görbék származtatását és szerkesztésük menetét. - Tudja képsíkrendszerben ábrázolni és felismerni = a különböző térelemeket, = általános és speciális helyzetű egyeneseket, síkokat, = síklapú és forgástesteket. - Ismerje és tudja szerkeszteni = a síklapú testek síkmetszetét, = valódi nagyság meghatározását transzformálással és képsíkba forgatással, = az eredeti és a csonkolt test kiterítésének módszereit, = különféle síklapú és forgástestek áthatását, szeletelő és segédgömbös módszerrel, = különféle síklapú és forgástestek axonometrikus képét. - Biztonsággal tudjon különféle tárgyakat, illetve munkadarabokat felbontani szabályos mértani testekre. - Ismerje és szabvány szerint tudja alkalmazni a méretmegadásra, illetve a mérethálózat felépítésére vonatkozó általános előírásokat, a különleges méretmegadásokat és egyszerűsítési lehetőségeket. - Ismerje a különféle rendeltetésű rajzokra vonatkozó szabványelőírásokat. - Ismerje és szakszerűen alkalmazza a szabványos ábrázolási módokat

9 = a vetületi képek elhelyezésénél, = az egyszerű és összetett metszetek készítésénél, = a félvetületek, segédvetületek, csúsztatott vetületek és részvetületek készítésénél, = a szelvények készítésénél és elhelyezésénél. - A gépelemek jelképes ábrázolási módjainak ismeretében szakszerűen tudjon nézetben, illetve metszetben ábrázolni és méretezni = csavarmenetet orsón és anyában, valamint összeszerelve, = különféle csavarfejeket, anyákat és csavarbiztosításokat, = különféle szegecsfajtákat és szegecskötéseket, = különféle eljárásokkal kialakított hegesztett kötéseket, hegesztési varratokat, = különféle anyagú, alakú és igénybevételű rugókat, rugós szerkezeteket, = különféle szerkezetű sikló- és gördülőcsapágyakat, azok beépítését, = különféle fogazott alkatrészeket, fogaskerekeket, lánckerekeket, = kapcsolódó fogaskerekeket, = különféle kialakítású ékeket és ékkötéseket, = különféle reteszeket és szerelt reteszkötéseket, = különféle bordás agyakat, bordás tengelyeket és szerelt bordás kötéseket. - Ismerje az átlagos érdesség és egyenetlenség-magasság fogalmát, számszerű értékének meghatározási módját, mértékegységét, szabványos jelölését alkatrészrajzokon. - Ismerje a felvételi vázlat készítésének célját, tudjon adott alkatrészről felvételi vázlatot készíteni. - Ismerje az alak-, helyzet- és mérettűrések lényegét, fajtáit és rajzi jelöléseit. - Tudja értelmezni az illesztési rendszereket és illesztési előírásokat. - Tudja táblázatból kikeresni az adott illesztési előíráshoz tartozó tűrésértékeket. - Tudja alkalmazni a különféle illesztésekre, alak-, helyzet- és mérettűrésekre vonatkozó szabványos rajzi jelöléseket. - Tudjon szakszerűen használni számítógépes szerkesztő- (tervező-) programot. - Tudjon a számítógépes szerkesztőprogramban elemtárat bővíteni, blokkokat definiálni. - Ismerje a szerszám- és készülékszerkesztést támogató számítógépes tervezőprogramokat (lemezalakító szerszámok, illetve műanyagalakító szerszámok tervezéséhez). Az anyagismeret témakörében - Tudja definiálni az anyagok alapvető fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai tulajdonságait. - Tudja definiálni a nyersanyag, alapanyag, előgyártmány, segédanyag fogalmakat. - Tudja jellemezni az ipar területén használatos alábbi nemfémes anyagokat eredetük, előállításuk, tulajdonságaik és jellemző felhasználási területük alapján: = a fát, = a papírt, = a bőrt, = a gumit, = az üveget, = a tűzálló anyagokat, = a villamos szigetelőanyagokat, = a hőszigetelő anyagokat, = a hangszigetelő anyagokat, = a kenőanyagokat, = a hűtőanyagokat, = a hűtő- és kenőanyagokat. - Tudja csoportosítani a műanyagokat alapanyag, illetve a feldolgozás módja szerint, jellemző előállítási módjukat, a műanyagalkatrészek előállításához felhasznált szerszámokat, gépeket, berendezéseket. - Tudja jellemezni a vasérceket, a vasércek előkészítését, a szilárd betét összetételét, a nagyolvasztóban lejátszódó folyamatokat, a nagyolvasztó termékeit, a nyersvasfajták fő szennyezőinek hatását, jellemző felhasználási területeiket. - Tudja elemezni a nyersvas széntartalmának, szennyezőinek csökkentési lehetőségeit, tudja jellemezni az acélgyártó eljárásokat. - Tudja jellemezni a leggyakoribb ötvözőanyagok és szennyezőanyagok hatását az acél tulajdonságaira. - Tudja jellemezni az öntöttvasak szövetszerkezetét, a szilícium és a hűtési sebesség hatását, a szilárdságnövelés lehetőségeit, a grafit méretének, illetve alakjának megváltoztatási módjait.

10 - Ismerje az acél- és öntöttvasszabványok rendszerét. - Alkalmazás szintjén ismerje a használatos acél- és öntöttvasanyagok főbb fizikai, mechanikai és technológiai jellemzőit. - Tudja elemezni a lehűlés során lejátszódó folyamatokat, a kristályosodás folyamatát, tudja elmagyarázni az ideális kétalkotós állapotábrák (Tamman-ábrák) olvasási szabályait. - Tudja jellemezni a színvas lehűlési görbéjét. - Tudja elemezni az Fe-Fe3C, illetve az Fe-C állapotábrát (ikerdiagramot), tudja jellemezni a jellegzetes szövetszerkezeteket. - Tudja elemezni az acélok hőmérsékletváltozásakor lejátszódó folyamatokat, az ausztenit-perlit, illetve perlitausztenit átalakulás mechanizmusát. - Tudja jellemezni a diffúziós, a martenzites és a bainites átalakulás jelenségét, a keletkező szövetszerkezeteket, tudja definiálni a kritikus hűtési sebességet, tudja indokolni a széntartalom befolyását a keménységre. - Tudja megkülönböztetni az izotermikus és a folyamatos hűtésre érvényes C-görbéket, az izotermikus, illetve a folyamatos hűlés során létrejövő szövetszerkezeteket. - Tudja elemezni a hidegalakítás hatását az anyag kristályszerkezetére. - Tudja jellemezni az alumínium tulajdonságait, tudja elmagyarázni előállítási módját, a szennyező- és ötvözőanyagok hatását, az alumíniumötvözetek csoportosításának alapját, felhasználási területüket. - Tudja jellemezni az alakítható, valamint az önthető alumíniumötvözeteket, ötvözőanyagaik hatását hőkezelhetőségükre, szabványos jelölésüket. - Tudja jellemezni = a magnézium és ötvözeteinek tulajdonságait, az alakítható és az önthető magnéziumötvözeteket, felhasználási területüket; = a titánt és ötvözeteit, felhasználási területüket; = az ólom tulajdonságait, ötvözeteit, jellemző felhasználási területeit; = az ón tulajdonságait, ötvözeteit, jellemző felhasználási területeiket; = a réz tulajdonságait, előállítását, felhasználási területeit; = az alakítható, valamint az önthető rézötvözetek (sárgarezek) tulajdonságait, jelölésüket, felhasználási területüket; = az egyéb rézötvözeteket (bronzokat), az óntartalomtól függő felhasználási területüket, a különleges bronzfajtákat (alumínium-, ólom-, foszforbronz); = a horganyt és ötvözeteit, jellemző felhasználási területeiket; = az iparban használt egyéb fémeket (nikkel, volfrám, kobalt, kadmium, bizmut, higany, molibdén), jellemző felhasználási területüket; = a nemesfémek (arany, ezüst, platina) tulajdonságait, jellemző felhasználási területüket. - Tudja jellemezni a csiszolóanyagok tulajdonságait, a csiszolószemcse anyagától, a kötőanyagtól és a szemcsemérettől függő felhasználási területeit. Statika témakörében Statikai alapfogalmak - Tudja elvégezni a vektorokkal kapcsolatos műveleteket. - Tudja jellemezni = az erőket, erőrendszereket, = a nyomatékvektort, az erőpárt. - Tudja alkalmazni = a nyomatéki tételt, = a statika alaptörvényeit. - Tudja elvégezni az erőáthelyezést. - Tudja meghatározni szerkesztéssel és számítással = a közös pontban metsződő erőrendszer eredőjét, egyensúlyát, = párhuzamos hatásvonalú erőrendszer eredőjét és egyensúlyát, = síkidomok súlypontját, = a stabilitás mértékét. Síkbeli szerkezetek, tartók - Ismerje = a síkbeli szerkezetek erőviszonyait,

11 = a tartók szerkezetét, típusait. - Tudja meghatározni szerkesztéssel és számítással = síkbeli összetett szerkezetek reakcióerőit, a rúderőket, kötélerőket, = kéttámaszú és egyik végén befogott (koncentrált, megoszló, vegyes terhelésű) tartók reakcióerőit, veszélyes keresztmetszetét, maximális hajlítónyomatékát. - Tudja megszerkeszteni számolt adatok alapján az igénybevételi ábrákat. A szilárdságtan témakörében - Ismerje az igénybevételek osztályozási rendszerét. - Tudja értelmezni az igénybevétel, az alakváltozás, az ébredő feszültség és a feszültségeloszlás kapcsolatát. - Tudja alkalmazni Hooke törvényét műszaki problémák megoldására. Húzó és nyomó igénybevétel - Tudja számítani a húzó- és nyomófeszültséget. - Tudjon méretezési feladatokat megoldani és méretellenőrzést elvégezni húzás, nyomás, felületi és palástnyomás esetén. - Tudja kiszámítani = belső túlnyomásnak kitett vékonyfalú csövek, tartályok, kazánok falvastagságát, = a hőmérséklet-változás hatására létrejövő alakváltozásokat, feszültséget. Hajlító igénybevétel - Tudja jellemezni a hajlító igénybevételt. - Tudja értelmezni és kiszámítani = síkidomok tengelyre számított inercianyomatékait és keresztmetszeti tényezőit, fő másodrendű nyomatékait, = a hajlításnál létrejövő alakváltozásokat. - Tudja számítani a hajlítófeszültséget. - Tudjon méretezési feladatokat megoldani és méretellenőrzést elvégezni hajlító igénybevétel esetén. Kihajlási jelenségek vizsgálata - Tudja leírni, jellemezni a kihajlást, illetve a kihajlás eseteit. - Tudja elemezni a geometriai jellemzőket. - Tudjon méretezési feladatokat megoldani és méretellenőrzést végezni rugalmas és plasztikus kihajlás esetén. Nyíró igénybevétel - Tudja számítani a nyírófeszültséget. - Tudjon méretezési feladatokat megoldani és méretellenőrzést végezni nyíró igénybevétel esetén. Csavaró igénybevétel - Tudja értelmezni a különféle keresztmetszetű rudak csavaró igénybevételét. - Tudja számítani = a poláris inercianyomatékot és a poláris keresztmetszeti tényezőt, = a csavarófeszültséget. - Tudjon méretezési feladatokat megoldani és méretellenőrzést végezni csavaró igénybevétel esetén. Összetett igénybevételek - Tudja értelmezni az egyirányú és többirányú összetett igénybevételt. - Tudjon eredő, illetve redukált feszültséget számítani egyirányú és többirányú összetett igénybevétel esetén. - Tudjon méretezési feladatokat megoldani és méretellenőrzést végezni egyirányú, illetve többirányú összetett igénybevétel esetén. Dinamikus és ismétlődő igénybevételek vizsgálata - Tudja elemezni dinamikus igénybevételek műszaki előfordulásait. - Tudja figyelembe venni lüktető és lengő igénybevételek hatását méretezési és méretellenőrzési feladatok megoldásánál. - Tudja jellemezni a kifáradási jelenségeket a műszaki gyakorlatban. - Ismerje fel a feszültséggyűjtő helyeket. - Ismerje a fárasztó vizsgálatokat, a Wöhler-görbét, a kifáradási határ fogalmát, a Smith-diagramot, tudja ismereteit felhasználni feladatok megoldásánál. A kinematika, a kinetika és az energetika témakörében

12 Egyenes vonalú mozgás - Tudja leírni a mozgó pont helyzetét. - Tudja meghatározni a mozgás sebességét, gyorsulását. - Tudja alkalmazni a mozgástörvényeket szakmai feladatok megoldásához. A körmozgás - Tudja jellemezni a körmozgást. - Tudja alkalmazni a mozgástörvényeket szakmai feladatok megoldásához. Newton törvényei - Tudja definiálni, értelmezni Newton törvényeit. - Tudja alkalmazni a törvényeket szakmai feladatok megoldásához. - Tudja alkalmazni D Alambert elvét. A dinamika alaptörvényének alkalmazása egyenes és forgó mozgás esetén - Tudja definiálni, értelmezni a tömeg és a tehetetlenségi nyomaték fogalmát. - Tudja meghatározni a tehetetlenségi nyomaték nagyságát. Energetika - Tudja definiálni, értelmezni = az energiafajtákat, a munka és az energia kapcsolatát, = a helyzeti, mozgási és forgási energiát, = az energiaátalakulásokat, = a veszteségeket és a hatásfokot. - Tudja kiszámítani = a helyzeti, mozgási és forgási energiát, = a veszteségeket és a hatásfokot. - Tudja meghatározni a munkavégzés erő- és teljesítményszükségletét. - Tudja alkalmazni a munka-, az impulzus- és a perdülettételt szakmai feladatok megoldására. Folyadékok és gázok mechanikája témakörben - Tudja definiálni és értelmezni a hidrosztatikai nyomást. - Tudja kiszámítani a folyadékba merülő testekre ható felhajtóerőt, és alkalmazni szakmai feladatok megoldására. - Ismerje és tudja alkalmazni az áramlás folytonosságának törvényét. - Ismerje és tudja számítani az áramló folyadékok energiáit és az áramlás során fellépő veszteségeket. - Ismerje és tudja alkalmazni áramlástechnikai feladatok megoldására a Bernoulli-törvényt. - Tudja alkalmazni áramló gázokra a Bernoulli-törvényt. - Ismerje és szakmai feladatok megoldásánál tudja értelmezni a hőmennyiség, hőkapacitás és a fajhő fogalmát. A gépelemek témakörében Csavarmenetek, csavarok, csavarkötések és ábrázolásuk - Tudja ábrázolni és jellemezni a csavarmenet modelljét, a különféle szabványos orsó- és anyameneteket, a csavarmeghúzás (emelés) és oldás (süllyesztés) esetén fellépő erőhatásokat, valamint az önzárás feltételét. - Tudja kiszámítani adott előfeszítés (terhelés) és a csavarmenet geometriai méreteinek ismeretében a csavarmeghúzás (emelés), valamint oldás (süllyesztés) erő- és nyomatékszükségletét. - Tudja a csavarmenet önzárásának feltételét. - Tudja szilárdsági szempontból méretezni az adott rendeltetésű és elrendezésű menetes szerkezetek elemeit. - Ismerje és tudja kiválasztani a különféle csavarbiztosítási eljárásokat. - Ismerje és tudja alkalmazni a technológiai eljárások figyelembevételével a csavarkötés szét- és összeszerelésének szerszámait. Ék-, retesz-, csapszeg-, bordás-, poligonkötés és ábrázolásuk - Tudja meghatározni az adott rendeltetésű kötés elemeit terhelő erők irányát és nagyságát, valamint a különféle kötéseknél biztosítandó illesztés jellegét. - Tudja kiválasztani és szilárdsági szempontból méretezni, illetve ellenőrizni a szabványos kötések kötőelemeit. - Ismerje és tudja alkalmazni a technológiai előírások figyelembevételével a különféle kötések szét- és összeszerelésének szerszámait, a kialakított kötések ellenőrző és minősítő eljárásait. Szegecsek, szegecskötések és ábrázolásuk

13 - Tudja megválasztani és ábrázolni a különféle szegecskötési megoldásokat (átlapolt, hevederes, egysoros, többsoros). - Ismerje a szabványos szegecsfajtákat és azok fő alkalmazási területeit. - Ismerje és tudja alkalmazni a szegecskötések szilárdsági, méretezési, illetve ellenőrzési eljárásait. - Ismerje a kötés elemeinek előzetes megmunkálási előírásait, az illesztések jellegét. - Ismerje a hideg- és melegszegecselési eljárások szerszámait. Hegesztett, forrasztott, ragasztott kötések és ábrázolásuk - A kötéssel szemben támasztott szilárdsági követelmények és a technológiai lehetőségek ismeretében tudja előírni az alkalmazandó eljárást. - Tudja elvégezni a kialakított kötés szilárdsági ellenőrzését, méretezését. Nyomatékátszármaztató zsugorkötések, kúpos kötések és ábrázolásuk - Ismerje fel azon műszaki követelményeket, amelyek indokolják a zsugorkötés alkalmazását. - Tudja jellemezni és ábrázolni a különböző technológiákkal kialakított zsugorkötéseket és a kötésben részt vevő elemek igénybevételeit. - Adott esetben tudja meghatározni a szükséges túlfedés értékét, a kialakítandó hőmérséklet-különbséget, a felsajtolás erőszükségletét. Tengelyek és csapágyazásuk, valamint ábrázolásuk - A tengely rendeltetésének és igénybevételének ismeretében a célnak leginkább megfelelő anyag, alak és keresztmetszet, valamint a tengely és az állvány kapcsolatának megválasztása. - Szilárdsági számításokkal tudja meghatározni a tengely egyes keresztmetszeteinek méretét. - A tengely terhelésének, üzemi viszonyainak és üzemeltetési körülményeinek ismeretében tudja megválasztani az alkalmazható csapágy típusát. - Tudja ábrázolni és előírni a tengely csapágyazott és hordozó felületeinek alak-, helyzet- és mérettűréseit, valamint felületi érdességét és minőségét. - Ismerje: = a siklócsapágyak fő szerkezeti kialakításait, = az érintkező felületeken kívánatos teherbíró olajfilm kialakulásának feltételeit és folyamatát, = a használatos persely- és bélésanyagokat. - Ismerje és jellemezze: = a fellépő palástnyomás hatását a siklócsapágy helyes működésére, = a siklócsapágyak kenési rendszereit, a tömítési és porvédelmi megoldásokat. - Ismerje: = a különböző irányú terhelések felvételére alkalmas gördülőcsapágy szerkezeteket, = a csapágykatalógusok belső rendszerét, = a megfelelő csapágy kiválasztásához felveendő jellemzőket, = a gördülőcsapágyak kenési és porvédelmi megoldásait, = a csapágyszerelés technológiáit, alkalmazott eszközeit, szerszámait, segédanyagait. - Tudja kiválasztani a célnak megfelelő csapágyat. - Tudja megválasztani és ábrázolni az ismert csapágybeépítési és rögzítési megoldásokból az adott esetre leginkább megfelelőt. Rugók és ábrázolásuk - Ismerje a rugók feladatát a szerkezeteket érő dinamikus hatások időben történő elnyújtásában, a mechanikai energia tárolásában. - Ismerje a különböző anyagú (acél és gumi) és kialakítású rugók viselkedését (deformációjának változását) az időben változó nagyságú terhelések hatására. - Karakterisztikájuk alapján tudja jellemezni az egyes rugókat. - Ismerje és tudja megválasztani a különböző rendeltetésű rugók anyagát és szerkezeti kialakítását. - Ismerje az adott feladatnak legjobban megfelelő rugó kiválasztásának elvét. - Ismerje és tudja elvégezni a különféle acélrugók szilárdsági méretezését, ha adott a terhelés és a megengedett legnagyobb deformáció mértéke. - Ismerje a csoportrugókat, valamint a rugók soros és párhuzamos kapcsolásának befolyását az eredő rugókarakterisztikára. Fékek

14 - Ismerje a fékek rendeltetését (rögzítőfék, üzemi fék, vészfék), fő szerkezeti kialakításait (pofás fékek, villamos fékek, szalagfékek, tárcsafék, kúposfék), valamint működtetésük (mechanikus, hidraulikus, pneumatikus és elektromágneses) megoldásait. - Tudja elemezni adott szerkezetű fékberendezésen a mozgó tömegek fékezésekor végbemenő energiaátalakulás folyamatát, a fékezésben közvetlenül részt vevő elemek (fékdob, fékpofa, fékszalag, sík-, illetve kúpos tárcsa, fékkarok stb.) igénybevételeit és méretezési elvüket. - Tudja kiszámítani adott esetben a fékezés erő-, illetve nyomatékszükségletét, a fékezéskor fellépő tömegerőket és a fékutat. Mechanizmusok - Tudja jellemezni a bütykös mechanizmusokat a bütyök mozgása, az emeltyű végének kialakítása és az emeltyű mozgásának alapján. - Tudja megszerkeszteni adott mozgásdiagram alapján a bütyök profilgörbéjét és az adott bütyökprofilhoz tartozó mozgásdiagramot. - Ismerje a bütyök és a hozzá tartozó emeltyű állandó kapcsolatát biztosító szerkezeti megoldásokat. - Ismerje az egyszerű négycsuklós mechanizmus elemeinek szerepét a különféle mozgások (egyenes vonalú, lengő és forgó mozgás) átadásában, illetve átalakításában. - Tudja származtatni a forgattyús és a kulisszás mechanizmust az egyszerű négycsuklós mechanizmusból. - Állandó forgattyúfordulatszámot feltételezve tudja elemezni a forgattyús és kulisszás mechanizmusban az egyes elemek geometriai méreteinek (arányainak) hatását a hajtott tag sebességére, illetve sebességváltozásaira. - Tudja szerkeszteni és ábrázolni a hajtott tag sebességének és gyorsulásának változásait a lökethelyzet függvényében (adott geometriai méretű, állandó forgattyúfordulatszámmal hajtott) forgattyús és kulisszás mechanizmusnál. - Tudja kiszámítani adott esetben a hajtott tag pillanatnyi és átlagsebességét, valamint holtponti gyorsulásait. - Tudja elemezni adott esetben a mechanizmusok egyes elemeire ható erők nagyságának változásait. - Ismerje a különféle mechanizmusok jellegzetes alkalmazási területeit, szerkezeti kialakításait. Csövek, csőszerelvények és ábrázolásuk - A térfogatáram, illetve a tömegáram és az áramlási sebesség ismeretében tudja kiszámítani és a szabványból megválasztani a szükséges névleges átmérőjű csövet. - A cső anyagának, belső átmérőjének, valamint a csővezetékben áramló közeg nyomásának ismeretében tudja kiszámítani a cső szükséges minimális falvastagságát. - Ismerje és adott esetben tudja megválasztani a különböző anyagú és rendeltetésű csővezetékeknél alkalmazott csőkötési megoldásokat, tömítő- és hőszigetelő anyagokat, valamint a csőkiegyenlítő, alátámasztó és felfüggesztő szerkezetek kialakítását a velük szemben támasztott követelmények alapján. - Ismerje a közeg áramlását szabályozó, különféle típusú szerelvények (csapok, szelepek, tolózárak) szerkezetét, működését, valamint tudja jellemezni a velük elérhető szabályozhatóság mértékét. - Ismerje a különféle közegeket szállító csővezetékek zavartalan üzemét biztosító egyéb szerelvények (légtelenítő, víztelenítő, hőmérséklet- és nyomásmérő, víz- és porleválasztók, biztonsági szelepek stb.) feladatát, szerkezetét, működését. Tengelykapcsolók - Alkalmazás szintjén ismerje a különféle rendeltetésű tengelykapcsolók főbb szerkezeti kialakítását, működését = merev tengelykapcsoló (tárcsás, tokos, héjas stb.), = rugalmas tengelykapcsolók (bőr- és gumidugós, acéltűs, acélszalagos stb.), = mozgékony tengelykapcsolók (körmös, Oldham stb.), = hajlékony tengelykapcsolók (Hardy-tárcsa, kardáncsukló stb.), = súrlódó tengelykapcsolók (szárazlemezes, olajoslemezes, kúpos stb.), = hidrodinamikus tengelykapcsoló (tengelykapcsoló, nyomaték-módosító). - Az összekötendő tengelyek viszonylagos helyzetének, a kialakítandó kapcsolat jellegének és az átviendő nyomaték nagyságának függvényében tudja kiválasztani a célnak leginkább megfelelő tengelykapcsoló-szerkezetet. - Tudja méretezni a nyomatékátvitelkor igénybe vett szerkezeti elemeket. Hajtások és elemeinek ábrázolása - Az összekötendő tengelyek viszonylagos helyzete, a megvalósítandó áttétel, az átviendő nyomaték és az üzemi viszonyok ismeretében tudja kiválasztani a célnak leginkább megfelelő hajtást. - Ismerje a különböző súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások nyomatékátszármaztató elemeinek = anyagát,

15 = igénybevételét, = geometriai és szilárdsági méretezési elvét, = az áttételt befolyásoló geometriai jellemzőit. A fentieken kívül az egyes hajtásoknál tudja meghatározni - Dörzskerékhajtásnál: = a csúszásmentes nyomatékátvitelhez szükséges minimális összeszorító erő nagyságát. - Laposszíjhajtásnál: = a szíj szükséges hosszúságát és keresztmetszeti méreteit, = az átviendő kerületi erő függvényében a szíjágak szükséges előfeszítésének nagyságát, = adott esetben az üzemszerű szíjcsúszást (slip), = a szíjfeszítő alkalmazásának szükségességét. - Ékszíjhajtásnál: = a szükséges ékszíj hosszúságát és keresztmetszeti méreteit, = az alkalmazható minimális tárcsaátmérőt, = az ékszíjtárcsákban kialakítandó horony méreteit, = adott terhelési viszonyok mellett a párhuzamosan alkalmazandó szíjak darabszámát. - Hengeres egyenes- és ferdefogazatú, belsőfogazatú, valamint kúpkerékhajtásnál: = az elemi fogazás jellemzőit, = a kompenzált fogazás jellemzőjét és célját, valamint a szerszámelállítás hatását a fogak alakjára, = a fogaskerekek geometriai méreteinek számítását, = az általános fogazás jellemzőit és célját. - Csigahajtásnál: = a hajtás hatásfokának számítási módját, = az önzárás feltételét. - Lánchajtásnál: = a különféle lánc- és lánckerék-kialakításokat. A gyártási eljárások témakörében - Tudja értelmezni a megmunkálási pontosság fogalmát, tudja jellemezni az egyes gyártási eljárásokat az elérhető méret-, alak- és helyzettűrések szempontjából, tudja definiálni a gyártásgeometriai alapfogalmakat. - Tudja osztályozni a gyártási eljárásokat a részecskék kapcsolódásában beálló változás alapján. Alaklétrehozás - Tudja összehasonlítani gazdaságossági, az elérhető méretpontossági és felületminőségi szempontból az egyes öntési eljárásokat. - Tudja elemezni az öntvényszerkesztést a felhasználás, a gyártás és a szerszámozás szempontjából. - Tudja definiálni a ráhagyások, a minta, a forma és a mag fogalmakat. - Tudja jellemezni a homokformába történő öntést az alkalmazási terület szempontjából az alkalmazott minta, a forma jellege, a forma anyaga, valamint a formázás módja szerint. - Tudja jellemezni a homokformába történő öntés gépeit, berendezéseit, felhasznált anyagait, balesetvédelmi előírásait. - Tudja jellemezni a héjformázást, berendezéseit, felhasznált anyagait, segédanyagait, balesetvédelmi előírásait. - Tudja jellemezni a precíziós öntést, berendezéseit, felhasznált anyagait, segédanyagait, balesetvédelmi előírásait. - Tudja jellemezni a kokillaöntést, berendezéseit, felhasznált anyagait, segédanyagait, balesetvédelmi előírásait. - Tudja jellemezni a nyomásos öntést, berendezéseit, felhasznált anyagait, segédanyagait, balesetvédelmi előírásait. - Tudja jellemezni a folyamatos öntést, berendezéseit, felhasznált anyagait, segédanyagait, balesetvédelmi előírásait. - Tudja jellemezni az öntvénytisztítás feladatait, eljárásait, a jellemző öntvényhibákat. - Tudja osztályozni a műanyagfeldolgozó eljárásokat a műanyagok hővel szembeni viselkedése alapján, tudja elemezni a műanyag idomdarab szerkesztési szempontjait a felhasználás, a gyártás és a szerszámozás szempontjából. - Tudja jellemezni a műanyagsajtoló eljárásokat, a sajtolási előkészítő műveleteket, a műanyagsajtoló eljárások anyagait, segédanyagait, balesetvédelmi előírásait. - Tudja jellemezni a műanyagok fröccsöntését, a fröccsöntő eljárások anyagait, segédanyagait, balesetvédelmi előírásait. - Tudja jellemezni a műanyagok extrudálását, az extrudálás gépeit, berendezéseit, felhasznált anyagait, segédanyagait, balesetvédelmi előírásait.

16 - Ismerje a rétegelt anyagok előállítási módjait, felhasználási területeit. - Tudja jellemezni a porkohászat felhasználási területeit. - Ismerje a vákuumgőzölés célját, felhasználási területeit. Képlékenyalakítás - Tudja összehasonlítani a gazdaságossági, az elérhető méretpontossági és felületminőségi, valamint anyagszerkezetváltozási szempontból az egyes képlékenyalakító eljárásokat. - Tudja definiálni a képlékenység fogalmát, az alakítási szilárdságot, tudja jellemezni a különféle képlékenyalakító eljárásokhoz alkalmazott anyagok fő tulajdonságait, az alakítás hatását az anyag szerkezetére a hideg és meleg képlékenyalakító eljárások során, tudja csoportosítani a hideg és a meleg képlékenyalakító eljárásokat. - Tudja jellemezni a kovácsoló eljárásokat, ismerje a munkadarab-szerkesztési előírásokat a felhasználás, a gyártás és a szerszámozás szempontjából. - Ismerje a kovácsolás szerszámait, műveleteit, gépeit, berendezéseit, felhasznált anyagait, segédanyagait, balesetvédelmi előírásait. - Ismerje a képlékeny cső- és rúdgyártó eljárásokat (Mannesmann-, Stiefel-, Erhardt-eljárás, cső- és rúdhúzás, csőés rúdsajtolás). - Tudja jellemezni a hengerlési folyamatot, ismerje a hengerlés szerszámait, gépeit, berendezéseit, felhasznált anyagait, segédanyagait, balesetvédelmi előírásait. - Tudja jellemezni a hidegfolyatást, ismerje a hidegfolyatás szerszámait, gépeit, berendezéseit, felhasznált anyagait, segédanyagait, balesetvédelmi előírásait. - Tudja jellemezni a hajlítást, tudja kiszámítani a minimális hajlítási sugarat, a hajlítás erő-, munka- és teljesítményszükségletét, ismerje az anyagok viselkedését hajlításkor, a hajlítási műveleteket, a hajlítás szerszámait, gépeit, berendezéseit, felhasznált segédanyagait, balesetvédelmi előírásait. - Tudja jellemezni a mélyhúzást, tudja kiszámítani a forgástestek esetében a kiinduló tárcsaátmérőt, a szükséges húzások számát, a ráncfogó alkalmazásának szükségességét, a mélyhúzás erő-, munka- és teljesítményszükségletét, tudja csoportosítani a mélyhúzószerszámokat felépítésük szerint, ismerje az anyagok viselkedését mélyhúzáskor, a mélyhúzás szerszámait, gépeit, berendezéseit, felhasznált anyagait, segédanyagait, balesetvédelmi előírásait. - Ismerje az egyéb képlékenyalakító eljárásokat (egyengetés, domborítás, peremezés, dombornyomás, szűkítő és bővítő nyomás), jellemző alkalmazási területüket, a felhasználható anyagokat, a jellemzően alkalmazott gépeket. Forgácsnélküli anyagszétválasztó eljárások - Ismerje a forgácsnélküli darabolás kézi és gépi módszereit, az anyag igénybevételét, az erőszükséglet csökkentésének módját, tudja kiszámítani a gépi ollóval történő darabolás erőszükségletét, ismerje az ollóval történő darabolás szerszámait, gépeit, berendezéseit, felhasznált anyagait, balesetvédelmi előírásait. - Tudja definiálni a kivágást és a lyukasztást, tudja jellemezni az alakítandó anyag igénybevételét, tudja elemezni a vágás feltételeit (pontosság, az alkatrész alakja, gazdaságosság), tudja kiválasztani gazdaságossági szempontból a legkedvezőbb megoldást, tudja méretezni az alakadó elemeket, a szerszám nyomásközéppontját, tudja megkülönböztetni az egyes vágószerszám-típusokat, tudja jellemezni a vágószerszámok részeit kialakításuk, anyaguk szerint, tudja kiszámítani adott esetben az erő-, munka- és teljesítményszükségletet, ismerje gépeit, berendezéseit, balesetvédelmi előírásait. - Ismerje az egyéb vágóműveleteket, azok gépeit, berendezéseit, felhasznált anyagait, balesetvédelmi előírásait. Anyagleválasztás forgácsolással - Tudja definiálni a forgácsolástechnológiai alapfogalmakat, tudja ábrázolni a forgácsolószerszámok élgeometriáját, tudja jellemezni a forgácsképződés folyamatát, a forgácsoláskor fellépő erőhatásokat, hőjelenségeket, a fajlagos forgácsolási ellenállást, a megmunkált felület minőségét, ismerje a forgácsolósebesség hatásait, a szerszámok kopási jelenségeit. - Tudja jellemezni a szerszámgépek külső mozgásgeometriáját, a hagyományos szerszámgépek feladat szerinti mozgásait (alakító, beállító, segéd), tudja megválasztani a jellegzetes felületek (külső és belső hengerfelület, síkfelület, alakos felületek) forgácsolással történő előállításának leggazdaságosabb módját, a vonatkozó balesetvédelmi szabályokat. - Tudja megválasztani a gazdaságos technológiai paramétereket a gyártási követelmények, a sorozatnagyság valamint a gép, szerszám, készülék, munkadarab rendszerre ható erőhatások ismeretében. - Ismerje a gyártásautomatizálás irányait, lehetőségeit. - Ismerje az NC gépek felosztását, belső adatfeldolgozását, tudja definiálni az NC vezérléseket irányítástechnikai szempontból, a helyzetérzékelésre alkalmazott mérőrendszerek fajtáit, tudja előírni az út- és a kapcsolási információkat.

17 - Tudjon CNC gépre megmunkáló programot készíteni. Anyagrészecskék leválasztása villamos úton - Ismerje az elektroeróziós megmunkálások elvét, jellemző felhasználási területeit. Anyagrészecskék leválasztása, szétválasztása kémiai úton - Ismerje a kémiai maratás elvi alapjait, alkalmazási területeit. - Ismerje a lángvágás feltételeit, tudja jellemezni a lángvágás folyamatát, ismerje a vágópisztoly kialakítását, a kézi és gépi lángvágási módszereket. Anyagrészecskék leválasztása ultrahangos megmunkálással - Ismerje az ultrahangos megmunkálás elvi alapjait, alkalmazási területeit. Termikus megmunkálások - Ismerje a plazmasugaras, az elektronsugaras és a lézeres megmunkálás elvi alapjait, felhasználási területeit, fejlődési irányait. Egyesítő eljárások - Ismerje és tudja kiválasztani a konstrukciós előírások figyelembevételével a csavarkötés szerszámait. - Ismerje a szegecskötés elemeinek előzetes megmunkálási előírásait, a hideg- és melegszegecselési eljárások szerszámait. - Ismerje az alakkal záró kötések kialakítási módjait, a kötésben részt vevő elemek előzetes megmunkálási előírásait, a kötés létrehozásához alkalmazott szerszámokat. - Tudja jellemezni a forrasztás fajtáit, az alkalmazott kötőanyagot, jellemző felhasználási területüket, ismerje eszközeit, szerszámait, felhasznált anyagait, segédanyagait, balesetvédelmi előírásait. - Tudja jellemezni a hegesztést, a hegeszthetőség fogalmát, a hegesztési varrat és a kötés kialakulását, a varratfém kristályosodását, a hegesztési feszültségek keletkezésének okait, ismerje a technológiai lehetőségeket a hegesztési alakváltozások és feszültségek csökkentésére, a hegesztés során fellépő hibákat. - Tudja csoportosítani a hegesztő eljárásokat. - Tudja jellemezni a lánghegesztést, az égőgázok fajtáit, felhasználási területüket, a hegesztőégők felépítését, a hegesztőláng részeit és fajtáit, tudja kiválasztani a hegesztendő anyagtól függő lángfajtát, hegesztőpálcát, ismerje a balesetvédelmi előírásokat. - Tudja felsorolni a hegesztés előkészítési műveleteit, a hegesztési eljárást jellemzői alapján, az utólagos munkálatokat. - Tudja jellemezni a hegesztő ívben lejátszódó folyamatokat, a nyíltívű kézi villamos ívhegesztés technológiáját, tudja megkülönböztetni az egyenáramú és a váltakozó áramú hegesztés jellemzőit, ismerje a különböző kémiai összetevők hatását az alapanyagra, a hozaganyagra és a heganyagra, az elektródavezetés és az elektróda szögének megválasztási szempontjait, tudja kiválasztani az alkalmazandó elektródát a velük szemben támasztott követelmények alapján, tudja megválasztani az alkalmazandó áramerősséget, ismerje a hegesztő áramforrásokat, a hegesztés segédberendezéseit, szerszámait, védőfelszereléseit, a hegesztés munkavédelmi előírásait. - Tudja jellemezni a fedettívű hegesztési eljárásokat, felhasználási területüket, a poralatti fedettívű automatikus hegesztés befolyásoló tényezőit a varrat alakjára, ismerje a hegesztőporok jellemzőit. - Tudja jellemezni a védőgázas ívhegesztésnél alkalmazott védőgázok szerepét, fajtáit, az egyes védőgázas ívhegesztő eljárásokat, alkalmazási területüket, az argonvédőgázas hegesztésnél a polaritás szerepét a beolvadás mélységére, ismerje az AWI, az AFI, valamint a CO2 védőgázas hegesztő eljárásoknál alkalmazott eszközöket, gépeket, anyagokat, berendezéseket, segédanyagokat. - Tudja csoportosítani a sajtolóhegesztési eljárásokat, ismerje az ellenállás-hegesztések fizikai alapjait, tudja megkülönböztetni a sajtoló és a leolvasztó tompahegesztési eljárásokat, a pont-, a vonal- és a fóliahegesztést, ismerje az egyes acélfajták ellenállás-hegesztésénél fellépő hatásokat, a varrat hibáit, a tompa-, a vonal- és a ponthegesztő gépek felépítését. - Ismerje a különböző anyagok (öntöttvas, alumínium és ötvözetei, erősen ötvözött acélok, réz és ötvözetei, egyéb fémek) hegeszthetőségi problémáit, az alkalmazható eljárásokat. - Ismerje a ragasztás technológiáját, a ragasztás anyagait, berendezéseit. - Ismerje a sajtolókötés kialakítását, a szükséges fedés és felületi simaság szerepét, a sajtolás erőszükségletét, a nyomatéki terhelhetőség növelésének eljárásait. - Ismerje a különféle zsugorkötési eljárások technológiáit, a szükséges hőmérsékletkülönbség létrehozási módjait, szerszám-, eszköz- és segédanyag-szükségletét, valamint az eljárások balesetvédelmi előírásait. - Ismerje az anyaggal és alakkal záró kötések (ráolvasztás, beágyazás, betapasztás, kiöntés) technológiáját;

18 szerszám-, eszköz- és segédanyag-szükségletét, valamint az eljárások balesetvédelmi előírásait. Bevonó eljárások - Ismerje a korrózió fogalmát és lefolyását, a korrózió fajtáit, a bevonatok előkészítési eljárásait (mechanikai, vegyi), tudja jellemezni a fémes bevonatok készítési eljárásait galvanizálással, valamint tűzi úton, ismerje a nem fémes bevonatok készítésének anyagait, technológiáját, ismerje a bevonó eljárásokra vonatkozó balesetvédelmi előírásokat. - Ismerje a fémszórással előállított műanyagalakító szerszámok gyártási eljárásait. Anyagtulajdonság változtatása - Tudja csoportosítani a hőkezelő eljárásokat, tudja jellemezni a hőkezelési eljárások célját, a hőkezelő eljárások szakaszait, tudja definiálni és megkülönböztetni az edzhetőség és az átedzhetőség fogalmát, ismerje a hevítés, a hőntartás, valamint a hűtés jellemzőit, az alkalmazott berendezéseket, anyagokat. - Tudja jellemezni a gyakorlati hőkezelő eljárásokat (feszültségoldó izzítás, lágyítás, újrakristályosítás, normalizálás, diffúziós izzítás, öregítés, ausztenites lágyítás, edzés, megeresztés, nemesítés), az alkalmazásukkal elérhető anyagtulajdonság-változásokat, alkalmazási területüket. - Ismerje az ötvözőanyagok befolyását az anyag hőkezelhetőségi tulajdonságaira, a dekarbonizációs jelenség hatásait, a hőkezelés berendezéseit, anyagait. - Tudja jellemezni az anyagtulajdonság-változtatás módjait az anyagrészecskék bevitelével (cementálás, nitridálás), jellemző felhasználási területüket, ismerje az eljárásokat, az alkalmazott anyagokat, berendezéseket. - Tudja jellemezni a kérgesítő eljárásokat (lángedzés, indukciós edzés, betétedzés), felhasználási területüket, szerszámaikat, berendezéseiket. Készülékek és szerszámok tervezése témakörben Készülékszerkesztési ismeretek - Ismerje a készülékek feladatát, tudja osztályozni a készülékeket. - Tudja elmagyarázni a szabadságfokok lekötésének módját, a teljes helyzetmeghatározást, ismerje a túlhatározás problémáját. - Tudja megkülönböztetni a bázisok fajtáit, tudja osztályozni a gyártási bázisokat feladatuk, alakjuk, megmunkáltságuk és létesítésük szerint. - Tudja definiálni és csoportosítani a helyzetmeghatározási hibákat. - Tudja megkülönböztetni a befogókészülékek elemeit, meghatározni feladatukat. - Tudja csoportosítani a támasztóelemeket feladatuk szerint, tudja felvázolni főbb típusainak kialakítását. - Tudja megkülönböztetni technológiai szempontból a központosítás fokozatait, tudja felosztani a központosító ülékeket a megvalósítás módja szerint. Tudja számítani a munkadarab méretszóródásából adódó gyártási tűrést. - Tudja felvázolni a furatos darabok központosítási módjait, tudjon kúpos esztergatüskét méretezni. - Ismerje a rugalmas deformációval szorító mozgó központosító ülékeket, tudja elmagyarázni méretezési elvüket. - Ismerje a tájoló ülékek feladatát, a tájoló ülékek fajtáit. Tudja megválasztani és méretezni a kétlyukbázison tájolt munkadarabhoz a központosító és a tájoló csapot. - Tudja számítani a befogás okozta deformációkat. - Tudja a szorító erő helyét megválasztani, ismerje a szorító erőből adódó deformáció okozta alakhibákat. - Tudja a szorító erőt osztályozni, nagyságát kiszámítani. - Ismerje a kézi szorítás megvalósítási módjait. - Tudja kiszámítani a csavarral kifejthető szorítóerőt. - Tudja csoportosítani a közvetett szorítási megoldásokat működési elvük alapján, ismerje a csavar és a szorítóvas közötti kapcsolat kialakítási szempontjait. Tudja számítani a szorítóerőt. - Tudja jellemezni az excenteres szorítást, az önzárás feltételét, a szorító görbéket, tudja kiszámítani a szorítóerőt. - Tudja jellemezni az ékkel történő szorítást, ismerje alkalmazási területét. - Ismerje és tudja jellemezni a rugózó szorításokat. - Tudja jellemezni a gépi szorítást, ismerje a pneumatikus, hidraulikus, vákuum és mágneses szorítás alkalmazási területeit. - Ismerje a készüléktest feladatát, a készüléktesttel szemben támasztott követelményeket (különös tekintettel a forgácsvédelemre), anyagának és gyártási módjának megválasztási szempontjait. - Tudja elmagyarázni a fúrókészülékek feladatát, tudja meghatározni a furatmegmunkálás hibalehetőségeit. Tudja kiszámítani a perselyes fúrókészülékben megmunkált furat helyzetpontosságát, az elérhető méretpontosságot. - Ismerje és tudja felvázolni a különböző fúróperselykialakításokat, tudja megadni gyártási tűrésüket, megválasztani anyagukat, hőkezelési módjukat.

19 - Ismerje a fúrókészülékek kialakítási szempontjait. - Tudja jellemezni a fúrórudas készülékeket, ismerje kialakítási szempontjaikat, a csapágyazás kiválasztását. - Tudja megtervezni a fúrórúdban a kés rögzítését és finom beállítását, tudja jellemezni a befogott szerszám működő szögeit, kiszámítani értéküket. - Ismerje és tudja jellemezni a szerszámtartó készülékeket, a késtartókat, adott esetben tudja a szerszámtartóra ható erőket meghatározni, tudjon hasábos és körkés befogót tervezni. - Ismerje az előrajzolás, a szerelés és a hegesztés készülékezési szempontjait. - Tudja csoportosítani és jellemezni az idomszereket, tudja elmagyarázni az idomszerszerkesztési szempontokat. - Tudjon dugós, villás, zászlós és kúpellenőrző idomszert tervezni. Szerszámtervezési ismeretek - Tudja megkülönböztetni a forgácsoló szerszámok statikus és működő szögeit. - Tudjon hasábos- és körkést szerkeszteni. - Ismerje a marófejek kialakítási szempontjait, tudja jellemezni a főorsócsatlakozásokat, tudja a szerszámok rögzítését és állítását kiválasztani és felvázolni. - Tudjon marófejet tervezni. - Tudja az üregelés technológiai adatainak ismeretében a forgácstér méreteit meghatározni, az üregelő tüskét szilárdsági szempontból méretezni. Tudjon üregelő tüskét tervezni. - Tudja csoportosítani a forgácsnélküli anyagszétválasztó eljárások szerszámait a bélyegvezetés módja szerint. Tudja jellemezni a kivágó és a lyukasztó szerszámok felépítését, kialakítását, anyagait, kiválasztási szempontjait. - Tudjon a gazdaságos anyagfelhasználást figyelembe véve sávtervet készíteni, az erőszükségletet meghatározni, gépet kiválasztani. - Tudja meghatározni a szerszám nyomásközéppontját, az aktív szerszámelemek gyártási tűrését. - Ismerje az adagolás, ütköztetés megoldásait. Tudjon sorozat- és blokkszerszámot tervezni. - Tudja jellemezni a hajlítást, az anyag hajlítással szembeni ellenállását, tudja meghatározni a hajlított munkadarab kiinduló méretét. Tudjon hajlító szerszámot tervezni. - Tudja jellemezni a göngyölítő szerszámokat. - Ismerje a lemezalakító szerszámok tervezését támogató számítógépes tervezőprogramot. - Tudja jellemezni az üreges test előállítására szolgáló képlékeny alakító eljárásokat, szerszámokat. - Tudja meghatározni forgástest alakú mélyhúzott munkadarab kiinduló tárcsaátmérőjét számítással és szerkesztéssel. - Tudja jellemezni a mélyhúzáskor a lemez alakváltozását, ismerje a szerszámszerkesztési szempontokat. A megengedett alakváltozás függvényében tudja meghatározni a húzási fokozatok szükséges számát, az egyes húzási fokozatokban a munkadarab méreteit, a húzórést, a szerszám aktív elemeinek gyártási tűrését. - Tudja kiválasztani a mélyhúzószerszám típusát, anyagát, hőkezelését. Tudjon egyszerű, forgástest alakú munkadarabhoz mélyhúzó szerszámot tervezni. - Tudja elmagyarázni a műanyagidom szerkesztési szempontjait. - Tudja jellemezni a műanyagsajtoló szerszámokat. Tudja elmagyarázni a szerszámszerkesztési szempontokat. Tudja jellemezni a szerszám töltőterét, a szerszám lezárását, tudja meghatározni a formaüreg méretét és alakját a zsugorodás figyelembevételével. - Tudja meghatározni a csésze falvastagságát, ismerje a kidobó- és letolószerkezet szerepét, elhelyezési szempontjait. Tudja csoportosítani a sajtolószerszámokat. - Ismerje és tudja jellemezni a fröccssajtoló szerszámokat. Ismerje az ömlesztőtér és csatorna kialakítási elvét. - Ismerje és tudja jellemezni a szerszámfűtési módokat, kialakításuk módjait. - Ismerje a hőre lágyuló műanyagok fröccsöntő szerszámainak felépítését, tudja meghatározni a szerszámszerkesztési szempontokat. Tudja jellemezni a szerszámfajtákat. - Ismerje a műanyagfeldolgozó szerszámok tervezését támogató számítógépes tervezőprogramot. - Tudja megtervezni a süllyesztékes kovácsolásnál (a kovácsdarab rajza alapján) az osztósík elhelyezését, tudja meghatározni a ráhagyások és tűrések nagyságát. - Tudja előírni a szükséges oldalferdeséget és lekerekítési sugarat. Tudja elmagyarázni a sorjacsatorna szerepét és méretezési elvét. Tudja csoportosítani a süllyesztékeket. - Ismerje és tudja elmagyarázni a kokillák és nyomásos öntőszerszámok szerkesztésének irányelveit, az öntvény alakjának kiképzésével szemben támasztott követelményeket. A gépészeti ismeretek témakörében Emelőgépek és szállítóberendezések

20 - Az emelendő, illetve a szállítandó anyag halmazállapotától és egyéb fizikai jellemzőitől függően ismerje a különféle működtetésű és felépítésű egyszerű emelőgépek, csúszdák, szállítógörgők, szállítószalagok, konvejorok, szállítócsigák, munkadarab-adagolók, valamint robotok szerkezeti kialakítását, működését, alkalmazási lehetőségeiket, valamint biztonságos üzemeltetésük feltételeit. A megmunkálógépek témakörében - Ismerje a hagyományos fémipari forgácsoló szerszámgépek fő típusait (esztergák, fúrógépek, gyalu- és vésőgépek, marógépek, köszörűgépek), fő szerkezeti részeiknek anyagát, rendeltetését, igénybevételeit, a fő- és mellékhajtóművük szokásos kialakításait, kapcsolatukat biztosító szerkezeti megoldásokat. - Tudja jellemezni a forgómozgást létesítő fokozatos és fokozat nélküli főhajtóművek fajtáit, felépítésüket, elemeiket. - Tudja osztályozni az egyenes mozgású mechanikus hajtóműveket az irányváltás megvalósítása alapján. - Tudja megszerkeszteni a szerszámgépek hajtóműveinek jellemző ábráit. - Tudja elvégezni a szerszámgépek hajtóműveinek kinematikai és terhelhetőségi vizsgálataival kapcsolatos számításokat. - Tudja elmagyarázni a hidraulikus hajtóművekben a teljesítményátadást, ismertetni az alkalmazott szivattyútípusokat, a folyadékmotort, a kiegészítő szerelvényeket. - Tudja behatárolni a hidraulikus hajtóművek felhasználási területeit az egyes szerszámgépeken. - Tudja osztályozni a mellékhajtóműveket, elmagyarázni szerepüket, ismertetni a kötött fokozatú, valamint a szakaszos működésű mellékhajtóművek szerkezeti kialakítását, szabályozhatóságát. - Tudja ismertetni a folyamatos működésű mellékhajtóművek felosztását, jellemző kialakításukat. - Tudja ismertetni az egyetemes osztófejet, tudja elkészíteni a kinematikai vázlatot egyszerű és differenciál osztás esetén, valamint menet (spirálhorony) maráskor. - Tudja ismertetni a bolygóműves, valamint az optikai osztófejet. - Tudja jellemezni a géptestet, ismertetni feladatát, felépítését. - Tudja kiszámítani a forgácsolás hatására a gépágyakban keletkező feszültség nagyságát egyetemes eszterga, vízszintes marógép, hosszgyalugép, fúrógép esetében. - Tudja jellemezni a vezetékeket, csoportosítani a vezetéktípusokat, felvázolni jellemző kialakítási módjukat. - Tudja ismertetni a mechanikus, a hidraulikus és az elektromos lökethatárolókat, végálláskapcsolókat a hagyományos szerszámgépek esetében. - Tudja ismertetni a szerszámgépek hűtési rendszerével szemben támasztott követelményeket. - Tudja ismertetni a mellékidő-csökkentés lehetőségeit, jellemezni a revolveresztergákat és az automatákat. - Tudja ismertetni az aggregát célgép feladatait, felépítését; ismerje és tudja kiválasztani az aggregát egységeket, valamint tartozékokat. - Ismerje és tudja jellemezni a tömb- és huzalelektródás szikraforgácsoló gépet. - Ismerje a képlékeny hideg- és melegalakító gépek fajtáit, fő szerkezeti részeit, mozgásviszonyait, igénybevételeit. - Ismerje a műanyagalakító gépek fajtáit, fő szerkezeti részeit, mozgásviszonyait, igénybevételeit. - Ismerje a numerikus vezérlésű szerszámgépek egységeit, a numerikus vezérlés alapfogalmait. - Ismerje az integrált gyártórendszerek fő elemeit, felépítésük elvét, az adatfeldolgozó rendszer szerepét. Az irányítástechnika és automatika témakörében Irányítástechnikai alapfogalmak - Tudja definiálni az automatizálás alapfogalmait. - Tudja jellemezni és elemezni az irányítás műveleteit, folyamatait, jelenségeit. - Tudja megkülönböztetni a kézi és önműködő irányítást, a szabályozást és a vezérlést. - Tudja alkalmazni az irányítástechnikai ábrázolási módszereket (szerkezeti, működési és hatásvázlat) a folyamatok jellemzésére, az irányítástechnikai rendszerek vázolásához. - Tudja értelmezni, megkülönböztetni az irányítási folyamatoknál használt fogalmakat (elem, szerv, jel), tudja ezeket alkalmazni irányítástechnikai problémák elemzésénél, irányítástechnikai rendszerek jellemzésére. - Tudja definiálni a tagot. - Tudja definiálni és jellemezni a különböző irányítástechnikai tagokat. - Ismerje a tagok és az irányítási folyamatok matematikai jellemzését, tudja elemezni az irányítástechnikai tagok viselkedését, tudja értelmezni a matematikai elemzést irányítási feladatok megoldásánál. - Tudja értelmezni a vezérlési vonal, illetve a szabályozási kör részeit, jeleit, jellemzőit, tudja alkalmazni a fogalmakat különböző irányítástechnikai feladatok megoldásánál.

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai 1.1. Szakképesítés azonosító száma: 32 2 7429 02 2 5 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

54 521 01 0000 00 00 Gépgyártástechnológiai technikus. Gépgyártástechnológiai technikus 2/63

54 521 01 0000 00 00 Gépgyártástechnológiai technikus. Gépgyártástechnológiai technikus 2/63 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZÓBELI KÉRDÉSEK 2014/2015 GÉPI FORGÁCSOLÓ

SZÓBELI KÉRDÉSEK 2014/2015 GÉPI FORGÁCSOLÓ SZÓBELI KÉRDÉSEK 2014/2015 GÉPI FORGÁCSOLÓ 1. A munkadarabot a forgácsolási művelet megkezdése előtt Önnek ellenőriznie kell a géprajzi szabványok használatának szabályai szerint, ellenőröznie kell a félgyártmány

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépi forgácsoló..szakma OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2012.

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 521 06 Hegesztő szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 521 10 SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV A MODERN, ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Szerkezetlakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA:31 521 24 1000 00 00 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

SZAKMAI ALAPOZÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA,,B változat. 9. évfolyam. 10. évfolyam. GÉPÉSZETI SZAKMAI ALAPOZÓ ISMERETEK 9 10.

SZAKMAI ALAPOZÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA,,B változat. 9. évfolyam. 10. évfolyam. GÉPÉSZETI SZAKMAI ALAPOZÓ ISMERETEK 9 10. 2003/43/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 157 SZAKMAI ALAPOZÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA,,B változat 9. évfolyam Gépészeti szakmai alapozó ismeretek 111 óra Gépészeti szakmai alapozó gyakorlatok 74 óra

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes.

A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII: 27.) OM rendelet 27. (1) bekezdése szerint "A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program valamint a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2800, Tatabánya, Bánhidai-ltp. 408. Szakmai program (helyi tanterv)

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamosságtani és gépészeti alapismeretek A) Mechanika, gépelemek B) Műszaki ábrázolás, anyag- és gyártásismeret C) Műszaki villamosságtan 2. Szakmai ismeretek A) Szerkezettan

Részletesebben

31 521 09 0001 31 01 Esztergályos Gépi forgácsoló

31 521 09 0001 31 01 Esztergályos Gépi forgácsoló z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, minőségbiztosítás 3. Gazdasági alapismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, minőségbiztosítás 3. Gazdasági alapismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, minőségbiztosítás 3. Gazdasági alapismeretek 2 1. Szakmai ismeretek szóbeli vizsgatételei "A" tételek: 1. Az alapanyagok

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A Gépészeti alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki szakterület

Részletesebben

KERÁMIAKÉSZÍTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

KERÁMIAKÉSZÍTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI KERÁMIAKÉSZÍTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító:

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: XXX Szakközépiskola OM azonosító: 0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c02 be04a507040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000ee0102022253797374656d0004a5070000f05a0000985c110004ee8339e8891f000c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0

Részletesebben

KOVÁCS mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

KOVÁCS mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI KOVÁCS mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

54 523 05 1000 00 00 Mechatronikai technikus Mechatronikai technikus

54 523 05 1000 00 00 Mechatronikai technikus Mechatronikai technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Gépipari mérnökasszisztens. Anyagtan és alkalmazások

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Gépipari mérnökasszisztens. Anyagtan és alkalmazások PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 0 - Gépipari mérnökasszisztens oldal / Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek Felhasználói programok alkalmazása Környezet- és munkavédelem

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Gyártósori gépbeállító feladatok ismeretanyag

A vizsgafeladat ismertetése: Gyártósori gépbeállító feladatok ismeretanyag A vizsgafeladat ismertetése: Gyártósori gépbeállító feladatok ismeretanyag A tételhez segédeszköz nem használható. A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni,

Részletesebben

az épületszerkezetek megépítéséhez szükséges építési segédszerkezetek elkészítése (állványok, zsaluzatok), különböző fajta habarcsok és betonok

az épületszerkezetek megépítéséhez szükséges építési segédszerkezetek elkészítése (állványok, zsaluzatok), különböző fajta habarcsok és betonok 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet Hatályos: 2005.07.16-31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 7. -ának (3)

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

SZERSZÁM- ÉS KÉSZÜLÉKSZERKESZTŐ TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

SZERSZÁM- ÉS KÉSZÜLÉKSZERKESZTŐ TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. SZERSZÁM- ÉS KÉSZÜLÉKSZERKESZTŐ TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése SZERSZÁM-

Részletesebben

MŰSZAKI RAJZ 9. évfolyam

MŰSZAKI RAJZ 9. évfolyam MŰSZAKI RAJZ 9. évfolyam Számonkérés: rajzfeladatok megoldása, szóbeli tétel húzása Szükséges eszközök: ceruza, radír, körző, 2 db háromszög vonalzó, szögmérő, esetleg rádiuszsablon, görbevonalzó Témakörök:

Részletesebben

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 810 01 2. A szakképesítés megnevezése: Mérnökasszisztens

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK I.

MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK I. MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK I. Vegyipari szakmacsoportos alapozásban résztvevő tanulók részére Ez a tankönyvpótló jegyzet a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Szerszámkészítő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 10 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: CNC-forgácsoló

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 522 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

FINOMMECHANIKAI GÉPKARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FINOMMECHANIKAI GÉPKARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FINOMMEHNIKI GÉPKRNTRTÓ, GÉPEÁLLÍTÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ TOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 06 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI KOVÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 06 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Szerszámkészítő

Részletesebben

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 543 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ TECHNIKUS

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02 INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. ELŐADÁSI ANYAG TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. - 1 -

VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. ELŐADÁSI ANYAG TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. - 1 - - 1 - VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. ELŐADÁSI ANYAG *2.A gyártmány és technológia sajátosságai. A gyártandó alkatrész geometriai

Részletesebben

LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ

LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Oktatási azonosító: 035268 HELYI TANTERV Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépgyártástechnológiai technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 521

Részletesebben

A PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 4024 Debrecen, Varga u. 5. OM azonosító: 031211 SZAKMAI PROGRAMJA

A PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 4024 Debrecen, Varga u. 5. OM azonosító: 031211 SZAKMAI PROGRAMJA A PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 4024 Debrecen, Varga u. 5. OM azonosító: 031211 SZAKMAI PROGRAMJA MŰSZAKI SZAKTERÜLET ÉPÍTÉSZET SZAKMACSOPORT GÉPÉSZET SZAKMACSOPORT Összeállította: az építész-

Részletesebben

GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 09 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gépi

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Mélyépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

Foglalkozási napló. Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam

Foglalkozási napló. Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam (OKJ száma: 34 523 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 1 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

BÁDOGOS ÉS ÉPÜLETBÁDOGOS MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

BÁDOGOS ÉS ÉPÜLETBÁDOGOS MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK Magyar Kereskedelmi és Iparkamara BÁDOGOS ÉS ÉPÜLETBÁDOGOS MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK - 1997 - I. MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI A) A mestervizsgához szükséges szakképesítések adatai: A

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

Mechanikai anyagvizsgálatok

Mechanikai anyagvizsgálatok 1 Szakma: 345 21-06 hegesztő Mechanikai anyagvizsgálatok Modul: 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata Tantervi téma: Anyagvizsgálatok: Mechanikai vizsgálatok Az anyagvizsgálatokról Általában

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 525 01 2. A szakképesítés megnevezése: Motor-

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 11. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 11. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 11. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 04 0000 00 00

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI I. A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Gáz-

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 13. évfolyam (160 óra) Karbantartási gyakorlatok tantárgy:

Részletesebben

KÁDÁR mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

KÁDÁR mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI KÁDÁR mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1 A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Az 59. sorszámú Fegyverműszerész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 59. sorszámú Fegyverműszerész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 59. sorszámú Fegyverműszerész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 863 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, vállalkozói és gazdasági ismeretek 3. Munka- és környezetvédelmi ismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, vállalkozói és gazdasági ismeretek 3. Munka- és környezetvédelmi ismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, vállalkozói és gazdasági ismeretek 3. Munka- és környezetvédelmi ismeretek 2 31 5236 01/V Szakmai ismeretek vizsgatárgy szóbeli vizsgatételei

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Szilárdságtan A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok A követelménymodul száma: 047-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás )

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás ) 7. Alapvető fémmegmunkáló technikák A fejezet tartalomjegyzéke 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. 7.2. Kovácsolás, forgácsolás. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek ellenőrzése, beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek ellenőrzése, beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai Tóth György Gyalugépek ellenőrzése, beállítása A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai A követelménymodul száma: 2273-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-30

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BÚTORASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BÚTORASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BÚTORASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre szakma gyakorlati oktatásához (OKJ száma: ) A napló vezetéséért felelős: A foglalkoztató vállalkozó, vállalkozás neve:.. Címe:. Ügyintéző neve,telefonszáma:... A tanuló

Részletesebben

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 543 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Bútorasztalos

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: Környezetvédelemmel, biztonságtechnikával, tűzvédelemmel, egészségvédelemmel, kel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok, utasítások alapfogalmak, dokumentációk és eljárások

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZETI SŐHÁLÓZAT- ÉS ERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 0000 00 00 2. A

Részletesebben

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 20 2. A szakképesítés

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gépgyártástechnológiai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 521 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Finommechanikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KERESKEDŐ

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KERESKEDŐ MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KERESKEDŐ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. november 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Az Autószerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Autószerelő

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 542 05 KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban Szt.)

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara KÉPKERETEZŐ ÉS ÜVEGEZŐ. mestervizsgaszint és szakmai követelmények

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara KÉPKERETEZŐ ÉS ÜVEGEZŐ. mestervizsgaszint és szakmai követelmények Magyar Kereskedelmi és Iparkamara KÉPKERETEZŐ ÉS ÜVEGEZŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai

Részletesebben

Foglalkozási napló. CAD-CAM informatikus 14. évfolyam

Foglalkozási napló. CAD-CAM informatikus 14. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre CAD-CAM informatikus 14. évfolyam (OKJ száma: 54 41 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Futball Akadémia 9-11. évf. Fizika

Futball Akadémia 9-11. évf. Fizika 3.2.08.1 a 2+2+2 9. évfolyam E szakasz legfőbb pedagógiai üzenete az, hogy mindennapjaink világa megérthető, mennyiségileg megközelíthető, sajátos összefüggésekkel leírható, és ez a tudás a mindennapi

Részletesebben

31 521 08 0010 31 02 Háztartási gépgyártó Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő

31 521 08 0010 31 02 Háztartási gépgyártó Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 19 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

Pedagógiai Program Szakmai Program 2010 D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6.

Pedagógiai Program Szakmai Program 2010 D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6. D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6. 1 TARTALOMJEGYZÉK D. SZAKMAI PROGRAM... 6 A.) TECHNIKUS KÉPZÉS... 6 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS KÉPZÉS (54

Részletesebben

FELVONÓ- ÉS MOZGÓLÉPCSŐ-ELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FELVONÓ- ÉS MOZGÓLÉPCSŐ-ELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FELVONÓ- ÉS MOZGÓLÉPSŐ-ELLENŐR SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 521 01 2. szakképesítés megnevezése: Felvonó- és

Részletesebben

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 543 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Bútorasztalos

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21. 2 SZAKKÉPZÉSI PROGRAM ÉS AZ ALKALMAZOTT SZAKMAI TANTERVEK A RÉGI

Részletesebben

A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. A SZAKKÉPESÍTÉS

Részletesebben

FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 543 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 31 521 11 0000 00 00 Hegesztő szakképesítés 2 éves Helyi tanterve 2010 Készítette: Kovács Károly műszaki tanár 1 I. Általános

Részletesebben

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS III. ÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS 54 523 04 1000 00 00 K é s z ü l t : Az 17723-2/2011. VIII. 25. k ö z l e m é n yb e

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben