AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ"

Átírás

1 AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény, valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet, a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet, az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet, a Agrárgazdasági gépszerelő, gépjavító szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó a földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról szóló 8/2008. (I. 23.) FVM rendelet alapján készült. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit. A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző intézmény fenntartója hagyja jóvá. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések köre: Elágazások: Agrárgazdasági gépszerelő, gépjavító Azonosítószám: Megnevezés: Erdészeti gépszerelő, gépjavító Azonosítószám: Megnevezés: Kertészeti gépszerelő, gépjavító Azonosítószám: Megnevezés: Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító Hozzárendelt FEOR szám: 7433 Szakképzési évfolyamok száma: 2 1

2 Elmélet aránya: 30 % Gyakorlat aránya: 70 % Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): Időtartama (évben vagy félévben): van 1 év Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető Ha szervezhető, mikor: - 3. A képzés szervezésének feltételei Személyi feltételek Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 17. -ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el. Tárgyi feltételek A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez az alábbiak szükségesek: szaktanterem alapozó tanműhely műszaki szaktanterem gyakorlóterem tanterem erőgép szaktanterem munkagép szaktanterem számítógép-terem A szakmai gyakorlati tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez a következők szükségesek: anyagvizsgálai mérőszoba mechanikai mérőszoba gépészeti szaktanterem alapozó tanműhely műszaki szaktanterem termelő tanműhely tanműhely tangazdaság diagnosztikai tanműhely erőgép tanműhely munkagép tanműhely gyakorlóterem utcai környezet nagyüzemi termelőhely Ennek hiányában a szakképző intézmény más intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködve megállapodásban rögzített módon gondoskodik a gyakorlati oktatás feltételeiről. 2

3 A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara adott esetben a szakképző iskola bevonásával ellenőrzi. Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is. 3

4 4. A tanulók felvételének feltételei A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 8/2008. (I. 23.) FVM rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is, vagy Iskolai előképzettség: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények: Szakmai alkalmassági követelmények: Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség nem szükségesek nem szükségesek szükséges 5. A szakképesítés, elágazások munkaterülete A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: A munkakör, foglalkozás FEOR száma FEOR megnevezése 7433 Mezőgazdasági gép(motor)-szerelő, -javító A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Átveszi az erő- és munkagépet Gépeket üzemeltet Karbantartást, javítást végez Erő- és munkagépet karbantartásra, javításra előkészít Előkészíti a gépet javításra Gépet szétszerel Hibafelvételt végez Javítást végez Gépet összeszerel Hidraulikus egységet javít Erő- vagy munkagépre hidraulikus egységet felszerel Elektromos egységet javít Erő- vagy munkagépre elektromos egységet felszerel Karbantartja, frissíti a mérőműszereket, szoftvereket Előkészíti az adagolót, befecskendező fúvókát a javításra Erő- vagy önjáró munkagépre adagolót, befecskendező fúvókát felszerel Erő- vagy munkagépet karbantart, javít Dokumentációt készít Vállalkozást vezet Továbbképzésen vesz részt Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat 4

5 A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése Mezőgazdasági gépkezelő 6. A képzés célja Mezőgazdasági gépüzemeltető, gépkarbantartó Mezőgazdasági kovács A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák). 5

6 7. A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai A szakmai követelménymodulok felsorolása: A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Mezőgazdasági gépészeti alapfeladatok A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Megtisztítja a gépet, részegységet, alkatrészt Információt gyűjt a gépről Gépszerkezet, gépegység, általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra,eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt (technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, műszaki leírás, gépkönyv stb.) Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket Szétszereli a gépet, illetve a részegységet (alkatrész vagy részegységcserés javítást végez) Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat Elhárítja a hibát Kiválasztja és megrendeli a szükséges alkatrészeket A munkaműveletekhez előírt speciális szerszámokat, eszközöket használ (szerelő, karbantartó) Összeszereli a gépet, illetve a részegységet (alkatrész vagy részegységcserés javítást végez) Beállítást, beszabályozást végez Gépeket üzembe helyez, szerel, javít, karbantart Próbaüzemeltetést végez Ellenőrzi a gép működését, az elvégzett javítást Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat Használja az előírt munka-, tűz- és környezetvédelmi eszközöket Anyagokat, alkatrészeket, eszközöket tárol, raktároz Vezeti a szükséges dokumentumokat Árajánlatot ad Számlát ad Elvégzi az adminisztrációs feladatokat Vállalkozást indít, működtet Üzletfelekkel kommunikál Részt vesz szakmai továbbképzéseken 6

7 Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: D Az acélok és az öntött vasak jellemző tulajdonságai, katalógus használata D Acélok és öntött vasak hőkezelései D Anyagvizsgálati eljárások és azok eszközei, mérési eljárások C Mérőeszközök és mérési eljárások, mérési jegyzőkönyvek C Műanyagok alkalmazási területei C Gumiáruk, bőr és üveg tulajdonságai, felhasználási területei C Villamos vezető, szigetelő és félvezető anyagok tulajdonságai, alkalmazási területei C Hőszigetelő és hangszigetelő anyagok alkalmazási területei C Faanyagok tulajdonságai, megmunkálási eljárásai, szerszámai C Ragasztóanyagok alkalmazási területei, ragasztás technológiája B Tüzelő- és kenőanyagok jellemző tulajdonságai, felhasználási előírások B Korrózióvédő anyagok, korrózióvédelem B Gépelemek ábrázolása, rajzok olvasása C Hidraulikus és pneumatikus berendezések ábrázolása, ábrák olvasása C Gépjármű villamoshálózati rajzok ábrázolása, ábrák olvasása C Rajzszabványok ismerete, katalógus használata C Műszaki rajz készítése, olvasása D Egyszerű és összetett igénybevétel D Terhelési módok tulajdonságai C Mértékegységek alkalmazása a műszaki gyakorlatban C Oldható és roncsolással oldható kötőgépelemek alkalmazása és felhasználásuk C Tengelyek rendeltetése, igénybevételeik, felhasználási területük C Csapágyak, tömítések rendeltetése, szerkezeti kialakítása, felhasználási területük C Csövek, csőkötések anyagai, fajtái, kialakításuk, alkalmazási területük C Rugók jellemző adatai, anyaga, kialakítása, alkalmazási területük C Mozgásátalakító szerkezetek jellemzői C Tengelykapcsolók rendeltetése, szerkezeti kialakítása, felhasználási területei C Fékszerkezetek rendeltetése, szerkezeti kialakítása, felhasználási területei C Forgómozgást átszármaztató hajtások jellemzői, alkalmazási területeik A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi C jegyzőkönyv B Gépalkatrészek tisztítása, korrózió elleni védelem B Tisztítási eljárások: mosás vízzel (víz-, gőzsugaras berendezések) C Tisztítási eljárások, zsírtalanítás: szerves oldószerrel C Tisztítási eljárások: oxideltávolítás mechanikai, kémiai úton B Korrózió elleni védelem fajtái, anyagai, eszközei és technológiája C Korrózióvédelem szerves bevonatokkal D Korrózióvédelem fémes bevonatokkal A tisztítási és korrózióvédelmi eljárásokhoz kapcsolódó munka-, tűz- és B környezetvédelmi szabályok C A szerelési utasítások értelmezése Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi B szabályai D Kötőgépelemek szerelése, hibalehetősége, állapotvizsgálata D Szilárd illesztésű alkatrészek szerelése, hibalehetősége, állapotvizsgálata 7

8 D D D D D D D D D D D C D C D C C D D D D C C D D C C Siklócsapágyak szerelése, hibalehetősége, állapotvizsgálata Gördülőcsapágyak szerelése, hibalehetősége, állapotvizsgálata Mechanikus hajtóművek szerelése, hibalehetősége, állapotvizsgálata (pl. fogaskerék, lánc, szíjhajtások) Kötőgépelemek hibái és javításuk Furatos alkatrészek, sima tengelyek felújítása Bordás és bütykös tengelyek felújítása Sikló- és gördülőcsapágyak javítása, szerelése Szíj-, lánc-, fogaskerék-, csigahajtás javítása, szerelése Rugók javítása, szerelése Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása, végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása Alkatrész-katalógusok használata Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása A felújítás-technológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai A vállalkozás beindításával és működtetésével kapcsolatos jogi, adminisztratív teendők, eljárások Az üzleti terv tartalma felépítése A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai Általános jogi alapismeretek Gazdálkodást szabályozó törvények Az adózást szabályozó törvények Munkavállaló és munkáltató jogai, kötelezettségei A gazdálkodási tevékenység főbb bizonylatai, bizonylatok vezetése A bizonylat alaki és tartalmi kellékei Az egyszeres könyvvitel alapelvei Bevétel és költségnyilvántartás Önköltség számítása Árajánlat készítése A szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szintű számítógéphasználat 3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3 Kézírás 3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 Köznyelvi beszédkészség 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Információforrások kezelése 2 Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése 3 Robbantott ábrák értelmezése 2 Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése 2 Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése 2 Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése 2 Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése 8

9 3 Szabadkézi rajzolás 4 Komplex jelzésrendszerek 3 Elemi számolási készség Személyes kompetenciák: Felelősségtudat Precizitás Megbízhatóság Önállóság Erős fizikum Állóképesség Kézügyesség Fejlődőképesség, önfejlesztés Tűrőképesség Térlátás Szervezőkészség Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Társas kompetenciák: Kapcsolatfenntartó készség Közérthetőség Kompromisszumkészség Módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) Lényegfelismerés (lényeglátás) Körültekintés, elővigyázatosság Problémamegoldás, hibaelhárítás Hibakeresés (diagnosztizálás) Eredményorientáltság A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Javítástechnológiai feladatok A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül Motort vizsgál Hidraulikus rendszereket vizsgál Elektronikai rendszert vizsgál Teljesítmény-átviteli rendszert vizsgál Futómű- rendszert vizsgál Kiegészítő berendezéseket vizsgál (pl. közlekedésbiztonsági-, gépkapcsolási- és a vezetőfülke berendezések) 9

10 Mérési jegyzőkönyvet készít, vezet Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket Behatárolja a hibát Javítástechnológiát választ Alkatrészeket felújít Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket Összeállítja a megrendelésre kerülő alkatrészek listáját Üzemanyagokat gépkönyvből kiválaszt Feltölti a javítás során eltávolított üzemanyagokat (pl. kenő-, tüzelőanyag, hűtő-, fékés hidraulikafolyadék) Megfelelő esztétikai állapotba hozza a gépet Átadja a megjavított gépet az üzemeltetőnek jegyzőkönyv alapján Ellátja a gépet a biztonságos üzemeltetéshez feliratokkal, jelzésekkel Összegyűjti a veszélyes hulladékokat Megszervezi a veszélyes hulladékok szakszerű tárolását, gyűjtőhelyre szállítását Garanciális ügyintézést végez Gépüzemeltetési naplót ad a kijavított géphez Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi jegyzőkönyv Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, C teljesítmény-átviteli szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések) beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése A Talajművelés gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői A Tápanyag-visszapótlás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői A Vető-, ültető- és palántázó gépek szerkezeti felépítése, jellemzői A Növényvédelem gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői A Szállítás és anyagmozgatás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői A Öntözés gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői A Szemestermények utókezelésének gépei, szerkezeti felépítésük, jellemzőik A Munkagépek üzemeltetése, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok A Motorok üzemi jellemzői, szerkezeti felépítése A Mechanikus és hidraulikus teljesítmény-átvitel A Kerekes és lánctalpas járművek járószerkezete, kormányzása A Járművek fékberendezései, fékezése A Alváz, felépítmény, vonó-, függesztő- és emelő szerkezetek A Járművek elektromos és elektronikus berendezései A Erő- és munkagépek üzemeltetési jellemzői A Erőgépek és önjáró munkagépek üzemeltetése, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok A Erő- és munkagépek karbantartása A Tárolás raktározás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői A Takarmány-előkészítő gépek szerkezeti felépítése, jellemzői 10

11 A A A A A B B B D D D D A B B B B Takarmánykiosztás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői Itató-berendezések szerkezeti felépítése, jellemzői Trágyaeltávolítás gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői Fejés gépeinek szerkezeti felépítése, jellemzői Majorgépek üzemeltetése, alkalmazásukkal összefüggő munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása, végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása Kovácsolás munkaműveletei Sajtolás munkafolyamatai, szerszámai, alkalmazási területei Öntés műveletei, eszközei Fémes bevonatok készítésének technológiája (horganyzás, ónozás) Galvanizálás, fémszórás műveletei, eszközei Kézi és gépi forgácsolási műveletek, eszközök, szerszámok, gépek technológiai eljárások Gázhegesztés jellemzői, anyagai, eszközei és technológiája Lángvágás jellemzői, eszközei és technológiája Ívhegesztés jellemzői, anyagai, eszközei és technológiája Védőgázas hegesztési eljárások jellemzői, anyagai, eszközei és technológiája A szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szintű számítógéphasználat 3 Olvasott szöveg megértése 3 Hallott szöveg megértése 4 Beszédkészség 3 Íráskészség, fogalmazás írásban 3 Szakmai nyelv megértése 3 Írott szakmai szöveg megértése 4 Információforrások kezelése 4 Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése 4 Robbantott ábrák értelmezése 4 Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése 4 Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése 4 Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése 4 Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése 4 Szabadkézi rajzolás 4 Komplex jelzésrendszerek 4 Elemi számolási készség Személyes kompetenciák: Felelősségtudat Precizitás Megbízhatóság Önállóság Erős fizikum Állóképesség Kézügyesség 11

12 Fejlődőképesség, önfejlesztés Tűrőképesség Térlátás Szervezőkészség Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Társas kompetenciák: Kapcsolatfenntartó készség Közérthetőség Kompromisszumkészség Módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) Áttekintő képesség Helyzetfelismerés Lényegfelismerés (lényeglátás) Körültekintés, elővigyázatosság Problémamegoldás, hibaelhárítás A környezet tisztántartása Információgyűjtés Hibakeresés (diagnosztizálás) Eredményorientáltság A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Erdőgazdasági gép szerelési, karbantartási, javítási feladatai A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Motorfűrészt, bozótvágót karbantart, javít Szállító-, rakodó-, kiközelítőgépet karbantart, javít Kérgező-, aprító-, hasítógépet karbantart, javít Többcélú fakitermelő gépet, karbantart javít Erdészeti munkagépeket karbantart, javít Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi A jegyzőkönyv Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, teljesítmény-átviteli rendszerek, futómű, kormány- és fékszerkezet, villamos- és A elektronikus berendezések) beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése 12

13 A A A A A A A A A A A A A A A A szerelési utasítások értelmezése Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuk munkavédelmi szabályai Hidraulikus berendezések hibái, vizsgálata, javítása, beállítása Villamos berendezések, elektronikus egységek hibái, vizsgálat, javítása, beszabályozása Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása, végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása Alkatrész-katalógusok használata Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása Gépjavítás tervezése Motoros fűrészek szerelése, karbantartása, javítása, beszabályozása Bozótvágók szerelése, karbantartása, javítása, beszabályozása Rönkrakodó-, szállító-, kiközelítőgépek szerelése, hiba-felvételezése, javítása, beszabályozása Kérgező-, aprító-, hasítógépek szerelése, hiba-felvételezése, javítása, beszabályozása Többcélú fakitermelő gépek szerelése, hiba-felvételezése, javítása, beszabályozása Erdészeti munkagépek szerelése, hiba-felvételezése, javítása A szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szintű számítógéphasználat 3 Olvasott szöveg megértése 3 Hallott szöveg megértése 4 Beszédkészség 3 Íráskészség, fogalmazás írásban 3 Szakmai nyelv megértése 3 Írott szakmai szöveg megértése 4 Információforrások kezelése 4 Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése 4 Robbantott ábrák értelmezése 4 Axonometrikus alkatrész rajzok értelmezése 4 Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése 4 Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése 4 Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése 4 Szabadkézi rajzolás 4 Komplex jelzésrendszerek alkalmazása 4 Elemi számolási készség 4 Mennyiségérzék Személyes kompetenciák: Felelősségtudat Precizitás Megbízhatóság Önállóság Erős fizikum Állóképesség Kézügyesség Fejlődőképesség, önfejlesztés 13

14 Tűrőképesség Térlátás Szervezőkészség Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Társas kompetenciák: Kapcsolatfenntartó készség Közérthetőség Kompromisszumkészség Módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Helyzetfelismerés Lényegfelismerés (lényeglátás) Körültekintés, elővigyázatosság Problémamegoldás, hibaelhárítás A környezet tisztántartása Információgyűjtés Hibakeresés (diagnosztizálás) Eredményorientáltság A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Kertészeti gép szerelési, karbantartási, javítási feladatai A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Szántóföldi kertészeti munkagépeket karbantart, javít Önjáró kertészeti betakarítógépeket karbantart, javít Szőlészeti és borászati berendezéseket karbantart, javít Üvegházi, hajtatóházi berendezéseket karbantart, javít Gyümölcstermesztés gépeit karbantart, javít Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Tájjellegű növények betakarításának gépei, szerkezeti felépítésük, jellemzőik A Gyümölcs- és szőlőbetakarítás, feldolgozás gépei, szerkezeti felépítésük, jellemzőik A Munkagépek üzemeltetése, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok A A hiba megállapítása (szemrevételezés, mérés, repedésvizsgálat), hibafelvételi jegyzőkönyv készítése Műszaki állapotváltozások mérése, diagnosztizálása, (belső égésű motorok, A teljesítmény-átviteli szerkezetek, futómű, kormány, fékszerkezet, villamos és elektronikus berendezések) beszabályozása, ellenőrzése, hibakeresés, dokumentáció vezetése 14

15 A A A A A A A C C C A A A A A szerelési utasítások értelmezése Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása, végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása Alkatrész-katalógusok használata Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása Gépjavítás tervezése Növényszervezettan és -élettan A növénytermesztés alapműveletei Növények termesztéstechnológiai ismeretei Kertészeti munkagépek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása Önjáró kertészeti betakarítógépek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása Üvegházi, hajtatóházi berendezések hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása Gyümölcs- és szőlőtermesztés gépeinek hibafelvételezése, szerelése, javítása, karbantartása A szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szintű számítógéphasználat 3 Olvasott szöveg megértése 3 Hallott szöveg megértése 4 Beszédkészség 3 Íráskészség, fogalmazás írásban 3 Szakmai nyelv megértése 3 Írott szakmai szöveg megértése 4 Információforrások kezelése 4 Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése 4 Robbantott ábrák értelmezése 4 Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése 4 Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése 4 Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése 4 Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése 4 Szabadkézi rajzolás 4 Komplex jelzésrendszerek alkalmazása 4 Elemi számolási készség 4 Mennyiségérzék Személyes kompetenciák: Felelősségtudat Precizitás Megbízhatóság Önállóság Erős fizikum Állóképesség Kézügyesség Fejlődőképesség, önfejlesztés 15

16 Tűrőképesség Térlátás Szervezőkészség Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Társas kompetenciák: Kapcsolatfenntartó készség Közérthetőség Kompromisszumkészség Módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) Áttekintő képesség Helyzetfelismerés Lényegfelismerés (lényeglátás) Körültekintés, elővigyázatosság Problémamegoldás, hibaelhárítás A környezet tisztántartása Információgyűjtés Hibakeresés (diagnosztizálás) Eredményorientáltság A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Mezőgazdasági gép karbantartási, javítási, üzemeltetési feladatai A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Mezőgazdasági erőgépeket és önjáró munkagépeket karbantart, javít Mezőgazdasági vontatott-, rászerelt-, függesztett munkagépeket karbantart, javít Majori gépeket, műszaki berendezéseket karbantart, javít Gépcsoportot kiválaszt Gépkapcsolatot létrehoz Erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Javított gépek bejáratása, ellenőrzése, beállítása, dokumentációk kiállítása, A végkikészítése, korrózióvédelme, tárolása A Javítástechnológiai eljárások, javítási utasítások alkalmazása A Gépjavítás tervezése A A felújítás-technológiák munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai 16

17 A A C C C C C C C A B A A A B C C C C C C C A szerelési utasítások értelmezése Szerelőszerszámok, készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai Hengertömb, forgattyús hajtómű javítása, szerelése Hűtő-, kenőberendezések javítása, szerelése Tüzelőanyag-ellátó berendezések javítása, beállítása, beszabályozása, szerelése Teljesítmény-átviteli berendezések javítása, szerelése Alvázak, futóművek, kormányszerkezetek, fékek hibái, szerelése, javítása, beállítása Hidraulikus berendezések hibái, vizsgálata, javítása, beállítása Villamos berendezések, elektronikus egységek hibái, vizsgálat, javítása, beszabályozása Munkagépek, majori gépek és berendezések hibái, szerelése, javítása, beállítása Mezőgazdasági erő- és önjáró munkagépek karbantartása Mezőgazdasági erő- és önjáró munkagépek hibafelvételezése, szerelése, javítása, beszabályozása, üzembe helyezése Mezőgazdasági erő- és munkagépekből gépcsoportot, gépkapcsolás létrehozása Mezőgazdasági erő- és munkagépek, önjáró munkagépek üzemeltetése Állatatrtó telepi gépek karbantartása, üzemeltetése és javítása Talajtan-éghajlattan Növényszervezettan és -élettan A növénytermesztés alapműveletei Növények termesztéstechnológiája Tenyésztési eljárások Takarmányozás Tartástechnológia A szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szintű számítógéphasználat 3 Olvasott szöveg megértése 3 Hallott szöveg megértése 4 Beszédkészség 3 Íráskészség, fogalmazás írásban 3 Szakmai nyelv megértése 3 Írott szakmai szöveg megértése 4 Információforrások kezelése 4 Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése 4 Robbantott ábrák értelmezése 4 Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése 4 Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz olvasása, értelmezése 4 Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése 4 Folyamatábrák készítése, olvasása, értelmezése 4 Diagram, nomogram kitöltése, készítése, olvasása, értelmezése 4 Szabadkézi rajzolás 4 Komplex jelzésrendszerek 4 Elemi számolási készség 4 Mennyiségérzék 17

18 Személyes kompetenciák: Felelősségtudat Precizitás Megbízhatóság Önállóság Erős fizikum Állóképesség Kézügyesség Kockázatvállalás Tűrőképesség Térlátás Szervezőkészség Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Társas kompetenciák: Kapcsolatfenntartó készség Közérthetőség Kompromisszumkészség Módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) Áttekintő képesség Helyzetfelismerés Lényegfelismerés (lényeglátás) Körültekintés, elővigyázatosság Problémamegoldás, hibaelhárítás A környezet tisztántartása Információgyűjtés Hibakeresés (diagnosztizálás) Eredményorientáltság 18

19 A azonosító számú, Erdészeti gépszerelő, gépjavító megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Gépészeti feladatok Javítástechnológiai feladatok Erdőgazdasági gép szerelési, karbantartási, javítási feladatai A azonosító számú, Kertészeti gépszerelő, gépjavító megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Gépészeti feladatok Javítástechnológiai feladatok Kertészeti gép szerelési, karbantartási, javítási feladatai A azonosító számú, Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Gépészeti feladatok Javítástechnológiai feladatok Mezőgazdasági gép karbantartási, javítási, üzemeltetési feladatai 19

20 8. A képzés szerkezete A azonosító számú, Erdészeti gépszerelő, gépjavító megnevezésű elágazás időterve 1. szakképzési évfolyam Heti maximális óraszám Hetek száma /3.0/ /4.0/ /1.0/ /1.0/ /2.0/ /1.0/ /3.0/ /3.0/ /8.0/ /9.0/ /10.0/ /6.0/ /7.0/ /3.0/ /5.0/ /1.0/ A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák. Új tananyagegységek lehetnek: a azonosító számú, A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek a azonosító számú, Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegység További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók. Kötelező nyári gyakorlat: 140 óra 20

21 2. szakképzési évfolyam Heti maximális óraszám Hetek száma /1.0/ /1.0/ /9.0/ /7.0/ /2.0/ /5.0/ /4.0/ /6.0/ /8.0/ /3.0/ /2.0/ /2.0/ A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák. Új tananyagegységek lehetnek: a azonosító számú, A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek a azonosító számú, Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegység További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók. 21

22 A azonosító számú, Kertészeti gépszerelő, gépjavító megnevezésű elágazás időterve 1. szakképzési évfolyam Heti maximális óraszám Hetek száma /3.0/ /4.0/ /1.0/ /2.0/ /1.0/ /1.0/ /3.0/ /3.0/ /8.0/ /9.0/ /10.0/ /6.0/ /7.0/ /3.0/ /5.0/ /1.0/ A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák. Új tananyagegységek lehetnek: a azonosító számú, A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek a azonosító számú, Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegység További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók. Kötelező nyári gyakorlat: 140 óra 22

23 Hetek száma /1.0/ /1.0/ /9.0/ /7.0/ /2.0/ /5.0/ /4.0/ /6.0/ /8.0/ szakképzési évfolyam Heti maximális óraszám 381/3.0/ /2.0/ /2.0/ A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák. Új tananyagegységek lehetnek: a azonosító számú, A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek a azonosító számú, Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegység További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók. 23

24 A azonosító számú, Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító megnevezésű elágazás időterve 1. szakképzési évfolyam Heti maximális óraszám Hetek száma /3.0/ /4.0/ /1.0/ /2.0/ /1.0/ /1.0/ /3.0/ /3.0/ /8.0/ /9.0/ /10.0/ /6.0/ /7.0/ /3.0/ /5.0/ /1.0/ A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák. Új tananyagegységek lehetnek: a azonosító számú, A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek a azonosító számú, Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegység További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók. Kötelező nyári gyakorlat: 140 óra 24

25 2. szakképzési évfolyam Heti maximális óraszám Hetek száma /1.0/ /8.0/ /2.0/ /9.0/ /6.0/ /5.0/ /1.0/ /3.0/ /7.0/ /2.0/ /4.0/ A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák. Új tananyagegységek lehetnek: a azonosító számú, A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek a azonosító számú, Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegység További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók. 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 A azonosító számú, Erdészeti gépszerelő, gépjavító megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek sorszáma azonosítója A tananyagegység megnevezése elméleti óraszáma elméletigényes gyakorlati gyakorlati összes 1 381/1.0/ Általános agrárgépészeti technológiai feladatok /2.0/ Agrárgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok /3.0/ Vállalkozási ismeretek /1.0/ Műszaki állapotváltozások /2.0/ Mezőgazdasági gépek diagnosztikai vizsgálatai /3.0/ Alkatrész javítástechnológiai eljárások /4.0/ Javított gépek üzembe helyezése /5.0/ Erőgép szerkezettan és szerelési ismeretek /6.0/ Munkagép szerkezettan és szerelési ismeretek /7.0/ Majorgép szerkezettan és szerelési ismeretek /8.0/ Erőgép szerkezettan és szerelési ismeretek /9.0/ Munkagép szerkezettan és szerelési ismeretek /10.0/ Majorgép szerkezettan és szerelési ismeretek /1.0/ Járművezetési ismeretek /2.0/ Erdészeti erőgépek, önjáró célgépek javítása /3.0/ Erdészeti munkagépek javítása /4.0/ Erdőgazdasági gépek karbantartása /5.0/ Erdészeti ismeretek /6.0/ Erdészeti gépek szerkezettani felépítése /7.0/ Erdészeti gépek szerkezettani felépítése /8.0/ Javított erdészeti gépek üzembe helyezése /9.0/ Erdőgazgdasági gépek javítása Mindösszesen óra: Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni. 26

33 27

34 A azonosító számú, Kertészeti gépszerelő, gépjavító megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek sorszáma azonosítója A tananyagegység megnevezése elméleti óraszáma elméletigényes gyakorlati gyakorlati összes /1.0/ Általános agrárgépészeti technológiai feladatok /2.0/ Agrárgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok /3.0/ Vállalkozási ismeretek /1.0/ Műszaki állapotváltozások /2.0/ Mezőgazdasági gépek diagnosztikai vizsgálatai /3.0/ Alkatrész javítástechnológiai eljárások /4.0/ Javított gépek üzembe helyezése /5.0/ Erőgép szerkezettan és szerelési ismeretek /6.0/ Munkagép szerkezettan és szerelési ismeretek /7.0/ Majorgép szerkezettan és szerelési ismeretek /8.0/ Erőgép szerkezettan és szerelési ismeretek /9.0/ Munkagép szerkezettan és szerelési ismeretek /10.0/ Majorgép szerkezettan és szerelési ismeretek /1.0/ Járművezetési ismeretek /2.0/ Önjáró kertészeti gépek javítása /3.0/ Kertészeti munkagépek javítása /4.0/ Kertészeti gépek karbantartása /5.0/ Kertészeti ismeretek /6.0/ Kertészeti gépek szerkezettani felépítése /7.0/ Kertészeti gépek szerkezettani felépítése /8.0/ Javított kertészeti gépek üzembe helyezése /9.0/ Kertészeti gépek javítása Mindösszesen óra: Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni. 28

35 A azonosító számú, Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek sorszáma azonosítója A tananyagegység megnevezése elméleti óraszáma elméletigényes gyakorlati gyakorlati összes /1.0/ Általános agrárgépészeti technológiai feladatok /2.0/ Agrárgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok /3.0/ Vállalkozási ismeretek /1.0/ Műszaki állapotváltozások /2.0/ Mezőgazdasági gépek diagnosztikai vizsgálatai /3.0/ Alkatrész javítástechnológiai eljárások /4.0/ Javított gépek üzembe helyezése /5.0/ Erőgép szerkezettan és szerelési ismeretek /6.0/ Munkagép szerkezettan és szerelési ismeretek /7.0/ Majorgép szerkezettan és szerelési ismeretek /8.0/ Erőgép szerkezettan és szerelési ismeretek /9.0/ Munkagép szerkezettan és szerelési ismeretek /10.0/ Majorgép szerkezettan és szerelési ismeretek /1.0/ Járművezetési ismeretek /2.0/ Mezőgazdasági gépek üzemeltetése /3.0/ Mezőgazdasági gépek üzemeltetése /4.0/ Erőgépek javítása /5.0/ Munkagépek, majori gépek javítása /6.0/ Mezőgazdasági gépek javítása /7.0/ Mezőgazdasági gépek karbantartása /8.0/ Mezőgazdasági termelés elméleti alapjai /9.0/ Munkagép szerkezettan és szerelési ismeretek Mindösszesen óra: Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni. 29

36 9. A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével A mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély ("T" kategóriára érvényes vezetői jogosultság, illetve "C+E" vagy "C1+E" kategóriára érvényes vezetői engedély) 30

37 A szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Gépészeti feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Mezőgazdasági gépeken hibamegállapítás, szerelés, karbantartás, javítás, üzembe helyezés, gépüzemeltetés, a műszaki dokumentációk kezelése, vezetése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 120 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Vállalkozási alapismeretek A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 70% 2. feladat 30% 2. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Javítástechnológiai feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Mezőgazdasági erő- és munkagépeken műszaki diagnosztikai vizsgálatok, alkatrészeken, részegységeken javítástechnológiai műveletek elvégzése, műszaki dokumentációk, bizonylatok elkészítése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 180 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Mezőgazdasági gépek anyagai, alkatrészek felújítása, szerelése, karbantartása, javítása, műszaki dokumentációk kezelése, vezetése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Mezőgazdasági erő- és munkagép szerkezettani ismeretek, alkalmazott gépjavítástechnológiai eljárások és műveletek. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) 30

38 A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 20% 3. feladat 20% 3. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Erdőgazdasági gép szerelési, karbantartási, javítási feladatai A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Erdészeti gépek hibakeresése, diagnosztikai vizsgálata, szerelése, karbantartása, javítása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 240 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Erdőgazdasági gép szerkezettani felépítése és működése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 120 perc A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Erdészeti gépek szerkezettani és gépjavítási ismeretek A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 20% 3. feladat 20% 4. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Kertészeti gép szerelési, karbantartási, javítási feladatai A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Kertészeti gépek szerelése, karbantartása és javítása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 240 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Kertészeti gép szerkezettani felépítése és működése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 120 perc 31

39 A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Kertészeti gépek szerkezettani és gépjavítási ismeretek A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 20% 3. feladat 20% 5. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Mezőgazdasági gép karbantartási, javítási, üzemeltetési feladatai A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Mezőgazdasági erőgépek, önjáró-, vontatott-, rászerelt-, függesztett munkagépek, majori gépek és berendezések karbantartása, javítása, üzemeltetése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 240 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Mezőgazdasági erő- és munkagép szerkezettani felépítése és működése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 120 perc A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Mezőgazdasági gépek gépjavítási és gépüzemeltetési ismeretek, mezőgazdasági ismeretek A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 20% 3. feladat 20% 6. vizsgarész 7. vizsgarész 8. vizsgarész 32

40 9. vizsgarész A szakmai vizsga értékelése %-osan A azonosító számú, Erdészeti gépszerelő, gépjavító megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: 40 A azonosító számú, Kertészeti gépszerelő, gépjavító megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: 40 A azonosító számú, Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: 40 A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei A szakképesítéshez, elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése Mentesül az adott vizsgarész letétele alól az a vizsgázó, aki országos (szakmai, illetőleg tan-tárgyi) tanulmányi versenyen a versenykiírásban meghatározott teljesítményt eléri. Ilyen esetben az osztályzatot a súlyozás figyelembevételévela vizsgarészenként elért %- os teljesítmények átlaga szerint, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló hatályos rendelet alapján kell megállapítani. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az Útmutató az Agrárgazdasági gépszerelő, gépjavító szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni. 33

41 II. A központi program tananyagegységei A azonosító számú, Erdészeti gépszerelő, gépjavító megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 1. TANANYAGEGYSÉG Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma azonosítója 381/1.0/ megnevezése jellege azonosítója Általános agrárgépészeti technológiai feladatok elméleti elméletigényes gyakorlati gyakorlati sza 381/1.1/ sza 381/1.2/ sza 381/1.3/ sza 381/1.4/ sza 381/1.5/ szk 381/1.6/ szk 381/1.7/ szk 381/1.8/ Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés összes 304 Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni. 1. tananyagelem 381/1.1/ Műszaki dokumentációk Információt gyűjt a gépről Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat Vezeti a szükséges dokumentumokat B típus Gépelemek ábrázolása, rajzok olvasása C típus Gépelemek ábrázolása, rajzok olvasása C típus Gépjármű villamoshálózati rajzok ábrázolása, ábrák olvasása C típus Rajzszabványok ismerete, katalógus használata C típus Műszaki rajz készítése, olvasása C típus Mértékegységek alkalmazása a műszaki gyakorlatban C típus A szerelési utasítások értelmezése C típus Alkatrészkatalógusok használata 34

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 20 2. A szakképesítés

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 19 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI KOVÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 06 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ

LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ

ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése:

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program valamint a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 31 521 11 0000 00 00 Hegesztő szakképesítés 2 éves Helyi tanterve 2010 Készítette: Kovács Károly műszaki tanár 1 I. Általános

Részletesebben

MELEGÜZEMI TECHNIKUS

MELEGÜZEMI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

VASÚTI PÁLYAMUNKÁS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 841 02 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VASÚTI PÁLYAMUNKÁS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 841 02 1000 00 00. Szakképesítések köre: VASÚTI PÁLYAMUNKÁS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS

NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Szakmai program. Kőműves OKJ.: 31 582 15 1000 00 00. SZVK: 17/2010. (XI. 25.) NFM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény

Szakmai program. Kőműves OKJ.: 31 582 15 1000 00 00. SZVK: 17/2010. (XI. 25.) NFM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ TECHNIKUS

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2800, Tatabánya, Bánhidai-ltp. 408. Szakmai program (helyi tanterv)

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben Az adaptált

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008. 56. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 700 Dombóvár, Népköztársaság u.. 5 8 0 0000 00 00 VENDÉGLŐS Helyi tanterv 008. Készítette: Ériné Dávid Erzsébet . A képzés szabályozásának jogi háttere A központi

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM PÉK SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

CUKRÁSZ. alapján készült.

CUKRÁSZ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

ENERGETIKUS. alapján készült.

ENERGETIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM CIPÉSZ, CIPŐKÉSZÍTŐ, CIPŐJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM MOZGÁSKORLÁTOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 1 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 525 01 2. A szakképesítés megnevezése: Motor-

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

BOLTI ELADÓ. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere I. 1. A központi program

BOLTI ELADÓ. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere I. 1. A központi program BOLTI ELADÓ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 522 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

FINOMMECHANIKAI GÉPKARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FINOMMECHANIKAI GÉPKARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FINOMMEHNIKI GÉPKRNTRTÓ, GÉPEÁLLÍTÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ TOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 06 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZETI SŐHÁLÓZAT- ÉS ERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 0000 00 00 2. A

Részletesebben

47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet

47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet 47/2011. (I. 14.) NFM rendelet a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 17/2010. (I. 25.) NFM rendelet módosításáról

Részletesebben

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ÚSZÓMUNKAGÉP-KEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÚSZÓMUNKAGÉP-KEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÚSZÓMUNKGÉP-KEZELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 840 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Úszómunkagép-kezelő

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 542 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kárpitos 3.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS/ELÁGAZÁS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS/ELÁGAZÁS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS/ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLTANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben Az alapprogramot készítette:

Részletesebben

MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 521 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Műanyag-feldolgozó

Részletesebben

3.2 Szakképesítés-elágazások Nincsenek

3.2 Szakképesítés-elágazások Nincsenek 40. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 541 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Pék 3. Szakképesítések

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 523 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUS

TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 543 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖZLEKEDÉSUTOMTIKI MŰSZERÉSZ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 523 02 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Közlekedésautomatikai

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Épületasztalos

Részletesebben

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 543 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Bútorasztalos

Részletesebben

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 543 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Bútorasztalos

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM PORCELÁNKÉSZÍTŐ ÉS FESTŐ ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA MOZGÁSKORLÁTOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben Az adaptált programot

Részletesebben

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

ÚTÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÚTÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÚTÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 18 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Útépítő 3. Szakképesítések

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KOSÁRFONÓ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben A szakképesítés programját

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: CNC-forgácsoló

Részletesebben

feladatok Vállalkozási ismeretek 3.1 Vállalkozási alapjai Alkatrész javítástechnológiai eljárások Mezőgazdasági gépek javítása

feladatok Vállalkozási ismeretek 3.1 Vállalkozási alapjai Alkatrész javítástechnológiai eljárások Mezőgazdasági gépek javítása 1 Szakképesítés OKJ száma, megnevezése: 31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító Tantárgy neve Követelménymodul Tananyagegység Tananyagelem Elmélet Gyakorlat 11. 12. 13. Száma Megnevezés

Részletesebben

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vendéglős

Részletesebben

38. HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

38. HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 38. HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 541 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

IPARI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IPARI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IPRI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 543 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Ipari

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM PARKGONDOZÓ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PRORAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben

Részletesebben

RADIOGRÁFUS. alapján készült.

RADIOGRÁFUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 17 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Tetőfedő 3.

Részletesebben

KOZMETIKUS. alapján készült.

KOZMETIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

PÉK 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PÉK 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PÉK 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 33 541 04 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése: Pék 4 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Szerszámkészítő

Részletesebben

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 622 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre:

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre: ÉPÜLETASZTALOS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 543 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Cukrász 3. Szakképesítések

Részletesebben

BÁNYÁSZATI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BÁNYÁSZATI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁNYÁSZATI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 544 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: ányászati

Részletesebben

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Cukrász 3. 3.1

Részletesebben

VÁJÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VÁJÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VÁJÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 544 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vájár 3. Szakképesítések

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Épületgépészeti rendszerszerelő

SZAKMAI PROGRAM. Épületgépészeti rendszerszerelő Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Épületgépészeti rendszerszerelő OKJ azonosító szám 31 582 21 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

Pedagógiai Program Szakmai Program 2010 D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6.

Pedagógiai Program Szakmai Program 2010 D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6. D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6. 1 TARTALOMJEGYZÉK D. SZAKMAI PROGRAM... 6 A.) TECHNIKUS KÉPZÉS... 6 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS KÉPZÉS (54

Részletesebben

ÜVEGMŰVES. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 17 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

ÜVEGMŰVES. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 17 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: ÜVEGMŰVES I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK TETŐFEDŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 582 17 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Tetőfedő 3. Szakképesítések

Részletesebben

GUMIIPARI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GUMIIPARI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GUMIIPARI TEHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 543 02 2. A szakképesítés megnevezése: Gumiipari technológus

Részletesebben

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 541 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02 INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző KSH közlemény a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesítés

Részletesebben

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS III. ÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS 54 523 04 1000 00 00 K é s z ü l t : Az 17723-2/2011. VIII. 25. k ö z l e m é n yb e

Részletesebben

36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 541 01 2. A szakképesítés megnevezése: Élelmiszeripari

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Járműfényező

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 582 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Ács,

Részletesebben

KOHÁSZATI ANYAGELŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KOHÁSZATI ANYAGELŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KOHÁSZTI NYGELŐKÉSZÍTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 16 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Kohászati

Részletesebben

KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kertész 3. Szakképesítések

Részletesebben

VASÚTI VONTATÁSI-ÁRAMELLÁTÁSI RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VASÚTI VONTATÁSI-ÁRAMELLÁTÁSI RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VSÚTI VONTTÁSI-ÁRMELLÁTÁSI RENDSZERSZERELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 522 03 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

VASÚTI VONTATÁSI-ÁRAMELLÁTÁSI RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VASÚTI VONTATÁSI-ÁRAMELLÁTÁSI RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VSÚTI VONTTÁSI-ÁRMELLÁTÁSI RENDSZERSZERELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 522 03 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KŐMŰVES. alapján készült.

KŐMŰVES. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

11. ÁLLATGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

11. ÁLLATGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 11. ÁLLATGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 621 01 2. A szakképesítés megnevezése: Állatgondozó

Részletesebben