Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése."

Átírás

1 Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. 1. Bevezetés. A gépek biztonsága tekintetében az EU.ban több szintű szabványrendszer van kialakítva, amely a gépek lehető legszélesebb körét foglalja magába. A gépbiztonsági direktíva szerint folyamatosan bővített a rendszer és szükség szerinti átdolgozások is folyamatosak. A rendszer alkalmazásához a gyakorlati élet számára fontos megismerni e szabványrendszer tartalmi és alaki követelményrendszerét. Nagyon lényeges a 4. pontban tárgyalt fontosabb fogalmi meghatározások teljekörű és pontos ismerete, ennek hiánya a szabvány gyakorlati használhatóságát nem teszi lehetővé. A szabványokra való hivatkozás általános, folyamatos változásuk miatt. Több visszavonásra került, helyettük hatályos nem, került kiadásra, vagy angol nyelvű. Ennek megfelelően az összeállított anyag olyan előírásokat tartalmaz, amelyek műszaki tartamuk miatt minden bizonnyal a később hatályos szabványokban változatlanul jelen lesznek. A gépek biztonságtechnikai céljait a szabványok az alábbiak szerint tartalmazzák, illetve adnak megoldásokat: - Közvetlen biztonságtechnika: (beépített biztonság.) A gépet olyanra kell megtervezni, hogy ne e legyen veszély. A biztonsági és környezeti szempontokat úgy kell figyelembe venni a tervezésnél, hogy ne legyen szükség kiegészítő intézkedésekre. - Közvetett biztonságtechnika: (kiegészítő intézkedések) Ha a közvetlen biztonságtechnikai megoldások nem alkalmazhatóak, vagy csak részlegesen, akkor kiegészítésképpen külön biztonsági berendezéseket (pl. védőberendezéseket) kell alkalmazni. - Rendelkező biztonság technika: Ha a közvetlen, vagy a közvetett biztonságtechnikai intézkedések nem vezetnek el a célhoz, vagy csak részlegesen, akkor rögzíteni kell, hogy milyen körülmények között lehetséges a biztonságos használat.

2 Biztonsági szabványok típusai: - A típusú szabvány: (biztonsági alapszabványok) azokat az alapfogalmakat, kialakítási elveket és általános szempontokat tartalmazzák, amelyek minden gépre vonatkoztathatóak. Jelenleg az MSZ EN ISO 12100: sz. szabvány van érvényben, amelybe beépítésre került az eddigi A típusú kockázatértékelés tárgyú szabvány is. E szabvány alapján kerül sor a B és C típusú szabványok kidolgozására is. - B típusú szabványok: (általános biztonsági szabványok) egy biztonsági szempontot, vagy olyan típusú biztonsági berendezést tárgyalnak, amelyek a gépek egy nagyobb csoportjához használhatóak. B1 típusú szabványok: meghatározott biztonsági szempontokra (pl. biztonsági távolságokra, a felületi hőmérsékletre, a zajra) vonatkoznak. B2 típusú szabványok: biztonsági berendezésekre (pl. kétkezes kapcsolásra, a reteszelő berendezésekre, a nyomásra, érzékeny berendezésekre, a védőburkolatokra) vonatkoznak. - C típusú szabványok: (gépek biztonsági szabványai) részletes biztonsági követelményeket tartalmaznak egy meghatározott gépre, vagy gépek egy meghatározott csoportjára. E tárgykörbe kizárólag azok a gépek soroltak melyek esetében - hasonló a rendeltetésszerű használat - hasonlóak a veszélyek és veszélyhelyzetek - veszélyes események 2

3 Ha a B típusú szabvány lehetővé teszi a különböző védőintézkedések közötti választást, akkor a C típusú előírja melyik védőintézkedés(eket)t kell alkalmazni. A C típusú szabványok az alábbi előírásokat tartalmazzák: - Alkalmazási terület - Összes jelentős veszély - Követelmények a hozzáadott értékkel együtt - Védőintézkedések igazolásának eszközei Ha a C típusú szabvány B típusú szabvány egy, vagy több szempontjától, vagy előírásától eltér, akkor a megfelelő C típusú szabvány előnyben van a B típusú szabvánnyal szemben. Ez csak akkor alkalmazott, ha nyilatkozat, vagy közlemény formájában a C típusú szabványban szerepel. Minden egyes B típusú szabványban szerepelnie kell annak, hogy ez B típusú szabvány, csak ez tekinthető annak. Alkalmazási terület vizsgálata: Minden MSZ EN szabvány használata előtt fontos követelmény az alkalmazási terület vizsgálata. Ebben megadásra kerül: - A gép határai, lehetőleg fizikai jellemzőkkel, és az olyan szempontok figyelembevételével, mint a rendeltetésszerű használat - A szabványban tárgyalt védőintézkedések az összes veszélyre vonatkozik-e, vagy csak egy bizonyos részükre. Ezt alkalmazni kell a gép életének különböző az MSZ EN ISO 12100:2011. sz. szabványban előírt veszélyekre is. - Figyelembe vették-e a kiegészítő konstrukciós intézkedéseket (pl. higiéniai követelményeket élelmiszeripari gépek esetében) - FONTOS! Elő kell írva lennie annak, hogy a szabvány nem alkalmazható az olyan gépekre, amelyeket a szabvány közzétételének dátuma előtt gyártottak. Ennek alapján pl. nem alkalmazható azokra a fúrógépekre, amelyeket a szabvány hatálybalépése előtt gyártottak a munkatér védőburkolattal szemben támasztott követelmények. 3

4 Összességében a fentiekben leírtak alapján megállapítható, hogy az MSZ EN szabványsorozat alkalmazása rendkívül körültekintő módón történjen, mivel több kizáró ok is lehet, ami tévessé teheti a használatot. A három szabvány közül az A típusúból csak egy szabvány van hatályba, a C típusú is könnyen kezelhető a szabvány címéből és tárgyából és hatályából adódóan. A B típusú szabványok alkalmazása rendkívüli körültekintést és alkalmazást igényel. 4

5 2. az MSZ EN ISO 12100: sz. szabvány, mint A típusú szabvány legfontosabb előírásainak ismertetése: A szabvány azon felül, hogy az előző, 2004 és évi hatályba léptetettek helyett átdolgozott formában jelent meg, az MSZ EN :2008. sz. szabvány kockázatértékeléssel összevont változatával használhatóbb, logikusan nyomon követhető, ezen felül sok új fogalommal kiegészített. A szabvány B. mellékletében, különálló táblázatokban, példákat ad a veszélyekre, a veszélyhelyzetekre és a veszélyes eseményekre. Elsősorban a géptervezésben elérhető biztonságra vonatkozó alapelveket és módszereket adja meg. Folyamatokat ír le a veszélyazonosításra, a kockázat értékelésre és kockázat becslésre a gép életciklusának lényeges szakaszai során. Arra is külön utalás van a szabványban, hogy a gépnek teljesítenie kell a tervezett feladatát életciklusa alatt. 5

6 3. Néhány fontos fogalom a szabványból: Veszélyes tér: a géphez tartozó és/vagy gép körüli valamely térrész, amelyben egy személy veszélynek lehet kitéve. Veszélyhelyzet: olyan helyzet, amelyben egy személy legalább egy veszélynek ki van téve. Kezelő személy: olyan személy(ek), aki(k) a szereléssel, üzemeltetéssel, beállítással, karbantartással, tisztítással, javítással, vagy szállítással van(nak) megbízva. Fennmaradó kockázat: a megtett védőintézkedések után fennmaradó kockázat. Ezek azok a kockázatok, amit a tervezés során nem lehetett kiküszöbölni, vagy kiküszöbölése újabb veszélyforrást jelentene, illetve a alkalmazandó technológiai folyamatot korlátozná, vagyis a gép nem tudná azt teljesíteni, amire tervezték. Az ilyen esetben nagyon fontos követelmény a tervezőnek és a gyártónak, hogy a fennmaradó kockázatokról a felhasználót tájékoztassa pl. Használati Információban. Használati információ: védőintézkedés, amely olyan tájékoztatási elemekből (pl. szövegből, szavakból, megjelölésekből, jelekből, szimbólikumokból, diagramokból) áll, amelyeket önállóan, vagy kombináltan használnak ahhoz, hogy az információ eljusson a használóhoz. Rendeltetésszerű használat: a használati utasításban megadott információkkal összhangban lévő géphasználat. 6

7 Ésszerűen előre látható rendellenes használat: a gép használata a tervező által nem tervezett módon, de, amely mód lehet könnyen előre látható ember viselkedés következménye, ezek az alábbiak: - Az előre látható hibás viselkedés a szokásos figyelmetlenség miatt, de nem a gép szándékos rendellenes használata következtében. - Egy személy reflexszerű viselkedése a gép használata során fellépő hibás működés, váratlan esemény, meghibásodás stb. esetében - Olyan viselkedés, amely arra vezethető vissza, hogy az ember feladata teljesítésekor a legkisebb ellenállás útját választja. - Kezelő elveszíti a gép feletti uralmát (különösen kézben tartott, vagy mobil gépek esetében) - Koncentráció hiányából, vagy elővigyázatlanságból eredő viselkedés - Gépműködés minden körülmények közötti fenntartásának pszichés nyomásból eredő viselkedés A fentiekből következik, ha ezek a lehetőségek fennállnak csak idő kérdése, hogy a kezelőszemély pl. feladatának tejesítésekor valójában a rövidebb utat, választja, pl. a rosszul elhelyezett biztonsági fényfüggöny felett, alatta, mögötte megközelíti a veszélyes teret, anélkül, hogy azt a berendezés észlelné és a szükséges parancsot, kiadná. A felsoroltak vizsgálatai a gép használatba vétele, üzembe helyezése előtt rendkívül fontos követelmény, azért, hogy a szükséges intézkedések időben meghozhatóak legyenek. Nagy jelentősége van a különböző védőberendezések, biztonsági távolságok alkalmazásakor. 7

8 Kiemelt figyelmet szán a szabvány a használati tapasztalatok figyelembe vételére: - Az aktuális, vagy hasonló géppel kapcsolatos minden egyes balesetre - Olyan egészség károsodás történetét is figyelembe veszi, amely a kibocsátásból (zaj, rezgés, por, füst stb.), használt vegyi anyagokból, vagy a gépen megmunkált anyagokból ered. - Hasonló gépek használatának tapasztalatait. Alapelvek, közé tartozik a szabvány szellemiségéből és az EU. gépek direktívájából adódóan, hogy a gépeket arra tervezték, hogy egy bizonyos terméket, készterméket állítson elő az elvárt minőségben és mennyiségben. Azonban ezzel egyenértékű a tervező számára az a feladat, hogy mindezt a kezelő személy teljes biztosságával valósítsa meg a gép életciklusában. A szabványok kiemelten írják elő, illetve követelik meg a tervezőktől a váratlan meghibásodások minimalizálását. Mivel az előbbiek maradéktalanul nem valósíthatók meg ezért az alapelv: a veszélymentes meghibásodás követelményének megvalósítása. Ezekkel kapcsolatos néhány példa: - Mechanikus alkatrészek esetében olyan mértezett alkatrészek beépítése, amelyek törése esetén a veszélyhelyzet minimalizált. - Villamosság tekintetében az áramütés veszély kizárása, az esetleges túlterhelésekből adódó veszélyek elleni védelmi módozatok alkalmazása, munkatér kellő megvilágítása, vezérlő és védelmi rendszerek összhangja, váratlan újraindítás kizárása. - Pneumatikus és hidraulikus rendszerekben túlnyomás megakadályozása az üzemi nyomás feletti értékek esetében biztonsági szelepek alkalmazásával. - Kezelőszemélyzet számára a káros környezeti hatások (zaj, rezgés, porok, gőzök, gázok stb.) minimalizálása. 8

9 Szabvány fontosabb tartalmi elemei: - Kockázat felmérés, ennek során részletesen tárgyalja a gépre vonatkozó leírást - Szabályzatokat, szabványokat és más alkalmazható dokumentumokat - Lényeges ergonómiai elveket - Kezeli azt a tényt is, hogy az adott gépen ugyan nem történt baleset, vagy ezek száma csekély nem vezethet annak feltételezéséhez, hogy a kockázat csekély - A gép határainak rögzítése, ezek: Használati határok Térbeli határok Időbeli határok Egyéb határok o Veszélyazonosítás: ebben az alapelv az ésszerűen előre látható veszélyek figyelembe vétele ezek az állandó veszélyek, továbbá azok, amelyek váratlanul léphetnek fel. Fontos elem a veszélyes események következetes azonosítása a gép életciklusának összes szakasza alatt. Ezek: Emberi kölcsönhatás a gép teljes életciklusa során Lehetséges gépállapotok Kezelő akaratlan viselkedése o Kockázatbecslés: Kockázat a vizsgált veszélyre vonatkozóan Károsodás súlyossága Előfordulás valószínűsége Emberi tényezők expozíció típusai és hatásuk közti összefüggés Védőintézkedések alkalmassága Védőintézkedések hatástalanításának, vagy megkerülésének lehetősége Képesség a védőintézkedések megtartására o Kockázatértékelés: jelen esetben azt jelenti, hogy a kockázatbecslés befejezését követően annak eldöntése, hogy szükséges-e kockázatcsökkentés. o Kockázat csökkentés: Mérlegelt veszélyekből eredő károsodás súlyossága E károsodás fellépésének valószínűsége 9

10 Kockázatfelmérés és kockázatcsökkentés dokumentálása: Ebben be kell mutatni a követett eljárást és az elért eredményeket, lényeges tartalmi elemei: - Az összes elfogadott lényeges felvetést - Az azonosított veszélyeket és veszélyhelyzeteket, valamint a felmérésben mérlegelt veszélyes eseményeket. - Azokat az információkat amelyekre a kockázatértékelést alapozták - Védőintézkedésekkel elérendő kockázatcsökkentési célokat. - Azonosított veszélyek kiküszöbölésére, vagy kockázat csökkentésére alkalmazott védőintézkedések - A géppel kapcsolatos fennmaradó kockázatokat - Kockázatértékelés eredményét - Kockázatértékelés esetén készült valamennyi űrlapot 10

11 Használati információk: megtervezése a géptervezés szerves része. A gép fontos tartozéka, a direktíva szerint. Ennek a gép egész élettartama alatt rendelkezésre kell állnia a kezelő és felhasználói személyzet számára. Ebben kell a gyártónak többek között arról nyilatkoznia, hogy a veszélyazonosítás, kockázatbecslés, kockázatbecslés, kockázatértékelés, kockázat csökkentés elvégzése után milyen fennmaradó kockázatok vannak még jelen, amelyeket nem tudott kiküszöbölni. A direktíva előírása szerint a gyártónak az alábbi esetekben van lehetősége ennek fennmaradására: - Ha a leggondosabb kockázati vizsgálatok során arra a következtetésre jut, hogy nincs olyan további technológiai és biztonságtechnikai megoldás, amellyel a nevesített kockázat kiküszöbölhető, lenne. - Illetve van ilyen megoldás, de a technológiai folyamatot jelentős mértékben szükségtelenül, a nem kívánt módon csökkentené. - A fennmaradó kockázatot oly módon tudná kiküszöbölni, hogy az további, újabb kockázatot eredményezne. - A fennmaradó kockázat ugyan kiküszöbölhető, de jelentős anyagi ráfordítással, ami által a gép ára megnövekedik, eladhatósága csökken, ezáltal a versenyképesség alapelve nem érvényesül. Használati információ olyan kommunikációs kapcsolat, amely állhat: elkülönülten, vagy kombinációban használt szövegekből, szavakból, jelzésekből, jelekből, szimbólumokból, diagramokból. A használati információknak annak az országnak a nyelvén kell elkészíteni, amely országban használni fogják. Tartalmaznia kell minden olyan útmutatást, amelyet a gép biztonságos és helyes használata megkövetel. 11

12 Az információnak meg kell adnia: - A szükséges betanítást - A szükséges személyi védőeszközöket - A lehetséges igényt kiegészítő védőburkolatokra, vagy védőberendezésekre - Figyelmeztetni kell a felhasználót a gép más módon történő használatából erednek, mint az információba leírtak valamelyike A szabvány B. táblázat megadja a veszélyek csoportját, forrását és ezek lehetséges következményeit. 12

13 4. A legfontosabb B típusú szabványok ismertetése. (általánosan szükséges előírások ismertetésével) Gépek villamos berendezései: MSZ EN Az alábbi feladatokra alkalmas: - Személyek biztonsága és vagyonbiztonság - Vezérlés következetes érvényesítése - Karbantartás megkönnyítése A szabvány elsősorban ipari gépek villamos szerkezeteire terjed ki. Kiemelten kezeli a szabvány: - Villamos szerkezetek meghibásodásából, vagy hibáiból eredő olyan okokat, amelyek áramütést, vagy villamos eredetű tüzet okozhatnak. - Tárolt energia kimaradásából adódó villamos áramütés veszélyt, vagy, amely váratlan mozgást eredményez, amely sérülést okozhat. - Áramkörök energiaforrásából, zavaraiból és kimaradásából, illetve tápáramkörök olyan meghibásodásából, vagy hibáiból adódnak, amelyek a géphibás működését okozhatják. Kiemelten kezeli a géptelepítésre villamos szerkezetek védelmére vonatkozó előírásokat: - Bejövő tápvezeték csatlakozatása - Táphálózati leválasztások - Kivitelezett áramkörök - Tiltókapcsolók a váratlan újraindításra - Villamos szerkezetek leválasztásának eszközei - Áramütés elleni védelem módozatai - Közvetlen áramütés elleni védelem, törpefeszültség alkalmazása - Túl áramvédelem - Tápáramkörök - Vezérlőáramkörök - Motorok túl áram elleni védelme - Egyénpotenciálú védelem Vezérlési, indítási és leállítási funkciók, vészleállítás: (külön részletezve a ) Nyomógombok: színek. 13

14 - INDÍTÁS/BE szine. FEHÉR, SZÜRKE, FEKETE, vagy ZÖLD, VÖRÖS használata TILOS. - VÖRÖS a vészleállító és vészkikapcsoló működő elemének kizárólagos színe. - LEÁLLÍTÁS/KI működtető elemek színe: FEKETE, SZÜRKE, vagy fehér, a FEKETE színt előnybe kell részesíteni. ZÖLD használata: tilos! - FEHÉR, SZÜRKE, vagy FEKETE színt előnybe kell részesíteni azon esetekben, ha a váltakozva INDÍTÁS/BE és LEÁLLÍTÁS/KI nyomógombként működnek. - FEHÉR, SZÜRKE vagy FEKETE színt előnybe kell részesíteni, akkor ha azok csak addig üzemelnek míg azokat nyomva tartják. VÖRÖS, SÁRGA, ZÖLD szín használata tilos! Jelzőlámpák és megjelenítők: - VÖRÖS: veszély - SÁRGA: rendellenes - KÉK: kötelező - ZÖLD: rendeltetésszerű - FEHÉR: semleges Figyelmeztető jelek: fontos jelölés: - Áramütés veszély - Forró felületek veszélye Műszaki dokumentáció: fontos előírásokat tartalmaz: - Gépek villamos szerkezetének telepítéséhez - Üzemeltetéshez - Karbantartáshoz 14

15 MSZ EN 953 Védőburkolatok. Védőburkolat: a gép azon része, ami sajátosan a térbeli elzárás egy típusaként szükséges a védelemhez. Szerkezeti kialakítása szerint lehet: - Tok - Ernyő - Fedél - Ajtó - Egyéb kombinált kialakítású - Önmagában is védhet, de csak akkor hatásos, ha zárva van. - Védhet reteszelő berendezéssel, vagy zárral ellátott reteszelő berendezéssel együtt is. Rögzített védőburkolat: olyan védőburkolat, amely adott helyzetben rögzítve van, vagyis zárva van. - Tartósan pl. hegesztve - Olyan rögzítő elemekkel (csavarokkal, csavaranyákkal stb.), amelyek eltávolítását, vagy nyitását szerszám nélkül lehetetlen elvégezni. A gép hajtásviteli részeihez a hozzáférést teljesen megakadályozza. Távolságtartó védőburkolat: olyan védőburkolat, amely a veszélyes teret nem veszi körül teljesen, de a veszélyes térhez történő hozzáférést térbeni 15

16 méretei, és távolsága alapján akadályozza, illetve korlátozza, pl. körülkerítéssel. Nyitható védőburkolat: olyan védőburkolat, amely általában mechanikusan, pl. csuklós pánttal, vagy egyenes megvezetéssel kapcsolódik a gép vázához, vagy egy szomszédos rögzítő elemhez és szerszám használata nélkül nyitható, illetve zárható. Önműködően záródó védőburkolat: olyan nyitható védőburkolat, amely egy elem, vagy munkadarab, vagy munkadarabot befogó készülék egyik része működtet, úgy, hogy a munkadarabot (és a munkadarabot, befogó készüléket) átengedi és ezt követően önműködően visszatér zárt helyzetbe (súlyerő, rugóerő, más külső erőhatás következtében), miután a munkadarab áthaladást lehetővé tevő nyílást elhagyta. 16

17 Vezérlő védőburkolat: - Reteszeléssel - Zárral, vagy a nélkül összekapcsolt védőburkolat Követelménye: - Azokat a veszélyes gépi funkciókat, amelyek ellen a védőburkolat védelmet nyújt, nem lehet végrehajtani, ha a védőburkolat nincs zárva - A védőburkolat zárása a veszélyes gépi funkciót elindítja. Reteszelt védőburkolat: a védőburkolatnak reteszelő berendezése van ezért: - Azok a veszélyes gépi funkciók, amely ellen a védőburkolat védelmet nyújt nem hajthatók végre, ha a védőburkolat nincs zárva - Állj parancsot ad, ha a védőburkolatot a veszélyes gépi funkciók alatt kinyitják, illetve, ha ez a nyitás kárt okozna a gépben vagy a munkadarabba (pl. hegesztőrobotok esetében), akkor zárást biztosít a műveleti ciklus teljes időtartama alatt. Veszély esetére gondoskodni kell kiegészítő védelemről - Ha a védőburkolat zárva van, akkor azok a veszélyes gépi funkciók, amelyek ellen a védőburkolat véd, végrehajtahatók, de a védőburkolat zárása nem váltja ki az indítást. Kihajtható, reteszelt védőburkolat: 17

18 Eltolható reteszelt védőburkolat. Védőburkolatok beépítésének és kialakításának követelményei: Figyelembe kell venni a gép előre látható környezetét és üzemmódjait a gép teljes előre látható élettartamára. - Hozzáférés a veszélyes térhez: olyan kialakításúnak kell lennie, hogy a szokásos beállítási, kenési és karbantartási munkák a nélkül elvégezhetőek legyenek, hogy a védőburkolatot ki kelljen nyítani, illetve el kelljen távolítani Ahol szükséges a védett térhez való hozzáférés ott amennyiben ez lehetséges szabad és akadálymentes legyen, pl. adagolás és elvétel, szerszámcsere és beállítás, mérés és kalibrálás és mintavétel, munkafolyamat megfigyelése, karbantartás és javítás céljából. Kenés, hulladék elvétel is biztosított legyen. Feleljen meg a tisztítási, higiéniás követelményeknek is. o Kirepülő tárgyak visszatartása: ahol előre látható annak kockázata, hogy egy rész pl. munkadarab, szerszám kirepülhet a gépből, amennyire csak lehetséges, kivitelezhető az erre megfelelő, kiválasztott anyagból kell legyártani. o Veszélyes anyagok visszatartása: ahol a gépből előre láthatóan veszélyes anyagok pl. hűtőközeg, gőzök, gázok, forgácsok, szikrák, forró, vagy megolvadt anyagok kerülhetnek ki, ott a védőburkolatot úgy kell kialakítani, amennyiben ez kivitelezhető, tartsa vissza. o Zaj: teljesülnie kell a szükséges zajcsökkentésnek, ahol a határérték erre vonatkozik. A védőburkolatok kapcsolódási helyeit is tömíteni kell zajkibocsátás ellen. o Sugárzás: ha veszélyes sugárzás léphet ki ott olyan megfelelő anyagból, kell a védőburkolatnak állnia, hogy a személyeket ettől a veszélytől megvédje. Pl. sötétített üveg alkalmazása hegesztési villanások ernyőzéséhez, vagy védőburkolatok nyílásainak tömítése lézer sugár esetére. 18

19 o Robbanás: ahol robbanás kockázata előre látható, ott a védőburkolatot úgy kell kialakítani, hogy a felszabaduló energiát biztonságos módon visszatartsa. 19

20 MSZ EN 563. megérinthető felületek hőmérséklete: Megfelelő védelem nélküli meleg felületek megérintése súlyos égési sérülést okozhat. Bizonyos esetekben láthatatlan, előre nem érzékelhető, észre nem vehető veszélyforrás. Égések csoportosítása: Felületi égés: kivéve az egész felületi égéseket, az egész felhám teljesen elpusztul, de a szűrtüszők, a faggyúmirigyek és a verejtékmirigyek sértetlenek maradnak. Mélyre ható égés: a bőr jelentős része, valamint az összes faggyúmirigy elpusztul, és csupán a szőrtüszők és a verejtékmirigyek mélyen fekvő részei maradnak életbe. Teljes égés: amikor az egész bőrképző szövet elpusztult és nincsenek túlélő hámsejtek Égési küszöbérték: ha a bőr égési küszöbértékének megfelelő hőmérsékletű meleg felületet egy meghatározott érintkezési időtartamig érinti, akkor a következmények a bőrre nézve a nincs égés és a felületi égés közötti határon, vannak. Azok a felületi hőmérsékletek, amelyek a bőr meleg felülettel való érintkezésekor égéshez vezetnek, a felület anyagától,, valamint a bőr és a felület közti érintkezés, valamint az időtartamtól függnek. Az érintkezési idő meghatározása: meg kell különböztetni, hogy az érintkezés akaratlanul következhet be, vagy szándékosan, pl. egy kezelőelem, fogantyú megérintése miatt. Az akaratlan érintés esetére a legkisebb érintkezési időként 1 s. kell alapul venni. A szándékos érintés esetén a mérést kell előnybe részesíteni. Ha méréssel nem határozható meg akkor ezen időtartam 4 s. rövidebb nem lehet. Égési küszöbérték tartományok: 20

21 Meleg, sima csupasz felületű (bevonat nélküli) fémmel való érintkezés Sima felületű kerámia, üveg és kőszerű anyaggal való érintkezés Bőrnek meleg, sima felületű műanyaggal való érintkezése 21

22 Bőrnek egy meleg, felületű fával való érintkezése 22

23 MSZ EN Az ember fizikai teljesítőképessége: A szabvány bevezetésében kiemelten kezeli azt a tényt, hogy a Európa szerte a vázizom rendszer rendellenességei mindennaposak. A szabvány arra épül, hogy: Kézi kiszolgálási tevékenység mellőzése Műszaki segédeszközök alkalmazása Tevékenységi szint további csökkenése, kezelési tevékenységek optimalizálása Gépek kialakítására vonatkozó ajánlások: Kézi kiszolgálási rendszerek: teljesen gépesített rendszerek kerüljenek alkalmazásra Kézi kiszolgálás műszaki segédeszközökkel: különösen, ha a tárgyak mozgatása gyakori, mérlegelni kell azt, hogy műszaki segédeszközök alkalmazásakor nagyobb térre lehet szükség a hozzáféréshez, hogy lehetővé tegye a megfelelő munkatesttartásokat. Veszélyazonosítás, kockázatbecslés, kockázatértékelés és a tervezéssel való kockázatcsökkentésre vonatkozó ajánlások: o Tömeg: magában foglal minden hozzá csatlakozót, beletartoznak a műszaki segédeszközök is. o Tömegelosztás/stabilitás: lehetőség szerint a tárgy tömegközpontja a tárgyon belül legyen, egyenletesen elosztva a két kéz között és olyan közel legyen a testhez amennyire csak lehetséges. Miközben mozgatják a mozgás kényszermozgás, legyen. Ha ez nem lehetséges pl. folyadékok esetében, akkor a tárgyon erre utaló információkat kell feltüntetni. o Méret: a tárgyak mindkét kézzel való megfogása esetén a tárgy szélessége ne haladja meg a váll szélességét (kb. 60 cm.), mélysége ne haladja meg az 50 cm. t. magassága olyan legyen, hogy ne zavarja a személy látási viszonyait. Ha a tárgy mozgatása alsó és felső megfogást igényel (egy kéz alul, és egy kezet a tárgy felett) a tárgyat át kell tervezni. o Megfogás/fogantyúk: a fogantyúk elhelyezése a tárgy tömeg központban legyen. Ha a feltételezett mozgás vízszintes, ezt géppel kell végeztetni. A fogantyúk alakja tegye lehetővé a horogfogást, vagy az erőzáró fogást o Műveleti gyakoriság: a nagy gyakoriságú kézi kiszolgálás elkerülhető legyen. o Kézi teherszállítás: a legnagyobb kézi szállítási távolság 2 m.-nél kisebb legyen. o Egykezes mozgatás: lehetőség szerint kerülni kell, ha nem lehetséges kockázatfelmérést kell végezni. o Kétszemélyes mozgatás: lehetőség szerint kerülni kell, megfelelő összehangolásról gondoskodni kell. 23

24 MSZ EN 294 Biztonsági távolságok veszélyes elyek felső testrészel való elérése ellen. Védőszerkezet: olyan szerkezeti akadály pl. védőburkolat, vagy a gép olyan része amely korlátozza a test, vagy testrész mozgását. Biztonsági távolság: az a legkisebb távolság, amelyen belül a védőszerkezetet a veszélyes tér előtt kell elhelyezni. Biztonsági távolságok értékei: ezeket a következő feltételek mellett kell megállapítani: A védőszerkezetek és azokon található nyílások megtartják alakjukat és helyzetüket. A biztonsági távolságokat azoktól a határoló felületektől kiindulva kell mérni, amelyektől a testet, vagy a végtagokat távol kell tartani. Személyek végtagjaikkal a veszélyes teret a védőszerkezetek felett, vagy nyílásokon keresztül csak erőkifejtéses próbálkozással érhetik el. Az alapsík az a sík, amelyen általában a személyek állnak de ez szükségszerűen nem a talaj, hanem pl. lehet egy emelvény is. Az alapsík megváltoztatására semmilyen segédeszközt pl. széket, vagy létrát nem használhatnak. A felső végtagok meghosszabbítására semmilyen segédeszközt, pl. rudat, vagy szerszámot nem használhatnak Felnyúlás Átnyúlás 24

25 A veszélyes tér magasság a A védőszerkezet magassága, b 1) a A veszélyes helytől mért vízszintes távolság, c ) - _ ) A táblázat az 1000 mm-nél alacsonyabb védõszerkezetet nem tartalmazza, mivel az a mozgást nem korlátozza kielégítõ mértékben. 2) A 2500 mm-nél magasabb veszélyes terek esetére lásd a 4.2. szakaszt. 25

26 A veszélye s tér magassá ga A védőszerkezet magassága, b 1) a ) A veszélyes helytől mért vízszintes távolság, c ) - - _ ) A táblázat az 1000 mm-nél alacsonyabb védõszerkezetet nem tartalmazza, mivel az a mozgást nem korlátozná kielégítõ mértékben 2) A 2700 mm-nél magasabb veszélyes terek esetére lásd a 4.2. szakaszt. 3) Az 1400 mm-nél alacsonyabb védõszerkezetet nem szabad kiegészítõ biztonsági intézkedések nélkül alkalmazni. A mozgás korlátozása A mozgáskorlátozás csupán a vállon és a hónaljban A kar a csuklóig alátámasztva Biztons ági távolság sr 850 A kar a könyökig alátámasztva A kar és a kéz az ujjtőig alátámasztva

27 biz 27 Ábra

28 biz 28 Testrész Ábra Nyílás Biztonsági távolság, sr Ujjhegy Ujj az ujjtőig, vagy a kéz Kar a vállizületig e < e 6 6 < e < e < e < e < e < e < e 120 Horony Négyzet Kör ) ) HA a horony alakú nyílás hosszúsága 65 mm-nél, akkor a hüvelykujj a határ, a biztonsági távolság pedig 200 mm-re csökkenthető

29 biz Vezérlési módok, beállítás, folyamatátállítás, hibakeresés, tisztítás, karbantartás biztonsági követelményei: Ha a fenti műveletek bármelyikére sor kerül és ennek során egy védőburkolatot le kell szerelni, vagy védőberendezést hatástalanítani kell és műveleteknek céljából gépet, vagy géprészt működtetni kell, akkor a kezelőszemély biztonságát speciális vezérlési módok használatával kell megvalósítani, amely egyidejűleg: - Hatástalanítja az összes vezérlési módot - Veszélyes elemek működtetését egy összehangoló berendezés folyamatos működtetésével, egy önműködő visszakapcsolóval ellátott vezérlőberendezéssel, vagy egy kétkezes vezérlőberendezéssel teszi lehetővé. - Veszélyes elemek működtetésével csak csökkentett kockázati helyzetekben (pl. csökkentett sebesség, csökkentett teljesítmény, léptető művelet, pl. egy határolt mozgású vezérlőberendezéssel) teszi lehetővé. - Vizsgálni kell azt, hogy további biztonsági intézkedések megtételére szükség van-e A fenti vezérlési módokat kell az alábbi intézkedések közül eggyel, vagy többel. - Veszélyes térhez való hozzáférés korlátozása, amennyire csak lehetséges - Vészleállítási vezérlés a kezelő személy közvetlen elérhetőségén belül - Hordozható vezérlő egység, vagy a vezérlő elemekre való rálátást lehetővé tevő helyi vezérlések. Vezérlési üzemmódok szükségesek legalább az alábbi esetekben: - Beállítás - Beszabályozás - Karbantartás, gondozás, tisztítás, kenés - Bizonyos speciális folyamatok elvégzése Nagyon lényeges szempont: a fenti műveletek bármelyike bekapcsolt, működő gépen csak abban az esetben hajtható végre ha ezekre van kialakított az alábbiakban felsorolt követelményeket kielégítő üzemmód. Minimalizálható a veszélyes térhez való hozzáférés karbantartási, kenési, beállítási pontoknak a veszélyes téren kívüli elhelyezésével. Az alkalmazandó különböző vezérlési üzemmódokra üzemmód választó kapcsolók szolgálnak, melyekkel szembe követelmények: - Minden egyes állásban lezárható legyen 29

30 biz 30 - Legyen minden állásban egyértelműen azonosítható - Kizárólag egyetlen üzemmódot, egyetlen vezérlést tegyen lehetővé - Megakadályozott legyen illetéktelen személyek általi hozzáférés, kezelhetőség - Esetleges meghibásodása zárja műszaki megoldással akadályozza meg a veszélyes térhez való hozzáférést Esetenként a gépeket ellátják a hibakeresést segítő diagnosztikai rendszerekkel is. Ezen esetekben alapvető követelmény, hogy ezek a vezérlő rendszerben úgy legyenek beépítve, hogy ne kelljen hatástalanítani bármelyik védőintézkedést. 30

31 biz gépek indítására szolgáló működtető elemek és ezek biztonsági fokozatai: Bármilyen indítási művelettel szemben alapvető követelmény: csak szándékos cselekedetre történhet. Példaképpen megemlíthető, hogy a lábpedálok azért vannak védőburkolattal ellátva, pihentetésből vagy egyéb okból történő lábmozgás ne okozzon váratlan gépindítást, hasonlóak vonatkoznak a nyomógombokra itt védő gyürüket alkalmaznak azért, hogy a karmozgás ne indítson el váratlan műveletet. Általában a gépek kiszolgálója kezelője egyetlen személy ezért minden indítási művelet az ő akaratán, cselekedetén múlik. Előfordulhatnak olyan esetek, amikor a gép kiszolgálásához két, vagy több személyre van szükség pl. nagyfelületű, vékony lemezek élhajlítása, termelékenység növelése céljából nagy teljesítményű gépek gépi főidejének optimális kihasználása végett két, vagy több személy alkalmaznak cipőipari bevasaló gépen. Ezen esetekben minden kezelő személy számára külön indítási műveleti elemnek kell lennie, ez összehangoló berendezés alkalmazásával valósítható meg, kivétel ez alól, ha a gép indítására kollektív védelmet, biztosító berendezést pl. biztonság fényfüggönyt alkalmaznak. Az alapelv két, vagy több kezelő személy alkalmazása esetére egy gépen, hogy egyik személy biztonsága se függjön a másik személy esetleges, vagylagos cselekedetén. Az indítási műveletekre szolgáló elemek, elhelyezése feleljen meg az ergonómiai szempontoknak, könnyű, fáradságmentes kezelést tegyen lehetővé, a kezelés a gyakoriság figyelembevételével is fáradság mentes legyen. Az indítási parancs kiadására az alkalmazott berendezés megbízhatóan indítsa el a kívánt műveletet. Indítási műveletek elemzése: - lábpedállal történő indítás: a padozaton, szabadon, akadálymentesen mozgatható legyen a kényelmes kezelési beállítást, tegye lehetővé. A pedál akaratlan működtetését biztosító védőlemez, védőburkolat nagysága optimalizált legyen. A túl nagy nyílásméret esetén fennáll a veszélye a nem kívánt véletlenszerű kezelésnek, a túl kis méret pedig korlátozhatja a szabad, akadálymentes kezelést. Használatának előnye: termelékeny, mindkét kéz a kiszolgáláshoz rendelkezésre áll. Alkalmazásának korlátai: csak akkor alkalmazható, ha a benyúlás és kézsérülés veszélye nem áll fenn mozgó elemek közötti résméret nem nagyobb 6 mm.-nél. o Egykezes, nyomógombos indítás: nyomógombnak a kezelő közelében kell lennie. Használatának előnye: termelékeny arra alkalmas hogy a másik szabad kéz a kiszolgálást segítheti. 31

32 biz 32 Alkalmazásának korláta: hasonló a lábpedálnál leírtakkal, nyitott szerszám esetén ( 6 mm-nél nagyobb szerszám nyílás esete) akkor is alkalmazható, ha a másik kéz a munkadarab méretőből, alakjából adódóan a biztonsági távolság érék határán kívül van, és a kezelő nem tud olyan fogást alkalmazni, amely ezen értéken belüli. A biztonság érdekében az ilyen esetekben kockázatértékelés dönti el alkalmazás lehetőségét. o Kétkezes kapcsolók: (az MSZ EN 574. sz szabvány szerint) abban az esetben alkalmazott, ha a veszélyes térnél fennálló távolságok nem csökkenthetők a biztonsági méret alá. Olyan berendezés amely mindkét kéz egyidejűségét (az egyik bemeneti jel kezdete és a másik kezdete közötti időköz nem nagyobb 0,5 s.-nél) igényli, ahhoz, hogy egy gép működését eredményezze és fenntartsa, mindaddig, amíg a veszély fennáll és ezen a módon biztosítja csak a működtető kezelő személy védelmét. Ha a műveleti ciklusidő hosszabb, mint a kezelési idő és azt a megoldást alkalmazzák, hogy a kezek szabaddá válásának idején a veszélyes térbe a benyúlás veszélye fenn áll, akkor kiegészítő védelmet kell biztosítani, pl. fotócellával kell védeni a veszélyes tereta műveleti ciklusidő végéig. Erre az esetre kockázatértékelés alapján kell a szükséges döntést meghozni. Lehet mozgathatóan kialakított is A téves működetés és a megkerülhetőség kizárásának megvalósítása. Elkülönítés távolsággal Elkülönítés megnövelt zónával 32

33 biz 33 Elkülönítés gallárral Távtartó gyűrűs mozgatható kétkezes kapcsoló A távtartó gyűrű azt a célt szolgálja, hogy a kezelő elemek, és a veszélyes tér közötti biztonsági távolság megtartható legyen. Ennek a kétkezes mozgatható kapcsolónak nagy kiterjedésű munkadarabok eseté van jelentősége. Használatának előnye: a kezelő személynek biztos védelmet nyújt a veszélyes térben történő benyúlás ellen. Hátránya: termelékenységet hátráltatja, szemben pl. a lábpedál használatával. o Biztonsági fényfüggönyök: optoelektronikus védőeszköz, amely egy adóból és egy vevőből áll. Közvetlen a kijelző után lévő fémnyalábból kezdődően az adó a nyalábokat nagy sebességgel egymást követően felvillantja. Az adó és a vevő közötti szinkronizálás optikai úton történik, így egy érzékelő tér alakul ki, melynek magasságát a védőeszköz geometriai méretei, az adó és a vevő közötti maximális szélességet a megengedett hatótávolság határozza meg. olyan berendezés, amely a gépet, vagy a gép egy részét leállítja, vagy 33

34 biz 34 valamely más biztonságos működési állapotba helyezi, ha egy személy, vagy testrész a biztonsági határon túlnyúlik. Úgy nyújt védelmet, hogy a gépet biztonságos állapotba hozza, mielőtt a személy a veszélyes teret elérné. Nagyon lényeges szempont az alkalmazásánál számításokon alapuló méret kiválasztás és elhelyezés. Ha a méret nem megfelelő nem biztos, hogy az egész veszélyes teret védi, előfordulhat, hogy alatta, vagy felette a veszélyes teret meg lehet közelíteni. Az elhelyezés hibája lehet a veszélyes térhez való túl közeli állapot, amely a kezelő személy reakció idejét figyelembe véve azelőtt benyúlhat a veszélyes térbe, mielőtt a berendezés a veszélyt megszüntetné. A túl távoli elhelyezés viszont lehetőséget biztosít a mögöttes benyúláshoz. A számítások, méretezések alapjául az MSZ EN 999. sz. szabvány szolgál, ennek alapján elhelyezése történhet: o Függőlegesen o Vízszintesen o Számítás alapján meghatározott szögállásban Összességében olyan beépítésű legyen, hogy ne legyen hozzáférni a veszélyes térhez, anélkül, hogy a berendezés ezt ne ismerné fel. Minden műszakkezdés előtt a használatához rendszeresített próbarúddal meg kell győződni az előírt helyeken rendeltetésszerű működőképességéről. Használatának előnye: o Kollektív védőeszköz: mindenkit véd, aki a zónába beér, belép, behajol. o Műveletindításra is használható, továbbá folyamatos üzembe a veszélyes tér kizárására o Nincs szükség egyedi műveletindításra o Előnyösen alkalmazható sorozatlöketű, automata üzemű gépek veszélyes terének védelmére Használatának hátránya: o A veszélyes tér esetleges kirepülő, kivágódó anyagok ellen nincs védve, erről külön kockázatértékelés alapján kell dönteni. o Rendszeres karbantartást, ápolást igényel o Éves időszakos biztonsági felülvizsgálata van. 34

35 biz Gépek leállításának eszközei: Alapvetően a gépek leállításának két alapvető változata van: Normális leállítás Vészkikacsolás Normális leállítás: Minden gépet fel kell szerelni egy olyan kapcsolóval, amely lehetővé teszi a teljes gép biztonságos leállítását. A leállító berendezésnek legyen elsőbbsége az indító rendelkezéssel szemben. A fenti megállapítás azt is jelenti, hogy még az indítási művelet szándékos cselekedetre történik, (pl. ezért kell a védőgyűrű és a lábpedál burkolat) a leállító berendezésnél ezt el kell hagyni. Erre azért van szükség, hogy a gép bármely helyzetben leállítható legyen. Három kategóriájú leállító funkció ismert. 0. leállítási kategória: gép hajtásának leállítása az energia ellátás azonnali megszüntetésével (vezéreletlen leállítás) 1. leállítási kategória: hajtásokon az energiát a leállás befejezéséig fenntartja, leállás után az energiát kiiktatja (vezérelt leállítás) 2. leállítási kategória: hajtásokon az energiát fenntartja (vezérelt leállítás) A három kategória közül kockázatértékelés és működési követelmények alapján kell eldönteni a leállítási funkciók legmegfelelőbb alkalmazását. Ha több kezelési hely van, akkor bármely kezelőhely leállítási parancsa hatásos legyen. Pl. faipari egyengető gyalugépek esetén. A leállítási parancs kiadását követően a gép jura indítása- szemben a vészleállítással- megtörténhet. Vészleállítás: MSZ EN 418 sz. szabvány. Minden gépet fel kell szerelni egy, vagy több vészkikapcsoló berendezéssel, amely(ek) segítségével a fenyegető veszély, vagy bekövetkező veszélyt meg lehet szüntetni. Ez alól kivételt jelentenek: Azok a gépek, amelyeknek vészkikapcsolással kockázat nem csökkenthető, mivel a vészleállító a normális leálláshoz szükséges időt nem csökkenti, vagy nem lehetséges a veszély miatt különleges intézkedéseket megtenni. Kézben tartott, illetve kézzel vezetett gépek esetében. Vészkikapcsoló berendezés: 35

36 biz 36 Világosan felismerhető, jól látható és gyorsan hozzáférhető legyen, mögöttes tere szükség szerint sárga legyen. Kezelő elemének vörös színűnek kell lennie. A veszélyes mozgási folyamatot a lehető leggyorsabban állítsa le anélkül, hogy ez által járulékos veszélyt jelentene, ha ez utóbbi fennáll kiegészítő intézkedést, kell hozni. Ha szükséges tegye lehetővé a biztonsági műveletek beindítását, vagy kioldását. Vészkikapcsoló berendezés kezelő elemeinek típusai: Gombafej típusú nyomógomb Huzalok/acélsodronyok, rudak, kötelek Fogantyúk Különös esetben védőburkolat nélküli pedálok Ha a vészkikapcsoló berendezést egy vészleállítási utasítás kiadása után már nem működtetik, ezt az utasítást a vészkikapcsoló reteszelésével, annak feloldásáig fenn kell tartania (szemben a normális leállítással). Nem megengedhető, hogy a vészkikapcsoló reteszelve legyen, anélkül, hogy a leállító utasítást feloldják. A vészkikapcsolót csak megfelelő működtetéssel szabad feloldani. A feloldás nem indíthatja a gépet, csupán csak az újra indítást tegye lehetővé. Nagyobb kiterjedésű, összetett gépek esetében termelési okból szükség lehet arra, hogy övezetenként legyen elhelyezve. Vészkikapcsoló berendezés alkalmazni kell villamos, pneumatikus, hidraulikus berendezéseken. A vészkikapcsolási funkció nem gyengíthet semmilyen berendezést, amelyeket személyektől való távoltartásra biztosítottak pl. biztonsági zárszerkezet, amelynek belülről nyithatónak kel lennie. Vezérkő készülék hibája esetén (pl. reteszelés, bent ragad) a vészkikapcsolási rendelkezést eredményező funkciónak legyen elsőbbsége a visszaállítási funkcióhoz képest. Szerkezeti elemeit úgy kell kiválasztani, szerelni és egymással összekötni, hogy azok megfeleljenek a várható üzemviszonyoknak és a környezeti tényezőknek, ez alapján: Működési gyakoriságot figyelembe kell venni, ritka működetés esetén megbízható kapcsolóról kell gondoskodni. Rezgések, lökések, hőmérséklet, por, idegen testek, nedvesség, korrozív anyagok, folyadékok stb. figyelembe vétele 36

37 biz 37 Több vészkikapcsolási körzetre osztanak fel egy berendezést, akkor az egész rendszer úgy legyen kialakítva, hogy könnyen felismerhető legyen az, hogy a vészkikapcsoló berendezés melyik kezelő elemre, melyikkörzethez tartozik. Kezelői hely vizsgálata: Különböző gépek kezelőszemélyzet általi kiszolgálása, ezeken végzett munkák sokrétűek. Ebből az is következik, hogy előfordulhat olyan eset, hogy az adott technológiai folyamat során a kezelő személy mindkét keze foglalt, ebből adódóan veszély esetén-, főleg ha a veszély kézsérüléssel járó eset-, nincs lehetősége a veszélyes és esetleges további súlyos sérülést okozható folyamat leállítására pl. ilyen, lehet: Cipőiparban kéreglehúzó gépen mindkét kezére szükség van a művelet során egy bizonyos technológiai szakaszban, ha bármelyikkeze, vagy egyszerre mindkettő sérülés veszélyes környezetbe van, kézzel a gépet nem tudja azonnal leállítani, ösztönös cselekedete nem erre irányuló. Lemezhengerlő gépen ( mm. henger szélességű), vagy elhajlító gépen az anyag megvezetése, illetve fogása során mindkét keze igénybe vett veszély esetén az azonnali leállítás lehetősége szintén akadályozott. A felsorolt és hasonló esetekben kockázat értékelés alapján kell a biztonságos megoldást kialakítani. Példaképp megemlíthető, hogy az első bekezdésben térd magasságában, biztonsági távolság meghatározásával a vészleállító elhelyezése előnyös, a második esetben az elfogatható megoldás a vészzsinór alkalmazása, lábfej feletti magasságban. Vizsgálni kell azokat az eseteket is, hogy a vészleállítás önmagában nem okoz e járulékos veszélyt, pl. fémipari sajtoló, daraboló és elhajlítók, valamint villamos vezetékek klimpelése,- saruzása esetében. Ugyanis ha az elindított műveleti ciklus közben kell azonnal a mozgást (gépet) leállítani pl. azért, mert a valamelyik kéz(új) a szerszám közé került két nagyon súlyos további veszély áll fenn: Bizonyos helyzetben az azonnali leállás akkor következhet be, amikor a kéz(új) nem szabadítható ki a szerszám közül Alapesetben a vészleállítás oldása után elindított művelet további súlyosabb sérülést okozhat, hiszen bizonyos esetekben a művelet végig megy és csak ekkor szabadítható ki a kéz(új). Fontos a fenti járulékos veszély vizsgálata és az ezt kizáró biztonságos megoldás alkalmazása. 37

38 biz A váratlan indítás megelőzése: MSZ EN 1037 Váratlan indítás: Magában a vezérlésben vagy, a vezérlésre kifejtett külső behatásra fellépő meghibásodás miatt indítás (start) rendelkezés kerül kiadásra Egy induló kezelőelemnek, vagy a gép más részének, mint pl. egy érzékelőjének, vagy egy teljesítmény vezérlő elemének a téves működtetés miatt indítási rendelkezés kerül kiadásra. Kimaradás után az energiaellátás visszatér A gép valamely részét külső/belső behatások (súlyerő, szél) érik. A gép automatikus indulása normál üzemben nem akaratlan, de a kiszolgáló személyzet számára váratlannak tekinthető. Ebben az esetekben a baleseteket védőintézkedésekkel kell megakadályozni. Az energiaforrásról való leválasztás: A gép (vagy meghatározott részeinek) leválasztása az energiaforrásról Szükség esetén az összes leválasztó eszköz lekapcsolt helyzetben történő lezárása Minden olyan tárolt energia levezetése, vagy visszatartása, amely veszély oka lehet Bíztonságos munkamódszer révén annak biztosítása, hogy a fentiekben felsoroltak a kívánt hatást eredményezik. A felsoroltak megvalósításához szükségesek olyan jelzések, amelyek különböző állapotokat jeleznek, pl Hálózat BE, indításra kész, Program fut, Zavar stb. Ha a kezelőállás helyéről nem látható be az összes veszélyes térrész, és nem zárható ki teljes mértékben, hogy személyek tartózkodnak a veszélyes térrészekben, akkor a gép indítása előtt egy elegendő időtartamú hallható figyelmeztető jelzést kell alkalmazni, hogy személyeknek lehetőségük legyen, vagy elhagyni a veszélyes térrészt, vagy a gép indítását megakadályozni, pl. egy vészkikapcsoló működtetésével. 38

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet. Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Hegesztési Biztonsági Szabályzat

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet. Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Hegesztési Biztonsági Szabályzat 1. oldal, összesen: 24 1. oldal, összesen: 24 43/1999. (VIII. 4.) GM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló. (XI. 10.) IKM rendelet módosításáról A munkavédelemr l szóló 1993. évi

Részletesebben

Villamos szakmai rendszerszemlélet

Villamos szakmai rendszerszemlélet Villamos szakmai rendszerszemlélet A rendszerszemlélet szükségessége és alapjai Egy 80-as évekbeli és egy mai, korszerűnek tekinthető családi- vagy társasházi lakóépületben található vezetékrendszerek

Részletesebben

Előírások a tervezés, a gyártás és az üzemeltetés folyamatában. Sitkei József ügyvezető igazgató AGROVÉD Kft. 2016. 04. 28.

Előírások a tervezés, a gyártás és az üzemeltetés folyamatában. Sitkei József ügyvezető igazgató AGROVÉD Kft. 2016. 04. 28. Direct- Line Kft. HAZAI INNOVÁCIÓ TÖLTŐ- LEFEJTŐ ÁLLOMÁSOK GYÁRTÁSÁBAN Előírások a tervezés, a gyártás és az üzemeltetés folyamatában Sitkei József ügyvezető igazgató AGROVÉD Kft. 2016. 04. 28. A tervezés

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

GÉPBIZTONSÁG. A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások. Jogszabályok és szabványok. Déri Miklós. munkabiztonsági szakértő

GÉPBIZTONSÁG. A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások. Jogszabályok és szabványok. Déri Miklós. munkabiztonsági szakértő GÉPBIZTONSÁG A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások Jogszabályok és szabványok Déri Miklós munkabiztonsági szakértő TÖRVÉNYI SZINT KORMÁNY RENDELETI SZINT MINISZTERI RENDELETI SZINT Gyártói,

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

1.1.6. Áramkör: a villamos szerkezetek és vezetékek közös táppontról, közös (azonos) túláramvédelmen keresztül táplált együttese (csoportja).

1.1.6. Áramkör: a villamos szerkezetek és vezetékek közös táppontról, közös (azonos) túláramvédelmen keresztül táplált együttese (csoportja). 2 MSZ 172/1-86 Tartalom Oldal 1. Fogalommeghatározások 3 1.1. Általános fogalmak 3 1.2. Érintésvédelem, egyenpotenciálra hozás, érintésvédelmi módok 3 1.3. Gyártmányok, termékek, ezek részei 6 1.4. Vezetők

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

Műszaki Biztonsági Szabályzat

Műszaki Biztonsági Szabályzat Műszaki Biztonsági Szabályzat 2. Fogalommeghatározások 2.1. Általános fogalommeghatározások Almérő: olyan gázmérő, mely a joghatással járó elszámolási mérő által mért gázfogyasztások, vagy gázfogyasztó

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y Hatálybalépés időpontja: 2013. május 28. Módosítás száma: 0. 1 / 12 oldal M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y FG-III-B31-MK003-2013 Membrános gázmérők v1 Zajkövetelmények 2013. május 28. v0 Eredeti utasítás

Részletesebben

2016 ÉVI MAGYAR DRIFT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG TECHNIKAI, SZABÁLYZATA PRO/SEMIPRO KATEGÓRIA

2016 ÉVI MAGYAR DRIFT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG TECHNIKAI, SZABÁLYZATA PRO/SEMIPRO KATEGÓRIA FIGYELMEZTETÉS! A versenyzés veszélyes sport! Olyan, hogy biztonságos verseny nem létezik. A versenyzés mindig magában hordozza a súlyos vagy halálos sérüléssel járó baleset kockázatát. Ez a veszély mindig

Részletesebben

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés)

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) 4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) ). A gyártás-előkészítés-irányítás funkcióit, alrendszereit egységbe foglaló (általános gyártási) modellt a 4.1. ábra szemlélteti.

Részletesebben

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései 3/3.5. A műanyag termékek alkalmazása, felhasználása az elmúlt évtizedekben rohamosan fejlődött. Kedvező tulajdonságaik alapján az élet szinte minden területén alkalmazhatók, az iparban pl. maró anyagok

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás Mi az a munkavédelem? A munkavédelem szabályrendszere által érintettek Az állam A munkáltató

Munkavédelmi oktatás Mi az a munkavédelem? A munkavédelem szabályrendszere által érintettek Az állam A munkáltató Munkavédelmi oktatás Mi az a munkavédelem? Az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése műszaki, jogi és szervezési intézkedések rendszerével. A munkavédelem szabályrendszere

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 10.1:2015.07.15.

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 10.1:2015.07.15. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. FOGALMAK... 3 3. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK... 4 4. KIÜRÍTÉS... 5 4.1. Általános feltételek... 5 4.2. Elrendezési megoldások, feltételek a kiüríthetőség igazolására... 7

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138317-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 84-138317 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE Budapest 2012 2 Írta: Harmat Anna Somogyi Gyula Lektorálta

Részletesebben

Speciális mélyépítési mélyalapozási munkavédelmi ABC

Speciális mélyépítési mélyalapozási munkavédelmi ABC Speciális mélyépítési mélyalapozási munkavédelmi ABC Készítette a HBM Kft. a Solétanche Bachy munkavédelmi szakanyagainak a felhasználásával, a Safety Home Services Kft. és a Pohlok Kft. bevonásával, a

Részletesebben

beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása

beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.5 2.3 Ponthegesztett kötések beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása Tárgyszavak: ponthegesztett kötések; ultrahang-frekvenciás hibakimutatás;

Részletesebben

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona. MK E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. módosított változat Készült: 2009-05-25. Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 2/60 Az eljárás célja Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)célja, hogy

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 6. füzet Első osztályú és nemzetközi

Részletesebben

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.) Az épület tartószerkezetére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.1.

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám A Kormány 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103.

Részletesebben

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26.1. Hagyományos tervezési eljárások A.26.1.1. Csuklós és merev kapcsolatú keretek tervezése Napjainkig a magasépítési tartószerkezetek tervezése a

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP ALÁÍRÓLAP AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA PROJEKT, 1046 BUDAPEST, FÓTI ÚT 66. ÉS 75214/4 HELYRAJZI SZÁM ALATTI INGATLANON, AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

A mértékegységek USA-beli egységekben vannak, hacsak másképpen nem jeleztük.

A mértékegységek USA-beli egységekben vannak, hacsak másképpen nem jeleztük. Köszönjük, hogy a RollcarT-V készüléket megvásárolta. Kérjük, gondosan olvassa el ezt a kezelési útmutatót, hogy a gépet megfelelően tudja használni. Ennek elmulasztása személyi sérülést és/vagy anyagi

Részletesebben

Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar. Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás.

Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar. Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás. JELLEGZETES ÜZEMFENNTARTÁS-TECHNOLÓGIAI ELJÁRÁSOK 4.06 Javításhelyes szerelés 1 Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás. A mai termékek

Részletesebben

Gépjárműbalesetek a munkavégzés során

Gépjárműbalesetek a munkavégzés során MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK 4.1 Gépjárműbalesetek a munkavégzés során Tárgyszavak: munkabaleset; gépjármű; teherautó; kockázatkezelés; felelősség; munkabiztonság. A munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) 5895/16 ADD 1 MAR 31 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. február 5. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. MK E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v04 Földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése és megszüntetése Azonosító: EDD-MK-21-01-v04 Oldalszám: 1/111

Részletesebben

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról A környezet védelmének

Részletesebben

A fogyasztás mérőhely anyagszükséglete

A fogyasztás mérőhely anyagszükséglete 1. Művezetője átadja egy elosztó-berendezés egyvonalas kapcsolási rajzát. Megkéri, mondja el munkatársainak, hogyan kell elkészíteni az adott elosztó-berendezést. A kapcsolási rajzról ki kell gyűjteni

Részletesebben

2201_08_DU_01_E_2015_M-01. Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1

2201_08_DU_01_E_2015_M-01. Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1 2201_08_DU_01_E_2015_M-01 Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1 Módosítások részletes leírása Sorszám 1. 1 DÁTUMA 2016. 05.06. MÓDOSÍTÁS HELYE (Leírása) II. A dokumentum írója fejezetben az alábbi

Részletesebben

GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére

GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére GÉNIUSZ DÍJ - 2006 EcoDryer Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére Működési ismertető Mezőgazdasági Technológia Fejlesztő és Kereskedelmi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai Tóth György Gyalugépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai A követelménymodul száma: 2273-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE XC-K - 05/ rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE Általános tájékoztatás TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3. Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok... 3. Készülék rendeltetésszerû

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE UDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI és SZERVEZÉSI TNSZÉK dr. Neszmélyi László Z ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE - 2015. - Tartalom 1. EVEZETÉS... 4 2. Z ÉPÍTÉSEN

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU IN 7470 WHIZZ 100, IN 7471 SAFFARI 100

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU IN 7470 WHIZZ 100, IN 7471 SAFFARI 100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU IN 7470 WHIZZ 100, IN 7471 SAFFARI 100 KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGVÁSÁROLTA TERMÉKÜNKET! FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ EGÉSZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A ROLLER ÖSSZESZERÉLÉSE ÉS HASZNÁLATA

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Fogyasztóvédelmi Felügyelősége PIACFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, BIZTONSÁGOS TERMÉK FORGALMAZÁSÁNAK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOG ÉS SZABVÁNYRENDSZER ISMERTETÉSE GYAKORLATI

Részletesebben

TARTALOM. old. A GÉP LEÍRÁSA... 2 MŰSZAKI ADATOK... 4 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK... 4 VONTATÓRA KAPCSOLÁS... 5 A GÉP HASZNÁLATA... 6 KARBANTARTÁS...

TARTALOM. old. A GÉP LEÍRÁSA... 2 MŰSZAKI ADATOK... 4 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK... 4 VONTATÓRA KAPCSOLÁS... 5 A GÉP HASZNÁLATA... 6 KARBANTARTÁS... TARTALOM old. A GÉP LEÍRÁSA... 2 MŰSZAKI ADATOK... 4 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK... 4 VONTATÓRA KAPCSOLÁS... 5 A GÉP HASZNÁLATA... 6 KARBANTARTÁS... 8 GARANCIA... 9 1 2 1. ábra 6 7 3 1) Alsó beakasztások 2)

Részletesebben

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó Kezelési útmutató - Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Az Ön biztonsága

Részletesebben

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata MÓRHŐ Kft. közüzemi szabályzat Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési Üzletág Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata Mór, 2010... Jóváhagyta: Előszó A Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési

Részletesebben

3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák öntözése 21 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák öntözése 21 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz Használati útmutató az Pneumatikus mikrogranulátumszóró ED 02 típushoz MG1148 BAG0009.0 04.05 Printed in Germany Üzembevétel előtt kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató előírásait és a biztonsági

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

HU Használati utasítás DM85

HU Használati utasítás DM85 HU Használati utasítás DM85 Gratulálunk, hogy megvásárolta az ECOVACS ROBOTICS DEEBOT terméket! Reméljük, hogy sok évig elégedett lesz termékünkkel. Bízunk abban, hogy új robotjának megvásárlása segítséget

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv rendszerű inverter klímaberendezések FXDQ20PBVE FXDQ25PBVE FXDQ32PBVE FXDQ40NBVE FXDQ50NBVE FXDQ63NBVE FXDQ20PBVET FXDQ25PBVET FXDQ32PBVET FXDQ40NBVET FXDQ50NBVET FXDQ63NBVET A 2 2 3 5 9 8 0 4 7 6 6 B

Részletesebben

Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése. Szakmai segédlet tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára

Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése. Szakmai segédlet tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára Feladatalapú pályázati témák 2015 (Sorszám: 2/2015/1.) Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése Szakmai segédlet tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára Magyar Mérnöki Kamara

Részletesebben

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata Átdolgozásra került: 2008 november 10. Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre szakma gyakorlati oktatásához (OKJ száma: ) A napló vezetéséért felelős: A foglalkoztató vállalkozó, vállalkozás neve:.. Címe:. Ügyintéző neve,telefonszáma:... A tanuló

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2008. szeptember 23-án került

Részletesebben

Használati és szerelési útmutató

Használati és szerelési útmutató Használati és szerelési útmutató Hidromasszázs zuhanykabin GIBRALTAR www.kerra.pl Használati és szerelési útmutató Hidromasszázs zuhanykabin GIBRALTAR Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. A szerelés

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 2.1 Munkakörnyezet... 2 2.2 Elektromos biztonság... 2 2.3 Személyi biztonság... 3 2.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata.... 3

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról 1. oldal 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h)

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

9. A FORGÁCSOLÁSTECHNOLÓGIAI TERVEZŐ-RENDSZER FUNKCIONÁLIS STRUKTÚRÁJA

9. A FORGÁCSOLÁSTECHNOLÓGIAI TERVEZŐ-RENDSZER FUNKCIONÁLIS STRUKTÚRÁJA 9. A FORGÁCSOLÁSTECHNOLÓGIAI TERVEZŐ-RENDSZER FUNKCIONÁLIS STRUKTÚRÁJA Egy-egy konkrét forgácsolástechnológiai tervezőrendszer saját, a fejlesztő által megfogalmazott struktúrát testesít meg. Az itt tárgyalt

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS DLA (K) 18-12 Vario CS DLA (K) 23-12 Vario CS DLA (K) 23-12 n. B. Vario CS DLA (K) 37 Vario CS GÉPEZETES TOLÓLÉTRÁK 50053 1541 UY 70-2203 HU 04/09 Tartalomjegyzék Kérem

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet MHK adatbázis 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet (C) 1993-2008 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

Napfénylámpa Használati utasítás

Napfénylámpa Használati utasítás TL60 H Napfénylámpa Használati utasítás Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de email: kd@beurer.de Tartalom 1 megismerése...

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: WEEVSY1909.0 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ RENDELKEZŐ RÉSZ A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésének kötelezése, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről

Részletesebben

Gépek biztonsági berendezéseinek csoportosítása, a kialakítás szabályai. A védőburkolatok fajtái, biztonságtechnikai követelményei.

Gépek biztonsági berendezéseinek csoportosítása, a kialakítás szabályai. A védőburkolatok fajtái, biztonságtechnikai követelményei. A munkaeszköz és a gép (mint technikai rendszer) definíciója, osztályozása az átalakítás jellege és az átalakítandó közeg szerint. A gép fogalma és jellegzetes veszélyforrásainak csoportosítása. A gép,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010 http://oev.hazipatika.com

ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010 http://oev.hazipatika.com 10.2.1. Sérülések ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010 A sérüléseket két nagy csoportra, a zárt és a nyílt sérülésekre oszthatjuk. 10.2.1.01. Zárt sérülések esetén a kültakaró legfelsı rétege, a hám

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA - jóváhagyva a 363/2008. (XI. 27.) sz. Kt. határozattal 1 Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása,

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró Kezelési utasítás AMAZONE ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402 ZA-XW Perfect 502 Műtrágyaszóró MG2814 BAG0044.5 09.15 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa

Részletesebben

A városi úthálózat (belterületi közutak) a város jellegével és szerkezetével szoros összefüggésben alakul ki, annak alakítója és formálója.

A városi úthálózat (belterületi közutak) a város jellegével és szerkezetével szoros összefüggésben alakul ki, annak alakítója és formálója. 18. tétel Városi utak kialakítása, építése Mutassa be a forgalomtechnika követelményeit és a keresztszelvény elemeit! Ismertesse a víztelenítés és a közművek elhelyezésének megoldásait! Beszéljen a gyalogosok

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK 1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK Az országos és a helyi közutak hálózatot alkotnak. A közúti fejlesztési javaslatok a különböző szintű, az ötévenként, valamint a területrendezési tervek felülvizsgálatakor

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A RIASZTÓ RENDSZEREK TERVEZÉSÉHEZ, TELEPÍTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ A RIASZTÓ RENDSZEREK TERVEZÉSÉHEZ, TELEPÍTÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ A RIASZTÓ RENDSZEREK TERVEZÉSÉHEZ, TELEPÍTÉSÉHEZ 1. Tervezés új rendszer esetén Az ajánlat kidolgozásához a védend területr l felmérést készítünk. Az ajánlathoz szükséges Megbízónk által átadott

Részletesebben

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el az útmutatót! A jövőbeni felhasználáshoz őrizze meg Ez a kezelési útmutató a gép részét képezi. Az új és használt gépek szállítói kötelesek

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

1. ZÁRTTÉRI TŰZ SZELLŐZETÉSI LEHETŐSÉGEI

1. ZÁRTTÉRI TŰZ SZELLŐZETÉSI LEHETŐSÉGEI A tűz oltásával egyidőben alkalmazható mobil ventilálás nemzetközi tapasztalatai A zárttéri tüzek oltására kiérkező tűzoltókat nemcsak a füstgázok magas hőmérséklete akadályozza, hanem annak toxicitása,

Részletesebben