A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes."

Átírás

1

2 A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII: 27.) OM rendelet 27. (1) bekezdése szerint "A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott tantárgy(ak)ból és tétel(ek) alapján - a teljes vizsgabizottság előtt - ad számot tudásáról. A tételek kiadásának módjáról a szakképesítésért felelős miniszter rendelkezik." A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes. A gépésztechnikus szakképesítés vizsgakövetelményeit a 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet tartalmazza. A szóbeli vizsga tantárgyai és időtartama: Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek kb. 15 perc Gépszerkezettan kb. 20 perc A szóbeli vizsga során a jelölteknek az alábbi témakörökben kell kérdéseket megválaszolni: Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek vizsgatantárgyban az alábbi két témakörben feltett egy-egy kérdésre kell válaszolni: munkajogi, vállalkozói, gazdasági és vezetési ismeretek, munka- és környezetvédelmi ismeretek. Gépszerkezettan vizsgatantárgyban az alábbi három témakörben feltett egy-egy kérdésre kell válaszolni: gépelemek méretezési alapelvei, a gépek szerkezete és működése, a géptermi mérések elméleti alapjai. 2

3 Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 2. Gépszerkezettan 3

4 Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek vizsgatantárgy szóbeli tételei A) Munkajogi, vállalkozói, gazdasági és vezetési ismeretek 1. Jogi ismeretek Ismertesse a jogi személy fogalmát! Csoportosítsa a legfontosabb munkajogi fogalmakat! Ismertesse a munkaviszony létesítésének, módosításának és megszüntetésének lehetőségeit! Ismertesse a Kollektív Szerződés jellemzőit, fő fejezeteit! 2. A jogi szabályozás eszközei Sorolja fel a közjog ismérveit! Sorolja fel a magánjog ismérveit! Ismertesse a polgárjog alapfogalmai! Mi a különbség a törvények, a rendeletek és a jogszabályok között? 3. A vállalkozás fogalma, fajtái Ismertesse az egyéni és a társas vállalkozás fogalmát! Ismertesse az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételeit! Ismertesse az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételeit! 4. A felelősség Ismertesse az anyagi és a jogi felelősség fogalmát! Ismertesse a korlátlan, a korlátolt, az egyetemleges és a személyes felelősség fogalmát! Ismertesse a jogi személyiség és a jogi személyiség nélküliség fogalmát! 5. Tárgyalóképesség és kommunikáció Ismertesse a vállalkozó tárgyalókészségének jellemzőit! Ismertesse, hogy egy üzleti tárgyaláson milyen kommunikációs elemeket használnak a tárgyaló felek!! 6. A konfliktus és a stressz Jellemezze a serkentő- és a gátló feszültségi állapotot! Ismertesse a vállalkozókat fenyegető lelki betegségeket és megelőzésük módját! 7. Társas vállalkozások alapítása Ismertesse a társasági formákat! Ismertesse a vállalkozások indításának feltételeit, a cégbírósági ügyintézést! Ismertesse az alapszabály (alapító okirat) legfontosabb jellemzőit! 4

5 8. A vállalkozások pénzügyi környezetének jellemzése Ismertesse a pénzügyi szolgáltatásokat! Ismertesse a hitelezés alapelveit! Ismertesse a bankszámlák közötti elszámolásokat, a számlavezetés szabályait! Ismertesse a pénzkímélő banki technikákat! 9. A vállalkozás tervezése Ismertesse az üzleti tervezés általános elveit! Jellemezze a pénzügyi tervezés fontosabb lépéseit! = jövedelemterv; = eredmény-kimutatás; = mérleg! 10. A vállalkozások adózása Ismertesse az adózás alapfogalmait, az adó- és járulékfizetési kötelezettséget! Ismertesse az egyes adóformák (társasági adó, ÁFA, SZJA) főbb jellemzőit! 11. A vállalkozási menedzsment Ismertesse a cégvezetés elveit! Ismertesse a társaságok irányító szerveit! Ismertesse a menedzsment szerepét a cég működésében! 12. A vállalkozások működtetése Ismertesse a nyilvántartási, számlaadási kötelezettséget! Ismertesse a pénztárkönyv vezetésének előírásait! Ismertesse a megszűnés és átalakulás szabályait! 13. A költségek elemzése Csoportosítsa és ismertesse a költségeket szerkezetük, eredetük szerint! Ismertesse a költségcsökkentés módszereit! 14. A vállalati gazdálkodás eszközei Csoportosítsa és jellemezze a vállalati gazdálkodás eszközeit: Tárgyi eszközök. Forgóeszközök. Ismertesse az anyaggazdálkodás feladatait! Jellemezze a beruházást! 15. Üzemszervezési ismertetek Jellemezze az anyagi folyamatokat! Ismertesse a minőségellenőrzés szerepét! Ismertesse az ergonómia fogalmát, alkalmazását! 5

6 16. A munkaértékelés Sorolja fel a vállalkozások szervezeti egységei! Ismertesse a létszámelemzés célját! Ismertesse a munkabér-felhasználás elemzését! Ismertesse a munkaerő hatását a vállalati eredményességre! Ismertesse az időkiesések elemzésének célját, módszereit! 17. A szervezés folyamatai Ismertesse a zavartalan működés biztosításának lehetőségeit! Ismertesse az irányítási folyamatok szerepét! Ismertesse a munkaszervezési módokat! 18. Vezetési elvek Ismertesse a lineáris vezetési elv jellemzőit, előnyeit, hátrányait! Ismertesse a funkcionális vezetési elv jellemzőit, előnyeit, hátrányait! Ismertesse a törzskari vezetési elv jellemzőit, előnyeit, hátrányait! 19. Vezetői stílusok Ismertesse az autokrata vezetői stílus jellemzőit, előnyeit, hátrányait! Ismertesse a demokratikus vezetői stílus jellemzőit, előnyeit, hátrányait! Ismertesse a liberális vezetői stílus jellemzőit, előnyeit, hátrányait! 20. A vezető személyisége Ismertesse az eredményes vezetés általános stílusjegyeit! Ismertesse a vezető személyiségével szemben támasztott követelményeket! Ismertesse a hatékony vezetés megszervezésének feltételeit! Sorolja fel és ismertesse a vezetői magatartás leggyakoribb hibáit! 6

7 B) Munka- és környezetvédelmi ismeretek 1. A munkavédelem alapkérdései Ismertesse a munkavédelem feladatát, területeit! Ismertesse a munkavédelmi törvény hatályát! Ismertesse a munkavédelem magyarországi irányítási rendszerét! 2. A munkavédelem alapkérdései Ismertesse a munkavédelmi oktatás és vizsgáztatási rendszere. Ismertesse a Munka Törvénykönyve munkavédelemmel kapcsolatos rendelkezéseit! Ismertesse a Munkavédelmi Törvény fő részeit! Ismertesse a Kollektív Szerződés munkavédelemmel foglakozó részeit! Ismertesse a vállalati munkavédelmi szabályzatok tartalmi követelményeit! 3. A baleset Definiálja a baleset, a foglalkozási ártalom és a munkabaleset fogalmát! Ismertesse a baleset bejelentésének formáit! Ismertesse a kártérítési lehetőségeket! Sorolja fel a baleseti dokumentációkat és tartalmi követelményeiket! 4. A foglalkozási ártalom Ismertesse a foglalkozási ártalom lényegét! Mit ért egyoldalú igénybevétel alatt? Mi jellemzi a monotonitást, és milyen következményekkel járhat? Ismertesse a foglalkozási ártalmak megelőzésének ergonómiai lehetőségeit! 5. A zajártalom Ismertesse az audiometriás mérések fajtáit! Ismertesse a halláskárosodást, a halláskárosodás megelőzési módjait! 6. Különböző technológiák során keletkező sugárzások Ismertesse a különféle sugárzások káros hatását az emberi szervezetre! Sorolja fel és jellemezze az egyéni és a kollektív védőeszközöket! Ismertesse a meghozandó műszaki, szervezési és egészségügyi intézkedéseket! 7. Különböző technológiák során keletkező rezgések Csoportosítsa a rezgések fajtáit! Ismertesse a rezgések hatását az emberi szervezetre! Ismertesse a meghozandó műszaki, szervezési és egészségügyi intézkedéseket! 7

8 8. A klimatikus munkahelyek Ismertesse a klímatényezők hatását az emberi szervezet só-víz háztartására! Ismertesse az effektív hőmérséklet meghatározási módjait! Ismertesse a műszaki megelőzés lehetőségeit! Ismertesse a védőital jelentőségét! Ismertesse a munkahely szellőztetésének lehetőségeit. 9. Világítás-színdinamika Sorolja fel a természetes és a mesterséges megvilágítás követelményeit! Mutassa be a világítótestekre jellemző fényeloszlási görbéket! Ismertesse a színkép fogalmát, a színek emberre gyakorolt hatását! Ismertesse a használatos alak- és színjeleket! 10. A nyomástartó edények biztonságtechnikája Ismertesse a nyomástartó edények jellemző nyomásértékeit! Sorolja fel a nyomásszabályozók és nyomáshatárolók jellemzői! 11. Az anyagmozgatás biztonságtechnikája Ismertesse a kézi anyagmozgatás szabályait, az emelhető teher nagyságának tényezőit! Ismertesse a gépi anyagmozgatás szabályait! Ismertesse az anyagtárolás szabályait! 12. Érintésvédelem Ismertesse az érintésvédelem feladatait! Ismertesse az érintésvédelmi megoldásokat az ide vonatkozó szabványok szerint! Ismertesse a villamos berendezések telepítésének szabályait az ide vonatkozó szabványok szerint! 13. Első-segélynyújtási alapfogalmak Ismertesse az elsősegélynyújtás feladatát, lényegét! Ismertesse az elsősegélynyújtás szabályait! 14. Első-segélynyújtási eljárások Ismertesse az ájulások, rosszullétek ellátási lehetőségeit! Ismertesse az újraélesztés alapszabályait! Sorolja fel a mérgezések, fagyások, égések tüneteit, ismertesse ellátásukat! Ismertesse a sebek, vérzések ellátását! Ismertesse a törések tüneteit és ellátásuk módját! Ismertesse az elektromos áram élettani hatásait és az áramütéses sérült ellátását! 15. A tűzvédelem szervezése Ismertesse a tűzvédelmi oktatás és vizsgáztatás rendszerét! Mi a tűzvédelmi utasítás, ismertesse tartalmát! Mi a tűzriadóterv, mit tartalmaz, hogyan kell nyilvánosságra hozni? 8

9 16. Égéselméleti alapismeretek Ismertesse az égések fajtáit, az oltási módokat! Ismertesse a tűzoltási megoldásokat! Ismertesse a tűzjelzés feladatát, lehetőségeit! 17. Tűzveszélyes anyagok Csoportosítsa és jellemezze a tűzveszélyes anyagokat! Ismertesse a tűzveszélyes tevékenységek végzésének szabályait! 18. Tűzoltás Jellemezze a tűzoltó anyagokat! Ismertesse az oltóberendezések fajtáit! 19. A környezetvédelem alapkérdései Ismertesse a környezetvédelem kialakulását, feladatait! Sorolja fel és jellemezze a környezetvédelem területeit! 20. Ökológiai alapfogalmak Mit értünk energia-körforgalom alatt? Ismertesse az optimum törvényt! Sorolja fel és jellemezze az életközösségek színtereit! 21. Környezetvédelmi módszerek, eszközök, területek Ismertesse a vízvédelem módszereit, eszközeit! Ismertesse a levegővédelem módszereit, eszközeit! Ismertesse az élővilág védelmének módszereit, eszközeit! Ismertesse a talaj védelmének módszereit, eszközeit! 22. Környezetvédelmi módszerek, eszközök, területek Mi a hulladékkezelés feladata? Mit értünk hulladékgazdálkodáson? 23. A környezetvédelem természettudományos alapjai Ismertesse az eutrofizációs elv lényegét! Ismertesse a génbank elv lényegét! Ismertesse az indikátor elv lényegét! Ismertesse a múzeum elv lényegét! 24. A környezetvédelem Sorolja fel a nemzeti parkok és a természetvédelmi területek feladatait! Ismertesse a magyar környezetvédelem és a Környezetvédelmi Világszervezet célkitűzéseit! Sorolja fel és jellemezze Magyarország nemzeti parkjait! 9

10 Gépszerkezettan vizsgatantárgy szóbeli tételei A) Gépelemek méretezési alapelvei 1. Csavarmenetek, mozgatócsavarok csavarmenetek származtatása szabványos menetprofilok, az önzárás határhelyzete mozgatócsavarok és alkalmazásuk a csavarmozgatás erő- és nyomatékszükséglete mozgatócsavarok igénybevételei és szilárdsági méretezésük a csavarmenetek jelképes ábrázolása 2. Csavarkötések, csavarbiztosítások szabványos élesmenetek jellemző méretei szabványos kötőcsavarok és csavaranyák kialakítása, anyaguk a csavarmenet önzárásának feltételei csavarbiztosítási megoldások csavarkötés ábrázolása a csavarmeghúzás erő- és nyomatékszükséglete kötőcsavarok igénybevételei, szilárdsági méretezésük 3. Ék- és reteszkötés az ékkötés alkalmazási területei, fajtái, ábrázolásuk a hossznyírású ékek és az ékhornyok kialakítása hossznyírású ékek illesztése, igénybevételei, szilárdsági méretezése keresztnyírású ékek kialakítása, szilárdsági méretezése a reteszkötés alkalmazási területei, fajtái, ábrázolásuk a reteszek és a reteszhornyok kialakítása reteszek illesztése, igénybevételei és szilárdsági méretezésük 10

11 4. Bordás- és poligonkötés a bordáskötés alkalmazási területei, fajtái a bordázat kialakítása tengelyen és az agyban, szabványos ábrázolásuk a bordázat igénybevételei és szilárdsági méretezése a poligonkötések alkalmazási területei, fajtái 5. Szegecsek és szegecskötések a szegecskötés alkalmazási területei, fajtái, ábrázolásuk a szegecsek anyaga, szegecsfej-kialakítások a szegecsfej kialakításának szerszámai, technológiái a szegecsek igénybevételei különféle szegecskötések esetében a szegecskötés szilárdsági méretezése 6. Hegesztett kötések a lánghegesztés eszközei, anyagai és segédanyagai a villamos ívhegesztés eszközei, anyagai és segédanyagai a hegesztési varrat helyének tervezési szempontjai, előzetes megmunkálása a különféle hegesztési varratok jelképes jelölése a hegesztési varratok igénybevételei, szilárdsági méretezése a lángvágás alkalmazási területei, eszközei 7. Forrasztott kötések a lágyforrasztás alkalmazási területei, eszközei, anyagai, segédanyagai az összekötendő elemek előzetes felületi kezelése a keményforrasztás alkalmazási területei, eszközei, anyagai, segédanyagai a lágy- és a keményforrasztással készített kötések szilárdsági jellemzői 11

12 8. Ragasztott kötések a fémragasztás alkalmazási területei az összekötendő elemek előzetes megmunkálása, felületi kezelése a helyesen kialakított ragasztott kötés jellemzői ragasztóanyagok fajtái 9. Zsugorkötések a zsugorkötés alkalmazási területei a különféle zsugorkötési eljárások eszközei, segédanyagai a szükséges túlfedés értékének meghatározása adott túlfedés esetében létrehozandó hőmérsékletkülönbség meghatározása a felsajtolás erőszükségletének meghatározása 10. Tengelyek a különféle kialakítású fő tengelytípusok a különféle típusú tengelyek hordozó felületeinek kialakítása tengelyvégek kialakítása a különféle rendeltetésű és kialakítású tengelyek igénybevételei, szilárdsági méretezése 11. Gördülőcsapágyak a csapágyak feladatai, fajtái a különböző irányú terhelések felvételére alkalmas gördülőcsapágy-típusok gördülőcsapágyak kenési, tömítési és porvédelmi megoldásai a gördülőcsapágyak szerelésének technológiája, eszközei, szerszámai, segédanyagai gördülőcsapágyak kiválasztásának menete SKF katalógusból különböző csapágybeépítési és rögzítési megoldások 12

13 12. Siklócsapágyak a csapágyak feladata, fajtái az olajfilm kialakulásának feltételei és folyamata siklócsapágyaknál a siklócsapágyak fő szerkezeti részeinek anyagai, igénybevételei a siklócsapágyak kenési rendszerei, tömítése, porvédelme a különböző kialakítású és terhelésű siklócsapágyak kenőanyagai csapok és perselyek szilárdsági méretezése 13. Rugók, lengéscsillapítók rugók feladata, anyagai, kialakításuk a különböző kialakítású rugók igénybevételei, alakváltozásai, szilárdsági méretezésük rugók jellemzése karakterisztikájuk alapján csoportrugók a rugók soros és párhuzamos kapcsolásának hatása az eredő rugókarakterisztikára a lengéscsillapítók feladata, szerkezeti kialakításaik 14. Fékek a fékek rendeltetése, fő szerkezeti kialakításuk, működésük a mozgó tömegek fékezésekor végbemenő energiaátalakulás folyamata a fékezésben résztvevő szerkezeti elemek igénybevételei a fékezés erő- illetve nyomatékszükségletének meghatározása a fékút és a fékezési idő számítása 15. Szalagfékek a szalagfékek alkalmazási területei a különféle szalagfékek szerkezeti kialakítása a fékkaron kifejtendő erő meghatározása a különféle elrendezésű szalagfékeknél a fékszalag szilárdsági méretezése 13

14 16. Csövek, csőszerelvények, tömítések csoportosításban! feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! magyarázataiban a csővezetékek rendeltetése, anyaguk megválasztásának szempontjai a csővezeték szükséges belső átmérője meghatározásának elve a különféle anyagú csövek szükséges minimális falvastagságának meghatározása a különféle anyagú és rendeltetésű csővezetékeknél alkalmazott csőkötések, tömítő és hőszigetelő anyagok csőkiegyenlítő, alátámasztó és felfüggesztő szerkezetek kialakítása a közeg áramlását szabályozó szerelvények szerkezete, szabályozó készsége különféle közegeket szállító csővezetékek zavartalan üzemét biztosító szerelvények 17. Tengelykapcsolók a tengelykapcsolók feladata, csoportosítási szempontjaik különféle tengelykapcsolók főbb jellemzői, szerkezeti kialakításuk nyomatékátvitelkor igénybevett szerkezeti elemek szilárdsági méretezése 18. Dörzskerékhajtás a dörzskerékhajtás fő jellemzői, alkalmazási területei állandó és változtatható áttételű dörzskerékhajtások kialakítása adott nyomaték átviteléhez szükséges összeszorító erő meghatározásának elve irányváltós dörzskerék-hajtóművek 19. Laposszíj-hajtás a laposszíj-hajtás fő jellemzői, alkalmazási területei a szíj hosszúságának meghatározása adott elrendezésű szíjhajtásnál a szíjágakban ébredő erők meghatározása adott nyomaték átvitele esetén a szíj szükséges előfeszítésének meghatározása az üzemszerű szíjcsúszás, és csökkentésének lehetőségei a laposszíjak végtelenítése, szilárdsági méretezése 14

15 20. Ékszíj-hajtás az ékszíj-hajtás fő jellemzői, alkalmazási területei szabványos ékszíjak és ékszíj-tárcsák kialakítása, jellemző méretei súrlódási viszonyok elemzése ékszíj-hajtásnál a szükséges tárcsaátmérők, ékszíj-keresztmetszet, és az alkalmazandó darabszám meghatározásának elve adott teljesítmény és fordulatszám esetében 21. Egyenes fogazatú hengeres fogaskerékhajtás a fogaskerekek kapcsolódásának feltételei, szabványos elnevezések, jelölések az evolvens fogprofil jellemzői az elemi fogazatú hajtás jellemzői, geometriai méretei az alámetszés fogalma, következményei alámetszés elkerülésére kompenzált hajtás geometriai méretezése a fogak legördülésekor fellépő csúszás oka, a relatív csúszás csúszáskiegyenlítés szükségessége és lényege 22. Ferdefogazatú és nyílfogazatú hengeres fogaskerékhajtás a fogaskerekek kapcsolódásának feltételei, szabványos elnevezések, jelölések az evolvens fogprofil jellemzői ferdefogazatú és nyílfogazatú hajtás alkalmazásának indítékai ferdefogazatú fogaskerekek kapcsolódása, erőhatások vizsgálata ferdefogazatú fogaskerekek geometriai méretezése nyílfogazatú fogaskerekek kapcsolódása, a fellépő erőhatások 23. Kúpkerék-hajtás a fogaskerekek kapcsolódásának feltételei, szabványos elnevezések, jelölések az evolvens fogprofil jellemzői kúpkerekek kapcsolódása, síkkerék geometriai jellemzői elemi kúpkerék-hajtás geometriai méretezése 15

16 24. Általános fogazatú hajtás a fogaskerekek kapcsolódásának feltételei, szabványos elnevezések, jelölések az evolvens fogprofil jellemzői az általános fogazatú hajtás alkalmazásának indítékai az általános fogazatú hajtás geometriai méretezése 25. Belsőfogazatú hajtás a fogaskerekek kapcsolódásának feltételei, szabványos elnevezések, jelölések az evolvens fogprofil jellemzői a belsőfogazatú hajtás alkalmazásának indítékai a belsőfogazatú hajtás geometriai méretezése 26. Csigahajtás a csigahajtás alkalmazási területei a csigahajtás elemei, szabványos jelölések és megnevezések, az áttétel számítása elemi csigahajtás geometriai méretezése a csigahajtás hatásfokának meghatározása önzáró csigahajtóművek 27. Lánchajtás a lánchajtás alkalmazási területei az evolvens fogazatú lánckerekek kialakítása az alkalmazott láncfajták szerkezete, végtelenítése 28. Bütykös mechanizmus bütykös mechanizmusok osztályozása, alkalmazási területei adott mozgásdiagram alapján bütyökprofil szerkesztésének menete adott bütyökprofilhoz tartozó mozgásdiagram szerkesztésének menete a bütyök és az emeltyű állandó kapcsolatát biztosító szerkezeti megoldások 16

17 29. Forgattyús mechanizmus egyszerű négycsuklós mechanizmus elemei, elnevezések, mozgásviszonyok a forgattyús mechanizmus származtatása egyszerű négycsuklós mechanizmusból forgattyús hajtóművel rendelkező géptípusok állandó forgattyú-fordulatszámot feltételezve, a löket függvényében: = a hajtott tag (dugattyú) sebességváltozásának vizsgálata = a hajtott tag (dugattyú) gyorsulásváltozásának vizsgálata = a mechanizmus egyes elemeire ható erők vizsgálata 30. Kulisszás mechanizmus az egyszerű négycsuklós mechanizmus elemei, elnevezések, mozgásviszonyok a kulisszás mechanizmus származtatása egyszerű négycsuklós mechanizmusból kulisszás hajtóművel rendelkező gépek állandó forgattyú-fordulatszámot feltételezve, a löket függvényében: = a hajtott tag (kos) sebességváltozásának vizsgálata = a hajtott tag (kos) gyorsulásváltozásának vizsgálata 17

18 B) Gépek szerkezete és működése 1. Egyszerű emelőgépek, felvonók az egyszerű emelőgép fogalmának meghatározása az egyszerű emelőgépek fő típusainak szerkezete, működése (mechanikus, hidraulikus és pneumatikus) különféle egyszerű emelőgépek terhelt elemeinek igénybevételei, szilárdsági méretezése a teheremelés, illetve süllyesztés erő- és teljesítményszükséglete különféle egyszerű emelőgépeknél, csigasoroknál és felvonóknál emelőgépek biztonságos üzemeltetésének feltételei 2. Daruk a daru fogalmának meghatározása különböző kialakítású és mozgású darutípusok szerkezete, működése a hárommotoros futódaru szerkezete, a híd- és a macskamozgatás, valamint a teheremelés erő- és teljesítményszükséglete forgó- és toronydaruk ellensúly-meghatározásának elve a daruk biztonságos üzemeltetésének feltételei 3. Szállítóberendezések helyhez kötött és mobil szállítógépek fogalmának meghatározása csúszdák, görgősorok, szállítócsigák és szállítószalagok szerkezete, szállítóteljesítménye különféle meghajtású és kialakítású targoncák, villás emelők szerkezeti kialakítása elevátorok, konvejorok és markolók szerkezeti kialakítása, működése és alkalmazási lehetőségei a különféle szállítóberendezések biztonságos üzemeltetésének feltételei 18

19 4. Dugattyús szivattyúk a szivattyúk feladata, főbb típusai, üzemük során fellépő veszteségek az egyhengeres, egyszeres működésű dugattyús szivattyú szerkezete, működése a dugattyús szivattyúhoz kapcsolódó csővezetékben lévő légüstök feladata, szerkezete és működése a többhengeres és a kettősműködésű dugattyús szivattyúk szerkezete, működése a dugattyús szivattyúk indítása, folyadékszállítása a dugattyús szivattyúk fő méreteinek és teljesítményszükségletének meghatározása 5. Örvényelven működő szivattyúk a szivattyúk feladata, főbb típusai, üzemük során fellépő veszteségek a centrifugálszivattyú szerkezete, működése, indítása a különféle lapátkialakítások hatása a szivattyú folyadékszállítására a turbinaszivattyúk szerkezete, működése a folyadék útja a szívócsonktól a nyomócsonkig az örvényelven működő szivattyúk üzemeltetése, szabályozása, soros és párhuzamos kapcsolásának feltételei szivattyúk teljesítményszükségletének meghatározása 6. Egyéb rendszerű szivattyúk a szivattyúk feladata, főbb típusai, üzemük során fellépő veszteségek különféle lengődugattyús, radiáldugattyús és szárnylapátos szivattyúk szerkezete, működése, alkalmazási területe különféle membránszivattyúk szerkezete, működése, alkalmazási területe fogaskerék-szivattyúk szerkezete, működése, folyadékszállítása, alkalmazási területe csavarszivattyú szerkezete, működése, alkalmazási területe szivattyúk üzemeltetése, karbantartása, teljesítményszükségletének meghatározása 19

20 7. Dugattyús kompresszorok a kompresszorok feladata, főbb típusai, üzemük során fellépő veszteségek egyfokozatú dugattyús kompresszor szerkezete, működése a dugattyús kompresszor indikátordiagramjának elemzése különféle tartálynyomások esetében a többfokozatú dugattyús kompresszorok szerkezete, működése, a közbenső fokozat(ok) nyomásának meghatározása a dugattyús kompresszor hűtési rendszerei 8. Fúvók, turbókompresszorok, ventillátorok a légszállító gépek csoportosítása az elérhető végnyomás és működési elvük szerint fúvók szerkezete, működése, felhasználási területei turbókompresszorok szerkezete, működése, felhasználási területei a levegő-visszahűtés szükségessége ventillátorok szerkezeti megoldásai, működése 9. Négyütemű Otto-motorok szerkezete, működése az elméleti Otto-körfolyamat elemzése a négyütemű Otto-motor szerkezeti felépítése, működése a négyütemű Otto-motor indikátordiagramjának elemzése szelepvezérlési rendszerek, szelephézag és állításának lehetőségei a dugattyús belsőégésű motorok teljesítményét befolyásoló tényezők Otto-motorok szabályozása belsőégésű motorok hűtési rendszerei = léghűtési megoldások = vízhűtési megoldások adott paraméterekkel rendelkező motor hűtőfolyadék-szükséglete meghatározásának elve 20

21 10. Kétütemű Otto-motorok, szerkezete, működése az elméleti Otto-körfolyamat elemzése a kétütemű Otto-motor szerkezeti felépítése, működése a kétütemű Otto-motor indikátordiagramjának elemzése a dugattyús belsőégésű motorok kenési rendszerei az Otto-motorok gyújtási rendszerei = a mágnesgyújtás elemei, működése = az akkumulátoros gyújtóberendezés elemei, működése = a tirisztoros gyújtás elemei, működése az előgyújtás szükségessége, az előgyújtás szabályozása a villamos gyújtógyertya szerkezete, jellemzői 11. Otto-motorok tüzelőanyag-ellátó berendezései az Otto-motorok tüzelőanyag-ellátó berendezésének feladata, fő szerkezeti egységei keverékképzés az Otto-motorokban, főfúvóka rendszerek a karburátorok kiegészítő berendezései = hidegindító berendezés lényege = alapjárati fúvóka, és az alapjárati fordulatszám szabályozása = a gyorsító berendezés feladata, kialakítása a benzin-tápszivattyú feladata, szerkezete, működése a benzin-befecskendezési rendszerek belsőégésű motorok tüzelőanyag-fogyasztása, a fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás meghatározása 12. Négyütemű dízelmotorok szerkezete, működése az elméleti Diesel-körfolyamat elemzése a négyütemű dízelmotor szerkezeti felépítése, működése a négyütemű dízelmotor indikátordiagramjának elemzése dízelmotorok égéstérkiképzése keverékképzés a dízelmotorban dízelmotorok szabályozása 21

22 13. Kétütemű dízelmotorok szerkezete, működése az elméleti Diesel-körfolyamat elemzése a kétütemű dízelmotor szerkezeti felépítése, működése, öblítési rendszerek a kétütemű dízelmotor indikátordiagramjának elemzése a dízelmotorok feltöltésének lényege, feltöltési rendszerek a dízelmotorok hidegindítása, izzítógyertyák feladata, kapcsolása 14. Dízelmotorok tüzelőanyag-ellátó berendezése a dízelmotorok tüzelőanyag-ellátó berendezésének feladata, fő szerkezeti egységei keverékképzés a dízelmotorokban, dízelmotorok szabályozása befecskendező porlasztók kialakítása, működése állandó löketű adagolószivattyúk szerkezete, működése, a szállított tüzelőanyag mennyiségének szabályozása a regulátor feladata, a röpsúlyos regulátor szerkezete, működése 15. Dugattyús belső égésű motorok jellemző adatai a motor teljesítményének, nyomatékának és fajlagos tüzelőanyag-fogyasztásának alakulása a főtengely fordulatszámának függvényében a motor rugalmassága a motorok veszteségei, az effektív hatásfok meghatározása a motor hőmérlege a motorok fő méreteinek meghatározása az effektív középnyomás alapján 16. Gázturbinák a gázturbinák működési elve a gázturbinák szerkezeti felépítése, fajtái energiaátalakulás a gázturbinákban a gázturbinák szabályozása a gázturbinák tüzelőanyagai 22

23 17. Gőzkazánok, gőzturbinák szilárd tüzelőanyagok elégetésére szolgáló tüzelőberendezések folyékony és légnemű tüzelőanyagok elégetésére szolgáló tüzelőberendezések különféle tüzelőberendezések hőteljesítményének számítási eljárásai a különféle rendszerű gőzkazánok szerkezeti kialakítása, működése a kazánba kerülő tápvíz túlhevített gőzzé alakulásának folyamata különféle típusú kazánoknál a gőzkazánok üzemeltetése során fellépő veszteségek okai és azok csökkentésének lehetőségei a gőzkazánok kiegészítő és biztonsági berendezései, kazánszerelvények gőzturbinák szerkezeti felépítése, működése a gőzturbinákban lejátszódó energiaátalakulás folyamata a gőzturbinák szabályozása 18. Erőművek az erőművek rendeltetése, a különféle erőművek fő szerkezeti egységei vízenergia hasznosításának lehetőségei adott vízmennyiség és esésmagasság esetében a szabadsugár (akciós) vízturbinák működési elve, fajtái, szerkezeti kialakítások a réstúlnyomásos (reakciós) vízturbinák működési elve, fajtái, szerkezeti kialakítások vízturbinák szabályozási lehetőségei hőerőművek csoportosítása a felhasznált energiahordozók jellemzői alapján turbinák és generátorok együttműködése 19. Esztergagépek az egyetemes esztergagép fő szerkezeti részei, azok mechanikus kapcsolata a munkadarab befogásának és megtámasztásának eszközei a megmunkáló szerszámok befogásának eszközei a főorsó feladata, kialakítása, meghajtása és megvezetése a főorsó fordulatszám-változtatásának módjai a fő- és mellékhajtómű kapcsolata, kinematikai vizsgálata az esztergagép főhajtóművének terhelhetősége 23

24 20. Marógépek a marógépek típusai, fő szerkezeti részei, azok mechanikus kapcsolata a munkadarab befogásának eszközei a megmunkáló szerszámok befogásának eszközei marógépek fő- és mellékhajtóművének kinematikai vizsgálata egyetemes és konzolos marógépek terhelhetőségének vizsgálata 21. Fúrógépek a fúrógépek típusai, fő szerkezeti részei, azok mechanikus kapcsolata a munkadarab befogásának eszközei a megmunkáló szerszám befogásának eszközei az orsó fordulatszám-változtatásának módjai fúrógépek terhelhetőségének vizsgálata 22. Gyalugépek, vésőgépek a gyalu- és vésőgépek alkalmazási területei a lengőhimbás hajtómű szerkezeti felépítése, a lökethossz szabályozásának lehetősége a kos sebességváltozásának elemzése a löket mentén a hosszgyalugép szerkezeti felépítése, asztalmozgató hajtóművek vésőgépek szerkezeti felépítése gyalu és vésőgépek terhelhetőségének vizsgálata 23. Köszörűgépek a köszörűgépek általános jellemzői, munkaterületük a palástköszörűgép szerkezei felépítése, működése a lyukköszörűgép szerkezeti felépítése, működése a síkköszörűgépek szerkezeti felépítése, működése munkadarab befogási módok koronglehúzó szerkezetek 24

25 24. Numerikus vezérlésű szerszámgépek numerikus vezérlésű szerszámgépek koordináta-rendszerei a pontvezérlés jellemzői, alkalmazási területe a szakaszvezérlés jellemzői, alkalmazási területe a pályavezérlés jellemzői, alkalmazási területe közvetlen és közvetett útmérő rendszerek jellemző pontok a gép mozgásterében 25. Hűtőgépek, klímaberendezések a mesterséges hűtés elve a kompresszoros és az abszorpciós hűtőgépek szerkezeti kialakítása, működése a hűtőgépekben alkalmazott hűtő- és oldóanyagokkal szemben támasztott követelmények leggyakrabban alkalmazott hűtő- és oldóanyagok a klímaberendezések működési elve, fő szerkezeti kialakításaik, üzemeltetési feltételei 26. Épületek fűtése hőátadás, hővezetés és hősugárzás útján időegység alatt átszármaztatható hőmennyiség számítása a gyakorlatban alkalmazott lég és sugárzó fűtési megoldások a központifűtés-rendszerek fő jellemzői, szerkezeti egységei, biztonsági és kiegészítő berendezései melegvíz és gőzfűtő rendszerek fő jellemzői, szerkezeti egységei, biztonsági és kiegészítő berendezései 25

26 27. Épületek vízellátása, csatornázása a közműhöz csatlakozó vízellátó rendszerek fő szerkezeti egységei a saját vízforrásból táplált vízellátó rendszerek fő szerkezeti egységei az épületek belső csőhálózatának kialakítása a hideg- és a melegvízellátás biztosítására az épületek csapadék- és szennyvízelvezető rendszerének kialakítási elve és a közcsatorna-hálózatba csatlakoztatás megoldásai a közcsatorna-hálózat kialakításának elve 28. Közúti járművek közúti teherszállító járművek típusai, szerkezeti felépítésük, alkalmazási területeik speciális áruk szállítására alkalmas közúti járművek szerkezete adott útviszonyok és járműsebesség esetében a jármű vontatási ellenállásának meghatározása a vontatási ellenállás és járműsebesség ismeretében a jármű vonóerő- és teljesítményszükségletének meghatározása 29. Vasúti járművek vasúti vontató és vontatott járművek felépítése, fajtái, szerkezeti kialakításuk speciális áruk szállítására alkalmas vasúti kocsik fajtái, szerkezeti felépítésük és alkalmazásuk 30. Közúti és vasúti áruszállítás a közúti áruszállítás megszervezésének forgalmi irányelvei a vasúti áruszállítás megszervezésének forgalmi irányelvei a kombinált fuvarozás megvalósításának feltételei 26

27 C) A géptermi mérések elméleti alapjai 1. Körforgó szivattyúk vizsgálata a körforgó szivattyú szerkezeti elemeinek vizsgálata a szívó- és a nyomócsővezeték vizsgálata üzem közben mérendő paraméterek, a szükséges mérőműszerek a szivattyú indítását megelőző feladatok, a szivattyú indítása a mérési folyamat lépései a mérési eredmények kiértékelése a mérési jegyzőkönyvben rögzítendő: = adatok = számítási eljárások = diagramok (jelleggörbék) = következtetések 2. Egyfokozatú dugattyús kompresszor vizsgálata dugattyús kompresszor szerkezeti elemeinek vizsgálata a szívó- és nyomócsővezeték vizsgálata üzem közben mérendő paraméterek, a szükséges mérőműszerek a kompresszor indítását megelőző feladatok, a kompresszor indítása a mérési folyamat lépései a mérési eredmények kiértékelése a mérési jegyzőkönyvben rögzítendő: = adatok = számítási eljárások = diagramok (jelleggörbék) = következtetések 27

28 3. Dugattyús belső égésű motor fékpadi vizsgálata a motor fékpadra szerelése üzem közben mérendő paraméterek, a szükséges mérőműszerek a motor indítását megelőző feladatok, a motor indítása a mérési folyamat lépései a mérési eredmények kiértékelése a mérési jegyzőkönyvben rögzítendő: = adatok, számítási eljárások = diagramok (jelleggörbék) = következtetések 4. Állandó löketű adagolószivattyú vizsgálata adagolószivattyú-vizsgáló próbapad szerkezete, működése, jellemzői az adagolószivattyú próbapadra szerelése a befecskendezett tüzelőanyag mennyiségének megengedett eltérései a befecskendezett tüzelőanyag mennyiségének állítási lehetősége a mérési folyamat lépései a mérési eredmények kiértékelése a szükséges korrekciók elvégzésének módjai a mérési jegyzőkönyvben rögzítendő: = adatok = számítási eljárások = diagramok (jelleggörbék) = következtetések 5. Befecskendező porlasztó vizsgálata a porlasztóvizsgáló készülék szerkezete, működése a porlasztó készülékre szerelése a befecskendezési nyomás és sugárkép módosításának lehetőségei a mérési folyamat lépései a mérési eredmények kiértékelése a szükséges korrekciók elvégzésének módjai a mérési jegyzőkönyvben rögzítendő: = adatok = diagramok (jelleggörbék) = következtetések 28

29 6. Szerszámgépek pontossági vizsgálata a szerszámgépek pontossági vizsgálatának célja, a pontosság fogalma a szerszámgépek pontossági osztályai a geometriai pontosság jellemzőinek vizsgálata: = a vizsgálatok általános irányelvei = a geometriai pontossági vizsgálat eszközei és kialakításuk a megmunkálási pontosság vizsgálata: = a próbamunkadarab kialakítása = a próbamunkadarabok vizsgálata 7. Hajtóművek terhelhetőségének vizsgálata a hajtóművek terhelhetőség-vizsgálatának célja, módszerei szíjak és szíjtárcsák terhelhetősége fogaskerekek terhelhetősége, a kritikus kerék kiválasztása = a fogtő ellenőrzése hajlításra = a fogak ellenőrzése felületi nyomásra hajtómű tengelyeinek terhelése, csapágyazásuk szerszámgépeken alkalmazott súrlódó tengelykapcsolók terhelhetősége 8. Akkumulátorok vizsgálata az akkumulátorok feladata, jellemzői az akkumulátorok típusai a savas és a lúgos akkumulátor összehasonlítása, alkalmazási területeik savas akkumulátorok töltése és kisütése akkumulátortöltő berendezések 9. Egyenáramú gépek vizsgálata egyenáramú generátorok fajtái, kapcsolási vázlataik egyenáramú generátorok külső jelleggörbéi egyenáramú motorok terhelés-fordulatszám jelleggörbéi 10. Aszinkron gépek vizsgálata csoportosításban! Feleletéhez készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Magyarázatai- 29

30 ban háromfázisú aszinkronmotorok felépítése háromfázisú aszinkronmotorok indítása, fordulatszám szabályozása háromfázisú aszinkronmotorok forgásirányának változtatása háromfázisú aszinkronmotorok nyomaték-fordulatszám jelleggörbéje 11. Szinkrongépek vizsgálata háromfázisú szinkrongép szerkezeti felépítése szinkrongépek hálózatra kapcsolásának feltételei háromfázisú szinkrongép szabályozása 12. Villamos jellemzők mérése az áramerősség mérése, ampermérő bekötése egyfázisú rendszerbe az ampermérő méréshatárának kibővítése a feszültség mérése, a voltmérő bekötése egyfázisú rendszerbe a voltmérő méréshatárának bővítése a villamos teljesítmény mérése 13. Tolómérők a tolómérők alkalmazási területei a nóniusz elv tolómérők fajtái, kialakításuk 14. Mérőhasábok mérőhasábok alkalmazási területei pontossági osztályok, hibák a mérőhasábok anyaga, kezelésük mérőhasáb készletek, tartozékok a mérőhasábok ellenőrzése 15. Mikrométerek 30

31 a mikrométerek alkalmazási területei a mikrométerek elve, méréshatárok a mikrométerek hibái, ellenőrzésük 16. Mérőórák a mérőórák alkalmazási területei a mérőórák szerkezete, tartozékai a mérőórák pontossága, ellenőrzésük 17. Mikroszkópok a mikroszkópok alkalmazási területei, fajtái a mikroszkópok fő szerkezeti részei a műhelymikroszkóp felépítése, kezelése 18. Idomszerek idomszerek alkalmazási területei idomszerek fajtái, anyaguk, kialakításuk idomszerek gyártási tűrései idomszerek ellenőrzése 19. Kúpos felületek mérése kúposság megadása, tűrések külső kúpfelületek mérési eljárásai, eszközei belső kúpfelületek mérési eljárásai, eszközei 20. Hengeres fogaskerekek ellenőrzése a fogaskerekek jellemző méretei a jellemző méretek tűrései a jellemző méretek ellenőrzésének eszközei, segédletek a mérési eredmények kiértékelése 31

32 21. Menetmérés különféle profilú menetek jellemző méretei, azok tűrései menetmérés eszközei menetek jellemző méreteinek mérése 22. A helyzetpontosság mérése a különféle helyzettűrési előírások megadása rajzokon a különféle helyzettűrési értékek ellenőrzésének eszközei a különféle helyzettűrési értékek ellenőrzésének módszerei 23. Forgó alkatrészek ellenőrzése a körfutás és a tengelyirányú ütés tűrésének megadása a körfutás ellenőrzésének módszerei a tengelyirányú ütés ellenőrzésének elve 24. A felületi érdesség mérése a felületi érdesség fogalma a felületi érdesség megadásának fajtái a felületi érdesség mérőszámai, megadásuk rajzokon szubjektív vizsgálatok az objektív érdességmérés eszközei 32

33 25. Szövetszerkezeti vizsgálatok szövetszerkezetei vizsgálatok célja a mikroszkópi csiszolatok készítése következtetések az acél tulajdonságaira szövetszerkezetük alapján 26. Szakítóvizsgálat a szakítóvizsgálat célja szakítógépek szerkezeti felépítése a szabványos próbapálcák jellemző méretei a szakítóvizsgálat során mért jellemzők a szakítóvizsgálat eredményeinek meghatározása 27. Keménységvizsgálatok a keménységvizsgálat célja a különféle keménységvizsgáló eljárások eszközei a különféle eljárások során mérendő adatok az anyagok keménységére jellemző mérőszámok meghatározása 28. Dinamikus vizsgálatok a fajlagos ütőmunka fogalma, mértékegysége próbatest kialakítása a fajlagos ütőmunka-vizsgáló berendezés felépítése a vizsgálat lefolytatásának menete a mért adatok kiértékelése a fárasztóvizsgálat célja 29. Technológiai vizsgálatok a technológiai vizsgálatok célja a különféle technológiai vizsgálatok berendezései a mérési eredmények értékelése 33

34 30. Hibakereső vizsgálatok a hibakereső vizsgálatok célja, alkalmazási területei a festékdiffúziós repedésvizsgálat célja és eszközei a mágneses repedésvizsgálat alkalmazási területe 34

Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, vállalkozói és gazdasági ismeretek 3. Munka- és környezetvédelmi ismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, vállalkozói és gazdasági ismeretek 3. Munka- és környezetvédelmi ismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, vállalkozói és gazdasági ismeretek 3. Munka- és környezetvédelmi ismeretek 2 31 5236 01/V Szakmai ismeretek vizsgatárgy szóbeli vizsgatételei

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamosságtani és gépészeti alapismeretek A) Mechanika, gépelemek B) Műszaki ábrázolás, anyag- és gyártásismeret C) Műszaki villamosságtan 2. Szakmai ismeretek A) Szerkezettan

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A 10/200 (II. 2.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 1.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai 1.1. Szakképesítés azonosító száma: 32 2 7429 02 2 5 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, minőségbiztosítás 3. Gazdasági alapismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, minőségbiztosítás 3. Gazdasági alapismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, minőségbiztosítás 3. Gazdasági alapismeretek 2 1. Szakmai ismeretek szóbeli vizsgatételei "A" tételek: 1. Az alapanyagok

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Kohászati technológia 2. Kohászati géptan 3. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 52 5432 06/V

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Kohászati technológia 2. Kohászati géptan 3. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 52 5432 06/V Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Kohászati technológia 2. Kohászati géptan 3. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 2 Kohászati technológia tantárgy szóbeli vizsgatételei 1. a. Ismertesse

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A Gépészeti alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki szakterület

Részletesebben

1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, mérés-ellenőrzés (minőségbiztosítás)

1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, mérés-ellenőrzés (minőségbiztosítás) Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, mérés-ellenőrzés (minőségbiztosítás) 3. Vállalkozási alapismeretek, az Üzleti terv megvédése. A jelölt a bizottság által

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Villamos gépek és készülékek

Villamos gépek és készülékek Villamos gépek és készülékek 1. Definiálja és értelmezze a mágneses gerjesztés, térerősség, fluxus és indukció fogalmát! Ábrázolja egy tetszőleges villamos forgógép mágneses körét, ismertesse a gerjesztésigény

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. A tételhez

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 2 Villamos gépek és hajtások 1. a/ A villamos tér - Jellemezze a villamos teret! Ismertesse a térerősség

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program valamint a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Minta MELLÉKLETEK. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten

Minta MELLÉKLETEK. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten MELLÉKLETEK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten Teszt 1. Méretezze be az 5mm vastag lemezből készült alkatrészt! A méreteket vonalzóval a saját rajzáról mérje le! 2 pont

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1722-09/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Műszaki ismeretek Géptan

Műszaki ismeretek Géptan Műszaki ismeretek Géptan 1. Ismertesse a benzin- és diesel motorok szerkezeti felépítését, működését vázlatrajz segítségével! Hogyan határozhatjuk meg a motor effektív teljesítményét méréssel? 2. Ismertesse

Részletesebben

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez 2015. tavaszi/őszi félév A vizsgára hozni kell: 5 db A4-es lap, íróeszköz (ceruza!), radír, zsebszámológép, igazolvány. A vizsgán általában 5 kérdést kapnak, aminek a kidolgozására 90 perc áll rendelkezésükre.

Részletesebben

Ruhaipari technológia. 1. Ismertesse a férfiruhákon leggyakrabban használt a varrások alaki és méretjellemzőit!

Ruhaipari technológia. 1. Ismertesse a férfiruhákon leggyakrabban használt a varrások alaki és méretjellemzőit! 2 Ruhaipari technológia 1. Ismertesse a férfiruhákon leggyakrabban használt a varrások alaki és méretjellemzőit! Ismertesse a férfiruhákon leggyakrabban használt öltések, varratok tulajdonságait! 2. Ismertesse

Részletesebben

A második részben található a tanári példány, amely az értékelést segíti.

A második részben található a tanári példány, amely az értékelést segíti. A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazzák: Villamos hálózatok alapjai, elektronikus áramkörök alapjai, villamos gépek alapjai,villamos

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Milyen kötésmódokat ismer? Ismertesse az oldható és nem oldhatókötéseket!

Milyen kötésmódokat ismer? Ismertesse az oldható és nem oldhatókötéseket! Milyen kötésmódokat ismer? Ismertesse az oldható és nem oldhatókötéseket! Oldható kötés: Oldható kötések azok a kötések, melyek a kötőelem roncsolása nélkül oldhatóak. Ilyen kötés lehet például az ék-,

Részletesebben

A továbbiakban a szóbeli vizsgára a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdésének és 28. -ának előírásai érvényesek.

A továbbiakban a szóbeli vizsgára a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdésének és 28. -ának előírásai érvényesek. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (1) bekezdése szerint "A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter

Részletesebben

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Oktatási azonosító: 035268 HELYI TANTERV Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépgyártástechnológiai technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 521

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Gyártósori gépbeállító feladatok ismeretanyag

A vizsgafeladat ismertetése: Gyártósori gépbeállító feladatok ismeretanyag A vizsgafeladat ismertetése: Gyártósori gépbeállító feladatok ismeretanyag A tételhez segédeszköz nem használható. A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

Foglalkozási napló. Közlekedésautomatikai műszerész 13. évfolyam

Foglalkozási napló. Közlekedésautomatikai műszerész 13. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Közlekedésautomatikai műszerész 13. évfolyam (OKJ száma: 54 523 03) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló

Részletesebben

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Gépipari mérnökasszisztens. Anyagtan és alkalmazások

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Gépipari mérnökasszisztens. Anyagtan és alkalmazások PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 0 - Gépipari mérnökasszisztens oldal / Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek Felhasználói programok alkalmazása Környezet- és munkavédelem

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Karbantartási gyakorlatok tantárgy 9. évfolyam (70 óra)

Részletesebben

2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)! 1.) Ismertesse az oldható és oldhatatlan kötéseket és azok fő jellemzőit, valamint a hegesztés fogalmát a hegesztés és a forrasztás közötti különbséget! 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés,

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 13. évfolyam (160 óra) Karbantartási gyakorlatok tantárgy:

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV A MODERN, ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Szerkezetlakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA:31 521 24 1000 00 00 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS III. ÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS 54 523 04 1000 00 00 K é s z ü l t : Az 17723-2/2011. VIII. 25. k ö z l e m é n yb e

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 8. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 8. 4:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító:

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: XXX Szakközépiskola OM azonosító: 0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c02 be04a507040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000ee0102022253797374656d0004a5070000f05a0000985c110004ee8339e8891f000c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA 2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 333 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Mez ógazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek Mez ógazdasági szakmacsoportos

Részletesebben

51 525 01 0001 52 01 Gázautószerelő Autószerelő

51 525 01 0001 52 01 Gázautószerelő Autószerelő 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

54 841 01 0000 00 00 Hajózási technikus Hajózási technikus 54 841 01 0100 31 02 Matróz-gépkezelő belvízi hajón Hajózási technikus

54 841 01 0000 00 00 Hajózási technikus Hajózási technikus 54 841 01 0100 31 02 Matróz-gépkezelő belvízi hajón Hajózási technikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA GÉPELEMEK A gépeket alkatrészekb l, gépegységekb l állítják össze. A gépelemek olyan szerkezeti egységek, amelyek a különféle gépeken a gép rendeltetését l függetlenül azonos feladatot látnak el. GÉP Gépegység

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

2. Körvonalazza a gázhegesztésnél alkalmazott gázok tulajdonságait és tárolásukat!

2. Körvonalazza a gázhegesztésnél alkalmazott gázok tulajdonságait és tárolásukat! 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a gázhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőségét! Az ömlesztő hegesztési

Részletesebben

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

FINOMMECHANIKAI GÉPKARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FINOMMECHANIKAI GÉPKARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FINOMMEHNIKI GÉPKRNTRTÓ, GÉPEÁLLÍTÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ TOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 06 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Beszéljen az akkumulátoros és mágneses gyújtóberendezés szerkezeti felépítéséről, működéséről!

Beszéljen az akkumulátoros és mágneses gyújtóberendezés szerkezeti felépítéséről, működéséről! A géptípusra vonatkozó szerkezettani ismeretek vizsgarész kérdéseit, a vizsgát szervező intézet állítja össze, melyet a vizsgabizottság elnökével jóváhagyat. 1. Ismertesse a hidrosztatika fogalmát, beszéljen

Részletesebben

31 521 08 0010 31 02 Háztartási gépgyártó Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő

31 521 08 0010 31 02 Háztartási gépgyártó Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gépjármű mechatronikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 525 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0220-11 Gépészeti kötési feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0220-11/2 Kötések megválasztásának

Részletesebben

54 521 01 0000 00 00 Gépgyártástechnológiai technikus. Gépgyártástechnológiai technikus 2/63

54 521 01 0000 00 00 Gépgyártástechnológiai technikus. Gépgyártástechnológiai technikus 2/63 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI I. A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Gáz-

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.12. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek. Képzési program

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek. Képzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program 2016. március 21. Modul megnevezése: Országos pályahálózatra

Részletesebben

LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ

LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Az Autószerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Autószerelő

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Mélyépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

51 525 01 0100 31 02 Autókarbantartó és -ápoló Autószerelő

51 525 01 0100 31 02 Autókarbantartó és -ápoló Autószerelő 120-06 Gépjárműjavítás III A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Részletesebben

31 521 11 0100 31 05 Hegesztő-vágó gép kezelője Hegesztő

31 521 11 0100 31 05 Hegesztő-vágó gép kezelője Hegesztő /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

Ismertesse a befecskendező porlasztó feladatát, szerkezeti felépítését és működését! Milyen befecskendező fúvóka kialakításokat ismer?

Ismertesse a befecskendező porlasztó feladatát, szerkezeti felépítését és működését! Milyen befecskendező fúvóka kialakításokat ismer? A géptípusra vonatkozó szerkezettani ismeretek vizsgarész kérdéseit, a vizsgát szervező intézet állítja össze, melyet a vizsgabizottság elnökével jóváhagyat. 1. 2. Ismertesse a pneumatikus rendszerek gépkezelő

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. A tételhez

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2800, Tatabánya, Bánhidai-ltp. 408. Szakmai program (helyi tanterv)

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A C kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A C kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A C kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára 2013 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (továbbiakban: NKH) szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztő Hegesztő 4 2/61

31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztő Hegesztő 4 2/61 0/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított /200 (II. 7.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza A tételekhez

Részletesebben

03 Bázisok és készülékek

03 Bázisok és készülékek Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gyártástechnológia II. BAGGT23NND/NLD 03 Bázisok és készülékek Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet

47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet 47/2011. (I. 14.) NFM rendelet a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 17/2010. (I. 25.) NFM rendelet módosításáról

Részletesebben

Szerszámgépek és ipari robotok (BMEGEGTMG02; 4 kr.) Záróvizsga orientáló kérdések

Szerszámgépek és ipari robotok (BMEGEGTMG02; 4 kr.) Záróvizsga orientáló kérdések Szerszámgépek és ipari robotok (BMEGEGTMG02; 4 kr.) Záróvizsga orientáló kérdések 2015-2016. tanév 1. félévtől Összeállította: Dr. Németh István, Tóth András, Püspöki János Az orientáló kérdések célja

Részletesebben

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás )

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás ) 7. Alapvető fémmegmunkáló technikák A fejezet tartalomjegyzéke 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. 7.2. Kovácsolás, forgácsolás. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás

Részletesebben

1 Csoportosítsa a kötéseket a hatásmechanizmus szerint! Valamennyi csoportelemre írjon példát is!

1 Csoportosítsa a kötéseket a hatásmechanizmus szerint! Valamennyi csoportelemre írjon példát is! 1 Csoportosítsa a kötéseket a hatásmechanizmus szerint! Valamennyi csoportelemre írjon példát is! Példák: Auto alváz Nyáklapok elemei Ablak műanyagkerete aknafedél Kuplung tárcsa Kólás doboz Csapágyház

Részletesebben

Csomagolás, egységrakomány-képzés. Csomagolás (A termékek 98 %-a eredeti állapotában alkalmatlan a rakodásra, szállításra, tárolásra, értékesítésre).

Csomagolás, egységrakomány-képzés. Csomagolás (A termékek 98 %-a eredeti állapotában alkalmatlan a rakodásra, szállításra, tárolásra, értékesítésre). 1 Csomagolás, egységrakomány-képzés Csomagolás (A termékek 98 %-a eredeti állapotában alkalmatlan a rakodásra, szállításra, tárolásra, értékesítésre). - Főbb árucsoportok -- darabáruk -- ömlesztett tömegáruk

Részletesebben

GÉPELEMEK. k /V - Tóth Laboncz József. #tl' TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 1970 FELSŐFOKÚ ÉPÍTŐGÉPÉSZETI TECHNIKUM, DEBRECEN. '' 1 U x/i\ í.

GÉPELEMEK. k /V - Tóth Laboncz József. #tl' TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 1970 FELSŐFOKÚ ÉPÍTŐGÉPÉSZETI TECHNIKUM, DEBRECEN. '' 1 U x/i\ í. k /V - '' 1 U x/i\ í.-a/\ FELSŐFOKÚ ÉPÍTŐGÉPÉSZETI TECHNIKUM, DEBRECEN f ÉPÍTŐGÉPÉSZ SZAK " i av.v "4 - GÉPELEMEK I. összeállította: Tóth Laboncz József docens * #tl' QE r debseceh KÉZIRAT 16^8 56ÜÜ TANKÖNYVKIADÓ,

Részletesebben

Elektrotechnika "A" tételek

Elektrotechnika A tételek Elektrotechnika "A" tételek A1. Sorolja fel az energiaforrások fajtáit! Jellemezze üzemállapotaikat! Ismertesse kapcsolási lehetőségeiket! Ismertesse a Thevenin- és a Norton helyettesítő képek kölcsönös

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

31 521 11 0100 31 01 Bevontelektródás hegesztő Bevontelektródás hegesztő

31 521 11 0100 31 01 Bevontelektródás hegesztő Bevontelektródás hegesztő 023-0 evontelektródás kézi ívhegesztő feladatok 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és

Részletesebben

Foglalkozási napló. Gépjárműépítő, szerelő 10. évfolyam

Foglalkozási napló. Gépjárműépítő, szerelő 10. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gépjárműépítő, szerelő 10. évfolyam (OKJ száma: 34 525 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi

Részletesebben

Faipari gépek és technológiák

Faipari gépek és technológiák 1. 2. 3. Faipari gépek és technológiák pont Technológia: az iparág gyártási eljárásai pont Anyagismeret: az anyagok, és alkalmazási eljárásai vagy géptan: - a gép helye a technológiában - a gép felépítése,

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZÓBELI KÉRDÉSEK 2014/2015 GÉPI FORGÁCSOLÓ

SZÓBELI KÉRDÉSEK 2014/2015 GÉPI FORGÁCSOLÓ SZÓBELI KÉRDÉSEK 2014/2015 GÉPI FORGÁCSOLÓ 1. A munkadarabot a forgácsolási művelet megkezdése előtt Önnek ellenőriznie kell a géprajzi szabványok használatának szabályai szerint, ellenőröznie kell a félgyártmány

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL_III._FOKOZAT_2016.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL_III._FOKOZAT_2016. KULCS_GÉPELEMEKBŐL_III._FOKOZAT_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket

Részletesebben

1. tétel. a) Alapismeretek

1. tétel. a) Alapismeretek 1. tétel - Milyen alakváltozások léphetnek fel a külső terhelés, illetve igénybevétel (húzó feszültség) hatására kis és nagy hőmérsékleten (T > 350 o C)? - Mit nevezünk karbonát keménységnek, illetve nem

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazza: Villamos hálózatok alapjai, elektronikus áramkörök alapjai, villamos gépek alapjai,

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A C kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A C kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A C kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára 2015 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (továbbiakban: NKH) szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program Modul megnevezése: Országos pályahálózatra érvényes általános

Részletesebben

Mozgásátalakítók, csigahajtás, csavarorsó felépítése és működése.hibalehetőségek és javításuk

Mozgásátalakítók, csigahajtás, csavarorsó felépítése és működése.hibalehetőségek és javításuk Molnár István Mozgásátalakítók, csigahajtás, csavarorsó felépítése és működése.hibalehetőségek és javításuk A követelménymodul megnevezése: Gépelemek szerelése A követelménymodul száma: 0221-06 A tartalomelem

Részletesebben

51 525 01 1000 00 00 Autószerelő Autószerelő 31 525 04 0000 00 00 Targonca- és munkagépszerelő Targonca- és munka gépszerelő

51 525 01 1000 00 00 Autószerelő Autószerelő 31 525 04 0000 00 00 Targonca- és munkagépszerelő Targonca- és munka gépszerelő A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépi forgácsoló..szakma OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2012.

Részletesebben

31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás hegesztő Fogyóelektródás hegesztő

31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás hegesztő Fogyóelektródás hegesztő 02-0 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MG) feladatok Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MG) szakmai ismeretek 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos

Részletesebben

Foglalkozási napló. Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam

Foglalkozási napló. Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam (OKJ száma: 34 523 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV Szent László SZKI Szekszárd Készítette: Kozár István 2007 HELYI TANTERV Gépészet SZAKMACSOPORT Gépiforgácsoló SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2007-től 1 / Feladatok, ismeretek, készségek

Részletesebben

Szakképesítés: 32 521 04 Órás Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Az óraszerkezetek részegységeinek ismerete

Szakképesítés: 32 521 04 Órás Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Az óraszerkezetek részegységeinek ismerete A vizsgafeladat ismertetése: Az óraszerkezet egy adott részegységének meghatározása az előforduló hibák felsorolása és azok kijavításának módszerei, ár- értékarány meghatározása Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Képzési program. Függőpálya kezelő képzési modul. Sífelvonó és függőpálya kezelők. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont

Képzési program. Függőpálya kezelő képzési modul. Sífelvonó és függőpálya kezelők. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont Képzési program Sífelvonó és függőpálya kezelők alapképzésére Függőpálya kezelő képzési modul 2015 Modul megnevezése: FÜGGŐPÁLYA KEZELŐ 1.

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. ELŐADÁSI ANYAG TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. - 1 -

VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. ELŐADÁSI ANYAG TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. - 1 - - 1 - VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. ELŐADÁSI ANYAG *2.A gyártmány és technológia sajátosságai. A gyártandó alkatrész geometriai

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. A tételhez segédeszköz nem használható.

Részletesebben

31 521 11 0100 31 06 Volfrámelektródás hegesztő Volfrámelektródás hegesztő

31 521 11 0100 31 06 Volfrámelektródás hegesztő Volfrámelektródás hegesztő 02-0 Volfrámelektródás semleges védőgázas ívhegesztő (TIG) feladatok /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe

Részletesebben

Szakmai ismeretek. A Szakmai ismeretek szóbeli tételsor felépítése: a) Szakmai alapismeretek b) Munkavédelem c) Vállalkozási és munkajogi ismeretek

Szakmai ismeretek. A Szakmai ismeretek szóbeli tételsor felépítése: a) Szakmai alapismeretek b) Munkavédelem c) Vállalkozási és munkajogi ismeretek Szakmai ismeretek A Szakmai ismeretek szóbeli tételsor felépítése: a) Szakmai alapismeretek b) Munkavédelem c) Vállalkozási és munkajogi ismeretek 1. a) Ismertesse a szárazépítésben alkalmazásra kerülő

Részletesebben

Pedagógia és szabadidőpedagógia

Pedagógia és szabadidőpedagógia Pedagógia és szabadidőpedagógia 1. Ismertesse a nevelés fogalmát, célját, feladatát és alapvető jegyeit! Mutassa be a nevelést befolyásoló tényezőket és azok szerepét. 2. Ismertesse a nevelési folyamat

Részletesebben