VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. ELŐADÁSI ANYAG TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. ELŐADÁSI ANYAG TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. - 1 -"

Átírás

1 - 1 - VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. ELŐADÁSI ANYAG *2.A gyártmány és technológia sajátosságai. A gyártandó alkatrész geometriai modellje a. Ismertesse a geometriai modellezés módszereit b. Ismertesse a bonyolult felületek leírásának legfontosabb módszerét c. Fejtse ki a szoborfelületek leírásának módszerét *3. Forgácsoló szerszámgépek, ipari robotok. Forgácsoló szerszámgépek kinematikájának alapjai, szerkezeti elemei a. Ismertesse a mozgásrendszer alaptípusait, a fordulatszám és előtolássorokat 1 b. Ismertesse a forgácsoló szerszámgépek szerkezeti elemeit. ( jellegzetes tengely, orsó és csapágyazás típusok, hajtások. ) Forgástest jellegű alkatrészek megmunkáló gépei a. Ismertesse az esztergák különféle automatizáltságú típusait. Hasonlítsa össze ezeket főbb jellemzőik alapján 17 pont b. Ismertesse az esztergáló központokat, azok típusait és alkalmazási területét Szekrényes alkatrészek megmunkáló gépei a. Ismertesse a marógéptípusok felépítési változatait és főbb jellemzőit b. Ismertesse a fúrógéptípusok felépítési változatait és főbb jellemzőit 4 pont c. Ismertesse a megmunkáló központok felépítési változatait, valamint szerszám és munkadarab cserélési megoldásait, a fúró-maró gyártócellát. 13 pont Fogazógépek a. Ismertesse a hengeres fogazatok fogazási eljárásait a legördülési viszonyok és a kinematikai elvek leírásával. 1 b. Írja le milyen típusú fogaskerekek gyárthatók ezekkel az eljárásokkal. Fogazógépek a. Ismertesse a kúpos fogazatok fogazási eljárásait a közös legördülési elv alapján 1 b. Írja le az eljárással gyártható fogazatok jellemzőit Ipari robotok és alkalmazásuk gépipari környezetben a. Ismertesse az ipari robotok mozgástörvényeit. Kinematikai egyenletek ( D-H transzformáció ) Dinamikai egyenletek ( Newton-Euler, Lagrange, d, Alambert ) 1 b. Ismertesse az ipari robotok építőelemeit, karrendszer alaptípusait, főbb jellemzőit és alkalmazási eseteit

2 - 2 - *4. Készülékek. Forgácsoló készülékek elvi felépítése a. Ismertesse a bázis fogalmát és osztályozását 1 b. Mondjon példát arra, amikor megengedhet részleges helyzetmeghatározást, túlhatározottságot. Forgácsoló készülékek szerkezeti felépítése a. Ismertesse a készülékek szerepét, funkcióját, és típusait b. Mondjon gyakorlati példákat univerzális, szabványos gépipari befogókészülékekre és mutassa be ezeken a készülékfunkciók teljesülését. *5. Szerszámok, szerszám - és segédanyagok. Rugalmas gyártócella szerszámellátása a. Vázolja fel egy rugalmas gyártócella szerszámellátási rendszerének főbb elemeit A szerszámellátási körfolyamat keretein belül; b. Értelmezze a szerszámbeállítás szerszámbemérés fogalmát, adja meg a szerszámméretek ( szerszámkinyúlás ) értelmezését c. Ismertesse a forgácsolószerszámok azonosítására alkalmazott módszereket d. Mutassa be a szerszámbemérési, programozási és vezérlési pont különbözőségét Forgácsolószerszámok kopása, éltartam a. Mutassa be a szerszámelhasználódás forgácsoló szerszámon való megjelenésének eseteit b. Vázolja fel a normális elhasználódást (kopás) leíró jelleggörbét c. Ismertesse a szerszámelhasználódás és az éltartam kapcsolatát 7 pont d. Vázolja fel a keményfém szerszámanyag jellemző sajátosságait, ismertesse alkalmazásának feltételeit. *6. Szerszámgépek és robotok irányítása. Robotprogramozás a. Ismertesse a robotok programozásának módjait. 3 pont b. Adja meg a robotprogramozáskor használatos koordináta rendszereket és kapcsolatukat. 6 pont c. Ismertesse, milyen interpolációs módszereket ismer. Röviden írja le lényegüket. 3 pont d. Ismertesse a robotprogramozási nyelv szerkezetét. e. Milyen célra és hogyan használhatók a robotok INPUT/OUTPUT csatornái? NC gépek programozása a. Ismertesse az ISO NC nyelv utasítás típusait. 2 pont b. Adja meg az NC programozáskor használatos koordináta rendszereket és kapcsolatukat. c. Ismertesse jellegzetes geometriai alakzatok ( egyenes, kör,... ) programozását. d. Ismertesse a rögzített ciklusok típusait és alkalmazásukat. Robotok irányítása a. Ismertesse a robotvezérlések típusait és az egyes típusok jellemzőit. b. Ismertesse a pályavezérlésű robotok vezérlésének általános felépítését. 9 pont c. Foglalja össze a robotok programozásának módszereit.

3 - 3 - Szerszámgépek és robotok irányításának alapjai a. Hasonlítsa össze a vezérlések és szabályozások hatásvázlatát. b. Ismertesse az egyenáramú szervóhajtás felépítését és működését. 9 pont c. Ismertesse a programozható logikájú vezérlések fogalmát és szerepét a szerszámgép és robotvezérlésekben. *7. Forgácsolás határozott élgeometriájú szerszámmal. Forgácsleválasztás alapjai Az esztergálás példáján ismertesse a. a forgácsleválasztás folyamatát és a nyírási sík fogalmát; b. a forgácsoláskor fellépő erőhatásokat; c. a forgácsoláskor fellépő termikus jelenségeket. Forgácsleválasztás alapjai Az esztergálás példáján ismertesse a. a forgácsoló szerszámok kopás mechanizmusát; b. a szerszáméltartam fogalmát és az éltartam meghatározásának módját; c. a technológiai adatoknak a forgácsolt felület érdességére gyakorolt hatását. A marás technológiája a. Készítse el a homlokmarás általános vázlatát. Vázlatában jelölje be a marási fogalmakat és mennyiségeket b. Ismertesse a forgácsoló erő, nyomaték és teljesítmény meghatározását homlokmaráskor c. Ismertesse a gépi idő meghatározásának módját *8. Abraziv megmunkálások. Abraziv megmunkálások a. Vázolja fel egy külső hengeres palástfelület csúcsok közötti köszörülésének mozgásviszonyait, a szerszám és a munkadarab egymáshoz viszonyított helyzetét 6 pont b. Ismertesse a köszörűszerszámok szerkezeti struktúráját, adja meg a használatos szemcseanyagokat. 6 pont c. Vázolja fel a köszörűkorongok elhasználódását, ismertesse a korongszabályozás módszereit 7 pont d. Értelmezze a kiszikráztatás fogalmát 3 pont e. Válassza ki hogy a felsoroltak közül melyik érték tekinthető un. normál köszörülési sebességnek; 1oo m/min 1oo m/sec 25 mm/sec 9o km/óra 3 pont

4 - 4 - *9. Különleges megmunkálások. Szikraforgácsolás Egy téglatest alakú munkadarabon. mm átmérőjű zsákfurat szikraforgácsolással való megmunkálása a feladat. a. Vázolja fel a megmunkálás munkadarab és szerszámelrendezésének viszonyait és a megmunkálás körülményeit b. Rajzolja fel a folyamat feszültség és áramlefutásának jelleggörbéit c. Magyarázza meg a jelleggörbék alakulását. Ismertesse az anyagleválasztási sebesség növelésének módszerét d. Ismertesse az eljárás legfontosabb alkalmazási területét Szikraforgácsolás Ismertesse a szikraforgácsolás a. elvi elrendezését 6 pont b. fizikai folyamatát c. a feszültség és az áramerősség lefutását 4 pont d. Ismertesse a szikraforgácsolás változatait Lézersugaras megmunkálás Ismertesse a. a lézersugaras megmunkálás alkalmazási területeit 6 pont b. a gyors hosszáramú CO 2 lézer elvi vázlatát c. a fókuszálás szokásos megoldásait d. a lézer megmunkáló központ főbb részeit 4 pont *1o. Jellegzetes alkatrészek gyártása. Technológiai tervek kidolgozása Ismertesse a. a technológiai tervek kidolgozásának főbb lépéseit 6 pont b. a lehetséges előgyártmányokat c. a bázisválasztás szempontjait 4 pont d. a megmunkálási sorrend meghatározásának szempontjait e. a szerszámgépek kiválasztásának szempontjait Bordástengely megmunkálása Határozza meg adott átmérőjű, és adott hosszúságú kétoldali lépcsős ( hengerelt, nemesített rúdacél előgyártmányból készült ) bordástengely a. egy lehetséges műveleti sorrendjét 4 pont b. a megmunkáláshoz szükséges szerszámgépeket c. befogási módjait 4 pont d. a bázisfelületek megmunkálásának változatait 6 pont e. a hengeres felületek nagyolásának módjait 6 pont

5 - 5 - Hajtóműház megmunkálása Ismertesse adott befoglaló méretű öntött hajtóműház a. megmunkálásának gyártási szakaszait b. a szerszámgépre történő felfogási lehetőségeit 4 pont c. síkfelületeinek megmunkálását 6 pont d. a furatok nagyoló és simító megmunkálásának változatait Fogaskerék megmunkálása a. Írja le hogy az ISO ajánlástervezet a fogaskerekeknek hány pontossági osztályát különbözteti meg, és ezek közül melyeket alkalmazzuk a gépiparban 3 pont b. Ismertesse hogy a fogaskerekek gyártása során milyen hőkezeléseket alkalmazunk a fogazat kialakítása előtt, illetve a fogazat kialakítása után 6 pont c. Készítsen vázlatokat és a vázlatokon jelölje be hogy melyik felületeket alkalmazzuk bázisfelületként hengeres fogaskerekek gyártásakor. 3 pont d. Írja le egy hőkezelést nem igénylő szerkezeti acélból készülő hengeres fogaskerék egy lehetséges műveleti sorrendjét 3 pont e. Írja le hogy hengeres fogazatok ellenőrzése során milyen egyedi hibamérést, illetve összetett hibamérést ismer *12.Gyártási méréstechnika. Méréselmélet alapvető elemei Ismertesse a méréselmélet alapvető elemeit az alábbi témakörök leírásával; a. a mérési hiba fogalma 6 pont b. a mérési hibák osztályozása eredet és jelleg szerint 6 pont c. a mérési sorozatok kiértékelése - a sorozat átlaga 4 pont - becslési módszerek - a mérési eredmények szórása alapján 4 pont Sorozat és tömeggyártás mérőeszközei Ismertesse az egykoordinátás mérőeszközök családján belül; a. az idomszeres mérés alapelvét 7 pont b. az idomszerrel minősített munkadarabok lehetséges minőségi fokozatait 6 pont c. az idomszerek három alapcsoportját az idomszer és a mérendő felület egymáshoz viszonyított helyzete alapján 6 pont d. az idomszerek használatával kapcsolatos alapvető szabályokat 6 pont Egykoordinátás mérőeszközök Ismertesse az egykoordinátás mérőeszközök családján belül vázlatos ábrákkal is kiegészítve; a. a tolómérő b a mikrométer c. a mérőóra d. a finomtapintók e. és az Abbe-féle hosszmérőgép működési elvét és alkalmazhatóságát A folyamatmérés alapfogalmai Ismertesse a folyamatméréssel kapcsolatos alapfogalmakat. a. Sorolja fel a villamos úton mérhető fõbb mechanikai mennyiségeket 6 pont b. Írja le a mechanikai mennyiségek villamos úton történő mérésének elõnyeit c. Ismertesse a folyamatmérésre használható mérőrendszerek felépítését (blokkvázlat) 11 pont

6 - 6 - A folyamatmérés eszközei Ismertesse a folyamatmérésnél a gépgyártás területén alkalmazható alábbi érzékelő típusokat és vázlatosan működési elvüket, alkalmazási területüket. a. potenciométeres érzékelők b. induktivitás változásán alapuló érzékelők c. piezoelektromos elven működő érzékelők d. termoelektromos elven működő érzékelők e. optoelektronikus elven működő érzékelő *13. Szerelés. Szerelés a. Sorolja fel a szerelési tűrés biztosításának módszereit b. Ismertesse a teljes cserélhetőség módszerét 7 pont c. Ismertesse a szerelés alapvető eljárásait 6 pont d. Ismertesse a statikus kiegyenlítés módszerét 7 pont *14. Gyártási folyamatok tervezése. Gyártási folyamatok tervezése a. Ismertesse az integrált technológiai tervező rendszer felépítését fő elemeit és rendeltetésüket 1 b. Fejtse ki a processzor-posztprocesszor elv lényegét Gyártási folyamatok tervezése a. Ismertesse a posztprocesszor feladatait és működését 1 b. Rajzolja meg az egyszerű posztprocesszor blokkvázlatát *15. A gyártás gazdaságossága. A munkaidő összetevői a. Ismertesse a munkaidő összetevőit b. Határozza meg a normaidőt, ha az adatok a következők - műveleti alapidő.. [min] - munkahely kiszolgálás.. % - pihenés, személyes szükséglet.. % - előkészületi és befejezési idő.. [min] - sorozatnagyság.. db c. Hány százalékkal csökken a normaidő, ha a sorozatnagyságot a tízszeresére növeljük *16. Számítógéppel integrált gyártás. Számítógéppel integrált gyártás a. Ismertesse az MRP feladatát és helyét gyártórendszerekben b. Ismertesse az MRP kapcsolatát a gyártási folyamatok tervezésével és a finomprogramozással c. Ismertesse a JIT( Just In Time) termelésszervezés jellemzőit Számítógéppel integrált gyártás a. Ismertesse a számítógéppel irányított gyártórendszerek szerkezetét és folyamataikat 9 pont b Ismertesse a termelésütemezés (finomprogramozás) megoldásának módszereit c. Ismertesse a finomprogramozás jósági kritériummát

7 - 7 - GYAKORLATI ANYAG Azok a laboratóriumi gyakorlati vizsgakérdések amelyek az I. évf. Terméktervező hallgatók félévi követelményében is szerepelnek *** -al vannak megjelölve! Forgácsolás blokk 3. Forgácsolási alapösszefüggések használata Esztergálás bevonatos keményfém szerszámmal A kérdéshez egy ábra tartozik, amelyen be van jelölve a megmunkálási feladat, és meg vannak adva a feltételek számszerű értékei. a. Vázolja fel a megmunkáláshoz szükséges szerszámot. Vázlatában jelölje be a szerszám Ön által legjobbnak tartott alap és ortogonálsíkbeli szögeit, jellemzőit b. Határozza meg a megmunkáláshoz használható esztergagép szükséges motor teljesítményét c. Elemezze miért van szükség a szerszámok váltólapkás kialakítására d. Határozza meg az Ön által választott szerszámmal a műveletelem során a megmunkált felületen elérhető átlagos érdességet. 4 pont 5, 10 Szerszámismeret. Szerszámgeometria mérése Szerszámgeometria mérése a. Vázoljon fel egy esztergakést és jelölje be a szerszám geometriai kialakítását meghatározó élszögeket. 7 pont b. Definiálja a vázlatában szereplő szögeket illetve síkokat c. Ismertesse milyen módszereket ismer egy esztergakés élszögeinek mérésére 4.Forgácsolási paraméterek meghatározásának matematikai modellje, optimálási módszerek 14. Anyagleválasztás vizsgálata szabályos élű szerszámmal ***Forgácsolószerszámok anyaga, geometriája. a. Sorolja fel a szabályos élgeometriájú szerszámok anyagait, ismertesse sajátosságaikat és felhasználásukat b. Ismertesse a forgácsoló ék geometriáját. Élszögek az alapsíkban és a főélre merőleges síkban 15. Szabálytalanélű szerszámokkal történő anyagleválasztás vizsgálata. ***Forgácsolás szabálytalan élű szerszámmal Ismertesse az abraziv megmunkálásoknál a szemcse életútját a szerszám két újraszabályozása közötti időciklusban;( szabályozás, forgácsolás, kopás, kipergés, tompulás újra szabályozás 1 2

8 - 8 - Szerszámgépek blokk Bevezető gyakorlat Adott szerszámgépek jellemző tulajdonságai a. Írja le a CNC vezérlésű esztergáló központ azon alap jellemzőit, amelyek a CNC vezérlésű esztergánál többet nyújtanak b. Írja le, hogy a szerszám műveletek közbeni beszabályozása milyen szerszámgéptípusokra jellemző c. Írja le, hogy a hagyományos szerszámgépek fő, és mellékhajtóművei miért mértani sort alkotnak. Mi ennek az előnye Adott szerszámgépek jellemző tulajdonságai a. Írja le, hogy a mechanikus programvezérlésű eszterga automaták vezértengelyének fordulatszámát mi alapján határozzuk meg. b. Határozza meg milyen felületet valósit meg a szerszám bizonyos metszetben a hengeres fogazatok evolvens felületet lefejtő fogazási eljárásainál. Síkot, fogaslécet, hengert vagy síkkereket? c. Írja le hogy a korszerű forgácsoló szerszámgépek lineáris mozgató szerkezeteinek melyek a legelterjedtebb elemei 1 ***13.CNC programozás a. Ismertesse az NC eszterga geometriai rendszerét. Használja a következő jelöléseket. A kérdésben a CNC programozáshoz tartozó jelölések vannak felsorolva b. Ismertesse az NC alkatrészprogram felépítését 3 pont c. Írja meg az ábrán látható munkadarab kontur megmunkáló programját, 12 pont A kérdéshez egy ábra tartozik. 16. A sorozatgyártás mechanikus információtárolóval rendelkező eszközei. ***Automata műveletterv A kérdéshez egy ábra tartozik, amelyen be van jelölve a három műveletelemet végző szerszám és be vannak kótázva a megmunkálandó méretek Az ábrán látható munkadarabot revolver eszterga automatán gyártjuk. l. mûveletelem :. mm átmérőjű furat fúrása a revolverfejről forgácsoló sebesség. m/min szerszámelőtolás. mm/ford 2.mûveletelem : Beszúrás alakos késsel egy oldalszánról. mm átmérőről.. mm átmérőre. forgácsoló sebesség. m/min szerszámelőtolás. mm/ford 3. mûveletelem : Leszúrás egy másik oldalszánról forgácsoló sebesség.. m/min szerszámelőtolás.. mm/ford a. Határozza meg az automata esztergagép vezértengelyének fordulatszámát olyan technológiát választva, hogy egyszerre csak egy szerszám dolgozzon b. Rajzolja meg mindhárom vezérgörbét. A vezérgörbéken kótázza be az út és az időinformáció értékét 1

9 - 9 - ***17. Fogazatok gyártása. Ezen a gyakorlaton a terméktervezők csak az egyenes fogazat gyártását ismerték meg így a számonkérés esetükben erre korlátozódik. ***Gépbeállitás homlokfogaskerék gyártásához A kérdéshez egy Pfauter fogazógép kinematikai vázlata tartozik,ami nem azonos a jegyzetben lévő kinematikai vázlattal. Ennek a kinematikai vázlatnak felhasználásával kell felírni azokat a kinematikai egyenleteket, amelyek a kérdés megoldásához szükségesek. Készítendő z=...fogszámú,... normálmodulu, β =... jobb fogferdeségű fogaskerék. Technológiai adatok: Gazdaságos forgácsolási sebesség v =... m/min Marószerszám függ. előtolása f =... mm/md.ford Szerszám adatai: Bekezdések száma b=... Szerszám átmérője D=...mm Szerszám emelkedési szöge 2 2 (jobbos) a. Határozza meg hogy a szerszámtengelyt milyen értékkel kell bedönteni a munkadarabszerszámtengely merőleges helyzetéhez képest 3 pont b. Határozza meg a gazdaságos forgácsolósebességhez tartozó marófordulatot 2 pont c. Határozza meg az asztalforgatáshoz szükséges cserekerekeket d. Határozza meg a szerszámelőtoláshoz szükséges cserekerekeket e. Határozza meg az asztal pótforgásához szükséges cserekerekeket A cserekerekek meghatározásakor tetszésszerinti fogszámú cserekerék készletet tételezünk fel. A kinematikai vázlaton nem jelölt fogszámoknál az áttételi arány l : l 23. Megmunkáló központ. Esztergáló és fúró-maró központok a. Foglalja össze a kétféle központ legfontosabb jellemzőit.( munkadarab befogás, szerszámcsere, főmozgás és mellékmozgás megvalósítása ) Hasonlítsa össze a két géptípus szerkezeti egységeit. 20 pont b. Milyen szabályok alapján határozzuk meg a fúró-maró és esztergáló központok egyenesvonalú és forgó mozgású mozgástengelyei elnevezéseit és pozitív mozgásértelmét. Megmunkáló központ alkalmazása és lényeges szerkezeti elemei a. Ismertesse mi a megmunkáló központ lényege ( Definíció, előnyei, alkalmazási területe ) 4 pont b. Készítse el egy szimmetrikus felépítésű vízszintes főorsójú megmunkáló központ vázlatos elrendezési rajzát. Ismertesse a forgó és osztóasztal feladatát c. Ismertesse a megmunkáló központoknál alkalmazott automatikus szerszámcserét. Indokolja a szerszámcsere szükségességét és célját. Vázlatos rajzon ismertesse a szerszámcsere lefolyását és a szerszámtár és cserélő típusait. d. Ismertesse a megmunkáló központokon alkalmazott palettacserélést. Ismertesse mi a paletta. Írja le a palettacsere előnyeit. Vázlatos rajzon ismertesse a palettacsere lefolyását.

10 Ipari robot blokk 18. Szerelés, robotos szerelő rendszerek. A kérdéshez egy csapágyazott tengely rajza tartozik, amelyen be vannak kótázva a méretlánc egyes tagjai és tűréseik. Az ábrán látható csapágyazott tengely szerelésekor a szerelési hézag maximális és minimális értéke... mm. a. Biztosítható- e a szerelési előírás, ha a méretlánc tagjai a következő méretűek: A1 =...±... A2 =...±... A3 =...±... A4 =...±... A5 =...±... A6 =... ±... A7 =...±.... A8 =...±... 1 b. Részletesen elemezze az utólagos illesztési megmunkálás ( kompenzálás ) módszerét a gyakorlat alapján 21. Robotprogramozás. ***Robotprogramozás Készítse el a vázolt munkadarab furatait NOKIA PUMA RM O1 robottal úgy, hogy a fúrásokat egy a robotra szerelt pneumatikus fúróegység végzi. Ez utóbbi úgy működik, hogy a megfelelő pontra pozicionálás után a robottól függetlenül Z irányban az egység munkaelőtolással fúr, majd gyorsmenettel visszaáll a robot a programban szereplő pozícióba. - a P1 pontot tekintse ismeretlennek. Tételezze fel, hogy tanítási üzemmódban előzetesen felvette. Írjon a mellékelt segédlet felhasználásával robotprogramot, amely alkalmas arra, hogy a szerszám felkeresse a P1, P2, P3 és a P4 pozíciókat. - A robot programban használjon INPUT/OUTPUT csatorna jeleket, amelyekkel a fúróegységet működteti. A fúróegység is képes jeleket küldeni a robotvezérlésbe. 2 Gyártástervezés blokk 6. Gyártástervezés. Bevezető gyakorlat Gyártási folyamatok optimálása a. Ismertesse a strukturális és a parametrikus optimálás feladatait b. Részletezze a matematikai modell összetevőit c. Ismertesse a legfontosabb célfüggvényeket d. log v log f síkban ábrázolja a parametrikus optimálás feltételrendszerét Gyártástervezés a. Ismertesse a kézi tervezés lépéseit és dokumentumait hagyományos kézi vezérlésű gépekre b. Fejtse ki a típustechnológia lényegét és az alkatrész osztályozó rendszer felépítését és alkalmazását c. Mi a csoporttechnológia. Hogyan határozzák meg a komplex alkatrészt. Hogyan alkalmazzák a csoporttechnológiát

11 Lépcsős tengely gyártástervezése A kérdéshez egy lépcsős tengely rajza tartozik amelyen be vannak jelölve a megmunkálandó átmérők, illetve a vállak hosszméretei a. Határozza meg az ábrán látható tengely műveleti sorrendjét ( a tengely nemesített, hengerelt rúdanyag előgyártmányból készült ) 1 b. Határozza meg a példában megadott átmérő esztergálásakor beállítandó főorsó fordulatszámot, ha : - a forgácsolási teljesítmény... kw - a maximális fogásmélység... mm - a maximális előtolás... mm/ford - forgácsoló erőállandó... - az előtolás hatványkitevője... - a fogásmélység hatványkitevője 19.Technológiai folyamatok automatikus tervezése. Technológiai folyamatok automatikus tervezése a. Ismertesse a TUSY-TU tervezőrendszer - alkalmazási területét - teljesítőképességét - felépítését - adatbázis tartalmának főbb csoportjait - a rendszerben alkalmazott geometriai modell jellemzőit Tengely és tárcsajellegű alkatrészek számítógéppel segített tervezése a. Sorolja fel az alkatrészgyártás szintjeit b. Ismertesse a műveletelemek tervezése során megoldandó feladatokat c. Ismertesse a technológiai tervező rendszer felépítését d. Mit értünk a technológiai tervező rendszer alkalmazási területén, és automatizáltsági szintjén e. Ismertesse a rekord felépítésű bemenő nyelvet (példa) 2o. Automatikus technológiai tervező rendszer. Automatikus technológiai tervező rendszer a. Ismertesse a bonyolult felületek generálásának főbb lehetőségeit, a generálható felületek főbb típusait b. Foglalja össze a bonyolult felületek nagyolási technikáinak ismérveit ( megmunkálási dimenzió, mozgáspályákat generáló geometria, felületkövetés stratégiája szempontjából ). Rajzzal illusztrálja a megmunkálás sajátosságait c. Ismertesse a bonyolult felületek megmunkálásának felületkövető alapstratégiáit. Adja meg a pályageneráláshoz szükséges segédparamétereket. 9 pont

12 Gyártórendszerek irányítása és programozása. ***Rugalmas gyártórendszerek a. Ismertesse a rugalmas gyártórendszer fogalmát b. A gyakorlaton és az előadáson bemutatott példákkal illusztrálva ismertesse a rugalmas gyártórendszerek felépítését c. Ismertesse a rugalmas gyártórendszerek programozásának alapfogalmát d. Ismertesse a rugalmas gyártórendszer programozásának segédeszközeit 7 pont ( A gyakorlaton használt szimulátor jellemzői. )

Megmunkáló központok munkadarab ellátása, robotos kiszolgálás

Megmunkáló központok munkadarab ellátása, robotos kiszolgálás Megmunkáló központok munkadarab ellátása, robotos kiszolgálás Magyarkúti József BGK-AGI 2009 Figyelem! Az előadásvázlat nem helyettesíti a tankönyvet Dr. Nagy P. Sándor: Gyártóberendezések és rendszerek

Részletesebben

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV Szent László SZKI Szekszárd Készítette: Kozár István 2007 HELYI TANTERV Gépészet SZAKMACSOPORT Gépiforgácsoló SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2007-től 1 / Feladatok, ismeretek, készségek

Részletesebben

Kúpfogaskerék lefejtése léc-típusú szerszámmal

Kúpfogaskerék lefejtése léc-típusú szerszámmal Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kar Marosvásárhely Gépészmérnöki Tanszék Kúpfogaskerék lefejtése léc-típusú szerszámmal Sipos Bence, Sapientia EMTE, Marosvásárhely Műszaki

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A Gépészeti alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki szakterület

Részletesebben

03 Bázisok és készülékek

03 Bázisok és készülékek Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gyártástechnológia II. BAGGT23NND/NLD 03 Bázisok és készülékek Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu

Részletesebben

7. Fogazatok megmunkálása határozott élgeometriájú szerszámokkal

7. Fogazatok megmunkálása határozott élgeometriájú szerszámokkal 7. Fogazatok megmunkálása határozott élgeometriájú szerszámokkal A fogazatok kapcsolódása 7.1 Alapfogalmak Fogaskerék hajtások csoportosítása Egyenes külső Egyenes belső Külső kúpfogazat Fogasléc Fogasív

Részletesebben

Foglalkozási napló. CAD-CAM informatikus 14. évfolyam

Foglalkozási napló. CAD-CAM informatikus 14. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre CAD-CAM informatikus 14. évfolyam (OKJ száma: 54 41 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel

Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel Pagonyné Mezősi Marietta Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése

SZAKDOLGOZAT. Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Gyártástudományi Intézet SZAKDOLGOZAT Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése Tervezésvezető: Felhő Csaba tanársegéd Konzulens: Tárkányi Ferenc üzemmérnök Készítette:

Részletesebben

Kézi forgácsolások végzése

Kézi forgácsolások végzése Gubán Gyula Kézi forgácsolások végzése A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-018-30 KÉZI FORGÁCSOLÁSOK

Részletesebben

Gyártórendszerek fejlődésének fázisai

Gyártórendszerek fejlődésének fázisai Gyártórendszerek fejlődésének fázisai A 1960-as évek vége: szerszámgépek közvetlen számítógépes vezérlése (CNC- DNC) 70-es évek: automatikus szerszámcsere és munkadarab mozgatás rugalmas gyártórendszerek

Részletesebben

GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 09 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gépi

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, minőségbiztosítás 3. Gazdasági alapismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, minőségbiztosítás 3. Gazdasági alapismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, minőségbiztosítás 3. Gazdasági alapismeretek 2 1. Szakmai ismeretek szóbeli vizsgatételei "A" tételek: 1. Az alapanyagok

Részletesebben

PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12

PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12 PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12 6. TENGELYKAPCSOLÓK A tengelykapcsoló két tengelyvég összekötésére, forgatónyomaték továbbítására szolgáló, összetett gépelem. A tengelykapcsolók

Részletesebben

Mechanikai Megmunkálás

Mechanikai Megmunkálás Mechanikai Megmunkálás VI.. elıad adás Általános faipari megmunkálási eljárások faipari BSc. mérnök hallgatóknak Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Terméktervezési- és Gyártástechnológiai

Részletesebben

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az

Részletesebben

2/36. 33 521 08 1000 00 00 Szerszámkészítő Szerszámkészítő

2/36. 33 521 08 1000 00 00 Szerszámkészítő Szerszámkészítő z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Forgácsoló gyártócellák, gyártórendszerek 1.

Forgácsoló gyártócellák, gyártórendszerek 1. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) Forgácsoló gyártócellák, gyártórendszerek 1. Forgácsoló gyártócellák, gyártórendszerek VÁZLAT 1. Forgácsoló gyártócellák, gyártórendszerek fogalma

Részletesebben

Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból

Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból - Ismertesse a kézi rajzkészítési technikát (mikor használjuk, előny-hátrány stb.)! Kézi technikák közül a gondolatrögzítés leggyorsabb, praktikus

Részletesebben

SZÓBELI KÉRDÉSEK 2014/2015 GÉPI FORGÁCSOLÓ

SZÓBELI KÉRDÉSEK 2014/2015 GÉPI FORGÁCSOLÓ SZÓBELI KÉRDÉSEK 2014/2015 GÉPI FORGÁCSOLÓ 1. A munkadarabot a forgácsolási művelet megkezdése előtt Önnek ellenőriznie kell a géprajzi szabványok használatának szabályai szerint, ellenőröznie kell a félgyártmány

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 521 03 Gépi

Részletesebben

9. A FORGÁCSOLÁSTECHNOLÓGIAI TERVEZŐ-RENDSZER FUNKCIONÁLIS STRUKTÚRÁJA

9. A FORGÁCSOLÁSTECHNOLÓGIAI TERVEZŐ-RENDSZER FUNKCIONÁLIS STRUKTÚRÁJA 9. A FORGÁCSOLÁSTECHNOLÓGIAI TERVEZŐ-RENDSZER FUNKCIONÁLIS STRUKTÚRÁJA Egy-egy konkrét forgácsolástechnológiai tervezőrendszer saját, a fejlesztő által megfogalmazott struktúrát testesít meg. Az itt tárgyalt

Részletesebben

Szakképesítés: 34 725 01 Optikai üvegcsiszoló Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Az optikai test gyártásának műveletei

Szakképesítés: 34 725 01 Optikai üvegcsiszoló Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Az optikai test gyártásának műveletei A vizsgafeladat ismertetése: Az optikai test gyártása során alkalmazott alapvető megmunkálási műveletek (rögzítés, csiszolás, leppelés, marás, polírozás, tisztítás, felületkezelés, minősítés) ismertetése.

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: - Értékelési skála: A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

Tájékoztató. Használható segédeszköz: - Értékelési skála: A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni. 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 525 01 Autóelektronikai műszerész Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben

5.2 Rugalmas gyártórendszerek alrendszerei. a) A megmunkáló alrendszer és elemei. Megmunkáló alrendszer. Megmunkáló központ

5.2 Rugalmas gyártórendszerek alrendszerei. a) A megmunkáló alrendszer és elemei. Megmunkáló alrendszer. Megmunkáló központ Megmunkáló alrendszer 5.2 Rugalmas gyártórendszerek alrendszerei a munkadarabokon a technológiai műveletek elvégzése gyártóberendezések készülékek szerszámok mérőeszközök Anyagmozgatási alrendszer a munkadarabok

Részletesebben

Faipari gépek és technológiák

Faipari gépek és technológiák 1. 2. 3. Faipari gépek és technológiák pont Technológia: az iparág gyártási eljárásai pont Anyagismeret: az anyagok, és alkalmazási eljárásai vagy géptan: - a gép helye a technológiában - a gép felépítése,

Részletesebben

15.KÚPKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA ÉS SZERSZÁMAI

15.KÚPKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA ÉS SZERSZÁMAI 15.KÚPKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA ÉS SZERSZÁMAI Alapadatok Egymást szög alatt metsző tengelyeknél a hajtást kúpkerékpárral valósítjuk meg (15.1 ábra). A gördülő felületek kúpok, ezeken van kiképezve a kerék fogazata.

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

31 521 11 0100 31 05 Hegesztő-vágó gép kezelője Hegesztő

31 521 11 0100 31 05 Hegesztő-vágó gép kezelője Hegesztő z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Versenyző kódja: 43 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 54 521 01 0000 00 00-2013 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

Versenyző kódja: 43 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 54 521 01 0000 00 00-2013 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 54 521 01 0000 00 00-2013 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 521 01 0000 00 00 SZVK rendelet száma: 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 521 03 Gépi forgácsoló Tájékoztató

Részletesebben

Számítógépek. 2.a) Ismertesse a kombinációs hálózatok alapelemeit és a funkcionálisan teljes rendszer

Számítógépek. 2.a) Ismertesse a kombinációs hálózatok alapelemeit és a funkcionálisan teljes rendszer Számítógépek 1.a) Ismertesse az információ analóg és digitális leképzésének lehetőségeit, a számrendszereket és a gyakoribb kódrendszereket! Jellemezze a logikai függvényeket, és mutassa be az egyszerűsítési

Részletesebben

Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar. Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás.

Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar. Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás. JELLEGZETES ÜZEMFENNTARTÁS-TECHNOLÓGIAI ELJÁRÁSOK 4.06 Javításhelyes szerelés 1 Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás. A mai termékek

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 521 03 Gépi forgácsoló Tájékoztató

Részletesebben

52 523 03 0000 00 00 Mechatronikai műszerész Mechatronikai műszerész

52 523 03 0000 00 00 Mechatronikai műszerész Mechatronikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

JÁRMŰVEK JAVÍTÁSA. Javítási technológiák

JÁRMŰVEK JAVÍTÁSA. Javítási technológiák JÁRMŰVEK JAVÍTÁSA Javítási technológiák Javítás A javítás feladata az üzemképesség, az előírt megbízhatósági szint helyreállítása. javításkor részleges vagy teljes szétszerelés és alapos tisztítása után

Részletesebben

TENGELYCSONK MEGMUNKÁLÓ CELLA

TENGELYCSONK MEGMUNKÁLÓ CELLA TENGELYCSONK MEGMUNKÁLÓ CELLA Egy tengelycsonk gyártócella az alábbi f egységekb l épül fel: - 2 db SLT6300/1000MC (B102) típusú CNC-esztergagép - 1 db HNS gyártmányú mér gép (Megrendel beszállítja) -

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Metrológia Tárgyfelelıs oktató: Dr. Zentay Péter

Gyártástechnológia alapjai Metrológia Tárgyfelelıs oktató: Dr. Zentay Péter 1 Gyártástechnológia alapjai Metrológia Tárgyfelelıs oktató: Dr. Zentay Péter Dr. Drégelyi-Kiss Ágota, adjunktus e-mail: dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu http://uni-obuda.hu/users/dregelyia 2 3 Metrológia

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Karbantartási gyakorlatok tantárgy 9. évfolyam (70 óra)

Részletesebben

54 520 01 0000 00 00 Gépipari minőségellenőr Gépipari minőségellenőr

54 520 01 0000 00 00 Gépipari minőségellenőr Gépipari minőségellenőr A 1/7 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/6 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. É 14-6/1/1 Szakképesítés,

Részletesebben

Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu

Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu Gyártórendszerek mechatronikája Termelési folyamatok II. 01 Alapfogalmak Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu 1 Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai

Részletesebben

7. GÉPÉSZMÉRNÖK MSC SZAK ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYAI - Anyag- és gyártástechnológiák specializáció -

7. GÉPÉSZMÉRNÖK MSC SZAK ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYAI - Anyag- és gyártástechnológiák specializáció - 7. GÉPÉSZMÉRNÖK MSC SZAK ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYAI - Anyag- és gyártástechnológiák specializáció - a) A komplex záróvizsga és diplomamunka-védés sorrendisége, ütemezése A komplex záróvizsga és a diplomamunka

Részletesebben

FOGASKEREKEK GYÁRTÁSA ELŐADÁS

FOGASKEREKEK GYÁRTÁSA ELŐADÁS FOGASKEREKEK GYÁRTÁSA ELŐADÁS Felhasznált irodalom: Dr. Kodácsy János: Forgácsolás szerszámai, E-tananyag, Kecskemét, 2010. Dr. Mikó Balázs: Forgácsolási folyamatok számítógépes tervezése előadásanyag,

Részletesebben

Szerszámgépek és ipari robotok (BMEGEGTMG02; 4 kr.) Záróvizsga orientáló kérdések

Szerszámgépek és ipari robotok (BMEGEGTMG02; 4 kr.) Záróvizsga orientáló kérdések Szerszámgépek és ipari robotok (BMEGEGTMG02; 4 kr.) Záróvizsga orientáló kérdések 2015-2016. tanév 1. félévtől Összeállította: Dr. Németh István, Tóth András, Püspöki János Az orientáló kérdések célja

Részletesebben

EPA 320 CNC eszterga Oktatási segédlet

EPA 320 CNC eszterga Oktatási segédlet MISKOLCI EGYETEM SZERSZÁMGÉPEK TANSZÉKE EPA 320 CNC eszterga Oktatási segédlet Összeállította: Dr. Jakab Endre egyetemi docens Dr. Zsiga Zoltán foiskolai docens Miskolc, 2001 1. Általános ismerteto A bemutatandó

Részletesebben

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Helyi tantervi ajánlás életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése.

Részletesebben

Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2012.

Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2012. Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2012. 1 Hossz- és szögmérés A hosszméréstechnika alaptételei Mérési segédeszközök Egyszerű hosszmérő eszközök Szögmérés 2 Felosztásuk történhet metrológiai

Részletesebben

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés)

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) 4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) ). A gyártás-előkészítés-irányítás funkcióit, alrendszereit egységbe foglaló (általános gyártási) modellt a 4.1. ábra szemlélteti.

Részletesebben

KÉRDÉSEK_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS

KÉRDÉSEK_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS KÉRDÉSEK_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS 1. Egy vagy több nagyság összehasonlítását egy másik azonos nagysággal, a következő képen nevezzük: 2 a) mérés b)

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Gyártósori gépbeállító feladatok ismeretanyag

A vizsgafeladat ismertetése: Gyártósori gépbeállító feladatok ismeretanyag A vizsgafeladat ismertetése: Gyártósori gépbeállító feladatok ismeretanyag A tételhez segédeszköz nem használható. A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni,

Részletesebben

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Kohászati technológia 2. Kohászati géptan 3. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 52 5432 06/V

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Kohászati technológia 2. Kohászati géptan 3. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 52 5432 06/V Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Kohászati technológia 2. Kohászati géptan 3. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 2 Kohászati technológia tantárgy szóbeli vizsgatételei 1. a. Ismertesse

Részletesebben

31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztő Hegesztő 31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő

31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztő Hegesztő 31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0218 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: Épügépé//30/Ksz/Rok A kódrészletek jelentése: Épületgépész szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

NGB_AJ012_1 Forgácsoló megmunkálás (Forgácsolás és szerszámai) Esztergálás. Dr. Pintér József 2015.

NGB_AJ012_1 Forgácsoló megmunkálás (Forgácsolás és szerszámai) Esztergálás. Dr. Pintér József 2015. NGB_AJ012_1 Forgácsoló megmunkálás (Forgácsolás és szerszámai) Esztergálás Dr. Pintér József 2015. ESZTERGÁLÁS Esztergálással forgástestek munkálhatók meg, amelyek tengelyek, perselyek, hüvelyek és tárcsák,

Részletesebben

52 523 02 1000 00 00 Közlekedésautomatikai műszerész. Közlekedésautomatikai műszerész 2/42

52 523 02 1000 00 00 Közlekedésautomatikai műszerész. Közlekedésautomatikai műszerész 2/42 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 2 Villamos gépek és hajtások 1. a/ A villamos tér - Jellemezze a villamos teret! Ismertesse a térerősség

Részletesebben

Palotainé Békési Katalin. Műszaki rajzok, műszaki jelképek ismerete, használata. Gépész, hidraulikus, pneumatikus és

Palotainé Békési Katalin. Műszaki rajzok, műszaki jelképek ismerete, használata. Gépész, hidraulikus, pneumatikus és Palotainé Békési Katalin Műszaki rajzok, műszaki jelképek ismerete, használata. Gépész, hidraulikus, pneumatikus és villamos (korlátozottan) területen. A követelménymodul megnevezése: Gépelemek szerelése

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus.. XXX Szakközépiskola OM azonosító: Logo, címer HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Elektronikai technikus.. SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember 01-től 1 Feladatok,

Részletesebben

2013. augusztus Gépjármű villamosságtan Autóelektronikai műszerész pótvizsga feladatok. (14.A.) (teljes egészében kiadható a pótvizsgázónak)

2013. augusztus Gépjármű villamosságtan Autóelektronikai műszerész pótvizsga feladatok. (14.A.) (teljes egészében kiadható a pótvizsgázónak) 2013. augusztus Gépjármű villamosságtan Autóelektronikai műszerész pótvizsga feladatok. (14.A.) (teljes egészében kiadható a pótvizsgázónak) A pótvizsgán, a felelő a 20. szóbeli feladatból húz egyszerre

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE FELSŐ TAGOZAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 2015 1 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5. évfolyam ÉVES ÓRASZÁM

Részletesebben

Abrazív megmunkálások

Abrazív megmunkálások Abrazív megmunkálások Szerzı: Dr. Gyáni Károly Lektor: Prof. Dr. Horváth Mátyás Tartalomjegyzék 1. Abrazív szerszámok 3 1.1 Az abrazív szemcsék anyaga 3 1.2 Az abrazív szemcsék szemcsenagysága 3 1.3 Az

Részletesebben

8. GYALULÁS, VÉSÉS, ÜREGELÉS. 8.1. Gyalulás

8. GYALULÁS, VÉSÉS, ÜREGELÉS. 8.1. Gyalulás 8. GYALULÁS, VÉSÉS, ÜREGELÉS 8.1. Gyalulás A gyalulás egyenes vonalú forgácsoló mozgással és a forgácsolás irányára merőleges, szakaszos előtoló mozgással végzett forgácsolás. Állandó keresztmetszetű forgács

Részletesebben

54 521 01 0000 00 00 Gépgyártástechnológiai technikus. Gépgyártástechnológiai technikus 2/63

54 521 01 0000 00 00 Gépgyártástechnológiai technikus. Gépgyártástechnológiai technikus 2/63 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás )

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás ) 7. Alapvető fémmegmunkáló technikák A fejezet tartalomjegyzéke 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. 7.2. Kovácsolás, forgácsolás. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás

Részletesebben

01.1.- 02.1 03.1.- 04.1.- 05.1.- 06.1-

01.1.- 02.1 03.1.- 04.1.- 05.1.- 06.1- 01.1.- Ismertesse és rendszerezze az esztergálás szerszámait formájuk, anyagaik, szerkezetük szerint! 01.2.- Mutassa be a folyadéksugaras csiszolás, a leppelés, a dörzsköszörülés, a tükörsimitás anyagleválasztásának

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5-8. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a

Részletesebben

Szerszámkészítő mester

Szerszámkészítő mester Szerszámkészítő mester (Vizsgatevékenységhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése) (Vizsgatevékenységhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése) Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

NC technológia és programozás I.

NC technológia és programozás I. NC technológia és programozás I. Történeti áttekintés Hagyományos szerszámgépek (egyetemes szerszámgépek) Gépészmérnök szak Dr. Sipos Jenő főiskolai tanár 2 Történeti áttekintés Másoló gépek Gépészmérnök

Részletesebben

54 523 04 1000 00 00 Automatikai technikus Automatikai technikus

54 523 04 1000 00 00 Automatikai technikus Automatikai technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

1) Ismertesse az egyélű szerszám alakját!

1) Ismertesse az egyélű szerszám alakját! 1 2 1) Ismertesse az egyélű szerszám alakját! 2) Mit ért a szerszám működő élszögein és hogyan határozza meg azokat? A szerszám geometriáját az él relatív mozgásának vektorához működési irányához - viszonyítjuk.

Részletesebben

Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára

Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára Ez a tanmenet az OM által jóváhagyott tanterv alapján készült. A tanterv az Országos Közoktatási

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony kategória modul

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony kategória modul Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony kategória modul Dízelmozdony kategória vizsgával rendelkezők részére ALAPKÉPZÉSI PROGRAM VVK-2016/669.

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2800, Tatabánya, Bánhidai-ltp. 408. Szakmai program (helyi tanterv)

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Magasépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Magasépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

Milyen kötésmódokat ismer? Ismertesse az oldható és nem oldhatókötéseket!

Milyen kötésmódokat ismer? Ismertesse az oldható és nem oldhatókötéseket! Milyen kötésmódokat ismer? Ismertesse az oldható és nem oldhatókötéseket! Oldható kötés: Oldható kötések azok a kötések, melyek a kötőelem roncsolása nélkül oldhatóak. Ilyen kötés lehet például az ék-,

Részletesebben

Ipari robotok megfogó szerkezetei

Ipari robotok megfogó szerkezetei ROBOTTECHNIKA Ipari robotok megfogó szerkezetei 7. előad adás Dr. Pintér József Tananyag vázlatav 1. Effektor fogalma 2. Megfogó szerkezetek csoportosítása 3. Mechanikus megfogó szerkezetek kialakítása

Részletesebben

1. KÜLÖNLEGES MECHANIKUS HAJTÓMŰVEK, HULLÁMHAJTÓMŰVEK, CIKLOHAJTÓMŰVEK... 8

1. KÜLÖNLEGES MECHANIKUS HAJTÓMŰVEK, HULLÁMHAJTÓMŰVEK, CIKLOHAJTÓMŰVEK... 8 Tartalomjegyzék 1. KÜLÖNLEGES MECHANIKUS HAJTÓMŰVEK, HULLÁMHAJTÓMŰVEK, CIKLOHAJTÓMŰVEK... 8 1.1. Hullámhajtóművek... 8 1.. Ciklohajtóművek... 11 1.3. Elliptikus fogaskerekes hajtások... 13 1.4. Felhasznált

Részletesebben

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam MATEMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 6. MENETMEGMUNKÁLÁSOK A csavarfelületek egyrészt gépelemek összekapcsolására (kötő menetek), másrészt mechanizmusokban mozgás átadásra (kinematikai menetek) szolgálnak. 6.1. Gyártási eljárások a) Öntés

Részletesebben

Korszerű tervezési módszerek villamosipari alkalmazásai

Korszerű tervezési módszerek villamosipari alkalmazásai Szakmai nap, Budapest, 2015 06 03 Korszerű tervezési módszerek villamosipari alkalmazásai Bevezető gondolatok Dr. Madarász György A. szakosztályelnök Ki is a (tervező) mérnök? Egy félművelt matematikus

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépi forgácsoló..szakma OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2012.

Részletesebben

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákköri Konferencia Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Szöghézag és a beépítésből adódó szöghiba vizsgálata

Részletesebben

MATEMATIKA A és B variáció

MATEMATIKA A és B variáció MATEMATIKA A és B variáció A Híd 2. programban olyan fiatalok vesznek részt, akik legalább elégséges érdemjegyet kaptak matematikából a hatodik évfolyam végén. Ezzel együtt az adatok azt mutatják, hogy

Részletesebben

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26.1. Hagyományos tervezési eljárások A.26.1.1. Csuklós és merev kapcsolatú keretek tervezése Napjainkig a magasépítési tartószerkezetek tervezése a

Részletesebben

Minta MELLÉKLETEK. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten

Minta MELLÉKLETEK. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten MELLÉKLETEK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten Teszt 1. Méretezze be az 5mm vastag lemezből készült alkatrészt! A méreteket vonalzóval a saját rajzáról mérje le! 2 pont

Részletesebben

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése.

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. 1. Bevezetés. A gépek biztonsága tekintetében az EU.ban több szintű szabványrendszer van kialakítva, amely a gépek lehető legszélesebb körét

Részletesebben

É ő Ü ő ő ű É ő ő ű É Ó Ö Ó Ó Ó ő É É ő Ü É Ü É ő Ü É ő Ü ő É ő ű ő ű ő Ó Ú Ú É É É Ú É ő É É Ü Ü ő ő ő ű Ü ő É É ő Ü ő ő É É Ú Ü ő Ú Ü Ó ő ű Ú ő ő Ú Ú ő ő ű ű ű ű É ő ű ű ő ű ű ő ő Ú ő ő ő ő ő Ú ű É ű

Részletesebben

MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS II.

MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS II. MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS II. A projekt címe: Egységesített Jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés A megvalósítás érdekében létrehozott konzorcium résztvevői: KECSKEMÉTI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI

Részletesebben

CSOPORT CSOPORT CSOPORT

CSOPORT CSOPORT CSOPORT 010 tompahegesztett esztergakések 016 menetvágó Fejek és kések 017 menetjavító reszelõk Oldal..........................18 Oldal..........................19 Oldal..........................19 019 menetjavító

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a mindennapi

Részletesebben

A furatfémezett nyomtatott huzalozású lemezek előállítása

A furatfémezett nyomtatott huzalozású lemezek előállítása A furatfémezett nyomtatott huzalozású lemezek előállítása A nyomtatott huzalozású lemezek előállítására a szubtraktív, a féladditív és az additív technológia terjedt el. Mindhárom technológia egyaránt

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 35 522 02 Erősáramú berendezések

Részletesebben

CSOpORT 016 MENETVáGÓ. Oldal...19. CSOpORT 021 hengeres. Oldal...24. CSOpORT 032. Oldal...56. Oldal...62. Oldal...90. CSOpORT. Oldal...

CSOpORT 016 MENETVáGÓ. Oldal...19. CSOpORT 021 hengeres. Oldal...24. CSOpORT 032. Oldal...56. Oldal...62. Oldal...90. CSOpORT. Oldal... CSOpORT 010 TOMpahEGESzTETT ESzTERGaKÉSEK CSOpORT 016 MENETVáGÓ FEjEK ÉS KÉSEK CSOpORT 017 MENETjaVÍTÓ RESzElõK Oldal..........................18 Oldal..........................19 Oldal..........................19

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

Foglalkozási napló. Közlekedésautomatikai műszerész 13. évfolyam

Foglalkozási napló. Közlekedésautomatikai műszerész 13. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Közlekedésautomatikai műszerész 13. évfolyam (OKJ száma: 54 523 03) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló

Részletesebben