Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV"

Átírás

1 Szent László SZKI Szekszárd Készítette: Kozár István 2007 HELYI TANTERV Gépészet SZAKMACSOPORT Gépiforgácsoló SZAKMA OKJ SZÁMA: ÉRVÉNYES: 2007-től 1 /

2 Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Gépi forgácsoló/gépi forgácsoló szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelel ő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzését végzi. A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki. Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel. Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás, gyalulás, vésés, köszörülés). Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fű részelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés). Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.). Alakos felületet esztergál, másol. Alakos felületet köszörül. Alkalmazza az adott szerszámgép-vezérlés elemi utasítás készletét. Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez. Befogja a darabolandó nyersanyagot. Befogja a nyers munkadarabot. Befogja az előkészített munkadarabot. Beírja a szerszámkorrekciók adatait a korrekció értéktárakba. Bels ő szerszámbemérés esetén beméri a szerszámokat. Beméreti, vagy beméri a szerszámokat küls ő szerszámbemérőgép esetén. Betartja és betartatja a munka- baleset- tű z- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat. Betartja és betartatja a veszélyes hulladékgyűjtés szabályait Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyűjtés szabályait Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezrő l vagy számítógépes adatátviteli rendszeren keresztül CNC-gépet kezel Csúcsnélküli köszörülést végez 2 /

3 Feladatok, ismeretek, készségek Csúcsok közötti hossztengelyt esztergál álló és futóbáb segítségével Egyszer ű alkatrészek szerkezeti egységek elkészítéséhez mű velet- illetve szerelési tervet készít Egyszer ű gépészeti műszaki rajzokat készít Egyszer ű megmunkáló programot készít Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarabbefogó készüléket a gépen Ellenőriz felületi érdességet Ellenőrzi a gép védőrendszerét Ellenőrzi a kenési rendszert Ellenőrzi a kiinduló munkadarab félgyártmány méreteit Ellenőrzi a nyersanyag minőségét Ellenőrzi illetve ellenőrizteti az els ő darab méreteit alak- és helyzettűréseit Előkészíti a munkafeladat végrehajtását az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat elő re gyártott elemeket gépeket szerszámokat mérő eszközöket felfogó- és befogóeszközöket szállító- és emelőberendezéseket személyi védőfelszereléseket Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján Elvégzi a fúrásokat Elvégzi a gépápolási feladatokat Elvégzi a gyalulást, illetve vésést Elvégzi a köszörülést megadott pontossággal Elvégzi a marást megadott pontossággal Elvégzi az előírt munkadarab jelöléseket Elvégzi az esztergálást megadott pontossággal Fagyalugép-késeket élez, fen Felszereli a szükséges fúrósablont Felszerszámozza a gépet a megadott terv szerint Felveszi a munkadarab nullpontját Fúrási műveletet végez fúrógépen Fűrészszalagot végtelenít Fűrészszerszámokat élez Fűrészszerszámokon terpesztést, duzzasztást stellitizálást végez Fűrészszerszámot egyenget, hengerel, bels ő feszültséget beállít Gépi darabolást végez Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség, stb.) Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről 3 /

4 Feladatok, ismeretek, készségek Grafikusan ellenőrzi a megmunkáló programot Gyalufejet, késtartó tengelyt beállít, kiegyensúlyoz Hengerköszörülést (küls ő bels ő) végez Hornyot mar Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban Készít bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket Kiválasztja a szükséges gyalu,- illetve vésőkéseket Kiválasztja a szükséges köszörűkorongot Kiválasztja és befogja a szükséges esztergakéseket Kiválasztja és befogja a szükséges fúrószerszámokat Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat Közreműködik minőségbiztosítási feladatok megvalósításában Küls ő és bels ő hengeres felületet esztergál Küls ő és bels ő kúpos felületet esztergál, illeszt Legyártja az els ő munkadarabot Lépcsős felületet csoportmaróval mar Levágja a kívánt méret ű munkadarabot Marási alapműveleteket végez Meghatározza a gépbeállítási paramétereket Menetet vág Ellenőriz idomszerrel Méretet darabszámot ellenőriz Osztófejes munkát végez (fogazás spirálhorony marás) Programfuttatást végez forgácsolás nélkül Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt Részt vesz a munka- tű z- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában Rögzíti az előgyártmányt a készülékben és meggyőző dik a tájolás és a rögzítés megfelelőségéről. Síkot esztergál Síkot köszörül Síkot mar Síktárcsa munkát végez Számítógéppel támogatott méréseket végez (SPC) 4 /

5 Feladatok, ismeretek, készségek Szerszámélezést végez Szükség esetén alprogramtechnikát alkalmaz Szükség esetén ciklusutasításokat alkalmaz Szükség esetén egyeztet a programmódosításról a programozó technológussal Szükség esetén módosítja a szerszámkorrekció tárak nullponttárolók adatait Szükség esetén módosítja az általa írt megmunkáló programot Szükség szerint éleket sorjáz Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára céljára vonatkozó dokumentumokat (mű hely- rész-összeállítási, összeállítási, egyszerű bb hidraulikus és pneumatikus villamos kapcsolási rajz, darabjegyzék, műszaki leírás, gépkönyv, stb.) Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt (technológiai előírások műveletterv műveleti utasítás mű szaki leírás gépkönyv stb.) Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok műszaki táblázatok gyártmánykatalógusok) Vésési gyalulási alapműveleteket végez Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: A típusú ismeret: A géprajzi szabványok használatának szabályai A gyártási (technológiai) leírás Alakhűség és helyzetpontosság ellenőrzése Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai CNC-gép kezelési és alapszint ű programozási gyakorlatok Elsősegélynyújtás Elsősegélynyújtási ismeretek Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai Érintésvédelmi alapismeretek Esztergálás Esztergályozási gyakorlatok Fémipari szabványok táblázatok ismerete Forgácsoló mozgások Fúrás furatmegmunkálás Fúrási gyakorlatok 5 /

6 Feladatok, ismeretek, készségek Gépi forgácsoló alapeljárások gépei Gépkönyv kezelési, szerelési, karbantartási útmutatás használata Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai Gyalulás és vésési gyakorlatok Gyártási utasítások (műveleti szerelési terv) értelmezése Környezetvédelem Környezetvédelmi ismeretek Köszörülési gyakorlatok Marási gyakorlatok Mechanikai hosszmérések Mechanikai hosszmérések eszközei Mérés idomszerekkel Munkabiztonság Munkabiztonsági ismeretek Munkadarabbefogók Szabványok használata Szerszámbefogók Szerszámgépek Szerszámismeret (élszögek) Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei Technológiai adatok megválasztási szempontjai Tűzkár bejelentése Tűzoltó berendezések eszközök Tűzvédelem Tűzvédelmi ismeretek B típusú ismeret: A géphasználati (kezelési) utasítás Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése Anyagfajták anyagszabványok Anyagmozgatási teheremelési ismeretek Előrajzolás Fémes ötvözetek Gépi forgácsolás szerszámai 6 /

7 Feladatok, ismeretek, készségek Gépipari termékkatalógus (szerszám, anyag, gépelem, stb.) Gyalulás, vésés Gyártástechnológiai ismeretek Hosszméretek mérése és ellenőrzése Hulladékkezelési ismeretek Hűtő- és kenőanyag ismeretek Kézi és kisgépes forgácsolás Köszörülés Kötőgépelemek kötések Marás Mértékegységek Minőségbiztosítási alapismeretek Műszaki mérés eszközeinek ismerete Műszaki rajzok olvasása értelmezése készítése Szabványhasználati ismeretek Szabványos ipari vasötvözetek Szerszámgépek felépítése Szögek mérése és ellenőrzése Tengelyek csapágyazások Villamos érintésvédemi ismeretek C típusú ismeret: A gépkönyv tartalma és felépítése A géprajzi jelképes ábrázolás szabályai A munkavégzés szabályai A szabadkézi vázlatkészítés szabályai A szerelés gépeinek készülékeinek ismerete Anyagvizsgálatok Az ipar területén használatos nemfémes anyagok, eredetük, tulajdonságaik, jellemző felhasználási területeik Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai technológiai tulajdonságai Bütykös és karos mechanizmusok Csövek, csőszerelvények Diagramok olvasása, értelmezése készítése 7 /

8 Feladatok, ismeretek, készségek Egyéb forgácsolási gyakorlatok Felületi érdesség mérése Géprajzi alapfogalmak Hőkezelési ismeretek Hulladékgazdálkodási ismeretek Ipari anyagok technológiai tulajdonságai Irányítástechnikai, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek Kézi anyagalakítási gyakorlatok Mérés optikai mérőeszközökkel Mérési utasítás Mérőlapok, termékkísér ő lapok, bárcák, feliratozás stb. Minőségtanúsítás a gyártási folyamatokban Munkavégzés szabályai Művelettervezési ismeret Reszelés, fűrészelés, köszörülés Síkmértani szerkesztések Szabványos ipari vasötvözetek Szabványos könnyűfémötvözetek Szabványos színesfémötvözetek Szállító- és anyagmozgató gépek Szerelőszerszámok ismerete Tengelykapcsolók D típusú ismeret: A minőségirányítási kézikönyv tartalma f ő fejezetei Ábrázolási módok Fékek, kilincsművek, szabadonfutók Hidraulikus rajzjelek, jelképek Metallográfiai ismeretek Pneumatikus rajzjelek, jelképek Rugók Súrlódásos és kényszerkapcsolatú hajtások Számítógéppel segített gyártási folyamat ismerete Számítógéppel segített nyilvántartás ismerete 8 /

9 Feladatok, ismeretek, készségek Szerelési hibaelhárítási ismeret Szivattyúk A szakmai képzés során szem elő tt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelel ő készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejleszési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek, és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni. A szakmai készségek szintenként: 5 -ös szint ű ek: Egyszer ű alkatrészek elkészítéséhez művelet- illetve szerelési terv készítése Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata Forgácsolási adatok megválasztása Gépészeti rajz olvasása értelmezése Gépi forgácsoló szerszámok Gépipari mérőeszközök használata Gyártástechnológiai rajz olvasása értelmezése Hosszmér ő és ellenőrz ő eszközök Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata Munkavédelmi jelképek értelmezése Szerel ő kéziszerszámok és kisgépek használata Szerszám- és munkadarabbefogó készülékek Szerszámgépek kezelése 4 -es szint ű ek: Diagram, nomogram olvasása értelmezése Elsősegélynyújtás Gépészeti rajz olvasása értelmezése Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek kezelése Gépipari mérőeszközök használata Kézi forgácsoló szerszámok Mérési jegyzőkönyv készítése Műszaki táblázatok kezelése 9 /

10 Feladatok, ismeretek, készségek Összetett méret- alak- és helyzetmérés Szerelési szerszámok 3 -as szint ű ek: Egyéb mérőeszközök használata Gépészeti rajz készítése Információforrások kezelése Kötések jelképeinek értelmezése Köznyelvi beszédkészség Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése Műszaki táblázatok kezelése Olvasott köznyelvi szöveg megértése Roncsolásmentes anyagvizsgálatok Roncsolásos anyagvizsgálatok Szabadkézi vázlatkészítés Technológiai vizsgálatok 2 -es szint ű ek: Diagram nomogram olvasása értelmezése Gépészeti alkatrészrajz készítése Íráskészség fogalmazás, írásban Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként: Személyes kompetenciák: Állóképesség Döntésképesség Felelősségtudat Hallás Kézügyesség Látás Megbízhatóság Mozgáskoordináció Önállóság 10 /

11 Feladatok, ismeretek, készségek Pontosság Precizitás Stabil kéztartás Szabálykövet ő magatartás Tapintás Térbeli tájékozódás Térérzékelés Térlátás Testi erő Testi ügyesség Társas kompetenciák: Határozottság Irányíthatóság Irányító készség Módszerkompetenciák: Absztrakt gondolkodás Áttekint ő képesség Elővigyázatosság Emlékez ő képesség Figyelemmegosztás Figyelemösszpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Intenzív munkavégzés Ismeretek helyénvaló alkalmazása Körültekintés Következtetési képesség Kreativitás Kritikus gondolkodás Lényegfelismerés képessége Logikus gondolkodás Módszeres munkavégzés Ötletgazdagság 11 /

12 Feladatok, ismeretek, készségek Rendszerezőképesség Tervezés Tervezési készség 12 /

13 Szakmai ismeretek Elméleti óraszám: 420, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: Igen, Csoportbontás: NEM 110/14.2/ A köszörüléshez szükséges mozgások, és 20/Csoportos megbeszélés, Köszörülési ismeretek II. azok vizsgálata. Fogácsolástechnológiai 40/Egyszer ű számítási és tervezési feladatok alapfogalmak (a forgácsoló szerszámok önálló megoldása, élgeometriája, a forgácsképző dés folyamata, a 40/Feladattal vezetett önálló forgácskeresztmetszet, a forgácsoláskor szövegfeldolgozás, fellép ő erőhatások, a forgácsolóer ő számítása. A forgácsolóerőt befolyásoló tényező k, a forgácsolás teljesítményszükséglete, a forgácsoláskor fellép ő hőjelenségek, hű tés, kenés, a forgácsoló szerszámok anyaga, kopása, az éltartamot befolyásoló tényező k, gazdaságos éltartam, a megmunkált felület min.). Készülékezési alapfogalmak. Forgácsoló eljárások és gépeik. Általános jellemzés. Szerszámaik, - csoportosításuk - élgeometria - a szerszámok kiválasztásának szempontjai. Biztonságtechnikai követelmények. Gépek, Készülékek, Mű veleti sorrend Finomfelületi megmunkálások (dörzscsiszolás, tükrösítés, tükörsimítás). Forgácsolószerszámok élezése. 110/4.2/ Alak és menet esztergálási ismeretek II. Alak és menet esztergálás készülékei és szerszámai. Menet- anyagszabványokat és szerszám katalógusokat használ. 20/Csoportos megbeszélés, 40/Egyszer ű számítási és tervezési feladatok önálló megoldása, 13 /

14 Kötő gépelemek. Menetesztergálási módok, cserekerék számítás 40/Feladattal vezetett önálló szövegfeldolgozás, 110/9.1/ Darabolás I. Fű részelési eljárások és gépeik. Általános jellemzés. Szerszámaik, csoportosításuk, élgeometria. A szerszámok kiválasztásának szempontjai. Elérhet ő pontosság és felületi érdesség. A gépi id ő számítása. Készülékek. A munkadarabot befog, tájol. Gépi darabolást végez. Ellenőrz ő méréseket végez a megmunkált felületen, az alkatrészrajzon szerepl ő méretek figyelembevételével. Elvégezi a gépkönyvben elő írt, - szakmunkás feladatát képező -, karbantartást. Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek. Ellenőrz ő méréseket végez a megmunkált felületen, az alkatrészrajzon szerepl ő méretek figyelembevételével. ű jellemzés. Szerszámaik - csoportosításuk - élgeometria - a szerszámok kiválasztásának szempontjai. Elérhet ő pontosság és felületi érdesség. Forgácsoló erő -, teljesítményszükséglet és gépi id ő számítása. Készülékek. Forgács keresztmetszet, a forgácsoláskor fellép ő erő hatások, a forgácsolóerőt befolyásoló tényező k, a forgácsoláskor fellép ő hőjelenségek, hű tés, 110/7.1/ Fúrás I. Fúrási m veletek és gépeik. Általános 20/Szakmai munkatevékenység megfigyelése, 30/Irányított csoportos szakmai munkavégzés, 50/Önálló szakmai munkavégzés, 20/Szakmai munkatevékenység megfigyelése, 30/Irányított csoportos szakmai munkavégzés, 50/Önálló szakmai munkavégzés, 14 /

15 kenés, a forgácsoló szerszámok anyaga, kopása, az éltartamot befolyásoló tényező k, gazdaságos éltartam. A forgácsoláshoz szükséges mozgások és azok vizsgálata. Mű veleti sorrend. Készülékezési alapfogalmak. Technológiai értékek megválasztása. Elvégzi a szerszámok élezését és a fúrásokat. A munkadarabot befog, tájol. Elvégzi a fúrásokat. Elvégezi a gépkönyvben előírt, a szakmunkás feladatát képez ő, karbantartást. Ellenőrz ő méréseket végez a megmunkált felületen, az alkatrészrajzon szerepl ő méretek figyelembevételével. 110/8.1/ Fúrás II. Fúrási mű veletek és gépeik Általános jellemzés. Szerszámaik - csoportosításuk - élgeometria - a szerszámok kiválasztásának szempontjai. Elérhet ő pontosság és felületi érdesség. Forgácsoló erő -, teljesítményszükséglet és gépi id ő számítása. Készülékek. Forgácskeresztmetszet, a forgácsoláskor fellép ő erő hatások, a forgácsolóerőt befolyásoló tényező k, a forgácsoláskor fellép ő hőjelenségek, hű tés, kenés, a forgácsoló szerszámok anyaga, kopása, az éltartamot befolyásoló tényező k, gazdaságos éltartam. Forgácsoláshoz szükséges mozgások és azok vizsgálata Mű veleti sorrend. Készülékezési 20/Szakmai munkatevékenység megfigyelése, 30/Irányított csoportos szakmai munkavégzés, 50/Önálló szakmai munkavégzés, 15 /

16 alapfogalmak. A technológiai értékek és megválasztásuk. A szerszámok élezése és a fúrás. A munkadarabok befogása, tájolása. 110/11.2/ Marási ismeretek I. Marási alapfogalmak (a forgácsoló szerszámok élgeometriája, a forgácsképző dés folyamata, a forgácskeresztmetszet, a forgácsoláskor fellép ő erő hatások, a fajlagos forgácsolási ellenállás, a forgácsolóerő számítása, a forgácsolóerő t befolyásoló tényező k. A forgácsolás teljesítményszükséglete, a forgácsoláskor fellép ő hőjelenségek, hű tés, kenés, a forgácsoló szerszámok anyaga, kopása, az éltartamot befolyásoló tényező k, gazdaságos éltartam, a megmunkált felület minő sége, a technológiai adatok megválasztásának menete). Marási eljárások és gépeik. Általános jellemzés. Szerszámaik - csoportosításuk - élgeometria - a szerszámok kiválasztásának szempontjai. Elérhető pontosság és felületi érdesség. A forgácsoló erő-, teljesítményszükséglet és gépi idő számítása. Gépek. Készülékezési alapfogalmak. Készülékek. Osztások számítása: - követlen közvetett. Lefejtő fogazó eljárások: Fellow, Pfauter, Gleson, stb. Műveleti sorrend. 110/10.1/ Fűrészelési eljárások és gépeik. 20/Csoportos megbeszélés, 40/Egyszer ű számítási és tervezési feladatok önálló megoldása, 40/Feladattal vezetett önálló szövegfeldolgozás, 20/Szakmai munkatevékenység megfigyelése, 16 /

17 Darabolás II. Általános jellemzés. Szerszámaik - csoportosításuk - élgeometria - a szerszámok kiválasztásának szempontjai. Elérhető pontosság és felületi érdesség. A gépi idő számítása. Készülékek. A munkadarab befogása, tájolása. Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek. 30/Irányított csoportos szakmai munkavégzés, 50/Önálló szakmai munkavégzés, 110/1.2/ Sík és hosszesztergálási ismeretek I. 110/2.2/ Sík és hosszesztergálási A forgácsolás fogalma, fajtái. A forgácsoláshoz szükséges mozgások és azok vizsgálata. Fogácsolástechnológiai alapfogalmak (a forgácsoló szerszámok élgeometriája, a forgácsképző dés folyamata, a forgácskeresztmetszet, a forgácsoláskor fellép ő erőhatások. A forgácsolóerő t befolyásoló tényező k, a forgácsolás teljesítményszükséglete, a forgácsoláskor fellép ő hőjelenségek, hű tés, kenés, a forgácsoló szerszámok anyaga, kopása, az éltartamot befolyásoló tényező k, gazdaságos éltartama, a technológiai adatok. Készülékezési alapfogalmak. Forgácsoló eljárások és gépeik. Általános jellemzés. Szerszámaik - csoportosításuk - élgeometria - a szerszámok kiválasztásának szempontjai. A forgácsoló erő -, teljesítményszükséglet és gépi id ő számítása. Gépek. A forgácsolás fogalma, fajtái. A forgácsoláshoz szükséges mozgások és azok 20/Csoportos megbeszélés, 40/Egyszer ű számítási és tervezési feladatok önálló megoldása, 40/Feladattal vezetett önálló szövegfeldolgozás, 20/Csoportos megbeszélés, 40/Egyszer ű számítási és tervezési feladatok 17 /

18 ismeretek II. vizsgálata. Fogácsolástechnológiai önálló megoldása, alapfogalmak (a forgácsoló szerszámok 40/Feladattal vezetett önálló élgeometriája, a forgácsképző dés folyamata, a szövegfeldolgozás, forgácskeresztmetszet, a forgácsoláskor fellép ő erőhatások. A forgácsolóerő t befolyásoló tényező k, a forgácsolás teljesítményszükséglete, a forgácsoláskor fellép ő hőjelenségek, hű tés, kenés, a forgácsoló szerszámok anyaga, kopása, az éltartamot befolyásoló tényező k, gazdaságos éltartama, a technológiai adatok. Készülékezési alapfogalmak. Forgácsoló eljárások és gépeik. Általános jellemzés. Szerszámaik - csoportosításuk - élgeometria - a szerszámok kiválasztásának szempontjai. A forgácsoló erő -, teljesítményszükséglet és gépi id ő számítása. Gépek. 110/13.2/ A köszörüléshez szükséges mozgások és azok 20/Csoportos megbeszélés, Köszörülési ismeretek I. vizsgálata. Fogácsolástechnológiai 40/Egyszer ű számítási és tervezési feladatok alapfogalmak (a forgácsoló szerszámok önálló megoldása, élgeometriája, a forgácsképző dés folyamata, a 40/Feladattal vezetett önálló forgácskeresztmetszet, a forgácsoláskor szövegfeldolgozás, fellép ő erőhatások, a forgácsolóer ő számítása. A forgácsolóerőt befolyásoló tényező k, a forgácsolás teljesítményszükséglete, a forgácsoláskor fellép ő hőjelenségek, hű tés, kenés, a forgácsoló szerszámok anyaga, kopása, az éltartamot befolyásoló tényező k, 18 /

19 gazdaságos éltartam, a megmunkált felület min.). Készülékezési alapfogalmak. Forgácsoló eljárások és gépeik. Általános jellemzés. Szerszámaik - csoportosításuk - élgeometria - a szerszámok kiválasztásának szempontjai. Biztonságtechnikai követelmények. Gépek, Készülékek. Mű veleti sorrend. Finomfelületi megmunkálások (dörzscsiszolás, tükrösítés, tükörsimítás). Forgácsolószerszámok élezése. 110/3.2/ Alak és menet esztergálási ismeretek I. Alak és menet esztergálás készülékei és szerszámai. Menet- anyagszabványokat és szerszám katalógusokat használ. Kötő gépelemek. Menetesztergálási módok, cserekerék számítás. 20/Csoportos megbeszélés, 40/Egyszer ű számítási és tervezési feladatok önálló megoldása, 40/Feladattal vezetett önálló szövegfeldolgozás, 110/12.2/ Marási ismeretek II. Marási alapfogalmak (a forgácsoló szerszámok élgeometriája, a forgácsképző dés folyamata, a forgácskeresztmetszet, a forgácsoláskor fellép ő erő hatások, a fajlagos forgácsolási ellenállás, a forgácsolóerő számítása, a forgácsolóerő t befolyásoló tényező k. A forgácsolás teljesítményszükséglete, a forgácsoláskor fellép ő hőjelenségek, hű tés, kenés, a forgácsoló szerszámok anyaga, kopása, az éltartamot befolyásoló tényező k, gazdaságos 20/Csoportos megbeszélés, 40/Egyszer ű számítási és tervezési feladatok önálló megoldása, 40/Feladattal vezetett önálló szövegfeldolgozás, 19 /

20 éltartam, a megmunkált felület minő sége, a technológiai adatok megválasztásának menete). Marási eljárások és gépeik. Általános jellemzés. Szerszámaik - csoportosításuk - élgeometria - a szerszámok kiválasztásának szempontjai. Elérhető pontosság és felületi érdesség. A forgácsoló erő-, teljesítményszükséglet és gépi idő számítása. Gépek. Készülékezési alapfogalmak. Készülékek Osztások számítása: - követlen - közvetett Lefejtő fogazó eljárások: Fellow, Pfauter, Gleson stb. Műveleti sorrend. 20 /

21 Gépiforgácsoló gyakorlatok Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 832, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN Üzemképes állapotba helyezni az 20/Szakmai munkatevékenység megfigyelése, esztergagépet a gépkönyv elő írásai szerint. 30/Irányított csoportos szakmai Befogja és beállítja az elő gyártmányt a munkavégzés, megmunkáláshoz szükséges legmegfelelő bb 50/Önálló szakmai munkavégzés, munkadarab befogóeszközbe, készülékbe. Kiválasztja, élezi és befogja a szükséges esztergakéseket. Acélból, nem vasfémbő l és műanyagból készült munkadarabokon külső és bels ő alakos felületeket készíteni Ra = 3,2-12,5 µm közötti felületi érdességig alakkéssel, másolókészülékkel, gömbesztergáló készülékkel. Küls ő és belső menetet esztergál, méretet ellenő riz, cserekereket szerel. Kifogja a munkadarabot, és az előírásoknak megfelelő en tárolja a munkadarabokat. Elvégezi a gépkönyvben előírt, a szakmunkás feladatát képez ő, karbantartást. Ellenőrz ő méréseket végez a megmunkált felületen, az alkatrészrajzon szerepl ő méretek figyelembevételével. A gépi forgácsoló mű hely rendje, munka- és 20/Csoportos megbeszélés, tű zvédelmi ismeretek rendszerezése. 80/Önálló szakmai munkavégzés, Esztergálás. Bels ő felületek megmunkálása. Gyalulás, vésés, marás,köszörülés. 110/3.1/ Alak és menet esztergálási gyakorlatok I. 110/2.2/ Gépi forgácsoló gyakorlatok 21 /

22 Fű részelési eljárások és gépeik. Általános jellemzés. Szerszámaik - csoportosításuk - élgeometria - a szerszámok kiválasztásának 110/10.1/ Darabolás II. 110/13.1/ Köszörülési gyakorlat I. szempontjai. Elérhet ő pontosság és felületi érdesség. Készülékek. A munkadarabot befog, tájol. Gépi darabolást végez. Ellenőrző méréseket végez a megmunkált felületen, az alkatrészrajzon szerepl ő méretek figyelembevételével. Elvégezi a gépkönyvben előírt, a szakmunkás feladatát képez ő, karbantartást. Anyagmozgatási, teheremelési ismeretek. Ellenőrz ő méréseket végez a megmunkált felületen, az alkatrészrajzon szerepl ő méretek figyelembevételével. Felfogja az elő gyártmányt a megmunkáláshoz szükséges legmegfelelő bb munkadarab- befogóeszközbe, készülékbe. Mérő órával beállítja a munkadarabot megmunkálási helyzetbe. Felfogja a korongagyra a köszörű korongot, elvégezi a kiegyensúlyozását. Forgácsolásra alkalmassá tenni a köszörűkorongot. Köszörül fémbő l készült munkadarabokon, párhuzamos, merő leges, sík és szög alatti felületeket IT10 méretpontosságig, Ra = 0,8-3,2 µm felületi érdességgel, hűtő-kenő anyag alkalmazásával síkköször ű gépeken. Küls ő és bels ő hengeres felületeket köszörül, egyetemes palástköszörű 20/Szakmai munkatevékenység megfigyelése, 30/Irányított csoportos szakmai munkavégzés, 50/Önálló szakmai munkavégzés, 20/Szakmai munkatevékenység megfigyelése, 30/Irányított csoportos szakmai munkavégzés, 50/Önálló szakmai munkavégzés, 22 /

23 gépen Ra = 0,8-1,6 µm felületi érdességgel, hűtő-kenő anyag alkalmazásával. Kifogja a munkadarabot és tárolja. Elvégezi a gépkönyvben elő írt, a szakmunkás feladatát képez ő karbantartást. Ellenőrz ő méréseket végez a megmunkált felületen, az alkatrészrajzon szerepl ő méretek figyelembevételével. 110/7.1/ Fúrás I. Fúrási mű veletek és gépeik. Általános jellemzés. Szerszámaik - csoportosításuk - élgeometria - a szerszámok kiválasztásának szempontjai. Elérhet ő pontosság és felületi érdesség. A forgácsoló erő -, teljesítményszükséglet és gépi id ő számítása. Készülékek A forgácskeresztmetszet, a forgácsoláskor fellép ő erő hatások, a forgácsolóerőt befolyásoló tényező k, a forgácsoláskor fellép ő hőjelenségek, hű tés, kenés, a forgácsoló szerszámok anyaga, kopása, az éltartamot befolyásoló tényező k, gazdaságos éltartam. A forgácsoláshoz szükséges mozgások és azok vizsgálata. Mű veleti sorrend. Készülékezési alapfogalmak. A technológiai értékek megválasztása. Elvégzi a szerszámok élezését és a fúrásokat. A munkadarabot befog, tájol. Elvégzi a fúrásokat. Elvégezi a gépkönyvben előírt, a szakmunkás feladatát képező 20/Szakmai munkatevékenység megfigyelése, 30/Irányított csoportos szakmai munkavégzés, 50/Önálló szakmai munkavégzés, 23 /

24 karbantartást. Ellenőrz ő méréseket végez a megmunkált felületen, az alkatrészrajzon szerepl ő méretek figyelembevételével. Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat, valamint meghatározza a gépbeállítási paramétereket. Befogja és 110/11.1/ Marási gyakorlatok I. beállítja az elő gyártmányt a megmunkáláshoz szükséges legmegfelelő bb munkadarab befogóeszközbe, készülékbe. Mar síkfelületeket, hornyokat, valamint többlépcső s felületeket, homlok- és palástmarással acélból, nem vasfémekbő l, mű anyagokból készült mdb-on IT9-es pontosságig, Ra = 3,6 µm felületi érdességig, különböz ő marókkal, hűtő-kenő folyadék alkalmazásával. Osztófejes munkákat végez: horony, fogazás, sokszög stb. Kifogja a munkadarabot, és az elő írásoknak megfelelő en tárolja a munkadarabokat. Elvégezi a gépkönyvben elő írt, a szakmunkás feladatát képez ő, karbantartást. Ellenőrző méréseket végez a megmunkált felületen, az alkatrészrajzon szerepl ő méretek figyelembevételével. 20/Szakmai munkatevékenység megfigyelése, 30/Irányított csoportos szakmai munkavégzés, 50/Önálló szakmai munkavégzés, 24 /

25 Felfogja az elő gyártmányt a megmunkáláshoz 20/Szakmai munkatevékenység megfigyelése, szükséges legmegfelelő bb munkadarab- 30/Irányított csoportos szakmai befogóeszközbe, készülékbe. Mérő órával munkavégzés, beállítja a munkadarabot megmunkálási 50/Önálló szakmai munkavégzés, helyzetbe. Felfogja a korongagyra a köszörű korongot, elvégezi a kiegyensúlyozását. Forgácsolásra alkalmassá tenni a köszörűkorongot. Köszörül fémbő l készült munkadarabokon párhuzamos, merő leges, sík és szög alatti felületeket IT10 méretpontosságig, Ra = 0,8-3,2 µm felületi érdességgel, hűtő-kenő anyag alkalmazásával síkköször ű gépeken. Küls ő és bels ő hengeres felületeket köszörül egyetemes palástköszörű gépen Ra = 0,8-1,6 µm felületi érdességgel, hűtő-kenő anyag alkalmazásával. Kifogja a munkadarabot és tárolja. Elvégezi a gépkönyvben elő írt, a szakmunkás feladatát képez ő karbantartást. Ellenőrz ő méréseket végez a megmunkált felületen, az alkatrészrajzon szerepl ő méretek figyelembevételével. Kiválasztja és befogja a szükséges marószerszámokat, valamint meghatározza a gépbeállítási paramétereket. Befogja és 110/14.1/ Köszörülési gyakorlat II. 110/12.1/ Marási gyakorlatok II. beállítja az elő gyártmányt a megmunkáláshoz szükséges legmegfelelő bb munkadarab befogóeszközbe, készülékbe. Mar 20/Szakmai munkatevékenység megfigyelése, 30/Irányított csoportos szakmai munkavégzés, 50/Önálló szakmai munkavégzés, 25 /

26 síkfelületeket, hornyokat, valamint többlépcső s felületeket homlok- és palástmarással acélból, nem vasfémekbő l, mű anyagokból készült mdb-on IT9-es pontosságig, Ra = 3,6 f µm elületi érdességig, különböz ő marókkal, hűtő-kenő folyadék alkalmazásával. Osztófejes munkákat végez: horony, fogazás, sokszög stb. Kifogja a munkadarabot, és az elő írásoknak megfelelő en tárolja a munkadarabokat. Elvégezi a gépkönyvben elő írt, a szakmunkás feladatát képez ő, karbantartást. Ellenőrző méréseket végez a megmunkált felületen, az alkatrészrajzon szerepl ő méretek figyelembevételével. 110/8.1/ Fúrás II. Fúrási mű veletek és gépeik. Általános jellemzés. Szerszámaik - csoportosításuk - élgeometria - a szerszámok kiválasztásának szempontjai. Elérhet ő pontosság és felületi érdesség. A forgácsoló erő -, teljesítményszükséglet és gépi id ő számítása. Készülékek. A forgácskeresztmetszet, a forgácsoláskor fellép ő erő hatások, a forgácsolóerőt befolyásoló tényező k, a forgácsoláskor fellép ő hőjelenségek, hű tés, kenés, a forgácsoló szerszámok anyaga, kopása, az éltartamot befolyásoló tényező k, gazdaságos éltartam. A forgácsoláshoz 20/Szakmai munkatevékenység megfigyelése, 30/Irányított csoportos szakmai munkavégzés, 50/Önálló szakmai munkavégzés, 26 /

27 szükséges mozgások és azok vizsgálata. Mű veleti sorrend. Készülékezési alapfogalmak. A technológiai értékek megválasztása. Elvégzi a szerszámok élezését és a fúrásokat. A munkadarabot befog, tájol Elvégzi a fúrásokat. Elvégezi a gépkönyvben előírt, a szakmunkás feladatát képez ő, karbantartást. Ellenőrz ő méréseket végez a megmunkált felületen, az alkatrészrajzon 110/15.1/ Gyalulás vésés 110/1.1/ Sík és hosszesztergálási gyakorlatok I. szerepl ő méretek figyelembevételével. Gyalulási eljárások és gépeik. Általános jellemzés. Szerszámaik - csoportosításuk - élgeometria - a szerszámok kiválasztásának szempontjai. Gépek Készülékek Technológiai adatok megválasztása. Szerszámélezés. Elvégzi a gyalulást, ill. vésést (sík, horony). Biztonságtechnikai követelmények. Ellenőrző méréseket végez a megmunkált felületen, az alkatrészrajzon szerepl ő méretek figyelembevételével. Üzemképes állapotba helyezi az esztergagépet - a gépkönyv elő írásai szerint. Befogja és beállítja az elő gyártmányt - a megmunkáláshoz szükséges legmegfelelő bb készülékbe, munkadarab befogóeszközbe. Esztergálásra alkalmassá teszi a megmunkáló szerszámokat és befogja azokat. Megmunkálja az alkatrészt: - acélból, nem 20/Szakmai munkatevékenység megfigyelése, 30/Irányított csoportos szakmai munkavégzés, 50/Önálló szakmai munkavégzés, 20/Szakmai munkatevékenység megfigyelése, 30/Irányított csoportos szakmai munkavégzés, 50/Önálló szakmai munkavégzés, 27 /

28 vasfémből és mű anyagból készült munkadarabokon küls ő és bels ő, hengeres és síkfelületeket készít IT7 méretpontosságig és Ra = 3,2 felületi érdességig különböző esztergakésekkel, hűtő-kenő anyag alkalmazásával - acélból, nem vasfémbő l és műanyagból készült munkadarabokon külső és bels ő illesztett felületeket készíteni Ra = 3,2 felületi érdességig. Kifogja a munkadarabot, és az elő írásoknak megfelelő en tárolja a munkadarabokat. Elvégzi a gépkönyvben elő írt, a szakmunkás feladatát képez ő karbantartást. Ellenőrző méréseket végez a megmunkált felületen, az alkatrészrajzon szerepl ő méretek figyelembevételével. 110/2.1/ Sík és hosszesztergálási gyakorlatok II. Üzemképes állapotba helyezi az esztergagépet - a gépkönyv elő írásai szerint Befogja és beállítja az elő gyártmányt - a megmunkáláshoz szükséges legmegfelelő bb készülékbe, munkadarab befogóeszközbe Esztergálásra alkalmassá teszi a megmunkáló szerszámokat és befogja azokat Megmunkálja az alkatrészt: - acélból, nem vasfémbő l és műanyagból készült munkadarabokon külső és bels ő, hengeres és síkfelületeket készít IT7 méretpontosságig és Ra = 3,2 felületi érdességig különböz ő esztergakésekkel, hűtő- 20/Szakmai munkatevékenység megfigyelése, 30/Irányított csoportos szakmai munkavégzés, 50/Önálló szakmai munkavégzés, 28 /

29 kenő anyag alkalmazásával - acélból, nem vasfémből és mű anyagból készült munkadarabokon küls ő és bels ő illesztett felületeket készíteni Ra = 3,2 felületi érdességig Kifogja a munkadarabot, és az előírásoknak megfelelő en tárolja a munkadarabokat Elvégzi a gépkönyvben előírt, a szakmunkás feladatát képező karbantartást. Ellenőrz ő méréseket végez a megmunkált felületen, az alkatrészrajzon szerepl ő méretek figyelembevételével. 110/4.1/ Alak és menet esztergálási gyakorlatok II. Üzemképes állapotba helyezni az esztergagépet a gépkönyv elő írásai szerint. Befogja és beállítja az elő gyártmányt a megmunkáláshoz szükséges legmegfelelő bb munkadarab befogóeszközbe, készülékbe. Kiválasztja, élezi és befogja a szükséges esztergakéseket. Acélból, nem vasfémbő l és műanyagból készült munkadarabokon külső és bels ő alakos felületeket készíteni Ra = 3,2-12,5 µm közötti felületi érdességig alakkéssel, másolókészülékkel, gömbesztergáló készülékkel. Küls ő és belső menetet esztergál, méretet ellenő riz, cserekereket szerel. Kifogja a munkadarabot, és az előírásoknak megfelelő en tárolja a munkadarabokat. Elvégezi a gépkönyvben előírt, a szakmunkás feladatát képez ő, 20/Szakmai munkatevékenység megfigyelése, 30/Irányított csoportos szakmai munkavégzés, 50/Önálló szakmai munkavégzés, 29 /

30 karbantartást. Ellenőrz ő méréseket végez a megmunkált felületen, az alkatrészrajzon szerepl ő méretek figyelembevételével. 30 /

31 Fémipari gyakorlatok Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 216, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN 110/2.1/ Kézi forgácsoló gyakorlatok Kézi megmunkálási gyakorlatok, síkbeli és térbeli előrajzolás. A kézi forgácsoló mű hely 20/Csoportos megbeszélés, 80/Önálló szakmai munkavégzés, rendje, munka- és tű zvédelmi ismeretek rendszerezése. Alkatrészek illesztése. Kézi, kisgépes forgácsolási módok, használatuk. Összetett feladaton kézi forgácsolási, illesztési, szerelési, gyakorlat. 110/7.1/ Fúrás I. Fúrási mű veletek és gépeik. Általános jellemzés. Szerszámaik - csoportosításuk - élgeometria - a szerszámok kiválasztásának szempontjai. Elérhet ő pontosság és felületi érdesség. A forgácsoló erő -, teljesítményszükséglet és gépi id ő számítása. Készülékek. A forgácskeresztmetszet, a forgácsoláskor fellép ő erő hatások, a forgácsolóerőt befolyásoló tényező k, a forgácsoláskor fellép ő hőjelenségek, hű tés, kenés, a forgácsoló szerszámok anyaga, kopása, az éltartamot befolyásoló tényező k. A forgácsoláshoz szükséges mozgások és azok vizsgálata. Mű veleti sorrend. Készülékezési alapfogalmak. A technológiai értékek megválasztása. Elvégzi a szerszámok élezését és a fúrásokat. 20/Szakmai munkatevékenység megfigyelése, 30/Irányított csoportos szakmai munkavégzés, 50/Önálló szakmai munkavégzés, 31 /

32 A munkadarabot befog, tájol Elvégzi a fúrásokat. Elvégezi a gépkönyvben elő írt, a szakmunkás feladatát képez ő, karbantartást. Ellenőrz ő méréseket végez a megmunkált felületen, az alkatrészrajzon szerepl ő méretek 110/16.1/ Szerszámélezés figyelembevételével. Élek kialakításának módja. Élezési módszerek, lehető ségek. Gépek biztonsági elő írásai. Korongok kiválasztásának szempontjai. Élez ő gépek. Asztali, állványos, és egyetemes gépek. Automata élező gépek. Célgépek. Készülékek. A forgácsoláskor fellépő erőhatások, a forgácsoláskor fellépő hőjelenségek, hű tés, a forgácsoló szerszámok anyaga, kopása. A forgácsoláshoz szükséges mozgások és azok vizsgálata. Mű veleti sorrend. Készülékezési alapfogalmak. A technológiai értékek megválasztása. Elvégzi a különféle szerszámok élezését kézben tartva, valamint befogva készülékbe, az élező gépeken is. 20/Szakmai munkatevékenység megfigyelése, 30/Irányított csoportos szakmai munkavégzés, 50/Önálló szakmai munkavégzés, 32 /

33 Anyagismeret Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM Gyakorlati jelentőség ű szabványos ötvözetek áttekintése. Az ipari vasötvözetek 110/1.2/ Anyagjelölések értelmezése 110/1.2/ Anyagismeret csoportosítása. Az ötvözők és szennyező k hatása az acélok tulajdonságaira. Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint. A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint. Az alumínium ötvöző anyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint. A réz ötvöző anyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint. Az ón, ólom és a horgany ötvöző anyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint. Anyagkiválasztás. Anyagok tulajdonságai (mechanikai, technológiai). Az anyagkiválasztás mű szaki, gazdasági szempontjai. Az anyagok kikeresése táblázatokból és szabványokból. A kohászati félkész termékek méretszabványai és mű szaki szállítási előírások. A nemfémes anyagok jellemző tulajdonságaik, alkalmazásuk. Mű anyagok. Kerámiák (egyatomos, oxidmentes 20/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 10/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 10/Tesztfeladat megoldása, 33 /

34 vegyületkerámiák, keményfémek, kerámiabevonatok) oxidkerámiák (üvegek, kristályos kérdésekre, 10/Válaszolás írásban mondatszintű oxidkerámiák). A textíliák. A gumi. A papír. 20/Információk feladattal vezetett A bőr. A kenőanyagok, hűtőanyagok, hűtő- rendszerezése, ken ő anyagok. A fémes anyagok. A 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, színfémek tulajdonságai, csoportosítása, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett tulajdonságainak módosítása. Fémek tisztítása feldolgozása, és ötvözése. Nagytisztaságú fémek elő állítása. Fémek és ötvözeteik. A fémes anyagok hőkezelése. A hő kezelési eljárások célja, csoportosítása, a hő kezelés elmélete. Edzhetőség, átedződés, edzhető ségi vizsgálatok, edzési eljárások. Lágyító és egyneműsít ő hő kezelések. Az acélok edzése és megeresztése. A nemesítés. Különleges hőkezel ő eljárások. Kérgesít ő eljárások. A hőkezeléshez használt berendezések. Elő - és félgyártmányok. Öntészeti technológiák. Porkohászat. Képlékeny (hideg, meleg) alakítás. Fémek hegesztése, vágása és forrasztása. Hidegalakítási technológiák. Anyagok igénybevétele. Anyagok károsodása: törés, kopás, kifáradás, korrózió. Anyagkiválasztás. Anyaghibák. 34 /

35 Anyagvizsgálatok Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 32, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN 110/1.1/ Anyagvizsgálati gyakorlatok Az anyagvizsgálat célja, csoportosítása. Mechanikai anyagvizsgálatok. Roncsolásmentes (hibakeres ő ) vizsgálatok. Hegesztési varratvizsgálat. Anyagvizsgálati diagramok értelmezése, elemzése. Nomogramok és mű szaki táblázatok. 40/Technológiai próbák végzése, 15/Elemzés készítése tapasztalatokról, 5/Tesztfeladat megoldása, 10/Technológiai minták elemzése, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, kezelése, olvasása. Összehasonlító táblázatok 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, használata. Geometriai mérések Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 16, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés IGEN, Csoportbontás: IGEN 110/2.1/ Geometriai mérési gyakorlatok Küls ő felületek mérése, ellenő rzése tolómérővel, talpas tolómérő vel, mikrométerrel, mérőórával. Bels ő felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel, mérő órával. Szögmérés mechanikai szögmérő vel, és optikai szögmérő vel. Szögmérések színuszvonalzóval. Küls ő kúpok mérése, 5/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 55/Geometriai mérési gyakorlat, 20/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 10/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 35 /

36 ellenőrzése. Bels ő kúpok mérése, ellenő rzése. Mérés mérőhasábokkal. Küls ő és belső felületek ellenőrzése idomszerekkel. Küls ő és bels ő menetek jellemz ő méreteinek mérése, ellenő rzése. Munkadarabok mérése digitális mérő eszközökkel. Munkadarabok mérése mikroszkóppal. Felületi érdesség ellenő rzése, mérése. Körfutás ellenő rzése, tengely ütésellenőrzése, mérése mérő órával. Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése. Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség, körkörösség ellenő rzése, mérése. Számítógéppel támogatott (SPC) mérések. Mérési dokumentumok készítése. Felvételi vázlat készítése. Munka-, környezet-, és egészségvédelem Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 36, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés IGEN, Csoportbontás: Egyk. IGEN 110/1.1/ Tennivalók vészhelyzetben. Tű zvédelmi 100/Csoportos helyzetgyakorlat, Első segélynyújtás munkabiztonság környezetvédelem előírások. Teendők tű z esetén. Tű zoltóberendezések használata. Elsősegélynyújtás Az első segélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére. 36 /

37 Elsősegélyt igényl ő helyzetek: - az eszméletlenség - heveny rosszullétek - fájdalommal járó kórképek - belgyógyászati balesetek - mérgezések - sérülések - első segélynyújtás, különleges helyzetekben. Újraélesztés. Rendkívüli helyzetek dokumentálása. 110/1.3/ Munkabiztonság minőségvédelem A műhely rendje, munka- és tű zvédelmi ismeretek rendszerezése. Az alkalmazott mér ő és ellenőrz ő eszközök kiválasztása és szakszer ű használata. Az egyes megmunkáló gépek helyes mű ködését meghatározó paraméterek megválasztása. A különböző állapotú szerszámokkal és gépekkel elérhető alak- és méretpontosság. A helyes technológiai sorrend megválasztásának az elkészült munka minő ségére és a termelékenységre kifejtett hatása A gyártás során - a célul kitűzött minő ség biztosítása érdekében - a megfelel ő számú és a megfelelő jelleg ű mérések, ellenő rzések elvégzésének fontossága. A megmunkált anyagok, a felhasznált gépek, szerszámok és készülékek feladatától függ ő f ő jellemz ő paramétereinek ellenőrzése, a közöttük lév ő összefüggések elemzése, a minőségre kifejtett hatása. 20/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 110/1.2/ Munkavédelem célja, alapfogalmai. 10/Jegyzetkészítés eseményrő l kérdéssor 37 /

38 Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései. Munkavégzés tárgyi és személyi. Munkabiztonsági, ergonómiai Első segélynyújtás munkabiztonság környezetvédelem elméleti ismeretei követelmények. Tűzvédelem. Tű zveszélyes anyagok. Tű zveszélyességi osztálybasorolás. Foglalkozás-egészségügy. Természetvédelem. A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma. A természetvédelmi jogszabályok. A védelem jelentő sége. Nemzetközi szervezetek és egyezmények. Védett területek, nemzeti parkok, védett természeti területek. A víz. A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemző i. Az ivóvíz minő sége. Ipari és kommunális szennyvizek keletkezése. A vízszennyezés. A hőszennyezés. A közmű olló. A kommunális és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása. A vízminő ség-védelem szabályozása. A leveg ő. A levegő szennyezés forrásai. Emisszió, transzmisszió, immisszió. Légszennyez ő gázok és hatásaik. Por és cseppfolyós szennyez ő anyagok. A légszennyezés csökkentésének módszerei. Technológiai lehető ségek. A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi leveg ő. Gazdasági és egészségügyi károk. A levegő tisztaság-védelem A hulladékok A alapján, 20/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 50/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 38 /

39 települési és a termelési hulladék. A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei, lehető ségei. Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok, különleges kezelést igényl ő hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái. Zaj és rezgés. A hang és a rezgés fogalma. A Bell-skála. A zaj élettani hatásai. A zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és rezgésvédelem szabályozása. Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges módjai. 39 /

40 Műszaki ismeretek Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM Helyi program szerint, a szabadsáv terhére Mértékegységek Mechanika alapfogalmak. Fizikai tulajdonságok. Fizikai mennyiségek. Mozgás: Út, id ő sebesség meghatározása. Kerületi sebesség. Kerületi er ő, Forgató nyomaték. Egyensúly. Erők, vektorok. Sík-, és térbeli erők eredője. Hajlítás, csavarás, húzás, nyomás, kihajlás, feszültség fogalma, meghatározása Surlódás, kopás, felületi minő ség, anyag, kenés összefüggései. Gáztörvény. Hidraulika, hidrosztatika, nyomás, áramlási sebesség összefüggései. Villamosgépek, motorok, transzformátor működése. Szivattyúk fajtái, működése. 20/Csoportos megbeszélés, 40/Egyszer ű számítási és tervezési feladatok önálló megoldása, 40/Feladattal vezetett önálló szövegfeldolgozás 40 /

41 Minőségbiztosítás Elméleti óraszám: 32, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés IGEN, Csoportbontás: IGEN Mérés, ellenő rzés fogalma és folyamata Sorozatmérés eszközei, alkalmazásuk. Mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása. Számítógéppel támogatott (SPC) mérések 110/2.2/ Geometriai mérések elmélete Helyi program a szabad sáv terhére eszközei, folyamata, jelentő sége. Mérési dokumentumok jelentő sége, fajtái, tartalma, készítése Minőség fogalma,. Minőségbiztosítás módszerei. Minőség szabványok, dokumentumok. Eljárások kézikönyve. Isikawa diagram, pareto elv. Hibafa. 5/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 35/Írásos elemzések készítése, 20/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 41 /

42 Műszaki rajz Elméleti óraszám: 124, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM 110/1.1/ Mű szaki dokumentációk Rajztechnikai alapszabványok. Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus ábrázolás. Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés. Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon. Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma. Metszetábrázolások, szelvény egyszerű sített ábrázolások. Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások. Tűrés, illesztés. Felületi minő ség. Jelképes ábrázolások. Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás. Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója, összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése. Alapvet ő gépelemek ábrázolása. Menetek szabványa, ábrázolása. Bordák. Recézés, rovátkolás, rugók, alátétek, kötőelemek ábrázolása. Fogazatok. Csapágyak. Alkatrészrajzok elemzési szempontjai: - fémszerkezetek rajzai - technológiai rajzok. Rendszerek rajzai - kapcsolási vázlatok - folyamatábrák és folyamatrendszerek 50/Önálló szakmai munkavégzés, 50/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 42 /

43 Irányítástechnika Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 68, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: Egyk. IGEN Helyi program alapján a szabad sáv terhére Irányítástechnikai alapismeretek. Vezérlés, szabályozás fogalma. Hatáslánc. Vezérlési, szabályozási módszerek. Pneumatika, hidraulika alapjai Elemek rajzi jelölései, szabványok. Kapcsolási rajzok értelmezése, Rendszerek rajzai - kapcsolási vázlatok - villamos rendszerek rajzai - folyamatábrák és folyamatrendszerek Egyszerű bb kapcsolások: anyagtovábbítás, válogatás, biztonsági kapcsolások, utólagos automatizálások építése. 50/Önálló szakmai munkavégzés, 50/Információk feladattal vezetett rendszerezése, CNC ismeretek Elméleti óraszám: 88, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás IGEN 110/5.1/ CNC programszerkesztés I. A CNC vezérléstechnika alapjai. Geometriai információk meghatározása. CNC programozás. Méretmegadási módok - abszolút - növekményes (inkrementális). A CNC gépek koordináta-rendszerei. A DIN utasításkészlete - programtechnikai 8/Csoportos megbeszélés, 40/Egyszer ű számítási és tervezési feladatok önálló megoldása, 40/Feladattal vezetett önálló szövegfeldolgozás, 43 /

44 utasítások, segédfunkciók: M speciális karakterek: %; (; ); / - útfeltételek (előkészítő funkciók): G - útinformációk: (elő jel) X; Y; Z - interpolációs paraméterek: I; J; K - technológiai utasítások: F; S; T A mondatfelépítés szabályai - öröklődő utasítások - nem öröklőd ő utasítások. CNC technológiai dokumentációk (programlap, szerszámlista, munkaterv), kitöltésük módja. Technológiai dokumentáció (felfogási terv, szerszámterv, programlap) készítése. CNC program készítése. Szükséges mértékben használja a számítógépes hálózatot. Adatávielt végez a számítógép és a CNC gép között. Jellegzetes megmunkálási feladatok programozása - fúrás, furatmegmunkálás - esztergálás, marás. Ciklusok. Alprogramok készítése. 110/6.1/ CNC programszerkesztés II. A CNC vezérléstechnika alapjai. Geometriai információk meghatározása CNC programozás. Méretmegadási módok - abszolút - növekményes (inkrementális). A CNC gépek koordináta-rendszerei A DIN utasításkészlete - programtechnikai utasítások, segédfunkciók: M speciális karakterek: %; (; ); / - útfeltételek (előkészítő funkciók): G - útinformációk: (elő jel) X; Y; Z - interpolációs paraméterek: I; J; K - 20/Csoportos megbeszélés, 40/Egyszer ű számítási és tervezési feladatok önálló megoldása, 40/Feladattal vezetett önálló szövegfeldolgozás, 44 /

GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 09 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gépi

Részletesebben

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Oktatási azonosító: 035268 HELYI TANTERV Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépgyártástechnológiai technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 521

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépi forgácsoló..szakma OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2012.

Részletesebben

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Om 035371 HELYI TANTERV Faipar..SZAKMACSOPORT Fa és bútoripari technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 543 02 0010 54 01 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 től Feladatok,

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: CNC-forgácsoló

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Hegesztő szakképesítés

Hegesztő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Hegesztő szakképesítés OKJ azonosító szám 31 521 11 0000 00 00 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZ TEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 582 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Épületgépész

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus.. XXX Szakközépiskola OM azonosító: Logo, címer HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Elektronikai technikus.. SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember 01-től 1 Feladatok,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 582 12 VÍZ, CSATORNA ÉS KÖZMŰ RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 18 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program valamint a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 521 10 SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2800, Tatabánya, Bánhidai-ltp. 408. Szakmai program (helyi tanterv)

Részletesebben

LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ

LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Szerszámkészítő

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre szakma gyakorlati oktatásához (OKJ száma: ) A napló vezetéséért felelős: A foglalkoztató vállalkozó, vállalkozás neve:.. Címe:. Ügyintéző neve,telefonszáma:... A tanuló

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 54 2 / ÉRVÉNYES: től 2 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakképesítés kerettanterve alapján

Részletesebben

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGIATERMELŐ ÉS HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Az Autóelektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZETI SŐHÁLÓZAT- ÉS ERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 0000 00 00 2. A

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV A MODERN, ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Szerkezetlakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA:31 521 24 1000 00 00 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Karbantartási gyakorlatok tantárgy 9. évfolyam (70 óra)

Részletesebben

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre:

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre: ÉPÜLETASZTALOS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Foglalkozási napló. Közlekedésautomatikai műszerész 13. évfolyam

Foglalkozási napló. Közlekedésautomatikai műszerész 13. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Közlekedésautomatikai műszerész 13. évfolyam (OKJ száma: 54 523 03) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 31 521 11 0000 00 00 Hegesztő szakképesítés 2 éves Helyi tanterve 2010 Készítette: Kovács Károly műszaki tanár 1 I. Általános

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

KŐMŰVES. alapján készült.

KŐMŰVES. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: - Értékelési skála: A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

Tájékoztató. Használható segédeszköz: - Értékelési skála: A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni. 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 525 01 Autóelektronikai műszerész Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben

KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 15 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kőműves 3. 3.1

Részletesebben

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 HELYI TANTERV Vendéglátás idegenforgalom SZAKMACSOPORT Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 ÉRVÉNYES: től 1/ Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben

Részletesebben

47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet

47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet 47/2011. (I. 14.) NFM rendelet a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 17/2010. (I. 25.) NFM rendelet módosításáról

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: KÖNYVKÖTŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KISHAJÓÉPÍTŐ, KARANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 543 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. ELŐADÁSI ANYAG TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. - 1 -

VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. ELŐADÁSI ANYAG TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. - 1 - - 1 - VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. ELŐADÁSI ANYAG *2.A gyártmány és technológia sajátosságai. A gyártandó alkatrész geometriai

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Szerszámkészítő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A szerszámkészítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Szerszámkészítő mestervizsgára

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Foglalkozási napló. Gépjárműépítő, szerelő 10. évfolyam

Foglalkozási napló. Gépjárműépítő, szerelő 10. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gépjárműépítő, szerelő 10. évfolyam (OKJ száma: 34 525 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

2/36. 33 521 08 1000 00 00 Szerszámkészítő Szerszámkészítő

2/36. 33 521 08 1000 00 00 Szerszámkészítő Szerszámkészítő z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 522 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

FINOMMECHANIKAI GÉPKARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FINOMMECHANIKAI GÉPKARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FINOMMEHNIKI GÉPKRNTRTÓ, GÉPEÁLLÍTÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ TOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 06 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nagykőrös HELYI TANTERV Élelmiszeripar.. SZAKMACSOPORT Pék cukrász.. SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 541 05 1000 00 00 1 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ az 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ Készítette: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013. 1 SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 521 06 Hegesztő szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / Feladatok, ismeretek, készségek ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl 2 / Feladatok,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

ÓRÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÓRÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÓRÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Órás mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az Órás mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Órás mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPÍRFELDOLGOZÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Vízvezeték és vízkészülék-szerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító:

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: XXX Szakközépiskola OM azonosító: 0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c02 be04a507040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000ee0102022253797374656d0004a5070000f05a0000985c110004ee8339e8891f000c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0

Részletesebben

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI I. A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Gáz-

Részletesebben

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának.

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának. 1 Az emberi erőforrások miniszterének /2016. EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Részletesebben

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

SZÓBELI KÉRDÉSEK 2014/2015 GÉPI FORGÁCSOLÓ

SZÓBELI KÉRDÉSEK 2014/2015 GÉPI FORGÁCSOLÓ SZÓBELI KÉRDÉSEK 2014/2015 GÉPI FORGÁCSOLÓ 1. A munkadarabot a forgácsolási művelet megkezdése előtt Önnek ellenőriznie kell a géprajzi szabványok használatának szabályai szerint, ellenőröznie kell a félgyártmány

Részletesebben

VASÚTI JÁRMŰSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VASÚTI JÁRMŰSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VASÚTI JÁRMŰSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 525 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kőfaragó, műköves és épületszobrász mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A kőfaragó, műköves és épületszobrász mestervizsgához szükséges

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MGYR KERESKEDELMI ÉS IPRKMR JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERVIZSG KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Járműfényező mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Járműfényező mestervizsgára

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 1 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

CNC GÉPKEZELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

CNC GÉPKEZELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI CNC GÉPKEZELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A CNC gépkezelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A CNC gépkezelő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A CNC gépkezelő mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés

SZAKMAI PROGRAM. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés OKJ azonosító szám 34 582 09

Részletesebben

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest HE LYI MINTA TANTERV (tervezet) Építészet SZAKMACSOPORT Magasépítő technikus OKJ SZÁMA: 54 582 03 0000 00 00 1 Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

IPARI ANYAGVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IPARI ANYAGVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IPARI ANYAGVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 521 01 2. A szakképesítés megnevezése: Ipari anyagvizsgáló

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖNYVKÖTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Könyvkötő 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 02 2. A szakképesítés megnevezése: Műtéti asszisztens

Részletesebben

KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kályhás mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kályhás mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kályhás mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 543 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Első számú Időszakos beszámoló

Első számú Időszakos beszámoló A projekt azonosító száma: GOP-111-11-2012-0137 A (fő)kedvezményezett neve: Terményszárító, Gabonafeldolgozó és Villamosipari Berendezéseket Gyártó és Szerelő Kft. Első számú Időszakos beszámoló 1. A BESZÁMOLÓ

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok,

Részletesebben

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Pincér 3. Szakképesítések

Részletesebben